Domme hebzuchtige haast

Nou ja, een beetje gelijk heb je natuurlijk wel als je zegt dat ik dit alleen maar voor mezelf schrijf. Inderdaad, ik verwacht niet dat ik, zelfs onder normale en redelijk vredige omstandigheden in 2050 nog zou leven. Ik zou dan honderden tien jaar oud zijn en mocht dat wel het geval zijn, dan zou ik vermoedelijk niet veel anders doen dan mijn zegeningen tellen. Maar ja 2050 was het oorspronkelijke elitaire plan om datgene wat ze nu gedaan hebben, het veroorzaken van een leugen pandemie, waaraan steeds meer verstandige mensen zijn gaan twijfelen, nee, ik zeg het niet goed, waarvan steeds meer mensen zeker weten dat ze er weliswaar nog niet de middelen voor hebben om er tegenin te gaan, maar wel in de gaten hebben dat ze bedrogen zijn en dat alle regeringen van de landen meewerken.

Wat ze dan willen? Eigenlijk twee dingen. Er zijn namelijk ook twee belangen die gediend moeten worden: er is de groep van de rijke elite. Die wil gewoon dat alle kleine en in hun ogen onbelangrijke mensjes een soort van slaafs bewustzijn krijgen, nooit in opstand komen en vooral niet ouder worden dan de tijd dat ze nodig zijn en iets opleveren voor de wereldelite. Ik moet zeggen dat ik dat – met alle respect voor de boeren natuurlijk – de mentaliteit van de veehouder vind. De beesten krijgen goed te eten, waardoor ze goed presteren en flink winst opleveren. Als dat voorbij is gaan ze naar de slager.

Mensen kunnen wat langer mee dan koeien, maar in de maatschappijvorm die de wereldelite voor ogen geeft schat ik dat wij, met overigens veel minder mensen, nog wel nuttig kunnen zijn tot misschien wel zeventig jaar, als de verzorging in ieder geval redelijk is, en dat het daarna wel gedaan is. Ja zeg nou eerlijk, zet jezelf even in de plaats van de wereldelite die toch alleen maar met elkaar te maken willen hebben, waarom zouden ze de gebruiksmensen nou laten leven als ze alleen maar geld kosten.

Maar goed, ik moet niet te wijdlopig schrijven, want ik had het eerder over een tweede denkrichting. Die is overigens veel serieuzer dan de gedachtewereld van de rijke elite, want die denkt alleen in baten en lasten, dus als jij niets meer oplevert en alleen maar kost, dan mag je weg. Maar dan hebben de aanhangers van de eugenetica – Bill Gates zijn vader was dat en Bil Gates zelf ook – dat zijn mensen met een heel serieuze, ja ik zou bijna zeggen religieuze wereldbeschouwing. Zij vinden – en er zijn veel dingen die daarvoor pleiten – dat er veel te veel mensen op aarde leven en dat wij samen bezig zijn onze planeet onbewoonbaar te maken. Binnenkort zijn we met achteneenhalf miljard mensen op Aarde (8.500.000.000). Nou ja, het is veel, maar ik weet niet of het te veel is, maar zij vinden van wel.

Nu was er ooit het plan, zoals ik hierboven al schreef, om daar in 2050 iets aan te gaan doen. Waarschijnlijk zou dat plan er niet heel veel anders hebben uitgezien dan wat er nu gebeurt. Ongetwijfeld hadden ze een dodelijk virus verzonnen waartegen je dan al even dodelijk kon worden ingeënt. Er is echter wel een groot verschil, althans dat denk ik.

Wat er namelijk nu gebeurt is dat het allemaal zo stumperig en technisch prutserig wordt gedaan dat steeds meer mensen veel te vroeg in de gaten krijgen dat zij de boel bedriegen en dat er helemaal geen gevaarlijk virus is, maar dat er gewoon heel smerige dodelijke injecties worden gegeven, luidkeels aangemoedigd door de reclame. Voor geneesmiddelen mocht nooit reclame worden gemaakt en nu horen we elke dag reclame figuren blaten dat je je verantwoordelijkheid moet nemen en je laten vaccineren voor een ander en meer van dergelijke waanzin, want vaccineren doe je natuurlijk voor jezelf als je het al doet.

Om welke reden precies, dat weet ik niet en daar ga ik hier nu ook niet naar gissen, maar een ding weet ik zeker. De huidige actie van de elite is slecht voorbereid, doorzichtig er zal ongetwijfeld opstand tegen komen en dan zitten we in de derde wereldoorlog. En dat, terwijl een veel betere voorbereiding met een veel betere technische ontwikkeling ervoor had kunnen zorgen dat bijna geen mens had getwijfeld aan de dodelijkheid van het virus en dat nagenoeg iedereen het vertrouwen had gehad in die vaccins die tegen die tijd waarschijnlijk veel dodelijker met een veel langzamere werking en alles wat zou kunnen bijdragen aan het overigens volstrekt onterechte geloof in de oprechtheid van de wereldelite.

Nu zie ik de hele operatie in wereldwijde woede uitbarstingen mislukken, al was het alleen maar vanwege de corrupte geldjacht van BigFarma.

Ik spreek hier – want op Facebook ben ik al eens weg gecensureerd – de hoop uit dat de complotmakers, niet wij maar zij dus, keihard op hun bek gaan, want moord mag natuurlijk niet en miljoenen onschuldige mensen vermoorden omdat je dan zelf de baas wil zijn omdat jij denkt dat het hier dan beter wordt, nou ja, ik zeg het met het schaamrood op mijn kaken, maar voor zulke mensen kan ik alleen maar de doodstraf verzinnen.

Uitzichtloos of toch niet?

Tot mijn bijna dagelijks terugkerende vreugde heb ik een geest die mij dikwijls doet ontwaken met een hoopvolle gedachte of soms met een idee dat uitzicht biedt op een pad naar de toekomst waarop met grote regelmaat de zon schijnt en waarop op ik in gedachten grote groepen vrolijk lachende mensen zie lopen. Mijn visioen van deze morgen bestond uit goed nieuws en slecht nieuws. Eigenlijk was de volgorde andersom, het slechte nieuws kwam eerst, maar wel met de belofte van goed nieuws. Nou ja, in mijn visioen dan, want je moet natuurlijk wel bedenken dat alles wat ik bedenk en wat ik schrijf steeds weer uit het hoofd van een eeuwige optimist komt, al moet ik zeggen dat er deze keer wel behoorlijk veel geduld aan te pas zal komen en een hele boel ellende die blijkbaar onvermijdelijk bij het leven lijkt te horen.

Als ik achterom kijk naar mijn levenspad dan zie ik onvermijdelijk bergen en dalen. Bergen die goede, plezierige tijden toonden en dalen waar ik doorheen moest. Vaak heb ik in mijn lange leven moeten bedenken dat ik moest vermijden dat de weg naar beneden, het dal in langer zou duren dan nodig was, omdat ik besef dat je pas weer naar boven kunt als je het diepste punt hebt bereikt. Ja, ik weet het, veel mensen proberen zich schrap te zetten tijdens de daling en zelfs achteruit omhoog te krabbelen. De tijd loopt echter de andere kant op en elke poging om terug te gaan laat de narigheid alleen maar langer duren. Vaak heb ik dan moeten denken: vooruit jongen, het is niet anders en de weg omhoog ligt voor je.

Wat heeft dit in ieder geval goed bedoelde en naar ik hoop troostrijke gebabbel nu met de huidige tijd en toestand in we wereld te maken? Behoorlijk veel, denk ik.

In voorgaande blogs heb ik meermaals geschreven over het feit dat de natuur het steeds weer wint van mensen die er tegenin gaan. Als voorbeeld noemde ik de poging van de geleerde Burnet om met een kunstmatig en zichzelf verspreidend vaccin de konijnenplaag in Australië te vernietigen en hoe dat inderdaad voor negentig procent lukte en dat er vervolgens tien procent van de populatie – over de hele wereld trouwens, want ook op de rest van de wereld gingen de wilde konijnen dood aan zijn uitvinding – overbleef die de populatie weer snel deed groeien.

Iets dergelijks gebeurt er nu, maar dan met ons, met de mensen dus. Ja, ik weet wel dat er nog steeds een meerderheid gelooft dat de tegenwoordig dagelijks luidkeels aanbevolen vaccinaties tegen de volstrekt niet heel gevaarlijke Covid-19 virusinfectie nodig is voor veiligheid en gezondheid, maar dat is niet zo. Er wordt nu namelijk iets geprobeerd wat nog nooit eerder gelukt is en wat gelukkig ook gedoemd is te mislukken. Omdat het doel van het huidige proces in de wereld tegen ons, de mensheid is gericht, wil de meerderheid van de mensen het niet geloven en dat is begrijpelijk. De goedgelovigheid van de meeste mensen speelt de tegenstander in de kaart. Veel mensen laten zich vaccineren. Veel mensen zullen helaas overlijden, enerzijds door de cytokine storm die kan ontstaan wanneer een volgend natuurlijk virus, bij voorbeeld griep, langskomt en anderzijds door het grafeenoxide dat noodzakelijk is om straks met behulp van G5 en hogere stralingspatronen die ons beloven de draadloze communicatie zo supersnel te maken dat heel veel mensen niet kunnen wachten tot het beschikbaar is. Helaas, en dat weten de vaccinmakers natuurlijk maar al te goed, kunnen erg veel mensen niet tegen die stof die in gelpakketjes wordt ingespoten bij de vaccinatie. Zij krijgen er op verschillende plaatsen in het lichaam dodelijke klonteringen van het bloed door. Gelukkig, voor de makers dan, niet iedereen. De mensen die er wel tegen kunnen, behoudens misschien wat kleinere mankementen, kunnen straks met de voortschrijdende techniek volledig gecontroleerd – en waarschijnlijk zelfs bestuurd worden. Ik realiseer me dat mijn verhaal tot nu toe niet echt opwekkend is, maar heb geduld, want dat is wat we nodig zullen hebben. Even samenvatten waar we nu zijn in de door mij mogelijk geachte nabije toekomst.

 1. De wereldelite wint steeds meer terrein, de meeste mensen laten zich om welke reden dan ook vaccineren, waardoor de bevolking meer en meer gecontroleerd kan worden en dat ook accepteert of misschien zelfs helemaal niet merkt.
 2. Door hierboven genoemde effecten van de vaccinaties sterft gaandeweg een groot deel van de wereldbevolking uit. Bovendien hebben de vaccins ook een nadelig effect op de vruchtbaarheid van de vrouwen, waardoor er weinig kinderen geboren worden. (We moeten ons blijven realiseren dat het ideaal van de leidende eugenetici is dat er slechts een half miljard mensen op de Aarde leven en dat zij, die natuurlijk ook deel uitmaken van de wereldelite die mensen onder controle hebben.
 3. Voor een niet al te kritische observator zou het er hier op Aarde vredig kunnen uitzien want er is een relatief kleine bevolking die gehoorzaam is en zich laat leiden door de elite, die – en dat mogen we niet vergeten – maar precies kan doen wat er in hun bovenmatig arrogante hoofden opkomt. Niets is te gek, voor het veroorzaken van slachtoffers door wat voor praktijken dan ook wordt niet gestraft ze worden verbrand of begraven zonder er ruchtbaarheid aan te geven. Voor die kleine elitaire groep lijkt het bijna paradijslijk.

Maar dan nadert het keerpunt, een keerpunt waar wat mij betreft voor de gewone mensen de zon weer gaat schijnen. Door de verregaande processen waarin de mensen door allerlei medisch-technische ingrepen gehomogeniseerd en gelijk gemaakt zijn gaan de mensen meer en meer functioneren als een bijenvolk of een mierenkolonie, maar natuurlijk wel op een veel hoger bewustzijnsplan. Er ontstaat een nooit vertoonde eenwording onder al die gewone mensen die daardoor als een eenheid gaan functioneren waarbij de onderlinge communicatie geen technische hulpmiddelen meer behoeft, iets wat bij de elite die altijd individualisten zijn gebleven wel het geval is. De elite zal nooit in staat zijn zich te verdedigen tegen de mensen die ze zelf tot een grote eenheid hebben gevormd. Zij zullen outcast worden. Zij zullen als nutteloze profiteurs, zoals de darren in het bijenvolk worden verwijderd.

De Aarde zal worden bevolkt door mensen die een unieke eenheid vormen waarin respect en zorg voor elkaar en de wereld niet meer hoeven te worden opgelegd of afgedwongen.

Of het allemaal zo gaat weet ik natuurlijk niet, maar het kan. Ik heb nu in elk geval één mogelijkheid bedacht waarop de schijnheilige en misdadige streken van de wereldelite die ons nu bedreigen toch een zweem van nut en… wat zeg ik… onmisbaarheid te geven.

Of ik niet al te optimistisch ben? De tijd zal het leren.

Wij blijven ziende blind en zij geven niet op.

Een poosje geleden schreef ik op deze plek een blog met de titel “tovenaarsleerling” als om uitdrukking te geven aan mijn gedachte dat wat er gebeurt – misschien wel uit onwetendheid of anders uit gemakzucht – voortdurend op een fiasco uitloopt, waar dan helaas steeds weer heel veel slachtoffers bij vallen. Misschien had ik bij het schrijven van dat stukje nog wel de iet wat naïeve veronderstelling dat de tovenaarsleerlingen binnen de wereldelite die onder meer hun blijkbaar gebroken toverstafjes zwaaien op het terrein van de farmaceutische industrie, het gewoon wel goed bedoelen, maar steeds nog net niet weten hoe het echt moet.

Op het ogenblik ben ik halverwege het lezen van het boek “De Pandemie Van De Angst”, van Kees van der Pijl. Dat boek is een absolute aanrader voor wie weten wil wat er echt aan de hand is op onze wereld en welke kwaadaardige en kwaadwillende krachten ons bedreigen. Het boek behandelt zeer diepgravende informatie over een groot aantal relevante en tevens sterk samenhangende onderwerpen op een manier die een redelijk ontwikkelde leek gemakkelijk kan begrijpen.

Belangrijke informatie voor mij is – en dat heb ik niet uit dit boek – dat de Rothshields weliswaar de grote financiële macht in de wereld zijn die bewijsbaar bijna alle oorlogen en conflicten hebben helpen uitlokken en steeds ten eigen bate van twee zijden hebben gefinancierd. Oorlogen zijn afschuwelijk en er gebeuren mensonterende dingen in, zoveel is duidelijk. Ook beginnen we te begrijpen dat de reden dat oorlogen gevoerd worden niets te maken hebben met een bekende aanleiding, maar aangestookt zijn door hen die eraan verdienen. Echter, een belangrijk gegeven in ons leven is voor velen de medische wetenschap die ons een veilig en gezond leven zou moeten bieden. Daar komen we dan echter die andere steenrijke Amerikaanse familie tegen, de Rockefellers, rijk geworden in de olie, maar de focus verlegd hebbende in de richting van de gezondheidszorg en alles wat daarmee samenhangt. De Rockefellers hebben kans gezien de geneeskunde in de westerse wereld nagenoeg geheel aan zich te trekken en van een goed en mensvriendelijk beroep te veranderen in een verdienmodel. Door universiteiten te financieren en ervoor te zorgen dat de studie geneeskunde meer en meer een studie geneesmiddelen voorschrijven werd en nog steeds verder die kant op gaat waardoor men erin is geslaagd om de oude geneeskundige kennis, die gebruik maakte van natuurlijke stoffen uit zowel het planten – als het dierenrijk belachelijk te maken en te bestempelen als kwakzalverij. Als ik de gang van zaken in de wereld van de farmacie, de medicijnmakers zou moeten omschrijven, dan zou ik zeggen dat we te maken hebben met bedriegers die regelmatig knoeien met de resultaten van de proeven die moeten bewijzen dat hun producten veilig en werkzaam zijn. Iedereen zal zich de beruchte softenon affaire herinneren, waarbij kinderen werden geboren met misvormde of ontbrekende ledematen omdat hun moeders tijdens de zwangerschap het slaapmiddel Softenon hadden gebruikt, maar dat is er maar één van de vele wanprestaties van de farmaceutische industrie. Tegenwoordig zijn de farmaceuten verplicht de bijwerkingen van hun middelen te vermelden. Mij rijzen soms de haren te berge als ik die bijsluiters lees. Bij de middelen uit de natuur die gelukkig nog steeds in ruime mate voorhanden zijn heb je doorgaans geen bijwerkingen. Het grote probleem is echter de gemakzucht waarmee mensen bij het minste of geringste ongemak direct naar de industriële pillen grijpen in plaats van een natuurlijke oplossing een kans te geven. Ja, inderdaad, het gemak. Als je weet hoeveel geld er wordt besteed om ons te doen geloven dat natuurlijke middelen een gevaar voor de gezondheid vormen ga je begrijpen dat je met reclame leugens te maken hebt.

Ver, heel ver zijn we afgeraakt van een natuurlijke – en daardoor veel mooiere en veiligere manier van leven. Dat is nu eenmaal zo en dat kunnen we niet zomaar terugdraaien. Maar nu, met deze zogenaamde pandemie, die helemaal geen pandemie is, moeten we echt stoppen met ons angst te laten aanpraten waarvoor geen enkele grond bestaat en die ons gedrag doet veranderen in dat van angstige kuddedieren.

Lees het boek van Kees van der Pijl, “De Pandemie Van De Angst” en herinner je alsjeblieft weer dat in jouw leven er maar één de baas kan zijn en dat ben jij, en dat jouw lichaam maar één eigenaar heeft: Jij!!!.

Wie veroorzaken toch de ellende op de wereld, dat is de vraag, dus niet wat?

Steeds duidelijker kunnen we zien dat onze samenleving niet wordt getroffen door toevalligheden, door rampen die voortkomen uit ongelukken of door de natuur. Steeds duidelijker wordt ook dat we niet moeten denken dat wat ons overkomt niemands schuld is en dat dus niemand er iets aan kan doen. Uit het onderstaande verhaal dat ik uit Frontnieuws haalde blijkt duidelijk – mocht iemand het nog niet al lang vermoeden – dat het één steenrijke familie is die al vele jaren bezig is de hele wereld de meest smerige poetsen te bakken. Een familie, de Rockefellers die eerst over onze ruggen rijk zijn geworden in de olie industrie en die vervolgens grootaandeelhouders werden in de farmaceutische industrie, waar grote winsten een belangrijkere drijfveer vormen dan de gezondheid van de mensheid. Juist die familie heeft een belangrijk aandeel gehad in de vorming van de wanstaltige en misdadige rassenideeën en de vorming van het Nazidom, die met name in de tweede wereldoorlog miljoenen mensen het leven hebben gekost. Deze Rockefellers, samen met andere gewetenloze rijken zijn ook nu weer bezig om via misdadige leugencampagnes over de zogenaamde pandemie die helemaal geen pandemie is een hernieuwde poging doen om de meerderheid van de mensen uit te roeien, gewoon omdat zij menen te weten welke mensen van het juiste soort zijn om recht op leven op aarde te hebben. Dat soort mensen dus die eigenlijk alles zou moeten worden afgenomen waaraan ze hun misplaatste superioriteitsideeën.menen te kunnen ontlenen.

Een heel oud Amerikaans liedje was getiteld: Money is the root of all evel. (geld is de wortel van alle kwaad) In het geval van deze familie is dat onomstotelijk waar.

[Nieuw bericht] De Rockefeller Foundation financierde de eugenetische beweging in Amerika

  Nieuw bericht op Frontnieuws   De Rockefeller Foundation financierde de eugenetische beweging in Amerika Door Frontnieuws De wereldbevolking moet met 50% verminderd worden.” – Henry Kissinger (adviseur buitenlands beleid tegen Nelson A. Rockefeller, oudere broer van David Rockefeller) Wanneer de meeste mensen aan eugenetica denken, denken ze aan rassenveredeling, de Nazi’s, en hun “Lebensborn” (Arische Übermensch) programma, bedoeld om, door massale eliminatie, alle “inferieure rassen” uit te roeien, en uiteindelijk te eindigen met een zuiver Noords ras; maar wat de meesten vergeten, is dat het eerste gedocumenteerde land dat openlijk rassenwetten promootte, en opdrong aan zijn bevolking, in feite Amerika was, in 1908. In 1933, toen Hitler in Duitsland aan de macht kwam, was de nazi-partij in staat om door de staat gesponsorde propaganda te gebruiken om het Duitse volk de geldigheid van eugenetica (een massaal depopulatieplan, vermomd als rassenwetenschap) aan te praten, en alle barbaarse rassenwetten die daarmee gepaard gingen; maar wie had in het jaar 1908 genoeg macht in Amerika om zo’n nachtmerrie teweeg te brengen? Wie was in staat om het Amerikaanse volk te bewegen om soortgelijke “rassenhygiëne” (eugenetica) wetten te accepteren, tientallen jaren voordat ze in Duitsland door de Nazi’s werden uitgeprobeerd? Het antwoord is de Rockefeller Foundation (opgericht in 1913). De meesten kennen de Rockefeller familie als de koningen van “Big Oil”, maar wat de meesten niet weten, is dat zij ook de weg hebben gebaand voor “Big Pharma” (terwijl zij ondertussen de beste natuurlijke medicijnen en geneeswijzen vernietigden), schrijft Sebastian Aguanno Jr. n 1975 zei congreslid LARRY P. MCDONALD het volgende over de Rockefellers: “De drang van de Rockefellers en hun bondgenoten is om een één-wereld regering te creëren die superkapitalisme en communisme onder één tent verenigt, alles onder hun controle…. Bedoel ik samenzwering? Ja, dat bedoel ik. Ik ben ervan overtuigd dat er zo’n complot is, internationaal in omvang, generaties oud in planning, en ongelooflijk kwaadaardig in opzet”. De Rockefeller Foundation’s erfenis van het financieren van eugenetica Volgens Edwin Black van Cleveland Jewish News: “Sloten meer dan 27 [om precies te zijn, 35 tegen 1936] staten zich aan bij de beschamende, decennia durende utopische campagne om raciale suprematie medisch te manipuleren. Hun uiteindelijke doel was om maar liefst 90% van de bevolking te elimineren van de voortplantingstoekomst van Amerika. De voorkeursmethoden waren gaskamers en andere vormen van euthanasie. De eerste openbare euthanasiewetgeving werd in 1908 in de Ohio wetgevende macht ingevoerd. Die maatregel was onsuccesvol, net als andere doodscenario’s wetten. De op één na beste maatregel was gedwongen chirurgische sterilisatie onder specifieke staatsbevoegdheid. Dit beleid werd in veel staten door het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten bekrachtigd als de wet van het land door een van Amerika’s meest vooraanstaande juristen, Oliver Wendell Holmes. In 1927 deed Holmes uitspraak in een rechtszaak die de gedwongen sterilisatie van Carrie Buck, haar moeder en haar gezonde dochter wilde rechtvaardigen. “Het is beter voor de hele wereld, als in plaats van te wachten met het executeren van gedegenereerde nakomelingen voor misdaden of hen te laten verhongeren vanwege hun imbeciliteit, de maatschappij kan voorkomen dat degenen die duidelijk ongeschikt zijn, hun soort voortzetten … Drie generaties van imbecielen zijn genoeg”, schreef rechter Holmes. Amerika’s eugenetische beweging, gesteund door het rijke Carnegie Instituut, de Rockefeller Stichting, en het Harriman spoorwegfortuin, probeerde zijn bereik uit te breiden naar Duitsland. Rockefeller en Carnegie besteedden miljoenen uit het Depressietijdperk  om de slechtste nazi-artsen en rasseninstituten te financieren. Hitler voerde prompt de Amerikaanse voorschriften uit met verbluffende wreedheid en snelheid. Een van de belangrijkste ontvangers van Rockefeller geld was top nazi-arts Otmar von Verschuer. Tijdens de Holocaust, zette Verschuer’s assistent Josef Mengele Rockefeller’s onderzoek naar tweelingen in Auschwitz voort. … North Carolina ging echter nog jaren door met zijn eugenetische praktijken, met rassenwetten die zogenaamd werden ingezet om armoede uit te roeien. Van 1946 tot 1968 werden naar schatting nog eens 7.600 inwoners van North Carolina gesteriliseerd, voornamelijk arme zwarten. Nu worstelt de staat North Carolina, onder het gewicht van een tekort van vele miljarden dollar en een groeiende zwarte politieke machtsbasis, om zijn officiële verontschuldiging aan te vullen met financiële compensatie”. https://www.clevelandjewishnews.com/archives/can-you-write-a-check-for-genocide/article_5e882b98-ab38-5bfb-bcbf-bbab1f64e0c3.html / https://www.theguardian.com/commentisfree/cifamerica/2011/jun/28/north-carolina-forced-sterilization Zoals u waarschijnlijk wel kunt zien, ging de eugenetica beweging in Amerika niet zozeer over racisme, maar meer over bevolkingscontrole. In Amerika verkochten ze eugenetica als een behoud van het menselijk ras; en in Duitsland, als een behoud en zuivering van alleen het Duitse ras. U kunt soortgelijke informatie over de Rockefeller’ en hun obsessie met eugenetica hier vinden: https://historynewsnetwork.org/article/1796 (The Horrifying American Roots of Nazi Eugenics) Hier zijn ook een paar beruchte David Rockefeller Sr. Citaten: “Wat de prijs van de Chinese Revolutie ook moge zijn, zij is er duidelijk in geslaagd niet alleen een efficiënter en meer toegewijd bestuur voort te brengen, maar ook een hoog moreel en een gemeenschappelijke doelgerichtheid te bevorderen. Het sociale experiment in China onder leiding van voorzitter Mao is een van de belangrijkste en succesvolste in de geschiedenis van de mensheid”. “Wij zijn The Washington Post, The New York Times, Time magazine en andere grote publicaties dankbaar, wier directeuren gedurende bijna veertig jaar onze bijeenkomsten hebben bijgewoond en hun beloften van discretie zijn nagekomen. … Het zou voor ons onmogelijk zijn geweest om ons plan voor de wereld te ontwikkelen als wij gedurende die jaren onderworpen waren geweest aan de felle lichten van de publiciteit. Maar de wereld is nu veel meer gesofisticeerd en bereid om naar een wereldregering toe te werken. De supranationale soevereiniteit van een intellectuele elite en wereldbankiers is zeker te verkiezen boven de nationale zelfbeschikking die in de afgelopen eeuwen in praktijk werd gebracht”. “Alles wat we nodig hebben is de juiste grote crisis en de naties zullen de Nieuwe Wereldorde accepteren”. Ik sluit dit artikel af met een ander berucht eugenetisch citaat van Henry Kissinger (adviseur buitenlands beleid van Nelson A. Rockefeller, oudere broer van David Rockefeller),… “Ontvolking moet de hoogste prioriteit hebben in het buitenlands beleid ten opzichte van de derde wereld, omdat de Amerikaanse economie grote en toenemende hoeveelheden mineralen uit het buitenland nodig zal hebben, vooral uit minder ontwikkelde landen”.    

Nog niet eerder aan gedacht.

In een van de pittige oppositie kranten die ik tegenwoordig via mijn mailbox binnen krijg trof ik een heel merkwaardig bericht, althans ik vond het merkwaardig tot ik er beter over nadacht. Het bericht maakte melding van het feit dat in onder andere Canada was ontdekt dat sommige mensen die denken gevaccineerd te zijn en die daarvan ook een bewijs krijgen helemaal niet gevaccineerd zijn, maar ingespoten zijn met water, of wat logischer zou zijn, een zogenaamde Ringers vloeistof. Dat is driemaal gedestilleerd water met 0,9% zout. Dat is bijvoorbeeld het zoutgehalte van tranen, kortom een voor het lichaam natuurlijke vloeistof waarop het niet erg waarschijnlijk is dat het lichaam dar op enigerlei wijze op zal reageren. Het artikel vermeldde dat dit vermoedelijk per ongeluk was gebeurd. Een opinie die ik direct al onwaarschijnlijk vond. Ik dacht er de hele dag over na en kwam tot de conclusie dat er meerdere mogelijkheden voor een verklaring waren. Laat ik beginnen met de meest onschuldige, hoewel frauduleus.

 1. We hebben uit het nieuws anderhalf jaar lang moeten aanhoren dat de farmaceuten die de vaccins maken vaak niet aan de vraag konden voldoen of en elk geval moeilijk het gevraagde volume konden leveren. Nu weten we natuurlijk wel dat farmaceuten er door jaren oefening heel inventief in zijn geworden om…tja, hoe zeg ik dat nu eens netjes zonder onparlementaire taal te gebruiken…nou ja laat ik het dan zo zeggen: farmaceuten verliezen zich vaak in leugentjes om bestwil, nou ja, wel altijd hun eigen bestwil natuurlijk. Ze zouden dan gedacht kunnen hebben dat de mensen toch niet zouden merken dat ze geen echt vaccin hadden gekregen omdat er altijd mensen zijn die er weinig of niets van merken als ze wel met het echte vaccin zijn ingespoten. Dus, kunnen ze gedacht hebben: weet je wat, niemand buiten ons eigen bedrijf controleert de inhoud van die vaccinflesjes. Als er dus een aantal tussen zit met iets anders, iets veel onschuldiger dan het vaccin, dan merkt dat in de eerste plaats niemand en in de tweede plaats levert dat meer winst op, want de prijs per flesje is de prijs per flesje, nietwaar? Bovendien weten we dat die vaccinatie toch geen bescherming biedt enne…nou ja, water natuurlijk ook niet. Ja, zo zou het kunnen zitten dacht ik eerst. Maar het kan ook anders zitten, dacht ik toen:
 2. Stel je nu maar eens even voor, wat niet te hopen, maar helaas wel te verwachten is, dat gevaccineerde mensen in grote getale overlijden bij de eerstvolgende virusgolf die gewoonlijk in de herfst langskomt en die dan vroeger griep geheten zou hebben maar die hoogst waarschijnlijk een fantasienaam zal krijgen als ‘Delta’corona’ of ‘Gamma corona’ nou ja, of verzin het maar. Dan gaat dat natuurlijk wel heel lelijk opvallen als iedereen die gevaccineerd is dood gaat en iedereen die gewoon – wat natuurlijk het verstandigste is – nee heeft gezegd vrolijk blijft leven, dan hebben we een gigantisch probleem waarbij we waarschijnlijk hier en daar behoorlijk met de mond vol tanden zitten, want je zult zien dat langzaam maar zeker het wantrouwen tegen de overheidsleugens overal vorm begint te krijgen. Tja, laat ik het maar eerlijk zeggen, leuk was anders, maar ik ben even in de huid van de criminelen gekropen die ons al anderhalf jaar met de geraffineerdste P.R. van de wereld doen geloven wat gewoon niet waar kan zijn, dat het coronavirus een groot gevaar vormt en dat er geen geneesmiddelen zijn die mensen die het opgelopen hebben kunnen genezen. En toen ik dat gedaan en gedacht had dacht ik: de flesjes met Ringers vloeistof zitten er niet per ongeluk tussen. Het is de bedoeling dat een flink aantal officieel gevaccineerde mensen nergens last van heeft en er zeker niet aan dood gaat, zodat we luidkeels kunnen roepen: “zie je nou wel suffige burgers, je gaat niet dood door de vaccinatie, je gaat alleen dood aan de volgende variant…eh…de Delta… of nee, we zijn al bij de Gamma en de Ypsilon, nou die zijn echt heel erg… en we doen erg ons best om het nieuwe vaccin zo snel mogelijk klaar te hebben.

Ach, lieve mensen, ik heb maar één zachte en vriendelijke opmerking aan jullie adres. Word nou toch eindelijk wakker en begrijp dat we al meer dan anderhalf jaar belazerd zijn met heel foute bedoelingen.

De drie grote krachten op de wereld.

Het wordt langzamerhand zichtbaar wat de grote krachten zijn die op het ogenblik in het begin van de strijd klaarstaan om de grote strijd te beginnen om de wereldmacht te veroveren. Deze periode zal de geschiedenis in gaan als de aanloop tot de derde wereldoorlog. En eerlijk gezegd ziet het er grimmig uit. Of ik het hiermee bij het rechte eind heb zal moeten blijken, maar ik zie twee min of meer samenwerkende partijen en één grote, maar zeer machtige opponent.

 1. De grote financiële wereldmacht is zonder twijfel de Amerikaanse Fed, de organisatie die bedrieglijk de federal bank wordt genoemd, maar die in werkelijkheid volledig in eigendom is van de familie Rothschild. Deze familie heeft op zeer listige wijze het drukken van het Amerikaanse  geld – en wie weet wat nog meer aan zich weten te trekken. Zij drukken geld voor onder andere de Verenigde Staten en vragen daar rente voor, een wonderlijke gang van zaken die ooit door een niet geheel nuchtere president Wilson is beklonken en die sedertdien heel Amerika en een groot deel van de rest van de wereld in handen van de Rothschilds heeft gespeeld. Dit is de grootste financiële macht in de westerse wereld.
 2. De grote farmaceutische macht die voor het overgrote merendeel in handen is van de familie Rockefeller. De familie overigens – en dat mag niet onvermeld blijven – die nu ruim tien jaar geleden een programma schreef onder de titel “Lockstep” waarin werd aangegeven hoe te handelen om de wereldbevolking aanzienlijk te doen krimpen, waarbij uiteraard gebruik gemaakt zou worden van zogenaamde vaccinatie technieken die eigenlijk die naam niet mochten dragen en waarbij de bevolking, bang gemaakt voor een overigens in wezen ongevaarlijk virus, in belangrijke mate juist deze injecties zou wensen in de op niets stoelende gedachte dat ze dan beschermd zou zijn tegen het bedoelde virus. De werkelijkheid zou echter zijn dat het vaccin – de Rockefellers wisten het op dat moment nog niet precies – ervoor zou zorgen dat mensen bij een volgende besmetting met bijvoorbeeld een gewoon griepvirus een dodelijke auto-immuun reactie zouden vertonen. Op deze wijze stelden de Rockefellers zich voor de wereldbevolking, die hen onmetelijk rijk heeft gemaakt door het kopen van olie en medicijnen, als beloning voor het jarenlang trouwe klanten zijn, goeddeels te vermoorden. Op het ogenblik. Nu het plan intussen bijna anderhalf jaar in uitvoering is kampen we met het probleem dat het een zo ondenkbaar concept is dat de meerderheid van de mensen niet geloven kan dat mensen ons dit willen aandoen. Hierdoor treden we niet weerbaar op en komen we niet in opstand. Ook veel mensen die wel een beetje in de gaten krijgen wat er speelt hebben toch vaak de gedachte dat het allemaal wel mee zal vallen. Dit zijn de krachten die ons belagen aan onze zijde van de Aarde.
 3. China. Ik weet niet goed of we China nu als een vijand moeten zien. Ik heb wel horen zeggen dat Chinezen het meest racistische volk ter wereld zijn. Zelf heb ik daar geen ervaring mee. Wel hoorde ik laatst iemand vertellen over een interview met Chinezen die in Italië werkzaam waren. Die Chinezen beklaagden zich op allerlei manieren over de buitenlanders waarmee ze moesten werken. Zij zagen de Italianen in wier land ze notabene gast waren als buitenlanders. Van het streven van de Chinese regering weten we dat kritiek op de regering leidt tot repressieve maatregelen. Wel staat de partij tegenwoordig bevolkingsgroei toe, omdat de vergrijzing dreigt. Chinese echtparen worden uitgenodigd om drie kinderen te krijgen, een streven dat in flagrante tegenstelling staat met dat van de bovengenoemde westerse machten. Vast staat dat het Chinese volk de naam heeft en die naam ook vaak eer aan doet van onvermoeibare harde werkers te zijn, een eigenschap die aan veel blanke westerse volkeren toch niet heel snel gegeven zal worden. De Chinese communistische partij doet echter vergeleken bij het streven van de bovenbeschreven westerse machten het iets beter en meer stimulerend dan het westerse streven dat, zoals ik hierboven beschreef, zich in het geheim richt op dramatische vermindering van het aantal mensen op onze planeet. Chinezen willen uitbreiding van hun invloedssfeer. In het huidige China worden mensen aangemoedigd hard te werken en daar rijk van te worden.

Wat ik nu met dit hele verhaal eigenlijk wil zeggen is het volgende: ik heb sterk het gevoel dat de Chinezen de wereld gaan veroveren, tenzij wij op tijd – en dat is nu – stoppen met op onze handen zitten en al dan niet angstig hopen dat het allemaal wel meevalt. Simpel samengevat denk ik: de grootste westerse financiële machten willen de eigen bevolking die geen deel uitmaakt van de elite goeddeels om zeep helpen en wat er over blijft veranderen in nuttige zombies.

De Chinezen, daarentegen staan klaar om alles over te nemen en zullen waarschijnlijk weinig consideratie hebben met de westerse financiële machten, afgezien van de eventuele voordelen die er nog te behalen zijn. In het beste geval wordt de westerse elite een groep die getolereerd wordt.

Maar zover zijn we nog lang niet. De derde wereldoorlog is nog maar net begonnen. Waarschijnlijk is afwachten zo ongeveer het enige wat we niet moeten doen.

Hoe verantwoordelijk kun je een arts houden?

Ik geef toe dat ik er tamelijk lang over heb gedacht voor ik in actie kwam.Ongeveer twee jaar geleden liet ik een oogarts die gespecialiseerd was in glaucoom (groene staar) een kleine ingreep aan mijn rechter oog doen. Er werd een soort ventieltje geplaatst omdat de vloeistofdruk in het oog steeds weer opliep. Dat moet voorkomen worden, want door die hogere druk gaan de zenuwuiteinden in het netvlies dood. Dat laatste schijn dan soms een groenachtige verkleuring van het vocht in de oogbol te geven. Vandaar ‘groene staar’. Nou ja, met dode zenuwuiteinden kun je niet zien.

Tja, hoe kom je aan zoiets, want ik had het gelukkig maar in één oog. Met zekerheid is dat niet te zeggen, zei de oogarts, maar in mijn geval kwam het waarschijnlijk door een eerdere operatie in het oog. Jaren eerder kwam ik bij weer een andere oogarts omdat ik met mijn rechteroog een kronkel zag in verticale lijnen die toch echt recht waren.

‘U heeft een macula pucker’, zie de arts, ‘dat is een kreukje in het vliesje dat over de gele vlek ligt. Dat kan niet zo blijven want dan wordt u blind aan dat oog.

De operatie duurde een uurtje en er werd maar direct een staarlensje in gezet, want als je in een oog gaat rommelen dan ontwikkelt de staar zich sneller, zei de behandelende arts.

Maar ja, ik kwam van de regen in de drup, want na die operatie liep de druk in het oog steeds op. Hoe dat nou toch kwam? Dat wisten de oogartsen geen van alle. Wel wisten ze dat het wel vaker gebeurde na een pucker operatie. Oogdruppeltjes moesten uitkomst brengen, maar die werkten niet of ik werd er hondsberoerd van. Niet getreurd, er waren meer mogelijkheden. Zo heb ik een aantal injecties in het oog gehad – ja het oog was dan wel verdoofd natuurlijk – maar dat hielp ook niet. De laatste oogarts die het met medicijnen probeerde gaf me pilletjes waardoor ik helemaal verstopt raakte en uiteindelijk met de grootste moeite weer met laxerende pillen aan de gang moest. Een van de oogartsen had het idee dat er met een laser in de binnenhoek van het oog een aantal keren geschoten moest worden, want dat hielp ook wel vaak. Niet bij mij in elk geval.

In mijn rechter oog had ik nog tachtig procent zicht en met een nieuwe bril met een prisma in beide glazen kon ik weer goed zien en ook dingen vangen die naar me toe werden gegooid. Maar de druk bleef oplopen.

Toen sprak de glaucoomspecialist: ‘dan kunnen we nog maar één ding doen en dat zal zeker helpen. We kunnen een soort overdruk ventieltje in het oog plaatsen. Dan zal de druk in het oog niet verder oplopen.

Nou, blind aan mijn rechteroog vond ik geen aantrekkelijk idee. De operatie vond plaats, nu een jaar of twee geleden. Had ik eigenlijk al gezegd dat ik voor de operatie tachtig procent zicht in dat oog had en dus normaal met twee ogen kon kijken? O ja hier boven, ik zie het staan. Na de operatie was de druk inderdaad eindelijk gedaald, maar ik zag bijna niets met dat oog. ‘Dat gaat in een half jaar terug naar normaal’, zei de arts.

‘Maar…’, begon ik.. ’Nee, maak je nu maar geen zorgen, het komt echt goed. Nou ja, bij de derde controle zaten we al op dertig procent. Maar er was toch iets raars. Wat ik met mijn rechteroog zag had heel weinig te maken met wat ik met mijn linkeroog zag. Goed, het was een heel zwak beeld, maar het viel niet samen en het bewoog en de tegengestelde richting van waarin ik mijn hoofd draaide.

Mijn bril met een prisma in beide glazen heb ik maar weggedaan, want als je met één oog kunt zien en dat oog wordt een beetje een andere kant op gestuurd, dan word je daar verbazend duizelig van. In mijn goede oog draag ik nu een multifocale contactlens, waardoor ik in elk geval weer langer kan lezen en ook niet meer steeds duizelig ben en neig te vallen.

Ik heb trouwens mijn leven lang gemerkt dat je als het om medische zaken gaat vaak zelf met de oplossing moet komen en in elk geval niet dom aan het handje moet meelopen.

Vorige week dacht ik: ‘het is toch eigenlijk te gek. Een arts verprutst mijn rechter oog en ik blijf dan maar zoetsappig alles met één oog doen. Weet je wat, ik ga die mensen in die oogkliniek in Hilversum netjes de kans geven om het zij iets te verbeteren, hetzij met een voorstel tot compensatie te komen. Per slot van rekening is het een medische misser en dan ga je dus eerst terug naar de man die het gedaan heeft.

Ik stuurde een nette uitgebreid geformuleerde klacht met toedracht en de effecten naar de klachtenlijn van die club. Binnen een paar dagen had ik een allervriendelijkste mevrouw aan de telefoon die ook direct een afspraak maakte met een van de artsen daar. Nee, de arts die mij had geopereerd die werkte daar niet meer. Nu had ik van vrienden al gehoord dat ze ook niet zulke fantastische ervaringen hadden met deze arts.

Hoe dan ook, vandaag was het zover. Om half drie had ik een afspraak. Mooi dacht ik, die stomme mondkapjes waarvan mensen alleen maar ziek worden zijn gelukkig afgeschaft en als ze die toch willen dan heb ik in elk geval mijn bewijs dat ik het niet kan dragen. Dat bewijskaartje heb ik altijd bij me.

Daar stonden we dan voor de balie, mijn vrouw wil in zulke gevallen altijd mee, want twee horen meer dan één. Het werd een trieste nep corona tegenvaller. De hele wachtkamer zat daar vol met onherkenbare gemaskerden. Ik moest dat ook. Mijn vrouw had de mombakkes al weer uit haar tasje gehaald. Maar weet je, ik wens niet gepiepeld te worden. Ik wil geen mondkapjes dragen die bewijsbaar meer kwaad dan goed doen. Als ik aan een toneelstuk wil mee doen word ik wel lid van een toneelvereniging. Het slaafachtig volgen van nutteloze en zelfs schadelijke richtlijnen…mensen kom op. De enige echte weg naar vrijheid is ongehoorzaamheid, schreef ik laatst in zo’n venstertje op Facebook. Ik gehoorzaam niet aan domme en schadelijke bevelen.

Ik ben daar weggelopen, want de mevrouw achter de balie wilde dan wel dat ik me als een covid patiënt liet behandelen (soort paria waarschijnlijk)

Ik begin ongelooflijk de pest te krijgen aan het zielige slaafse gedrag van het medische volkje.

Morgen ga ik een kijken of een letselschade advocaat misschien nog iets van een compensatie voor het verlies van een oog voor me kan regelen.

Zou mooi zijn.

Camper

Even de ernst van de tijd doorbreken:

Bijna potsierlijk zou ik onze een week durende tocht met een moderne camper willen noemen. Jarenlang hebben we eromheen gedraaid, zijn op verwaaide weekenden shows gaan bezoeken waar je in alle opgestelde campers kon gaan kijken. Het zag er allemaal niet alleen prachtig uit, maar het rook ook nieuw. Grote glanzende autobus-achtige wagens waarin je het gevoel kon hebben dat je in een verrijdbare woning vertoefde. Alles zat er ook altijd in: Een driepits gaskookplaat, een gootsteen met warm en koud stromens water, een toiletruimte die met enkele simpele handbewegingen omgebouwd kan worden tot een heuse doucheruimte met uiteraard warm en koud stromens water. En dan de bedden, goede bedden met uitstekende matrassen waarvan je in de ochtend uitgerust opstaat zonder het gevoel te hebben dat je rug op meerdere plaatsen gebroken is. Oh ja, niet te vergeten, wat die bedden betreft heb je de keus tussen wat ik zou willen noemen jong en oud. Dat moet ik misschien even toelichten. Toen wij jong waren, laten we zeggen tot zeker nog wel dertig jaar geleden, vonden wij het slapen en alles wat daarbij op genoeglijke wijze ook leuk was op een ruim tweepersoonsbed heel vanzelf sprekend. Naarmate de jaren verstreken bleek een bed voor je zelf echter praktischer, al was het alleen maar omdat je er – vervelend genoeg – elke nacht weer een paar keer uit moest. Dan is het prettig als niet een van de twee over de ander heen moet klimmen die er net een half uur geleden al uit is geweest en eindelijk weer in slaap is gevallen. Met al dat soort kleine gevoeligheden hebben de camperbouwers rekening gehouden. Dan zijn er namelijk achter in de camper twee in de lengte gebouwde eenpersoonsbedden. En wat nu als je dan toch, ondanks de inmiddels lang geleden ingetreden herfst in je driftleven toch nog eens…ach, je weet wel. Nou, dan kan met enkele handbewegingen een zachte verbinding tussen die twee eenpersoonsbedden worden gelegd, waardoor dan een enorme speelvlakte ontstaat.

Ach, elke keer als we dan weer zo’n showroom hadden bezocht, dan zeiden we tegen elkaar: ‘Ja zeg, om nou zo’n ding nieuw te kopen, dan ben je een ton verderop en stel dat het niet bevalt, dan is meteen de dure top eraf. Dat is bij auto’s ook zo, maar bij een camper is die klap alleen nog harder. Maar,’  zei ik dan, ‘we kunnen er toch eens een huren.’

Goed, dat huren hebben we dus ook vele jaren uitgesteld tot enkele weken geleden. Het kwam ervan. In Weesp was een uitstekend verhuurbedrijf met prachtige campers. Wij, inmiddels respectievelijk 75 en 81 jaar, huurden een prachtige camper. Tegen elkaar zeiden we: ‘we hebben dit altijd gewild en als het bevalt, dat gaan we natuurlijk niet een berg geld uitgeven om zo’n ding te kopen, want bijvoorbeeld twee keer per jaar huren is altijd goedkoper.

En daar gingen we. Om alles mee te kunnen nemen wat we voor een week nodig hadden moest de achterbank van de auto plat.

Na de uitleg van de eigenaar van het camperbedrijf hadden we vrij veel rijd nodig om alles wat we meegenomen hadden in de camper te brengen. Kleerhangertjes waren we vergeten, maar goed, je kunt ook alles op elkaar stapelen en er tussenuit trekken wat je nodig hebt. De koelkast werkt als je rijdt op gas en koelt uitstekend. De watertank was gevuld met honderd liter water. De dieseltank zat vol. We gingen.

Het was een handgeschakelde Fiat met zes versnellingen, achteruitrijcamera, airco (alleen als je reed) en cruise control. Ik dacht dat het allemaal wel genoeg moest zijn.

Al snel merkte ik tijdens het rijden dat het koppelingspedaal helemaal ingetrapt moest worden omdat anders de versnellingspook een zekere knarserige hardnekkigheid vertoonde. Nu is dat niet zo erg, want dan trap je dat pedaal dus gewoon heel diep in. Het wonderlijke was echter dat ik soms kon intrappen wat ik wilde, maar dat het schakelen gewoon niet ging. Een paar maal ben ik met een loeiende motor maar naar de vluchtstrook uitgeweken om het met het zweet in de handen nog maar eens te proberen. Later op onze bestemming heb ik me eens diep voorover gebogen naar de pedalen. Wat ontdekte ik? Aan de stuurstang zat een metalen frutsel waarvan ik het nut niet heb kunnen ontdekken, maar waar ik wel vaak met mijn schoen op terecht kwam als ik de koppeling diep ingetrapt dacht te hebben. Op de terugweg wist ik dat te vermijden, maar dan zit je toch met je aandacht bij je linkervoet, terwijl je natuurlijk voor honderd procent op het verkeer moet letten. Mijn vrouw voelde mijn spanning en werd daar erg nerveus van. Ik heb bij terugkeer ook tegen de eigenaar van het bedrijf gezegd dat het een prachtige camper was en dat was ook zo, maar dat dergelijke voertuigen een automatische versnelling moeten hebben voor een ontspannen vakantie.

Goed, dat was het rijden. Ondanks enige nerveuze spanning hebben we de wagen keurig en onbeschadigd terug kunnen brengen.

Nu dan de essentie, het verblijf van twee wat oudere mensen van een week in een moderne camper. Goede vrienden van ons, die in Limburg wonen hadden voor ons een prachtige camping uitgezocht, De Gulperberg. Prachtig hoor. We kregen een ruime plek met een walstroom aansluiting en een kraan, waarmee de watertank weer bijgevuld kon worden. Keurige toiletgebouwen waren op respectievelijk honderd en honderdvijftig meter lopen. Op het eerste gezicht ontbrak er niets aan de voorwaarden voor een plezierig verblijf. Wat we ons echter hadden voorgenomen betrof het gebruik van het toilet in onze camper. Ach je weet wel, het ziet er prachtig uit, maar het is eigenlijk gemaakt voor niet al te dikke lilliputters. En daarbij, het onbedaarlijke gekraak van de plastic onderdelen als je probeert je broek weer op te halen op een plek waar je je gat niet kunt keren maakt dat je besluit de buiten toiletten maar te gebruiken. Dat betekent overigens wel dat je gedurende de nacht je wel een paar keer tenminste gedeeltelijk moet aankleden, een paar schoenen is wel fijn als je over scherpe kiezels moet lopen. Gelukkig hadden we heel mooi weer, want niet in alle toiletten op de camping waren haken waaraan je een jas kon ophangen.

Tja, en dan zijn er natuurlijk de kleine handelingen die toch moeten gebeuren. Zo moet er natuurlijk niets open blijven staan als je weg gaat, dus alles moet even gesloten worden, dakvensters zijramen de bergruimte die overigens verrassend groot is en die door de verhuurder werd aangeduid als de garage. Groot genoeg in elk geval voor een kampeertafel met vier bijbehorende stoelen en de koffers en tassen die uitgepakt en nu leeg zijn, maar die bij thuiskomst weer hun nut bewijzen. Nee dit was allemaal niet zo erg, maar er was meer. We hadden het wc-tje zo weinig mogelijk gebruikt vonden we. Toch moest de cassette waarin de persoonlijke afvalstoffen terecht komen halverwege de week geleegd worden. Uit een klein deurtje aan de zijkant van de wagen kun je hem onder de toiletpot vandaan trekken er zit gelukkig een betrouwbaar kleppensysteem op. Als je die cassette eruit trekt is hij dicht en kan er zogezegd niets gebeuren. Zwaar is dat ‘verdorie hij zit toch hartstikke volle ding’ trouwens wel. Met ongeveer twintig liter persoonlijk afval achter in het huurautootje reden we naar de plek waar het allemaal geloosd mag worden. Dop eraf, op de ontluchtingsknop drukken, richten op de metalen trechter die ruim genoeg is maar waar je bij de onhandige eerste keer toch met een wat spetterende gebeurtenis wordt geconfronteerd.

Grappig, ik moest denken aan verhalen die mijn grootvader vroeger wel vertelde. Hij werkte bij de reinigingsdienst en hij had de tijd nog meegemaakt dat er geen riolering was in veel wijken en dat de mensen een paar maal in de week een emmer met fecaliën aan de straat zetten die dan door de “strontwagen” werden geleegd. Die emmertjes werden overigens vaak de wisselbeker genoemd en ik zal je maar niet vertellen welke onsmakelijke grappen er met die emmers op zaterdag voor Pinksteren – luilakmorgen in Noord-Holland werden uitgehaald. Nou ja, een dergelijk gevoel beving mij tijdens het ledigen van onze toilet cassette.

Toen we na die week naar huis gingen moest er nog een lozing plaats vinden. Het water uit de vuilwatertank moet ook nog op die zelfde loosplek boven een in de bodem gebouwde trechter weg lopen. Ik vond het vrij lastig om die grote camper precies met het uitlaat pijpje van die tank boven die trechter te manoeuvreren. Ik vrees dat niet al ons vuilwater helemaal daar is terecht gekomen waar het had gemoeten.

De thuisreis verliep gelukkig probleemloos. Er was weinig oponthoud en na een goede drie en een half uur konden we de camper weer onbeschadigd bij de Camperverhuur Aan de Vecht inleveren.

Een goed bedrijf met keurige degelijke en vaak bijna nieuwe campers maar ach, wat ons betreft was camperen te omschrijven als: een ervaring rijker, een illusie armer.

Positief achteraf? Ja ook. We hadden een huurautootje om mee rond te rijden en in het heerlijke Limburgse land waar alle restaurants en terrassen weer open waren is het verbazend goed toeven. Als je er eens bent moet je beslist op het Vrijthof op een terras een van de vele lekker biertjes proberen. Tot mijn stomme verbazing hadden ze zelfs een Texelse Skuumkoppe. En dan, in Eijsden aan de Maas is een prachtig overdekt terras waar een perfecte lunch wordt geserveerd.

Nee, Limburg is verrukkelijk, maar volgend jaar huren we wel een huis.

Backing out.

Och kijk nu toch eens hoe goed en meevoelend onze demissionaire landsbestuurdertjes zijn. Geweldig hoe ze ons nu plotseling en nog wel vervroegd allerlei vrijheden – die ze ons natuurlijk nooit hadden mogen afpakken – weer toestaan. Volgens de Gooi en Eemlander blijft alleen de anderhalve meter overeind, je weet wel die eis die op geen enkele manier te handhaven is. Ik krijg nu sterk de indruk dat het clubje bezig is hem te smeren voordat iedereen in de gaten krijgt dat ze de boel al die tijd hebben belazerd. Ben jij een gezagsgetrouwe vaderlander, die vanaf het begin van deze zogenaamde pandemie –  die overigens helemaal geen pandemie had mogen zijn – keurig aan het handje van deze leugenachtige overheid hebt meegelopen, dan mag je nu opgelucht ademhalen in de alweer onterechte verwachting dat het nu eindelijk voorbij is.

Maar zo zit het helaas niet beste mensen. Deze gluiperige landsbestuurders zijn bezig zich tactisch terug te trekken, hoewel Rutte in zijn onmetelijke arrogantie gelooft dat hij voor de meerderheid van het Nederlandse volk geloofwaardig blijft. Dat gaat naar ik hoop wat tegenvallen.

Waarom trekken ze zich nu tactisch terug, waarom doen ze het volk van Nederland geloven dat het ergste voorbij is, dat we opgelucht adem kunnen halen, dat zij en zij alleen ons toch fantastisch door de kolkende oceaan van onzichtbare dreiging hebben geloodst. Weliswaar moet je niet al te goed hebben opgelet om dat inderdaad te geloven, maar je zult zien dat alle nieuwsmedia deze gladjanussen helpen en er voorzorgen dat veel mensen erin trappen zoals ze de hele corona periode gedaan hebben.

Maar dit is niet de werkelijkheid. In de werkelijkheid tot nu toe zijn er aan corona minder mensen gestorven dan in een jaar waarin een stevige griep langskwam. Ik weet wel dat jij dat niet mocht weten en ook dat griep in de afgelopen anderhalf jaar plotseling corona ging heten. Wat trouwens ook niet waar was dat was het verhaal van de vreselijke druk op de zorg.

In de achter ons liggende tien jaar Rutte is er bijna de helft van de IC capaciteit wegbezuinigd. Verder hebben ze alle ernstige IC-patiënten in een paar ziekenhuizen geconcentreerd. Dan lijkt het al snel erg druk. En tenslotte hadden de meeste overlijdens voorkomen kunnen worden als de broodnodige en ook beschikbare medicijnen als Hydroxychloroquine niet meteen aan het begin verboden waren.

Kortom, er is vals gespeeld en heel veel mensen die overleden zijn hadden gewoon genezen kunnen worden en zijn dus vermoord. Vermoord? Ja, vermoord met een doel namelijk angst zaaien. In Duitsland is aan het begin van de pandemie een regeringsdocument uitgelekt met de aanbeveling deskundigen in te schakelen on de angst onder de bevolking zo veel mogelijk aan te wakkeren. Tot mijn verbazing heeft dat daar niet voor een tsunami-achtige volksopstand geleid, maar ik begrijp dat ook eigenlijk wel. Onze oosterburen zijn door de eeuwen heen eigenlijk altijd gezagsgetrouwe burgers geweest en die krijg je niet zo gemakkelijk in opstand. Later is dat trouwens wel gebeurd, maar ja, toen had de vrees voor corona al zo stevig huis gehouden dat de Duitse regering gewoon kon doorgaan met hun valse plannen en dwangmaatregelen.

Wat gebeurt er op dit moment bij ons. Naar mijn inzicht wordt er een rookgordijn opgetrokken. Het is de laatste tijd prachtig warm weer, een omstandigheid waarbij met uitzondering van een kortdurende zomer diarree qua ziekte normaliter weinig aan de hand is. De toneelspelende leugenaars in Den Haag laten de teugels vieren en houden niet op via de media te laten weten dat het dankzij hun verstandige beleid steeds beter gaat en dat daardoor de strenge controlemaatregelen losgelaten kunnen worden (hoewel waakzaamheid natuurlijk moet blijven). En dat de aandacht kan verslappen en dat men ons wil doen geloven dat ze het allemaal zo goed hebben gedaan is niet alleen een grove leugen, maar ook een gevaarlijke leugen. Daarmee hopen ze straks, als de echte ramp zich begint te voltrekken, weg te komen. Ze kunnen dan roepen dat ze echt al het mogelijke hebben gedaan en dat ze niets begrijpen van wat er nu toch plaats vindt. Dat is niet waar, want dat weten ze best. Het was en is namelijk de bedoeling dat zij, ons demissionaire kabinet, net als alle volgzame regeerders op de wereld doen alsof de vaccinaties die er met behulp van nooit eerder vertoonde reclame technieken er bij het volk ingeramd zijn bescherming zouden bieden tegen wat er gaat gebeuren. In werkelijkheid zijn die vaccinaties voor al die mensen die zich erin gebben laten praten juist de levensgevaarlijk bron van ellende. Helaas is het een buitengewoon ingewikkeld verhaal. Ik heb in mijn eerdere blog “Tovenaarsleerling”, (lees het alsjeblieft terug) een en ander geprobeerd uit te leggen. Laat ik het hier eenvoudig houden. De vaccinatie is een tijdbom die de gluiperige bommenlegger de gelegenheid geeft om zover mogelijk weg te lopen als de bom afgaat. De ontsteking van die bom is al een aantal keren veel te vroeg afgegaan. Dat is de reden dat er voortdurend geen grondig onderzoek wordt gedaan aan de lichamen van overledenen na de vaccinatie en dat zijn er inmiddels heel wat.

Het echte ontstekingsmechanisme is echter de gewone griep die ongetwijfeld in het najaar weer langs komt. Dan zal bij vele gevaccineerden overal in hun lichaam het valse en gevaarlijke spike-eiwit als volkomen nutteloos wapen tegen de griep worden gemaakt, waardoor zich helaas in het lichaam van vele mensen een enorme auto-immuun strijd zal voltrekken die door weinigen gewonnen zal worden.

Is dit nu allemaal nieuws. Had nu niemand dit kunnen weten. Jawel, maar mensen zijn er niet mee bezig. Belangrijk om ons te realiseren is dat we hier te maken hebben met opzet met als doel een grote vermindering van de wereldbevolking. Ja, massamoord kun je dat ook noemen.

Het is misschien goed om enkele schokkende feiten nog even te memoreren.

 1. De techniek om op grote schaal een soort uit te roeien. Macfarlain Burnet ontwikkelde myxomatose een zichzelf uitzaaiend dodelijk vaccin voor konijnen, om de konijnenplaag in Australië op te lossen, wat voor 90% lukte. De resterende konijnen ontwikkelden immuniteit tegen de ziekte, waardoor konijnen opnieuw een nagenoeg niet te bestrijden plaag vormen. Deze Burnet was een vriend van de vader van Bill Gates een rijke advocaat in de VS. Beiden hingen de leer van de eugenetica aan een leer die de overtuiging probeert uit te dragen dat er veel minder mensen op Aarde moeten zijn en dat daartoe het manipuleren van ons genetisch materiaal niet alleen noodzakelijk is, maar ook is toegestaan.
 2. Onschuldige toeschouwers als we waren zagen we eerder nare infectie rampen gebeuren. Rampen die nu blijken kunstmatige vooroefeningen te zijn geweest voor wat men nu probeert te laten gebeuren: The Great Reset. Daar was bijvoorbeeld aids, de ziekte waarvan men ons deed geloven dat het de schuld was van homofiele mannen, maar wat in werkelijkheid een kunstmatig virus bleek te zijn dat inderdaad gemakkelijk overgedragen kon worden via de geslachtsorganen. HIV, aids dus, heeft heel veel slachtoffers geëist, maar gelukkig is de groep mensen die seksuele voorkeur hebben voor hun eigen geslacht er niet door uitgeroeid. In tegendeel. In Afrika waar de ziekte enorm heeft huis gehouden worden nu kinderen geboren die immuun zijn voor dat virus. De natuur blijkt ook hier de ontwikkelaars van smerige pogingen om bepaalde soorten uit te roeien te slim af te zijn. En zo hoort het ook. Oh ja, en dan zou ik bijna Ebola vergeten, een geslaagde proef met een dodelijk virus dat in West-Afrika ongeveer vijftig procent van de bevolking doodde. Allemaal zagen we de beelden op de tv een zagen we de moedige mannen en vrouwen volledig in plastic verpakt in de moordende hitte de zieken verplegen. Ook weer een ramp, maar wel door mensen gemaakt.
 3. De techniek die Burnet ontwikkelde om een zichzelf verspreidend dodelijk vaccin te ontwikkelen is intussen natuurlijk verfijnd en toepasbaar gemaakt voor mensen. Jammer of dom kan ik beter zeggen was het product nog niet helemaal uit ontwikkeld. Het oorspronkelijke plan dat de wereldelite had voor de zogenaamde Great Reset was eigenlijk gepland voor 2050. Ja, inderdaad dat is over negenentwintig jaar. De farmaceuten waren al jaren bezig met denken over het ideale zichzelf uitzaaiende dodelijke vaccin voor mensen, zulks in opdracht van de familie Rockefeller die van mening is dat er veel te veel mensen op onze Aarde rondlopen en die daar met de juiste technische middelen een einde willen maken. Een jaar of tien geleden schreven ze een plan hoe het moest gebeuren. “Lockstep” heet dat plan. Dat moet je echt maar eens opzoeken dan rijzen je de haren te berge. Goed, de Rockefellers gaven de opdracht aan de farmacie. Nou ja, die heeft natuurlijk niemand mogen lezen. Maar daar had je een heel nieuwe rijke die vanwege de vriendschap van zijn vader met Burnet eigenlijk al zijn hele leven ook van mening was dat er hier veel te veel mensen zijn, ja, inderdaad, Bill Gates. Bill is natuurlijk heel slim, anders had hij nooit zoveel miljarden kunnen verdienen dat hij zelfs bij de World Health Organisation precies vertelt wat ze doen moeten. Welnu, zeker weet ik het natuurlijk niet, want ze zijn wel zo slim dat ze mij niets vertellen, maar ik denk dat Bill, die inmiddels ook al in de zestig is, behoorlijk ongeduldig werd toen hij hoorde dat het plan pas in 2050 zou worden uitgerold. Waarschijnlijk dacht hij wel dat hij er dan zelf misschien niet meer bij kon zijn. Hoe dan ook, hij drukte denk ik erdoor dat het allemaal in 2030 zou beginnen, maar toen was hij nog steeds ongeduldig, dus riep hij dat het 2020 moest worden. ‘Nou ja beste Bill,’ zeiden een aantal farmaceuten, ‘dan kunnen we niet garanderen dat die paar miljard mensen helemaal ongemerkt vermoord kunnen worden. We hebben nu namelijk twintig jaar dierproeven gedaan met die vaccintechniek die jij wil gebruiken, maar dan moet je wel weten dat alle proefdieren al snel na de eerste injectie doodgingen. Als je ons nu vanwege jouw kippendriftige haast onder druk gaat zetten, dat zul je zien dat steeds meer mensen gaan merken dat je ze wil vermoorden. Dat geeft opstand en een boel gedoe. Maar ja, Bill zei: ‘Ik betaal, dus ik bepaal.’

Nou, dat is nu ongeveer het verhaal over de huidige stand van zaken zoals ik het zie. Samenvattend kun je zeggen: de mensen zijn bang gemaakt voor een helemaal niet zo gevaarlijk, maar wel kunstmatig virus dat opzettelijk de wereld in is gebracht. Door slimme reclame – en communicatietechnieken wordt de bevolking ertoe verleid zich te laten vaccineren met een vloeistof die eigenlijk geen vaccin is, maar een hightech moordwapen omdat ze denken dat ze dan beschermd zijn tegen dat helemaal niet zo gevaarlijke virus, waarvan ze door het reclame getoeter geloven dat het wel gevaarlijk is.

Ik denk dat ik er voor vandaag wel weer genoeg over heb geschreven, maar er komt vast wel weer een volgende keer, afhankelijk van hoe bezorgd ik mij over jullie allemaal maak. En ik denk ook dat ons kabinetje van valseriken langzaam voorbereidingen aan het treffen is om te vermijden dat ze straks de schuld krijgen dat ze zoveel ellende en zoveel doden hebben veroorzaakt. De titel: Backing out duidt dan ook op een geplande tactische terugtrekking

Tja, het echte probleem is dus die wereldelite. Die zou eigenlijk eerst zo’n lekkere beschermende – maar niet heus – injectie moeten krijgen, trouwens, Fentanyl mag wat mij betreft ook hoor, doe maar een hoge dosis.

Geloofwaardigheid

Vaak moet ik tegenwoordig denken aan een verhaal uit de werkelijkheid dat bioloog Dik Hillenius ooit op de televisie vertelde toen het beeld nog overal zwart-wit was. Het verhaal ging over twee kolonies van chimpansees waarmee een proef gedaan werd. De proef ging over gezag en geloofwaardigheid.

Stel je voor, in beide kolonies was een fruitautomaat neergezet. Nee, niet zo’n apparaat waarmee je net zoveel geld kunt verliezen als je bij je hebt, maar een machine waar echte bananen uitkwamen. Er moest aan een slingertje worden gedraaid en op een knop gedrukt en dan moest er een hendel worden overgehaald. Ja, en dan kwam er een banaan naar buiten.

In de ene kolonie namen ze een van de oudere mannetjes die een belangrijke plaats in de kolonie had. Het kostte enige moeite, maar tenslotte had deze oude man het door. En raad eens wat: binnen de kortste keren hadden de andere apen het kunstje van hem… ja, geleerd zou je kunnen zeggen: slingertje draaien, knop drukken, hendel overhalen…banaan!!!

In de ander kolonie leerden ze het kunstje met de automaat aan een jong mannetje. Die had het allemaal nog veel sneller in de gaten dan die oude man in de andere kolonie. Maar als je nu denkt dat dan de andere apen het kunstje snel van men leerden…of afkeken kun je misschien beter zeggen, dan heb je het mis. Wat daar gebeurde was dat van die slimme jonge aap telkens de banaan werd afgepakt voor hij hem kon opeten. Het jonge mannetje had geen gezag, geen geloofwaardigheid. Er werd niets van hem geleerd.

Ik zie in het dagelijkse leven precies hetzelfde gebeuren zulks waarschijnlijk straks tot groot verdriet en schade voor heel veel mensen. Ministers, hoog geplaatste en helaas omgekochte of anderszins gedwongen zogenaamde deskundigen hebben onze wereld meegesleept in een bedrog dat zijn weerga niet kent, maar de grote meerderheid van het volk loop er achteraan, hun verderf tegemoet. Hun bron heeft het gezag dat bestaat uit oude mannetjes apen.

En ik? Ach, ik ben hier de jonge mannetjes aap, weliswaar ben ik eenentachtig, maar toch behoor ik niet bij de gezaghebbende en daardoor geloofwaardigen. Zeker, ik heb een medische achtergrond. Bovendien heb ik dankzij die achtergrond de ontwikkeling van het wereldwijde bedrog kunnen volgen en voor wie het maar horen en lezen wil verteld en beschreven. Toch zie ik tot mijn grote verdriet mijn stiefkinderen, goede vrienden en kennissen zich als gedweeë schapen laten vaccineren, een stupiditeit die bewijsbaar dodelijk kan zijn en ook al heel veel doden heeft gevraagd.

Ze luisteren niet. Ik mis het gezag van die oude aap. En bananen om af te pakken heb ik ook al niet.