Voor het karretje gespannen?

Ken je die uitdrukking nog, je voor een karretje laten spannen? Dat betekent zoveel als: je hebt je laten gebruiken om iets voor iemand anders te bereiken waarbij je zelf eigenlijk geen belang had en waarmee je het achteraf bezien waarschijnlijk niet echt eens bent. Kortom je hebt je laten beetnemen op jouw kosten.

Tot nu toe was het altijd zo dat je dat karretje niet letterlijk moest opvatten. Ongetwijfeld stamt de uitdrukking uit een tijd dat zware lasten, bedoeld als handelswaar nog met menskracht moesten worden verplaatst en waarbij dan de eigenaren van de handelswaar op de kar liefst zo weinig mogelijk wilden betalen voor de benodigde spierkracht. De mensen die zich dan voor het karretje lieten spannen waren doorgaans arme drommels die wel moesten, omdat ze anders niets te eten hadden. Nu ja, de letterlijke karretjes die aan de basis stonden van de uitdrukking komen op onze wegen en straten niet meer voor, hoewel ik vaak wel te doen heb met de arme, vaak Noord-Afrikaanse jongens die tegen betaling per stuk vaak met een eigen of geleasete bestelwagen dagelijks veel te veel pakketten moeten rondbrengen. Ik wil het hier echter hebben over een nieuw soort karretjes van een type dat nog slechts kort op de markt is en dat zeker bedoeld is om handelswaar te vervoeren.

Enkele jaren geleden ontving de Nederlandse hoogleraar Ben Feringa de nobelprijs voor scheikunde. Hij was er met zijn team in geslaagd een zeer klein karretje te maken dat bestaat uit slechts enkele moleculen. Nu worden er met behulp van de scheikunde veel meer dingen samengesteld die uit moleculen bestaan, maar Feringa en zijn team maakten een moleculair vrachtwagentje dat kan worden ingebracht in de bloedbaan door middel van een injectie en dat vervolgens van buitenaf kan worden bestuurd.

Tja, wat moet je dan met zo’n vrachtwagentje, denk je misschien. Het eerste waar ik dan aan moet denken is een heel oude sciencefiction film – misschien heb je hem ooit gezien – waarbij via een bedacht proces, daar is het tenslotte sciencefiction voor, een onderzeeër compleet met bemanning zodanig wordt verkleind dat hij net als dat karretje van Feringa nu kon worden ingespoten om in het lichaam van iemand een taak te gaan verrichten die alleen met behulp van slimme mensen ter plaatse in dat lichaam verricht kon worden. Heel spannend verhaal, want er ging natuurlijk van alles mis. Er zaten helaas enkele mensen aan boord die de hele missie wilden saboteren. Kortom een verhaal, waarvan we nu kunnen zeggen: het was toekomst muziek maar nu is het toch werkelijkheid geworden, al gaat er dan geen bemanning mee op de karretjes, want we sturen vanaf de buitenkant via monitoren.

Als ik zelf dit soort dingen lees dan word ik altijd helemaal enthousiast, dromer en fantast die ik ben. Natuurlijk denk ik dan in al mijn liefdevolle goedwillende braafheid, altijd het beste en meest gezondheid bevorderende voor de mensheid wensend, nooit aan lelijke en slechte en gevaarlijke dingen. Mijn dromen in gezondheidsland zijn altijd vóór en nooit tegen welbevinden. De harde werkelijkheid is echter anders, heel anders dan deze brave dromer met al zijn lieve bedoelingen zich voorstelt.

De echte realiteit waar ik niet van houd, maar die ik helaas wel onder ogen moet zien is die van die ezel die zich voor een karretje heeft laten spannen. Er zit een stok over zijn rug gebonden aan het eind waarvan een lekkere wortel vlak voor zijn neus hangt. Hij kan er net niet bij, maar als hij naar voren stapt verplaatst de wortel zich mee naar voren. Kortom, hij is een echte ezel en hij trekt de kar op basis van een loze belofte. Een aardige vergelijking, vind je niet? Maar eh… ja… goed. Maar wie is dan die ezel en van wie is die kar en wat is die wortel dan?

Laat ik maar beginnen met het belangrijkste in deze vergelijking, de wortel al was het alleen maar omdat het woord wortel een soort basis of begin aangeeft. Nou ja, hoe dan ook, die wortel is de beloning, dat waarnaar je streeft, dat wat je graag wilt, maar ook dat wat je wordt beloofd.

Nu hebben de huidige buitengewoon knappe reclame technieken er een handje van om ons van allerlei dingen te beloven waarvan op de keeper beschouwd doorgaans maar weinig echt uitkomt. Kampioen hierin vind ik altijd de industrie van cosmetica voor vrouwen, waarin we dagelijks op de televisiereclame kunnen volgen hoe een lief, maar door zorgen gerimpeld gezichtje na enkele behandelingen met crème Hatseflats plotseling weer de jeugdige aantrekkelijkheid vertoont die haar zo maar twintig jaar jonger doet lijken. Ik denk dan stiekem meestal: oppassen mannen, kat in de zak, maar dat is niet aardig, ik geef het toe.

Maar helaas zit de wereld vol met wortelen die ons onbereikbaar voor de neus worden gehouden en waarvoor we gedachteloos de kar blijven trekken. Die kar is onder andere die van BigFarma. De wortel is de belofte van gezondheid en het ver van ons weg houden van ziekte en dood. Kort gezegd is de belofte deel van deze tekst: blijf mijn producten gebruiken, stop er nooit mee en je zult lang en gezond leven. De waarschuwing die bij veel van de producten van BigFarma gegeven wordt is deze: stoppen met het gebruik van dit middel kan tot ernstige verergering leiden. Tja, je kunt al nooit bij die verdomde wortel komen en nu wordt er ook nog gedreigd wat er mis kan gaan als je stopt met het trekken van die rot kar.

Nu ik dan toch weer terug ben bij het karretje moet ik niet vergeten de euforie die mij aanvankelijk in mij naïeve onschuld deed juichen toch weer iets te temperen. Tja, ‘met de jaren komt het verstand’ zeggen ze wel eens; ‘en verdwijnt de onschuld’ moet je er maar achter denken. Dat karretje van Ben Feringa is namelijk niet geprogrammeerd om alleen dingen te vervoeren waar we beter, blijer en gezonder van worden. Het kan wel hoor, maar het hoeft niet per se. Je kunt die karretjes ook laden met heel gemene troep die bijvoorbeeld ook naar je hersenen gestuurd kan worden. Het punt is namelijk dat die karretjes klein genoeg zijn om de zogenaamde bloed-hersen barrière te passeren. Dat is een filter in de bloedvoorziening naar de hersenen dat ervoor moet zorgen dat de meeste gevaarlijke dingen onze hersenen niet kunnen bereiken. Die karretjes kunnen er echter door en ze kunnen worden geladen met van allerlei stoffen die je binnenkrijgt, bijvoorbeeld via de lucht of via het drinkwater of via allerlei kant en klaar gefabriceerd voedsel of via allerlei wegen die ik nog niet gezien en bedacht heb.

En nu wil het geval, nou ja ik heb het ook maar van horen zeggen, wel van meerdere mensen trouwens – en daarbij zaten ook een paar zeer geleerde deskundigen op het gebied van immunologie en virologie – dat die nieuwe experimentele vaccins die BigFarma nu met hele dure reclamecampagnes aan ons opdringt – onder andere van dat soort karretjes bevatten.

Ik weet natuurlijk niet hoe jij erover denkt, maar ikzelf heb toch liever niet dat bij mij kruiwagentjes via de 5G besturing mijn hoofd worden binnen gereden die van mij een soort gehoorzame zombie, of erger maken. Wat vind jij? Vergeet ik nog bijna te vertellen wie die ezel is en wie die kar. Of heb je dat inmiddels wel begrepen?

Kindermoord – adrenochrome

Toen ik onderstaand artikel las viel voor mij het laatste puzzelstuk op zijn plaats met betrekking tot de diepere reden waarom op dit moment onze wereld op een duivelse manier wordt geplaagd door mensen die vele trouwe onwetende burgers doen geloven dat er een verschrikkelijk dodelijk besmettingsgevaar is. Ineens doorzie ik het smerige plan. Ik beschrijf hier wat ik nagenoeg zeker weet dat erachter zit en het maakt me eerlijk gezegd doodziek van schaamte dat hetgeen hier wordt aangericht door mensen, mijn soortgenoten wordt gedaan.

Het onderstaande artikeltje vond ik op het internet. Niet lang geleden zag ik oud financieel topman Ronald Bernard over dit onderwerp volkomen emotioneel raken over wat hij zelf in dit opzicht had meegemaakt en waaruit hij zich uit walging en schaamte had moeten terugtrekken. Met zijn naam als zoek optie kun je gemakkelijk die interviews op het internet terugvinden. Nu ik echter onderstaand artikel las drong het hele plan echter pas goed tot me door.

Het Covid-19 project met de daarbij behorende vaccinaties is niet bedoeld om onze gezondheid te waarborgen. In tegendeel. Het project, uitgevoerd volgens het programma “Lockstep” van de steenrijke familie Rockefeller is bedoeld om ruim negentig procent van de wereldbevolking uit te roeien. Wat er overblijft zal door voortgaande genetische verminkingen bestaan uit domme werkslaven en weerloze leveranciers van feest-offervlees voor de elite.

Het is uitermate ellendig om te moeten zien wat de wereldelite met ons van plan is. Eerst dacht ik nog – dat zul je in voorgaande artikelen van mij ook gelezen hebben – dat wij, de gewone mensen, voor de elite van geen enkel belang zijn. Door het lezen van onderstaand artikel ben ik er me echter bewust van geworden dat wij worden gezien als het vlees van de keurslager voor hun feestbanketten. Daarom en daarom alleen hebben ze berekend dat ze genoeg hebben aan een kudde van een half miljard menselijk fokvee.

KINDERMISBRUIK DEEL 2: ADRENOCHROME

Naast de pedofiele praktijken, die nu in grote getale aan het licht komen, komt ook het meest vreselijke kindermisbruik in beeld: de kinderhandel, het martelen van kinderen en -nog erger- het offeren ervan.
Ik heb hier ongelooflijk veel moeite mee, want het is een afschrikwekkend onderwerp. En de beelden hiervan zijn ronduit afgrijselijk. Maar doordat ik de sluier -in de afgelopen maanden- telkens een beetje verder op kon schuiven, kan ik het nu min of meer onder ogen zien.

Denk niet dat dat wel mee zal vallen, en poets het vooral niet weg. Want het is een misdaad op wereldschaal, met 100.000-den medeplichtigen.

De drugs van de elite

Door deze Corona-crisis goed te analyseren en de duistere plannen van de wereldheersers te ontrafelen, kom je telkens uit bij de eerder genoemde groep globalisten, de Deep State, die nagenoeg allemaal (ook) met dit misbruik te maken hebben. Is het niet met de handel zelf, dan is het wel met de satanistische rituelen of het daaruit voortvloeiende ‘adrenochrome’: de drugs van de elite (in mijn woorden: het levenselixer van de duivel).

Volgens deze officiële telling zijn er in ieder geval 1 miljoen kinderen per jaar bij betrokken: https://bit.ly/31Q6f0d.
Maar veel schattingen gaan eerder richting de 8 miljoen, aangezien grote ‘leveranciers in de kinderhandel’ zoals Brazilië en andere Zuid Amerikaanse landen, China, Vietnam, Filippijnen en Afrika hier nog buiten zijn gelaten. Landen, waar de zwerfkinderen gewoon van de straat worden gerukt en in containers of treinen worden vervoerd. Of worden geronseld door zogenaamde ‘Foster Parent-organisaties’ die doen alsof ze goed voor de (vaak wees)kinderen zullen zorgen.

Dat dit ook in Nederland geen onbekend fenomeen is, kwam in 2017 nog in de krant, over Zwolle: https://bit.ly/3jDEzkZ (op het Satanisme en alle cirkels kom ik ooit nog wel terug).

Wat is adrenochroom

Adrenochroom is een stof die in het lichaam wordt aangemaakt door de oxidatie van adrenaline. Het is wat de “adrenaline-high” geeft die gepaard gaat met activiteiten met een hoog risico, zoals parachutespringen. Volgens de experts wordt deze stof aangemaakt en verzameld in het bloed als kinderen worden gemarteld. Dit bloed wordt ofwel gedronken ofwel via een bloedtransfusie toegediend. En sommige gebruikers ervan raken er zodanig verslaafd aan (mede omdat het de eeuwige jeugd belooft) dat ze 1 kind per dag nodig hebben.

Hier wat meer informatie

Een korte video over adrenochrome: https://bit.ly/3kB4pYa
Hoe het onder meer in China te bestellen is: https://bit.ly/34yRZL5
Recent gelekte documenten afkomstig van Duitse patriotten (en inmiddels al naar Russische en Amerikaanse ambassades gestuurd):
deel 1 https://www.bitchute.com/video/JpUm9CGFgfIQ/
deel 2 https://www.bitchute.com/video/AAaXsgVmJEdc/
Uit deze video’s blijkt dat er afnemers zijn in alle sectoren van onze samenleving: de adel, de politiek, de economie, het leger, artiesten en zo meer.

En voor diegene, die hier nog niet genoeg aan heeft, deze producer over de ernst van de zaak in (heel) Hollywood: https://www.facebook.com/ephrayim.odor/videos/10222081946653090

Het einde van de ‘gewone mens’ (2025)

Is er een plan?

Complotten, complotten en nog eens complotten. In het algemene nieuws wordt tegenwoordig alles wat niet strookt of zich verzet tegen de algemene inhoud, de op het eerste gezicht bestaande consensus, weggehoond, weggelachen. Wie meent uiting te moeten geven aan een twijfel of ongerustheid over alles wat er gebeurt, wat ons om zogenaamde veiligheids – of gezondheidsredenen wordt opgelegd, die wordt publiekelijk weggezet als complotdenker, aluhoedje, kortom iemand die spijkers op laag water zoekt of anderszins in ieder geval niet goed bij zijn hoofd is. Veel mensen houden daarom hun mond en spreken niet over hun gedachten en gevoelens betreffende de wereldgebeurtenissen, uit vrees anders belachelijk te worden gemaakt. Dat is niet alleen jammer, maar ook levens gevaarlijk.

Vlak voor de tweede wereldoorlog sprak onze vaderlandse regeringsleider van die tijd – de Geer heette de man als ik me goed herinner – de naar later bleek belachelijke woorden: “gaat u maar rustig slapen, de regering waakt over u.”

Ja, net wat je zegt, politici maken wel vaker blunders. Later stemmen we dan op iemand anders. Verder zijn ministers natuurlijk gehuld in de veiligheidsdeken van politieke onschendbaarheid. Raar vind ik trouwens die politieke onschendbaarheid. Jij en ik hebben geen onschendbaarheid. Als wij een fout of zelfs een misstap begaan worden we daar doorgaans keihard op afgerekend. Een politicus komt echter overal mee weg. Zou dat gebaseerd zijn op de volkomen fictieve veronderstelling dat politici het goed bedoelen, maar helaas niet altijd overzien waar ze mee bezig zijn bij ontbreken van een goed functionerende glazen bol? Ik vermoed echter dat het anders zit en dat politici er onder onze wetgeving vanuit kunnen gaan dat ze niet gestraft worden voor uitingen van een verderfelijk gedachtegoed. In het ergste geval worden ze de volgende keer niet meer gekozen.

Op een enkeling na – ik heb hen vaker genoemd, Pieter Omtzigt, Wybren van Haga, hoor ik in onze volksvertegenwoordiging niets anders dan meehuilen met de wolven in het bos. En ik heb ernstige vragen, vragen over de aanwezige kennis en informatie binnen onze volksvertegenwoordiging, vragen over de integriteit van het merendeel van de Kamerleden, vragen over het inzicht in de rampzalige processen die zich wereldwijd aan het voltrekken zijn. Ik kan er niet aan ontkomen om me af te vragen of onze volksvertegenwoordigers dom en blind zijn of misschien corrupt of erger nog, bedreigd. Het lijkt nog steeds alsof de door de noodwet monddood gemaakte Kamerleden menen dat ze maar ja en amen moeten blijven knikken, terwijl er een heel grote en levensgevaarlijke poging wordt ondernomen om ons elke denkbare vrijheid af te nemen. En als of dat niet genoeg is erg hard mee te werken aan het steeds dwingender opleggen van een vaccinatieplan dat niets met gezondheid te maken heeft, maar naar de mening van mensen die het weten kunnen, zoals Mike Yeadon, oud vicepresident van Farma reus Pfizer een poging is om negentig procent van de wereld bevolking uit te roeien. Wat is er aan de hand? De wereldelite, de Cabal, de Illuminatie, hoe je ze maar wilt noemen wil van ons af. We zijn met te veel, we zijn ongedierte, een plaag, we moeten worden uitgeroeid of tenminste in aantallen teruggebracht en ook aangepast tot nuttige slaafjes die wel plichten maar geen rechten hebben.

Dit gelooft bijna niemand. Zo slecht kunnen mensen toch niet zijn? Elk mens wil toch diep in zijn hart het goede? Dat denk je maar omdat je zelf nog geen vlieg kwaad kunt doen. Maar er zijn heel agressieve, zelfzuchtige, satanistische groepen. Onze wereldelite ca. 3000 mensen is zo’n groep. Zij zijn de oorzaak van elke oorlog elk conflict, waarin ze steeds beide zijden hebben gefinancierd, alleen maar om de winst op te strijken. Op die manier en natuurlijk met nog veel meer uiterst dubieuze economische trucs zijn ze erin geslaagd de hele wereld te bezitten, omdat de hele wereld zijn hele bezit als onderpand heeft gegeven voor elke lening die zij aan beide zijden van elke oorlog gaven. Ze bezitten nu alles. Veel meer schulden laten maken is niet meer interessant. Er is niets meer over van enige waarde dat als onderpand van enige betekenis zou kunnen dienen. Kortom, er is niets meer aan ons te verdienen. We zijn nu alleen nog maar lastig. Trouwens, welk belang moeten ze nu in vredesnaam hebben bij terugbetalingen. Het geld loopt hen kniehoog over de schoenen. Nee, het is tijd voor een nieuw spel. Het lijkt deze wrede satanisten – voor wie moord en mishandeling in satanistische rituelen een gebruikelijk vermaak is – nu eens leuk om een wereldregering te vormen. De tien procent van de bevolking die overblijft na de slimme actie met het kunstmatige coronavirus mag dienen als slaven of soms, als het erg leuk moet worden, als slachtoffers bij de satanische spelletjes.

Nou, nou, nou, Peter, wat een onzin. Hoe kom je erbij dat mensen zulke dingen kunnen doen.

Ik geef toe, het klinkt onwaarschijnlijk in jouw oren. Jij bent namelijk niet je hele leven al zo rijk dat je nooit hebt hoeven werken en dat je al jaren van pure gekte niet weet wat je nu weer moet verzinnen om nog maar ergens opgewonden van te raken. Daarom kun jij je dat niet voorstellen. Ik ben zelf natuurlijk ook niet in die positie, maar ik ben gezegend met een soms heel morbide fantasie. Mijn vader leerde me – ik heb het al vaker verteld – als je iets kunt fantaseren kan het ook bestaan.

Nou, denk daar dan maar eens over na.

Overigens is het niet de eerste keer dat een kleine groep probeert de mensheid te vernietigen.

De baas op Aarde van de Anunnaki, de buitenaardsen, die hier door middel van genetische manipulatie en zorgvuldig kweken van de beschikbare mensapen eerst handige slaafjes maakten om voor hen te werken is op een bepaald moment nijdig geworden op soortgenoten van hem, die maar doorgingen met het veredelen van die slaafjes, waardoor intelligente mensen ontstonden, eigenlijk net zo slim als zijzelf. Hij wilde dat niet – Enlil werd hij genoemd. Dat was trouwens het allegorische verhaal van die appel van de boom van goed en kwaad, wat neer komt op onderscheidingsvermogen, toch? Hij heeft een aantal woeste en vooral vernietigende pogingen gedaan om al het menselijke leven op Aarde kwijt te raken. Er waren hongersnoden, epidemieën, (waar doet me dat nou toch aan denken). Hij presteerde het zelfs om met atoombommen Sodom en Go Morra te vernietigen, waardoor er in het toenmalige Soemerië helemaal niets meer leefde. Tenslotte was er, heel effectief, de zondvloed. Door tegenwerking van enkele van zijn soortgenoten zijn toen niet alle mensen vernietigd, zoals je in het allegorische verhaal van Noach kun lezen.

Wat ik maar zeggen wil is dit: denk niet dat de bovenbazen van deze wereld jou goed gezind zijn, want daar hebben ze geen enkele reden voor. Jij betekent helemaal niets voor ze en op dit ogenblik willen ze jou en je familie en de meeste andere families gewoon kwijt. Dat is heel beroerd want ze zijn machtig. Bovendien zijn ze nu voortdurend bezig met hulp van de meest kruiperige, smerige politici jou te laten denken dat ze ongerust zijn over jouw welzijn en dat ze absoluut willen dat je beschermd wordt door zogenaamde vaccinaties tegen een virus waartegen ze alle andere goed werkzame geneesmiddelen verboden hebben(denken ze). Die vaccinaties zijn echter bedoeld om jou en je familie en vrienden natuurlijk op een ogenschijnlijk onverwachte, maar niet naar hun terug te leiden manier om het leven te brengen. Kan dat dan. Ja, als je eens wist wat er met vaccinaties en het knoeien met jouw DNA allemaal kan tegenwoordig, dan zou je weten dat het hele corona verhaal één grote leugen is en een manier van de wereldelite om alles in handen te krijgen zonder dat wij ooit nog op een irritante manier in de weg kunnen lopen.

Wat jij kunt doen?

Ongeachte de consequenties die ze om je oren slingeren:

  1. Niet vaccineren.
  2. Niet testen

Lastig als je alleen staat, maar als wij met genoeg medestanders zijn, zijn zij kansloos.

Het is misschien raar om in mijn tekst te lezen, maar ik denk al heel lang: als we het gevaar nu gekeerd hebben en de elite heeft deze slag verloren, dan moeten we ze al hun bezit af nemen en gewoon aan het werk zetten. Biologisch zijn het tenslotte mensen en wie weet wat we nog aan ze kunnen hebben als ze zich uiteindelijk op hangende pootjes bij ons aansluiten.

Onze grote pedagoog Jan Ligthart zei altijd: Bemoedig steeds, ontmoedig nooit.

Weet iedereen dit al?

Homepagina » Mens en Dier » Voormalig vicepresident Pfizer trekt aan alarmbel: ‘Ze willen jou en je familie doden’

pfizer

Foto: Mike Yeadon (Screenshot YouTube/Arshad Ebrahim)

Voormalig vicepresident Pfizer trekt aan alarmbel: ‘Ze willen jou en je familie doden’

in Mens en Dier 19 april 2021 18:00 0

De overheid liegt over de coronavarianten en de vaccins die je nodig zou hebben om je hiertegen te beschermen. Dat zei Mike Yeadon, een voormalig vicepresident van farmareus Pfizer. Waarom liegt de overheid over zoiets fundamenteels? “Het antwoord is dat ze je gaan doden. Ze gaan jou en je familie doden.”

De eugenetici zijn doorgedrongen tot het centrum van de macht en hopen dat je in de rij gaat staan voor iets wat je zal beschadigen, aldus dr. Yeadon in gesprek met de website LifeSiteNews. “Ik heb geen idee wat het daadwerkelijk is, maar het is geen vaccin omdat je dat niet nodig hebt.”

“Zo zou ik het doen als ik me zou willen ontdoen van 90 of 95 procent van de wereldbevolking. En dat is denk ik precies wat ze doen,” benadrukte hij.

Ze zijn overal om ons heen

Als hij hierover praat met vrienden of kennissen dan is het voor de meesten niet te bevatten. “Als ik zeg dat de leugens van de overheid zouden kunnen leiden tot jouw dood of de dood van jouw kinderen, dan begrijpt 10 procent wat ik zeg, terwijl de overige 90 procent voor zich uitstaart omdat het te moeilijk is. En ik ben bang dat we gaan verliezen omdat mensen niet kunnen bevatten dat iemand zo kwaadaardig is,” zei Yeadon, die 16 jaar lang Chief Scientific Officer en vicepresident was van een afdeling van Pfizer die zich bezighoudt met onderzoek naar allergieën en de luchtwegen.

Hij herinnerde mensen eraan wat er tussen 1933 en 1945, in de 20e eeuw in Rusland, in Zuidoost-Azië en in China onder Mao is gebeurd. “We hoeven maar twee of drie generaties terug. Overal om ons heen zie je mensen die net zo slecht zijn als de mensen die daarvoor verantwoordelijk waren. Ze zijn overal om ons heen.”

Het grote verschil is dat het uitmoorden van mensen nu niet gepaard gaat met bloedvergieten. “Het zal nu veel makkelijker zijn voor de mensen die dit aansturen. Ze hoeven niemand door het hoofd te schieten. Ze hoeven niemand met een knuppel dood te slaan, mensen te laten verhongeren of laten werken tot ze sterven.”

Toch is dat precies wat zij doet

“Dat gebeurde twee of drie generaties terug. Onze grootouders of overgrootouders waren hier slachtoffer van of deden eraan mee. Zo dichtbij is het,” voegde hij toe. “Deze keer maken ze gebruik van moleculaire biologie. En de mensen die erin meegaan, zullen waarschijnlijk zeggen dat ze slechts bevelen opvolgden. Dat hebben we eerder gehoord.”

Yeadon zei dat de gewone man op straat geen idee heeft waar hij over praat. “Ze willen niet geloven dat de overheid tegen hen liegt, ze willen niet geloven dat de overheid ooit iets zou doen om hen schade toe te brengen, maar toch is dat precies wat zij doet.”

Apen die uit mouwen willen komen maar bedreigd worden.

Verpleegster betrokken bij vaccinatieprogramma spreekt zich uit: ‘Dit is genocide’

in Buitenland 16 april 2021 14:00 0

Een klokkenluider en verpleegster die al 23 jaar voor het Britse gezondheidsinstituut NHS werkt, deed woensdag bij UK Column News een boekje open over het vaccinatieprogramma tegen corona. De verpleegkundige is rechtstreeks betrokken bij dit programma. Ze is verantwoordelijk voor de documenten die zorgmedewerkers nodig hebben om de vaccins te kunnen toedienen.

Ze kwam al vrij snel tot de ontdekking dat het vaccinonderzoek van Pfizer vol fouten zat. Er werden bovendien vrijwel geen veiligheidsdata over de coronavaccins naar buiten gebracht. De beweringen van de farmaceuten over de effectiviteit van de vaccins zijn misleidend, aldus de klokkenluider, die zei dat in het Pfizer-vaccin onder andere antivries zit.

Waar is het vaccinatieprogramma van de overheid werkelijk voor bedoeld? Het zijn in ieder geval geen vaccins, stelde de vrouw. Waarom grijpt niemand in? “Iedereen doet wat hem of haar wordt opgedragen en er zijn maar weinig mensen die vragen stellen. Mensen die ingeënt worden, krijgen niet te horen dat ze deelnemen aan een lopend klinisch onderzoek.”

Genocide

Zodra de verpleegster zich begon uit te spreken tegen de vaccins, werd ze weggezet als antivaxxer en complotgekkie. Ze werd geridiculiseerd en uitgelachen. Ook kreeg ze te horen dat ze ‘moest oppassen’.

De hoge piefen binnen de NHS weten volgens haar maar al te goed wat de risico’s zijn. Toen ze haar manager vroeg waarom ze het niet erg vinden om deel te nemen aan genocide, kreeg ze te horen ‘dat we ons werk moeten doen en onze mond moeten houden’.

Ze sprak veel verpleegkundigen die doorhebben dat er iets niet in de haak is, maar die nergens kunnen aankloppen. Ze worden niet gehoord. Er zijn ook zorgmedewerkers die weten wat er speelt, maar die zich niet in de discussie willen mengen. Zij melden zich veelal ziek.

Ik haat mijn baan. Ik schaam me om verpleegster te zijn

Sommigen zeggen dat deze mensen medeplichtig zijn aan de gruweldaden en zich zouden moeten uitspreken. “Zij hebben geen sympathie voor ons als we gedaagd worden in een soort Neurenbergproces. Ik heb een hypotheek, twee jonge kinderen en allemaal rekeningen die ik moet betalen. Mijn partner is vorig jaar overcompleet verklaard. Ik kan me niet uitspreken. Ik zou nergens meer aan de bak komen.”

“Ik haat mijn baan. Ik schaam me om verpleegster te zijn. Ik ben medeplichtig.”

Als deze genocide ooit aan het licht komt, dan zou ik – als ik word aangeklaagd – geen seconde twijfelen om te getuigen tegen de mensen in machtsposities die het tij hadden kunnen keren, aldus de verpleegster.

Dit artikel heb ik gekopieerd van Nine4News. een nieuwsbron die gelukkig vaak als pop up op mijn scherm verschijnt. Ik moet zeggen dat er wat mij betreft niet genoeg van dit soort meldingen kunnen komen. Hoe eerder de wereld begrijpt dat er een levensgevaarlijke aanval op de mensheid wordt uitgerold met behulp van zogenaamde vaccins die eigenlijk geen vaccin zijn en die ook in de meeste gevallen niet werken, maar die om buitengewoon misdadige redenen op veel plaatsen van de wereld toch, gehoorzamend aan de nieuwe wereldorde worden toegediend. Hoe eerder de misdadigers ontmaskerd zijn, hoe eerder deze dodelijke aanval op de mensheid gestopt kan worden en hoe eerder de schuldigen gestraft kunnen worden.

Een mens, de genetich gemanipuleerde aap is expres incompleet afgeleverd

Voor ik nu vergeet het te noteren, vlak na het wakker worden drong ineens tot me door hoe het nu toch zit met de longevity van onze makers en waarom dat mogelijk bij ons is blijven liggen. Een paar verschillende gedachten speelden door elkaar.

In dat boek over het DNA van de goden las ik wat ik al op meerdere plaatsen gelezen had, namelijk dat de Anunnaki vaak moeilijke karakters hadden, niet allemaal natuurlijk, maar jaloezie en een kort lontje kwamen toch vrij vaak voor. Zo meldde deze auteur dat de verdrijving uit Eden, wat in feite de plek was waar het laboratorium zich bevond en waar ook Anunnaki vrouwen zelf als draagmoeder hadden gediend om de eerst homo sapiens te baren, ook Anunnaki mannen rondliepen. De vrouw die in de Bijbelverhalen Eva wordt genoemd moet er aantrekkelijk uit hebben gezien. Ze was de eerste die gelukt was. Daarna schijnen ze een vermeerderingsprogramma begonnen te zijn door middel van klonen. Nu weten wij dat klonen van volwassen exemplaren een probleem oplevert met de levensduur, omdat bij volwassen exemplaren het celdelingsproces al behoorlijk vaak heeft plaatsgevonden via de gewone mitose, waarbij altijd telomeren verdwijnen. Zo hoorde ik tijdens een lezing op YouTube van Chuck Missler (de moeite waard om even op YouTube op te zoeken) over transhumanisme dat het sterke vermoeden bestaat dat veruit de meeste lichamelijke klachten en aandoeningen het gevolg zijn van het korter worden en tenslotte verdwijnen van de telomeren die weliswaar geen erfelijke eigenschappen van ons dragen, maar die absoluut onmisbaar zijn bij de deling en vernieuwing van onze lichaamscellen. Ik vergelijk het ter vereenvoudiging vaak met een bedrijf waarin steeds meer niet automatiseerbaar werk door steeds minder werknemers moet worden gedaan. Dat kan niet anders dan op den duur stuklopen.

Maar goed even terug naar het vorige onderwerp, die verdrijving van die twee geslaagde gekweekte mensen uit het laboratorium. Dat van die slang en die appel vond ik altijd al een vreemd verhaal. Maar ik las nu de theorie dat een afgunstige Anunnaki man Adam en Eva betrapte op seksuele handelingen. En als je dan in het oude testament leest dat de Joden werd voorgehouden dat hun God een God der wrake was en een afgunstig God die het vereren van andere goden verbood en strafte, ja, dan denk ik dat er qua gemoedsbewegingen sedert onze schepping – die overigens geen schepping maar een genetische aanpassing was – toch in de menselijke gemoedsstormen verdraaid weinig veranderd is.

Ik vermoed – ik was er natuurlijk niet bij – dat het hele experiment dat uiteindelijk was opgezet om werkslaven (lulu’s noemden ze die) te maken die slim genoeg waren om op een intelligente manier de heren Anunnaki te dienen – flink uit de hand is gelopen. Zo las ik ooit, ik weet niet meer waar, in een ander verhaal dat de Atlantis mensen zelf ook leuk aan het spelen waren met de combinatie mensen met dieren kruisen. Bij de beschrijving van die biologische mengvormen had men het daar over de dingen.

Een heel klein beetje weten we bijvoorbeeld uit het kruisen van paarden met ezels om sterke, gewillige, doch meestal onvruchtbare lastdieren te fokken, muilezels en muildieren. Dat zou de reden geweest kunnen zijn waarom er zoveel tijd mee gemoeid is geweest. Bronnen uit de Soemerische kleitabletten vermelden dat de Anunnaki rond driehonderdduizend jaar geleden op de Aarde landden. In een eerder blog heb ik al geschreven dat ze goud nodig hadden om de atmosfeer van hun eigen planeet te repareren. Voor een leek is dat een raar en wellicht ongeloofwaardig verhaal, maar het wordt misschien iets geloofwaardiger als ik vertel dat hier op Aarde met enig succes pogingen zijn gedaan met gebruikmaking van Aluminium om de gaten in de ozonlaag te dichten. Het gebruik van het edele metaal Goud zal ongetwijfeld een effect kunnen hebben goud is in elk geval, net als zilver, een heel goede stroomgeleider.

Hoe dit ook zij, volgens de Soemerische bronnen hebben de Anunnaki hier vele eeuwen zelf goud gedolven. Het werd echter lastiger toen hun eigen mijnwerkers in opstand kwamen en het vermoeiende en zware werk niet meer wilden doen. Pas toen werd besloten om te proberen van de aanwezige mensachtige apen door manipulatie van de erfelijke eigenschappen bruikbare werkers te maken. Ze konden dat doen, omdat bleek dat hun eigen DNA sterke gelijkenis vertoonde met dat van die mensapen. Dat laatste rechtvaardigt ook het vermoeden dat DNA mogelijk universeel is en dat de gedraaide dubbele helix overal in het universum unieke lokale combinaties vertoont, maar dat het principe het unieke kenmerk van leven is.

Ik praat vaak over dit onderwerp en dan zie ik heel vaak ongelovige blikken van mensen die mij een fantast en een dromer noemen. Nou dat ben ik ook en eerlijk gezegd ben ik daar nog trots op ook, omdat out of the box denken zo ongeveer de enige weg is om onbegrepen en onbegrijpelijke dingen begrijpelijk te maken. Daarnaast wil ik er echter op wijzen dat heel veel van onze voedingsmiddelen tegenwoordig door middel van gen-manipulatie verbeterd of in elk geval veranderd zijn waardoor er minder bestrijdingsmiddelen gebruikt hoeven te worden of waardoor opbrengsten van gewassen groter zijn. Nee, inderdaad dat zijn in het licht van onze gezondheid lang niet altijd verbeteringen, maar op onze wereld geld nu eenmaal dat als winst en welzijn ruzie hebben dat dan winst bijna altijd wint. Waar het me in dit verhaal echter om gaat is dat het kan. Het is dan ook zeer voor de hand liggend dat onze soortverbeteraars, de Anunnaki, er na heel veel mislukte pogingen in geslaagd zijn om door spelen met hun eigen genen en die van de mensachtigen die hier rond liepen in de allereerste plaats bruikbare slaven te maken. Stel je voor, Anunnaki vrouwen dienden als draagmoeder, want als ze die mensachtige apenvrouwen dat lieten doen kregen ze geen greintje van de benodigde intelligentie en spraakontwikkeling in de nieuwgeborenen. Blijkbaar is de baarmoeder waarbinnen je lichaam tot stand komt en het bloed dat je gedurende die negen maanden voedt van essentieel belang. Anunnaki vrouwen hebben zich daarvoor dus opgeofferd. De kinderen die ze baarden waren eerst onvruchtbaar en hadden dus ook helemaal niets met seks, want dat had geen functie. Maar ja, je weet hoe wetenschappers zijn. Ze doen vaak dingen omdat het kan en niet omdat het moet.

Een aardig voorbeeld daarvan vind ik nog steeds in een lezing die ik me herinner van Dave Blank, een Nederlandse wetenschapper die een heel belangrijke rol speelde en waarschijnlijk nog steeds speelt bij de ontwikkeling van nanotechnologie. Op een bepaald moment liet hij zien dat de experimenten die zij deden het vaak mogelijk maakte dat atomen van elementen die volgens de bekende scheikundige wetten die voortvloeien uit de eigenschappen bekend uit het periodiek systeem der elementen van Mendelejev en die volgens die wetten nooit met elkaar een verbinding kunnen aangaan, dat met Nano techniek toch konden. Ik vroeg hem toen hoe dat dan wel mogelijk was. Dave Blank glimlachte toen en zei: ‘je moet het gewoon proberen, dan lukt het vaak.’ Voor mij toen een verbazingwekkend eyeopener.

Waarom vertel ik dit nu? Eigenlijk alleen maar om te illustreren dat wetenschappers in feite altijd al proberend, spelend zou je bijna kunnen zeggen, bezig zijn om te zien of er niet meer kan dat dat men tot dat moment weet en kent. Een wetenschappelijk onderzoeker kan dus best zeggen en denken: ‘ik weet wat er kan op het gebied waarmee ik bezig ben.’ Hij kan echter nooit zeggen: ‘Ik weet wat niet kan.’ Want wat vandaag niet kan, daarvoor vinden we misschien morgen een mogelijkheid waardoor het wel kan.

Tenslotte: twee dingen zou ik graag zien ontwikkeld worden door BigFarma, maar daar zullen ze niet snel aan beginnen omdat het juist die twee dingen zijn die hen grote verliezen zouden gaan opleveren. Voor de mensen die denken dat BigFarma er is om ons gezondheid te brengen moet dit laatste stukje van dit blog een teleurstelling worden. En helaas zijn het juist onderwerpen die bij uitstek op hun terrein liggen namelijk pijn en een gezond lang leven.

Eerst dan maar over pijn. Massa’s middelen tegen pijn zijn er op de markt: van eenvoudige aspirine tot heel specifieke en zeer gecompliceerde middelen. Al die middelen werken in meerdere of helaas soms mindere mate pijnstillend, maar bijna nooit helemaal. Wel hebben ze allemaal bijwerkingen die goeddeels vaak een belemmering vormen voor het gebruik. Lang geleden schreef ik al eens over een stof die in geringe mate in ons speeksel voorkomt. De stof werd gevonden door onderzoekers op een van de Parijse universiteiten en kreeg de naam opiorfine. Het is een van onze eigen endorfines (lichaamseigen stofjes die onder meer pijn kunnen stillen) Het vrouwenlichaam maakt een dergelijke stof vrij tijdens de bevalling, anders zou geen enkele vrouw ooit meer dan één kind krijgen. Die stof, opiorfine heeft een pijnstillende werking die ongeveer zes maal zo sterk is als van morfine en omdat het een lichaamseigen stof is zijn er bij het gebruik geen bijwerkingen. Je zou kunnen zeggen dat de natuur dat mooi gemaakt heeft, maar dat is voor BigFarma ook meteen het probleem. Omdat het een natuurlijke stof is kan er geen patent op worden verkregen en kunnen er dus geen superhoge prijzen voor worden gevraagd. Met andere woorden, er is niets aan te verdienen dus verzet BigFarma geen stap om het te maken. Wel hebben ze geprobeerd het een klein beetje te veranderen om toch maar dat verlangde patent te kunnen claimen. Alle pogingen tot nu toe zijn echter mislukt, omdat elke verandering de stof onwerkzaam of gevaarlijk maakte. Of er nu miljoenen mensen met chronische pijn goedkoop door geholpen zouden kunnen worden is voor BigFarma een reden om te roepen dat er genoeg pijnstillers zijn waaraan ze meer dan genoeg verdienen.

Dan is er als tweede dat verhaal van Chuck Missler, wat ik in het begin van dit stuk noemde. De zoektocht naar middelen of methoden waardoor onze telomeren aan de uiteinden van onze chromosomen op lengte zouden blijven. Moet heel belangrijk zijn, want Missler stelde zelfs dat nagenoeg alle ziekte en narigheid van het lichaam dan tot het verleden zou behoren, nou ja, behalve die door trauma zijn veroorzaakt: ongelukken, vechtpartijen en dat soort dingen maar die hebben we zelf in de hand.

Als BigFarma dat zou vinden kunnen ze hun hele geldverslindende industrie sluiten en overgaan op enkele snoepwinkeltjes voor noodgevallen.

Soms denk ik wel eens dat ze zowel die pijnstiller als die methode voor het op lengte houden van de telomeren al lang hebben, maar stiekem verborgen houden omdat bekendmaking hun faillissement zou betekenen. Wat denk jij?

Vreugde

Ik geef het toe. Ik ben te lang om dit woord heen blijven lopen. Met mijn in zuivere gal gedoopte pen heb ik in de afgelopen periode veel geschreven dat ik zonder twijfel de moeite waard vond om op te schrijven en waarin ik geprobeerd heb om dingen aan mijn kleine lezersgezelschap duidelijk te maken. En dat het gezelschap klein is bedoel ik zeker niet denigrerend, want er waren dagen dat mijn lezerspubliek het getal van driehonderd overschreed. Niet elke dag hoor, want ik moet van tijd tot tijd genoegen nemen met de vaststelling dat ik deze keer blijkbaar er niet in ben geslaagd honderd geïnteresseerden te boeien. Nou ja, denk ik dan, je moet ook maar tijd hebben om telkens weer mijn column te lezen.

Vandaag werd ik wakker uit een vage droom. Ik weet niet of je dat gevoel kent: je wordt wakker met een soort gevoel dat je net bent weggegaan van een plek waar het wel goed was. Waarom? Tja, dat weet je niet meer, dat is alweer uit je hoofd vervlogen. Zo gaat dat nu eenmaal vaak met dromen. Vandaag had ik dan weer eens dat gevoel. Ik was net gaan zitten en draaide me op de rand van mijn bed en ik dacht “vreugde”. Dat is daarom ook het woord dat boven dit stukje staat. Vreugde is in het achter ons liggende jaar veel te weinig aan de orde geweest, ook bij mij.

Vaak krijg ik via de messenger van Facebook berichtjes van mijn dochter Annemiek die vanwege haar gezondheid en nog veel meer moeilijke en verdrietige dingen een leven heeft vergeleken waarbij het mijne paradijselijk is. Toch eindigen veel van haar boodschapjes met de opmerking: “geniet waar je kan”. En nadat ik die boodschap dan weer tot me door heb laten dringen denk ik – over mijn schouder terug kijkend naar al mijn scherpe en o zo doordachte commentaren – Jij bent toch ergens beter in dan ik Annemiek, want ik ben in het afgelopen jaar het gevoel van genieten wel voor een flink deel kwijtgeraakt.

Vreugde is een stemming en heel eerlijk gezegd komt er in de dagelijkse communicatie weinig bewust aan de orde dat over stemming gaat. Er wordt wel heel veel op stemming gestuurd, maatschappelijk gezien. In het afgelopen jaar hebben we heel goed kunnen ervaren wat stemming doet en dan natuurlijk voornamelijk angst en bezorgdheid. Ik durf best de bewering aan dat wat er gebeurd is en nog steeds gebeurt een zeer zware wissel trekt op ons welbevinden, zelfs als het ons in de persoonlijke sfeer en in materiële zin nog niet zo hard treft. Oude en overbekende spreekwoorden maken dit des te duidelijker. Bedenk maar: “Gedeelde smart is halve smart”. Misschien een troostrijke gedachte, maar halve smart is nog altijd smart. Maar dan dat andere spreekwoord: “Gedeelde vreugde is dubbele vreugde”.

Ja, kijk er maar eens goed naar. Dat met die smart, dat blijft toch behelpen, maar dat met die gedeelde vreugde dat ziet er toch een heel stuk beter uit.

Kijk even aan, nu ben ik er weer. Wat moet je nu doen om vreugde te delen? Contacten vermijden? Absoluut niet. Afstand houden dan? In tegendeel. Geen feesten samen vieren dan misschien? Ja zeg, ben je nou helemaal gek geworden…

Ik beweer op mijn eigen gezag en ervaring: angst maakt je zwak. Ergo, mensen die je bang maken zijn er verantwoordelijk voor dat jij zwak wordt. Zij kunnen vinden wat ze willen, maar ze hebben het niet goed met jou voor. Je kunt beter niet naar ze luisteren.

Maar mensen die je hoe dan ook blij maken, die maken je sterk en dat voelt een heel stuk beter.

O ja, ken je de uitdrukking: vrijheid blijheid!! Ook bekend toch?

Maar ik heb nooit gehoord van een uitdrukking: veiligheid blijheid. Jij wel?

Overgenomen van de pagina van Common Sense TV

WERKELIJKE AANTAL CORONADODEN WERELDWIJD

Wanneer u onze artikelen terugleest, zult u zien dat wij, vanaf maart, al direct zeer kritisch waren en lieten de cijfers zien dat hier heel iets anders aan de hand was. We werden weggelachen en kregen ook heel veel boze mails. Hoe konden we dit verhaal verkondigen voor zoveel mensen? Hoe kun je die verantwoordelijkheid nemen?

Dat is een terechte vraag, maar als je als onafhankelijk persoon er zo zeker van bent, en in mijn geval was ik dat vanaf dag 1, dan moet je dat opschrijven als je het kunt onderbouwen.

VERENIGDE STATEN

Laat je niet misleiden door de media. In de VS zijn er inderdaad slechts 9000 mensen AAN corona overleden.

Het ging viraal. Het CDC (Nationale Centrum voor Ziektecontrole en Preventie) kwam met het nieuws dat er slecht 9.683 personen direct aan covid zijn overleden.

Kijk hoe de media er op springt..grote paniek!

Twitter helpt ook een handje:

Dit is zo fout en zo opzichtig. Dit is je reinste oplichting. Men betrekt het nu op een “QAnon supporter” om de geloofwaardigheid er vanaf te halen maar die staat hier volledig buiten.

Het gaat namelijk om de berekening zelf! Van het CDC dus. 

En hoe de MSM het ook wil draaien…en wat ze ook willen censureren. Ze kloppen als een bus en de cijfers liggen zeer waarschijnlijk nog veel lager door andere invloeden. Het is geen hogere wiskunde. Men strooit alleen zand in onze ogen zodat het LIJKT alsof het heel wat is.

De media knijpt ´m. Want zij hebben bloed aan hun handen. Heel veel bloed.

Ze geven het zelfs toe maar behandelen u alsof u een idioot bent., stuk voor stuk.  Nu zullen sommigen dat helaas ook doen en blijven zeggen: Ja, maar met corona overlijden is ook aan corona…

Nee! Dat is het niet.

Wat doen de media? Proberen weer verwarring te zaaien gokkende op het feit dat de meeste mensen niet direct de verhoudingen van cijfers kunnen inzien en niet begrijpen dat MET of AAN iets sterven 2 totaal verschillende zaken zijn..

Het beste voorbeeld, en alle media zullen dit zo proberen te brengen…

ABC News:

“The U.S. Centers for Disease Control and Prevention did not “backpedal” on the number of deaths caused by COVID-19, reducing the figure from nearly 154,000 to just over 9,000, as social media posts claimed.”

“The term “Only 6%” trended widely on Twitter over the weekend as supporters of the QAnon conspiracy theory promoted tweets that falsely suggested the CDC had updated its records to show that only 6% of U.S. deaths tied to COVID-19 were legitimate. President Donald Trump was among those who tweeted the information, which was later taken down by Twitter for violating platform rules.”

En hier komt exact de waarheid:

“The CDC data table is based on an analysis of death certificates that mention COVID-19 as a cause. For 6% of the deaths, COVID-19 was the only cause mentioned, the CDC notes.”

Precies! Dat is het hem exact! Slechts 6% van alle mensen met corona zijn DIRECT aan corona overleden. CORONA was de DOODSOORZAAK.

En bij al die andere NIET! Het was een bijkomende zaak. Want wanneer men spreekt over “achterliggende aandoeningen” dan heeft men het niet over een bloedneus. Dit zijn aandoeningen die oudere mensen al fataal gaan worden. Een klein extra zetje en men overlijdt.

De 94% van de coronaslachtoffers in de VS, met een gemiddelde leeftijd van ruim 80 jaar, hadden al, minimaal 1, maar volgens het CDC vaak 3 of meer ernstige achterliggende aandoeningen.  (bron)

Dan ga je niet dood AAN corona maar MET corona.

 Wanneer je als bejaard persoon in een situatie beland dat je een aantal serieuze aandoeningen hebt, dan zal de griep, covid of een ander coronavirus je fataal worden. Maar je wordt niet geregistreerd als “griepdode”. Tenzij je overlijd aan de combinatie van griep met pneumonia, een aandoening apart..

Logisch! Dat hanteerden we altijd alDat zullen wij allemaal vinden en we zullen allemaal wel iemand kennen uit de familie of kennissenkring die is overleden aan een ernstige aandoening waar de griep of een ander virus dat normaal iedereen overleeft, hen fataal is geworden.

Die persoon wordt dan niet als griepdode geregistreerd. Dat zou ridicuul zijn!

Dus waarom bij Corona wel?

Er is geen enkele rechtvaardige reden om dit in het geval van Corona wel te doen.

DAAROM heeft het CDC de cijfers duidelijk aangepast (moeten aanpassen), maar de media gaat er van uit dat we zo ontzettend dom zijn dat we dit zelf niet goed kunnen interpreteren en zij zullen het wel even voor ons interpreteren.

Bron:
https://abcnews.go.com/Health/wireStory/cdc-reduced-death-count-related-covid-19-72735707

Hoe komt men nou op deze 9.000 directe coronadoden over een bevolking van 327.000.000 in de VS?

Met een rekenmachine en logica! Exact op de manier hoe wij al maanden roepen dat wij waarschijnlijk slechts rond de 70 directe coronadoden hebben gekend in dit land.

Dit is op ieder land toe te passen en als je dan de resultaten ziet, dan zal ieder persoon in moeten zien dat we in een groot opgezet circus zijn beland. Het is té simpel voor woorden en toch trapt een complete bevolking er in. Hoe dat kan? Het zware geschut van foute regeringen en corrupte media.

De officiële cijfers uit de VS.

In totaal heft het CDC berekend dat er 164.280 mensen zijn overleden met corona. Slechts 6% daarvan had geen achterliggende aandoening. Wij komen dan op 9.850 directe coronadoden uit maar het CDC had redenen een aantal geregistreerde coronadoden van de officiële cijfers af te halen na naarder onderzoek. Daarom komt men nóg iets lager uit. Die officiële cijfers op https://www.worldometers.info/ zijn in het leven geroepen ons allemaal angst aan te jagen maar uiteindelijk blijken ze de beste bron te zijn om aan te tonen dat dit covidcircus een grote zwendel is.

6% van de slachtoffers is dus daadwerkelijk AAN corona overleden. Dat kom je uit op 9.850 doden volgens de rekenmachine. Het CDC heeft wat aanpassingen moeten verrichten en komen op een lager dodenaantal uit dan die van de officiële (en belachelijke) website “livecount van Coronadoden”.

Alhoewel, belachelijk… Voor mensen die het wel zien is het het ideale wapen om de autoriteiten onderuit te halen en hun met hun eigen cijfers en feiten om de oren te slaan.

Uiteindelijk komt het CSC met hun officiële cijfers:

9.683 échte coronadoden en de rest kreeg het erbij. Bij ernstige andere aandoeningen op een respectabele leeftijd.

De media kan roeptoeteren en schreeuwen wat ze willen. Ze gaan hun gelijk hier niet halen.

Dit zijn de achterliggende aandoeningen. Vrijwel in alle gevallen een mix van 2 of meer aandoeningen. (bron)

Dit zijn die meeste aandoeningen. Let op dat u deze aandoeningen ook in het licht ziet dat de gemiddelde persoon met deze aandoeningen 82 jaar was. Echt eer belangrijk om dit hele coronacircus te ontmaskeren.

Conclusie is vrij simpel.

94%, zo´n 155.000 mensen die gestorven zijn, zijn gestorven aan bovenstaande aandoeningen MET corona. Bovenstaande aandoeningen zorgen er vaak voor dat men zeer vatbaar is voor griep(achtige) virussen alsook de oude leeftijd.

Alle cijfers van het CDC:

https://www.cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/covid_weekly/index.htm

NEDERLAND SLECHTS 314 CORONADODEN?

Het officiële getal is inmiddels bekend. 314 mensen zijn direct aan corona overleden met een gemiddelde leeftijd van boven de 80.

We riepen maanden geleden al dat er in Nederland tussen de 70 en 600 directe coronadoden zijn gevallen.

Hoe kwamen we daar op? Simpel en even met afgeronde cijfers:

6.200 coronadoden. Dat is het officiële getal.

Al een belachelijk laag aantal als je dit naast de allesvernietigende maatregelen legt. Maar daar blijft het niet bij!

Men spreekt wereldwijd van RUIM 90% die één of meerdere achterliggende aandoeningen hebben.

Betrek het allerruimste op Nederland. 10% dus.
10% van 6.200 zijn 620 directe coronadoden.
De andere 5.580 (6.200-620) hadden één of meerdere van bovenstaande aandoeningen en zijn dus MET corona overleden. Niet AAN.

Vergeet alsjeblieft nooit de extreem hoge gemiddelde leeftijd en hoe zwak de doden MET corona al waren (op een enkele uitzondering na zoals dat geldt voor iedere doodsoorzaak). Dit is zo belangrijk om de absurditeit van dit hele covid/coronacircus nog beter in te zien. Waarom?

De gemiddelde leeftijd van sterfgevallen bij bijvoorbeeld de influenza griep is 65 jaar. Om aan zo´n gemiddelde te komen, zitten er zeker een deel jongere slachtoffers bij. Ruwweg.. Wanneer er 10 slachtoffers tussen zitten van 20 jaar oud, dan wordt dat in evenwicht gebracht met 10 slachtoffers die hoogbejaard zijn. Maar de gemiddelde leeftijd van 82 is zo extreem! Namelijk.. een handjevol jongeren die aan corona zou overlijden moet worden opgevangen door mensen ruim boven de 82 die aan corona overlijden. Maar de meeste mensen worden niet ouder dan 82. Je hebt dan slachtoffers van boven de 100 jaar nodig om aan dit gemiddelde te komen. Er is vrijwel geen speling naar boven toe met dit gemiddelde.

Daaruit kun je concluderen dat niemand, behalve ouderen en een enkele uitzondering aan corona sterft.

Wat de regering nu doet, is oudere mensen verplichten geïsoleerd te leven, terwijl er onder de jongere mensen geen doden vallen maar de regering breekt wel ieder mens, stuk voor stuk, af. Er is geen logica in dit beleid. Slechts kwade zin.

Hoe kom je dan op 70 doden?

Door hun eigen officiële bronnen. Die noemen in het geval van Nederland zelfs het getal van slechts 1.2% directe doden. Ook bij Jensen was dat gisteravond te zien. (bron)

Dan kom je inderdaad op rond de 70 directe doden uit.

Het aantal directe doden ligt dus tussen de 70 en de 620. Maar reken maar dichter bij de 70 dan bij de 620. Aangezien men overal spreekt over RUIM 90%.

Anyway…in beide gevallen moeten direct ALLE coronamaatregelen opgeheven worden!

6.500 doden is al weinig. Slechts 0,003% van de bevolking.
650 doden is idioot weinig 0,0003%.
70 doden is in feite niets.

Hoeveel duidelijker wil men het nog krijgen?

Mensen blijven zeggen..Ja, maar zonder lockdown… Geen enkel bewijs voor. Wel zijn er tig bewijzen dat een lockdown niets helpt maar alleen maar meer slachtoffers maakt.

Wat is nou het gevaarlijke en nog schandaliger hieraan?

Iedereen moest wijken voor de “coronapatiënten” tijdens deze plandemie. Mensen met wondjes, duizenden, zijn nu hun been kwijt, omdat ze niet geholpen werden. (bron)
Vorige week werd bekend dat er in het voorjaar vijfduizend kankerdiagnoses minder zijn gesteld dan in de afgelopen tien jaar. Vijfduizend! Dat is schokkend. We weten allemaal dat een vroege diagnose van kanker het verschil kan betekenen tussen leven of dood. (bron)

En zo gaan we tegen nog veel meer zaken aanlopen die voorkomen hadden kunnen worden. Waar men nu in feite mee bezig is is pure moord. En men probeert dit ook nog eens te versterken, door ons mondkapjes te laten dragen, afstand te bewaren en andere idiote vernederende maatregelen waardoor we onze immuniteit AFBOUWEN i.p.v. OPBOUWEN.

Daarbij worden we kapot gemaakt met boetes en raken we alles kwijt. Onnodig. Het is ons afgenomen!

We kunnen rustig stellen dat deze regering het land uitroeit. Economisch gezien en ook roeit men mensen uit. Diegenen die dat nu nog niet doorhebben, hebben dat volgende week wel door. Zo niet de week erna.

Het zou beter zijn voor deze regering zelf dat ze stoppen met dit spel want ze zullen verantwoordelijk worden gehouden. En hoe langer ze doorgaan, hoe langer dat “Neurenberg-proces” gaat duren.

Wereldwijd – Meer inwoners in Hengelo dan directe coronadoden

Maximaal! Want de 10% is ruim berekend. Het is in de meeste landen minder.

Iedereen in de media ratelt over Brazilië en hoe corona daar “dood en verderf zaait”. Leugens! Complete onzin!

Het land telt 210 miljoen inwoners en kent 120.000 “coronadoden”.

Dat zijn er, net als in Amerika, of Chili, of Frankrijk zo´n 550 per miljoen. Vind u het gek dat deze president NIET wil dat media deze doden gaan tellen.

Op een land van 210.000.000 mensen zijn dat enorme absolute aantallen als er geen context bij wordt vermeld. Iets dat de media natuurlijk NOOIT doet. Bij deze. Brazilië doet het goed.

Want… Overal geldt hetzelfde sommetje. Minimaal 90% had minimaal 1 of meerdere achterliggende aandoeningen.

Dat geldt wereldwijd en het ligt hoger. Absoluut hoger omdat de meeste landen spreken van 93% of 94% en we rekenen nog niet eens de misinformatie mee, terwijl we al zo vaak hebben gezien dat men mensen op de coronalijst zet terwijl ze bijvoorbeeld onder een auto komen (bron) of geld krijgen.

Met die 10% regel in Brazilië, kom je ineens maar op 12.000 personen uit die AAN corona zijn overleden. Op 210 miljoen inwoners.

Spanje? Italië. Bullsh*t! België had het zwaarder per 1 miljoen inwoners.

Iedereen spreekt maar over Spanje. Het land waar Sánchez ook nog eens gezonde mensen mengde in tehuizen met coronapatiënten.

29.000 doden op 50.000.000 (miljoen) inwoners. Ook daar minimaal de 10% en je spreekt ineens nog maar over 2.900 doden aan corona. Maximaal.

Dat geeft even een heel ander beeld.

WERELDWIJD

855.962 doden. 10% regel die wereldwijd geldt, volgens de eigen cijfers…Daar wat meer en daar wat minder. Maar vooral minder!

Dan kom je op wereldwijd zo´n 85.000 mensen uit die AAN corona zijn gestorven. 

85.000 doden gemiddeld 82 jaar wereldwijd! Een stadje als Hengelo, maar dan vol met ouderen. Wereldwijd!!

En dit allemaal berekend zonder de OVERDUIDELIJKE scams waar mensen onterecht op de coronalijst werden gezet. Onze, en andere websites staan vol met bewezen voorbeelden.

Kortom: Deze pandemie is FAKE. Het is een plandemie! Word wakker en sleur deze mensen van het politieke podium!

De scam is nog duidelijker!

Nu er wereldwijd massademonstraties worden gehouden zonder dat er doden vallen. Nu er landen zijn die niet meegedaan hebben aan de lockdown. Nu overal ter wereld de coronaregels gebroken worden maar het tot niets leidt dat op een pandemie lijkt, dan moet men toch echt klaarwakker zijn.

En de komende weken gaan we allerlei redenen zien waaruit zal blijken dat zeze scam alleen maar meer en meer schade heeft aangericht en het wordt ook steeds duidelijker hoe ONNODIG.

DEZE PANDEMIE IS EEN SCAM! 

En als mensen dit eenmaal doorhebben, komen we een stuk kritischer uit deze crisis!

*De berekeningen zijn allemaal ruig genomen en geschat maar de verschillen tussen de schattingen en de werkelijke cijfers zullen minimaal zijn, m.a.w. ze zullen niets aan de waarheid over Coronacijfers veranderen.

The Borg II

Ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat ik een liefhebber ben van sciencefiction, sterker nog, ik ben zelf auteur van twee sciencefiction romans en een aantal verhalen. Tegenwoordig moet ik echter steeds vaker denken aan die Star Trek serie waarin op de Enterprice – hoe weet ik niet meer – een vrouw terecht was gekomen die aanvankelijk door The Borg was aangepast. Zij voerde ook de naam ‘Seven of Nine’. Blijkbaar hoorde ze in de Borg structuur, waarbij alle leden lichaamsdelen hadden die vervangen waren door kunstmatige futuristisch aandoende apparaten. De aangepaste mensen die bij The Borg hoorden hoefden ook niet met elkaar te praten want ze waren deel van één groot bewustzijn, afkomstig van een wezen dat in het hart van het schip leefde en dat weliswaar nog een menselijk vrouwenhoofd had, maar verder uit allerlei futuristische levende machineonderdelen bestond. De Borg wilden alle beschavingen veroveren en aanpassen naar hun eigen bestaanswijze. Geen enkele van de ogenschijnlijk los van elkaar staande wezens in zo’n Borg schip had enige vorm van zelfstandigheid. Allemaal dienden ze het centrale doel, net mieren of bijen.

De ontwikkeling van de technische mogelijkheden gaan snel. Ik heb dan ook sterk de indruk dat de werkelijk beangstigende druk om allemaal maar gevaccineerd te worden eigenlijk helemaal niets – of in ieder geval heel weinig met gezondheidszorg te maken heeft. Op allerlei plekken heb ik het al vaker geschreven en ik merk dat steeds meer mensen die zelfde indruk met mij delen, de indruk namelijk dat de hele volstrekt onzinnige angstcampagne met het zogenaamd gevaarlijke Covid-19 virus – wat een in het laboratorium gemaakt virus blijkt te zijn – er alleen maar toe moet leiden dat zoveel mogelijk mensen zich laten vaccineren met een vloeistof die eigenlijk de naam vaccin niet mag dragen. Het zogenaamde vaccin is namelijk een eerste wereldwijd experiment om ons menselijk DNA, de drager van onze erfelijke eigenschappen, te veranderen. Voor alle vaccins – en het zijn er tegenwoordig tientallen – is nog nergens een permanente goedkeuring afgegeven. Alles wordt gedaan onder voorlopige goedkeuringen. Dat soort goedkeuringen behoort eigenlijk alleen gegeven te worden in nood en als er zo snel mogelijk iets moet worden gedaan. Dat is niet het geval en alle verantwoordelijke instanties weten dat ook heel goed. De druk vanuit de WHO en vanuit de oppermachtige farmaceutische industrie is echter zo hoog dat regeringen eigenlijk niet kunnen weigeren. Te weinig mensen realiseren zich echter nog dat er een gevaarlijk spel wordt gespeeld met enerzijds onze gezondheid en anderzijds onze vrijheid. Zeker is met deze nieuwe zogenaamde RNA techniek onze gezondheid in gevaar. Al meer dan twintig jaar probeert men al op deze manier vaccins te maken tegen coronavirussen. De experimenten hebben tot nu toe echter geleid tot bergen dode proefdieren. Toch zijn er voorlopige vergunningen afgegeven door de instanties die bedoeld zijn om ons te beschermen, om wereldwijd op alle mensen proeven te nemen met deze nooit op betrouwbaarheid geteste vaccins. Maar waarom toch deze kostbare operatie die notabene pas in 2023 kan worden afgesloten.  Overigens las ik zojuist in de berichtgeving die gelukkig ongecensureerd via het internet te volgen is dat er al enkele duizenden mensen na vaccinatie zijn overleden. Het aantal mensen met permanente gezondheidsschade na vaccinatie is echter vele malen groter.

Nu ik dit laatste schrijf realiseer ik me eens te meer dat het vaccineren in werkelijkheid zeker niet ten doel heeft ons tegen een ziekteverwekkend virus te beschermen. Producenten hebben trouwens toegegeven dat gevaccineerde mensen nog steeds ziek kunnen worden van het virus en dat ze ook nog steeds anderen kunnen besmetten. Ze voegen er dan aan toe dat die eventuele besmetting en de ziekteperiode die daar dan op kan volgen dan mogelijk minder heftig verloopt. Zoals iedereen met een beetje inzicht onmiddellijk begrijpt is dat een loze bewering. Er is niet eens een meer jaren onderzoek naar de effecten geweest.

Langzaam, te langzaam eigenlijk, wordt het voor steeds meer mensen duidelijk dat het hele Covid-19 verhaal op een grote leugen berust. En als je nu een eenvoudig mens bent en je begint dat ook door te krijgen, dan zou je misschien denken dat het hele verhaal bedoeld is als een grote winstpakker voor de farmacie. Dat is het natuurlijk ook wel. Sommige farmaceuten, zoals Astra Zenica hebben zo gulzig toegehapt in het begin van de zogenaamde pandemie dat ze niet eens kunnen leveren wat ze al betaald hebben gekregen, maar zo eenvoudig is het helaas niet. We hebben nog het World Economic Forum onder leiding van de Zwitserse ingenieur Klaus Schwab, een gezelschap waarin zich regelmatig Nederlandse politici laten zien, maar ook onze koning en koningin zijn er graag geziene gasten. Deze club is verantwoordelijk voor de belachelijke en draconische anti-corona maatregelen, die geenszins ten doel hebben de ziekte in te dammen of ons volk tegen besmettingen te beschermen. Het werkelijke doel van al die verschrikkelijke maatregelen is de economie zodanig te ontwrichten dat alle kleine zelfstandige ondernemingen failliet gaan en ofwel verdwijnen, ofwel voor een bodemprijs kunnen worden overgenomen door de grote multinationals. Ook wil deze club toe naar een geldloze maatschappij. Credits moeten het geld vervangen. Ze zijn veel gemakkelijker controleerbaar dan geld. Het zwarte circuit zal geheel verdwijnen, althans dat is de bedoeling. Nu kom ik echter toe aan de derde en meest verfoeilijke dubbele bodem van deze hele valse pandemie.

Veel te weinig mensen weten of begrijpen nog wat er tegenwoordig allemaal via injecties kan worden toegediend. Daar wordt trouwens ook weinig ruchtbaarheid aan gegeven, want anders zou zich waarschijnlijk bijna niemand laten vaccineren. Maar even op een rijtje zetten wat er nu als zoal kan

  1. Met een RNA-vaccin kunnen veranderingen in ons DNA, onze erfelijke eigenschappen worden gemaakt. We hebben al gezien dat er tamelijk veel mensen overlijden of blijvend letsel overhouden aan de huidige vaccins. We weten dat Bill Gates, die Microsoft groot maakte altijd in elke nieuwe Windows versie behoorlijk wat bugs had zitten die dan via updates gerepareerd werden. Vervelend was dat trouwens wel. Nu is Bill wereldwijd de grote promotor van het vaccineren om boven beschreven doelen te bereiken. Opnieuw zitten er fouten in zijn haastig gemaakte en slecht geteste producten. Helaas gaat het nu echter niet om computer ongemakken, maar om doden en gewonden, maar dat schijn de grote man weinig te deren.
  2. Misschien herinner je je nog wel dat een Groningse hoogleraar, Ben Feringa, tot ieders enthousiasme de Nobelprijs won voor zijn uitvinding op het gebied van de nanotechnologie. Het betreft een karretje dat uit slechts enkele moleculen bestaat en dat van buiten af door middel van elektronische signalen kan worden aangestuurd om waar dan ook in het lichaam zijn lading af te leveren. Mooi, zul je denken, dan kunnen bijvoorbeeld heel gevaarlijke en agressieve kankermedicijnen heel precies op de plek waar ze nodig zijn worden gebracht en wordt veel bijwerking en nevenschade voorkomen. Ja, zeg ik dan, dat kan ook en dat is mooi. Maar er kan nog veel meer. Door middel van zogenaamde chemtrails die via vliegtuigen in de atmosfeer worden verspreid kunnen we van alles binnenkrijgen dat met geïnjecteerde nanokarretjes op plekken kan worden gebracht waardoor we gewillige en gehoorzame meelopers worden en vooral braaf zijn en nooit vervelend gaan lopen demonstreren en zo. Trouwens, als alle bereide voedingsproducten van de grote multinationals komen weten ze vast ook wel speciale voorraden voor die bestuurbare karretjes mee te geven. En die besturing? Hoorde ik nou laatste niet dat er zoveel protesten zijn tegen dat 5G net. Kan ik me voorstellen, want met nog een klein stukje verder perfectioneren veranderen we allemaal – als je tenminste zo dom bent om je te laten vaccineren in…ja hoe zal ik het noemen…och nu moet ik ineens weer aan The Borg denken. Nou ja vooruit je kunt dan bijvoorbeeld hier in Huizen – de getallen moeten wel hanteerbaar zijn – zo maar veranderen in HU4798van514580. En als je dan ergens binnenloopt verschijnt dat nummer ook op de aanwezige monitoren en wordt uiteraard precies geregistreerd waar je dan bent, hoe laat je er bent en wat je er doet of wat je meeneemt of juist brengt. Helemaal automatisch. Ja, ook als je ergens ongewenst gedrag vertoont. Dat is dom, dat kost je credits. Eigen schuld.

Nou, wordt me dat geen fantastische wereld?

Scenario 3

Als je iets kunt fantaseren kan het ook bestaan. Dat was een uitspraak van mijn vader waarvan ik nooit begrepen heb hoe hij daarbij was gekomen. Onlogisch is het echter niet. Ik bedenk dan altijd dat mijn hoofd – net als alle andere trouwens – alleen maar kan denken met gedachten en vormen die daar zijn of ontstaan. Nou ja, hoe de echte waarheid dan ook is daar zullen we misschien ooit wel stapje voor stapje achter komen, want zo werkt de ontwikkeling van kennis en begrip nu eenmaal. Eigenlijk vind ik daarom sciencefiction zo interessant. Veel van mijn kennissen en vrienden kijken mij altijd een beetje meewarig aan als ik daarover begin. Jij staat niet echt met beide benen op de grond zeggen ze dan. Dat zeggen ze dan omdat ik vaak praat en schrijf over dingen die nog niet kunnen, met de klemtoon op nog.

Stel je eens voor dat je in de zeventiende eeuw leeft. Met zeilschepen met militairen en kooplieden trekken we de wereld over. Nemen we allerlei dingen in bezit die niet van ons zijn. Nemen we gekleurde volkeren gevangen en verkopen ze als slaven, dat wil zeggen wat er na de overtocht in stinkende scheepsruimen waar de mensen geboeid hun onzekere lot afwachtten nog van over was. Dat was wat we deden. Het was ook wat we de gewoonste zaak van de wereld vonden: pakken wat je pakken kunt en daar voor je zelf en je familie rijk mee worden, nou ja, rijk in bezit dan.

Ik denk niet dat het karakter van de mens door de eeuwen heen erg veranderd of verbeterd is. We hebben noodgedwongen moeten stoppen met de slavenhandel. We hebben noodgedwongen moeten stoppen met het koloniale beleid wat we altijd hadden. Waarom zijn we daarmee gestopt? Toenemende compassie en medemenselijkheid? Misschien ook wel een beetje, maar toch voornamelijk vanwege de toenemende weerstand die we ontmoetten. Denk maar even aan de oorlog die we tot 1948 in Indonesië voerden tegen mensen die gewoon de baas in hun eigen land wilden zijn. Of denk aan de Vietnam oorlogen waar eerst de Fransen en later de Amerikanen meenden de mensen daar de wet te kunnen voorschrijven.

Kijkend naar alle strijd die nog steeds op de wereld plaats vindt heb ik niet de indruk dat aard en streven van de mens echt ingrijpend is veranderd door de eeuwen heen.

Wat heeft dat nou allemaal met sciencefiction te maken? Ik vrees heel veel. Je kunt er namelijk gerust vanuit gaan dat menselijke wezens door de hele kosmos heen qua karakter behoorlijk veel op elkaar lijken. Er zullen ongetwijfeld verschillen zijn in uiterlijk, hoewel ik vermoed dat twee benen, twee handen en één hoofd toch wel een universeel kenmerk zal zijn van heel veel meer ontwikkelde schepsels in de natuur. Die vorm is gewoon praktisch en de natuur is praktisch en altijd gericht op succesvol voortbestaan.

Nu weet ik uit ervaring wel dat de meeste mensen denken dat mensen – als je ze zo wilt noemen – van buiten de Aarde vanwege de gigantische afstanden toch niet bij ons kunnen komen. Die mensen vraag ik zich even te verplaatsen naar de eerder genoemde zeventiende eeuw en zich voor te stellen dat ze (dat was in 1966) hoorden dat mensen op de maan waren geland. Die zeventiende-eeuwse mensen hadden je naar het dolhuis gebracht, terwijl een reis naar de maan alleen maar iets was wat nog niet kon, met de klemtoon op nog.

Wat ik hiermee wil zeggen is dat ik het sterke vermoeden heb dat in het nabije en ook in het verder gelegen deel van het universum mensen leven die misschien wel miljoenen jaren eerder begonnen zijn aan een technische ontwikkeling, want daarin zijn we nu eenmaal goed. We zijn slimme probleemoplossers, maar we zijn ook allemaal bezig om persoonlijk voordeel te behalen en bereid om dat persoonlijke voordeel te beschermen, desnoods met oorlog en geweld.

Mooi, de algemene aard van het individualistische wezentje, de mensachtige levensvorm heb ik volgens mij nu wel duidelijk geschetst. Laat me dan nu maar eens gaan kijken wat er aan technische wensen door ons nog te realiseren valt, terwijl anderen die veel eerder begonnen zijn dat misschien al onder de knie hebben.

  1. Reizen door de kosmos met snelheden boven de lichtsnelheid, of laat ik het anders zeggen: reizen op een manier waarbij de ogenschijnlijke afstanden tussen de sterrenstelsels geen rol spelen. Wij kunnen dat (nog) niet, maar ik kan het fantaseren en ik heb geleerd dat het dan ook kan bestaan.
  2. Teleportatie: een manier van verplaatsen van levende en dode dingen, waarbij ontbinding en her constructie een rol spelen en waarbij het ontbonden voorwerp of wezen als het ware wordt over gestraald. Opnieuw, wij kunnen het (nog) niet maar ik kan het fantaseren en ik ben de enige niet – in Startrek gebeurt het met grote regelmaat – dus kan het ook bestaan.
  3. Kolonisatie van andere planeten: we hebben een bescheiden beginnetje gemaakt met een paar maanlandingen en met een onderzoeksinstrument dat als een karretje over de planeet Mars rijdt. Wij kunnen (nog) niet andere planeten koloniseren, maar ik kan het fantaseren…
  4. Dat wij onze lichamen vervolmaken, ongevoelig maken voor ziekte, onze lichaamscellen een potentiële levensduur geven van duizend jaar of langer, door er onder meer voor te zorgen dat de zogenaamde telomeren die na elke celdeling afbrokkelen ook weer worden terug gevormd. Wij kunnen dat (nog) niet, maar heel ver in het verschiet ligt die mogelijkheid waarschijnlijk niet.

Op basis van waarschijnlijkheid neem ik aan dat bovengenoemde punten en nog veel meer door mensachtigen van andere planeten gedaan worden met het zelfde gemak als waarmee wij de computer gebruiken, tv kijken in vliegtuigen vliegen en noem maar op.

En dan zijn er de Soemerische kleitabletten die samen met andere archeologische bronnen en vondsten de waarschijnlijkheid tonen van een bezetting van onze planeet door een buitenaards volk, de Anunnaki.

Hierboven heb ik een beetje uitgeweid over het menselijk karakter en uit de beschrijvingen die uit de Soemerische kleitabletten naar voren zijn gekomen valt af te leiden dat deze Anunnaki geen lieverdjes waren en dat ze vermoedelijk net zulke graaiers waren als eigenlijk de meesten van ons diep van binnen zijn, maar waarvan we door een heel dun laagje beschaving worden tegen gehouden.

De Soemerische kleitabletten tonen ons dankzij het volhardende levenswerk van een geleerde archeoloog  Zecharia Sitchin de geschiedenis van een buitenaards volk dat hier goud kwam delven, vervolgens geen zin meer had in het zware lichamelijke werk en via genetische manipulatie van de aanwezige mensapen (die zich in hun eigen tempo op natuurlijke wijze ook wel ooit tot mensen hadden gemuteerd) een soort slaafmensen maakten om het zware werk te doen.

Later kregen sommige van hun wetenschappers er blijkbaar plezier in, want ze kregen het voor elkaar de nieuwe vrouwtjes zo aantrekkelijk te maken dat de Anunnaki mannen er ook wel zin in kregen. De mensen die daaruit geboren werden vindt je in de mythologie terug als halfgoden. Logischerwijze zagen die slaafmensjes de Anunnaki natuurlijk als goden. Een erg goddelijk karakter hadden ze in ieder geval niet, want eveneens uit de kleitabletten blijkt dat ze hier oorlogen voerden met waarschijnlijk atoomwapens. Op die manier zijn ook Sodom en Go Morra verwoest, waarna in de wijde omgeving alle leven uitstierf.

Misschien is het maar het beste om onze ontstaansgeschiedenis te zien als een geschiedenis, waarin door mensen met een veel oudere technische beschaving met wat kunst – en vliegwerk werkslaven werden gemaakt, wij dus. Door het vermoedelijke ongeduld – de Anunnaki maakten eerst vrouwen waarmee ze werkslaven konden maken – zijn er vervolgens ook mannelijke mensen gekomen. Ze deden van alles om ervoor te zorgen dat de nieuwe mannen zich niet vergrepen aan de mensapen. Wat daaruit geboren werd, daarvan kun je in de Bijbel lezen dat het werd uitgeworpen in de buitenste duisternis, wat volgens mij betekende dat het meegenomen werd de ruimte in en daar gewoon naar buiten gegooid.

Nee, nee, de Anunnaki waren helemaal geen aardige mensen al werden ze hier door de nieuwe mensen eeuwenlang als goden beschouwd.

Dat er mensenmannen waren gemaakt was zeer tegen de zin van een van de leiders, want zoveel werkslaven hadden ze nu ook weer niet nodig. Het overschot hebben ze toen maar weggestuurd en dat is vanuit Zuidoost-Afrika de wereld over getrokken. Vele eeuwen later – zijzelf werden duizend jaar of ouder – hebben ze pogingen gedaan de volgens hen mislukte poging tot mensvorming ongedaan te maken. De zondvloed is daarvan de bekendste, waarbij nagenoeg alle mensen verdronken.

Ik moet toegeven dat de Bijbel over deze periode in de menselijke ontwikkeling veel vriendelijkere verhalen vertelt, maar helaas, zoals ik hierboven al eerder stipuleerde, mensen, of wij het nu zijn of de Anunnaki die ons genetisch in elkaar knutselden, zijn zelfzuchtige agressieve wezens wier geestelijke beschaving steeds weer vele eeuwen blijkt achter te lopen op hun technisch vernuft.