Domme hebzuchtige haast

Nou ja, een beetje gelijk heb je natuurlijk wel als je zegt dat ik dit alleen maar voor mezelf schrijf. Inderdaad, ik verwacht niet dat ik, zelfs onder normale en redelijk vredige omstandigheden in 2050 nog zou leven. Ik zou dan honderden tien jaar oud zijn en mocht dat wel het geval zijn, dan zou ik vermoedelijk niet veel anders doen dan mijn zegeningen tellen. Maar ja 2050 was het oorspronkelijke elitaire plan om datgene wat ze nu gedaan hebben, het veroorzaken van een leugen pandemie, waaraan steeds meer verstandige mensen zijn gaan twijfelen, nee, ik zeg het niet goed, waarvan steeds meer mensen zeker weten dat ze er weliswaar nog niet de middelen voor hebben om er tegenin te gaan, maar wel in de gaten hebben dat ze bedrogen zijn en dat alle regeringen van de landen meewerken.

Wat ze dan willen? Eigenlijk twee dingen. Er zijn namelijk ook twee belangen die gediend moeten worden: er is de groep van de rijke elite. Die wil gewoon dat alle kleine en in hun ogen onbelangrijke mensjes een soort van slaafs bewustzijn krijgen, nooit in opstand komen en vooral niet ouder worden dan de tijd dat ze nodig zijn en iets opleveren voor de wereldelite. Ik moet zeggen dat ik dat – met alle respect voor de boeren natuurlijk – de mentaliteit van de veehouder vind. De beesten krijgen goed te eten, waardoor ze goed presteren en flink winst opleveren. Als dat voorbij is gaan ze naar de slager.

Mensen kunnen wat langer mee dan koeien, maar in de maatschappijvorm die de wereldelite voor ogen geeft schat ik dat wij, met overigens veel minder mensen, nog wel nuttig kunnen zijn tot misschien wel zeventig jaar, als de verzorging in ieder geval redelijk is, en dat het daarna wel gedaan is. Ja zeg nou eerlijk, zet jezelf even in de plaats van de wereldelite die toch alleen maar met elkaar te maken willen hebben, waarom zouden ze de gebruiksmensen nou laten leven als ze alleen maar geld kosten.

Maar goed, ik moet niet te wijdlopig schrijven, want ik had het eerder over een tweede denkrichting. Die is overigens veel serieuzer dan de gedachtewereld van de rijke elite, want die denkt alleen in baten en lasten, dus als jij niets meer oplevert en alleen maar kost, dan mag je weg. Maar dan hebben de aanhangers van de eugenetica – Bill Gates zijn vader was dat en Bil Gates zelf ook – dat zijn mensen met een heel serieuze, ja ik zou bijna zeggen religieuze wereldbeschouwing. Zij vinden – en er zijn veel dingen die daarvoor pleiten – dat er veel te veel mensen op aarde leven en dat wij samen bezig zijn onze planeet onbewoonbaar te maken. Binnenkort zijn we met achteneenhalf miljard mensen op Aarde (8.500.000.000). Nou ja, het is veel, maar ik weet niet of het te veel is, maar zij vinden van wel.

Nu was er ooit het plan, zoals ik hierboven al schreef, om daar in 2050 iets aan te gaan doen. Waarschijnlijk zou dat plan er niet heel veel anders hebben uitgezien dan wat er nu gebeurt. Ongetwijfeld hadden ze een dodelijk virus verzonnen waartegen je dan al even dodelijk kon worden ingeënt. Er is echter wel een groot verschil, althans dat denk ik.

Wat er namelijk nu gebeurt is dat het allemaal zo stumperig en technisch prutserig wordt gedaan dat steeds meer mensen veel te vroeg in de gaten krijgen dat zij de boel bedriegen en dat er helemaal geen gevaarlijk virus is, maar dat er gewoon heel smerige dodelijke injecties worden gegeven, luidkeels aangemoedigd door de reclame. Voor geneesmiddelen mocht nooit reclame worden gemaakt en nu horen we elke dag reclame figuren blaten dat je je verantwoordelijkheid moet nemen en je laten vaccineren voor een ander en meer van dergelijke waanzin, want vaccineren doe je natuurlijk voor jezelf als je het al doet.

Om welke reden precies, dat weet ik niet en daar ga ik hier nu ook niet naar gissen, maar een ding weet ik zeker. De huidige actie van de elite is slecht voorbereid, doorzichtig er zal ongetwijfeld opstand tegen komen en dan zitten we in de derde wereldoorlog. En dat, terwijl een veel betere voorbereiding met een veel betere technische ontwikkeling ervoor had kunnen zorgen dat bijna geen mens had getwijfeld aan de dodelijkheid van het virus en dat nagenoeg iedereen het vertrouwen had gehad in die vaccins die tegen die tijd waarschijnlijk veel dodelijker met een veel langzamere werking en alles wat zou kunnen bijdragen aan het overigens volstrekt onterechte geloof in de oprechtheid van de wereldelite.

Nu zie ik de hele operatie in wereldwijde woede uitbarstingen mislukken, al was het alleen maar vanwege de corrupte geldjacht van BigFarma.

Ik spreek hier – want op Facebook ben ik al eens weg gecensureerd – de hoop uit dat de complotmakers, niet wij maar zij dus, keihard op hun bek gaan, want moord mag natuurlijk niet en miljoenen onschuldige mensen vermoorden omdat je dan zelf de baas wil zijn omdat jij denkt dat het hier dan beter wordt, nou ja, ik zeg het met het schaamrood op mijn kaken, maar voor zulke mensen kan ik alleen maar de doodstraf verzinnen.

Uitzichtloos of toch niet?

Tot mijn bijna dagelijks terugkerende vreugde heb ik een geest die mij dikwijls doet ontwaken met een hoopvolle gedachte of soms met een idee dat uitzicht biedt op een pad naar de toekomst waarop met grote regelmaat de zon schijnt en waarop op ik in gedachten grote groepen vrolijk lachende mensen zie lopen. Mijn visioen van deze morgen bestond uit goed nieuws en slecht nieuws. Eigenlijk was de volgorde andersom, het slechte nieuws kwam eerst, maar wel met de belofte van goed nieuws. Nou ja, in mijn visioen dan, want je moet natuurlijk wel bedenken dat alles wat ik bedenk en wat ik schrijf steeds weer uit het hoofd van een eeuwige optimist komt, al moet ik zeggen dat er deze keer wel behoorlijk veel geduld aan te pas zal komen en een hele boel ellende die blijkbaar onvermijdelijk bij het leven lijkt te horen.

Als ik achterom kijk naar mijn levenspad dan zie ik onvermijdelijk bergen en dalen. Bergen die goede, plezierige tijden toonden en dalen waar ik doorheen moest. Vaak heb ik in mijn lange leven moeten bedenken dat ik moest vermijden dat de weg naar beneden, het dal in langer zou duren dan nodig was, omdat ik besef dat je pas weer naar boven kunt als je het diepste punt hebt bereikt. Ja, ik weet het, veel mensen proberen zich schrap te zetten tijdens de daling en zelfs achteruit omhoog te krabbelen. De tijd loopt echter de andere kant op en elke poging om terug te gaan laat de narigheid alleen maar langer duren. Vaak heb ik dan moeten denken: vooruit jongen, het is niet anders en de weg omhoog ligt voor je.

Wat heeft dit in ieder geval goed bedoelde en naar ik hoop troostrijke gebabbel nu met de huidige tijd en toestand in we wereld te maken? Behoorlijk veel, denk ik.

In voorgaande blogs heb ik meermaals geschreven over het feit dat de natuur het steeds weer wint van mensen die er tegenin gaan. Als voorbeeld noemde ik de poging van de geleerde Burnet om met een kunstmatig en zichzelf verspreidend vaccin de konijnenplaag in Australië te vernietigen en hoe dat inderdaad voor negentig procent lukte en dat er vervolgens tien procent van de populatie – over de hele wereld trouwens, want ook op de rest van de wereld gingen de wilde konijnen dood aan zijn uitvinding – overbleef die de populatie weer snel deed groeien.

Iets dergelijks gebeurt er nu, maar dan met ons, met de mensen dus. Ja, ik weet wel dat er nog steeds een meerderheid gelooft dat de tegenwoordig dagelijks luidkeels aanbevolen vaccinaties tegen de volstrekt niet heel gevaarlijke Covid-19 virusinfectie nodig is voor veiligheid en gezondheid, maar dat is niet zo. Er wordt nu namelijk iets geprobeerd wat nog nooit eerder gelukt is en wat gelukkig ook gedoemd is te mislukken. Omdat het doel van het huidige proces in de wereld tegen ons, de mensheid is gericht, wil de meerderheid van de mensen het niet geloven en dat is begrijpelijk. De goedgelovigheid van de meeste mensen speelt de tegenstander in de kaart. Veel mensen laten zich vaccineren. Veel mensen zullen helaas overlijden, enerzijds door de cytokine storm die kan ontstaan wanneer een volgend natuurlijk virus, bij voorbeeld griep, langskomt en anderzijds door het grafeenoxide dat noodzakelijk is om straks met behulp van G5 en hogere stralingspatronen die ons beloven de draadloze communicatie zo supersnel te maken dat heel veel mensen niet kunnen wachten tot het beschikbaar is. Helaas, en dat weten de vaccinmakers natuurlijk maar al te goed, kunnen erg veel mensen niet tegen die stof die in gelpakketjes wordt ingespoten bij de vaccinatie. Zij krijgen er op verschillende plaatsen in het lichaam dodelijke klonteringen van het bloed door. Gelukkig, voor de makers dan, niet iedereen. De mensen die er wel tegen kunnen, behoudens misschien wat kleinere mankementen, kunnen straks met de voortschrijdende techniek volledig gecontroleerd – en waarschijnlijk zelfs bestuurd worden. Ik realiseer me dat mijn verhaal tot nu toe niet echt opwekkend is, maar heb geduld, want dat is wat we nodig zullen hebben. Even samenvatten waar we nu zijn in de door mij mogelijk geachte nabije toekomst.

  1. De wereldelite wint steeds meer terrein, de meeste mensen laten zich om welke reden dan ook vaccineren, waardoor de bevolking meer en meer gecontroleerd kan worden en dat ook accepteert of misschien zelfs helemaal niet merkt.
  2. Door hierboven genoemde effecten van de vaccinaties sterft gaandeweg een groot deel van de wereldbevolking uit. Bovendien hebben de vaccins ook een nadelig effect op de vruchtbaarheid van de vrouwen, waardoor er weinig kinderen geboren worden. (We moeten ons blijven realiseren dat het ideaal van de leidende eugenetici is dat er slechts een half miljard mensen op de Aarde leven en dat zij, die natuurlijk ook deel uitmaken van de wereldelite die mensen onder controle hebben.
  3. Voor een niet al te kritische observator zou het er hier op Aarde vredig kunnen uitzien want er is een relatief kleine bevolking die gehoorzaam is en zich laat leiden door de elite, die – en dat mogen we niet vergeten – maar precies kan doen wat er in hun bovenmatig arrogante hoofden opkomt. Niets is te gek, voor het veroorzaken van slachtoffers door wat voor praktijken dan ook wordt niet gestraft ze worden verbrand of begraven zonder er ruchtbaarheid aan te geven. Voor die kleine elitaire groep lijkt het bijna paradijslijk.

Maar dan nadert het keerpunt, een keerpunt waar wat mij betreft voor de gewone mensen de zon weer gaat schijnen. Door de verregaande processen waarin de mensen door allerlei medisch-technische ingrepen gehomogeniseerd en gelijk gemaakt zijn gaan de mensen meer en meer functioneren als een bijenvolk of een mierenkolonie, maar natuurlijk wel op een veel hoger bewustzijnsplan. Er ontstaat een nooit vertoonde eenwording onder al die gewone mensen die daardoor als een eenheid gaan functioneren waarbij de onderlinge communicatie geen technische hulpmiddelen meer behoeft, iets wat bij de elite die altijd individualisten zijn gebleven wel het geval is. De elite zal nooit in staat zijn zich te verdedigen tegen de mensen die ze zelf tot een grote eenheid hebben gevormd. Zij zullen outcast worden. Zij zullen als nutteloze profiteurs, zoals de darren in het bijenvolk worden verwijderd.

De Aarde zal worden bevolkt door mensen die een unieke eenheid vormen waarin respect en zorg voor elkaar en de wereld niet meer hoeven te worden opgelegd of afgedwongen.

Of het allemaal zo gaat weet ik natuurlijk niet, maar het kan. Ik heb nu in elk geval één mogelijkheid bedacht waarop de schijnheilige en misdadige streken van de wereldelite die ons nu bedreigen toch een zweem van nut en… wat zeg ik… onmisbaarheid te geven.

Of ik niet al te optimistisch ben? De tijd zal het leren.

Wij blijven ziende blind en zij geven niet op.

Een poosje geleden schreef ik op deze plek een blog met de titel “tovenaarsleerling” als om uitdrukking te geven aan mijn gedachte dat wat er gebeurt – misschien wel uit onwetendheid of anders uit gemakzucht – voortdurend op een fiasco uitloopt, waar dan helaas steeds weer heel veel slachtoffers bij vallen. Misschien had ik bij het schrijven van dat stukje nog wel de iet wat naïeve veronderstelling dat de tovenaarsleerlingen binnen de wereldelite die onder meer hun blijkbaar gebroken toverstafjes zwaaien op het terrein van de farmaceutische industrie, het gewoon wel goed bedoelen, maar steeds nog net niet weten hoe het echt moet.

Op het ogenblik ben ik halverwege het lezen van het boek “De Pandemie Van De Angst”, van Kees van der Pijl. Dat boek is een absolute aanrader voor wie weten wil wat er echt aan de hand is op onze wereld en welke kwaadaardige en kwaadwillende krachten ons bedreigen. Het boek behandelt zeer diepgravende informatie over een groot aantal relevante en tevens sterk samenhangende onderwerpen op een manier die een redelijk ontwikkelde leek gemakkelijk kan begrijpen.

Belangrijke informatie voor mij is – en dat heb ik niet uit dit boek – dat de Rothshields weliswaar de grote financiële macht in de wereld zijn die bewijsbaar bijna alle oorlogen en conflicten hebben helpen uitlokken en steeds ten eigen bate van twee zijden hebben gefinancierd. Oorlogen zijn afschuwelijk en er gebeuren mensonterende dingen in, zoveel is duidelijk. Ook beginnen we te begrijpen dat de reden dat oorlogen gevoerd worden niets te maken hebben met een bekende aanleiding, maar aangestookt zijn door hen die eraan verdienen. Echter, een belangrijk gegeven in ons leven is voor velen de medische wetenschap die ons een veilig en gezond leven zou moeten bieden. Daar komen we dan echter die andere steenrijke Amerikaanse familie tegen, de Rockefellers, rijk geworden in de olie, maar de focus verlegd hebbende in de richting van de gezondheidszorg en alles wat daarmee samenhangt. De Rockefellers hebben kans gezien de geneeskunde in de westerse wereld nagenoeg geheel aan zich te trekken en van een goed en mensvriendelijk beroep te veranderen in een verdienmodel. Door universiteiten te financieren en ervoor te zorgen dat de studie geneeskunde meer en meer een studie geneesmiddelen voorschrijven werd en nog steeds verder die kant op gaat waardoor men erin is geslaagd om de oude geneeskundige kennis, die gebruik maakte van natuurlijke stoffen uit zowel het planten – als het dierenrijk belachelijk te maken en te bestempelen als kwakzalverij. Als ik de gang van zaken in de wereld van de farmacie, de medicijnmakers zou moeten omschrijven, dan zou ik zeggen dat we te maken hebben met bedriegers die regelmatig knoeien met de resultaten van de proeven die moeten bewijzen dat hun producten veilig en werkzaam zijn. Iedereen zal zich de beruchte softenon affaire herinneren, waarbij kinderen werden geboren met misvormde of ontbrekende ledematen omdat hun moeders tijdens de zwangerschap het slaapmiddel Softenon hadden gebruikt, maar dat is er maar één van de vele wanprestaties van de farmaceutische industrie. Tegenwoordig zijn de farmaceuten verplicht de bijwerkingen van hun middelen te vermelden. Mij rijzen soms de haren te berge als ik die bijsluiters lees. Bij de middelen uit de natuur die gelukkig nog steeds in ruime mate voorhanden zijn heb je doorgaans geen bijwerkingen. Het grote probleem is echter de gemakzucht waarmee mensen bij het minste of geringste ongemak direct naar de industriële pillen grijpen in plaats van een natuurlijke oplossing een kans te geven. Ja, inderdaad, het gemak. Als je weet hoeveel geld er wordt besteed om ons te doen geloven dat natuurlijke middelen een gevaar voor de gezondheid vormen ga je begrijpen dat je met reclame leugens te maken hebt.

Ver, heel ver zijn we afgeraakt van een natuurlijke – en daardoor veel mooiere en veiligere manier van leven. Dat is nu eenmaal zo en dat kunnen we niet zomaar terugdraaien. Maar nu, met deze zogenaamde pandemie, die helemaal geen pandemie is, moeten we echt stoppen met ons angst te laten aanpraten waarvoor geen enkele grond bestaat en die ons gedrag doet veranderen in dat van angstige kuddedieren.

Lees het boek van Kees van der Pijl, “De Pandemie Van De Angst” en herinner je alsjeblieft weer dat in jouw leven er maar één de baas kan zijn en dat ben jij, en dat jouw lichaam maar één eigenaar heeft: Jij!!!.

Wie veroorzaken toch de ellende op de wereld, dat is de vraag, dus niet wat?

Steeds duidelijker kunnen we zien dat onze samenleving niet wordt getroffen door toevalligheden, door rampen die voortkomen uit ongelukken of door de natuur. Steeds duidelijker wordt ook dat we niet moeten denken dat wat ons overkomt niemands schuld is en dat dus niemand er iets aan kan doen. Uit het onderstaande verhaal dat ik uit Frontnieuws haalde blijkt duidelijk – mocht iemand het nog niet al lang vermoeden – dat het één steenrijke familie is die al vele jaren bezig is de hele wereld de meest smerige poetsen te bakken. Een familie, de Rockefellers die eerst over onze ruggen rijk zijn geworden in de olie industrie en die vervolgens grootaandeelhouders werden in de farmaceutische industrie, waar grote winsten een belangrijkere drijfveer vormen dan de gezondheid van de mensheid. Juist die familie heeft een belangrijk aandeel gehad in de vorming van de wanstaltige en misdadige rassenideeën en de vorming van het Nazidom, die met name in de tweede wereldoorlog miljoenen mensen het leven hebben gekost. Deze Rockefellers, samen met andere gewetenloze rijken zijn ook nu weer bezig om via misdadige leugencampagnes over de zogenaamde pandemie die helemaal geen pandemie is een hernieuwde poging doen om de meerderheid van de mensen uit te roeien, gewoon omdat zij menen te weten welke mensen van het juiste soort zijn om recht op leven op aarde te hebben. Dat soort mensen dus die eigenlijk alles zou moeten worden afgenomen waaraan ze hun misplaatste superioriteitsideeën.menen te kunnen ontlenen.

Een heel oud Amerikaans liedje was getiteld: Money is the root of all evel. (geld is de wortel van alle kwaad) In het geval van deze familie is dat onomstotelijk waar.

[Nieuw bericht] De Rockefeller Foundation financierde de eugenetische beweging in Amerika

  Nieuw bericht op Frontnieuws   De Rockefeller Foundation financierde de eugenetische beweging in Amerika Door Frontnieuws De wereldbevolking moet met 50% verminderd worden.” – Henry Kissinger (adviseur buitenlands beleid tegen Nelson A. Rockefeller, oudere broer van David Rockefeller) Wanneer de meeste mensen aan eugenetica denken, denken ze aan rassenveredeling, de Nazi’s, en hun “Lebensborn” (Arische Übermensch) programma, bedoeld om, door massale eliminatie, alle “inferieure rassen” uit te roeien, en uiteindelijk te eindigen met een zuiver Noords ras; maar wat de meesten vergeten, is dat het eerste gedocumenteerde land dat openlijk rassenwetten promootte, en opdrong aan zijn bevolking, in feite Amerika was, in 1908. In 1933, toen Hitler in Duitsland aan de macht kwam, was de nazi-partij in staat om door de staat gesponsorde propaganda te gebruiken om het Duitse volk de geldigheid van eugenetica (een massaal depopulatieplan, vermomd als rassenwetenschap) aan te praten, en alle barbaarse rassenwetten die daarmee gepaard gingen; maar wie had in het jaar 1908 genoeg macht in Amerika om zo’n nachtmerrie teweeg te brengen? Wie was in staat om het Amerikaanse volk te bewegen om soortgelijke “rassenhygiëne” (eugenetica) wetten te accepteren, tientallen jaren voordat ze in Duitsland door de Nazi’s werden uitgeprobeerd? Het antwoord is de Rockefeller Foundation (opgericht in 1913). De meesten kennen de Rockefeller familie als de koningen van “Big Oil”, maar wat de meesten niet weten, is dat zij ook de weg hebben gebaand voor “Big Pharma” (terwijl zij ondertussen de beste natuurlijke medicijnen en geneeswijzen vernietigden), schrijft Sebastian Aguanno Jr. n 1975 zei congreslid LARRY P. MCDONALD het volgende over de Rockefellers: “De drang van de Rockefellers en hun bondgenoten is om een één-wereld regering te creëren die superkapitalisme en communisme onder één tent verenigt, alles onder hun controle…. Bedoel ik samenzwering? Ja, dat bedoel ik. Ik ben ervan overtuigd dat er zo’n complot is, internationaal in omvang, generaties oud in planning, en ongelooflijk kwaadaardig in opzet”. De Rockefeller Foundation’s erfenis van het financieren van eugenetica Volgens Edwin Black van Cleveland Jewish News: “Sloten meer dan 27 [om precies te zijn, 35 tegen 1936] staten zich aan bij de beschamende, decennia durende utopische campagne om raciale suprematie medisch te manipuleren. Hun uiteindelijke doel was om maar liefst 90% van de bevolking te elimineren van de voortplantingstoekomst van Amerika. De voorkeursmethoden waren gaskamers en andere vormen van euthanasie. De eerste openbare euthanasiewetgeving werd in 1908 in de Ohio wetgevende macht ingevoerd. Die maatregel was onsuccesvol, net als andere doodscenario’s wetten. De op één na beste maatregel was gedwongen chirurgische sterilisatie onder specifieke staatsbevoegdheid. Dit beleid werd in veel staten door het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten bekrachtigd als de wet van het land door een van Amerika’s meest vooraanstaande juristen, Oliver Wendell Holmes. In 1927 deed Holmes uitspraak in een rechtszaak die de gedwongen sterilisatie van Carrie Buck, haar moeder en haar gezonde dochter wilde rechtvaardigen. “Het is beter voor de hele wereld, als in plaats van te wachten met het executeren van gedegenereerde nakomelingen voor misdaden of hen te laten verhongeren vanwege hun imbeciliteit, de maatschappij kan voorkomen dat degenen die duidelijk ongeschikt zijn, hun soort voortzetten … Drie generaties van imbecielen zijn genoeg”, schreef rechter Holmes. Amerika’s eugenetische beweging, gesteund door het rijke Carnegie Instituut, de Rockefeller Stichting, en het Harriman spoorwegfortuin, probeerde zijn bereik uit te breiden naar Duitsland. Rockefeller en Carnegie besteedden miljoenen uit het Depressietijdperk  om de slechtste nazi-artsen en rasseninstituten te financieren. Hitler voerde prompt de Amerikaanse voorschriften uit met verbluffende wreedheid en snelheid. Een van de belangrijkste ontvangers van Rockefeller geld was top nazi-arts Otmar von Verschuer. Tijdens de Holocaust, zette Verschuer’s assistent Josef Mengele Rockefeller’s onderzoek naar tweelingen in Auschwitz voort. … North Carolina ging echter nog jaren door met zijn eugenetische praktijken, met rassenwetten die zogenaamd werden ingezet om armoede uit te roeien. Van 1946 tot 1968 werden naar schatting nog eens 7.600 inwoners van North Carolina gesteriliseerd, voornamelijk arme zwarten. Nu worstelt de staat North Carolina, onder het gewicht van een tekort van vele miljarden dollar en een groeiende zwarte politieke machtsbasis, om zijn officiële verontschuldiging aan te vullen met financiële compensatie”. https://www.clevelandjewishnews.com/archives/can-you-write-a-check-for-genocide/article_5e882b98-ab38-5bfb-bcbf-bbab1f64e0c3.html / https://www.theguardian.com/commentisfree/cifamerica/2011/jun/28/north-carolina-forced-sterilization Zoals u waarschijnlijk wel kunt zien, ging de eugenetica beweging in Amerika niet zozeer over racisme, maar meer over bevolkingscontrole. In Amerika verkochten ze eugenetica als een behoud van het menselijk ras; en in Duitsland, als een behoud en zuivering van alleen het Duitse ras. U kunt soortgelijke informatie over de Rockefeller’ en hun obsessie met eugenetica hier vinden: https://historynewsnetwork.org/article/1796 (The Horrifying American Roots of Nazi Eugenics) Hier zijn ook een paar beruchte David Rockefeller Sr. Citaten: “Wat de prijs van de Chinese Revolutie ook moge zijn, zij is er duidelijk in geslaagd niet alleen een efficiënter en meer toegewijd bestuur voort te brengen, maar ook een hoog moreel en een gemeenschappelijke doelgerichtheid te bevorderen. Het sociale experiment in China onder leiding van voorzitter Mao is een van de belangrijkste en succesvolste in de geschiedenis van de mensheid”. “Wij zijn The Washington Post, The New York Times, Time magazine en andere grote publicaties dankbaar, wier directeuren gedurende bijna veertig jaar onze bijeenkomsten hebben bijgewoond en hun beloften van discretie zijn nagekomen. … Het zou voor ons onmogelijk zijn geweest om ons plan voor de wereld te ontwikkelen als wij gedurende die jaren onderworpen waren geweest aan de felle lichten van de publiciteit. Maar de wereld is nu veel meer gesofisticeerd en bereid om naar een wereldregering toe te werken. De supranationale soevereiniteit van een intellectuele elite en wereldbankiers is zeker te verkiezen boven de nationale zelfbeschikking die in de afgelopen eeuwen in praktijk werd gebracht”. “Alles wat we nodig hebben is de juiste grote crisis en de naties zullen de Nieuwe Wereldorde accepteren”. Ik sluit dit artikel af met een ander berucht eugenetisch citaat van Henry Kissinger (adviseur buitenlands beleid van Nelson A. Rockefeller, oudere broer van David Rockefeller),… “Ontvolking moet de hoogste prioriteit hebben in het buitenlands beleid ten opzichte van de derde wereld, omdat de Amerikaanse economie grote en toenemende hoeveelheden mineralen uit het buitenland nodig zal hebben, vooral uit minder ontwikkelde landen”.    

Nog niet eerder aan gedacht.

In een van de pittige oppositie kranten die ik tegenwoordig via mijn mailbox binnen krijg trof ik een heel merkwaardig bericht, althans ik vond het merkwaardig tot ik er beter over nadacht. Het bericht maakte melding van het feit dat in onder andere Canada was ontdekt dat sommige mensen die denken gevaccineerd te zijn en die daarvan ook een bewijs krijgen helemaal niet gevaccineerd zijn, maar ingespoten zijn met water, of wat logischer zou zijn, een zogenaamde Ringers vloeistof. Dat is driemaal gedestilleerd water met 0,9% zout. Dat is bijvoorbeeld het zoutgehalte van tranen, kortom een voor het lichaam natuurlijke vloeistof waarop het niet erg waarschijnlijk is dat het lichaam dar op enigerlei wijze op zal reageren. Het artikel vermeldde dat dit vermoedelijk per ongeluk was gebeurd. Een opinie die ik direct al onwaarschijnlijk vond. Ik dacht er de hele dag over na en kwam tot de conclusie dat er meerdere mogelijkheden voor een verklaring waren. Laat ik beginnen met de meest onschuldige, hoewel frauduleus.

  1. We hebben uit het nieuws anderhalf jaar lang moeten aanhoren dat de farmaceuten die de vaccins maken vaak niet aan de vraag konden voldoen of en elk geval moeilijk het gevraagde volume konden leveren. Nu weten we natuurlijk wel dat farmaceuten er door jaren oefening heel inventief in zijn geworden om…tja, hoe zeg ik dat nu eens netjes zonder onparlementaire taal te gebruiken…nou ja laat ik het dan zo zeggen: farmaceuten verliezen zich vaak in leugentjes om bestwil, nou ja, wel altijd hun eigen bestwil natuurlijk. Ze zouden dan gedacht kunnen hebben dat de mensen toch niet zouden merken dat ze geen echt vaccin hadden gekregen omdat er altijd mensen zijn die er weinig of niets van merken als ze wel met het echte vaccin zijn ingespoten. Dus, kunnen ze gedacht hebben: weet je wat, niemand buiten ons eigen bedrijf controleert de inhoud van die vaccinflesjes. Als er dus een aantal tussen zit met iets anders, iets veel onschuldiger dan het vaccin, dan merkt dat in de eerste plaats niemand en in de tweede plaats levert dat meer winst op, want de prijs per flesje is de prijs per flesje, nietwaar? Bovendien weten we dat die vaccinatie toch geen bescherming biedt enne…nou ja, water natuurlijk ook niet. Ja, zo zou het kunnen zitten dacht ik eerst. Maar het kan ook anders zitten, dacht ik toen:
  2. Stel je nu maar eens even voor, wat niet te hopen, maar helaas wel te verwachten is, dat gevaccineerde mensen in grote getale overlijden bij de eerstvolgende virusgolf die gewoonlijk in de herfst langskomt en die dan vroeger griep geheten zou hebben maar die hoogst waarschijnlijk een fantasienaam zal krijgen als ‘Delta’corona’ of ‘Gamma corona’ nou ja, of verzin het maar. Dan gaat dat natuurlijk wel heel lelijk opvallen als iedereen die gevaccineerd is dood gaat en iedereen die gewoon – wat natuurlijk het verstandigste is – nee heeft gezegd vrolijk blijft leven, dan hebben we een gigantisch probleem waarbij we waarschijnlijk hier en daar behoorlijk met de mond vol tanden zitten, want je zult zien dat langzaam maar zeker het wantrouwen tegen de overheidsleugens overal vorm begint te krijgen. Tja, laat ik het maar eerlijk zeggen, leuk was anders, maar ik ben even in de huid van de criminelen gekropen die ons al anderhalf jaar met de geraffineerdste P.R. van de wereld doen geloven wat gewoon niet waar kan zijn, dat het coronavirus een groot gevaar vormt en dat er geen geneesmiddelen zijn die mensen die het opgelopen hebben kunnen genezen. En toen ik dat gedaan en gedacht had dacht ik: de flesjes met Ringers vloeistof zitten er niet per ongeluk tussen. Het is de bedoeling dat een flink aantal officieel gevaccineerde mensen nergens last van heeft en er zeker niet aan dood gaat, zodat we luidkeels kunnen roepen: “zie je nou wel suffige burgers, je gaat niet dood door de vaccinatie, je gaat alleen dood aan de volgende variant…eh…de Delta… of nee, we zijn al bij de Gamma en de Ypsilon, nou die zijn echt heel erg… en we doen erg ons best om het nieuwe vaccin zo snel mogelijk klaar te hebben.

Ach, lieve mensen, ik heb maar één zachte en vriendelijke opmerking aan jullie adres. Word nou toch eindelijk wakker en begrijp dat we al meer dan anderhalf jaar belazerd zijn met heel foute bedoelingen.