Storm

Een langdurige storm, daarmee was misschien de beste vergelijking te maken als we kijken naar wat er in bijna alle landen op de wereld is gebeurd. Zelf kan ik me eigenlijk nog maar één werkelijk rampzalige storm herinneren in mijn leven, dat was in de nacht van 31 januari op 1 februari 1953, toen de dijken rond Zeeland braken en die hele provincie praktisch onder water stond. Maar dat was maar één nacht en we begonnen meteen te repareren en plannen te maken. Door die plannen zijn we er in ons land beter en sterker uit gekomen. Over de hele kustlijn is de zeewering versterkt. Alles is – zoals dat heet – op deltahoogte gebracht, zodat we er voor wat stormen en hun gevaren betreft voorlopig nog wel even tegen kunnen.                                             

Deze keer werden we echter overvallen door een soort storm die heel langzaam aanzwol en waarvoor bijna iedereen angstig was. En ja, waar kwam die angst nu vandaan. Ik denk in de eerste plaats van geruchten over dingen waarover wij als gewone mensen nooit precieze bijzonderheden horen. Wat ik bedoel is dit: Het verdrag dat wereldwijd binnen het kader van de Verenigde Naties is getekend jaren geleden in Genève bepaalt dat de deelnemende landen afgesproken hebben geen chemische – of biologische wapens te gebruiken in geval van oorlog. Maar ja, afspraken maken en je eraan houden zoveel jaar na de grote oorlogen die in de vorige eeuw de hele wereld ontwrichtten blijkt toch steeds moeilijker te worden.

Het nieuws meldde ons regelmatig het gebruik van strijdgassen in het Midden-Oosten en verder vertellen de geruchten dat er op vele plekken in de wereld laboratoria zijn die experimenteren met virussen. O zeker zullen er resultaten geboekt worden waar de geneeskunde belang bij heeft, maar nog steeds is de westerse mens intussen al vijfenzeventig jaar uit de oorlog, maar is de oorlog blijkbaar nog steeds niet uit die mens, want  jaarlijks gaan miljarden op aan de oorlogsindustrie.

In dat licht gezien, ik bedoel vanuit het standpunt van oorlog-denkende strategen, is het biologische wapen, het strijdvirus een heel stuk goedkoper dan alle geavanceerde strijdmiddelen. Jammer is natuurlijk wel dat er met een strijdvirus niet erg precies gericht kan worden. Er zullen veel mensen ziek worden en sterven die je eigenlijk niet bedoelde. Maar daarop wordt nu, juist in onze tijd naar het passende antwoord gezocht: het vaccin.

Idealiter kun je dan iedereen vaccineren die je wilt dat jouw aanval met het dodelijke strijdvirus overleeft. Wat een handige manier van oorlog voeren hebben we dan ineens. In de aangevallen landen blijft alles in tact, je kunt het zo overnemen. Nou ja, je moet natuurlijk wel heel veel lager werkvolk dat natuurlijk gevaccineerd is sturen om alle lijken op te ruimen, maar daarna valt alles onbeschadigd in je natuurlijk toch wel een beetje vuile handen.

Diep in alle harten leeft wel iets van de vrees. Zeker toen we in deze corona tijd geruchten hoorden dat het virus wel eens uit een laboratorium zou kunnen komen dat dertig kilometer verwijderd is van de Chinese stad Wuhan, de plaats waar de hele uitbraak begon.

Dat soort gedachten en geruchten is echt niet geschikt om een gerustgestelde bevolking te creëren, vooral niet als bij de hoogste dienaren van de overheid de twijfel toeslaat of die uitbraak van dat virus niet veel gevaarlijker is dan een gewone griep. En dat diezelfde overheid uit vrees voor erger allerlei draconische maatregelen neemt onder het motto “stel dat… dan moeten we safe zijn”.

Voeg daarbij dat geen enkele westerse overheid de gelegenheid had gehad of genomen om met een dergelijk rampen scenario te oefenen, dan kun je verwachten wat er ook inderdaad is gebeurd: een totaal ontwrichte samenleving en een voor het merendeel angstige bevolking en angst praat je niet zomaar weg door te zeggen dat het allemaal veel minder gevaarlijk was dan de griep van een paar jaar terug. Ja, dat zal wel roepen de mensen dan, maar ik hoor dagelijks van weer nieuwe doden.

Nou ja, dat laatste hield de angst er natuurlijk wel in, maar bange mensen houden zich in elk geval aan de veiligheidsvoorschriften.

Samenvattend kan gezegd worden dat de angst en de paniek die onze maatschappij op het randje van de financiële ondergang heeft gebracht wellicht niet was opgetreden als iedereen in dit land cum laude was afgestudeerd in de geneeskunde met als specialisatie virologie en immunologie, maar dat zijn we niet. We zijn gewone mensen en gewone mensen voelen zich bedreigd door ongewone gevaren.

Daarom zou ik eigenlijk iedereen iets willen voorhouden waarmee je in elk geval in de tijd dat er virussen heersen uit de weg kunt. Straks wordt het weer winter en komen de jaarlijkse griepen weer langs en dan wil je toch wat meer zekerheid dan dat je er alleen het beste van hoopt en elke dag een douche neemt.  Zo is natuurlijk een gezonde evenwichtige voeding belangrijk, dat weet iedereen en als je flink overgewicht hebt, dan moet je je realiseren dat in die vetmassa alles helemaal niet zo goed georganiseerd verloopt als in de rest van je lichaam en als je verder ondanks je prima gewicht nauwelijks in beweging komt en al moe wordt van het optillen van een volle beker koffie, tja, dan moet je ook niet denken dat je lijf klaar is om de aanvallen van buiten af te slaan.

Dit moet je in ieder geval weten: het verdedigingsapparaat dat je immuunsysteem heet is geschikt om alle gewone aanvallen te pareren. Wees niet overdreven hygiënisch, want alles wat goed werkt moet actief blijven en dagelijks oefenen, ook je immuunsysteem. Er zijn echter een paar natuurlijke middelen die het virussen moeilijker maken om jouw celletjes binnen te dringen en een reproductiebedrijf te starten.

 1. Quercetine – is een natuurlijke stof uit de serie geur – en smaakstoffen die in kleine hoeveelheden in voeding voorkomt. Tabletten of capsules van 500mg zijn aan te bevelen
 2. Zinkorotaat of citraat – samen met de quercetine maakt het virussen moeilijker om binnen te komen.
 3. Voor de algemene afweer Vitamine C en vitamine D.

Al deze genoemde middelen zijn vrij verkrijgbaar bij reform of apotheek

Met deze genoemde stoffen ben je natuurlijk niet voor honderd procent onkwetsbaar voor virusaanvallen, maar je staat er in elk geval sterker en beter voorbereid voor.

Laten we proberen gezond en vrolijk lachend de volgende uitbraken te doorstaan.

Keuzes maken in tijden van nood, maar door wie en op welke gronden.

Als ik terugkijk naar de achter ons liggende maanden waarin wij dagelijks nagenoeg bedolven werden onder tamelijk eenzijdig nieuws over de corona hype wordt ik getroffen door de gedachte dat  een wonderlijk dilemma wereldwijd heeft de geesten heeft beïnvloed en dat de keuze die, eveneens wereldwijd, hierdoor is gemaakt overal de zelfde kant op ging.Wat was dan dat dilemma, welke opties waren er en wat was er aan de hand.

Wat er gebeurde leek eigenlijk nog het meest op een zogenaamde DDoS aanval. Alles kwam plotseling tot stilstand in een rampzalige lockdown. Hierdoor werd ook de berichtgeving betreffende wat er gebeurde zeer beperkt en eenzijdig. Als een dergelijke aanval ons treft in de communicatie apparatuur weten we inmiddels gelukkig wat eraan te doen is. We zoeken en vinden de dader/veroorzaker en schakelen hem uit.

Nu hadden we echter te maken met een aanval die gericht was op onze gezondheid. Een op een griepvirus lijkend virus verspreidde zich razendsnel vanuit China over de wereld (snelle verspreiding waarschijnlijk door het vliegverkeer). Niets bijzonders op het eerste gezicht, want elk jaar – en soms zelfs meerdere keren – is er wel een griepvirus dat over de wereld gaat, slachtoffers maakt en vervolgens weer verdwijnt. Echter, via de WHO (World Health Organisation), een organisatie die gerelateerd is aan de Verenigde Naties en die wij allemaal vertrouwen (overigens zonder doelmatige controle uit te oefenen) kwam nu de mededeling dat we hier te maken hadden met een pandemie en niet met een gewone epidemie. Als het virus dat zich op een bepaalde snelle manier verspreidt en er zijn uitbraken in meerdere landen, dan spreekt men van een pandemie.

Deze waarschuwing moet dus uitgaan van de WHO. Als dat eenmaal gebeurt wordt elk aangesloten land geacht een soort noodtoestand uit te roepen, waardoor in elk geval tijdelijk de volksvertegenwoordiging buiten spel wordt gezet met betrekking tot alles wat de pandemie betreft. Voordeel is dan dat een ministerraad snel kan optreden, zonder dat er inde volksvertegenwoordiging lang over gedebatteerd hoeft te worden. Per slot van rekening is er in tijden van nood snelheid en slagvaardigheid nodig.

En dan komen we bij de keuzes die gemaakt kunnen worden waar het gaat om de vraag: ‘wat gebeurt ons op dit moment?’. In grote lijnen denk in aan twee hoofdrichtingen. De eerste keuze is dat men de gebeurtenis ervaart als een ramp die aan niets of niemand te verwijten valt en die ons overkomt. De tweede keuze is dat men de gebeurtenis ervaart als iets dat door enig menselijk toedoen is veroorzaakt of verergerd of waarvan de duiding wordt beïnvloed.

Als we dan stilstaan bij de eerste keuze, dan moeten we rekenen op het inschakelen van deskundigen. Als regering van een land ben je tenslotte een groepje politici, waarbij besluitvorming altijd voor een belangrijk deel wordt beïnvloed door partijbelangen. Specifieke deskundigen kunnen dan voor het overgrote deel de besluitvorming bepalen. Ook is het dan van belang binnen de groep deskundigen geen al te grote meningsverschillen te hebben. En hier ontstaat nu het risico van een starheid die gevaarlijk kan worden. De politicus durft hier niet zelf verantwoordelijkheid te nemen en volgt volledig het standpunt van de deskundige adviseurs.

Als we stilstaan bij de tweede keuze dan zal bij de verantwoordelijke politici een actievere en meer participerende houding te zien zijn voor wat betreft de besluitvorming. Hier zouden we te maken kunnen hebben met de politicus die zich afvraagt wie of welk belang er met deze pandemie gebaat kan zijn en op welke aspecten van de reacties erop speciaal moet worden gelet. In geval een regering deze tweede keuze maakt zal het zoeken naar advies niet in de eerste plaats het zoeken naar eensgezindheid zijn, maar veeleer het zoeken naar zo breed mogelijke informatie. Verschillende kanten en invalshoeken van de voorliggende problematiek zullen de besluitvorming bepalen.

In ons land heeft de regering duidelijk gekozen voor de eerste benadering. Het eigen deskundigheidscentrum, het RIVM werd als enige koersbepaler binnengehaald. Het aureool van deskundigheid moest de juiste en meest passende benadering van de pandemie waarborgen. Doordat er een toch ietwat weifelende advisering was in de trant van dit zou kunnen dat zou nuttig zijn, nee de scholen hoeven niet dicht, maar onder de publieke druk moesten ze toch dicht, mondkapjes hoeven niet, nou ja mondkapjes kunnen nuttig zijn en vooral binnen blijven, maar buiten afstand houden. Verder de nodige inconsequente adviezen en de bijna de medemenselijkheid bedreigende bevelen betreffende social distancing.

Mijn keuze, als ik politicus zou zijn, was de tweede optie geweest. In de eerste plaats zou ik de plotselinge kritiek op het zeventig jaar oude antivirale middel Hydroxychloroquine langer tegen het licht hebben gehouden. Ik zou mij afgevraagd hebben: ‘waarom zo plotseling’ en het zeker in de markt gelaten hebben tot uitgebreid door verschillende onderzoeken ondersteunde eventueel negatief gebruiksadvies tot een verantwoord besluit had kunnen leiden. In dat geval was het middel zeker nooit verboden en waren vele patiënten nooit in de tweede fase van de ziekte gekomen en dus ook nooit volgens een verkeerd protocol aan IC behandeling blootgesteld. Ik vermoed dat het aantal sterfgevallen minder dan de helft geweest zou zijn van wat nu het geval is.

Belangrijker is echter dat deze tweede keuzemogelijkheid tot veel minder paniek en angst onder de bevolking zou hebben geleid en naar ik bijna zeker weet tot veel minder maatschappelijke en economische schade.

Keuze één heeft geleid tot een krampachtige – en vaak ad hoc besluitvorming geleid, die ook nog eens gesteund werd door een zo professionele publiciteitscampagne dat alleen kritische geesten ertoe kwamen om niet angstig te gehoorzamen en zich af te vragen waarom werkelijk alle media meededen in de uiterst dubieuze dwingende en eenzijdige berichtgeving.

Achteraf kan van deze hele corona periode gezegd worden dat meer en meer mensen zich bewust zullen worden van het zonneklare feit dat wel heel erg veel informatie voor ons verborgen is gehouden, informatie die onvermijdelijk aan het licht zal komen en die – het kan gezien de economische schade bijna niet anders – een razende storm van verontwaardiging en boosheid zal veroorzaken. In onze tijd, waarin getrainde onderzoeksjournalisten en andere vaardige nieuwsgierigen overal binnen weten te komen, zal de waarheid over deze corona crisis uiteindelijk voor iedereen duidelijk zijn.

Hugootje Hugootje

Dit kreeg ik toegezonden van een goede vriendin. Toen ik het gelezen had was ik blij met de uitgebreide bronvermeldingen onderaan het artikel

Marleen van Holland

23 uur · 

Hugootje, Hugootje….. Wat is dit nou toch?! Teken je nu een overeenkomst voor ons ”levensreddende” vaccin van AstraZeneca…
Voor iedereen die het nog niet gelezen heeft, hieronder wat informatie over het bedrijf AstraZeneca;

Hugo, wat fijn dat je zojuist een contract hebt ondertekend met Astra Zeneca en dat je dat met trots mede deelt.

Deel je dan ook gelijk deze informatie met ons.

Want jij wist toch ook dat de top 3 vaccin producenten ter wereld vandaag 58 strafrechtelijke vervolgingen tegen zich hebben?

Dat het SARS-coronavirus van 2003 een infectie is waarvoor de afgelopen 17 jaar geen vaccin kon worden gemaakt. Het was niet mogelijk en de pogingen waren dodelijk toen ze het probeerden.

Dat er in de geschiedenis van de medische wetenschap er nooit een vaccin tegen coronavirussen gemaakt Is. Nooit. Er bestaat er niet één.

Maar op de een of andere manier heeft de Oxford University in Engeland in 4 maanden, tijd inclusief de $750.000.000 steun van de #BillandMelindaGatesFoundation, een vaccin ontwikkeld, de klinische fase van de eerste fase voltooid en nu gaan ze over op menselijke proeven, die op 2000 mensen wordt uitgevoerd in Brazilië, buiten het toezicht om van de North American Health.

En nog beter, het wordt al geproduceerd door #AstraZeneca, een farmaceutisch bedrijf met een crimineel strafblad dat bestaat uit:

2003, pleitte schuldig aan illegale marketing van hun prostaatkanker medicijn en betaalde een boete van $64.000.000, een civiele rechtszaak van $266.000.000 voor valse claims en een boete van $25.000.000 voor Medicaid-fraude.

2004, AstraZeneca werd aangeklaagd in Californië en Massachusetts wegens valse reclame, omdat het beweerde dat een van hun eigen medicijnen dat buiten het octrooi viel, niet zo goed was als hun nieuwe medicijn, hoewel het hetzelfde blijkt te zijn.

En geloof het of niet, die zaken liggen nog steeds bij de rechter. Ze gebruiken het al 16 jaar.

2004, AstraZeneca ontving een waarschuwingsbrief van de FDA voor liegen in hun advertenties over goedkeuring door de FDA.

In 2010 kreeg AstraZeneca een boete van $520.000.000 omdat het een van de antipsychotica medicijnen illegaal en niet-goedgekeurd voor gebruik op de markt bracht en Medicaid-fraude heeft gepleegd voor een bedrag van $218.000.000

In 2002 werd AstraZeneca gedwongen om meer waarschuwingslabels op hun longkankermedicijn te plakken nadat verschillende patiënten door hun medicijnen aan longontsteking waren overleden.

In 2003 bestudeerde de Universiteit van Illinois hun medicijn tegen schizofrenie en ontdekte het niet-aangegeven risico om diabetes te krijgen als gevolg van het gebruik van de medicijnen, wat uiteindelijk leidde tot een schikking van $198.000.000.

In 2004 kreeg AstraZeneca kritiek van openbare ‘watchdog’ groepen over de ernstige bijwerkingen van hun Crestor-medicijn in vergelijking met andere cholesterolgeneesmiddelen, en in 2005 voltooide Tufts University een klinische studie waarin de juistheid van de beweringen van de ‘watchdog’ groepen werd vastgesteld. Dit proces is nog steeds aan de gang, 16 jaar later.

In 2001 moest AstraZeneca nog eens $ 21.000.000 betalen voor het bewust en opzettelijk proberen een concurrerend generiek geneesmiddel van de markt te houden.

In 2003 kreeg AstraZeneca een boete van €60.000.000 door de Europese Commissie voor het misbruiken van octrooiregels en het liegen op patenten om haar medicijnen te beschermen tegen generieke concurrenten.

In 2007 moest AstraZeneca een strafrechtelijk vonnis van $12,9 miljoen betalen wegens fraude mbt Medicaid en verzekeringsmaatschappijen voor een prostaatkankermedicijn.

In 2010 betaalde AstraZeneca $103.000.000 om een federale rechtszaak te beslechten voor Medicaid-fraude voor astmamedicatie.

In 2009 moest AstraZeneca $2,6 miljoen betalen voor Medicaid-fraude.

Ja, ze klinken betrouwbaar
10 strafrechtelijke vervolgingen in de afgelopen 19 jaar.

Hugo, dit wist jij toch ook?

Waarom vertel je ons dit niet?

Of staat dit straks allemaal in de bijsluiter?

https://nypost.com/…/astrazeneca-doubles-coronavirus-vacci…/

https://www.atg.wa.gov/…/states-reach-record-685-million-se…

https://www.nytimes.com/…/astrazeneca-pleads-guilty-in-canc…

https://www.statnews.com/…/31/astrazeneca-bribes-china-rus…/

https://www.corp-research.org/astrazeneca

https://wikispooks.com/wiki/AstraZeneca

https://ahrp.org/astrazeneca-pleads-guilty-in-criminal-can…/

Ik heb nog een vraag aan je. Ik heb begrepen dat er zowel in het #AstraZeneca vaccin restjes menselijke geaborteerde foetus zit. Gaat jij dat ook aan jouw christelijke achterban vertellen?

https://www.sciencemag.org/…/abortion-opponents-protest-cov…

Met grote dank voor het gedegen onderzoek van
Romy Quint

Een georganiseerde greep naar de wereldmacht

Laat ik maar duidelijk beginnen. Ik ben een complotdenker. Iedereen zegt dat tegen mij als ik vertel wat ik van de huidige toestand op de wereld en van de zogenaamde dreiging van dat ene coronavirus vind. Voor de duidelijkheid, wat is een complotdenker: dat is iemand die in sommige – vaak ernstige situaties waarbij mensen ernstig in gevaar komen – van mening is dat er achter die hele situatie een organiserend brein of zelfs een organiserende groep zit, die voordeel denkt te halen. Een complotdenker hoeft niet de harde bewijzen aan te leveren van zijn gelijk. Wel is het belangrijk dat de stelling van de complotdenker aannemelijk gemaakt kan worden door meerdere veronderstellingen die een redelijk grote waarschijnlijkheid hebben.

Ik ben oprecht van mening dat hier en nu in deze crisis sprake is van een complot. Om tot een dergelijke mening te komen heb je enkele veronderstellingen nodig die de kwaliteit hebben van een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid. Ik noem er een aantal.

 1. De oprichter/eigenaar van Microsoft, Bill Gates besloot een aantal jaren geleden met zijn vrouw samen een stichting op te richten, de Bill en Melinda Gates stichting die zich zou bezig gouden met goede doelen, voornamelijk gericht op gezondheid.
 2. Om die reden werd genoemde stichting de grootste financier van de World Health Organisatie die geleid wordt door de Ethiopische arts Dedros.
 3. Toen Bill Gates zijn aandacht van Microsoft naar goede doelen verlegde was hij als op één na de rijkste man ter wereld goed voor honderd miljard.
 4. Goede doelen kosten geld en de meeste mensen dachten dan ook: prachtig wat die Gates doet, met honderd miljard moet wel iets te doen zijn. Sinds de bemoeienissen met de goede doelen is het vermogen van Gates echter met meer dan tien miljard gegroeid, wat er in mijn ogen niet uitziet als belangeloos geld uitgeven voor goede doelen.
 5. In tegenstelling tot Apple wordt Microsoft altijd veel vaker geplaagd door virusaanvallen. Om dit te voorkomen is doorgaans een abonnement op een programma dat de virussen als mede Phishing en malware vangt voor onze computers besmet worden. Een gedachte die mij maar niet los wil laten is dat a. abonnementen die altijd door moeten gaan een buitengewoon zekere bron van inkomen zijn en b. wie kan nu beter al die vervelende plagen voor de computer alsmede de verdediging er tegen maken dan de software leverancier zelf. Natuurlijk niet onder eigen dak, maar dat is vlug te regelen.
 6. Ik denk nu, natuurlijk niet in de termen die Gates vermoedelijk in gedachten heeft gehad, maar in een soort parallel stramien: ‘computervirussen zijn al jaren een riante bron van verdienste. Dat zouden biologische virussen toch ook moeten zijn. Goed, verder dus, de biologische virusvanger heet vaccin en er is veel geld mee te verdienen.
 7. In India nam de stichting van Bill en Belinda het polio vaccinatie programma over. De stichting werkte daar van 2000 tot 2017. Er werd een nieuw poliovirus geprobeerd. India heeft per slot van rekening heel veel praktisch rechteloze mensen door het kaste-systeem. Volgens een bron die ik op het internet aantrof werden 496.000 kinderen door verlammingen getroffen die men daar toeschreef aan de gebruikte vaccins. De stichting werd verzocht India te verlaten.
 8. Een grote investering werd door Gates ook gedaan in Wuhan. Op dertig kilometer daarvandaan ligt het enige Chinese biologische laboratorium dat ten dienste staat van defensie. Ooit is afgesproken binnen de Verenigde Naties dat chemische en biologische oorlogvoering nooit gebruikt zouden worden. Toch is China lang niet het enige land dat strijdvirussen ontwikkelt. In de VS, in Canada in Frankrijk en ongetwijfeld in Rusland, maar ook in ons land wordt gekeken naar deze strijdmiddelen zonder wapengekletter.
 9. Gates heeft zelf letterlijk verklaard dat hij ervoor wil gaan zorgen dat de hele wereld door vaccinatie vrij van ziekte wordt gehouden. Het is absoluut geen totaal uit de lucht gegrepen idee dat de huidige epidemie heel handig door de World Health Organisation, waarvan Gates de grootste financier is, is uitgeroepen tot een pandemie, waardoor alle regeringen door middel van een noodwet de parlementen goeddeels buiten werking kunnen stellen. De weg wordt op deze manier vrij gemaakt voor wereldwijde vaccinatie. En omdat er toch elk jaar wel een nieuw virus kan langskomen, al dan niet gestuurd, is een zeer profijtelijk abonnement toch een crimineel mooie mogelijkheid om nog veel rijker te worden.
 10. Bill Gates is niet de filantroop die hij voorgeeft te zijn. Hij is een gevaarlijke man met veel te veel op slinkse wijze vergaard geld, die nu een greep naar de wereldmacht doet. Bedenk daarbij dat behalve vaccins steeds kleinere en ingenieuzere nanotechnologieën gemakkelijk door een injectienaald gaan.
 11. Dat laatste is naar ik vurig hoop verre toekomstmuziek, hoewel ik er niet echt gerust op ben. Wel belangrijk is het te weten dat het verzwakte stukje DNA of RNA dat in een vaccin wordt gebruikt niet het grootste gevaar vormt, dat geeft alleen maar richting aan de immuunreactie. Het zijn de toevoegingen, de adjuvans, die de immuunreactie moeten versterken en die vaak bestaan uit giftige metaalzouten van bijvoorbeeld aluminium die ernstige bijwerkingen kunnen opleveren. Aan aluminium verbindingen worden wel hersen- aandoeningen toegeschreven tot tumoren aan toe.
 12. In ons land werd er bijna roet in het eten gegooid voor het prachtige wereldwijde corona-vaccin-plannetje. Een huisarts had van een prominente Franse collega een goed werkende kuur. Het hoofdmiddel Hydroxychloroquine werd onmiddellijk verboden. Later is gebleken dat de onderzoeksresultaten met betrekking tot dat middel vervalst waren. Maar dat kon iedereen weten, omdat het middel al zeventig jaar op de markt was. Het verbieden ervan was vals spel, bedrog dus, door de staat der Nederlanden. Dat heeft veel mensen het leven gekost tijdens een IC opname waar niet werd gedaan wat nodig was, omdat de uitvoerende verplegenden en artsen opzettelijk verkeerde informatie kregen.
 13. Tenslotte: je kunt je heel goed wapenen tegen virusaanvallen. De juiste vitamines en mineralen bij een gezonde voeding maken dat je geen angst voor virussen hoeft te hebben. En mocht je al een virus infectie oplopen dan staat een sterk immuunsysteem tot je beschikking als je tenminste niet voortdurend met een mondkapje je eigen afvalproducten binnenhaalt en door voortdurend reinigen alles waar je juist een sterker immuunapparaat van krijgt wegwast.

Misschien ken je die oude uitdrukking nog wel: Vieze varkens worden niet vet. Te grote reinigingsdrift maak je zwak en dat is niet goed. Je immuunsysteem moet elke dag oefenen in gevechten met tegenstanders, anders wordt het lui en laat allerlei gemene rotzooi binnen

Nou ja, vooruit, ik moet dit aan mijn lezers vragen. Wanneer denken jullie dat iedereen in dit land eindelijk in de gaten heeft dat we, samen met de rest van de wereld gewoon belazerd zijn uit winstbejag en misplaatste eerzucht?.

De coronabehandeling in Italië

Dit bericht kreeg ik binnen van Mees van Deth, een oude vriend die in Mozambique woont die het weer kreeg van een bekende van hem, Frans Huygevoort . Bron is volgens deze journalist het Italiaans ministerie voor volksgezondheid.

IN ITALIË IS DE BEHANDELING VAN HET CORONAVIRUS EINDELIJK GEVONDEN.

Italiaanse artsen negeerden de voorschriften van de WHO om geen autopsies uit te voeren op de doden die aan het coronavirus waren overleden. Ze ontdekten dat de dood niet was veroorzaakt door het virus, maar door een bacterie. Hierdoor ontstaan bloedstolsels in bloedvaten die ernstige trombose veroorzaken.

Italië verslaat de zogenaamde Covid 19.

De feitelijke doodsoorzaak is blijkbaar “gedissemineerde intravasculaire coagulatie”, in gewone mensentaal betekent dat: verspreide klontering van het bloed in de bloedvaten, wat volgens de Italiaanse artsen wordt veroorzaakt door bacteriën en om die reden met succes met antibiotica, ontstekingsremmers en anti stollingsmiddelen, bij voorbeeld aspirine, kan worden behandeld. Hieruit blijkt echter dat de ziekte slecht werd behandeld. Dit sensationele nieuws kwam van Italiaanse pathologen anatoom bij het uitvoeren van autopsies op  doden die het gevolg zouden zijn van COVID-19. Verder waren volgens de Italiaanse pathologen de IC behandelingen met intubatie nooit nodig. Om deze redenen werden in Italië de protocollen gewijzigd. Volgens deze Italiaanse bron werden deze feiten verborgen gehouden door de WHO. Overigens kenden de Chinezen deze remedie ook al en rapporteerden dat ze met deze organisatie geen zaken wilden doen. Het lijkt er sterk op dat door het optreden van de WHO veel oudere personen bedoeld vermoord zijn.

Hoe dit ook zij, het moet toch langzamerhand wel voor iedereen duidelijk beginnen te worden dat er met grote communicatieve vakkennis een wereldwijde verwarring is gezaaid die niet alleen geleid heeft tot angst, maar ook tot een diep ingrijpende afbraak van onze economie en laten we dan vooral ook niet de wellicht vaak dodelijke schade die is aangericht bij mensen die aan het begin van deze crisis wachtten op een ingrijpende en vaak levensreddende operatie. Dat moest allemaal maar wachten tot nader order en totdat de draconische en naar nu blijkt ridicule maatregelen opgeheven zouden worden, wat nog steeds niet het geval is. Zowel de maatschappelijke als de gezondheidsschade nemen nog steeds toe. Als we niet wisten dat het nu een politiek probleem is zou het onbegrijpelijk zijn.

Wat echter in deze hele kwestie een uitermate bedenkelijke praktijk lijkt te zijn geworden is de censuur die overal de kop op steekt. Ik had dit bericht eerder in zijn originele vorm op Facebook gepubliceerd. Goed, de leesbaarheid liet veel te wensen over, want blijkbaar was het in het Nederlands vertaald via een vertaalprogramma. Het laatste gedeelte van het bericht bevatte meer opiniërende toevoegingen die ik hier heb weggelaten, omdat ik van mening ben dat wie mijn bericht leest zijn of haar eigen conclusie wel kan trekken.

Hoe dan ook, toen ik een uur laten mijn Facebook pagina opende was het bericht verdwenen. Wel stond er een mededeling dat het bericht niet had voldaan aan de geldende richtlijnen.

Wat ook heel opvallend is, is dat alle media boodschappen uit één en de zelfde bron lijken te verspreiden. Noch in de kranten, noch in de radio-uitzendingen, noch bij de televisie programma’s hoor of zie je tegengestelde meningen. Alle boodschappen die ons via de media bereiken lijken bedoeld om de angst voor besmetting zo niet te versterken, dan toch in elk geval in stand te houden.

Omdat ik in het verleden me heb verdiept in communicatietechnieken zie ik dat er van het voortdurend benadrukken dat we “samen het virus gaan overwinnen” een bijna hypnotische invloed uitgaat. Eerlijk gezegd kan ik daarover weinig positiefs zeggen.

Door de eenzijdige berichtgeving, het dagelijks benadrukken van het aantal overledenen, die overigens lang niet allemaal aan dit virus zijn toe te schrijven, en door daarnaast censuur toe te passen op berichten en andere uitingen die het overheidsstandpunt kunnen ondergraven zijn wij, de Nederlandse samenleving in een zieke dictatuur beland. Een dictatuur die gesteund wordt door een haastig afgekondigde noodwet, waartegen ons parlement zich niet heeft verzet. Hiermee is onze wetgevende vergadering buiten spel gezet zolang het de regering belieft.

Gaat het nog wel goed komen met Nederland?

Ach, wie zal het zeggen. Ik ben een lastige eigenwijze man die antwoorden zoekt op vragen, eerlijke antwoorden graag. Oh ja, ik zoek medestanders met veel daadkracht die net als ik geen genoegen nemen met de volstrekt overbodige beperkingen die ons worden opgelegd.

En dat virus? Ach joh, dat is al lang weg. We lijden nu alleen nog aan inertie, massatraagheid. Het zal dus nog wel een poosje duren voor het weer leuk wordt hier.