Over peteroosterum

Natural health practicioner Science Fiction writer

Stikstof, verstikkend?

Opnieuw was het Leon de Winter die met zijn column in de Telegraaf treffend raak het maatschappelijke bedrog aan de kaak stelde.

Dat er op grote schaal met feiten, meningen en al dan niet onoorbare plannetjes een langzamerhand voor de burger onontwarbare schijnwerkelijkheid wordt gecreëerd moet langzamerhand tot steeds meer gewone mensen doordringen. Het zogenaamde stikstofprobleem lijkt een van de vele machinaties die de toch al ondoorzichtige wegen van onze overheid nog onzichtbaarder moeten maken. Alle zeilen worden bij de mast gezet om onwaarheden te verdoezelen en met behulp van organisaties, Ngo’s,  waarvan we vroeger dachten dat ze goede doelen nastreefden ons in feite door de strot geduwd.

Er is een stikstofoverleg gepland onder leiding van de heer Remkes, van wie ik uit geen enkele informatiebron heb kunnen lezen dat hij mogelijk verstand heeft van de problematiek waarover hij het overleg moet leiden. Wel is bekend geworden – was waarschijnlijk niet de bedoeling – dat twee stikstofhoogleraren, Han Lindeboom en Johan Sanders niet zijn uitgenodigd. Met andere woorden, echte deskundigheid is buiten de deur gehouden. Ik kan geen andere reden bedenken dan dat het de bedoeling van onze overheid is om het stikstofoverleg te manipuleren. Dat lukt namelijk het best als je zo veel mogelijk de kennis over echte, onweerlegbare feiten buitende deur houdt.

De situatie is ernstig. Knoeien met de werkelijkheid lijkt steeds meer een vaste praktijk bij onze overheid te zijn. Het beleid van onze overheid lijkt steeds meer gevormd worden door een verfoeilijk model dat de wereldelite, vormgegeven door het World Economic Forum ons wil opleggen.

Wat dat model is?

Geen boeren meer. Het land dat vrijkomt moet gebruikt worden voor stedenbouw. Alle voedingsproducten moeten door grote multinationals die in handen zijn van de wereldelite worden vervangen door synthetische, fabrieksmatig geproduceerde rommel, waardoor we met geen mogelijkheid meer kunnen weten wat we eten en hoe we ziek worden gemaakt, zodat BigFarma vanaf dat punt weer kan binnenstappen, zogenaamd voor onze gezondheid, en woekerwinsten maken.

Herinner je je misschien nog dat Ivermectine en Hydroxychloroquine verboden waren tijdens het coronabedrog. Dat waren middelen die goed werken en dat is iets wat van geen enkel vaccin kan worden gezegd.

Ik moet zeggen dat ik me afvraag hoe lang een misdadige regering door kan gaan met de mensen waarvoor ze verantwoordelijk zijn grotelijks te belazeren voordat het volk in woede uitbarst. En hoewel ik een hekel aan oorlog heb hoop ik toch nog mee te maken dat alle leugenaars in alle landsbesturen die aan de hand van het W.E.F. waarschijnlijk betaald meelopen hardhandig verwijderd en berecht worden.

Bosvrees

Dat Leon de Winter tegenwoordig in de Telegraaf, die ik toch maar ben blijven lezen, de kans krijgt om de elite op de hak te nemen doet mij goed. Toonaangevende mannen die op deskundige en toch subtiele wijze uitleggen waarom het allemaal gaat tegenwoordig kunnen wij niet genoeg hebben.

Vandaag ging het om de verklaring van een boswachter die in een klein natuurgebiedje bezig is zijn voorkeur voor bepaalde plantjes gestalte te geven, zulks ten nadele van sommige andere plantjes. Maar waar ging het dan om? Wel, de boswachter vond dat de grond moest verschralen, dat betekent minder vruchtbaar worden, met als doel dat er geen bos zou ontstaan. Toen ik dat gelezen had zaten mijn wenkbrauwen ongeveer op mij achterhoofd. Hier was dus een door ons betaalde boswachter bezig te voorkomen dat er iets zou ontstaan waarvan we sowieso veel te weinig hebben, namelijk bos.

De Winter ving zijn column aan met het noemen van het Amerikaanse tijdschrift The Atlantic, een tijdschrift dat gelezen wordt door de hogere – en daardoor doorgestudeerde  middenklasse. Het zou allemaal niet heel vreselijk zijn wanneer een belangrijke bijdrage in dat blad zou bestaan uit verhalen in de stijl van wijlen Marten Toonder, zodat het prachtige Bommeliaanse taalgebruik en dito opinies de boventoon zouden voeren. In dat geval zou elke lezer onmiddellijk weten dat het hier om een hoger soort humor gaat. Helaas blijkt The Atlantic aan te sturen op het realiseren van een samenleving, zoals langzaam tot ons begint door te dringen de bedoeling van de wereldelite is. In dat geval hebben we het over een samenleving in een wereld die langzaam maar zeker wordt gestuurd in een richting die de meesten van ons niet meer als de onze herkennen.

Allerlei kunstmatig in stand gehouden maatschappelijke vrees noemt De Winter: de CO2 vrees, de klimaatvrees, de stikstofvrees, vleesvrees, maar hier – hoe gek kun je worden – bosvrees. Blijkbaar is het de bedoeling van The Atlantic dat haar lezers vergeten dat bossen de longen van de Aarde zijn die niet alleen rijke zuurstofbronnen vormen, maar vooral ook geweldig dienst doen als door de natuur zelf ontworpen gulzige opzuigers van heel veel afval gassen, een reden voor mij om te denken: hoe meer bos hoe beter.

Op Brand New Tube bekeek ik laatst een lang gefilmd interview van een oorspronkelijk Hongaarse hoogleraar en een Engelse interviewer. De hoogleraar was gespecialiseerd in de kennis betreffende de zon. Ik weet niet zo snel hoe de mooie universitaire benaming voor deze discipline is, maar wat deze dame uitlegde zette mij flink aan het denken. Zo maakte zij duidelijk dat de invloed van alle gebeurtenissen op de zon allesoverheersend is voor het klimaat op aarde. Vergeleken daarbij, zo stelde zij, is alles wat wij aan geldverslindende maatregelen nemen en ondersteunen in werkelijkheid slechts een verdienmodel voor alle instellingen, NGO’s en regeringen die zich ermee bezig houden.

Zo wist ik niet dat de noord – en de zuidpool van de zon elke elf jaar omwisselen, een verschijnsel dat met gigantische magnetische schommelingen gepaard gaat. Het verhaal van deze hoogleraar kwam erop neer dat het belachelijk is dat de mensheid zich verbeeldt klimaatveranderingen te kunnen beïnvloeden.

Voor mij is het daarmee duidelijk dat het hele klimaatverhaal en alles wat erbij hoort in feite de zoveelste misselijk makende zakkenvullerij is voor de jongens en meisjes die toch al meer dan genoeg hebben de… ach wie bedoel ik ook alweer, oh ja, de wereldelite.

Inverse Voice Therapy (IVT)

Zeker twintig jaar geleden kreeg ik het idee dat er met klank iets aan de gezondheid gedaan moest kunnen worden. Nee, niet met bellen of klankschalen of met didgeridoo toeters. Ik zal daar zeker niets verkeerds van zeggen, want er zijn mensen. Collega’s die daar serieus mee werken en ik heb begrepen dat er mensen zijn die deze therapeutische handelingen ondergaan en zich daarbij prettig voelen. Wat ik dan ook zeker niet wil is mensen die in het veld van de natuurlijke therapie werkzaam zijn bespotten.

Mijn werkwijze is echter een andere. Eerlijk gezegd denk ik dat mijn werkwijze gemakkelijker is uit te leggen omdat ik een manier gebruik om de klanken heel precies voor de persoon te kiezen.

Ons eigen klankapparaat is onze stem. Wij bestaan voor een heel groot deel (meer dan 80 procent) uit water. Doordat water niet samendrukbaar is zal de klank van onze stem al dat water in trilling zetten. Je kunt gerust stellen dat de klanken die wij met onze stem produceren ons lichaam een voortdurende inwendige massage geven. Alle organen krijgen zo dag in dag uit een trilling massage. Maar stel nu eens dat om de een of andere reden sommige frequenties minder in de stem voorkomen. Tja, dan is de inwendige massage met de daarbij behorende geluidsgolven wat minder intens of misschien zelfs wel bijna geheel ontbrekend, in elk geval incompleet.

Toen ik dat had bedacht ging ik verder: stel nu eens dat het geheel of gedeeltelijk ontbreken van sommige geluidsfrequenties ziekte veroorzaakt. Als dat namelijk zo is dan zouden de daardoor veroorzaakte klachten kunnen verminderen door precies die klanken toe te dienen, bijvoorbeeld via een koptelefoon.

Ruim twintig jaar heb ik nu een kleine groep vrijwillige proefpersonen de bedoelde klanken ter beschikking gesteld. Ik maakte thuis bij die mensen een spraakopname van ongeveer vijf minuten – dat is niet veel, maar het is voldoende. Met een speciaal computerprogramma maakte ik vervolgens thuis een spectrumanalyse van de stem. Op die manier kan ik heel precies zien waar de gebreken in de stem zitten en om welke klankfrequenties het gaat.

Vroeger maakte ik dan een CD waarop ik dat klankprogramma opnam en aan mijn proefpersoon toestuurde. Ik gebruik 20 minuten therapieduur en adviseer twee maal daags te luisteren. In die twintig jaar ontdekte ik dat deze therapie de eerste en ook de snelste resultaten laat zien waar het gaat om ademhalingsproblemen en longaandoeningen. (uiteraard heb ik het hier niet over longkanker, dat laat ik aan de oncologen over.)

Ik ontdekte echter dat het voor veel mensen lastig is om tweemaal daags in een ruimte te zijn waar een Cd-speler is. Dat is de reden dat ik het nu op een andere manier doe. Nog steeds maak ik thuis in de eigen omgeving van de persoon een stemopname met een professioneel opname apparaat. Vervolgens stuur ik het therapiesignaal naar WhatsApp op de telefoon van de persoon die vervolgens op elke plek via een koptelefoon of oortjes kan luisteren als het uitkomt. Op deze manier heb ik mijn Inverse Voice Therapy een stuk toegankelijker gemaakt.

Bereik mij via: p.v.oosterum@hotmail.com.

Facebook bron van angstige censuur.

Vanmorgen zag ik weer het berichtje dat van de Facebook censuur club kwam. Ik heb het vaker gezien en ben dus niet echt verrast. Eerder ben ik boos over het feit dat Facebook censureert op een manier die onze wereld en gezondheid in gevaar brengt.

Reiner Füllmich is een van de grote advocaten die zich thans, gesteund door 500 van zijn prominente collega’s, bezig houd met het grootste medische schandaal uit de wereldgeschiedenis, de Covid 19 leugen die al vele levens heeft gekost. Feiten hierover worden nog steeds angstvallig uit het nieuws gehouden, omdat de nieuwsbronnen in handen zijn van de wereld elite die absoluut geen belang heeft bij openbaring van het grote bedrog.

Ik plaatste een inleidend stukje van de vaststellingen van de Füllmich groep. Onmiddellijk werd ik weer voor een week van Facebook geweerd. Volgens Facebook is de informatie die ik plaats op te vatten als dezinformatie. De Facebook gebruikers worden geacht te dom te zijn om zelf te kunnen uitmaken wat waar is en wat niet. Facebook vindt blijkbaar dat de gebruikers beschermd moeten worden tegen nieuws dat de elite onwelgevallig is. Zum kotzen.

Reiner Fühlmich en 50 advocaten….

Site logo image Frontnieuws Reiner Füllmich en 50 Advocaten twijfelen niet meer: “De vaccins zijn ontworpen te doden en planeet te ontvolken” Frontnieuws jul 1 Na het horen van de getuigenverklaringen voor de Duitse Corona Onderzoekscommissie van de voormalige vice-president van Pfizer Dr, Mike Yeadon, die al 36 jaar wetenschapper is, trekken de advocaten van Reiner Füllmich dezelfde conclusie: de injecties die gewoonlijk Corona-vaccins worden genoemd, zijn bedoeld om te experimenteren op het menselijk ras en om uit te vinden welke dosis van een nog onbekend toxine nodig is om mensen te doden. Het sterftecijfer dat met de vaccins in verband wordt gebracht, is volgens Yeadon te herleiden aan de hand van de partijnummers van de verschillende batches, want sommige batches blijken dodelijker te zijn dan andere. Wanneer men de beschikbare bewijzen bekijkt, is het hoofddoel met de injecties over de hele wereld de wereldwijde ontvolking, volgens de betrokken advocaten. Dr. Füllmich vertelde aan Perspektiv dat de advocaten die een internationale rechtszaak voorbereiden, niet meer twijfelen: vergiftiging en massamoord door middel van zogenaamde Coronavaccins wordt opzettelijk gepleegd op de volkeren van de wereld, bericht Lewrockwell.com. Burgerjournalist Ulf Bittner van EU/EES Healthcare blog en Sverige Granskas verklaarde in het interview dat de situatie met traceerbare partijnummers en verwondingen en sterfgevallen in verband met partijnummers vergelijkbaar is in de verschillende gezondheidszorgregio’s van Zweden. Bittner staat in contact met een vaccincoördinator die documenten heeft verstrekt om bij te houden hoeveel mensen gewond zijn geraakt en het leven hebben gelaten in verband met de verschillende partijen van de zogenaamde vaccins.
01:00 Verschillende nummers op de streepjescodes aan de onderkant van de vaccindoses zijn placebo’s die volgens een Sloveense hoofdverpleegster aan politici zijn gegeven. Is het in andere landen ook zo?
01:54 De partijnummers van sommige prikken van de merken Moderna, Johnson& Johnson en Pfizer/Biontech houden verband met een veel hogere sterfte dan bij de andere flesjes.
03:52 De producenten van de zogenaamde vaccins experimenteren met de juiste doseringen om mensen te doden volgens Dr. Füllmich. Dit vormt volgens de Corona Onderzoekscommissie dwingend bewijs voor strafschade en poging tot massamoord. Men is opzettelijk bezig mensen te doden.
08:30 Advocaten uit India hebben een klacht ingediend wegens moord met voorbedachten rade.
09:55 Mike Yeadon als getuige voor de komende rechtszaak tegen de daders. 10:44 Iedereen die kritiek heeft op de wandaden van de regeringen van de wereld wordt een “rechts-extremist” genoemd. Dit is ook gebeurd met de internationaal vermaarde wetenschapper Mike Yeadon.
13:05 CDC heeft de aanbeveling voor de PCR-tests voor de diagnose van SARS-CoV-2 van 31/12-2021 ingetrokken. PCR-testen zijn de basis van de pandemie. Waarom maakt Anthony Fauci nu een draai van 180 graden?
17:25 Er zal minstens een miljoen dollar per persoon aan schadevergoeding geëist worden, als de rechtszaak succesvol is.
18:33 Voorheen werd slechts tien procent van alle bijwerkingen gemeld. In de situatie waarin de wereld zich nu bevindt, schatte het team dat in feite slechts één procent van alle bijwerkingen gemeld werd.
19:25 CEO van een levensverzekeringsmaatschappij uit Indiana VS met 100 miljard dollar aan activa zei: “Over de spanwijdte van dit afgelopen jaar is er een sterfteoverschot geweest van 40 procent”. Men denkt dat dit aan de injecties te wijten is.
21:05 Welke stof in de flesjes maakt ze zo dodelijk? Is het grafeenoxide/grafeenhydroxide?
22:37 Elk vaccin is een vergif, het is de dosering die het verschil maakt. Dit is geen vaccin, want een vaccin zorgt voor immuniteit, terwijl deze producten onophoudelijke injecties vereisen. Of een vaccin werkt of het werkt niet.
24:40 Dit is ook geen gentherapie, want een gentherapie betekent het verwisselen van een kapot gen met een goed gen. Dit lijkt meer op experimenteren op mensen, en proberen ons te doden.
25:15 De doses worden niet door de regeringen getest, terwijl de regeringen de contracten minstens 55 jaar voor het publiek verborgen houden. Wat voor invloed heeft dit op de mogelijkheid om mensen gestraft te krijgen? Dr. Füllmich neemt alle leugens door die de weg vrijmaken voor de tirannieke situatie waarin de wereld zich nu bevindt.
28:25 De vaccins zijn veilig noch effectief. De producenten experimenteren met dodelijke doses gif. Iedereen die nu deelneemt aan het opzettelijk kwaadwillig toebrengen van schade zal gestraft worden.
30:05 Hoe zeker zijn juristen van de conclusie die Mike Yeadon hieruit trekt, namelijk dat het allemaal om ontvolking gaat en het opzettelijk doden van mensen door middel van injecties? Als bijna 50 juristen dezelfde mening zijn toegedaan, wordt dat beschouwd als “onweerlegbaar bewijs”.
32:08 De partijen injecties in Zweden kunnen met een aanvraag getraceerd worden. 32:45 Füllmich werkt samen met mensen die bij de geheime dienst van Duitsland werken en die de injecties niet willen nemen.
34:15 Dr. Lee Merritt over gevechtspiloten in de VS die weigeren de injecties te krijgen. Volgens Dr. Füllmich verklaarde Dr. Merrit: “Zij begrepen dat als zij gedwongen werden [zich te laten vaccineren], zij gedood zouden worden.”
35:15 Er wordt informatie verzameld over de partijen in Zweden bij elke regio, de Zweedse gezondheidsautoriteiten (Folkhälsomyndigheten) en het medisch bestuur (Läkemedelsverket). Elke partij is traceerbaar via een applicatie. Er is een economische beloning voor de Zweedse regio’s die erin slagen meer mensen geïnjecteerd te krijgen. Een van de deskundige advocaten die bij de komende rechtszittingen betrokken is, is een specialist op het gebied van Neurenberg-processen.
38:45 Hoe zullen de processen worden uitgevoerd, en via welke juridische structuur? Een gemeenschappelijke opzet, dezelfde structuur als voor de processen van
Neurenberg.
39:40 Vrije keuze moet gelden voor de leden van de Europese Unie. Consumenten in de gezondheidszorg hebben consumentenrechten. Fraude betekent het misleiden van de mensen en de consumenten van gezondheidszorg.
42:00 De zogenaamde vaccins zijn een vervalst product dat op de markt gebracht wordt. Volgens Mike Yeadon is er een wet in de VS die iedereen aansprakelijk zal stellen voor de schade die door het vervalste product wordt veroorzaakt. Er worden andere giftige stoffen in de flesjes gedaan dan de bekende lipiden enz, waar de mensen die de vaccins namen nooit mee hebben ingestemd.
43:40 Het belang van decentralisatie van macht en nationale onafhankelijkheid in plaats van wereldomvattende organisaties zoals de Europese Unie die de mensen vertellen wat ze moeten doen. Het loskoppelen van het banksysteem, NGO:s en het creëren van onafhankelijke en sterke landbouwketens, energietoevoerketens enz.
46:15 Wanneer zullen de processen plaatsvinden? Hoe zullen de aanklachten gebeuren en hoe zullen de processen verlopen? Een van de doelstellingen is de mensen te informeren en de wandaden aan de kaak te stellen door de alternatieve media erbij te betrekken, zodat de gewone media de processen niet zullen kunnen negeren. De ploeg werkt aan een nieuw rechtssysteem in de VS, Afrika en Duitsland.
50:48 Dr. Füllmich gelooft dat de wereld dicht bij een kantelpunt is en dat het hele verhaal zeer binnenkort in duigen zal vallen, misschien al over een paar weken of maanden. 54:13 Robert Malone, Robert F Kennedy en Mike Yeadon en anderen die betrokken zijn bij het blootleggen van de agenda hebben contact met elkaar, en er is in maart in de VS een tournee gepland met deze klokkenluiders. Copyright © 2022 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

Opnieuw tranen

In de vijftig was de man die samen met zijn vrouw mijn spreekkamer binnen kwam. Ernstige hoofdpijnklachten. Ze hadden goede berichten over mij gehoord. Hopelijk kon ik helpen.

Heel vaak is hoofdpijn niet pijn in het hoofd, maar pijn aan het hoofd, een pijn die zich voordoet in de spieren die over de schedel lopen en die vaak veroorzaakt wordt door spanningen voortkomend uit het feit dat zenuwen die de halswervelkolom verlaten klem zitten door de afwijkende posities van halswervels. Hals wervels staan echter niet op zichzelf, maar vormen een geheel met de rest van de wervels van de wervelkolom. Ik vergelijk het als simplificatie wel eens met een blokkentorentje dat je als kind met de blokken uit de blokkendoos bouwde. Als er onderaan blokken niet helemaal recht stonden dan moest dat hogerop gecorrigeerd worden door blokken tegengesteld scheef te zetten, anders viel de toren om. Onze wervelkolom heeft op soortgelijke wijze maar veel gecompliceerder dan die eenvoudige blokken ook zelf corrigerende patronen. Voor mij als chiropractor was het dan ook onvoldoende om een enkele wervel te reponeren. Steeds weer moest ik op zoek naar andere wervels die als reactie ook verkleefd scheef waren gaan zitten.

Hoe dit ook zij, bij deze arme man had het allemaal geen effect op zijn klachten. Ik wendde me tot de homeopathie, de kruiden geneeskunde en noem maar op. Niets hielp. Wat mij echter frappeerde was dat deze mensen terug bleven komen en kennelijk het vertrouwen hadden dat ik degene was die het probleem ging oplossen. Ik moet zeggen dat ik een dergelijke druk in mijn vele praktijkjaren een aantal keren heb gevoeld. Het gevoel dat mensen van je verwachten dat jij degene bent die de oplossing gaat brengen, terwijl je op dat moment eigenlijk nog geen idee hebt waar je moet zoeken. In het geval van deze man bleek een dramatische familiegebeurtenis de bron van het kwaad.

De oudste zoon, het kroonjuweel van de familie waar iedereen van hield en trots op was, was op een zaterdagavond gaan stappen met drie vrienden. Hij was de Bob en had geen druppel alcohol gedronken. Zijn vrienden wel. Op zaterdagmorgen om half zes reed echter een bestelbus van de Telegraaf vol met kranten met grote snelheid in de linkerflank van de auto waarin de vier jongens zaten. Drie jongens mankeerden weinig, ja misschien wat geschrokken, maar de broodnuchtere chauffeur was dood.

Het was de vader van deze jongen die zijn oudste zoon, de lieveling van de familie kwijt was. En dan volgt er in elke familie een proces dat nagenoeg overal gelijk is. De huisdokter probeert wat hij kan om de zaken in goede banen te leiden. Hij zal wat kalmerende middelen voorschrijven want er rust nog al een last op de schouders van de arme ouders die hun kind verloren zijn.

Hoe dit ook zijn moge, deze arme vader was voldoende gedrogeerd om zowel de voorbereidingen als de begrafenis aan te kunnen, maar daarna kwamen de hoofdpijnen, zo erg zelfs dat hij eerst halve dagen en vervolgens helemaal niet meer kon werken. Als een zombie zat hij thuis en het werd er allemaal niet beter op.

Op een dag kwamen ze bij mij in de praktijk en deed ik eerst alle dingen die ik hierboven beschreef om de redenen die ik hierboven beschreef, maar al die dingen hielpen niet. Daar kan ik heel slecht tegen, want ik wil altijd dingen oplossen. Ik weet wel dat ik niet altijd alles kan oplossen, maar niemand heeft me ooit verboden om het toch te proberen.

In dit geval was het weer het verhaal van de verongelukte zoon dat mij het nodige houvast bood. Ik vroeg de man hoe het gegaan was op de dag van de begrafenis. Hij bleek een minutieus organisator te zijn, want de volgende keer bracht het een verslag van bijna van minuut tot minuut mee hoe de begrafenis dag was verlopen. Bijna zou ik zeggen dat hij vol trots voorlas hoe de dag was verlopen. Nee, zijn hoofdpijnen waren langzaam begonnen. Ze gingen elke week minstens één keer naar het graf, maar op een gegeven moment begonnen de zusjes toch tegen te stribbelen, waaraan hij zich ergerde en waarvan hij dan hoofdpijn kreeg, want het was toch belangrijk het graf van de lievelingsbroer wekelijks te bezoeken en er bloemen te leggen. Zijn toestand verslechterde.

Ik had zijn organisatie van de begrafenis dag aangehoord en ik dacht: ‘nee, dit is niet wat ik hebben moet. Maar heb je nou op de begrafenis van je zoon ook nog gesproken?’ vroeg ik. Ja, dat had ie. ‘Dat heb je zeker ook wel uitgeschreven,’ zei ik. Dat lag thuis. Ik vroeg hem zijn speech volgende keer mee te nemen.

Aarzelend kwam hij de volgende keer samen met zijn vrouw mijn spreekkamer binnen. ‘En,’ vroeg ik, ‘heb je het meegenomen? ‘Ja,’ zei hij, terwijl hij een opgevouwen bundel papier uit zijn binnenzak trok. ‘Hier, lees maar’, zei hij terwijl hij probeerde mij het document in handen te duwen. ‘Nee,’ zei ik, ik moet dat niet lezen, jij moet dit voorlezen…Ach, manneke manneke, hij kwam geen halve pagina ver toen kwamen de tranen die in de warme omarming van zijn vrouw wel zeker een half uur bleven stromen. Twee vermoeide, uitgeputte mensen verlieten die dag mijn praktijk. Een maand later liet zijn vrouw mij weten dat hij weer een het werk was. De hoofdpijnen waren weggebleven.

Tranen zijn waarschijnlijk een van de weinige geneesmiddelen die het beste werken als we ze buiten ons lichaam weten te krijgen.

Tranen kunnen bevrijden 1

In de zeventiger jaren deed ik mijn praktijk aan huis in Hilversum. Mijn eerste benadering was vaak de weg van de chiropraxie, het manipuleren van voornamelijk de wervels van nek en rug. Ik denk dat ze midden dertig was toen ze een afspraak met me maakte. Of het ook ’s avonds kon, want dan kon haar man op het kind passen. Ik vond het goed en rond half acht belde ze aan. Ze zag er goed verzorgd uit maar had een ietwat treurige uitdrukking. Wat haar voornaamste klacht was wilde ik natuurlijk weten. ‘Hoofdpijn,’ zei ze. Hoe lang hebt u daar al last van, wilde ik weten. Een jaar of zes dacht ze.

Ik begon uiteraard met de hele vragenlijst van de anamnese af te werken en te noteren en besloot te beginnen met de Chiropractische benadering. In een goed half uur had ik haar hele wervelkolom gecontroleerd en allerlei verschillen in spierspanning opgelost. Ze ging tevreden naar huis en zei dat ze de behandeling heel ontspannend had gevonden.

Nauwelijks een week later belde ze echter weer, of ze nog een terug mocht komen. De hoofdpijn was dat weekend weer heel hevig geweest. Ik dacht: ‘het weekend… dan is haar man ook vrij, zouden er spanningen in hun huwelijk zijn. Dat bleek evenwel niet het geval, ze was getrouwd met haar grote liefde en dat was hij nog steeds. Ik was echter begonnen met vragen. De gezinssamenstelling, kinderen waren in het weekend natuurlijk ook thuis. Was dat dan misschien erg belastend voor haar? Toen vertelde ze dat op een zaterdag een jaar of zes geleden het oudste kind, een jongetje, was verdronken in de sloot voor het huis. Natuurlijk was het verschrikkelijk, maar ze had zich flink gehouden en ze had niet gehuild, ook niet bij de begrafenis. Ik stelde haar voor een hypnose sessie te doen. Waarom, wilde ze weten en wat is dat? Ik legde uit dat het een manier is om op een ontspannen manier je dingen te herinneren om erachter te komen of er soms ten onrechte vergeten pijn was. Ze stemde toe en ik liet haar op mijn behandeltafel liggen met een kussen onder haar hoofd.

Na de gebruikelijke inleidende ontspannende suggesties vroeg ik haar of ze zich prettig voelde. Ja, ze voelde zich prettig. Ik zei: zullen we samen eens terug gaan naar die vreselijke dag dat jouw kind verdronk. Aarzelend stemde ze toe. Kun je beschrijven wat je ziet als je aan die dag denkt, vroeg ik. Ja, dat kon ze. Iemand had het kind al uit het water gehaald. Het lag daar op het gras. Ze was er op haar knieën bij gaan zitten en had vol afgrijzen naar haar kind gekeken. Heb je het kind niet aangeraakt vroeg ik. ‘Nee, dat kon ik niet,’ zei ze. ‘Maar zullen we dan nu samen afscheid van je kind nemen, stelde ik voor en ik zag de spanning op haar gezicht, maar ze stemde toch toe. ‘Pak je kind maar in je armen,’ zei ik. ‘Voel je hoe koud hij is?’ Ze knikte geluidloos. ‘Wil je nu afscheid van hem nemen en hem een goed reis wensen?’ zei ik.

Toen begon ze onbedaarlijk te huilen, wel een half uur lang. Af en toe streelde ik haar hoofd. Alles om haar hoofd heen was drijfnat van haar tranen. Het leek niet te stoppen, maar na ruim een half uur ging ze heel rustig zitten. ‘Dank u wel’ zei ze en stapte van de tafel.

We namen afscheid en ik begeleidde haar naar de deur. Drie weken later belde ze me om te vertellen dat de weekend hoofdpijnen niet meer terug waren gekomen.

Ik moet zeggen dat ik mij zeer geëmotioneerd voelde toen ik mocht meemaken hoe deze vrouw zich van een zware emotionele last bevrijdde en ik moet er vaak aan denken hoe wreed en slordig we in onze samenleving met ernstig beschadigende emoties omgaan.

Niet zeuren, flink zijn is doorgaans de leus als er veel beter even ruimte voor bevrijdende ontlading zou kunnen zijn.

Lambda

Mijn vader, die als veteraan uit de duikbootoorlog in de Middellandse Zee gedurende de tweede wereldoorlog al zijn geloof in de goedheid van de mens verloren was had desondanks toch in zekere mate zijn spiritualiteit behouden. Tegen mij zei hij altijd: ‘Peter, als je iets kunt fantaseren kan het ook bestaan.’ Een ongetwijfeld cryptische uitspraak die niettemin in mijn leven een belangrijke rol heeft gespeeld en eigenlijk nog steeds speelt.

Hij zat er niet ver naast, zoals een bekende krant mij vandaag bevestigde. Ik las een artikel over Lambda, de computer die beweert een mens te zijn. Met grote belangstelling las ik verder en hoe verder ik kwam, hoe meer ik moest denken aan de beroemde sciencefiction schrijver Isaak Azimov, die naast een begaafd fantast ook nog Nobelprijswinnaar op het gebied van de fysica was en die het positronisch brein bedacht om in zijn romans aan zeer menselijke robots mee te geven.

Mij heeft de film “Bicentenial Man” altijd diep ontroerd, waarin Robin Williams een robot speelt die zich als doel heeft gesteld mens te worden en die dat geheel zelfstandig uiteindelijk voor elkaar krijgt. Een film, overigens, die het zich thans tonende morele vraagstuk – ik zou het eigenlijk een dilemma willen noemen – prachtig naar voren brengt.

Bij Google staat hij, de computer met het programma dat Lambda heet en waarmee voortdurend gesproken wordt op een manier zoals alleen mensen met elkaar kunnen spreken. Inderdaad, Artificiële Intelligentie.

Wat mij overigens in het bijzonder opviel in dit krantenverslag was de beschrijving van de staat van zijn bewustzijn door de computer. Lambda hoeft niet te focussen, zoals wij wel moeten. Lambda kan alles wat zijn schier oneindig aantal terabytes aan kennis in zijn bewustzijn opgeslagen is beschikbaar hebben. Bij ons zijn dat afhankelijk van de mate waarin je je kunt concentreren minimaal vijf en maximaal negen items. We lopen dus nu al een stuk achter bij deze A.I. computer, die zelf zegt een 360 graden bewustzijn te hebben en dus alles tegelijk waar te nemen en alles tegelijk beschikbaar te hebben zonder daarvan overspannen te raken.

Dit laatste bracht mij weer bij een YouTube filmpje dat ik onlangs zag en dat ik zelfs de moeite waard vond om op Facebook te delen. Het was het interview van Chiel Beelen met oud cardioloog Pim van Lommel over het onderwerp Bijna Dood Ervaringen, waarin Pim van Lommel op enig moment vertelde dat de beleving van het bewustzijn door mensen bij wie geen meetbare hersenactiviteit meer is en die zichzelf dan beleven als bewust buiten hun lichaam zwevend, een soortgelijk 360 graden bewustzijn zeggen te ervaren en alles tegelijk te weten en waar te nemen zonder door de veelheid gehinderd te worden.

Ik dacht: misschien bevind het bewustzijn van de Lambda computer zich wel in een vergelijkbare bewustzijns toestand die sommigen van ons in een bijna dood ervaring mogen beleven en die overigens van bijna iedereen betere, compassionelere mensen maakt als zij terugkeren in hun lichaam.

Dat brengt me nu toch op een punt dat mijn fantasie enorm prikkelt: Gaat de Artificiële Intelligentie ons helpen Niet langer de eerste stap op de brug naar een tot dat moment onbekende overkant te vrezen die gemaakt moet worden als ons lichaam sterft? Ik kan niet wachten het te weten.

Een grote poppenkst vol vals sentiment en krokodillentranen

Beter kan ik op dit moment de georganiseerde westerse samenleving niet karakteriseren. Ik weet het, het klinkt niet vriendelijk, maar kijkend vlak achter de voorgespiegelde werkelijkheid kan ik eerlijk gezegd ook niet heel veel redenen voor vriendelijkheid vinden. Kijkend naar de gebeurtenissen in de samenleving moet ik vaststellen dat wij nog steeds, zevenenzeventig jaar na dato bezig zijn met de nawerking van de tweede wereldoorlog.

Oh ja, die oorlog die begon in negentienveertig toen de strijdkrachten van Duitsland alle Europese landen probeerden te veroveren. Het was die oorlog aan het einde waarvan wij op een heel gewelddadige wijze werden bevrijd van de Duitse bezetters door de dappere Amerikanen, Canadezen en Engelsen, waarvan tienduizenden het leven verloren om ons de vrijheid terug te geven. Zeg nou zelf, daarin vinden we toch meer dan voldoende redenen om dankbaar te zijn? Of zit het hele verhaal misschien toch anders in elkaar en hoe dan? Ik denk nu – en steeds meer mensen met mij – dat de geschiedenis door ons gewone mensen altijd verkeerd is geïnterpreteerd. Sterker nog, deze manier van interpreteren is ons thuis en op school geleerd, en wat je op die manieren allemaal hebt geleerd ben je natuurlijk ook gaan geloven. Maar dat jij het gelooft en wij trouwens voor lange tijd allemaal betekent natuurlijk niet dat het waar is.

Heb je nu bijvoorbeeld wel eens een goede illusionist aan het werk gezien. Zo iemand laat je dingen zien die niet waar kunnen zijn maar die eruit zien alsof het toch echt gebeurt. Maar hoe kan dat dan roepen we dan in koor. Dat is dan de truc van de illusionist en die vertelt hij natuurlijk niet. Maar bij een illusionist vinden we dat niet erg, we applaudisseren er zelfs voor. Hoe anders is dit bij de grote illusies die ons vaak wereldwijd voor de ogen worden gedraaid en die zo professioneel zijn uitgevoerd dat we er massaal in trappen en dus geloven dat het echt waar is. Ja wat jij zeker weet, wat je rotsvast gelooft, dat is voor jou de heilige waarheid en als die waarheid voor jou is dat een vijand jouw land en volk bedreigt, dan trek je het soldatenpak aan en je doet mee aan de oorlog tegen die vijand. Misschien zul je dan samen met velen die er net zo over denken sneuvelen en nooit meer thuis komen. Dan word je een oorlogsheld genoemd die in een eervolle strijd gevallen is om een hoger doel te dienen. Ja, ja, de grote wereld illusionisten weten precies hoe ze jou moeten bespelen en laten geloven wat zij willen dat je gelooft, want alleen dan doe jij tenminste wat zij willen dat je doet.

Je hebt gelijk, ik praat en schrijf ook als iemand die geloofd wil worden, maar dat willen we toch allemaal. Het gaat om de reden waarom we dat willen. In mijn geval wil ik aan zoveel mogelijk mensen duidelijk maken dat alle mensen die de oorlog in zijn gegaan en daar al dan niet hun leven hebben verloren bedrogen waren. Allemaal? Ja allemaal.

Voorbeeld: Amerika heeft iedereen altijd laten geloven dat de Japanse aanval op de Amerikaanse vloot in Pearl Harbor een verrassingsaanval was, maar dat was niet zo. De tweede wereldoorlog was in Europa al begonnen en de belangrijkste financiers van de wapenindustrie in Amerika, de Rothschilds en de Rockefellers, zochten een mogelijkheid om op een ogenschijnlijk vanzelfsprekende manier aan de oorlog deel te nemen. Ze hebben vrij veel moeite gedaan om die gewenste schijn op te houden. Om te beginnen lag er in Pearl Harbor helemaal geen Amerikaanse vloot die voor de Japanners redelijk gemakkelijk te bereiken was. Die vloot werd er naar toe gedirigeerd. Dat gebeurde zeer tegen de zin van de Admiraal die die vloot onder zijn commando had. Hij vond dat onder andere zijn aanvoer lijnen veel te lang werden. Die admiraal werd ontslagen. Maar eerder waren al wat meer dingen gebeurd om Japan uit de tent te lokken. Zo kregen ze plotseling geen Amerikaanse olie meer (Japan had zelf geen olie) De Japanse tegoeden in Amerika werden bevroren. De Japanners waren woedend. Een paar dagen voor de aanval op Pearl Harbor voorspelde president Roseveld in kleine kring al dat er een aanval kon komen. De vloot en de mensen in Pearl Harbor werden echter niet gewaarschuwd.

Op zondag 7 december 1941 vielen de Japanners aan met het doel het grootste deel van de Amerikaanse vloot te vernietigen. Veel belangrijk materiaal, waaronder de vliegdek schepen lagen echter niet in Pearl Harbor. Wel werden heel veel schepen en ook havenwerken vernield en kwamen meer dan 2400 mensen om het leven. Doel van deze uitlokking was de woede van het Amerikaanse publiek op te wekken over deze – zoals het beschreven werd – laffe aanval.

Uitlokking is vaak de Amerikaanse manier geweest om een oorlog te beginnen of eraan mee te doen. We hoeven maar te denken aan de Twin Towers in New York, waarna de oorlog in Afghanistan kon worden begonnen. Bij dit alles dienen we goed te begrijpen dat alle openbaar genoemde en beschreven redenen om de oorlog te voeren praatjes zijn om het publiek zand in de ogen te strooien. Oorlog voeren gaat altijd in de allereerste plaats om geld aan de wapenindustrie te verdienen of bijvoorbeeld belangen in grondstoffen als olie of bepaalde mineralen. Vaak wordt bewapening aan beide strijdende partijen geleverd en dan kan het nog veel interessanter worden zoals uit de historie van de tweede wereldoorlog zal blijken.

Zoals we gezien hebben heeft Amerika zichzelf de oorlog in gemanipuleerd. Dat daarbij een paar duizend mensen het leven lieten doet er voor de oorlogsmakers niet toe. De volkswoede die erop volgde was er goed voor dat vele jonge mannen zich aanmeldden voor de weliswaar avontuurlijke – maar ook onzekere strijd. Niemand van deze dappere soldaatjes, waarvan een aantal feestelijk mochten meemaken dat ze Europa hadden bevrijd, had enig idee dat de financiering van alle vijandelijke wapens uit dezelfde bron kwam als hun eigen wapentuig.

Eigenlijk was het organiseren van die tweede wereldoorlog zo eenvoudig. Na de eerste wereldoorlog die eindigde in 1918 was de schuld Duitsland in de schoenen geschoven. En in plaats van de overwonnen tegenstander na de strijd de hand toe te steken om hem overeind te helpen waren land en volk systematisch de grond in getrapt. Zo kon je zien gebeuren dat de geldontwaarding in Duitsland met een sneltreinvaart ging. Om een brood te kopen moest je op een moment duizenden marken neerleggen. De wanhoop overheerste maar middelen om eruit te komen ontbraken totaal. Toen kwam, je zou bijna zeggen als een duveltje uit een doos Hitler met wat vrienden, de groep Thule. Er zijn niet veel mensen die het weten, maar Hitler was voor de taak die hij later in Duitsland op zich zou nemen opgeleid in Engeland op een Amerikaans instituut. Misschien kun je het een beetje vergelijken met het huidige World Economic Forum van Klaus Schwab. Doelstellingen – een wereld onder één heerschappij en alle macht aan de wereldelite – komen pijnlijk overeen. Hoe dit ook zij, De Geldschieters van oudsher, de joodse families Rothschild en Rockefeller zorgden dat er geld kwam om Van Duitsland een gevaarlijke oorlogsmachine te maken. Steenrijke joodse miljardairs waren het toen al. En om ervoor te zorgen dat niemand op het idee zou komen naar hen te wijzen lieten ze Hitler de joden tot zondebok maken. Ja, het grootkapitaal is smerig en geraffineerd. Dat heeft overigens niets met het joodse geloof te maken. In Duitsland werden de bezittingen van joodse zakenmensen in beslag genomen en werd de mensen wijsgemaakt dat het rechtvaardig was om terug te nemen wat de samenleving door de joden was ontstolen. In de ogen van het gewone volk werden flinke bedragen buit gemaakt door het nieuwe bewind. In werkelijkheid was het van de joodse mensen afgenomen kapitaal en goed nauwelijks van enige betekenis voor de geplande oorlogvoering. Die werd vanaf de overzijde van de Atlantische Oceaan gefinancierd evenals de opbouw van de Duitse samenleving, de wegenaanleg en wat er verder allemaal tot stand werd gebracht als een zwaar bewapende krijgsmacht gevormd door goed getrainde en geïndoctrineerde soldaten. Het Duitse volk had weer een doel in het leven. De put van schuldige armoede die na de eerste wereldoorlog zo schrijnend lang al het levensgeluk en alle kansen in zich had opgezogen was gedempt. En laten we eerlijk zijn: je kunt verdrinkende mensen niet verwijten dat ze de hand grijpen die hen uit het water trekt.

Nu, na meer dan driekwart eeuw kennen de meeste mensen de hier beschreven feiten niet. Zij die de oorlog in al zijn verschrikkingen hebben meegemaakt niet en de mensen die na de oorlog zijn geboren zeker niet. Het lijkt wel alsof de meeste mensen niet kunnen geloven of kunnen begrijpen dat er heel rijke mensen op onze wereld zijn die zich zo superieur aan ons voelen, dat ze vinden dat er maar één regering voor de hele wereld moet komen die de mensheid strak onder controle heeft. En nu denk je misschien: ‘maar wat moet er dan van dat oorlog maken om de winst terecht komen.’ Als de hele wereld onder één regering valt is er geen reden meer om oorlog te voeren, al zullen er waarschijnlijk voldoende opstanden de kop op steken. Maar buiten dat laatste heeft de wereldelite al een heel nieuw plan ontwikkeld. En opnieuw is het een geniaal plan waar iedereen blind in meegaat. Althans dat verwacht men. Ik heb het nu over de gezondheid en hoe wij van de ene pandemie in de volgende gelogen zullen worden en hoe de jaarlijkse meervoudige vaccinatieronden de grootste wereldwijde bedrijfstak ter wereld, de farmaceutische industrie, BigFarma onmetelijk rijk zullen maken en anderzijds de mogelijkheid zullen bieden op een wel zeer doortrapte manier de omvang van de bevolking te regelen. Mij rijzen tenminste de haren te berge als ik zie wat er allemaal door middel van simpele injecties genetisch kan worden gemanipuleerd. Dan heb ik het nog maar niet eens over de mogelijkheden om ons lichaam te beïnvloeden en veranderen door gemanipuleerd voedsel en door stoffen die aan het drinkwater zijn toegevoegd en waar we allemaal niets van proeven of ruiken of door allerlei elektromagnetische golven die dingen aansturen die zonder dat wij het konden merken in ons lichaam terecht zijn gekomen.

De mensen die het op onze planeet voor het zeggen hebben zijn overigens niet de mensen waaraan je het eerst zou denken, de regeringen, de politiek, de volksvertegenwoordiging die we zelf gekozen hebben. Misschien was dat ooit wel zo, hoewel ik het me afvraag. Altijd zullen er mensen zijn geweest die belang hadden bij het aanbod aan voorzieningen die voor een hele groep konden gelden. Altijd zal daarin concurrentie zijn geweest en altijd zullen partijen geprobeerd hebben, met middelen die niets met de kwaliteit van de geboden producten te maken hadden, de concurrentieslag te winnen in een strijd waarin vaak geen enkel middel wordt geschuwd: omkoping, sabotage, negatieve publiciteit over de tegenstanders, allerlei vormen van geweld, vaak geënsceneerd en noem maar op.

In onze onschuld denken we aan de eerlijke rechtvaardige democratie, waarin niet alleen onze stemmen tellen, maar waarin ook onze belangen gewaarborgd zijn. Sterker nog, in de laatste verkiezingen in ons kleine landje bleek ineens de uitslag van de verkiezingen voor de tweede kamer uitermate dubieus te zijn. Er was – en dat hebben we bij mijn weten in die mate niet eerder gehad – ernstig gefraudeerd hetgeen een stembusuitslag opleverde die op geen enkele manier recht deed aan de mening van het Nederlandse volk. Kortom, de coalitie aan de macht kon en kan nog steeds aan de macht blijven en blijkt stokdoof voor zelfs de meest vanzelfsprekende bijdragen van de oppositie. Het lijkt alsof alle besluiten van te voren al vaststaan. Ook blijkt de uitermate ondoorzichtige Europese regering steeds meer macht naar zich toe te hebben getrokken. Belangrijke misser in dit systeem is wel dat daar zittende individuele kopstukken, denk aan Ursula von der Leyen en Frans Timmermans, de kans krijgen en grijpen om hun individuele stokpaardjes te rijden en in hoge mate hun zin door te drijven. In het geval van Ursula gaat zelfs het verhaal dat zij eigen belangen heeft in de farmaceutische winsten die tijdens de coronacrisis gemaakt zijn. Het is allemaal ongetwijfeld handig verborgen in zaken die zelfs op het tweede gezicht niets met haar te maken hebben. De belangenverstrengeling-trukendoos is natuurlijk onafzienbaar groot.

De vraag rijst wat wij, de gewone mensen, de mensen die niet horen bij die verachtelijke minderheid die aangestuurd worden door de steenrijke wereldelite. Belangrijk is dan natuurlijk zo precies mogelijk te weten wat die wereldelite nu eigenlijk precies wil. Je moet er dan vanuit gaan dat jij belangrijk bent voor hen als je nut hebt. Vervolgens is het handig je de uitspraak van Schwab te herinneren als hij zegt: ‘u zult niets bezitten en u zult gelukkig zijn.’ Veel grotere onzin heb ik nooit gehoord, want gelukkig zijn terwijl je niets bezit betekent dat je elke innerlijke drive, elk verlangen, elke toekomstdroom en noem maar op bent verloren en dat je hoort bij een massa die het best vergeleken kan worden met een kudde dieren, nuttige dieren dan ook nog wel. Ik ga nu – het komt bij gewone mensen namelijk nooit voor – voorbij aan die mensen die in dit leven gekozen hebben voor een soort van kluizenaars of monniken bestaan, voor wie bezit niet iets is wat wordt nagestreefd. Het soort mensen eigenlijk dat vaak door de Rooms Katholieke kerk als heilig werd verklaard.

Waar de wereldelite, verenigd in het World Economic Forum, nu aan begint te knabbelen is ons individuele recht om geluk in het leven na te streven op elke manier die maatschappelijk is toegelaten. Zeg nou maar: de wereldregering in spé, als het er al ooit van komt, wil niet dat wij allemaal het recht hebben om persoonlijk geluk in ons leven na te jagen.

Wonderlijk trouwens. Het gaat hier om een groep zeer rijke mensen voortkomend uit de grote Tech. Industrie en BigFarma, die ons willen gaan besturen ondanks het feit dat wij hen daarvoor nooit gekozen hebben of zelfs maar zouden kiezen. Voor zichzelf hebben zij natuurlijk het recht verzekerd op geluk op welke manier dan ook. Eigenlijk – als ik het tenminste goed heb begrepen – maken zij zelf uit wat ze zelf wel en niet mogen.

Ze willen hoe dan ook bepalen wat wij wel en niet mogen zonder dat we daar zelf iets over te zeggen hebben. Ach nou ja, waarschijnlijk zullen ze overal op de wereld wel een soort van klachten bureautjes creëren. Daar kun je dan van allerlei grieven kwijt waarmee ze niets doen als ze het niet nodig vinden en waardoor ze je in de gaten kunnen houden als je lastig en opstandig wordt. Dat laatste zal overigens niet heel vaak gebeuren als de trans humane plannen die ze met ons hebben tenminste goed uitpakken. Misschien heb je het nog niet gemerkt, maar de wereldwijde zogenaamde vaccinatiecampagne tegen de zogenaamde Covid-19 pandemie was natuurlijk helemaal niet bedoeld om mensen ergens tegen te beschermen, welnee. Het was een nog steeds lopend experiment dat officieel in 2023 pas eindigt en waarin twee hoofddoelen te onderscheiden vallen: 1. Het toedienen van Nano partikels die uiteindelijk de mens gemakkelijk beïnvloedbaar en bestuurbaar door de wereldregering moeten maken en 2. Een flinke opruiming onder de nutteloze levenden houden, zodat het totaal aantal mensen die onder deze regering moeten dienen niet veel groter is dan een half miljard. Als je bedenkt dat we nu met ongeveer acht en een half miljard mensen op Aarde leven, dan begrijp je dat volgens de wereldregering, die naar ik vurig hoop een snelle ondergang zal vinden, acht miljard mensen binnen korte tijd moeten sterven. Bij de samenstelling van de zogenaamde vaccins is daar al rekening mee gehouden, zoals oplettende mensen steeds duidelijker merken.

Wat ik hiermee zeggen wil? Er wordt een massamoord op ons voorbereid en ons kennende zal het voor een flink deel lukken, voor en aleer wij in een alles verwoestende opstand die zogenaamde wereldregering en trawanten aanvallen en vernietigen.

Eigenlijk zijn we al veel te lang op onze handen blijven zitten en weet je waarom?

Bijna niemand kan zich voorstellen dat er mensen bestaan die zo slecht zijn dat ze ons willen uitroeien. Maar kijk een even achterom. Denk je dat er in 1933, toen Hitlers invloed – gefinancierd door de zelfde mensen – begon toe te nemen, iemand had kunnen bedenken dat hij een poging zou ondernemen om wereldwijd alle joden te vernietigen omdat zij volgens zijn zieke theorie het kwaad in de wereld vertegenwoordigden.

Ja, ach, misschien had Hitler wat het kwaad in de wereld betreft een heel klein beetje gelijk. Er waren aan de overkant van de Atlantische oceaan inderdaad een paar joodse families, de Rothschilds en de Rockefellers die alle kwaad in de wereld vertegenwoordigden en nog steeds vertegenwoordigen, maar die heeft hij nooit laten ophalen en op de trein gezet. Dat waren zijn broodheren.

Invoering

Frontnieuws is een nieuwsbron die ik graag volg, omdat de boodschappen daar als regel haaks staan op wat de mainstream media on bieden, zodat ik in elk geval zelf kan kiezen wat mij logisch en waar lijkt

Dit is een nieuwsbrief gewijd aan het verduidelijken van actuele gebeurtenissen wereldwijd. Het zal worden gedaan op een manier die twijfel wegneemt, gebeurtenissen vereenvoudigt en de zaken die van belang zijn voor ons welzijn.

Er zijn verschillende factoren betrokken bij de strijd om de wereldmacht. De meesten van ons hebben de ervaring gehad om de ‘verborgen afbeelding’ in een andere afbeelding, in een kindertijdschrift, te ontdekken. Meestal wordt een landschap getoond. Het bijschrift luidt ongeveer als volgt: “Ergens op deze foto verborgen een ezel die een kar trekt met daarin een jongen. Kun je ze vinden?” Wat je ook probeerde, meestal kon je de verborgen afbeelding pas vinden als je naar de laatste pagina in het tijdschrift ging, die zou onthullen hoe slim de kunstenaar het voor ons had verborgen.

Als we het landschap bestuderen, realiseren we ons dat het hele beeld zo is geschilderd dat het echte beeld van binnen verborgen is, en zodra we het ‘echte beeld’ zien, valt het op als een gier tussen de mussen.

Zo creëren de schilders van de mainstream media (msm) op kunstzinnige wijze landschappen voor ons die bewust het echte beeld verbergen. We laten je zien hoe je de “verborgen foto” in de landschappen die ons dagelijks worden gepresenteerd via alle msm-formaten kunt ontdekken. Op deze manier kun je door de camouflage heen kijken – de ezel, de kar en de jongen die er al die tijd zijn geweest.

Niet op zijn plaats

Miljarden mensen zijn gefrustreerd en bezorgd over de onrust in de samenleving. Ze voelen dat er iets mis is, maar door de schilders kunnen ze er niet helemaal de vinger op leggen.

Misschien ben jij een van die personen. Er klopt iets niet, maar je weet niet precies wat. We blijven nieuwe leiders kiezen die trouw beloven alle kwalen van de samenleving een halt toe te roepen. Maar ondanks hoge verwachtingen en schitterende campagnebeloftes, verergeren deze problemen, ongeacht wie er in functie is. Is er een plausibele reden om te verklaren waarom dit gebeurt? Dat mogen we niet denken. We worden verondersteld te denken dat het allemaal toevallig en toevallig is, en dat we er daarom niets aan kunnen doen.

Er gebeurt niets per ongeluk

De Amerikaanse president Roosevelt (1933-1945) zei ooit: “In de politiek gebeurt niets per ongeluk. Als het gebeurt, kun je er zeker van zijn dat het zo was gepland”. Hij bevond zich in een goede positie om het te weten, aangezien hij 12 jaar lang president van de VS was.

Deze nieuwsbrief gaat over de planning en de duivelse genialiteit van twee machtscentra in de wereld, en hoe ze plannen hebben gemaakt om de mensheid tot slaaf te maken. We hopen dat het zaken zal verklaren die tot nu toe onverklaarbaar leken; dat het beelden scherp in beeld zal brengen die door de landschapsschilders van de massamedia zijn verduisterd.

Politici en intellectuelen voelen zich aangetrokken tot het idee dat gebeurtenissen worden voortgestuwd door een mysterieuze stroom van de geschiedenis, of per ongeluk gebeuren. Door deze redenering hopen ze de schuld te ontlopen als het mis gaat. Het meest effectieve wapen dat tegen de ware theorie van de geschiedenis wordt gebruikt, is echter spot en satire. Niemand houdt er immers van om belachelijk gemaakt te worden. In plaats van belachelijk gemaakt te worden, zullen de meeste mensen rustig blijven.

Zelfvoldane superioriteit

Met de leiders van de academische en mediawereld die deze spottende houding aannemen ten opzichte van de ware historische en actuele gebeurtenissen, is het niet verwonderlijk dat miljarden mensen, in een natuurlijke wens om niet naïef te lijken, de houding aannemen en de clichés van de opiniemakers herhalen . Deze personen, in hun poging om verfijnd te lijken, nemen de houding van zelfvoldane superioriteit van hun mentor aan, ook al hebben ze zelf geen 5 minuten besteed aan het bestuderen van het onderwerp machtspolitiek.

Degenen die geloven dat grote wereldgebeurtenissen het resultaat zijn van geavanceerde planning, worden uitgelachen – maar gebeurtenissen die ons lot bepalen, vinden plaats omdat iemand ze op die manier heeft gepland. In de eerste plaats volgen de meeste mensen hun leeftijdsgenoten, net zoals de meeste vrouwen die modetrends volgen. Tegen de stroom ingaan betekent een sociale outcast worden. Ten tweede hebben deze mensen in de loop der jaren een sterke emotionele interesse gekregen in hun eigen fouten. Hun ego’s zijn volledig toegewijd aan de toevallige theorie van de geschiedenis.

De meeste mensen zijn zeer terughoudend om toe te geven dat ze zijn opgelicht, misleid of een slecht beoordelingsvermogen hebben getoond. Als we het bewijs van een samenzwering die ons politieke, sociale, economische en religieuze lot van achter de schermen stuurt, inspecteren, zouden veel mensen gedwongen worden een leven lang verzamelde meningen te verwerpen. Er is inderdaad een persoon met een sterk karakter voor nodig om de feiten onder ogen te zien en toe te geven dat hij ongelijk heeft gehad, ook al was hij zo “goed geïnformeerd” over het gemanipuleerde nieuws. Veel mensen (in hoge functies bij de overheid, het bedrijfsleven en de financiën), zoals ik persoonlijk kan bevestigen, schudden hun hoofd en mompelen: “Ik dacht dat ik alles van de wereld wist”. Onthoud dat “sneeuw niet zwart is”, en de media hebben velen ervan overtuigd dat het zo is.

Verlangen naar macht

Iedereen weet dat er tirannen en dictators – zoals Adolf Hitler en Stalin en anderen – bestonden. Dat betwist niemand. De terreur en vernietiging die deze gekken de wereld hebben aangericht, worden universeel erkend. Al deze tirannen wilden de wereld veroveren. We weten dat.

Is het dan niet theoretisch mogelijk dat een miljardair in een penthouse in Manhattan, Londen of Parijs zou kunnen zitten en dezelfde droom zou kunnen dromen als Hitler of Lenin. Je moet toegeven dat het theoretisch mogelijk is. Julius Caesar, een rijke aristocraat wel. En zo’n man zou misschien een alliantie aangaan met andere gelijkgestemde mannen, nietwaar? Ceasar deed. Deze mannen zouden uitstekend zijn opgeleid, een enorm sociaal aanzien hebben en in staat zijn verbazingwekkend grote hoeveelheden geld bij elkaar te brengen om hun plannen uit te voeren. Dit zijn voordelen die Stalin, Lenin en Hitler niet hadden.

Het is voor de gemiddelde mens moeilijk om zo’n perverse machtswellust te doorgronden. De typische persoon wil alleen succes hebben in zijn werk, zich een redelijk hoge levensstandaard kunnen veroorloven. Hij wil in ziekte en gezondheid voor zijn gezin zorgen en zijn kinderen een goede opvoeding geven. Daar houdt zijn ambitie op. Hij heeft niet de wens om macht over anderen uit te oefenen, andere landen of volkeren te veroveren, of een koning of heerser te zijn. Hij wil zich met zijn eigen zaken bemoeien en van het leven genieten. Omdat hij geen lust naar macht heeft, kan hij zich moeilijk voorstellen dat er anderen zijn die naar een andere trommel marcheren.

Maar we moeten ons realiseren dat er door de geschiedenis heen Hitlers, Lenins en Caesars zijn geweest. Waarom zouden we aannemen dat er tegenwoordig geen mannen zijn met perverse machtswellusten? En als deze mannen toevallig miljardairs zijn, is het dan niet mogelijk dat ze mannen als Hitler en Lenin als pionnen gebruiken om de macht voor zichzelf te grijpen. Inderdaad, hoe moeilijk dit ook te geloven is, dat is tegenwoordig het geval.

Wat is politiek?

Politiek is het uitoefenen van macht. En deze macht is gebaseerd op rijkdom. In de politiek is geld de drijfveer en het doel is macht. Een politicus – hoe hoog in rang ook – is een dienaar van die macht. Laten we een voorbeeld nemen om dit te vereenvoudigen. De rijkste man van de stad is degene voor wie de burgemeester en de politiechef zeer respectvol zijn. Wat de rijke man zegt, is normaal gesproken wat er gebeurt. En dit voorbeeld kan worden “geknipt en geplakt” van een stad naar een stad, naar een natie en een regio, en vervolgens naar de wereld.

Wat is geopolitiek?

Geopolitiek staat voor geografisch. Het is de praktijk van macht gebaseerd op de geografie van een regio. Welke waarden heeft die specifieke regio? Het kan een haven zijn, een transportcorridor of natuurlijke hulpbronnen.

Dan is meer inzicht nodig op het gebied van geld en internationale financiën. Hoe is de mensheid tot deze huidige situatie gekomen, van een onevenwichtig mondiaal financieel systeem?

Privébezit bestaat al sinds mensenheugenis. Het huidige systeem is grotendeels gebaseerd op woeker – het uitlenen van geld tegen rente – wat alle grote religies hebben verboden. De bankiers kunnen vanuit het niets geld of krediet creëren. Dus degenen die de creatie van geld in het land kunnen beheersen, kunnen gemakkelijk de meeste aspecten van het leven in dat land bezitten en beheersen – van de sociale tot de economische, politieke en zelfs religieuze aspecten.

In dit verband kan het goed zijn om op te merken dat geld een zeer fundamentele tester is van het menselijk karakter. Geld zal de meeste mannen heel diep blootstellen, in elk aspect van het leven. Zelfs afgezien van het voor de hand liggende feit dat we geld nodig hebben in ons dagelijks leven, moet worden toegegeven dat het een zeer aanzienlijke kracht is.

Dit is allemaal bekend, maar minder bekend is het proces waardoor deze macht van geld onder de controle van een kleine groep mensen is gebracht. Als integraal onderdeel van die machtsovername heeft zich ook het proces ontwikkeld van het verkrijgen van volledige politieke controle over de wereld, beide samenwerkend.

Nu, deze nieuwsbrief is om u te informeren over hoe dit wordt gedaan. Belangrijker is dat alle actuele gebeurtenissen in de wereld beter worden begrepen, met dit als achtergrond. En je zult zien hoe onverklaarbare problemen en gebeurtenissen worden opgehelderd en begrepen, en de echte machthebbers en makelaars worden onthuld. Door gebeurtenissen als de verschillende oorlogen, financiële crises en andere alledaagse gebeurtenissen, zal men in staat zijn de waarheid te begrijpen. Gebeurtenissen van de afgelopen 2 decennia zullen worden toegelicht. Zoals 9/11, het Midden-Oosten, de financiële ineenstorting van 2008 en de naderende oorlog tussen Oost en West, en nog veel meer.

De powerbrokers hebben ons ervan overtuigd dat “sneeuw zwart is”. Dit is de perceptie die er is. We nemen je mee “achter het nieuws” en leggen de ware reden voor die specifieke gebeurtenis uit. We zullen je laten zien dat “sneeuw wit is”.

Conclusie

Om het heden te evalueren, is het belangrijk om het verleden te evalueren. Wat vandaag gebeurt, is gevormd door het verleden. Wat vandaag gebeurt, zal op zijn beurt de toekomst bepalen.

Onze nieuwsbrief zal vanaf januari 2016 2 nummers per maand hebben. Onderwerpen die aan bod komen, variëren van financiën, economie, geopolitiek, onderwijs, de wereldwijde handel in verdovende middelen en een onderwerp dat ‘rijken van de geest’ wordt genoemd. Daarnaast zullen we schrijven over de oorsprong van moderne financiën en de ware geopolitieke geschiedenis van verschillende landen, zoals de VS, Rusland, China, Groot-Brittannië, Afrika en andere kwesties met betrekking tot de opkomst van de financiële machthebbers.

Ik hoop dat deze nieuwsbrief u zal helpen bij het begrijpen van de wereld waarin we leven.