Gekopieerd van Frontnieuws. Beter en duidelijker kan ik het zelf echt niet

  Nieuw bericht op Frontnieuws   “Vervloekt zijt gij tot de hel! Jullie zullen de Vrije Wereld niet vernietigen, en jullie Nieuwe Wereld Orde zal er niet komen” Door Frontnieuws Dit is een anoniem gepost document van iemand die zichzelf Spartacus noemt. Omdat het anoniem is, kan ik geen contact met hem opnemen om toestemming te vragen voor publicatie. Dus ik heb even geaarzeld, maar het is gewoon het beste document dat ik heb gezien over Covid, vaccins, enz. Wie Spartacus ook is, ze hebben een zeer uitgebreide kennis in “het veld”. Als je veel meer wilt weten over het no. 1 probleem in de wereld van vandaag, lees het. En maak je geen zorgen als je niet elk woord begrijpt, ik ook niet. Maar ik heb veel geleerd, schrijft Theautomaticearth.com.
De originele PDF doc is hier: Covid19 – The Spartacus Letter Mijn naam is Spartacus, en ik heb er genoeg van. We zijn gedwongen om toe te kijken hoe Amerika en de vrije wereld in een onstuitbaar verval raken door een biowapenaanval. Wij, en ontelbare anderen, zijn het slachtoffer geworden van propaganda en psychologische oorlogsvoering door een ongekozen Elite tegen het Amerikaanse volk en onze bondgenoten. Onze geestelijke en lichamelijke gezondheid hebben in de loop van het afgelopen anderhalf jaar enorm geleden. We hebben de angel gevoeld van isolatie, lockdown, maskering, quarantaines, en andere compleet onzinnige handelingen van gezondheidszorg theater die absoluut niets hebben gedaan om de gezondheid of het welzijn van het publiek te beschermen tegen de voortdurende COVID-19 pandemie. Nu kijken we toe hoe het medisch establishment letterlijk vergif injecteert in miljoenen van onze mede-mensen zonder er ook maar iets tegen in te brengen. Ons is verteld dat we zullen worden ontslagen en dat ons onze broodwinning zal worden ontzegd als we weigeren te vaccineren. Dit was de laatste druppel. We hebben duizenden uren besteed aan het analyseren van gelekte beelden uit Wuhan, wetenschappelijke documenten uit primaire bronnen, en de papieren sporen die de medische wereld heeft achtergelaten. Wat we hebben ontdekt zou iedereen tot in het diepst van zijn ziel schokken. Eerst zullen we onze bevindingen samenvatten, en daarna zullen we ze in detail uitleggen. De referenties worden aan het eind geplaatst. Samenvatting: COVID-19 is een ziekte van bloed en bloedvaten. SARS-CoV-2 infecteert de bekleding van menselijke bloedvaten, waardoor deze in de longen lekken. • De huidige behandelingsprotocollen (b.v. invasieve beademing) zijn actief schadelijk voor de patiënten, versnellen de oxidatieve stress en veroorzaken ernstige VILI (ventilator-geïnduceerde longletsels). Het voortgezette gebruik van beademingsapparatuur bij gebrek aan bewezen medisch nut is massamoord. • De bestaande tegenmaatregelen zijn ontoereikend om de verspreiding te vertragen van wat een aërosolvormig en potentieel door afvalwater overgebracht virus is, en vormen een vorm van medisch theater. • Diverse niet-vaccinale interventies zijn door zowel de media als het medisch establishment onderdrukt ten gunste van vaccins en dure gepatenteerde geneesmiddelen. • De autoriteiten hebben het nut van natuurlijke immuniteit tegen COVID-19 ontkend, ondanks het feit dat natuurlijke immuniteit bescherming biedt tegen alle eiwitten van het virus, en niet slechts tegen één. • Vaccins zullen meer kwaad dan goed doen. Het antigeen waarop deze vaccins zijn gebaseerd, SARS-CoV- 2 Spike, is een toxisch eiwit. SARS-CoV-2 kan ADE hebben, oftewel antilichaam-afhankelijke versterking; het is mogelijk dat de huidige antilichamen toekomstige stammen niet neutraliseren, maar hen in plaats daarvan helpen immuuncellen te infecteren. Ook het vaccineren tijdens een pandemie met een lek vaccin neemt de evolutionaire druk weg om een virus minder dodelijk te maken. • Er is een groot en afschuwelijk crimineel complot dat zowel Anthony Fauci als Moderna rechtstreeks verbindt met het Wuhan Institute of Virology. • Onderzoekers van het COVID-19 vaccin zijn direct gelinkt aan wetenschappers die betrokken zijn bij hersen-computer interface (“neural lace”) technologie, een van hen is aangeklaagd voor het aannemen van subsidiegeld uit China. • Onafhankelijke onderzoekers hebben mysterieuze nanodeeltjes in de vaccins ontdekt die er niet horen te zijn. • De hele pandemie wordt gebruikt als excuus voor een enorme politieke en economische transformatie van de westerse samenleving, die de rijken zal verrijken en de rest van ons zal veranderen in lijfeigenen en onaanraakbaren. COVID-19 Pathosfysiologie en Behandelingen: COVID-19 is geen virale longontsteking. Het is een virale vasculaire endotheliitis en tast de bekleding van bloedvaten aan, in het bijzonder de kleine pulmonale alveolaire haarvaten, wat leidt tot endotheelactivering en -afschilfering, coagulopathie, sepsis, longoedeem, en ARDS-achtige symptomen. Dit is een ziekte van het bloed en de bloedvaten. Het bloedvatenstelsel. De longontsteking die het veroorzaakt is daar secundair aan. In ernstige gevallen leidt dit tot sepsis, bloedstolsels en meervoudig orgaanfalen, waaronder hypoxische en ontstekingsschade aan verschillende vitale organen, zoals de hersenen, het hart, de lever, de alvleesklier, de nieren en de darmen. Enkele van de meest voorkomende laboratoriumbevindingen bij COVID-19 zijn verhoogd D-dimeer, verhoogde protrombinetijd, verhoogd C-reactief proteïne, neutrofilie, lymfopenie, hypocalcemie en hyperferritinemie, die in wezen overeenkomen met een profiel van coagulopathie en hyperactivatie van het immuunsysteem/uitputting van de immuuncellen. COVID-19 kan zich als bijna alles presenteren, vanwege het brede tropisme van SARS-CoV-2 voor verschillende weefsels in de vitale organen van het lichaam. Hoewel de meest voorkomende initiële presentatie een ziekte van de luchtwegen en griepachtige symptomen is, kan het zich presenteren als een hersenontsteking, gastro-intestinale ziekte, of zelfs een hartaanval of longembolie. COVID-19 is ernstiger bij mensen met specifieke comorbiditeiten, zoals obesitas, diabetes en hypertensie. Dit komt omdat deze aandoeningen endotheeldisfunctie met zich meebrengen, wat het bloedvatenstelsel vatbaarder maakt voor infectie en verwonding door dit specifieke virus. De overgrote meerderheid van de COVID-19 gevallen zijn mild en veroorzaken geen ziekte van betekenis. In bekende gevallen is er iets dat bekend staat als de 80/20 regel, waarbij 80% van de gevallen mild zijn en 20% ernstig of kritiek. Deze verhouding is echter alleen correct voor bekende gevallen, niet voor alle infecties. Het aantal werkelijke infecties ligt veel, veel hoger. Bijgevolg is het sterfte- en ziektecijfer lager. COVID-19 verspreidt zich echter zeer snel, wat betekent dat er in een kort tijdsbestek een aanzienlijk aantal ernstig zieke en kritisch zieke patiënten verschijnt. Bij diegenen die kritisch COVID-19-geïnduceerde sepsis, hypoxie, coagulopathie en ARDS hebben, zijn de meest gebruikelijke behandelingen intubatie, geïnjecteerde corticosteroïden, en bloedverdunners. Dit is niet de juiste behandeling voor COVID-19. Bij ernstige hypoxie zorgen cellulaire metabolische verschuivingen ervoor dat ATP wordt afgebroken tot hypoxanthine, dat bij het terugbrengen van zuurstof xanthine oxidase aanzet tot het produceren van massa’s zeer schadelijke radicalen die weefsel aantasten. Dit wordt ischemie-reperfusieschade genoemd, en het is de reden waarom de meerderheid van de mensen die aan de beademing liggen, sterven. In de mitochondria doet de ophoping van succinaat als gevolg van sepsis precies hetzelfde; als er weer zuurstof wordt toegevoerd, maakt het superoxide radicalen. Vergis je niet, intubatie zal mensen doden die COVID-19 hebben. Het eindstadium van COVID-19 is ernstige lipide peroxidatie, waarbij vetten in het lichaam beginnen te “roesten” als gevolg van schade door oxidatieve stress. Dit leidt tot auto-immuniteit. Geoxideerde lipiden verschijnen als vreemde objecten voor het immuunsysteem, dat antilichamen herkent en vormt tegen OSE’s, of oxidatie-specifieke epitopen. Geoxideerde lipiden komen ook rechtstreeks terecht in patroonherkenningsreceptoren, die nog meer ontsteking uitlokken en nog meer cellen van het aangeboren immuunsysteem oproepen die nog meer destructieve enzymen afgeven. Dit is vergelijkbaar met de pathofysiologie van Lupus. De pathologie van COVID-19 wordt gedomineerd door extreme oxidatieve stress en neutrofiele ademhalingsuitbarstingen, tot op het punt waar hemoglobine niet langer in staat is zuurstof te transporteren doordat heemijzer uit heem wordt gestript door hypochlorig zuur. Geen enkele hoeveelheid extra zuurstof kan het bloed van zuurstof voorzien dat chemisch weigert O2 te binden. De uitsplitsing van de pathologie is als volgt: SARS-CoV-2 Spike bindt zich aan ACE2. Angiotensine Converting Enzyme 2 is een enzym dat deel uitmaakt van het renine-angiotensine-aldosteron systeem, of RAAS. Het RAAS is een hormoonbeheersingssysteem dat het vochtvolume in het lichaam en in de bloedbaan (d.w.z. de osmolariteit) regelt door de zoutretentie en -uitscheiding te regelen. Dit eiwit, ACE2, is alomtegenwoordig in elk deel van het lichaam dat in contact staat met de bloedsomloop, met name in vasculaire endotheelcellen en pericyten, hersenastrocyten, nierbuisjes en podocyten, pancreaseilandjescellen, galbuis- en darmepitheelcellen, en de zaadleiders van de testis, die SARS-CoV-2 allemaal kan infecteren, niet alleen de longen. SARS-CoV-2 infecteert een cel als volgt: SARS-CoV-2 Spike ondergaat een conformatieverandering waarbij de S1-trimeren omhoog klappen en zich uitstrekken, waardoor ze vastklikken aan ACE2 dat aan het celoppervlak is gebonden. TMPRSS2, of transmembraan protease serine 2, snijdt de koppen van de Spike af, waardoor de S2 stervormige subeenheid binnenin bloot komt te liggen. De rest van de Spike ondergaat een conformatieverandering waardoor hij zich als een verlengladder ontvouwt en zich in het celmembraan nestelt. Vervolgens vouwt hij zich terug op zichzelf, waardoor het virale membraan en het celmembraan naar elkaar toe worden getrokken. De twee membranen smelten samen, waarbij de eiwitten van het virus naar het celoppervlak migreren. De nucleocapside van SARS-CoV-2 dringt de cel binnen, verspreidt het genetisch materiaal en begint het virale replicatieproces, waarbij de eigen structuren van de cel worden gekaapt om meer virus te produceren. Spikeiwitten van SARS-CoV-2 die in een cel zijn ingebed, kunnen menselijke cellen doen samensmelten en zo syncytia/MGC’s (multinucleaire reuscellen) vormen. Zij hebben ook andere pathogene, schadelijke effecten. De viroporines van SARS-CoV-2, zoals het Envelope-eiwit, werken als calciumionkanalen, waardoor calcium in geïnfecteerde cellen wordt gebracht. Het virus onderdrukt de natuurlijke interferonrespons, wat leidt tot vertraagde ontsteking. Het N-eiwit van SARS-CoV-2 kan ook rechtstreeks het NLRP3-ontstekingsmechanisme activeren. Ook onderdrukt het de Nrf2 antioxidant pathway. De onderdrukking van ACE2 door binding met Spike veroorzaakt een opeenhoping van bradykinine die anders door ACE2 zou worden afgebroken. Deze constante instroom van calcium in de cellen leidt tot (of gaat gepaard met) een merkbare hypocalcemie, oftewel een laag calciumgehalte in het bloed, vooral bij mensen met een tekort aan vitamine D en een reeds bestaande endotheliale disfunctie. Bradykinine verhoogt de activiteit van cAMP, cGMP, COX en fosfolipase C. Dit resulteert in prostaglandine-afgifte en een sterk verhoogde intracellulaire calciumsignalering, die een zeer agressieve afgifte van ROS en ATP-depletie bevordert. NADPH oxidase laat superoxide los in de extracellulaire ruimte. Superoxide-radicalen reageren met stikstofmonoxide tot peroxynitriet. Peroxynitriet reageert met de tetrahydrobiopterine-cofactor die nodig is voor endotheliale stikstofoxidesynthase, waardoor deze wordt vernietigd en de enzymen worden “ontkoppeld”, waardoor stikstofoxidesynthase in plaats daarvan meer superoxide gaat aanmaken. Dit gebeurt in een positieve terugkoppellus totdat de biologische beschikbaarheid van stikstofoxide in de bloedsomloop uitgeput is. Opgelost stikstofmonoxidegas dat voortdurend door eNOS wordt geproduceerd, heeft vele belangrijke functies, maar het is ook antiviraal tegen SARS-achtige coronavirussen, doordat het palmitoylering van het virale Spike-eiwit verhindert en het moeilijker maakt om zich aan gastheerreceptoren te binden. Door het verlies van NO kan het virus zich ongestraft in het lichaam gaan vermenigvuldigen. Mensen met een verstoord endotheel (hypertensie, diabetes, obesitas, hoge leeftijd, Afro-Amerikaans ras) hebben om te beginnen problemen met het redoxevenwicht, waardoor het virus in het voordeel is. Door de extreme cytokine-afgifte die door deze processen op gang wordt gebracht, roept het lichaam een grote hoeveelheid neutrofielen en van monocyten afgeleide alveolaire macrofagen naar de longen. Cellen van het aangeboren immuunsysteem zijn de eerstelijns verdedigers tegen ziekteverwekkers. Zij werken door indringers op te slokken en proberen ze aan te vallen met enzymen die krachtige oxidantia produceren, zoals SOD en MPO. Superoxide dismutase neemt superoxide en maakt waterstofperoxide, en myeloperoxidase neemt waterstofperoxide en chloorionen en maakt hypochlorig zuur, dat vele, vele malen reactiever is dan natriumhypochloriet peroxidation. Neutrofielen hebben een gemene truc. Zij kunnen deze enzymen ook uitwerpen in de extracellulaire ruimte, waar zij voortdurend peroxide en bleekwater uitspuwen in de bloedbaan. Dit wordt neutrofiele extracellulaire valvorming genoemd, of, wanneer het pathogeen en contraproductief wordt, NETosis. Bij ernstige en kritieke COVID-19 is er zelfs sprake van vrij ernstige NETosis. Onderchlorig zuur dat zich in de bloedbaan ophoopt, begint het ijzer uit het heem te bleken en concurreert voor de O2-bindingsplaatsen. Rode bloedcellen verliezen het vermogen om zuurstof te transporteren, waardoor de patiënt blauw in het gezicht wordt. Onverwerkt ijzer, waterstofperoxide en superoxide in de bloedbaan ondergaan de Haber-Weiss- en Fentonreacties, waarbij uiterst reactieve hydroxylradicalen ontstaan die met geweld elektronen onttrekken aan omliggende vetten en DNA, waardoor deze ernstig oxideren. Deze toestand is niet onbekend voor de medische wetenschap. De eigenlijke naam voor dit alles is acute sepsis. We weten dat dit gebeurt in COVID-19 omdat mensen die gestorven zijn aan de ziekte merkbare ferroptosis signaturen hebben in hun weefsels, evenals verschillende andere oxidatieve stress markers zoals nitrotyrosine, 4-HNE, en malondialdehyde. Als je iemand met deze aandoening intubeert, laat je een vrije-radicalenbom ontploffen door de cellen met O2 te voeden. Het is een catch-22, want we hebben zuurstof nodig om Adenosine Triphosphate aan te maken (dus om te leven), maar O2 is ook de precursor van al deze schadelijke radicalen die leiden tot lipide peroxidatie. De juiste behandeling voor ernstige COVID-19 sepsis is niet-invasieve beademing, steroïden, en anti-oxidant infusies. De meeste medicijnen die voor COVID-19 zijn hergebruikt en die enig voordeel laten zien bij het redden van kritisch zieke COVID-19 patiënten zijn antioxidanten. N-acetylcysteïne, melatonine, fluvoxamine, budesonide, famotidine, cimetidine, en ranitidine zijn allemaal antioxidanten. Indomethacine voorkomt ijzer-gedreven oxidatie van arachidonzuur tot isoprostanes. Er zijn krachtige antioxidanten zoals apocynine die nog niet eens getest zijn op COVID-19 patiënten die neutrofielen zouden kunnen ontzenuwen, lipide peroxidatie kunnen voorkomen, endotheel gezondheid kunnen herstellen, en oxygenatie van de weefsels kunnen herstellen. Wetenschappers die iets weten over pulmonale neutrofielen, ARDS, en redoxbiologie weten of vermoeden veel van dit alles al sinds maart 2020. In april 2020 bevestigden Zwitserse wetenschappers dat COVID-19 een vasculaire endotheliitis was. Eind 2020 hadden deskundigen al geconcludeerd dat COVID-19 een vorm van virale sepsis veroorzaakt. Zij weten ook dat sepsis effectief kan worden behandeld met antioxidanten. Niets van deze informatie is nieuw, en toch is er, voor het grootste deel, niet naar gehandeld. Artsen blijven schadelijke intubatietechnieken met hoge PEEP-instellingen gebruiken ondanks een hoge longcompliance en slechte oxygenatie, waardoor een onnoemelijk aantal ernstig zieke patiënten door medische wanpraktijken om het leven komt. Door de manier waarop ze zijn opgebouwd, zullen Randomized Control Trials nooit enig voordeel aantonen voor enig antiviraal middel tegen COVID-19. Niet Remdesivir, niet Kaletra, niet HCQ, en niet Ivermectin. De reden hiervoor is eenvoudig; voor de patiënten die zij voor deze studies hebben gerekruteerd, zoals Oxford’s belachelijke RECOVERY studie, is de interventie te laat om enig positief effect te hebben. Het klinische verloop van COVID-19 is zodanig dat tegen de tijd dat de meeste mensen medische hulp zoeken voor hypoxie, hun virale lading al is afgenomen tot bijna niets. Als iemand ongeveer 10 dagen na blootstelling is en al vijf dagen symptomatisch is, is er nauwelijks nog virus in zijn lichaam, alleen nog cellulaire schade en ontregeling die een hyperinflammatoire reactie op gang heeft gebracht. Het is uit deze groep dat de klinische proeven voor antivirale middelen vrijwel uitsluitend zijn gerekruteerd. In deze trials geven ze antivirale middelen aan ernstig zieke patiënten die geen virus in hun lichaam hebben, alleen een vertraagde hyperinflammatoire reactie, en dan beweren ze absurd dat antivirale middelen geen nut hebben voor de behandeling of preventie van COVID-19. Deze klinische studies rekruteren geen mensen die pre-symptomatisch zijn. Zij testen geen pre-blootstelling of post-blootstelling profylaxe. Dit is net zoiets als een defibrillator gebruiken om alleen flatline schokken te geven, en dan absurd beweren dat defibrillators geen enkel medisch nut hebben wanneer de patiënten weigeren op te staan uit de dood. De interventie is te laat. Deze proeven met antivirale middelen vertonen een systematische, flagrante selectievooringenomenheid. Zij bieden een behandeling die zinloos is voor het specifieke cohort waarvoor zij zich inschrijven. India ging tegen de instructies van de WHO in en gaf opdracht tot profylactisch gebruik van Ivermectine. Ze hebben COVID-19 bijna volledig uitgeroeid. De Indiase Orde van Advocaten in Mumbai heeft strafrechtelijke vervolging ingesteld tegen WHO Chief Scientist Dr. Soumya Swaminathan voor het afraden van het gebruik van Ivermectin. Ivermectine is geen “paarden ontwormingsmiddel”. Ja, het wordt verkocht in de vorm van een veterinaire pasta als een ontwormingsmiddel voor dieren. Het is ook al tientallen jaren beschikbaar in pilvorm voor mensen, als een antiparasitair geneesmiddel. De media hebben onoprecht beweerd dat omdat Ivermectine een antiparasitair middel is, het geen nut heeft als antivirus. Dit is onjuist. Ivermectine is bruikbaar als antiviraal middel. Het blokkeert importine en verhindert zo de nucleaire import, waardoor het virus geen toegang heeft tot de celkernen. Veel geneesmiddelen die momenteel op de markt zijn, hebben meerdere werkingsmechanismen. Ivermectine is zo’n geneesmiddel. Het is zowel antiparasitisch als antiviraal. In Bangladesh kost Ivermectin $1,80 voor een volledige kuur van 5 dagen. Remdesivir, dat giftig is voor de lever, kost $3.120 voor een 5-daagse kuur van het medicijn. Miljarden dollars van het totaal nutteloze Remdesivir werden verkocht aan onze regeringen op kosten van de belastingbetaler, en het bleek totaal nutteloos te zijn voor de behandeling van hyperinflammatoire COVID-19. De media heeft hier nauwelijks aandacht aan besteed. Het verzet tegen het gebruik van generieke Ivermectine is niet gebaseerd op wetenschap. Het is puur financieel en politiek gemotiveerd. Een effectieve interventie zonder vaccin zou de overhaaste goedkeuring door de FDA van gepatenteerde vaccins en medicijnen in gevaar brengen, waarvoor de farmaceutische industrie doorlopend miljarden dollars aan omzet binnen kan harken. De meerderheid van het publiek is wetenschappelijk analfabeet en begrijpt niet wat dit allemaal betekent, dankzij een zielig onderwijssysteem dat hen verkeerd heeft opgevoed. Je mag blij zijn als je 1 op de 100 mensen kunt vinden die ook maar het flauwste idee hebben wat dit allemaal betekent. COVID-19 Transmissie: COVID-19 wordt door de lucht overgedragen. De WHO heeft bij China water bij de wijn gedaan door te beweren dat het virus enkel via druppels wordt overgedragen. Onze eigen CDC beweerde absurd genoeg dat het voornamelijk werd overgedragen door fomite-to-face contact, wat, gezien de snelle verspreiding van Wuhan naar de rest van de wereld, fysisch onmogelijk zou zijn geweest. Het belachelijke geloof in fomite-to-face als primaire wijze van overdracht leidde tot het gebruik van protocollen voor oppervlakte-ontsmetting die tijd, energie, productiviteit en ontsmettingsmiddelen verspilden. De 2-meter richtlijnen zijn absoluut nutteloos. De minimale veilige afstand om zich tegen een aërosolvirus te beschermen is meer dan 2 meter van een besmette persoon verwijderd te zijn, niet dichterbij. Realistisch gezien, is geen enkel openbaar vervoer veilig. Chirurgische maskers beschermen je niet tegen aërosolen. Het virus is te klein en het filtermedium heeft te grote openingen om het eruit te filteren. Ze vangen misschien ademhalingsdruppeltjes op en voorkomen dat het virus wordt uitgestoten door iemand die ziek is, maar ze filteren geen wolk besmettelijke aërosolen als iemand in die wolk zou lopen. De minimale bescherming tegen dit virus is letterlijk een P100 respirator, een PAPR/CAPR, of een 40mm NATO CBRN respirator, idealiter in combinatie met een volledig tyvek of tychem pak, handschoenen en overschoenen, met alle gaten en kieren afgeplakt. Levend SARS-CoV-2 kan mogelijk worden opgespoord in rioolwater en er kan orale-fecale overdracht plaatsvinden. Tijdens de SARS-uitbraak in 2003, in het Amoy Gardens incident, werden honderden mensen besmet door aërosolvormig fecaal materiaal dat uit vloerafvoeren in hun appartementen omhoog kwam. COVID-19 Vaccin gevaren: De vaccins voor COVID-19 zijn niet steriliserend en voorkomen geen infectie of overdracht. Het zijn “lekkende” vaccins. Dit betekent dat ze de evolutionaire druk op het virus wegnemen om minder dodelijk te worden. Het betekent ook dat de gevaccineerden perfecte dragers zijn. Met andere woorden, degenen die gevaccineerd zijn vormen een bedreiging voor de ongevaccineerden, niet andersom. Alle COVID-19 vaccins die momenteel in gebruik zijn, hebben minimale tests ondergaan, met zeer versnelde klinische proeven. Hoewel zij ernstige ziekte lijken te beperken, blijft het veiligheidsprofiel op lange termijn van deze vaccins onbekend. Sommige van deze zogenaamde “vaccins” maken gebruik van een niet geteste nieuwe technologie die nog nooit eerder in vaccins is gebruikt. Traditionele vaccins maken gebruik van verzwakt of gedood virus om een immuunrespons te stimuleren. De vaccins van Moderna en Pfizer-BioNTech doen dat niet. Zij zouden bestaan uit een intramusculaire injectie met een suspensie van lipide-nanodeeltjes gevuld met boodschapper-RNA. De manier waarop zij een immuunrespons opwekken is door samensmelting met cellen in de schouder van de ontvanger van het vaccin, endocytose te ondergaan, hun mRNA-lading in die cellen vrij te geven, en vervolgens de ribosomen in die cellen te gebruiken om ter plaatse gemodificeerde SARS-CoV-2 Spike-eiwitten te synthetiseren. Deze gemodificeerde Spike-eiwitten migreren vervolgens naar het celoppervlak, waar zij door een transmembraandomein op hun plaats worden verankerd. Het adaptieve immuunsysteem detecteert het niet-menselijke virale eiwit dat door deze cellen tot expressie wordt gebracht, en vormt vervolgens antilichamen tegen dat eiwit. Dit zou bescherming bieden tegen het virus, doordat het aanpassingsimmuunsysteem wordt getraind om antilichamen tegen de Spike op het eigenlijke virus te herkennen en te produceren. De vaccins van J&J en AstraZeneca doen iets soortgelijks, maar gebruiken een adenovirusvector voor de toediening van genetisch materiaal in plaats van een lipide nanodeeltje. Deze vaccins zijn geproduceerd of gevalideerd met behulp van foetale cellijnen HEK-293 en PER.C6, waartegen mensen met bepaalde religieuze overtuigingen sterk bezwaar kunnen hebben. De vaccinproducenten beweren dat het vaccin in de schoudercellen blijft zitten en dat de SARS-CoV-2 Spike die door deze cellen wordt geproduceerd en tot expressie gebracht op basis van het genetisch materiaal van het vaccin, onschadelijk en inert is, dankzij de invoeging van prolines in de Spike-sequentie om deze in de prefusieconformatie te stabiliseren, waardoor wordt voorkomen dat de Spike actief wordt en met andere cellen versmelt. Uit een farmacokinetische studie uit Japan is echter gebleken dat de lipidennanodeeltjes en het mRNA van het Pfizer-vaccin niet in de schouder bleven, maar bioaccumuleerden in veel verschillende organen, waaronder de voortplantingsorganen en de bijnieren, wat betekent dat de gemodificeerde Spike letterlijk overal tot uiting komt. Deze lipide nanodeeltjes kunnen bij een enkeling met pech anafylaxie veroorzaken, maar veel verontrustender is de ongereguleerde expressie van Spike in verschillende somatische cellijnen ver van de injectieplaats en de onbekende gevolgen daarvan. Boodschapper-RNA wordt gewoonlijk verbruikt onmiddellijk nadat het in het lichaam is geproduceerd, waarbij het door een ribosoom wordt vertaald in een eiwit. Het mRNA van het COVID-19 vaccin wordt buiten het lichaam geproduceerd, lang voordat het door een ribosoom wordt vertaald. In de tussentijd kan het schade oplopen als het onvoldoende wordt bewaard. Wanneer een ribosoom probeert een beschadigde streng mRNA te vertalen, kan het vastlopen. Wanneer dit gebeurt, wordt het ribosoom nutteloos voor het vertalen van eiwitten, omdat er nu een stuk mRNA in vastzit, zoals een kantkaart in een oude ponskaartlezer. Het hele ding moet worden opgeruimd en nieuwe ribosomen worden gesynthetiseerd om het te vervangen. In cellen met een lage ribosoomrotatie, zoals zenuwcellen, kan dit leiden tot verminderde eiwitsynthese, cytopathische effecten, en neuropathieën. Bepaalde eiwitten, waaronder SARS-CoV-2 Spike, hebben proteolytische splitsingsplaatsen die in feite lijken op kleine stippellijntjes die zeggen “knip hier”, die de eigen proteasen (in wezen moleculaire scharen) van een levend organisme aantrekken om ze te knippen. Het is mogelijk dat S1 proteolytisch van S2 wordt gesplitst, waardoor actief S1 in de bloedbaan terechtkomt, terwijl de S2-“steel” achterblijft in het membraan van de cel die het eiwit tot expressie heeft gebracht. SARS-CoV-2 Spike heeft een superantigene regio (SAg), die extreme ontsteking kan bevorderen. In één studie werd vastgesteld dat anti-Spike-antilichamen functioneren als auto-antilichamen en de eigen cellen van het lichaam aanvallen. Mensen die zijn ingeënt met COVID-19-vaccins hebben bloedklonters, myocarditis, Guillain-Barre-syndroom, Bell’s Palsy en multiple sclerose-opflakkeringen ontwikkeld, wat erop wijst dat het vaccin auto-immuunreacties tegen gezond weefsel bevordert. SARS-CoV-2 Spike bindt zich niet alleen aan ACE2. Vermoed werd dat het ook regio’s heeft die binden aan basigin, integrins, neuropilin-1, en bacteriële lipopolysacchariden. SARS-CoV-2 Spike kan op zichzelf elk van deze dingen binden en als ligand voor hen fungeren, waardoor ongespecificeerde en waarschijnlijk zeer ontstekingsbevorderende cellulaire activiteit op gang wordt gebracht. SARS-CoV-2 Spike bevat een ongebruikelijk PRRA-insert dat een furinesplitsingsplaats vormt. Furine is een alomtegenwoordig menselijk protease, waardoor dit een ideale eigenschap voor de Spike is, die het een hoge mate van celtropisme geeft. Geen enkel wild-type SARS-achtig coronavirus dat verwant is aan SARS-CoV-2 bezit deze eigenschap, waardoor het zeer verdacht is, en misschien een teken van menselijke manipulatie. SARS-CoV-2 Spike heeft een prionachtig domein dat zijn besmettelijkheid verhoogt. Het Spike S1 RBD kan zich binden aan heparine-bindende eiwitten en amyloïde aggregatie bevorderen. Bij de mens zou dit kunnen leiden tot Parkinson, Lewy Body Dementie, vroegtijdige Alzheimer, of diverse andere neurodegeneratieve ziekten. Dit is zeer verontrustend omdat SARS-CoV-2 S1 in staat is de bloed-hersenbarrière te beschadigen en binnen te dringen in de hersenen. Het is ook in staat de doorlaatbaarheid van de bloed-hersenbarrière voor andere moleculen te vergroten. SARS-CoV-2 kan, net als andere betacoronavirussen, Dengue-achtige ADE’s vertonen, oftewel antilichaamafhankelijke versterking van de ziekte. Voor degenen die het niet weten: sommige virussen, waaronder betacoronavirussen, hebben een kenmerk dat ADE wordt genoemd. Er bestaat ook zoiets als “Original Antigenic Sin”, waarbij het lichaam er de voorkeur aan geeft antilichamen aan te maken op basis van eerder aangetroffen virusstammen boven nieuw aangetroffen virusstammen. Bij ADE worden antilichamen van een eerdere infectie niet-neutraliserend als gevolg van mutaties in de virus-eiwitten. Deze niet-neutraliserende antilichamen fungeren dan als Trojaanse paarden, waardoor levend, actief virus via hun Fc-receptorpaden naar macrofagen kan worden getrokken, zodat het virus immuuncellen kan infecteren die het eerder niet had kunnen infecteren. Het is bekend dat dit gebeurt bij knokkelkoorts; wanneer iemand ziek wordt van knokkelkoorts, herstelt en vervolgens een andere stam oploopt, kan hij zeer, zeer ziek worden. Als iemand wordt ingeënt met mRNA op basis van de Spike van de oorspronkelijke Wuhan-stam van SARS-CoV-2 en vervolgens wordt besmet met een toekomstige, gemuteerde stam van het virus, kan hij ernstig ziek worden. Met andere woorden, het is mogelijk dat vaccins iemand overgevoelig maken voor ziekte. Er is een precedent hiervoor in de recente geschiedenis. Het Dengvaxia-vaccin van Sanofi tegen knokkelkoorts mislukte omdat het immuunsensibilisatie veroorzaakte bij mensen van wie het immuunsysteem niet tegen knokkelkoorts bestand was. Bij muizen die waren geïmmuniseerd tegen SARS-CoV en werden uitgedaagd met het virus, een nauwe verwant van SARS-CoV-2, ontwikkelden zij immuunsensibilisatie, Th2-immunopathologie en eosinofiele infiltratie in hun longen. Er is ons verteld dat mRNA-vaccins tegen SARS-CoV-2 niet in het menselijk genoom kunnen worden opgenomen, omdat boodschapper-RNA niet in DNA kan worden omgezet. Dit is onjuist. Er zijn elementen in menselijke cellen, LINE-1 retrotransposons genaamd, die wel degelijk mRNA in een menselijk genoom kunnen integreren door endogene omgekeerde transcriptie. Omdat het in de vaccins gebruikte mRNA gestabiliseerd is, blijft het langer in de cellen rondhangen, waardoor de kans dat dit gebeurt toeneemt. Als het gen voor SARS-CoV-2 Spike wordt geïntegreerd in een deel van het genoom dat niet stil is en daadwerkelijk een eiwit tot expressie brengt, is het mogelijk dat mensen die dit vaccin nemen de rest van hun leven continu SARS-CoV-2 Spike uit hun somatische cellen tot expressie brengen. Door mensen in te enten met een vaccin dat ervoor zorgt dat hun lichaam in situ Spike produceert, worden zij ingeënt met een pathogeen eiwit. Een toxine dat op lange termijn kan leiden tot ontstekingen, hartproblemen en een verhoogd risico op kanker. Op de lange termijn kan het ook leiden tot neurodegeneratieve ziekten. Absoluut niemand zou onder welke omstandigheden dan ook verplicht moeten worden om dit vaccin te nemen, en in feite zou de vaccinatiecampagne onmiddellijk moeten worden stopgezet. COVID-19 criminele samenzwering: Het vaccin en het virus zijn door dezelfde mensen gemaakt. In 2014 was er een moratorium op SARS gain-of-function onderzoek dat duurde tot 2017. Dit onderzoek werd niet stopgezet. In plaats daarvan werd het uitbesteed, waarbij de federale subsidies werden witgewassen via ngo’s. Ralph Baric is viroloog en SARS-deskundige aan UNC Chapel Hill in North Carolina. Hij is degene naar wie Anthony Fauci verwees toen hij voor het Congres volhield dat als er al onderzoek naar de werking van SARS werd gedaan, dit in Noord-Carolina gebeurde. Dit was een leugen. Anthony Fauci loog voor het Congres. Een misdrijf. Ralph Baric en Shi Zhengli zijn collega’s en hebben samen artikelen geschreven. Ralph Baric begeleidde Shi Zhengli in zijn manipulatietechnieken, met name seriële passage, wat resulteert in een virus dat lijkt alsof het op natuurlijke wijze is ontstaan. Met andere woorden, ontkenbare biowapens. Seriële passage in gehumaniseerde hACE2-muizen kan iets als SARS-CoV-2 hebben voortgebracht. De financiering voor het “gain-of-function” onderzoek dat wordt uitgevoerd aan het Wuhan Institute of Virology kwam van Peter Daszak. Peter Daszak leidt een NGO genaamd EcoHealth Alliance. EcoHealth Alliance ontving miljoenen dollars aan subsidies van het National Institutes of Health/National Institute of Allergy and Infectious Diseases (dat wil zeggen, Anthony Fauci), het Defense Threat Reduction Agency (onderdeel van het Amerikaanse Ministerie van Defensie), en het United States Agency for International Development. NIH/NIAID droeg een paar miljoen dollar bij, en DTRA en USAID droegen elk tientallen miljoenen dollars bij aan dit onderzoek. In totaal ging het om meer dan honderd miljoen dollar. EcoHealth Alliance besteedde deze subsidies uit aan het Wuhan Institute of Virology, een laboratorium in China met een zeer twijfelachtige reputatie op het gebied van veiligheid en slecht opgeleid personeel, zodat zij “gain-of-function”-onderzoek konden verrichten, niet in hun sjieke P4-laboratorium, maar in een niveau 2-laboratorium waar technici niets meer droegen dan misschien een haarnetje, latex handschoenen en een chirurgisch masker, in plaats van de bubbelpakken die worden gebruikt bij het werken met gevaarlijke virussen. Chinese wetenschappers in Wuhan meldden dat ze routinematig werden gebeten en ondergeplast door laboratoriumdieren. Waarom iemand dit gevaarlijke en delicate werk zou uitbesteden aan de Volksrepubliek China, een land dat berucht is om industriële ongelukken en enorme explosies die honderden levens hebben geëist, is mij een raadsel, tenzij het de bedoeling was om opzettelijk een pandemie te veroorzaken. In november 2019 ontwikkelden drie technici van het Wuhan Institute of Virology symptomen die overeenkwamen met een griepachtige ziekte. Anthony Fauci, Peter Daszak, en Ralph Baric wisten meteen wat er gebeurd was, omdat er achterkanalen bestaan tussen dit laboratorium en onze wetenschappers en ambtenaren. 12 december 2019 tekende Ralph Baric een Material Transfer Agreement (in wezen een NDA) om Coronavirus mRNA-vaccin gerelateerde materialen te ontvangen die gezamenlijk eigendom waren van Moderna en NIH. Pas een hele maand later, op 11 januari 2020, stuurde China ons naar verluidt de sequentie van wat bekend zou worden als SARS-CoV-2. Moderna beweert, nogal absurd, dat ze een werkend vaccin hebben ontwikkeld op basis van deze sequentie in minder dan 48 uur. Stephane Bancel, de huidige CEO van Moderna, was voorheen CEO van bioMerieux, een Franse multinational gespecialiseerd in medische diagnostische technologie, opgericht door ene Alain Merieux. Alain Merieux was een van de personen die heeft meegewerkt aan de bouw van het P4-laboratorium van het Wuhan Institute of Virology. De sequentie die wordt opgegeven als de meest nabije verwant van SARS-CoV-2, RaTG13, is geen echt virus. Het is een vervalsing. Deze is gemaakt door met de hand een gensequentie in een database in te voeren, om een dekmantel te creëren voor het bestaan van SARS-CoV-2, dat hoogstwaarschijnlijk een “gain-of-function chimera” is die in het Wuhan Institute of Virology is geproduceerd en ofwel per ongeluk is uitgelekt, ofwel opzettelijk is vrijgegeven. Het dierlijke reservoir van SARS-CoV-2 is nooit gevonden. Dit is geen “theorie” van een samenzwering. Het is een criminele samenzwering, waarbij mensen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van Moderna’s mRNA-1273 direct verbonden zijn met het Wuhan Institute of Virology en hun “gain-of-function” onderzoek met zeer weinig of geen graden van scheiding. Het papieren spoor is duidelijk. De theorie van het lekken van laboratoria is onderdrukt omdat het trekken aan die draad onvermijdelijk leidt tot de conclusie dat er genoeg indirect bewijs is om Moderna, het NIH, het WIV, en zowel het vaccin als het ontstaan van het virus met elkaar in verband te brengen. In een normaal land zou dit onmiddellijk hebben geleid tot ’s werelds grootste RICO en massamoord zaak. Anthony Fauci, Peter Daszak, Ralph Baric, Shi Zhengli, en Stephane Bancel, en hun medeplichtigen, zouden zijn aangeklaagd en vervolgd tot het uiterste van de wet. In plaats daarvan werden miljarden van ons belastinggeld aan de daders toegekend. De FBI deed een inval bij Allure Medical in Shelby Township ten noorden van Detroit voor het factureren aan de verzekering van “frauduleuze COVID-19 kuren”. De behandeling die ze gebruikten? Intraveneuze vitamine C. Een anti-oxidant. Wat, zoals hierboven beschreven, een volledig geldige behandeling is voor COVID-19-geïnduceerde bloedvergiftiging, en inderdaad, nu deel uitmaakt van het MATH+ protocol, ontwikkeld door Dr. Paul E. Marik. De FDA heeft ranitidine (Zantac) verboden vanwege vermeende NDMA (N-nitrosodimethylamine) verontreiniging. Ranitidine is niet alleen een H2-blokker die als maagzuurremmer wordt gebruikt, maar heeft ook een krachtige anti-oxidant werking, die hydroxylradicalen wegvangt. Hierdoor is het nuttig bij de behandeling van COVID-19. De FDA heeft ook geprobeerd om N-acetylcysteïne, een onschadelijk aminozuursupplement en antioxidant, uit de schappen te halen, en dwong Amazon om het uit hun online winkel te verwijderen. Dit laat ons achter met een huiveringwekkende vraag: heeft de FDA bewust antioxidanten onderdrukt die nuttig zijn voor de behandeling van COVID-19 sepsis als onderdeel van een criminele samenzwering tegen het Amerikaanse publiek? Het establishment werkt samen met, en faciliteert, de ergste criminelen in de geschiedenis van de mensheid, en onderdrukt actief niet-vaccin behandelingen en therapieën om ons te dwingen de producten van deze criminelen in ons lichaam te injecteren. Dit is absoluut onaanvaardbaar. COVID-19 Vaccin Ontwikkeling en Verbanden met Transhumanisme: Dit deel behandelt enkele meer speculatieve aspecten van de pandemie en de reactie van het medisch en wetenschappelijk establishment daarop, alsmede de verontrustende verbanden tussen wetenschappers die betrokken waren bij vaccinonderzoek en wetenschappers wier werk het samenvoegen van nanotechnologie met levende cellen betrof. Op 9 juni 2020 werd Charles Lieber, een nanotechnologie-onderzoeker uit Harvard met tientallen jaren ervaring, door de DOJ aangeklaagd wegens fraude. Charles Lieber ontving miljoenen dollars aan subsidies van het Amerikaanse Ministerie van Defensie, met name de militaire denktanks DARPA, AFOSR en ONR, alsmede NIH en MITRE. Zijn specialiteit is het gebruik van silicium nanodraden in plaats van patch clamp elektroden om intracellulaire activiteit te monitoren en te moduleren, iets waar hij de afgelopen twintig jaar aan Harvard aan heeft gewerkt. Hij zou in China aan batterijen van siliciumnanodraden hebben gewerkt, maar geen van zijn collega’s kan zich herinneren dat hij ooit in zijn leven aan batterijtechnologie heeft gewerkt; al zijn onderzoek heeft betrekking op bionanotechnologie, of de vermenging van nanotech met levende cellen. De aanklacht had betrekking op zijn samenwerking met de Wuhan University of Technology. Hij had, tegen de voorwaarden van zijn DOD-subsidies in, geld aangenomen van het “Thousand Talents”-plan van de Volksrepubliek China, een programma dat de Chinese regering gebruikt om westerse wetenschappers om te kopen in het delen van geheime O&O-informatie die door de PLA kan worden geëxploiteerd voor strategisch voordeel. Charles Lieber beschrijft in zijn eigen artikelen het gebruik van silicium nanodraden voor hersen-computer interfaces, of “neural lace” technologie. In zijn werk wordt beschreven hoe neuronen hele silicium nanodraden of delen daarvan kunnen endocytoseëren, waardoor neuronale activiteit kan worden bewaakt en zelfs gemoduleerd. Charles Lieber was een collega van Robert Langer. Samen met Daniel S. Kohane werkten zij aan een paper waarin kunstmatige weefselschalen worden beschreven die in een menselijk hart kunnen worden geïmplanteerd om de activiteit ervan op afstand te controleren. Robert Langer, een MIT-alumnus en expert in nanotech medicijnafgifte, is een van de medeoprichters van Moderna. Zijn nettowaarde bedraagt nu 5,1 miljard dollar dankzij de verkoop van het mRNA-1273-vaccin van Moderna. Zowel de bibliografieën van Charles Lieber als die van Robert Langer beschrijven in wezen technieken om de mens te verbeteren, d.w.z. transhumanisme. Klaus Schwab, de oprichter van het World Economic Forum en de architect achter de zogenaamde “Great Reset”, spreekt in zijn boeken al lang over de “vermenging van biologie en machines”. Sinds deze onthullingen is het onafhankelijke onderzoekers ter ore gekomen dat de COVID-19 vaccins mogelijk gereduceerde grafeenoxide nanodeeltjes bevatten. Japanse onderzoekers hebben ook onverklaarbare verontreinigingen gevonden in COVID-19 vaccins. Grafeenoxide is een anxiolyticum. Er is aangetoond dat het de angst van laboratoriummuizen vermindert wanneer het in hun hersenen wordt geïnjecteerd. Gezien de neiging van SARS-CoV-2 Spike om de bloed-hersenbarrière te compromitteren en de permeabiliteit ervan te verhogen, is het inderdaad het perfecte eiwit om hersenweefsel voor te bereiden op de extravasatie van nanodeeltjes uit de bloedbaan en in de hersenen. Grafeen is ook zeer geleidend en, in sommige omstandigheden, paramagnetisch. In 2013, onder de regering Obama, lanceerde DARPA het BRAIN-initiatief; BRAIN is een acroniem voor Brain Research Through Advancing Innovative Neurotechnologies®. Dit programma behelst de ontwikkeling van hersen-computerinterfacetechnologieën voor het leger, met name niet-invasieve, injecteerbare systemen die bij verwijdering minimale schade aan hersenweefsel toebrengen. Verondersteld wordt dat deze technologie zal worden gebruikt voor het genezen van gewonde soldaten met traumatisch hersenletsel, de directe hersenbesturing van prothetische ledematen, en zelfs nieuwe vermogens zoals het besturen van drones met de eigen geest. Er zijn verschillende methoden voorgesteld om dit te bereiken, waaronder optogenetica, magnetogenetica, ultrageluid, geïmplanteerde elektroden, en transcraniële elektromagnetische stimulatie. In alle gevallen is het doel lees- of schrijfbevoegdheid over neuronen te verkrijgen, hetzij door ze te stimuleren en af te tasten, hetzij door ze bijzonder gevoelig te maken voor stimulatie en af tasten. Het idee van het wijdverbreide gebruik van BCI-technologie, zoals het Neuralink-apparaat van Elon Musk, geeft echter aanleiding tot veel bezorgdheid over privacy en persoonlijke autonomie. Het aflezen van neuronen is op zichzelf al problematisch genoeg. Draadloze hersencomputerinterfaces kunnen interageren met de huidige of toekomstige draadloze GSM-infrastructuur, waardoor bezorgdheid ontstaat over de veiligheid van neurologische gegevens. Een hacker of andere kwaadwillende kan dergelijke netwerken compromitteren om de hersengegevens van mensen te verkrijgen, en deze vervolgens voor snode doeleinden exploiteren. Een apparaat dat in staat is naar menselijke neuronen te schrijven, en niet alleen van hen te lezen, geeft echter aanleiding tot een andere, nog ernstiger reeks ethische problemen. Een BCI die in staat is de inhoud van iemands geest voor onschuldige doeleinden te veranderen, zoals het projecteren van een heads-up display op het visuele centrum van de hersenen of het zenden van audio naar iemands auditieve cortex, zou theoretisch ook in staat zijn stemming en persoonlijkheid te veranderen, of misschien zelfs iemands wil te onderwerpen en hem volkomen gehoorzaam te maken aan het gezag. Deze technologie zou de natte droom van een tiran zijn. Stel je soldaten voor die hun eigen landgenoten zonder aarzeling zouden neerschieten, of hulpeloze horigen die genoegen nemen met een leven in een letterlijk hondenhok. BCI’s zouden kunnen worden gebruikt om zonder scrupules de waarneming van elementaire zaken als emoties en waarden te veranderen, door de drempels van mensen voor verzadiging, geluk, woede, walging, enzovoort te veranderen. Dit is niet onbelangrijk. Iemands hele gedragsregime kan worden veranderd door een BCI, met inbegrip van dingen als het onderdrukken van zijn eetlust of verlangen naar vrijwel alles uit de behoeftehiërarchie van Maslow. Alles is mogelijk wanneer je directe toegang hebt tot iemands brein en de inhoud ervan. Iemand die zwaarlijvig is kan een afkeer krijgen van voedsel. Van iemand die onvrijwillig celibatair is, kan het libido worden uitgeschakeld, zodat hij niet eens meer naar seks verlangt. Iemand die racistisch is, kan gedwongen worden verrukking te voelen over het samenleven met mensen van een ander ras. Iemand die gewelddadig is, kan gedwongen worden zachtmoedig en onderdanig te zijn. Deze dingen klinken u misschien goed in de oren als u een tiran bent, maar voor normale mensen is het idee dat de persoonlijke autonomie in zo’n mate wordt overruled ontstellend. Voor de rijken zouden neurale veters een ongeëvenaarde zegen zijn, die hen de mogelijkheid zouden geven hun intelligentie te verhogen met neuroprothesen (d.w.z. een “exocortex”), en onweerstaanbare bevelen rechtstreeks in de geest van hun met BCI’s uitgeruste bedienden te geven, zelfs fysiek of seksueel misbruikende bevelen die zij normaal zouden weigeren. Als het vaccin een methode is om heimelijk een injecteerbare BCI in miljoenen mensen in te brengen zonder hun medeweten of toestemming, dan zijn we getuige van de opkomst van een tiranniek regime zoals nog nooit eerder vertoond op deze planeet, een regime dat volledig van plan is iedere man, vrouw en kind van zijn vrije wil te beroven. Onze gebreken zijn wat ons menselijk maakt. Een utopie die bereikt wordt door mensen hun vrije wil te ontnemen is helemaal geen utopie. Het is een monomane nachtmerrie. Bovendien zijn de mensen die over ons heersen types van de Duistere Triade die niet te vertrouwen zijn met zulke macht. Stel je voor dat je wordt geslagen en seksueel misbruikt door een rijke en machtige psychopaat en dat je gedwongen wordt erom te lachen omdat je zenuwstelsel je geen andere keus laat dan je meester te gehoorzamen. De elites gaan met deze technologie aan de haal zonder de mensen enige ruimte te geven om zich vragen te stellen over de sociale of ethische gevolgen, of om regelgevende kaders op te stellen die ervoor zorgen dat onze persoonlijke agency en autonomie niet door deze apparaten worden overruled. Ze doen dit omdat ze heimelijk dromen van een toekomst waarin ze je slechter kunnen behandelen dan een dier en je niet eens kunt terugvechten. Als dit duivelse plan wordt doorgezet, zal dat het einde betekenen van de mensheid zoals wij die kennen. Conclusies: De huidige pandemie is veroorzaakt en in stand gehouden door de gevestigde orde, door het gebruik van een virus dat is ontwikkeld in een aan de PLA verbonden Chinees laboratorium voor bio-oorlogsvoering, met behulp van Amerikaans belastinggeld en Franse expertise. Dit onderzoek werd uitgevoerd onder het volslagen belachelijke eufemisme van ” gain-of-function” onderzoek, dat zogenaamd wordt uitgevoerd om te bepalen welke virussen het grootste potentieel hebben voor zoönotische verspreiding en om daar preventief tegen te vaccineren of te waken. Gain-of-function-bedreigingsonderzoek, ook bekend als “zorgwekkend onderzoek voor tweeërlei gebruik”, of DURC, is biowapenonderzoek met een andere, vriendelijker klinkende naam, gewoon om het taboe te vermijden het te noemen wat het eigenlijk is. Het is altijd biowapenonderzoek geweest. De mensen die dit onderzoek uitvoeren beseffen heel goed dat zij wilde pathogenen nemen die niet besmettelijk zijn voor de mens en deze besmettelijker maken, vaak met subsidies van militaire denktanks die hen hiertoe aanmoedigen. Hun motieven zijn duidelijk en helder voor iedereen die heeft opgelet. Deze megalomanen hebben de pensioenfondsen van de vrije wereld geplunderd. Wall Street is insolvent en heeft sinds eind 2019 een voortdurende liquiditeitscrisis. Het doel is nu om totale, volledige fysieke, mentale en financiële controle over de mensheid uit te oefenen voordat we ons realiseren hoe erg we zijn afgeperst door deze maniakken. De pandemie en haar reactie dienden meerdere doelen voor de Elite: • Het verhullen van een depressie, veroorzaakt door de woekerplundering van onze economieën door renteniers-kapitalisten en afwezige eigenaars die absoluut niets van waarde voor de samenleving produceren. In plaats van een zeer voorspelbaar Occupy Wall Street Deel II, konden de elites en hun handlangers op televisie verschijnen en zichzelf afschilderen als wijze en almachtige redders in plaats van de plunderende kliek van verachtelijke landpiraten die ze zijn. • Kleine bedrijven vernietigen en de middenklasse uithollen. • Het overhevelen van triljoenen dollars aan rijkdom van het Amerikaanse publiek naar de zakken van miljardairs en speciale belangen. • Handel met voorkennis, het kopen van aandelen in biotech-bedrijven en het shorten van fysieke bedrijven en reisorganisaties, met als doel persoonlijke handel en toerisme te laten instorten en te vervangen door elektronische handel en dienstverlening. • Het creëren van een casus belli voor oorlog met China, ons aanmoedigen hen aan te vallen, Amerikaanse levens en schatten verspillen en ons op de rand van een nucleair armageddon brengen. • Het opzetten van technologische en bioveiligheidskaders voor bevolkingscontrole en technocratisch-socialistische “slimme steden” waar ieders bewegingen despotisch worden bijgehouden, dit alles in afwachting van wijdverbreide automatisering, werkeloosheid en voedseltekorten, door het valse mom van een vaccin te gebruiken om medewerking af te dwingen. • Elk van deze dingen zou een wrede verkrachting van de Westerse samenleving betekenen. • Alles bij elkaar genomen, is het onvoorstelbaar; het is een complete omkering van onze meest gekoesterde waarden. Wat is het doel van dit alles? Men kan alleen maar speculeren over de motieven van de daders, maar wij hebben enkele theorieën. De Elites proberen de ladder op te trekken, de opwaartse mobiliteit voor grote delen van de bevolking uit te wissen, politieke tegenstanders en andere “ongewensten” uit te roeien, en de rest van de mensheid aan de leiband te leggen, door onze toegang tot bepaalde goederen en diensten die zij als “zeer belastend” hebben bestempeld, zoals autogebruik, toerisme, vleesconsumptie, enzovoort, te rantsoeneren. Natuurlijk zullen zij hun eigen luxe blijven houden, als onderdeel van een streng kaste-systeem dat verwant is aan het feodalisme. Waarom doen ze dit? Simpel. De Elites zijn Neo-Malthusianisten en geloven dat we overbevolkt zijn en dat de uitputting van hulpbronnen de beschaving binnen enkele decennia zal laten instorten. Ze hebben niet noodzakelijkerwijs ongelijk in deze overtuiging. We zijn overbevolkt, en we verbruiken te veel grondstoffen. Maar het orkestreren van zo’n gruwelijke en moorddadige machtsgreep als reactie op een dreigende crisis toont aan dat zij niets dan de grootste minachting hebben voor hun medemens. Voor diegenen die deelnemen aan deze walgelijke farce zonder enig begrip van wat ze doen, hebben we één woord voor jullie. Stop. U brengt onherstelbare schade toe aan uw land en aan uw medeburgers. Voor hen die deze waarschuwing lezen en wel weten en begrijpen wat zij doen en hoe miljoenen onschuldige mensen hierdoor onrechtvaardig worden benadeeld, hebben wij nog een paar woorden. Vervloekt zijt gij tot de hel. Jullie zullen Amerika en de Vrije Wereld niet vernietigen, en je zult je nieuwe wereld orde niet krijgen. Daar zullen we voor zorgen. Copyright © 2021 door Anatole Sala. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven. COVID-19 VACCIN DOSSIER Sluitend bewijs: Covid-19 was gepland om de Nieuwe Wereldorde te lanceren Volg Frontnieuws op Telegram Frontnieuws | 28 september 2021 om 21:50 | Tags: Covid-19 vaccinGreat Reset | Categorieën: ArtikelenCovid-19 vaccinGreat Reset | URL: https://www.frontnieuws.com/?p=39022 Reageren    Bekijk alle reacties   Afmelden om geen berichten meer te ontvangen van Frontnieuws.
Verander je e-mail instellingen in Beheer abonnementen.
   

De Anunnaki, het begon 400.000 jaar geleden en het gebeurt nog steeds

Toch zou je denk ik over dat onderwerp eens een boek moeten lezen. Doordat een man, Zacharia Sitchin, er zijn levenswerk van heeft gemaakt om de kleitabletten van de Soemeriërs te lezen en voor ons te vertalen is er vrij veel uit die tijd bekend. Het gaat over de oudste beschaving op Aarde, de Soemeriërs dus. Die kleitabletten zijn wel is waar voor een flink deel verloren gegaan, maar doordat de verwoesting waarbij dat gebeurde ook een heel grote brand was zijn een groot aantal van die kleitabletten gebakken en daardoor juist bewaard.

De geschiedenis die op die tabletten staat vertelt over een volk, de Anunnaki, dat hier op Aarde leefde. Ze kwamen overigens niet van de Aarde, maar van een andere planeet. Het waren heel grote mensen. Verhalen vertellen over mensen van twee en een halve tot drie meter lang. Ook werden ze volgens de verhalen gemakkelijk meer dan duizend jaar oud – denk aan de bijbelse figuur Methusalem, die meer dan negenhonderd jaar oud werd. Hoe dan ook, over die Anunnaki gaan vreemde verhalen. Zo wordt er geschreven dat ze hier waren gekomen om goud te halen. Goud hadden ze nodig om de atmosfeer van hun eigen planeet te redden. Wij, hier op Aarde weten intussen dat met aluminium ionen veranderingen in de atmosfeer bewerkstelligd kunnen worden. Zij gebruikten daar goud voor. Hun eigen planeet was er slecht aan toe omdat de atmosfeer zwaar beschadigd was. De verhalen over de Anunnaki tonen dat het ondanks dat ze zo oud konden worden helemaal geen vriendelijke, vredelievende mensen waren. Met hun atoomwapens hadden ze de atmosfeer van hun eigen planeet zwaar beschadigd en daarvoor hadden ze goud nodig. Op hun planeet, Nibiru, werd dat niet of niet voldoende gevonden.

Rond 200.000 jaar geleden kwamen de Anunnaki werkers in opstand. Ze wilden niet meer het zware werk in de goudmijnen doen. Het goud was echter absoluut nodig. Dus bedachten de Anunnaki geleerden een plan. Ik denk dat je je wel kunt voorstellen dat mensen die interplanetaire reizen kunnen maken wel aardig wat wetenschap in huis hebben en dat was ook zo. Ze besloten slaven te maken. Door hun eigen genetisch materiaal te kruisen met dat van de hier aanwezige mensachtigen (homoniden), waarbij de vruchten in eerste instantie moesten worden gebaard door Anunnaki vrouwen, ontwikkelden ze… ja, inderdaad, het begin van ons. De oorspronkelijke bedoeling was dat wij alleen maar meisjes zouden zijn. Wel met voldoende verstand natuurlijk, anders hadden ze niets aan ons. Maar ja, wetenschappers – dat is ons door de eeuwen heen ook wel gebleken – die houd je niet tegen, die experimenteren en vinden uit. Zo kwam het dat er op een gegeven moment er toch ook wel mannen gemaakt werden.

Ja, en nu moet ik even een citaat uit de Bijbel overnemen. Het boek licht naast me op mijn bureau en ik kopieer Genesis 6 vers 2 en 3:

2.Dat Gods zonen de dochteren der mensen aanzagen, dat zij schoon waren, en zij namen zich vrouwen, uit allen die zij verkozen hadden.

3. Toen zeide de HEERE: Mijn geest zal niet in eeuwigheid twisten met den mensch, dewijl hij ook vleesch is; doch zijne dagen zullen zijn honderd en twintig jaren.

Welnu, de bijbelvaste gelovigen zullen mij het nu volgende commentaar op deze twee Bijbelverzen niet in dank afnemen, maar het wordt echt hoog tijd dat de ware loop van de geschiedenis duidelijk wordt, vooral ook omdat we er nog steeds middenin zitten.

In de eerste plaats dan: de God waarover de Bijbel spreekt in Genesis was een Anunnaki. Zij hebben ons gemaakt als slaven door hun eigen DNA te gebruiken en de kruisen met wat ze hier vonden. Het was dus geen liefhebbende God die ons schiep, het was een zeer geleerde slavenfokker. Aanvankelijk verzette hun leider op Aarde, Enlil, zich heftig tegen mensen van beide geslachten. Het ging ook prachtig, de Anunnaki mannen paarden met de gekweekte vrouwtjes en produceerden zo gaandeweg voldoende slaven. De eerste keer dat Enlil twee mensen echter erop betrapte dat ze het spelletje van de paring ook wel leuk vonden, gooide hij ze uit de beschermde omgeving (denk aan de hof van Eden van het Bijbelverhaal) Het ging dus niet om een appel die de verboden vrucht was, nee, het ging on seks dat in Christelijke kringen hier en daar nog steeds als zonde wordt gezien. Uiteindelijk lees je in Genesis 2 vers 3 dat hij zich erbij neerlegde dat wij het ook gezellig met elkaar deden, maar wel met een heel gemene beperking. Wij konden niet ouder worden dan 120 jaar.

Eerder heb ik al eens geschreven over hoe dat nu werkt.

Aan het eind van elk chromosoom (DNA) zit een reeks stukjes, telomeren, die geen erfelijke informatie bevatten, maar die nodig zijn bij de vernieuwing van de cellen. Bij ons valt er bij elke celdeling een stukje af. Daardoor wordt de telomeren reeks steeds korter en als ze op zijn kan de cel zich niet meer delen en een vervanger vormen. Dat proces noemen wij veroudering en leidt uiteindelijk tot de dood, zelfs als je je hele leven kerngezond honderdtwintig jaar oud mag worden. De eigenschap dat de telomeren aangevuld worden door de werking van een bepaald enzym hadden de Anunnaki zelf wel. Bij ons werkt het alleen in de geslachtscellen. De Anunnaki, onze makers dus, hielden die eigenschap voor zichzelf, want om snel een slavenbevolking te kweken moesten de generaties elkaar snel opvolgen en als mensen er misschien op hun zestigste over gaan denken om eens een kind te verwekken omdat ze toch alle tijd hebben, dan schiet dat met het aantal slaven natuurlijk niet op.

Enlil was trouwens een figuur – in de Bijbel wordt hij als God aangeduid, daarom wordt alles wat hij deed goedgepraat – met een blijkbaar zeer ontvlambaar karakter. Als hij kwaad werd gooide hij alles in puin. Zo verwoestte hij met atoombommen de steden Sodom en Go Morra, omdat het volk hem daar niet aanstond (boze tongen beweren dat het iets te maken had met homofiel gedrag van de bewoners. Nou ja, daar kwamen dan natuurlijk niet voldoende nieuwgeboren slaafjes uit). Daarmee had hij dan wel de wijde omgeving voor jaren onvruchtbaar en onbewoonbaar gemaakt.

Enlil bleek uiteindelijk niet gelukkig met de mensheid die de Anunnaki gecreëerd hadden. Op een gegeven moment was zijn weerzin tegen onze soort zo groot dat hij pogingen deed alle mensen te vernietigen door een enorme overstroming (de zondvloed) te veroorzaken, nadat alle andere middelen zoals hongersnood en allerlei plagen gefaald hadden. Enkele van de Anunnaki waren het daar echter niet mee eens (het allegorische verhaal van Noach, wat in werkelijkheid vermoedelijk een stuk meer techniek heeft gevraagd).

Waarom beweer ik nu in de titel dat het nu nog steeds gebeurt. Welnu, zeker weten kan ik het natuurlijk niet, maar als ik nadenk over de vaccinaties die bedoeld zijn om ons DNA te veranderen op een zodanige manier dat er tenslotte misschien slechts tien procent van ons overblijft, dan krijg ik meer en meer het gevoel dat de Anunnaki er nog zijn en toezien en dat ze daarbij hulp van de wereldelite krijgen. Alles lijkt gericht op een sterke vermindering van de wereldbevolking, waarbij de mensen die overblijven volledig gecontroleerd kunnen worden door een wereldregering die wij niet zelf gekozen hebben. Gehoorzame slaven dus

Je kunt natuurlijk kijkend naar de wereldeconomie geloven dat een grote verandering nodig is, maar realiseer je dan wel dat we in de voorliggende opzet te maken hebben met een wrede en liefdeloze revolutie die de mens onmogelijk gelukkig kan maken. Dit is de derde wereldoorlog die Nostradamus al voorspelde en die wij absoluut moeten winnen, omdat het alternatief is dat wat er van ons overblijft in handen valt van egoïstische satanisten.

De gepasseerde werkelijkheid

WO I: De eerste mondiale poging een conflict op wereldniveau zodanig effectief te krijgen dat er een wereldregering ontstaat. Een zwakke, min of meer parallelle bijdrage hieraan werd geleverd door de financiering van de Russische revolutie door de Rothschilds, al moet wel beschouwd worden dat de vorming van een sterk en autonoom Russisch blok. Een politiek blok dat duidelijk een eigen signatuur heeft is natuurlijk veel gemakkelijker een oorlog in te manipuleren dan een verdeelde en kleurloze massa zonder duidelijke en sterke machthebbers. WO I kan zonder moeite gezien worden als een noodzakelijke vooroefening en voorbereiding op WO II. De basis voor het conflict werd bij de vrede van Versailles gelegd door de volstrekt onredelijke eisen die aan Duitsland werden gesteld, waarbij de verliezer gestraft werd en in feite de opdracht kreeg alle schade te vergoeden, terwijl juist de verliezer door de oorlog totaal uitgeput en verarmd was. Vanuit de planning gezien geniale stappen om WO II voor te bereiden. Het onnozele geneuzel dat de Volkenbond heette was een slimme dooddoener voor alle gewone mensen die moesten geloven dat vrede op Aarde een gewenste toestand in de politieke wereldarena was, een opzettelijke misleiding.

De volgende fase in het streven naar de totalitaire wereldmacht verborg het gezicht niet, als we bedenken dat het streven van Hitler Duitsland: “Das dritte Reich” was en het doel had grotendeels een wereldhegemonie te vestigen. Ook hier waren de organisatoren weer duidelijk twee kanten aan het voorzien van middelen en redenen om oorlog te voeren en ook hier was het duidelijk dat het tweezijdig beschikbaar maken van de middelen om oorlog te voeren een duidelijke poging was om ervoor te zorgen dat alle deelnemend landen schulden opbouwden die opeisbaar zouden worden door de organisatoren, zodra de oorlog voorbij was, waardoor opnieuw een verschuiving van macht door opeisbare schuld in de handen van de organisatoren, het financierende grootkapitaal kwam. Ook na deze oorlog werd er met veel bombarie en lachwekkende plechtigheid een nimmer functionerende wereld omvattende organisatie gevormd, die voor het oog der vredelievende mens de vrede in de wereld moest bewaken, de Verenigde Naties, die nadien in feite niet anders hebben gedaan als al dan niet gewapend en gefinancierd door het grootkapitaal zich opstellen tussen strijdende partijen, overal ter wereld, die op een identieke manier door de zelfde financiers opgetuigde oorlogen en oorlogjes aan het voeren waren. Heraclitus zei weliswaar dat de oorlog de vader van alle dingen is, maar in elk geval is de oorlog de vader van het grootkapitaal, waarbij namen als Rothschild en Rockefeller wel erg in het oog springen.

En nu dan. Staan we nu echt aan het begin van de derde en finale wereldoorlog. Zal nu eindelijk duidelijk moeten worden wat het mensdom werkelijk beweegt en of een mogelijke bedoeling het tot wasdom komen van de aardmens door gezamenlijk gesteunde individuele rijping in wijsheid, gezondheid, kennis en bewustzijn is. En dat het leven van mensen op Aarde zich in een sfeer van samen voor allen zal moeten ontwikkelen, die op geen enkele manier kunstmatig kan en mag worden afgedwongen, of verzanden wij in slavernij en moeten we het project “mens” als mislukt beschouwen? De nabije toekomst zal het leren. Werkeloos toezien is echter geen optie.

Samenvatting van de toestand in de wereld.

In de afgelopen anderhalf jaar is op een veel op elkaar lijkende manier in de hele wereld van alles veranderd. Ondanks dat de veranderingen ingrijpend zijn kunnen we met de beste wil van de wereld niet van verbetering spreken. Om te beginnen moeten we aandacht geven aan de manier waarop alle veranderingen doorgevoerd zijn. Voor de duidelijkheid een puntsgewijze opsomming van zaken die mij zijn opgevallen:

In Wuhan in China brak een besmettelijke virusinfectie uit die, naar veel later is gebleken opzettelijk en kunstmatig was. Met de huidige stand van technieken voor genetische manipulatie kunnen strijdvirussen gemaakt worden. De bindende afspraken binnen de Verenigde Naties bepalen dat het maken van dit soort biologische wapens verboden is, maar in tientallen laboratoria op de wereld gebeurt dat toch. Verder is inmiddels bekend dat het in 2019 opzettelijk verspreide virus, Covid-19 een coproductie van China en Amerika was en wel op een zodanige manier georganiseerd dat beide landen de schuld aan de ander kunnen toeschuiven. Een belangrijke spin in dit boosaardige web is de Amerikaan Antony Faucy, de directeur van het Amerikaanse RIVM met brede en vooral ook financiële steun van Bill Gates.

Alle landen die lid zijn van de Verenigde Naties hebben een bindende afspraak gemaakt met elkaar: wanneer er een ernstige ziekte uitbreekt die zeer besmettelijk is en waarvan kan worden verwacht dat er veel mensen aan zullen sterven, een zogenaamde pandemie, dat dan de regeringen van die landen een noodtoestand uitroepen, politiek gesteund door een noodwet. Op het eerste gezicht een goede en verstandige afspraak in geval er echt iets gevaarlijks aan de hand is en de landen van de wereld elkaar nodig hebben. Wel moet in dit geval worden opgemerkt dat het feit dat er doden moesten vallen alvorens van een pandemie gesproken mocht worden uit de definitie verdween in 2009. Een dergelijke noodwet moet wel eerst door de volksvertegenwoordiging worden goedgekeurd, maar beperkt daarna de invloed van de volksvertegenwoordiging zodanig dat geen enkele beslissing van de zittende regering tegen gehouden kan worden. De duur van de noodwet is officieel beperkt tot drie maanden, maar blijkt in de praktijk gemakkelijk verlengd te kunnen worden. Daardoor zuchten in elk geval alle Europese landen onder een soort dictatuur van de zittende regeringen onder een alsmaar verlengde noodwet.

Met veel en hopelijk tijdelijk succes is bij de bevolking angst voor de virusinfectie gezaaid. Alle officiële kanalen en alle media hebben hieraan meegewerkt en werken hier nog steeds aan mee. Miljarden zijn geïnvesteerd om geen gelegenheid onbenut te laten om de angst onder de bevolking levend te houden.

Doel is een angstige en daardoor meegaande bevolking, die zich gewillig laat “vaccineren” tegen het zogenaamd gevaarlijke Covid-19 virus. De mate van gevaar van dit virus wordt uitgedrukt in de zogenaamde fatality rate, vrij vertaald het sterfelijkheidspercentage. In het begin riep de directeur van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) dat die fatality rate 3% was. Dat is heel ernstig, want dat betekent dat drie op de honderd mensen aan de ziekte zullen sterven. Dit bericht was ernstig genoeg om angst te zaaien, vooral omdat dit ook zeer professioneel gebeurde. Toen diezelfde directeur echter enkele weken later bekend maakte dat de fatality rate niet 3% was, maar slecht 0,2% (niet erger dan een gewone griep, waartegen we natuurlijk nooit noodwetten uitroepen) toen bleek geen enkele regering daarop te reageren. Er werd geen noodwet opgeheven, het angst zaaien ging gewoon door. Ook werd via alle media steeds meer druk opgevoerd om mensen zich maar te laten vaccineren, terwijl dat gezien de fatality rate al lang niet meer nodig was. Het lijkt er kortom sterk op dat de berichten over deze virusinfectie onderdeel uitmaken van een campagne met een doel dat we zullen moeten trachten bloot te leggen, want dat er heel veel dingen niet kloppen begrijpen steeds meer mensen.

Een van de simpelste manieren om achter het doel van gebeurtenissen te komen is je af te vragen wie of wat er belang heeft bij wat er gebeurt (follow the Money). Dan hoef je niet heel lang na te denken om te zien dat het hier gaat om een aantal multinationals die zich met farmaceutische middelen bezig houden. Een tak van industrie overigens waarvan we in het verleden meermalen hebben kunnen zien dat bedrijfswinsten voor de directies zwaarder tellen dan de veiligheid en de effectiviteit van de producten. Ik heb begrepen dat het grote streven bij deze zogenaamde pandemie was om de hele wereldbevolking 8,5 miljard mensen. Tenminste twee maal een vaccin toe te dienen. Ik heb uitgezocht dat de prijs per prik de vijftien Euro nadert. Dat is dan – los van verder prikplannen – dertig Euro per persoon. Vlot rekenend kom ik dan op een bedragje van 225 miljard. De laatste berichten die ik echter over dit onderwerp las gingen over het nieuwe streven van deze farma-finance tovenaars. Daar maakte men met een ernstig gezicht duidelijk dat het geven van drie boosterprikken per jaar wenselijk zou zijn voor een goede bescherming tegen dat virus waarvan we al eerder zagen dat het qua fatality niet veel meer voorstelde dan een griep. Bij het huidige prijspeil – ik heb nog nooit meegemaakt dat een product niet elk jaar duurder wordt – zou dat neerkomen op een jaarlijkse aderlating op te brengen door alle landen van driehonderd tweeëntachtig en een half miljard dollars, euro’s. We mogen er gerust van uitgaan dat dit soort bedragen veel mensen tot corrupt handelen drijft. En zo is het natuurlijk ook. Ik hoorde dat Bill Gates blijmoedig riep dat hij zijn investering in vaccinfabrieken er al twintig maal uit had. Ach ja zo’n jongen weet ja jaren stiekem computervirussen verspreiden om daartegen vervolgens beschermingsprogrammatuur te verkopen wel hoe je met virussen geld kunt verdienen. Hij doet nu precies het zelfde met biologische virussen van eigen makelij.

Waarom doen ze het. Dat is echt een interessante vraag, want we hebben namelijk niet alleen te maken met platte geldgraaiers. Er zitten ook een soort idealisten van weliswaar een bedenkelijk soort tussen, maar toch mensen die menen dat ze het met onze planeet goed voorhebben en ook met de kwaliteit van haar bewoners. Die mensen zijn in de eerste plaats de eugenetici. De eugenetica is een beweging die eigenlijk al enkele eeuwen bestaat. De aanhangers van deze leer zijn over het algemeen intellectuelen die van mening zijn dat de eigenschappen van de mens moeten worden verbeterd. Vroeger kon dat alleen gebeuren door slechts uitverkoren mensen aan wie veel goede eigenschappen konden worden toegeschreven met elkaar kinderen te laten krijgen. Dat lijkt op het eerste gezicht een nobel streven, want wie wil er nu geen betere mensen, nietwaar? Maar toch komt een weldenkend mens dan al snel terecht bij de gedachte dat al die andere niet zo volmaakte, niet zo uitverkoren mensen dan zeker minder waard zijn, in ieder geval maar geen kinderen moeten krijgen, want wat hebben we tenslotte aan kinderen van inferieure mensen. In Hittlers nazi-Duitsland werd de eugenetica aangehangen. Eugenetici gaan er ten onrechte van uit dat briljante, intelligente kinderen alleen maar geboren kunnen worden uit briljante, intelligente ouders. De praktijk wijst echter heel vaak anders uit, wanneer we vaak heel briljante zonen en dochters zien voortkomen uit uiterst eenvoudige ouders. Ook als we in beschouwing nemen dat de tegenwoordige genetische manipulatie technieken – weliswaar nog verre van volmaakt – nog niet in staat zijn de volmaakte mens te scheppen is de eugenetica een leer die de mensen op Aarde verdeelt in waardevolle en waardeloze mensen, waarbij de eugenetica wil dat die laatsten zich in elk geval niet voortplanten. Door de eeuwen heen zijn mensen bezig de geheimen van de natuur te ontrafelen en dat is goed, daarvoor hebben wij onze intelligentie gekregen. Van pathologische zelfoverschatting getuigt het echter als mensen menen het beter te weten dan de natuur. Altijd zien we in de natuur survival of the fittest. En dat geldt niet alleen op lichamelijk gebied, maar op elk gebied. Maar altijd weer komen er mensen op en nemen voor een poos de macht, die menen dat zij slimmer zijn dan de natuurlijke processen die ons door de miljoenen jaren heen hebben gevormd. Samen hebben ze al heel veel kapot gemaakt. Als we naar de moderne geneesmiddelenindustrie, die ik gemakshalve altijd aanduid met de naam BigFarma, dan zien we al snel dat die hele industrie om macht en geld gaat en niet om het welzijn van de mens. Uiteindelijk kan iedereen begrijpen dat deze industrie geen belang heeft bij gezonde mensen, want die hebben geen medicijnen nodig. Van zieke mensen moeten zij het hebben. Een simpel voorbeeldje hiervan is misschien een stof die bekend werd onder de naam “opiorfine”. Dit is een stof die door ons lichaam zelf in doorgaans kleine hoeveelheden geproduceerd wordt. Het is onze natuurlijke pijnstiller. Hij werkt zes keer zo sterk als morfine en in tegenstelling tot de hele diarree aan pijnstillers die de industrie op de markt gooit. Heeft deze natuurlijke lichaamseigen stof geen enkele bijwerking. Ik weet, net als iedereen dat heel veel mensen lijden aan chronische pijnen. Allemaal krijgen ze via arts en vervolgens apotheek pijnstillende middelen die allerlei nare bijwerkingen hebben. Maar opiorfine kun je in geen enkele apotheek krijgen. Waarom nou niet? Nou, heel eenvoudig, het is een stof die de natuur heeft uitgevonden en waarop dus geen patent kan worden verkregen en daarmee geen prijsverhogend eigendomsrecht voor een of andere farmaceut. Niks aan te verdienen. Dus wordt het niet gemaakt. Heb je zo’n erge pijn? Jammer voor jou, maar van jou helpen kunnen we niet rijk worden.

In deze tijd staan we aan het begin van de derde en beslissende wereldoorlog. Aan de ene kant staan wij, de gewone mensen die niets anders willen dan een bevredigend leventje leven, waarbij we elkaar niet te veel tot last zijn. Getalsmatig zijn wij in de meerderheid. Aan de andere kan staan BigFarma en de eugenetici. De een denkt aan het verdienen van bergen geld voor producten die we helemaal niet nodig hebben en de ander is van mening dat er slecht een klein deel van de mensen op Aarde nuttig zijn en dat de rest het best….gemist kan worden? En, o ja, dat zou ik bijna vergeten, zij, onze tegenstander dus is al eigenaar van vijfennegentig procent van alles wat er op Aarde te bezitten is. Ze hebben in werkelijkheid alle regeringen in de hand en alle macht – en geweldsmiddelen. Je zou dus kunnen denken dat ze best tevreden zijn, maar dat zijn ze nou juist niet.