Holoprojectie, volgens mij is dit wat Ufo’s doen waardoor ze zo onwaarschijnlijk snel lijken.

Ik vermoed dat iedereen wel, hetzij in een film of anders misschien lopend langs een winkel of bij vrienden een hologram heeft gezien. Je ziet dan een al dan niet bewegende immateriële projectie van een vorm, een dier of zelfs een mens.

Via een bepaalde techniek kunnen we hologrammen maken. Meestal, als je goed kijkt zijn ze enigszins doorzichtig, zodat je ziet dat ze niet tastbaar zijn. In films, meestal films met een enigszins magische – of fantasy inhoud zie je vaak computer animaties die zo echt lijken dat ze als het ware vanaf het projectiescherm op je af komen, vooral als het een 3D projectie betreft.

We moeten eraan denken dat deze techniek verder en verder geperfectioneerd kan worden. Stel je eens voor dat het hologram van een mens zo echt is dat je het verschil tussen de werkelijkheid in je geheugen en het voor je geprojecteerde beeld niet meer kunt zien, Dat men er bovendien in is geslaagd om de bron van de stem van die persoon te projecteren waar het beeld zijn mond vertoont. Het klinkt heel futuristisch dat besef ik wel, maar technisch is het waarschijnlijk mogelijk, omdat we met allerlei geconcentreerde projectietechnieken met behulp van laserstralen heel veel kunnen laten gebeuren dat echt lijkt, maar het niet is.

Dat en meer zat ik te bedenken terwijl ik allerlei verhalen las over buitenaardsen en Ufo’s. Ik dacht: we webben misschien wel te maken met beschavingen die zo niet honderden, maar misschien wel duizenden jaren langer bestaan dan de onze. Als ik bedenk dat, wanneer de mensen in onze zeventiende eeuw aangesproken zouden worden over vliegtuigen of zelfs over een vlucht naar en een landing op de maan, ze gereageerd zouden hebben met de volstrekt op dat moment ter zake doende mededeling dat verteller van deze buitenissigheden volkomen knettergek was en beslist opgesloten diende te worden, wat in die tijd wellicht ook gebeurd zou zijn. Nu ligt dat anders. We zijn gewend aan tv-programma’s als Star Trek en dergelijke. We weten dat het allemaal sciencefiction is, fantasie dus, maar anderzijds worden wij door het kijken ernaar in een soort realiteit getrokken, waarin we meeleven met wat er in de voorstelling, buitenaards als die is, gebeurt. Bovendien zijn schrijvers als Gene Roddenberry slim genoeg om de plots altijd een menselijk soort sfeer mee te geven, wat natuurlijk heel knap is,

Maar stel nu eens dat, wat absoluut niet onmogelijk is, vertegenwoordigers van beschavingen van duizenden jarenouder dan de onze deze planeet willen bezoeken. Dat zullen ze dat ongetwijfeld heel voorzichtig doen, als ze het al niet veel eerder hebben gedaan. Ik zou mij dan kunnen voorstellen dat ze zich dan in de eerste plaats projecteren en de vorm van voor ons zichtbare hologrammen zijn die zodanig zijn dat ze als het ware zichzelf kunnen projecteren op elke gewenste plaats. Je zou in de ruimte hen dan kunnen zien als een lichtgevend bolletje, dat vanwege zijn onstoffelijke kwaliteit geen enkele snelheidsbeperking heeft en er dus in onze ogen uitziet als iets dat een onbeschrijflijk hoge snelheid kan hebben. Dergelijke bolletjes zouden dus wel gewoon gehoor en zicht en nog veel meer waarnemingscapaciteiten kunnen hebben zonder in onze waarneming materieel en tastbaar te zijn.

Met andere woorden: ik denk dat we het begrijpen van de zogenaamde Ufo’s tot nu toe teveel ophangen aan onze eigen wereld, om onze eigen interpretaties van wat wij tot nu toe denken dat visuele verschijnselen kunnen zijn.

Kortom, we moeten echt nodig leren out of the box te denken en de fantasie beslissingsmogelijkheden geven.

The Lord of the Rings en Harry Potter

Het prachtige verhaal dat schrijver en wat mij betreft visionair Tolkien in het midden van de vorige eeuw schreef is veel meer dan zomaar een spannend verhaal.

Op mijn weblog schreef ik onlangs over dit epische boek en over de reden waarom ik het al zeker een keer of vijf heb gelezen. Die reden is namelijk dat er bij elke lezing, althans bij mij, een stuk meer van de betekenis doordringt. Natuurlijk moet je er wel voor open staan, maar dat geldt natuurlijk voor bijna alle dingen in het leven.

Het centrale thema is – de titel zegt het al – de ring. En over een ding zal iedereen het eens zijn: een ring vertegenwoordigt een begrip in het leven van vele mensen. Neem bijvoorbeeld de trouwring, die de onverbrekelijkheid en de oneindigheid van de trouw tot uitdrukking brengt. Een trouwring is derhalve voor de meeste mensen een sieraad waaraan een betekenis wordt gehecht die bedoeld is levenslang te gelden. Nu weet ik wel dat de zogenaamde huwelijkstrouw tegenwoordig door veel mensen met een korreltje zout wordt genomen, maar bij de symbolische betekenis van de ring gaat het toch om een ronde, nergens eindigend eeuwig principe.

In de aanloop naar The Lord of the Rings, het queesteverhaal The Hobbit, wordt de ring op ogenschijnlijk toevallige wijze gevonden. De ring maakt gewone wezens – en dat zijn de hobbits onzichtbaar (een prachtige benaming trouwens van kleine mensjes met een sterke hang naar gemak en gewoonten) Hobbits (ik vertaal hun soortnaam als: habituals, gewoontedieren) worden voor elkaar onzichtbaar. Bilbo Balings, de hoofdpersoon uit het boek houdt de ring tot hij ver over de honderd jaar is. Een grap die hij in de tussenliggende jaren vaak heeft laten zien is natuurlijk plotseling verdwijnen en op een andere plek weer verschijnen.

Deze ring en de drager zijn echter zichtbaar voor de kwade machten die hem hebben gemaakt en die alle macht van het kwaad eraan hebben gekoppeld. Deze kwade machten (opper tovenaar Sauron) wil zijn ring, zijn macht die ooit in een oorlog is verloren dus, terug hebben.

Het verhaal, The Lord of the Rings is een queesteverhaal, waarin het kwaad vernietigd moet worden door de ring terug te werpen in het vulkanisch vuur, waarin hij is gesmeed. Dat gebeurt op het eind ook op een zeer spannende manier en als het eenmaal is gebeurd dan keert de vrede op Aarde terug.

Overigens is dit principe, het opslaan van macht en identiteit ook op meesterlijke wijze gebruikt door de Engelse schrijfster Jo Rowling in haar uitgebreide boekenserie over tovenaarsleerling Harry Potter. In dit verhaal heeft de boze tovenaar, Voldemort, zijn macht en levenskracht door te moorden opgeslagen in een zevental gruzelementen, die gezocht, gevonden en vernietigd moeten worden aleer Voldemort vernietigd kan worden en zijn alles overheersende kwade macht kan worden gebroken. Een mooi en spannend geschreven verhaal dat ook met groot succes is verfilmd, evenals The Lord of de Rings trouwens.

Toch hebben wij, heb ik gemerkt, de neiging om dit soort duidelijk allegorische verhalen met een boodschap voor de mensheid met een zucht van verlichting achter ons te laten als het in het verhaal of in de film allemaal goed is afgelopen. Inderdaad in het verhaal en de film is dat ook het geval, maar nu wij nog. Want in plaats van de inhoudelijke betekenis van beide verhalen tegen het licht van onze wereldse werkelijkheid te houden sluiten we de boeken en zetten ze terug in de kast. Na de film, uit de bioscoop komend gaan we opgetogen en opgelucht nog een drankje drinken of tevreden naar huis natuurlijk, maar we doen er verder niets mee, want het zijn toch sprookjes en sprookjes zijn niet waar.

Mis, helemaal mis! Dit zijn geen sprookjes, maar allegorische vertellingen die één op één geënt zijn op onze werkelijkheid. Ze bevatten meer dan genoeg vingerwijzingen om ons wakker te schudden om toch vooral beter op te letten en te zien hoe de grote communicatie tovenaars in onze wereld bezig zijn alle gewoontemensjes (denk aan de hobbits) met leugens en fantasieverhalen in een globalistische fuik te drijven waar we niet meer uit kunnen komen omdat we elke zeggenschap over ons eigen leven hebben afgegeven.

Een enkele uitdrukking benauwd mij, vliegt me naar de keel, van wat mij betreft de hoofdvertegenwoordiger van het kwaad, Klaus Schwab, als hij zegt: ‘U zult niets bezitten en u zult gelukkig zijn’.

Dit is een zo smerige leugen omdat hij zo goedbedoeld en vanzelfsprekend lijkt, maar dat absoluut niet is. Waarom niet? Wij zijn stoffelijke wezens, we leven in een materiële wereld en een materieel lichaam dat op zich al ons bezit is. Wij hebben ons leven lang plezier van grotere en kleinere materiële dingen die we kunnen bezitten of die we een ander kunnen geven. Neem ons dat af en we worden betekenisloze uitsluitend dienende instrumenten. Ja dienend, maar wie dienen we dan? Ach laat ik de vorm van de verhalen maar aanhouden. Als we alles wat we hebben verliezen kunnen we alleen de heersers, in ons geval de wereldelite die wij nooit hebben gekozen, nog maar dienen, want die moeten – dat hopen we dan maar – ons voeden en verzorgen als we tenminste braaf en volgzaam zijn. Zo wordt de mens die tot nu toe een koning in zijn eigen leven mocht trachten te zijn in slavernij gebracht.

Kijk, dat is nu de belangrijkste boodschap in The Lord of the Rings en Harry Potter.

The Lord of the Rings

Dagelijkse schrijfopdracht
Welk boek kun je steeds opnieuw lezen?

The Lord of the Rings is een boek dat ik steeds weer opnieuw kan lezen. Op een ongelooflijk indringende manier is Tolkien erin geslaagd de universele dreiging, zoals we die ook op dit moment weer ervaren en waarvan we intuïtief weten dat we moeten winnen, gestalte te geven.

Het gevoel: Dit moeten we winnen, anders zijn we verloren, is het afgelopen met ons en met de wereld die ons vertrouwd is, zoals past bij een aanvankelijk als machtig, zo niet onverslaanbaar geachte vijand heeft Tolkien meesterlijk weten te wekken in dit grootse epos. Eveneens bewonderenswaardig is de manier waarop de inleiding tot de wereldoorlog op een ogenschijnlijk onschuldige wijze vorm heeft gekregen in “The Hobbit”. Aan het einde van deze queeste vertelling kan de lezer nog opgelucht ademhalen met het gevoel dat het gevaar geweken is. Alles wat Tolkien in deze twee meesterwerken heeft geschreven is een één op één allegorie van wat er in de echte wereld van wereldoorlog 1, 2 en nu in de aanloop 3 gebeurt. Tot op het laatste moment wil je als lezer erbij blijven omdat de verhalen zo’n sterke correlatie met de werkelijkheid dat je als lezer in het verhaal wordt getrokken.

Kortom, wat mij betreft een van de allergrootste literaire meesterwerken van de vorige eeuw met een voorspellend karakter.

Ik ben…

Tja, vul daar nu eens iets achter in. Nee, niet dat je een man of een vrouw bent of je beroep of dat je vader of moeder bent. Die dingen zijn namelijk bekend bij iedereen om je heen. Oh, ik wil je helemaal niet beledigen hoor door te zeggen dat al die dingen niet belangrijk zijn, want voor jou zijn ze dat natuurlijk wel. Aan de andere kant moet je natuurlijk wel beseffen dat alle bovenstaande omschrijvingen van wat je bent natuurlijk standaard – gewoonte omschrijvingen zijn die je vanaf je geboorte hebt aangeleerd. Tja, wat zit ik nou weer te zeuren hè?

Een paar dingen vallen me in: Op school zongen we een liedje. Het was een Engels liedje: Row, row, row you boat, gently down the stream. Merrily, merrily, merrily, merrily, life is but a dream. Ja, inderdaad, het was een canon die we als kinderen zongen… Maar de inhoud of liever de conclusie: dat je rustig je levensbootje stroomafwaarts moet roeien, want dat het leven slechts een droom is. Bij mij rijst dan de vraag: maar als het leven een droom zou zijn, wat ben ik dan? Eigenlijk een identiteitsvraag, toch?

Ja en dan moet ik denken aan die mensen – vroeger meer dan tegenwoordig moet ik er wel bij zeggen – die hun hele identiteit ophangen aan hun religieuze overtuiging.

Misschien heb je het ooit gelezen omdat het verplichte literatuur was, maar nee, dat was ook vroeger toen ik op de middelbare school ging in de vijftiger jaren van de vorige eeuw: De buitengewoon amusante bundel van Multatuli “Woutertje Pieterse”, waarin het kostelijke hoofdstukje voorkwam van het salieavondje bij de Pieterses. Daar spreekt Moeder Pieterse haar zoon Stoffel toe, om de aanwezige kennissen toch vooral te laten weten dat haar familie over ontwikkeling beschikt en zij zegt (ik citeer) ‘Stoffel zeg jij nou ereis wat.’ Waarop Stoffel zich er eerst uit tracht te redden door de gedenkwaardige woorden te spreken aan zijn tabakspijp lurkend: ‘Ik weet niks’. Moeder Pietersen laat hem daar echter niet mee weg komen, want Stoffel zit op letterzetten en moet toch waarachtig wel iets weten. Stoffel wendt zich dan met een gewichtig gezicht tot de in het gezelschap aanwezige Juffrouw Laps met de woorden: ‘Juffrouw Laps, weet ge wat gij zijt?’ Waarop de aangesprokene reageert met: ‘Ik? Wel ik ben griffmeert,’ gereformeerd bedoelt het mensje natuurlijk, daarmee aangevend dat die aanduiding haar hele identiteit omschrijft. In het vervolg van dat amusante hoofdstuk ontstaat er bijna een oorlog in de huiskamer van juffrouw Pieterse als Stoffel, opnieuw aan zijn pijp lurkend juffrouw Laps uitlegt dat hij wenst te weten wat Juffrouw Laps is vanuit een dierlijk oogpunt. Juffrouw Laps laat dan weten dat zij liever heen gaat als het onfatsoenlijk wordt, waar op Stoffel haar meedeelt dat ze een zoogdier is. Grote commotie als de gereformeerde juffrouw woedend begint uit te leggen dat genoemde omschrijving nooit op haar van toepassing kan zijn, dat zij door en door fatsoenlijk is en dat haar vader in de granen was, daarmee diens handelspositie aan duidend als verklaring voor haar mening dat zij nimmer als een zoogdier kan worden aangeduid.

Multatuli schildert prachtig de benepen kleinburgerlijkheid, maar raakt en passant toch even aan het identiteitsvraagstuk. Want tja, wie of wat ben ik. En dan nog, ben ik één van velen of ben ik een uniek verschijnsel of – en nu wordt het helemaal ingewikkeld – ben ik misschien allebei?

Stel nu eens dat ik voor mijzelf beslis dat de werkelijkheid, mijn werkelijkheid dan, het best en het meest kernachtig is omschreven in de bovengenoemde canon, dat het leven, mijn leven, een droom is, een droom die ik mijn hele leven droom en als werkelijkheid ervaar en dat ik dus helemaal al dromend niet besef dat ik droom, maar alles wat ik droom als werkelijk ervaar. Tja, wat valt daar eigenlijk tegenin te brengen. Mijn ervaring met dromen laat mij op overtuigende wijze weten dat ik dromend de overtuiging heb dat wat ik droom echt is en dat ik al dromend nooit de gedachte voel opkomen dat het niet echt is en dat ik weet dat ik droom. Daar komt nog eens een keer bij dat een droom in mijn beleving dagen en soms weken kan duren, terwijl we dan toch geleerd hebben dat een droom zich doorgaans afspeelt tijdens de korte momenten van de zogenaamde REM slaap (Rapid Eye Mouvement).

Leuk om te weten toch? Maar wie of wat garandeert me nu dat het verschijnsel droom niet, om een beeldspraak te gebruiken, een gebouw met verdiepingen is en dat ik, wanneer ik denk dat ik wakker wordt gewoon overga naar de volgende etage in een nog realistischer droom.

Nou, tot zover dan maar weer. Natuurlijk heb ik zo mijn eigen filosofietjes over het leven, mijn leven bedoel ik natuurlijk, want in jouw geest kan ik niet waarnemen.

Hier moet ik het even bij laten al moet ik zeggen dat ik het leuk zou vinden als je reageert, want ik vind het altijd heerlijk om over dit soort zaken met anderen verder te dromen.

Het wordt echt hoog tijd om wakker te worden en te snappen hoe wij door de klimaatleugenaars wereldwijd belazerd worden.

Insider waarschuwt dat HAARP ‘Bijbelse rampen’ zal veroorzaken om een ‘Nieuwe Wereldorde’ in te luiden.

april 4, 2023

De onderzoeksfaciliteit HAARP wordt door de globalistische elite gebruikt om het weer in de wereld te controleren, de agenda voor klimaatverandering te versnellen en schade toe te brengen aan vijanden, volgens ingewijden die de wereld waarschuwen dat de doodstraaltechnologie van Nikola Tesla door HAARP wordt gebruikt om de elite te helpen bij hun doel om de mensheid te onderwerpen, schrijft Newspunch.

Het Amerikaanse onderzoeksinitiatief HAARP is actief sinds het begin van de jaren negentig. Hoewel het project een aantal doelen heeft, wordt de bevordering van radiocommunicatietechnologie beschouwd als het belangrijkste aandachtspunt.

“HAARP is ’s werelds krachtigste, hoogfrequente zender voor onderzoek van de ionosfeer”, aldus een persbericht van de universiteit van Alaska.

“De exploitatie van de onderzoeksfaciliteit werd op 11 augustus 2015 overgedragen van de Amerikaanse luchtmacht aan de Universiteit van Alaska Fairbanks, waardoor HAARP kan doorgaan met het onderzoek naar ionosferische fenomenen via een overeenkomst voor coöperatief onderzoek en ontwikkeling op het land,” vervolgt de officiële release.

Maar tot zover het officiële rapport. Met meer en meer meldingen van bizar en onmogelijk weer over de hele wereld… is het de moeite waard om je af te vragen wat HAARP werkelijk van plan is.

Veel mensen in de buurt van de onderzoeksfaciliteit waarschuwen dat HAARP wordt gebruikt om het weer in de wereld te controleren en geopolitieke spanningen te manipuleren.

Een Roemeense generaal die vertrouwelijke toegang kreeg tot de faciliteit, beweerde later dat het High-frequency Active Auroral Research Program (HAARP) nooit is gesloten, maar in de loop der jaren voortdurend wordt verbeterd en opgewaardeerd.

Geo-engineering expert Gen. Emil Strainu besprak de gevaren van HAARP met leden van de Servische media. Hij noemde het het “wapen van de apocalyps” en vertelde journalist Dragan Vujicic dat het mogelijk kan worden gebruikt voor economische oorlogsvoering, klimaatverandering en bevolkingscontrole. HAARP had echter een goedaardige oorsprong als wetenschappelijk project om de eigenschappen en het gedrag van de ionosfeer te bestuderen.

“Het HAARP-systeem is sinds 1993 in bedrijf,” zei Strainu. “Het aantal antennes en zenders is elk jaar toegenomen, met meer dan 180 antennes en hoofdgeneratoren in gebruik. Vandaag heeft HAARP het hoogste vermogen in zijn geschiedenis en kan het overal ter wereld missies op afstand uitvoeren.”

Strainu legde drie hoofdrichtingen van geoengineering uit. De eerste is koolstofgeoengineering, die tot doel heeft koolstofdioxide uit de atmosfeer te verwijderen. De tweede is zonnegeo-engineering, waarbij wordt getracht de hoeveelheid geabsorbeerde zonnestraling die in de atmosfeer van de aarde terechtkomt, te wijzigen.

5G-straling veroorzaakt symptomen van het “microgolfsyndroom”, zo blijkt uit een studie

Militaire geoengineering, de derde richting, maakt gebruik van technologieën voor de wijziging van het milieu voor militaire doeleinden in de drie omgevingen – land, zee en lucht. Volgens Strianu lijkt het huidige probleem van de “klimaatverandering” te zijn veroorzaakt door dergelijke geoengineering-projecten die al tientallen jaren in het geheim worden uitgevoerd.

De krachtigste HAARP-installatie bevindt zich in Gakona, Alaska, die in 2014 werd gesloten en twee jaar later in 2016 onder de bevoegdheid van de Universiteit van Alaska Fairbanks (UAF) kwam. Strianu wees er echter op dat dit een dekmantel was van het Amerikaanse leger en de Central Intelligence Agency om de HAARP-operaties daar voort te zetten.

Strianu vertelde ook dat hij in de UAF HAARP faciliteit was en ontdekte hoe het wapen wordt gebruikt. Hij vertelde dat enkele van de toepassingen zijn: het veroorzaken van explosies die vergelijkbaar zijn met die van kernbommen; het wijzigen van het milieu en het veroorzaken van orkanen, tornado’s, waterhozen en tsunami’s in gebieden waar die normaal niet voorkomen.

Het wapen kan ook aardbevingen en vulkaanuitbarstingen veroorzaken door gebieden te stimuleren die gevoelig zijn voor dergelijke verschijnselen. Het kan ook hersengolven veranderen en het denken van mensen controleren.

Gezien de onthullingen van de generaal wijzen velen op de sociale media met de vinger naar HAARP voor het veroorzaken van de enorme aardbeving van februari 2022 die Turkije en Syrië trof. De ramp eiste minstens 54.387 doden.

Strianu is niet de enige die gelooft in het bestaan van een geo-engineering wapen. Zijn Roemeense collega, senator Diana Iovanovici Sosoaca, betoogde tijdens een toespraak in het Roemeense parlement dat de aardbeving in Turkije het gevolg kan zijn geweest van een geowapen dat de globalisten tegen Ankara hebben ingezet. Dat de Turkse president Recep Tayyip Erdogan de globalisten trotseerde, viel volgens de wetgever niet goed bij hen.

Sosoaca wees op het feit dat 10 landen hun ambassades sloten en hun ambassadeurs terugtrokken enkele dagen voor de gebeurtenis. En “tien seconden voor het plaatsvinden van de zogenaamde aardbevingen sloten de Turken deze (olie- en gas)pijpleidingen”.

Ze wees ook op de “150 naschokken van [de] verwoestende aardbeving, de tweede groter dan de eerste” als bewijs dat de bevingen kunstmatig van aard waren.” Ze voegde eraan toe dat geowapens “al heel lang bestaan” en “tot nu toe zijn gebruikt zonder al te veel slachtoffers te maken, waarschijnlijk voor experimenten.”

Stelling: COVID-19 vaccins installeerden Marburgvirus “ladingen” in menselijke slachtoffers; 5G-uitzendingssignaal zal het biowapen activeren en de volgende razende pandemie ontketenen

“Nu is het in de praktijk gebracht,” merkte de senator op. “Maar niemand had gedacht dat er mensen zouden moeten sterven – zoveel mensen en op zo’n vreselijke manier.”

Talrijke berichten op social media hebben beweerd dat HAARP wordt gebruikt om stormen en hittegolven te veroorzaken. Sommigen hebben zelfs gesuggereerd dat het wordt gebruikt als instrument om klimaatalarmisten te hypen en mensen ontvankelijker te maken voor klimaatlockdowns Erger nog, er wordt beweerd dat HAARP een middel is om de wereld te ontvolken.

Deze vernietigende beschuldigingen zijn prima facie bewijs van een opzettelijke aanval op Turkije door de globalistische elite met behulp van HAARP-technologie.

Er is nog meer bewijs dat HAARP als wapen is gebruikt. Volgens de bekende Braziliaanse natuurkundige Dr. Fran De Aquino wijzigt het volledig functionerende HAARP-netwerk niet alleen het weer en geofysische gebeurtenissen, maar kan het ook de ruimte en de zwaartekracht en zelfs de tijd vervormen!

Dr. De Aquino beweert ook dat HAARP het legendarische “Death Ray” wapen van Nikola Tesla gebruikt om het weer en natuurrampen over de hele wereld te beheersen.

Als u iets weet over Nikola Tesla, dan weet u dat de FBI hem voor zijn dood bezocht en duizenden pagina’s met ontwerpen en uitvindingen in beslag nam. Deze uitvindingen werden eigendom van de Amerikaanse overheid.

De hoogfrequente radiogolven van HAARP, die kunnen worden versterkt, gemoduleerd en gericht op bijna elke plaats op aarde, zijn gebaseerd op het meest geavanceerde werk van de legendarische uitvinder en visionair Nikola Tesla. Tesla werkte tientallen jaren aan een revolutionaire wapentechnologie die hij teleforce noemde: een krachtige, dodelijke doodsstraal die volgens Tesla de oorlogvoering voorgoed zou veranderen.

Recentelijk hebben bizarre aurora’s en verstoringen van landmassa’s de aandacht gevestigd op de mogelijkheid dat elementen van de HAARP-technologie zijn gewapend om Tesla’s vernietigende doodsstraal over te nemen, die werkt met de verspreiding van gerichte radiofrequenties om de bindingen die moleculen bij elkaar houden te verstoren met behulp van niet-lineaire effecten van intens uitgestraald vermogen.

Is het toeval dat er blauw licht aan de hemel werd waargenomen vóór de aardbeving in Turkije die zoveel verwoesting aanrichtte en zoveel levens eiste?

Al in 2009 liet het waarschuwingsteken van een HAARP-superwapen zijn handtekening achter op een piepklein Mexicaans eiland in de Golf van Mexico. Het eiland, Bermeja genaamd, was er de ene dag en de volgende dag gewoon verdwenen.

Misdaad tegen de mensheid: 5G is een systeem om wapens in te zetten, vermomd als een verbetering van de communicatie

Het mysterie is nooit opgelost. Hoewel de officiële verklaring “opwarming van de aarde” en stijgend water is, is de Golf in 2009 niet meetbaar gestegen, noch is de zeebodem gedaald.

Cleo Paskal, associate fellow bij het Royal Institute of International Affairs in Londen, merkt het volgende op: “In september 2009 werd gemeld dat het kleine eiland Bermeja, in de Golf van Mexico, niet meer te vinden was, hoewel het al eeuwenlang op kaarten stond.

“De Mexicaanse regering stuurde vliegtuigen en boten en gebruikte satellieten om te proberen het te vinden, maar het was verdwenen. En daarmee ook een grote claim van Mexico op de koolwaterstofrijke wateren van de Golf. Sommigen in Mexico zeiden dat de CIA duidelijk hun eiland had opgeblazen om hun belang te ondermijnen.

“Het antwoord van de Verenigde Staten was duidelijk: geen eiland, geen claim.”

Hoe handig. Verdampt met één druk op de knop?

Het eiland zou op onverklaarbare wijze zijn verdwenen. Of was het onverklaarbaar?

Toen het eiland ophield te bestaan, werden er vreemde verschijnselen gemeld in en rond de Golf van Mexico. Er vormden zich glinsterende regenboogwolken en er werd massaal chemtrail gespoten. Tegelijkertijd braken er mysterieuze draaikolken uit in de normaal zo rustige wateren. Nog vreemder was dat zeelieden in de buurt van Bermeja op de dag van de verdwijning melding maakten van bizarre lichtbrekingen in de lucht. Hun getuigenissen werden afgedaan als onbevestigde UFO-rapporten.

Toch zijn het energiescherm en de draaikolken duidelijke tekenen van HAARP-activiteit. Het soort activiteit dat niets te maken heeft met het analyseren van en experimenteren met de ionosfeer, maar alles met het manipuleren en controleren van de mensheid.

Deze op macht beluste cabal van miljardairs en politici heeft al lang plannen om de massa’s tot slaaf te maken, en nu doen ze hun zet.

Maar dankzij mensen die weigeren toe te geven aan hun hersenspoeling, mensen zoals u, krijgt de mondiale elite het veel moeilijker dan ze dacht. Blijf sterk. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje.