In de ochtend van mijn leven

De ochtend van mijn leven speelde zich grotendeels af op een boerendorpje, Schagerbrug, in de buurt van het Noord- Hollandse Schagen.                                          Op een zonnige morgen was mijn oom Klaas, de jongste broer van mijn moeder, met een bakfiets voor de deur gekomen. Oom Klaas werkte voor een kolenboer. Zijn werk bestond er in die tijd uit steenkool  bezorgen met een paard en wagen. Iedereen had in die tijd een kolenkachel. Weliswaar werden de kolen schaars naarmate de tweede wereldoorlog voortduurde, maar voor mijn oom Klaas was er altijd werk, want de Duitse bezetters wilde ook bij een warme kachel zitten en ach, af en toe viel er dan ook wel eens een zak kolen net bij oma voor de deur van de wagen.Ja, bij oma. In die tijd woonde ik met mijn moeder bij oma en opa Slot. Mijn vader was een marineman. Veel later, na de oorlog, vertelde hij dat hij vanuit Rotterdam met een half afgebouwde onderzeeër, de O21, zo ongeveer over de bodem van de Noordzee naar Engeland was gekomen, terwijl het Duitse bombardement op Rotterdam al gaande was.                        Voor mij was mijn vader een foto die altijd wel ergens op stond.

Volgens welke verordening of regel weet ik niet, maar toen ik anderhalf jaar oud was moesten wij evacueren. Ik vermoed dat de Bezetter in onze woonplaats, Den Helder, een marinehaven, alleen mensen wilden hebben die nodig waren. Mijn moeder in ik, anderhalf jaar oud waren dat natuurlijk niet. Op een zonnige oktobermorgen stond oom Klaas met een grote bakfiets voor de deur, waarop de meest noodzakelijke meubeltjes van mijn moeder geladen waren. Voor mij was een klein plekje uitgespaard, vlak achter het linker voorspatbord. En daar gingen we.                                                                    In mijn herinnering duurde de tocht ongeveer de hele dag. De bestemming was Schagerbrug, want aan een weg die ‘De Buurt’ werd genoemd was een vrijstaand gebouwtje, dat eerder in gebruik was geweest als werkplaats voor de timmerman Veul, ja zo heette die man. Het gebouwtje stond dan ook bekend als ‘de noodwoning Veul’. Mijn moeder en ik mochten daar wonen. Bij binnenkomst was de ruimte nagenoeg leeg. Wel was er een aanrechtje met een kraantje en in het midden stond een potkachel van waaruit een lange kachelpijp de duistere hoogte van het zadeldak in liep.                        Als we het deurtje uitkwamen stonden we in het gras. Er was een hek dat uit houten planken bestond, maar waar ik doorheen kon kijken. Achter het hek was een lang weiland dat ik ‘de lijnbaan’ heb horen noemen. Kennelijk werd daar vroeger touw geslagen. De Duitsers gebruikten het weiland echter voor heel andere zaken. Aan het einde van ons uit gezien hadden ze een lanceerinrichting voor V2 raketten. Natuurlijk begreep ik daar als hummel van nauwelijks twee jaar niets van, maar wel zag ik dingen de lucht in gaan waar het vuur achter uitspoot.

In de ongeveer drie jaren die we in ons evacuatiedorp doorbrachten zijn we drie keer op een ander adres terecht gekomen. Ik herinner me dat we na de noodwoning Veul terecht kwamen in een kamertje met bedsteden aan de voorkant van een arbeiderswoning. Bij dat huisje hoorde de naam Hartsuiker. Vage – en meest exemplarische beelden heb ik van die tijd. In een kinderstoel zit ik aan tafel. Blijkbaar was ik voor het vastzitten in een dergelijk meubel iets te beweeglijk, want op een gegeven moment viel ik met stoel en al om naar rechts. Het was een behoorlijke klap, maar ik had me niet bezeerd. Wel ervoer ik mijn positie, op mijn zij liggend terwijl ik geen kant op kon, als verontrustend. Ik ben flink gaan huilen, waardoor mijn moeder uit de keuken kwam aandraven en mij weer rechtop zette.

Alle herinneringen uit die vroege jeugdperiode zijn fragmentarisch. Maar toch lijkt het zo te zijn dat de mate waarin heel vroege herinneringen toegankelijk en bewaard blijven afhankelijk te zijn van je taalontwikkeling. Zo was ik, naar mijn moeder later vertelde, heel laat met lopen, bijna anderhalf jaar oud. Spreken deed ik evenwel veel eerder al op een redelijk niveau. Volgens de overlevering sprak ik onder het jaar al hele volzinnen zoals: ‘mag ik ook sokuigeren’, wat natuurlijk stofzuigeren moest wezen, maar toch een heel aardige fonetische aanduiding vormde voor een handeling die mijn moeder uitvoerde en die mij nu juist zo aantrekkelijk leek om te doen.

Dat ik pas laat kon lopen betekende niet dat ik mij niet uit het zicht kon begeven. Op een mooie dag kroop ik voor het huis. Dat mijn moeder een touw rond mijn middel had gebonden kan ik me niet herinneren. Dat ze dat een perfecte manier vond om me in de buurt te houden was iets wat ze me veel later vertelde. Wat ik me wel herinner is dat ik tussen de stokbonen doorkroop die in de tuin aan de achterzijde van het huis groeiden. Op boerendorpjes had iedereen natuurlijk de tuin als moestuin.

Aan het einde van het pad waarop ik voortkroop zag ik een intrigerend gat in de heg. Daar aangekomen bleek dat vlak achter de heg de sloot liep. Vlak voor ik in het water zou rollen had mijn moeder me te pakken. Waarschijnlijk had ik het met een minder oplettende moeder nu niet kunnen navertellen. Uiteraard heb ik aan die gebeurtenis geen enkele schrik of angst herinnering. Daarvoor was ik nog onvoldoende bewust. De beelden, het zonnige gevoel vrijheidsgevoel tussen die stokbonen is zelfs vandaag nu ik dit schrijf nog bij me. Een andere ervaring aan de rand van het water heeft wel een angstspoor meegekregen.

Ons dorp werd doorsneden door een smalle vaart die de naam Grote Sloot droeg. Mijn oudoom Bram voer daar tweemaal daags met een platte stalen schuit doorheen om de melkbussen van de boeren langs de vaart te halen, die hij dan wegbracht naar de melkfabriek, ‘De Eensgezindheid’ in Sint Maartens Vlotbrug.                                          Ik was nu wat ouder en het lopen had ik inmiddels ruimschoots onder de knie. Op een dag had het geijzeld. Spekglad was het. Aan de rand van het water ontwaarde ik een steigertje. Het was een oud steigertje, waarschijnlijk bedoeld om een roeibootje aan vast te leggen. Het steigertje liep een tikje schuin af richting het water van de Grote Sloot Doordat het oppervlak spiegelde in het zonnetje trok het sterk mijn aandacht. Natuurlijk kwam dat doordat er een spiegelend laagje ijzel op lag. Toen ik er echter een voet op zette gleed ik onderuit en gleed langzaam in de richting van het water. Mijn handen lagen met de palmen naar beneden op de ijzige planken in een wanhopige poging om te vermijden dat ik in het water gleed. Ik werd gered doordat ik bij mijn kraagje werd gegrepen door een tierende Tante Maartje, de vrouw van oom Bram, die vanuit haar huisje aan de overkant een sprint van minstens tweehonderd meter getrokken moet hebben. Ik kreeg een paar woedende kletsen voor mijn achterwerk voor ze me een stukje verderop bij mijn moeder in haar keukentje afleverde. Wat er daar tussen die twee vrouwen verder gezegd werd is langs mij heen gegaan.

Het huisje waar we toen woonden was de derde en ook laatste evacuatiewoning die we betrokken. Er was een keuken en een huiskamertje en een slaapkamer. Tante Truus, de zus van mijn moeder kwam bij ons wonen. Tante Truus was mijn absolute favoriet en later ging ik met haar trouwen zodat ik twee aanspreektitels voor haar had: ‘tantruus’ en natuurlijk ‘vrouw’ refererend aan dat voornemen. Ik vermoed dat tante Truus de noodzakelijkheid van haar aanwezigheid in Den Helder ook niet goed duidelijk had kunnen maken. Maar ik denk ook dat het voor mijn moeder wel fijn was dat ze, amper vijfentwintig jaar oud met een kind van nog geen vier jaar oud, gezelschap kreeg van haar zus die een zonnig en zorgeloos karakter had.

In negentien vierenveertig gingen we terug naar Den Helder, lopend. Vervoer was niet voorhanden. Ik kan me herinneren dat ik twee vrouwenhanden ter weerszijden vasthoudend voort stapte.

Om welke reden weet ik niet, vermoedelijk om controleposten te ontlopen, maar mijn moeder en tante kozen binnendoor wegen in plaats van de korte weg langs het Noord-Hollands kanaal. Bij Julianadorp kwam ons een man achterop fietsen – zulke mannen met fietsen had je in die tijd niet heel veel – die mijn moeder of tante kennelijk kende. Of ik daar nou over had lopen zeuren, dat mijn voetjes moe waren of iets dergelijks, weet ik niet meer, maar ik mocht bij die man achterop de reis naar het huis van opa en oma Slot in de Van Hoogendorpstraat vervolgen. Mijn moeder en tante Truus wandelden dapper voort, maar ik reed bij die man achterop de fiets Den Helder binnen totdat we aankwamen en ik achter de brede rug voor mij vandaan kijkend het jongste zusje, Tetje, van mijn moeder voor de deur een stofdoek zag uitkloppen. Tegen de man op de fiets riep ik: ‘we zijn er, want daar staat Tet!’

Aan het begin van dat laatste oorlogsjaar waren we teruggekeerd in de schoot van de familie. Het huisje in de Van Hoogendorpstraat nummer drieënveertig had een voor en een achterkamer. In de voorkamer sliepen opa en oma. Boven was een zoldertje en twee slaapkamertjes. Daar waren we dan: opa, oma oom Klaas, oom Dik, oom Freek, tante Tet, Mamma, ik. Best veel. Tante Truus ging bij tante Baaf wonen, een zus van opa. Het was vol, vol en warm en gezellig en iedereen hield van mij.

Advertenties

Wachtwoorden…

Heb jij nou ook zo ongelooflijk de pest aan dat gedoe met wachtwoorden.                      ‘Ja,’ zeuren ze dan, ‘dat is om je privacy te beschermen. Dan kan een ander niet zien wat jij kan zien.’ Nou kan ik me nog voorstellen dat het voor de handelingen die je via het internet met je bank doet nog van enig nut is. Daardoor is het niet voor iedereen mogelijk om het kleine beetje tegoed dat je nog hebt staan direct over te schrijven naar zijn eigen criminele rekening. Hoewel, gehackt wordt er natuurlijk op grote schaal.        Het gaat natuurlijk allemaal over veiligheid, zeggen ze.                                                      Trouwens, je ziet het in de VS, hoe meer vrije wapens onder de burgerij – zij noemen dat veiligheid – hoe meer er zomaar en lukraak wordt gemoord.                                        Iedereen ziet het, iedereen weet het. Het systeem is daar doorgeschoten. De wapenlobby heeft gewonnen. De bazen daarvan zitten nu steenrijk in hun beschermde vestingen wantrouwig naar buiten te kijken, want elk kind dat aan de deur komt om kinderpostzegels te verkopen wordt neergeschoten. ‘Trespassing’ noemen ze dat.          Eerst schieten, dan vragen stellen. Mocht er geen antwoord meer komen dan heb je in ieder geval een potentieel gevaar opgeruimd. Dat het in feite geen gevaar was kon jij toch niet weten? Voorzichtigheid geldt tenslotte nog altijd als de moeder van de porseleinkast, nietwaar?

Ik weet heus wel dat een wachtwoord geen moordwapen is, maar het is wel een slagboom, een hindernis op de weg. Het is een barrière die tegen naderende personen zegt: ‘als je mij niet kent ben je niet welkom.’ Ik vraag me echt af of er nou werkelijk zoveel wachtwoorden nodig zijn. Bij heel veel internetsites moet je inloggen met een wachtwoord. Als je een poosje niet in die winkel bent geweest ben je natuurlijk dat stomme honderd en zoveelste wachtwoord vergeten. Vragen de slijmballen of je misschien je wachtwoord vergeten bent en of je dan misschien een nieuw wachtwoord wilt aanmaken en, oh ja, dat hebben ze ook nog vaak een trucje met scheve letters of verkeersborden om te bewijzen dat je geen robot bent. Negen van de tien keer schrijf ik dan in zo’n venstertje: ‘je bent me kwijt, ik hoef niet meer. Stop je spullen maar waar de zon niet schijnt.’ Maar ja die tekst lijkt in de verste verte niet op het juiste wachtwoord, dus die krijgen ze nooit onder ogen.

Omdat de natuurwinkel in mijn dorp laatst geen Zweedse kruiden kon leveren dacht ik: oké, dan moet ik het maar via het internet bestellen. Mijn voorraadfles begon aardig leeg te raken en ik wilde nieuwe tinctuur bereiden voor hij helemaal leeg was. Ik zocht en vond op het internet een winkel, in België, die een zakje van zestig gram kon leveren. Wachtwoord instellen, vooruit betalen, toe maar weer. De verzendkosten die erbij kwamen maakten het zakje kruiden wel bijna twee keer zo duur, maar vooruit, ik had het nodig. Na een week lag er een kaartje in de bus. De bezorger was aan de deur geweest en had vastgesteld dat ik niet thuis was. Dat komt gelukkig nog tamelijk veel vaker voor. Hij had ook niet de moeite genomen om het pakje bij de buurvrouw af te geven. Daarna gebeurde er niets meer.                                                                              Het is misschien niet heel goed voor mijn bloeddruk, maar ik maak me dan nijdig, niet om die paar rotcenten, maar om de onverschillige incompetentie. Ik mailde de winkel in België en ik kreeg als antwoord dat de bezorger na een tweede vergeefs bezoek het pakje aan het KPN agentschap in onze buurt had afgegeven. Wel was de bezorger vergeten een kaartje met juist die mededeling bij mij in de bus te stoppen. Gisteren was ik even bij dat agentschap. Ze konden precies opzoeken wanneer het pakje was aangeboden, maar nee, het was er niet meer. Na twee weken werd het weer teruggestuurd aan de afzender.                                                                                        Gelukkig kon ik op Texel in de natuurwinkel weer een zakje Zweedse kruiden kopen. Ik heb weer voorraad.

Het lijkt er sterk op dat langzamerhand alles in onze samenleving gericht is op controle, indekken, beveiliging. We zien het onderwijs ten ondergaan aan ambtelijke controledrift. De mensen die er proberen te werken verzuipen in de administratie, wat ten koste gaat van de slagvaardigheid en de kwaliteit van het werk. Bij de huisarts en in de ziekenhuizen is het al niet veel anders: controle, controle en nog eens controle. Alles moet veilig en ik denk: zit dan in vredesnaam maar helemaal stil, beweeg je niet, verberg je dan ziet niemand je.                                                                                          Nee, luister, je hebt gelijk, ik zeur een beetje. Wij hebben niet allemaal een wapen. Dat hebben hier naast de simpele pistooltjes van de politie, alleen de criminelen en die schieten alleen af en toe per ongeluk een niet crimineel dood.

Maar toch hè. Zeiden we niet ooit dat de pen het gevaarlijkste wapen is?                        Nou? Waar ik nou heen wil?                                                                                                Hier heen. Waarmee denk je dat al die stomme formulieren moeten worden ingevuld die door al die ambtenaren na binnenkomst op een grote stapel in een la worden gelegd. Met al die pennen voor gebruik bij het invullen van formulieren winnen wij gemakkelijk de wapenwedloop van Amerika…                                                                                      En met wachtwoorden ja, dat heeft inderdaad te maken met wachten, tijdverlies bedoel ik, want als je eindelijk klaar bent met het invullen dan zit je daar achter je toetsenbord en je denkt: wachtwoord? eh… wacht… verdomme… wat was het ook alweer.

Trojan Horse

 

Onder deze titel is mijn Sciencefiction roman net uitgekomen.

Een korte synopsis van het verhaal:                                                                                    In dienst bij een grote multinational, de Hoyt Uliger Corporation, HUC, hebben drie geniale ontwikkelaars de volmaakte menselijke, robot, de android ontwikkeld. De ontwikkeling was kostbaar en het prachtige product zal in eerste instantie slechts bereikbaar zijn voor de zeer rijken. Het zal naar verwachting vrij lang duren voor in deze tak van de corporatie een economisch break even point wordt bereikt. Omdat HUC echter andere zeer winstgevende bedrijfstakken heeft zou dit tijdelijk achterblijven in winstgevendheid niet als problematisch gezien hoeven te worden.

Hoe dan ook, het werk aan dit project is klaar. Een nieuwe uitdaging voor deze drie ontwikkelaars is nodig. Om er voor te zorgen dat het bedrijf ook iets te bieden heeft voor de iets minder welgestelden komt hoofd ontwikkelaar, Judith Krantz, fysisch ingenieur,  op het idee om de volmaakte Virtual Reality apparatuur te ontwikkelen, waarbij elke gewenste beleving kan worden opgeroepen door er simpelweg aan te denken.

Haar idee wordt echter op beledigende wijze afgeschoten door Cecil Hoyt, de financieel directeur van HUC, die van mening is dat er eerst winst gemaakt moet worden alvorens weer kan worden geïnvesteerd in nieuwe ontwikkeling. Tijdens de ruzie die het gevolg is van de starre kortzichtige weigering van Hoyt nemen de drie ontwikkelaars onmiddellijk ontslag, tot groot ongenoegen van Brian Uliger, de technisch directeur van de organisatie. Hij ziet de mensen die in zijn ogen het belangrijkste intellectuele kapitaal vormen voor het bedrijf verloren gaan.

De drie ontwikkelaars, onder leiding van Judith Krantz, starten een eigen bedrijf, de Neuro Imaging Corporation, NIC. Hun enthousiasme en vindingrijkheid leiden al snel tot succes, waardoor de economische positie van het nieuwe bedrijf een stevige basis krijgt.                                                                                                                                    Cecil Hoyt beseft echter dat het product dat NIC heeft ontwikkeld en dat nauwelijks uit de testfase is een enorme economische bedreiging vormt voor HUC. Hij sleept Uliger tegen diens zin mee in kwalijke en gevaarlijke aanvallen op NIC. De techniek die gebruikt wordt lijkt een op hacken. Hoyt schroomt echter niet om op een zeer fysieke wijze te hacken. Voor Judith Krantz blijkt dit letterlijk levensbedreigend als ze haar handelen niet meer volledig zelf lijkt te controleren, waardoor ze een fatale fout maakt.

Uiteindelijk wordt de gewetenloze man, Cecil Hoyt, met zijn eigen methode en door eigen toedoen ten val gebracht.

Waarom nu deze titel?                                                                                                        De geschiedenis uit de Griekse mythologie over het Trojaanse paard vormde hier te lande de inspiratie voor het Turfschip van Breda. Strijders of strijdmaterialen worden onopgemerkt bij de tegenstander binnengebracht. In Trojan Horse maak je mee hoe het Trojaanse paard via teleportatie bij een mens wordt binnengebracht en de regie overneemt.

Het boek is uitgegeven bij uitgeverij Schrijverspunt en uiteraard in de eigen webshop van de uitgever te krijgen, maar ook andere verkoopkanalen via het internet, zoals Bol.com bieden het te koop aan. De prijs is € 17,95

 

Corruptie, de belangrijkste oorzaak van de enorme migratiestroom.

Naast onderdrukkende religieuze wetten, waarvoor mensen vluchten, is het toch vooral corruptie die mensen huis en haard doet verlaten en op weg zet naar een onzekere en vaak gevaarlijke toekomst.

Wat mij altijd weer verbaast is het gemak waarmee we onszelf lenig in een systeem bewegen waarin met twee maten wordt gemeten. Wat ik bedoel? Nou, eigenlijk heel eenvoudig: we hebben wetten en bepalingen waaraan we moeten gehoorzamen. Maar als er bijvoorbeeld een nieuwe James Bond film te zien is, dan nemen we er genoegen mee dat de held allerlei verboden dingen doet, zoals het vernielen van installaties van de tegenstander of, erger nog, het vermoorden van vertegenwoordigers van opvattingen die niet de onze zijn.                                                                                        Blijkbaar kunnen we dat. Blijkbaar zijn we heel goed in staat om te vinden wie of wat ons tegenwerkt om vervolgens die toestand op passende dan wel definitieve wijze te beëindigen.

Ik weet het wel hoor, zo’n film is fictie, maar wel geloofwaardige fictie. Er gebeuren bij James Bond geen dingen die echt onmogelijk zijn. De opsporingstechnieken zijn allemaal allang bekend. Nee, sterker nog, in de huidige werkelijkheid zijn de opsporingstechnieken zelfs zo geavanceerd dat grote groepen burgers tegenwoordig huiveren bij de gedachte dat al die techniek beschikbaar zou komen voor onze geheime diensten. Wetten op de privacy moeten dat voorkomen. Als ik dat hoor denk ik vaak: ‘Ja hoor, plas je maar lekker warm. Geloof je nou echt dat er dingen kunnen, omdat geniale mensen ze hebben uitgevonden, en dat die dingen dan ongebruikt in de verpakking blijven staan?’ Wake up! Natuurlijk worden die dingen toegepast. Of heb je de laatste tijd het nieuws niet gevolgd en heb je daardoor niet gehoord hoe onze eigen hackers de Russische hackers hebben gehackt en vastgesteld dat ze zich op zeer onoorbare wijze bezighielden met het beïnvloeden van de Amerikaanse presidentsverkiezingen, waardoor we nu opgescheept zitten met een verwend jongetje van twaalf in het lijf van een achtenzestigjarige nitwit. Kijk, dat soort processen kunnen we monitoren. We zien wat ze doen en als het moet kunnen we ze storen.

Wat we volgens mij zeker ook moeten kunnen is het nauwkeurig in kaart brengen van de belangrijkste bronnen van corrupt handelen in Afrika en Azië. Natuurlijk, je moet er een aantal slimmeriken op zetten, maar die hebben we wel. Als je die bronnen op een zodanige manier kunt storen dat ze bijvoorbeeld plotseling niet meer over toegangen en middelen kunnen beschikken, dan kunnen er alleen al daardoor misschien minder mensen uit Afrika en Azië huis en haard moeten ruilen voor een onzeker en gevaarlijk bestaan als vluchteling.

Nog rigoureuzer zou natuurlijk zijn om een flink aantal goed getrainde commando infiltranten alle corruptie gebieden in te sturen om de grote opruiming te starten van al die mensen die zich systematisch dingen en fondsen toe-eigenen die niet van hen – en zeker niet voor hen bedoeld zijn. Die mensen zijn namelijk de bloedzuigers van hun samenleving die in hun kortzichtig begrepen eigenbelang al die miljoenen mensen op de vlucht jagen.

Ach, ach, wat hebben we al ons best gedaan. Op uitdrukkelijk verzoek van de wereldwijde – en voor de aandeelhouders zeer profijtelijke wapenindustrie hebben we onderdelen van onze krijgsmacht op achteraf nutteloze missies gestuurd. Nou ja, nutteloos voor de plaatselijke bevolking dan, want zodra we ophielden trad de oude ellende weer aan.

Nee, ik geloof meer in een groot aantal super getrainde James Bonds, die ver onder de horizon corrupte hufters helpen vervangen door mensen van wie verwacht mag worden dat ze onder scherp toezicht een poosje niet corrupt zullen zijn.

Zou een dergelijk scenario politiek mogelijk zijn? Wat denk je?                                        Ik zal maar eerlijk zijn. Ik ben er niet optimistisch over.                                                      Waarom niet?                                                                                                                    Ach, weet je, onze politici, de mensen die we hebben toevertrouwd om tegen een tamelijk riante betaling problemen in het land en de wereld voor ons op te lossen, die komen nooit met rigoureuze oplossingen. Dat is namelijk niet politiek correct.                Wel politiek correct is: zien wat er mis gaat in het land en de wereld om ons heen en daar met een gebaar van onmacht niets aan doen, onderwijl tijdens eindeloze debatten uiting gevend aan de opvatting dat het zo niet kan doorgaan en dat er toch echt iets aan gedaan zou moeten worden.                                                                                      Ja,ja, blijven praten, heel beschaafd hoor en er gaat ook ongelooflijk veel goedbetaalde tijd mee verloren, Tijd die al die vluchtelingen al heel lang niet meer hebben.

 

Cocon

Misschien was ik nauwelijks zichtbaar toen ik aan de bouw van deze cocon begon.        Ik weet niet meer zeker of ik heel gerichte plannen had toen. Natuurlijk, het was voor de zoveelste keer weer het begin van alles dat komen ging. Mijzelf kennende denk ik echter dat ik eerder een soort van dromerige verlangens koesterde dan dat ik echt omlijnde plannen had.                                                                                                        Wel had ik uit de beide grondstoffenbanken bepaalde kenmerken meegenomen die mij handig en nuttig leken om bij me te hebben. Ook een hoop rommel trouwens, waarvan ik later meer last had dan me lief was. Eerlijk gezegd ging het allemaal nog al haastig. Het was op een avond, vroeg in de zomer, dat ik merkte dat er een kansje was om met de bouw te beginnen. Ik kan me eigenlijk niet eens meer goed herinneren hoe ik het wist. Er was ergens een dansfeestje, het is allemaal vaag hoor, waar ik was uitgenodigd. Nou ja, uitgenodigd was ik eigenlijk niet, maar ik dacht dat ik daarbinnen een bekende zag. Volgens mij merkte daar niemand op dat ik daar rond hing, want degenen die ik meende te kennen waren hele andere figuren. Nee, wacht, iemand had me gezegd dat het daar gezellig was en dat zij zelf ook gingen, maar toen ik daar aangekomen naar hen toe ging leken ze dat wel vergeten. Heel druk en intiem waren ze met elkaar. Later gingen ze naar buiten. Ze liepen een poos hand in hand langs het strand. Ach weet je, het waren eenvoudige luitjes. Hoewel, veel later heb ik wel gemerkt dat hij wel heel mooie kenmerken had. Zij was eigenlijk alleen maar lief, een beetje angstig maar lief.                                                                                                                Ik weet nog wel dat het een zachte avond was en dat ik toen hoopvol vlak achter hen aan in met hen mee liep. Je snapt natuurlijk dat ik mijn kans moest afwachten. Ja, je mag of je mag niet. Zo gaat het nu eenmaal altijd.

Nou ja, je moet goed begrijpen dat mijn manier van werken, of liever gezegd mijn manier van beginnen altijd weer van zo ontzettend veel factoren afhangt. Als je wist hoe vaak ik bijvoorbeeld voorafgaand aan die gelegenheid alleen al geprobeerd heb om ergens mee te kunnen doen en de gelegenheid te krijgen om te beginnen met de eerste voorbereidingen van de bouw van deze cocon – of van überhaupt een nieuwe cocon, dan zou je misschien tegen me zeggen: man, man, man, heb je dan nooit gedacht: waar begin ik in vredesnaam aan. Daar heb je op zich natuurlijk wel gelijk in, maar het gekke is dat ik nooit heb kunnen stoppen als ik eenmaal begonnen was.

Achteraf gezien was het ook niet helemaal een gelukkige keuze, nou ja, dat moment en dan die twee wel hoor, die waren prima, maar de hele wereld stond op het punt om in de brand te vliegen. Maar ja, ik was nou eenmaal begonnen en na tientallen keren het bos in gestuurd te zijn denk ik dan – en zo ben ik nog steeds hoor – : kom op, niet zeuren, nu doorpakken. Dat heb ik gedaan. Duidelijk, anders zat ik hier niet.

Ik denk er nog wel eens aan terug, wat een risico ik toen heb genomen.                          Zij had er in het begin helemaal geen erg in dat ik met de bouw was begonnen. Oh nee, ze dacht helemaal nergens aan, alleen aan hem. Ze vereerde hem gewoon, maar ik dacht: ik bemoei me er niet mee. Ik heb mijn werkplaats om te bouwen en als ik klaar ben zien we wel verder. Tja, als huisvesting schaars is en je vindt na heel veel teleurstelling en afwijzing eindelijk een plek om te bouwen, dan moet je niet te veel zeuren. Collega’s die een beetje de zelfde instelling hebben als ik hadden me vaak gewaarschuwd als ik ze tegenkwam. Dan zeiden ze: ‘als je ergens een bruikbare plek voor de bouw hebt gevonden, dan moet je niet te veel rotzooi maken en zeker niet gaan lopen zeuren, want voor je het weet hebben ze ineens genoeg van jouw bouwactiviteiten  en dan flikkeren ze je zo naar buiten.

Eén keer heb ik dat meegemaakt. Nou moet ik wel zeggen dat het grotendeels aan mezelf lag hoor, want ik stookte veel te hard, maar ik had ook niet erg zorgvuldig mijn voorraadbanken uitgezocht. Nou ja, ondoordacht hè, zo ben ik eigenlijk vaak nog wel. Maar ik kan je wel vertellen dat het een afschuwelijke ervaring was die ik mijn ergste vijand niet zou gunnen. Je ligt ineens met je half afgebouwde cocon op de koude stenen. Zeer pijnlijk. Weliswaar maar even, want je loopt natuurlijk weg en je gaat op nieuw op zoek naar twee geschikte – en liefst wel een beetje stabiele voorraadbanken maar, eerlijk gezegd, niet onmiddellijk.  Zo’n ervaring op de koude stenen maakt je toch terughoudend, mij tenminste. Ik weet wel dat ik toen een hele tijd dacht: ‘nou, dan maar niet,’ weet je wel. ‘Ze zoeken het maar uit.’ Ja, dat denk je dan. Maar zo werkt het niet. Je moet! Het zit in je. Soms weet je niet eens waarom.

Deze keer wist ik dat trouwens wel. Mijn vorige cocon was een hele mooie donkere. Ik had het prima naar mijn zin daarbinnen. Maar er was een stelletje afgunstelingen, een overmacht eigenlijk en die ramden mijn mooie cocon kapot. Ik had er nog jaren plezier van kunnen hebben. Je begrijpt natuurlijk dat ik eigenlijk woedend onmiddellijk op zoek ging naar twee geschikte voorraadbanken. Waarschijnlijk is dat ook de reden geweest dat ik minder kieskeurig te werk ben gegaan dan wenselijk was.

De bouw verliep voorspoedig en toen ik klaar was voer ik in mijn nieuwe cocon de buitenwereld in. Het was een prachtige feestelijke zondag en ik dacht: ‘ziezo, ondanks mijn wat haastige keus, toch een goed begin aan mijn leven in deze cocon. Zoals gewoonlijk verwachtte ik dat mijn twee voorraadbanken in hun eigen cocons mij samen een beetje op weg zouden helpen. Dat hadden ze ook graag gewild. Maar zoals ik daarstraks al zei, de wereld stond op het punt in de brand te vliegen. Mijn sterkste voorraadbank vertrok om de brand te helpen blussen. Toen hij vijf jaar later terug kwam was hij ernstig beschadigd, onberekenbaar. Oh, hij was ook wel aardig en inspirerend, maar zijn onberekenbaarheid maakte hem vaak angstaanjagend, voor mij in elk geval.

Vreemd is dat ik door de jaren heen ben gaan denken dat ik mijn cocon ben en niet meer dan dat. Diep van binnen weet ik natuurlijk wel beter. Als ik achterom kijk en ik zie al die cocons die ik heb gebouwd. Elke keer weer vol goede moed, overmoed eigenlijk vaak. Elke keer raakte die cocon weer in verval, soms al na een paar jaar en een enkele keer na bijna een eeuw in de tijd te hebben verbleven.

Ik weet natuurlijk niet hoe het jou vergaat. Mijn huidige cocon is vrij degelijk. Hoewel ik er wel bij moet zeggen dat de twee die mij in deze cocon als voorraadbank zagen heb ik niet anders dan materiaal van een zeer bedenkelijke kwaliteit kunnen leveren. De oudste van de twee heeft haar cocon al jaren geleden moeten achterlaten en de jongste heeft ook niet veel geluk met haar cocon: pijn, benauwdheid. Nee slecht materiaal. Een enorm positief is ze wel en klagen doet ze ook niet.                                                          Als ik misschien mijn keus voor mijn eigen twee voorraadbanken zorgvuldiger had gemaakt… Nou ja, laat ik me dat nou maar niet te veel aantrekken. Per slot van rekening hebben ze mij toch ook al dan niet zorgvuldig gekozen. Niet mijn verantwoordelijkheid. Ja, dat zeg ik nou wel, maar zo voelt het niet.

Ach, weet je, ik denk dat ik nog een poosje heb om binnen deze cocon mijn eigen werkelijkheid te maken. Het voelt allemaal nog vrij stevig. Maar één ding weet ik zeker: Als mijn huidige cocon het ooit begeeft, dan stap ik heel rustig uit en dan ga ik eens een keer heel zorgvuldig nadenken wat ik wil. Niet zomaar wat pakken omdat het toevallig langs komt. Geduldig zijn en weloverwogen keuzes maken, weet je.                              Misschien heb ik dat deze keer eindelijk geleerd.

De werkelijkheid?

Laat ik maar beginnen met te zeggen dat mijn werkelijkheid de enige is die ik ken. Dat vind ik eigenlijk direct al een leuke binnenkomer. Iedereen die dit leest kan nu al meteen van het begin af denken dat ik niet de verbeelding heb dat ik over de werkelijkheid van iedereen schrijf. Stiekem denk ik dat natuurlijk wel, maar ik leg er niet de nadruk op. Het gaat anders zo belerend klinken en dat wil ik niet. Dat zal de lezer wel merken bij het verder lezen.                                                                                                                      Overigens denk ik natuurlijk wel dat het zinnetje: “Mijn werkelijkheid is de enige werkelijkheid die ik ken,” door iedereen kan worden  uitgesproken in de volle overtuiging dat het waar is. Dat laatste is eigenlijk de enige reden dat ik zo overmoedig ben om te denken dat ik wel weet hoe het met de werkelijkheid zit.                                Die eerste zin brengt namelijk de fundamentele eenzaamheid van de unieke persoonlijke werkelijkheid tot uiting. Ja, zeg het maar eens hardop: ‘mijn werkelijkheid is de enige werkelijkheid die ik ken.’ Zo op het eerste gezicht klinkt dat triestig, troosteloos misschien zelfs, maar het tegendeel is waar.                                                                      Wel moet ik er onmiddellijk bij zeggen dat het mij lange tijd heeft gekost om tot dit inzicht te komen. En ook is het me tot nu toe niet gelukt om in mijn nabijheid weerklank te vinden voor mijn gedachten over de werkelijkheid. Waarschijnlijk heb ik ook niet de behoefte om zo krachtig overtuigend te zijn dat ik volgelingen zou krijgen die mijn ideeën uitdragen en overal als de heilige waarheid verkondigen. Daar ben ik trouwens niet rouwig om. Volgelingen vormen namelijk een massa die moet worden meegesleept en volgens mij werkt dat meeslepen enorm vertragend op de voortgang. Mijn vader, die een marineman was, leerde mij een mooie uitdrukking die zegt: Een konvooi vaart zo snel als het langzaamste schip. Dat moet je er dus voor over hebben om volgelingen te hebben. Vraag het maar aan alle religies. Traagheid, onveranderlijkheid, alle hakken in het zand. Tja, anders word je voor inconsequent gehouden, onberekenbaar, onbetrouwbaar. Misschien klinkt het raar, maar om bijvoorbeeld een religie in stand te houden moet je in feite bereid zijn om niet te veel na te denken. Als je namelijk echt veel nadenkt, dan verander je vaak van inzicht. Tja, als je dat doet, dan gaan je volgelingen al gauw zeggen: ‘Ja zeg, hoe zit het nou? Vandaag zeg je dit en morgen dat. Je moet wel zeker weten wat de waarheid is, anders kunnen we niet volgen.    Want weet je, dat is wat ik gemerkt heb dat de meeste mensen graag willen: zeker weten wat ze moeten geloven.                                                                                          Zelf uitzoeken en tenslotte vinden wat je als waarheid kunt beschouwen? Veel te moeilijk! Trouwens, we hebben al genoeg te doen om het dagelijks leven een beetje leefbaar te houden. Op zoek naar de waarheid achter het leven? Ach, daar hebben mensen voor die ervoor hebben doorgeleerd, toch?

Ontmoedigend? Nee hoor, voor mij niet, ik kan jaren met iets dat mij boeit bezig zijn zonder dat ik daarvoor de aanmoediging van erkenning of instemming krijg. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ik het niet leuk zou vinden instemming te krijgen. Daarvoor moet ik echter blijkbaar iets doen dat ik tot dusver heb nagelaten, over het hoofd gezien, niet nodig vond… Of nee, het zit anders. Ik had de ideeën in mijn hoofd nog niet zodanig op een rijtje dat ik het ook kan opschrijven, uitleggen eigenlijk.

Maar volgelingen, nee, die wil ik niet hoor. Ik bedoel, je mag me best vertellen dat je het met me eens bent of grotendeels met me eens bent maar… Geen volgelingen in elk geval. Elke keer zou ik me moeten omkeren om steeds weer uit te leggen wat ik al eerder had uitgelegd. Vervelend hoor, zonde van de tijd. Nee, ik heb een beter idee: ik schrijf het hier één keer op.                                                                                                Lees het, pas het aan naar je eigen idee. Roep me vooral niet ter verantwoording als je het niet met me eens bent. Dat is al zo vaak geprobeerd. Dat helpt niet. Ik blijf toch mijn eigen gedachtelijn volgen.

Hoe dan ook, eerst ga ik een op het eerste gezicht absurde stelling neerschrijven, om vervolgens moeite te doen de houdbaarheid ervan te bevestigen of met spijt moeten vaststellen dat het onzin is.

1e stelling: Ik ben mijn totale eigen werkelijkheid, mijn eigen universum. Alles wat ik op welke wijze dan ook waarneem veroorzaak ik zelf, ben ik zelf. Die totale werkelijkheid heet ‘mijn bewustzijn, bevindt zich in mijn bewustzijn, is daarvan een overheersend deel.’

1e tegenargument: hoe kan ik nu staande houden dat ik mijn hele werkelijkheid ben als ik toch duidelijk waarneem dat mijn werkelijkheid, de plaatsen waar ik me bevindt, hoe ik mij voel, met wie ik in contact kom, ben, blijf, steeds weer min of meer toevallig lijkt te ontstaan zonder dat ik daarop enige invloed lijk te hebben?                                              Het kan toch niet mogelijk zijn van seconde tot seconde mijn hele werkelijkheid te maken? Ja, kom op zeg, mijn hele lichaam zeker ook!

1e reactie: mijn lichaam is de eerste en meest nabije werkelijkheid die ik ervaar, waarbinnen ik de voortdurende indruk heb te bestaan. Daarin huist bijvoorbeeld mijn waakbewustzijn waarmee ik kan waarnemen wat er om mij heen lijkt te gebeuren en wat er aan verschijnselen tot mijn waakbewustzijn doordringt aangaande de processen binnen mijn lichaam.

Als ik nu mij even beperk tot die lichamelijke processen en reacties, dan kan ik al spreken van bijna honderd procent van de bewustzijnsinhoud. Nee, ik bedoel niet dat heel kleine beetje waakbewustzijn; dat ik denk, zie, hoor, voel, proef, ruik, weet. Nee, ik doel op die mogelijk miljarden levensprocessen die ik automatisch uitvoer en waarmee ik mijzelf in een min of meer stationaire toestand houd, die ik mijn leven noem, een gigantisch complex van processen dat zich in een voortdurend ondeelbaar nu afspeelt. Dat lichaam van mij is nog geen miljoenste seconde volkomen gelijk aan de miljoenste seconde daarvoor: fysiologie weet je wel, stofwisseling, gaswisseling, spijsvertering, hormonale processen, neurologische processen, alles voor meer dan negenennegentig procent automatisch, maar ik doe het blijkbaar wel want anders gebeurt het niet.

Het stukje waakbewustzijn is ten opzichte van het gigantische deel van mijn totale automatische bewustzijn dat buiten mijn bemoeienis al die processen uitvoert slecht een snippertje, één enkel draadje van enkele centimeters tussen alle textiel op Aarde.  Ja, zo ligt die verhouding denk ik wel.                                                                                Het lijkt allemaal vanzelf te gebeuren maar… mijn lichaam doet dat allemaal… ergo: ik doe dat allemaal, want ik ben natuurlijk ook mijn lichaam.  Mijn tamelijk stuntelig waakbewustzijn heeft er gelukkig slechts zijdelings minimale invloed op, namelijk slechts uit de praktische overweging dat er ook vrij nauwkeurig fysiologisch op stemmingen en aanvoer van spijs en drank moet worden gereageerd.

2e stelling: Ik kan niet buiten mijn bewustzijn treden. Dat lichaam dat ik ook ben met alle processen die mijn onbewuste bewustzijn uitvoert, samen met mijn waakbewustzijn met alle gewaarwordingen die ik al dan niet bewust registreer vormt de buitengrens van mijn werkelijkheid. Weliswaar heb ik van kinds af aan geleerd dat er een binnenwereld (ikzelf) en een buitenwereld (de zogenaamde objectieve werkelijkheid) is, maar dat zijn in feite alleen maar opgedrongen afspraken die vanzelfsprekend leken en die ik daarom maar jarenlang voor waar heb gehouden.

Wij, in onze prachtige luxe westerse samenleving hebben waarschijnlijk allemaal geleerd dat er buiten ons de wereld is. Daaraan zijn we gewend. Ook zijn we eraan gewend dat we er van overtuigd zijn dat er aan die buitenwereld door ons niets kan worden veranderd, anders dan door werken, samenwerken, kortom inspanning.            Toch ben ik van mening dat dit soort overtuiging een beetje naïef is: Ik kan het niet, dus kan het niet. Daar komt de gedachtegang op neer.                                                            Waarschijnlijk is het reëler om te denken: ‘ik kan het nog niet, dus weet ik niet of het kan.’

Eeuwenlang hebben we ervaring met verwachtingsvol naar buiten kijken, althans, dat denken we. We zien de wereld buiten ons, de andere mensen, de andere landen, de sterren, de planeten, het universum vol van in onze ogen onbegrijpelijke gebeurtenissen. De manier waarop we hiernaar kijken geeft ons het gevoel dat we heel klein, heel nietig en misschien eigenlijk ook heel onbelangrijk zijn. Nu, dit laatste is de meest dodelijke overtuiging voor onze verdere ontwikkeling. Denk even na als je zo vriendelijk wilt zijn: jij vindt dus dat je klein en nietig bent, dat het er helemaal niet toe doet wat je probeert te betekenen, dat de wereld wel doorgaat zonder jou. Nee, sterker nog, je weet het zeker.                                                                                                      Weet je wat ik me dan afvraag? Ik vraag me dan af of iemand die zelf vindt dat ie onbetekenend, nietig, onbelangrijk in de totale kosmos is, of zo iemand dan nog wel een reden heeft om te proberen het beste van zijn leven te maken.                                  Ik denk van niet.

Laatst had ik een heel wonderlijke droom. Ik zat of stond en rondom mij heen, echt aan alle kanten gebeurde er van alles. Het was alsof ik midden in een bol naar een film keek die op de hele binnenkant van de bol werd geprojecteerd, want ineens zag ik dat ik inderdaad naar de binnenkant van een bol zat te kijken en dat de binnenkant een soort projectiescherm geplakt was. Ergens, waar ik net bij kon zat een hoekje los, als of het niet goed was vastgeplakt. Ik begon eraan te trekken, want ik wilde weten wat erachter zat. Ik trok net zolang tot ik dat hele projectiescherm rondom me heen had weggetrokken. En weet je wat ik toen zag? Die bol waarin ik in het midden zat en waar dat projectiescherm tegenaan geplakt had gezeten, dat was een spiegel. Van alle kanten keek ik naar mezelf.                                                                                              Toen dacht ik: vlug rechtop gaan zitten en dat schrijfblok en die pen naast mijn bed pakken en opschrijven wat ik net droomde, want ik droomde mijn persoonlijke waarheid die ik je nu al een hele tijd aan het vertellen ben.

Die bol waarin ik zit is mijn bewustzijn. Die projecties dat zijn mijn waarnemingen. Alles moet ik zelf veroorzaken. Ik ben waarnemer en projector, let maar op, alle manieren van waarnemen zijn werkwoorden, dingen die je doet. Je hoort, je ziet, je voelt, je proeft, je ruikt, je weet. Allemaal activiteiten die alleen werkelijkheid voor je opleveren als je ze doet. Nee, je doet die dingen niet bewust, dat weet ik wel, maar dat geldt evenzeer voor die miljoenen fysiologische handelingen die je binnen je lichaam verricht om je lichaam te onderhouden en te laten functioneren en, natuurlijk, om die paar waakbewuste belevingen mogelijk te maken.

Lang geleden toen ik oud genoeg was om niet meer alleen aan plezier te denken struikelde ik over een dilemma: Als er iets mis gaat met je hoofd kun je misschien wel bewusteloos raken, maar buiten je bewustzijn kun je niet bewust zijn. Daarom kun je eigenlijk niet bewijzen dat er buiten je bewustzijn iets is, want je moet altijd die werkwoorden in jezelf opstarten om beeld, geluid, gevoel, geur, smaak, kennis gewaar te worden. Doe je dat niet, dan is er niets.

‘Ja maar,’ roep je nu, ‘als ik lig te slapen dan gaat de werkelijkheid buiten mij toch gewoon verder? Als ik wakker wordt is er toch intussen van alles veranderd. De tijd is doorgelopen het is ochtend geworden. De wereld met de hele werkelijkheid gaat toch gewoon door terwijl ik slaap, dat merk ik toch gewoon elke morgen als ik wakker wordt?Het is zo verleidelijk om uit te gaan van een binnenwereld die we “ik” noemen en een buitenwereld die we “de objectieve werkelijkheid” noemen.                                                Als ik dat echter doe, dan gebeurt er van alles waarvan ik kan zeggen dat ik er niets mee te maken heb. Zo gebeuren er in dat geval ook voortdurend dingen die ik vaak vervelend vind en waarvan ik de schuld bij een ander leg. Als iets voor mij heel goed gaat kan ik dan volhouden dat ik het fantastisch heb gedaan en mezelf op de schouders kloppen. Als het fout gaat is dat natuurlijk nooit helemaal mijn schuld.                              Ook zijn er, als ik op die manier naar de werkelijkheid kijk, om mij heen altijd tamelijk veel mensen die ik vervelend vind of waaraan ik zelfs een hekel heb en die ik het liefst iets vervelends zou zien overkomen. Ach, eigenlijk de gebruikelijke manier van denken van bijna iedereen. Bedenk ook maar eens dat succes vele vaders heeft en mislukking slechts één: een ander, ik niet hoor!

Deze strak volgehouden visie op de werkelijkheid is feitelijk de fundamenteel egoïstische visie, waardoor we steeds weer zowel inde macro-wereld als in onze eigen kleine microwereld moeten leven met spanning en onbehagen met maar af en toe iets prettigs.

Ga ik nu beweren dat er geen werkelijkheid buiten ons is?                                                Nee, ik denk er niet over. Ik beweer iets heel anders. Ik beweer dat ik niet – en niemand overigens – kan bewijzen dat er zoiets als een objectieve werkelijkheid buiten ons is.      Waar het om gaat is waarmee we werken, die verschijnselen in ons waakbewustzijn die voortkomen uit het in gang zetten van die waarnemingswerkwoorden, waardoor wij beeld, geluid, gevoel, geur, smaak en kennis krijgen.

Laten we nu, tegemoet komend aan onze levenslange gewoonte, aannemen dat er verschijnselen buiten ons zijn die wij met die werkwoorden in ons eigen bewustzijn tot een persoonlijke werkelijkheid maken. Dan zul je het met mij eens moeten zijn dat die hele bewustzijnsinhoud van mij – en van jou – een eigen maaksel is. De waarneming die ik van een ander heb is niet meer of minder dan wat ik in mijn bewustzijn van die ander heb gemaakt. Dat geldt trouwens voor alle anderen en al het andere. Alle anderen en al het andere zijn creaties die ik in mijn bewustzijn heb gemaakt. Het zijn volledig integrale delen van mij.

Dan ben ik nu, na dit hele verhaal, aangekomen bij een belangrijke vraag die ik aan je stellen wil. Eerlijkheidshalve moet ik erbij zeggen dat ik bij het stellen van deze vraag ervan uit ga dat je geen continue neiging tot zelfdestructie hebt.                                        Goed, dat gezegd zijnde, dan nu de vraag: Als je nu begrepen hebt dat alle anderen en al het andere alleen maar alle anderen en al het andere in jou zijn, je eigen creatie, deel van jou zelf, ga je dan die ander in jou schade toe brengen, pijn doen, slecht behandelen, verwaarlozen? Of begrijp je nu eindelijk dat je dan bezig bent een wezenlijk deel van jezelf te beschadigen?                                                                          Want dat zou natuurlijk wel ongeveer het aller stomste zijn wat je kunt doen, toch?

Wat wilde je nu nog weten?                                                                                                Of je dan altijd zoetsappig lief voor alles en iedereen moet zijn?                                        Nee hoor, dat zou pas echt tot domme verwaarlozing voeren.                                          Zie je leven maar als een tuin, waarin je liefdevol het onkruid moet wieden.                    Oh ja, kleine waarschuwing: het onkruid komt steeds weer terug, gelukkig.                      Niet definitief doden hoor. Wat voor jou onkruid is, is voor een ander zijn dagelijks brood.

 

Jan

Het moet meer dan twintig jaar geleden zijn, maar soms moet ik nog wel eens aan Jan denken.                                                                                                                                Hij speelde banjo en slagwerk en hij zong. Met zijn zware doorrookte en door whisky verder prachtig geïntoneerde vocale rasp zong hij bijvoorbeeld op onnavolgbare wijze het mooie dixielandnummer “Rosetta’’.                                                                              Voor Jan was de muziek een tweede thuis, waaraan hij vaak de voorkeur gaf boven het huis waar hij woonde, maar waar hij al sinds heel lang niet meer vond wat hij nodig had.

Eigenlijk was Jan in de allereerste plaats vader, en dan een vader van het soort waarmee de boze buitenwereld maar beter geen ruzie kon maken, want met zijn commandotraining en BVD-achtergrond was hij een vervaarlijk tegenstander.

Ooit was Jan getrouwd geweest met een vrouw die hem vier kinderen schonk, maar die hem daarnaast voortdurend op allerlei manieren belazerde. Toen het Jan allemaal te veel en te machtig werd en het mens bij hem weggelopen was met medeneming van letterlijk alle huisraad, zorgde hij ervoor dat hij zo ongeveer de eerste vader in Nederland was die van de rechter zijn kinderen kreeg toegewezen.

Tja, en toen was Marijke gekomen. Ze kwam als huishoudster en om te helpen de kinderen op te voeden. Ze was lerares en wat kinderen betreft wel wat gewend.              Uiteindelijk trouwde Jan maar met haar omdat ze – zoals hij het uitdrukte – dat wel verdiende. Maar eigenlijk werd het nooit echt wat tussen Jan en Marijke. Altijd, als hij over Marijke sprak zei hij: ‘weet je, ze is een fantastische moeder voor de kinderen en ik zal haar nooit in de steek laten, want dat verdient ze niet. Maar ze is zo verdomde saai.

Jan werkte bij een grote krant. Toen hij zestig werd mocht hij in de VUT. Hij had een huisje gekocht in Frankrijk, in de buurt van de plek waar zijn zoon en diens vrouw op tamelijk armelijke wijze met een schapenboerderij de kost trachtten te verdienen. Jan was daar vele malen naar toe gereden om te helpen met het verbouwen van de boerderij en wat verder de hand te doen vond.

Het huisje in Frankrijk stond klaar en de jonge opvolger van de zwarte labrador Tjoin, had er ook veel zin in.                                                                                                          Vlak voor Jan echt zou vertrekken reed hij zich op de grote weg kapot.

Jan werd begraven in Den Haag, op Okkenburg. Ik ben niet naar de begrafenis gegaan, lafaard die ik ben, want als ze daar – wat stellig te verwachten was – mooie jazz hadden gespeeld, was ik nooit meer opgehouden met huilen.

Jan was van ons kwintet eigenlijk de Godfather. Toen onze blinde saxofonist bij zijn nymfomane vriendin weg liep om met een andere vriendin verder te gaan waren er urenlange verantwoordingsgesprekken met Jan geweest. Er moest net zo lang gepraat worden tot Jan erachter kon staan en het begreep.

Toen ik mijn tweede huwelijk voor gezien hield, omdat ik eindelijk de vrouw van mijn leven had gevonden, kondigde Jan aan dat hij kwam praten en ik verzeker je dat ik me daar toen behoorlijk zenuwachtig over maakte. Na een avond lang en stevig bomen kregen we zijn zegen.                                                                                                          Voor mij betekende dat, dat ik het goed had gedaan, want Jan kon niet leven met mensen die valse rotstreken uithaalden.

Van vrienden die wel naar zijn begrafenis waren gegaan heb ik later gehoord dat er wat klassieke muziek was gedraaid. Vermoedelijk vond Marijke het passender. Jan was na het vertrek uit huis van alle kinderen inmiddels toch niet meer met haar samen.              Klassieke muziek! Jan moet hebben liggen vloeken, daar in die kist.                              Zo verdomde saai.