Over peteroosterum

Natural health practicioner Science Fiction writer

Een mens, de genetich gemanipuleerde aap is expres incompleet afgeleverd

Voor ik nu vergeet het te noteren, vlak na het wakker worden drong ineens tot me door hoe het nu toch zit met de longevity van onze makers en waarom dat mogelijk bij ons is blijven liggen. Een paar verschillende gedachten speelden door elkaar.

In dat boek over het DNA van de goden las ik wat ik al op meerdere plaatsen gelezen had, namelijk dat de Anunnaki vaak moeilijke karakters hadden, niet allemaal natuurlijk, maar jaloezie en een kort lontje kwamen toch vrij vaak voor. Zo meldde deze auteur dat de verdrijving uit Eden, wat in feite de plek was waar het laboratorium zich bevond en waar ook Anunnaki vrouwen zelf als draagmoeder hadden gediend om de eerst homo sapiens te baren, ook Anunnaki mannen rondliepen. De vrouw die in de Bijbelverhalen Eva wordt genoemd moet er aantrekkelijk uit hebben gezien. Ze was de eerste die gelukt was. Daarna schijnen ze een vermeerderingsprogramma begonnen te zijn door middel van klonen. Nu weten wij dat klonen van volwassen exemplaren een probleem oplevert met de levensduur, omdat bij volwassen exemplaren het celdelingsproces al behoorlijk vaak heeft plaatsgevonden via de gewone mitose, waarbij altijd telomeren verdwijnen. Zo hoorde ik tijdens een lezing op YouTube van Chuck Missler (de moeite waard om even op YouTube op te zoeken) over transhumanisme dat het sterke vermoeden bestaat dat veruit de meeste lichamelijke klachten en aandoeningen het gevolg zijn van het korter worden en tenslotte verdwijnen van de telomeren die weliswaar geen erfelijke eigenschappen van ons dragen, maar die absoluut onmisbaar zijn bij de deling en vernieuwing van onze lichaamscellen. Ik vergelijk het ter vereenvoudiging vaak met een bedrijf waarin steeds meer niet automatiseerbaar werk door steeds minder werknemers moet worden gedaan. Dat kan niet anders dan op den duur stuklopen.

Maar goed even terug naar het vorige onderwerp, die verdrijving van die twee geslaagde gekweekte mensen uit het laboratorium. Dat van die slang en die appel vond ik altijd al een vreemd verhaal. Maar ik las nu de theorie dat een afgunstige Anunnaki man Adam en Eva betrapte op seksuele handelingen. En als je dan in het oude testament leest dat de Joden werd voorgehouden dat hun God een God der wrake was en een afgunstig God die het vereren van andere goden verbood en strafte, ja, dan denk ik dat er qua gemoedsbewegingen sedert onze schepping – die overigens geen schepping maar een genetische aanpassing was – toch in de menselijke gemoedsstormen verdraaid weinig veranderd is.

Ik vermoed – ik was er natuurlijk niet bij – dat het hele experiment dat uiteindelijk was opgezet om werkslaven (lulu’s noemden ze die) te maken die slim genoeg waren om op een intelligente manier de heren Anunnaki te dienen – flink uit de hand is gelopen. Zo las ik ooit, ik weet niet meer waar, in een ander verhaal dat de Atlantis mensen zelf ook leuk aan het spelen waren met de combinatie mensen met dieren kruisen. Bij de beschrijving van die biologische mengvormen had men het daar over de dingen.

Een heel klein beetje weten we bijvoorbeeld uit het kruisen van paarden met ezels om sterke, gewillige, doch meestal onvruchtbare lastdieren te fokken, muilezels en muildieren. Dat zou de reden geweest kunnen zijn waarom er zoveel tijd mee gemoeid is geweest. Bronnen uit de Soemerische kleitabletten vermelden dat de Anunnaki rond driehonderdduizend jaar geleden op de Aarde landden. In een eerder blog heb ik al geschreven dat ze goud nodig hadden om de atmosfeer van hun eigen planeet te repareren. Voor een leek is dat een raar en wellicht ongeloofwaardig verhaal, maar het wordt misschien iets geloofwaardiger als ik vertel dat hier op Aarde met enig succes pogingen zijn gedaan met gebruikmaking van Aluminium om de gaten in de ozonlaag te dichten. Het gebruik van het edele metaal Goud zal ongetwijfeld een effect kunnen hebben goud is in elk geval, net als zilver, een heel goede stroomgeleider.

Hoe dit ook zij, volgens de Soemerische bronnen hebben de Anunnaki hier vele eeuwen zelf goud gedolven. Het werd echter lastiger toen hun eigen mijnwerkers in opstand kwamen en het vermoeiende en zware werk niet meer wilden doen. Pas toen werd besloten om te proberen van de aanwezige mensachtige apen door manipulatie van de erfelijke eigenschappen bruikbare werkers te maken. Ze konden dat doen, omdat bleek dat hun eigen DNA sterke gelijkenis vertoonde met dat van die mensapen. Dat laatste rechtvaardigt ook het vermoeden dat DNA mogelijk universeel is en dat de gedraaide dubbele helix overal in het universum unieke lokale combinaties vertoont, maar dat het principe het unieke kenmerk van leven is.

Ik praat vaak over dit onderwerp en dan zie ik heel vaak ongelovige blikken van mensen die mij een fantast en een dromer noemen. Nou dat ben ik ook en eerlijk gezegd ben ik daar nog trots op ook, omdat out of the box denken zo ongeveer de enige weg is om onbegrepen en onbegrijpelijke dingen begrijpelijk te maken. Daarnaast wil ik er echter op wijzen dat heel veel van onze voedingsmiddelen tegenwoordig door middel van gen-manipulatie verbeterd of in elk geval veranderd zijn waardoor er minder bestrijdingsmiddelen gebruikt hoeven te worden of waardoor opbrengsten van gewassen groter zijn. Nee, inderdaad dat zijn in het licht van onze gezondheid lang niet altijd verbeteringen, maar op onze wereld geld nu eenmaal dat als winst en welzijn ruzie hebben dat dan winst bijna altijd wint. Waar het me in dit verhaal echter om gaat is dat het kan. Het is dan ook zeer voor de hand liggend dat onze soortverbeteraars, de Anunnaki, er na heel veel mislukte pogingen in geslaagd zijn om door spelen met hun eigen genen en die van de mensachtigen die hier rond liepen in de allereerste plaats bruikbare slaven te maken. Stel je voor, Anunnaki vrouwen dienden als draagmoeder, want als ze die mensachtige apenvrouwen dat lieten doen kregen ze geen greintje van de benodigde intelligentie en spraakontwikkeling in de nieuwgeborenen. Blijkbaar is de baarmoeder waarbinnen je lichaam tot stand komt en het bloed dat je gedurende die negen maanden voedt van essentieel belang. Anunnaki vrouwen hebben zich daarvoor dus opgeofferd. De kinderen die ze baarden waren eerst onvruchtbaar en hadden dus ook helemaal niets met seks, want dat had geen functie. Maar ja, je weet hoe wetenschappers zijn. Ze doen vaak dingen omdat het kan en niet omdat het moet.

Een aardig voorbeeld daarvan vind ik nog steeds in een lezing die ik me herinner van Dave Blank, een Nederlandse wetenschapper die een heel belangrijke rol speelde en waarschijnlijk nog steeds speelt bij de ontwikkeling van nanotechnologie. Op een bepaald moment liet hij zien dat de experimenten die zij deden het vaak mogelijk maakte dat atomen van elementen die volgens de bekende scheikundige wetten die voortvloeien uit de eigenschappen bekend uit het periodiek systeem der elementen van Mendelejev en die volgens die wetten nooit met elkaar een verbinding kunnen aangaan, dat met Nano techniek toch konden. Ik vroeg hem toen hoe dat dan wel mogelijk was. Dave Blank glimlachte toen en zei: ‘je moet het gewoon proberen, dan lukt het vaak.’ Voor mij toen een verbazingwekkend eyeopener.

Waarom vertel ik dit nu? Eigenlijk alleen maar om te illustreren dat wetenschappers in feite altijd al proberend, spelend zou je bijna kunnen zeggen, bezig zijn om te zien of er niet meer kan dat dat men tot dat moment weet en kent. Een wetenschappelijk onderzoeker kan dus best zeggen en denken: ‘ik weet wat er kan op het gebied waarmee ik bezig ben.’ Hij kan echter nooit zeggen: ‘Ik weet wat niet kan.’ Want wat vandaag niet kan, daarvoor vinden we misschien morgen een mogelijkheid waardoor het wel kan.

Tenslotte: twee dingen zou ik graag zien ontwikkeld worden door BigFarma, maar daar zullen ze niet snel aan beginnen omdat het juist die twee dingen zijn die hen grote verliezen zouden gaan opleveren. Voor de mensen die denken dat BigFarma er is om ons gezondheid te brengen moet dit laatste stukje van dit blog een teleurstelling worden. En helaas zijn het juist onderwerpen die bij uitstek op hun terrein liggen namelijk pijn en een gezond lang leven.

Eerst dan maar over pijn. Massa’s middelen tegen pijn zijn er op de markt: van eenvoudige aspirine tot heel specifieke en zeer gecompliceerde middelen. Al die middelen werken in meerdere of helaas soms mindere mate pijnstillend, maar bijna nooit helemaal. Wel hebben ze allemaal bijwerkingen die goeddeels vaak een belemmering vormen voor het gebruik. Lang geleden schreef ik al eens over een stof die in geringe mate in ons speeksel voorkomt. De stof werd gevonden door onderzoekers op een van de Parijse universiteiten en kreeg de naam opiorfine. Het is een van onze eigen endorfines (lichaamseigen stofjes die onder meer pijn kunnen stillen) Het vrouwenlichaam maakt een dergelijke stof vrij tijdens de bevalling, anders zou geen enkele vrouw ooit meer dan één kind krijgen. Die stof, opiorfine heeft een pijnstillende werking die ongeveer zes maal zo sterk is als van morfine en omdat het een lichaamseigen stof is zijn er bij het gebruik geen bijwerkingen. Je zou kunnen zeggen dat de natuur dat mooi gemaakt heeft, maar dat is voor BigFarma ook meteen het probleem. Omdat het een natuurlijke stof is kan er geen patent op worden verkregen en kunnen er dus geen superhoge prijzen voor worden gevraagd. Met andere woorden, er is niets aan te verdienen dus verzet BigFarma geen stap om het te maken. Wel hebben ze geprobeerd het een klein beetje te veranderen om toch maar dat verlangde patent te kunnen claimen. Alle pogingen tot nu toe zijn echter mislukt, omdat elke verandering de stof onwerkzaam of gevaarlijk maakte. Of er nu miljoenen mensen met chronische pijn goedkoop door geholpen zouden kunnen worden is voor BigFarma een reden om te roepen dat er genoeg pijnstillers zijn waaraan ze meer dan genoeg verdienen.

Dan is er als tweede dat verhaal van Chuck Missler, wat ik in het begin van dit stuk noemde. De zoektocht naar middelen of methoden waardoor onze telomeren aan de uiteinden van onze chromosomen op lengte zouden blijven. Moet heel belangrijk zijn, want Missler stelde zelfs dat nagenoeg alle ziekte en narigheid van het lichaam dan tot het verleden zou behoren, nou ja, behalve die door trauma zijn veroorzaakt: ongelukken, vechtpartijen en dat soort dingen maar die hebben we zelf in de hand.

Als BigFarma dat zou vinden kunnen ze hun hele geldverslindende industrie sluiten en overgaan op enkele snoepwinkeltjes voor noodgevallen.

Soms denk ik wel eens dat ze zowel die pijnstiller als die methode voor het op lengte houden van de telomeren al lang hebben, maar stiekem verborgen houden omdat bekendmaking hun faillissement zou betekenen. Wat denk jij?

Vreugde

Ik geef het toe. Ik ben te lang om dit woord heen blijven lopen. Met mijn in zuivere gal gedoopte pen heb ik in de afgelopen periode veel geschreven dat ik zonder twijfel de moeite waard vond om op te schrijven en waarin ik geprobeerd heb om dingen aan mijn kleine lezersgezelschap duidelijk te maken. En dat het gezelschap klein is bedoel ik zeker niet denigrerend, want er waren dagen dat mijn lezerspubliek het getal van driehonderd overschreed. Niet elke dag hoor, want ik moet van tijd tot tijd genoegen nemen met de vaststelling dat ik deze keer blijkbaar er niet in ben geslaagd honderd geïnteresseerden te boeien. Nou ja, denk ik dan, je moet ook maar tijd hebben om telkens weer mijn column te lezen.

Vandaag werd ik wakker uit een vage droom. Ik weet niet of je dat gevoel kent: je wordt wakker met een soort gevoel dat je net bent weggegaan van een plek waar het wel goed was. Waarom? Tja, dat weet je niet meer, dat is alweer uit je hoofd vervlogen. Zo gaat dat nu eenmaal vaak met dromen. Vandaag had ik dan weer eens dat gevoel. Ik was net gaan zitten en draaide me op de rand van mijn bed en ik dacht “vreugde”. Dat is daarom ook het woord dat boven dit stukje staat. Vreugde is in het achter ons liggende jaar veel te weinig aan de orde geweest, ook bij mij.

Vaak krijg ik via de messenger van Facebook berichtjes van mijn dochter Annemiek die vanwege haar gezondheid en nog veel meer moeilijke en verdrietige dingen een leven heeft vergeleken waarbij het mijne paradijselijk is. Toch eindigen veel van haar boodschapjes met de opmerking: “geniet waar je kan”. En nadat ik die boodschap dan weer tot me door heb laten dringen denk ik – over mijn schouder terug kijkend naar al mijn scherpe en o zo doordachte commentaren – Jij bent toch ergens beter in dan ik Annemiek, want ik ben in het afgelopen jaar het gevoel van genieten wel voor een flink deel kwijtgeraakt.

Vreugde is een stemming en heel eerlijk gezegd komt er in de dagelijkse communicatie weinig bewust aan de orde dat over stemming gaat. Er wordt wel heel veel op stemming gestuurd, maatschappelijk gezien. In het afgelopen jaar hebben we heel goed kunnen ervaren wat stemming doet en dan natuurlijk voornamelijk angst en bezorgdheid. Ik durf best de bewering aan dat wat er gebeurd is en nog steeds gebeurt een zeer zware wissel trekt op ons welbevinden, zelfs als het ons in de persoonlijke sfeer en in materiële zin nog niet zo hard treft. Oude en overbekende spreekwoorden maken dit des te duidelijker. Bedenk maar: “Gedeelde smart is halve smart”. Misschien een troostrijke gedachte, maar halve smart is nog altijd smart. Maar dan dat andere spreekwoord: “Gedeelde vreugde is dubbele vreugde”.

Ja, kijk er maar eens goed naar. Dat met die smart, dat blijft toch behelpen, maar dat met die gedeelde vreugde dat ziet er toch een heel stuk beter uit.

Kijk even aan, nu ben ik er weer. Wat moet je nu doen om vreugde te delen? Contacten vermijden? Absoluut niet. Afstand houden dan? In tegendeel. Geen feesten samen vieren dan misschien? Ja zeg, ben je nou helemaal gek geworden…

Ik beweer op mijn eigen gezag en ervaring: angst maakt je zwak. Ergo, mensen die je bang maken zijn er verantwoordelijk voor dat jij zwak wordt. Zij kunnen vinden wat ze willen, maar ze hebben het niet goed met jou voor. Je kunt beter niet naar ze luisteren.

Maar mensen die je hoe dan ook blij maken, die maken je sterk en dat voelt een heel stuk beter.

O ja, ken je de uitdrukking: vrijheid blijheid!! Ook bekend toch?

Maar ik heb nooit gehoord van een uitdrukking: veiligheid blijheid. Jij wel?

Overgenomen van de pagina van Common Sense TV

WERKELIJKE AANTAL CORONADODEN WERELDWIJD

Wanneer u onze artikelen terugleest, zult u zien dat wij, vanaf maart, al direct zeer kritisch waren en lieten de cijfers zien dat hier heel iets anders aan de hand was. We werden weggelachen en kregen ook heel veel boze mails. Hoe konden we dit verhaal verkondigen voor zoveel mensen? Hoe kun je die verantwoordelijkheid nemen?

Dat is een terechte vraag, maar als je als onafhankelijk persoon er zo zeker van bent, en in mijn geval was ik dat vanaf dag 1, dan moet je dat opschrijven als je het kunt onderbouwen.

VERENIGDE STATEN

Laat je niet misleiden door de media. In de VS zijn er inderdaad slechts 9000 mensen AAN corona overleden.

Het ging viraal. Het CDC (Nationale Centrum voor Ziektecontrole en Preventie) kwam met het nieuws dat er slecht 9.683 personen direct aan covid zijn overleden.

Kijk hoe de media er op springt..grote paniek!

Twitter helpt ook een handje:

Dit is zo fout en zo opzichtig. Dit is je reinste oplichting. Men betrekt het nu op een “QAnon supporter” om de geloofwaardigheid er vanaf te halen maar die staat hier volledig buiten.

Het gaat namelijk om de berekening zelf! Van het CDC dus. 

En hoe de MSM het ook wil draaien…en wat ze ook willen censureren. Ze kloppen als een bus en de cijfers liggen zeer waarschijnlijk nog veel lager door andere invloeden. Het is geen hogere wiskunde. Men strooit alleen zand in onze ogen zodat het LIJKT alsof het heel wat is.

De media knijpt ´m. Want zij hebben bloed aan hun handen. Heel veel bloed.

Ze geven het zelfs toe maar behandelen u alsof u een idioot bent., stuk voor stuk.  Nu zullen sommigen dat helaas ook doen en blijven zeggen: Ja, maar met corona overlijden is ook aan corona…

Nee! Dat is het niet.

Wat doen de media? Proberen weer verwarring te zaaien gokkende op het feit dat de meeste mensen niet direct de verhoudingen van cijfers kunnen inzien en niet begrijpen dat MET of AAN iets sterven 2 totaal verschillende zaken zijn..

Het beste voorbeeld, en alle media zullen dit zo proberen te brengen…

ABC News:

“The U.S. Centers for Disease Control and Prevention did not “backpedal” on the number of deaths caused by COVID-19, reducing the figure from nearly 154,000 to just over 9,000, as social media posts claimed.”

“The term “Only 6%” trended widely on Twitter over the weekend as supporters of the QAnon conspiracy theory promoted tweets that falsely suggested the CDC had updated its records to show that only 6% of U.S. deaths tied to COVID-19 were legitimate. President Donald Trump was among those who tweeted the information, which was later taken down by Twitter for violating platform rules.”

En hier komt exact de waarheid:

“The CDC data table is based on an analysis of death certificates that mention COVID-19 as a cause. For 6% of the deaths, COVID-19 was the only cause mentioned, the CDC notes.”

Precies! Dat is het hem exact! Slechts 6% van alle mensen met corona zijn DIRECT aan corona overleden. CORONA was de DOODSOORZAAK.

En bij al die andere NIET! Het was een bijkomende zaak. Want wanneer men spreekt over “achterliggende aandoeningen” dan heeft men het niet over een bloedneus. Dit zijn aandoeningen die oudere mensen al fataal gaan worden. Een klein extra zetje en men overlijdt.

De 94% van de coronaslachtoffers in de VS, met een gemiddelde leeftijd van ruim 80 jaar, hadden al, minimaal 1, maar volgens het CDC vaak 3 of meer ernstige achterliggende aandoeningen.  (bron)

Dan ga je niet dood AAN corona maar MET corona.

 Wanneer je als bejaard persoon in een situatie beland dat je een aantal serieuze aandoeningen hebt, dan zal de griep, covid of een ander coronavirus je fataal worden. Maar je wordt niet geregistreerd als “griepdode”. Tenzij je overlijd aan de combinatie van griep met pneumonia, een aandoening apart..

Logisch! Dat hanteerden we altijd alDat zullen wij allemaal vinden en we zullen allemaal wel iemand kennen uit de familie of kennissenkring die is overleden aan een ernstige aandoening waar de griep of een ander virus dat normaal iedereen overleeft, hen fataal is geworden.

Die persoon wordt dan niet als griepdode geregistreerd. Dat zou ridicuul zijn!

Dus waarom bij Corona wel?

Er is geen enkele rechtvaardige reden om dit in het geval van Corona wel te doen.

DAAROM heeft het CDC de cijfers duidelijk aangepast (moeten aanpassen), maar de media gaat er van uit dat we zo ontzettend dom zijn dat we dit zelf niet goed kunnen interpreteren en zij zullen het wel even voor ons interpreteren.

Bron:
https://abcnews.go.com/Health/wireStory/cdc-reduced-death-count-related-covid-19-72735707

Hoe komt men nou op deze 9.000 directe coronadoden over een bevolking van 327.000.000 in de VS?

Met een rekenmachine en logica! Exact op de manier hoe wij al maanden roepen dat wij waarschijnlijk slechts rond de 70 directe coronadoden hebben gekend in dit land.

Dit is op ieder land toe te passen en als je dan de resultaten ziet, dan zal ieder persoon in moeten zien dat we in een groot opgezet circus zijn beland. Het is té simpel voor woorden en toch trapt een complete bevolking er in. Hoe dat kan? Het zware geschut van foute regeringen en corrupte media.

De officiële cijfers uit de VS.

In totaal heft het CDC berekend dat er 164.280 mensen zijn overleden met corona. Slechts 6% daarvan had geen achterliggende aandoening. Wij komen dan op 9.850 directe coronadoden uit maar het CDC had redenen een aantal geregistreerde coronadoden van de officiële cijfers af te halen na naarder onderzoek. Daarom komt men nóg iets lager uit. Die officiële cijfers op https://www.worldometers.info/ zijn in het leven geroepen ons allemaal angst aan te jagen maar uiteindelijk blijken ze de beste bron te zijn om aan te tonen dat dit covidcircus een grote zwendel is.

6% van de slachtoffers is dus daadwerkelijk AAN corona overleden. Dat kom je uit op 9.850 doden volgens de rekenmachine. Het CDC heeft wat aanpassingen moeten verrichten en komen op een lager dodenaantal uit dan die van de officiële (en belachelijke) website “livecount van Coronadoden”.

Alhoewel, belachelijk… Voor mensen die het wel zien is het het ideale wapen om de autoriteiten onderuit te halen en hun met hun eigen cijfers en feiten om de oren te slaan.

Uiteindelijk komt het CSC met hun officiële cijfers:

9.683 échte coronadoden en de rest kreeg het erbij. Bij ernstige andere aandoeningen op een respectabele leeftijd.

De media kan roeptoeteren en schreeuwen wat ze willen. Ze gaan hun gelijk hier niet halen.

Dit zijn de achterliggende aandoeningen. Vrijwel in alle gevallen een mix van 2 of meer aandoeningen. (bron)

Dit zijn die meeste aandoeningen. Let op dat u deze aandoeningen ook in het licht ziet dat de gemiddelde persoon met deze aandoeningen 82 jaar was. Echt eer belangrijk om dit hele coronacircus te ontmaskeren.

Conclusie is vrij simpel.

94%, zo´n 155.000 mensen die gestorven zijn, zijn gestorven aan bovenstaande aandoeningen MET corona. Bovenstaande aandoeningen zorgen er vaak voor dat men zeer vatbaar is voor griep(achtige) virussen alsook de oude leeftijd.

Alle cijfers van het CDC:

https://www.cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/covid_weekly/index.htm

NEDERLAND SLECHTS 314 CORONADODEN?

Het officiële getal is inmiddels bekend. 314 mensen zijn direct aan corona overleden met een gemiddelde leeftijd van boven de 80.

We riepen maanden geleden al dat er in Nederland tussen de 70 en 600 directe coronadoden zijn gevallen.

Hoe kwamen we daar op? Simpel en even met afgeronde cijfers:

6.200 coronadoden. Dat is het officiële getal.

Al een belachelijk laag aantal als je dit naast de allesvernietigende maatregelen legt. Maar daar blijft het niet bij!

Men spreekt wereldwijd van RUIM 90% die één of meerdere achterliggende aandoeningen hebben.

Betrek het allerruimste op Nederland. 10% dus.
10% van 6.200 zijn 620 directe coronadoden.
De andere 5.580 (6.200-620) hadden één of meerdere van bovenstaande aandoeningen en zijn dus MET corona overleden. Niet AAN.

Vergeet alsjeblieft nooit de extreem hoge gemiddelde leeftijd en hoe zwak de doden MET corona al waren (op een enkele uitzondering na zoals dat geldt voor iedere doodsoorzaak). Dit is zo belangrijk om de absurditeit van dit hele covid/coronacircus nog beter in te zien. Waarom?

De gemiddelde leeftijd van sterfgevallen bij bijvoorbeeld de influenza griep is 65 jaar. Om aan zo´n gemiddelde te komen, zitten er zeker een deel jongere slachtoffers bij. Ruwweg.. Wanneer er 10 slachtoffers tussen zitten van 20 jaar oud, dan wordt dat in evenwicht gebracht met 10 slachtoffers die hoogbejaard zijn. Maar de gemiddelde leeftijd van 82 is zo extreem! Namelijk.. een handjevol jongeren die aan corona zou overlijden moet worden opgevangen door mensen ruim boven de 82 die aan corona overlijden. Maar de meeste mensen worden niet ouder dan 82. Je hebt dan slachtoffers van boven de 100 jaar nodig om aan dit gemiddelde te komen. Er is vrijwel geen speling naar boven toe met dit gemiddelde.

Daaruit kun je concluderen dat niemand, behalve ouderen en een enkele uitzondering aan corona sterft.

Wat de regering nu doet, is oudere mensen verplichten geïsoleerd te leven, terwijl er onder de jongere mensen geen doden vallen maar de regering breekt wel ieder mens, stuk voor stuk, af. Er is geen logica in dit beleid. Slechts kwade zin.

Hoe kom je dan op 70 doden?

Door hun eigen officiële bronnen. Die noemen in het geval van Nederland zelfs het getal van slechts 1.2% directe doden. Ook bij Jensen was dat gisteravond te zien. (bron)

Dan kom je inderdaad op rond de 70 directe doden uit.

Het aantal directe doden ligt dus tussen de 70 en de 620. Maar reken maar dichter bij de 70 dan bij de 620. Aangezien men overal spreekt over RUIM 90%.

Anyway…in beide gevallen moeten direct ALLE coronamaatregelen opgeheven worden!

6.500 doden is al weinig. Slechts 0,003% van de bevolking.
650 doden is idioot weinig 0,0003%.
70 doden is in feite niets.

Hoeveel duidelijker wil men het nog krijgen?

Mensen blijven zeggen..Ja, maar zonder lockdown… Geen enkel bewijs voor. Wel zijn er tig bewijzen dat een lockdown niets helpt maar alleen maar meer slachtoffers maakt.

Wat is nou het gevaarlijke en nog schandaliger hieraan?

Iedereen moest wijken voor de “coronapatiënten” tijdens deze plandemie. Mensen met wondjes, duizenden, zijn nu hun been kwijt, omdat ze niet geholpen werden. (bron)
Vorige week werd bekend dat er in het voorjaar vijfduizend kankerdiagnoses minder zijn gesteld dan in de afgelopen tien jaar. Vijfduizend! Dat is schokkend. We weten allemaal dat een vroege diagnose van kanker het verschil kan betekenen tussen leven of dood. (bron)

En zo gaan we tegen nog veel meer zaken aanlopen die voorkomen hadden kunnen worden. Waar men nu in feite mee bezig is is pure moord. En men probeert dit ook nog eens te versterken, door ons mondkapjes te laten dragen, afstand te bewaren en andere idiote vernederende maatregelen waardoor we onze immuniteit AFBOUWEN i.p.v. OPBOUWEN.

Daarbij worden we kapot gemaakt met boetes en raken we alles kwijt. Onnodig. Het is ons afgenomen!

We kunnen rustig stellen dat deze regering het land uitroeit. Economisch gezien en ook roeit men mensen uit. Diegenen die dat nu nog niet doorhebben, hebben dat volgende week wel door. Zo niet de week erna.

Het zou beter zijn voor deze regering zelf dat ze stoppen met dit spel want ze zullen verantwoordelijk worden gehouden. En hoe langer ze doorgaan, hoe langer dat “Neurenberg-proces” gaat duren.

Wereldwijd – Meer inwoners in Hengelo dan directe coronadoden

Maximaal! Want de 10% is ruim berekend. Het is in de meeste landen minder.

Iedereen in de media ratelt over Brazilië en hoe corona daar “dood en verderf zaait”. Leugens! Complete onzin!

Het land telt 210 miljoen inwoners en kent 120.000 “coronadoden”.

Dat zijn er, net als in Amerika, of Chili, of Frankrijk zo´n 550 per miljoen. Vind u het gek dat deze president NIET wil dat media deze doden gaan tellen.

Op een land van 210.000.000 mensen zijn dat enorme absolute aantallen als er geen context bij wordt vermeld. Iets dat de media natuurlijk NOOIT doet. Bij deze. Brazilië doet het goed.

Want… Overal geldt hetzelfde sommetje. Minimaal 90% had minimaal 1 of meerdere achterliggende aandoeningen.

Dat geldt wereldwijd en het ligt hoger. Absoluut hoger omdat de meeste landen spreken van 93% of 94% en we rekenen nog niet eens de misinformatie mee, terwijl we al zo vaak hebben gezien dat men mensen op de coronalijst zet terwijl ze bijvoorbeeld onder een auto komen (bron) of geld krijgen.

Met die 10% regel in Brazilië, kom je ineens maar op 12.000 personen uit die AAN corona zijn overleden. Op 210 miljoen inwoners.

Spanje? Italië. Bullsh*t! België had het zwaarder per 1 miljoen inwoners.

Iedereen spreekt maar over Spanje. Het land waar Sánchez ook nog eens gezonde mensen mengde in tehuizen met coronapatiënten.

29.000 doden op 50.000.000 (miljoen) inwoners. Ook daar minimaal de 10% en je spreekt ineens nog maar over 2.900 doden aan corona. Maximaal.

Dat geeft even een heel ander beeld.

WERELDWIJD

855.962 doden. 10% regel die wereldwijd geldt, volgens de eigen cijfers…Daar wat meer en daar wat minder. Maar vooral minder!

Dan kom je op wereldwijd zo´n 85.000 mensen uit die AAN corona zijn gestorven. 

85.000 doden gemiddeld 82 jaar wereldwijd! Een stadje als Hengelo, maar dan vol met ouderen. Wereldwijd!!

En dit allemaal berekend zonder de OVERDUIDELIJKE scams waar mensen onterecht op de coronalijst werden gezet. Onze, en andere websites staan vol met bewezen voorbeelden.

Kortom: Deze pandemie is FAKE. Het is een plandemie! Word wakker en sleur deze mensen van het politieke podium!

De scam is nog duidelijker!

Nu er wereldwijd massademonstraties worden gehouden zonder dat er doden vallen. Nu er landen zijn die niet meegedaan hebben aan de lockdown. Nu overal ter wereld de coronaregels gebroken worden maar het tot niets leidt dat op een pandemie lijkt, dan moet men toch echt klaarwakker zijn.

En de komende weken gaan we allerlei redenen zien waaruit zal blijken dat zeze scam alleen maar meer en meer schade heeft aangericht en het wordt ook steeds duidelijker hoe ONNODIG.

DEZE PANDEMIE IS EEN SCAM! 

En als mensen dit eenmaal doorhebben, komen we een stuk kritischer uit deze crisis!

*De berekeningen zijn allemaal ruig genomen en geschat maar de verschillen tussen de schattingen en de werkelijke cijfers zullen minimaal zijn, m.a.w. ze zullen niets aan de waarheid over Coronacijfers veranderen.

The Borg II

Ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat ik een liefhebber ben van sciencefiction, sterker nog, ik ben zelf auteur van twee sciencefiction romans en een aantal verhalen. Tegenwoordig moet ik echter steeds vaker denken aan die Star Trek serie waarin op de Enterprice – hoe weet ik niet meer – een vrouw terecht was gekomen die aanvankelijk door The Borg was aangepast. Zij voerde ook de naam ‘Seven of Nine’. Blijkbaar hoorde ze in de Borg structuur, waarbij alle leden lichaamsdelen hadden die vervangen waren door kunstmatige futuristisch aandoende apparaten. De aangepaste mensen die bij The Borg hoorden hoefden ook niet met elkaar te praten want ze waren deel van één groot bewustzijn, afkomstig van een wezen dat in het hart van het schip leefde en dat weliswaar nog een menselijk vrouwenhoofd had, maar verder uit allerlei futuristische levende machineonderdelen bestond. De Borg wilden alle beschavingen veroveren en aanpassen naar hun eigen bestaanswijze. Geen enkele van de ogenschijnlijk los van elkaar staande wezens in zo’n Borg schip had enige vorm van zelfstandigheid. Allemaal dienden ze het centrale doel, net mieren of bijen.

De ontwikkeling van de technische mogelijkheden gaan snel. Ik heb dan ook sterk de indruk dat de werkelijk beangstigende druk om allemaal maar gevaccineerd te worden eigenlijk helemaal niets – of in ieder geval heel weinig met gezondheidszorg te maken heeft. Op allerlei plekken heb ik het al vaker geschreven en ik merk dat steeds meer mensen die zelfde indruk met mij delen, de indruk namelijk dat de hele volstrekt onzinnige angstcampagne met het zogenaamd gevaarlijke Covid-19 virus – wat een in het laboratorium gemaakt virus blijkt te zijn – er alleen maar toe moet leiden dat zoveel mogelijk mensen zich laten vaccineren met een vloeistof die eigenlijk de naam vaccin niet mag dragen. Het zogenaamde vaccin is namelijk een eerste wereldwijd experiment om ons menselijk DNA, de drager van onze erfelijke eigenschappen, te veranderen. Voor alle vaccins – en het zijn er tegenwoordig tientallen – is nog nergens een permanente goedkeuring afgegeven. Alles wordt gedaan onder voorlopige goedkeuringen. Dat soort goedkeuringen behoort eigenlijk alleen gegeven te worden in nood en als er zo snel mogelijk iets moet worden gedaan. Dat is niet het geval en alle verantwoordelijke instanties weten dat ook heel goed. De druk vanuit de WHO en vanuit de oppermachtige farmaceutische industrie is echter zo hoog dat regeringen eigenlijk niet kunnen weigeren. Te weinig mensen realiseren zich echter nog dat er een gevaarlijk spel wordt gespeeld met enerzijds onze gezondheid en anderzijds onze vrijheid. Zeker is met deze nieuwe zogenaamde RNA techniek onze gezondheid in gevaar. Al meer dan twintig jaar probeert men al op deze manier vaccins te maken tegen coronavirussen. De experimenten hebben tot nu toe echter geleid tot bergen dode proefdieren. Toch zijn er voorlopige vergunningen afgegeven door de instanties die bedoeld zijn om ons te beschermen, om wereldwijd op alle mensen proeven te nemen met deze nooit op betrouwbaarheid geteste vaccins. Maar waarom toch deze kostbare operatie die notabene pas in 2023 kan worden afgesloten.  Overigens las ik zojuist in de berichtgeving die gelukkig ongecensureerd via het internet te volgen is dat er al enkele duizenden mensen na vaccinatie zijn overleden. Het aantal mensen met permanente gezondheidsschade na vaccinatie is echter vele malen groter.

Nu ik dit laatste schrijf realiseer ik me eens te meer dat het vaccineren in werkelijkheid zeker niet ten doel heeft ons tegen een ziekteverwekkend virus te beschermen. Producenten hebben trouwens toegegeven dat gevaccineerde mensen nog steeds ziek kunnen worden van het virus en dat ze ook nog steeds anderen kunnen besmetten. Ze voegen er dan aan toe dat die eventuele besmetting en de ziekteperiode die daar dan op kan volgen dan mogelijk minder heftig verloopt. Zoals iedereen met een beetje inzicht onmiddellijk begrijpt is dat een loze bewering. Er is niet eens een meer jaren onderzoek naar de effecten geweest.

Langzaam, te langzaam eigenlijk, wordt het voor steeds meer mensen duidelijk dat het hele Covid-19 verhaal op een grote leugen berust. En als je nu een eenvoudig mens bent en je begint dat ook door te krijgen, dan zou je misschien denken dat het hele verhaal bedoeld is als een grote winstpakker voor de farmacie. Dat is het natuurlijk ook wel. Sommige farmaceuten, zoals Astra Zenica hebben zo gulzig toegehapt in het begin van de zogenaamde pandemie dat ze niet eens kunnen leveren wat ze al betaald hebben gekregen, maar zo eenvoudig is het helaas niet. We hebben nog het World Economic Forum onder leiding van de Zwitserse ingenieur Klaus Schwab, een gezelschap waarin zich regelmatig Nederlandse politici laten zien, maar ook onze koning en koningin zijn er graag geziene gasten. Deze club is verantwoordelijk voor de belachelijke en draconische anti-corona maatregelen, die geenszins ten doel hebben de ziekte in te dammen of ons volk tegen besmettingen te beschermen. Het werkelijke doel van al die verschrikkelijke maatregelen is de economie zodanig te ontwrichten dat alle kleine zelfstandige ondernemingen failliet gaan en ofwel verdwijnen, ofwel voor een bodemprijs kunnen worden overgenomen door de grote multinationals. Ook wil deze club toe naar een geldloze maatschappij. Credits moeten het geld vervangen. Ze zijn veel gemakkelijker controleerbaar dan geld. Het zwarte circuit zal geheel verdwijnen, althans dat is de bedoeling. Nu kom ik echter toe aan de derde en meest verfoeilijke dubbele bodem van deze hele valse pandemie.

Veel te weinig mensen weten of begrijpen nog wat er tegenwoordig allemaal via injecties kan worden toegediend. Daar wordt trouwens ook weinig ruchtbaarheid aan gegeven, want anders zou zich waarschijnlijk bijna niemand laten vaccineren. Maar even op een rijtje zetten wat er nu als zoal kan

  1. Met een RNA-vaccin kunnen veranderingen in ons DNA, onze erfelijke eigenschappen worden gemaakt. We hebben al gezien dat er tamelijk veel mensen overlijden of blijvend letsel overhouden aan de huidige vaccins. We weten dat Bill Gates, die Microsoft groot maakte altijd in elke nieuwe Windows versie behoorlijk wat bugs had zitten die dan via updates gerepareerd werden. Vervelend was dat trouwens wel. Nu is Bill wereldwijd de grote promotor van het vaccineren om boven beschreven doelen te bereiken. Opnieuw zitten er fouten in zijn haastig gemaakte en slecht geteste producten. Helaas gaat het nu echter niet om computer ongemakken, maar om doden en gewonden, maar dat schijn de grote man weinig te deren.
  2. Misschien herinner je je nog wel dat een Groningse hoogleraar, Ben Feringa, tot ieders enthousiasme de Nobelprijs won voor zijn uitvinding op het gebied van de nanotechnologie. Het betreft een karretje dat uit slechts enkele moleculen bestaat en dat van buiten af door middel van elektronische signalen kan worden aangestuurd om waar dan ook in het lichaam zijn lading af te leveren. Mooi, zul je denken, dan kunnen bijvoorbeeld heel gevaarlijke en agressieve kankermedicijnen heel precies op de plek waar ze nodig zijn worden gebracht en wordt veel bijwerking en nevenschade voorkomen. Ja, zeg ik dan, dat kan ook en dat is mooi. Maar er kan nog veel meer. Door middel van zogenaamde chemtrails die via vliegtuigen in de atmosfeer worden verspreid kunnen we van alles binnenkrijgen dat met geïnjecteerde nanokarretjes op plekken kan worden gebracht waardoor we gewillige en gehoorzame meelopers worden en vooral braaf zijn en nooit vervelend gaan lopen demonstreren en zo. Trouwens, als alle bereide voedingsproducten van de grote multinationals komen weten ze vast ook wel speciale voorraden voor die bestuurbare karretjes mee te geven. En die besturing? Hoorde ik nou laatste niet dat er zoveel protesten zijn tegen dat 5G net. Kan ik me voorstellen, want met nog een klein stukje verder perfectioneren veranderen we allemaal – als je tenminste zo dom bent om je te laten vaccineren in…ja hoe zal ik het noemen…och nu moet ik ineens weer aan The Borg denken. Nou ja vooruit je kunt dan bijvoorbeeld hier in Huizen – de getallen moeten wel hanteerbaar zijn – zo maar veranderen in HU4798van514580. En als je dan ergens binnenloopt verschijnt dat nummer ook op de aanwezige monitoren en wordt uiteraard precies geregistreerd waar je dan bent, hoe laat je er bent en wat je er doet of wat je meeneemt of juist brengt. Helemaal automatisch. Ja, ook als je ergens ongewenst gedrag vertoont. Dat is dom, dat kost je credits. Eigen schuld.

Nou, wordt me dat geen fantastische wereld?

Scenario 3

Als je iets kunt fantaseren kan het ook bestaan. Dat was een uitspraak van mijn vader waarvan ik nooit begrepen heb hoe hij daarbij was gekomen. Onlogisch is het echter niet. Ik bedenk dan altijd dat mijn hoofd – net als alle andere trouwens – alleen maar kan denken met gedachten en vormen die daar zijn of ontstaan. Nou ja, hoe de echte waarheid dan ook is daar zullen we misschien ooit wel stapje voor stapje achter komen, want zo werkt de ontwikkeling van kennis en begrip nu eenmaal. Eigenlijk vind ik daarom sciencefiction zo interessant. Veel van mijn kennissen en vrienden kijken mij altijd een beetje meewarig aan als ik daarover begin. Jij staat niet echt met beide benen op de grond zeggen ze dan. Dat zeggen ze dan omdat ik vaak praat en schrijf over dingen die nog niet kunnen, met de klemtoon op nog.

Stel je eens voor dat je in de zeventiende eeuw leeft. Met zeilschepen met militairen en kooplieden trekken we de wereld over. Nemen we allerlei dingen in bezit die niet van ons zijn. Nemen we gekleurde volkeren gevangen en verkopen ze als slaven, dat wil zeggen wat er na de overtocht in stinkende scheepsruimen waar de mensen geboeid hun onzekere lot afwachtten nog van over was. Dat was wat we deden. Het was ook wat we de gewoonste zaak van de wereld vonden: pakken wat je pakken kunt en daar voor je zelf en je familie rijk mee worden, nou ja, rijk in bezit dan.

Ik denk niet dat het karakter van de mens door de eeuwen heen erg veranderd of verbeterd is. We hebben noodgedwongen moeten stoppen met de slavenhandel. We hebben noodgedwongen moeten stoppen met het koloniale beleid wat we altijd hadden. Waarom zijn we daarmee gestopt? Toenemende compassie en medemenselijkheid? Misschien ook wel een beetje, maar toch voornamelijk vanwege de toenemende weerstand die we ontmoetten. Denk maar even aan de oorlog die we tot 1948 in Indonesië voerden tegen mensen die gewoon de baas in hun eigen land wilden zijn. Of denk aan de Vietnam oorlogen waar eerst de Fransen en later de Amerikanen meenden de mensen daar de wet te kunnen voorschrijven.

Kijkend naar alle strijd die nog steeds op de wereld plaats vindt heb ik niet de indruk dat aard en streven van de mens echt ingrijpend is veranderd door de eeuwen heen.

Wat heeft dat nou allemaal met sciencefiction te maken? Ik vrees heel veel. Je kunt er namelijk gerust vanuit gaan dat menselijke wezens door de hele kosmos heen qua karakter behoorlijk veel op elkaar lijken. Er zullen ongetwijfeld verschillen zijn in uiterlijk, hoewel ik vermoed dat twee benen, twee handen en één hoofd toch wel een universeel kenmerk zal zijn van heel veel meer ontwikkelde schepsels in de natuur. Die vorm is gewoon praktisch en de natuur is praktisch en altijd gericht op succesvol voortbestaan.

Nu weet ik uit ervaring wel dat de meeste mensen denken dat mensen – als je ze zo wilt noemen – van buiten de Aarde vanwege de gigantische afstanden toch niet bij ons kunnen komen. Die mensen vraag ik zich even te verplaatsen naar de eerder genoemde zeventiende eeuw en zich voor te stellen dat ze (dat was in 1966) hoorden dat mensen op de maan waren geland. Die zeventiende-eeuwse mensen hadden je naar het dolhuis gebracht, terwijl een reis naar de maan alleen maar iets was wat nog niet kon, met de klemtoon op nog.

Wat ik hiermee wil zeggen is dat ik het sterke vermoeden heb dat in het nabije en ook in het verder gelegen deel van het universum mensen leven die misschien wel miljoenen jaren eerder begonnen zijn aan een technische ontwikkeling, want daarin zijn we nu eenmaal goed. We zijn slimme probleemoplossers, maar we zijn ook allemaal bezig om persoonlijk voordeel te behalen en bereid om dat persoonlijke voordeel te beschermen, desnoods met oorlog en geweld.

Mooi, de algemene aard van het individualistische wezentje, de mensachtige levensvorm heb ik volgens mij nu wel duidelijk geschetst. Laat me dan nu maar eens gaan kijken wat er aan technische wensen door ons nog te realiseren valt, terwijl anderen die veel eerder begonnen zijn dat misschien al onder de knie hebben.

  1. Reizen door de kosmos met snelheden boven de lichtsnelheid, of laat ik het anders zeggen: reizen op een manier waarbij de ogenschijnlijke afstanden tussen de sterrenstelsels geen rol spelen. Wij kunnen dat (nog) niet, maar ik kan het fantaseren en ik heb geleerd dat het dan ook kan bestaan.
  2. Teleportatie: een manier van verplaatsen van levende en dode dingen, waarbij ontbinding en her constructie een rol spelen en waarbij het ontbonden voorwerp of wezen als het ware wordt over gestraald. Opnieuw, wij kunnen het (nog) niet maar ik kan het fantaseren en ik ben de enige niet – in Startrek gebeurt het met grote regelmaat – dus kan het ook bestaan.
  3. Kolonisatie van andere planeten: we hebben een bescheiden beginnetje gemaakt met een paar maanlandingen en met een onderzoeksinstrument dat als een karretje over de planeet Mars rijdt. Wij kunnen (nog) niet andere planeten koloniseren, maar ik kan het fantaseren…
  4. Dat wij onze lichamen vervolmaken, ongevoelig maken voor ziekte, onze lichaamscellen een potentiële levensduur geven van duizend jaar of langer, door er onder meer voor te zorgen dat de zogenaamde telomeren die na elke celdeling afbrokkelen ook weer worden terug gevormd. Wij kunnen dat (nog) niet, maar heel ver in het verschiet ligt die mogelijkheid waarschijnlijk niet.

Op basis van waarschijnlijkheid neem ik aan dat bovengenoemde punten en nog veel meer door mensachtigen van andere planeten gedaan worden met het zelfde gemak als waarmee wij de computer gebruiken, tv kijken in vliegtuigen vliegen en noem maar op.

En dan zijn er de Soemerische kleitabletten die samen met andere archeologische bronnen en vondsten de waarschijnlijkheid tonen van een bezetting van onze planeet door een buitenaards volk, de Anunnaki.

Hierboven heb ik een beetje uitgeweid over het menselijk karakter en uit de beschrijvingen die uit de Soemerische kleitabletten naar voren zijn gekomen valt af te leiden dat deze Anunnaki geen lieverdjes waren en dat ze vermoedelijk net zulke graaiers waren als eigenlijk de meesten van ons diep van binnen zijn, maar waarvan we door een heel dun laagje beschaving worden tegen gehouden.

De Soemerische kleitabletten tonen ons dankzij het volhardende levenswerk van een geleerde archeoloog  Zecharia Sitchin de geschiedenis van een buitenaards volk dat hier goud kwam delven, vervolgens geen zin meer had in het zware lichamelijke werk en via genetische manipulatie van de aanwezige mensapen (die zich in hun eigen tempo op natuurlijke wijze ook wel ooit tot mensen hadden gemuteerd) een soort slaafmensen maakten om het zware werk te doen.

Later kregen sommige van hun wetenschappers er blijkbaar plezier in, want ze kregen het voor elkaar de nieuwe vrouwtjes zo aantrekkelijk te maken dat de Anunnaki mannen er ook wel zin in kregen. De mensen die daaruit geboren werden vindt je in de mythologie terug als halfgoden. Logischerwijze zagen die slaafmensjes de Anunnaki natuurlijk als goden. Een erg goddelijk karakter hadden ze in ieder geval niet, want eveneens uit de kleitabletten blijkt dat ze hier oorlogen voerden met waarschijnlijk atoomwapens. Op die manier zijn ook Sodom en Go Morra verwoest, waarna in de wijde omgeving alle leven uitstierf.

Misschien is het maar het beste om onze ontstaansgeschiedenis te zien als een geschiedenis, waarin door mensen met een veel oudere technische beschaving met wat kunst – en vliegwerk werkslaven werden gemaakt, wij dus. Door het vermoedelijke ongeduld – de Anunnaki maakten eerst vrouwen waarmee ze werkslaven konden maken – zijn er vervolgens ook mannelijke mensen gekomen. Ze deden van alles om ervoor te zorgen dat de nieuwe mannen zich niet vergrepen aan de mensapen. Wat daaruit geboren werd, daarvan kun je in de Bijbel lezen dat het werd uitgeworpen in de buitenste duisternis, wat volgens mij betekende dat het meegenomen werd de ruimte in en daar gewoon naar buiten gegooid.

Nee, nee, de Anunnaki waren helemaal geen aardige mensen al werden ze hier door de nieuwe mensen eeuwenlang als goden beschouwd.

Dat er mensenmannen waren gemaakt was zeer tegen de zin van een van de leiders, want zoveel werkslaven hadden ze nu ook weer niet nodig. Het overschot hebben ze toen maar weggestuurd en dat is vanuit Zuidoost-Afrika de wereld over getrokken. Vele eeuwen later – zijzelf werden duizend jaar of ouder – hebben ze pogingen gedaan de volgens hen mislukte poging tot mensvorming ongedaan te maken. De zondvloed is daarvan de bekendste, waarbij nagenoeg alle mensen verdronken.

Ik moet toegeven dat de Bijbel over deze periode in de menselijke ontwikkeling veel vriendelijkere verhalen vertelt, maar helaas, zoals ik hierboven al eerder stipuleerde, mensen, of wij het nu zijn of de Anunnaki die ons genetisch in elkaar knutselden, zijn zelfzuchtige agressieve wezens wier geestelijke beschaving steeds weer vele eeuwen blijkt achter te lopen op hun technisch vernuft.

Scenario?

Het begint er grimmig uit te zien op ons wereldje. Het merendeel van de bevolking lijkt met succes bang te zijn gemaakt door de aanstichters van het wereldwijde bedrog over dat zogenaamd dodelijke virus. En nu kan ik in mijn eentje of zelfs in samenwerking met een groeiende groep tijdig ontwaakten wel gaan roepen dat het allemaal bedrog is, dat ik dat vanaf het begin al wist toen hydroxychloroquine werd verboden, een geneesmiddel waarvan later moest worden toegegeven dat er niets mis mee was en dat het mensenlevens kon redden, maar het was te laat. De knappe, maar o zo slechte campagnemakers voor de wereldpandemie hadden hun huiswerk heel goed gedaan. Ze wisten als geen ander dat je met enkele slimme boodschappen bijna alle eenvoudige mensen bang kunt maken. Ook wisten ze dat goed gezaaide angst niet verdwijnt als blijkt dat de reden voor de oorspronkelijke angst er eigenlijk niet was. Angst bij alle mensen die er geen verstand van hebben – en wie heeft dat wel – verandert dan in een soort angstig wantrouwen. Je hoort mensen dan zeggen: ‘ja nou, het is dan misschien allemaal niet zo gevaarlijk als ze eerst dachten, maar je kunt nooit weten. Ik blijf toch voorzichtig. Monddoekjes voor want het houdt allicht iets tegen en we hoeven elkaar toch ook niet steeds aan te raken en handen te geven? Waar is dat nou eigenlijk ook voor nodig?’

Herken je de redenering? Heel gewone nuchtere mensen zijn op deze kennelijk aansprekende wijze van een warme knuffelende samenleving, waarin we elkaar geestelijk en lichamelijk warmte gaven, afgedreven in koude wantrouwige onaanraakbaarheid.

Ik heb wel eens geschreven dat het bij welzijn en gezondheid misschien een heel klein beetje gaat om logisch denken, maar vooral om fysiologisch denken. Dat kan helaas niet iedereen. Zo wordt ons immuunsysteem, wat we nodig hebben om ons te verdedigen tegen vijandige virussen en bacteriën, versterkt door het steeds weer in aanraking te laten komen met al die vijanden. Oefening maakt sterk. Dat geldt zeker voor ons immuunsysteem. Vaccinatie kan er in het beste geval voor zorgen dat er tijdelijk wat meer specifieke afweerstoffen worden gemaakt, maar die verdwijnen ook weer als de besmetting waarvoor ze bedoeld zijn niet meer plaatsvindt. Wat wel altijd blijft werken – en dat heeft niets met vaccinatie te maken – is de andere negentig procent van ons immuunsysteem, ALS WE HET TENMINSTE BLIJVEN OEFENEN DOOR STEEDS WEER NIEUWE VIJANDEN BINNEN TE KRIJGEN. Anders gaat het systeem achteruit en op den duur verloren. Dat laatste is wat er nu bij heel veel brave mondkapjes dragende contact – en gezelschap vermijders in hoog tempo aan het gebeuren is. Al die voorzichtige en wantrouwige mensen zijn onbedoeld bezig zichzelf zwak en ziek te maken. En kritisch als ik ben vraag ik me af of dat soms de achterliggende bedoeling is.      

Goed, geloof het of niet, maar als het om onze lichamelijke afweer, ons immuunsysteem gaat dan is voorzichtigheid niet de moeder van de porseleinkast, maar juist de ruige sportschool van de open lucht in het gezelschap van heel veel andere mensen (en elke dag voldoende van de juiste vitamines en mineralen natuurlijk) voorzichtig vermijdingsgedrag is op den duur dodelijk.

Boven dit stuk schreef ik “Scenario”. Daarmee bedoel ik dat ik van plan ben hier te beschrijven wat ik denk dat er op onze wereld aan het gebeuren is of meer in het bijzonder, welk plan ik denk dat er in werking is getreden en hoe ongelukkig slecht voorbereid wij daarin staan.

Nieuwsgierig als ik ben zoek ik altijd naar bronnen die mij kunnen vertellen waar, hoe en waarom wij eigenlijk zijn ontstaan. In dat verband heb ik hier al enkele malen geschreven over een volk dat qua ontwikkeling ons mogelijk vele eeuwen vooruit was en is, de Anunnaki die hier kwamen van de planeet Niburu, een planeet die wel bij ons zonnestelsel hoort, maar in een enorme elliptische baan in meer dan 3500 jaar om onze zon draait. Inderdaad, wij zijn er nooit geweest, we hebben er ook geef vakantiefoto’s van, maar volgens de geschiedenis op de Soemerische kleitabletten zijn die reusachtige mensen hier geweest om goud te delven dat ze kennelijk nodig hadden om zeer fijn verdeeld (waarschijnlijk als ionen) in hun atmosfeer te verspreiden.

De man die zijn hele leven heeft gewijd aan het ontcijferen van al die kleitabletten heet Zecharia Sitchin. Een belangrijke volgeling van hem is doctor Chris H. Hardy die studeerde aan de Princeton Universiteit. Naar aanleiding van het werk van Zecharia Sitchin schreef zij het boek: DNA of the Gods, met als ondertitel: The Anunnaki, creation of Eve and the alien battle for humanity.

Waar het op neer komt is dat uit de op de kleitabletten beschreven geschiedenis blijkt dat de Anunnaki geen aardige vriendelijke mensen waren. Ze waren jaloers op elkaar en maakten om het miste of geringste ruzie. Zeker waren er goedwillende en ook technisch zeer hoog ontwikkelde leiders, maar die hadden het driftige, jaloerse volk niet echt in de hand. Dat de atmosfeer van hun thuisplaneet voortdurend reparatie behoefde was ongetwijfeld het gevolg van hun eigen oorlogen die ze met onder andere atoomwapens voerden. Kortom, geen leuke mensen om op visite te vragen. Maar het wordt nog een stuk erger. Dat goud delven wat ze in zuidoost Afrika deden daarvan kregen de Anunnaki werkers – natuurlijk zaten er ook tamelijk simpele zielen tussen – schoon genoeg. Ze staakten. Maar ja, dat goud hadden ze wel nodig. Toen is volgens de verhalen het idee geboren om van de hier levende mensachtige apen een genetisch verbeterde versie te maken die juist voldoende verstand had om het werk in de goudmijnen te kunnen overnemen. Het eerste exemplaar dat lukte was een meisje. Uit de bijbel kennen we haar als eva, die dus niet gemaakt was uit een rib van Adam, maar waarvoor ze vermoedelijk stamcellen hebben gebruikt uit een van hun eigen ribben.

Kijk, in het licht van de kennis van nu wordt zo’n verhaal een stuk geloofwaardiger. Als je bedenkt dat onze eigen wereldelite graag ziet dat ons DNA een tikkeltje wordt veranderd door aan een vaccin messenger-eiwit RNA toe te voegen, dan begrijp je misschien dat onze eigen kopgroep qua rotstreken onze scheppers begin in te halen.

Maar even, om dit stuk hier nu niet te lang en daardoor onleesbaar te maken. Uit de Soemerische kleitabletten en uit het genoemde boek van Chris Hardy blijkt dat de Anunnaki driftige jaloerse en gewelddadige lieden waren die hier kwamen om te halen wat ze op hun eigen planeet niet of niet voldoende hadden. Dat is op zich geen raar of ongeloofwaardig verhaal. Maar als je dan in het begin van de Bijbel leest dat God de mens schiep naar zijn beeld en gelijkenis en je realiseert je dat er niet God, maar de Anunnaki had moeten staan en dat ze onze apenlijfjes met hun eigen DNA op pimpten, dan hoef je jet toch eigenlijk niet af te vragen waarom sommige elitaire groepjes een nog erger egocentrisch kutkarakter hebben dan de rest van ons. Ik veronderstel dat het grote voorbeeld van de makers toch nooit helemaal verloren kan zijn gegaan.

Dit stuk zal een vervolg moeten krijgen. Omwille van de beknoptheid moet het geen lang stuk worden, maar de consequenties zullen wel besproken moeten worden in een vervolg dat ik later zal schrijven.

Zinvolle toetreding? Het wordt echt hoog tijd om in actie te komen.

Eerlijk gezegd weet ik het niet of onze toetreding indertijd tot de intercosmische samenleving der mensen nou eigenlijk wel zo zinvol en succesvol was. De reden dat ik er niet zo heel zeker van ben heeft te maken met mijn eigen groeiende besef dat het waarschijnlijk allemaal wat ontijdig is gebeurd.

Uit verschillende bronnen lees ik dat niet slechts één, maar meerdere buitenaardse levensvormen – laat ik maar zeggen mensachtigen – met belangstelling uitgaande van hun eigen motivatie onze ontwikkelingen volgen en hebben gevolgd.

Voor mijn lezers vertel ik niets nieuws als ik zeg dat ik altijd een grote belangstelling heb gehad voor sciencefiction. Mijn vader zei namelijk vaak tegen mij: Peter, als je iets kunt fantaseren kan het ook bestaan, een uitspraak waarover ik nog steeds moet nadenken om de diepte ervan te doorgronden. Maar goed, die belangstelling bracht me er in elk geval toe om met rode oortjes vroeger de hoorspelen op de radio te volgen. Zo herinner ik me ‘Monus de man van de maan’, waarin acteur Paul Deen met zijn bijzondere stemgeluid een hoofdrol speelde, en later ‘Sprong in het heelal, waarbij ik me eigenlijk alleen de stem van radio-acteur Jan Borkes herinner. Hoe dan ook, sciencefiction had altijd mijn belangstelling. Zelfs was er ooit voor de radio het verhaal tot hoorspel bewerkt van Max Dendermonde onder de titel: De wereld gaat aan vlijt ten onder, waarin het onderwerp telekinese of wel het verplaatsen via de energetische ontbinding en her constructie van voorwerpen en tenslotte ook van mensen aan de orde kwam, een verhaal dat vermoedelijk ontleend werd aan een geschiedenis waarvan de werkelijkheid nimmer openbaar werd gemaakt en die indertijd speelde onder de naam “Het Philadelphia Experiment.” Hoe dit ook zij, mijn belangstelling zorgde er ook voor dat ik nooit een aflevering van Startrek miste. Een geniale tv-serie waarin sciencefiction werd gecombineerd met uitingen van wat moreel wel en niet wenselijk was. Ingrijpen in de cultuur en het leven en het wezen van andere culturen op andere planeten die de opvarenden van ‘The Enterprise’ op hun tochten tegenkwamen was nimmer toegestaan. The Federation van aangesloten menselijke samenlevingen op vele planeten was het daarover eens. Planeetbewoners dienden op hun eigen manier hun eigen ontwikkeling door te maken tot het moment dat zij uit zichzelf de technische, maar ook innerlijke beschaving hadden opgebouwd om zich bij de Federation als volwaardige leden aan te kunnen sluiten.

Ja, prachtig idealistisch beeld, maar wat door de Soemerische geschriften over de Anunnaki glashelder duidelijk wordt is dat het soort Federation-ethiek ten tijde van het bezoek aan de Aarde door de Anunnaki ver te zoeken was. Ze hadden zelf geen zin meer om het vermoedelijk vermoeiende en loodzware werk te doen, daarom knoeiden ze wat met de genetica van de hier inmiddels uit zichzelf op natuurlijke wijze ontwikkelde mensapen. Inderdaad, ze gingen niet zitten wachten – ondanks het feit dat ze zelf gemakkelijk meer dan duizend aardjaren oud konden worden tot die aanwezige mensapen zich zelf ontwikkelden tot een hogere vorm, zoals vermoedelijk hun eigen ontwikkeling er ooit uit had gezien, nee dat deden ze niet. Ze gingen net zo lang genetisch knoeien met die mensapen tot ze er werkslaven van konden maken. Eerst hadden ze meisjes gemaakt. Die moeten er redelijk appetijtelijk hebben uitgezien, want de Anunnaki mannen kwamen hier kindertjes verwekken bij die meisjes (staat in Genesis 6 vers 2). Later werden er ook vruchtbare mannen gemaakt, maar dat gebeurde zeer tegen de zin van een van de hoog geplaatsten, zoals ik in een eerder blog schreef, die toen getracht heeft via een gigantische overstroming het hele genetische geknoei ongedaan te maken (het allegorische verhaal van Noach)

Als ik daar nu goed over nadenk, dan kan ik tot geen andere conclusie komen dan dat wij, de aardmensen, in de ogen van vele andere mensachtigen die ongetwijfeld bij miljarden in het universum voorkomen, eigenlijk een tamelijk mislukt experiment zijn van een groep ongeduldige en tamelijk hebzuchtige Anunnaki van de planeet Niburu die hier waren neergestreken om materiaal te komen stelen wat ze nodig hadden om de atmosfeer van hun thuisplaneet weer in orde te krijgen nadat ze die vermoedelijk in atoomoorlogen zelf naar de gallemiezen hadden geholpen.

Het is eigenlijk zo’n platvloerse roversgeschiedenis, waarover onze eigen religies in een soort infantiele devotie over de almachtige God spreken die in de toenmalige werkelijkheid waarschijnlijk een technisch en ook medisch hoog ontwikkelde graaier was, te vergelijken met de huidige wereldelite.

Goed, als je nog steeds niet bent gestopt met lezen in de hoop dat ik iets ga schrijven dat aansluit bij jouw eigen ervaringen, dan moet ik je zeggen dat ik heel diep moet graven. Deze dingen waarover ik nu schrijf zijn met een tamelijk grote waarschijnlijkheid echt zo gebeurd. Gecreëerde mensen die al enig verstand hadden begrepen natuurlijk heel weinig tot niets van hun makers die hen genetisch in elkaar hadden geknutseld. Ze zagen tegen hen op zoals een hond tegen zijn baas opziet. Vandaar al die verhalen over God dit en God dat, maar het was niet één God het waren verschillende rovende beschavingen die het heelal en de bruikbare planeten afstruinden om te roven wat er van hun gading was.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de DNA keten van de mensapen langer is dan die van de mensen en dat er bij die dieren ongeveer driehonderd afwijkingen zitten die de natuur wellicht beter had kunnen maken, maar bij de mens schijnen er in het DNA meer dan vierduizend domme fouten te zitten die duiden op grote haast om snel veel slaven te maken die het werk voor de heersers (Goden?) konden doen.

Sommige onderzoekers melden dat meer dan twintig buitenaardse mensachtigen met een zekere belangstelling volgen wat er op onze planeet gebeurt. En mocht je denken dat wij dat zelf allemaal op democratische wijze bepalen. Kijk dan maar even wat er op het ogenblik aan het gebeuren is en waarbij een betrekkelijk kleine groep, de wereldelite bezig is de hele gevestigde samenleving te gijzelen in een poging de bevolking op aarde met meer dan negentig procent te verminderen en ons te dwingen door middel van angst zaaien voor virussen met zogenaamde vaccinaties te beschermen, terwijl de werkelijke bedoeling van alle huidige en toekomstige vaccinaties is mensen onvruchtbaar te maken en daarnaast volgzaam en gemakkelijk te leiden naar de wensen van de nog te vormen wereldregering waarbij het woord democratie een term uit de zich steeds verder van ons verwijderende geschiedenis zal zijn.

De geschiedenis was waarschijnlijk anders

De twee stromingen in het denken over het ontstaan van onze soort, die zouden wel eens allebei de helft van het gelijk kunnen krijgen. Aan de ene kant hebben we de religieuze mensen die serieus geloven dat er een nadien volkomen onzichtbare God was die nadat hij de Aarde en de planten en de dieren gemaakt had tenslotte ook de mens maakte. Er zijn nog altijd heel veel mensen die dat verhaal geloven. Het staat in het begin van de Bijbel die overigens over het algemeen niet uitblinkt door de beschrijving van technische bijzonderheden, maar dat lijkt veel mensen er toch niet van te weerhouden het scheppingsverhaal, zoals het daar beschreven staat te geloven.

Vervolgens hebben we dan de mensen, de meeste mensen trouwens, die de evolutieleer van Darwin aanhangen en die geloven dat de huidige mens zich heeft ontwikkeld uit de mensapen. Als je kijkt naar het gedrag van de chimpansees of de orang-oetan (betekent overigens: bosmens) dan kun je wel mee gaan in die gedachte. Alleen is het nadeel van de Darwin theorie dan wel weer dat de vraag open blijft liggen hoe we dan wel aan die mensapen kwamen. Maar goed, daarop hebben de huidige biologen wel wetenschappelijk aanvaardbare antwoorden.

Toch is er een merkwaardige snelle sprong gemaakt tussen die vroegere mensapen en de homo-sapiens. En in die sprong is nu net waarover het gaat bij dat verschil van mening tussen die twee opvattingen. In mijn vorige blog schreef ik over de Anunnaki, mensen die ooit de Aarde bezochten, die van een andere planeet kwamen. En nu hoor ik veel mensen al denken: fantast dat je er bent, dat kan toch niet? Die mensen zou ik willen vragen: wat bedoel je nu, kan het niet omdat wij het nog niet kunnen of bedoel je dat je zeker weet dat iets wat nu niet kan nooit zal kunnen dan wel ook nooit heeft gekund. Als dat je standpunt is zijn jij en ik nu wel uitgepraat.

Als we iets willen snappen van wat er werkelijk moet gebeuren om onze ontstaansgeschiedenis te begrijpen zullen we om te beginnen moeten afstappen van het idee dat de goden die in oude verhalen worden beschreven alleen maar verzonnen werden door de mensen om natuurverschijnselen aan toe te kunnen schrijven. Uitgaande van het verhaal dat ik eerder vertelde over cargo-religies, is het veel verstandiger de verhalen over de goden toe te schrijven aan mensachtige wezens met een hoge technische beschaving waarvan de mensen die de verhalen over hen vertelden heel weinig begrepen en daarom verwonderd opschreven wat ze meende waar te nemen. Bedenk even, ook als je zelf niet godsdienstig bent dat mensen, of ze nu eenvoudig zijn of juist heel geleerd, toch vaak behoefte hebben aan iets of iemand om te vereren, iets of iemand aan wie ze een hogere macht toekennen. Trouwens, je ziet het al binnen veel bedrijven dat de bazen of directeuren toch bij veel van de werknemers ontzag inboezemen. Tja, zo zitten wij nu eenmaal in elkaar.

Nou goed, als ik de verhalen allemaal goed heb begrepen deden de Anunnaki iets waarvan ik in de sciencefiction afleveringen van Startrek altijd hoorde dat het niet mocht. De grote vereniging van planeten, de federation, had in die verhalen met elkaar afgesproken dat ingrijpen in de ontwikkeling op een planeet en in de daar levende wezens niet toegestaan was. Bij ons hebben de Anunnaki zich daar blijkbaar niets van aan getrokken, of misschien kwamen ze niet op het idee, hoewel verderop zal blijken dat ze vermoedelijk wel wisten dat je niet moest ingrijpen, maar daarover later.

Volgens de verhalen hadden ze dus goud nodig om met nano-deeltjes hun atmosfeer op de thuisplaneet in orde te brengen. Waarschijnlijk hadden ze die atmosfeer ook wel zelf kapot gemaakt want uit de verwoestingen hier op aarde (lees het Bijbelverhaal over de verwoesting van Sodom en Gomorra)  hadden ze wapens die verdacht veel op atoombommen leken. Hoe dan ook, hun eigen mensen kregen steeds minder zin in het zware werk in de mijnen. Slim en kundig als ze waren werden toen de eerste hominiden door middel van genetische manipulatie veranderd, zodat ze slim genoeg werden om het zware werk over te nemen, als slaven natuurlijk. Maar ja, ze hadden flinke aantallen nodig dus (lees Genesis 6 vers 2) namen de Anunnaki mannen aardvrouwtjes om kinderen bij te verwekken. Het moest tenslotte wel een beetje opschieten. Nog later – tegen de zin van een van de leiders trouwens – werden de aardmannen ook geschikt om bruikbare kinderen te verwekken. Daarover schijnen de Anunnaki behoorlijk ruzie te hebben gekregen, want uiteindelijk kregen ze veel meer mensen dan ze nodig hadden in de goudmijnen in Zuid-Afrika. Die hebben ze toen maar weggestuurd en we weten ongeveer hoe die nieuwe mensen zich van daaruit over de wereld verspreid hebben. Toch was een van de gezaghebbende Anunnaki daar een verwoed tegenstander van en hij vond ons een mislukt experiment en veroorzaakte een wereldramp, de zondvloed, waarin de meeste nieuwe mensen omkwamen. De bedenker die de nieuwe mensen na jarenlang wetenschappelijk werk had gekweekt heeft echter kans gezien om enkele exemplaren plus alle genetische informatie de zondvloed te laten overleven (het verhaal van Noach).

Misschien heb je wel eens de naam Methusalem gehoord. Hij wordt zelfs in de Bijbel genoemd en hij werd bijna duizend jaar oud. Natuurlijk was hij een Anunnaki, want die werden vaak meer dan duizend jaar oud. Dat heel oud worden is evenwel een eigenschap die ons niet is meegegeven. Dat is trouwens ook wel begrijpelijk. Als je heel snel een flink aantal mijnwerkers wil kweken, dan moeten de generaties elkaar snel opvolgen.

In de verhalen die op de kleitabletten staan werd verteld dat de Anunnaki een bepaalde plant hadden. Ik heb op dit blog echter wel eens iets geschreven over telomeren, dat zijn de uiteinden van ons DNA. In onze geslachtscellen groeien die telomeren na elke deling van het DNA weer aan, zodat de celdeling onbeperkt door kan gaan, maar in de gewone cellen valt er na elke deling een stukje af en als alle telomeren op zijn kan de cel zich niet meer delen. Op die manier krijgen we steeds minder gezonde goed werkende cellen. Dat heet veroudering. Ik vermoed dat de Anunnaki een enzym, een speciale versie van het telomerase maakten waardoor hun cellen zich altijd bleven vernieuwen. Als wij dat hadden konden we ook gemakkelijk honderden jaren oud worden. Zoals ik echter al schreef, als je vrij snel nieuwe exemplaren wilt kweken moet de levensduur van elk individu niet te lang zijn. Vergis je niet, onze “Goden” waren niet hier uit edelmoedigheid. Ze kwamen hier om bepaald materiaal te halen en lieden die iets bij je komen halen tolereren je meestal tot je niet meer nodig bent.

Wat heeft dit nu allemaal met de tegenwoordige tijd te maken. Misschien helemaal niets, maar ik zie en hoor vanuit de wereldelite, met name van Bill Gates die een transhumanist is ( willen de erfelijke eigenschappen van de mensen veranderen) dat zijn streven is dat er van de zeven en een half miljard mensen op aarde ongeveer een half miljard overblijven. En dan denk ik: waar lijkt dit streven nu op. Waar moet ik nu ineens aan denken. We kijken hier namelijk naar vernietiging van een groot deel van onze soort.

Als je dan weet het huidige vaccin ons DNA zal veranderen. Hij heeft er miljarden in geïnvesteerd. Er zitten eiwitten in die niet alleen van menselijke foetussen komen, maar ook van apen, dan hoef je je bijna niet meer af te vragen wat nu eigenlijk de bedoeling is.

Zal ik het zeggen, nou ja, vooruit, laat mij maar eens een onheilsprofeet zijn: de wereldelite wil dat wij dommer worden, minder veeleisend, meegaander en eigenlijk slaafser worden.

Klaus Schwab, de voorzitter van het World Economic Forum heeft het zo gezegd: U zult niets bezitten en u zult gelukkig zijn.

En ik denk: Ja, ja, dat lukt misschien met stomme koeien, maar niet met mij!

Waarheid of fantasie?

Als we nieuwsgierig kijken naar oude beschavingen en hun gewoontes en vooral hun godsdiensten of in elk geval hun goden, dan is de manier waarop we ernaar kijken en er al dan niet dingen van vinden bijna altijd aanleiding tot het vormen van een mening over de realiteit van de goden die beschreven worden in de geschiedenis van de oude landen en volkeren. Veel van de oude volkeren maakten beelden of anderszins voorstellingen van hun goden.

Merkwaardig is nu dat de gevestigde meningen over die vele goden waarover mythologische verhalen worden verteld bijna altijd uiting geven aan het idee dat de functie van de goden was om de verschillende aspecten van de werkelijkheid te verklaren. Met andere woorden, de mensen in de oudheid werden en worden nog steeds geacht goden en godinnen bij natuurverschijnselen te verzinnen. Dat is vreemd en zelfs onlogisch. Waarom zouden mensen supermensen verzinnen – want dat waren de goden doorgaans – om allerlei natuurverschijnselen te verklaren.

Is het niet veel meer voor de hand liggend dat eenvoudige mensen hoog ontwikkelde mensen ontmoetten die in hun ogen toverachtige dingen deden, dingen die bij een huidige nadere beschouwing thuis horen in de hoek van de toegepaste wetenschappen. Veel vanzelfsprekender lijkt mij dat, maar ik heb een aardig voorbeeld uit onze eigen jongste geschiedenis. In het verleden heb ik er al eens eerder over geschreven, maar dat is zo lang geleden dat ik het wel aandurf om ervan uit te gaan dat mijn lezers het waarschijnlijk vergeten zijn.

Het onderwerp waarover ik toen schreef werd “cargo religie” genoemd. Cargo is lading of vracht en daarmee had de oorsprong van die bijzondere godsdienstige uiting dus te maken. Het verhaal was als volgt. Een klein vliegtuig moest een noodlanding maken in Nieuw-Guinea. Als ik het me goed herinner betrof het een verkenningsgroepje waarbij ook een arts was en uiteraard een piloot met de nodige technische kennis. In het gebied leefde een natuurvolk dat niet eerder in aanraking was geweest met de westerse technische beschaving. Het kostte enige tijd om het vliegtuigje te repareren en er werden twee palen gezocht en neer gezet met daartussen een lange koperdraad die als antenne moest dienen om er zeker van te zijn dat het bericht via de boordradio de beschaafde wereld zou bereiken. Intussen waren er contacten met de bevolking en de arts van het gezelschap kon, gebruik makend van de medicijnvoorraad een aantal zieke mensen van de primitieve bevolking helpen. Na enige tijd waren er via een overvliegend vliegtuig voldoende materialen gedropt om de nodige reparaties te verrichten en kon de groep weer vertrekken.

Een aantal jaren later kwam een andere groep onderzoekers op die plek en trof daar tot hun verbazing twee palen aan, waartussen een touw was gespannen. De primitieve bevolking had waargenomen dat andere hulpvaardige “goden” met twee palen en een draad waren opgeroepen. Het feit dat het een koperdraad was geweest die verbonden was met de boordradio hadden die eenvoudige mensen natuurlijk niet begrepen. De twee palen met de draad ertussen werden geacht te kunnen dienen op de goden op te roepen.

Dit is een voorbeeld van een zogenaamde cargo religie. Duiding van goden op basis van onbegrepen handelingen en voorwerpen die gebruikt waren door een onbegrepen hogere beschaving.

Als verklaring voor het benoemen en beschrijven van goden is dit een veel voor de hand liggender denkwijze dan te veronderstellen dat een ingewikkelde godenwereld door primitieve mensen werd verzonnen om de natuurverschijnselen en alle natuurlijke samenhangen te verklaren.

Ik wil dan eigenlijk ook voorstellen om er eens vanuit te gaan dat de zogenaamde goden die in allerlei mythologieën een rol spelen niet als fantasiewezens te benaderen, maar als mensen met een technisch hoge beschaving. Dat ze door de gewone mensen als goden werden beschouwd had enerzijds te maken met hun verrichtingen en manieren waarop ze zich konden verplaatsen en anderzijds met het feit dat ze vele malen ouder konden worden dan de gewone mensen.

Als vermoedelijk de oudste menselijke beschaving worden vaak de Soemeriërs genoemd. Uit hun geschiedenis, waarvan veel op kleitabletten bewaard is gebleven komt een volk naar voren waarvan de Soemeriërs zeiden dat ze uit de hemel kwamen. Dat volk dat beschreven wordt als superieur in ieder opzicht werd de Anunnaki genoemd. Dit volk zou volgens de Soemerische geschiedschrijving al ruim veertigduizend jaar geleden op Aarde zijn geland. Om de atmosfeer van hun thuisplaneet te redden hadden ze iets van de Aarde nodig dat de Soemerische geschiedschrijving benoemd als goud dat als heel fijn stof in hun atmosfeer verspreid moest worden en dat in Afrika gewonnen kon worden. Uit meer recente literatuur weet ik dat juist in Afrika rijke vindplaatsen zijn voor Kopal een verzamel naam voor zeldzame metalen die bijvoorbeeld onontbeerlijk zijn voor onze mobiele telefoons en die zelfs hier op Aarde schaars zijn en inderdaad veel in Afrika worden gevonden.

Daarbij komt dan het verhaal van de schepping van de mens. Sinds Darwin zijn evolutietheorie ten beste gaf weten we bijna zeker dat de moderne mens voorlopers heeft in de zogenaamde homoniden of mensapen.

Tegenwoordig zien we een langzaam groeiende groep mensen zich bezig houden, dan wel aandacht hebben voor een nieuwe richting in het denken over de mogelijkheden van de mens en hoe die mogelijkheden misschien aangepast of verbeterd zouden kunnen worden. Mensen die activiteit in die richting ontplooien worden wel transhumanisten genoemd.

Eerlijk gezegd is dan het eerste waaraan ik denk het verhelpen van erfelijke ziekten en dat is in mijn geval niet zo vreemd, want ik ben vader van twee kinderen met de zogenaamde taaislijmziekte, Cystic Fibrosis, en mijn oudste dochter is daar op zesendertigjarige leeftijd al aan gestorven. Ik moet eerlijk zeggen dat ik de mogelijkheid om bij mijn kinderen de erfelijke eigenschappen die deze slopende ziekte veroorzaken uit te schakelen met graagte zou hebben aangenomen. Maar ik realiseer me heel goed dat die wens van mij slechts één enkel aspect belicht, namelijk het voorkomen van ziekte en – zoals we al jaren tot onze ergernis merken – is ziekte een door BigFarma en trawanten een gretig gebruikt verdienmodel.

Militaire bevelhebbers willen altijd dat soldaten niet alleen onvermoeibaar zijn, maar ook dat ze geestelijk ongebroken uit de strijd komen nadat ze de meest afschuwelijke oorlogshandelingen hebben verricht. Om dergelijke doelen te bereiken moet je mensen veranderen in wezens die wij niet heel warm tot onze vrienden wensen: gewetenloze vechtmachines.

De Soemeriërs schreven hun geschiedenis in spijkerschrift waarbij door middel van het indrukken maken in kleitabletten een soort beeldtaal ontstond. Overigens is de bibliotheek waar duizenden van deze kleitabletten bewaard werden door brand verwoest. Dat betekende echter niet dat de kleitabletten verloren gingen, want door de hitte van de brand werden de meeste kleitabletten gebakken en waren daardoor veel beter houdbaar geworden. Belangrijker is echter de inhoud van de historie die ons via die kleitabletten heeft bereikt. Een belangrijke wetenschapper wiens levenswerk het was om de kleitabletten te ontcijferen was Zacharia Sitchin.

Dankzij het werk van deze geleerde kunnen we nu in onze eigen taal lezen dat de Soemeriërs vertellen dat de Anunnaki uit de hemel kwamen en dat ze aanvankelijk zelf het zware werk van het “goud” delven deden, maar dat ze daarin na enige tijd geen zin meer hadden en dat enkele van hun geleerden zich bezig hielden met het genetisch verbeteren van de aanwezige homoniden om op die manier er slimme werkkrachten – zeg maar slaven van te maken.

Als je nu weet dat er al schapen gekloond zijn door onze eigen medische slimmeriken en dat er ook bij ons intussen de CrisprCas-9 techniek is gevonden waarmee heel precies genen in ons DNA kunnen worden veranderd en je bedenkt daarbij dat die Anunnaki slim genoeg waren om ruimtereizen te maken en op die manier hier te komen, dan kun je je misschien ook wel voorstellen dat ze toen al een behoorlijk stuk verder waren in de kunst van het manipuleren van genetisch materiaal. Per slot van rekening zijn wij er hier ook achter gekomen en beginnen we nu een heel klein beetje in de buurt van hun intellect te komen.

Als we ervan uitgaan dat rond het bijna oneindige aantal sterren in het heelal het welhaast onvermijdelijk is dat er miljarden goed bewoonbare planeten zijn waar zich veel eerder dan hier intelligent leven heeft ontwikkeld. Levende wezens die naar alle waarschijnlijkheid op een bepaalde manier op ons lijken. Denk maar even na over wat praktisch is namelijk dat je benen hebt om je voort te bewegen en dat je tenminste twee ogen hebt om gecoördineerd te zien en idem oren, en dat je twee handen hebt om dingen te kunnen maken. Natuurlijk kunnen het er ook meer zijn, maar voor de coördinatie is twee minimaal en de natuur is over het algemeen praktisch en zuinig bij ontwikkeling.

Volgens de geschriften op de kleitabletten waren de Anunnaki groot, groter dan wij in ieder geval. Ook waren ze niet zo wijs dat ze geen ruzie kregen, dat ze geen oorlogen voerden, verwoestende oorlogen, want dat deden ze wel. Een van de heersers – en dat is het verhaal van de zondvloed – heeft geprobeerd al het menselijke leven dat anderen ontwikkeld hadden te vernietigen. Hij vond ons blijkbaar knoeiwerk en niet waard om gespaard te worden. In het beste geval weggooien en opnieuw beginnen heeft hij misschien gedacht. Gelukkig waren anderen het daarmee niet eens en werd er een redding – c.q. overlevingsplan bedacht. Daar komt het verhaal van de ark van Noah vandaan.

Wat is er dan gebeurd, waardoor wij er allemaal geen heldere informatie over hebben, behalve dat van mensen die hun hele leven bezig zijn om oeroude aanwijzingen na te pluizen. Een paar opmerkingen in ons nadeel moet ik daarover maken. Van nature zijn wij niet heel erg bereid om aan te nemen dat de wereld en het leven heel anders in elkaar zitten dat dat wij altijd hebben gedacht omdat ons dat zo is geleerd. Het gezag zal ik maar zeggen. Verder hebben de godsdiensten eeuwenlang de geesten der mensen beheerst. Van godsdiensten kun je natuurlijk van alles zeggen, maar één ding staat vast: als je een aanhanger bent van welk geloof in een hogere macht dan ook, dan heb je niet alleen geen bewijs nodig voor dat waarin je gelooft nee, je wordt geacht ongelooflijke aannames – zogenaamde dogma’s – niet in twijfel te trekken. In vroeger tijden zijn heel wat van die twijfelaars als ketters verbrand. De godsdiensten dwongen mensen dus in bepaalde overtuigingen en dat is nu niet bepaald een aanbeveling om een onderzoekende geest te hebben en vaste aannames maar eens flink in twijfel te trekken.

Ook tegenwoordig word je nog gemakkelijk voor gek verklaard als je aankomt met het idee dat wij, de Aardmensen een verzameling kunstmatig verbeterde homoniden zijn, die waarschijnlijk door de makers nog altijd gemonitord worden en waarbij nog altijd kan worden ingegrepen. Denk maar eens aan alle grote epidemieën die ons tot op de dag van vandaag plagen en niet te vergeten alle oorlogen waarbij langzamerhand waarschijnlijk wel meer dan een miljard mensen omkwamen.

Met andere woorden, ik heb sterk de indruk dat niet alleen de simpele technische mogelijkheden bestaan die ervoor zorgen dat bepaalde organisaties die er belang bij menen te hebben alles van bijna ieder mens weten, maar ook dat er een kosmologische, interplanetaire orde bestaat die het leven op onze planeet niet alleen in de gaten houdt, maar ook beïnvloed.

Handig is het dan natuurlijk om de uitvoering te laten doen door mensen, althans door wezens die in bijna elk opzicht zijn zoals wij. Alleen is het een groep mensen waarmee je nooit direct in aanraking zult komen. Wij niet. Wie dan wel? Nou, de mensen in de landen de leiding hebben en die dingen regelen en bespreken op wereldniveau. Die mensen – in ons land is dat bijvoorbeeld Mark Rutte, maar ook de koning en de koningin – die komen wel in aanraking met de zogenaamde wereld elite, een kleine besloten groep die hun eigen kweekprogramma’s hebben. Andere namen waaronder ze genoemd worden zijn: de Illuminatie en Cabal. Van deze mensen kan eigenlijk niemand heel uitgebreide verhalen vertellen, behalve dan dat ze bijna alles op de wereld bezitten.

Soms fantaseer ik wel eens met gebruikmaking van wat ik zie en hoor natuurlijk. Dan denk ik bijvoorbeeld: stel nou eens dat die wereldelite eigenlijk speciaal benoemd zijn en gesteund worden door de Anunnaki of een andere buitenaardse beschaving. En stel nu eens dat die beschaving ons planeetje best wel aantrekkelijk vindt en dat ze een beetje genoeg beginnen te krijgen van ons eeuwige geklooi en geruzie en dat er dan een voor ons heel gevaarlijk, maar voor hun heel effectief plannetje bespreken met bekende rijke transhumanisten, zoals Bill Gates.

Ja, wat dan?

Ja dan zegt zo’n Bill Gates dat het mooi zou zijn als er niet zeven en een half miljard mensen op Aarde wonen, maar niet meer dan een half miljard. En dat we van hen bijvoorbeeld ook al weten dat hij met zijn zogenaamde goede doelenclub zowel in India als in Afrika meisje zogenaamde vitamine injecties liet geven waardoor ze onvruchtbaar werden.

Nou, vroeger was ik heel naïef. Ik geloofde sterk in het goede in de mens. Heel langzaam ben ik er echter achter gekomen dat er ook mensen zijn die een heel ander begrip met betrekking tot goed en kwaad hebben als ik. Wonderlijk hè?

Moeilijk te zien en nog moeilijker weg te krijgen, prionen.

Al snuffelend, nieuwsgierig als ik ben kwam ik een extra ziekteverwekker tegen. Het is geen virus en ook geen bacterie, maar een vervormd eiwit. Het kan, als je ermee geïnfecteerd bent heel langzaam je zenuwstelsel en je hersenen verwoesten. In de huidige hype rond het zogenaamd gevaarlijke – maar niet heus covid-19 virus, waarmee alle overheden een buitengewoon hinderlijk en zinloos schijngevecht voeren, zou je bijna vergeten dat er nog meer en mogelijk veel schadelijkere ziekteoorzaken zijn. Een aantal jaren geleden is een overdraagbare ziekte bij het vee (BSE) in het nieuws geweest. We zijn dat allemaal waarschijnlijk weer zo goed als vergeten, maar het kon bij mensen ontstaan onder meer door het eten van dierlijke producten waarin zich zenuwweefsel bevond. Bij de mens heette die ziekte het syndroom van Creutzfeld Jacob, een afschuwelijke ziekte waaraan mensen op een heel nare manier overleden en waartegen niets te doen viel. Onderstaand artikel heb ik opgezocht op het internet.

Prionen

Infecties die (niet aan bacteriën maar ook) niet aan virussen kunnen worden toegeschreven kunnen het gevolg zijn van prionen. In 1982 werd een zenuwziekte bij schapen ontdekt. De hersenen van de door ziekte gestorven schapen bleken infectieus voor gezonde dieren. Dit infecterend vermogen kon niet door bestraling of een doorgaans effectieve verhittingstechniek( om het DNA en RNA van virussen en bacteriën te beschadigen) ongedaan gemaakt worden.

Blijkbaar was er sprake van een ziekte veroorzakend eiwit.
De ontdekker Stanley B. Prusiner, die aanvankelijk door iedereen gek werd verklaard ( een ziekteverwekker zonder erfelijk materiaal: hoe kan dat nou!) maar later de Nobelprijs kreeg voor zijn onderzoek, bedacht de term prion voor
proteïneachtig  infecterend deeltje= on. Er zijn nu negen dierziekten bekend die door prionen worden veroorzaakt waaronder de gekke koeienziekten BSE.
Al deze ziekten gaan gepaard met hersenletsel met ernstige neurologische gevolgen. Een menselijke ziekte is o.a. de ziekte van Creutzfeld-Jakob (CJD). Deze ziekten komen in bepaalde families voor wat op een erfelijke oorzaak wijst.
Echter uitsluitend erfelijk zijn ze niet want gekke koeienziekte ontstond door het voeren van met scrapie besmette schapen aan koeien, en CJD kan worden overgebracht met de transplantatie van zenuwweefsel en besmet chirurgisch gereedschap.
Ook zijn er zeer sterke aanwijzingen dat het nuttigen van met BSE besmette organen CJD bij mensen veroorzaakt.
De hypothese hoe een deeltje infectieus kan zijn zonder erfelijke informatie te bevatten is als volgt:
Het grootste deel van de infecterende substantie is een eiwit (PrP = prionproteine), waarvan het gen gevonden wordt in normaal gastheerDNA. Prionen worden, zo is inmiddels aangetoond, in gewone cellen van het lichaam aangemaakt (ofwel van het gen afgeschreven) en worden vooral aangetroffen op hersencellen. Wat hun functie precies is weet niemand. Buiten de hersenen worden ze ook aangemaakt in andere delen van het zenuwstelsel, maar ook in hart, longen, nieren en milt.
Een afwijkende vorm Van PrP: PrPsc vindt men in de hersenen van dieren lijdend aan scrapie. De injectie van PrPsc in proefdieren veroorzaakt scrapie.
PrPsc zou een verandering in PrP veroorzaken, als PrPsc  contact maakt met PrP veroorzaakt dit een hervouwing van het PrP in PrPsc  waarna deze op zijn beurt weer nieuwe PRP’s aanvalt en verandert : een soort dominoreactie die de op het eerste gezicht spontane vermeerdering van het ziekmakend eiwit verklaart.
Door de verandering van de ruimtelijke structuur, er ontstaat een speciale afwijkende platte vorm, krijgt het andere eigenschappen. Zo wordt het niet langer  afgebroken door een eiwitafbrekend enzym dat normaal gesproken  de aanmaak van prionen bewaakt. Daardoor gaan de veranderde prionen zich ophopen en begint het ziekteproces.
Ook is PrPsc  is  extreem ongevoelig is voor hitte, normale sterilisatietemperaturen en -tijden zijn volstrekt onvoldoende om het onschadelijk te maken,
Hoe het komt dat PrPsc hersenweefsel aantast is (nog) onbekend. Delen van PrPsc moleculen hopen zich op in de hersenen en er ontstaan ter plekke een soort gaten (plaques). Dit is ook het post mortem diagnosekenmerk van BSE en CLD.

Tja, opnieuw geen verhaal waar je vreselijk om kunt lachen, het spijt me, het zal nog wel even duren voor ik weer aan dat soort verhalen ga beginnen. De prionen zijn namelijk zo klein dat ze gemakkelijk kunnen worden aangebracht op de zogenaamd steriel verpakte wattenstaaf die bij de pcr tests word gebruikt en die erg dicht in de buurt van de bloed-hersenbarrière komt. Het is misschien wel overdreven wantrouwend, maar de hele nutteloze gewichtigdoenerij over een tamelijk ongevaarlijke virusinfectie maakt toch wel dat je bij jezelf gaat denken: wat zit hier nou echt achter. Een paar punten maken mij erg achterdochtig, terwijl ik normaliter een tamelijk naïeve sukkel ben. Het eerste punt is dat er behoorlijk stiekem gedaan wordt over de nauwkeurige samenstelling van al die in grote haast in elkaar geramde vaccins. Het tweede punt is dat Bill Gates miljarden verdient aan veel van die vaccins en bovendien in een onbewaakt moment publiekelijk heeft gezegd dat een van zijn belangrijkste doelstelling is het sterk verkleinen van de wereld bevolking.

Een infectie met prionen kan een heel lange incubatietijd hebben, tot zelfs jaren. Het kan zelfs zo lang duren dat bijna niemand meer op de gedachte komt dat het wel eens te maken zou kunnen hebben met de pcr test of met de vaccinatie. De ziekte kan heel erg lijken op zich snel ontwikkelende Alzheimer. Met andere woorden: er kunnen heel smerige dingen met ons worden uitgehaald, waartegen je je kunt wapenen door bijvoorbeeld geen pcr testen in je hoofd te laten steken en vooral geen vaccin in je lichaam toe te laten.

Hé luister, ik zeg niet dat ze zo smerig en doortrapt met ons bezig zijn hè. Maar ja, dan moeten ze ook maar eens ophouden met dat stiekeme gedoe en die misdadige maatschappij slopende bangmakerij en vrijheidsberoving. Dan ga je toch denken: wat zou er nou echt achter zitten. Enfin, zie maar wat je ermee doet. Ik blijf voorzichtig hopen dat genoeg mensen vinden dat het nu wel eens mooi is geweest en dat de flauwe kul compleet met de makers wordt opgeruimd.