Compassionaliteit, een verhaal dat nooit geschreven werd

Dat woord bedacht ik ooit omdat ik een idee had om een nieuwe roman te schrijven. Eigenlijk ging het allemaal vooraf aan het schrijven van mijn debuut roman, Het Komodo Project. Aan dat verhaal schreef ik toen ongeveer zestig pagina’s en toen liep ik vast. Op de een of andere manier kwam ik niet verder. Wel had ik tevoren een scenario geschreven, dat klopte aardig, althans ik had het gevoel dat het af was. Blijkbaar niet dus. Omdat er echter sterke parallellen in zaten met wat er in deze tijd gebeurt in die zin dat we in dat verhaal te maken hadden met een wereld die verscheurd werd door een radeloze angst, een angst die voortkwam uit een eigenschap die na het eindigen van de grote oorlogen op Aarde zo gewenst was. Die eigenschap, daarvoor had ik het woord compassionaliteit bedacht. Eeuwenlang hadden de mensen elkaar in alles verwoestende oorlogen naar het leven gestaan, elkaar gewond, vermoord, ernstig invaliderend mishandeld, beroofd van alles wat noodzakelijk was. Kortom, zo dacht ik, niet heel ver bezijden de werkelijkheid, wij hadden voor langere perioden voor minstens de helft van de wereldbevolking van onze planeet een hel gemaakt.

Het was een beetje een simplistische gedachte moet ik achteraf toegeven. Maar goed, het was meer dan dertig jaar geleden en ik wist nog niet wat ik in de achterliggende jaren geleerd heb. Voornamelijk de afgelopen twee jaar hebben mij de schellen van de ogen doen vallen, omdat ik nu – en ik hoop velen met mij – erachter ben gekomen dat mensen uit zichzelf doorgaans veel meer praktische methoden hebben om onderlinge geschillen op te lossen dan oorlog voeren, maar dat oorlog voeren juist wordt aangemoedigd en meestal ook uitgelokt door de wereldelite die belang heeft bij de oorlogsindustrie en bij het financieren van oorlogen door het uitlenen van geld. Daar zit hem nu de crux. Dat geleende geld, waarvan bij de wapenfabrieken van de elite wapens en munitie gekocht werd, kunnen partijen na een oorlog meestal niet terug betalen. De oorlog heeft zoveel gekost dat er geen middelen meer zijn. In dergelijke gevallen, die overigens meer usance dan uitzondering vormen, neemt de geldschieter genoegen met een tegenwaarde in economisch noodzakelijke roerende of onroerende bezittingen van de schuldenaar. Dit economisch valse spel heeft zich nu echter zo vaak afgespeeld dat de wereldelite nagenoeg alles wat er op deze aarde te bezitten valt in eigendom heeft.

Je zou nu dan ook als naïeve vredelievende burger kunnen denken dat daarmee het oorlog voeren wel klaar is, want dat er voor de geldschieters toch weinig meer te verdienen valt aan niet terugvorderbare leningen. En dat bedoelde wereldelite nu tevreden en ontspannen elke dag feest kan gaan vieren van alles wat ze met hun stiekeme trucs van ons afgepakt hebben. Dat blijkt echter niet het geval te zijn en daarop wil ik straks wel terug komen, maar eerst wil ik even laten weten hoe dan dat oorspronkelijke scenario van mij in elkaar zat. Daarbij moet je bedenken dat ik graag sciencefiction schrijf, wat wil zeggen dat ik onbekommerd dingen en wezens kan verzinnen en laten gebeuren waarvan nog nooit iemand gehoord heeft.

Goed, dat scenario dan. Na drie verwoestende wereldoorlogen is er onder de mensen op Aarde een sterke hang naar blijvende vrede ontstaan. Zo sterk zelfs dat de gedachte vorm heeft gekregen dat de natuurlijke mens, zoals hij op dat moment is, eigenlijk niet geschikt is om in blijvende vrede met elkaar te leven. Het idee vat post en krijgt ook vorm door het werk van knappe genetici en internisten dat een paar heel kleine organen die zich vlak tegen onze hersenstam bevinden, de zogenaamde noduli amygdala, die verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van onze emoties, een minuscule maar heel veel betekenende verandering moeten ondergaan. Die amygdala zouden bij iedereen ongeacht ras of geslacht op elkaar moeten reageren. Om het heel precies te zeggen: een mens moest exact de gevoelens ervaren die hij of zij bij een ander veroorzaakte, want pas dan zou je het wel uit je hoofd laten om elkaar te kwetsen, te beledigen of pijn te doen, want dat voelde je dan zelf ook. Voor alle zekerheid waren de genetici misschien wel een beetje te ver gegaan in hun streven naar eeuwige vrede. Als je namelijk in woede, wat natuurlijk weinig voorkwam, iemand doodde viel je zelf ook dood neer. Heel extreem, maar ja, redeneerde men, we willen absolute zekerheid dat oorlog uitgesloten is en blijft. Later zullen we trouwens zien dat zekerheid lang niet altijd zo goed is als het lijkt.

De oorsprong van dat idee kwam voor mij uit een aantal vroegere en bestaande publicaties van psychologen. Het was namelijk opgevallen dat sommigen mensen op de ontroering of het verdriet van andere mensen reageerden door weliswaar in mindere mate, maar toch de zelfde emotie te ervaren. Een van die psychologen sprak zelfs van schaduwneuronen, delen van ons zenuwstelsel die zouden reageren op wat er bij anderen emotioneel gebeurde. Onnodig te zeggen dat het verschijnsel door de onverschilligen in de samenleving – en dat zijn er helaas heel wat – meestal werd afgedaan als huilebalkerij.

In mijn scenario lukte het om de overgrote meerderheid van de mensheid die kleine lichamelijke verandering te laten ondergaan, die ook erfelijk werd overgedragen aan volgende generaties. Niet bij iedereen echter. Er waren natuurlijk de onafhankelijke vrijdenkers die sterk van mening waren dat niemand iets met hun innerlijke roerselen en ideeën te maken had en dat ze sowieso wel bereid waren zich over het algemeen minzaam en vredelievend te gedragen. Anderzijds waren er de groepen laatste overgeblevenen van de eertijds grote wereld godsdiensten, de orthodoxen, die er absoluut van overtuigd waren dat God hen met een volmaakt lichaam het leven in had gestuurd en dat het een mens niet was toegestaan daaraan te knoeien. De laatstgenoemde groepen meenden dus eigenlijk dat als er geen natuurlijke evolutie in een misschien, maar misschien ook niet slimme als noodzakelijk ervaren behoefte aan verandering ontstond, dat het dan in de ogen van de allerhoogste en schepper van al dat is kennelijk niet nodig was.

Die laatste groepen hadden zich – een beetje zoals de Amis in Amerika – buiten de compassionele maatschappij teruggetrokken op het grote Canadese eiland Newfoundland en daar hun eigen samenleving gesticht.

In mijn scenario gaat alles een hele poos goed. De compassionelen raken dagelijks vrij veel tijd kwijt met elkaar plezierige gevoelens te bezorgen omdat ze die dan zelf ook voelen en de Newfounlandse orthodoxen maken af en toe gezellig ruzie met elkaar, maar nooit heel ernstig, omdat ze wel beter weten, maar dan gebeurt er iets bijzonders.

Een grote kolonie buitenaardsen blijkt belangstelling voor onze mooie Aarde te hebben. In uiterlijk verschillen ze weinig van ons, afgezien van de kleding, maar daar brengen ze snel verandering in. Aanvankelijk zijn ze vriendelijk, nieuwsgierig en ze blijken zeer intelligent. Iedereen in de compassionele wereld, want juist daar zijn ze geland, heeft het gevoel dat het een bevriend volk is waarmee goed kan worden samengeleefd. Als echter blijkt dat het doel overname van de Aarde is ontstaan er strubbelingen. De nieuwkomers blijken over een soortgelijke compassionaliteit te beschikken als de aardmensen, maar sterker. Als tijdens een hoog oplopende ruzie een aardbewoner een van de nieuwkomers doodt, vallen er om hem heen buiten hem zelf nog negen andere aardbewoners dood neer. Dit leidt al snel tot een panische angst onder de aardbewoners, voor een tegenstander die elke gevallene tienvoudig wreekt. Op deze wijze ontstaat er een jarenlange onderdrukking waarin de oorspronkelijke aardbewoners als slaven worden gebruikt. De nieuwkomers werden eigenlijk al snel de elite.

In het diepste geheim vinden er echter verbindingen tussen de compassionelen en de orthodoxen plaats. Er ontstaan liefdesverhoudingen er worden kinderen uit de vermenging geboren die in deze vermenging sterk en strijdbaar worden opgevoed.

Tijdens hun jarenlange elitaire overheersing zijn de nieuwkomers lui en onoplettend geworden. De strijders die voortgekomen zijn uit de vermenging van de twee soorten aardbewoners verslaan de nieuwkomers in een heroïsche massale strijd en bevrijden zo de Aarde van de vreemde overheersing.

Zeker voelen die nieuwe aardse strijders een diep verdriet als zij een vijand doden, maar eraan sterven…dat gebeurt niet meer.

Dit verhaal is ongeveer het scenario van het boek dat ik nooit schreef.

Om nu weer terug te komen bij het begin, waar ik schreef over het streven van onze eigen Aardse elite om alles wat te bezitten valt te hebben en te beheersen, daar blijkt dat ik mij op een wel heel kinderlijke manier heb vergist in wat ik dacht dat de wereldelite zou doen als er niet meer met leningen gewoekerd zou kunnen worden omdat ze alles al hadden. Mijn vergissing bestond in mijn toen kennelijk nog niet ontwaakte en tamelijk kinderlijke geest. Ik ging er namelijk van uit dat die puissant rijke miljardairs het zelfde zouden gaan doen als de tamelijk welgestelden ik zich binnen mijn periferie bevinden, namelijk golfen in hun chique clubs, vaak in hun buitenlandse huizen met zwembaden en sauna’s verblijven en uiterst luxe cruises maken over de hele wereld of zelfs misschien een keer net zo lang hun conditie trainen dat ze een maanreis kunnen maken, nou ja, om dan ook eens een keer met heel bijzonder vakantie foto’s en filmpjes thuis te kunnen komen. “Kijk hier zit Maribel in haar rose ruimtepak op die maankei. Kijk hier ligt ie, die hebben we toen maar mee naar huis genomen.”

Maar nee, zo zijn onze elitaire miljardairs niet. Zij hebben door jarenlang alleen met hun eigen weeldegenoten om te gaan het idee gekregen – sommigen van ons hebben dat soms ook wel eens een beetje – beter te zijn dan wij, OSM, je weet wel Ons Soort Mensen. Nou ja, dat hebben zij heel erg. Zij vinden echt dat ze veel beter zijn dan wij en de meesten van hen hangen de leer van de eugenetica aan. Kort gezegd komt dat neer op de leer die de nazi’s in Hitler Duitsland hadden, namelijk dat er Übermenschen zijn (niet zo heel erg veel) en Untermenschen (de rest van de wereldbevolking, zeg maar het stomme plebs)

Nou ja zeg, dat klinkt allemaal zo idioot, zo erg verschillend van hoe wij over elkaar denken. Maar ja, wij zullen ook nooit privé door hen worden uitgenodigd en wat wij vinden en denken daarin hebben zij absoluut geen interesse. Hoe dit ook zij, ik ben erachter gekomen dat ze ons niet meer nodig hebben, ze hebben alles al, we zijn niet interessant, maar erger nog, omdat we langzamerhand met acht en een half miljard mensen op deze wereld rondlopen vinden zij dat wij hun wereld (het was allemaal van hun weet je nog) bevuilen en het klimaat verpesten. Nou ja, hoe dan ook, dat moet stoppen. Ze snappen best dat het voor het domme werk handig kan zijn als er bijvoorbeeld geen acht en een half miljard, maar een half miljard van ons soort rondloopt. Nou ja, niet zoals we nu zijn natuurlijk. Zoals we nu zijn, zijn we lastig. We willen namelijk zelf ook rijk worden en op heel aparte mooie plaatsen komen en, nou ja, ze zijn een beetje of eigenlijk heel erg zoals jaloerse kinderen. Je mag niet aan hun speelgoed komen. Goed, ik hoop dat je zo een beetje een beeld van de wereldelite hebt. Omdat ze nu eenmaal zijn zoals ze zijn – misschien onder elkaar wel een soort van vriendelijk maar wij zijn gewoon ongedierte. Daarom hebben ze tien jaar geleden al besloten dat wat niet nuttig en nodig is in hun ogen maar eens moet worden opgeruimd. En als je wakker bent en goed om je heen bent blijven kijken en niet alles klakkeloos gelooft wat de grote media al twee jaar dag in dag uit rondblaten, dan zie je dat zij een eenvoudig en ook nog door hen zelf gemaakt virusje hebben opgepompt tot het een gevaarlijke ziekte lijkt door allerlei slachtoffergetallen te noemen die ofwel niet waar zijn, ofwel niet groter zijn dan het aantal slachtoffers dat in een normaal griepseizoen valt. Verder zijn ze al snel begonnen zoveel mogelijk mensen in te spuiten met iets dat ze een vaccin noemen, maar waaraan je in werkelijkheid op den duur sterft. Het is zelfs zo dat het sterven door dat zogenaamde vaccin al op grote schaal is begonnen, maar dan roepen ze dat het komt omdat er nieuwe varianten de kop op steken die nog weer gevaarlijker zijn. Dat laatste komt gewoonlijk bij virussen niet voor, omdat de eerste versie meestal het gevaarlijkst is. Nu proberen ze iedereen wijs te maken en zelfs te dwingen zich die rommel te laten inspuiten omdat je zonder bewijs dat je zo dom bent geweest je te laten vergiftigen nergens meer in mag.

Dat en nog veel meer ben ik gaan beseffen en gelukkig worden steeds meer mensen wakker. Ik hoop nou maar dat die wereldelite snel denkt dat ze gewonnen hebben en net als in mijn scenario niet meer goed gaan opletten, want het lijkt mij langzamerhand heel leuk om ze te verslaan en van onze Aarde te verdrijven. De wetten om dat te kunnen doen hebben we al, die zijn vlak na de tweede wereldoorlog gemaakt tijdens de processen in Neurenberg waar de toenmalige oorlogsmisdadigers ter dood werden veroordeeld omdat ze dezelfde dingen gedaan hadden die de tegenwoordige elite nu met ons probeert te doen: inspuiten met dodelijke experimentele vaccins!

Wat zeg je?

Ja, inderdaad, de bedroevende en uiterst misdadige geschiedenis herhaalt zich.

Maar jij en ik zijn wakker, toch?

Opletten mensen, dit moet je echt weten

Covid-vaccin in Slovenië: Aan de code kun je zien of en waaraan je doodgaat. Code ’01’ is placebo voor bobo’s

24 NOVEMBER 2021 / ADMINISTRATOR

Hoofdzuster van het UMC in Ljubljana, Slovenië gooit het op straat, direct nadat ze ontslag heeft genomen.

Vaccinschandaal in Slovenië – Vaccinflesjes hebben codes voor Placebo, mRNA gentherapie of Adenovirus DNA KILL SHOT!

Ook in Polen is al uit onderzoek gebleken dat waarschijnlijk 40% placebo is, 40% alleen met grafeenoxide is gevuld en 20% mRNA, DNA, etc. Dit kan verklaren dat ook in Nederland sommigen volstrekt nergens last van hebben en anderen er juist op reageren, ziek worden en soms sterven. Het heeft er dus niets mee te maken hoe je lichaam er op reageert, maar welke code op dat flesje staat.

Uit Slovenië komt een bericht dat, als het geverifieerd wordt, een onvoorstelbare wereldreactie zal veroorzaken.

Op zaterdag 20 november zegde de hoofdverpleegkundige van het Universitair Medisch Centrum, Ljubljana Clinical Center, hierboven afgebeeld, die zich bezighoudt met de toediening van vaccinflacons en alles beheert, haar baan op, ging voor tv-camera’s staan en haalde vaccinflesjes tevoorschijn.

Ze liet de verzamelde journalisten de codes op de flessen zien, elk met het laatste nummer 1, 2 of 3 in de code, en legde vervolgens de betekenis van deze nummers uit:

Nummer 1 is placebo, zoutoplossing.

Nummer 2 is het gangbare mRNA “vaccin”.

Nummer 3 is een RNA-stick met daarin het ONC-gen, verwant aan het adenovirus, dat onder andere bijdraagt aan het ontstaan van kanker.

Voor degenen die worden geprikt uit een flacon waarvan de code eindigt op het nummer 3, zegt ze dat mensen die ze hebben gekregen binnen 2 jaar weefselkanker zullen hebben.

Ze vertelde dat ze persoonlijk getuige was geweest van de vaccinaties van alle politici, vooraanstaande Sloveniërs en tycoons en dat ze allemaal speciaal gereserveerde Code 01 kregen.

De media is verteld om dit verhaal absoluut te begraven en er zijn op dit moment felle pogingen aan de gang om deze informatie in te dammen.

Meer details als ze beschikbaar komen.

Hieronder de “corona app” waar het partijnummer is vermeld, wat iemand ingespoten heeft gekregen. Misschien kunnen we het zelfs via Blue Tooth checken, of iemand een gentherapie heeft gehad of een zoutoplossing met grafeenoxide. Iemand die Code 03 laat zien kunnen we dan waarschuwen. Maar misschien zijn de codes per land wel wisselend. Men is er duivels genoeg voor. Wij prefereren dus Code NUL.

Stoppen moet het nu!

[Nieuw bericht] Eindelijk! Medisch bewijs dat de covid-prik “moord” is

Alweer een uitstekend stuk uit Frontnieuws, een stuk waarop we zaten te wachten, een stuk ook dat een breekijzer zal kunnen vormen tussen alle mensen die graag gezond en gelukkig willen leven en de misdadigers die ons met giftige injecties willen doden en misvormen. Het mag en moet niet verder gaan. Lees hieronder het medisch wetenschappelijke bewijs dat vaccineren met de huidige zogenaamde covid-19 vaccins een helaas al vaak geslaagde poging tot moord is. Ten overvloede wijs ik erop dat alle meewerkende regeringen, dus ook de onze, schuldig zijn aan moord met voorbedachte rade. Lees vooral ook het desbetreffende artikel op de site van Dr Vernon Coleman, een arts die de waarheid trouw is gebleven.

Nieuw bericht op Frontnieuws   Eindelijk! Medisch bewijs dat de covid-prik “moord” is Door Frontnieuws Het is 22 november 2021 en dit is het moment waarop het prikken moet stoppen. Een paar uur geleden stuurde Darren Smith, de redacteur van het uitstekende The Light Paper, mij een paper uit het medische tijdschrift Circulation dat bewijst dat het covid-19 prikken experiment vandaag moet stoppen, schrijft Dr. Vernon Coleman. Finally! Medical Proof the Covid Jab is “Murder” Ik denk dat elke arts of verpleegkundige die na vandaag een van de mRNA covid-prikken geeft, te zijner tijd uit het desbetreffende register zal worden geschrapt en zal worden gearresteerd. Het vaktijdschrift Circulation is een gerespecteerde publicatie. Het is 71 jaar oud, de artikelen worden peer reviewed beoordeeld en in een onderzoek werd het beschouwd als ’s werelds nummer 1 vaktijdschrift in de categorie hart en bloedvaten. Ik citeer de laatste zin van de samenvatting die aan het begin van het artikel staat. Dit is alles wat ik, u – of wie dan ook – hoeft te weten. “Wij concluderen dat de mRNA-vaccins de ontsteking van het endotheel en de infiltratie van T-cellen in de hartspier drastisch doen toenemen en mogelijk een verklaring bieden voor de waarnemingen van verhoogde trombose, cardiomyopathie en andere vasculaire gebeurtenissen na vaccinatie.” Dat is het. Dat is de doodsklok voor de covid-19 mRNA vaccinaties. Het endotheel is een laag van cellen die bloedvaten en lymfevaten bekleden. T cellen zijn een type witte cel. We hebben altijd geweten dat deze spuiten experimenteel waren. Mijn video in december 2020, iets minder dan een jaar geleden, waarschuwde voor deze specifieke risico’s. Ik las een lijst voor van mogelijke bijwerkingen, officieel gepubliceerd door de Amerikaanse regering. Maar nu hebben we het bewijs van het verband. Van de mRNA-prik is bekend dat het mensen niet tegenhoudt om covid te krijgen. En het is bekend dat het mensen die het verspreiden niet tegenhoudt. Ik geloof niet dat iemand deze feiten betwist. En toch zijn er grote aantallen doden en gewonden gevallen onder mensen die zijn geprikt. Kijk naar het item “Updated: how many are the vaccines killing?” op mijn websites. Nu hebben we het bewijs om de vaccinatieprogramma’s te stoppen. In de studie die in Circulation wordt geciteerd, werden in totaal 566 patiënten tussen 28 en 97 jaar getest. Ze waren gelijk verdeeld over mannen en vrouwen. “Op het moment van dit rapport,” zegt de auteur, “houden deze veranderingen aan tot minstens 2,5 maand na de tweede dosis van het vaccin. Op zijn minst moet het gebruik van deze spuiten nu stoppen. Onmiddellijk, totdat er meer langetermijntests zijn gedaan. Als er nog journalisten waren in de mainstream media, zou dit nieuws een hoofditem zijn in alle tv- en radioprogramma’s en op de voorpagina’s van alle kranten staan. Godzijdank zijn er platforms met vrije meningsuiting, zoals BNT, die mij in staat stellen u dit nieuws te brengen. Ik zeg al een jaar dat deze prik een experiment is – dat zeker doden en gewonden zal maken. We hebben altijd geweten dat het experimenteren op mensen zonder hun volledige toestemming en begrip – na het bekendmaken van alle risico’s en mogelijke bijwerkingen – een misdaad is. Nu is het bewijs geleverd dat dit experiment moet stoppen. Als het experiment met de covid jab na vandaag doorgaat, weten we absoluut zeker dat dit geen medische behandeling is, maar een ruiming. Deel deze video alstublieft onmiddellijk met iedereen die u kent. Dank u. Hier is het volledige abstract gepubliceerd op 8 november 2021. Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.    

Beste wereldelite

Eeuwenlang hebben jullie strijdende partijen van twee kanten gefinancierd, om de winst natuurlijk. Zo leek het altijd net als of anderen de agressors waren. Je had winnaars en verliezers, nou ja, en jullie natuurlijk, de oorlogswinstmakers.

In 1945 moeten jullie kennelijk al begrepen hebben dat het bekende spelletje niet meer zou werken. Het zou te veel gaan opvallen. Wij zouden met zijn allen gemerkt kunnen hebben dat jullie er altijd al achter zaten. Dus, uitgekookt als jullie natuurlijk zijn – anders had je niet op zo’n doortrapte manier alle bezit naar je toe geharkt – hebben jullie nu maar besloten het zelf te doen, nou ja, stiekem dan hè. Jullie doen nu net of er een erge ziekte is die bestreden moet worden en waarvoor alle mensen zich iets moeten laten inspuiten.

Ik wil jullie toch even laten weten dat ik jullie smerige spelletje doorheb: de genoemde ziekte hebben jullie zelf gemaakt. Het is geen erge ziekte hoor, maar al jullie helpertjes zeggen van wel. Daarom maken jullie eigen farmabedrijven nu miljarden gifspuiten klaar waaraan mensen na kortere of langere tijd sterven. Die gifspuiten laat je ze natuurlijk wel zelf betalen. Rotstreken eigenlijk, zeg nou zelf.

Maar, beste wereldelite, wat ik eigenlijk zeggen wil is dit: jullie denken dat je overal mee weg komt en dat de wereld van jullie is, maar dat is niet zo, want de wereld is van ons. En dat je met deze rotstreken deze keer niet wegkomt daar gaan jullie op een uiterst pijnlijke manier achter komen.

Wat hebben ze te verbergen

Opnieuw brengt Frontnieuws een inzicht in de verontrustende werkelijkheid.

De FDA heeft een federale rechter gevraagd om het publiek te laten wachten tot het jaar 2076 met het openbaar maken van alle gegevens en informatie waarop zij zich heeft gebaseerd om een vergunning te verlenen voor het COVID-19 vaccin van Pfizer. Dat is geen typefout. De FDA wil 55 jaar om deze informatie aan het publiek te verstrekken, schrijft Zerohedge.com.

Zoals uitgelegd in een eerder artikel, heeft de FDA herhaaldelijk “volledige transparantie” beloofd met betrekking tot Covid-19 vaccins, inclusief het herbevestigen van “de inzet van de FDA voor transparantie” bij het verlenen van vergunningen voor Pfizer’s COVID-19 vaccin.

In het licht van deze belofte hebben in augustus en onmiddellijk na de goedkeuring van het vaccin meer dan 30 academici, professoren en wetenschappers van de meest prestigieuze universiteiten van het land de gegevens en informatie opgevraagd die Pfizer bij de FDA had ingediend voot het verlenen van een vergunning voor zijn COVID-19-vaccin.

Het antwoord van de FDA? Ze leverde niets op. Dus in september spande mijn advocatenkantoor namens deze groep een rechtszaak aan tegen de FDA om deze informatie op te eisen. Tot op heden, bijna drie maanden nadat de FDA een vergunning heeft afgegeven voor het vaccin van Pfizer, heeft de FDA nog steeds geen enkele pagina vrijgegeven. Niet één.

In plaats daarvan heeft de FDA twee dagen geleden een federale rechter verzocht haar tot 2076 de tijd te geven om deze informatie volledig in te dienen. De FDA heeft de rechter gevraagd om de meer dan 329.000 pagina’s aan documenten die Pfizer aan de FDA heeft verstrekt voor het verlenen van vergunningen voor zijn vaccin, te mogen produceren in een tempo van 500 pagina’s per maand, wat betekent dat de productie op zijn vroegst in 2076 voltooid zal zijn. De belofte van transparantie van de FDA is, op zijn zachtst gezegd, een verzameling illusies [ZH, zo merken wij op, rechtvaardigt dit door te beweren dat het percentage van 500 pagina’s per maand “in overeenstemming is met de verwerkingstijden die door rechtbanken in het hele land zijn vastgesteld in FOIA-zaken” en verwijt de eisers “hun eigen uitgebreide FOIA-verzoek”].

De FDA heeft er precies 108 dagen over gedaan vanaf het moment dat Pfizer begon met het produceren van de gegevens voor de vergunningverlening (op 7 mei 2021) tot het moment dat de FDA een vergunning verleende voor het Pfizer-vaccin (op 23 augustus 2021). De FDA heeft, op haar woord, een intensieve, robuuste, grondige en volledige beoordeling en analyse van die documenten uitgevoerd om zich ervan te vergewissen dat het Pfizer-vaccin veilig en effectief was voor vergunningverlening. Terwijl de FDA die intensieve beoordeling van de documenten van Pfizer in 108 dagen kan uitvoeren, vraagt zij nu om meer dan 20.000 dagen om deze documenten beschikbaar te stellen aan het publiek.

Dus laten we één ding duidelijk maken. De overheid schermt Pfizer af van aansprakelijkheid. Het levert het bedrijf miljarden dollars op. Het dwingt Amerikanen hun product te nemen. Maar ze krijgen niet de gegevens te zien die aantonen dat het product veilig en doeltreffend is. Voor wie werkt de regering?

Eens te meer zien we dat burgerlijke vrijheden en individuele rechten nooit afhankelijk mogen worden gemaakt van een medische procedure. Iedereen die zich wil laten vaccineren en geboosterd wil worden, moet vrij zijn om dat te doen. Maar niemand zou door de overheid gedwongen moeten worden om deel te nemen aan een medische procedure. Vooral niet een waarbij de regering de volledige informatie waarop de goedkeuring is gebaseerd wil verbergen tot het jaar 2076!

Ze willen er zeker van zijn dat ze allemaal dood en weg zijn voordat we de details krijgen over hun misdaden tegen de mensheid, schrijft iemand in de ZH commentarensectie.


COVID-19 VACCIN DOSSIER

Tienduizenden COVID-19 vaccinpatiënten vechten tegen censuur om hun

ONGEVACCINEERDEN KUNNEN ANDEREN NIET MET COVID BESMETTEN

Amerikaans RIVM (CDC): “Ongevaccineerden kunnen anderen niet met Covid besmetten.”

Uit De Binnenlandse Bataafse Courant van vandaag:

Waar in sommige landen de terreur vandaan komt om ongevaccineerden te beschuldigen van het besmetten van gevaccineerden en daarom moeten worden ingespoten of opgesloten, is wat betreft het Amerikaanse RIVM (CDC) een volstrekt raadsel. Iemand heeft een WOB verzoek ingediend en het antwoord laat aan duidelijkheid niets te wensen over. U zult als ongevaccineerde dit briefje bij u moeten hebben om dat aan degene te laten zien, die denken dat ze na vaccinatie zelf beschermd zijn, maar u toch veroordelen omdat u niet neemt wat hen niets baat…..

De vraagstelling luidde als volgt:

“Documenten die een gedocumenteerd geval weergeven van een persoon die: (1) nooit een COVID-19-vaccin heeft ontvangen; (2) eenmaal met COVID-19 besmet was, herstelde en later opnieuw besmet raakte en (3) SARS-CoV-2 aan een andere persoon heeft overgedragen toen hij opnieuw besmet raakte.”

Het antwoord van CDC na twee maanden (!) speurwerk in hun archieven en lopende dossiers:

“Bij het doorzoeken van onze dossiers zijn geen documenten gevonden die betrekking hebben op uw verzoek. Het CDC Emergency Operations Center (EOC) deelde mee dat deze informatie niet is aangetroffen.”

Wij vertalen dat even voor u in het Nederlands wat we op straat moeten spreken als we onwilligen tegenkomen die menen dat niet gevaccineerden een gevaar voor de samenleving zorgen.

Het Amerikaanse RIVM laat weten dat er geen sprake van besmetting is door ongevaccineerde personen aan andere personen.

Er heeft nog nooit overdracht van het SARS-CoV-2 virus plaatsgevonden van een ongevaccineerd persoon aan een ander persoon.

Jaap van Dissel zegt:

DE GRROTSTE GRAP IS DAT WE IEDEREEN HEBBEN WIJSGEMAAKT DAT JE ZIEK KUNT ZIJN ZONDER SYMPTOMEN.

Hij spreekt hier dus als RIVM gewoon het CDC tegen, terwijl ze dezelfde agenda dienen. De tegenstrijdigheden worden niet opgemerkt door de mensen die denken dat iedereen die iets met de overheid heeft te maken, de waarheid spreekt en dat overheden “van nature” het beste met de bevolking voor hebben. Ai, ai, pijnlijk!

Wat Amerikaanse artsen willen?


Amerikaanse artsen willen dat ongevaccineerde patiënten sterven, zegt verpleegster
Door Frontnieuws

Een verpleegster heeft zich onlangs uitgesproken tegen artsen in haar ziekenhuis die de dood wensen van ongevaccineerde Covid-19 patiënten, schrijft Theexpose.uk.

Tijdens de video zegt de verpleegster dat ze ontzet is over hoe sommige gezondheidswerkers in de Verenigde Staten zich gedragen.

“Een paar jaar geleden, als je me zou hebben verteld dat artsen hun patiënten verbaal de dood zouden toewensen op basis van hun vaccinatiestatus of keuze die ze hebben gemaakt, zou ik je niet hebben geloofd.”

“Als je me zou hebben verteld dat verpleegkundigen niet langer zouden opkomen voor de rechten en autonomie van hun patiënten, zou ik je niet hebben geloofd,” zegt de verpleegster.

De ongevaccineerde verpleegster zegt dat het voor haar de norm is geworden om andere gezondheidswerkers de dood te horen wensen, niet alleen van hun ongevaccineerde patiënten, maar van iedereen die geweigerd heeft de COVID-19 prikken te nemen.

Ze voegt eraan toe dat als ze had geweten dat ze met dit soort mensen zou moeten werken, ze een andere loopbaan zou hebben gekozen.

“Ik walg gewoon van de toestand van de wereld op dit moment,” zegt ze.

De verpleegster benadrukt dat het niet aan zorgverleners is om iemand te beoordelen op basis van zijn gezondheidskeuzes.

“Het spijt me, maar wijzen we mensen met nierfalen af omdat ze besloten hebben een glaasje te veel te drinken en zeggen we dan: ‘Balen voor je’, of zetten we ze aan de dialyse? Kijken we naar mensen die sterven aan longkanker en zeggen we: ‘Graaf je graf. Jammer, ik help je niet.’ Nee? Of hoe zit het met zwaarlijvige mensen? Zeggen we, ‘Ga op de loopband, dikkerd, ik kan niets voor je doen?’ Nee, dat doen we niet, want dat is walgelijk en verkeerd,” gaat ze tekeer.

“Nee, als gezondheidswerkers – als een fatsoenlijk mens – wensen we andere mensen niet dood. Dat doen we niet. Zo gaan we hier niet te werk, oké?”

Tegen het einde van de video spreekt de verpleegster over hoe zij ook aan dit soort behandelingen was onderworpen.

“Het spijt me, maar ik stoor me er zo aan dat dat normaal is. Dat het normaal is dat ik een gesprek heb met iemand van mijn leeftijd en dat ze me vertellen dat ze hopen dat ik doodga omdat ik niet gevaccineerd ben,” zegt ze.

“Nee, dat is niet oké.”

Unvaccinated nurse speaks out.

Stirring and emotional words.pic.twitter.com/ASsIcA4r47

— Citizen Free Press (@CitizenFreePres) October 29, 2021

Eugenetica, wetenschap als excuus

Auteurs: Machteld Roede en Joep Geraedts | 29 maart 2017

RAS (19)

Thema: Rassenwaan

Sinds de tweede helft van de negentiende eeuw hebben verschillende wetenschappers geprobeerd om mensen met bepaalde ongewenste kenmerken van voortplanting uit te sluiten. Inmiddels is kraakhelder dat dit volledig ongefundeerd was, met name vanwege onvoldoende kennis van de genetica.

Eigenlijk is het hele streven naar het verbeteren van levende organismen misschien wel begonnen bij de monnik Gregor Mendel:

Uit Wikipedia:

De wetten van Mendel zijn wetten die overerving van erfelijke eigenschappen beschrijven. Deze wetten werden het eerst ontdekt door de MoravischOostenrijkse monnik Gregor Mendel (1822-1884), maar daarna vergeten en pas rond 1900 herontdekt. De wetten vormen de grondslag van de klassieke genetica (erfelijkheidsleer). Ze gaan ervan uit dat elk individu twee allelen voor dezelfde eigenschap bezit en deze willekeurig uit de vier verschillende allelen van de ouders ontvangt. Het fenotype (het fysieke uiterlijk) van het individu hangt af van welk van de twee allelen dominant is en welk recessief. Doordat individuen beide allelen kunnen doorgeven aan hun nageslacht, bevinden zich onder de nakomelingen zowel individuen met het dominante als het recessieve fenotype.

Het valt niet moeilijk te begrijpen dat bovengenoemde eugenetici er in elk geval de overtuiging aan hebben ontleend dat er met onze erfelijke eigenschappen te dokteren valt. Bij de eugenetici gaat het – zoals zij dat zelf zien – om veredeling en zuivering.

Veruit de meeste aanhangers van deze leer vinden we onder de kleine groep van de steenrijke elite op deze wereld. We spreken dan over circa drieduizend mensen. Weliswaar zijn dat niet veel mensen, maar ze beheersen wel de hele economie en het geldstelsel op de wereld. Het feit dat ze daardoor zoveel macht hebben heeft hen verleid tot de gedachte dat ze daarom betere mensen zijn, geheel in lijn met de bekende uitdrukking: wie betaalt bepaalt. Hier, in deze groep vinden we de Rothschilds, de Rockefellers, maar ook Bill Gates, die erin geslaagd is om meer dan driekwart van alle elektronische communicatiemogelijkheden in handen te hebben. Komend uit een familie van eugenetici vindt hij echter ook dat er een programma opnieuw moet worden geactiveerd met betrekking tot de menselijke voortplanting. Binnen dat programma, dat over de hele wereld moet gaan gelden zijn er mensen, met door de eugenetici bepaalde eigenschappen, die zich mogen voortplanten en ook heel veel mensen, waarvan de eigenschappen inferieur worden geacht, die zich niet mogen voortplanten.

Zoals ik hierboven al schreef horen de eugenetici voor het overgrote merendeel bij de zeer rijken. Het zal dan ook niet verwonderen dat de eigenschap die zeer belangrijk wordt geacht om genetisch te koesteren is dat men zakelijk zeer succesvol is. Onder elkaar hebben de eugenetici ook een voortplantingsprogramma dat niet zoals bij ons, gewone mensen, stoelt op aanvankelijk verliefdheid en als het goed gaat werkelijke liefde voor elkaar, maar op zakelijk succes. De eugenetici geloven dat er door hun manier van verbintenissen leggen een beter ras mensen ontstaat. Een tamelijk discutabele gedachte, want als de intelligentie die uitsluitend gericht is op zakelijk succes nu de hoogst te waarderen eigenschap moet zijn, dan kweken we mensen die altijd en uitsluitend op eigen winst uit zijn, ten koste van wie dan ook.

Op deze wijze is er dan een kleine zeer rijke groep ontstaan. Binnen de groep, voor zover we weten, treffen we de financiële grootmachten en beleggingsmaatschappijen aan, eigenaren van grote handelscorporaties, zoals bijvoorbeeld Amazon, maar ook de oliemagnaten en niet te vergeten BigFarma. Ook treffen we in deze groep de hoogste echelons van de vrijmetselarij aan en, zoals ik tot mijn verbazing ontdekte, de hoogste functionarissen van de Jezuïetenorde van de katholieke kerk. De huidige Paus is de allereerste Jezuïet die tot het heilig office is beroepen. Het heeft mij dan ook niet bevreemd dat deze Paus – waar tot voor kort voor de kerk het leven als heilig en onschendbaar beschouwd diende te worden – het vaccinatieprogramma niet alleen ondersteunt, maar ook propageert. Sommigen van ons die al wat langer op deze wereld rondlopen zullen zich ongetwijfeld het rigide standpunt van de katholieke kerk herinneren waar het ging om geboortebeperking en het gebruik van voorbehoedsmiddelen. Dat waren vroeger verboden zaken voor de katholieken.

We zien thans een kleine groep alle macht en middelen naar zich toe trekken.

Als we kijken naar de effecten die langzaam maar zeker meer en meer zichtbaar worden van de vaccinatiecampagne: Verminkingen, hartschade, hersenbloedingen, trombose, spontane abortussen en nog veel meer andere pathologie, dan moeten we wel tot de slotsom komen dat de wereld elite van ons, die niet tot hun elitaire gezelschap behoren, dat alleen degenen onder ons die bruikbaar zijn in hun ogen mogen voortbestaan onder hun voorwaarden. Ik wijs in dat verband ook op de gedenkstenen in de Amerikaanse staat Georgia, waarop in niet mis te verstane taal het doel van de eugenetici (onder leiding van de grote volksvernietiger Bill Gates) staat gebeiteld. Zoek dat maar op, dan kun je zelf lezen wat er op die stenen geschreven staat.

Ik kan niet genoeg hameren op de noodzaak om zoveel mogelijk mensen attent te maken op de inmiddels overduidelijke plannen die de wereldelite met ons heeft.

In wezen ben ik van mening dat de leer van de eugenetica, die ook de basis vormde van het streven van de nazi’s van Hitler Duitsland zo ongeveer de meest verwerpelijke leer is die je maar kunt denken. Door de miljoenen jaren van onze ontwikkeling heen zien we dat de natuur inderdaad ook het systeem van survival of the fittest volgt, maar dan zien we overal op de wereld dat bij het vermengen van rassen en soorten eigenlijk als vanzelf de beste en belangrijkste eigenschappen prevaleren. We zien dat zwakkere eigenschappen van zuivere rassen door ket kruisen verdwijnen, waardoor sterkere en gezondere nakomelingen ontstaan. Eerlijk gezegd ben ik ervan overtuigd dat de beste en de mooiste mensen op Aarde zullen rondlopen als alle rassen vermengd zijn. Maar ja, ik ben maar een eenvoudige natuurgenezer. En wie het beter weet moet het maar zeggen. In elk geval denk ik dat mijn opvatting over het leven hier op Aarde een heel stuk vriendelijker is dan de dwingelandij van de wereldelite.

Wat kan er misgaan als je met stomme mensen te maken krijgt

Professor Carlo Cipolla doceerde onder andere aan de Berkeley universiteit en schreef een boek over stomme mensen, waarbij hij onomstotelijk duidelijk maakte dat het feit dat mensen stom zijn niets met hun intelligentie te maken heeft. Wel werd mij bij het lezen van dit artikel duidelijk dat hoe intelligenter stomme mensen zijn, hoe gevaarlijker ze vaak kunnen zijn.

De 5 basiswetten van menselijke stomheid

1. Altijd en onvermijdelijk onderschat ieder van ons het aantal stomme individuen in de wereld

Dat er stomme mensen in de wereld zijn is algemeen bekend. Maar Cipolla was ervan overtuigd dat we hun aantal en invloed in ons leven en in de maatschappij onderschatten. Hij stelde dat “elke numerieke schatting een onderschatting zou blijken te zijn.”

Het is genoeg om bijvoorbeeld te denken aan die mensen die wij als intelligent hebben bestempeld, maar die zich plotseling dwaas en stompzinnig beginnen te gedragen. Of het is genoeg de straat op te gaan om te zien hoeveel mensen er op staan ons te hinderen, om geen andere duidelijke reden dan stomheid.

2. De waarschijnlijkheid dat een bepaald persoon stom is, is onafhankelijk van enig ander kenmerk van diezelfde persoon

Cipolla was ervan overtuigd dat stupiditeit een ander kenmerk was, zoals blond haar of zwarte ogen. Daarom is het in alle kringen van de maatschappij in min of meer gelijke mate verdeeld. Hij haalt een studie aan over het niveau van stomheid in de vier grote lagen waaruit de universiteiten bestaan: pedellen, werknemers, studenten en docenten. In deze analyse werd vastgesteld dat de verdeling van stomheid uniform was, ongeacht de mate waarin we opklommen in het opleidingsniveau.

Zoals besteld, zoals geleverd: ‘Oma tegen rechts’ wordt bruut aangevallen en beroofd door Noord-Afrikaan

“Of je nu elegante kringen praktiseert of je toevlucht zoekt bij de Polynesische koppensnellers, jezelf opsluit in een klooster of besluit de rest van je leven door te brengen in gezelschap van mooie vrouwen, het feit blijft dat je altijd te maken krijgt met hetzelfde percentage stomme mensen”, concludeerde hij.

3. Een stom persoon is iemand die een andere persoon of groep schade berokkent zonder tegelijkertijd een voordeel voor zichzelf te behalen of zelfs zichzelf schade toebrengt

Cipolla beschouwde stomheid niet als een kwestie van intellectueel quotiënt, maar eerder als een gebrek aan relationele intelligentie. Hij ging uit van het idee dat we in relatie tot elkaar voordelen kunnen behalen voor onszelf en voor de anderen of, integendeel, schade kunnen berokkenen aan onszelf en aan de anderen. Een stom persoon is iemand die de anderen en ook zichzelf schade berokkent.

Zijn gedrag is irrationeel en moeilijk te begrijpen, maar het is waarschijnlijk dat u zich meer dan één persoon herinnert die uw weg blokkeerde en moeilijkheden, frustraties en vooroordelen veroorzaakte, zelfs als hij er helemaal niets mee opschoot. Volgens zijn theorie van de menselijke stomheid “zijn er mensen die met hun onwaarschijnlijke daden niet alleen schade toebrengen aan andere mensen, maar ook aan zichzelf. Deze mensen behoren tot het superstomme genre”.

4. Niet-stomme mensen onderschatten altijd het schadelijk potentieel van stomme mensen

Volgens Cipolla vergeten we voortdurend het gevaar dat stomme mensen vormen. Hij zegt dat “stomme mensen gevaarlijk en ongelukkig zijn omdat redelijke mensen het moeilijk vinden om zich stom gedrag voor te stellen en het te begrijpen”.

Over het algemeen worden we door hun aanval verrast en zelfs als we er last van hebben, vinden we het moeilijk om een rationele verdediging te organiseren omdat de aanval zelf rationaliteit ontbeert. Door hun macht te onderschatten, blijven wij kwetsbaar en dus overgeleverd aan hun onvoorspelbaarheid.

Zweedse feministe weigerde asielzoeker aan te geven die haar 12-jarige dochter had aangerand

Wij kunnen ook in de fout vervallen te denken dat een stom persoon alleen zichzelf kan kwetsen, dat wij immuun zijn voor zijn daden, maar door zo te denken, verwarren wij naïviteit met stupiditeit en, gelovend dat wij onkwetsbaar zijn, verlagen wij onze verdediging.

5. De stomme mens is de gevaarlijkste mens die er bestaat

“Alle menselijke wezens zijn opgenomen in vier fundamentele categorieën: de naïeve, de intelligente, de slechte en de stomme […] De intelligente persoon weet dat hij intelligent is. De slechte is zich ervan bewust slecht te zijn. De naïeveling is pijnlijk doordrongen van het besef van zijn eigen openhartigheid. In tegenstelling tot al deze personages, weet de stomme niet dat hij stom is. Dit draagt ertoe bij dat zijn verwoestende actie krachtiger, ingrijpender en doeltreffender is. De stommeling wordt niet geremd door zelfbewustzijn”, schreef Cipolla om de laatste fundamentele wet van de menselijke stommiteit te schetsen.

Hij waarschuwt ons ook dat:

“Sommige stomme mensen veroorzaken meestal slechts beperkte schade, maar er zijn anderen die verschrikkelijke schade aanrichten, niet alleen aan één of twee individuen, maar aan gemeenschappen of hele samenlevingen. Het vermogen om schade te berokkenen van een stom persoon hangt af van de […] positie van macht of autoriteit die hij in de samenleving bekleedt.”

Hoe bescherm je jezelf tegen menselijke stupiditeit?

“Intelligentie en stomheid zijn niet het tegenovergestelde van elkaar, noch is stomheid het gebrek aan intelligentie, maar intelligentie is het product, min of meer onsuccesvol, van een voortdurende reeks pogingen om de stomheid te overheersen, of eraan te ontsnappen, die alles wat menselijk is, uitmaakt”, schreef Matthijs Van Boxsel.

Deugvrouw wilde niet toegeven dat ze door een Afrikaan beroofd en mishandeld was – “ik ben tegen een muur gebotst”

Naast het etiketteren van mensen, is het belangrijk om de risico’s te begrijpen die stommiteit inhoudt. Eigenlijk kunnen we ons allemaal stom gedragen, als we de reikwijdte van onze daden of woorden niet meten. Als we geen kritisch denken ontwikkelen en de nodige introspectie uit het oog verliezen, kunnen we het slachtoffer worden van stommiteit, eronder lijden of ze uitoefenen.

Een zeer interessante studie, uitgevoerd aan de Eötvös Loránd Universiteit, geeft ons andere aanwijzingen om tot zelfbewustzijn te komen, waarbij de 3 oorzaken van menselijke stommiteit worden vastgesteld:

1. Ignorantie of overmoed. Dit zou de hoogste graad van stommiteit zijn en komt voor bij mensen die risico’s van welke aard ook nemen, hoewel zij de vaardigheden of kennis missen die nodig zijn om ze het hoofd te bieden.

2. Gebrek aan controle. Het is een gemiddelde graad van stomheid die overeenkomt met impulsieve mensen, die geen zelfbeheersing hebben en zich laten meeslepen door de eerste de beste impuls.

3. Afleiding. Het zou de geringste graad van stommiteit zijn, die zich manifesteert bij degenen die er niet in slagen iets te bereiken omdat ze niet opletten of niet voldoende middelen inzetten, waardoor ze nutteloos worstelen.

Bronnen:

Acze, B. et. Al. (2015) What is stupid? People’s conception of unintelligent behavior. Intelligence;53: 51-58.
Cipolla, C. M. (1988) Allegro ma non troppo.Barcelona: Crítica.

Zie meer hier: psychology-spot.com