Kindermoord – adrenochrome

Toen ik onderstaand artikel las viel voor mij het laatste puzzelstuk op zijn plaats met betrekking tot de diepere reden waarom op dit moment onze wereld op een duivelse manier wordt geplaagd door mensen die vele trouwe onwetende burgers doen geloven dat er een verschrikkelijk dodelijk besmettingsgevaar is. Ineens doorzie ik het smerige plan. Ik beschrijf hier wat ik nagenoeg zeker weet dat erachter zit en het maakt me eerlijk gezegd doodziek van schaamte dat hetgeen hier wordt aangericht door mensen, mijn soortgenoten wordt gedaan.

Het onderstaande artikeltje vond ik op het internet. Niet lang geleden zag ik oud financieel topman Ronald Bernard over dit onderwerp volkomen emotioneel raken over wat hij zelf in dit opzicht had meegemaakt en waaruit hij zich uit walging en schaamte had moeten terugtrekken. Met zijn naam als zoek optie kun je gemakkelijk die interviews op het internet terugvinden. Nu ik echter onderstaand artikel las drong het hele plan echter pas goed tot me door.

Het Covid-19 project met de daarbij behorende vaccinaties is niet bedoeld om onze gezondheid te waarborgen. In tegendeel. Het project, uitgevoerd volgens het programma “Lockstep” van de steenrijke familie Rockefeller is bedoeld om ruim negentig procent van de wereldbevolking uit te roeien. Wat er overblijft zal door voortgaande genetische verminkingen bestaan uit domme werkslaven en weerloze leveranciers van feest-offervlees voor de elite.

Het is uitermate ellendig om te moeten zien wat de wereldelite met ons van plan is. Eerst dacht ik nog – dat zul je in voorgaande artikelen van mij ook gelezen hebben – dat wij, de gewone mensen, voor de elite van geen enkel belang zijn. Door het lezen van onderstaand artikel ben ik er me echter bewust van geworden dat wij worden gezien als het vlees van de keurslager voor hun feestbanketten. Daarom en daarom alleen hebben ze berekend dat ze genoeg hebben aan een kudde van een half miljard menselijk fokvee.

KINDERMISBRUIK DEEL 2: ADRENOCHROME

Naast de pedofiele praktijken, die nu in grote getale aan het licht komen, komt ook het meest vreselijke kindermisbruik in beeld: de kinderhandel, het martelen van kinderen en -nog erger- het offeren ervan.
Ik heb hier ongelooflijk veel moeite mee, want het is een afschrikwekkend onderwerp. En de beelden hiervan zijn ronduit afgrijselijk. Maar doordat ik de sluier -in de afgelopen maanden- telkens een beetje verder op kon schuiven, kan ik het nu min of meer onder ogen zien.

Denk niet dat dat wel mee zal vallen, en poets het vooral niet weg. Want het is een misdaad op wereldschaal, met 100.000-den medeplichtigen.

De drugs van de elite

Door deze Corona-crisis goed te analyseren en de duistere plannen van de wereldheersers te ontrafelen, kom je telkens uit bij de eerder genoemde groep globalisten, de Deep State, die nagenoeg allemaal (ook) met dit misbruik te maken hebben. Is het niet met de handel zelf, dan is het wel met de satanistische rituelen of het daaruit voortvloeiende ‘adrenochrome’: de drugs van de elite (in mijn woorden: het levenselixer van de duivel).

Volgens deze officiële telling zijn er in ieder geval 1 miljoen kinderen per jaar bij betrokken: https://bit.ly/31Q6f0d.
Maar veel schattingen gaan eerder richting de 8 miljoen, aangezien grote ‘leveranciers in de kinderhandel’ zoals Brazilië en andere Zuid Amerikaanse landen, China, Vietnam, Filippijnen en Afrika hier nog buiten zijn gelaten. Landen, waar de zwerfkinderen gewoon van de straat worden gerukt en in containers of treinen worden vervoerd. Of worden geronseld door zogenaamde ‘Foster Parent-organisaties’ die doen alsof ze goed voor de (vaak wees)kinderen zullen zorgen.

Dat dit ook in Nederland geen onbekend fenomeen is, kwam in 2017 nog in de krant, over Zwolle: https://bit.ly/3jDEzkZ (op het Satanisme en alle cirkels kom ik ooit nog wel terug).

Wat is adrenochroom

Adrenochroom is een stof die in het lichaam wordt aangemaakt door de oxidatie van adrenaline. Het is wat de “adrenaline-high” geeft die gepaard gaat met activiteiten met een hoog risico, zoals parachutespringen. Volgens de experts wordt deze stof aangemaakt en verzameld in het bloed als kinderen worden gemarteld. Dit bloed wordt ofwel gedronken ofwel via een bloedtransfusie toegediend. En sommige gebruikers ervan raken er zodanig verslaafd aan (mede omdat het de eeuwige jeugd belooft) dat ze 1 kind per dag nodig hebben.

Hier wat meer informatie

Een korte video over adrenochrome: https://bit.ly/3kB4pYa
Hoe het onder meer in China te bestellen is: https://bit.ly/34yRZL5
Recent gelekte documenten afkomstig van Duitse patriotten (en inmiddels al naar Russische en Amerikaanse ambassades gestuurd):
deel 1 https://www.bitchute.com/video/JpUm9CGFgfIQ/
deel 2 https://www.bitchute.com/video/AAaXsgVmJEdc/
Uit deze video’s blijkt dat er afnemers zijn in alle sectoren van onze samenleving: de adel, de politiek, de economie, het leger, artiesten en zo meer.

En voor diegene, die hier nog niet genoeg aan heeft, deze producer over de ernst van de zaak in (heel) Hollywood: https://www.facebook.com/ephrayim.odor/videos/10222081946653090

Het einde van de ‘gewone mens’ (2025)

Is er een plan?

Complotten, complotten en nog eens complotten. In het algemene nieuws wordt tegenwoordig alles wat niet strookt of zich verzet tegen de algemene inhoud, de op het eerste gezicht bestaande consensus, weggehoond, weggelachen. Wie meent uiting te moeten geven aan een twijfel of ongerustheid over alles wat er gebeurt, wat ons om zogenaamde veiligheids – of gezondheidsredenen wordt opgelegd, die wordt publiekelijk weggezet als complotdenker, aluhoedje, kortom iemand die spijkers op laag water zoekt of anderszins in ieder geval niet goed bij zijn hoofd is. Veel mensen houden daarom hun mond en spreken niet over hun gedachten en gevoelens betreffende de wereldgebeurtenissen, uit vrees anders belachelijk te worden gemaakt. Dat is niet alleen jammer, maar ook levens gevaarlijk.

Vlak voor de tweede wereldoorlog sprak onze vaderlandse regeringsleider van die tijd – de Geer heette de man als ik me goed herinner – de naar later bleek belachelijke woorden: “gaat u maar rustig slapen, de regering waakt over u.”

Ja, net wat je zegt, politici maken wel vaker blunders. Later stemmen we dan op iemand anders. Verder zijn ministers natuurlijk gehuld in de veiligheidsdeken van politieke onschendbaarheid. Raar vind ik trouwens die politieke onschendbaarheid. Jij en ik hebben geen onschendbaarheid. Als wij een fout of zelfs een misstap begaan worden we daar doorgaans keihard op afgerekend. Een politicus komt echter overal mee weg. Zou dat gebaseerd zijn op de volkomen fictieve veronderstelling dat politici het goed bedoelen, maar helaas niet altijd overzien waar ze mee bezig zijn bij ontbreken van een goed functionerende glazen bol? Ik vermoed echter dat het anders zit en dat politici er onder onze wetgeving vanuit kunnen gaan dat ze niet gestraft worden voor uitingen van een verderfelijk gedachtegoed. In het ergste geval worden ze de volgende keer niet meer gekozen.

Op een enkeling na – ik heb hen vaker genoemd, Pieter Omtzigt, Wybren van Haga, hoor ik in onze volksvertegenwoordiging niets anders dan meehuilen met de wolven in het bos. En ik heb ernstige vragen, vragen over de aanwezige kennis en informatie binnen onze volksvertegenwoordiging, vragen over de integriteit van het merendeel van de Kamerleden, vragen over het inzicht in de rampzalige processen die zich wereldwijd aan het voltrekken zijn. Ik kan er niet aan ontkomen om me af te vragen of onze volksvertegenwoordigers dom en blind zijn of misschien corrupt of erger nog, bedreigd. Het lijkt nog steeds alsof de door de noodwet monddood gemaakte Kamerleden menen dat ze maar ja en amen moeten blijven knikken, terwijl er een heel grote en levensgevaarlijke poging wordt ondernomen om ons elke denkbare vrijheid af te nemen. En als of dat niet genoeg is erg hard mee te werken aan het steeds dwingender opleggen van een vaccinatieplan dat niets met gezondheid te maken heeft, maar naar de mening van mensen die het weten kunnen, zoals Mike Yeadon, oud vicepresident van Farma reus Pfizer een poging is om negentig procent van de wereld bevolking uit te roeien. Wat is er aan de hand? De wereldelite, de Cabal, de Illuminatie, hoe je ze maar wilt noemen wil van ons af. We zijn met te veel, we zijn ongedierte, een plaag, we moeten worden uitgeroeid of tenminste in aantallen teruggebracht en ook aangepast tot nuttige slaafjes die wel plichten maar geen rechten hebben.

Dit gelooft bijna niemand. Zo slecht kunnen mensen toch niet zijn? Elk mens wil toch diep in zijn hart het goede? Dat denk je maar omdat je zelf nog geen vlieg kwaad kunt doen. Maar er zijn heel agressieve, zelfzuchtige, satanistische groepen. Onze wereldelite ca. 3000 mensen is zo’n groep. Zij zijn de oorzaak van elke oorlog elk conflict, waarin ze steeds beide zijden hebben gefinancierd, alleen maar om de winst op te strijken. Op die manier en natuurlijk met nog veel meer uiterst dubieuze economische trucs zijn ze erin geslaagd de hele wereld te bezitten, omdat de hele wereld zijn hele bezit als onderpand heeft gegeven voor elke lening die zij aan beide zijden van elke oorlog gaven. Ze bezitten nu alles. Veel meer schulden laten maken is niet meer interessant. Er is niets meer over van enige waarde dat als onderpand van enige betekenis zou kunnen dienen. Kortom, er is niets meer aan ons te verdienen. We zijn nu alleen nog maar lastig. Trouwens, welk belang moeten ze nu in vredesnaam hebben bij terugbetalingen. Het geld loopt hen kniehoog over de schoenen. Nee, het is tijd voor een nieuw spel. Het lijkt deze wrede satanisten – voor wie moord en mishandeling in satanistische rituelen een gebruikelijk vermaak is – nu eens leuk om een wereldregering te vormen. De tien procent van de bevolking die overblijft na de slimme actie met het kunstmatige coronavirus mag dienen als slaven of soms, als het erg leuk moet worden, als slachtoffers bij de satanische spelletjes.

Nou, nou, nou, Peter, wat een onzin. Hoe kom je erbij dat mensen zulke dingen kunnen doen.

Ik geef toe, het klinkt onwaarschijnlijk in jouw oren. Jij bent namelijk niet je hele leven al zo rijk dat je nooit hebt hoeven werken en dat je al jaren van pure gekte niet weet wat je nu weer moet verzinnen om nog maar ergens opgewonden van te raken. Daarom kun jij je dat niet voorstellen. Ik ben zelf natuurlijk ook niet in die positie, maar ik ben gezegend met een soms heel morbide fantasie. Mijn vader leerde me – ik heb het al vaker verteld – als je iets kunt fantaseren kan het ook bestaan.

Nou, denk daar dan maar eens over na.

Overigens is het niet de eerste keer dat een kleine groep probeert de mensheid te vernietigen.

De baas op Aarde van de Anunnaki, de buitenaardsen, die hier door middel van genetische manipulatie en zorgvuldig kweken van de beschikbare mensapen eerst handige slaafjes maakten om voor hen te werken is op een bepaald moment nijdig geworden op soortgenoten van hem, die maar doorgingen met het veredelen van die slaafjes, waardoor intelligente mensen ontstonden, eigenlijk net zo slim als zijzelf. Hij wilde dat niet – Enlil werd hij genoemd. Dat was trouwens het allegorische verhaal van die appel van de boom van goed en kwaad, wat neer komt op onderscheidingsvermogen, toch? Hij heeft een aantal woeste en vooral vernietigende pogingen gedaan om al het menselijke leven op Aarde kwijt te raken. Er waren hongersnoden, epidemieën, (waar doet me dat nou toch aan denken). Hij presteerde het zelfs om met atoombommen Sodom en Go Morra te vernietigen, waardoor er in het toenmalige Soemerië helemaal niets meer leefde. Tenslotte was er, heel effectief, de zondvloed. Door tegenwerking van enkele van zijn soortgenoten zijn toen niet alle mensen vernietigd, zoals je in het allegorische verhaal van Noach kun lezen.

Wat ik maar zeggen wil is dit: denk niet dat de bovenbazen van deze wereld jou goed gezind zijn, want daar hebben ze geen enkele reden voor. Jij betekent helemaal niets voor ze en op dit ogenblik willen ze jou en je familie en de meeste andere families gewoon kwijt. Dat is heel beroerd want ze zijn machtig. Bovendien zijn ze nu voortdurend bezig met hulp van de meest kruiperige, smerige politici jou te laten denken dat ze ongerust zijn over jouw welzijn en dat ze absoluut willen dat je beschermd wordt door zogenaamde vaccinaties tegen een virus waartegen ze alle andere goed werkzame geneesmiddelen verboden hebben(denken ze). Die vaccinaties zijn echter bedoeld om jou en je familie en vrienden natuurlijk op een ogenschijnlijk onverwachte, maar niet naar hun terug te leiden manier om het leven te brengen. Kan dat dan. Ja, als je eens wist wat er met vaccinaties en het knoeien met jouw DNA allemaal kan tegenwoordig, dan zou je weten dat het hele corona verhaal één grote leugen is en een manier van de wereldelite om alles in handen te krijgen zonder dat wij ooit nog op een irritante manier in de weg kunnen lopen.

Wat jij kunt doen?

Ongeachte de consequenties die ze om je oren slingeren:

  1. Niet vaccineren.
  2. Niet testen

Lastig als je alleen staat, maar als wij met genoeg medestanders zijn, zijn zij kansloos.

Het is misschien raar om in mijn tekst te lezen, maar ik denk al heel lang: als we het gevaar nu gekeerd hebben en de elite heeft deze slag verloren, dan moeten we ze al hun bezit af nemen en gewoon aan het werk zetten. Biologisch zijn het tenslotte mensen en wie weet wat we nog aan ze kunnen hebben als ze zich uiteindelijk op hangende pootjes bij ons aansluiten.

Onze grote pedagoog Jan Ligthart zei altijd: Bemoedig steeds, ontmoedig nooit.

Weet iedereen dit al?

Homepagina » Mens en Dier » Voormalig vicepresident Pfizer trekt aan alarmbel: ‘Ze willen jou en je familie doden’

pfizer

Foto: Mike Yeadon (Screenshot YouTube/Arshad Ebrahim)

Voormalig vicepresident Pfizer trekt aan alarmbel: ‘Ze willen jou en je familie doden’

in Mens en Dier 19 april 2021 18:00 0

De overheid liegt over de coronavarianten en de vaccins die je nodig zou hebben om je hiertegen te beschermen. Dat zei Mike Yeadon, een voormalig vicepresident van farmareus Pfizer. Waarom liegt de overheid over zoiets fundamenteels? “Het antwoord is dat ze je gaan doden. Ze gaan jou en je familie doden.”

De eugenetici zijn doorgedrongen tot het centrum van de macht en hopen dat je in de rij gaat staan voor iets wat je zal beschadigen, aldus dr. Yeadon in gesprek met de website LifeSiteNews. “Ik heb geen idee wat het daadwerkelijk is, maar het is geen vaccin omdat je dat niet nodig hebt.”

“Zo zou ik het doen als ik me zou willen ontdoen van 90 of 95 procent van de wereldbevolking. En dat is denk ik precies wat ze doen,” benadrukte hij.

Ze zijn overal om ons heen

Als hij hierover praat met vrienden of kennissen dan is het voor de meesten niet te bevatten. “Als ik zeg dat de leugens van de overheid zouden kunnen leiden tot jouw dood of de dood van jouw kinderen, dan begrijpt 10 procent wat ik zeg, terwijl de overige 90 procent voor zich uitstaart omdat het te moeilijk is. En ik ben bang dat we gaan verliezen omdat mensen niet kunnen bevatten dat iemand zo kwaadaardig is,” zei Yeadon, die 16 jaar lang Chief Scientific Officer en vicepresident was van een afdeling van Pfizer die zich bezighoudt met onderzoek naar allergieën en de luchtwegen.

Hij herinnerde mensen eraan wat er tussen 1933 en 1945, in de 20e eeuw in Rusland, in Zuidoost-Azië en in China onder Mao is gebeurd. “We hoeven maar twee of drie generaties terug. Overal om ons heen zie je mensen die net zo slecht zijn als de mensen die daarvoor verantwoordelijk waren. Ze zijn overal om ons heen.”

Het grote verschil is dat het uitmoorden van mensen nu niet gepaard gaat met bloedvergieten. “Het zal nu veel makkelijker zijn voor de mensen die dit aansturen. Ze hoeven niemand door het hoofd te schieten. Ze hoeven niemand met een knuppel dood te slaan, mensen te laten verhongeren of laten werken tot ze sterven.”

Toch is dat precies wat zij doet

“Dat gebeurde twee of drie generaties terug. Onze grootouders of overgrootouders waren hier slachtoffer van of deden eraan mee. Zo dichtbij is het,” voegde hij toe. “Deze keer maken ze gebruik van moleculaire biologie. En de mensen die erin meegaan, zullen waarschijnlijk zeggen dat ze slechts bevelen opvolgden. Dat hebben we eerder gehoord.”

Yeadon zei dat de gewone man op straat geen idee heeft waar hij over praat. “Ze willen niet geloven dat de overheid tegen hen liegt, ze willen niet geloven dat de overheid ooit iets zou doen om hen schade toe te brengen, maar toch is dat precies wat zij doet.”

Apen die uit mouwen willen komen maar bedreigd worden.

Verpleegster betrokken bij vaccinatieprogramma spreekt zich uit: ‘Dit is genocide’

in Buitenland 16 april 2021 14:00 0

Een klokkenluider en verpleegster die al 23 jaar voor het Britse gezondheidsinstituut NHS werkt, deed woensdag bij UK Column News een boekje open over het vaccinatieprogramma tegen corona. De verpleegkundige is rechtstreeks betrokken bij dit programma. Ze is verantwoordelijk voor de documenten die zorgmedewerkers nodig hebben om de vaccins te kunnen toedienen.

Ze kwam al vrij snel tot de ontdekking dat het vaccinonderzoek van Pfizer vol fouten zat. Er werden bovendien vrijwel geen veiligheidsdata over de coronavaccins naar buiten gebracht. De beweringen van de farmaceuten over de effectiviteit van de vaccins zijn misleidend, aldus de klokkenluider, die zei dat in het Pfizer-vaccin onder andere antivries zit.

Waar is het vaccinatieprogramma van de overheid werkelijk voor bedoeld? Het zijn in ieder geval geen vaccins, stelde de vrouw. Waarom grijpt niemand in? “Iedereen doet wat hem of haar wordt opgedragen en er zijn maar weinig mensen die vragen stellen. Mensen die ingeënt worden, krijgen niet te horen dat ze deelnemen aan een lopend klinisch onderzoek.”

Genocide

Zodra de verpleegster zich begon uit te spreken tegen de vaccins, werd ze weggezet als antivaxxer en complotgekkie. Ze werd geridiculiseerd en uitgelachen. Ook kreeg ze te horen dat ze ‘moest oppassen’.

De hoge piefen binnen de NHS weten volgens haar maar al te goed wat de risico’s zijn. Toen ze haar manager vroeg waarom ze het niet erg vinden om deel te nemen aan genocide, kreeg ze te horen ‘dat we ons werk moeten doen en onze mond moeten houden’.

Ze sprak veel verpleegkundigen die doorhebben dat er iets niet in de haak is, maar die nergens kunnen aankloppen. Ze worden niet gehoord. Er zijn ook zorgmedewerkers die weten wat er speelt, maar die zich niet in de discussie willen mengen. Zij melden zich veelal ziek.

Ik haat mijn baan. Ik schaam me om verpleegster te zijn

Sommigen zeggen dat deze mensen medeplichtig zijn aan de gruweldaden en zich zouden moeten uitspreken. “Zij hebben geen sympathie voor ons als we gedaagd worden in een soort Neurenbergproces. Ik heb een hypotheek, twee jonge kinderen en allemaal rekeningen die ik moet betalen. Mijn partner is vorig jaar overcompleet verklaard. Ik kan me niet uitspreken. Ik zou nergens meer aan de bak komen.”

“Ik haat mijn baan. Ik schaam me om verpleegster te zijn. Ik ben medeplichtig.”

Als deze genocide ooit aan het licht komt, dan zou ik – als ik word aangeklaagd – geen seconde twijfelen om te getuigen tegen de mensen in machtsposities die het tij hadden kunnen keren, aldus de verpleegster.

Dit artikel heb ik gekopieerd van Nine4News. een nieuwsbron die gelukkig vaak als pop up op mijn scherm verschijnt. Ik moet zeggen dat er wat mij betreft niet genoeg van dit soort meldingen kunnen komen. Hoe eerder de wereld begrijpt dat er een levensgevaarlijke aanval op de mensheid wordt uitgerold met behulp van zogenaamde vaccins die eigenlijk geen vaccin zijn en die ook in de meeste gevallen niet werken, maar die om buitengewoon misdadige redenen op veel plaatsen van de wereld toch, gehoorzamend aan de nieuwe wereldorde worden toegediend. Hoe eerder de misdadigers ontmaskerd zijn, hoe eerder deze dodelijke aanval op de mensheid gestopt kan worden en hoe eerder de schuldigen gestraft kunnen worden.

Een mens, de genetich gemanipuleerde aap is expres incompleet afgeleverd

Voor ik nu vergeet het te noteren, vlak na het wakker worden drong ineens tot me door hoe het nu toch zit met de longevity van onze makers en waarom dat mogelijk bij ons is blijven liggen. Een paar verschillende gedachten speelden door elkaar.

In dat boek over het DNA van de goden las ik wat ik al op meerdere plaatsen gelezen had, namelijk dat de Anunnaki vaak moeilijke karakters hadden, niet allemaal natuurlijk, maar jaloezie en een kort lontje kwamen toch vrij vaak voor. Zo meldde deze auteur dat de verdrijving uit Eden, wat in feite de plek was waar het laboratorium zich bevond en waar ook Anunnaki vrouwen zelf als draagmoeder hadden gediend om de eerst homo sapiens te baren, ook Anunnaki mannen rondliepen. De vrouw die in de Bijbelverhalen Eva wordt genoemd moet er aantrekkelijk uit hebben gezien. Ze was de eerste die gelukt was. Daarna schijnen ze een vermeerderingsprogramma begonnen te zijn door middel van klonen. Nu weten wij dat klonen van volwassen exemplaren een probleem oplevert met de levensduur, omdat bij volwassen exemplaren het celdelingsproces al behoorlijk vaak heeft plaatsgevonden via de gewone mitose, waarbij altijd telomeren verdwijnen. Zo hoorde ik tijdens een lezing op YouTube van Chuck Missler (de moeite waard om even op YouTube op te zoeken) over transhumanisme dat het sterke vermoeden bestaat dat veruit de meeste lichamelijke klachten en aandoeningen het gevolg zijn van het korter worden en tenslotte verdwijnen van de telomeren die weliswaar geen erfelijke eigenschappen van ons dragen, maar die absoluut onmisbaar zijn bij de deling en vernieuwing van onze lichaamscellen. Ik vergelijk het ter vereenvoudiging vaak met een bedrijf waarin steeds meer niet automatiseerbaar werk door steeds minder werknemers moet worden gedaan. Dat kan niet anders dan op den duur stuklopen.

Maar goed even terug naar het vorige onderwerp, die verdrijving van die twee geslaagde gekweekte mensen uit het laboratorium. Dat van die slang en die appel vond ik altijd al een vreemd verhaal. Maar ik las nu de theorie dat een afgunstige Anunnaki man Adam en Eva betrapte op seksuele handelingen. En als je dan in het oude testament leest dat de Joden werd voorgehouden dat hun God een God der wrake was en een afgunstig God die het vereren van andere goden verbood en strafte, ja, dan denk ik dat er qua gemoedsbewegingen sedert onze schepping – die overigens geen schepping maar een genetische aanpassing was – toch in de menselijke gemoedsstormen verdraaid weinig veranderd is.

Ik vermoed – ik was er natuurlijk niet bij – dat het hele experiment dat uiteindelijk was opgezet om werkslaven (lulu’s noemden ze die) te maken die slim genoeg waren om op een intelligente manier de heren Anunnaki te dienen – flink uit de hand is gelopen. Zo las ik ooit, ik weet niet meer waar, in een ander verhaal dat de Atlantis mensen zelf ook leuk aan het spelen waren met de combinatie mensen met dieren kruisen. Bij de beschrijving van die biologische mengvormen had men het daar over de dingen.

Een heel klein beetje weten we bijvoorbeeld uit het kruisen van paarden met ezels om sterke, gewillige, doch meestal onvruchtbare lastdieren te fokken, muilezels en muildieren. Dat zou de reden geweest kunnen zijn waarom er zoveel tijd mee gemoeid is geweest. Bronnen uit de Soemerische kleitabletten vermelden dat de Anunnaki rond driehonderdduizend jaar geleden op de Aarde landden. In een eerder blog heb ik al geschreven dat ze goud nodig hadden om de atmosfeer van hun eigen planeet te repareren. Voor een leek is dat een raar en wellicht ongeloofwaardig verhaal, maar het wordt misschien iets geloofwaardiger als ik vertel dat hier op Aarde met enig succes pogingen zijn gedaan met gebruikmaking van Aluminium om de gaten in de ozonlaag te dichten. Het gebruik van het edele metaal Goud zal ongetwijfeld een effect kunnen hebben goud is in elk geval, net als zilver, een heel goede stroomgeleider.

Hoe dit ook zij, volgens de Soemerische bronnen hebben de Anunnaki hier vele eeuwen zelf goud gedolven. Het werd echter lastiger toen hun eigen mijnwerkers in opstand kwamen en het vermoeiende en zware werk niet meer wilden doen. Pas toen werd besloten om te proberen van de aanwezige mensachtige apen door manipulatie van de erfelijke eigenschappen bruikbare werkers te maken. Ze konden dat doen, omdat bleek dat hun eigen DNA sterke gelijkenis vertoonde met dat van die mensapen. Dat laatste rechtvaardigt ook het vermoeden dat DNA mogelijk universeel is en dat de gedraaide dubbele helix overal in het universum unieke lokale combinaties vertoont, maar dat het principe het unieke kenmerk van leven is.

Ik praat vaak over dit onderwerp en dan zie ik heel vaak ongelovige blikken van mensen die mij een fantast en een dromer noemen. Nou dat ben ik ook en eerlijk gezegd ben ik daar nog trots op ook, omdat out of the box denken zo ongeveer de enige weg is om onbegrepen en onbegrijpelijke dingen begrijpelijk te maken. Daarnaast wil ik er echter op wijzen dat heel veel van onze voedingsmiddelen tegenwoordig door middel van gen-manipulatie verbeterd of in elk geval veranderd zijn waardoor er minder bestrijdingsmiddelen gebruikt hoeven te worden of waardoor opbrengsten van gewassen groter zijn. Nee, inderdaad dat zijn in het licht van onze gezondheid lang niet altijd verbeteringen, maar op onze wereld geld nu eenmaal dat als winst en welzijn ruzie hebben dat dan winst bijna altijd wint. Waar het me in dit verhaal echter om gaat is dat het kan. Het is dan ook zeer voor de hand liggend dat onze soortverbeteraars, de Anunnaki, er na heel veel mislukte pogingen in geslaagd zijn om door spelen met hun eigen genen en die van de mensachtigen die hier rond liepen in de allereerste plaats bruikbare slaven te maken. Stel je voor, Anunnaki vrouwen dienden als draagmoeder, want als ze die mensachtige apenvrouwen dat lieten doen kregen ze geen greintje van de benodigde intelligentie en spraakontwikkeling in de nieuwgeborenen. Blijkbaar is de baarmoeder waarbinnen je lichaam tot stand komt en het bloed dat je gedurende die negen maanden voedt van essentieel belang. Anunnaki vrouwen hebben zich daarvoor dus opgeofferd. De kinderen die ze baarden waren eerst onvruchtbaar en hadden dus ook helemaal niets met seks, want dat had geen functie. Maar ja, je weet hoe wetenschappers zijn. Ze doen vaak dingen omdat het kan en niet omdat het moet.

Een aardig voorbeeld daarvan vind ik nog steeds in een lezing die ik me herinner van Dave Blank, een Nederlandse wetenschapper die een heel belangrijke rol speelde en waarschijnlijk nog steeds speelt bij de ontwikkeling van nanotechnologie. Op een bepaald moment liet hij zien dat de experimenten die zij deden het vaak mogelijk maakte dat atomen van elementen die volgens de bekende scheikundige wetten die voortvloeien uit de eigenschappen bekend uit het periodiek systeem der elementen van Mendelejev en die volgens die wetten nooit met elkaar een verbinding kunnen aangaan, dat met Nano techniek toch konden. Ik vroeg hem toen hoe dat dan wel mogelijk was. Dave Blank glimlachte toen en zei: ‘je moet het gewoon proberen, dan lukt het vaak.’ Voor mij toen een verbazingwekkend eyeopener.

Waarom vertel ik dit nu? Eigenlijk alleen maar om te illustreren dat wetenschappers in feite altijd al proberend, spelend zou je bijna kunnen zeggen, bezig zijn om te zien of er niet meer kan dat dat men tot dat moment weet en kent. Een wetenschappelijk onderzoeker kan dus best zeggen en denken: ‘ik weet wat er kan op het gebied waarmee ik bezig ben.’ Hij kan echter nooit zeggen: ‘Ik weet wat niet kan.’ Want wat vandaag niet kan, daarvoor vinden we misschien morgen een mogelijkheid waardoor het wel kan.

Tenslotte: twee dingen zou ik graag zien ontwikkeld worden door BigFarma, maar daar zullen ze niet snel aan beginnen omdat het juist die twee dingen zijn die hen grote verliezen zouden gaan opleveren. Voor de mensen die denken dat BigFarma er is om ons gezondheid te brengen moet dit laatste stukje van dit blog een teleurstelling worden. En helaas zijn het juist onderwerpen die bij uitstek op hun terrein liggen namelijk pijn en een gezond lang leven.

Eerst dan maar over pijn. Massa’s middelen tegen pijn zijn er op de markt: van eenvoudige aspirine tot heel specifieke en zeer gecompliceerde middelen. Al die middelen werken in meerdere of helaas soms mindere mate pijnstillend, maar bijna nooit helemaal. Wel hebben ze allemaal bijwerkingen die goeddeels vaak een belemmering vormen voor het gebruik. Lang geleden schreef ik al eens over een stof die in geringe mate in ons speeksel voorkomt. De stof werd gevonden door onderzoekers op een van de Parijse universiteiten en kreeg de naam opiorfine. Het is een van onze eigen endorfines (lichaamseigen stofjes die onder meer pijn kunnen stillen) Het vrouwenlichaam maakt een dergelijke stof vrij tijdens de bevalling, anders zou geen enkele vrouw ooit meer dan één kind krijgen. Die stof, opiorfine heeft een pijnstillende werking die ongeveer zes maal zo sterk is als van morfine en omdat het een lichaamseigen stof is zijn er bij het gebruik geen bijwerkingen. Je zou kunnen zeggen dat de natuur dat mooi gemaakt heeft, maar dat is voor BigFarma ook meteen het probleem. Omdat het een natuurlijke stof is kan er geen patent op worden verkregen en kunnen er dus geen superhoge prijzen voor worden gevraagd. Met andere woorden, er is niets aan te verdienen dus verzet BigFarma geen stap om het te maken. Wel hebben ze geprobeerd het een klein beetje te veranderen om toch maar dat verlangde patent te kunnen claimen. Alle pogingen tot nu toe zijn echter mislukt, omdat elke verandering de stof onwerkzaam of gevaarlijk maakte. Of er nu miljoenen mensen met chronische pijn goedkoop door geholpen zouden kunnen worden is voor BigFarma een reden om te roepen dat er genoeg pijnstillers zijn waaraan ze meer dan genoeg verdienen.

Dan is er als tweede dat verhaal van Chuck Missler, wat ik in het begin van dit stuk noemde. De zoektocht naar middelen of methoden waardoor onze telomeren aan de uiteinden van onze chromosomen op lengte zouden blijven. Moet heel belangrijk zijn, want Missler stelde zelfs dat nagenoeg alle ziekte en narigheid van het lichaam dan tot het verleden zou behoren, nou ja, behalve die door trauma zijn veroorzaakt: ongelukken, vechtpartijen en dat soort dingen maar die hebben we zelf in de hand.

Als BigFarma dat zou vinden kunnen ze hun hele geldverslindende industrie sluiten en overgaan op enkele snoepwinkeltjes voor noodgevallen.

Soms denk ik wel eens dat ze zowel die pijnstiller als die methode voor het op lengte houden van de telomeren al lang hebben, maar stiekem verborgen houden omdat bekendmaking hun faillissement zou betekenen. Wat denk jij?

Vreugde

Ik geef het toe. Ik ben te lang om dit woord heen blijven lopen. Met mijn in zuivere gal gedoopte pen heb ik in de afgelopen periode veel geschreven dat ik zonder twijfel de moeite waard vond om op te schrijven en waarin ik geprobeerd heb om dingen aan mijn kleine lezersgezelschap duidelijk te maken. En dat het gezelschap klein is bedoel ik zeker niet denigrerend, want er waren dagen dat mijn lezerspubliek het getal van driehonderd overschreed. Niet elke dag hoor, want ik moet van tijd tot tijd genoegen nemen met de vaststelling dat ik deze keer blijkbaar er niet in ben geslaagd honderd geïnteresseerden te boeien. Nou ja, denk ik dan, je moet ook maar tijd hebben om telkens weer mijn column te lezen.

Vandaag werd ik wakker uit een vage droom. Ik weet niet of je dat gevoel kent: je wordt wakker met een soort gevoel dat je net bent weggegaan van een plek waar het wel goed was. Waarom? Tja, dat weet je niet meer, dat is alweer uit je hoofd vervlogen. Zo gaat dat nu eenmaal vaak met dromen. Vandaag had ik dan weer eens dat gevoel. Ik was net gaan zitten en draaide me op de rand van mijn bed en ik dacht “vreugde”. Dat is daarom ook het woord dat boven dit stukje staat. Vreugde is in het achter ons liggende jaar veel te weinig aan de orde geweest, ook bij mij.

Vaak krijg ik via de messenger van Facebook berichtjes van mijn dochter Annemiek die vanwege haar gezondheid en nog veel meer moeilijke en verdrietige dingen een leven heeft vergeleken waarbij het mijne paradijselijk is. Toch eindigen veel van haar boodschapjes met de opmerking: “geniet waar je kan”. En nadat ik die boodschap dan weer tot me door heb laten dringen denk ik – over mijn schouder terug kijkend naar al mijn scherpe en o zo doordachte commentaren – Jij bent toch ergens beter in dan ik Annemiek, want ik ben in het afgelopen jaar het gevoel van genieten wel voor een flink deel kwijtgeraakt.

Vreugde is een stemming en heel eerlijk gezegd komt er in de dagelijkse communicatie weinig bewust aan de orde dat over stemming gaat. Er wordt wel heel veel op stemming gestuurd, maatschappelijk gezien. In het afgelopen jaar hebben we heel goed kunnen ervaren wat stemming doet en dan natuurlijk voornamelijk angst en bezorgdheid. Ik durf best de bewering aan dat wat er gebeurd is en nog steeds gebeurt een zeer zware wissel trekt op ons welbevinden, zelfs als het ons in de persoonlijke sfeer en in materiële zin nog niet zo hard treft. Oude en overbekende spreekwoorden maken dit des te duidelijker. Bedenk maar: “Gedeelde smart is halve smart”. Misschien een troostrijke gedachte, maar halve smart is nog altijd smart. Maar dan dat andere spreekwoord: “Gedeelde vreugde is dubbele vreugde”.

Ja, kijk er maar eens goed naar. Dat met die smart, dat blijft toch behelpen, maar dat met die gedeelde vreugde dat ziet er toch een heel stuk beter uit.

Kijk even aan, nu ben ik er weer. Wat moet je nu doen om vreugde te delen? Contacten vermijden? Absoluut niet. Afstand houden dan? In tegendeel. Geen feesten samen vieren dan misschien? Ja zeg, ben je nou helemaal gek geworden…

Ik beweer op mijn eigen gezag en ervaring: angst maakt je zwak. Ergo, mensen die je bang maken zijn er verantwoordelijk voor dat jij zwak wordt. Zij kunnen vinden wat ze willen, maar ze hebben het niet goed met jou voor. Je kunt beter niet naar ze luisteren.

Maar mensen die je hoe dan ook blij maken, die maken je sterk en dat voelt een heel stuk beter.

O ja, ken je de uitdrukking: vrijheid blijheid!! Ook bekend toch?

Maar ik heb nooit gehoord van een uitdrukking: veiligheid blijheid. Jij wel?