In het kort wat nu kan nadat je gevaccineerd bent en zonder je toestemming

Een virus maken waarvan ook gezonde mensen een weekje beroerd zijn en zwakke mensen aan doodgaan is technisch uitvoerbaar.

Zorgen dat het hele volk angst wordt aangejaagd (is geen bewijs voor nodig)

Een vaccin maken dat speciaal voor dat virus beschermt is mogelijk, maar lastig, omdat een virus onmiddellijk begint te muteren. Het gezondheidseffect doet er ook niet toe.

Aan een vaccin kunnen nano onderdelen worden toegevoegd die zo geprogrammeerd zijn dat ze de hersenen bereiken.

Door mensen met veel ervaring en kennis op het gebied van computerprogramma’s en met behulp van voldoende know how van neurologie kan het denken en bewustzijn van mensen worden beïnvloed.

Met behulp van het wereldwijd uitgerolde 5G netwerk kunnen beïnvloedende en besturende signalen worden gestuurd.

Het veel geprezen en volstrekt te vermijden COVID-19 vaccin kan dat doen. Als iemand het kan regelen is dat Bill Gates wel.

Voor de duidelijkheid en om aan te tonen dat dit geen onzinnige en toekomstige luchtfietserij van het soort sciencefiction is zet ik hieronder (Engels, sorry) wat Dr. Delgado in 1977 al kon. (Toen nog met geïmplanteerde draadjes en een zender in zijn hand en een antenne op het hoofd. Dat hebben we tegenwoordig allemaal niet meer nodig.

Research[edit]

Rodríguez Delgado’s research interests centered on the use of electrical signals to evoke responses in the brain. His earliest work was with cats, but he later did experiments with monkeys and humans, including psychiatric patients.[3][4]

Much of Rodríguez Delgado’s work was with an invention he called a stimoceiver, a radio which joined a stimulator of brain waves with a receiver which monitored E.E.G. waves and sent them back on separate radio channels. Some of these stimoceivers were as small as half-dollars. This allowed the subject of the experiment full freedom of movement while allowing the experimenter to control the experiment. This was a great improvement from his early equipment which included visual disturbance in those whose wires ran from the brain to bulky equipment that both recorded data and delivered the desired electrical charges to the brain. This early equipment, while not allowing for a free range of movement, was also the cause of infection in many subjects.[5]

The stimoceiver could be used to stimulate emotions and control behavior. According to Rodríguez Delgado, “Stimulation of different points in the amygdala and hippocampus in the four patients produced a variety of effects, including pleasant sensations, elation, deep, thoughtful concentration, odd feelings, super relaxation, colored visions, and other responses.” Rodríguez Delgado stated that “brain transmitters can remain in a person’s head for life. The energy to activate the brain transmitter is transmitted by way of radio frequencies.”[6]

Using the stimoceiver, Rodríguez Delgado found that he could not only elicit emotions, but he could also elicit specific physical reactions. These specific physical reactions, such as the movement of a limb or the clenching of a fist, were achieved when Rodríguez Delgado stimulated the motor cortex. A human whose implants were stimulated to produce a reaction were unable to resist the reaction and so one patient said “I guess, doctor, that your electricity is stronger than my will”. Some consider one of Rodríguez Delgado’s most promising finds is that of an area called the septum within the limbic region. This area, when stimulated by Rodríguez Delgado, produced feelings of strong euphoria. These euphoric feelings were sometimes strong enough to overcome physical pain and depression.[2]

Rodríguez Delgado created many inventions and was called a “technological wizard” by one of his Yale colleagues. Other than the stimoceiver, Rodríguez Delgado also created a “chemitrode” which was an implantable device that released controlled amounts of a drug into specific brain areas. Rodríguez Delgado also invented an early version of what is now a cardiac pacemaker.[2]

In Rhode Island, Rodríguez Delgado did some work at what is now a closed mental hospital. He chose patients who were “desperately ill patients whose disorders had resisted all previous treatments” and implanted electrodes in about 25 of them. Most of these patients were either schizophrenics or epileptics. To determine the best placement of electrodes within the human patients, Delgado initially looked to the work of Wilder Penfield, who studied epileptics’ brains in the 1930s, as well as earlier animal experiments, and studies of brain-damaged people.[2]

The most famous example of the stimoceiver in action occurred at a Córdoba bull breeding ranch. Rodríguez Delgado stepped into the ring with a bull which had had a stimoceiver implanted within its brain. The bull charged Delgado, who pressed a remote control button which caused the bull to stop its charge. Always one for theatrics, he taped this stunt and it can be seen today.[7] The region of the brain Rodríguez Delgado stimulated when he pressed the hand-held transmitter was the caudate nucleus. This region was chosen to be stimulated because the caudate nucleus is involved in controlling voluntary movements.[2] Rodríguez Delgado claimed that the stimulus caused the bull to lose its aggressive instinct.

Although the bull incident was widely mentioned in the popular media, Rodríguez Delgado believed that his experiment with a female chimpanzee named Paddy was more significant. Paddy was fitted with a stimoceiver linked to a computer that detected the brain signal called a spindle which was emitted by her part of the brain called the amygdala. When the spindle was recognized, the stimoceiver sent a signal to the central gray area of Paddy’s brain, producing an ‘aversive reaction’. In this case, the aversive reaction was an unpleasant or painful feeling. The result of the aversive reaction to the stimulus was a negative feedback to the brain.[2] Within hours her brain was producing fewer spindles as a result of the negative feedback.[8] As a result, Paddy became “quieter, less attentive and less motivated during behavioral testing”. Although Paddy’s reaction was not exactly ideal, Rodríguez Delgado hypothesized that the method used on Paddy could be used on others to stop panic attacks, seizures, and other disorders controlled by certain signals within the brain.[2] [9][10]

Publication[edit]

José Rodríguez Delgado authored 134 scientific publications within two decades (1950-1970) on electrical stimulation on cats, monkeys and patients – psychotic and non-psychotic. In 1963, New York Times featured his experiments on their front page. Rodríguez Delgado had implanted a stimoceiver in the caudate nucleus of a fighting bull. He could stop the animal mid-way that would come running towards a waving red flag.[11]

He was invited to write his book Physical Control of the Mind: Toward a Psychocivilised Society as the forty-first volume in a series entitled World Perspectives edited by Ruth Nanda Anshen. In it Rodríguez Delgado has discussed how we have managed to tame and civilize our surrounding nature, arguing that now it was time to civilize our inner being. The book has been a centre of controversy since its release.[1] The tone of the book was challenging and the philosophical speculations went beyond the data. Its intent was to encourage less cruelty, and a more benevolent, happier, better man, however it clashed with religious sentiments.

José Rodríguez Delgado continued to publish his research and philosophical ideas through articles and books for the next quarter century. He in all wrote over 500 articles and six books. His final book in 1989, was named Happiness and had 14 editions.[11]

Bedenk dit in vredesnaam voor je je laat vaccineren.

Update

Net ben ik de trap op geklommen en achter deze computer gaan zitten, maar eerst pak ik dan, zoals elke dag, de saturatiemeter die naast mij op mijn bureau ligt, die meter die naast mijn hartslag de saturatie van het moment aangeeft, de mate waarin mijn bloed verzadigd is met zuurstof. Waarom ik dat doe? Ach, het is een gewoonte. De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat ik dat ding vaker ben gaan gebruiken in deze periode van de aan onze hele beschaving opgedrongen vrees voor een zwaar overdreven virale ziekte. Als je namelijk ernstig aan een longinfectie lijdt dan daalt die zuurstof verzadiging in je bloed vaak beneden de negentig procent. Dan ben je benauwd, vaak heb je koorts en nog een aantal andere vervelende klachten. Ik heb dat niet. Ik was net de trap opgelopen en de meting vertelde me dat mijn hartslag 82 was en mijn saturatie 97. Prima.

Soms moet ik voor controle op wat kleine narigheden die kennelijk bij mijn voortschrijdende leeftijd horen even in een ziekenhuis zijn. Bij de ingang staan dan tegenwoordig van die bemoeierige types die vragen of je…enzovoort. Ik stap het dan zelf bewust voorbij en roep over mijn schouder dat mijn saturatie zojuist thuis gemeten 97 was. Ik wordt dan in elk geval niet verder ondervraagd.

Nee, ik ben niet bang voor het coronavirus. In de eerste plaats weet ik dat de hele wereldwijde actie, uitgevoerd door corrupte mensen van de World Health Organisation de grootste zwendel is die onze wereld ooit gekend heeft. In de tweede plaats hebben ze deze zwendel zo ongelooflijk dom en doorzichtig opgetuigd dat ik in het begin al begreep dat we bedrogen worden.

Op deze pagina’s van mijn weblog heb ik er veel over geschreven, maar ik moet daarmee doorgaan, omdat lang niet iedereen nog doorheeft wat ons wordt aangedaan en waarom. En dat moet wel. Anders komen we niet op tijd allemaal in opstand tegen de mogelijke verschrikkingen die voor ons klaar worden gelegd. Ik moet het jullie vertellen. Nee, ik weet het, ik ben een doemdenker, een betweter, een complotdenker, maar ook een klokkenluider. En als je mocht denken dat al mijn schrijfsels mij in dank worden afgenomen en dat ik ook zelfs maar af en toe te horen of te lezen krijg: Peter, wat goed dat je er zo diep in duikt en zoveel uitlegt. Daarvoor doe ik het ook niet. Waarom dan?

Nou, zoiets als dit. Ik zie dat jij in je auto met een gangetje van honderdtwintig op de weg zit en dat je moe bent. Het is avond en bent vanmorgen al vroeg vertrokken. Ik zie dat je ogen pijn doen en dat je er steeds in zit te wrijven. Ik zie ook dat er verder op de weg een slecht verlichte weg beschadiging is en ik merk dat jij die niet opmerkt. Dus roep ik in je oor: “Kijk Uit”. Meer niet, snap je.

Het kan me echt niet schelen of je het nu precies met mijn uitleg van alles wat er op de wereld gebeurt eens bent. Ik wil alleen maar zorgen dat jij niet belazerd wordt omdat je moe bent en daardoor niet goed op let.

Goed, je kent me langer dan vandaag dus ik vat even samen wat er gebeurt. Of je me gelooft moet je zelf weten. Ik lieg niet, ik verzin het niet. Ik heb het gewoon gezien, gecontroleerd en ik geef het door. Uiteraard ben jij de baas over wat je gelooft, maar ik waarschuw je: de kranten, de radio, de televisie, al het nieuws over corona is gelogen en de mensen die de leugens verspreiden zijn gekocht en betaald. Ja, ook die mensen van het nieuws die je meestal zo sympathiek vindt. Het is namelijk oorlog. Dit is de derde wereldoorlog.

Jarenlang hebben de allerrijkste mensen op de wereld belegd in de farmaceutische industrie. Ze hadden namelijk lang geleden ontdekt dat iedereen in de westerse wereld bang is voor ziekte en dood. Ze hadden al vlak na het begin van de vorige eeuw door dat er aan ziekte veel meer geld te verdienen is dan aan gezondheid. Iedereen wil stralend gezond zo lang mogelijk blijven leven. Daarom zorgden ze ervoor dat er flink wat extra ziektes werden bedacht, waartegen de industrie dan geneesmiddelen ontwikkelde. Je moet voor de aardigheid een kijken hoeveel bloeddrukmiddelen er op de markt zijn, of hoeveel middelen er in de psychiatrie worden gebruikt. En dan de reeksen van antibiotica en niet te vergeten de slaapmiddelen. En dan ja, dan komen we aan de gevreesde ziekte, Kanker. Dat is een enorme industrie geworden.

Je snapt natuurlijk wel dat het hele medicijnen verhaal behoorlijk ingewikkeld is geworden. Zo ingewikkeld dat geen gewoon mens er meer iets van snapt. Trouwens, ook heel veel huisartsen zijn al lang de draad kwijt. Die worden jaarlijks bestookt met dure reclamecampagnes uitgedacht door duren reclamebureaus, waardoor de medicijnen waarvoor ze reclame maken – nuttig of niet – natuurlijk nog duurder worden.

Je begrijpt natuurlijk wel dat de wetenschappers die medicijnen ontwikkelen misschien nog niet eens de ergste vijand van de gezonde mens zijn. Dat zijn de financiële mensen en de investeerders. Die willen gewoon steeds meer.

Er is op de wereld een betrekkelijk kleine club van heel rijke investeerders. Die mensen hebben lang geleden op tijd beseft dat angst en onzekerheid – hoe raar het ook klinkt – het best verkopen. Als je rijk wilt worden moet je met succes mensen voorspiegelen dat je ze gezondheid en financiële zekerheid kunt bieden als ze jou producten maar kopen en dat ze alle reden hebben om bang te zijn als ze dat niet doen.

Natuurlijk zijn er door de jaren slimme manieren gevonden om mensen te laten geloven dat jij het beste met hen voor hebt en dat jouw raad de beste is. Een heel duidelijk voorbeeld zien we bij de vaccins.

Vroeger, toen ik klein was, werden we gevaccineerd tegen pokken. Je moest zelf een bewijsje hebben dat je was gevaccineerd, anders mocht je niet naar school. Dat pokken alleen maar voorkwamen toen mensen nog in huizen woonden waar wandluizen huisden – want die verspreidden het pokkenvirus – dat werd er niet bij gezegd. Wij moesten gewoon die prik, want pokken was erg en ook vaak dodelijk.

Tegenwoordig zien we heel veel mensen de griepprik nemen, elk jaar weer. Die prik helpt dus blijkbaar niet om ervoor te zorgen dat je geen griep meer kunt krijgen, zoals de pokkenprik dat moest doen of tegenwoordig DKTP en mazelen.

Raar trouwens dat er tegenwoordig wordt ingeënt tegen kinderziektes. Als je zo’n kinderziekte gehad hebt ben je levenslang immuun. Met zo’n vaccin hoogstens een paar jaar.

Wat wil ik nou zeggen met deze voorbeelden? Dit: met vaccins worden jaarlijks miljarden verdiend. Ze helpen maar een beetje en doen ook een boel schade, terwijl immuniteit na het doormaken van een kinderziekte gratis is en geen schade doet en bovendien levenslang werkt. Wordt de hele wereld vol jonge ouders dan schandelijk bedrogen? Ja, inderdaad.

Maar de farmaceutische investeerders hebben nooit genoeg. Er kan nog veel meer winst uit het onwetende volk worden geknepen. Elk jaar de griepprik wordt door veel mensen niet genomen. Als het echt zou helpen was één keer wel genoeg. Er moest dus nodig iets anders bedacht worden.

De hele wereld moest met groot gezag duidelijk worden gemaakt dat nu echt de dood van vele miljoenen mensen dreigde. Daar komt het huidige coronavirus op de proppen.Houd dit maar even vast, want er moet nu eerst een tussen stuk met uitleg komen.

Die heel grote investeerders in onder meer de farmaceutische industrie, maar ook in de banken, in de energie industrie, de voedingsindustrie en nog veel meer, dat is eigenlijk een betrekkelijk kleine groep waanzinnig rijke mensen. We noemen ze wel eens de één procent, maar het is lang niet een procent van de wereld bevolking. Wel bezitten ze bijna alles wat er te bezitten valt. Mocht je soms denken dat er ook wel iets van jou is, bijvoorbeeld je huis of zo, dan is het altijd zo dat je daar helemaal niets aan hebt als je niet toch steeds dingen moet betalen die van hun zijn.

Goed, die kleine groep multimiljardairs dan wil ondanks dat ze al zoveel hebben toch steeds meer. En omdat ze materieel eigenlijk alles al hebben is er nog maar één ding aantrekkelijk en dat is invloed. Invloed op wat? Nou, op ons. Wij, het gewone mensenvolkje dat niet bij hun clubje hoort is wat onvoorspelbaar. Dat zie je op allerlei terreinen. Neem nou die jaarlijkse griepprik. Die nemen de meeste mensen niet. Daar ergeren ze zich aan. Dat gaat ten koste van de winst en het gaat tenslotte allemaal om de winst. Dus hebben ze – al tien jaar geleden trouwens – een plan bedacht. Een geniaal plan waar het hele suffe mensenvolkje in zal geloven, tot het te laat is. Maar ja, dan moeten ze maar niet zo dom zijn.

Het plan:

 1. We nemen een gewoon besmettelijk virus. Gezonde mensen zijn er een weekje wat snotterig van, maar zieke oude mensen gaan eraan dood als ze maar niet met gewone bestaande geneesmiddelen worden behandeld. Dat moet dus worden voorkomen.
 2. We zorgen dat het virus zich snel over de wereld verspreid.
 3. We laten de World Health Organisation met alle landen afspreken dat als die organisatie zegt dat het virus zeer gevaarlijk is, dat alle landen dan voor zolang als nodig is onder een noodtoestand in een dictatuur veranderen.
 4. De maatregelen onder die noodtoestand moeten ervoor zorgen dat alle mensen bang worden. Hun levens worden ernstig beperkt, ze mogen bijna niets meer, zeker niet wat ze leuk vinden: uitgaan, theater, samenkomsten, festivals.
 5. Dan komen we met een nieuw vaccin. Dat wordt niet een vaccin dat bedoeld is om een ziekte te voorkomen, want daar hebben we niets aan. Dat moeten de mensen trouwens wel geloven. Dat vaccin waarvan ze jaarlijks enkele dure prikken mee moeten krijgen zal hen echter veranderen in gemakkelijk te manipuleren huisdieren die bovendien wat minder lang leven en wat minder vruchtbaar zijn. Ook zullen ze daardoor open staan voor een flink aantal medische onderzoeken die we nog op stapel hebben staan.
 6. We zullen dan kunnen profiteren van een gemakkelijker te beïnvloeden wereldbevolking waardoor we betrouwbaarder bedrijfsresultaten zullen hebben.
 7. Ach, uiteindelijk zullen ze daar zelf ook tevredener mee zijn: minder oorlogen, meer leuke dingetjes voor het volk, sport, spelen enzovoort, waardoor we ook weer meer genetische verbeteringsproeven met ze kunnen doen.
 8. Samenvattend: bang maken, vaccineren en verdienen maar. Leuk toch?

Ik schrijf het hier nu een beetje badinerend op, maar in grote lijnen is het wat er op het ogenblik op de wereld gebeurt. Miljoenen mensen, alleen al in ons land zijn bang, durven elkaar niet eens een hand te geven. Dat is heel ongezond, bang zijn bedoel ik. En alle instanties werken eraan mee. Het kabinet liegt ons voor, de media liegen ons voor. Allemaal zijn ze gekocht door die rijke bovenlaag. Geld genoeg en dat is zo verleidelijk.

Maar luister en kijk, want er is wel degelijk iets te zien:

De mens is niet volmaakt. Kijk maar wat een zootje het op de wereld is. Natuurlijk worden veruit de meeste oorlogen en conflicten opzettelijk gemaakt door de industrie die er geld aan verdient. Maar als de mens eenmaal leert beter na te denken en te zien wat echt voor iedereen goed is hebben we een heel andere samenleving.

De technieken die nodig zijn om ons te verbeteren zijn voor een deel al beschikbaar. De grote financiële machten beginnen nu echter alvast met het uitproberen van genetische verbeteringsprogramma’s die nog lang niet klaar zijn, die nu zelfs nog gevaarlijk zijn en waar misschien miljoenen mensen aan zullen sterven. Ze doen dat uitsluitend ten eigen bate en om alle kennis over die technieken voor zichzelf te hebben. Daarvoor is het huidige veelbesproken vaccinatie programma bedoeld. Niet in ons voordeel, maar voor hun winst.

Doe niet mee!

Scenario

Voordat ik het idee kreeg naar aanleiding waarvan ik Het Komodo Project schreef, waarover ik vijf jaar heb gedaan, en daarna Trojan Horse, wat ook wel een jaar of drie heeft geduurd, had ik een scenario voor een sciencefiction boek geschreven. Het was een idee voor een boek, want dat is een scenario, waaraan ik ooit een kleine zestig pagina’s heb geschreven. Het bleef maar door mijn hoofd zeuren, maar de invulling wilde niet komen. Soms heb je als schrijver een idee dat je zeer helder voor de geest staat, maar waarbij je toch niet de mensen bedacht krijgt.

Nou ja, zonder mensen geen gebeurtenissen, althans niet in mijn verhalen en zonder gebeurtenissen geen verhaal. Ik liet het uit gebrek aan ideeën maar liggen. Ik heb het nu over een periode die al bijna dertig jaar achter ons ligt.

Vanmorgen werd ik rond halfzes wakker. Dat is voor mij niet ongewoon, omdat ik dan meestal op enigszins slaapdronken benen het toilet bezoek. Terugkomend kijk ik dan met een genieterig gevoel op mijn horloge om vast te stellen dat ik nog minstens twee uur lekker ga slapen. Maar vandaag niet. Ik ging weer in bed, maar ik lag niet lekker. Een kwartier lang heb ik nog meerdere malen zowel de linker als de rechterzij geprobeerd, maar iets in mij wilde eruit. Toen kwam dat oude scenario in mijn herinnering. Het liet me niet los en daarom zit ik nu om halfzeven al weer achter mijn computer.

Dat scenario voor een sciencefictionboek dan: Drie grote oorlogen zijn over de wereld getrokken, waarvan de laatste de meest verwoestende was. Minder dan een kwart van de wereldbevolking is nog maar over en het besef dringt door dat de mens blijkbaar niet in staat is in vrede met elkaar te leven. Mensen hebben voortdurend meer oog voor het eigen belang, het belang van de eigen familie en vervolgens de eigen groep. De competitie die het altijd zo goed deed bij de sport, maar die toch de kiem van strijd in zich had.

Na alle verwoestende oorlogen is er bij de meeste mensen het besef dat het zo niet langer kan en dat de mens van nature, door zijn sterke neiging zichzelf meer te gunnen dan een ander, hard op weg is de hele soort uit te roeien.

Intussen is de wetenschap en met name de wetenschap betreffende genetische manipulatie zeer sterk ontwikkeld. Weliswaar schoorvoetend komt er overeenstemming om het geestelijk functioneren van alle mensen aaneen te sluiten. Een nieuw en zeer belangrijk principe wordt ontwikkeld en vervolgens enkele jaren beproefd om daarna bij alle mensen te worden toegepast: de compassionaliteit. Dit woord dat al snel tot een wereldwijde eigenschap wordt betekent dat alle mensen compassie, meegevoel hebben. In vroeger eeuwen hadden neurologen en psychologen wel opgemerkt dat sommige mensen emoties van anderen voelden. In die tijd hadden ze het over schaduwneuronen. Nu was men er achter gekomen dat een paar kleine onderdelen van onze oer hersenen, de hypocampus en de noduli amygdala, bij alle mensen gelijk geschakeld en nauwkeurig op elkaar reagerend moesten worden om een harmonisch levende vredelievende mens te doen ontstaan. Het te bereiken doel was dat een mens precies het gevoel voelde dat hij of zij in een ander veroorzaakte. De compassionaliteit ging dus heel ver. Er ontstond een samenleving die in elk geval aanvankelijk ideaal leek. Nooit was er meer strijd. De koppeling van gevoelens was zowel geestelijk als lichamelijk ongelofelijk sterk. Zo sterk zelfs dat als er – wat bijna nooit gebeurde – iemand in woede een ander pijn deed, hij de zelfde pijn voelde. Sterker nog, de compassionaliteit was totaal. Als je iemand doodde stierf je op dat moment zelf ook.

Zo op het eerste gezicht zou je kunnen denken dat er weinig mis kon gaan in deze compassionele samenleving. Dat was ook eigenlijk wel zo, of eigenlijk nee. Er gebeurde namelijk niets nieuws meer, er was geen ontwikkeling meer. Iedereen besteedde al zijn tijd om bij een ander een prettig gevoel op te wekken om dat zelf ook te voelen. Eigenlijk ontstond er zoiets als het volkomen egocentrisch genieten.

In onze tijd zien we een beweging ontstaan die zich keert tegen vaccinatie. Voor een deel komt het gedachtegoed van deze beweging voort uit religieuze opvattingen, voor een ander deel uit overtuiging dat vaccinatie tegen mogelijke ziekten als het op de huidige manier gebeurt in betrekkelijk veel gevallen meer kwaad dan goed doet. Deze mensen voelen ook nu in onze tijd al niets voor manipulatie van onze erfelijke eigenschappen.

In de toekomstige tijd die ik in dit scenario beschrijf is dat net zo. Alleen leven de mensen die de compassionaliteit weigeren niet tussen de compassionelen. In mijn verhaal leven ze als een gemeenschap op het grote Canadese eiland Newfoundland. We zijn dus in mijn verhaal beland in een wereld waar twee soorten mensen gescheiden van elkaar leven. Dit zou eindeloos zo hebben kunnen doorgaan. De compassionelen denken met veel liefde over de groep die ik maar even de orthodoxen noem, want anders kunnen ze nu eenmaal niet over een medemens denken. De orthodoxen daarentegen, vinden de compassionelen beklagenswaardige gedenatureerde stakkers omdat ze volgens hen niet zijn zoals de mens bedoeld is, of zichzelf bedoeld heeft. Omdat er geen gevoelsoverdracht tussen de beide soorten plaats vindt is er weinig contact.

Maar dan gebeurt er iets onverwachts. Een groot ruimteschip cirkelt op een dag rond de Aarde. De buitenaardse wezens hunnen door hun technische superioriteit gemakkelijk naar beneden komen en zich onder de mensen mengen, wat trouwens heel gemakkelijk en natuurlijk gaat, wat ze zien er bijna net zo uit als wij. Ze lijken heel vriendelijk al kunnen de compassionelen niet heel goed voelen wat de buitenaardsen voelen.

De orthodoxen hebben in het begin geen weet van het bestaan van deze nieuwkomers. Al snel wordt echter duidelijk dat de reizigers uit de ruimte de overblijvers zijn van een beschaving op een planeet die door oorlogen verwoest is. Deze overblijvers zijn de sterke militanten die met de laatste resten van hun wereld op reis zijn gegaan om een andere wereld te veroveren.

Daar kwam ik in mijn scenario aan op een punt waar onherroepelijk de strijd moest uitbreken. De weerloze compassionelen kunnen eigenlijk van nature al heel lang niet eens meer boos worden en dreigen nu eigenlijk overrompeld te worden.

Op een dag wordt toch een compassionele man zo boos dat hij een van de indringers doodt. Op dat zelfde moment valt niet alleen hij zelf, maar om hem heen nog negen andere mensen dood neer. De buitenaardse indringers kunnen de compassionele reactie dus tienmaal versterken. Een bijna hopeloze en uitzichtloze situatie die, en dat is natuurlijk de strekking van het verhaal, het gevolg is van het onnatuurlijke ingrijpen in de menselijke erfelijke eigenschappen.

De oplossing die ik zoveel jaar geleden bedacht was natuurlijk dat wij, de aardmensen een manier vonden om niet te verliezen en overgenomen te worden door een agressief volk.

Ik bedacht dat de spanningen wel ongeveer een eeuw duurden, maar dat er uiteindelijk een natuurlijke kruising ontstaat tussen de compassionelen en de orthodoxen. Die nieuwe mens is er een die waar nodig strijd kan leveren, die diep verdriet voelt als hij een vijand doodt, maar die daar niet aan sterft. Hierdoor is een mens ontstaan die slechts in uiterste nood tot geweld overgaat, zoals het ook eigenlijk zou moeten zijn.

Nu ik naar dit oude scenario kijk en mij realiseer wat er op dit moment steeds luider wordt geroepen over het nieuwe zogenaamde corona vaccin heb ik toch het gevoel dat het wel lijkt alsof ik het zoveel jaar geleden al heb zien aankomen.

Dat het verbeteren van de mens een lang en moeizaam verhaal is weten we nu zo langzamerhand wel. Ook krijgen we heel af en toe door dat alle narigheid en oorlog voor een kleine groep mensen erg veel geld oplevert en dat het die mensen heel weinig kan schelen wat ze aan pijn en verdriet veroorzaken. Het zal dus nog lang duren voor we in een harmonische samenleving leven. Een konvooi gaat nu eenmaal niet sneller dan het langzaamste schip.

Nog één keer dan:

Ik probeer nog één keer samen te vatten wat er, volgens mij, wereldwijd gebeurt. Als je het met me eens bent, laat het weten. Als je bang geworden bent door alles wat je over het zogenaamd gevaarlijke virus hebt gehoord en wat je door het eenzijdige nieuws bent gaan geloven, lees dan aandachtig wat ik hieronder beweer. Ik houd me niet bezig met complottheorieën. Ik noem een rijtje feiten dan moet je zelf maar je conclusie trekken en je houding bepalen. Pak steekwoorden op en kijk op het internet. Informatie genoeg.

 1. Wat er op onze wereld gebeurt wordt slechts in geringe mate bepaald door onze regeringen. De belangrijkste besluiten worden genomen binnen een zeer kleine kring van onmetelijk rijke mensen. Ze worden weleens aangeduid als de één procent, maar die term wordt alleen gebruikt om dat het er heel weinig zijn, waarschijnlijk niet veel meer dan tussen de duizend en tweeduizend. Een paar namen kan ik noemen: Rothschilds, Rockefeller, Bill & Melinda Gates Foundation. Deze families hebben hun vele honderden en zelfs duizenden miljarden onder gebracht in stichtingen waaraan ze vaak op het oog goede doelen hebben verbonden om zo weinig mogelijk belasting te hoeven betalen. Zij bezitten het merendeel van de aandelen in alle grote industrieën zoals de farmaceutische industrie, de olie industrie, de voedingsmiddelen industrie, de wapen industrie, de banken, de verzekeringsmaatschappijen, maar ook alcohol en tabak en nog veel meer. Een ding hebben ze met elkaar gemeen: ze willen altijd meer en omdat ze eigenlijk alles wat er te bezitten valt al hebben willen ze nu meer macht over de mensen.
 2. De Rockefellers hebben tien jaar geleden al een plannetje geschreven om de wereldmacht in handen te krijgen. Dat plannetje is per ongeluk op straat gekomen, daarom ontkennen ze nu dat het van hun is. Het is bekend onder de term Lockstep. Je moet maar op het internet zoeken. Waar het op neer komt is dat zij adviseren om de hele wereldbevolking angstig te maken met een pandemie, een ernstige en zeer besmettelijke infectieziekte, waarvoor alle landelijke overheden zich verplichten strenge maatregelen te nemen. Dat is wat er nu al maanden gebeurt, maar hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen?
 3. De World Health Organisation, de WHO, die een onderdeel is van de Verenigde Naties, wordt geleid door een aantal lieden die voornamelijk uit eigenbelang doen wat ze doen. De Ethiopiër Tedros Adhanom Ghebreyesus is begin 2017 in Genève gekozen tot de nieuwe algemeen directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Tegen zijn benoeming werd geprotesteerd, omdat hij verdacht werd van corruptie en behoorde tot de kring vertrouwelingen van een repressief regime. Op meerdere sites kun je zijn misdaden lezen. Dat de keus op hem viel zal waarschijnlijk te maken hebben met het feit dat hij bij het nemen van beslissingen de zijde kiest van de meest betalende. Er zitten in het WHO bestuur meerdere belanghebbenden vanuit de farmaceutische industrie. Men kan er veilig vanuit gaan dat Tedros door en door corrupt is en dat adviezen die hij geeft betreffende de gezondheid van de wereldbevolking – en daar is hij tenslotte voor gekozen – gestuurd zullen worden door eigenbelang en dat van zijn vrienden.
 4. Al in het begin van het bestaan van de WHO dacht men aan het beschermen van de wereldbevolking tegen de gevolgen van over de wereld razende infectieziekten (pandemieën) Daarbij werd vastgesteld dat een pandemie werd uitgeroepen als het om een zich snel verspreidende zeer besmettelijke ziekte die naar verwachting vaak dodelijk was. Verder tekenden alle meer dan honderdtachtig landen er voor dat als de WHO een zogenaamde pandemie zou uitroepen, dat alle landen dan noodmaatregelen zouden invoeren. Dat zie je nu bij ons al maanden gebeuren. Die pandemieën zijn vaak griepachtige besmettelijke virusinfecties. Wat echter bijna niemand zich bewust is, is dat onze lichaamseigen afweer, ons immuunsysteem beter dan welk vaccin ook in staat is om ons te beschermen, behalve als we oud en al heel ziek zijn. Maar, wat denk je nu. Op een keer is het leven afgelopen en waar staat nu eigenlijk dat het tot elke prijs gedurende een eindperiode van onafzienbaar en vaak ook heel pijnlijk lijden moet worden gerekt. Besef nou toch mens dat er maar twee echte zekerheden in het leven zijn: te wordt geboren en dat is de reden dat je op enig moment sterft. Vind je dat erg? Dan moet je toch eens goed nadenken. In 2009 veranderde de WHO de definitie van de pandemie. De eis dat de ziekte zeer gevaarlijk en dodelijk moest zijn werd geschrapt. Men kon nu een pandemie uitroepen bij een betrekkelijk ongevaarlijk rondgaand virus. Alle landen moesten dan immers de noodtoestand uitroepen, ook als er in feite geen werkelijk groot gevaar dreigde, zoals nu het geval is.
 5. Door onze hele geschiedenis heen kun je, als je tenminste de moeite wilt nemen, zien dat een kleine bovenlaag probeert macht te krijgen over de rest van de bevolking. Dat gaat alleen in getrapte structuren. We hebben de wereldtop, de nationale regeringen die ons nu draconische en ook onnodige maatregelen opleggen, dan hebben we de machtsstructuren als politie en leger die de maatregelen kunnen afdwingen. Nu wordt de WHO geleid door corrupte mensen die vinden – en dat is ongetwijfeld zo – dat er aan ziekte meer te verdienen valt dan aan gezondheid. Maak mensen bang, zo denkt men, en maak duidelijk dat er slechts een manier is om gezond te blijven en beschermd te zijn tegen het huidige zogenaamd verschrikkelijke virus, vaccinatie, en de handel gaat op gang en het geld stroomt binnen. We leven nu in een tijd dat veel mensen de leugen zijn gaan geloven. Welke leugen? Deze: HET WORDT PAS WEER NORMAAL ALS IEDEREEN TEGEN DIT VIRUS GEVACCINEERD IS.
 6. Toen het de arts Rob Elens verboden werd om de heersende virale infectie binnen enkele dagen te genezen met standaard geneesmiddelen, was duidelijk dat er heel erg vals gespeeld werd en dat vele honderden mensen foutief en levensbedreigend behandeld gingen worden. Dit valse regeringsbesluit heeft enkele duizenden mensen vroegtijdig de dood in gejaagd. De gebeurtenissen zullen met bergen handige leugens worden toegedekt, maar we hebben het over moord met voorbedachte rade.
 7. De ramp gaat zich voltrekken als we niet op de rem trappen voor het te laat is: Er is nieuwe technologie. Het is nu mogelijk om van ons gehoorzame meelopers te maken via regelmatig toegediende injecties, om ons DNA te veranderen om te bepalen hoe lang we kunnen leven en nog veel meer. We weten dat de belangrijkste financier van de WHO, Bill Gates wil dat er maximaal vijfhonderd miljoen mensen op de wereld leven in plaats van de meer dan zeven miljard die er nu zijn. Misschien hebben we dan allemaal meer ruimte, maar wat denk je, is het goed als de rijke top van de financiële wereld bepaalt of je nog een poosje mag leven, of je kinderen mag krijgen, wie er kinderen mogen krijgen, of je wel geschikt bent om je voort te planten of het wel zin heeft dat je iets leert of dat het simpelste handwerk voor jou goed genoeg is en of je überhaupt wel iets te vertellen hebt over jouw eigen leven.
 8. Dit staat nu voor ons klaar. Een klein aantal rijke en machtige mensen willen dit. Wij zijn met veel meer, maar we moeten de nu heersende klasse echt heel snel wegsturen, liefst met de staart tussen de poten, als je begrijpt wat ik bedoel.

Groot nieuws uit Canada, einde van de Covid scam aldaar

In een historische daad van directe democratie hebben twee volksvergaderingen op Vancouver Island de civiele en politie-autoriteiten opgeroepen om af te zien van de handhaving van COVID-voorschriften of te worden beschuldigd van deelname aan een ‘criminele samenzwering tegen de vrijheid en gezondheid van het volk’.

Eerder deze week trotseerden dezelfde Assemblies COVID-voorschriften door een Public Safety Bylaw uit te vaardigen die sociale distantiëren, quarantaine, maskering en verplichte vaccinaties verbiedt als “ongezond, onwettig en ongerechtvaardigd”.

Onder deze wet kan iedereen die COVID-voorschriften probeert op te leggen, boetes en gevangenisstraf krijgen binnen Common Law Courts die zijn ingesteld door de Assemblies.

Zie voor informatie http://www.republicofkanata.ca en dit interview met de Common Law-activisten: https: //bbsradio.com/podcast/here-we -….

31 augustus 2020 gepost als een wereldwijd persbericht.

In an historic act of direct democracy, two Peoples’ Assemblies on Vancouver Island have called upon civil and police authorities to stand down from enforcing COVID regulations or be charged with partaking in a “criminal conspiracy against the liberty and health of the people.” Earlier this week, the same Assemblies defied COVID regulations by issuing a Public Safety Bylaw that outlaws social distancing, quarantining, masking, and mandatory vaccinations as “unhealthy, unlawful and unwarranted”. Under this law, anyone who tries to impose COVID regulations can face fines and imprisonment within Common Law Courts established by the Assemblies. For information see http://www.republicofkanata.ca and this interview with the Common Law activists: https://bbsradio.com/podcast/here-we-… . Posted August 31, 2020 as a global press release.

Het eerste echt goede nieuws sinds maanden.

Griepprik

Onderstaande tekst is niet van mij, maar ik vind hem belangrijk genoeg om te delen met naar ik hoop zoveel mogelijk mensen.

11 goede redenen om de griepprik te mijden

Bron: https://www.dailynieuws.nl/als-je-iemand-kent-die-dit-jaar-een-griepprik-overweegt-laat-hem-dan-dit-zien/

Als je iemand kent die dit jaar een griepprik overweegt, laat hem dan dit zien

Een groeiend aantal experts waarschuwt voor de averechtse gevolgen van een griepprik en adviseren gezinnen om ze te vermijden. Elk jaar proberen medische experts en farmaceutische bedrijven te overtuigen van de zin van een griepprik, maar ze vertellen ons niet de hele waarheid. Een griepprik gaat gepaard met tal van neveneffecten en ze bevatten grote hoeveelheden giftige chemicaliën.

Dit zijn elf goede redenen om een griepprik te vermijden:

1 – De griepprik maakt je ziek. In de meeste gevallen worden kinderen vlak na een griepprik ziek. Dat komt omdat het griepvirus in het lichaam binnenkomt en het lichaam probeert er zich vervolgens tegen te verzetten. Op lange termijn kan dat tot een verzwakking van het immuunsysteem leiden.

2 – Griepvaccinaties bevatten schadelijke stoffen zoals kwik. We weten wel dat de griepprik het griepvirus bevat, maar daarnaast bevat het nog tal van andere schadelijke ingrediënten. Het gaat onder meer om kwik, wat een zwaar metaal is met zware neveneffecten zoals depressies, hartproblemen, geheugenverlies, ademhalingsproblemen, enzovoort.

3 – De griepprik kan Alzheimer veroorzaken. Volgens Dr. Hugh Fudenberg, een expert op het gebied van immunogenetica, kan de griepprik Alzheimer in de hand werken. Uit zijn onderzoek bleek dat personen die regelmatig een griepprik laten zetten 10 keer meer kans hebben om later de ziekte van Alzheimer te ontwikkelen.

4 – De farmaceutische industrie verdient er jaarlijks miljoenen euro’s mee. In Amerika hebben de adviserende organen en departementen banden met de farmaceutische industrie die grof geld verdienen met de griepprik.

5 – Gebrek aan echt bewijst dat de griepprik echt helpt bij jonge kinderen. Uit 51 studies waarbij 260.000 kinderen van 23 maanden tot 6 jaar betrokken waren, toonden geen duidelijk bewijs aan van de effectiviteit van de griepprik. Er werd niet aangetoond dat de effecten beter waren dan de kinderen die een placebo toegediend kregen.

6 – Maken ons meer vatbaar voor pneumonie en andere besmettelijke ziektes. Doordat ons immuunsysteem verzwakt wordt, worden we ook meer vatbaar voor andere ziektes die overdraagbaar zijn van mens tot mens.

7 – Vasculaire aandoeningen. Er werd medisch aangetoond dat er een verband bestaat tussen de griepprik en een verhoogd risico op vasculaire ontstekingen. Symptomen als kaakpijn, pijn in de bovenarm, nek, heupen en schouders, hoofdpijn, koorts en een stijve nek werden allen gelinkt aan de griepprik.

8 – Kinderen onder de 1 hebben geen verhoogd risico. Baby’s onder de 1 jaar zijn meer vatbaar voor neurotoxische aandoeningen omwille van het feit dat hun zenuwstelsel rond de hersenen en het centraal zenuwstelsel nog erg delicaat is. Niettemin wordt het eerste vaccin pas toegediend vanaf 6 maanden.

9 – Verhoogd risico op narcolepsie. Een studie die werd uitgevoerd tussen oktober 2009 en december 2010 heeft aangetoond dat kinderen uit 12 verschillende landen narcolepsie (een slaapstoornis) kregen nadat ze een griepprik hadden gekregen.

10 – Verzwakking van de immunologische reacties. De persoon die een griepprik krijgt zal op langere termijn net meer vatbaar worden voor de ziekte die het vaccin eigenlijk moest bestrijden.

11 – Ernstige neurologische stoornissen. Studies hebben aangetoond dat de schadelijke ingrediënten van de griepprik verantwoordelijk kunnen zijn voor ernstige neurologische aandoeningen. De prik bevat kwik, detergenten, het griepvirus zelf, formaldehyde en andere gevaarlijke stoffen. Al in 1979 wees een studie uit dat de griepprik kan leiden tot zenuwschade en verlamming.

Er is geen bewijs dat de griepprik werkt

Bron: https://www.rtllatenight.nl/nieuws/artikel/4436366/er-geen-bewijs-dat-de-griepprik-werkt

“Als je puur uit voorzorg een vaccin in het lichaam spuit, dan moet het gegarandeerd werken”. Volgens huisarts Hans van der Linde kan de prik daarom beter worden afgeschaft. Van der Linde in RTL Late Night met Twan Huys: “Er is geen bewijs dat het werkt.”

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen is deze week campagne gestart om zorgprofessionals over te halen de griepprik te halen. Op dit moment laat slechts vijf procent van het ziekenhuispersoneel zich inenten tegen de griep.

Van der Linde liet zich vroeger inenten, maar tegenwoordig niet meer. “Vroeger liep ik achter het verkeerde vaandel aan”, vertel hij. Volgens de huisarts ligt er veel marketing aan de griepprik ten grondslag en is de werking niet bewezen. “Het is een buitengewoon slecht vaccin. Het geeft een hele geringe vorming van anti-stoffen.”

‘Al zou ik maar één patiënt helpen’

Hoofdverpleegkundige Susanne Heijmenberg van het AMC Amsterdam heeft wel geloof in het vaccin. Heijmenberg: “Door mijzelf te beschermen tegen de griep, bescherm ik ook de patiënten die in bed liggen.” Eén van de belangrijkste redenen van de hoofdverpleegkundige om zich te laten inenten is dat ze heeft meegemaakt dat patiënten zijn overleden door de griep. “Al zou ik maar één patiënt helpen.”

Groot onderzoek nodig

Ondanks dat hij geen vertrouwen heeft in het huidige vaccin, vindt Van der Linde wel verstandig om onderzoek te gaan doen naar de griepprik. Dit moet volgens de huisarts groots worden aangepakt: honderdduizend mensen wel vaccineren en een controlegroep van honderdduizend mensen die niet worden gevaccineerd. Als uit dit onderzoek blijkt dat het vaccin wel werkt, dan moet volgens de huisarts elke Nederlander worden ingeënt.

Ik blijf me verbazen

Ik prijs me gelukkig dat ik een nieuwsgierig mens ben, zeker in deze tijd. Wat me elke dag weer opvalt is dat het gevoel van dreiging onder mijn soortgenoten weliswaar een heel klein beetje lijkt af te nemen, maar dat er toch ook steeds onontdekte geheimen heel langzaam boven komen. Een van de mensen die daarbij een prominente rol lijken te spelen is een onderzoeksjournalist(e) de het pseudoniem ELLA STER gebruikt. Allerlei thema’s komen langs. Ook besteedt ze aandacht en onderzoekt ze de structuren en groeperingen die het in onze wereld voor het zeggen lijken te hebben, in plaats van de regeringen van de landen, zoals wij denken. Ja, er is heel veel dat wij niet weten en eigenlijk ook niet mogen weten. Daarbij gaat het om zeer rijke groeperingen die zich, zo lijkt het althans meester willen maken van niet alleen alles wat er op de wereld te bezitten valt, maar met de tegenwoordig zich snel ontwikkelende technische mogelijkheden ook van ons hele doen en laten. Er lijkt voldoende reden te zijn om te vrezen dat wij, de mensen die niet bij die rijke wereldtop behoren, een goede kans lopen dat ons doen en vooral ons denken zonder dat wij dat merken wordt bestuurd. Wat gebeurt er dan? Nou simpel, wij doen wat zij willen, omdat wij denken dat wij dat willen. Daarbij worden natuurlijk ook verdienmodellen gecreëerd. Alles wat wij verbruiken om in leven te blijven, voeding, maar ook alle energie, alle vermaak en natuurlijk ook alle medische zorg hebben zij in handen, hetgeen helaas betekent dat zij er belang bij hebben dat we niet gezond genoeg zijn om geen geneesmiddelen nodig te hebben. Met andere woorden, chronische ziekten zijn wel het meest aantrekkelijke verdienmodel voor de farmaceutische industrie waarin heel veel is geïnvesteerd door de allerrijkste groepen.

Dat laatste loopt de laatste tijd een beetje te veel in de gaten. Meer en meer krijg ik het gevoel dat de superieure bovenlaag toch heeft onderschat dat er tussen ons, de gewone wereldburgers, mensen lopen die wat scherper opletten dan zij misschien voor wenselijk houden. En wie zijn zij dan wel. Een ding staat vast, wat ze doen en besluiten doen en besluiten ze achter streng bewaakte gesloten deuren. Er is een boek, dat niet meer verkrijgbaar is en dat “Ridders van Nu” heet, waarin volgens de berichten beschreven wordt wat die geheime genootschappen doen. Verder las ik nog de naam “Cabal” en natuurlijk die van de “Bilderberg Groep”, waarvan onze huidige premier, de vroegere koningin Beatrix en ook de heer Pechtold tot de jaarlijkse genodigden lijken te horen.

Ella Ster pakt ook veel actuele onderwerpen aan. Hieronder heb ik een stukje gekopieerd dat gaat over de reden waarom we voor het wereldwijd uitrollen van 5G niet zouden moeten dansen van blijdschap. Lees maar als je tenminste een heel klein beetje hebt bijgehouden wat er in de elektronische communicatietechnieken allemaal gebeurt, zogenaamd omdat het dan zo prettig is voor ons dat het allemaal veel sneller gaat.

Wetenschappelijk onderzoek over correlatie 5G en coronavirusstructuren

Op 16 juli 2020 verscheen er op Pubmed.gov een vooraankondiging van een publicatie van een nieuw wetenschappelijk onderzoek over de correlatie van 5G-technologie en de inductie van het coronavirus in huidcellen. Nadat de link via social media werd gedeeld werd het artikel ingetrokken. Waarom werd het artikel ingetrokken? Omdat er twijfel is over de kwaliteit van het onderzoek, of omdat men geen ruchtbaarheid aan de zaak wil geven?

Hieronder kun je de Nederlandse versie van de oorspronkelijke samenvatting lezen.

5G-technologie en inductie van coronavirus in huidcellen

«In dit onderzoek laten we zien dat 5G-millimetergolven kunnen worden geabsorbeerd door dermatologische cellen die als antennes werken, naar andere cellen kunnen worden overgebracht en de belangrijkste rol kunnen spelen bij het produceren van coronavirussen in biologische cellen. DNA is opgebouwd uit geladen elektronen en atomen en heeft een inductorachtige structuur. Deze structuur kan worden onderverdeeld in lineaire, torusvormige en ronde inductoren. Inductoren werken samen met externe elektromagnetische golven, bewegen en produceren wat extra golven in de cellen. De vormen van deze golven lijken op de vormen van zeshoekige en vijfhoekige bases van hun DNA-bron. Deze golven produceren enkele gaten in vloeistoffen in de kern. Om deze gaten te vullen, worden er enkele extra hexagonale en vijfhoekige bases geproduceerd. Deze bases zouden met elkaar kunnen worden verbonden en virusachtige structuren kunnen vormen, zoals Coronavirus. Om deze virussen binnen een cel te produceren, is het noodzakelijk dat de golflengte van externe golven korter is dan de grootte van de cel. 5G-millimetergolven zouden dus goede kandidaten kunnen zijn voor toepassing bij het construeren van virusachtige structuren zoals coronavirussen (COVID-19) in cellen.»

Copyright 2020 Biolife Sas. http://www.biolifesas.org.

Publicatie: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32668870/

Goed, vast staat in elk geval dat hierboven een verhaaltje staat dat in de eerste plaats best eens waar zou kunnen zijn en waarvoor ik zelf bovendien echt niet knap genoeg ben om het te verzinnen.

Fade out

Zou het werkelijk zo zijn, dacht ik vanmorgen, toen ik het bericht las dat zowel de burgemeester van Amsterdam als de burgemeester van Rotterdam al na een maand de verplichting tot het dragen van mondkapjes op drukke plaatsen afschaffen. Eerder was het zo dat de bedoeling van die verplichting niets te maken had met de werkzaamheid van de zogenaamde bescherming door die kapjes. Men wist, met andere woorden wel dat niet medische mondkapjes geen bescherming bieden voor de drager en ook niet voor de mensen die de drager ontmoet. Waarom dan die verplichting? Het antwoord op die vraag vond ik direct al een beetje raar: het ging om de houding van de mensen te beïnvloeden. Dat vreemde antwoord heb ik een poosje op me laten inwerken.

Als er geen enkele medische grond te vinden was voor het dragen van die hinderlijke gezicht verhullende bedekking, wat kon dan nog meer die verplichting ondersteunen? Ik moet eerlijk bekennen dat ik er niet onmiddellijk op kwam. Maar ineens drong het tot me door: wij moesten leren gehoorzamen aan verplichtingen waarvoor geen enkele noodzaak bestond. Domme slaafse gehoorzaamheid kun je het ook noemen. Tja, kennelijk zijn er mensen die onze samenleving besturen en die blijkbaar te jong zijn om zich te herinneren hoe blij we waren in negentienvijfenveertig dat we eindelijk niet meer slaafs hoefden te gehoorzamen. Daar ben ik eigenlijk flink van geschrokken. Ja, zeiden ze, maak nou toch geen moeilijkheden. Zo erg is het toch niet om een mondkapje te dragen? Ja, wat moet je dan antwoorden? Dat het mondkapje op zich misschien niet zo erg is, maar dat de zinloze verplichting om het te dragen exponentieel is voor een poging van de overheid om ons gedrag aan de grillen en willekeur van de overheid te onderwerpen. Straks wil die fantasierijke overheid dat we buigen als we de politie zien aankomen of dat we een soort veeg beweging is de lucht maken, zogenaamd om de virussen weg te vegen. Ook zinloos, maar evengoed best verplicht te stellen. Nou ja, ga zo maar door. Ik moet er hoe dan ook niets van hebben dat er met ons wordt gesold, want dat is het.

Ik durf het nog bijna niet te schrijven, want nu begint het er heel voorzichtig naar uit te zien dat onze voortvarende overheid met de zogenaamd intelligente lockdown zich enigszins onbehaaglijk in de gekozen positie begint te voelen. Waar de minister van volksgezondheid een week geleden nog stelde dat hij niet van plan was Hydroxychloroquine weer toe te laten op de geneesmiddelenmarkt, omdat het volgens hem kwakzalverij was, hoorde ik vanmorgen het gerucht dat artsen het al weer voorschrijven. Als dat werkelijk het geval is heeft deze minister heel wat uit te leggen betreffende een misdadige poging het Nederlandse volk noodzakelijke geneesmiddelen te onthouden toen die echt hard nodig waren. Nu, nu de pandemie eigenlijk al een poosje voorbij is en er van die middelen geen spectaculaire resultaten meer te verwachten zijn bij gebrek aan nieuwe corona patiënten, vindt de minister het kennelijk veilig om de middelen vrij te laten en daarbij niet al te vaak de kans te lopen het verwijt te horen: zie je nou wel dat het wel helpt, je had het nooit mogen verbieden. Ach, het is allemaal zo kinderlijk doorzichtig.

Waar moet ik nu ineens aan denken? O ja, onze minister voor volksgezondheid is eigenlijk schoolmeester van de basisschool. Nu begin ik het begrijpen. Hij vertelt sprookjes. Maar meneer De Jonge nou toch. Sprookjes vertellen doen we op school toch alleen tijdens dat laatste uurtje, voorlezen aan het eind van de vrijdagmiddag?

Goh, dat was ik bijna vergeten.

Transhumanisme

Transhumanisme

Wat is transhumanisme? Het is geen ding, maar een filosofie. Transhumanisten (aanhangers van deze stroming) stellen zich op het standpunt dat de evolutie van de mens volmaakt is. Het is tijd voor ons als mens om het heft in eigen hand te nemen. We kunnen en moeten nú technologie gebruiken om de toekomstige evolutie van onze soort bij te sturen.

Voor een sciencefiction schrijver als ik een aantrekkelijke gedachte om mee te spelen, ja, om mee te spelen, maar ook niet meer dan dat. Waarom niet, waarom aarzel ik, waarom voel ik me heel terughoudend? Vind ik het dan geen goed idee om de bestaande mens te verbeteren? Vind ik dan dat de bestaande mens goed is zoals hij is? Nee, dat vind ik absoluut niet. Ik hoef maar eens per dag een krant te lezen en ik zie en begrijp dat nog erg veel mensen trachten hun eigen belangen te realiseren ten koste van andere mensen. Er zijn oorlogen, wreedheden, moorden, dodelijke economische conflicten en noem maar op. Maar waarom aarzel ik dan?

Ik denk dat mijn aarzeling te maken heeft met het spanningsveld tussen echte wetenschappers die altijd bezig zijn waarheid en bruikbaarheid van een enorm scala aan verschijnselen te onderzoeken, met als enige drijfveer een onblusbare nieuwsgierigheid en de mensen die onophoudelijk winst zoeken te maken uit wat de wetenschappers ontdekken.

Uit heel veel negatief nieuws uit onder meer de farmaceutische industrie weet inmiddels bijna iedereen dat corruptie het allergrootste gevaar is. Wetenschappers zoeken herhaalbare waarheid, financiële adviseurs zoeken winst voor de aandeelhouders en zichzelf. Dat zou mooi kunnen samengaan, ware het niet dat de gulzigheid waarmee de winst wordt nagejaagd er veel te vaak tot corruptie van de waarheid leidt, dat negatieve onderzoeks resultaten worden gemanipuleerd of zoekgemaakt, waardoor medicijnen op de markt komen die ofwel niet werken, ofwel kwalijke bijwerkingen hebben.

En nu, wat gebeurt er dan nu in de richting van transhumanisme? Eigenlijk hetzelfde wat bij voortduring op allerlei terreinen gebeurt waar wetenschappers worden misbruikt om valse of schijnresultaten voor echt te laten gelden of – zoals ik vermoed dat nu gebeurt – heel prematuur met een wereldwijde invoering te beginnen van wetenschappelijke resultaten die nog lang niet zeker zijn, die nog lang niet voldoende getest zijn.

Waarom ik dat denk? Ik zag laatst een filmpje dat was gemaakt tijdens de viering van het vijftigjarig bestaan van het World Economic Forum. Een wereldorganisatie van de mensen die samen nagenoeg de hele wereld bezitten. In zijn redevoering stelde de voorzitter dat het eigenlijk zo niet meer kan op onze wereld met de manier waarop wij met elkaar omgaan. Och, dacht ik, daarmee kan eigenlijk niemand het oneens zijn, want we maken er met elkaar toch voor het overgrote deel van de wereldbevolking bepaald geen feestje van.

Maar toen begon hij te vertellen dat het jammer en een gemiste kans zou zijn om geen gebruik te maken van de heersende zogenaamde pandemie, waarvan ik en verder iedereen die iets verder kijkt dan zijn eigen achtertuin nu wel gezien heeft dat er geen werkelijk gevaar is, maar dat de wereldbevolking wordt bangemaakt met leugens. Als je je misschien mijn vorige blog herinnert – anders moet je maar even hieronder kijken onder de titel “Lockstep…”, waar een natuurlijk in alle toonaarden ontkend idee van tien jaar geleden en dat wordt toegeschreven aan de Rockefeller Foundation, al in een aantal punten opsomde hoe de wereld bevolking onder controle gebracht kon worden door angst voor de gezondheid. Ook waren er suggesties hoe voorts het gewone volk, naar ik vermoed niet behorende tot de economische wereldtop, dan met behulp van zogenaamde transhumane technieken verplicht aangepast zou kunnen worden.

Wat zei ik ook alweer in het begin? O ja, het kwam erop neer dat de financiële mensen altijd willen dat het al wordt toegepast als het nog niet klaar is.

Kijk, in dit geval zal dat zorgen voor onafzienbaar menselijk leed, ziekte, mismaaktheid, dood en zeker een totaal verlies aan levensvreugde. En eerlijk gezegd heb ik dat niet over voor de minimale groei in rijkdom bij mensen waar het geld toch al tegen de plinten klotst. Begrijp je wat ik bedoel?

Operation Lockstep

News

Was the COVID-19 Pandemic Planned in Rockefeller’s ‘Operation Lockstep’?

Diabolical plans for world domination aren’t normally posted as readily available PDFs.

Claim

The COVID-19 pandemic was planned by the Rockefeller Foundation in “Operation Lockstep.”

Rating

In July 2020, several social media users started posting about “Operation Lockstep,” a document allegedly released by The Rockefeller Foundation that showed how global elites had planned to manufacture the COVID-19 pandemic for the last 10 years in order to implement a police state:

Like most conspiracy theories, “Operation Lockstep” is based on a small grain of truth: In 2010, the Rockefeller Foundation funded a scenario-planning exercise that envisioned how hypothetical future events could impact the development of technology. This document, however, does not provide any sort of “operation manual” for how to manufacture a global pandemic. Rather, it envisions how the world would be impacted in four different scenarios (including a global pandemic).

When we look at this rumor a little closer, it becomes clear that what is being called “Operation Lockstep” has very few similarities to the COVID-19 pandemic, and that much of the fear about this document was manufactured by purveyors of misinformation. 

What Is “Operation Lockstep: From the Rockefeller Playbook”? It Doesn’t Exist.

 

For starters, the above-displayed image entitled “Operation Lockstep: From the Rockefeller Playbook” is presented as if it shows a screenshot from a document published by The Rockefeller Foundation. However, there is no document called “Operation Lockstep,” and this image did not come from a “Rockefeller Playbook.” Those spreading this rumor have linked “Operation Lockstep” to a report entitled “Scenarios for the Future of Technology and International Development” that was published by The Rockefeller Foundation in 2010. 

The “Scenarios for the Future of Technology” document envisions four scenario narratives, only one of which, dubbed “Lock Step,” deals with a global pandemic. The text in the above-displayed image, “1st Phase: Common cold/flu. Mild symptoms at most. Media endorsement of mass paranoia and fear. Flawed testing system utilized, which picks up any genetic material in the body and triggers a positive result. Inflation of Covid case numbers, through changing of death certificates, double-counting, and classifying all deaths including other disease and natural causes as COVID19. Lockdown will condition us to life under Draconian laws, prevent protests and identify public resistance,” etc., does not appear anywhere in this document. In fact, nowhere in the “Lock Step” section of “Scenarios for the Future of Technology” is the word “COVID” even mentioned. 

Does the Quote “Under the Guise of a Pandemic, We Will Create a Prison State” Come from the Rockefeller Foundation? No.

Rumors about “Operation Lockstep” are often shared on social media along with the quote: “Under the guise of a pandemic, we will create a prison state.” Again, this quote does not appear anywhere in the actual document from the Rockefeller Foundation. This quote appears to come from the Wordpress blog envirowatchrangitikei’s faulty interpretation of the “Scenarios for the Future of Technology” document. While the Rockefeller Foundation did envision a world where governments implemented stricter rules to combat the pandemic (including the mandatory requirement to wear face masks), they did not warn about a “prison state.”

More importantly, however, the genuine report from The Rockefeller Foundation did not envision a future in which world leaders manufactured a pandemic to implement a prison state. A section of this document envisions how global leaders would react to a real pandemic, not how they would create a fake one. 

What Are the Similarities Between “Operation Lockstep” and COVID-19? Few and Far Between.

While the “Lock Step” section of the actual document does deal with a global pandemic, the similarities between The Rockefeller Foundation’s envisioned scenario and the current COVID-19 crisis are few and far between. For instance, the hypothetical pandemic envisioned by foundation started in 2012, originated in wild geese, and killed 8 million people in the first 7 months. Comparatively speaking, the COVID-19 pandemic began at the end of 2019, is widely believed to have originated with bats, and, according to John Hopkins University, has killed just over 600,000 people within an approximate 7 month time-span. 

The “Lock Step” scenario also envisioned that the majority of deaths during this hypothetical global pandemic would take places like Africa, Southeast Asia, and Central America. As of this writing, the most deaths from COVID-19 — about 140,000 — have taken place in the United States. 

A video report from news outlet WUSA9 on the differences and similarities between this rumor and the actual document from The Rockefeller Foundation can be viewed here.

Why Did the Rockefeller Foundation Produce “The Scenarios for the Future of Technology and International Development” Report? To Better Prepare for the Future. 

This rumor is based on a 2010 report published by The Rockefeller Foundation entitled “Scenarios for the Future of Technology and International Development.” This document does not detail an “operation” in a “playbook” detailing how global elites can manufacture a pandemic and implement a prison state. Rather, this document explores the possible outcomes of four different scenarios. 

Judith Rodin, the President of the Rockefeller Foundation, explained the purpose of this document in an introductory letter:

One important – and novel – component of our strategy toolkit is scenario planning, a process of creating narratives about the future based on factors likely to affect a particular set of challengers and opportunities. We believe that scenario planning has great potential for use in philanthropy to identify unique interventions, simulate and rehearse important decisions that could have profound implications, and highlight previously undiscovered areas of connection and intersection. Most important, by providing a methodological structure that helps us focus on what we don’t know – instead of what we already know – scenario planning allows us to achieve impact more effectively.

The result of our first scenario planning exercise demonstrate a provocative and engaging exploration of the role of technology and the future of globalization, as you will see in the following pages. This report is crucial reading for anyone interested in creatively considering the multiple, divergent ways in which our world could evolve.

Our conclusion

In 2010, The Rockefeller Foundation produced a report entitled “Scenarios for the Future of Technology and International Development” that envisioned how the world would be impacted in four different scenario narratives — one of which dealt with a global pandemic. This document gives a hypothetical look at future events in order to envision possible problems that might arise. While this document does explore how the global population couldreact during a pandemic, it is in no way an “operation manual” for how to manufacture a virus in order to implement a police state. 

Editors’ Picks