Bevrijding?

Eens te meer bleek mij in de afgelopen nacht, die ik voor een deel wakend doorbracht, dat ik net als zovelen met mij mijn eigen gevangene ben… of was, hoop ik. Gevangene ja, in een heel oude en diep verscholen liggende jeugdherinnering.

Op 23 april 1946, de dag voor mijn moeders verjaardag, rijdt een klein vrachtwagentje met ijs, op weg naar de vissershaven mij aan, waardoor mijn rechterbeen boven de knie breekt. Mijn vader denkt nog dat we naar het ziekenhuis gaan om een witte kous (gipsverband) te halen, maar het pakt anders uit. De plaatselijke chirurg besluit dat de beste methode is om de botstukken netjes op elkaar te zetten, wat verschrikkelijke veel pijn veroorzaakt, en vervolgens een zogenaamd rekverband aan te leggen. Met een etherkapje word ik onder narcose gebracht en als ik bij kom ben ik heel erg misselijk  en moet overgeven. Maar de dokter heeft een rekverband aangelegd, dat wil zeggen dat hij een gat heeft geboord door mijn hiel en daar een pen doorgestoken die in een hoefijzervormige beugel past. Er zit een touw aan de beugel dat naar en katrolletje loopt boven mijn recht omhoog stekende been. Aan het voeteneinde van het bed waarop ik lig staat nog een paal met een katrol waar het touw overheen loopt. Aan het eind van het touw is een gewicht dat hard genoeg aan de beugel rond mijn voet trekt om de beenbreuk op zijn plek te houden. Heel slim allemaal. Jammer overigens dat de dokter vergeten is dat je bij een invasieve behandeling – en dat is een gat door een voet boren zeker – direct moet beginnen met de penicilline die we toen hadden. Daardoor brengen de paar vliegen in het kleine ziekenhuiskamertje dat “de box” werd genoemd toch iets over van kleine Jan, die met open tuberculose naast mij ligt, naar het gaatje in mijn voet waar die pen in steekt. Daardoor gaat mijn voet erg zweren, verandert in een bal met tenen en loopt mijn lichaamstemperatuur op naar eenenveertig graden. En ja, dan krijg ik inderdaad driemaal daags een injectie met penicilline. Te laat overigens, want met die voet is het nooit meer goed gekomen. Maar er is nog iets anders dat voor dit beweeglijke manneke heel benauwend is: ik zit vast aan die beugel, ik kan niet weg. En als het nu maar bij die ene keer was gebleven, maar deze toch wat onhandige dokter ontdekt na een week of vijf dat mijn been niet goed aan elkaar groeit. Hij breekt het opnieuw en er wordt een nieuw rekverband aangelegd. Dit keer met een pen door de knie en ik kom onder een dekenkooi op een andere kamer te liggen met drie volwassenen. Jantje met de tuberculose heb ik dan al weg zien dragen. “De box” moet blijkbaar worden ontsmet.

Alles bij elkaar heb ik drie maanden in dat ziekenhuis gelegen met mijn gebroken beentje. Het meest van de tijd gevangen door een pen en een beugel, waardoor ik mij zeer gevangen voelde. Vannacht drong het ineens tot me door waarom ik door paniek bevangen wordt als ik er zelfs maar aan denk dat ik wordt vastgehouden of vast gebonden. Ik snap nu in elk geval waarom ik altijd die vrijheidsdrang in mij heb.

Wat gebeurde er nog meer. Had ik een bijna dood ervaring? Dat zou best kunnen, ofwel toen ik meer dan anderhalf uur buiten bewustzijn was na de aanrijding, ofwel tijdens die bijna dodelijke koortsaanval, waarvan mijn moeder later zei dat ik zo doorschijnend was dat ze het botje in mijn neus kon zien. Hoe dit ook zij, zelf heb ik het gevoel dat er een structurele persoonlijkheidsverschuiving heeft plaats gevonden. Ik kan mij een droom herinneren waaruit ik krijsend wakker werd, terwijl er voor zover ik mij die droom herinner toch niet echt beangstigende gebeurtenissen waren. Wel herinner ik me weemoed, verdriet, afscheid. Ik zat op mijn knieën op een kussentje op een matzwarte glanzende vloer. In een grote kring om mij heen zaten alle kinderen die ik kende en ze neurieden een langzame muzikale strofe. Het voelde als afscheid.

Voor het ongeluk was ik als zesjarige een snellere hardloper dan alle grote jongens uit de straat. Vast en zeker zou ik in het toen voor me liggende leven een heel sportief mens geworden zijn, zoals mijn vader ook was eigenlijk. Na het ongeluk – kinderen zijn wreed – werd ik op school uitgejouwd voor hinkepink en was ik bang voor dreigementen en geweld.

En nu? Ach weet je, ik ben inmiddels de tachtig gepasseerd. Blijkbaar is het toch nog redelijk goed met me gekomen zou je kunnen zeggen. Eerlijk gezegd ben ik ook niet ontevreden over wat dat ongeluk met mij geeft gedaan. Nee sterker nog, daarover moet ik hier iets vertellen dat ik ooit probeerde. Op een keer dacht ik: dat ongeluk, die enorme klap die ik toen kreeg waarbij mijn klomp die van mijn voet geschoten was tientallen meters was weggevlogen, dat moet toch een diepe en blijvende indruk op mij hebben gemaakt. De vraag die toen in me opkwam was of ik die indruk misschien ongedaan zou kunnen maken. Tenslotte is mijn hele verdere leven na dat ongeluk erdoor bepaald. Ik besloot een soort zelfhypnose experiment te doen. Stel je voor: Als onzichtbaar volwassen persoon heb ik mij opgesteld in de onmiddellijke nabijheid van de voordeur van Nieuwstraat 21 in Den Helder, waar wij dan wonen. Het is dinsdag 23 april 1946, de dag voor mijn moeders verjaardag en ik sta te wachten op de volgende gebeurtenissen. Zo dadelijk komt aan het eind van de straat het kleine vrachtwagentje van Willen Gersen met toenemende snelheid aanrijden. De laadbak van Willem ligt vol met ijs dat hij zojuist bij de ijsfabriek van Van der Vaart in de Brouwerstraat heeft gehaald. Van die brokken ijs die gebruikt worden om de vis vers te houden. Willem is visboer en hij is op weg naar de haven. Over het ijs in de laadbak ligt een stuk zeil. Willem geeft gas, want het is mooi weer en ijs smelt nu eenmaal.

Ik sta met mijn volwassen onzichtbare lichaam bij die voordeur te wachten, want zo dadelijk gaat die deur open en kom ik in mijn zesjarige lichaam naar buiten. Ik ben van plan naar de overkant te gaan, naar mijn vriendje, Wimmie Snoerwang.

In mijn volwassen onzichtbare lichaam heb ik mijn plan klaar. Het is heel simpel. Als ik in mijn zesjarige lijfje naar buiten kom en van plan ben tussen de geparkeerde auto’s van garage Noordermeer, over te steken grijp ik in. In mijn volwassen onzichtbare lichaam hoor ik Willen Gersen gas geven. Hij zal me keihard van de straat rijden, want kleine zesjarige Petertje let helemaal niet op. Als onzichtbare volwassen Peter wil ik eigenlijk maar één ding: Op het moment dat ik in mijn zesjarige lijfje van het trottoir tussen se auto’s wil stappen wil ik heel even mijn onzichtbare volwassen hand op mijn zesjarige schoudertje leggen. De bedoeling is dat de kleine Peter dan heel even verbaasd omkijkt, maar mijn onzichtbare volwassen lichaam natuurlijk niet ziet. Het zal, zo denk ik, precies lang genoeg duren om dat vrachtautootje met ijs van Willem Gersen voorbij te zien rijden waardoor dat voor mij zo fatale ongeluk niet plaatsvindt.

Tja, dat was het plan. Maar nu moet ik toch iets heel wonderlijks vertellen. Ik sta daar naast die voordeur, ik hoor en zie mijn zesjarig manneke naar buiten komen. Ik heb mijn onzichtbare volwassen hand al opgetild, maar op het beslissende moment dat ik misschien mijn hele toekomst kan veranderen door mijn hand op dat schoudertje te leggen aarzel ik. Ik durf niet. De toekomst van toen is nu mijn verleden en ik kan met geen mogelijkheid overzien in wat voor soort verleden ik dan terecht zou komen als ik nu ingrijp. Dat ik geen snel en sportief jongetje meer was na dat ongeluk heeft ervoor gezorgd dat ik in mijn leven allerlei andere kwaliteiten en eigenschappen ontwikkelde. Nee het is vreemd, vind je ook niet, om achteraf je toekomst open te zetten voor verandering, waardoor je onmogelijk nog kunt bevroeden uit welk verleden je leven van vandaag dan wel zou hebben bestaan. Hoe dan ook, ik durfde niet mijn hand op dat schoudertje te leggen, al was het alleen maar omdat ik niet eens wist of ik dan vandaag nog zou bestaan.

De corona hoax is van buitenaardse proporties

Kijk, als sciencefictionschrijver is dit stuk nu eens echt naar mijn zin. Ik schrijf mijn sciencefiction verhalen altijd het liefst zo dicht mogelijk bij wat op dit moment in technisch-wetenschappelijke zin al mogelijk is.

De “Corona Hoax” is van buitenaardse proporties. Injecteren, bestralen en vergiftigen om de 8 miljard de baas te kunnen. Een klokkenluider kan het niet meer navertellen.

[WAARSCHUWING: Ongeschikte lectuur voor mensenkinderen <21 jaar]

Vrijwel ALLE regeringen op deze wereld zijn corrupt en de regeringsleiders door “de macht” bezeten.

Bezeten door krachten die van hen cyborgs maken en waarvan ze het zelf waarschijnlijk niet weten. De eeuwenlange voorbereiding met een prelude van 400 jaar continue noodtoestand, de permanente staat van oorlog en beleg, culmineert nu in een Agenda die de mensheid volledig moet onderwerpen aan een sinistere macht. Op basis waarvan? Gerechtigheid zal het niet zijn, de meeste mensen doen immers geen vlieg kwaad….. Echter, wij mensen moeten ons realiseren, dat de mensheid de aarde niet bezit en dat mensen zichzelf niet hebben gecreëerd. Met die ondergeschiktheid worden we nu keihard geconfronteerd.

Waarom ongeschikt voor mensenkinderen onder de 21 jaar? Omdat de volwassen generaties hun kansen hebben verkwanseld, voor het grootste deel door niets te doen en een pijnloze weg van goedgelovigheid en gehoorzaamheid te volgen. De jongste generatie zal de wereld van de grond af op moeten bouwen. De oudere generaties hebben zich desnoods dood te vechten om dat veilig te stellen. Dat is hun verantwoording omdat ze het zover hebben laten komen. Het laatste wapenfeit is dat de helft van de wereldbevolking zich heeft laten injecteren met een experimentele gentherapie tegen een fictieve ziekte, zeer “besmettelijk” en veroorzaakt door een nooit ontdekt pathogeen. Hun grootste onachtzaamheid is het in hun degeneratie meeslepen van die toekomstige generatie van mensenkinderen <21 jaar.

Wat we nu gaan publiceren zal hoogst controversieel overkomen, maar het beeld van wat we vandaag van ons en onze wereld hebben, maakt het stukken geloofwaardiger als toen het werd bekendgemaakt, in 1995 door een klokkenluider. Het maakt duidelijk dat wij Aardlingen echte oppervlaktebewoners zijn en geen idee (mogen) hebben van wat er boven ons en onder ons aan de orde is. Het maakt ook duidelijk dat de “Aardling op het oppervlak” hier relatief nog niet zo lang aanwezig is en dat zijn aanwezigheid door anderen als zeer tijdelijk wordt beschouwd.

De wereldbevolking

Alvorens dieper in te gaan op de vertellingen van een klokkenluider, moet er eerst iets worden verduidelijkt over de ongekende uitbreiding van de Aardlingen op het oppervlak. Vanaf de periode van het Romeinse Rijk tot ongeveer 1300 bedroeg de wereldbevolking naar schatting 400 miljoen zielen, dus een constante factor gedurende duizenden jaren. In 1302 vaardigde de Romeinse kerk – een soort Eén-wereld regering van die tijd – Unam Sanctam uit. Daaruit kon worden afgeleid dat het niet voor iedereen was weggelegd “verlossing” te bereiken. Volledige onderwerping en gehoorzaamheid waren essentieel. Het was in feite een legaal moordcontract zich van zelfstandig denkende mensen te ontdoen.

Het bleek een complete mislukking, deze “stabilisatie order” van de paus.

In 1900 telde de wereld 1,7 miljard mensen en na een paar wereldoorlogen in 1950 2,5 miljard. Vandaag de dag zijn we slechts één generatie verder en de wereld is bevolkt door 8 miljard van onze soort. Dit is het echte probleem. Niet vanwege de exclusief door de mens veroorzaakte klimaatverandering, voedseltekorten, milieuvervuiling en alle andere onoverkomelijke problemen die wij veroorzaken. In een luttele periode van 700 jaar – een nanoseconde in de eeuwigheid – zijn we als een voortwoekerende schimmelcultuur van 400 miljoen cellen naar 8 miljard uitgebreid. DAT is het ECHTE PROBLEEM. Niet voor ons, mensenkinderen, maar voor iets of iemand anders. Een oncontroleerbare vermenigvuldiging, de slavenstatus voorbij. Wij zijn onbewust iets – de wereld – aan het overnemen wat pertinent niet van ons is.

Phil Schneider – Klokkenluider

Phil Schneider werd dood aangetroffen in zijn appartement met een pianosnaar om zijn nek gewikkeld. Geruchten verspreidden zich onmiddellijk dat het een “militaire stijl” executie was.

Ook was Phil’s lichaam in zo’n staat dat mensen dicht bij het onderzoek naar buiten brachten dat, blijkbaar, Phil brutaal was gemarteld voor zijn dood. Echter, de officiële doodsoorzaak was zelfmoord.

Overigens vermoedde Phil Schneider vanaf het allereerste begin dat hij vermoord kon worden als hij zich uit zou spreken. Hij vertelde familie en vrienden herhaaldelijk dat als hen ooit zou worden verteld dat hij zelfmoord had gepleegd, dit onwaar zou zijn en dat het moord is geweest.

Phil Schneider begreep dat hij door zijn onthullingen veel machtige mensen boos maakte en dat zij zeker actie tegen hem zouden ondernemen, waarbij het met zijn leven zou moeten bekopen.

In zijn rapport zei Schneider dat hij jarenlang had gewerkt aan het creëren van diepe ondergrondse militaire bases, waarin onder andere buitenaardse apparatuur werd geplaatst. Phil Schneider verzekerde dat de Amerikaanse autoriteiten al sinds 1909 op de hoogte zijn van het bestaan van buitenaardse wezens en dat zij hun best doen om deze informatie voor het publiek verborgen te houden.

Hij beweerde ook dat er jaarlijks meer dan 500 miljard dollar wordt uitgetrokken voor geheime projecten die te maken hebben met buitenaardse zaken. En dat 28% van het bruto nationaal product van de VS wordt besteed aan de bouw van ondergrondse bases. Dit “zwarte budget”, zoals hij het noemde, is volledig verborgen voor het Congres.

Er bestaat geen twijfel over dat deze projecten tot op de dag van vandaag doorgaan.

Hieronder 7 belangrijke boodschappen uit Phil Schneider’s toespraak van 1995:

(1) Volgens Schneider waren er in 1995 131 actieve geheime ondergrondse bases in de Verenigde Staten en ongeveer 1.477 ondergrondse bases wereldwijd.

   Elke basis kost gemiddeld 17-19 miljard dollar (in 1995 geld) en het duurt 1-2 jaar om ze te bouwen met behulp van geavanceerde bouwtechnieken, waaronder verglazing en het smelten van rotsen met behulp van lasers.

    Schneider verklaarde dat deze bases enorm groot zijn en duizenden en nog eens duizenden soldaten en dienstpersoneel bevatten.

(2)  Magnetische levitatie treinen verbinden alle bases in de Verenigde Staten in een enorm transportsysteem dat in staat is om te komen tot ongelooflijk hoge snelheden.

    Hij beweert dat er daar beneden een hele andere wereld is, gevuld met zowel mensen als buitenaardse levensvormen.

(3)  Area 51 in de staat Nevada is eigenlijk een complex van 9 diepe ondergrondse bases, waar meer dan 18.000 arbeiders wonen, wier leven streng gereglementeerd en volledig geheim is.

(4)  In 1954 tekende de regering van de Verenigde Staten (onder president Eisenhower) een overeenkomst met buitenaardse wezens die hen toestemming gaf experimenten uit te voeren op mensen en dieren in ruil voor technologie.

    Deze overeenkomst, bekend als het Verdrag van Greada, is een goed gedocumenteerde gebeurtenis.

    De oorspronkelijke voorwaarden van deze overeenkomst bepaalden dat slechts een klein aantal mensen mocht worden ontvoerd, en dat zij moesten worden teruggebracht naar de plaats waar zij werden gevonden, en dat hun herinnering aan het incident moest worden gewist.

    De aliens moesten ook een lijst verstrekken van de mensen die zij ontvoerden.

    Na een paar jaar werd echter duidelijk dat de aliens veel meer mensen meenamen dan zij aanvankelijk hadden afgesproken.

(5) Er zijn 11 verschillende buitenaardse rassen op Aarde.

    Twee van deze soorten zijn welwillend.

(6) “De veelgenoemde en even zo vaak ontkende nieuwe wereldorde en deze buitenaardse plannen zijn een en dezelfde.”

    Schneider beschrijft het buitenaardse programma als “een complete overname van de planeet, resulterend in de dood van 5/6 tot 7/8 van de wereldbevolking tegen 2029.”

    Het is duidelijk dat de buitenaardse overname zal betekenen dat er één wereldregering zal komen, en naar alle waarschijnlijkheid zal dit het einde betekenen van de vrijheid zoals wij die kennen.

(7) Tenminste 9 rassen van buitenaardse wezens zien mensen als een voedselbron.

    Dit betekent echter niet automatisch “kannibalisme”.

In plaats van daadwerkelijk mensenvlees te consumeren, gebruiken zij afscheidingen van de klieren van mensen en dieren om een mengsel van vitaminen te bereiden dat aan hun voedsel wordt toegevoegd, en sommige rassen gebruiken ze als drugs, bijvoorbeeld van de adrenaline die aan menselijke lichamen wordt onttrokken.


Geheimhouding is essentieel

Al deze zaken zijn uiteraard zwaar geheim gehouden gebeurtenissen, waar de mensen absoluut geen weet van mogen hebben. Dan wordt een eenheid van 8 miljard eenheden een te zware klus om onder de duim te houden. Het is daarom dat de mensheid al eeuwen in een fictie moeten worden gehouden, met oorspronkelijk de Babylonische fictie als rode draad tot op de huidige dag, de laatste 7000 jaar sinds de Soemeriërs en hun verrassend snelle ontwikkelingsfase. Een zelfverklaarde boven de rest van de mensen verheven elite is volledig door kwaadaardige elementen ingevreten.

Zestien dagen voor zijn eerste openbare optreden werd Schneider aangevallen door iemand die hij identificeerde als een FBI agent. Deze man verwondde Schneider in de schouder en als reactie schoot Schneider hem dood. Maar toen hij dit rechtstreeks aan de FBI meldde, kreeg Schneider te horen dat zij van zoiets niets afwisten. Na de melding werd hij volgens hem echter minstens 11 keer aangevallen. Hij beweerde ook dat overheidsagenten hebben geprobeerd zijn dochter te ontvoeren, maar deze pogingen zijn mislukt dankzij de heldhaftige acties van zijn ex-vrouw.


Het Verdrag van Greada (1954)

De buitenaardsen zouden zich niet met onze zaken bemoeien, en wij niet met die van hen en de regering van de VS zou hun aanwezigheid op aarde geheim houden;
De aliens zouden de VS voorzien van geavanceerde technologie;
De aliens zouden op beperkte basis mensen en vee kunnen ontvoeren voor medisch onderzoek en controle;
De mensen die de ervaring ondergaan, wordt niets aangedaan en keren terug naar de plaats van ontvoering zonder enige herinnering aan de gebeurtenis;
De VS zouden ook een medisch onderzoek en genetische ervaring met buitenaardse wezens kunnen doen;
Ze zouden de resultaten moeten delen;
De aliens zouden geheime faciliteiten krijgen voor hun onderkomens en ervaringen.


The Majority Twelve – MJ12

President Dwight Eisenhower richtte een permanent comité op om toezicht te houden op en uitvoering te geven aan alle geheime activiteiten met de buitenaardse wezens door het Greada Verdrag.

Dit comité, dat op geheimhouding werd ingesteld bij Uitvoerend Memorandum, NSC5410, staat bekend als “Majority Twelve” of eenvoudig als MJ12.

In latere jaren is deze operatie geëvolueerd tot en bekend geworden als MAJI (het Majority Agency for Joint Intelligence). MAJI is rechtstreeks en “alleen” verantwoording verschuldigd aan de President van de Verenigde Staten.

Latere presidenten van de VS en hun uitlatingen wijzen er op, dat dit verdrag sinds 1954 op het allerhoogste niveau wordt doorgegeven. Presidenten hebben zich er alleen cryptisch over uitgelaten. Sinds de laatste uitspraak van George Bush Sr. heeft het er alle schijn van dat er niet meer over wordt gesproken op straffe van een “ongeluk”. En dat er bovendien alleen nog betrouwbare clones en cyborgs worden ingezet om de gelederen gesloten te houden.

George H. W. Bush diende als de 41e president van de Verenigde Staten van 1989 tot 1993, als de 43e vicepresident van de Verenigde Staten van 1981 tot 1989 en als directeur van de CIA op 1976-77.

Adam Guelch, lid van het Mutual UFO Network (MUFON), vroeg George Bush Sr in 2016 wanneer de Amerikaanse regering de Amerikanen de waarheid over UFO’s zou vertellen.

“Americans can’t handle the truth”

“Amerikanen kunnen de waarheid niet aan”


Zoals altijd zijn dit soort gebeurtenissen aan grote twijfel onderhevig, omdat we er geen bewijs van kunnen laten zien. Er is geen papier beschikbaar waarop dat verdrag van Greada staat geschreven inclusief handtekeningen. Daarom verschenen er al snel tegengestelde verhalen, waarvan onderstaande “mening” er één van is. Geen bewijs, geen getuigen, niets.

Het verdrag werd ondertekend door het Zeta domein niet de Greys. De nieuwe technologie mocht niet gebruikt worden om er wapens mee te maken die tegen het menselijk ras en tegen het Domein gebruikt konden worden. De technologie was bedoeld om het menselijk ras vooruit te helpen en te laten groeien.
Het verdrag bepaalde ook dat de mensen verteld moest worden dat er leven is in het universum en dat de onthulling vroeg of laat plaats moest vinden.
Overlevenden van eventuele crashes van objecten moesten aan het Domein worden overgedragen.
De Nordics die de regering benaderden, hebben de regering niet voor de vijandige Greys gewaarschuwd. De Nordics en het Zeta Domein werkten samen.

ANONIEME BRON


In dat geval zou het kunnen zijn dat er andere soorten een verbond met de mensheid hebben gesloten en nu worden tegengewerkt door weer andere soorten. En dat die tegenwerking er in bestaat dat de menselijke soort als een enorm existentieel gevaar moet worden geëlimineerd. De methode van oorlogen door het opzetten van groepen tegen elkaar heeft niet gewerkt, integendeel.

Het is daarom dat de 8 miljard als bestaansgevaarlijke EENHEID voor enkelen niet mag blijven voortbestaan en de wereld in bezit nemen.

Thans, zo schijnt het toch, wordt wereldwijd de mensheid door verzwakking – bestraling, injectie, sterilisatie, vergiftiging – gedegenereerd en op termijn naar voor andere soorten beheersbare proporties teruggebracht.

Glibberig

Ja glibberig, een ander woord om het optreden van de twee kabinetten onder de – waarom was dat ook alweer – noodwet te omschrijven komt niet in mijn gedachten. Als ik vandaag weer lees dat uit de richting van het kabinet geluiden komen die het smachtende volk duidelijk moeten maken dat de grote versoepelingen eraan komen…glibberig. De focus moet meer gaan liggen op het welzijn van de bevolking en er moet zo min mogelijk inbreuk worden gemaakt op de grondrechten. Nou ja, en dat zouden ze dan menen? Nee, absoluut hoor, de focus moet niet meer liggen op de zorg. Die is namelijk afdoende om zeep geholpen. Een beetje slimme regeerder houdt dat uit het zicht.

Allemaal aalgladde slimmigheidjes mensen. Laten we maar eens even kritisch kijken wat er allemaal gebeurt en is gebeurd.

We gaan eerste maar even terug naar het begin. Weet iemand nog wie Rob Elens is, huisarts te Meyel. Die arts, die bovendien nog de extra kwalificatie van tropenarts mocht voeren, behandelde heel in het begin van de Covid-19 periode tien ernstig zieke patiënten bij wie de covid-infectie was vastgesteld met een combinatie van middelen. Ik noem ze nog even: Vitamine D, Zinkorotaat, Hydroxychloroquine en Azitromycine (een antibioticum). Als deze patiënten waren tachtig plus en allen genazen zij binnen een week. Deze trouwhartige arts was zo enthousiast, omdat hij terecht meende dat de dreiging van het zo gevaarlijk geachte virus hiermee afgewend kon worden. De Brabantse lokale televisiezender was er als de kippen bij om hem de gelegenheid te geven zijn verhaal op tv te doen. Hoop gloorde, de gevaarlijke ziekte uit China was te bestrijden met eenvoudige en beschikbare middelen. Daar werd om toen onbegrijpelijke redenen roet in het eten gegooid.

Rob Elens kreeg tot zijn stomme verbazing en verontwaardiging van de inspectie voor de volksgezondheid te horen dat Hydroxychloroquine niet mocht worden ingezet omdat het niet voor deze aandoening bedoeld was (off label, wat in medicaland eerder usance dan uitzondering is) en dat het bovendien zou het ernstige en gevaarlijke bijwerkingen hebben, wat een aperte leugen was.

Geheel verbouwereerd stuurde Rob Elens de volgende bejaarde patiënt met de zelfde aandoening dan maar naar het ziekenhuis waar hij, even als de meeste van later ingezonden patiënten overleed. Maanden lang is deze huisarts bezig geweest met boodschappen, petities aan onze rigide overheid om Hydroxychloroquine vrij te geven.

Ach, natuurlijk weet iedereen het nog wel. En natuurlijk is al heel lang voor mensen met verstand van geneeskunde duidelijk dat Hydroxychloroquine en later ook Ivermectine middelen zijn die mits tijdig ingezet in de meeste gevallen patiënten met de virale aandoening Covid-19 binnen de kortste keren kunnen genezen. Het middel is echter nog steeds door heel veel overheden verboden waardoor heel veel mensen onnodig gestorven zijn. Nou ja ik zeg eigenlijk liever vermoord. Ja, hoe moet ik het anders noemen als mensen sterven tijdens een ziekenhuisbehandeling waarbij de juiste toepassing van werkzame geneesmiddelen verboden is. Dat verbod op de twee genoemde middelen geldt hier in elk geval nog steeds.

Omdat het echter al zo lang duurt en omdat veruit de meeste mensen lang niet genoeg verstand van geneeskunde hebben om zich druk te maken over de hier boven beschreven details is ons vaderlandse volkje afgeleid door de eigen ongein. Ja inderdaad, afgeleid.

Mensen zijn bezig met zich te laten inspuiten met experimentele vaccins, waarvan al ruimschoots gebleken is dat dit nu juist levensgevaarlijk is, maar waarvan via de officiële nieuwsbronnen niemand gewag maakt. Er voltrekt zich inmiddels een ramp die zal leiden tot vele miljoenen doden en die zolang mogelijk verdoezeld wordt.

Iedereen is bezig met de eigen pleziertjes die dankzij de smerige truc met de QR-code die je de zogenaamde vrijheid terug geeft. De grote massa heeft niet in de gaten dat ze op weg is naar de slachtbank. Dat mensen sterven aan de bijwerkingen van de vaccins is geen ongelukkig toeval waarvoor alle wetenschappelijke zeilen worden bijgezet om de oorzaken weg te nemen. Nee, het is de bedoeling dat heel veel mensen sterven en dat er een kleine manipuleerbare wereldbevolking overblijft.

Ik weet het, wat ik hier eens te meer beweer klinkt zo onwaarschijnlijk dat bijna niemand het wil geloven. En weet je wat? Het simpele feit dat het zo onwaarschijnlijk is geeft de initiators van deze gruweldaad, de wereldelite, de tijd, de gelegenheid en de ruimte om hun smerige plannen uit te voeren, gesteund door de nationale leiders die allemaal in het World Economic Forum klasje van Claus Schwab zijn gebrainwasht. Ja inderdaad, Rutte en Kaag en Macron in Frankrijk en Merkel in Duitsland en nog een heleboel meer. Oh ja, zou ik bijna vergeten. Ik zag beelden van het W.E.F. clubje in Davos, want daar vergaderen ze altijd. Daar zag ik ook de lachende gezichten van Willen Alexander en Maxima en ik weet zeker dat ze niet alleen voor de thee kwamen.

Wat beweer ik nu? Wie me heeft gevolgd door de afgelopen twee jaar heen die weet het wel: we zitten veel te lang al te suffen en naar onze eigen kleine ongenoegentjes te kijken van oei nu is er een lockdown en nu moet ik me laten prikken anders mag ik niet…nou ja, noem de onbeduidende ergernissen maar op waarvoor je je gezondheid best wilt opgeven.

Zal ik nu eens schrijven wat ik er echt van vind, nou ja het klinkt niet heel vriendelijk, maar eerlijk gezegd ben ik dat punt ook wel een beetje voorbij, dus vooruit maar:

Stelletje stomme achterlijke egocentrische sukkels. Zie je dan niet dat je belazerd en bedreigd wordt, dat alles wat je dierbaar zou moeten zijn je wordt afgenomen in ruil voor een giftige troost lolly. Word in vredesnaam wakker en word kwaad anders hoeft het straks niet meer en oh ja, zou ik bijna vergeten: dan hoeft het voor je kinderen ook niet meer, want een toekomst als menselijk vee lijkt mij niet echt aantrekkelijk.

Je mag boos op me worden als je dit gelezen hebt, maar daarvan wordt het niet minder waar. Het is echter mijn diepste wens dat je eindelijk wakker wordt.

Geneesmiddelen tegen Covid? Natuurlijk wel

  Nieuw bericht op Frontnieuws   Japanse studie heeft uitgewezen dat Ivermectine “veilig en doeltreffend” is voor de behandeling van Covid Door Frontnieuws Kowa Co. Ltd., een Japans conglomeraat met belangen in handel, horeca en elektronica, heeft een persbericht uitgegeven waarin wordt aangegeven dat de wetenschap duidelijk aantoont dat Ivermectine een “veilig en doeltreffend” middel is tegen het Wuhan coronavirus (Covid-19), bericht Ethan Huff. In dat persbericht, dat beschikbaar is als pdf, wordt uitgelegd dat het antiparasitaire geneesmiddel werkt tegen de Omicron (Moronische) variant van de Chinese griep, op basis van de resultaten van een fase III klinische studie. Het bedrijf, dat samenwerkt met de Kitasato Universiteit in Tokio, zegt dat Ivermectine “hetzelfde antivirale effect” vertoont op alle andere “gemuteerde stammen” van de Chinese griep, inclusief Alpha en Delta. Het doet dit, onthulde Kowa, door zowel de invasie als de replicatie van het virus te onderdrukken. “[Ivermectine] zal naar verwachting worden toegepast als een therapeutisch geneesmiddel (tablet) voor alle nieuwe infectieziekten van het coronavirus,” aldus het rapport. De gezondheidsautoriteit FDA weigert te reageren op FOIA-verzoek waarin om bewijs wordt gevraagd dat Ivermectine “onveilig” is Al meer dan 20 jaar beveelt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) Ivermectine aan als een middel om parasitaire infecties te behandelen. Vrijwilligers hebben het in heel Afrika verspreid omdat het uiterst effectief en relatief goedkoop is. Pas met de komst van de Chinese griep werd Ivermectine plotseling op de zwarte lijst geplaatst en als “gevaarlijk” en “ondoeltreffend” bestempeld door instanties als de U.S. Food and Drug Administration (FDA), die er in een recente tweet bedrieglijk naar verwees als een “paardenontwormingsmiddel”. De FDA keurde Ivermectine voor het eerst goed voor menselijk gebruik in de jaren 1990, maar blijkbaar is de leiding van de FDA dat totaal vergeten en denkt nu dat het gewoon een ontwormingsmiddel is voor boerderijdieren dat gekke conservatieven consumeren omdat ze te bang zijn om in plaats daarvan de “vaccins” te nemen. Een Freedom of Information Act (FOIA) verzoek zocht antwoorden van de FDA over alle gerapporteerde bijwerkingen in verband met Ivermectine, gezien het feit dat het agentschap volhoudt dat het “onveilig” is. De FDA heeft tot nu toe geweigerd op dit verzoek te reageren, ondanks het feit dat zij het gebruik van het geneesmiddel publiekelijk blijft veroordelen. Op het moment van schrijven is de eerste link die verschijnt bij een Google zoekopdracht naar “Ivermectine” een pagina van de FDA met de titel: “Why You Should Not Use Ivermectin to Treat or Prevent COVID-19,” samen met een foto van een dierenarts die een paard aait. “Een van de taken van de FDA is om de wetenschappelijke gegevens over een geneesmiddel zorgvuldig te evalueren om er zeker van te zijn dat het zowel veilig als effectief is voor een bepaald gebruik,” staat er op de pagina. “In sommige gevallen kan het zeer gevaarlijk zijn om een geneesmiddel te gebruiken voor de preventie of behandeling van COVID-19 dat niet is goedgekeurd door of geen toestemming voor noodgebruik heeft gekregen van de FDA.” De FDA beweert verder op de pagina dat het “meerdere meldingen” heeft ontvangen van patiënten die zogenaamd “medische hulp nodig hadden” na zelfmedicatie met Ivermectine “bedoeld voor vee.” “Het innemen van grote doses Ivermectine is gevaarlijk,” houdt de FDA vol, zonder enig bewijs te leveren om deze bewering te staven. Ondertussen werden 200 leden van het Congres naar verluidt behandeld met Ivermectine gedurende de hele pandemie en deden het prima. Zijn zij vee, of wil de FDA gewoon niet dat de massa toegang krijgt tot dit middel? “De FDA zal Ivermectine of Hydroxychloroquine niet goedkeuren omdat er geen winst te behalen valt voor hun miljardair politieke vrienden,” schreef een lezer op 100percentfedup.com. “Volg altijd het geld als het op politici aankomt.” Een ander vroeg hoeveel studies er nog nodig zijn voordat de Verenigde Staten Japan en andere landen volgen in het eindelijk accepteren van Ivermectine als een veilig en effectief middel tegen Covid. Copyright © 2021 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.    
https://www.frontnieuws.com/japanse-studie-heeft-uitgewezen-dat-ivermectine-veilig-en-doeltreffend-is-voor-de-behandeling-van-covid/  

Duivelse drijfveren achter de pandemie

Frontnieuws herhaalt de 15 meest gelezen berichten van 2021. Deze staat op nr. 9, en werd voor het eerst op 23 oktober gepubliceerd.

Mike Yeadon, ex-Pfizer wetenschapper postte dit donderdag. We naderen Fase 5. Fase 5: Vestig chaos en staat van beleg. (november 2021 – maart 2022). En de meeste mensen denken nog steeds dat we terug gaan naar normaal! schrijft Henrymakow.com.

De weg naar de nieuwe wereldorde …

Fase 1: Simuleer een dreiging en creëer angst. (december 2019 – maart 2020)

– Creëer een pandemie in China.
> Dood tienduizenden bejaarden.
> Verhoog het aantal gevallen en sterfgevallen
> Vaccinatie is vanaf het begin de enige oplossing.
> Richt alle aandacht op Covid-19.
– Resultaat, (bijna) algemene paniek

Fase 2: Zaai angst en verdeeldheid. (maart 2020 – december 2020)

> Leg meerdere onnodige, vrijheidsberovende en ongrondwettelijke dwangmaatregelen op.
> Verlam de handel en de economie.
> Observeer de onderwerping van een meerderheid en het verzet van een opstandige minderheid.
> De rebellen stigmatiseren en een horizontale tweedeling creëren.
> Censureren dissidente leiders.
> Straf ongehoorzaamheid.
> PCR-testen veralgemenen.
> Verwarring creëren tussen gevallen, geïnfecteerd, ziek, gehospitaliseerd en dood.
> Diskwalificeer alle effectieve behandelingen.
> Hoop op een reddingsvaccin.
– Resultaat, (bijna) algemene paniek.

Fase 3: Breng een verraderlijke en dodelijke oplossing. (december 2020 – juni 2021)

> Bied een gratis vaccin aan voor iedereen.
> Beloof bescherming en terugkeer naar de normaliteit.
> Stel een kudde-immunisatie doelstelling vast.
> Simuleer een gedeeltelijk herstel van de economie.
> Statistieken over bijwerkingen en sterfgevallen door injecties verbergen.
> De bijwerkingen en neveneffecten van de injecties afschilderen als “natuurlijke” effecten van het virus en de ziekte.
> De notie van een variant als een natuurlijke mutatie van het virus herstellen.
> De handhaving van dwangmaatregelen rechtvaardigen door de drempel van kudde-immuniteit niet toe te passen.
> Het straffen van gezondheidswerkers voor het illegaal uitoefenen van zorg en genezing.
– Resultaat, twijfels en gevoelens van verraad bij de gevaccineerden, demoralisering bij de tegenstanders.

Fase 4: Installeer Apartheid en de QR code. (juni 2021 – oktober 2021)

Klaus Schwab en globalisten plannen een aanval die Covid in de schaduw zal zetten

> Vrijwillig plannen voor tekorten.
> Leg de vaccinatiepas (QR code) op om de gevaccineerden te belonen, de tegenstanders te straffen.
> Creëer een apartheid van de bevoorrechten tegen de anderen.
> Het recht op werk of studie afnemen van ongevaccineerden.
> Intrekken van basisvoorzieningen voor de ongevaccineerden.
> PCR betalingstesten opleggen aan ongevaccineerden.
– Resultaat, Eerste fase van digitale controle, verarming van de tegenstanders

Fase 5: Vestig chaos en staat van beleg. (november 2021 – maart 2022)

> Maak gebruik van het tekort aan goederen en voedsel.
> Veroorzaak de verlamming van de echte economie en de sluiting van fabrieken en winkels.
> Laat de werkloosheid exploderen.
> Pas een derde dosis toe op de gevaccineerden(boosters).
> Leg verplichte vaccinatie op voor iedereen.
> Versterk de mythe van de varianten, de doeltreffendheid van het vaccin en de kudde- immuniteit.
> Demoniseer de ongevaccineerden en houd ze verantwoordelijk voor de doden.
> Arresteer de oppositieleiders.
> Iedereen een digitale identiteit opleggen (QR code): Geboorteakte, identiteitsbewijs, paspoort, rijbewijs, ziekteverzekeringskaart…
> Stel de staat van beleg in om de oppositie te verslaan.
– Resultaat, Tweede stadium van digitale controle. Gevangenneming of verwijdering van de tegenstanders.

Fase 6: Kwijtschelden van de schulden en dematerialiseren van het geld. (maart 2022-september 2022)

> Het ineenstorten van de economie, de financiën en de aandelenmarkt, het bankroet van de banken.
> Het redden van de verliezen van de banken gaat op de rekeningen van hun klanten.
> Activeer de “Great Reset”.
> Dematerialiseer het geld.
> Schulden, leningen en kredieten annuleren.
> De digitale portefeuille opleggen. (Digital Wallet)
> In beslag nemen van eigendommen en land.
> Verbied alle wereldwijde geneesmiddelen.
> Bekrachtig de verplichting om halfjaarlijks of jaarlijks te vaccineren.
> Leg voedsel rantsoenering op en een dieet gebaseerd op de Codex Alimentarius.
> Uitbreiding van de maatregelen tot derde wereld landen.
– Resultaat, Derde fase van digitale controle. Uitbreiding van de N.O.M. tot de hele planeet.