Bloedlijnen

In een boeiend boek van de Nederlandse schrijver Robin de Ruiter las ik een hoofdstuk over de manier waarop de wereldelite de keuzes maakt met welke partners kinderen verwekt zullen worden. De Ruiter beschrijft daarin de al eeuwen lopende programma’s van teeltkeuze en de wetmatigheden, berustend op zeer oude kennis uit oeroude bronnen, waaronder oudtestamentische en vele andere oude geschriften. We mogen er, volgens deze schrijver, veilig vanuit gaan dat het voortplantingsprogramma zoals streng toegepast onder de kern van de wereldelite, de Illuminatie, op een groot aantal menselijke – erfelijke eigenschappen is gericht. Op elk van die eigenschappen wordt echter maar één ding nagestreefd: superioriteit met daaruit voortvloeiend macht.

Het kweekprogramma, dat naar het schijnt ook gevolgd werd en wordt door de meeste oude vorstenhuizen kan grote voordelen opleveren in persoonlijke ontwikkeling van de machtigen, hoewel het een enkele keer ook op een buitengewoon pijnlijke manier kan ontsporen of tot heel nare consequenties leiden. Denk bijvoorbeeld aan de zogenaamde bloederziekte die indertijd het Russische Tsarengeslacht teisterde. Het kweek programma van de Illuminatie kan, bij gebrek aan voldoende partnerkeuze leiden tot inteelt, waarbij weliswaar de gewenste eigenschappen worden versterkt, maar ook de kwetsbaarheden.

Overigens moeten we er helaas van uitgaan dat de ervaringsdeskundigheid wat betreft partnerkeuze waar het gaat om de te verwekken kinderen bij de wereldelite niet – zoals bij de meeste van ons het geval is – om romantische verliefdheden gaat. Wij westerse mensen denken meestal wel dat de zogenaamde taal van het hart toch het allerbelangrijkste signaal oplevert als het gaat om een partnerkeuze, maar dat is slechts de halve waarheid. Als het gaat om een verbintenis tussen twee mensen die samen nageslacht willen is een zekere lichamelijke aantrekking natuurlijk onontbeerlijk, dat wil zeggen als kinderen op een natuurlijke manier verwekt moeten worden. De techniek heeft echter tegenwoordig ook andere mogelijkheden. Veel belangrijker vinden de Illuminatie de versterking van de gewenste erfelijke eigenschappen teneinde de superioriteit te bereiken die de uiteindelijke wereldmacht aan kan – en in handen weet te houden.

Als je nu al lezende denkt dat dit sprookjes zijn uit het brein van een sciencefiction fantast – want dat ben ik natuurlijk ook – dan vergis je je lelijk. Natuurlijk zijn er door de geschiedenis heen allerlei volkomen domme en foute theorieën door inferieure machthebbers toegepast. Denk maar eens aan alle heersers – Hitler bijvoorbeeld, maar er waren en zijn er veel meer – die waanideeën over rassen hadden. Zelf ben ik er van overtuigd dat we een sterke en gezonde wereld bevolking hebben wanneer eindelijk alle rassen gemengd zijn en de sterkste erfelijke eigenschappen de zwakste hebben verdrongen. Misschien heb ik ongelijk hoor, want natuurlijk ben ik zelfs op mijn tachtigste toch nog een idealist. Als voorbeeld noem ik altijd graag de honden. Wat we daar bijna altijd zien is dat de gezondheid van rassen sterk achteruit gaat als een ras plotseling heel populair wordt en er veel vraag naar is. Dan worden vaak nabije familieleden met elkaar gepaard en komen de genetische onvolkomenheden aan het licht. Echt sterke en gezonde honden zijn meestal de bastaards, de kruisingen ook wel vuilnisbakjes genoemd. Die leven vaak langer en zijn weinig ziek.

Wij, gewone mensen die niet tot de elite of Illuminatie behoren komen onze partners meestal tegen tijdens sociale gelegenheden. In mijn jonge jaren begon dat al tijdens schoolfeestjes als je met elkaar danste. Ja, dansen op de manier zoals wij dat zo’n zeventig jaar geleden deden bood een eerste mogelijkheid om elkaar een poosje aan te raken, vast te houden, te voelen en ik kan je verzekeren dat er een storm van gevoelens door je heen kon gaan als de vonk oversprong. Ja, natuurlijk danste je ook wel eens met iemand waarbij je niet het gevoel had dat je dat nog wel een keertje wilde. Maar dat gevoel bepaalde je keuze.

De allerbelangrijkste reden dat ik deze blog schrijf is dat ik zie dat wereldwijd de partnerkeuze voor de gewone mensen zoals jij en ik zijn platgedrukt, ontraden en zelfs verboden. Bijeenkomsten, feesten, de kroeg, het theater, alles is moedwillig en onder valse voorwendselen de nek om gedraaid, met het valse excuus van een besmettelijk virus. De maatregelen die de overheden tot nu toe getroffen hebben leverden veel meer slachtoffers op dan de ziekte gedaan zou hebben als die, zoals vroeger, gewoon uitgewoed had kunnen raken. De valse berichten die de media dagelijks verspreiden over de arme coronalijders in de ziekenhuizen zijn niet alleen zwaar overdreven met de bedoeling het volk angstig te houden, maar erger nog, er wordt door deze virale infectie onnodig veel schade aangericht omdat passende en bestaande werkzame geneesmiddelen worden ontraden en zelfs verboden.

Het merendeel van de bevolking denkt dat er een wanhopige strijd tegen een moeilijk te bestrijden virus gaande is, maar dat is helemaal niet zo. De werkelijke strijd, waarvoor de aandacht wordt afgeleid door dat leugenachtige virus verhaal is een strijd om de economische wereldmacht.

Wij, jij en ik, nee alle gewone – en grof bedrogen mensen moeten oppassen dat we niet alles kwijtraken wat ons lief is. Houd dus op met te luisteren naar het bedrog dat alleen bedoeld is om bange gehoorzame mensen van ons te maken.

Ik wens iedereen die dit leest en ook alle andere mensen een strijdbare heldere toekomst zonder angst toe, want angst maakt ziek en is de aller slechtste raadgever.

Gelukkig Nieuwjaar allemaal. Peter P. van Oosterum Dromer en fantast.

Als we niet opletten… en als we wel opletten ook

Voor de mensen die gehoorzaam het regeringsbeleid hebben gevolgd en dientengevolge op het standpunt staan dat we binnenkort gelukkig met een paar injecties van de zich voortslepende ellende af zijn, voor die mensen schrijf ik dit blog niet. Dus als je van mening bent dat je, om welke reden dan ook maar toe zal geven aan de duidelijke dringende adviezen om je te laten vaccineren tegen het coronavirus, dat er overigens al vrij lang niet meer is, lees dan niet verder, want het is in dat geval zonde van je tijd.

Voor de twijfelaars en de mensen die, zoals ik, langzamerhand alle smerige trucjes wel door hebben schrijf ik dit verhaal voor de zoveelste keer. Als je namelijk door hebt wat er allemaal gedaan wordt om je zand in de ogen te strooien heb je misschien meer moed om vol te houden.

Laatste droomde ik dat ik meereisde op het ruimteschip The Enterprise onder bevel van Captain Pickard.  Wij hadden de zoveelste gevaarlijke ontmoeting in dat onbegrensde universum tussen de sterrenstelsels. Veel tegenstanders hadden we al ontmoet en met veruit de meesten hadden we vrede gesloten of we hadden er een goede verstandhouding mee gekregen. Een universeel gevaarlijke tegenstander bleef echter steeds dreigend bij elke confrontatie en dat waren The Borg. Zij waren eigenlijk geen planeet bewoners, maar ze reisden door het universum in enorme kubusvormige ruimteschepen. De Borg hadden maar één doel: het onderwerpen en aanpassen van al het menselijk leven in het universum. Eigenlijk waren de Borg een collectief met een centraal bewustzijn. De menselijke wezens die deel uitmaakten van The Borg waren in die serie herkenbaar aan kunstmatige lichaamsdelen. Eten, drinken en slapen hoefden ze ook niet. Ze moesten gewoon een poosje in een oplaadstation gaan staan om weer verder te kunnen.

The Borg hadden in de ontmoeting met andere menselijke culturen één motto dat altijd weer werd uitgesproken: ‘RESISTANCE IS FUTILE’, verzet is zinloos. Zo veroverde dit eenheidsvolk de heerschappij over de ene beschaving na de andere. Wonderlijk was dat de aangepaste mensachtige wezens die erbij hoorden helemaal niet ongelukkig leken te zijn. Wel waren ze extreem gehoorzaam aan hun centrale bewustzijn. Het leek eigenlijk wel een beetje op een soort heilstaat, want nadat de mensen van allerlei planeten met veel strijd en geweld door The Borg waren veroverd en aangepast wachtte hen een nuttig leven, waarin zij precies dat kregen wat het mogelijk maakte om te blijven functioneren.

Sedert Jules Verne begon met het schrijven van sciencefiction verhalen zijn veel dromers en fantasten – waartoe ik mezelf trouwens ook reken – hem gevolgd. Eigenlijk kun je bij die schrijvers twee hoofdrichtingen onderscheiden: enerzijds zijn er de schrijvers die spanning en vaak ook strijd en veel geweld in een verzonnen omgeving bedenken, strijd met winnaars en verliezers, maar ook zijn er sciencefiction schrijvers die in een verzonnen en futuristische omgeving morele problemen aan de orde stellen, waarbij je als lezer of als toeschouwer van een film mee beleeft hoe oneerlijke dwingende machtsdrift wordt verslagen. Zelf heb ik iets dergelijks proberen te doen in mijn sciencefiction roman ‘Het Komodo Project’, waarin heftige genetische manipulatie als middel naar voren komt om ongebreidelde machtsdrift te bezweren.

Als ik, wetende wat ik nu al geruime tijd weet, kijk naar wat er in onze tijd gebeurt dan kan ik met weinig moeite mezelf verplaatsen in de rol van captain Jean Luc Pickard in zijn strijd tegen The Borg. De Aardse rolverdeling is natuurlijk wel iets anders en we zitten ook niet in van die ruimteschepen, hoewel, onze Aarde is natuurlijk ook een gigantisch ruimteschip waarmee we ons door het universum bewegen en waarbij we nooit zullen weten op welke plaats wij ons in dit oneindig universum bevinden. Het enige dat we weten is dat alle planeten en sterrenstelsels zich ten opzichte van elkaar bewegen, maar waar naartoe blijft een raadsel.

Wat ik inmiddels wel zeker weet is dat The Borg al een hele poos geleden op onze planeet geland zijn. Ze hebben aardse namen aangenomen zoals Rothschild,  Rockefeller, Gates, Schwab en nog vele anderen. Het enige wat we tot nu toe van hen te weten kwamen is dat ze onmetelijk rijk zijn en alles wat ze willen kunnen bezitten. De laatste tijd, zeg maar dit jaar 2020 zijn ze echter uit hun anonimiteit naar buiten gekomen en nu blijkt dat ze inderdaad The Borg zijn. Ze zijn namelijk begonnen met een heel geraffineerde poging om ons allemaal aan hun wil te onderwerpen. Hoe deden ze dat dan, wil je natuurlijk weten. Wel, in elk geval heel slim. Ze bedachten namelijk dat bange mensen gemakkelijker gehoorzamen dan mensen die nergens bang voor zijn. Ze lieten in een Chinees laboratorium een nieuw variantje op een bestaand virus maken. Het was niet heel erg gevaarlijk, maar zieke oude mensen konden er gemakkelijk aan doodgaan als er niet op een passende manier behandeld werd. Voor dat laatste zorgeden ze echter door die passende behandeling te verbieden. Tja, rijke en machtige mensen kunnen vrij gemakkelijk hun zin krijgen, dus dat verbieden dat lukte. Vervolgens zorgden ze dat alle nieuwsmedia op de wereld het gevaar zwaar bleven overdrijven en werd verder bijna elk sterfgeval aan dat virus toegeschreven. Alle regering leggen de bevolkingen enorme vrijheidsbeperkingen op met leugens over noodzakelijke veiligheidsmaatregelen.

Maar dat angst zaaien was natuurlijk niet het doel van deze aardse Borg. Het echte doel was en is het volledig onder controle krijgen van alle mensen, beheersen wat de mensen kunnen en mogen en opruimen wat onder de mensen als nutteloos onkruid beschouwd wordt.

Doordat de angst voor het overigens vrij onschuldige virus met alle moderne communicatietechniek levendig wordt gehouden heeft de aardse Borg zich een toegang verzekerd tot de lichamen van de meeste mensen. Ze hebben namelijk de mensen wijsgemaakt dat vaccinatie tegen het virus alle angst zal wegnemen.

Tja, en daar zijn we nu aangeland. Zogenaamde transhumanisten dromen er al jaren van om de menselijke erfelijke eigenschappen zo te kunnen veranderen dat er een soort ideale mens ontstaat. Daarvoor gebruiken ze technieken die ze van de natuur hebben afgekeken. En ik denk dat het prachtig zou kunnen zijn als er mensen ontstaan die gezond en intelligent zijn met een diep gevoelde behoefte om met elkaar samen te werken aan een wereld waarin voor alle mensen een gelukkig en zinvol leven te realiseren is. Ja, dat zou mooi zijn.

Helaas hebben we te maken met de aardse Borg. Die willen iets anders. Die willen het geld verdienen als hoogste doel verheffen (ze noemen het de economie, die moet opnieuw opgestart worden) daaraan moet alles ondergeschikt worden. Alle menselijke wezens die niet bij de Borg horen moeten gechipt worden zodat ze van minuut tot minuut gevolgd en geleid kunnen worden. Verder moet hun natuurlijke weerstand tegen allerlei ziekten tot een minimum worden teruggebracht, zodat selectief minder gezonde en derhalve slecht functionerende eenheden kunnen worden opgeruimd om op die manier een kleinere en productievere wereldbevolking over te houden.

Het klinkt vrij ongeloofwaardig, realiseer ik me. Ik heb echter een van de grote mannen van deze aardse Borg, Bill Gates, de man die persoonlijk achter de ontwikkeling van veel vaccins zit, horen zeggen dat het doel een kleinere wereldbevolking is.

Soms denk ik heel even aan eenvoudig vakantiewerk dat ik in mijn jeugd deed, onkruid wieden in de bloembollenvelden en dan denk : Bill had boer moeten worden, bijvoorbeeld een gladiolenkweker. En dan s ’morgens vroeg beginnen met op je knieën tussen de bedden jonge gladiolen doorkruipend het onkruid te wieden, af en toe de omvallende brandnetels op je handen krijgen om tenslotte prachtige gladiolen te oogsten.

Volgens mij wordt je daar best een beetje nederig van. Kan voor Bill geen kwaad in ieder geval.

Transhumanisme

Een term die ik steeds vaker tegenkom als ik er achter probeer te komen wat er toch allemaal voor bedoelingen kunnen steken achter het duidelijk opdringerige streven om ons maar allemaal te vaccineren tegen de invloed van een virus, waarvan al een hele poos bekend is dat het niet gevaarlijker is dan een milde griep, maar waarvoor desondanks al het hele jaar door bijna alle overheden ter wereld paniek wordt gezaaid en waartegen aan alle bevolkingen onlogische en niet proportionele maatregelen dwingend worden opgelegd. Het lijkt er sterk op dat de hele westerse wereld in een heel akelige dictatuur is veranderd, waarbij alle mensen gedwongen worden onzinnige regels na te leven die bovendien zowel de lichamelijke als de geestelijke gezondheid schaden.

Omdat we gemakkelijk kunnen vaststellen dat het in alle landen van de zogenaamd vrije westerse wereld gebeurt lijkt het logisch dat er een plan achter zit dat de hele wereld omvat. Zeg nu zelf, is het ooit gelukt alle westerse landen de zelfde maatregelen te laten naleven? Nee, dat is nog nooit gelukt. Waarom dan nu wel?

Eigenlijk zijn er slechts twee manieren van denken over de gebeurtenissen mogelijk:

 1. Als je een echte complotdenker bent, zoals ik, dan weet je – want dat heb je uitgebreid nagezocht in allerlei informatiebronnen – dat er opzettelijk angst is gezaaid door de WHO door te beweren dat het Covid-19 virus heel gevaarlijk en dodelijk was (later, toen het kwaad geschied was en de hele wereld bang, heeft de WHO dat teruggedraaid, maar daar luisterde niemand meer naar). Ook weet je als complotdenker dat een van de grootste promotors van het vaccineren, Bill Gates heeft gezegd dat het de bedoeling is om door middel van vaccinaties de wereldbevolking aanzienlijk te laten krimpen.                             Nu kan ik zelf maar twee manieren bedenken waardoor de wereld bevolking kan krimpen in een redelijk tempo. De eerste is dat we door de vaccinaties allerlei ziekteverschijnselen krijgen, dat we verzwakken en daardoor eerder overlijden of, wat nog meer voor de hand

ligt, omdat Gates daarmee zowel in India als in Afrika geëxperimenteerd heeft, dat alle vrouwen praktisch onvruchtbaar worden, waardoor er veel minder kinderen geboren worden. Dat dit laatste de bedoeling is lijkt niet ondenkbaar. Zelfs in een van de recente romans van de Amerikaanse schrijver Dan Brown is er iemand die in dat verhaal met de WHO in verband wordt gebracht en die bezig is met een uitgewerkt plan om de wereldbevolking enorm te laten inkrimpen door een dodelijk virus te verspreiden. Dat zoiets te doen is blijkt, alweer volgens de complotdenkers, doordat het Covid-19 virus uit een Chinees laboratorium blijkt te komen waar – ondanks het verbod daarop door de Verenigde Naties – strijdvirussen worden ontwikkeld, een laboratorium waarin Bill Gates veel geld in heeft geïnvesteerd. Het zou dan ook best kunnen zijn dat het feitelijk milde Covid-19 virus een oefening is voor een wereldwijde verspreiding van een veel gevaarlijker virus. Bronnen vermelden dat alle vaccins die op de markt komen in potentie onze erfelijke eigenschappen op een bepaalde manier kunnen veranderen. Erg precieze informatie daarover krijgen wij, gewone mensen natuurlijk niet.                                                                                                                                         Tot zover de complotdenker.

 • De andere mensen die zich al dan niet bang hebben laten maken en die de virusuitbraak als een ramp op wereldniveau beschouwen. Het merendeel van die mensen gehoorzaamt aan alle in feite onnodige maatregelen, omdat ze van mening zijn dat het ondenkbaar is dat een nationale regering hen zo zal bedriegen, vooral ook omdat die zelfde overheid in het begin van deze zogenaamde pandemie ruimhartig in de buidel tastte om de gevolgen van de maatregelen voor het bedrijfsleven te compenseren, een ruimhartigheid die overigens al flink begint op te drogen, terwijl de maatregelen absurdistischer worden. Deze mensen zullen zeker niet in opstand komen. Zij zullen menen dat het ons overkomt en dat het niemands schuld is en dat de verhalen over het zogenaamd resetten van de wereldeconomie onbegrijpelijke fantasieverhalen zijn die onmogelijk op waarheid kunnen berusten.

Het artikel zou over transhumanisme gaan, had ik beloofd. Ik moest voor de duidelijkheid echter wel de twee hoofdstromingen in de bevolking op enigszins illustratieve wijze beschrijven.

De complotdenkers uit de eerste groep zullen nu mogelijk geïnteresseerd verder lezen, terwijl de tweede groep waarschijnlijk de schouders ophaalt en denkt dat we toch met geen mogelijkheid kunnen weten wat het leven voor ons aan verrassingen in petto heeft. Eigenlijk zijn de twee groepen veel eenvoudiger te onderscheiden. De eerste groep, die van de complotdenkers denkt dat het mogelijk is om de mens door genetische manipulatie te veranderen. De tweede groep is meestal van mening dat iets dergelijks misschien in de verre toekomst wel mogelijk is en dat de wetenschap dan eerst zich zal inspannen om alle erfelijke ziekten uit te roeien door de genen te veranderen die de ziekten veroorzaken. Ik zie die tweede groep ook eigenlijk als goedwillende mensen die niet erg veel oog hebben voor opzettelijk kwaad dat gedaan kan worden door een klein gezelschap van zeer rijke mensen. Zij zeggen vaak letterlijk: Hoe kun je zoiets nou denken, dat doe je toch gewoon niet. Dat zouden monsterlijke mensen zijn. Ja, en dat zijn het ook.

Ik ga maar even verder met wat de complotdenkers intussen allemaal gevonden denken te hebben en of het allemaal waar is laat ik met een gerust hart aan mijn lezers over die er werkelijk op gebrand zijn om erachter te komen wat er nu echt in dit bijzondere jaar gebeurd is waardoor we onze werkelijkheid nauwelijks meer herkennen.

Laat ik maar beginnen te zeggen dat wat de overheid wilde en nog steeds wil bereiken is dat zoveel mogelijk mensen zich laten vaccineren. Als je dan bedenkt dat wij, de Nederlanders een paar jaar geleden nog naar de stembus gingen, in vrij grote getale zelfs en deze overheid – nu voor de derde keer onder leiding van Mark Rutte als premier hebben gekozen, dan begrijp je wel dat de meeste mensen die keuze niet direct in twijfel trekken. Uit de peilingen heb ik ook begrepen dat de VVD nog steeds bovenaan staat. Daaruit valt af te leiden dat de meeste Nederlanders trouw aan hun keuze zijn. Ook spreek ik regelmatig mensen – geen horeca eigenaren vanzelfsprekend of theaterartiesten – die het allemaal niet zo erg vinden. Vaak hoor ik mensen zeggen dat ze het vanzelfsprekend vinden om zodra de vaccins er zijn zich ook te laten vaccineren.

Tja, als ik het hier bovenstaande stukje terug lees zou ik het bijna normaal gaan vinden. En dat is nu het resultaat van zeer geraffineerde manipulatie van de publieke opinie. Ik denk niet dat ik hoef uit te leggen dat alle officiële nieuwsbronnen ongeveer het zelfde verhaal vertellen.

 1. Door de PCR testen blijkt steeds weer dat er alsmaar nog nieuwe besmettingen bij komen. Iedereen leest dat in de krant, het televisienieuws zegt het dus gaan mensen ervan uit dat het waar is. (Die PCR test zegt helemaal niets, maar de meeste mensen zeggen: ‘ik heb er geen verstand van, de overheid zal het toch wel weten’. Dus dat schiet echt niet op als je de gang van zaken wilt stoppen.)
 2. In het begin van de pandemie verklaarde de WHO dat het sterftepercentage van mensen die met het virus besmet waren 3,4% was. Daarmee werd een wereldwijde pandemie uitgeroepen en waren regeringen verplicht noodmaatregelen te nemen.
 3. Door het heel slim te spelen in alle media geloven de meeste mensen dat het nog steeds niet weg is, dat virus en ook horen we steeds weer dat er mensen in het ziekenhuis worden opgenomen en dat het allemaal door het virus komt. (Enkele journalisten zijn in praktisch lege IC-afdelingen binnen gelopen en hebben gezien dat het er erg rustig is. Opgeklopt nieuws dus. Helaas gelooft bijna iedereen de krant en de tv.)

Tot zover waarom het begrijpelijk is dat zoveel mensen de regering en het nieuws vertrouwen. Ons hele leven hebben we de krant en het televisienieuws geloofd en het voelt raar en onwezenlijk om nu ineens te besluiten dat het allemaal niet waar is. Mensen zijn tenslotte voornamelijk gewoontedieren en meestal is dat maar goed ook, want dat zorgt voor een ordelijke samenleving. Toch denk ik dat het de hoogste tijd is om even over die muur van vertrouwelijkheid en zekerheid heen te kijken. Ik noem enkele punten om wat twijfel te zaaien. Niet omdat ik dat leuk vind, maar omdat ik een klokkenluider ben die een heel ongewenste draai in ons leven ziet aankomen.

 1. Helemaal in het begin van deze pandemie was er een Brabantse arts die een werkzame manier vond om de virusinfectie in het begin te stoppen. Tot mijn stomme verbazing werd het die arts verboden om op die manier mensen te genezen. Het belangrijkste middel, HCQ zou gevaarlijk zijn. Later onderzoek toonde aan dat dit een opzettelijke onwaarheid was. Toch bleef onze minister dat middel kwakzalverij noemen en liet hij de overheid de hele voorraad in het land opkopen.
 2. De eerste golf veroorzaakte een rampzalige drukte in de IC afdelingen van de ziekenhuizen. Overvolle afdelingen, doodvermoeide zorgmedewerkers. Even vergeten te vermelden werd het feit dat deze regering in de afgelopen tien jaar een kwart van de capaciteit in de zorg heeft wegbezuinigd. Tja, dan kan het wel eens druk worden als de nood aan de man komt. Bij onze buren, in Duitsland hadden ze dat probleem niet. Zij hadden niets wegbezuinigd en hadden zelfs plek om de mensen die hier niet meer konden worden opgenomen op de IC op te nemen. Als je dit weet kijk je toch een beetje anders tegen die zogenaamde drukte aan.
 3. Iedereen die tijdens die eerste golf op de IC in Nederland terecht kwam en die daar stierf werd genoteerd als een corona dode, ook als de doodsoorzaak iets anders was. Het dodental ten gevolge van het virus werd daarmee flink opgeklopt, hoewel het zelfs minder was dan in een stevige eerdere griepperiode.
 4. Dat het voornamelijk oudere patiënten waren met bijvoorbeeld diabetes, hartproblemen of adipositas werd allemaal niet vermeld, omdat elk jaar in een griepperiode ongeveer net zoveel mensen met dat soort onderliggende kwalen sterven. Alle voorgaande jaren kwam er geen woord over in het nieuws en daardoor kwam niemand bijna op het idee om te zeggen dat het vergelijkenderwijs een normaal jaar is. Nu is de opgeklopte en zwaar overdreven informatie gebruikt om angst te zaaien.
 5. In het begin zijn veel IC patiënten gestorven door uitgebreide tromboze. De mensen werden onder narcose aan de beademing gelegd en er werd verzuimd bloedverdunners toe te dienen, iets wat normaal al gedaan wordt als je slechts enkele dagen in het ziekenhuis het bed moet houden.

Deze vijf punten geven allemaal feiten weer die buiten de media werden en worden gehouden.

En nu de grote vraag: waarom is dit allemaal gebeurd.

Van een vriend kreeg ik een stukje toegezonden dat ik inmiddels op Facebook en op twitter heb gezet, maar ik vind dat het bij dit artikel ook thuishoort:

Gekopieerd en uit het Engels vertaald

Claus Schwab, de auteur van het boek “Covid-19, The Great Reset”. Hij is een obsessieve transhumanist en stichter van het World Economic Forum. Zijn droom is de mensheid tot slaaf te maken en de grenzen van de mens te doen verdwijnen. Hij wil de betekenis van mens zijn opnieuw definiëren.

In oktober 2019 organiseerde hij samen met Bill Gates het 201 event waarbij een simulatie werd uitgevoerd van de wereldwijde uitbraak van een longvirus, die een maand later plaatsvond. Stel je dat voor!

Hij schreef het boek “De vierde industriële revolutie” en “The Great Reset” waar in hij op verbijsterende gedetailleerde wijze schrijft over de economische instorting, verhoogde controle, het implanteren van nanotechnologie in mensen en vele andere zaken die wij thans ervaren.

Dit is niet verzonnen of een samenzweringstheorie. Dit gebeurt op dit moment op onze planeet. Dit virus is een door de mens gefabriceerde katalysator bedoeld om de implementatie van de nieuwe wereld mogelijk te maken.

Auteur onbekend

https://straight2point.info/wp-content/uploads/2020/08/COVID-19

Gekopieerd en uit het Engels vertaald

De bedoelde bijeenkomst is gefilmd, althans voor een deel en via het internet in elk geval zichtbaar geweest.

Ik zal tenslotte kort samenvatten wat in grote lijnen de bedoeling is. Als je gelooft wat ik hier schrijf – en dat zal misschien niet iedereen doen – is het volgende aan de hand: eigenlijk is het een patroon dat zich aan het herhalen is, maar nu op een veel geraffineerdere manier.

 • Ouderen zullen zich nog herinneren dat Hitler, die ten tijde van de 2e wereldoorlog trachtte het duizendjarige rijk te stichten, een rassentheorie aanhing. Zijn volk, het zogenaamde Arische volk was volgens die theorie het “Herrenvolk”, dat moest dan de heersende klasse worden.
 • Nu, als de gedachten en de theorieën van Claus Schwab tot uitvoer zouden kunnen komen – wat wij vurig moeten hopen dat niet gebeurt – zal een kleine steenrijke heersende elite door middel van slimme genetische manipulatie langzaam maar zeker tot een heel sterk en zeer lang levend soort supermensen worden gevormd. De wetenschap met de Crispr-Cas9 techniek is er klaar voor. En die wetenschap ontwikkelt zich nog steeds. Die betrekkelijk kleine groep mensen worden dan de bazen van de wereld.
 • Met dezelfde techniek, maar met andere gerichtheid en natuurlijk ook via slimme vaccinaties wordt de rest van de mensheid tot het knechtenvolk omgevormd. Ik noem een paar kleine veranderingen die me nu zo te binnen schieten. Mensen met bepaalde erfelijke eigenschappen die het tot gewillige slimme harde werkers maken zullen precies genoeg kinderen kunnen krijgen om de bevolkingsgrootte in stand te houden. Mensen met ongunstige erfelijke eigenschappen die kunnen leiden tot ziekte en daardoor veel verspilling zullen kinderloos blijven. Wanneer de leden van het knechtenvolk niet meer kunnen werken en ook niet beschikken over eigenschappen die de heersende elite in elk geval nog kunnen vermaken zullen ze vrij snel overlijden, omdat ze nutteloos zijn geworden.

Ik weet het wel, ik chargeer. Mijn lezers zullen denken dat het zo’n vaart niet lopen zal. In dat verband refereer ik aan de uitspraak van premier De Geer, vlak voor de 2e wereldoorlog uitbrak, waarin hij voor de radio het volk toesprak en zei: ‘Gaat u maar gerust slapen, de regering waakt over u’.

Nou, dat hebben we geweten, hoe het hele verantwoordelijke zootje hem smeerde naar Engeland, waar het misschien ook geen feest was, maar waar ze in elk geval redelijk veilig waren en niet zuchtten onder de wrede Duitse bezetter en vanaf de zijlijn konden roepen dat we maar moed moesten houden totdat Amerikanen, Engelsen en Canadezen hier tenslotte de bezetters kwamen verjagen.

Ik was vijf jaar toen die oorlog voorbij was.

De bezetter die er nu aankomt is een heel stuk geraffineerder. Die laat het werk uitvoeren door een regering die we verdomme zelf gekozen hebben.

Let nou toch op mensen: ze liegen alles bij elkaar. Geloof hen niet meer!