Vraag en Antwoord

Vraag: Is het mogelijk een mens wezenlijk en ook lichamelijk te doen veranderen door een injectie?

Antwoord: Jazeker, het lijkt erg onwaarschijnlijk, maar in de afgelopen jaren is er erg veel geëxperimenteerd met het veranderen van erfelijke eigenschappen en daarin zijn meer en meer resultaten behaald.

Vraag: Is dat nu niet een sciencefiction verhaal wat alleen wordt geloofd door mensen met een boel fantasie?

Antwoord: Dat zou je inderdaad geneigd zijn te denken, maar het wordt al lange tijd met planten, met name met voedingsgewassen gedaan. Heel veel voedingsmiddelen bevatten tegenwoordig plantendelen of zaden die genetisch gemanipuleerd zijn. De firma Monsanto, die ook het kankerverwekkende anti-onkruid middel “Roundup” op de markt brengt wat nog steeds door veel mensen wordt gebruikt, brengt ook veel gemanipuleerde zaden voor voedingsgewassen op de markt.

Vraag: waarom doen ze dat?

Antwoord: daar kunnen verschillende redenen voor zijn, maar de belangrijkste is altijd het verdienmodel voor de voedselproducenten. Zo kan men er voor zorgen dat een gewas minder gevoelig is voor parasieten, waardoor minder van de oogst verloren gaat. Ook kan men ervoor zorgen dat de gewassen groter worden en ook het te oogsten gewicht toeneemt. Dat is gunstig voor de producenten. Wat ik al schreef: het verdienmodel.

Vraag: maar hoe doen ze dat dan?

Antwoord: ze doen dat door veranderingen aan te brengen in het DNA van de gewassen, want het DNA is voor alles wat leeft de opslagplaats van de erfelijke eigenschappen. Het DNA bepaalt voor het overgrote merendeel hoe een leven zich kan ontwikkelen.

Vraag: maar als dat dan met onze voedingsgewassen gebeurt, krijgen we dan beter voedsel.

Antwoord: Daar valt niet zo veel over te zeggen. Bedenk dat het voornamelijk meer wordt en dat doorgaans parasieten er minder op aanvallen.

Vraag: maar ja, als die parasieten er nu al minder trek in hebben, zit er dan voor ons nog wel net zo veel waardevolle voeding in als voor de genetische manipulatie?

Antwoord: Dat is een vraag die door de producenten van gemanipuleerde voedingsgewassen niet duidelijk beantwoord wordt. Het is bij die producenten voornamelijk om de grotere verkoopwinsten te doen. Maar daarin zijn voedselproducenten natuurlijk niet uniek.

Vraag: maar hoe ging het dan vroeger als men betere gewassen wilde?

Antwoord: Lang geleden was er een wetenschapper, Mendel heette hij, en hij ontdekte dat je betere en sterkere gewassen kon krijgen door soorten te kruisen. Dat was een prachtige en zeer waardevolle ontdekking, want hij ontdekte ook dat eigenschappen die de soorten verzwakten vaak verdwenen bij kruising met soorten waarbij diezelfde eigenschappen juist wel sterk waren. Ach, eigenlijk weten we dat onbewust natuurlijk al jaren.

Neem bijvoorbeeld honden. Als je een hondenliefhebber bent dan weet je waarschijnlijk wel dat raszuivere honden kwetsbaarder zijn voor allerlei ziekten en ook vaak minder oud worden, terwijl de zogenaamde vuilnisbaken rassen, waarin een mix van allerlei rassen zit, bijna nooit ziek zijn en vaak ook wel bijna twintig jaar oud worden. De conclusie dat onvermengde raszuiverheid vaak oorzaak is van ongewenste ziekte – zowel geestelijk als lichamelijk – lijkt dan ook houdbaar.

Vraag: zijn hogere winsten dan de enige reden om aan de verandering van erfelijke eigenschappen te werken?

Antwoord: dat lijkt misschien vaak zo en voor een belangrijk deel is dat ook het geval, maar er is nog een ander reden die te maken heeft met onze nimmer ophoudende nieuwsgierigheid. Bedenk eens hoeveel mensen een erfelijke gevoeligheid hebben voor bepaalde ziekten en hoeveel mensen lijden aan erfelijke ziekten waardoor ze na een treurig en ongemakkelijk leven vrij vroeg sterven. Het is niet vreemd maar juist heel begrijpelijk dat de altijd nieuwsgierige wetenschappers dat soort problemen willen oplossen.

Vraag: maar dat is dan toch prachtig, die onderzoekers moeten we dan toch alle ruimte geven?

Antwoord: daarin zou je volkomen gelijk hebben als alle wetenschappers en de organisaties eromheen de zelfde doelstellingen hadden namelijk tot heil van het mensdom. Maar helaas is niets minder waar.

Vraag: maar waarom dan in vredesnaam?

Antwoord: Macht en rijkdom. Heel lang geleden is ontdekt dat ziekte meer geld oplevert dan gezondheid. Als je ziek bent ga je naar de dokter en meestal krijg je dan medicijnen. Veruit de meeste medicijnen zijn geen geneesmiddelen die je voor korte tijd gebruikt om daarna weer beter te zijn, nee, veel medicijnen zijn zogenaamde onderhoudsmiddelen die je moet blijven gebruiken. Denk maar aan pilletjes voor de hoge bloeddruk of bloedverdunners of middelen tegen diabetes. Je moet ze blijven gebruiken anders verergert de ziekte weer. Dat is het verdienmodel van de farmaceutische industrie. Aan gezonde mensen valt op dit terrein niets te verdienen. De farmaceutische industrie wil graag aan iedereen verdienen.

Vraag: Kan die industrie dan zelf het eigen verdienmodel vergroten, ook als mensen gezond zijn?

Antwoord: ja, helaas kan dat. De meeste mensen weten betrekkelijk weinig van hun eigen lichaam, laat staan van geneeskunde. Met slimme communicatietechnieken wordt reclame gemaakt, dag in dag uit, via alle massamedia. Het is namelijk heel gemakkelijk om mensen aan het twijfelen te brengen. Een stapje verder en ze worden een beetje bang. En dan ben je als reclamemaker waar je wilt zijn, want bange mensen kun je van alles wijsmaken, van alles laten doen met de belofte dat ze na het opvolgen van jouw advies niet meer bang hoeven te zijn. Wat reclamemakers dus moeten bereiken is, als het alleen maar om de aardigheid gaat, een gevoel opwekken dat je erbij wilt horen. Als het echter, zoals nu, om een volstrekt verzonnen ziektedreiging gaat, dan heb je angst nodig. Dan moet je elke dag bekend maken dat er weer meer besmettingen zijn, dat de ziekenhuizen weer vol lopen. Daar worden mensen die niet begrijpen wat er werkelijk aan de hand is enorm angstig van en houden zich aan de meest bespottelijke voorschriften. Mensen die wel begrijpen wat er aan de hand is worden alleen maar boos over het feit dat er zo veel kwaad wordt gedaan en zoveel kapot wordt gemaakt.

Vraag: Waarom gebeurt dit allemaal?

Antwoord: Uit vrees voor een fantast en een complotdenker te worden verklaard durf ik het bijna niet meer te zeggen. Ik moet wel, maar ik durf bijna niet meer. Uit ervaring weet ik namelijk – ik heb deze werkelijke reden vaker aan mensen verteld en ik werd bijna altijd schamper uitgelachen – dat tot nu toe bijna niemand me gelooft. Goed, de echte reden dan, en niet alleen volgens mij, maar volgens een toenemend aantal mensen.

De allerrijkste bovenlaag van multimiljardairs, die bijna alles op de wereld al bezit of onder controle heeft wil nu meer controle over ons, over alle mensen. Daarvoor willen zij ons veranderen.

Vraag: maar hoe denken ze dan ons te kunnen veranderen als wij dat niet willen?

Antwoord: Op de zelfde manier als bij Monsanto de erfelijke eigenschappen van veel voedingsgewassen zijn veranderd door het DNA van die soorten te veranderen, zijn er al jarenlang duizenden proeven met dieren gedaan. Dat ging vaak fout. Dan werden de dieren ziek of ze stierven, maar een enkele keer ging het ook goed. Er waren nieuwe technieken gevonden. De belangrijkste was Crispr-Cas 9, een techniek waarmee heel precies een stukje DNA er tussenuit kan worden geknipt en vervangen door een ander stukje. Technisch is het heel knap en medisch zou het een zegen kunnen zijn.

Vraag: maar ik vroeg ook hoe men denkt ons te kunnen veranderen als wij dat niet willen?

Antwoord: dat moet gebeuren met een grote illusionistische truc. De truc begint met een wereldwijd bericht van een rampzalig dodelijk virus dat ons bedreigt. Er gaan flink wat voornamelijk oude en zieke mensen aan dood. Ze konden door hun trouwe huisartsen ook niet worden genezen, omdat wereldwijd gezegd werd dat het bestaande geneesmiddel (Hydroxychloroquine, weet je nog) gevaarlijk was en verboden werd. Maar dat was heel in het begin, dat weet bijna niemand meer, maar het was natuurlijk wel een heel smerige leugen. Dan ga je door met angst zaaien. Dagelijks besmettingscijfers, overlijdensaantallen. Kortom je maakt iedereen bang die geen verstand van geneeskunde heeft. En dan roep je: ‘alles komt goed als er een vaccin tegen deze vreselijke zieke is’. Dan komt de echte truc. Dat vaccin waar je mee komt beschermt helemaal niet tegen die ziekte, die trouwens helemaal niet zo ernstig was als je in het begin zei, want wat je daar toen over zei was om de mensen bang te maken en dat ze dan heel graag je vaccin zouden willen.

Vraag: Ja, nu kun je me nog veel meer proberen wijs te maken, maar ik zie mij daar toch niet intrappen. Ik ben een nuchtere Hollander. Mij houd je niet voor de gek.

Antwoord: Kijk, kleine man of kleine meid natuurlijk. Ik ben natuurlijk niet zonder een cent op zak aan dit avontuur begonnen. Ach, laat ik me ook maar even voorstellen. Mijn naam is Bill Gates, ja van Microsoft, precies. Van de computervirussen ben ik met veel geld in de biologische virussen gegaan. Ik heb me voorgedaan als iemand die het goede doel wil steunen, maar dat is natuurlijk larie. Ik ben een zakenman en ik wil geld verdienen. Met die virussen heb ik trouwens iets heel nieuws bedacht. Ik dacht: ik ga het aantal mensen op Aarde flink verminderen en dat doe ik met iets dat ik verkoop onder de naam van een vaccin tegen een virus waar iedereen met de meest fantastische reclametechnieken bang voor is gemaakt.

Vraag: Ja mooi meneer Gates, maar mij heb je nog steeds niet hoor.

Antwoord: Oh jawel hoor. Ik heb de regering van je land gekocht, je nieuwsmedia, het belangrijkste deel van alle artsen en verplegenden, die mogen niets zeggen op straffe van ontslag. Ik zorg dat het economisch een verschrikkelijke puinhoop wordt. Moet jij eens opletten. Dan willen heel veel mensen dat vaccin van mij, want ik heb beloofd dat alles dan weer net als vroeger wordt. Maar ook daarin heb ik trouwens gelogen, want in mijn nieuwe glorieuze werkelijkheid gaan deuren alleen maar voor je open als je gevaccineerd bent, nou ja, belangrijke deuren dan. Deuren waarachter alleen maar schadelijke troep wordt verkocht die gaan ook open voor de eigenwijze huftertjes die mij proberen te weerstaan.

Ik ben Bill Gates de geweldige, de redder van de wereld.

Oh ja, wat het effect van dat eerste vaccin is dat weet ik nog niet. Er kunnen wel mensen ziek van worden of eraan sterven. Maar goed, ik vind toch dat er veel te veel mensen op onze Aarde rondlopen, dus dat ruimt lekker op.

Vraag: denk ik, Peter van Oosterum, echt dat deze min of meer schematische weergave van de huidige werkelijkheid klopt?

Antwoord: Ik geloof niet dat ik er erg ver naast zit.

Begrijpen wat er gebeurt…

Gelatenheid is een gevoel waarvan ik vermoed dat het bij veel mensen heerst. Zo’n gevoel van: ik kan er toch niets aan veranderen, laat ik me maar aan de regels houden anders krijg ik moeilijkheden. Dat is naar ik veronderstel de reden waarom er op een winderige dag, buiten op straat mensen met mondkapje lopen. Ze doen alles om maar gehoorzaam mee te doen, want anders krijg je maar gezeur en opmerkingen. Vooral niet opvallen, gehoorzaam meedoen. Bovendien, hoor ik heel vaak zeggen, begrijp ik het toch niet. Die zegt dit en die zegt dat, maar je hoort toch in het nieuws dat er steeds weer nieuwe besmettingen bij komen en dat er steeds weer nieuwe patiënten in de ziekenhuizen komen.

Het allergrootste – en meest nijpende probleem is onwetendheid. Veel te veel mensen weten niet, begrijpen helemaal niet wat een virus is, wat een virus doet en op welke manieren je een verdediging kunt opbouwen die niets te maken heeft met echt volkomen nutteloze niet medische mondkapjes. Maar dat is niet het grootste probleem. Albert Einstein heeft eens gezegd: De wereld gaat niet ten onder door slechte mensen, de wereld gaat ten onder door goede mensen die niets doen.

Nu ben ik een bewonderaar van Einstein, maar in zijn uitdrukking zou ik het woord “goede” willen vervangen door “onwetende”, want het zijn de onwetende mensen die niets doen, omdat ze gewoonweg niet weten wat ze moeten doen en daarom bang zijn fouten te maken of zich belachelijk te maken. Eerder heb ik in dit weblog een blog geschreven onder de titel: ‘L ignorité est tres voisine de ‘l imoralité. Onwetendheid ligt vlak naast gewetenloosheid.

Maar wat weten dan zoveel mensen niet? Wel, heel veel mensen vragen zich niet af of dat Covid-19 virus waar de media elke dag bol van staan nu echt zo gevaarlijk is. Ze geloven gewoon dat het gevaarlijk is en dat je dood gaat als je niet oppast en dat je op de intensive care in een ziekenhuis terecht komt als je besmet raakt, want dat is toch in de zogenaamde eerste golf ook gebeurd en toen zijn toch zoveel mensen dood gegaan dat je op de radio en de TV en in de kranten niets anders hoorde en las.

Laat mij daarom maar eens een stukje inlassen dat komt van een Chnese wetenschapper die naar de VS is gevlucht en die een boekje open doet over het zogenaamd levensgevaarlijke corona virus.

Klokkenluider publiceert tweede paper: ‘Corona is biowapen’

in Mens en Dier 9 oktober 2020 14:00 6 Reacties

Li-Meng Yan, een Chinese viroloog en klokkenluider die naar de Verenigde Staten is gevlucht, heeft een tweede paper gepubliceerd waarin ze concludeert dat het nieuwe coronavirus een biowapen is dat opzettelijk is verspreid.

Sars-CoV-2, het virus dat Covid-19 veroorzaakt, is gemaakt in een laboratorium op basis van een variant afkomstig uit een militair onderzoekslaboratorium dat eigendom is van de Chinese Communistische Partij, aldus de viroloog.

Ze claimt ook dat het RaTG13-virus, dat voor 96 procent overeenkomt met het nieuwe coronavirus, door mensen is gemaakt. Het RaTG13-virus wordt gebruikt om te bewijzen dat Sars-CoV-2 in de natuur is ontstaan. Yan merkt echter op dat dit virus nog nooit is geïsoleerd of is gevonden. Het enige bewijs voor het ‘bestaan’ van RaTG13 in de natuur is de genoomsequentie die is gepubliceerd op GenBank.

De klokkenluider heeft ontdekt dat RaTG13 ‘meerdere ongewone eigenschappen’ heeft. Zo wordt beweerd dat het virus is gehaald uit uitwerpselen, terwijl het monster voor slechts 1,7 procent uit bacteriën bestond. Monsters van uitwerpselen bestaan normaal gesproken voor 70-90 procent uit bacteriën. Ten tweede zijn in het genoom van RaTG13 segmenten gevonden die toebehoren aan vossen, eekhoorns en andere dieren. China heeft bovendien al het bewijs van RaTG13 vernietigd.

Biowapen

Yan en haar collega’s vergeleken de zogeheten spike-eiwitten van Sars-CoV-2 en RaTG13 met die van andere coronavirussen en konden geen bewijs vinden dat ze in de natuur zijn ontstaan. Tenminste één van deze virussen moet door mensen zijn gemaakt, zeggen de wetenschappers in hun paper.

Hoewel het niet gemakkelijk zal zijn voor het publiek om te accepteren dat Sars-CoV-2 een biowapen is, aangezien er relatief weinig mensen aan sterven, voldoet het wel aan de criteria van een biowapen, zegt Yan. Dat het een biowapen is, staat volgens haar buiten kijf. “Sars-CoV-2 veroorzaakte wereldwijde paniek, verstoorde de sociale orde en verwoestte de economie. Het bereik en de vernietigende kracht van Sars-CoV-2 zijn ongekend,” besloot ze.

Wat we hieruit kunnen opmaken zijn twee dingen: Covid-19 is inderdaad door mensen gemaakt. Die mensen zijn bezig om in hun laboratoria strijdvirussen te maken die de halve wereld kunnen doden, maar het nu inmiddels al weer verdwenen virus is gebruikt als waarschuwing en angst aanjager. Het is wel kunstmatig, maar niet zo gevaarlijk als het waarschijnlijk had kunnen zijn.

Echt onbegrijpelijk is het niet dat het merendeel van de mensen niet begrijpt en dus ook niet gelooft wat er op het ogenblik wereldwijd gebeurt. Toch is er al eens eerder geprobeerd zoiets met ons uit te halen, maar niet zo geraffineerd als nu, dat moet ik toegeven. Toen, misschien kun je het je nog herinneren heette het SARS. Dat kwam ook uit China en daar liep toen ook de hele bevolking met mondkapjes op. In Nederland hadden we toen een man, Ab Osterhaus, een viroloog, die beweerde dat het een levensgevaarlijke ziekte was, die eraan kwam. Hij adviseerde de regering en dus ook de toenmalige minister van volksgezondheid, minister Klink, om per Nederlander twee vaccin injecties in te kopen. Dat deed minister Klink toen maar, want hij was flink geschrokken van de voorspelling van Osterhaus. Al snel bleek toen dat die ziekte wel meeviel. Nog niet zo lang geleden heeft de overheid 90 procent van al die vaccins vernietigd, want de Nederlanders hadden er geen gebruik van gemaakt. Later bleek dat die Osterhaus belang had bij die vaccin aankoop. Een familielid van hem zat in die handel. Die grap heeft toen honderden miljoenen gekost, en nu weer trouwens, want je kunt al die vaccins niet door de wc gooien. Dat zou veel te gevaarlijk voor het milieu zijn. Ze moesten allemaal vernietigd worden en dat is waarschijnlijk ook niet goedkoop geweest. Wat ik nu trouwens heel raar vind is dat onze overheid nu weer naar die zelfde Osterhaus luistert. Ik heb hem weer een paar keer op de TV horen vertellen dat er toch vooral weer veel vaccins gekocht moeten worden. Onze minister van volksgezondheid, Hugo de Jonge, die man met die rare schoenen, is het daar volkomen mee eens. Volgens deze minister kan de Covid-19 pandemie alleen gestopt worden als iedereen gevaccineerd is. Hij heeft trouwens ook familiebanden met vaccinproducenten. Zijn broer heeft een poos voor de farmaceutische firma Astra Zenica gewerkt en laat dat nou net die producent zijn waar Hugo voor driehonderd miljoen euro aan vaccins heeft besteld, terwijl dat vaccin helemaal nog niet getest is en dat niemand nog kan weten of het wel veilig is en of het werkt.

Natuurlijk zegt Hugo dat zijn broer al lang nier meer voor die firma werkt, maar een onderzoek doet in het Radboud ziekenhuis in Nijmegen. Wat hij er niet bij vertelt is dat ook dat onderzoek wordt betaald door Bill Gates. Maar goed, laat ik hier maar niet te lang over doorgaan. De meeste oplettende mensen weten intussen wel dat Hugo de Jonge waarschijnlijk vrij ernstig verstrengeld is in allerlei belangen die niet echt onze volksgezondheid bevorderen.

Dan kom ik bij het onderwerp vaccin. Bill Gates heeft vele miljarden geïnvesteerd in het ontwikkelen van een vaccin tegen het huidige corona virus, zegt hij. Wat hij niet gezegd heeft is dat hij ook meer dan zestig miljoen heeft geïnvesteerd in dat laboratorium in Wuhan, waar zogenaamd per ongeluk dit coronavirus is ontsnapt.

Nu kun je van Bill Gates zeggen wat je wilt, maar niet dat hij dom is. Ik zelf ben gelukkig ook niet dom. Ik ga dan ook nu even een gedachte opschrijven die ik gehad zou kunnen hebben als ik net zo’n doortrapte en uitgekookte geldverdiener als Bill Gates was. Ik zou dan namelijk het volgende bedenken:

  1. Ik laat een dodelijk besmettelijk virus ontwikkelen. We hebben al geoefend met Ebola in Afrika en met die zogenaamde Poliovaccins in India. Heel gevaarlijke virussen ontwikkelen dat kunnen we intussen wel.
  2. Tegelijkertijd ontwikkel ik een vaccin dat in ieder geval dat aller gevaarlijkste virus tegen houdt.
  3. Ik maak de domme mensheid angstig door eerst een iets minder gevaarlijk virus zogenaamd per ongeluk de wereld in te laten komen. Daarbij worden alle angstige geestjes in een noodtoestand door hun eigen overheid verlangend gemaakt naar mijn vaccin, waarbij ik en passant wat leuke dingetjes stop zodat de controle op wie gevaccineerd is en wie niet heel gemakkelijk wordt.
  4. Opstandelingen houd je altijd, maar verzet moet je breken. Wij, de hoge elite van de wereld weten wel dat je nooit dingen overhaast moet doen, maar ik moet altijd weer denken aan de bijbelse plagen, toen het Joodse volk uit de Slavernij in Egypte wilde ontsnappen. Daar waren toen 10 plagen nodig voordat die Farao door de knieën ging. Eerlijk gezegd heb ik nooit begrepen hoe die Joden dat toen geregeld hebben, maar met de tegenwoordige technische mogelijkheden is het wel te doen.
  5. Alle mensen mogen dus wat mij betreft kiezen: Ze laten zich vaccineren tegen het komende en zeker dodelijke virus en ik verdien miljarden aan de vaccins, of ze gaan dood en ik maak voor een prikje alles buit waarvan de eigenaren te dom waren om naar me te luisteren en dus – ach kijk nou wat zielig – overleden. Geen speld tussen te krijgen, zegt Bill.

Zo zou het ongeveer kunnen gaan, hoewel ik vermoed dat zijn plannetje nog een heel stuk gecompliceerder in elkaar zit en daardoor voor veel trouwhartige gewone mensen moeilijker is te doorzien.

Wat we dus nodig hebben is een onverwoestbare gezondheid, sterke en altijd beschikbare antivirale middelen die ons niet kunnen worden afgepakt door een collaborerende regering, zoals ons deze keer is gebeurd met Hydroxychloroquine, en vooral snappen wie de vijand is en een ondergrondse beweging organiseren die de elitaire pogingen om ons tot willoze slachtoffers te maken succesvol kunnen saboteren.

Is dit oorlogstaal?

Ja, nu je het zegt…

Hoe ver zijn we nu?

Sedert het begin van dit jaar heeft zich in onze samenleving in hoog tempo een groot aantal veranderingen voltrokken, verandering die eigenlijk allemaal beperkingen zijn, dwangmaatregelen  die ons – en niet alleen ons, maar ook de bevolking van de meeste andere landen – door de overheid zijn opgelegd.

Het begon er mee dat de WHO een waarschuwing naar alle landen deed uitgaan dat er een zeer gevaarlijk virus over de wereld raasde. Het speciale soort waarschuwing waarvan de WHO zich op dat moment bediende was er een waaraan alle regeringen gevolg moesten geven op grond van een wereldwijde overeenkomst. Er moest een noodtoestand worden uitgeroepen. Regeringen moesten tijdelijk de volksvertegenwoordigingen buitenspel zetten. Overigens werden de kamers van de volksvertegenwoordigingen wel per geheime brief geïnformeerd.

Blijkbaar waren deze ministeriële aanwijzingen duidelijk genoeg, want in elk geval heeft onze volksvertegenwoordiging zich netjes onthouden van kritiek op het gekozen beleid. Wel is er regelmatig om aanpassingen gevraagd, maar vaak kwamen er uit de tweede kamer suggesties die eerder bedoeld waren om het beleid te ondersteunen dan dat er felle kritiek kwam die het gekozen regeringsstandpunt aanviel.

Laten we een even stilstaan bij wat er allemaal door ons kabinet is bepaald om, zoals men beweert, de besmetting met een virus, waarvan we inmiddels al lang weten dat het niet gevaarlijker is dan griep, te voorkomen. We mogen niet meer spontaan uitgaan naar schouwburg of bioscoop. We moeten anderhalve meter afstand houden van iedereen die niet tot onze directe familie behoort. We mogen niet meer gezellig een kroeg binnenlopen en samen aan de bar gaan staan om een biertje te drinken. Als we naar een restaurant willen moeten we in verband met het beperkte aantal klanten dat binnen mag reserveren. Alle horeca gelegenheden moeten ‘s avonds om tien uur sluiten. En het is nog niet verplicht, maar ons wordt dringend geadviseerd mondmaskers te dragen op plaatsen waar je omhoog kijkend niet de hemel kunt zien. Ten slotte wordt ons bij herhaling op het hart gedrukt dat we alleen samen dit volgens het kabinet gevaarlijke virus kunnen verslaan.

Ik ga hier deze keer niet schrijven waarom ik mordicus tegen al deze maatregelen ben, want daarover heb ik al meer dan genoeg geschreven en mocht je als trouwe lezer meer argumenten nodig hebben, kijk dan maar op het internet. Tegenargumenten met betrekking tot dit kabinetsbeleid genoeg.

Waar ik het wel over wil hebben is mijn verwachting betreffende wat er in ons land, en trouwens in de meeste andere landen gaat gebeuren.Toen ons land in 1940 bezet werd door het Duitse leger was er niet direct opstand en verzet. Natuurlijk waren mensen boos en ontzet, maar mensen zijn voorzichtig bij de dreiging met geweld. Het duurde dan ook tot 1941 voordat een grote staking de vijand trachtte te bedreigen. Uiteraard reageerde de toenmalige vijand door met grof geweld de staking neer te slaan.

Eigenlijk is wat er nu gebeurt wel te vergelijken met wat er toen gebeurde. Nee, er zijn geen vreemde legers ons land binnen gedrongen. Voorlopig doet onze eigen politie samen met zogenaamde BOA-handhavers het werk om demonstraties en dergelijke te breken. Af en toe zien we ook beelden dat de Politiemensen zich flink uitleven in een gewelddadige aanpak tegen ongewapende demonstranten.

Maar dit zijn nog maar kleine schermutselingen. De demonstranten zijn voor het merendeel jonge mensen met niet heel indrukwekkende maatschappelijke posities. Ik verwacht echter niet dat het in de komende tijd allemaal zo betrekkelijk onschuldig blijft.

Door de overheidsmaatregelen die slechts gesteund worden door zeer dubieuze testen en niet te verantwoorden maatregelen zijn inmiddels duizenden mensen hun baan kwijtgeraakt en zijn ook duizenden bedrijven en bedrijfjes gevoelig geraakt of failliet gegaan.

Van de over het algemeen redelijke Nederlanders mag je verwachten dat ze een zeker geduld opbrengen als er verbetering in het vooruitzicht gesteld wordt. Dat gebeurt echter niet. Nou ja, de minister van volksgezondheid, die eigenlijk de spil vormt van alle veranderingen in onze maatschappij, stelt dat het komende vaccin de bescherming zal bieden die het mogelijk zal maken dat alles weer normaal wordt.

Jammer is in zijn verhaal dan wel dat het bedoelde vaccin in grote haast met veel te weinig controletesten is gemaakt en derhalve als onveilig moet worden beschouwd. Temeer omdat we weten dat Bill Gates de grote initiator achter dit hele vaccinatie verhaal is. Gates, die mede oprichter was van Microsoft, waar alle Windows-versies gemaakt werden, waarvan je van tevoren wist dat je met de aanschaf van een nieuwe versie altijd een jaar moest wachten omdat er in de eerste release zoveel storende bugs zaten. Nu diezelfde man in grote haast met een nieuw vaccin aankomt verwacht ik dat het niet anders zal gaan dan bij zijn Windows programma’s namelijk veel storingen in het begin. Nu is dat bij een computerprogramma op zijn allerergst behoorlijk vervelend, maar als het bij dat haastig op de markt gebrachte vaccin het geval is, dan mogen we in alle redelijkheid verwachten dat er veel slachtoffers zullen vallen. Mocht u dus overwegen om zich te laten vaccineren, wacht een jaartje tot we alle bijwerkingen hebben gezien en ervaren en hopelijk voorkomen.

Eerlijk gezegd verwacht ik niet dat dit vaccineren een succes wordt, integendeel. Als, wat niet te hopen is, maar wel te verwachten er onschuldige slachtoffer vallen, dan vrees ik dat voor veel Nederlanders de maat vol is. Er zullen schuldigen worden gezocht en zeker zullen die in Den Haag worden gezocht en gevonden. Nu lopen de meeste mensen nog braaf mee in de verwachting dat het nu toch niet heel land meer gaat duren. Maar eerlijk gezegd hoop ik nooit getuige te zijn van waartoe wanhopige en woedende mensen in staat zij als ze behalve hun bedrijf of baan ook nog moeten meemaken dat dierbaren sterven of dodelijk ziek worden van een vaccin dat veel te snel de markt op moest omdat iemand vond dat de menselijke samenleving op de wereld aan verandering toe was. Ook is het zeer wel denkbaar dat de bijwerkingen niet direct na de vaccinatie optreden, maar enige tijd later, zodat de producenten vast en zeker met succes de oorzakelijke verbanden met de vaccinatie kunnen bestrijden. Hoe dan ook, ik houd mijn hart vast.

Terug naar vroeger, moeten we dat willen?

In een beangstigend hoog tempo zie ik onze samenleving veranderen. In het begin van dit jaar leek het allemaal nog veelbelovend. Dat leek maar zo, maar de kiem van wat er zou gebeuren was er al. Die kiem was afkomstig uit een voor ons oncontroleerbaar land, China, waarvan we weten dat er heel veel gebeurt dat door een autoritaire regering besloten wordt, allemaal beslissingen waarop de gewone bevolking geen invloed heeft.

In China regeert de Chinese communistische partij. Nee, niet de hele partij natuurlijk want dan eindigde China in een Poolse landdag waar geen enkel besluit kan worden genomen omdat er altijd verschillen van mening blijven bestaan, waardoor dan weer geen besluiten kunnen worden genomen. Zo gaat het dan ook niet in China. Het land wordt geregeerd door een betrekkelijk klein gezelschap van mensen die in elk geval niet elke vier jaar worden afgerekend op wat ze beloofden en in de ogen van veel mensen niet voor elkaar hebben kunnen krijgen.

Natuurlijk begrijpen de mensen die China regeren ook wel dat het nuttig is om ervoor te zorgen dat de bevolking op een bepaalde manier merkt dat er iets van vooruitgang in het dagelijks leven is te bereiken. Wij noemen dat meestal welvaart. Die Chinese regering weet heel goed dat mensen niet in opstand komen als ze voldoende te eten en te drinken hebben en als ze merken dat ze daarnaast steeds meer leuke dingen kunnen doen en hebben.

Ja maar, roepen we hier, ze hebben daar helemaal geen democratie. Nou daar heb je dan gelijk in. Ze gaan namelijk niet elke vier jaar naar de stembus nadat ze een paar maanden lang tot vervelens aan toe hebben geluisterd naar vertegenwoordigers van meer dan vijfentwintig partijen en partijtjes die juist in die verkiezingstijd proberen duidelijk te maken dat de zittende regering consequent en opzettelijk allerlei belangrijke steken laat vallen, zulks ten nadele van grote delen van het volk. Vervolgens beloven de enthousiaste lijsttrekkers dan een haalbaar en noodzakelijk stukje van de hemel op Aarde als zij maar gekozen worden. Zijn de verkiezingen dan eenmaal achter de rug, ja dan komt het moeilijkste stuk in de vormgeving van de regering naar democratisch model en dat is het vormen van een meerderheidsregering met partijen waarvan de verkiezingsbeloften niet al te veel met elkaar in strijd zijn. Als dat lukt na vaak maanden touwtrekken en het onderling inleveren van beloften die in de verkiezingsstrijd zo belangrijk leken, dan kan er een nieuwe regerende coalitie worden gevormd. We kunnen dan allemaal de nieuwe regeringsverklaring lezen en bij onszelf denken dat we dat nou eigenlijk weer net niet bedoelden toen we naar de stembus gingen. Omdat we dat echter gewend zijn van al die vorige verkiezingen gaan we dan over tot de orde van de dag en denken bij onszelf: ‘ze zoeken het ook maar uit, daar in Den Haag want het maakt toch niet uit wat je stemt.’ Dat is natuurlijk niet voor honderd procent waar, maar voor een groot deel wel.

Hoe gaat het dan werkelijk in onze veel geprezen democratie?

Tja, ik moet vaak denken aan periodes waarin we geen regering van ministers hadden, omdat de politieke partijen het voortdurend niet met elkaar eens konden worden over een nieuwe lijst van afspraken voor een nieuw programma voor de komende vier jaar. We hadden dan een zogenaamd demissionair kabinet. Lopende zaken mogen dan behandeld worden, maar geen nieuwe items.

In buurland België waar het vanwege taalproblemen nog een heel stuk moeilijker is om voldoende neuzen dezelfde kant op te laten wijzen duurde het eens bijna twee jaar voor er een nieuwe regering zat. Voor de gang van zaken in het land bleek dat een zegen. Het was in geen jaren zo goed en prettig geweest om in België te leven. De ambtenaren deden hun werk op de manier die was afgesproken in vorige kabinetten en verandering was eigenlijk niet nodig.

Dat is nu iets wat we hier ook vaak zien. Als we een regering hebben vindt die regering altijd dat ze dingen moeten doen, dingen veranderen, nieuwe wetten maken, dat soort dingen. De bedoeling is natuurlijk altijd iets te verbeteren. Helaas worden met grote moeite vaak verbeteringen bedacht voor wetten of bepalingen die al goed zijn. Want ja, zo’n regering moet toch besluiten nemen. Anders heb je een dikke kans dat ze bij de volgende verkiezingen niet gekozen worden. Nou ja, tot zover vroeger, of dacht je dat het nog steeds zo gaat?

Dan vergis je je lelijk. Wat er nu namelijk gebeurt is dat de echte werkelijkheid door het laagje van de democratie heen zichtbaar wordt. Ik blijf nu even weg van de vraag of het allemaal goed en rechtvaardig is wat er nu gebeurt. Je moet namelijk weten en beseffen dat de wet in onze politieke werkelijkheid niet wordt bepaald door verkiezingsuitslagen voortkomend uit de overtuigingen van in ons geval misschien tien miljoen weldenkende mensen. Nee hoor, wat er gebeurt, besloten wordt, wettelijke voorschriften die gemaakt worden, nagenoeg alles wordt gemanipuleerd door de grootste macht op Aarde, geld. Daarom is democratie eigenlijk een heel dure manier om een land te besturen. Er moet namelijk heel veel geld worden besteed aan het beheersen en beïnvloeden van de keuzes die mensen maken. Je zou kunnen zeggen zoiets als reclame. Ja, voor reclame worden soortgelijke technieken gebruikt, maar voor de beïnvloeding van de stemming onder het volk zijn uiterst subtiele technieken beschikbaar, waarbij bijna niemand merkt dat er gemanipuleerd wordt. Een paar technieken hebben door de eeuwen heen bewezen effectief te zijn. De beste manieren om een heel volk redelijk onder controle te houden hebben te maken met angst en onzekerheid.

Als we vandaag om ons heen kijken zien we dat dat klopt. Als er voldoende angst is gezaaid kun je de meeste mensen dwingen dingen te doen die ze uit zichzelf nooit zouden doen. Voor het zaaien van die angst zijn heel subtiele technieken nodig, maar als iets wereldwijd gedaan wordt zullen de meeste mensen geloven dat er echt reden is om angstig te zijn. Zo zien we in ons land dat de angst om besmet te worden met een coronavirus toeneemt, waardoor de meerderheid van de mensen bereid zullen worden gelaat bedekkende bescherming te dragen in publieke ruimten. Niet omdat men er zeker van is dat het helpt, maar uit angstige voorzorg.

Als we nu kijken naar een land als China, waar de virusuitbraak begonnen is en waar enkele maanden lang draconische maatregelen genomen werden – de Chinese regering wist namelijk dat het een in het laboratorium gemanipuleerd virus was, waarvan het effect niet bekend was – daar is na een intensieve periode het leven weer tot de gebruikelijke toestand teruggekeerd.

Hier, bij ons, met alle vertraging die democratie nu eenmaal met zich meebrengt hebben we te maken met een kunstmatig virus dat waarschijnlijk al een flink aantal keren gemuteerd is en waarvan de uitwerking eigenlijk niet echt goed valt te bepalen, behalve dat echte deskundigen van mening zijn dat het gevaar wordt overdreven en dat het immuunsysteem van gezonde mensen dit soort aanvallen wel aan kan. Hoe dan ook, de angst wint nog steeds al is de twijfel flink in opkomst.

Wat doen we eraan?

Onze regering en met name onze minister van volksgezondheid is van mening, althans dat zegt hij, dat wij allemaal gevaccineerd moeten worden om beschermd te zijn tegen mogelijke aanvallen van dit virus. Hoewel, zoals ik zojuist stelde, wij niet zeker kunnen zijn van het effect van het oorspronkelijke – of later gemuteerde virus – lijkt mij de opvatting van deze minister veel te eenzijdig en zeker niet berustend op voldoende medische kennis. Het kan bijna niet anders dan dat hij een andere reden heeft om zo fanatiek het belang van een vaccin te verdedigen. Maar goed, dat kan ik niet bewijzen.

Ik begon dit blog met de vraag of we moeten willen dat we terugkomen in onze vroegere maatschappelijke toestand. Het lijkt verleidelijk om dat te wensen. Nostalgisch als we zijn willen we toch weer het lekkere leventje, kunnen doen waar we zin in hebben, met wie we willen, in kleine groepjes, in grote drommen, in theaters, in gezellige kroegen. Tja, natuurlijk willen we dat allemaal. En misschien kan dat ook wel, maar dan moeten we niet terug naar vroeger. En weet je waarom niet? Vroeger waren we naïef, vroeger konden we gemakkelijk gemanipuleerd worden. Vroeger kon de regering zomaar in eens de democratisch gekozen volksvertegenwoordiging buiten spel zetten. Vroeger begrepen we niet wat de echte krachten waren die onze werkelijkheid beheersten.

Als we blijven geloven dat wij bij de verkiezingen zelf de mensen kiezen die het voor de komende vier jaar met elkaar voor het zeggen hebben in ons land en dat daarmee de vraag is beantwoord wie de baas is in ons land, dan liggen we op ramkoers met de volgende grote schrik. Alleen al door een wereldwijd contract dat ons bindt aan de World Health Organisation kunnen we op de zelfde manier nog eens door een al dan niet kunstmatig virus verrast worden en wordt onze eigen zelfgekozen regering gedwongen dingen te doen die eerst heel verstandig lijken, maar die gaandeweg een toestand opleveren die wij in de eerste plaats niet willen, maar erger nog, waarover wij geen baas in eigen land meer zijn.

Misschien is het voor een volgende door ons gekozen regering verstandig om eens te gaan heroverwegen van welke wereldwijde clubs we nu betalend lid willen zijn en van welke wij nodig afscheid moeten nemen omdat hun belangen veel te ver afstaan van de onze.