Hoe het waarschijnlijk echt zit

Dat wat we allemaal graag willen, wereldwijd, lang, gezond en gelukkig leven, dat kan echt niet hoor. Ik moet zeggen dat ik er persoonlijk geen bezwaar tegen zou hebben, maar de wereldelite denkt daar anders over tegenwoordig. Er is een tijd geweest, nog niet zo heel lang geleden, dat de elite daar anders over dacht. Althans, ze waren het daarover niet met elkaar eens. Aan de ene kant had je de transhumanisten die altijd al vonden dat het op onze wereld met veel minder mensen moet. Dat moeten dan wel allemaal door natuurlijke soortveredeling mensen uit voornamelijk hun groep of aanverwant begunstigde groepen zijn. Eigenlijk waren dat de mensen die er net zo over dachten als de nazi’s. Die hadden het over Übermenschen en Untermenschen. Aan de andere kant waren er de langzaam opkomende miljardairs die het moesten hebben van zoveel mogelijk klanten om hun vaak volstrekt overbodige producten te kopen die door slimme psychologisch gestuurde reclames aan de man werden gebracht. Die hadden dan altijd weer belang bij heel veel goedgelovige mensen.

In beide elitegroepen ging en gaat het natuurlijk om de macht. Het blijkt nog altijd hoogst aantrekkelijk – ook voor niet elitaire mensen trouwens – om je wil te kunnen opleggen aan liefst zoveel mogelijk mensen.

Het lang kunnen leven en lang jong blijven is, zoals ik in een eerder blog schreef, niet voor ons bedoeld. Ik illustreerde die bewering toen met een tekst uit de bijbel, Genesis 6 vers drie, waar geschreven wordt over de naar we nu weten maximaal 120 jaar die ons zijn toegemeten. Als we dat allemaal zouden halen zou het volgens de wereldelite toch nog veel te kostbaar worden. Ga maar na, zeg nou dat de pensioen gerechtigde leeftijd op den duur naar 75 jaar gaat. Die 65 jaar is tenslotte al lang losgelaten. Dan zit men – zo denkt de elite – met een gat van 45 improductieve jaren, mensen dus die wel dagelijks moeten eten, maar die officieel niets meer verdienen en dus pensioen krijgen. De adviseur van Klaus Schwab, Yuval Harari, noemt die mensen nutteloze eters die in feite, volgens hem dan, moeten verdwijnen. Daarom heeft het eliteclubje in hun afdeling “stiekem” al heel lang geleden een van de smerigste plannen bedacht die er ooit bedacht zijn. Ze vinden – en dat menen ze echt – dat er eigenlijk veel minder dan de helft van alle mensen moeten overblijven. De vraag was dus: hoe doen we dat?

Antwoord: we doen alsof er een dodelijke pandemie is waaraan over de hele wereld miljoenen mensen zullen sterven.

Dat is natuurlijk niet waar, maar als alle overheden meewerken dan geloven de mensen dat en ze worden bang en bange mensen kun je gemakkelijk belazeren. Die geloven alles waarvan je ze laat denken dat ze erdoor buiten gevaar raken.

Dan gaan we ze zogenaamd vaccineren met een middel dat wel dodelijk is. Ze gaan dan bij bosjes dood en ook kinderen sterven eraan. Ook heel effectief is dat vrouwen bijna niet meer zwanger kunnen worden en dat er ook enorm veel miskramen zijn en mismaakte kinderen geboren worden. Het mooie is natuurlijk dat het hele suffe volk gelooft dat we enorm ons best doen om de gezondheid van de mensheid te redden, omdat niet alleen de Wereld Gezondheids Organisatie, maar ook alle overheden – nou ja, bijna alle overheden – onze boodschap brengen: boosterprikken nemen want het virus is nog lang niet weg. Intussen begint het al lekker op te ruimen.

Vervelend was overigens dat bekend werd dat de president van Frankrijk en de meeste Franse politici zich niet hebben laten vaccineren. Dat had natuurlijk niemand mogen weten, maar och, het volk vergeet snel.

Kijk, en zo komen we in een mooi tempo van heel veel nutteloze eters af door een weliswaar kunstmatige maar daarom niet minder effectieve ontvolking.

Wat ik nu persoonlijk het meest verdrietige vind is dat waar we vroeger op vertrouwden, de eerlijke bedoeling van de geneeskunde om voor onze gezondheid te zorgen, die eerlijke bedoeling is op veel plaatsen verloren gegaan. Heel langzaam worden we wakker als het om geneeskunde gaat. Meer en meer zien we dat de  almachtige farmaceutische industrie, meestal aangeduid als BigFarma, er geen belang bij heeft dat wij gezond zijn en dus geen medicijnen nodig hebben. Zij maken dan ook bijna nooit geneesmiddelen. Ze maken middelen waardoor we zo weinig mogelijk van onze ziekteverschijnselen merken zolang wij, afhankelijk als we zijn gemaakt, hun rommel blijven gebruiken.

Een en ander stelt mij tenslotte toch voor de volgende vraag: moet ik vertrouwen hebben in organisaties die er belang bij hebben dat ik ziek ben zolang ik leef?

En dan nog te bedenken dat sedert het begin van het vaccinatiebedrog dat laatste stukje van mijn vraag, zolang ik leef, eigenlijk ook niet meer van toepassing is. BigFarma heeft er alleen nog belang bij dat ik ziek ben.

Wat kunnen wij nu nog doen? Ik kan niets anders bedenken dan redden wat te redden valt. Zoveel mogelijk mensen met hun vergissing confronteren en duidelijk maken dat ook onze regering niet meer te vertrouwen is en dat het hele pandemie verhaal één grote perverse leugen was die nu de rampzalige gevolgen begint te tonen.

Op het ogenblijk wordt – ook heel slim – onze aandacht van het wereldwijde bedrog afgeleid door de oorlog in Oekraïne, waardoor we voorlopig door hobbelen in het bedrieglijke corona narratief tot het te laat is.

Ik kan alleen zeggen: vaccinaties van welke soort ook bevatten stoffen, onder andere kwik en aluminium zouten waardoor er een sterke toename van Alzheimerpatiënten en andere gemene aandoeningen is en het grafenoxide dat is aangetroffen in de coronaspuiten beschadigt je bloedvaten en zorgt voor grote stolsels en hartproblemen. Veel te grote eiwitmoleculen in de vaccins kunnen in ons bloed niet worden afgebroken en gaan ontbinden, waardoor giftige stoffen vrij komen. Er zijn in ons milieu meer dan genoeg smerige en ziekmakende factoren. Maak het nou niet nog erger met vaccinaties en zeker niet voor kinderen.

Pijnlijk.

Ach ik ben nu eenmaal al veertig jaar op die krant geabonneerd. Eigenlijk sinds mijn oude muziekmakker met het raspende bronzen stemgeluid, Jan van Kleef daar chef algemene zaken was. Ja, dat waren mooie tijden, maar tegenwoordig bekijk ik alleen de taal puzzeltjes nog maar. Helaas is de krant van zogenaamd wakker Nederland goeddeels afgegleden naar het overheidsnarratief, zoals dat tegenwoordig als excuus wordt gebruikt om alle evidente waarheden te verdraaien.

Wat je zegt, ja het is treurig. Tenslotte lees je een krant om erachter te komen wat er aan nieuws is en niet om te lezen wat de rioolratten van de nieuwsgaring nu weer voor flauwe kul hebben verzonnen.

Ik verzin het niet, ik citeer: Het is vaste prik bij de mediagevoelige drama’s: amateurspeurneuzen gaan zich ongevraagd met de zaak bemoeien. Ze zijn ervan overtuigd dat ze de ware toedracht weten, vaak op basis van complottheorieën en haaks op wat justitie vindt. Tot zover dit citaat.

Hoe komt een dergelijke opening nu op mij over? Nou, om te beginnen gaan mijn haren recht overeind staan bij een dergelijke denigrerende oproep tot brave kritiekloze volgzaamheid. Ik vraag me dan werkelijk af of het de bedoeling van deze manipulerende krantenpulpschrijvers is dat we allemaal braaf geloven wat overheidsorganen ons in de huidige Nederlandse leugenstaat door de strot proberen te duwen.

Deze – ja, hoe zal ik ze noemen – nou vooruit, manipulatieve dagbladmedewerkers – zijn ingehuurd en worden betaald om door middel van het naar voren halen van enkele goedbedoelende, maar helaas misslaande burgers ons in te prenten dat we vooral gehoorzaam het officiële en naar wij zeker weten mismaakte nieuws moeten geloven.

Vanmorgen ging ik naar het toilet en merkte dat het toiletpapier bijna op was. Gelukkig ligt de Telegraaf er nog, dacht ik.

Over virussen en de leugen van Pasteur

Virus

Virussen, micro organismen Dr Hamer en de leugen van Pasteur

Soms kom ik een stuk informatie tegen waarvan ik denk: dit moet iedereen te zien krijgen om erover na te kunnen denken en vooral, indien mogelijk, zijn eigen gevolgtrekkingen te maken.

exosomen

Virussen, micro organismen, kun je besmet raken?
Dr Hamer en  de leugen van Pasteur

Er is ons geleerd dat er besmettelijke micro-organismen zijn die ons lichaam kunnen binnendringen en ons ziek kunnen maken. Deze kijk op ziekte wordt kiemtheorie genoemd (germ theory).

Er is een andere kijk op ziekte, die bacteriën en virussen ziet als essentiële spelers in symbiose met onze cellen in ons lichaam. Ziekten zijn het gevolg van milieutoxiciteit en/of het nuttigen van slechte voeding. Deze weergave wordt terreintheorie genoemd (terrain theory).

De meerderheid van de mensen gelooft dat ziekte van buiten het lichaam komt. Ofwel via “virussen”, ofwel via bacteriën, die de vergeten boodsdoeners van gisteren zijn. Maar draai het of keer het: externe ziekteverwekkers zijn het basisdogma van de moderne medische ideologie.Ikzelf heb dat ook héél lang geloofd. Ik wist ergens wel dat dat niet klopte, maar tot ik ontdekte waarom we precies zo negatief zijn over onze kleine vrienden, de microben, kon ik het bedrog niet benoemen. Nu wel: ziekte start niet buiten het lichaam maar binnen de geest, en wat wij nu nog verkeerdelijk ziekte-symptomen noemen zijn in feite helings-signalen, nadat de échte ziekte (een geestesconflict) is opgelost. Voila. Dat is in één zin waarom ik niet langer in ziekmakende virussen geloof.Ook Dr. Hamer van de Nieuwe Germaanse geneeskunde onderschrijft dat microben ons helingsproces helpen. Bij Kanker en andere kwalen als het emotioneel conflict herkend is in het bewustzijn helpen de microben ons te helen.Een andere aanwijzing is dat een virus buiten het lichaam niet geïsoleerd kan worden.
Met andere woorden u kunt dus niet van buitenaf besmet worden.Dat woord, namelijk, “virus”, betekent letterlijk “gif”. Het is een Latijns woord dat oorspronkelijk diende voor de aanduiding van etter, pus, de vuiligheid die het lichaam afscheidt wanneer een wonde heelt. Het is in wezen dus niet meer dan het excrement van bacteriën, die keihard werken om onze wonden te dichten. Of dacht u dat wij dat zelf doen misschien? Tja. We verteren niet eens ons eigen voedsel. De ruim 3 kilo aan bacteriën die in ons wonen zijn keiharde werkers, en niet één ervan is schadelijk.De reden dat we dat jammer genoeg wel denken, komt door het bedrog van één van de grootste fraudeurs in de geschiedenis van de mensheid: Louis Pasteur. Die onverlaat, die enkel in Robert Koch zijn gelijke vond, werkte in opdracht van zijn regering aan een theorie over zogenaamde “ziektekiemen”: kleine materiële deeltjes die de tegenstander ziek zouden maken. Want één ding moet u goed beseffen: de vroege ontwikkeling van de micro-biologie speelde zich volledig af in een angstig militair klimaat.In 1871, namelijk, hadden de Pruisen de Fransen nog eens goed op hun plaats gezet, en het revanchisme in Frankrijk vierde dan ook hoogtij. Pasteur’s eigen zoon had in die oorlog gevochten, en de verbetenheid waarmee men nu naar nieuwe manieren zocht om de Duitsers te vernietigen kende geen grenzen. In de typische arrogante stijl van het 19de eeuwse positivisme – zogezegd wetenschap, maar vooral veel fantasie – ging Pasteur dus zonder enig bewijs gaan beweren dat bacteriën ziekmakers zijn.Hoe we dit weten? Wel, zéér eenvoudig: van alle experimenten die hij vervalste om die bewering staande te kunnen houden, hield hij een meticuleus privaat dagboek bij. Een soort zwarte boekhouding dus, om zélf nog te weten wat waarheid en wat fictie is. Als je liegt, namelijk, moet je een héél goed geheugen hebben. Of een goed dagboek. Pasteur wist overigens hoe explosief deze literatuur was, want toen hij zijn erfenis naliet was er één voorwaarde aan verbonden: dat deze dagboeken nooit zouden worden gepubliceerd.Tot in 1993 een achterkleinkind van Pasteur de leugen niet meer kon verdragen, en dat toch deed. Hij stapte naar Prof. Dr. Geison van Princeton University, die deze notities twee jaar later uitbracht in “The private science of Louis Pasteur”. Dit boek indexeert op gedetailleerde manier hoe Pasteur zijn experimenten bewust vervalste. Er is simpelweg geen ontkennen aan, want hij hield zelfs bij hoeveel gif hij aan de controlegroep honden had toegediend die zijn zogezegd “gezondmakende” vaccin niét hadden gekregen.Pasteur is dus een fraudeur. Punt aan de lijn. En dus stel ik u de vraag: als het hele idee dat de oorzaak van ziekte ligt bij externe ziekmakers gebaseerd is op een vuile leugen, tenminste in het geval van bacteriën, hoe plausibel is het dan dat hetzelfde niet gebeurt met virussen, die eigenlijk gewoon kleinere microben zijn.De westerse geneeskunde is gebaseerd op een leugen. De big pharma is ontstaan rond 1904/1930 toen Rocker Feller, Carnegie en Wnston Churchil naar een lucratieve wijze zochten om geld te maken. De big pharma zijn ontdekte om chemische middelen te maken uit olie. Later is daar de lucratieve oplossing van vaccinaties bij gekomen.
De vraag is hebben wij vaccinaties eigenlijk wel nodig of is ziekte en symptomen een natuurlijk proces van ons afweersysteem. 
Lees verder

Lang leven was voor ons nooit bedoeld

Dat klinkt wel erg negatief, vind je niet. Negatief bedoel ik het natuurlijk niet, maar de merkwaardige inrichting van de ingewikkelde structuren waarin onze erfelijke eigenschappen zijn vastgelegd geven wel degelijk aanleiding om de realiteit van de bovenstaande titel te geloven. Inderdaad, ons DNA.

Een poos geleden schreef ik op deze pagina’s eens een stuk waarin ik sprak over het verschijnsel “cargo religie”. Ik doelde daarmee op het feit dat mensen in de hele geschiedenis verschijnselen die ze niet begrepen – als regel door gebrek aan technische kennis – als Goddelijk te verklaren. Nu weet ik wel dat ik gelovige mensen kwets als ik beweer dat elke godsdienst op deze wereld die een onbewijsbaar, maar vooral ook onzichtbaar opperwezen aanbidt, een cargo religie is.

Verschillende schrijvers en wetenschappers hebben geschreven over het onderwerp Anunnaki, mensen die hier op Aarde geland zijn maar van een andere planeet kwamen. De belangrijkste schrijver en onderzoeker vind ik Zecharia Sitchin. Hij heeft er zijn levenswerk van gemaakt om de Soemerische kleitabletten te ontcijferen. De Soemerische beschaving die zich bevond waar tegenwoordig Irak en Iran liggen is de alleroudste menselijke beschaving op Aarde. Volgens de berichten op de kleitabletten waren de Anunnaki heel grote mensen, reuzen in onze ogen, die een hoge technische beschaving hadden en daardoor door de mensen als goden werden gezien.

Volgens de verhalen op de tabletten kwamen zij hier, een aantal tienduizenden jaren geleden om goud te zoeken dat ze – vermoedelijk in geïoniseerde vorm nodig hadden om de dampkring van hun eigen planeet te herstellen die zij in atoomoorlogen zelf verwoest hadden.

Het zijn deze Anunnaki die in de gedaante van hun bevelhebber op Aarde, Enlil, model hebben gestaan voor de God uit de Bijbel. Technisch hoog ontwikkeld en daardoor onbegrepen en dus goddelijk.

Volgens de verhalen hebben zij ons gemaakt als een ras van slaven. Toen hun eigen mijnwerkers in opstand kwamen en het werk in de goudmijnen van Zuidoost Afrika niet meer wilden doen hebben zij door kruising tussen de hier aanwezige homoniden (mensachtigen) met hun eigen vrouwen. Een enorme sprong is de ontwikkeling van de mens veroorzaakt.

Eigenlijk ben ik er zeker van dat die ontwikkeling, zij het misschien vele duizenden jaren later, hier vanzelf ook een ras van mensen had opgeleverd. Op veel plekken op de wereld hebben de Anunnaki mensen gemaakt door kruisingen die van nature zo niet zouden zijn ontstaan.

De bedoeling was dus het kweken van mijnwerkers voor de goudwinning. Het was dus niet zo dat een liefdevolle God in zijn oneindige barmhartigheid mensen maakte om ze vervolgens aan strenge en idiote regels te binden, terwijl het gemakkelijk is zich voor te stellen als men zich realiseert dat het de bedoeling was een groot aantal slimme werkslaven te kweken.

Natuurlijk was het aanvankelijk de bedoeling zoveel slaven te kweken als nodig waren. Om wat schot in de productie te krijgen werden de slaven vruchtbaar gemaakt. Aanvankelijk trouwens zeer tegen de zin van opperbaas Enlil. Het eerste stel dat hij betrapte dat ze met de ozo genoeglijke daad van de voortplanting bezig waren heeft hij woedend uit de beschermde omgeving gegooid. Het verhaal van de appel is dus onzin. Het ging om seks.

Omdat wij bedoeld waren snel in de noodzakelijke aantallen te voorzien hadden we een beperkte levensduur. Anders dan onze makers die duizenden jaren oud konden worden kwamen wij niet verder dan maximaal honderden twintig jaar. Hoe korter een soort leeft, hoe sneller ze zich voortplanten. Denk aan vlinders en niet te vergeten, de eendagsvlieg.

Wij aardmensen zijn dus allemaal nakomelingen van inderdaad nog tamelijk aapachtige homoniden en de Anunnaki.

Blijkbaar was Enlil helemaal niet tevreden met het gros van de mensen en vond hij dat het experiment volledig uit de hand was gelopen. Door middel van allerlei besmettelijke ziekten en niet te vergeten de atoombommen op Sodom en Chomorra en tenslotte de zondvloed heeft hij geprobeerd ons in overgrote meerderheid te vernietigen. Eigenlijk lijkt het een beetje op wat er tegenwoordig gebeurt om de aardbevolking te verkleinen door middel van wat bedrieglijk vaccinaties worden genoemd, maar waaraan veel mensen sterven. Uit alle ufo meldingen die er tegenwoordig zijn zou je misschien wel kunnen opmaken dat de Anunnaki zich nog steeds met ons bemoeien. De hoge techniek van hun beschaving zal er wel voor zorgen dat wij er zo weinig mogelijk van merken zodat de paar mensen die het spel door hebben gemakkelijk kunnen worden uitgelachen. En de elite die echt op de hoogte is rustig zijn gang kan gaan.

Maar goed Enlil die de baas was moet toch in eigen kring flink tegenstand hebben ondervonden want veel van zijn mede Anunnaki waren het niet eens met deze driftige en wraakzuchtige man die regeerde door verwoesting (denk aan de oudtestamentische God der wrake.) In Genesis 6 vers drie geeft hij eindelijk toe – en dat is na de zondvloed – dat hij zo niet kan doorgaan. Ik citeer nu even Genesis 6 vers 3 uit de Bijbel die hier naast me ligt:

Toen zeide de Heere:mijn geest zal niet in eeuwigheid twisten met den mensch, dewijl hij ook vleesch is; doch zijne dagen zullen zijn honderd en twintig jaren.

Hoe kon deze man dat nu zeggen, want inderdaad kunnen wij onder heel gunstige omstandigheden met goede erfelijke eigenschappen en een ongelooflijke hoeveelheid geluk maximaal rond de honderd en twintig jaar oud worden. Wat daar nog leuk aan is heb ik me vaak afgevraagd. Maar goed, het kan. Maar waar zit ‘m dat nou in?

Degeneratie van onze lichaamscellen door overbelasting.

Nou, zul je misschien zeggen, doe dan je hele leven toch rustig aan. Leef matig, maar heb veel plezier. Tja dat zou misschien wel kunnen helpen, maar er is iets anders aan de hand namelijk met het oplopen der jaren een toenemende mate van gebrek aan gespecialiseerd intern personeel, nou ja, het personeel in ons lichaam dan: de cellen.

Is het je wel eens opgevallen dat veel oude mensen vaak mager worden en dat ook hun lichaamslengte afneemt? Dat komt omdat alle lichaamscellen een beperkte levensduur hebben. Natuurlijk is dat voor alle soorten verschillend. Zo leeft een bloedcel maar drie dagen. Die kan zich niet delen. Spiercellen en orgaancellen gaan langer mee en botcellen soms een heel leven, evenals zenuwcellen. Het gaat echter voornamelijk om de orgaancellen van je ingewanden, je longen, je lever, je nieren je lymfeklieren en noem maar op. Die kunnen zich op een gegeven moment niet meer delen en een vervangende nieuwe cel vormen wanneer… en nu komt het…de telomeren op zijn.

Aan het beide uiteinden van onze chromosomen die de kern van elke cel vormen zit als we jong zijn een hele reeks van stukjes die – net als het begin van een ritssluiting moeten zorgen dat bij het kopiëren van het DNA voor de nieuwe cel de boel netjes strak tegen elkaar blijft liggen. Anders gaat het niet en komt er geen nieuwe cel.

Nou, zeg je dan misschien, een celletje minder, wat maakt dat nou uit. Inderdaad eentje minder is misschien niet erg. Het wordt pas erg als het om miljarden cellen van je lichaam gaat. Je word kleiner, magerder, je bent vaker moe, je haar wordt grijs of je wordt kaal en je ooit zo aantrekkelijke gezicht hangt en zit vol rimpels. Dat hele proces heet veroudering. Dat heeft alles te maken met die telomeren, die ritssluiting stukjes.

Er bestaat een enzym, telomerase, dat zorgt ervoor dat er nieuwe telomeren worden bijgemaakt, telkens als er een af valt. Maar wij hebben dat enzym alleen in onze geslachtscellen. Vooral bij de mannen moeten zoveel miljarden nieuwe celletjes worden gevormd dat het opraken van de telomeren eigenlijk geen optie is. Helaas werkt dat enzym helemaal verkeerd in alle andere cellen in het lichaam. De meeste cellen gaan zich dan supersnel delen en ja… dat heet dan kanker.

We hebben dus een nieuw enzym telomerase 2 nodig.

Ik ben er eigenlijk van overtuigd dat die Anunnaki die ons gekweekt zouden hebben dat enzym zelf wel hadden, maar dat ze ons dat niet hebben gegeven omdat de voortplanting ter verkrijging van genoeg werkslaven dan niet snel genoeg zou gaan.

Of ik daarin nou gelijk heb? Och, een heleboel inmiddels bekende feiten ondersteunen dat. Maar zeker weten kan ik het natuurlijk niet.

Een staaltje van de smerigst denkbare valsheid.

Onderstaand stukje haalde ik uit Nine for news. Het is me namelijk langzamerhand onmogelijk geworden om mijn verontwaardiging over het volkomen egocentrische gedrag van de Verenigde Staten binnen te houden. Alles, maar dan ook alles wat de regering van deze zogenaamde leider van het vrije westen doet is uitsluitend in hun voordeel bedoeld en het enorme nadeel voor ons deel van de wereld wordt daar lachend voorbereid. Amerika blijkt onze echte vijand te zijn.

De rol van de groene partijen: Rusland zal de enorme druk die het Oekraïense leger uitoefent op de Volksrepubliek Donetsk niet onbeantwoord laten. Zodoende is het mogelijk om Rusland af te schilderen als agressor en het hele sanctiepakket af te kondigen, valt te lezen in het vertrouwelijke stuk.

De RAND Corporation wijst er verder op dat de groene partijen in Europa zich makkelijk voor het karretje van de VS laten spannen. De dominante rol van groene partijen is noodzakelijk om Duitsland in deze val te laten trappen, aldus het document.

De Duitse milieubeweging is ‘dogmatisch, fanatiek zelfs’ en de denktank verwacht dan ook dat de Duitse Groenen economische argumenten zullen negeren en groot voorstander zullen zijn van sancties. “Dit maakt het mogelijk om de sancties zonder problemen in te voeren.”

In het document wordt de Duitse buitenlandminister Annalena Baerbock specifiek genoemd. Die zei onlangs tijdens een bijeenkomst in Praag dat Duitsland ‘Oekraïne blijft steunen voor zo lang als dat nodig is’. “Als ik de Oekraïners beloof dat ik naast ze sta zolang ze ons nodig hebben, dan wil ik ook leveren,” zei Baerbock. “Ongeacht wat mijn Duitse kiezers vinden.”

Domino-effect

De auteurs van het document hopen dat de schade zo groot zal zijn dat het voor Duitsland en Rusland onmogelijk wordt om de banden op een later moment weer aan te halen.

Het stopzetten van de energieleveringen zal verwoestende gevolgen hebben voor de Duitse economie. De auteurs spreken over energietekorten, tekorten aan onderdelen, logistieke ontwrichting en uiteindelijk een domino-effect.

De RAND Corporation stuurt aan op een totale instorting van de economie in Europa. “Dit zal niet alleen een verwoestende klap zijn voor de Duitse economie, de hele economie van de hele Europese Unie zal uiteindelijk instorten.”

De denktank schreef na publicatie van het artikel in een persbericht dat het document ‘nep’ is. Het is wel duidelijk dat ook deze leugen bedoeld is om onze aandacht van de Amerikaanse vijandige houding jegens ons en onze belangen af te leiden.