Over peteroosterum

Natural health practicioner Science Fiction writer

Bruno Bruins, misschien toch een betere minister van VWS?

Op het internet kwam ik dit stukje moderne geschiedbeschrijving tegen

Bruno Bruins en zijn strijd voor een rechtvaardiger zorgsysteem 

B. Le Noble 19 augustus 2020

Het plotselinge aftreden van Bruno Bruins kwam de farmaceutische industrie niet slecht uit. Bruins was de minister die aardig op weg was om grote veranderingen door te voeren, er lag een wetswijziging klaar om de woekerwinsten aan banden te leggen door de aanpak van de maximum prijzen van medicijnen. In april dit jaar -middenin de Coronacrisis- had deze wet in werking moeten treden maar deze is met een half jaar uitgesteld. Daarnaast was er de kwestie van de “gedragscode voor de farmaceutische industrie,” waar maar liefst twee jaar aan gewerkt is en welke gepresenteerd werd in januari van dit jaar. Met geen woord werd daarin gerept over het hete hangijzer; de medicijnprijzen. Tot grote irritatie van zowel Bruins als de Tweede Kamer. De code was bedoeld als “moreel kompas”. 

Ik heb online gezocht of er inmiddels al een aangepaste gedragscode is maar heb niets kunnen vinden.

Om een beeld te krijgen van de feiten heb ik een tijdlijn gemaakt van een aantal opvallende en belangrijke nieuwsberichten van de afgelopen jaren. De druk op de farma industrie vanuit de overheid nam sinds 2018 toe, ook vanuit de Europese Commissie. Edith Schippers was daarmee al voorzichtig begonnen maar Bruno Bruins ging voortvarender te werk. Wat hij allemaal geprobeerd heeft en de stappen die zijn ondernomen lees je onderstaand. Maar ik moet je waarschuwen, je wordt er niet vrolijk van. Mensen die met droge ogen durven te beweren dat het allemaal wel meevalt zijn of niet goed op de hoogte of doen aan struisvogelpolitiek. Een mogelijke oplossing zou zijn wanneer gewerkt wordt volgens het model van de zogenaamde patentpool, daarover verderop in het artikel meer.

Aanleiding

Een documentaire van Zembla bracht een en ander aan het licht. De kosten om nieuwe medicijnen op de markt te brengen zijn veel minder hoog dan farmaceutische bedrijven doen geloven. De farmaceutische industrie investeert gemiddeld 540 miljoen euro in onderzoek en ontwikkeling van de medicijnen, maar zodra die medicijnen eenmaal op de markt zijn, leveren ze in een paar jaar tijd soms tien keer zoveel op. Bovendien ontvangen ze subsidies voor wetenschappelijk onderzoek.  Nu hoeven farmaceutische bedrijven overheidssubsidies voor ontwikkeling van medicijnen niet terug te betalen. Tegelijkertijd hebben zij wel het patent en kunnen daarmee de prijzen hoog houden.

https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/kosten-nieuwe-medicijnen-veel-lager-dan-farmaceutische-industrie-doet-geloven

mei 2018

Na de uitzending van Zembla de berichten over China:

In de afgelopen twintig jaar zijn bijna alle medicijnfabrieken uit Nederland en Europa verdwenen doordat China de werkzame stoffen zo goedkoop levert. China wilde ‘de apotheek van de wereld’ worden en levert nu negentig procent van de grondstoffen. In India wordt de bulk van die stoffen tot pillen gedraaid. Tachtig procent van de wereldproductie komt uit die twee landen. Je kunt je voorstellen dat dit geen gezonde situatie is.

https://www.trouw.nl/nieuws/hoe-china-de-apotheek-van-de-wereld-werd-en-daarmee-de-medicijntoevoer-controleert~b3328831/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Magistrale bereiding

juni 2018

Bruins ontpopt zich als de minister die het opneemt tegen ‘Big Pharma’. Hij wil meer mogelijkheden voor de apotheker om bepaalde geneesmiddelen zelf te bereiden, via zogenaamde magistrale bereiding. Dit schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer, waarin de minister voor Medische Zorg een pakket aan maatregelen aankondigt om de uitgaven voor genees- en hulpmiddelen te beheersen. Bruins schrijft dat een apotheekbereiding een alternatief kan zijn voor geregistreerde geneesmiddelen, bijvoorbeeld als er sprake is van een excessief hoge prijsstelling. ‘Een verantwoorde inzet van apotheekbereidingen komt de beschikbaarheid en betaalbaarheid van de zorg ten goede.’ https://www.knmp.nl/actueel/nieuws/nieuws-2018/minister-bruins-over-magistrale-bereiding-meer-helderheid-en-minder-belemmeringen

september 2018

De Stichting “Farma ter verantwoording” dient een handhavingsverzoek in bij de Autoriteit Consument en Markt vanwege misbruik van de economische machtspositie van fabrikant Leadiant. De Italiaanse farmaceut Leadiant in het nieuws. Het bedrijf had alle producenten van een medicijn tegen een zeldzame stofwisselingsziekte opgekocht, marktbescherming van 10 jaar aangevraagd en vervolgens de prijs per pil opgejaagd van 28 cent tot 140 euro. Anno 2020 is nog steeds geen uitspraak gedaan. Het feitenonderzoek hoopt de ACM na de zomer te hebben afgerond.

In 2019 begon de bal echt te rollen

Van alle kanten werd de kritiek heviger en probeerde de politiek van verschillende kanten om iets te ondernemen tegen de macht van de farmaceutische industrie. Lilian Ploumen van de PvdA schreef er een stuk over, in een poging de minister bij te staan in zijn strijd: https://www.pvda.nl/nieuws/breek-de-macht-van-big-farma/

mei 2019

Even een zijstapje, in 2019 volgt ook de erkenning van de Chinese (kruiden) alternatieve geneeskunde door de WHO, dit is de farmaceutische industrie een doorn in het oog. Van allerlei kanten wordt hier tegen geprotesteerd, zogenaamd als bescherming van de natuur. Deze erkenning is goed nieuws voor de consument maar geen goed nieuws voor de industrie die belang heeft bij hun eigen patenten.

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/wereldgezondheidsorganisatie-erkent-chinese-geneeskunde-natuurbeschermers-vrezen-voor-bedreigde-diersoorten~b7229075f/

augustus 2019

Brief Volkskrant. Minister Bruno Bruins dreigt fabrikanten van peperdure medicijnen aan de schandpaal te nagelen, als zij niet kunnen uitleggen waarom zij zo’n hoge prijs vragen voor hun geneesmiddelen. De bewindsman doet dat in een open brief in de Volkskrant. Bruins vindt dat farmaceuten meer verantwoordelijkheid moeten nemen voor een betaalbare gezondheidszorg. Hij wijst erop dat andere partijen, zoals zorgverleners, bestuurders en patiënten, wel hun steentje bijdragen. ‘De prijzen van medicijnen stijgen, maar op een gegeven moment is de rek eruit. https://nos.nl/artikel/2299131-minister-wil-duidelijkheid-van-medicijnenfabrikanten-over-prijzen.html

Steun vanuit Brussel 

september 2019

De kritiek op farmaceuten die exorbitante prijzen vragen voor hun geneesmiddelen neemt de afgelopen jaren flink toe. Op voorspraak van Nederland is ook in Brussel de discussie aangezwengeld. De farmaceutische lobby stelt echter alles in het werk om de touwtjes in handen te houden. Zo wordt er druk uitgeoefend op Nederland om een andere toon aan te slaan nu het Europese medicijnagentschap EMA naar Amsterdam is gekomen. Ook stromen miljarden aan Europees onderzoeksgeld nog altijd ongehinderd naar de industrie. Daarnaast bestaan er bepaalde Europese beschermingsmechanismen die de industrie in staat stellen lange tijd een monopolie op producten te houden. Zolang die macht niet gebroken wordt, zullen belastingbetalers zich blauw blijven betalen aan zorgkosten of moeten overheden vaker besluiten bepaalde medicijnen niet te vergoeden, waardoor patiënten de dupe zijn. Er hangt dus veel van af hoe deze discussie zich de komende jaren in Europa verder ontwikkelt.

https://www.ftm.nl/artikelen/brussel-lobby-medicijnprijzen?share=EGxl2Uxeh1MiYLGf4eCavdwWsPVFcKeiDQBBz4r12tgkEdCpwvkwvxEnnWCCjQ%3D%3D

Motie Ellemeet en steun vanuit de Kamer

oktober 2019

Motie Ellemeet, het Groen Links kamerlid roept de regering op, om in overleg met apothekers en zorgverzekeraars te onderzoeken hoe op de volgende drie thema’s kennisdeling het best bevorderd kan worden: • juridische kennis; • vakinhoudelijke kennis over bereiding; • bedrijfseconomisch verantwoord magistraal bereiden. De motie wordt unaniem aangenomen.  

november 2019

Kamer stemt unaniem voor een onderzoek naar bevordering magistrale bereidingen door apothekers. Deze ontwikkeling is ongunstig voor de farmaceuten want daarmee krijgen de apothekers het recht om gepatenteerde grondstoffen te omzeilen. Maar het is de eerste stap om een eind te maken aan de woekerprijzen. Een breekijzer.

https://www.knmp.nl/actueel/nieuws/nieuws-2019/tweede-kamer-stemt-unaniem-voor-het-bevorderen-van-magistraal-bereiden

De vele ontwikkelingen zijn reden genoeg om voorzichtig te durven dromen van een ander rechtvaardiger systeem. In een ideale wereld zijn er helemaal geen breekijzers nodig, en wordt kennis over nieuwe medicijnen gedeeld zonder patentmuren. Daar werken bedrijven, overheden en apothekers samen in de strijd tegen HIV, kanker en taaislijmziekte, in plaats van elkaar tegen. En worden bedenkers van nieuwe medicijnen wél beloond voor hun bijdrage aan de volksgezondheid, maar niet met langdurige monopolie. Utopie? Nee hoor, in sommige landen wordt gewerkt met de patentenpool. Een inspirerend voorbeeld is de zogenaamde patentenpoel. Het is een gecontroleerde manier om de productie van medicijnen open te stellen voor andere partijen zónder patent. In relatief arme delen van de wereld bijvoorbeeld, waar de farmaceut toch geen markt in ziet, maar wél patiënten zijn. Patentenpools zorgen voor meer concurrentie tussen producenten én meer kennisuitwisseling.    https://laatbloeien.nl/breken-we-in-2020-dan-eindelijk-het-monopolie-van-big-pharma/

wetswijziging Wet Geneesmiddelen

december 2019

Doorbraak! De wetswijziging is goedgekeurd. Minister Bruins wil per 1 april 2020 de Wet Geneesmiddelen aanpassen, en de maximumprijzen van geneesmiddelen verlagen. Daartoe heeft minister Bruins (VWS) de ontwerpregeling aan de Tweede Kamer aangeboden en deze is goedgekeurd. De bewindsman is voornemens om de definitieve regeling eind februari 2020 in de Staatscourant te publiceren zodat er vanaf april 2020 lagere maximumprijzen komen voor geneesmiddelen. https://www.knmp.nl/actueel/nieuws/nieuws-2019/minister-bruins-verlaging-maximumprijzen-geneesmiddelen-per-1-april-2020

Gedragscode 

januari 2020

Er werd twee jaar naar uitgekeken: en daar was ie dan eindelijk, de nieuwe gedragscode van de farmaceutische industrie die als ‘ morele code’ voor farmabedrijven zou moeten gaan dienen. Maar wat blijkt? Niets, helemaal niets wordt hierin vermeld over het heetste hangijzer: de prijzen van medicijnen. Minister Bruno Bruins is niet blij en ook Tweede Kamerleden zijn teleurgesteld: “Dit is een gemiste kans, ons geduld raakt op.” En dan te bedenken dat ze er twee jaar mee bezig zijn geweest in opdracht van de belastingbetaler…

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/4996911/bruins-vws-farmaceutische-industrie-gedragscode-woekerprijzen

Corona

En toen kwam CORONA….en alles werd anders. Er werd gesproken over een vaccin en iedereen keek weer naar de farmaceuten. Hoe dit verder afloopt zal de toekomst leren.

Maar hoe zit het met de gedragscode? Zijn er nog kamervragen over gesteld? Sindsdien is er helemaal NIETS meer gepubliceerd over de code. Wat is de status? Gaat het weer twee jaar duren? Zo modderen we door.

17 maart 2020 Aftreden Bruins, aantreden Van Rijn

De aanscherping van de maximumprijs voor geneesmiddelen die op 1 april zou ingaan, zal met een half jaar worden uitgesteld. Verschillenden partijen uit de keten van geneesmiddelen zouden hier op aangedrongen hebben bij Van Rijn. Uiteraard geen haan die er naar kraait, want “ Corona”.

https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/Van-Rijn-kondigt-nieuwe-maatregelen-aan-om-medicijntekorten-te-voorkomen

april 2020

In april verschijnt een artikel over de manier waarop de farmaceutische industrie toenmalig minister Bruins heeft gechanteerd, door te dreigen medicijnen niet te leveren als hij de geplande wetswijziging waarin ze hun prijzen zouden moeten verlagen liet doorgaan. Dat stelt bijzonder hoogleraar Economische bedrijfsvoering Mark van Houdenhoven.

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/26/farmalobby-chanteerde-minister-bruins-a3997901

juli 2020

Een paar weken geleden werd bekend dat de Nederlandse regering opdracht heeft gegeven voor de levering van vaccins COVID-19 aan farmaceut Astra Zenica, het bedrijf dat sinds 2018 wordt aangeklaagd door zorgverzekeraar Menzis en binnenkort zal deze zaak voor de rechter verschijnen. En de race om als eerste een vaccin te kunnen presenteren zal weleens ten koste kunnen gaan van de kwaliteit, aangezien de fabrikant  immuniteit heeft gekregen zodat deze niet kan worden aangeklaagd tegen mogelijke schadelijke bijwerkingen.  

https://eenvandaag.avrotros.nl/item/farmaceut-staat-voor-de-rechter-vanwege-te-dure-medicijnen/

En nu?

Bruins is voorlopig verdwenen van het publieke toneel. Hij was dapper genoeg om te proberen de farmaceutische industrie bij de kladden te pakken, maar hij had waarschijnlijk niet kunnen bevroeden in welk wespennest hij zich begaf…Hij verdient respect voor zijn moed en voorbeeldfunctie, ook al is het (nog) niet gelukt. Hij is een inspirerend rolmodel geweest, en hopelijk tonen onze volksvertegenwoordigers het karakter om het stokje over te pakken en nou door te zetten.  Onderstaande link verwijst naar een recent interview, waarin hij ook nog de kwestie van de dure medicijnen aanhaalt.

Acute of preventieve zorg

Het is duidelijk dat hier grote belangen meespelen, ten koste van het algemeen belang. De westerse geneeskunde en medici (inclusief de apothekers) zijn heel belangrijk voor de samenleving en onze gezondheid. Laat dat duidelijk zijn. Wat er anders kan:

1.ziekenhuizen primair inrichten op de curatieve behandeling van ziektes en operaties, dus een onderscheid tussen preventief en curatief; en

2.meer holistische benadering van ziekte en gezondheid, en dus inzetten op meer samenwerking. We zijn zo ver gevorderd in de wetenschap inclusief technologische ontwikkelingen om de meest gecompliceerde operaties uit te voeren en mensen te genezen. Er is kennis en er zijn middelen om medicijnen te maken tegen zeldzame ziektes en er zijn vaccins ontwikkeld tegen ernstige infectieziektes. Dat is fantastisch en moeten we koesteren. Echter, er klopt iets niet in het systeem, en er komen steeds meer mensen die een beroep doen op de gezondheidszorg en de geldstromen zijn niet in balans. Allereerst zou de zorg onderscheid kunnen maken tussen acute zorg en preventieve zorg. Hiervoor zou een heel nieuw apparaat moeten worden ingericht met een focus op preventie en het algemeen welzijn. Voeding, geestelijke gezondheid, sport en ontspanning ter versterking van het immuunsysteem. De westerse wereld kan hierin een voorbeeld nemen aan de holistische oosterse benadering. Lichaam en geest zijn verbonden en veel van onze hedendaagse ziekten worden veroorzaakt doordat het systeem niet in balans is.  Vele wetenschappelijke onderzoeken hebben de samenhang al aangetoond. Pillen zijn niet altijd nodig. Conclusie: het is tijd voor een grootschalige reorganisatie maar dat kan alleen als alle partijen bereid zijn om samen te werken in het algemeen belang. We gaan die kant op, het kan haast niet anders. Uiteindelijk voor iedereen een gezondere situatie!

© 2017 barlenoble.nl

Vraag en Antwoord

Vraag: Is het mogelijk een mens wezenlijk en ook lichamelijk te doen veranderen door een injectie?

Antwoord: Jazeker, het lijkt erg onwaarschijnlijk, maar in de afgelopen jaren is er erg veel geëxperimenteerd met het veranderen van erfelijke eigenschappen en daarin zijn meer en meer resultaten behaald.

Vraag: Is dat nu niet een sciencefiction verhaal wat alleen wordt geloofd door mensen met een boel fantasie?

Antwoord: Dat zou je inderdaad geneigd zijn te denken, maar het wordt al lange tijd met planten, met name met voedingsgewassen gedaan. Heel veel voedingsmiddelen bevatten tegenwoordig plantendelen of zaden die genetisch gemanipuleerd zijn. De firma Monsanto, die ook het kankerverwekkende anti-onkruid middel “Roundup” op de markt brengt wat nog steeds door veel mensen wordt gebruikt, brengt ook veel gemanipuleerde zaden voor voedingsgewassen op de markt.

Vraag: waarom doen ze dat?

Antwoord: daar kunnen verschillende redenen voor zijn, maar de belangrijkste is altijd het verdienmodel voor de voedselproducenten. Zo kan men er voor zorgen dat een gewas minder gevoelig is voor parasieten, waardoor minder van de oogst verloren gaat. Ook kan men ervoor zorgen dat de gewassen groter worden en ook het te oogsten gewicht toeneemt. Dat is gunstig voor de producenten. Wat ik al schreef: het verdienmodel.

Vraag: maar hoe doen ze dat dan?

Antwoord: ze doen dat door veranderingen aan te brengen in het DNA van de gewassen, want het DNA is voor alles wat leeft de opslagplaats van de erfelijke eigenschappen. Het DNA bepaalt voor het overgrote merendeel hoe een leven zich kan ontwikkelen.

Vraag: maar als dat dan met onze voedingsgewassen gebeurt, krijgen we dan beter voedsel.

Antwoord: Daar valt niet zo veel over te zeggen. Bedenk dat het voornamelijk meer wordt en dat doorgaans parasieten er minder op aanvallen.

Vraag: maar ja, als die parasieten er nu al minder trek in hebben, zit er dan voor ons nog wel net zo veel waardevolle voeding in als voor de genetische manipulatie?

Antwoord: Dat is een vraag die door de producenten van gemanipuleerde voedingsgewassen niet duidelijk beantwoord wordt. Het is bij die producenten voornamelijk om de grotere verkoopwinsten te doen. Maar daarin zijn voedselproducenten natuurlijk niet uniek.

Vraag: maar hoe ging het dan vroeger als men betere gewassen wilde?

Antwoord: Lang geleden was er een wetenschapper, Mendel heette hij, en hij ontdekte dat je betere en sterkere gewassen kon krijgen door soorten te kruisen. Dat was een prachtige en zeer waardevolle ontdekking, want hij ontdekte ook dat eigenschappen die de soorten verzwakten vaak verdwenen bij kruising met soorten waarbij diezelfde eigenschappen juist wel sterk waren. Ach, eigenlijk weten we dat onbewust natuurlijk al jaren.

Neem bijvoorbeeld honden. Als je een hondenliefhebber bent dan weet je waarschijnlijk wel dat raszuivere honden kwetsbaarder zijn voor allerlei ziekten en ook vaak minder oud worden, terwijl de zogenaamde vuilnisbaken rassen, waarin een mix van allerlei rassen zit, bijna nooit ziek zijn en vaak ook wel bijna twintig jaar oud worden. De conclusie dat onvermengde raszuiverheid vaak oorzaak is van ongewenste ziekte – zowel geestelijk als lichamelijk – lijkt dan ook houdbaar.

Vraag: zijn hogere winsten dan de enige reden om aan de verandering van erfelijke eigenschappen te werken?

Antwoord: dat lijkt misschien vaak zo en voor een belangrijk deel is dat ook het geval, maar er is nog een ander reden die te maken heeft met onze nimmer ophoudende nieuwsgierigheid. Bedenk eens hoeveel mensen een erfelijke gevoeligheid hebben voor bepaalde ziekten en hoeveel mensen lijden aan erfelijke ziekten waardoor ze na een treurig en ongemakkelijk leven vrij vroeg sterven. Het is niet vreemd maar juist heel begrijpelijk dat de altijd nieuwsgierige wetenschappers dat soort problemen willen oplossen.

Vraag: maar dat is dan toch prachtig, die onderzoekers moeten we dan toch alle ruimte geven?

Antwoord: daarin zou je volkomen gelijk hebben als alle wetenschappers en de organisaties eromheen de zelfde doelstellingen hadden namelijk tot heil van het mensdom. Maar helaas is niets minder waar.

Vraag: maar waarom dan in vredesnaam?

Antwoord: Macht en rijkdom. Heel lang geleden is ontdekt dat ziekte meer geld oplevert dan gezondheid. Als je ziek bent ga je naar de dokter en meestal krijg je dan medicijnen. Veruit de meeste medicijnen zijn geen geneesmiddelen die je voor korte tijd gebruikt om daarna weer beter te zijn, nee, veel medicijnen zijn zogenaamde onderhoudsmiddelen die je moet blijven gebruiken. Denk maar aan pilletjes voor de hoge bloeddruk of bloedverdunners of middelen tegen diabetes. Je moet ze blijven gebruiken anders verergert de ziekte weer. Dat is het verdienmodel van de farmaceutische industrie. Aan gezonde mensen valt op dit terrein niets te verdienen. De farmaceutische industrie wil graag aan iedereen verdienen.

Vraag: Kan die industrie dan zelf het eigen verdienmodel vergroten, ook als mensen gezond zijn?

Antwoord: ja, helaas kan dat. De meeste mensen weten betrekkelijk weinig van hun eigen lichaam, laat staan van geneeskunde. Met slimme communicatietechnieken wordt reclame gemaakt, dag in dag uit, via alle massamedia. Het is namelijk heel gemakkelijk om mensen aan het twijfelen te brengen. Een stapje verder en ze worden een beetje bang. En dan ben je als reclamemaker waar je wilt zijn, want bange mensen kun je van alles wijsmaken, van alles laten doen met de belofte dat ze na het opvolgen van jouw advies niet meer bang hoeven te zijn. Wat reclamemakers dus moeten bereiken is, als het alleen maar om de aardigheid gaat, een gevoel opwekken dat je erbij wilt horen. Als het echter, zoals nu, om een volstrekt verzonnen ziektedreiging gaat, dan heb je angst nodig. Dan moet je elke dag bekend maken dat er weer meer besmettingen zijn, dat de ziekenhuizen weer vol lopen. Daar worden mensen die niet begrijpen wat er werkelijk aan de hand is enorm angstig van en houden zich aan de meest bespottelijke voorschriften. Mensen die wel begrijpen wat er aan de hand is worden alleen maar boos over het feit dat er zo veel kwaad wordt gedaan en zoveel kapot wordt gemaakt.

Vraag: Waarom gebeurt dit allemaal?

Antwoord: Uit vrees voor een fantast en een complotdenker te worden verklaard durf ik het bijna niet meer te zeggen. Ik moet wel, maar ik durf bijna niet meer. Uit ervaring weet ik namelijk – ik heb deze werkelijke reden vaker aan mensen verteld en ik werd bijna altijd schamper uitgelachen – dat tot nu toe bijna niemand me gelooft. Goed, de echte reden dan, en niet alleen volgens mij, maar volgens een toenemend aantal mensen.

De allerrijkste bovenlaag van multimiljardairs, die bijna alles op de wereld al bezit of onder controle heeft wil nu meer controle over ons, over alle mensen. Daarvoor willen zij ons veranderen.

Vraag: maar hoe denken ze dan ons te kunnen veranderen als wij dat niet willen?

Antwoord: Op de zelfde manier als bij Monsanto de erfelijke eigenschappen van veel voedingsgewassen zijn veranderd door het DNA van die soorten te veranderen, zijn er al jarenlang duizenden proeven met dieren gedaan. Dat ging vaak fout. Dan werden de dieren ziek of ze stierven, maar een enkele keer ging het ook goed. Er waren nieuwe technieken gevonden. De belangrijkste was Crispr-Cas 9, een techniek waarmee heel precies een stukje DNA er tussenuit kan worden geknipt en vervangen door een ander stukje. Technisch is het heel knap en medisch zou het een zegen kunnen zijn.

Vraag: maar ik vroeg ook hoe men denkt ons te kunnen veranderen als wij dat niet willen?

Antwoord: dat moet gebeuren met een grote illusionistische truc. De truc begint met een wereldwijd bericht van een rampzalig dodelijk virus dat ons bedreigt. Er gaan flink wat voornamelijk oude en zieke mensen aan dood. Ze konden door hun trouwe huisartsen ook niet worden genezen, omdat wereldwijd gezegd werd dat het bestaande geneesmiddel (Hydroxychloroquine, weet je nog) gevaarlijk was en verboden werd. Maar dat was heel in het begin, dat weet bijna niemand meer, maar het was natuurlijk wel een heel smerige leugen. Dan ga je door met angst zaaien. Dagelijks besmettingscijfers, overlijdensaantallen. Kortom je maakt iedereen bang die geen verstand van geneeskunde heeft. En dan roep je: ‘alles komt goed als er een vaccin tegen deze vreselijke zieke is’. Dan komt de echte truc. Dat vaccin waar je mee komt beschermt helemaal niet tegen die ziekte, die trouwens helemaal niet zo ernstig was als je in het begin zei, want wat je daar toen over zei was om de mensen bang te maken en dat ze dan heel graag je vaccin zouden willen.

Vraag: Ja, nu kun je me nog veel meer proberen wijs te maken, maar ik zie mij daar toch niet intrappen. Ik ben een nuchtere Hollander. Mij houd je niet voor de gek.

Antwoord: Kijk, kleine man of kleine meid natuurlijk. Ik ben natuurlijk niet zonder een cent op zak aan dit avontuur begonnen. Ach, laat ik me ook maar even voorstellen. Mijn naam is Bill Gates, ja van Microsoft, precies. Van de computervirussen ben ik met veel geld in de biologische virussen gegaan. Ik heb me voorgedaan als iemand die het goede doel wil steunen, maar dat is natuurlijk larie. Ik ben een zakenman en ik wil geld verdienen. Met die virussen heb ik trouwens iets heel nieuws bedacht. Ik dacht: ik ga het aantal mensen op Aarde flink verminderen en dat doe ik met iets dat ik verkoop onder de naam van een vaccin tegen een virus waar iedereen met de meest fantastische reclametechnieken bang voor is gemaakt.

Vraag: Ja mooi meneer Gates, maar mij heb je nog steeds niet hoor.

Antwoord: Oh jawel hoor. Ik heb de regering van je land gekocht, je nieuwsmedia, het belangrijkste deel van alle artsen en verplegenden, die mogen niets zeggen op straffe van ontslag. Ik zorg dat het economisch een verschrikkelijke puinhoop wordt. Moet jij eens opletten. Dan willen heel veel mensen dat vaccin van mij, want ik heb beloofd dat alles dan weer net als vroeger wordt. Maar ook daarin heb ik trouwens gelogen, want in mijn nieuwe glorieuze werkelijkheid gaan deuren alleen maar voor je open als je gevaccineerd bent, nou ja, belangrijke deuren dan. Deuren waarachter alleen maar schadelijke troep wordt verkocht die gaan ook open voor de eigenwijze huftertjes die mij proberen te weerstaan.

Ik ben Bill Gates de geweldige, de redder van de wereld.

Oh ja, wat het effect van dat eerste vaccin is dat weet ik nog niet. Er kunnen wel mensen ziek van worden of eraan sterven. Maar goed, ik vind toch dat er veel te veel mensen op onze Aarde rondlopen, dus dat ruimt lekker op.

Vraag: denk ik, Peter van Oosterum, echt dat deze min of meer schematische weergave van de huidige werkelijkheid klopt?

Antwoord: Ik geloof niet dat ik er erg ver naast zit.

Begrijpen wat er gebeurt…

Gelatenheid is een gevoel waarvan ik vermoed dat het bij veel mensen heerst. Zo’n gevoel van: ik kan er toch niets aan veranderen, laat ik me maar aan de regels houden anders krijg ik moeilijkheden. Dat is naar ik veronderstel de reden waarom er op een winderige dag, buiten op straat mensen met mondkapje lopen. Ze doen alles om maar gehoorzaam mee te doen, want anders krijg je maar gezeur en opmerkingen. Vooral niet opvallen, gehoorzaam meedoen. Bovendien, hoor ik heel vaak zeggen, begrijp ik het toch niet. Die zegt dit en die zegt dat, maar je hoort toch in het nieuws dat er steeds weer nieuwe besmettingen bij komen en dat er steeds weer nieuwe patiënten in de ziekenhuizen komen.

Het allergrootste – en meest nijpende probleem is onwetendheid. Veel te veel mensen weten niet, begrijpen helemaal niet wat een virus is, wat een virus doet en op welke manieren je een verdediging kunt opbouwen die niets te maken heeft met echt volkomen nutteloze niet medische mondkapjes. Maar dat is niet het grootste probleem. Albert Einstein heeft eens gezegd: De wereld gaat niet ten onder door slechte mensen, de wereld gaat ten onder door goede mensen die niets doen.

Nu ben ik een bewonderaar van Einstein, maar in zijn uitdrukking zou ik het woord “goede” willen vervangen door “onwetende”, want het zijn de onwetende mensen die niets doen, omdat ze gewoonweg niet weten wat ze moeten doen en daarom bang zijn fouten te maken of zich belachelijk te maken. Eerder heb ik in dit weblog een blog geschreven onder de titel: ‘L ignorité est tres voisine de ‘l imoralité. Onwetendheid ligt vlak naast gewetenloosheid.

Maar wat weten dan zoveel mensen niet? Wel, heel veel mensen vragen zich niet af of dat Covid-19 virus waar de media elke dag bol van staan nu echt zo gevaarlijk is. Ze geloven gewoon dat het gevaarlijk is en dat je dood gaat als je niet oppast en dat je op de intensive care in een ziekenhuis terecht komt als je besmet raakt, want dat is toch in de zogenaamde eerste golf ook gebeurd en toen zijn toch zoveel mensen dood gegaan dat je op de radio en de TV en in de kranten niets anders hoorde en las.

Laat mij daarom maar eens een stukje inlassen dat komt van een Chnese wetenschapper die naar de VS is gevlucht en die een boekje open doet over het zogenaamd levensgevaarlijke corona virus.

Klokkenluider publiceert tweede paper: ‘Corona is biowapen’

in Mens en Dier 9 oktober 2020 14:00 6 Reacties

Li-Meng Yan, een Chinese viroloog en klokkenluider die naar de Verenigde Staten is gevlucht, heeft een tweede paper gepubliceerd waarin ze concludeert dat het nieuwe coronavirus een biowapen is dat opzettelijk is verspreid.

Sars-CoV-2, het virus dat Covid-19 veroorzaakt, is gemaakt in een laboratorium op basis van een variant afkomstig uit een militair onderzoekslaboratorium dat eigendom is van de Chinese Communistische Partij, aldus de viroloog.

Ze claimt ook dat het RaTG13-virus, dat voor 96 procent overeenkomt met het nieuwe coronavirus, door mensen is gemaakt. Het RaTG13-virus wordt gebruikt om te bewijzen dat Sars-CoV-2 in de natuur is ontstaan. Yan merkt echter op dat dit virus nog nooit is geïsoleerd of is gevonden. Het enige bewijs voor het ‘bestaan’ van RaTG13 in de natuur is de genoomsequentie die is gepubliceerd op GenBank.

De klokkenluider heeft ontdekt dat RaTG13 ‘meerdere ongewone eigenschappen’ heeft. Zo wordt beweerd dat het virus is gehaald uit uitwerpselen, terwijl het monster voor slechts 1,7 procent uit bacteriën bestond. Monsters van uitwerpselen bestaan normaal gesproken voor 70-90 procent uit bacteriën. Ten tweede zijn in het genoom van RaTG13 segmenten gevonden die toebehoren aan vossen, eekhoorns en andere dieren. China heeft bovendien al het bewijs van RaTG13 vernietigd.

Biowapen

Yan en haar collega’s vergeleken de zogeheten spike-eiwitten van Sars-CoV-2 en RaTG13 met die van andere coronavirussen en konden geen bewijs vinden dat ze in de natuur zijn ontstaan. Tenminste één van deze virussen moet door mensen zijn gemaakt, zeggen de wetenschappers in hun paper.

Hoewel het niet gemakkelijk zal zijn voor het publiek om te accepteren dat Sars-CoV-2 een biowapen is, aangezien er relatief weinig mensen aan sterven, voldoet het wel aan de criteria van een biowapen, zegt Yan. Dat het een biowapen is, staat volgens haar buiten kijf. “Sars-CoV-2 veroorzaakte wereldwijde paniek, verstoorde de sociale orde en verwoestte de economie. Het bereik en de vernietigende kracht van Sars-CoV-2 zijn ongekend,” besloot ze.

Wat we hieruit kunnen opmaken zijn twee dingen: Covid-19 is inderdaad door mensen gemaakt. Die mensen zijn bezig om in hun laboratoria strijdvirussen te maken die de halve wereld kunnen doden, maar het nu inmiddels al weer verdwenen virus is gebruikt als waarschuwing en angst aanjager. Het is wel kunstmatig, maar niet zo gevaarlijk als het waarschijnlijk had kunnen zijn.

Echt onbegrijpelijk is het niet dat het merendeel van de mensen niet begrijpt en dus ook niet gelooft wat er op het ogenblik wereldwijd gebeurt. Toch is er al eens eerder geprobeerd zoiets met ons uit te halen, maar niet zo geraffineerd als nu, dat moet ik toegeven. Toen, misschien kun je het je nog herinneren heette het SARS. Dat kwam ook uit China en daar liep toen ook de hele bevolking met mondkapjes op. In Nederland hadden we toen een man, Ab Osterhaus, een viroloog, die beweerde dat het een levensgevaarlijke ziekte was, die eraan kwam. Hij adviseerde de regering en dus ook de toenmalige minister van volksgezondheid, minister Klink, om per Nederlander twee vaccin injecties in te kopen. Dat deed minister Klink toen maar, want hij was flink geschrokken van de voorspelling van Osterhaus. Al snel bleek toen dat die ziekte wel meeviel. Nog niet zo lang geleden heeft de overheid 90 procent van al die vaccins vernietigd, want de Nederlanders hadden er geen gebruik van gemaakt. Later bleek dat die Osterhaus belang had bij die vaccin aankoop. Een familielid van hem zat in die handel. Die grap heeft toen honderden miljoenen gekost, en nu weer trouwens, want je kunt al die vaccins niet door de wc gooien. Dat zou veel te gevaarlijk voor het milieu zijn. Ze moesten allemaal vernietigd worden en dat is waarschijnlijk ook niet goedkoop geweest. Wat ik nu trouwens heel raar vind is dat onze overheid nu weer naar die zelfde Osterhaus luistert. Ik heb hem weer een paar keer op de TV horen vertellen dat er toch vooral weer veel vaccins gekocht moeten worden. Onze minister van volksgezondheid, Hugo de Jonge, die man met die rare schoenen, is het daar volkomen mee eens. Volgens deze minister kan de Covid-19 pandemie alleen gestopt worden als iedereen gevaccineerd is. Hij heeft trouwens ook familiebanden met vaccinproducenten. Zijn broer heeft een poos voor de farmaceutische firma Astra Zenica gewerkt en laat dat nou net die producent zijn waar Hugo voor driehonderd miljoen euro aan vaccins heeft besteld, terwijl dat vaccin helemaal nog niet getest is en dat niemand nog kan weten of het wel veilig is en of het werkt.

Natuurlijk zegt Hugo dat zijn broer al lang nier meer voor die firma werkt, maar een onderzoek doet in het Radboud ziekenhuis in Nijmegen. Wat hij er niet bij vertelt is dat ook dat onderzoek wordt betaald door Bill Gates. Maar goed, laat ik hier maar niet te lang over doorgaan. De meeste oplettende mensen weten intussen wel dat Hugo de Jonge waarschijnlijk vrij ernstig verstrengeld is in allerlei belangen die niet echt onze volksgezondheid bevorderen.

Dan kom ik bij het onderwerp vaccin. Bill Gates heeft vele miljarden geïnvesteerd in het ontwikkelen van een vaccin tegen het huidige corona virus, zegt hij. Wat hij niet gezegd heeft is dat hij ook meer dan zestig miljoen heeft geïnvesteerd in dat laboratorium in Wuhan, waar zogenaamd per ongeluk dit coronavirus is ontsnapt.

Nu kun je van Bill Gates zeggen wat je wilt, maar niet dat hij dom is. Ik zelf ben gelukkig ook niet dom. Ik ga dan ook nu even een gedachte opschrijven die ik gehad zou kunnen hebben als ik net zo’n doortrapte en uitgekookte geldverdiener als Bill Gates was. Ik zou dan namelijk het volgende bedenken:

 1. Ik laat een dodelijk besmettelijk virus ontwikkelen. We hebben al geoefend met Ebola in Afrika en met die zogenaamde Poliovaccins in India. Heel gevaarlijke virussen ontwikkelen dat kunnen we intussen wel.
 2. Tegelijkertijd ontwikkel ik een vaccin dat in ieder geval dat aller gevaarlijkste virus tegen houdt.
 3. Ik maak de domme mensheid angstig door eerst een iets minder gevaarlijk virus zogenaamd per ongeluk de wereld in te laten komen. Daarbij worden alle angstige geestjes in een noodtoestand door hun eigen overheid verlangend gemaakt naar mijn vaccin, waarbij ik en passant wat leuke dingetjes stop zodat de controle op wie gevaccineerd is en wie niet heel gemakkelijk wordt.
 4. Opstandelingen houd je altijd, maar verzet moet je breken. Wij, de hoge elite van de wereld weten wel dat je nooit dingen overhaast moet doen, maar ik moet altijd weer denken aan de bijbelse plagen, toen het Joodse volk uit de Slavernij in Egypte wilde ontsnappen. Daar waren toen 10 plagen nodig voordat die Farao door de knieën ging. Eerlijk gezegd heb ik nooit begrepen hoe die Joden dat toen geregeld hebben, maar met de tegenwoordige technische mogelijkheden is het wel te doen.
 5. Alle mensen mogen dus wat mij betreft kiezen: Ze laten zich vaccineren tegen het komende en zeker dodelijke virus en ik verdien miljarden aan de vaccins, of ze gaan dood en ik maak voor een prikje alles buit waarvan de eigenaren te dom waren om naar me te luisteren en dus – ach kijk nou wat zielig – overleden. Geen speld tussen te krijgen, zegt Bill.

Zo zou het ongeveer kunnen gaan, hoewel ik vermoed dat zijn plannetje nog een heel stuk gecompliceerder in elkaar zit en daardoor voor veel trouwhartige gewone mensen moeilijker is te doorzien.

Wat we dus nodig hebben is een onverwoestbare gezondheid, sterke en altijd beschikbare antivirale middelen die ons niet kunnen worden afgepakt door een collaborerende regering, zoals ons deze keer is gebeurd met Hydroxychloroquine, en vooral snappen wie de vijand is en een ondergrondse beweging organiseren die de elitaire pogingen om ons tot willoze slachtoffers te maken succesvol kunnen saboteren.

Is dit oorlogstaal?

Ja, nu je het zegt…

Corona als geloofsartikel

Paul de Bruijn: Corona als geloofsartikel

Nee, geen stuk van mij deze keer. Mijn meningen over feiten die ik gewoon op het internet heb gevonden zijn langzamerhand wel bekend. Deze keer een stuk van een bekend journalist.

 QAnon Nederland BinnenlandBuitenlandGezondheidPolitiekUncategorized oktober 2, 2020 4 Minutes

Alles lijkt gezegd. De meest relevante informatie is boven tafel gekomen. In welke taal je ook naar video’s, blogs of alternatieve media zoekt, overal dezelfde informatie die de officiële media amper halen.

Er is al zoveel aangetoond.
Dat Corona helemaal niet zo dodelijk is als steeds is en nog steeds wordt beweerd. Dat de symptomen als longschade of schade aan de hersenen ook bij andere influenza’s voorkomen. Dat ook in de afgelopen jaren diverse malen ziekenhuizen vol lagen met influenza-patiënten. Dat triage in de winter in landen als Italië maar zelfs in het rijke California, met de slecht georganiseerde gezondheidszorg, geen uitzondering is.

We weten dat de gemiddelde stervensleeftijd van mensen die door of met Corona sterven niet onder de normale stervensleeftijd ligt. Dat ook bij vorige influenza-uitbraken jonge mensen ziek konden worden en in een enkel geval konden sterven. Dat we onderscheid moeten maken tussen sterven dóór Corona of mét Corona.
Bekend is ook dat de PCR-test onvoldoende betrouwbaar is, niet ontwikkeld is voor het doel waarvoor het wordt gebruikt en dat een ‘positieve’ test nog niets zegt over ziek worden of ‘besmettelijk’ zijn.

Ook is bekend dat Corona vooral problemen veroorzaakt in de longen en luchtwegen. En dat daarmee de mate van luchtvervuiling in een gebied een grote factor is bij de mate waarin Corona aanslaat. Zie Wuhan, Lombardije, New York, Johannesburg etc.
Hoeveel demonstraties moeten nog aantonen dat besmetting in de buitenlucht te verwaarlozen is en dat de 1,5 meter daar volledig de plank misslaat. En dan niet te spreken over de onzin van het dragen van ‘niet-werkende’ mondkapjes. Verplicht bijvoorbeeld op het buitendekken van de schepen varend naar de Waddeneilanden, voorkomend dat je de frisse zilte zeelucht inademt. Of mensen tegenkomen, wandelend in een heerlijk geurend bos, met een mondkapje op. Hoe gek zijn wij geworden?

Natuurlijk is het geen complotdenken om de WHO kritisch te bezien als het gaat om wie op dit internationale instituut met veel geld invloed uitoefent. En het is evenmin complotdenken dat Bill Gates reusachtige zakelijke belangen heeft in de vaccin-industrie en de dataverwerking van persoonsgevens. En wie is zich niet bewust van het feit dat een vaccin dat binnen 1 tot 1,5 jaar op de markt moet komen niet veilig kan zijn als het record van ontwikkeltijd van een veilig vaccin nu staat op 5 jaar. Daarvoor hoef je geen anti-vaxxer te zijn.

Hoeveel bewijs moet er nog geleverd worden dat op deelaspecten de Corona-crisis is voorbereid? Hoevaak moeten mensen nog websites van de Rockefeller Foundation, de Wereldbank, Event201, ID2020 of het World Economic Forum bezoeken om er achter te komen dat het om meer dan een virus-crisis gaat?

Hoevaak moet nog verteld worden dat de schade, sociaal, maatschappelijk, economisch en voor onze gezondheid van de Corona-maatregelen vele malen groter is dat het leed dat ze moeten voorkomen?
Hoeveel mensen moeten in onze landen nog sterven omdat ze door de Coronapaniek niet de medische zorg krijgen die ze zo hard nodig hebben of uit wanhoop zelfmoord plegen? Hoeveel mensen in arme landen moeten nog van de honger sterven omdat de distributiekanalen door alle maatregelen zijn onderbroken?

Hoeveel artsen, wetenschapsinstituten, virologen en wetenschappers uit andere disciplines moeten hun reputatie op het spel zetten om een gefundeerd tegengeluid te laten horen? Hoelang houden de media het paniekzaaien, het eenzijdig informeren, het negeren en neersabelen van andere meningen nog vol? Hoe lang blijven mensen nog op social media zitten die aan een steeds strengere censuur worden onderworpen?

Corona is aangekomen op het niveau van het geloof. Een geloof stel je niet ter discussie, je gelooft of gelooft niet. Half geloven is geen optie.
Voor mij zijn alle argumenten gewisseld, in alle toonaarden, alle talen, op video, op blogs, in rapporten, brandbrieven. Wat meer kan posten van steeds dezelfde argumenten nog bijdragen?

Ik ben na een half jaar mij in de materie te hebben verdiept er van overtuigd geraakt, dat de mensheid is uitgegleden over zijn emotie, door belangen aangestuurde manipulatie en angst, politiek opportunisme, onwetendheid, naïef vertrouwen in de instituties, zijn angst om een afwijkende mening te verkondigen en daarmee heeft meegewerkt aan de grootste door de mens veroorzaakte na-oorlogse humanitaire crisis.

Ik ben uitgepraatalles is gezegd. De tijd zal haar werk doen. Het narratief vertoont scheurtjes, haarscheurtjes, en op sommige punten begint de propaganda te wankelen.

Er is hoop. Het onvoorstelbare gebeurde ooit toch: de onneembaar geachte Berlijnse Muur viel omdat een paar honderdduizend mensen de straat opgingen, keer op keer. Terwijl 17 miljoen Oost-Duitsers naar ‘Aktuele Kamera’ (NOS-Journaal) zaten te kijken hoe die ‘paar gekken’ de straat op gingen, sloeg de paniek op het Politburo toe. De censuur werd verscherpt en de STASI voerde de jacht op andersdenkenden op.

Het zal met de Coronamuur niet anders gaan. Die valt in stilte of met oorverdovend geraas.
Dan kunnen de geschiedschrijvers, wetenschappers, onderzoeksjournalisten, cineasten en elke individuele burger aan het werk om de komende jaren een antwoord te zoeken op de vraag: hoe kon een hoog opgeleide beschaving zo in paniek en angst vervallen vanwege een virus?

Origineel stuk van Paul de Bruijn

Deel via:

Hoe ver zijn we nu?

Sedert het begin van dit jaar heeft zich in onze samenleving in hoog tempo een groot aantal veranderingen voltrokken, verandering die eigenlijk allemaal beperkingen zijn, dwangmaatregelen  die ons – en niet alleen ons, maar ook de bevolking van de meeste andere landen – door de overheid zijn opgelegd.

Het begon er mee dat de WHO een waarschuwing naar alle landen deed uitgaan dat er een zeer gevaarlijk virus over de wereld raasde. Het speciale soort waarschuwing waarvan de WHO zich op dat moment bediende was er een waaraan alle regeringen gevolg moesten geven op grond van een wereldwijde overeenkomst. Er moest een noodtoestand worden uitgeroepen. Regeringen moesten tijdelijk de volksvertegenwoordigingen buitenspel zetten. Overigens werden de kamers van de volksvertegenwoordigingen wel per geheime brief geïnformeerd.

Blijkbaar waren deze ministeriële aanwijzingen duidelijk genoeg, want in elk geval heeft onze volksvertegenwoordiging zich netjes onthouden van kritiek op het gekozen beleid. Wel is er regelmatig om aanpassingen gevraagd, maar vaak kwamen er uit de tweede kamer suggesties die eerder bedoeld waren om het beleid te ondersteunen dan dat er felle kritiek kwam die het gekozen regeringsstandpunt aanviel.

Laten we een even stilstaan bij wat er allemaal door ons kabinet is bepaald om, zoals men beweert, de besmetting met een virus, waarvan we inmiddels al lang weten dat het niet gevaarlijker is dan griep, te voorkomen. We mogen niet meer spontaan uitgaan naar schouwburg of bioscoop. We moeten anderhalve meter afstand houden van iedereen die niet tot onze directe familie behoort. We mogen niet meer gezellig een kroeg binnenlopen en samen aan de bar gaan staan om een biertje te drinken. Als we naar een restaurant willen moeten we in verband met het beperkte aantal klanten dat binnen mag reserveren. Alle horeca gelegenheden moeten ‘s avonds om tien uur sluiten. En het is nog niet verplicht, maar ons wordt dringend geadviseerd mondmaskers te dragen op plaatsen waar je omhoog kijkend niet de hemel kunt zien. Ten slotte wordt ons bij herhaling op het hart gedrukt dat we alleen samen dit volgens het kabinet gevaarlijke virus kunnen verslaan.

Ik ga hier deze keer niet schrijven waarom ik mordicus tegen al deze maatregelen ben, want daarover heb ik al meer dan genoeg geschreven en mocht je als trouwe lezer meer argumenten nodig hebben, kijk dan maar op het internet. Tegenargumenten met betrekking tot dit kabinetsbeleid genoeg.

Waar ik het wel over wil hebben is mijn verwachting betreffende wat er in ons land, en trouwens in de meeste andere landen gaat gebeuren.Toen ons land in 1940 bezet werd door het Duitse leger was er niet direct opstand en verzet. Natuurlijk waren mensen boos en ontzet, maar mensen zijn voorzichtig bij de dreiging met geweld. Het duurde dan ook tot 1941 voordat een grote staking de vijand trachtte te bedreigen. Uiteraard reageerde de toenmalige vijand door met grof geweld de staking neer te slaan.

Eigenlijk is wat er nu gebeurt wel te vergelijken met wat er toen gebeurde. Nee, er zijn geen vreemde legers ons land binnen gedrongen. Voorlopig doet onze eigen politie samen met zogenaamde BOA-handhavers het werk om demonstraties en dergelijke te breken. Af en toe zien we ook beelden dat de Politiemensen zich flink uitleven in een gewelddadige aanpak tegen ongewapende demonstranten.

Maar dit zijn nog maar kleine schermutselingen. De demonstranten zijn voor het merendeel jonge mensen met niet heel indrukwekkende maatschappelijke posities. Ik verwacht echter niet dat het in de komende tijd allemaal zo betrekkelijk onschuldig blijft.

Door de overheidsmaatregelen die slechts gesteund worden door zeer dubieuze testen en niet te verantwoorden maatregelen zijn inmiddels duizenden mensen hun baan kwijtgeraakt en zijn ook duizenden bedrijven en bedrijfjes gevoelig geraakt of failliet gegaan.

Van de over het algemeen redelijke Nederlanders mag je verwachten dat ze een zeker geduld opbrengen als er verbetering in het vooruitzicht gesteld wordt. Dat gebeurt echter niet. Nou ja, de minister van volksgezondheid, die eigenlijk de spil vormt van alle veranderingen in onze maatschappij, stelt dat het komende vaccin de bescherming zal bieden die het mogelijk zal maken dat alles weer normaal wordt.

Jammer is in zijn verhaal dan wel dat het bedoelde vaccin in grote haast met veel te weinig controletesten is gemaakt en derhalve als onveilig moet worden beschouwd. Temeer omdat we weten dat Bill Gates de grote initiator achter dit hele vaccinatie verhaal is. Gates, die mede oprichter was van Microsoft, waar alle Windows-versies gemaakt werden, waarvan je van tevoren wist dat je met de aanschaf van een nieuwe versie altijd een jaar moest wachten omdat er in de eerste release zoveel storende bugs zaten. Nu diezelfde man in grote haast met een nieuw vaccin aankomt verwacht ik dat het niet anders zal gaan dan bij zijn Windows programma’s namelijk veel storingen in het begin. Nu is dat bij een computerprogramma op zijn allerergst behoorlijk vervelend, maar als het bij dat haastig op de markt gebrachte vaccin het geval is, dan mogen we in alle redelijkheid verwachten dat er veel slachtoffers zullen vallen. Mocht u dus overwegen om zich te laten vaccineren, wacht een jaartje tot we alle bijwerkingen hebben gezien en ervaren en hopelijk voorkomen.

Eerlijk gezegd verwacht ik niet dat dit vaccineren een succes wordt, integendeel. Als, wat niet te hopen is, maar wel te verwachten er onschuldige slachtoffer vallen, dan vrees ik dat voor veel Nederlanders de maat vol is. Er zullen schuldigen worden gezocht en zeker zullen die in Den Haag worden gezocht en gevonden. Nu lopen de meeste mensen nog braaf mee in de verwachting dat het nu toch niet heel land meer gaat duren. Maar eerlijk gezegd hoop ik nooit getuige te zijn van waartoe wanhopige en woedende mensen in staat zij als ze behalve hun bedrijf of baan ook nog moeten meemaken dat dierbaren sterven of dodelijk ziek worden van een vaccin dat veel te snel de markt op moest omdat iemand vond dat de menselijke samenleving op de wereld aan verandering toe was. Ook is het zeer wel denkbaar dat de bijwerkingen niet direct na de vaccinatie optreden, maar enige tijd later, zodat de producenten vast en zeker met succes de oorzakelijke verbanden met de vaccinatie kunnen bestrijden. Hoe dan ook, ik houd mijn hart vast.

Terug naar vroeger, moeten we dat willen?

In een beangstigend hoog tempo zie ik onze samenleving veranderen. In het begin van dit jaar leek het allemaal nog veelbelovend. Dat leek maar zo, maar de kiem van wat er zou gebeuren was er al. Die kiem was afkomstig uit een voor ons oncontroleerbaar land, China, waarvan we weten dat er heel veel gebeurt dat door een autoritaire regering besloten wordt, allemaal beslissingen waarop de gewone bevolking geen invloed heeft.

In China regeert de Chinese communistische partij. Nee, niet de hele partij natuurlijk want dan eindigde China in een Poolse landdag waar geen enkel besluit kan worden genomen omdat er altijd verschillen van mening blijven bestaan, waardoor dan weer geen besluiten kunnen worden genomen. Zo gaat het dan ook niet in China. Het land wordt geregeerd door een betrekkelijk klein gezelschap van mensen die in elk geval niet elke vier jaar worden afgerekend op wat ze beloofden en in de ogen van veel mensen niet voor elkaar hebben kunnen krijgen.

Natuurlijk begrijpen de mensen die China regeren ook wel dat het nuttig is om ervoor te zorgen dat de bevolking op een bepaalde manier merkt dat er iets van vooruitgang in het dagelijks leven is te bereiken. Wij noemen dat meestal welvaart. Die Chinese regering weet heel goed dat mensen niet in opstand komen als ze voldoende te eten en te drinken hebben en als ze merken dat ze daarnaast steeds meer leuke dingen kunnen doen en hebben.

Ja maar, roepen we hier, ze hebben daar helemaal geen democratie. Nou daar heb je dan gelijk in. Ze gaan namelijk niet elke vier jaar naar de stembus nadat ze een paar maanden lang tot vervelens aan toe hebben geluisterd naar vertegenwoordigers van meer dan vijfentwintig partijen en partijtjes die juist in die verkiezingstijd proberen duidelijk te maken dat de zittende regering consequent en opzettelijk allerlei belangrijke steken laat vallen, zulks ten nadele van grote delen van het volk. Vervolgens beloven de enthousiaste lijsttrekkers dan een haalbaar en noodzakelijk stukje van de hemel op Aarde als zij maar gekozen worden. Zijn de verkiezingen dan eenmaal achter de rug, ja dan komt het moeilijkste stuk in de vormgeving van de regering naar democratisch model en dat is het vormen van een meerderheidsregering met partijen waarvan de verkiezingsbeloften niet al te veel met elkaar in strijd zijn. Als dat lukt na vaak maanden touwtrekken en het onderling inleveren van beloften die in de verkiezingsstrijd zo belangrijk leken, dan kan er een nieuwe regerende coalitie worden gevormd. We kunnen dan allemaal de nieuwe regeringsverklaring lezen en bij onszelf denken dat we dat nou eigenlijk weer net niet bedoelden toen we naar de stembus gingen. Omdat we dat echter gewend zijn van al die vorige verkiezingen gaan we dan over tot de orde van de dag en denken bij onszelf: ‘ze zoeken het ook maar uit, daar in Den Haag want het maakt toch niet uit wat je stemt.’ Dat is natuurlijk niet voor honderd procent waar, maar voor een groot deel wel.

Hoe gaat het dan werkelijk in onze veel geprezen democratie?

Tja, ik moet vaak denken aan periodes waarin we geen regering van ministers hadden, omdat de politieke partijen het voortdurend niet met elkaar eens konden worden over een nieuwe lijst van afspraken voor een nieuw programma voor de komende vier jaar. We hadden dan een zogenaamd demissionair kabinet. Lopende zaken mogen dan behandeld worden, maar geen nieuwe items.

In buurland België waar het vanwege taalproblemen nog een heel stuk moeilijker is om voldoende neuzen dezelfde kant op te laten wijzen duurde het eens bijna twee jaar voor er een nieuwe regering zat. Voor de gang van zaken in het land bleek dat een zegen. Het was in geen jaren zo goed en prettig geweest om in België te leven. De ambtenaren deden hun werk op de manier die was afgesproken in vorige kabinetten en verandering was eigenlijk niet nodig.

Dat is nu iets wat we hier ook vaak zien. Als we een regering hebben vindt die regering altijd dat ze dingen moeten doen, dingen veranderen, nieuwe wetten maken, dat soort dingen. De bedoeling is natuurlijk altijd iets te verbeteren. Helaas worden met grote moeite vaak verbeteringen bedacht voor wetten of bepalingen die al goed zijn. Want ja, zo’n regering moet toch besluiten nemen. Anders heb je een dikke kans dat ze bij de volgende verkiezingen niet gekozen worden. Nou ja, tot zover vroeger, of dacht je dat het nog steeds zo gaat?

Dan vergis je je lelijk. Wat er nu namelijk gebeurt is dat de echte werkelijkheid door het laagje van de democratie heen zichtbaar wordt. Ik blijf nu even weg van de vraag of het allemaal goed en rechtvaardig is wat er nu gebeurt. Je moet namelijk weten en beseffen dat de wet in onze politieke werkelijkheid niet wordt bepaald door verkiezingsuitslagen voortkomend uit de overtuigingen van in ons geval misschien tien miljoen weldenkende mensen. Nee hoor, wat er gebeurt, besloten wordt, wettelijke voorschriften die gemaakt worden, nagenoeg alles wordt gemanipuleerd door de grootste macht op Aarde, geld. Daarom is democratie eigenlijk een heel dure manier om een land te besturen. Er moet namelijk heel veel geld worden besteed aan het beheersen en beïnvloeden van de keuzes die mensen maken. Je zou kunnen zeggen zoiets als reclame. Ja, voor reclame worden soortgelijke technieken gebruikt, maar voor de beïnvloeding van de stemming onder het volk zijn uiterst subtiele technieken beschikbaar, waarbij bijna niemand merkt dat er gemanipuleerd wordt. Een paar technieken hebben door de eeuwen heen bewezen effectief te zijn. De beste manieren om een heel volk redelijk onder controle te houden hebben te maken met angst en onzekerheid.

Als we vandaag om ons heen kijken zien we dat dat klopt. Als er voldoende angst is gezaaid kun je de meeste mensen dwingen dingen te doen die ze uit zichzelf nooit zouden doen. Voor het zaaien van die angst zijn heel subtiele technieken nodig, maar als iets wereldwijd gedaan wordt zullen de meeste mensen geloven dat er echt reden is om angstig te zijn. Zo zien we in ons land dat de angst om besmet te worden met een coronavirus toeneemt, waardoor de meerderheid van de mensen bereid zullen worden gelaat bedekkende bescherming te dragen in publieke ruimten. Niet omdat men er zeker van is dat het helpt, maar uit angstige voorzorg.

Als we nu kijken naar een land als China, waar de virusuitbraak begonnen is en waar enkele maanden lang draconische maatregelen genomen werden – de Chinese regering wist namelijk dat het een in het laboratorium gemanipuleerd virus was, waarvan het effect niet bekend was – daar is na een intensieve periode het leven weer tot de gebruikelijke toestand teruggekeerd.

Hier, bij ons, met alle vertraging die democratie nu eenmaal met zich meebrengt hebben we te maken met een kunstmatig virus dat waarschijnlijk al een flink aantal keren gemuteerd is en waarvan de uitwerking eigenlijk niet echt goed valt te bepalen, behalve dat echte deskundigen van mening zijn dat het gevaar wordt overdreven en dat het immuunsysteem van gezonde mensen dit soort aanvallen wel aan kan. Hoe dan ook, de angst wint nog steeds al is de twijfel flink in opkomst.

Wat doen we eraan?

Onze regering en met name onze minister van volksgezondheid is van mening, althans dat zegt hij, dat wij allemaal gevaccineerd moeten worden om beschermd te zijn tegen mogelijke aanvallen van dit virus. Hoewel, zoals ik zojuist stelde, wij niet zeker kunnen zijn van het effect van het oorspronkelijke – of later gemuteerde virus – lijkt mij de opvatting van deze minister veel te eenzijdig en zeker niet berustend op voldoende medische kennis. Het kan bijna niet anders dan dat hij een andere reden heeft om zo fanatiek het belang van een vaccin te verdedigen. Maar goed, dat kan ik niet bewijzen.

Ik begon dit blog met de vraag of we moeten willen dat we terugkomen in onze vroegere maatschappelijke toestand. Het lijkt verleidelijk om dat te wensen. Nostalgisch als we zijn willen we toch weer het lekkere leventje, kunnen doen waar we zin in hebben, met wie we willen, in kleine groepjes, in grote drommen, in theaters, in gezellige kroegen. Tja, natuurlijk willen we dat allemaal. En misschien kan dat ook wel, maar dan moeten we niet terug naar vroeger. En weet je waarom niet? Vroeger waren we naïef, vroeger konden we gemakkelijk gemanipuleerd worden. Vroeger kon de regering zomaar in eens de democratisch gekozen volksvertegenwoordiging buiten spel zetten. Vroeger begrepen we niet wat de echte krachten waren die onze werkelijkheid beheersten.

Als we blijven geloven dat wij bij de verkiezingen zelf de mensen kiezen die het voor de komende vier jaar met elkaar voor het zeggen hebben in ons land en dat daarmee de vraag is beantwoord wie de baas is in ons land, dan liggen we op ramkoers met de volgende grote schrik. Alleen al door een wereldwijd contract dat ons bindt aan de World Health Organisation kunnen we op de zelfde manier nog eens door een al dan niet kunstmatig virus verrast worden en wordt onze eigen zelfgekozen regering gedwongen dingen te doen die eerst heel verstandig lijken, maar die gaandeweg een toestand opleveren die wij in de eerste plaats niet willen, maar erger nog, waarover wij geen baas in eigen land meer zijn.

Misschien is het voor een volgende door ons gekozen regering verstandig om eens te gaan heroverwegen van welke wereldwijde clubs we nu betalend lid willen zijn en van welke wij nodig afscheid moeten nemen omdat hun belangen veel te ver afstaan van de onze.

Nog even over Corona

Is iedereen te koop, of zijn alleen de mensen die zich met hun ellebogen omhoog hebben gewerkt omdat ze vonden dat ze zo nodig de leiding over ons moesten hebben te koop. Rare vraag? Ik denk van niet.Stel, jij bent minister van volksgezondheid en er breekt plotseling – nou ja, zo plotseling blijkt het achteraf niet te zijn – maar goed, er breekt plotseling een pandemie uit. Het is een heel besmettelijke ziekte. Wat ga je als verantwoordelijke minister dan doen?

Ik zou denken dat je dan een paar heldere vragen gaat stellen aan niet alleen het RIVM, maar ook aan artsenorganisaties. De volgende vragen lijken mij verstandig voor een minister die zelf een eenvoudige schoolmeester is en dus geen verstand van geneeskunde heeft.

 1.  Welke bestaande medicijnen hebben we beschikbaar om een virale pandemie een halt toe te roepen?
 2. Hebben we die middelen voldoende op voorraad.
 3. Welke alternatieven hebben we in geval de beschikbare geneesmiddelen niet werken?

In Nederland was het de huisarts Rob Elens uit het Brabantse Mijel die een protocol ontdekte van een Franse hoogleraar virologie. Het was een eenvoudig en zeer effectief protocol: het antimalariamiddel Hydroxychloroquine, het antibioticum Azitromycine en zink in een biologisch opneembare vorm. Elens behandelde op deze wijze tien patiënten die allemaal binnen een week genezen waren. Het was ook een heel goedkope kuur. Elens rekende voor dat die patiënten voor vijftien euro genezen waren. Het was eigenlijk best een heel slim idee om juist Hydroxychloroquine te gebruiken. Het was weliswaar een antimalariamiddel, maar malaria wordt ook veroorzaakt door een virus dat wordt overgebracht door muggen. Dat middel zorgt er eenvoudig gezegd voor dat een virus niet de lichaamscellen kan binnendringen. Die andere twee middelen waren als ondersteuning nodig stond in het protocol.

Rob Elens was natuurlijk dol enthousiast, want hij had een geneeswijze waarmee op eenvoudige wijze de pandemie een halt kon worden toegeroepen. De Brabantse televisie kwam bij hem op bezoek, zodat iedereen kon zien dat de gevaarlijke virusaanval gemakkelijk kon worden afgeslagen. Maar toen gebeurde er iets dat tot op de dag van vandaag voor gewone mensen zoals jij en ik volkomen onbegrijpelijk is. Elens werd gebeld door de inspectie voor de volksgezondheid en het werd hem verboden om op die manier de corona patiënten te genezen.

Maar, zei Elens, waarom verbieden jullie mij mijn patiënten op die manier te genezen? Ja, zei de inspectie, dat middel is daar niet voor, dat middel is voor malaria en als we straks veel malaria patiënten krijgen hebben we tekort.Nou dat was natuurlijk onzin, dus dat zei Elens ook. Ja, zei de inspectie toen, dat middel heeft lelijke bijwerkingen, hartritmestroringen enzo.

Nou, zei Elens toen, dat van die ritmestoringen was meer het geval bij de voorloper van dat middel, Chloroquine, maar sinds die hydroxylgroep eraan was gezet was dat probleem er alleen nog bij zeer hoge en langdurige inname, niet bij een kuurtje van vier dagen. Nou, zei de inspectie toen, het mag niet voorgeschreven worden omdat het RIVM dat geeft bepaald.

Toen moest Rob Elens zijn patiënten met corona paracetamol voorschrijven en ze naar het ziekenhuis sturen, wat niet alleen veel duurder was, maar waar er meteen ook vijf van de tien dood gingen.Dit gebeurde aan het begin van de pandemie. Elens verzuchtte: het lijkt wel of ik mijn patiënten niet mag genezen.

En dat blijkt nu ook zo te zijn. Corona patiënten mogen niet op een eenvoudige wijze genezen worden. Ze moeten in ziekenhuizen op zeer discutabele wijze behandeld worden. Dat gebeurt natuurlijk zeer tot verdriet van de artsen en verplegenden die ook niet weten wat ze met deze patiënten aan moeten anders dan ze op de IC te leggen en af te wachten of ze zelf de crisis doorkomen, waarna de meesten die niet overleden zijn voor het leven lichamelijke schade overhouden.

Wie is hiervoor nu verantwoordelijk. Wie is er nu verantwoordelijk voor het feit dat coronapatiënten niet met eenvoudige, bestaande middelen genezen mochten en nog steeds niet mogen worden? Daar is in ons land maar één antwoord op namelijk: onze regering bij monde van minister Hugo de Jonge die het middel Hydroxychloroquine nog steeds kwakzalverij noemt. Volgens deze minister moeten wij het grote heil verwachten van het vaccin dat nu bijna klaar is en dat hij inmiddels voor meer dan driehonderd miljoen euro bij een bevriende farmaceut heeft besteld. De betreffende farmaceut staat wereldwijd bekend om de vele processen en miljoenen schikkingen wegens levensgevaarlijke wanprestaties, maar goed, Hugo de Jonge heeft daar wat relaties en je moet je familie ook eens een voordeeltje gunnen, ik begrijp dat wel.

Omdat dit scenario zich echter in bijna alle landen ter wereld afspeelt, behalve in Zweden, is de vraag waarom zoveel ministers in zoveel landen die het zelfde ministersstoeltje bezetten als onze Hugo de Jonge tot het zelfde besluit zijn gekomen en allemaal die eenvoudige geneesmiddelen kuur hebben verboden.

Zou er dan toch een soort belangenorganisatie bestaan die zoveel mogelijk vaccins wil verkopen en die ook genoeg geld heeft om alle regeringen en alle media om te kopen om ervoor te zorgen dat de ernst van corona, die niet erger is dan een lichte griep, waaraan natuurlijk altijd wel zwakke mensen doodgaan, om die ernst dus alle dagen in alle media te overdrijven en om alle volkeren maar zo te pesten met dwangmaatregelen dat ze zich van armoe dat zeer bedenkelijke experimentele slecht uitgeteste vaccin maar laten inspuiten om eindelijk van het gezeur af te zijn.

Tja, tegen die mensen moet ik helaas zeggen: dan ben je niet van het gezeur af, dan begint er een totaal nieuw soort gezeur waar je nooit meer vanaf komt.

Het lijkt mij wel redelijk om te verlangen dat we in onze zogenaamde democratie eindelijk weer eens zelf over de gewone dingen in ons leven kunnen beslissen zonder voorwaarden van vaccin boeren.

Het is blijkbaar moeilijk te geloven

Ik denk niet dat ik de enige ben die op zoek is naar oplossingen om uit de huidige zogenaamde corornacrisis te komen. Overal, met name op YouTube en op het nieuwe BrandnewTube komen steeds meer filmpjes, interviews ernstige monologen en noem maar op tevoorschijn. Vanuit de overheid zijn er ook steeds video’s te zien die tekens maar meer en meer benadrukken dat er een tweede golf aankomt die naar alle waarschijnlijkheid onze economie nog verder het slop in gaat duwen, maar veruit in de meerderheid zijn toch de bijdragen die zeer overtuigend laten zien dat Corona een wereldwijd bedrog en wel op zeer professionele wijze die gedragen wordt door een volgens mij dagelijks miljoenen verslindende mediacampagne.

We hebben hier te maken met een verschijnsel dat we moeilijk kunnen geloven. Hoezo kan Corona een wereldwijd bedrog zijn, we hebben toch allemaal gezien dat er zo ontzettend veel mensen aan deze ziekte gestorven zijn en dat de mensen die dan eindelijk na weken intensive care het ziekenhuis konden verlaten nog maanden nodig hebben om te herstellen als ze al ooit weer hun oude gezondheidspeil bereiken.

Als er nu zoveel mensen zo vreselijk getroffen zijn en je hebt elke dag gehoord hoe hard duizenden artsen en verpleegkundigen voor hun leven hebben gevochten, dan kun je toch niet geloven dat de hele pandemie bedrog is, een wel heel zieke poets die ons is gebakken?Nee, als gewoon eerlijk mens die misschien best wel eens een leugentje om bestwil vertelt, geloof je dat ook niet. Zelfs niet al zagen we in het begin dat gewone werkzame geneesmiddelen verboden werden en dat wanhopige artsen de ziekte blijkbaar niet mochten genezen.

Je moet echter weten – en ik raad je aan zelf op het internet op zoek te gaan – dat er eigenlijk twee soorten mensen op de wereld zijn. Nu hoor ik je zeggen: ik dacht dat het er veel meer waren, maar let even op. Je hebt ons: blanke mensen, gekleurde mensen van allerlei rassen, arme mensen rijke mensen, domme mensen slimme mensen en noem maar op, maar allemaal mensen zoals wij. En je hebt de kleine bovenlaag. Dat zijn mensen die eigenlijk niemand persoonlijk kent, omdat je er niet bij hoort. Het zijn doorgaans heel rijke families. Ook gaat het verhaal dat ze allemaal op de een of andere manier door eeuwenoude familiebanden, bloedbanden eigenlijk, met elkaar verbonden zijn. Als je een paar zoektermen wilt, waarmee je op het internet best veel over deze mensen te weten kunt komen noem ik een paar termen waarmee je kunt zoeken: 1. Cabal en 2. Illuminati.

Zeker zul je verrast zijn als het tot je doordringt wat deze woorden betekenen.

Kort samengevat zijn het in elk geval geen mensen waarmee je gemakkelijk kennis kunt maken, want zij hebben zich op een zodanige manier afgeschermd dat ze eigenlijk alleen met elkaar omgaan.

Wat echter belangrijk is om te weten is dat zij samen ongeveer alles bezitten wat er op de wereld te bezitten valt. Daar heb je bijvoorbeeld de familie Rothschild, waarvan eigenlijk niemand weet hoe rijk ze eigenlijk zijn. Waarschijnlijk vele honderden – en misschien wel duizenden miljarden. Wat bezitten die mensen dan wel allemaal? Dan moet je denken aan de Farmaceutische industrie, de wapenindustrie, de voedingsmiddelen industrie, de energie-industrie, gas, brandstoffen, elektriciteit. Eigenlijk is alles op de wereld voor het grootste deel in hun handen.

Uit wat je nu gelezen hebt mag je ook rustig opmaken dat er geen dingen op de wereld gebeuren waarvan zij geen weet hebben of die ze niet zelf veroorzaken. Misschien heb je je ooit wel afgevraagd waarom er toch altijd wel ergens oorlog op de wereld is en daarbij, hoe het toch elke keer weer kan dat de strijdende partijen altijd weer wapens en ammunitie hebben. Dat komt natuurlijk omdat de wapenindustrie daaraan verdient. En ze hebben het gemakkelijk want altijd en bijna overal zijn er wel heethoofden die vinden dat ze gelijk hebben en dat ze diegenen die er anders over denken moeten verslaan. Bovendien kun je als je een beetje slim bent domme mensen gemakkelijk tegen elkaar opzetten. De bestuurders-eigenaren van de wapenindustrie zijn natuurlijk allemaal de beste vrienden, aan wie ze ook wapens leveren. Hoe meer oorlog hoe beter. Bovendien worden er in oorlogen altijd weer nieuwe dingen uitgevonden. Dat is dan mooi meegenomen.

Nee, de Cabal of de Illuminatie of hoe je ze maar wilt noemen gaan natuurlijk nooit oorlog met elkaar maken. Dat zou hun macht ernstig verzwakken. Ze hebben een financieel hoofdkwartier: de B.I.S. Bank for International Settlements in Bazel, Zwitserland. Het is een particulier instituut dat volledig onafhankelijk is. Daar worden alle belangrijke beslissingen genomen over geld voor de hele wereld. Alle instituten die met geld of economie te maken hebben luisteren naar de B.I.S. en die bank is natuurlijk het gezamenlijk eigendom van een aantal leden van de Cabal of Illuminatie.

Misschien heb je nu een beeld van de aparte en niet heel grote groep mensen die onze wereld bezitten.

Je zou nu enigszins kunnen verwachten dat die onvoorstelbaar rijke mensen wel tevreden zijn en misschien zijn de meesten dat ook wel, maar toch is er een belangrijke stroming onder deze Illuminatie die willen dat er een nieuwe wereldorde komt. Zij vinden dat gedoe met als die aparte regeringen en regerinkjes maar niets. Zij streven naar een wereldregering waaraan alle mensen moeten gehoorzamen.

Na de eerste wereldoorlog zijn ze al begonnen met de zogenaamde statenbond. Nou, daar kwam niets van terecht, want daar was de tweede wereldoorlog. Natuurlijk hebben de Illuminatie ook daar weer flink aan verdiend. Bovenin, moet je weten, zijn het allemaal vriendjes die samen een spel spelen en elkaar de bal toe spelen. Maar het was niet de bedoeling en het had natuurlijk te maken met wat ze na de eerste wereldoorlog fout hadden gedaan, namelijk Duitsland straffen voor het feit dat het de oorlog begonnen was. In Duitsland heerste de meest bizarre armoede. Nu weet iedereen tegenwoordig wel dat je als winnaar na de strijd je vijand overeind moet helpen, omdat hij anders met smeulende wraakgevoelens blijft zitten zodat je toch steeds voor hem moet blijven oppassen.

Goed, na de tweede wereldoorlog werd de aanvaller, Duitsland, overeind geholpen, de Verenigde Naties werden opgericht. Nu zou het beter gaan en zo leek het eerst ook wel. Maar ach in grote organisaties heb je altijd corruptie, altijd weer baantjesjagers, strebertjes die de baas willen spelen en noem maar op. Daar heb je bijvoorbeeld als onderdeel van de Verenigde Naties de WHO, de World Health Organisation. Gezondheid voor de hele wereld, dat kan toch niet verkeerd gaan zou je zeggen, dat wil toch iedereen.

Ja, nee, wacht nou even. Daar zitten natuurlijk mensen in die met gezondheid te maken hebben, artsen en dat soort mensen. Ja, dat is waar, maar er zitten ook mensen in van de farmaceutische industrie, medicijnen voor de hele wereld, snap je. Meteen zitten we weer midden in het geld verdienen, heel veel geld. Hoe meer medicijnen er verkocht worden hoe meer de farmaceutische industrie verdient (eigendom van de Illuminatie of Cabal, weet je nog). Aan ziekte verdien je meer dan aan gezondheid, weten ze daar heel goed.

Een van die miljardairs uit de groep, Bill Gates, heeft zich nu opgeworpen als de grootste financier van de WHO. Ook heeft hij ervoor gezorgd dat er een directeur kwam te zitten die goed naar hem luisterde en die er geen moeite mee heeft om met een stalen gezicht dingen te verkondigen die niet waar zijn. Waarom? Nou, Bill heeft namelijk een plan om iedereen op de wereld te vaccineren. Hij wil namelijk een nieuwe poging wagen om tot één wereldregering te komen. Hij wil dan ook ons allemaal inspuiten met een vaccin dat gemaakt is naar wat ideeën van hem. In de eerste plaats vindt hij dat er veel te veel mensen op Aarde leven. Dat idee kreeg hij al van zijn vader. Dus het vaccin dat op dit moment al bijna klaar is moet bepaalde veranderingen in ons DNA aanbrengen. Welke precies wil hij niet zeggen. Verder vindt Bill dat we allemaal van minuut tot minuut gecontroleerd moeten kunnen worden, dus controle op waar we zijn, wat we doen, hoe het lichamelijk met ons is. Dat kan, want tegelijk met de vaccinatie kunnen er Nano-instrumentjes worden ingespoten. Die zijn zo groot als een klein groepje moleculen. Dat kan door het dunste injectienaaldje. Want, zegt Bill, met die nano-apparaatjes in je lijf kunnen deuren automatisch voor je open gaan of juist dicht blijven. Dan hebben we al je doen en laten onder controle.

Dan kunnen we misschien eindelijk denken aan een wereldregering want de gevaccineerde mensjes kunnen we dan besturen. Op den duur kunnen we dan waarschijnlijk besturen waar ze zin in hebben of wat ze willen of juist niet willen en daarmee kunnen we dan bijvoorbeeld hun koopgedrag beïnvloeden en dat is beter voor de winst.

Maar ja, dan komt het volgende probleem meteen al om de hoek: hoe krijg ik iedereen zo gek dat hij zich laat vaccineren.

Toen die vraag in het gezelschap van de WHO viel riep iemand: ‘daar hebben de Rockefellers tien jaar geleden al een plannetje voor geschreven. We doen een pandemie, dat moet heel ernstig lijken. Alle regeringen moeten strenge noodmaatregelen treffen waaronder alle mensen te lijden hebben, dat hebben we tenslotte met ze afgesproken. We moeten er ook voor zorgen dat vooral in het begin veel mensen doodgaan en daarover elke dag weer roeptoeteren. De meeste mensen zullen dan bang worden. Ze moeten natuurlijk denken dat die ziekte het grootste gevaar is. Al die volkjes worden bang. De economie gaat kapot ze willen allemaal dat het weer goed wordt. Bijna iedereen wil dan dat vaccin tegen die ziekte, wat natuurlijk helemaal niet tegen die ziekte helpt, maar wel om het gezeur erover te laten ophouden, omdat we ze dan eindelijk kunnen gaan leiden tot een wereldbevolking die we in onze macht hebben.

Oh ja, er zullen altijd eigenwijze opstandeling zijn die ons door hebben, die zich niet laten vaccineren. Maar ja, voor hen gaan een heleboel deuren niet meer automatisch open en achter de deuren die wel voor ze open gaan daar is niet veel te halen. Daar zorgen we wel voor.

Gechargeerd verhaal, ja natuurlijk. Ik heb ook niet bij alle besluitvorming gezeten. Ik zie en hoor alleen van de buitenkant wat er gebeurt.

Wat mij en gelukkig ook een groot aantal artsen opvalt is dat de mededelingen van de overheid over HET VIRUS onmogelijk kunnen kloppen. Er wordt krampachtig voort gelogen en er worden steeds weer onnodige hinderlijke maatregelen genomen. Steeds meer mensen beseffen dat.

Ik moet zeggen ik kijk met brandend verlangen uit naar het moment dat de volkswoede over deze misdaad tegen ons volk het wint van de angst voor het gezag en dat zelfs ook leger en politie het niet meer pikken.

Want ja, we zijn maar een klein landje, maar ik zou het prachtig vinden als net als destijds in Alkmaar, in Nederland de victorie begint.

In het kort wat nu kan nadat je gevaccineerd bent en zonder je toestemming

Een virus maken waarvan ook gezonde mensen een weekje beroerd zijn en zwakke mensen aan doodgaan is technisch uitvoerbaar.

Zorgen dat het hele volk angst wordt aangejaagd (is geen bewijs voor nodig)

Een vaccin maken dat speciaal voor dat virus beschermt is mogelijk, maar lastig, omdat een virus onmiddellijk begint te muteren. Het gezondheidseffect doet er ook niet toe.

Aan een vaccin kunnen nano onderdelen worden toegevoegd die zo geprogrammeerd zijn dat ze de hersenen bereiken.

Door mensen met veel ervaring en kennis op het gebied van computerprogramma’s en met behulp van voldoende know how van neurologie kan het denken en bewustzijn van mensen worden beïnvloed.

Met behulp van het wereldwijd uitgerolde 5G netwerk kunnen beïnvloedende en besturende signalen worden gestuurd.

Het veel geprezen en volstrekt te vermijden COVID-19 vaccin kan dat doen. Als iemand het kan regelen is dat Bill Gates wel.

Voor de duidelijkheid en om aan te tonen dat dit geen onzinnige en toekomstige luchtfietserij van het soort sciencefiction is zet ik hieronder (Engels, sorry) wat Dr. Delgado in 1977 al kon. (Toen nog met geïmplanteerde draadjes en een zender in zijn hand en een antenne op het hoofd. Dat hebben we tegenwoordig allemaal niet meer nodig.

Research[edit]

Rodríguez Delgado’s research interests centered on the use of electrical signals to evoke responses in the brain. His earliest work was with cats, but he later did experiments with monkeys and humans, including psychiatric patients.[3][4]

Much of Rodríguez Delgado’s work was with an invention he called a stimoceiver, a radio which joined a stimulator of brain waves with a receiver which monitored E.E.G. waves and sent them back on separate radio channels. Some of these stimoceivers were as small as half-dollars. This allowed the subject of the experiment full freedom of movement while allowing the experimenter to control the experiment. This was a great improvement from his early equipment which included visual disturbance in those whose wires ran from the brain to bulky equipment that both recorded data and delivered the desired electrical charges to the brain. This early equipment, while not allowing for a free range of movement, was also the cause of infection in many subjects.[5]

The stimoceiver could be used to stimulate emotions and control behavior. According to Rodríguez Delgado, “Stimulation of different points in the amygdala and hippocampus in the four patients produced a variety of effects, including pleasant sensations, elation, deep, thoughtful concentration, odd feelings, super relaxation, colored visions, and other responses.” Rodríguez Delgado stated that “brain transmitters can remain in a person’s head for life. The energy to activate the brain transmitter is transmitted by way of radio frequencies.”[6]

Using the stimoceiver, Rodríguez Delgado found that he could not only elicit emotions, but he could also elicit specific physical reactions. These specific physical reactions, such as the movement of a limb or the clenching of a fist, were achieved when Rodríguez Delgado stimulated the motor cortex. A human whose implants were stimulated to produce a reaction were unable to resist the reaction and so one patient said “I guess, doctor, that your electricity is stronger than my will”. Some consider one of Rodríguez Delgado’s most promising finds is that of an area called the septum within the limbic region. This area, when stimulated by Rodríguez Delgado, produced feelings of strong euphoria. These euphoric feelings were sometimes strong enough to overcome physical pain and depression.[2]

Rodríguez Delgado created many inventions and was called a “technological wizard” by one of his Yale colleagues. Other than the stimoceiver, Rodríguez Delgado also created a “chemitrode” which was an implantable device that released controlled amounts of a drug into specific brain areas. Rodríguez Delgado also invented an early version of what is now a cardiac pacemaker.[2]

In Rhode Island, Rodríguez Delgado did some work at what is now a closed mental hospital. He chose patients who were “desperately ill patients whose disorders had resisted all previous treatments” and implanted electrodes in about 25 of them. Most of these patients were either schizophrenics or epileptics. To determine the best placement of electrodes within the human patients, Delgado initially looked to the work of Wilder Penfield, who studied epileptics’ brains in the 1930s, as well as earlier animal experiments, and studies of brain-damaged people.[2]

The most famous example of the stimoceiver in action occurred at a Córdoba bull breeding ranch. Rodríguez Delgado stepped into the ring with a bull which had had a stimoceiver implanted within its brain. The bull charged Delgado, who pressed a remote control button which caused the bull to stop its charge. Always one for theatrics, he taped this stunt and it can be seen today.[7] The region of the brain Rodríguez Delgado stimulated when he pressed the hand-held transmitter was the caudate nucleus. This region was chosen to be stimulated because the caudate nucleus is involved in controlling voluntary movements.[2] Rodríguez Delgado claimed that the stimulus caused the bull to lose its aggressive instinct.

Although the bull incident was widely mentioned in the popular media, Rodríguez Delgado believed that his experiment with a female chimpanzee named Paddy was more significant. Paddy was fitted with a stimoceiver linked to a computer that detected the brain signal called a spindle which was emitted by her part of the brain called the amygdala. When the spindle was recognized, the stimoceiver sent a signal to the central gray area of Paddy’s brain, producing an ‘aversive reaction’. In this case, the aversive reaction was an unpleasant or painful feeling. The result of the aversive reaction to the stimulus was a negative feedback to the brain.[2] Within hours her brain was producing fewer spindles as a result of the negative feedback.[8] As a result, Paddy became “quieter, less attentive and less motivated during behavioral testing”. Although Paddy’s reaction was not exactly ideal, Rodríguez Delgado hypothesized that the method used on Paddy could be used on others to stop panic attacks, seizures, and other disorders controlled by certain signals within the brain.[2] [9][10]

Publication[edit]

José Rodríguez Delgado authored 134 scientific publications within two decades (1950-1970) on electrical stimulation on cats, monkeys and patients – psychotic and non-psychotic. In 1963, New York Times featured his experiments on their front page. Rodríguez Delgado had implanted a stimoceiver in the caudate nucleus of a fighting bull. He could stop the animal mid-way that would come running towards a waving red flag.[11]

He was invited to write his book Physical Control of the Mind: Toward a Psychocivilised Society as the forty-first volume in a series entitled World Perspectives edited by Ruth Nanda Anshen. In it Rodríguez Delgado has discussed how we have managed to tame and civilize our surrounding nature, arguing that now it was time to civilize our inner being. The book has been a centre of controversy since its release.[1] The tone of the book was challenging and the philosophical speculations went beyond the data. Its intent was to encourage less cruelty, and a more benevolent, happier, better man, however it clashed with religious sentiments.

José Rodríguez Delgado continued to publish his research and philosophical ideas through articles and books for the next quarter century. He in all wrote over 500 articles and six books. His final book in 1989, was named Happiness and had 14 editions.[11]

Bedenk dit in vredesnaam voor je je laat vaccineren.

Update

Net ben ik de trap op geklommen en achter deze computer gaan zitten, maar eerst pak ik dan, zoals elke dag, de saturatiemeter die naast mij op mijn bureau ligt, die meter die naast mijn hartslag de saturatie van het moment aangeeft, de mate waarin mijn bloed verzadigd is met zuurstof. Waarom ik dat doe? Ach, het is een gewoonte. De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat ik dat ding vaker ben gaan gebruiken in deze periode van de aan onze hele beschaving opgedrongen vrees voor een zwaar overdreven virale ziekte. Als je namelijk ernstig aan een longinfectie lijdt dan daalt die zuurstof verzadiging in je bloed vaak beneden de negentig procent. Dan ben je benauwd, vaak heb je koorts en nog een aantal andere vervelende klachten. Ik heb dat niet. Ik was net de trap opgelopen en de meting vertelde me dat mijn hartslag 82 was en mijn saturatie 97. Prima.

Soms moet ik voor controle op wat kleine narigheden die kennelijk bij mijn voortschrijdende leeftijd horen even in een ziekenhuis zijn. Bij de ingang staan dan tegenwoordig van die bemoeierige types die vragen of je…enzovoort. Ik stap het dan zelf bewust voorbij en roep over mijn schouder dat mijn saturatie zojuist thuis gemeten 97 was. Ik wordt dan in elk geval niet verder ondervraagd.

Nee, ik ben niet bang voor het coronavirus. In de eerste plaats weet ik dat de hele wereldwijde actie, uitgevoerd door corrupte mensen van de World Health Organisation de grootste zwendel is die onze wereld ooit gekend heeft. In de tweede plaats hebben ze deze zwendel zo ongelooflijk dom en doorzichtig opgetuigd dat ik in het begin al begreep dat we bedrogen worden.

Op deze pagina’s van mijn weblog heb ik er veel over geschreven, maar ik moet daarmee doorgaan, omdat lang niet iedereen nog doorheeft wat ons wordt aangedaan en waarom. En dat moet wel. Anders komen we niet op tijd allemaal in opstand tegen de mogelijke verschrikkingen die voor ons klaar worden gelegd. Ik moet het jullie vertellen. Nee, ik weet het, ik ben een doemdenker, een betweter, een complotdenker, maar ook een klokkenluider. En als je mocht denken dat al mijn schrijfsels mij in dank worden afgenomen en dat ik ook zelfs maar af en toe te horen of te lezen krijg: Peter, wat goed dat je er zo diep in duikt en zoveel uitlegt. Daarvoor doe ik het ook niet. Waarom dan?

Nou, zoiets als dit. Ik zie dat jij in je auto met een gangetje van honderdtwintig op de weg zit en dat je moe bent. Het is avond en bent vanmorgen al vroeg vertrokken. Ik zie dat je ogen pijn doen en dat je er steeds in zit te wrijven. Ik zie ook dat er verder op de weg een slecht verlichte weg beschadiging is en ik merk dat jij die niet opmerkt. Dus roep ik in je oor: “Kijk Uit”. Meer niet, snap je.

Het kan me echt niet schelen of je het nu precies met mijn uitleg van alles wat er op de wereld gebeurt eens bent. Ik wil alleen maar zorgen dat jij niet belazerd wordt omdat je moe bent en daardoor niet goed op let.

Goed, je kent me langer dan vandaag dus ik vat even samen wat er gebeurt. Of je me gelooft moet je zelf weten. Ik lieg niet, ik verzin het niet. Ik heb het gewoon gezien, gecontroleerd en ik geef het door. Uiteraard ben jij de baas over wat je gelooft, maar ik waarschuw je: de kranten, de radio, de televisie, al het nieuws over corona is gelogen en de mensen die de leugens verspreiden zijn gekocht en betaald. Ja, ook die mensen van het nieuws die je meestal zo sympathiek vindt. Het is namelijk oorlog. Dit is de derde wereldoorlog.

Jarenlang hebben de allerrijkste mensen op de wereld belegd in de farmaceutische industrie. Ze hadden namelijk lang geleden ontdekt dat iedereen in de westerse wereld bang is voor ziekte en dood. Ze hadden al vlak na het begin van de vorige eeuw door dat er aan ziekte veel meer geld te verdienen is dan aan gezondheid. Iedereen wil stralend gezond zo lang mogelijk blijven leven. Daarom zorgden ze ervoor dat er flink wat extra ziektes werden bedacht, waartegen de industrie dan geneesmiddelen ontwikkelde. Je moet voor de aardigheid een kijken hoeveel bloeddrukmiddelen er op de markt zijn, of hoeveel middelen er in de psychiatrie worden gebruikt. En dan de reeksen van antibiotica en niet te vergeten de slaapmiddelen. En dan ja, dan komen we aan de gevreesde ziekte, Kanker. Dat is een enorme industrie geworden.

Je snapt natuurlijk wel dat het hele medicijnen verhaal behoorlijk ingewikkeld is geworden. Zo ingewikkeld dat geen gewoon mens er meer iets van snapt. Trouwens, ook heel veel huisartsen zijn al lang de draad kwijt. Die worden jaarlijks bestookt met dure reclamecampagnes uitgedacht door duren reclamebureaus, waardoor de medicijnen waarvoor ze reclame maken – nuttig of niet – natuurlijk nog duurder worden.

Je begrijpt natuurlijk wel dat de wetenschappers die medicijnen ontwikkelen misschien nog niet eens de ergste vijand van de gezonde mens zijn. Dat zijn de financiële mensen en de investeerders. Die willen gewoon steeds meer.

Er is op de wereld een betrekkelijk kleine club van heel rijke investeerders. Die mensen hebben lang geleden op tijd beseft dat angst en onzekerheid – hoe raar het ook klinkt – het best verkopen. Als je rijk wilt worden moet je met succes mensen voorspiegelen dat je ze gezondheid en financiële zekerheid kunt bieden als ze jou producten maar kopen en dat ze alle reden hebben om bang te zijn als ze dat niet doen.

Natuurlijk zijn er door de jaren slimme manieren gevonden om mensen te laten geloven dat jij het beste met hen voor hebt en dat jouw raad de beste is. Een heel duidelijk voorbeeld zien we bij de vaccins.

Vroeger, toen ik klein was, werden we gevaccineerd tegen pokken. Je moest zelf een bewijsje hebben dat je was gevaccineerd, anders mocht je niet naar school. Dat pokken alleen maar voorkwamen toen mensen nog in huizen woonden waar wandluizen huisden – want die verspreidden het pokkenvirus – dat werd er niet bij gezegd. Wij moesten gewoon die prik, want pokken was erg en ook vaak dodelijk.

Tegenwoordig zien we heel veel mensen de griepprik nemen, elk jaar weer. Die prik helpt dus blijkbaar niet om ervoor te zorgen dat je geen griep meer kunt krijgen, zoals de pokkenprik dat moest doen of tegenwoordig DKTP en mazelen.

Raar trouwens dat er tegenwoordig wordt ingeënt tegen kinderziektes. Als je zo’n kinderziekte gehad hebt ben je levenslang immuun. Met zo’n vaccin hoogstens een paar jaar.

Wat wil ik nou zeggen met deze voorbeelden? Dit: met vaccins worden jaarlijks miljarden verdiend. Ze helpen maar een beetje en doen ook een boel schade, terwijl immuniteit na het doormaken van een kinderziekte gratis is en geen schade doet en bovendien levenslang werkt. Wordt de hele wereld vol jonge ouders dan schandelijk bedrogen? Ja, inderdaad.

Maar de farmaceutische investeerders hebben nooit genoeg. Er kan nog veel meer winst uit het onwetende volk worden geknepen. Elk jaar de griepprik wordt door veel mensen niet genomen. Als het echt zou helpen was één keer wel genoeg. Er moest dus nodig iets anders bedacht worden.

De hele wereld moest met groot gezag duidelijk worden gemaakt dat nu echt de dood van vele miljoenen mensen dreigde. Daar komt het huidige coronavirus op de proppen.Houd dit maar even vast, want er moet nu eerst een tussen stuk met uitleg komen.

Die heel grote investeerders in onder meer de farmaceutische industrie, maar ook in de banken, in de energie industrie, de voedingsindustrie en nog veel meer, dat is eigenlijk een betrekkelijk kleine groep waanzinnig rijke mensen. We noemen ze wel eens de één procent, maar het is lang niet een procent van de wereld bevolking. Wel bezitten ze bijna alles wat er te bezitten valt. Mocht je soms denken dat er ook wel iets van jou is, bijvoorbeeld je huis of zo, dan is het altijd zo dat je daar helemaal niets aan hebt als je niet toch steeds dingen moet betalen die van hun zijn.

Goed, die kleine groep multimiljardairs dan wil ondanks dat ze al zoveel hebben toch steeds meer. En omdat ze materieel eigenlijk alles al hebben is er nog maar één ding aantrekkelijk en dat is invloed. Invloed op wat? Nou, op ons. Wij, het gewone mensenvolkje dat niet bij hun clubje hoort is wat onvoorspelbaar. Dat zie je op allerlei terreinen. Neem nou die jaarlijkse griepprik. Die nemen de meeste mensen niet. Daar ergeren ze zich aan. Dat gaat ten koste van de winst en het gaat tenslotte allemaal om de winst. Dus hebben ze – al tien jaar geleden trouwens – een plan bedacht. Een geniaal plan waar het hele suffe mensenvolkje in zal geloven, tot het te laat is. Maar ja, dan moeten ze maar niet zo dom zijn.

Het plan:

 1. We nemen een gewoon besmettelijk virus. Gezonde mensen zijn er een weekje wat snotterig van, maar zieke oude mensen gaan eraan dood als ze maar niet met gewone bestaande geneesmiddelen worden behandeld. Dat moet dus worden voorkomen.
 2. We zorgen dat het virus zich snel over de wereld verspreid.
 3. We laten de World Health Organisation met alle landen afspreken dat als die organisatie zegt dat het virus zeer gevaarlijk is, dat alle landen dan voor zolang als nodig is onder een noodtoestand in een dictatuur veranderen.
 4. De maatregelen onder die noodtoestand moeten ervoor zorgen dat alle mensen bang worden. Hun levens worden ernstig beperkt, ze mogen bijna niets meer, zeker niet wat ze leuk vinden: uitgaan, theater, samenkomsten, festivals.
 5. Dan komen we met een nieuw vaccin. Dat wordt niet een vaccin dat bedoeld is om een ziekte te voorkomen, want daar hebben we niets aan. Dat moeten de mensen trouwens wel geloven. Dat vaccin waarvan ze jaarlijks enkele dure prikken mee moeten krijgen zal hen echter veranderen in gemakkelijk te manipuleren huisdieren die bovendien wat minder lang leven en wat minder vruchtbaar zijn. Ook zullen ze daardoor open staan voor een flink aantal medische onderzoeken die we nog op stapel hebben staan.
 6. We zullen dan kunnen profiteren van een gemakkelijker te beïnvloeden wereldbevolking waardoor we betrouwbaarder bedrijfsresultaten zullen hebben.
 7. Ach, uiteindelijk zullen ze daar zelf ook tevredener mee zijn: minder oorlogen, meer leuke dingetjes voor het volk, sport, spelen enzovoort, waardoor we ook weer meer genetische verbeteringsproeven met ze kunnen doen.
 8. Samenvattend: bang maken, vaccineren en verdienen maar. Leuk toch?

Ik schrijf het hier nu een beetje badinerend op, maar in grote lijnen is het wat er op het ogenblik op de wereld gebeurt. Miljoenen mensen, alleen al in ons land zijn bang, durven elkaar niet eens een hand te geven. Dat is heel ongezond, bang zijn bedoel ik. En alle instanties werken eraan mee. Het kabinet liegt ons voor, de media liegen ons voor. Allemaal zijn ze gekocht door die rijke bovenlaag. Geld genoeg en dat is zo verleidelijk.

Maar luister en kijk, want er is wel degelijk iets te zien:

De mens is niet volmaakt. Kijk maar wat een zootje het op de wereld is. Natuurlijk worden veruit de meeste oorlogen en conflicten opzettelijk gemaakt door de industrie die er geld aan verdient. Maar als de mens eenmaal leert beter na te denken en te zien wat echt voor iedereen goed is hebben we een heel andere samenleving.

De technieken die nodig zijn om ons te verbeteren zijn voor een deel al beschikbaar. De grote financiële machten beginnen nu echter alvast met het uitproberen van genetische verbeteringsprogramma’s die nog lang niet klaar zijn, die nu zelfs nog gevaarlijk zijn en waar misschien miljoenen mensen aan zullen sterven. Ze doen dat uitsluitend ten eigen bate en om alle kennis over die technieken voor zichzelf te hebben. Daarvoor is het huidige veelbesproken vaccinatie programma bedoeld. Niet in ons voordeel, maar voor hun winst.

Doe niet mee!