Inleiding

Dit is waarschijnlijk het meest ongebruikelijke dat ik ooit heb gepubliceerd: de inleiding voor een boek dat ik aan het schrijven ben. Dat boek is nog niet af. Wel weet ik ongeveer wat ik ermee wil, maar ik weet ook helemaal nog niet wanneer het uit zal komen. Toch publiceer ik deze inleiding, omdat ik benieuwd ben of erop gereageerd zal worden.

Inleiding

Waarde lezer, vanzelfsprekend ben ik blij dat u mijn boek – het derde overigens alweer – ter hand heeft genomen. Misschien is het handig als ik u eerst even vertel wat voor soort schrijver ik ben. Ik ben namelijk een sciencefictionschrijver. Het grootste deel van wat ik schrijf berust dus op wetenschapsfantasie, in het geval van dit verhaal medische wetenschapsfantasie. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat geen enkele van mijn fantasieën ooit werkelijkheid wordt, want ik houd ervan om dingen zo te beschrijven dat je als lezen kunt denken dat het helemaal niet zo gek is als later blijkt dat ik dicht bij de werkelijkheid zat toen ik dit schreef.

Ik wil in mijn gefantaseerde inleiding natuurlijk graag een situatie creëren die wereld wijd om oplossing schreeuwt. Wees bij het lezen er echter van bewust dat ik u probeer mee te nemen in mijn gedachten, in mijn fantasieën en dat het veilig is ervanuit te gaan dat mijn beschreven werkelijkheid virtueel is.

Wat ik maar zeggen wil: alles wat u leest en waarvan u denkt dat het wel echt lijkt berust op louter toeval.

Goed, dan mijn wereldbeeld om mee te beginnen, zodat het erop volgende verhaal wel een passend vervolg kan zijn. De onzekere tijden waarin we op dit moment leven geven helaas geen vanzelfsprekend uitzicht op een zonnige toekomst. Voor veel mensen is er zelfs geen vanzelfsprekende gezonde toekomstverwachting. Het ondenkbare feit heeft zich in mijn gefantaseerde werkelijkheid voorgedaan dat de economisch machtigen klaarblijkelijk hebben besloten dat er in de eerste plaats teveel van ons zijn en dat wij in de tweede plaats veranderd moeten worden in een soort bezitloze – maar vooral dociele slaven.

Uiteraard besef ik dat bovenstaande bewering bij veel lezers de wenkbrauwen zal doen fronsen, menende dat het allemaal wel mee zal vallen. Dat laatste hoop ik natuurlijk ook van harte. Wat mij echter zorgen baart is dat er tegen de vakkundig opgetuigde toenemende tirannie, waarbij iedereen die regelmatig de gang van zaken in onze volksvertegenwoordiging volgt kan zien en horen dat alle redelijke tegenwerpingen door een toch vrij aanzienlijke oppositie geen enkel effect sorteren.

Het lijkt alsof een tevoren geschreven en afgesproken doemscenario in werking is gezet. Allerlei maatregelen en besluiten waarvan – daar ben ik zeker van – het overgrote merendeel van ons volk ze niet wil, worden doorgedrukt.

Maar kom, ik ben een sciencefictionschrijver die zich dagelijks los moet proberen te schrijven van de bestaande werkelijkheid en uit alle macht moet proberen mijn lezers een andere mogelijke werkelijkheid te tonen. Volkomen tegen de sfeer van deze tijd in schrijf ik dit boek over leven dat vele honderden jaren kan duren. Ben ik dan zo’n ras optimist dat ik niet in de gaten heb dat in deze tijd onder deze wereldwijde onderdrukking miljoenen mensen moedwillig ziek worden gemaakt en gedood ter vervulling van een krankzinnig ideaal van de wereldelite.

Nee, zo’n ras optimist ben ik niet. Wel heb ik in mijn inmiddels lange leven ervaren dat zelfs in de donkerste tijden de ergste moeilijkheden tegen alle verwachtingen in, of misschien wel juist doordat die verwachtingen zo zwart mogelijk geuit werden, toch opgelost werden. Misschien komt het wel omdat ik vertrouwen heb in de mensheid als geheel. Ja, stil nou maar ik weet het wel, we zijn lui en onverschillig, we doen alleen maar dingen die we leuk vinden zolang het gaat en bovendien komen we pas in actie als het in ieders ogen al te laat is. Maar dan, ja dan gebeurt het bijna altijd weer. Het verzet laait op en dan hoor ik weer de verwijtende stemmen roepen: daar hadden we een paar jaar eerder aan moeten beginnen dan waren er nu veel minder slachtoffers geweest en dan hadden we nu veel minder schade geleden. Ik geef het ruiterlijk toe. We komen altijd te laat in actie als gevolg van onze luiheid, maar ook als gevolg van een buitengewoon aardige eigenschap die gelukkig de meeste mensen hebben: we hebben moeite te geloven dat de mensen die machtig zijn en het op de wereld te vertellen hebben door en door egocentrisch, psychopathisch en slecht zijn. Daarom reageren we altijd zo laat. Maar ja, toch zijn die mensen dat en toch geven we ze elke keer weer de kans om over ons allemaal de baas te spelen, ondanks het feit dat we ze niet gekozen hebben. Eigenlijk komt het ook voor een groot deel omdat zij, die psychopathische elite dus, telkens weer kans zien om de leiders en bestuurders die we wel gebben gekozen met allerlei beloften en mooipraterij achter zich te krijgen. Daar hebben wij natuurlijk in het begin helemaal geen erg in. Wij zijn nog steeds suffig in de veronderstelling dat de mensen die wij hebben gekozen doen wat wij willen. Nou, dat doen ze dus al lang niet meer. Probleem is nu dat we ze zelf de macht over ons hebben gegeven. Tijdelijk zeg je? Alles is natuurlijk tijdelijk, maar daar heb je weinig aan als alles wat we nodig hebben gesloopt wordt en als je het eten uit de winkel niet meer kunt vertrouwen omdat de gekozen overheid vindt dat ze in opdracht van de echte bazen er allerlei nutteloze, maar ook schadelijke rotzooi in doen met het doel ons steeds meer aan de teugel te krijgen.

Waarom schrijf ik dan in vredesnaam een boek over de perikelen en de kwalijke spelletjes en erger waarmee mensen zich bezig moeten houden om ons langer, nee heel lang te laten leven.

Helemaal zeker weet ik het niet, hoewel ik denk dat veel mensen er wel eens over dromen. Ik schrijf er echter over omdat ik zeker denk te weten dat het al heel lang op de geneeskundige agenda staat en dat het in de naar ik hoop naastbije toekomst, als de huidige oorlog voorbij is een zeer belangrijk issue wordt voor dat deel van de mensheid dat tot dan toe alles heeft overleefd en opnieuw hoopvol naar de toekomst kijkt.

En verder? Ach er is niets mis met sterven, het hoort erbij, maar zo lang mogelijk fantastisch leven, wie wil dat nou niet?

Daarom schreef ik dit boek over eigenlijk heel kleine frunnik stukjes die aan ons DNA zitten, die afbrokkelen en opraken. Ja en dan gaat het mis. Er is maar één plek waar ze niet op raken: in de voortplantingscellen. Maar ja, wat heb je daar nou aan als je over de zeventig bent. Het gaat dus over telomeren. Wat dat zijn? Begin maar bij hoofdstuk één.

Het kan niet vaak genoeg gezegd worden

Ik geeft het toe. Als ik een bericht tegenkom, zoals het onderstaande, dan denk ik altijd dat de auteur er ongetwijfeld belang bij heeft dat er een zo groot mogelijke verspreiding plaats vindt. Dat is dan ook de reden dat ik het onderstaande bericht integraal heb overgenomen. Geen plagiaat dus. Ik geeft toe dat het niet van mij is, maar wel – en misschien zelfs wel daarom – uitermate belangrijk.

Het Noorse nieuwsmedium Steigan.no citeert professor Astrid Stuckelberger als volgt: “…Ik ben geen profeet, ik leg alleen met wetenschap uit wat de leugens, de corruptie, de propaganda zijn… En wat de schade is die vaccins aanrichten”, schrijft Danmarksfriefjernsyn.dk.

Astrid Stuckelberger is professor, arts, ze heeft 30 jaar ervaring als onderzoekster. In 2009-2013 werkte zij bij de WHO, waar zij gespecialiseerd was in pandemieën. Zij heeft 180 artikelen en 12 boeken gepubliceerd.

In een interview in het tijdschrift Hemali.no zegt Stuckelberger onder meer dat – Er geen pandemie is – Er sprake is van corruptie en bedrog bij onderzoek – Er recordaantallen sterfgevallen zijn als gevolg van de vaccins – De WHO opereert als een bedrijf waarin de aangesloten landen dochterondernemingen zijn Stuckelberger zegt tegen het Noorse nieuwsorgaan dat het gevaarlijke van het vaccin is dat het een infectie teweegbrengt.

Zij zegt ook dat niet-gouvernementele organisaties zoals GAVI – Global Alliance for Vaccine Immunization – onder leiding van Bill Gates – in 2006 met een stichting zijn toegetreden tot de WHO en dat de WHO sindsdien niet meer dezelfde organisatie is, maar is veranderd en geëvolueerd tot een nieuw type internationale organisatie. Zij is van mening dat GAVI steeds meer invloed heeft gekregen, alsmede volledige immuniteit, zelfs meer dan diplomaten bij de VN – en dat GAVI precies kan doen wat zij willen zonder dat de politie iets anders kan doen dan toekijken.

GAVI streeft er sinds 2012 naar de hele wereldbevolking te vaccineren, maar daarvoor moest er een pandemie zijn. Volgens Stuckelberger is het niet moeilijk om de documenten openlijk onder onze neus te vinden en dat iedereen die ze analyseert zal zien dat de media worden betaald door de multinationale “bedrijven” die zij internationale piraten noemt en die sterftecijfers en bijwerkingen melden die slechts 1-10% van de werkelijkheid weerspiegelen. Eind oktober bijvoorbeeld gaf de Europese EudraVigilance 29.000 sterfgevallen aan als gevolg van het vaccin, maar met ware schattingen zouden dat er 290.000 kunnen zijn. Maar er is geen manier om dat te weten, omdat er geen autopsies worden gedaan.

Het leven door de ogen van de vaccingewonden

In de VS is het sterftecijfer door vaccins drie keer zo hoog als het totale aantal vaccins dat in de afgelopen 35 jaar is toegediend. De cijfers zijn officieel, maar zonder klinisch onderzoek of validatie en het onderzoek is niet volledig, maar toch gaat de vaccinatie van de wereld onverminderd door. Stuckelberger zegt, “Het is verschrikkelijk en werkelijk crimineel”.

Moeten wij onze westerse beschaving als verloren beschouwen tegen de achtrgrond van de oorlogsgebeurtenissen die op dit moment zoveel aandacht vragen.

De eerste gedachte die bij mij opkomt is of de vraag die geponeerd wordt in deze titel wel de juiste vraag is. Is dit nu echt de vraag die ons zou moeten bezig houden. Ik denk het niet. De gestelde vraag is namelijk een welhaast onderdanig-angstige vraag. Vrij vertaald: sta ik – want ik is in de westerse beschaving natuurlijk al eeuwenlang het centrum van de werkelijkheidsbeleving, en waarom ook niet – op het punt alles te verliezen wat mij dierbaar is. Tja, en dan heb ik toch de neiging – toegegeven, ik ben drieëntachtig – om met een soort berustende ongerustheid naar de vigerende angsthazerij te kijken. Als ik evenwel denk aan al die jonge mensen die bezig zijn zich voor te bereiden op een prestigieuze toekomst in een moderne en vooral kansrijke samenleving, dan vervult mij dat met ongeruste twijfel. Wat ik namelijk zie is dat wij in het westen werkelijk geen enkele reden hebben om trots te zijn op wat we ten koste van grote delen van de wereldbevolking hebben bereikt. Jammer hoor, want het had met de zelfde slogans zo anders gekund.

Zelf werd ik vlak voor de tweede wereldoorlog geboren. Mijn vader leerde ik pas kennen toen hij lichamelijk en geestelijk zwaar beschadigd in 1945 terugkeerde uit de duikbootoorlog in de Middellandse Zee.

Nou ja, als één ding duidelijk behoorde te zijn, dan was het wel dat wij gewonnen hadden. Ach mijn arme vadertje had er jaren last van dat hij aan boord van een al half gezonken getorpedeerd Italiaans scheepje een jonge man van wie al een arm was afgeschoten maar een genadeschot moest geven. Mijn vader was misdienaar in zijn jeugd in de katholieke kerk en die jongen die op foto’s in zijn portefeuille op het grasveldje voor zijn huis met zijn kinderen zat te spelen was ook een katholieke jongen. Toen de vlootaalmoezenier, overgevlogen uit de comfortabele zone in Engeland een peptalk kwam houden en de in het gelid staande bemanning van die onderzeeboot moest aanhoren dat het hen als ze boven bij de schepper zouden aankomen goed zou worden aangerekend, moesten vier van zijn maten mijn vadertje vasthouden, omdat hij anders die aalmoezenier het dok in geramd zou hebben. Pas jaren na de oorlog kon hij er over praten, maar in de sfeer die door die twijfel aan de rechtvaardigheid van oorlog als een doem over ons gezin hing ben ik opgegroeid.

Later leerde ik meer tegenstrijdigheden, zoals een uitspraak van de Griekse wijsgeer Heraclitus die gezegd schijnt te hebben dat ‘de oorlog de vader van alle dingen is’. Maar ik leerde ook dat alle bekende en ook onbekende regionale en wereldwijde conflicten slechts één enkele partij gediend hebben: de oorlogsindustrie die het voor de winst in elk geval steeds gepresteerd heeft om al dan niet in zichtbaar beide oorlogvoerende partijen te financieren in de volstrekte zekerheid dat na afloop van het voorliggend conflict de opgebouwde schulden door de strijdende partijen nooit meer konden worden terug betaald. In ruil daarvoor werden dan nationale of regionale eigendommen in handen van de oorlogsfinanciers gegeven.

Nu zijn we langzamerhand aangekomen op het punt dat het overgrote deel van wat er in de westerse wereld te bezitten valt feitelijk eigendom is van die kleine, altijd maar weer bereidwillig financierende oorlogsleveranciers.

Eigenlijk is het dan ook begrijpelijk dat het vanuit die kleine elite voortkomende globalisme de tijd gekomen acht om aan de rest van de altijd ruziënde dommeriken duidelijk te maken dat het klaar is, dat we alles hebben verspeeld en uit handen gegeven, zonder dat we daar overigens erg in hadden. Maar ja, redeneert de elite, dan hadden jullie maar op moeten letten en wat vaker nee zeggen als wij jullie voor de zoveelste keer een oorlog in logen, want helaas, braaf suffig mensdom, jullie hebben bijna nooit in de gaten als je voor een karretje gespannen wordt of gewoon ronduit belazerd. Pech, maar het is nu te laat. Welnu dit laatste denk ik niet, maar er zijn enkele grote problemen met de manier waarop wij redeneren en vooral waarop wij ophouden met voorzichtig te zijn.

Tja, wat nu? Ik denk niet dat alles hopeloos verloren is, tenminste als we niet hardnekkig en nostalgisch streven naar de terugkeer van de maatschappij zoals die laten we zeggen in onze beleving voor 2008 was. Toen stortte namelijk duidelijk zichtbaar voor iedereen de westerse economische zekerheid in, mede door de graaierigheid van de banken en de bankiers maar dat was het enige niet. Vroeger was er de zogenaamde goudstandaard als het om de gegarandeerde tegenwaarde van het geld ging. Die goudstandaard is om al dan niet plausibele economische redenen losgelaten. De waarde van geld is nu afhankelijk van allerlei voor bijna niemand te controleren beursbewegingen.

Nu is er met het geld van het land dat tot nu toe in de westerse wereld alle financiële macht in handen had, de Verenigde Staten van Amerika, toch al heel lang iets vreemds aan de hand. In ons eigen land gaat het drukken van het geld en het slaan van de munten op bevel van de regering. Dat lijkt logisch. In de VS is dat echter anders. Je hebt daar de zogenaamde Federal Reserve Bank. Als je naar de naam kijkt, Amerika is tenslotte een federatie van staten, dan zou je denken dat die bank van de staat is, maar dat is niet zo. De Amerikaanse regering moet als er geld gedrukt moet worden het bestellen bij de Federal Reserve Bank die voornamelijk in handen is van de bankiersfamilie Rothschild. De staat mag het papier aanleveren en voor het geld moet de staat rente betalen aan die bank.

Ooit waren er twee presidenten: Abraham Lincoln en John F. Kennedy, die het gewaagd hebben om zelf een groot bedrag aan dollars te laten drukken. Of het er iets mee te maken heeft weet ik niet en valt waarschijnlijk ook niet te bewijzen, maar het zijn wel de twee presidenten die vermoord zijn.

Een voorzichtige conclusie over de vraag waar nu het werkelijke centrum van de westerse macht ligt lijkt toch met enige zekerheid één duidelijke kant op te gaan: De macht over Amerika en daarmee over de westerse wereld ligt in de handen van de organisaties die opgebouwd zijn rondom de genoemde bankiersfamilie Rothschild die bepaalt of en wanneer en hoeveel geld er zal zijn. Hier spreken we natuurlijk van een financiële macht van vele duizenden miljarden dollars. De waarde van al dat geld is in elk geval niet meer, zoals vroeger, één op één gekoppeld aan de goudvoorraad die is opgeslagen in Ford Nox. Ongetwijfeld is dat goud een heleboel geld waard, maar dat is voor de mensen die de economie bepalen niet genoeg. En even ongetwijfeld zullen de vele bezittingen die door de bedrieglijke oorlogswinsmakerij verkregen zijn een aanzienlijk deel van de tegenwaarde van al het geld dat in omloop is vormen.

Langzamerhand begint er echter een voor de zittende macht verontrustend besef door te breken. Het besef namelijk dat al die rijkdom waarop de hele westerse economie is gestoeld verkregen is door valse oorlogsstokerij, bedrog en woeker en dat om deze misdadige elite zo rijk te maken miljoenen mensen niet alleen aan de bedelstaf zijn gekomen, maar ook het leven hebben verloren.

Als het hiermee gezegd zou zijn, dan was de wereldwijde ellende weliswaar enorm, maar nog te begrijpen. Helaas echter wordt het trouwhartig en goedgelovig mensdom nog van een andere buitengewoon bedrieglijke kant bedreigd: de zogenaamde gezondheidszorg.

Er was een tijd toen de geneeskunde werd bedreven met zoveel mogelijk middelen die de natuur bood. Veel van de kennis die hiervoor nodig was kwam uit de eeuwenoude tradities op dat gebied. Erg vaak werd met succes gebruik gemaakt van kruiden. Er bestaan ook nog steeds dikke boeken die zijn volgeschreven over de effecten van geneeskruiden en bij welke ziekte verschijnselen ze aan te wenden. Goede en nuttige kennis zoals vele mensen die van deze geneeskunde gebruik maken zullen kunnen bevestigen. Dan is er nog een in de westerse wereld ontwikkelde tak van de geneeskunde, daterend uit de achttiende eeuw en bedacht door de Duitse arts Samuel Hahnemann, de homeopathie. Bij deze geneeswijze wordt met volgens een bepaalde techniek sterk verdunde middelen gewerkt. Uiteraard een methode die geen schade kan berokkenen al was het alleen al op basis van de wijze waarop middelen die in hun geconcentreerde vorm giftig zijn door de hoge verdunning hun giftigheid verliezen.

Voorts heeft zich ook in het westen de wetenschap van de orthomoleculaire geneeskunde ontwikkeld. Denk daarbij aan de medische toepassingen van vitaminnen en mineralen. Al deze geneesmethoden maken gebruik van het stimuleren van het natuurlijk herstelvermogen van de mens.

In Amerika ontstond echter een andere geneeskunde. In het begin van de vorige eeuw kwam met de auto-industrie ook de aardolie-industrie op. Een grote naam werd de Rockefeller familie. Belangrijke ontdekking voor deze familie – en in zekere zin ook voor de wereld was het feit dat men ontdekte dat de chemische, op aardolie gebaseerde industrie ook medicijnen kon maken. Helaas kun je met bijna alle prachtige ontdekkingen twee kanten op namelijk de eerlijke goede kant die een bijdrage levert aan het welzijn van de mens en een valse egocentrische graaierige kant die veel gevaarlijke en zelfs giftige nadelen heeft.

Het waren de Rockefellers die alle mogelijke moeite hebben gedaan om alle traditionele en goed werkzame geneeswijzen tot kwakzalverij te verklaren en waar mogelijk, gesteund door belanghebbende zogenaamde controle instanties van de markt te weren en zelfs strafbaar te maken.

Vroeger studeerde men geneeskunde om tenslotte arts te worden. Tegenwoordig studeert men medicijnen. Een verarming.

De meedogenloze concurrentie van de Rockefellers die zich niet ontzagen om de ene na de andere universiteit te financieren, zodat slechts de chemisch farmacologie onderwezen werd zorgde voor een volstrekt onterecht en zelfs misdadig monopoly van de chemische geneeskunde.

In de afgelopen jaren hebben we aan den lijve kunnen meemaken waartoe dit heilloze verdienmodel geleid heeft. Onder leugenachtige voorwendselen is het merendeel van de westerse bevolking gedwongen gevaarlijke, vaak dodelijke medicatie in de vorm van zogenaamde vaccins te gebruiken. Een voor BigFarma schitterend verdienmodel waarvan rustig gezegd kan worden dat er uitsluitend schade en dood mee is gezaaid.

Twee grote vijanden hebben we: de oorlog makers die rijk worden van de wapenhandel en de daarop volgende schuldafhandeling en BigFarma die duidelijk geen belang heeft bij gezondheid maar wel bij ziekte en die ook vele doortrapte methoden hebben bedacht om de onnodige angst voor zieke voortdurend aan te wakkeren en mensen zelfs te dwingen hun walgelijke troep te gebruiken.

Is dit allemaal erg. Ja het is vreselijk als we er niets aan doen. Een heel klein lichtpuntje is er. Het gaat wereldwijd maar om een paar duizend lieden die aan deze misbruik-industrie deelnemen en natuurlijk hebben ze in alle meewerkende landen op het hoogste niveau meelopertjes, maar die zullen waarschijnlijk snel omkeren als er geen voordeeltjes meer komen of als ze in de gaten beginnen te lopen.

Ik heb zo het vermoeden dat voldoende welgemeende morele verontwaardiging een heleboel goeds voor onze wereld kan doen. Veel meer in ieder geval dan de onzinnige klimaat, CO2 – en stikstof maatregelen.

Ik wens al mijn medemensen de ultieme mogelijkheid om zinnige en verstandige toekomstgerichte besluiten te nemen. In het besef van de waarde van elk leven en de bescheidenheid om ieders kansen precies even belangrijk te achten als die van onszelf hebben we naar ik hoop een toekomst die voor iedereen de moeite waard is.

Peter P. van Oosterum

Holoprojectie, volgens mij is dit wat Ufo’s doen waardoor ze zo onwaarschijnlijk snel lijken.

Ik vermoed dat iedereen wel, hetzij in een film of anders misschien lopend langs een winkel of bij vrienden een hologram heeft gezien. Je ziet dan een al dan niet bewegende immateriële projectie van een vorm, een dier of zelfs een mens.

Via een bepaalde techniek kunnen we hologrammen maken. Meestal, als je goed kijkt zijn ze enigszins doorzichtig, zodat je ziet dat ze niet tastbaar zijn. In films, meestal films met een enigszins magische – of fantasy inhoud zie je vaak computer animaties die zo echt lijken dat ze als het ware vanaf het projectiescherm op je af komen, vooral als het een 3D projectie betreft.

We moeten eraan denken dat deze techniek verder en verder geperfectioneerd kan worden. Stel je eens voor dat het hologram van een mens zo echt is dat je het verschil tussen de werkelijkheid in je geheugen en het voor je geprojecteerde beeld niet meer kunt zien, Dat men er bovendien in is geslaagd om de bron van de stem van die persoon te projecteren waar het beeld zijn mond vertoont. Het klinkt heel futuristisch dat besef ik wel, maar technisch is het waarschijnlijk mogelijk, omdat we met allerlei geconcentreerde projectietechnieken met behulp van laserstralen heel veel kunnen laten gebeuren dat echt lijkt, maar het niet is.

Dat en meer zat ik te bedenken terwijl ik allerlei verhalen las over buitenaardsen en Ufo’s. Ik dacht: we webben misschien wel te maken met beschavingen die zo niet honderden, maar misschien wel duizenden jaren langer bestaan dan de onze. Als ik bedenk dat, wanneer de mensen in onze zeventiende eeuw aangesproken zouden worden over vliegtuigen of zelfs over een vlucht naar en een landing op de maan, ze gereageerd zouden hebben met de volstrekt op dat moment ter zake doende mededeling dat verteller van deze buitenissigheden volkomen knettergek was en beslist opgesloten diende te worden, wat in die tijd wellicht ook gebeurd zou zijn. Nu ligt dat anders. We zijn gewend aan tv-programma’s als Star Trek en dergelijke. We weten dat het allemaal sciencefiction is, fantasie dus, maar anderzijds worden wij door het kijken ernaar in een soort realiteit getrokken, waarin we meeleven met wat er in de voorstelling, buitenaards als die is, gebeurt. Bovendien zijn schrijvers als Gene Roddenberry slim genoeg om de plots altijd een menselijk soort sfeer mee te geven, wat natuurlijk heel knap is,

Maar stel nu eens dat, wat absoluut niet onmogelijk is, vertegenwoordigers van beschavingen van duizenden jarenouder dan de onze deze planeet willen bezoeken. Dat zullen ze dat ongetwijfeld heel voorzichtig doen, als ze het al niet veel eerder hebben gedaan. Ik zou mij dan kunnen voorstellen dat ze zich dan in de eerste plaats projecteren en de vorm van voor ons zichtbare hologrammen zijn die zodanig zijn dat ze als het ware zichzelf kunnen projecteren op elke gewenste plaats. Je zou in de ruimte hen dan kunnen zien als een lichtgevend bolletje, dat vanwege zijn onstoffelijke kwaliteit geen enkele snelheidsbeperking heeft en er dus in onze ogen uitziet als iets dat een onbeschrijflijk hoge snelheid kan hebben. Dergelijke bolletjes zouden dus wel gewoon gehoor en zicht en nog veel meer waarnemingscapaciteiten kunnen hebben zonder in onze waarneming materieel en tastbaar te zijn.

Met andere woorden: ik denk dat we het begrijpen van de zogenaamde Ufo’s tot nu toe teveel ophangen aan onze eigen wereld, om onze eigen interpretaties van wat wij tot nu toe denken dat visuele verschijnselen kunnen zijn.

Kortom, we moeten echt nodig leren out of the box te denken en de fantasie beslissingsmogelijkheden geven.

The Lord of the Rings en Harry Potter

Het prachtige verhaal dat schrijver en wat mij betreft visionair Tolkien in het midden van de vorige eeuw schreef is veel meer dan zomaar een spannend verhaal.

Op mijn weblog schreef ik onlangs over dit epische boek en over de reden waarom ik het al zeker een keer of vijf heb gelezen. Die reden is namelijk dat er bij elke lezing, althans bij mij, een stuk meer van de betekenis doordringt. Natuurlijk moet je er wel voor open staan, maar dat geldt natuurlijk voor bijna alle dingen in het leven.

Het centrale thema is – de titel zegt het al – de ring. En over een ding zal iedereen het eens zijn: een ring vertegenwoordigt een begrip in het leven van vele mensen. Neem bijvoorbeeld de trouwring, die de onverbrekelijkheid en de oneindigheid van de trouw tot uitdrukking brengt. Een trouwring is derhalve voor de meeste mensen een sieraad waaraan een betekenis wordt gehecht die bedoeld is levenslang te gelden. Nu weet ik wel dat de zogenaamde huwelijkstrouw tegenwoordig door veel mensen met een korreltje zout wordt genomen, maar bij de symbolische betekenis van de ring gaat het toch om een ronde, nergens eindigend eeuwig principe.

In de aanloop naar The Lord of the Rings, het queesteverhaal The Hobbit, wordt de ring op ogenschijnlijk toevallige wijze gevonden. De ring maakt gewone wezens – en dat zijn de hobbits onzichtbaar (een prachtige benaming trouwens van kleine mensjes met een sterke hang naar gemak en gewoonten) Hobbits (ik vertaal hun soortnaam als: habituals, gewoontedieren) worden voor elkaar onzichtbaar. Bilbo Balings, de hoofdpersoon uit het boek houdt de ring tot hij ver over de honderd jaar is. Een grap die hij in de tussenliggende jaren vaak heeft laten zien is natuurlijk plotseling verdwijnen en op een andere plek weer verschijnen.

Deze ring en de drager zijn echter zichtbaar voor de kwade machten die hem hebben gemaakt en die alle macht van het kwaad eraan hebben gekoppeld. Deze kwade machten (opper tovenaar Sauron) wil zijn ring, zijn macht die ooit in een oorlog is verloren dus, terug hebben.

Het verhaal, The Lord of the Rings is een queesteverhaal, waarin het kwaad vernietigd moet worden door de ring terug te werpen in het vulkanisch vuur, waarin hij is gesmeed. Dat gebeurt op het eind ook op een zeer spannende manier en als het eenmaal is gebeurd dan keert de vrede op Aarde terug.

Overigens is dit principe, het opslaan van macht en identiteit ook op meesterlijke wijze gebruikt door de Engelse schrijfster Jo Rowling in haar uitgebreide boekenserie over tovenaarsleerling Harry Potter. In dit verhaal heeft de boze tovenaar, Voldemort, zijn macht en levenskracht door te moorden opgeslagen in een zevental gruzelementen, die gezocht, gevonden en vernietigd moeten worden aleer Voldemort vernietigd kan worden en zijn alles overheersende kwade macht kan worden gebroken. Een mooi en spannend geschreven verhaal dat ook met groot succes is verfilmd, evenals The Lord of de Rings trouwens.

Toch hebben wij, heb ik gemerkt, de neiging om dit soort duidelijk allegorische verhalen met een boodschap voor de mensheid met een zucht van verlichting achter ons te laten als het in het verhaal of in de film allemaal goed is afgelopen. Inderdaad in het verhaal en de film is dat ook het geval, maar nu wij nog. Want in plaats van de inhoudelijke betekenis van beide verhalen tegen het licht van onze wereldse werkelijkheid te houden sluiten we de boeken en zetten ze terug in de kast. Na de film, uit de bioscoop komend gaan we opgetogen en opgelucht nog een drankje drinken of tevreden naar huis natuurlijk, maar we doen er verder niets mee, want het zijn toch sprookjes en sprookjes zijn niet waar.

Mis, helemaal mis! Dit zijn geen sprookjes, maar allegorische vertellingen die één op één geënt zijn op onze werkelijkheid. Ze bevatten meer dan genoeg vingerwijzingen om ons wakker te schudden om toch vooral beter op te letten en te zien hoe de grote communicatie tovenaars in onze wereld bezig zijn alle gewoontemensjes (denk aan de hobbits) met leugens en fantasieverhalen in een globalistische fuik te drijven waar we niet meer uit kunnen komen omdat we elke zeggenschap over ons eigen leven hebben afgegeven.

Een enkele uitdrukking benauwd mij, vliegt me naar de keel, van wat mij betreft de hoofdvertegenwoordiger van het kwaad, Klaus Schwab, als hij zegt: ‘U zult niets bezitten en u zult gelukkig zijn’.

Dit is een zo smerige leugen omdat hij zo goedbedoeld en vanzelfsprekend lijkt, maar dat absoluut niet is. Waarom niet? Wij zijn stoffelijke wezens, we leven in een materiële wereld en een materieel lichaam dat op zich al ons bezit is. Wij hebben ons leven lang plezier van grotere en kleinere materiële dingen die we kunnen bezitten of die we een ander kunnen geven. Neem ons dat af en we worden betekenisloze uitsluitend dienende instrumenten. Ja dienend, maar wie dienen we dan? Ach laat ik de vorm van de verhalen maar aanhouden. Als we alles wat we hebben verliezen kunnen we alleen de heersers, in ons geval de wereldelite die wij nooit hebben gekozen, nog maar dienen, want die moeten – dat hopen we dan maar – ons voeden en verzorgen als we tenminste braaf en volgzaam zijn. Zo wordt de mens die tot nu toe een koning in zijn eigen leven mocht trachten te zijn in slavernij gebracht.

Kijk, dat is nu de belangrijkste boodschap in The Lord of the Rings en Harry Potter.

The Lord of the Rings

Dagelijkse schrijfopdracht
Welk boek kun je steeds opnieuw lezen?

The Lord of the Rings is een boek dat ik steeds weer opnieuw kan lezen. Op een ongelooflijk indringende manier is Tolkien erin geslaagd de universele dreiging, zoals we die ook op dit moment weer ervaren en waarvan we intuïtief weten dat we moeten winnen, gestalte te geven.

Het gevoel: Dit moeten we winnen, anders zijn we verloren, is het afgelopen met ons en met de wereld die ons vertrouwd is, zoals past bij een aanvankelijk als machtig, zo niet onverslaanbaar geachte vijand heeft Tolkien meesterlijk weten te wekken in dit grootse epos. Eveneens bewonderenswaardig is de manier waarop de inleiding tot de wereldoorlog op een ogenschijnlijk onschuldige wijze vorm heeft gekregen in “The Hobbit”. Aan het einde van deze queeste vertelling kan de lezer nog opgelucht ademhalen met het gevoel dat het gevaar geweken is. Alles wat Tolkien in deze twee meesterwerken heeft geschreven is een één op één allegorie van wat er in de echte wereld van wereldoorlog 1, 2 en nu in de aanloop 3 gebeurt. Tot op het laatste moment wil je als lezer erbij blijven omdat de verhalen zo’n sterke correlatie met de werkelijkheid dat je als lezer in het verhaal wordt getrokken.

Kortom, wat mij betreft een van de allergrootste literaire meesterwerken van de vorige eeuw met een voorspellend karakter.

Ik ben…

Tja, vul daar nu eens iets achter in. Nee, niet dat je een man of een vrouw bent of je beroep of dat je vader of moeder bent. Die dingen zijn namelijk bekend bij iedereen om je heen. Oh, ik wil je helemaal niet beledigen hoor door te zeggen dat al die dingen niet belangrijk zijn, want voor jou zijn ze dat natuurlijk wel. Aan de andere kant moet je natuurlijk wel beseffen dat alle bovenstaande omschrijvingen van wat je bent natuurlijk standaard – gewoonte omschrijvingen zijn die je vanaf je geboorte hebt aangeleerd. Tja, wat zit ik nou weer te zeuren hè?

Een paar dingen vallen me in: Op school zongen we een liedje. Het was een Engels liedje: Row, row, row you boat, gently down the stream. Merrily, merrily, merrily, merrily, life is but a dream. Ja, inderdaad, het was een canon die we als kinderen zongen… Maar de inhoud of liever de conclusie: dat je rustig je levensbootje stroomafwaarts moet roeien, want dat het leven slechts een droom is. Bij mij rijst dan de vraag: maar als het leven een droom zou zijn, wat ben ik dan? Eigenlijk een identiteitsvraag, toch?

Ja en dan moet ik denken aan die mensen – vroeger meer dan tegenwoordig moet ik er wel bij zeggen – die hun hele identiteit ophangen aan hun religieuze overtuiging.

Misschien heb je het ooit gelezen omdat het verplichte literatuur was, maar nee, dat was ook vroeger toen ik op de middelbare school ging in de vijftiger jaren van de vorige eeuw: De buitengewoon amusante bundel van Multatuli “Woutertje Pieterse”, waarin het kostelijke hoofdstukje voorkwam van het salieavondje bij de Pieterses. Daar spreekt Moeder Pieterse haar zoon Stoffel toe, om de aanwezige kennissen toch vooral te laten weten dat haar familie over ontwikkeling beschikt en zij zegt (ik citeer) ‘Stoffel zeg jij nou ereis wat.’ Waarop Stoffel zich er eerst uit tracht te redden door de gedenkwaardige woorden te spreken aan zijn tabakspijp lurkend: ‘Ik weet niks’. Moeder Pietersen laat hem daar echter niet mee weg komen, want Stoffel zit op letterzetten en moet toch waarachtig wel iets weten. Stoffel wendt zich dan met een gewichtig gezicht tot de in het gezelschap aanwezige Juffrouw Laps met de woorden: ‘Juffrouw Laps, weet ge wat gij zijt?’ Waarop de aangesprokene reageert met: ‘Ik? Wel ik ben griffmeert,’ gereformeerd bedoelt het mensje natuurlijk, daarmee aangevend dat die aanduiding haar hele identiteit omschrijft. In het vervolg van dat amusante hoofdstuk ontstaat er bijna een oorlog in de huiskamer van juffrouw Pieterse als Stoffel, opnieuw aan zijn pijp lurkend juffrouw Laps uitlegt dat hij wenst te weten wat Juffrouw Laps is vanuit een dierlijk oogpunt. Juffrouw Laps laat dan weten dat zij liever heen gaat als het onfatsoenlijk wordt, waar op Stoffel haar meedeelt dat ze een zoogdier is. Grote commotie als de gereformeerde juffrouw woedend begint uit te leggen dat genoemde omschrijving nooit op haar van toepassing kan zijn, dat zij door en door fatsoenlijk is en dat haar vader in de granen was, daarmee diens handelspositie aan duidend als verklaring voor haar mening dat zij nimmer als een zoogdier kan worden aangeduid.

Multatuli schildert prachtig de benepen kleinburgerlijkheid, maar raakt en passant toch even aan het identiteitsvraagstuk. Want tja, wie of wat ben ik. En dan nog, ben ik één van velen of ben ik een uniek verschijnsel of – en nu wordt het helemaal ingewikkeld – ben ik misschien allebei?

Stel nu eens dat ik voor mijzelf beslis dat de werkelijkheid, mijn werkelijkheid dan, het best en het meest kernachtig is omschreven in de bovengenoemde canon, dat het leven, mijn leven, een droom is, een droom die ik mijn hele leven droom en als werkelijkheid ervaar en dat ik dus helemaal al dromend niet besef dat ik droom, maar alles wat ik droom als werkelijk ervaar. Tja, wat valt daar eigenlijk tegenin te brengen. Mijn ervaring met dromen laat mij op overtuigende wijze weten dat ik dromend de overtuiging heb dat wat ik droom echt is en dat ik al dromend nooit de gedachte voel opkomen dat het niet echt is en dat ik weet dat ik droom. Daar komt nog eens een keer bij dat een droom in mijn beleving dagen en soms weken kan duren, terwijl we dan toch geleerd hebben dat een droom zich doorgaans afspeelt tijdens de korte momenten van de zogenaamde REM slaap (Rapid Eye Mouvement).

Leuk om te weten toch? Maar wie of wat garandeert me nu dat het verschijnsel droom niet, om een beeldspraak te gebruiken, een gebouw met verdiepingen is en dat ik, wanneer ik denk dat ik wakker wordt gewoon overga naar de volgende etage in een nog realistischer droom.

Nou, tot zover dan maar weer. Natuurlijk heb ik zo mijn eigen filosofietjes over het leven, mijn leven bedoel ik natuurlijk, want in jouw geest kan ik niet waarnemen.

Hier moet ik het even bij laten al moet ik zeggen dat ik het leuk zou vinden als je reageert, want ik vind het altijd heerlijk om over dit soort zaken met anderen verder te dromen.

Het wordt echt hoog tijd om wakker te worden en te snappen hoe wij door de klimaatleugenaars wereldwijd belazerd worden.

Insider waarschuwt dat HAARP ‘Bijbelse rampen’ zal veroorzaken om een ‘Nieuwe Wereldorde’ in te luiden.

april 4, 2023

De onderzoeksfaciliteit HAARP wordt door de globalistische elite gebruikt om het weer in de wereld te controleren, de agenda voor klimaatverandering te versnellen en schade toe te brengen aan vijanden, volgens ingewijden die de wereld waarschuwen dat de doodstraaltechnologie van Nikola Tesla door HAARP wordt gebruikt om de elite te helpen bij hun doel om de mensheid te onderwerpen, schrijft Newspunch.

Het Amerikaanse onderzoeksinitiatief HAARP is actief sinds het begin van de jaren negentig. Hoewel het project een aantal doelen heeft, wordt de bevordering van radiocommunicatietechnologie beschouwd als het belangrijkste aandachtspunt.

“HAARP is ’s werelds krachtigste, hoogfrequente zender voor onderzoek van de ionosfeer”, aldus een persbericht van de universiteit van Alaska.

“De exploitatie van de onderzoeksfaciliteit werd op 11 augustus 2015 overgedragen van de Amerikaanse luchtmacht aan de Universiteit van Alaska Fairbanks, waardoor HAARP kan doorgaan met het onderzoek naar ionosferische fenomenen via een overeenkomst voor coöperatief onderzoek en ontwikkeling op het land,” vervolgt de officiële release.

Maar tot zover het officiële rapport. Met meer en meer meldingen van bizar en onmogelijk weer over de hele wereld… is het de moeite waard om je af te vragen wat HAARP werkelijk van plan is.

Veel mensen in de buurt van de onderzoeksfaciliteit waarschuwen dat HAARP wordt gebruikt om het weer in de wereld te controleren en geopolitieke spanningen te manipuleren.

Een Roemeense generaal die vertrouwelijke toegang kreeg tot de faciliteit, beweerde later dat het High-frequency Active Auroral Research Program (HAARP) nooit is gesloten, maar in de loop der jaren voortdurend wordt verbeterd en opgewaardeerd.

Geo-engineering expert Gen. Emil Strainu besprak de gevaren van HAARP met leden van de Servische media. Hij noemde het het “wapen van de apocalyps” en vertelde journalist Dragan Vujicic dat het mogelijk kan worden gebruikt voor economische oorlogsvoering, klimaatverandering en bevolkingscontrole. HAARP had echter een goedaardige oorsprong als wetenschappelijk project om de eigenschappen en het gedrag van de ionosfeer te bestuderen.

“Het HAARP-systeem is sinds 1993 in bedrijf,” zei Strainu. “Het aantal antennes en zenders is elk jaar toegenomen, met meer dan 180 antennes en hoofdgeneratoren in gebruik. Vandaag heeft HAARP het hoogste vermogen in zijn geschiedenis en kan het overal ter wereld missies op afstand uitvoeren.”

Strainu legde drie hoofdrichtingen van geoengineering uit. De eerste is koolstofgeoengineering, die tot doel heeft koolstofdioxide uit de atmosfeer te verwijderen. De tweede is zonnegeo-engineering, waarbij wordt getracht de hoeveelheid geabsorbeerde zonnestraling die in de atmosfeer van de aarde terechtkomt, te wijzigen.

5G-straling veroorzaakt symptomen van het “microgolfsyndroom”, zo blijkt uit een studie

Militaire geoengineering, de derde richting, maakt gebruik van technologieën voor de wijziging van het milieu voor militaire doeleinden in de drie omgevingen – land, zee en lucht. Volgens Strianu lijkt het huidige probleem van de “klimaatverandering” te zijn veroorzaakt door dergelijke geoengineering-projecten die al tientallen jaren in het geheim worden uitgevoerd.

De krachtigste HAARP-installatie bevindt zich in Gakona, Alaska, die in 2014 werd gesloten en twee jaar later in 2016 onder de bevoegdheid van de Universiteit van Alaska Fairbanks (UAF) kwam. Strianu wees er echter op dat dit een dekmantel was van het Amerikaanse leger en de Central Intelligence Agency om de HAARP-operaties daar voort te zetten.

Strianu vertelde ook dat hij in de UAF HAARP faciliteit was en ontdekte hoe het wapen wordt gebruikt. Hij vertelde dat enkele van de toepassingen zijn: het veroorzaken van explosies die vergelijkbaar zijn met die van kernbommen; het wijzigen van het milieu en het veroorzaken van orkanen, tornado’s, waterhozen en tsunami’s in gebieden waar die normaal niet voorkomen.

Het wapen kan ook aardbevingen en vulkaanuitbarstingen veroorzaken door gebieden te stimuleren die gevoelig zijn voor dergelijke verschijnselen. Het kan ook hersengolven veranderen en het denken van mensen controleren.

Gezien de onthullingen van de generaal wijzen velen op de sociale media met de vinger naar HAARP voor het veroorzaken van de enorme aardbeving van februari 2022 die Turkije en Syrië trof. De ramp eiste minstens 54.387 doden.

Strianu is niet de enige die gelooft in het bestaan van een geo-engineering wapen. Zijn Roemeense collega, senator Diana Iovanovici Sosoaca, betoogde tijdens een toespraak in het Roemeense parlement dat de aardbeving in Turkije het gevolg kan zijn geweest van een geowapen dat de globalisten tegen Ankara hebben ingezet. Dat de Turkse president Recep Tayyip Erdogan de globalisten trotseerde, viel volgens de wetgever niet goed bij hen.

Sosoaca wees op het feit dat 10 landen hun ambassades sloten en hun ambassadeurs terugtrokken enkele dagen voor de gebeurtenis. En “tien seconden voor het plaatsvinden van de zogenaamde aardbevingen sloten de Turken deze (olie- en gas)pijpleidingen”.

Ze wees ook op de “150 naschokken van [de] verwoestende aardbeving, de tweede groter dan de eerste” als bewijs dat de bevingen kunstmatig van aard waren.” Ze voegde eraan toe dat geowapens “al heel lang bestaan” en “tot nu toe zijn gebruikt zonder al te veel slachtoffers te maken, waarschijnlijk voor experimenten.”

Stelling: COVID-19 vaccins installeerden Marburgvirus “ladingen” in menselijke slachtoffers; 5G-uitzendingssignaal zal het biowapen activeren en de volgende razende pandemie ontketenen

“Nu is het in de praktijk gebracht,” merkte de senator op. “Maar niemand had gedacht dat er mensen zouden moeten sterven – zoveel mensen en op zo’n vreselijke manier.”

Talrijke berichten op social media hebben beweerd dat HAARP wordt gebruikt om stormen en hittegolven te veroorzaken. Sommigen hebben zelfs gesuggereerd dat het wordt gebruikt als instrument om klimaatalarmisten te hypen en mensen ontvankelijker te maken voor klimaatlockdowns Erger nog, er wordt beweerd dat HAARP een middel is om de wereld te ontvolken.

Deze vernietigende beschuldigingen zijn prima facie bewijs van een opzettelijke aanval op Turkije door de globalistische elite met behulp van HAARP-technologie.

Er is nog meer bewijs dat HAARP als wapen is gebruikt. Volgens de bekende Braziliaanse natuurkundige Dr. Fran De Aquino wijzigt het volledig functionerende HAARP-netwerk niet alleen het weer en geofysische gebeurtenissen, maar kan het ook de ruimte en de zwaartekracht en zelfs de tijd vervormen!

Dr. De Aquino beweert ook dat HAARP het legendarische “Death Ray” wapen van Nikola Tesla gebruikt om het weer en natuurrampen over de hele wereld te beheersen.

Als u iets weet over Nikola Tesla, dan weet u dat de FBI hem voor zijn dood bezocht en duizenden pagina’s met ontwerpen en uitvindingen in beslag nam. Deze uitvindingen werden eigendom van de Amerikaanse overheid.

De hoogfrequente radiogolven van HAARP, die kunnen worden versterkt, gemoduleerd en gericht op bijna elke plaats op aarde, zijn gebaseerd op het meest geavanceerde werk van de legendarische uitvinder en visionair Nikola Tesla. Tesla werkte tientallen jaren aan een revolutionaire wapentechnologie die hij teleforce noemde: een krachtige, dodelijke doodsstraal die volgens Tesla de oorlogvoering voorgoed zou veranderen.

Recentelijk hebben bizarre aurora’s en verstoringen van landmassa’s de aandacht gevestigd op de mogelijkheid dat elementen van de HAARP-technologie zijn gewapend om Tesla’s vernietigende doodsstraal over te nemen, die werkt met de verspreiding van gerichte radiofrequenties om de bindingen die moleculen bij elkaar houden te verstoren met behulp van niet-lineaire effecten van intens uitgestraald vermogen.

Is het toeval dat er blauw licht aan de hemel werd waargenomen vóór de aardbeving in Turkije die zoveel verwoesting aanrichtte en zoveel levens eiste?

Al in 2009 liet het waarschuwingsteken van een HAARP-superwapen zijn handtekening achter op een piepklein Mexicaans eiland in de Golf van Mexico. Het eiland, Bermeja genaamd, was er de ene dag en de volgende dag gewoon verdwenen.

Misdaad tegen de mensheid: 5G is een systeem om wapens in te zetten, vermomd als een verbetering van de communicatie

Het mysterie is nooit opgelost. Hoewel de officiële verklaring “opwarming van de aarde” en stijgend water is, is de Golf in 2009 niet meetbaar gestegen, noch is de zeebodem gedaald.

Cleo Paskal, associate fellow bij het Royal Institute of International Affairs in Londen, merkt het volgende op: “In september 2009 werd gemeld dat het kleine eiland Bermeja, in de Golf van Mexico, niet meer te vinden was, hoewel het al eeuwenlang op kaarten stond.

“De Mexicaanse regering stuurde vliegtuigen en boten en gebruikte satellieten om te proberen het te vinden, maar het was verdwenen. En daarmee ook een grote claim van Mexico op de koolwaterstofrijke wateren van de Golf. Sommigen in Mexico zeiden dat de CIA duidelijk hun eiland had opgeblazen om hun belang te ondermijnen.

“Het antwoord van de Verenigde Staten was duidelijk: geen eiland, geen claim.”

Hoe handig. Verdampt met één druk op de knop?

Het eiland zou op onverklaarbare wijze zijn verdwenen. Of was het onverklaarbaar?

Toen het eiland ophield te bestaan, werden er vreemde verschijnselen gemeld in en rond de Golf van Mexico. Er vormden zich glinsterende regenboogwolken en er werd massaal chemtrail gespoten. Tegelijkertijd braken er mysterieuze draaikolken uit in de normaal zo rustige wateren. Nog vreemder was dat zeelieden in de buurt van Bermeja op de dag van de verdwijning melding maakten van bizarre lichtbrekingen in de lucht. Hun getuigenissen werden afgedaan als onbevestigde UFO-rapporten.

Toch zijn het energiescherm en de draaikolken duidelijke tekenen van HAARP-activiteit. Het soort activiteit dat niets te maken heeft met het analyseren van en experimenteren met de ionosfeer, maar alles met het manipuleren en controleren van de mensheid.

Deze op macht beluste cabal van miljardairs en politici heeft al lang plannen om de massa’s tot slaaf te maken, en nu doen ze hun zet.

Maar dankzij mensen die weigeren toe te geven aan hun hersenspoeling, mensen zoals u, krijgt de mondiale elite het veel moeilijker dan ze dacht. Blijf sterk. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje.

Dr. Coleman: Er heeft een wereldwijde staatsgreep plaatsgevondenDr.

Dr. Vernon Coleman is een Engelse arts die vanaf het begin van de zogenaamde Covid pandemie zijn scherpe kritische stukken heeft voorgelezen onder de titel “Old man in a chair”. Aanvankelijk waren zijn lezingen op YouTube te zien, maar al snel werd hij weg gecensureerd. Altijd, tot nu toe is hij blijven volhouden. Dr Coleman is een medicus van hoge ethische statuur. Ondanks zijn inmiddels gevorderde leeftijd blijft hij strijden tegen het grove en misdadige bedrog dat via de WHO over de wereld is verspreid en dat al miljoenen levens heeft gekost, aan welks trieste feit overigens nog lang geen einde is gekomen. Dr Coleman legt uit dat het hier gaat om volkerenmoord op de hele mensheid. Zelf heb ik in mijn vorige blog hierover ook geschreven. Onderstaand stuk van Dr. Coleman laar echter veel belangrijke achtergrond informatie zien. Onderstaand stuk beschouw ik als een must read.

De covid-19 fraude werd bedacht met een doel; het maakte deel uit van een plan dat in de jaren zestig serieus begon toen een groep mensen bijeenkwam en het erover eens werd dat de wereld overbevolkt was. Ze besloten om de bevolking terug te brengen tot een niveau dat voor het laatst in het midden van de 17e eeuw werd gezien, schrijft Dr. Vernon Coleman.

Sommige van de mensen die dit besloten, waren zeer rijk. Een zekere Rothschild, een zekere Rockefeller en enkele andere bankiers. En sommige van de plotters werkten voor een grote, internationale, linkse organisatie genaamd de Verenigde Naties.

Het lijkt een vreemde mengeling van kapitalistische bankiers en communistische bureaucraten, maar u moet niet vergeten dat er geen waarneembaar verschil is tussen fascisme en communisme – ze konden het dus goed met elkaar vinden.

Dit vreemde stel kwaadaardige mensen besloot dat ze iets nodig hadden waarmee ze de wereldbevolking de stuipen op het lijf konden jagen; een dreiging, een gevaar waarmee ze miljarden konden overhalen om een totalitaire wereldregering en een kleinere wereldbevolking te accepteren.

Er werd gesuggereerd dat een goede oorlog een goed idee zou zijn. Oorlogen zijn altijd populair geweest bij despoten. Ze geven een kans om veel nieuwe wetten in te voeren en er is het bijkomende effect dat miljoenen mensen kunnen worden gedood.

Maar de samenzweerders besloten toen dat een oorlog niet het beste idee was dat ze konden bedenken – om te beginnen althans. Ten eerste is het beheersen van een oorlog altijd lastig. Er is altijd het risico dat een gekke generaal vergeet wie de regels heeft opgesteld. Bovendien hebben oorlogen de neiging te eindigen en doden ze echt niet genoeg mensen. Ze hadden iets groots nodig om iedereen de stuipen op het lijf te jagen, vooral de jongere generatie. Ze hadden een dreiging nodig die voor een enorme afleiding zou zorgen, zodat wanneer ze klaar waren om een wereldwijde oorlog te beginnen, de mensen bereid zouden zijn alles te accepteren. Ze moesten een woordvoerder voor de kinderen vinden; een Jeanne d’Arc-achtig figuur, iemand die namens miljoenen kinderen kon spreken en die een beeld kon schetsen van een sombere toekomst en een stervende planeet. Zij (en het zou een zij moeten zijn) zou iemand met een klein postuur moeten zijn, iemand die gemakkelijk als slachtoffer kon worden afgeschilderd en iemand die gemakkelijk als kind (en dus zonder kritiek) kon worden “verkocht”, zelfs als ze geen kind meer was.

En ze kwamen met Greta en de opwarming van de aarde.

De opwarming van de aarde was geen nieuw idee, dat bestond al generaties lang, maar het had alles wat ze nodig hadden. En het was een manier om mensen zich zo schuldig te laten voelen dat ze alles zouden doen wat hen gezegd werd.

De opwarming van de aarde bood de samenzweerders – de bankiers, de Verenigde Naties en een stel politici, geestelijken, miljardairs en diverse megalomanen die waren gerekruteerd (met de belofte van meer macht en geld dan ze hadden durven dromen) – een kans om alles te veranderen en die veranderingen permanent te maken; een excuus om honderden nieuwe wetten in te voeren die normaal gesproken nooit zouden zijn geaccepteerd; en een kans om mensen over de hele wereld zo bang te maken dat ze alles zouden doen wat hun werd opgedragen – en dat bovendien gewillig en enthousiast zouden doen.

De samenzweerders probeerden hun plan uit door een concept te introduceren dat recycling werd genoemd. Ze vertelden iedereen dat de wereld zonder cornflake- en yoghurtdozen zat en dat de komende tekorten alleen konden worden voorkomen als iedereen elke week zijn afval in veel verschillende dozen en zakken zou sorteren.

Recycling was natuurlijk alleen maar bedoeld als een oefening om mensen te dwingen gehoorzaam en meegaand te worden. De dozen, potten en ander afval dat de mensen verspilden met het sorteren, werden gewoon naar armere landen gebracht en daar verbrand of op straat gedumpt. Een enorme hoeveelheid drinkwater werd verspild aan het uitwassen van flessen en potten.

CDC, VK regering & Oxford Universiteit bevestigen dat COVID-vaccinatie NIET WERKT en mogelijk dodelijke gevolgen heeft

Toen de zwendel met de opwarming van de aarde en de recyclingonzin duidelijk goed werkten, besloten de samenzweerders dat ze de naam van de zwendel beter konden veranderen in `klimaatverandering’, omdat dat hen meer mogelijkheden gaf om mensen de schuld te geven van slecht weer.

Met de term klimaatverandering konden ze de mensen de schuld geven als er een storm, een brand, een hittegolf of een tsunami was. Ze begonnen de weerberichten te vervalsen en namen te geven aan briesjes en andere stukjes weer, zodat de mensen elke dreiging heel serieus zouden nemen.

Bovendien besloten ze dat ze nog iets anders nodig hadden om de boel wat op te fleuren.

Het broeikaseffect was prima voor de lange termijn, maar niet eng genoeg. Ze hadden een dreiging nodig waarmee ze iedereen angst aan konden jagen om precies te doen wat hen werd opgedragen.

Ze besloten dat een soort pandemie goed zou werken.

In de jaren 80 begonnen ze met AIDS, maar ik had toen veel lezers en slaagde erin de mythe te vernietigen dat AIDS ons allemaal zou doden, dus probeerden ze verschillende soorten griep, waarbij ze met elke nieuwe bedreiging hun plan aanscherpten.

Eind 2019 werden de booswichten wanhopig. Sommige leiders van de kwade samenzwering werden er niet jonger op. En ze moesten doorgaan met de Grote Reset en de Nieuwe Wereldorde, zichzelf benoemen in de nieuwe wereldregering en hun macht omzetten in miljarden en miljarden dollars voor zichzelf.

Dus besloten ze de gewone griep van die winter te gebruiken als grote bedreiging voor de mensheid. Hitchcock zou het de McGuffin hebben genoemd – de enigszins absurde maar oppervlakkig geloofwaardige reden voor alles wat zou volgen.

Ze verzonnen wat kinderachtige onzin over vleermuizen en een laboratorium in China en huurden de meest incompetente voorspeller in de geschiedenis in om met schandalige voorspellingen te komen. De wiskundige die zij kozen, Neil Ferguson, deed hen eer aan en kwam met verbazingwekkend absurde voorspellingen die absoluut nergens op sloegen bij iedereen die ze nauwkeurig onderzocht. Deze krankzinnige voorspellingen beheersten het denken in de hele wereld en werden ad nauseam overgenomen in de media. Het was duidelijk onzin, en medio maart 2020 maakte ik een video waarin ik de coronavirushoax noemde. De officiële cijfers sloegen gewoon helemaal nergens op. En iedereen leek te zijn vergeten dat uit WHO-cijfers blijkt dat de griep wereldwijd 650.000 mensen kan doden in één griepseizoen van zes maanden. In die eerste video voorspelde ik dat het plan was om oude mensen te doden, verplichte vaccinatie in te voeren, contant geld af te schaffen (dat door banken als hinderlijk wordt beschouwd) en de wereldbevolking te verminderen.

Op dit punt ging hun plan bijna allemaal mis.

In maart 2020 bekeek een groep wetenschappers, aangesteld om de Britse regering te adviseren, zorgvuldig deze nieuwe dreiging en besloot dat ze niet gevaarlijker was dan de jaarlijkse griep. Dus degradeerden ze het officieel! Het bewijs staat op mijn websites. (Ze hadden nog gelijk ook. De eigen cijfers van de Britse regering bewijzen dat de griep voor 2018 en 2019 drie keer zo dodelijk was als covid-19.

Als de kwaadwillenden niet de vooruitziende blik hadden gehad om de mainstream media van de wereld te kopen, zou dit rampzalig zijn geweest. De pandemie zou op slag afgelopen zijn.

Maar de tv-zenders en de kranten negeerden het besluit van de deskundigen dat covid-19 slechts een overgepromote, opnieuw gemerkte versie van de griep was en juichten uitbundig toen de regeringen aankondigden dat zij zichzelf enorme nieuwe bevoegdheden gaven om deze dreiging het hoofd te bieden. Kranten en TV werden natuurlijk gekocht met enorme hoeveelheden belastinggeld.

Ivermectine – WHO-hoofdwetenschapster hangt doodstraf boven het hoofd

Het was de onderdrukking van deze eenvoudige waarheid, samen met de onderdrukking van alle daarmee verband houdende feiten, de weigering om te debatteren en de demonisering van mijzelf en andere waarheidssprekers, die voor mij onomstotelijk bewezen dat dit een ernstige fraude was; een wereldwijde staatsgreep. Nooit eerder in de geschiedenis is het wetenschappers niet toegestaan te debatteren over een wetenschappelijke kwestie. Het verklaarde beleid van de BBC was om niemand te laten horen die vaccinatie in twijfel trok. De BBC produceert propaganda, geen nieuws.

Wonderbaarlijk genoeg zijn regeringen over de hele wereld erin geslaagd om soortgelijke, 360 pagina’s tellende plannen voor de aanpak van een dergelijke “nep”-pandemie in een la te vinden. In de nieuwe plannen werden ouderwetse frivoliteiten als vrijheid en democratie verwijderd en vervangen door totalitaire regimes met meer macht dan Stalin ooit had durven dromen.

Het plan om ons allemaal te redden van een ziekte die onhandig officieel was aangemerkt als niet gevaarlijker dan de griep, omvatte de invoering van medisch zinloze wereldwijde lockdowns. Als gevolg daarvan werden mensen thuis opgesloten, mochten ouderen hun familie niet meer zien, werden scholen gesloten, werden essentiële overheidsdiensten gesloten en boden ziekenhuisafdelingen en huisartsenposten een drastisch verminderde dienstverlening.

In een ongekend voorbeeld van schaamteloos leeftijdsdiscriminatie werd enorme aantallen ouderen medische zorg ontzegd en werd een doelbewust programma van genocide in verzorgingstehuizen ingevoerd.

Het was onmiddellijk duidelijk dat de lockdowns – een foltertechniek die door de CIA was bedacht en vroeger in gevangenissen werd gebruikt – de verspreiding van de infectie op geen enkele manier zou tegengaan en zelfs het immuunsysteem van miljoenen mensen zou beschadigen en de ontwikkeling van immuniteit zou vertragen of stopzetten. Het was ook duidelijk dat de lockdowns ertoe zouden leiden dat miljoenen mensen zouden sterven. In de ontwikkelde landen leidden de lockdowns en gesloten medische diensten ertoe dat de wachtlijsten voor essentiële tests en behandelingen zo lang werden dat miljoenen mensen zouden sterven zonder ooit gediagnosticeerd of behandeld te worden. Dit werd officieel toegejuicht door het medisch establishment, dat later aankondigde dat het terugschroeven van diagnoses en behandelingen ons allemaal zou helpen redden van de opwarming van de aarde, de pseudowetenschappelijke onzin die was bedacht als onderdeel van het plan om de wereldbevolking tot 500 miljoen te verminderen en die een soort cultus was geworden onder onwetende linkse mensen.

In ontwikkelingslanden leidden de lockdowns tot massale hongersnood waardoor honderden miljoenen mensen werden getroffen. Deze rampen werden door iedereen volledig genegeerd. Binnen enkele dagen na het begin van de lockdowns voorspelde ik dat de lockdowns minstens honderd keer zoveel mensen zouden doden als covid-19.

Burgers werd ook verteld dat ze ervoor moesten zorgen dat ze twee meter van alle anderen verwijderd bleven. Hier was absoluut geen logische reden voor, aangezien een hoest of een nies, de enige manier waarop de griepbacterie zich kan overbrengen, een afstand van 15 meter kan overbruggen. Men dacht echter dat het dwingen van mensen om 15 meter uit elkaar te blijven, hoewel wetenschappelijk gezien verstandiger, onpraktisch zou zijn in bussen en winkels.

In de mainstream media werden veel mythes gepromoot. Opvallend was het absurde idee dat mensen zonder symptomen toch een ziekte kunnen doorgeven die ze duidelijk niet hebben, en het idee dat een ziekte die wordt overgedragen door hoesten en niezen op de een of andere manier kan worden overgedragen door met contant geld om te gaan. Deze laatste onzin maakte deel uit van een groter plan om contant geld af te schaffen en te vervangen door digitaal geld. Helaas begrepen miljoenen mensen dit niet en vonden ze het nogal opwindend en futuristisch om hun ochtendcappuccino met hagelslag te kunnen kopen door met een stuk plastic ergens in de buurt van een kaartleesmachine te zwaaien.

Grieks alfabet der verschrikking

Om te beginnen hielden politici en medische adviseurs, zeer terecht, vol dat het dragen van een masker nutteloos was, niet meer dan een deugdzaamsignaal, en meer kwaad dan goed zou doen. Het was bekend dat maskers geen virussen tegenhouden, maar wel het zuurstofgehalte verlagen, het kooldioxidegehalte verhogen, de mentale ontwikkeling van baby’s en kinderen beïnvloeden, het risico op verspreiding van kanker vergroten en leiden tot gevallen van bacteriële longontsteking.

Plotseling werd dit verstandige advies echter teruggedraaid en drongen regeringen en adviseurs erop aan dat het dragen van maskers normaal zou moeten zijn. Er was nooit enig bewijs voor dit advies, maar miljoenen mensen droegen gehoorzaam hun masker in treinen en bussen, in winkels en kantoren en zelfs in cafés en nachtclubs. Velen van hen waren zo gehersenspoeld dat ze hysterisch werden als ze een ander mens zonder masker zagen.

Het publiek werd aangespoord om te geloven dat de farmaceutische bedrijven (de meest oneerlijke groep bedrijven in de geschiedenis) ons gingen redden met een reeks enorm winstgevende experimentele vaccins die geen vaccins waren, niet naar behoren waren getest, niet verhinderden dat mensen covid kregen of het doorgaven, maar wel meer mensen doodden of verwondden dan enig ander medicijn in de geschiedenis. Als een auto, broodrooster, soort yoghurt of pijnstiller ook maar een fractie van het aantal doden door deze prik had veroorzaakt, zou er verontwaardiging zijn ontstaan. Het product zou uit de handel zijn genomen en er zou sprake zijn geweest van arrestaties. Maar de farmaceutische bedrijven werden in de bloemetjes gezet. De baas van Pfizer meldde dat hij een staande ovatie kreeg toen hij een restaurant binnenkwam.

Deze gevaarlijke producten werden goedgekeurd – als experimentele producten – door agentschappen die vaak financiële banden hadden met de farmaceutische bedrijven zelf. Het goedkeurende agentschap in het Verenigd Koninkrijk kreeg een enorme som geld van Bill Gates, een investeerder in en voorstander van allerlei vaccins. Gates, die is beschuldigd van ongepast gedrag, heeft ook financiële banden met de BBC en The Guardian, die geen van beide lijken te letten op zijn verleden of zijn vermeende band met Epstein die, volgens de New York Times, plaatsvond na de veroordeling van Epstein. Velen menen dat de Wereldgezondheidsorganisatie het privé-domein van Gates was geworden.

Zoals een Duits parlementslid zei: “Farmaceutische bedrijven zijn ongeveer even geïnteresseerd in volksgezondheid als de wapenindustrie in wereldvrede”.

De grote internetkanalen werkten samen met de organisatoren van de staatsgreep door iedereen te blokkeren die de waarheid durfde te delen. Ik werd verbannen door Facebook, Twitter, LinkedIn en YouTube en vele andere sites, hoewel niemand ooit een onjuistheid in een van mijn video’s of artikelen heeft gevonden. Ik werd simpelweg verbannen omdat de waarheid als te gevaarlijk wordt beschouwd. Op een gegeven moment schreef YouTube mij dat mijn populairste video ooit op YouTube getiteld was “Coronavirus: waarom heeft YouTube mijn video geband”.

Hoe moeilijk het voor sommigen ook te geloven is, het doel was om de wereldeconomie te vernietigen. “U zult niets bezitten en gelukkig zijn,” was geen loze opschepperij van Schwab van het Global Economic Forum.

Ze meenden het.

En ze hebben elke truc uit het boekje gebruikt om de bevolking over de hele wereld te verwarren, angst aan te jagen en te verbijsteren.

Deel twee van “Er heeft een wereldwijde staatsgreep plaatsgevonden” door Vernon Coleman verschijnt morgen op deze website.


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

Het wonderlijke verschijnsel van de met onbeperkte snelheid bewegende ufo’s

In mijn Sciencefictionroman “Trojan Horse” beschreef ik een vorm van hologrammen van waaruit een persoon zichzelf in ieder opzicht waarnemend kon projecteren. Ik bedacht daar toen geen speciale naam voor. Het woord hologram vond ik al genoeg.

Vanavond zat ik echter op het History kanaal te kijken naar de geschiedenis van de gevechtsvliegtuigen tijdens de tweede wereldoorlog. Daar schoot mij opeens de praktische fantasie van het bestuurbare en volledig waarnemende hologram te binnen. Ik moest ineens denken aan al die ufo waarnemingen waarover de laatste tijd in toenemende mate te lezen valt. Toen kreeg ik ineens een idee voor de benaming van het soort “toestel-verschijnselen” dat veel van die ufo waarnemingen schijnen te vertonen. Ik noem het nu “Minimal Mass Holograms”.

Stel je even voor: je hebt een bolvormig toestel dat een compleet uitgerust waarnemingstoestel is. Je zit in dat toestel op een veilige plek. Dat toestel kan als hologram worden geprojecteerd. De plaats waar het hologram waarneembaar is kan  bestuurd worden met jouw geest. Tevens kan jouw waarnemingsvermogen als het ware als een meegegeven verlengstuk van jouw geest in het hologram worden meegegeven. Denk maar dat je jezelf als puur massaloos verschijnsel kunt projecteren waar je maar wilt. Wij kunnen dat soms in een droom.

Uitermate praktisch nietwaar?

Denk je maar even in. Nee, rustig nou maar, ik weet heus wel dat jij niet van sciencefiction bent, omdat je zelf nooit ufo’s hebt waargenomen, waardoor je meent dat het allemaal onzin is waar je niets aan hebt.

En stel je dan eens voor dat er op al die miljarden planeten in het universum levende intelligente wezens zijn die al veel langer bestaan dan wij, de aardmensen en dat die intelligente wezens, net als wij, altijd maar door zijn gegaan met het uitvinden van nieuwe dingen. Bedenk maar eens even wat er in de laatste driehonderd jaar hier op Aarde is veranderd van uit bijvoorbeeld de 17e eeuw toen er alleen zeilschepen waren en geen motoren en vliegtuigen. En stel je dan eens voor dat er na onze zeventiende eeuw nog een paar duizend jaar is doorgegaan met uitvinden van nieuwe dingen in het tempo van vandaag en hoger met bijvoorbeeld gebruikmaking van Kunstmatige Intelligentie.

Als je dat je voorstelt dan is mijn Minimal Mass Hologram met alle niet aan snelheid gebonden mogelijkheden en alle waarnemingsmogelijkheden binnen handbereik.

Nou vooruit, omdat wij nog niet beter weten mogen die nieuwe hologrammen wat mij betreft gebonden zijn aan een maximale snelheid, omdat het een elektronisch verschijnsel is: aan de lichtsnelheid = 300.000 kilometer per seconde.

Met die snelheid kan dus – als je in je fantasie met mij mee gaat – een buitenaardse waarnemer zich op onze planeet, in onze dampkring, maar ook onder water en zelfs diep in de Aarde zelf verplaatsen zonder ook maar enige weerstand te ondervinden, zonder ook dat er iets voor die waarnemer verborgen blijft, behalve dan dat hij misschien geen barst snapt van het gebrabbel in de duizenden verschillende talen en dialecten die wij gebruiken om te communiceren. Maar ja, het vermogen om totaal communicatie te begrijpen… daar mankeert het bij ons nou juist ook zo vaak aan, niet waar?