De corona hoax is van buitenaardse proporties

Kijk, als sciencefictionschrijver is dit stuk nu eens echt naar mijn zin. Ik schrijf mijn sciencefiction verhalen altijd het liefst zo dicht mogelijk bij wat op dit moment in technisch-wetenschappelijke zin al mogelijk is.

De “Corona Hoax” is van buitenaardse proporties. Injecteren, bestralen en vergiftigen om de 8 miljard de baas te kunnen. Een klokkenluider kan het niet meer navertellen.

[WAARSCHUWING: Ongeschikte lectuur voor mensenkinderen <21 jaar]

Vrijwel ALLE regeringen op deze wereld zijn corrupt en de regeringsleiders door “de macht” bezeten.

Bezeten door krachten die van hen cyborgs maken en waarvan ze het zelf waarschijnlijk niet weten. De eeuwenlange voorbereiding met een prelude van 400 jaar continue noodtoestand, de permanente staat van oorlog en beleg, culmineert nu in een Agenda die de mensheid volledig moet onderwerpen aan een sinistere macht. Op basis waarvan? Gerechtigheid zal het niet zijn, de meeste mensen doen immers geen vlieg kwaad….. Echter, wij mensen moeten ons realiseren, dat de mensheid de aarde niet bezit en dat mensen zichzelf niet hebben gecreëerd. Met die ondergeschiktheid worden we nu keihard geconfronteerd.

Waarom ongeschikt voor mensenkinderen onder de 21 jaar? Omdat de volwassen generaties hun kansen hebben verkwanseld, voor het grootste deel door niets te doen en een pijnloze weg van goedgelovigheid en gehoorzaamheid te volgen. De jongste generatie zal de wereld van de grond af op moeten bouwen. De oudere generaties hebben zich desnoods dood te vechten om dat veilig te stellen. Dat is hun verantwoording omdat ze het zover hebben laten komen. Het laatste wapenfeit is dat de helft van de wereldbevolking zich heeft laten injecteren met een experimentele gentherapie tegen een fictieve ziekte, zeer “besmettelijk” en veroorzaakt door een nooit ontdekt pathogeen. Hun grootste onachtzaamheid is het in hun degeneratie meeslepen van die toekomstige generatie van mensenkinderen <21 jaar.

Wat we nu gaan publiceren zal hoogst controversieel overkomen, maar het beeld van wat we vandaag van ons en onze wereld hebben, maakt het stukken geloofwaardiger als toen het werd bekendgemaakt, in 1995 door een klokkenluider. Het maakt duidelijk dat wij Aardlingen echte oppervlaktebewoners zijn en geen idee (mogen) hebben van wat er boven ons en onder ons aan de orde is. Het maakt ook duidelijk dat de “Aardling op het oppervlak” hier relatief nog niet zo lang aanwezig is en dat zijn aanwezigheid door anderen als zeer tijdelijk wordt beschouwd.

De wereldbevolking

Alvorens dieper in te gaan op de vertellingen van een klokkenluider, moet er eerst iets worden verduidelijkt over de ongekende uitbreiding van de Aardlingen op het oppervlak. Vanaf de periode van het Romeinse Rijk tot ongeveer 1300 bedroeg de wereldbevolking naar schatting 400 miljoen zielen, dus een constante factor gedurende duizenden jaren. In 1302 vaardigde de Romeinse kerk – een soort Eén-wereld regering van die tijd – Unam Sanctam uit. Daaruit kon worden afgeleid dat het niet voor iedereen was weggelegd “verlossing” te bereiken. Volledige onderwerping en gehoorzaamheid waren essentieel. Het was in feite een legaal moordcontract zich van zelfstandig denkende mensen te ontdoen.

Het bleek een complete mislukking, deze “stabilisatie order” van de paus.

In 1900 telde de wereld 1,7 miljard mensen en na een paar wereldoorlogen in 1950 2,5 miljard. Vandaag de dag zijn we slechts één generatie verder en de wereld is bevolkt door 8 miljard van onze soort. Dit is het echte probleem. Niet vanwege de exclusief door de mens veroorzaakte klimaatverandering, voedseltekorten, milieuvervuiling en alle andere onoverkomelijke problemen die wij veroorzaken. In een luttele periode van 700 jaar – een nanoseconde in de eeuwigheid – zijn we als een voortwoekerende schimmelcultuur van 400 miljoen cellen naar 8 miljard uitgebreid. DAT is het ECHTE PROBLEEM. Niet voor ons, mensenkinderen, maar voor iets of iemand anders. Een oncontroleerbare vermenigvuldiging, de slavenstatus voorbij. Wij zijn onbewust iets – de wereld – aan het overnemen wat pertinent niet van ons is.

Phil Schneider – Klokkenluider

Phil Schneider werd dood aangetroffen in zijn appartement met een pianosnaar om zijn nek gewikkeld. Geruchten verspreidden zich onmiddellijk dat het een “militaire stijl” executie was.

Ook was Phil’s lichaam in zo’n staat dat mensen dicht bij het onderzoek naar buiten brachten dat, blijkbaar, Phil brutaal was gemarteld voor zijn dood. Echter, de officiële doodsoorzaak was zelfmoord.

Overigens vermoedde Phil Schneider vanaf het allereerste begin dat hij vermoord kon worden als hij zich uit zou spreken. Hij vertelde familie en vrienden herhaaldelijk dat als hen ooit zou worden verteld dat hij zelfmoord had gepleegd, dit onwaar zou zijn en dat het moord is geweest.

Phil Schneider begreep dat hij door zijn onthullingen veel machtige mensen boos maakte en dat zij zeker actie tegen hem zouden ondernemen, waarbij het met zijn leven zou moeten bekopen.

In zijn rapport zei Schneider dat hij jarenlang had gewerkt aan het creëren van diepe ondergrondse militaire bases, waarin onder andere buitenaardse apparatuur werd geplaatst. Phil Schneider verzekerde dat de Amerikaanse autoriteiten al sinds 1909 op de hoogte zijn van het bestaan van buitenaardse wezens en dat zij hun best doen om deze informatie voor het publiek verborgen te houden.

Hij beweerde ook dat er jaarlijks meer dan 500 miljard dollar wordt uitgetrokken voor geheime projecten die te maken hebben met buitenaardse zaken. En dat 28% van het bruto nationaal product van de VS wordt besteed aan de bouw van ondergrondse bases. Dit “zwarte budget”, zoals hij het noemde, is volledig verborgen voor het Congres.

Er bestaat geen twijfel over dat deze projecten tot op de dag van vandaag doorgaan.

Hieronder 7 belangrijke boodschappen uit Phil Schneider’s toespraak van 1995:

(1) Volgens Schneider waren er in 1995 131 actieve geheime ondergrondse bases in de Verenigde Staten en ongeveer 1.477 ondergrondse bases wereldwijd.

   Elke basis kost gemiddeld 17-19 miljard dollar (in 1995 geld) en het duurt 1-2 jaar om ze te bouwen met behulp van geavanceerde bouwtechnieken, waaronder verglazing en het smelten van rotsen met behulp van lasers.

    Schneider verklaarde dat deze bases enorm groot zijn en duizenden en nog eens duizenden soldaten en dienstpersoneel bevatten.

(2)  Magnetische levitatie treinen verbinden alle bases in de Verenigde Staten in een enorm transportsysteem dat in staat is om te komen tot ongelooflijk hoge snelheden.

    Hij beweert dat er daar beneden een hele andere wereld is, gevuld met zowel mensen als buitenaardse levensvormen.

(3)  Area 51 in de staat Nevada is eigenlijk een complex van 9 diepe ondergrondse bases, waar meer dan 18.000 arbeiders wonen, wier leven streng gereglementeerd en volledig geheim is.

(4)  In 1954 tekende de regering van de Verenigde Staten (onder president Eisenhower) een overeenkomst met buitenaardse wezens die hen toestemming gaf experimenten uit te voeren op mensen en dieren in ruil voor technologie.

    Deze overeenkomst, bekend als het Verdrag van Greada, is een goed gedocumenteerde gebeurtenis.

    De oorspronkelijke voorwaarden van deze overeenkomst bepaalden dat slechts een klein aantal mensen mocht worden ontvoerd, en dat zij moesten worden teruggebracht naar de plaats waar zij werden gevonden, en dat hun herinnering aan het incident moest worden gewist.

    De aliens moesten ook een lijst verstrekken van de mensen die zij ontvoerden.

    Na een paar jaar werd echter duidelijk dat de aliens veel meer mensen meenamen dan zij aanvankelijk hadden afgesproken.

(5) Er zijn 11 verschillende buitenaardse rassen op Aarde.

    Twee van deze soorten zijn welwillend.

(6) “De veelgenoemde en even zo vaak ontkende nieuwe wereldorde en deze buitenaardse plannen zijn een en dezelfde.”

    Schneider beschrijft het buitenaardse programma als “een complete overname van de planeet, resulterend in de dood van 5/6 tot 7/8 van de wereldbevolking tegen 2029.”

    Het is duidelijk dat de buitenaardse overname zal betekenen dat er één wereldregering zal komen, en naar alle waarschijnlijkheid zal dit het einde betekenen van de vrijheid zoals wij die kennen.

(7) Tenminste 9 rassen van buitenaardse wezens zien mensen als een voedselbron.

    Dit betekent echter niet automatisch “kannibalisme”.

In plaats van daadwerkelijk mensenvlees te consumeren, gebruiken zij afscheidingen van de klieren van mensen en dieren om een mengsel van vitaminen te bereiden dat aan hun voedsel wordt toegevoegd, en sommige rassen gebruiken ze als drugs, bijvoorbeeld van de adrenaline die aan menselijke lichamen wordt onttrokken.


Geheimhouding is essentieel

Al deze zaken zijn uiteraard zwaar geheim gehouden gebeurtenissen, waar de mensen absoluut geen weet van mogen hebben. Dan wordt een eenheid van 8 miljard eenheden een te zware klus om onder de duim te houden. Het is daarom dat de mensheid al eeuwen in een fictie moeten worden gehouden, met oorspronkelijk de Babylonische fictie als rode draad tot op de huidige dag, de laatste 7000 jaar sinds de Soemeriërs en hun verrassend snelle ontwikkelingsfase. Een zelfverklaarde boven de rest van de mensen verheven elite is volledig door kwaadaardige elementen ingevreten.

Zestien dagen voor zijn eerste openbare optreden werd Schneider aangevallen door iemand die hij identificeerde als een FBI agent. Deze man verwondde Schneider in de schouder en als reactie schoot Schneider hem dood. Maar toen hij dit rechtstreeks aan de FBI meldde, kreeg Schneider te horen dat zij van zoiets niets afwisten. Na de melding werd hij volgens hem echter minstens 11 keer aangevallen. Hij beweerde ook dat overheidsagenten hebben geprobeerd zijn dochter te ontvoeren, maar deze pogingen zijn mislukt dankzij de heldhaftige acties van zijn ex-vrouw.


Het Verdrag van Greada (1954)

De buitenaardsen zouden zich niet met onze zaken bemoeien, en wij niet met die van hen en de regering van de VS zou hun aanwezigheid op aarde geheim houden;
De aliens zouden de VS voorzien van geavanceerde technologie;
De aliens zouden op beperkte basis mensen en vee kunnen ontvoeren voor medisch onderzoek en controle;
De mensen die de ervaring ondergaan, wordt niets aangedaan en keren terug naar de plaats van ontvoering zonder enige herinnering aan de gebeurtenis;
De VS zouden ook een medisch onderzoek en genetische ervaring met buitenaardse wezens kunnen doen;
Ze zouden de resultaten moeten delen;
De aliens zouden geheime faciliteiten krijgen voor hun onderkomens en ervaringen.


The Majority Twelve – MJ12

President Dwight Eisenhower richtte een permanent comité op om toezicht te houden op en uitvoering te geven aan alle geheime activiteiten met de buitenaardse wezens door het Greada Verdrag.

Dit comité, dat op geheimhouding werd ingesteld bij Uitvoerend Memorandum, NSC5410, staat bekend als “Majority Twelve” of eenvoudig als MJ12.

In latere jaren is deze operatie geëvolueerd tot en bekend geworden als MAJI (het Majority Agency for Joint Intelligence). MAJI is rechtstreeks en “alleen” verantwoording verschuldigd aan de President van de Verenigde Staten.

Latere presidenten van de VS en hun uitlatingen wijzen er op, dat dit verdrag sinds 1954 op het allerhoogste niveau wordt doorgegeven. Presidenten hebben zich er alleen cryptisch over uitgelaten. Sinds de laatste uitspraak van George Bush Sr. heeft het er alle schijn van dat er niet meer over wordt gesproken op straffe van een “ongeluk”. En dat er bovendien alleen nog betrouwbare clones en cyborgs worden ingezet om de gelederen gesloten te houden.

George H. W. Bush diende als de 41e president van de Verenigde Staten van 1989 tot 1993, als de 43e vicepresident van de Verenigde Staten van 1981 tot 1989 en als directeur van de CIA op 1976-77.

Adam Guelch, lid van het Mutual UFO Network (MUFON), vroeg George Bush Sr in 2016 wanneer de Amerikaanse regering de Amerikanen de waarheid over UFO’s zou vertellen.

“Americans can’t handle the truth”

“Amerikanen kunnen de waarheid niet aan”


Zoals altijd zijn dit soort gebeurtenissen aan grote twijfel onderhevig, omdat we er geen bewijs van kunnen laten zien. Er is geen papier beschikbaar waarop dat verdrag van Greada staat geschreven inclusief handtekeningen. Daarom verschenen er al snel tegengestelde verhalen, waarvan onderstaande “mening” er één van is. Geen bewijs, geen getuigen, niets.

Het verdrag werd ondertekend door het Zeta domein niet de Greys. De nieuwe technologie mocht niet gebruikt worden om er wapens mee te maken die tegen het menselijk ras en tegen het Domein gebruikt konden worden. De technologie was bedoeld om het menselijk ras vooruit te helpen en te laten groeien.
Het verdrag bepaalde ook dat de mensen verteld moest worden dat er leven is in het universum en dat de onthulling vroeg of laat plaats moest vinden.
Overlevenden van eventuele crashes van objecten moesten aan het Domein worden overgedragen.
De Nordics die de regering benaderden, hebben de regering niet voor de vijandige Greys gewaarschuwd. De Nordics en het Zeta Domein werkten samen.

ANONIEME BRON


In dat geval zou het kunnen zijn dat er andere soorten een verbond met de mensheid hebben gesloten en nu worden tegengewerkt door weer andere soorten. En dat die tegenwerking er in bestaat dat de menselijke soort als een enorm existentieel gevaar moet worden geëlimineerd. De methode van oorlogen door het opzetten van groepen tegen elkaar heeft niet gewerkt, integendeel.

Het is daarom dat de 8 miljard als bestaansgevaarlijke EENHEID voor enkelen niet mag blijven voortbestaan en de wereld in bezit nemen.

Thans, zo schijnt het toch, wordt wereldwijd de mensheid door verzwakking – bestraling, injectie, sterilisatie, vergiftiging – gedegenereerd en op termijn naar voor andere soorten beheersbare proporties teruggebracht.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.