Ik schaam mij

Als je dit gelezen hebt zul je misschien denken dat ik me daarvoor toch niet hoef te schamen, maar dat doe ik wel. Ik zit hier met dat rottige gevoel in mijn lijf dat ik me het anders had voorgenomen en dat ik toch maar heb toegegeven. Waar het over gaat? Mondkapje.

Vanmiddag moest ik even naar het ziekenhuis in Blaricum om een beetje bloed te laten afnemen. Met zo’n gebeurtenis ben ik tegenwoordig in gedachten dagen van te voren bezig. Niet dat ik een prikje in mijn arm om een beetje bloed af te nemen erg vind hoor. Nee, dat heb ik al zo vaak meegemaakt. Waar het wezenlijk om gaat is dat bij mij van binnen alles in opstand komt tegen de dwang om te gehoorzamen en iets te doen waarvan we allemaal weten – of althans kunnen weten dat het geen enkel effect heeft. Zelfs TU Delft heeft duidelijk vastgesteld dat de hier en daar verplichte niet-medische mondkapjes geen enkel effect hebben.

Ik reed dus naar het ziekenhuis, parkeerde mijn auto en liep welgemoed naar de hoofdingang. Twee mannen wachtten mij op. Of ik een afspraak had. Ja, die had ik, want waar je vroeger gewoon binnen kon lopen voor bloedafname moet je tegenwoordig een afspraak hebben. Een van de twee mannen van het ontvangstcomité reikte mij een mondkapje aan. Nu weet ik dat tegenwoordig veel mensen zelfs buiten in de frisse lucht hun gezicht met zo’n ding bedekken, wat naar ik begrepen heb op den duur je gezondheid niet ten goede komt. Dus ik zei: ‘nee hoor, ik hoef geen mondkapje’ en liep door en omdat ik precies weet waar de bloedafname zit dacht ik door te lopen, maar nog geen tien meter verder stond alweer de volgende bewakingspost die opnieuw wilde weten of ik een afspraak had. Ja die had ik, dat had ik trouwens tien meter terug al gezegd. Intussen was een lange jongen met blond haar en een bedekt gezicht die daarnet nog bij de ontvangstbalie zat mij nagerend en vroeg of hij dan een mondkapje voor me moest halen. ‘Is dat dan verplicht?’ vroeg ik. ‘Ja, in het ziekenhuis is het verplicht’, zei de knul.

Tja, ik stond in tweestrijd. Die verplichting tot het dragen van mondkapjes op sommige plaatsten gaat helemaal niet over hygiëne of gezondheid. Het gaat over gehoorzamen aan zinloze voorschriften. Het gaat over het verbergen van je gezicht, omdat niemand kennelijk meer geïnteresseerd is in het feit dat je van gezichten van mensen die je spreekt alleen de bedoelingen en de emoties kunt aflezen als je het hele gezicht ziet. Stik maar met je emoties, het is in deze samenleving op veel plaatsen verboden je gezicht te tonen. Gehoorzamen zal je. Waar doet me dat nou toch aan denken?

Die lange blonde verpleger, die zijn eigen gezicht al verborgen had achter zo’n plastic dop met twee elastieken om je achterhoofd, reikte mij ook zo’n ding aan. Allebei de elastieken om uw hoofd zei hij nog.

Toen had ik het ding aan hem terug moeten geven en waardig naar buiten moeten lopen. Ik had zelfs nog kunnen zeggen dat het zijn mondmasker maar moest steken waar de zon nooit schijnt, maar zelfs tot die kleine heroïsche daad kwam ik niet. Ik trok de elastieken over mijn hoofd, stelde vast dat mijn bril onmiddellijk besloeg, maar dat was het ergste niet. Deze plastic dop stonk. Er hing een smerige chemische plastic lucht in het ding. Toen had ik nog één keer de kans om een daad van protest te verrichten. Maar ja, ik wilde toch wel even die bloedafname.

Uiteindelijk heb ik mijn voorgenomen heldhaftige proces ingekrompen. Ik trok die stinkende plastic dop onder mijn neus, zodat ik die stank niet meer rook. Niemand zei er iets van. Blijkbaar doen meer mensen dat. Dus schaam ik me omdat mijn verzet zo onopvallend was. Nou ja, ik troost me maar met de geachte dat ik in elk geval niet helemaal gehoorzaam was.

Fraude?

Tamelijk lang na de lijsttrekkersverkiezingen in het CDA hoor en zie ik nog steeds berichten dat er een luchtje aan die verkiezingen zat. Eerlijk gezegd was ik ook zeer verwonderd over de uitslag waarbij de gerenommeerde en altijd voor de benadeelde mensen opkomende politieke reus, Pieter Omtzigt met een heel klein verschil werd verslagen door de voor mij tot dan toe volkomen onbekende, maar naar nu blijkt zeer fanatieke meest schadelijke politicus ooit, Hugo de Jonge.

Zou het mogelijk zijn dat er in ons altijd zo rustige vaderlandje, waar we gewend waren aan politici waarmee je het niet eens kon zijn, maar die toch altijd eerlijk hun mening zeiden, dat er in ons – zoals ik zojuist dromerig schreef – rustige vaderlandje wij allemaal grotelijks voor de gek zijn gehouden.

Moeilijke vraag, vind ik ook hoor. Je krijgt de vinger er moeilijk achter. Zeker nu de onderzoeksjournalisten allemaal hun computers, schrijfpapier en pennen hebben moeten inleveren, terwijl hun monden voor de zekerheid dichtgeplakt zijn met Duck tape. Nu is het daardoor heel moeilijk om ergens achter te komen. Zelfs dingen die in het volle zicht gebeuren, zelfs daarvan kunnen we de achtergronden niet natrekken.

Wel zag ik dat de CDA leden met de telefoon hadden kunnen kiezen wie lijstrekker moest worden. Als ze dan op de foto van Omtzigt tikten kregen ze toch de melding: Bedankt voor uw stem op Hugo de Jonge. Oeps, dat hadden we vast niet mogen zien.

Ik moet zeggen dat ik Rutte eigenlijk tot het begin van dit jaar nooit op een duidelijke mening heb kunnen betrappen. Handige debater dat wel. Ziet echt kans om bijna elk debat in zijn voordeel te beslechten, ik bedoel dat de opponent dan uitgepraat is c.q. geen tegenargument meer heeft.

Van de week zag ik ook weer een prachtig staaltje van Ruttes ‘veeg ze van de vloer’ retoriek.Van Haga, die tegenwoordig nuttige en zeer noodzakelijke vragen stelt, is al weken bezig om zowel Rutte als de Jonge antwoorden op noodzakelijke vragen te ontlokken. Van Haga wilde antwoord op de vraag waarom alle al dan niet vals positieve besmettingsmetingen met een PCR test die daarvoor niet is ontworpen en ook niet deugt, toch hardnekkig besmettelijk en patiënt worden genoemd, terwijl ze dat in overgrote meerderheid niet zijn. Dit leidt tot verkeerd begrip en sterk overdrijven van de werkelijke situatie en daarmee tot onnodige en vaak draconische maatregelen.

Tot mijn stomme verbazing antwoordde Rutte dat de onderscheidelijkheid aangaande de corona meetresultaten door de mensen thuis niet begrepen zou worden. Met andere woorden: we zeggen gewoon dat het allemaal erg en verschrikkelijk en nog steeds gevaarlijk is anders begrijpen die stomme Hollanders het toch niet. Ik moet zeggen dat deze opmerking van Rutte voor mij eens te meer duidelijk maakte dat er een spelletje met ons wordt gespeeld, wat mij betreft een heel vies spelletje, nog afgezien van het feit dat het een wel heel grote belediging aan het adres van ons allemaal is. Wat denkt die vent wel, dat we achterlijk zijn?

Hoe dan ook, voor mijzelf heb ik vast gesteld dat incompetente meeloper Hugo de Jonge door verkiezingsfraude het vervelendste ministertje ooit geworden is en dat het buiten spel zetten van de volksvertegenwoordiging via een uiterst discutabele noodwet deel uitmaakt van een heel groot internationaal proces bedoeld om, zoals ik langzamerhand via vele bronnen heb vernomen, de wereldeconomie te resetten en de bevolkingsaantallen drastisch terug te brengen.

In de veehouderij noemen we dat ruimen.

We kunnen rustig naar de tv blijven kijken naar al het voorgeschreven eenzijdige nieuws, maar misschien moeten we toch maar iets anders kiezen…

Een brief van een aartsbisschop aan de Amerikaanse president.

Deze brief die ik via de mail kreeg lijkt mij authentiek. Het is in ieder geval een brief waarvan ik kan zeggen dat ik het met de strekking eens ben. Iedereen die mij kent en regelmatig mijn blogs lees weet dat ik geen voorstander van religie ben, omdat religies al eeuwen onze vrijheid van denken en handelen beperken. Ik moet nu echter vaststellen dat er een razendsnelle inperking van onze normale vrijheden plaatsvindt waar – met uitzondering van de onvoorstelbaar rijke elite op deze wereld – iedereen ongelukkig en ziek wordt. Ik wil echt elk verstandig mens aanmoedigen zich te verzetten tegen wat ons nu in naam van zogenaamde veiligheid tegen een gefantaseerd virus wordt opgedrongen.

OPEN BRIEF AAN DE PRESIDENT VAN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA
DONALD J. TRUMP

Zondag 25 oktober 2020Plechtigheid van Christus de Koning

Mr. President,

Staat u mij toe dat ik u toespreek op dit uur waarin het lot van de hele wereld wordt bedreigd door een wereldwijde samenzwering tegen God en de mensheid.

Ik schrijf u als Aartsbisschop, als opvolger van de Apostelen, als de voormalige Apostolische Nuntius van de Verenigde Staten van Amerika.

Ik schrijf u te midden van het stilzwijgen van zowel de burgerlijke als de religieuze autoriteiten.

Moge u deze woorden van mij aanvaarden als “de stem van een roepende in de woestijn” (Joh. 1, 23).

Zoals ik al zei toen ik in juni mijn brief aan u schreef, ziet dit historische moment de krachten van het Kwaad op één lijn in een strijd zonder kwartier tegen de krachten van het Goede; krachten van het Kwaad die machtig en georganiseerd lijken als ze zich verzetten tegen de kinderen van het Licht, die gedesoriënteerd en ongeorganiseerd zijn, in de steek gelaten door hun stoffelijke en geestelijke leiders.

Dagelijks voelen we de aanvallen zich vermenigvuldigen van degenen die de basis van de samenleving willen vernietigen: het natuurlijke gezin, respect voor het menselijk leven, liefde voor het land, vrijheid van onderwijs en zakendoen.

We zien hoofden van naties en religieuze leiders toegeven aan deze zelfmoord van de westerse cultuur en haar christelijke ziel, terwijl de fundamentele rechten van burgers en gelovigen worden ontkend in de naam van een noodsituatie op gezondheidsgebied die zich meer en meer openbaart als instrument voor de vestiging van een onmenselijke gezichtsloze tirannie.

Er wordt gewerkt aan een globaal plan dat de Grote Reset wordt genoemd.

De architect ervan is een wereldwijde elite die de hele mensheid wil onderwerpen en dwangmaatregelen wil opleggen om de individuele vrijheden en die van hele bevolkingsgroepen drastisch in te perken.

In verschillende landen is dit plan al goedgekeurd en gefinancierd; in andere landen bevindt het zich nog in een vroeg stadium. Achter de wereldleiders die de medeplichtigen en uitvoerders van dit helse project zijn, zitten gewetenloze figuren die het World Economic Forum en Event 201 financieren en hun agenda promoten.

Het doel van de Grote Reset is het opleggen van een gezondheidsdictatuur die gericht is op het opleggen van vrijheidsberovende maatregelen, verborgen achter verleidelijke beloften om een universeel inkomen te garanderen en de individuele schuld kwijt te schelden.

De prijs van deze concessies van het Internationaal Monetair Fonds zal bestaan uit het afzien van privé-eigendom en het zich houden aan een vaccinatieprogramma tegen Covid-19 en Covid-21 dat door Bill Gates wordt gepromoot met de medewerking van de belangrijkste farmaceutische groepen.

Naast de enorme economische belangen die de initiatiefnemers van de Great Reset motiveren, zal het opleggen van de vaccinatie gepaard gaan met de eis van een gezondheidspaspoort en een digitale ID, met als gevolg het opsporen van contacten van de bevolking van de hele wereld. 
Degenen die deze maatregelen niet aanvaarden, zullen worden opgesloten in detentiekampen of onder huisarrest worden geplaatst, en al hun bezittingen zullen in beslag worden genomen.

Mijnheer de President, ik neem aan dat u al weet dat in sommige landen de Great Reset tussen het einde van dit jaar en het eerste trimester van 2021 zal worden geactiveerd. Voor dit doel zijn verdere lockdowns gepland, die officieel zullen worden gerechtvaardigd door een vermeende tweede en derde golf van de pandemie.

U bent zich terdege bewust van de middelen die zijn ingezet om paniek te zaaien en draconische beperkingen van de individuele vrijheden te legitimeren, waardoor op kundige wijze een wereldwijde economische crisis wordt uitgelokt.

In de bedoelingen van haar architecten zal deze crisis dienen om de toevlucht van naties tot de Grote Reset onomkeerbaar te maken en zo de genadeslag te geven aan een wereld waarvan ze het bestaan en de herinnering volledig willen opheffen.

Maar deze wereld, mijnheer de President, omvat mensen, affecties, instellingen, geloof, cultuur, tradities en idealen: mensen en waarden die zich niet gedragen als automaten, die niet gehoorzamen als machines, omdat ze begiftigd zijn met een ziel en een hart, omdat ze verbonden zijn door een geestelijke band die zijn kracht van bovenaf haalt, van die God die onze tegenstanders willen uitdagen, net zoals Lucifer dat in het begin van de tijd deed met zijn “non serviam”.

Veel mensen ergeren zich – zoals we weten – aan deze verwijzing naar de botsing tussen Goed en Kwaad en het gebruik van “apocalyptische” boventonen, die volgens hen de geesten ergeren en de verdeeldheid scherper maken. Het is niet verwonderlijk dat de vijand boos is om ontdekt te worden, net wanneer hij denkt dat hij de citadel heeft bereikt die hij ongestoord wil veroveren.

Het is echter verrassend, dat er niemand is om alarm te slaan.

De reactie van de Deep State op degenen die hun plannen aan de kaak stellen is gebroken en onsamenhangend, maar begrijpelijk. Juist nu de medeplichtigheid van de mainstream media er bijna pijnloos en ongemerkt in geslaagd is de overgang naar de Nieuwe Wereldorde te maken, komen allerlei misleidingen, schandalen en misdaden aan het licht.

Tot een paar maanden geleden was het gemakkelijk om degenen die deze vreselijke plannen aan de kaak stelden als “complotdenkers” te bestempelen. Nu zien we echter hoe alles tot in het kleinste detail wordt uitgevoerd.

Tot afgelopen februari had niemand ooit gedacht dat in al onze steden burgers zouden worden gearresteerd omdat ze alleen maar op straat wilden lopen, ademen, hun zaak open wilden houden, zondag naar de kerk wilden gaan. Maar nu gebeurt het overal ter wereld, zelfs op ‘ansichtkaart’ Italië, dat door veel Amerikanen als een klein betoverd landje wordt beschouwd, met zijn oude monumenten, zijn kerken, zijn charmante steden, zijn karakteristieke dorpen.

En terwijl de politici in hun paleizen gebarricadeerd zijn en decreten uitvaardigen zoals Perzische satrapen, gaan bedrijven failliet, gaan winkels dicht en worden mensen verhinderd om te leven, te reizen, te werken en te bidden.

De rampzalige psychologische gevolgen van deze operatie worden al gezien, te beginnen met de zelfmoorden van wanhopige ondernemers en van onze kinderen, afgezonderd van vrienden en klasgenoten, die gezegd worden hun lessen te volgen terwijl ze alleen thuis voor een computer zitten.

In de Heilige Schrift spreekt de heilige Paulus tot ons over “degene die zich verzet” tegen de manifestatie van het mysterie van de ongerechtigheid, de kathèkon (2 Thess 2,6-7). In de religieuze sfeer is dit obstakel voor het kwaad de Kerk, en in het bijzonder het pausdom; in de politieke sfeer zijn het degenen die de vestiging van de Nieuwe Wereldorde in de weg staan.

Zoals nu duidelijk is, heeft degene die de zetel van Petrus bekleedt, vanaf het begin zijn rol verraden om de globalistische ideologie te verdedigen en te bevorderen, door de agenda van de Diepe Kerk (nota van David: religieuze versie van de ‘Deep State’, corrupte machthebbers die achter de schermen aan de touwtjes trekken) te ondersteunen, die hem uit haar gelederen heeft gekozen.

Mijnheer de President, u hebt duidelijk verklaard dat u de natie wilt verdedigen – een natie onder God, fundamentele vrijheden en niet-onderhandelbare waarden die vandaag de dag worden ontkend en bestreden. U, geachte President, bent “degene die zich verzet” tegen de Deep State, de laatste aanval van de kinderen van de duisternis.

Daarom is het noodzakelijk dat alle goede mensen overtuigd worden van het belang van de komende verkiezingen: niet zozeer omwille van dit of dat politieke programma, maar vanwege de algemene inspiratie van uw actie die – in deze specifieke historische context – het best die wereld, onze wereld, belichaamt, die ze door middel van de lockdown willen opheffen.

Uw tegenstander is ook onze tegenstander: het is de Vijand van het menselijk ras, Hij die “een moordenaar van het begin af aan” is (Joh 8:44).

Om u heen zijn zij die u als het laatste garnizoen tegen de werelddictatuur beschouwen, met geloof en moed bijeengekomen.

Het alternatief is om te stemmen voor een persoon die gemanipuleerd wordt door de Deep Staat, ernstig gecompromitteerd door schandalen en corruptie, die de Verenigde Staten zal aandoen wat Jorge Mario Bergoglio doet met de kerk, Premier Conte met Italië, President Macron met Frankrijk, Premier Sanchez met Spanje, enzovoorts. Het chanteerbare karakter van Joe Biden – net als dat van de prelaten van de “magische cirkel” van het Vaticaan – zal hem blootstellen aan een gewetenloos gebruik, waardoor onwettige machten zich kunnen mengen in zowel de binnenlandse politiek als het internationale evenwicht.

Het is duidelijk dat degenen die hem manipuleren al iemand hebben die erger is dan hij, met wie ze hem zullen vervangen zodra de gelegenheid zich voordoet.

En toch, te midden van dit sombere beeld, komt deze schijnbaar onstuitbare opmars van de “Onzichtbare Vijand”, een element van hoop naar voren. De tegenstander weet niet hoe hij moet liefhebben en begrijpt niet dat het niet genoeg is om een universeel inkomen te verzekeren of hypotheken te annuleren om de massa’s te onderwerpen en ze te overtuigen om als vee te worden gebrandmerkt.

Dit volk, dat te lang de misstanden van een haatdragende en tirannieke macht heeft doorstaan, herontdekt dat het een ziel heeft; het begrijpt dat het niet bereid is zijn vrijheid in te ruilen voor de homogenisering en de opheffing van zijn identiteit; het begint de waarde te begrijpen van familiale en sociale banden, van de banden van het geloof en de cultuur die eerlijke mensen verenigen.

Deze Grote Reset is gedoemd te mislukken omdat degenen die het gepland hebben niet begrijpen dat er nog steeds mensen zijn die bereid zijn de straat op te gaan om hun rechten te verdedigen, om hun geliefden te beschermen, om een toekomst te geven aan hun kinderen en kleinkinderen.

De nivellerende onmenselijkheid van het globalistische project zal miserabel versplinterd worden door de krachtige en moedige weerstand van de kinderen van het Licht.
De vijand heeft Satan aan zijn kant, Hij die alleen weet hoe hij moet haten. Maar aan onze kant staat de Almachtige Heer, de God van de legers die ten strijde trekt, en de Heilige Maagd, die het hoofd van de oude Slang zal verpletteren. “Als God voor ons is, wie kan er dan tegen ons zijn?” (Rom 8:31).

Meneer de president, u weet heel goed dat de Verenigde Staten van Amerika in dit cruciale uur beschouwd worden als de verdedigingsmuur waartegen de door de voorstanders van het globalisme verklaarde oorlog is ontketend. 
Stel uw vertrouwen in de Heer, gesterkt door de woorden van de Apostel Paulus: “Ik kan alle dingen doen in Hem die mij sterkt” (Fil 4,13).

Een instrument van de Goddelijke Voorzienigheid zijn is een grote verantwoordelijkheid, waarvoor u zeker alle genaden van de staat zult ontvangen die u nodig hebt, omdat ze vurig voor u worden afgesmeekt door de vele mensen die u steunen met hun gebeden.

Met deze hemelse hoop en de zekerheid van mijn gebed voor u, voor de First Lady en voor uw medewerkers, zend ik u met heel mijn hart mijn zegen.

God zegene de Verenigde Staten van Amerika!

+ Carlo Maria Viganò
Tiet. Aartsbisschop van Ulpiana
Voormalig apostolisch nuntius naar de Verenigde Staten van Amerika


Link naar originele Engelstalige brief
.    .    .    .    .    .    .    .    .        
Maak leiders wakker
Wat mij persoonlijk diep raakt is het feit dat deze Aartsbisschop zich verontwaardigt over het feit dat bijna alle burgerlijke en godsdienstige leiders tijdens deze historische opstand van het kwaad, in alle talen zwijgen.
Daarom heb ik StopWorldControl.com opgezet, om de stilte te doorbreken en te ontmaskeren wat er aan de hand is.
Ik vraag je met heel mijn hart: stuur deze historische brief alsjeblieft door naar verantwoordelijke in onze samenleving: burgemeesters en schepenen, rechters en advokaten, artsen, schooldirectie, enz. 
Het feit dat deze brief door generaals van het Amerikaanse leger verspreid wordt, en ook door de president zelf wordt gedeeld met tientallen miljoenen mensen, laat zien hoezeer ze het belang van deze boodschap erkennen.
Er wordt ontzettend veel gelasterd in de media over Donald Trump, omdat hij zich verzet tegen de nieuwe wereldorde en pleit voor het bewaren van de identiteit en vrijheid van individuele landen en mensen. 
Tijdens een algemene vergadering van de Verenigde Naties (het hart van de Nieuwe Wereld Orde) verklaarde President Trump: 
‘Amerika zal nooit meewerken aan een nieuwe wereldregering, en het controleren van de hele mensheid. Mensen moeten kunnen leven in vrijheid.’
Geen complottheorie
Zoals deze Aartsbisschop zegt: vroeger was het gemakkelijk om ontmaskeringen van het geplande kwaad als ‘complottheorie’ weg te zetten, maar nu we alles voor onze ogen zien gebeuren, is dat niet langer gerechtvaardigd.
In Nederland worden quarantaine kampen voorbereid om alle tegenstanders op te sluiten; er zijn wetten goedgekeurd die Hugo De Jonghe totalitaire, ongrondwettelijke en dictatoriale macht geven om alles te doen wat hij wil – los van de stem van het volk; er werd openlijk aangekondigd dat ‘complotdenkers’ als ‘terroristen’ beschouwd zullen worden; er werd gepubliceerd dat alle ‘misinformatie’ (lees: onthullende waarheid) van internet gehaald zal worden, zodat alleen nog het verhaal van de media en overheid gehoord zal worden, enzovoort. 
Alles wat in bovenstaande brief staat, wordt inderdaad realiteit.

Gelovigen uit overtuiging of uit angst?

Elke dag vraag ik me weer af, zouden ze er nu echt nog zijn, ik bedoel mensen die nog steeds niet in de gaten hebben dat wat er nu in onze maatschappij met het zogenaamde corona virus gebeurt, dat het echt gewoon niet waar kan zijn. Het is zo ontzettend onlogisch en het wordt dan ook door zoveel mensen tegengesproken.

Stel je voor: om te beginnen heeft de baas van de World Health Organisation al ruim een maand geleden toegegeven dat hij de ernst, de dodelijkheid van het virus veel hoger had benoemd. Hij heeft natuurlijk niet toegegeven dat hij dat expres had gedaan, maar hij heeft wel toegegeven dat de ernst van het coronavirus niet groter is dan die van een gemiddelde griep.

Wat ik nu niet begrijp (ja ik begrijp het natuurlijk wel, maar daarover straks) is dat alle regeringen naar hem luisterden toen hij riep dat het een zeer gevaarlijk virus was en dat van elke 1000 mensen die het virus opliepen er zeker 34 zouden sterven. Maar toen hij uiteindelijk moest toegeven dat het allemaal zo’n vaart niet liep en dat van elke 1000 mensen die ouder waren dan 70 jaar en die trouwens al van alles mankeerden er maar 1 of 2 zouden sterven en dat van mensen onder 70 jaar er misschien van elke 10.000 mensen er mogelijk 5 aan dit virus zouden bezwijken. Ook vergat hij erbij te zeggen dat als je goed voor de vitamines in je lijf zorgt dat de kans dat je van dit virus ziek wordt bijna nul is.

Nou goed, wat ik dus niet begrijp, als ik er – wat zeer de vraag is – vanuit mag gaan dat wij een eerlijke regering hebben die het beste voor ons land en onze bevolking wil, is dat ze die laatste mededeling van de WHO negeren. Alle toestanden, lockdown, social distancing, mondkapjes, elkaar niet aanraken is allang niet meer nodig en eigenlijk ook nooit nodig geweest. Het coronavirus is al honderden keren gemuteerd, bijna niemand wordt er meer ziek van, in werkelijkheid dan. Van een gewone griep hebben we nog nooit zo’n toestand gemaakt. Bovendien gaat elke virale infectie op de duur gewoon voorbij. Veel mensen zijn dan immuun geworden. Dat is nu ongetwijfeld ook het geval. Vanwaar dan al die toestanden, ongerief, economische rampen. Worden we dan voor de gek gehouden en zo nee, hoe komt de regering dan zo doof, en zo ja wat is er echt aan de hand. Dat wil ik wel eens zeker weten, omdat zoveel mensen in ons land en ook in andere landen geplaagd worden door angst voor een gevaarlijk, ja zelfs dodelijk virus dat er helemaal niet is. Ja, natuurlijk zijn er talloze virussen, maar die zijn er altijd, die horen bij het leven, bij ons leven en daartegen heeft ons eigen afweermechanisme ruim voldoende verdediging, als we tenminste redelijk gezond leven en voldoende gezonde voeding en vitamines binnen krijgen. Als dat namelijk zo is, dan kun je praktisch niet besmet worden.

Tja, waarom houden alle regeringen de volkomen onterechte angst en paniek in stand op een zodanige manier dat alleen mensen die voldoende van geneeskunde weten kunnen merken dat er erg veel niet klopt van waar de regeringen allemaal hun bevolking toe dwingen en hoe ze het doen.

Tja, waarom?

Wat er nu gebeurt, de zogenaamde coronamaatregelen en alle ellende die daar aan economische en maatschappelijke consequenties mee samenhangt is voor mensen met een beetje verstand van geneeskunde niet logisch. Er is in werkelijkheid geen gevaar meer, dat horen we van steeds meer kanten. Toch blijft de regering star vasthouden aan eigenlijk steeds strengere en onzinnigere maatregelen. Neem bijvoorbeeld de mondkapjes. Die worden in een veel betere kwaliteit door chirurgen gebruikt om te voorkomen dat er iets uit hun mond in een operatiewond valt. Een heel logische toepassing. Maar dat soort mondkapjes mogen wij niet gebruiken. Wij moeten, zoals ik een minister hoorde zeggen, mondkapjes dragen om ons gedrag te beïnvloeden. Opvoedkundige kapjes dus, want virussen gaan er dwars doorheen, zowel naar buiten als naar binnen. Toch zie ik steeds meer mensen op straat in de heerlijke vrije buitenlucht zo’n ding voor hun gezicht dragen en ik denk: het helpt niet en toch moet het meer en meer. Waar doet me dat nu aan denken? En dan kom ik maar op één gedachte: slaafse gehoorzaamheid, grootste vijand van onze vrijheid want, als je vrijheid opgeeft voor (schijn)veiligheid, dan ben je niet alleen je vrijheid kwijt maar je krijgt er ook nog eens  niets voor terug. En ik kan je nu al voorspellen dat als het zo doorgaat de handhavers, boa’s en politiemensen – hè, bah, waarom moet ik nou toch steeds aan de NSB denken – gaan ons dwingen te gehoorzamen en als makke schapen alle idiote regels te op te volgen.

Ik ben een erg nieuwsgierig mens en met dwang neem ik niet snel genoegen, al zal ik wel steeds proberen niet op te vallen waar gehandhaafd wordt, want tegen betaalde meelopers begin ik als oude man van tachtig jaar niet veel. Bovendien, gelijk hebben is niet moeilijk, gelijk krijgen wel.

Al zoekende op het internet, wat gelukkig nog niet geblokkeerd is, kwam ik een paar boeken tegen van een Nederlandse schrijver: Robin de Ruiter uitgegeven bij de Nederlandse uitgever Mayra publications in Enschede. Deze schrijver behandelt op indringende wijze de geheime groeperingen die in werkelijkheid de wereld besturen. Een gemakkelijk te lezen boek (dat overigens in een aantal landen verboden is) maakt duidelijk dat onze democratie een schijndemocratie is. Nou ja, dat is eigenlijk al maanden niets nieuws sedert veel van onze vrijheden beperkt of afgenomen zijn en onze volksvertegenwoordiging daar tot veler stomme verbazing mee instemt.

In heel Europa is slechts één proeftuintje waar de bevolking niet op idiote wijze wordt onderdrukt, Zweden. Verder moeten we aan China denken, waar de mensen zich ogenschijnlijk veel vrijer kunnen bewegen, maar daar hangen miljoenen camera’s die alles en iedereen voortdurend in de gaten houden met behulp van gelaatsherkenning.

Robin de Ruiter schreef: De 13 Satanische Bloedlijnen. Geen vrolijke titel voor een boek waar in je er in ieder geval achter kunt komen hoe onze wereld naar alle waarschijnlijkheid in werkelijkheid wordt geregeerd. Als je het gelezen hebt zul je misschien wel denken: Nee, dat had ik inderdaad nooit kunnen vermoeden.

P.

Bruno Bruins, misschien toch een betere minister van VWS?

Op het internet kwam ik dit stukje moderne geschiedbeschrijving tegen

Bruno Bruins en zijn strijd voor een rechtvaardiger zorgsysteem 

B. Le Noble 19 augustus 2020

Het plotselinge aftreden van Bruno Bruins kwam de farmaceutische industrie niet slecht uit. Bruins was de minister die aardig op weg was om grote veranderingen door te voeren, er lag een wetswijziging klaar om de woekerwinsten aan banden te leggen door de aanpak van de maximum prijzen van medicijnen. In april dit jaar -middenin de Coronacrisis- had deze wet in werking moeten treden maar deze is met een half jaar uitgesteld. Daarnaast was er de kwestie van de “gedragscode voor de farmaceutische industrie,” waar maar liefst twee jaar aan gewerkt is en welke gepresenteerd werd in januari van dit jaar. Met geen woord werd daarin gerept over het hete hangijzer; de medicijnprijzen. Tot grote irritatie van zowel Bruins als de Tweede Kamer. De code was bedoeld als “moreel kompas”. 

Ik heb online gezocht of er inmiddels al een aangepaste gedragscode is maar heb niets kunnen vinden.

Om een beeld te krijgen van de feiten heb ik een tijdlijn gemaakt van een aantal opvallende en belangrijke nieuwsberichten van de afgelopen jaren. De druk op de farma industrie vanuit de overheid nam sinds 2018 toe, ook vanuit de Europese Commissie. Edith Schippers was daarmee al voorzichtig begonnen maar Bruno Bruins ging voortvarender te werk. Wat hij allemaal geprobeerd heeft en de stappen die zijn ondernomen lees je onderstaand. Maar ik moet je waarschuwen, je wordt er niet vrolijk van. Mensen die met droge ogen durven te beweren dat het allemaal wel meevalt zijn of niet goed op de hoogte of doen aan struisvogelpolitiek. Een mogelijke oplossing zou zijn wanneer gewerkt wordt volgens het model van de zogenaamde patentpool, daarover verderop in het artikel meer.

Aanleiding

Een documentaire van Zembla bracht een en ander aan het licht. De kosten om nieuwe medicijnen op de markt te brengen zijn veel minder hoog dan farmaceutische bedrijven doen geloven. De farmaceutische industrie investeert gemiddeld 540 miljoen euro in onderzoek en ontwikkeling van de medicijnen, maar zodra die medicijnen eenmaal op de markt zijn, leveren ze in een paar jaar tijd soms tien keer zoveel op. Bovendien ontvangen ze subsidies voor wetenschappelijk onderzoek.  Nu hoeven farmaceutische bedrijven overheidssubsidies voor ontwikkeling van medicijnen niet terug te betalen. Tegelijkertijd hebben zij wel het patent en kunnen daarmee de prijzen hoog houden.

https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/kosten-nieuwe-medicijnen-veel-lager-dan-farmaceutische-industrie-doet-geloven

mei 2018

Na de uitzending van Zembla de berichten over China:

In de afgelopen twintig jaar zijn bijna alle medicijnfabrieken uit Nederland en Europa verdwenen doordat China de werkzame stoffen zo goedkoop levert. China wilde ‘de apotheek van de wereld’ worden en levert nu negentig procent van de grondstoffen. In India wordt de bulk van die stoffen tot pillen gedraaid. Tachtig procent van de wereldproductie komt uit die twee landen. Je kunt je voorstellen dat dit geen gezonde situatie is.

https://www.trouw.nl/nieuws/hoe-china-de-apotheek-van-de-wereld-werd-en-daarmee-de-medicijntoevoer-controleert~b3328831/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Magistrale bereiding

juni 2018

Bruins ontpopt zich als de minister die het opneemt tegen ‘Big Pharma’. Hij wil meer mogelijkheden voor de apotheker om bepaalde geneesmiddelen zelf te bereiden, via zogenaamde magistrale bereiding. Dit schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer, waarin de minister voor Medische Zorg een pakket aan maatregelen aankondigt om de uitgaven voor genees- en hulpmiddelen te beheersen. Bruins schrijft dat een apotheekbereiding een alternatief kan zijn voor geregistreerde geneesmiddelen, bijvoorbeeld als er sprake is van een excessief hoge prijsstelling. ‘Een verantwoorde inzet van apotheekbereidingen komt de beschikbaarheid en betaalbaarheid van de zorg ten goede.’ https://www.knmp.nl/actueel/nieuws/nieuws-2018/minister-bruins-over-magistrale-bereiding-meer-helderheid-en-minder-belemmeringen

september 2018

De Stichting “Farma ter verantwoording” dient een handhavingsverzoek in bij de Autoriteit Consument en Markt vanwege misbruik van de economische machtspositie van fabrikant Leadiant. De Italiaanse farmaceut Leadiant in het nieuws. Het bedrijf had alle producenten van een medicijn tegen een zeldzame stofwisselingsziekte opgekocht, marktbescherming van 10 jaar aangevraagd en vervolgens de prijs per pil opgejaagd van 28 cent tot 140 euro. Anno 2020 is nog steeds geen uitspraak gedaan. Het feitenonderzoek hoopt de ACM na de zomer te hebben afgerond.

In 2019 begon de bal echt te rollen

Van alle kanten werd de kritiek heviger en probeerde de politiek van verschillende kanten om iets te ondernemen tegen de macht van de farmaceutische industrie. Lilian Ploumen van de PvdA schreef er een stuk over, in een poging de minister bij te staan in zijn strijd: https://www.pvda.nl/nieuws/breek-de-macht-van-big-farma/

mei 2019

Even een zijstapje, in 2019 volgt ook de erkenning van de Chinese (kruiden) alternatieve geneeskunde door de WHO, dit is de farmaceutische industrie een doorn in het oog. Van allerlei kanten wordt hier tegen geprotesteerd, zogenaamd als bescherming van de natuur. Deze erkenning is goed nieuws voor de consument maar geen goed nieuws voor de industrie die belang heeft bij hun eigen patenten.

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/wereldgezondheidsorganisatie-erkent-chinese-geneeskunde-natuurbeschermers-vrezen-voor-bedreigde-diersoorten~b7229075f/

augustus 2019

Brief Volkskrant. Minister Bruno Bruins dreigt fabrikanten van peperdure medicijnen aan de schandpaal te nagelen, als zij niet kunnen uitleggen waarom zij zo’n hoge prijs vragen voor hun geneesmiddelen. De bewindsman doet dat in een open brief in de Volkskrant. Bruins vindt dat farmaceuten meer verantwoordelijkheid moeten nemen voor een betaalbare gezondheidszorg. Hij wijst erop dat andere partijen, zoals zorgverleners, bestuurders en patiënten, wel hun steentje bijdragen. ‘De prijzen van medicijnen stijgen, maar op een gegeven moment is de rek eruit. https://nos.nl/artikel/2299131-minister-wil-duidelijkheid-van-medicijnenfabrikanten-over-prijzen.html

Steun vanuit Brussel 

september 2019

De kritiek op farmaceuten die exorbitante prijzen vragen voor hun geneesmiddelen neemt de afgelopen jaren flink toe. Op voorspraak van Nederland is ook in Brussel de discussie aangezwengeld. De farmaceutische lobby stelt echter alles in het werk om de touwtjes in handen te houden. Zo wordt er druk uitgeoefend op Nederland om een andere toon aan te slaan nu het Europese medicijnagentschap EMA naar Amsterdam is gekomen. Ook stromen miljarden aan Europees onderzoeksgeld nog altijd ongehinderd naar de industrie. Daarnaast bestaan er bepaalde Europese beschermingsmechanismen die de industrie in staat stellen lange tijd een monopolie op producten te houden. Zolang die macht niet gebroken wordt, zullen belastingbetalers zich blauw blijven betalen aan zorgkosten of moeten overheden vaker besluiten bepaalde medicijnen niet te vergoeden, waardoor patiënten de dupe zijn. Er hangt dus veel van af hoe deze discussie zich de komende jaren in Europa verder ontwikkelt.

https://www.ftm.nl/artikelen/brussel-lobby-medicijnprijzen?share=EGxl2Uxeh1MiYLGf4eCavdwWsPVFcKeiDQBBz4r12tgkEdCpwvkwvxEnnWCCjQ%3D%3D

Motie Ellemeet en steun vanuit de Kamer

oktober 2019

Motie Ellemeet, het Groen Links kamerlid roept de regering op, om in overleg met apothekers en zorgverzekeraars te onderzoeken hoe op de volgende drie thema’s kennisdeling het best bevorderd kan worden: • juridische kennis; • vakinhoudelijke kennis over bereiding; • bedrijfseconomisch verantwoord magistraal bereiden. De motie wordt unaniem aangenomen.  

november 2019

Kamer stemt unaniem voor een onderzoek naar bevordering magistrale bereidingen door apothekers. Deze ontwikkeling is ongunstig voor de farmaceuten want daarmee krijgen de apothekers het recht om gepatenteerde grondstoffen te omzeilen. Maar het is de eerste stap om een eind te maken aan de woekerprijzen. Een breekijzer.

https://www.knmp.nl/actueel/nieuws/nieuws-2019/tweede-kamer-stemt-unaniem-voor-het-bevorderen-van-magistraal-bereiden

De vele ontwikkelingen zijn reden genoeg om voorzichtig te durven dromen van een ander rechtvaardiger systeem. In een ideale wereld zijn er helemaal geen breekijzers nodig, en wordt kennis over nieuwe medicijnen gedeeld zonder patentmuren. Daar werken bedrijven, overheden en apothekers samen in de strijd tegen HIV, kanker en taaislijmziekte, in plaats van elkaar tegen. En worden bedenkers van nieuwe medicijnen wél beloond voor hun bijdrage aan de volksgezondheid, maar niet met langdurige monopolie. Utopie? Nee hoor, in sommige landen wordt gewerkt met de patentenpool. Een inspirerend voorbeeld is de zogenaamde patentenpoel. Het is een gecontroleerde manier om de productie van medicijnen open te stellen voor andere partijen zónder patent. In relatief arme delen van de wereld bijvoorbeeld, waar de farmaceut toch geen markt in ziet, maar wél patiënten zijn. Patentenpools zorgen voor meer concurrentie tussen producenten én meer kennisuitwisseling.    https://laatbloeien.nl/breken-we-in-2020-dan-eindelijk-het-monopolie-van-big-pharma/

wetswijziging Wet Geneesmiddelen

december 2019

Doorbraak! De wetswijziging is goedgekeurd. Minister Bruins wil per 1 april 2020 de Wet Geneesmiddelen aanpassen, en de maximumprijzen van geneesmiddelen verlagen. Daartoe heeft minister Bruins (VWS) de ontwerpregeling aan de Tweede Kamer aangeboden en deze is goedgekeurd. De bewindsman is voornemens om de definitieve regeling eind februari 2020 in de Staatscourant te publiceren zodat er vanaf april 2020 lagere maximumprijzen komen voor geneesmiddelen. https://www.knmp.nl/actueel/nieuws/nieuws-2019/minister-bruins-verlaging-maximumprijzen-geneesmiddelen-per-1-april-2020

Gedragscode 

januari 2020

Er werd twee jaar naar uitgekeken: en daar was ie dan eindelijk, de nieuwe gedragscode van de farmaceutische industrie die als ‘ morele code’ voor farmabedrijven zou moeten gaan dienen. Maar wat blijkt? Niets, helemaal niets wordt hierin vermeld over het heetste hangijzer: de prijzen van medicijnen. Minister Bruno Bruins is niet blij en ook Tweede Kamerleden zijn teleurgesteld: “Dit is een gemiste kans, ons geduld raakt op.” En dan te bedenken dat ze er twee jaar mee bezig zijn geweest in opdracht van de belastingbetaler…

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/4996911/bruins-vws-farmaceutische-industrie-gedragscode-woekerprijzen

Corona

En toen kwam CORONA….en alles werd anders. Er werd gesproken over een vaccin en iedereen keek weer naar de farmaceuten. Hoe dit verder afloopt zal de toekomst leren.

Maar hoe zit het met de gedragscode? Zijn er nog kamervragen over gesteld? Sindsdien is er helemaal NIETS meer gepubliceerd over de code. Wat is de status? Gaat het weer twee jaar duren? Zo modderen we door.

17 maart 2020 Aftreden Bruins, aantreden Van Rijn

De aanscherping van de maximumprijs voor geneesmiddelen die op 1 april zou ingaan, zal met een half jaar worden uitgesteld. Verschillenden partijen uit de keten van geneesmiddelen zouden hier op aangedrongen hebben bij Van Rijn. Uiteraard geen haan die er naar kraait, want “ Corona”.

https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/Van-Rijn-kondigt-nieuwe-maatregelen-aan-om-medicijntekorten-te-voorkomen

april 2020

In april verschijnt een artikel over de manier waarop de farmaceutische industrie toenmalig minister Bruins heeft gechanteerd, door te dreigen medicijnen niet te leveren als hij de geplande wetswijziging waarin ze hun prijzen zouden moeten verlagen liet doorgaan. Dat stelt bijzonder hoogleraar Economische bedrijfsvoering Mark van Houdenhoven.

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/26/farmalobby-chanteerde-minister-bruins-a3997901

juli 2020

Een paar weken geleden werd bekend dat de Nederlandse regering opdracht heeft gegeven voor de levering van vaccins COVID-19 aan farmaceut Astra Zenica, het bedrijf dat sinds 2018 wordt aangeklaagd door zorgverzekeraar Menzis en binnenkort zal deze zaak voor de rechter verschijnen. En de race om als eerste een vaccin te kunnen presenteren zal weleens ten koste kunnen gaan van de kwaliteit, aangezien de fabrikant  immuniteit heeft gekregen zodat deze niet kan worden aangeklaagd tegen mogelijke schadelijke bijwerkingen.  

https://eenvandaag.avrotros.nl/item/farmaceut-staat-voor-de-rechter-vanwege-te-dure-medicijnen/

En nu?

Bruins is voorlopig verdwenen van het publieke toneel. Hij was dapper genoeg om te proberen de farmaceutische industrie bij de kladden te pakken, maar hij had waarschijnlijk niet kunnen bevroeden in welk wespennest hij zich begaf…Hij verdient respect voor zijn moed en voorbeeldfunctie, ook al is het (nog) niet gelukt. Hij is een inspirerend rolmodel geweest, en hopelijk tonen onze volksvertegenwoordigers het karakter om het stokje over te pakken en nou door te zetten.  Onderstaande link verwijst naar een recent interview, waarin hij ook nog de kwestie van de dure medicijnen aanhaalt.

Acute of preventieve zorg

Het is duidelijk dat hier grote belangen meespelen, ten koste van het algemeen belang. De westerse geneeskunde en medici (inclusief de apothekers) zijn heel belangrijk voor de samenleving en onze gezondheid. Laat dat duidelijk zijn. Wat er anders kan:

1.ziekenhuizen primair inrichten op de curatieve behandeling van ziektes en operaties, dus een onderscheid tussen preventief en curatief; en

2.meer holistische benadering van ziekte en gezondheid, en dus inzetten op meer samenwerking. We zijn zo ver gevorderd in de wetenschap inclusief technologische ontwikkelingen om de meest gecompliceerde operaties uit te voeren en mensen te genezen. Er is kennis en er zijn middelen om medicijnen te maken tegen zeldzame ziektes en er zijn vaccins ontwikkeld tegen ernstige infectieziektes. Dat is fantastisch en moeten we koesteren. Echter, er klopt iets niet in het systeem, en er komen steeds meer mensen die een beroep doen op de gezondheidszorg en de geldstromen zijn niet in balans. Allereerst zou de zorg onderscheid kunnen maken tussen acute zorg en preventieve zorg. Hiervoor zou een heel nieuw apparaat moeten worden ingericht met een focus op preventie en het algemeen welzijn. Voeding, geestelijke gezondheid, sport en ontspanning ter versterking van het immuunsysteem. De westerse wereld kan hierin een voorbeeld nemen aan de holistische oosterse benadering. Lichaam en geest zijn verbonden en veel van onze hedendaagse ziekten worden veroorzaakt doordat het systeem niet in balans is.  Vele wetenschappelijke onderzoeken hebben de samenhang al aangetoond. Pillen zijn niet altijd nodig. Conclusie: het is tijd voor een grootschalige reorganisatie maar dat kan alleen als alle partijen bereid zijn om samen te werken in het algemeen belang. We gaan die kant op, het kan haast niet anders. Uiteindelijk voor iedereen een gezondere situatie!

© 2017 barlenoble.nl

Vraag en Antwoord

Vraag: Is het mogelijk een mens wezenlijk en ook lichamelijk te doen veranderen door een injectie?

Antwoord: Jazeker, het lijkt erg onwaarschijnlijk, maar in de afgelopen jaren is er erg veel geëxperimenteerd met het veranderen van erfelijke eigenschappen en daarin zijn meer en meer resultaten behaald.

Vraag: Is dat nu niet een sciencefiction verhaal wat alleen wordt geloofd door mensen met een boel fantasie?

Antwoord: Dat zou je inderdaad geneigd zijn te denken, maar het wordt al lange tijd met planten, met name met voedingsgewassen gedaan. Heel veel voedingsmiddelen bevatten tegenwoordig plantendelen of zaden die genetisch gemanipuleerd zijn. De firma Monsanto, die ook het kankerverwekkende anti-onkruid middel “Roundup” op de markt brengt wat nog steeds door veel mensen wordt gebruikt, brengt ook veel gemanipuleerde zaden voor voedingsgewassen op de markt.

Vraag: waarom doen ze dat?

Antwoord: daar kunnen verschillende redenen voor zijn, maar de belangrijkste is altijd het verdienmodel voor de voedselproducenten. Zo kan men er voor zorgen dat een gewas minder gevoelig is voor parasieten, waardoor minder van de oogst verloren gaat. Ook kan men ervoor zorgen dat de gewassen groter worden en ook het te oogsten gewicht toeneemt. Dat is gunstig voor de producenten. Wat ik al schreef: het verdienmodel.

Vraag: maar hoe doen ze dat dan?

Antwoord: ze doen dat door veranderingen aan te brengen in het DNA van de gewassen, want het DNA is voor alles wat leeft de opslagplaats van de erfelijke eigenschappen. Het DNA bepaalt voor het overgrote merendeel hoe een leven zich kan ontwikkelen.

Vraag: maar als dat dan met onze voedingsgewassen gebeurt, krijgen we dan beter voedsel.

Antwoord: Daar valt niet zo veel over te zeggen. Bedenk dat het voornamelijk meer wordt en dat doorgaans parasieten er minder op aanvallen.

Vraag: maar ja, als die parasieten er nu al minder trek in hebben, zit er dan voor ons nog wel net zo veel waardevolle voeding in als voor de genetische manipulatie?

Antwoord: Dat is een vraag die door de producenten van gemanipuleerde voedingsgewassen niet duidelijk beantwoord wordt. Het is bij die producenten voornamelijk om de grotere verkoopwinsten te doen. Maar daarin zijn voedselproducenten natuurlijk niet uniek.

Vraag: maar hoe ging het dan vroeger als men betere gewassen wilde?

Antwoord: Lang geleden was er een wetenschapper, Mendel heette hij, en hij ontdekte dat je betere en sterkere gewassen kon krijgen door soorten te kruisen. Dat was een prachtige en zeer waardevolle ontdekking, want hij ontdekte ook dat eigenschappen die de soorten verzwakten vaak verdwenen bij kruising met soorten waarbij diezelfde eigenschappen juist wel sterk waren. Ach, eigenlijk weten we dat onbewust natuurlijk al jaren.

Neem bijvoorbeeld honden. Als je een hondenliefhebber bent dan weet je waarschijnlijk wel dat raszuivere honden kwetsbaarder zijn voor allerlei ziekten en ook vaak minder oud worden, terwijl de zogenaamde vuilnisbaken rassen, waarin een mix van allerlei rassen zit, bijna nooit ziek zijn en vaak ook wel bijna twintig jaar oud worden. De conclusie dat onvermengde raszuiverheid vaak oorzaak is van ongewenste ziekte – zowel geestelijk als lichamelijk – lijkt dan ook houdbaar.

Vraag: zijn hogere winsten dan de enige reden om aan de verandering van erfelijke eigenschappen te werken?

Antwoord: dat lijkt misschien vaak zo en voor een belangrijk deel is dat ook het geval, maar er is nog een ander reden die te maken heeft met onze nimmer ophoudende nieuwsgierigheid. Bedenk eens hoeveel mensen een erfelijke gevoeligheid hebben voor bepaalde ziekten en hoeveel mensen lijden aan erfelijke ziekten waardoor ze na een treurig en ongemakkelijk leven vrij vroeg sterven. Het is niet vreemd maar juist heel begrijpelijk dat de altijd nieuwsgierige wetenschappers dat soort problemen willen oplossen.

Vraag: maar dat is dan toch prachtig, die onderzoekers moeten we dan toch alle ruimte geven?

Antwoord: daarin zou je volkomen gelijk hebben als alle wetenschappers en de organisaties eromheen de zelfde doelstellingen hadden namelijk tot heil van het mensdom. Maar helaas is niets minder waar.

Vraag: maar waarom dan in vredesnaam?

Antwoord: Macht en rijkdom. Heel lang geleden is ontdekt dat ziekte meer geld oplevert dan gezondheid. Als je ziek bent ga je naar de dokter en meestal krijg je dan medicijnen. Veruit de meeste medicijnen zijn geen geneesmiddelen die je voor korte tijd gebruikt om daarna weer beter te zijn, nee, veel medicijnen zijn zogenaamde onderhoudsmiddelen die je moet blijven gebruiken. Denk maar aan pilletjes voor de hoge bloeddruk of bloedverdunners of middelen tegen diabetes. Je moet ze blijven gebruiken anders verergert de ziekte weer. Dat is het verdienmodel van de farmaceutische industrie. Aan gezonde mensen valt op dit terrein niets te verdienen. De farmaceutische industrie wil graag aan iedereen verdienen.

Vraag: Kan die industrie dan zelf het eigen verdienmodel vergroten, ook als mensen gezond zijn?

Antwoord: ja, helaas kan dat. De meeste mensen weten betrekkelijk weinig van hun eigen lichaam, laat staan van geneeskunde. Met slimme communicatietechnieken wordt reclame gemaakt, dag in dag uit, via alle massamedia. Het is namelijk heel gemakkelijk om mensen aan het twijfelen te brengen. Een stapje verder en ze worden een beetje bang. En dan ben je als reclamemaker waar je wilt zijn, want bange mensen kun je van alles wijsmaken, van alles laten doen met de belofte dat ze na het opvolgen van jouw advies niet meer bang hoeven te zijn. Wat reclamemakers dus moeten bereiken is, als het alleen maar om de aardigheid gaat, een gevoel opwekken dat je erbij wilt horen. Als het echter, zoals nu, om een volstrekt verzonnen ziektedreiging gaat, dan heb je angst nodig. Dan moet je elke dag bekend maken dat er weer meer besmettingen zijn, dat de ziekenhuizen weer vol lopen. Daar worden mensen die niet begrijpen wat er werkelijk aan de hand is enorm angstig van en houden zich aan de meest bespottelijke voorschriften. Mensen die wel begrijpen wat er aan de hand is worden alleen maar boos over het feit dat er zo veel kwaad wordt gedaan en zoveel kapot wordt gemaakt.

Vraag: Waarom gebeurt dit allemaal?

Antwoord: Uit vrees voor een fantast en een complotdenker te worden verklaard durf ik het bijna niet meer te zeggen. Ik moet wel, maar ik durf bijna niet meer. Uit ervaring weet ik namelijk – ik heb deze werkelijke reden vaker aan mensen verteld en ik werd bijna altijd schamper uitgelachen – dat tot nu toe bijna niemand me gelooft. Goed, de echte reden dan, en niet alleen volgens mij, maar volgens een toenemend aantal mensen.

De allerrijkste bovenlaag van multimiljardairs, die bijna alles op de wereld al bezit of onder controle heeft wil nu meer controle over ons, over alle mensen. Daarvoor willen zij ons veranderen.

Vraag: maar hoe denken ze dan ons te kunnen veranderen als wij dat niet willen?

Antwoord: Op de zelfde manier als bij Monsanto de erfelijke eigenschappen van veel voedingsgewassen zijn veranderd door het DNA van die soorten te veranderen, zijn er al jarenlang duizenden proeven met dieren gedaan. Dat ging vaak fout. Dan werden de dieren ziek of ze stierven, maar een enkele keer ging het ook goed. Er waren nieuwe technieken gevonden. De belangrijkste was Crispr-Cas 9, een techniek waarmee heel precies een stukje DNA er tussenuit kan worden geknipt en vervangen door een ander stukje. Technisch is het heel knap en medisch zou het een zegen kunnen zijn.

Vraag: maar ik vroeg ook hoe men denkt ons te kunnen veranderen als wij dat niet willen?

Antwoord: dat moet gebeuren met een grote illusionistische truc. De truc begint met een wereldwijd bericht van een rampzalig dodelijk virus dat ons bedreigt. Er gaan flink wat voornamelijk oude en zieke mensen aan dood. Ze konden door hun trouwe huisartsen ook niet worden genezen, omdat wereldwijd gezegd werd dat het bestaande geneesmiddel (Hydroxychloroquine, weet je nog) gevaarlijk was en verboden werd. Maar dat was heel in het begin, dat weet bijna niemand meer, maar het was natuurlijk wel een heel smerige leugen. Dan ga je door met angst zaaien. Dagelijks besmettingscijfers, overlijdensaantallen. Kortom je maakt iedereen bang die geen verstand van geneeskunde heeft. En dan roep je: ‘alles komt goed als er een vaccin tegen deze vreselijke zieke is’. Dan komt de echte truc. Dat vaccin waar je mee komt beschermt helemaal niet tegen die ziekte, die trouwens helemaal niet zo ernstig was als je in het begin zei, want wat je daar toen over zei was om de mensen bang te maken en dat ze dan heel graag je vaccin zouden willen.

Vraag: Ja, nu kun je me nog veel meer proberen wijs te maken, maar ik zie mij daar toch niet intrappen. Ik ben een nuchtere Hollander. Mij houd je niet voor de gek.

Antwoord: Kijk, kleine man of kleine meid natuurlijk. Ik ben natuurlijk niet zonder een cent op zak aan dit avontuur begonnen. Ach, laat ik me ook maar even voorstellen. Mijn naam is Bill Gates, ja van Microsoft, precies. Van de computervirussen ben ik met veel geld in de biologische virussen gegaan. Ik heb me voorgedaan als iemand die het goede doel wil steunen, maar dat is natuurlijk larie. Ik ben een zakenman en ik wil geld verdienen. Met die virussen heb ik trouwens iets heel nieuws bedacht. Ik dacht: ik ga het aantal mensen op Aarde flink verminderen en dat doe ik met iets dat ik verkoop onder de naam van een vaccin tegen een virus waar iedereen met de meest fantastische reclametechnieken bang voor is gemaakt.

Vraag: Ja mooi meneer Gates, maar mij heb je nog steeds niet hoor.

Antwoord: Oh jawel hoor. Ik heb de regering van je land gekocht, je nieuwsmedia, het belangrijkste deel van alle artsen en verplegenden, die mogen niets zeggen op straffe van ontslag. Ik zorg dat het economisch een verschrikkelijke puinhoop wordt. Moet jij eens opletten. Dan willen heel veel mensen dat vaccin van mij, want ik heb beloofd dat alles dan weer net als vroeger wordt. Maar ook daarin heb ik trouwens gelogen, want in mijn nieuwe glorieuze werkelijkheid gaan deuren alleen maar voor je open als je gevaccineerd bent, nou ja, belangrijke deuren dan. Deuren waarachter alleen maar schadelijke troep wordt verkocht die gaan ook open voor de eigenwijze huftertjes die mij proberen te weerstaan.

Ik ben Bill Gates de geweldige, de redder van de wereld.

Oh ja, wat het effect van dat eerste vaccin is dat weet ik nog niet. Er kunnen wel mensen ziek van worden of eraan sterven. Maar goed, ik vind toch dat er veel te veel mensen op onze Aarde rondlopen, dus dat ruimt lekker op.

Vraag: denk ik, Peter van Oosterum, echt dat deze min of meer schematische weergave van de huidige werkelijkheid klopt?

Antwoord: Ik geloof niet dat ik er erg ver naast zit.

Begrijpen wat er gebeurt…

Gelatenheid is een gevoel waarvan ik vermoed dat het bij veel mensen heerst. Zo’n gevoel van: ik kan er toch niets aan veranderen, laat ik me maar aan de regels houden anders krijg ik moeilijkheden. Dat is naar ik veronderstel de reden waarom er op een winderige dag, buiten op straat mensen met mondkapje lopen. Ze doen alles om maar gehoorzaam mee te doen, want anders krijg je maar gezeur en opmerkingen. Vooral niet opvallen, gehoorzaam meedoen. Bovendien, hoor ik heel vaak zeggen, begrijp ik het toch niet. Die zegt dit en die zegt dat, maar je hoort toch in het nieuws dat er steeds weer nieuwe besmettingen bij komen en dat er steeds weer nieuwe patiënten in de ziekenhuizen komen.

Het allergrootste – en meest nijpende probleem is onwetendheid. Veel te veel mensen weten niet, begrijpen helemaal niet wat een virus is, wat een virus doet en op welke manieren je een verdediging kunt opbouwen die niets te maken heeft met echt volkomen nutteloze niet medische mondkapjes. Maar dat is niet het grootste probleem. Albert Einstein heeft eens gezegd: De wereld gaat niet ten onder door slechte mensen, de wereld gaat ten onder door goede mensen die niets doen.

Nu ben ik een bewonderaar van Einstein, maar in zijn uitdrukking zou ik het woord “goede” willen vervangen door “onwetende”, want het zijn de onwetende mensen die niets doen, omdat ze gewoonweg niet weten wat ze moeten doen en daarom bang zijn fouten te maken of zich belachelijk te maken. Eerder heb ik in dit weblog een blog geschreven onder de titel: ‘L ignorité est tres voisine de ‘l imoralité. Onwetendheid ligt vlak naast gewetenloosheid.

Maar wat weten dan zoveel mensen niet? Wel, heel veel mensen vragen zich niet af of dat Covid-19 virus waar de media elke dag bol van staan nu echt zo gevaarlijk is. Ze geloven gewoon dat het gevaarlijk is en dat je dood gaat als je niet oppast en dat je op de intensive care in een ziekenhuis terecht komt als je besmet raakt, want dat is toch in de zogenaamde eerste golf ook gebeurd en toen zijn toch zoveel mensen dood gegaan dat je op de radio en de TV en in de kranten niets anders hoorde en las.

Laat mij daarom maar eens een stukje inlassen dat komt van een Chnese wetenschapper die naar de VS is gevlucht en die een boekje open doet over het zogenaamd levensgevaarlijke corona virus.

Klokkenluider publiceert tweede paper: ‘Corona is biowapen’

in Mens en Dier 9 oktober 2020 14:00 6 Reacties

Li-Meng Yan, een Chinese viroloog en klokkenluider die naar de Verenigde Staten is gevlucht, heeft een tweede paper gepubliceerd waarin ze concludeert dat het nieuwe coronavirus een biowapen is dat opzettelijk is verspreid.

Sars-CoV-2, het virus dat Covid-19 veroorzaakt, is gemaakt in een laboratorium op basis van een variant afkomstig uit een militair onderzoekslaboratorium dat eigendom is van de Chinese Communistische Partij, aldus de viroloog.

Ze claimt ook dat het RaTG13-virus, dat voor 96 procent overeenkomt met het nieuwe coronavirus, door mensen is gemaakt. Het RaTG13-virus wordt gebruikt om te bewijzen dat Sars-CoV-2 in de natuur is ontstaan. Yan merkt echter op dat dit virus nog nooit is geïsoleerd of is gevonden. Het enige bewijs voor het ‘bestaan’ van RaTG13 in de natuur is de genoomsequentie die is gepubliceerd op GenBank.

De klokkenluider heeft ontdekt dat RaTG13 ‘meerdere ongewone eigenschappen’ heeft. Zo wordt beweerd dat het virus is gehaald uit uitwerpselen, terwijl het monster voor slechts 1,7 procent uit bacteriën bestond. Monsters van uitwerpselen bestaan normaal gesproken voor 70-90 procent uit bacteriën. Ten tweede zijn in het genoom van RaTG13 segmenten gevonden die toebehoren aan vossen, eekhoorns en andere dieren. China heeft bovendien al het bewijs van RaTG13 vernietigd.

Biowapen

Yan en haar collega’s vergeleken de zogeheten spike-eiwitten van Sars-CoV-2 en RaTG13 met die van andere coronavirussen en konden geen bewijs vinden dat ze in de natuur zijn ontstaan. Tenminste één van deze virussen moet door mensen zijn gemaakt, zeggen de wetenschappers in hun paper.

Hoewel het niet gemakkelijk zal zijn voor het publiek om te accepteren dat Sars-CoV-2 een biowapen is, aangezien er relatief weinig mensen aan sterven, voldoet het wel aan de criteria van een biowapen, zegt Yan. Dat het een biowapen is, staat volgens haar buiten kijf. “Sars-CoV-2 veroorzaakte wereldwijde paniek, verstoorde de sociale orde en verwoestte de economie. Het bereik en de vernietigende kracht van Sars-CoV-2 zijn ongekend,” besloot ze.

Wat we hieruit kunnen opmaken zijn twee dingen: Covid-19 is inderdaad door mensen gemaakt. Die mensen zijn bezig om in hun laboratoria strijdvirussen te maken die de halve wereld kunnen doden, maar het nu inmiddels al weer verdwenen virus is gebruikt als waarschuwing en angst aanjager. Het is wel kunstmatig, maar niet zo gevaarlijk als het waarschijnlijk had kunnen zijn.

Echt onbegrijpelijk is het niet dat het merendeel van de mensen niet begrijpt en dus ook niet gelooft wat er op het ogenblik wereldwijd gebeurt. Toch is er al eens eerder geprobeerd zoiets met ons uit te halen, maar niet zo geraffineerd als nu, dat moet ik toegeven. Toen, misschien kun je het je nog herinneren heette het SARS. Dat kwam ook uit China en daar liep toen ook de hele bevolking met mondkapjes op. In Nederland hadden we toen een man, Ab Osterhaus, een viroloog, die beweerde dat het een levensgevaarlijke ziekte was, die eraan kwam. Hij adviseerde de regering en dus ook de toenmalige minister van volksgezondheid, minister Klink, om per Nederlander twee vaccin injecties in te kopen. Dat deed minister Klink toen maar, want hij was flink geschrokken van de voorspelling van Osterhaus. Al snel bleek toen dat die ziekte wel meeviel. Nog niet zo lang geleden heeft de overheid 90 procent van al die vaccins vernietigd, want de Nederlanders hadden er geen gebruik van gemaakt. Later bleek dat die Osterhaus belang had bij die vaccin aankoop. Een familielid van hem zat in die handel. Die grap heeft toen honderden miljoenen gekost, en nu weer trouwens, want je kunt al die vaccins niet door de wc gooien. Dat zou veel te gevaarlijk voor het milieu zijn. Ze moesten allemaal vernietigd worden en dat is waarschijnlijk ook niet goedkoop geweest. Wat ik nu trouwens heel raar vind is dat onze overheid nu weer naar die zelfde Osterhaus luistert. Ik heb hem weer een paar keer op de TV horen vertellen dat er toch vooral weer veel vaccins gekocht moeten worden. Onze minister van volksgezondheid, Hugo de Jonge, die man met die rare schoenen, is het daar volkomen mee eens. Volgens deze minister kan de Covid-19 pandemie alleen gestopt worden als iedereen gevaccineerd is. Hij heeft trouwens ook familiebanden met vaccinproducenten. Zijn broer heeft een poos voor de farmaceutische firma Astra Zenica gewerkt en laat dat nou net die producent zijn waar Hugo voor driehonderd miljoen euro aan vaccins heeft besteld, terwijl dat vaccin helemaal nog niet getest is en dat niemand nog kan weten of het wel veilig is en of het werkt.

Natuurlijk zegt Hugo dat zijn broer al lang nier meer voor die firma werkt, maar een onderzoek doet in het Radboud ziekenhuis in Nijmegen. Wat hij er niet bij vertelt is dat ook dat onderzoek wordt betaald door Bill Gates. Maar goed, laat ik hier maar niet te lang over doorgaan. De meeste oplettende mensen weten intussen wel dat Hugo de Jonge waarschijnlijk vrij ernstig verstrengeld is in allerlei belangen die niet echt onze volksgezondheid bevorderen.

Dan kom ik bij het onderwerp vaccin. Bill Gates heeft vele miljarden geïnvesteerd in het ontwikkelen van een vaccin tegen het huidige corona virus, zegt hij. Wat hij niet gezegd heeft is dat hij ook meer dan zestig miljoen heeft geïnvesteerd in dat laboratorium in Wuhan, waar zogenaamd per ongeluk dit coronavirus is ontsnapt.

Nu kun je van Bill Gates zeggen wat je wilt, maar niet dat hij dom is. Ik zelf ben gelukkig ook niet dom. Ik ga dan ook nu even een gedachte opschrijven die ik gehad zou kunnen hebben als ik net zo’n doortrapte en uitgekookte geldverdiener als Bill Gates was. Ik zou dan namelijk het volgende bedenken:

  1. Ik laat een dodelijk besmettelijk virus ontwikkelen. We hebben al geoefend met Ebola in Afrika en met die zogenaamde Poliovaccins in India. Heel gevaarlijke virussen ontwikkelen dat kunnen we intussen wel.
  2. Tegelijkertijd ontwikkel ik een vaccin dat in ieder geval dat aller gevaarlijkste virus tegen houdt.
  3. Ik maak de domme mensheid angstig door eerst een iets minder gevaarlijk virus zogenaamd per ongeluk de wereld in te laten komen. Daarbij worden alle angstige geestjes in een noodtoestand door hun eigen overheid verlangend gemaakt naar mijn vaccin, waarbij ik en passant wat leuke dingetjes stop zodat de controle op wie gevaccineerd is en wie niet heel gemakkelijk wordt.
  4. Opstandelingen houd je altijd, maar verzet moet je breken. Wij, de hoge elite van de wereld weten wel dat je nooit dingen overhaast moet doen, maar ik moet altijd weer denken aan de bijbelse plagen, toen het Joodse volk uit de Slavernij in Egypte wilde ontsnappen. Daar waren toen 10 plagen nodig voordat die Farao door de knieën ging. Eerlijk gezegd heb ik nooit begrepen hoe die Joden dat toen geregeld hebben, maar met de tegenwoordige technische mogelijkheden is het wel te doen.
  5. Alle mensen mogen dus wat mij betreft kiezen: Ze laten zich vaccineren tegen het komende en zeker dodelijke virus en ik verdien miljarden aan de vaccins, of ze gaan dood en ik maak voor een prikje alles buit waarvan de eigenaren te dom waren om naar me te luisteren en dus – ach kijk nou wat zielig – overleden. Geen speld tussen te krijgen, zegt Bill.

Zo zou het ongeveer kunnen gaan, hoewel ik vermoed dat zijn plannetje nog een heel stuk gecompliceerder in elkaar zit en daardoor voor veel trouwhartige gewone mensen moeilijker is te doorzien.

Wat we dus nodig hebben is een onverwoestbare gezondheid, sterke en altijd beschikbare antivirale middelen die ons niet kunnen worden afgepakt door een collaborerende regering, zoals ons deze keer is gebeurd met Hydroxychloroquine, en vooral snappen wie de vijand is en een ondergrondse beweging organiseren die de elitaire pogingen om ons tot willoze slachtoffers te maken succesvol kunnen saboteren.

Is dit oorlogstaal?

Ja, nu je het zegt…

Corona als geloofsartikel

Paul de Bruijn: Corona als geloofsartikel

Nee, geen stuk van mij deze keer. Mijn meningen over feiten die ik gewoon op het internet heb gevonden zijn langzamerhand wel bekend. Deze keer een stuk van een bekend journalist.

 QAnon Nederland BinnenlandBuitenlandGezondheidPolitiekUncategorized oktober 2, 2020 4 Minutes

Alles lijkt gezegd. De meest relevante informatie is boven tafel gekomen. In welke taal je ook naar video’s, blogs of alternatieve media zoekt, overal dezelfde informatie die de officiële media amper halen.

Er is al zoveel aangetoond.
Dat Corona helemaal niet zo dodelijk is als steeds is en nog steeds wordt beweerd. Dat de symptomen als longschade of schade aan de hersenen ook bij andere influenza’s voorkomen. Dat ook in de afgelopen jaren diverse malen ziekenhuizen vol lagen met influenza-patiënten. Dat triage in de winter in landen als Italië maar zelfs in het rijke California, met de slecht georganiseerde gezondheidszorg, geen uitzondering is.

We weten dat de gemiddelde stervensleeftijd van mensen die door of met Corona sterven niet onder de normale stervensleeftijd ligt. Dat ook bij vorige influenza-uitbraken jonge mensen ziek konden worden en in een enkel geval konden sterven. Dat we onderscheid moeten maken tussen sterven dóór Corona of mét Corona.
Bekend is ook dat de PCR-test onvoldoende betrouwbaar is, niet ontwikkeld is voor het doel waarvoor het wordt gebruikt en dat een ‘positieve’ test nog niets zegt over ziek worden of ‘besmettelijk’ zijn.

Ook is bekend dat Corona vooral problemen veroorzaakt in de longen en luchtwegen. En dat daarmee de mate van luchtvervuiling in een gebied een grote factor is bij de mate waarin Corona aanslaat. Zie Wuhan, Lombardije, New York, Johannesburg etc.
Hoeveel demonstraties moeten nog aantonen dat besmetting in de buitenlucht te verwaarlozen is en dat de 1,5 meter daar volledig de plank misslaat. En dan niet te spreken over de onzin van het dragen van ‘niet-werkende’ mondkapjes. Verplicht bijvoorbeeld op het buitendekken van de schepen varend naar de Waddeneilanden, voorkomend dat je de frisse zilte zeelucht inademt. Of mensen tegenkomen, wandelend in een heerlijk geurend bos, met een mondkapje op. Hoe gek zijn wij geworden?

Natuurlijk is het geen complotdenken om de WHO kritisch te bezien als het gaat om wie op dit internationale instituut met veel geld invloed uitoefent. En het is evenmin complotdenken dat Bill Gates reusachtige zakelijke belangen heeft in de vaccin-industrie en de dataverwerking van persoonsgevens. En wie is zich niet bewust van het feit dat een vaccin dat binnen 1 tot 1,5 jaar op de markt moet komen niet veilig kan zijn als het record van ontwikkeltijd van een veilig vaccin nu staat op 5 jaar. Daarvoor hoef je geen anti-vaxxer te zijn.

Hoeveel bewijs moet er nog geleverd worden dat op deelaspecten de Corona-crisis is voorbereid? Hoevaak moeten mensen nog websites van de Rockefeller Foundation, de Wereldbank, Event201, ID2020 of het World Economic Forum bezoeken om er achter te komen dat het om meer dan een virus-crisis gaat?

Hoevaak moet nog verteld worden dat de schade, sociaal, maatschappelijk, economisch en voor onze gezondheid van de Corona-maatregelen vele malen groter is dat het leed dat ze moeten voorkomen?
Hoeveel mensen moeten in onze landen nog sterven omdat ze door de Coronapaniek niet de medische zorg krijgen die ze zo hard nodig hebben of uit wanhoop zelfmoord plegen? Hoeveel mensen in arme landen moeten nog van de honger sterven omdat de distributiekanalen door alle maatregelen zijn onderbroken?

Hoeveel artsen, wetenschapsinstituten, virologen en wetenschappers uit andere disciplines moeten hun reputatie op het spel zetten om een gefundeerd tegengeluid te laten horen? Hoelang houden de media het paniekzaaien, het eenzijdig informeren, het negeren en neersabelen van andere meningen nog vol? Hoe lang blijven mensen nog op social media zitten die aan een steeds strengere censuur worden onderworpen?

Corona is aangekomen op het niveau van het geloof. Een geloof stel je niet ter discussie, je gelooft of gelooft niet. Half geloven is geen optie.
Voor mij zijn alle argumenten gewisseld, in alle toonaarden, alle talen, op video, op blogs, in rapporten, brandbrieven. Wat meer kan posten van steeds dezelfde argumenten nog bijdragen?

Ik ben na een half jaar mij in de materie te hebben verdiept er van overtuigd geraakt, dat de mensheid is uitgegleden over zijn emotie, door belangen aangestuurde manipulatie en angst, politiek opportunisme, onwetendheid, naïef vertrouwen in de instituties, zijn angst om een afwijkende mening te verkondigen en daarmee heeft meegewerkt aan de grootste door de mens veroorzaakte na-oorlogse humanitaire crisis.

Ik ben uitgepraatalles is gezegd. De tijd zal haar werk doen. Het narratief vertoont scheurtjes, haarscheurtjes, en op sommige punten begint de propaganda te wankelen.

Er is hoop. Het onvoorstelbare gebeurde ooit toch: de onneembaar geachte Berlijnse Muur viel omdat een paar honderdduizend mensen de straat opgingen, keer op keer. Terwijl 17 miljoen Oost-Duitsers naar ‘Aktuele Kamera’ (NOS-Journaal) zaten te kijken hoe die ‘paar gekken’ de straat op gingen, sloeg de paniek op het Politburo toe. De censuur werd verscherpt en de STASI voerde de jacht op andersdenkenden op.

Het zal met de Coronamuur niet anders gaan. Die valt in stilte of met oorverdovend geraas.
Dan kunnen de geschiedschrijvers, wetenschappers, onderzoeksjournalisten, cineasten en elke individuele burger aan het werk om de komende jaren een antwoord te zoeken op de vraag: hoe kon een hoog opgeleide beschaving zo in paniek en angst vervallen vanwege een virus?

Origineel stuk van Paul de Bruijn

Deel via:

Hoe ver zijn we nu?

Sedert het begin van dit jaar heeft zich in onze samenleving in hoog tempo een groot aantal veranderingen voltrokken, verandering die eigenlijk allemaal beperkingen zijn, dwangmaatregelen  die ons – en niet alleen ons, maar ook de bevolking van de meeste andere landen – door de overheid zijn opgelegd.

Het begon er mee dat de WHO een waarschuwing naar alle landen deed uitgaan dat er een zeer gevaarlijk virus over de wereld raasde. Het speciale soort waarschuwing waarvan de WHO zich op dat moment bediende was er een waaraan alle regeringen gevolg moesten geven op grond van een wereldwijde overeenkomst. Er moest een noodtoestand worden uitgeroepen. Regeringen moesten tijdelijk de volksvertegenwoordigingen buitenspel zetten. Overigens werden de kamers van de volksvertegenwoordigingen wel per geheime brief geïnformeerd.

Blijkbaar waren deze ministeriële aanwijzingen duidelijk genoeg, want in elk geval heeft onze volksvertegenwoordiging zich netjes onthouden van kritiek op het gekozen beleid. Wel is er regelmatig om aanpassingen gevraagd, maar vaak kwamen er uit de tweede kamer suggesties die eerder bedoeld waren om het beleid te ondersteunen dan dat er felle kritiek kwam die het gekozen regeringsstandpunt aanviel.

Laten we een even stilstaan bij wat er allemaal door ons kabinet is bepaald om, zoals men beweert, de besmetting met een virus, waarvan we inmiddels al lang weten dat het niet gevaarlijker is dan griep, te voorkomen. We mogen niet meer spontaan uitgaan naar schouwburg of bioscoop. We moeten anderhalve meter afstand houden van iedereen die niet tot onze directe familie behoort. We mogen niet meer gezellig een kroeg binnenlopen en samen aan de bar gaan staan om een biertje te drinken. Als we naar een restaurant willen moeten we in verband met het beperkte aantal klanten dat binnen mag reserveren. Alle horeca gelegenheden moeten ‘s avonds om tien uur sluiten. En het is nog niet verplicht, maar ons wordt dringend geadviseerd mondmaskers te dragen op plaatsen waar je omhoog kijkend niet de hemel kunt zien. Ten slotte wordt ons bij herhaling op het hart gedrukt dat we alleen samen dit volgens het kabinet gevaarlijke virus kunnen verslaan.

Ik ga hier deze keer niet schrijven waarom ik mordicus tegen al deze maatregelen ben, want daarover heb ik al meer dan genoeg geschreven en mocht je als trouwe lezer meer argumenten nodig hebben, kijk dan maar op het internet. Tegenargumenten met betrekking tot dit kabinetsbeleid genoeg.

Waar ik het wel over wil hebben is mijn verwachting betreffende wat er in ons land, en trouwens in de meeste andere landen gaat gebeuren.Toen ons land in 1940 bezet werd door het Duitse leger was er niet direct opstand en verzet. Natuurlijk waren mensen boos en ontzet, maar mensen zijn voorzichtig bij de dreiging met geweld. Het duurde dan ook tot 1941 voordat een grote staking de vijand trachtte te bedreigen. Uiteraard reageerde de toenmalige vijand door met grof geweld de staking neer te slaan.

Eigenlijk is wat er nu gebeurt wel te vergelijken met wat er toen gebeurde. Nee, er zijn geen vreemde legers ons land binnen gedrongen. Voorlopig doet onze eigen politie samen met zogenaamde BOA-handhavers het werk om demonstraties en dergelijke te breken. Af en toe zien we ook beelden dat de Politiemensen zich flink uitleven in een gewelddadige aanpak tegen ongewapende demonstranten.

Maar dit zijn nog maar kleine schermutselingen. De demonstranten zijn voor het merendeel jonge mensen met niet heel indrukwekkende maatschappelijke posities. Ik verwacht echter niet dat het in de komende tijd allemaal zo betrekkelijk onschuldig blijft.

Door de overheidsmaatregelen die slechts gesteund worden door zeer dubieuze testen en niet te verantwoorden maatregelen zijn inmiddels duizenden mensen hun baan kwijtgeraakt en zijn ook duizenden bedrijven en bedrijfjes gevoelig geraakt of failliet gegaan.

Van de over het algemeen redelijke Nederlanders mag je verwachten dat ze een zeker geduld opbrengen als er verbetering in het vooruitzicht gesteld wordt. Dat gebeurt echter niet. Nou ja, de minister van volksgezondheid, die eigenlijk de spil vormt van alle veranderingen in onze maatschappij, stelt dat het komende vaccin de bescherming zal bieden die het mogelijk zal maken dat alles weer normaal wordt.

Jammer is in zijn verhaal dan wel dat het bedoelde vaccin in grote haast met veel te weinig controletesten is gemaakt en derhalve als onveilig moet worden beschouwd. Temeer omdat we weten dat Bill Gates de grote initiator achter dit hele vaccinatie verhaal is. Gates, die mede oprichter was van Microsoft, waar alle Windows-versies gemaakt werden, waarvan je van tevoren wist dat je met de aanschaf van een nieuwe versie altijd een jaar moest wachten omdat er in de eerste release zoveel storende bugs zaten. Nu diezelfde man in grote haast met een nieuw vaccin aankomt verwacht ik dat het niet anders zal gaan dan bij zijn Windows programma’s namelijk veel storingen in het begin. Nu is dat bij een computerprogramma op zijn allerergst behoorlijk vervelend, maar als het bij dat haastig op de markt gebrachte vaccin het geval is, dan mogen we in alle redelijkheid verwachten dat er veel slachtoffers zullen vallen. Mocht u dus overwegen om zich te laten vaccineren, wacht een jaartje tot we alle bijwerkingen hebben gezien en ervaren en hopelijk voorkomen.

Eerlijk gezegd verwacht ik niet dat dit vaccineren een succes wordt, integendeel. Als, wat niet te hopen is, maar wel te verwachten er onschuldige slachtoffer vallen, dan vrees ik dat voor veel Nederlanders de maat vol is. Er zullen schuldigen worden gezocht en zeker zullen die in Den Haag worden gezocht en gevonden. Nu lopen de meeste mensen nog braaf mee in de verwachting dat het nu toch niet heel land meer gaat duren. Maar eerlijk gezegd hoop ik nooit getuige te zijn van waartoe wanhopige en woedende mensen in staat zij als ze behalve hun bedrijf of baan ook nog moeten meemaken dat dierbaren sterven of dodelijk ziek worden van een vaccin dat veel te snel de markt op moest omdat iemand vond dat de menselijke samenleving op de wereld aan verandering toe was. Ook is het zeer wel denkbaar dat de bijwerkingen niet direct na de vaccinatie optreden, maar enige tijd later, zodat de producenten vast en zeker met succes de oorzakelijke verbanden met de vaccinatie kunnen bestrijden. Hoe dan ook, ik houd mijn hart vast.

Terug naar vroeger, moeten we dat willen?

In een beangstigend hoog tempo zie ik onze samenleving veranderen. In het begin van dit jaar leek het allemaal nog veelbelovend. Dat leek maar zo, maar de kiem van wat er zou gebeuren was er al. Die kiem was afkomstig uit een voor ons oncontroleerbaar land, China, waarvan we weten dat er heel veel gebeurt dat door een autoritaire regering besloten wordt, allemaal beslissingen waarop de gewone bevolking geen invloed heeft.

In China regeert de Chinese communistische partij. Nee, niet de hele partij natuurlijk want dan eindigde China in een Poolse landdag waar geen enkel besluit kan worden genomen omdat er altijd verschillen van mening blijven bestaan, waardoor dan weer geen besluiten kunnen worden genomen. Zo gaat het dan ook niet in China. Het land wordt geregeerd door een betrekkelijk klein gezelschap van mensen die in elk geval niet elke vier jaar worden afgerekend op wat ze beloofden en in de ogen van veel mensen niet voor elkaar hebben kunnen krijgen.

Natuurlijk begrijpen de mensen die China regeren ook wel dat het nuttig is om ervoor te zorgen dat de bevolking op een bepaalde manier merkt dat er iets van vooruitgang in het dagelijks leven is te bereiken. Wij noemen dat meestal welvaart. Die Chinese regering weet heel goed dat mensen niet in opstand komen als ze voldoende te eten en te drinken hebben en als ze merken dat ze daarnaast steeds meer leuke dingen kunnen doen en hebben.

Ja maar, roepen we hier, ze hebben daar helemaal geen democratie. Nou daar heb je dan gelijk in. Ze gaan namelijk niet elke vier jaar naar de stembus nadat ze een paar maanden lang tot vervelens aan toe hebben geluisterd naar vertegenwoordigers van meer dan vijfentwintig partijen en partijtjes die juist in die verkiezingstijd proberen duidelijk te maken dat de zittende regering consequent en opzettelijk allerlei belangrijke steken laat vallen, zulks ten nadele van grote delen van het volk. Vervolgens beloven de enthousiaste lijsttrekkers dan een haalbaar en noodzakelijk stukje van de hemel op Aarde als zij maar gekozen worden. Zijn de verkiezingen dan eenmaal achter de rug, ja dan komt het moeilijkste stuk in de vormgeving van de regering naar democratisch model en dat is het vormen van een meerderheidsregering met partijen waarvan de verkiezingsbeloften niet al te veel met elkaar in strijd zijn. Als dat lukt na vaak maanden touwtrekken en het onderling inleveren van beloften die in de verkiezingsstrijd zo belangrijk leken, dan kan er een nieuwe regerende coalitie worden gevormd. We kunnen dan allemaal de nieuwe regeringsverklaring lezen en bij onszelf denken dat we dat nou eigenlijk weer net niet bedoelden toen we naar de stembus gingen. Omdat we dat echter gewend zijn van al die vorige verkiezingen gaan we dan over tot de orde van de dag en denken bij onszelf: ‘ze zoeken het ook maar uit, daar in Den Haag want het maakt toch niet uit wat je stemt.’ Dat is natuurlijk niet voor honderd procent waar, maar voor een groot deel wel.

Hoe gaat het dan werkelijk in onze veel geprezen democratie?

Tja, ik moet vaak denken aan periodes waarin we geen regering van ministers hadden, omdat de politieke partijen het voortdurend niet met elkaar eens konden worden over een nieuwe lijst van afspraken voor een nieuw programma voor de komende vier jaar. We hadden dan een zogenaamd demissionair kabinet. Lopende zaken mogen dan behandeld worden, maar geen nieuwe items.

In buurland België waar het vanwege taalproblemen nog een heel stuk moeilijker is om voldoende neuzen dezelfde kant op te laten wijzen duurde het eens bijna twee jaar voor er een nieuwe regering zat. Voor de gang van zaken in het land bleek dat een zegen. Het was in geen jaren zo goed en prettig geweest om in België te leven. De ambtenaren deden hun werk op de manier die was afgesproken in vorige kabinetten en verandering was eigenlijk niet nodig.

Dat is nu iets wat we hier ook vaak zien. Als we een regering hebben vindt die regering altijd dat ze dingen moeten doen, dingen veranderen, nieuwe wetten maken, dat soort dingen. De bedoeling is natuurlijk altijd iets te verbeteren. Helaas worden met grote moeite vaak verbeteringen bedacht voor wetten of bepalingen die al goed zijn. Want ja, zo’n regering moet toch besluiten nemen. Anders heb je een dikke kans dat ze bij de volgende verkiezingen niet gekozen worden. Nou ja, tot zover vroeger, of dacht je dat het nog steeds zo gaat?

Dan vergis je je lelijk. Wat er nu namelijk gebeurt is dat de echte werkelijkheid door het laagje van de democratie heen zichtbaar wordt. Ik blijf nu even weg van de vraag of het allemaal goed en rechtvaardig is wat er nu gebeurt. Je moet namelijk weten en beseffen dat de wet in onze politieke werkelijkheid niet wordt bepaald door verkiezingsuitslagen voortkomend uit de overtuigingen van in ons geval misschien tien miljoen weldenkende mensen. Nee hoor, wat er gebeurt, besloten wordt, wettelijke voorschriften die gemaakt worden, nagenoeg alles wordt gemanipuleerd door de grootste macht op Aarde, geld. Daarom is democratie eigenlijk een heel dure manier om een land te besturen. Er moet namelijk heel veel geld worden besteed aan het beheersen en beïnvloeden van de keuzes die mensen maken. Je zou kunnen zeggen zoiets als reclame. Ja, voor reclame worden soortgelijke technieken gebruikt, maar voor de beïnvloeding van de stemming onder het volk zijn uiterst subtiele technieken beschikbaar, waarbij bijna niemand merkt dat er gemanipuleerd wordt. Een paar technieken hebben door de eeuwen heen bewezen effectief te zijn. De beste manieren om een heel volk redelijk onder controle te houden hebben te maken met angst en onzekerheid.

Als we vandaag om ons heen kijken zien we dat dat klopt. Als er voldoende angst is gezaaid kun je de meeste mensen dwingen dingen te doen die ze uit zichzelf nooit zouden doen. Voor het zaaien van die angst zijn heel subtiele technieken nodig, maar als iets wereldwijd gedaan wordt zullen de meeste mensen geloven dat er echt reden is om angstig te zijn. Zo zien we in ons land dat de angst om besmet te worden met een coronavirus toeneemt, waardoor de meerderheid van de mensen bereid zullen worden gelaat bedekkende bescherming te dragen in publieke ruimten. Niet omdat men er zeker van is dat het helpt, maar uit angstige voorzorg.

Als we nu kijken naar een land als China, waar de virusuitbraak begonnen is en waar enkele maanden lang draconische maatregelen genomen werden – de Chinese regering wist namelijk dat het een in het laboratorium gemanipuleerd virus was, waarvan het effect niet bekend was – daar is na een intensieve periode het leven weer tot de gebruikelijke toestand teruggekeerd.

Hier, bij ons, met alle vertraging die democratie nu eenmaal met zich meebrengt hebben we te maken met een kunstmatig virus dat waarschijnlijk al een flink aantal keren gemuteerd is en waarvan de uitwerking eigenlijk niet echt goed valt te bepalen, behalve dat echte deskundigen van mening zijn dat het gevaar wordt overdreven en dat het immuunsysteem van gezonde mensen dit soort aanvallen wel aan kan. Hoe dan ook, de angst wint nog steeds al is de twijfel flink in opkomst.

Wat doen we eraan?

Onze regering en met name onze minister van volksgezondheid is van mening, althans dat zegt hij, dat wij allemaal gevaccineerd moeten worden om beschermd te zijn tegen mogelijke aanvallen van dit virus. Hoewel, zoals ik zojuist stelde, wij niet zeker kunnen zijn van het effect van het oorspronkelijke – of later gemuteerde virus – lijkt mij de opvatting van deze minister veel te eenzijdig en zeker niet berustend op voldoende medische kennis. Het kan bijna niet anders dan dat hij een andere reden heeft om zo fanatiek het belang van een vaccin te verdedigen. Maar goed, dat kan ik niet bewijzen.

Ik begon dit blog met de vraag of we moeten willen dat we terugkomen in onze vroegere maatschappelijke toestand. Het lijkt verleidelijk om dat te wensen. Nostalgisch als we zijn willen we toch weer het lekkere leventje, kunnen doen waar we zin in hebben, met wie we willen, in kleine groepjes, in grote drommen, in theaters, in gezellige kroegen. Tja, natuurlijk willen we dat allemaal. En misschien kan dat ook wel, maar dan moeten we niet terug naar vroeger. En weet je waarom niet? Vroeger waren we naïef, vroeger konden we gemakkelijk gemanipuleerd worden. Vroeger kon de regering zomaar in eens de democratisch gekozen volksvertegenwoordiging buiten spel zetten. Vroeger begrepen we niet wat de echte krachten waren die onze werkelijkheid beheersten.

Als we blijven geloven dat wij bij de verkiezingen zelf de mensen kiezen die het voor de komende vier jaar met elkaar voor het zeggen hebben in ons land en dat daarmee de vraag is beantwoord wie de baas is in ons land, dan liggen we op ramkoers met de volgende grote schrik. Alleen al door een wereldwijd contract dat ons bindt aan de World Health Organisation kunnen we op de zelfde manier nog eens door een al dan niet kunstmatig virus verrast worden en wordt onze eigen zelfgekozen regering gedwongen dingen te doen die eerst heel verstandig lijken, maar die gaandeweg een toestand opleveren die wij in de eerste plaats niet willen, maar erger nog, waarover wij geen baas in eigen land meer zijn.

Misschien is het voor een volgende door ons gekozen regering verstandig om eens te gaan heroverwegen van welke wereldwijde clubs we nu betalend lid willen zijn en van welke wij nodig afscheid moeten nemen omdat hun belangen veel te ver afstaan van de onze.