Bevrijding?

Eens te meer bleek mij in de afgelopen nacht, die ik voor een deel wakend doorbracht, dat ik net als zovelen met mij mijn eigen gevangene ben… of was, hoop ik. Gevangene ja, in een heel oude en diep verscholen liggende jeugdherinnering.

Op 23 april 1946, de dag voor mijn moeders verjaardag, rijdt een klein vrachtwagentje met ijs, op weg naar de vissershaven mij aan, waardoor mijn rechterbeen boven de knie breekt. Mijn vader denkt nog dat we naar het ziekenhuis gaan om een witte kous (gipsverband) te halen, maar het pakt anders uit. De plaatselijke chirurg besluit dat de beste methode is om de botstukken netjes op elkaar te zetten, wat verschrikkelijke veel pijn veroorzaakt, en vervolgens een zogenaamd rekverband aan te leggen. Met een etherkapje word ik onder narcose gebracht en als ik bij kom ben ik heel erg misselijk  en moet overgeven. Maar de dokter heeft een rekverband aangelegd, dat wil zeggen dat hij een gat heeft geboord door mijn hiel en daar een pen doorgestoken die in een hoefijzervormige beugel past. Er zit een touw aan de beugel dat naar en katrolletje loopt boven mijn recht omhoog stekende been. Aan het voeteneinde van het bed waarop ik lig staat nog een paal met een katrol waar het touw overheen loopt. Aan het eind van het touw is een gewicht dat hard genoeg aan de beugel rond mijn voet trekt om de beenbreuk op zijn plek te houden. Heel slim allemaal. Jammer overigens dat de dokter vergeten is dat je bij een invasieve behandeling – en dat is een gat door een voet boren zeker – direct moet beginnen met de penicilline die we toen hadden. Daardoor brengen de paar vliegen in het kleine ziekenhuiskamertje dat “de box” werd genoemd toch iets over van kleine Jan, die met open tuberculose naast mij ligt, naar het gaatje in mijn voet waar die pen in steekt. Daardoor gaat mijn voet erg zweren, verandert in een bal met tenen en loopt mijn lichaamstemperatuur op naar eenenveertig graden. En ja, dan krijg ik inderdaad driemaal daags een injectie met penicilline. Te laat overigens, want met die voet is het nooit meer goed gekomen. Maar er is nog iets anders dat voor dit beweeglijke manneke heel benauwend is: ik zit vast aan die beugel, ik kan niet weg. En als het nu maar bij die ene keer was gebleven, maar deze toch wat onhandige dokter ontdekt na een week of vijf dat mijn been niet goed aan elkaar groeit. Hij breekt het opnieuw en er wordt een nieuw rekverband aangelegd. Dit keer met een pen door de knie en ik kom onder een dekenkooi op een andere kamer te liggen met drie volwassenen. Jantje met de tuberculose heb ik dan al weg zien dragen. “De box” moet blijkbaar worden ontsmet.

Alles bij elkaar heb ik drie maanden in dat ziekenhuis gelegen met mijn gebroken beentje. Het meest van de tijd gevangen door een pen en een beugel, waardoor ik mij zeer gevangen voelde. Vannacht drong het ineens tot me door waarom ik door paniek bevangen wordt als ik er zelfs maar aan denk dat ik wordt vastgehouden of vast gebonden. Ik snap nu in elk geval waarom ik altijd die vrijheidsdrang in mij heb.

Wat gebeurde er nog meer. Had ik een bijna dood ervaring? Dat zou best kunnen, ofwel toen ik meer dan anderhalf uur buiten bewustzijn was na de aanrijding, ofwel tijdens die bijna dodelijke koortsaanval, waarvan mijn moeder later zei dat ik zo doorschijnend was dat ze het botje in mijn neus kon zien. Hoe dit ook zij, zelf heb ik het gevoel dat er een structurele persoonlijkheidsverschuiving heeft plaats gevonden. Ik kan mij een droom herinneren waaruit ik krijsend wakker werd, terwijl er voor zover ik mij die droom herinner toch niet echt beangstigende gebeurtenissen waren. Wel herinner ik me weemoed, verdriet, afscheid. Ik zat op mijn knieën op een kussentje op een matzwarte glanzende vloer. In een grote kring om mij heen zaten alle kinderen die ik kende en ze neurieden een langzame muzikale strofe. Het voelde als afscheid.

Voor het ongeluk was ik als zesjarige een snellere hardloper dan alle grote jongens uit de straat. Vast en zeker zou ik in het toen voor me liggende leven een heel sportief mens geworden zijn, zoals mijn vader ook was eigenlijk. Na het ongeluk – kinderen zijn wreed – werd ik op school uitgejouwd voor hinkepink en was ik bang voor dreigementen en geweld.

En nu? Ach weet je, ik ben inmiddels de tachtig gepasseerd. Blijkbaar is het toch nog redelijk goed met me gekomen zou je kunnen zeggen. Eerlijk gezegd ben ik ook niet ontevreden over wat dat ongeluk met mij geeft gedaan. Nee sterker nog, daarover moet ik hier iets vertellen dat ik ooit probeerde. Op een keer dacht ik: dat ongeluk, die enorme klap die ik toen kreeg waarbij mijn klomp die van mijn voet geschoten was tientallen meters was weggevlogen, dat moet toch een diepe en blijvende indruk op mij hebben gemaakt. De vraag die toen in me opkwam was of ik die indruk misschien ongedaan zou kunnen maken. Tenslotte is mijn hele verdere leven na dat ongeluk erdoor bepaald. Ik besloot een soort zelfhypnose experiment te doen. Stel je voor: Als onzichtbaar volwassen persoon heb ik mij opgesteld in de onmiddellijke nabijheid van de voordeur van Nieuwstraat 21 in Den Helder, waar wij dan wonen. Het is dinsdag 23 april 1946, de dag voor mijn moeders verjaardag en ik sta te wachten op de volgende gebeurtenissen. Zo dadelijk komt aan het eind van de straat het kleine vrachtwagentje van Willen Gersen met toenemende snelheid aanrijden. De laadbak van Willem ligt vol met ijs dat hij zojuist bij de ijsfabriek van Van der Vaart in de Brouwerstraat heeft gehaald. Van die brokken ijs die gebruikt worden om de vis vers te houden. Willem is visboer en hij is op weg naar de haven. Over het ijs in de laadbak ligt een stuk zeil. Willem geeft gas, want het is mooi weer en ijs smelt nu eenmaal.

Ik sta met mijn volwassen onzichtbare lichaam bij die voordeur te wachten, want zo dadelijk gaat die deur open en kom ik in mijn zesjarige lichaam naar buiten. Ik ben van plan naar de overkant te gaan, naar mijn vriendje, Wimmie Snoerwang.

In mijn volwassen onzichtbare lichaam heb ik mijn plan klaar. Het is heel simpel. Als ik in mijn zesjarige lijfje naar buiten kom en van plan ben tussen de geparkeerde auto’s van garage Noordermeer, over te steken grijp ik in. In mijn volwassen onzichtbare lichaam hoor ik Willen Gersen gas geven. Hij zal me keihard van de straat rijden, want kleine zesjarige Petertje let helemaal niet op. Als onzichtbare volwassen Peter wil ik eigenlijk maar één ding: Op het moment dat ik in mijn zesjarige lijfje van het trottoir tussen se auto’s wil stappen wil ik heel even mijn onzichtbare volwassen hand op mijn zesjarige schoudertje leggen. De bedoeling is dat de kleine Peter dan heel even verbaasd omkijkt, maar mijn onzichtbare volwassen lichaam natuurlijk niet ziet. Het zal, zo denk ik, precies lang genoeg duren om dat vrachtautootje met ijs van Willem Gersen voorbij te zien rijden waardoor dat voor mij zo fatale ongeluk niet plaatsvindt.

Tja, dat was het plan. Maar nu moet ik toch iets heel wonderlijks vertellen. Ik sta daar naast die voordeur, ik hoor en zie mijn zesjarig manneke naar buiten komen. Ik heb mijn onzichtbare volwassen hand al opgetild, maar op het beslissende moment dat ik misschien mijn hele toekomst kan veranderen door mijn hand op dat schoudertje te leggen aarzel ik. Ik durf niet. De toekomst van toen is nu mijn verleden en ik kan met geen mogelijkheid overzien in wat voor soort verleden ik dan terecht zou komen als ik nu ingrijp. Dat ik geen snel en sportief jongetje meer was na dat ongeluk heeft ervoor gezorgd dat ik in mijn leven allerlei andere kwaliteiten en eigenschappen ontwikkelde. Nee het is vreemd, vind je ook niet, om achteraf je toekomst open te zetten voor verandering, waardoor je onmogelijk nog kunt bevroeden uit welk verleden je leven van vandaag dan wel zou hebben bestaan. Hoe dan ook, ik durfde niet mijn hand op dat schoudertje te leggen, al was het alleen maar omdat ik niet eens wist of ik dan vandaag nog zou bestaan.

De corona hoax is van buitenaardse proporties

Kijk, als sciencefictionschrijver is dit stuk nu eens echt naar mijn zin. Ik schrijf mijn sciencefiction verhalen altijd het liefst zo dicht mogelijk bij wat op dit moment in technisch-wetenschappelijke zin al mogelijk is.

De “Corona Hoax” is van buitenaardse proporties. Injecteren, bestralen en vergiftigen om de 8 miljard de baas te kunnen. Een klokkenluider kan het niet meer navertellen.

[WAARSCHUWING: Ongeschikte lectuur voor mensenkinderen <21 jaar]

Vrijwel ALLE regeringen op deze wereld zijn corrupt en de regeringsleiders door “de macht” bezeten.

Bezeten door krachten die van hen cyborgs maken en waarvan ze het zelf waarschijnlijk niet weten. De eeuwenlange voorbereiding met een prelude van 400 jaar continue noodtoestand, de permanente staat van oorlog en beleg, culmineert nu in een Agenda die de mensheid volledig moet onderwerpen aan een sinistere macht. Op basis waarvan? Gerechtigheid zal het niet zijn, de meeste mensen doen immers geen vlieg kwaad….. Echter, wij mensen moeten ons realiseren, dat de mensheid de aarde niet bezit en dat mensen zichzelf niet hebben gecreëerd. Met die ondergeschiktheid worden we nu keihard geconfronteerd.

Waarom ongeschikt voor mensenkinderen onder de 21 jaar? Omdat de volwassen generaties hun kansen hebben verkwanseld, voor het grootste deel door niets te doen en een pijnloze weg van goedgelovigheid en gehoorzaamheid te volgen. De jongste generatie zal de wereld van de grond af op moeten bouwen. De oudere generaties hebben zich desnoods dood te vechten om dat veilig te stellen. Dat is hun verantwoording omdat ze het zover hebben laten komen. Het laatste wapenfeit is dat de helft van de wereldbevolking zich heeft laten injecteren met een experimentele gentherapie tegen een fictieve ziekte, zeer “besmettelijk” en veroorzaakt door een nooit ontdekt pathogeen. Hun grootste onachtzaamheid is het in hun degeneratie meeslepen van die toekomstige generatie van mensenkinderen <21 jaar.

Wat we nu gaan publiceren zal hoogst controversieel overkomen, maar het beeld van wat we vandaag van ons en onze wereld hebben, maakt het stukken geloofwaardiger als toen het werd bekendgemaakt, in 1995 door een klokkenluider. Het maakt duidelijk dat wij Aardlingen echte oppervlaktebewoners zijn en geen idee (mogen) hebben van wat er boven ons en onder ons aan de orde is. Het maakt ook duidelijk dat de “Aardling op het oppervlak” hier relatief nog niet zo lang aanwezig is en dat zijn aanwezigheid door anderen als zeer tijdelijk wordt beschouwd.

De wereldbevolking

Alvorens dieper in te gaan op de vertellingen van een klokkenluider, moet er eerst iets worden verduidelijkt over de ongekende uitbreiding van de Aardlingen op het oppervlak. Vanaf de periode van het Romeinse Rijk tot ongeveer 1300 bedroeg de wereldbevolking naar schatting 400 miljoen zielen, dus een constante factor gedurende duizenden jaren. In 1302 vaardigde de Romeinse kerk – een soort Eén-wereld regering van die tijd – Unam Sanctam uit. Daaruit kon worden afgeleid dat het niet voor iedereen was weggelegd “verlossing” te bereiken. Volledige onderwerping en gehoorzaamheid waren essentieel. Het was in feite een legaal moordcontract zich van zelfstandig denkende mensen te ontdoen.

Het bleek een complete mislukking, deze “stabilisatie order” van de paus.

In 1900 telde de wereld 1,7 miljard mensen en na een paar wereldoorlogen in 1950 2,5 miljard. Vandaag de dag zijn we slechts één generatie verder en de wereld is bevolkt door 8 miljard van onze soort. Dit is het echte probleem. Niet vanwege de exclusief door de mens veroorzaakte klimaatverandering, voedseltekorten, milieuvervuiling en alle andere onoverkomelijke problemen die wij veroorzaken. In een luttele periode van 700 jaar – een nanoseconde in de eeuwigheid – zijn we als een voortwoekerende schimmelcultuur van 400 miljoen cellen naar 8 miljard uitgebreid. DAT is het ECHTE PROBLEEM. Niet voor ons, mensenkinderen, maar voor iets of iemand anders. Een oncontroleerbare vermenigvuldiging, de slavenstatus voorbij. Wij zijn onbewust iets – de wereld – aan het overnemen wat pertinent niet van ons is.

Phil Schneider – Klokkenluider

Phil Schneider werd dood aangetroffen in zijn appartement met een pianosnaar om zijn nek gewikkeld. Geruchten verspreidden zich onmiddellijk dat het een “militaire stijl” executie was.

Ook was Phil’s lichaam in zo’n staat dat mensen dicht bij het onderzoek naar buiten brachten dat, blijkbaar, Phil brutaal was gemarteld voor zijn dood. Echter, de officiële doodsoorzaak was zelfmoord.

Overigens vermoedde Phil Schneider vanaf het allereerste begin dat hij vermoord kon worden als hij zich uit zou spreken. Hij vertelde familie en vrienden herhaaldelijk dat als hen ooit zou worden verteld dat hij zelfmoord had gepleegd, dit onwaar zou zijn en dat het moord is geweest.

Phil Schneider begreep dat hij door zijn onthullingen veel machtige mensen boos maakte en dat zij zeker actie tegen hem zouden ondernemen, waarbij het met zijn leven zou moeten bekopen.

In zijn rapport zei Schneider dat hij jarenlang had gewerkt aan het creëren van diepe ondergrondse militaire bases, waarin onder andere buitenaardse apparatuur werd geplaatst. Phil Schneider verzekerde dat de Amerikaanse autoriteiten al sinds 1909 op de hoogte zijn van het bestaan van buitenaardse wezens en dat zij hun best doen om deze informatie voor het publiek verborgen te houden.

Hij beweerde ook dat er jaarlijks meer dan 500 miljard dollar wordt uitgetrokken voor geheime projecten die te maken hebben met buitenaardse zaken. En dat 28% van het bruto nationaal product van de VS wordt besteed aan de bouw van ondergrondse bases. Dit “zwarte budget”, zoals hij het noemde, is volledig verborgen voor het Congres.

Er bestaat geen twijfel over dat deze projecten tot op de dag van vandaag doorgaan.

Hieronder 7 belangrijke boodschappen uit Phil Schneider’s toespraak van 1995:

(1) Volgens Schneider waren er in 1995 131 actieve geheime ondergrondse bases in de Verenigde Staten en ongeveer 1.477 ondergrondse bases wereldwijd.

   Elke basis kost gemiddeld 17-19 miljard dollar (in 1995 geld) en het duurt 1-2 jaar om ze te bouwen met behulp van geavanceerde bouwtechnieken, waaronder verglazing en het smelten van rotsen met behulp van lasers.

    Schneider verklaarde dat deze bases enorm groot zijn en duizenden en nog eens duizenden soldaten en dienstpersoneel bevatten.

(2)  Magnetische levitatie treinen verbinden alle bases in de Verenigde Staten in een enorm transportsysteem dat in staat is om te komen tot ongelooflijk hoge snelheden.

    Hij beweert dat er daar beneden een hele andere wereld is, gevuld met zowel mensen als buitenaardse levensvormen.

(3)  Area 51 in de staat Nevada is eigenlijk een complex van 9 diepe ondergrondse bases, waar meer dan 18.000 arbeiders wonen, wier leven streng gereglementeerd en volledig geheim is.

(4)  In 1954 tekende de regering van de Verenigde Staten (onder president Eisenhower) een overeenkomst met buitenaardse wezens die hen toestemming gaf experimenten uit te voeren op mensen en dieren in ruil voor technologie.

    Deze overeenkomst, bekend als het Verdrag van Greada, is een goed gedocumenteerde gebeurtenis.

    De oorspronkelijke voorwaarden van deze overeenkomst bepaalden dat slechts een klein aantal mensen mocht worden ontvoerd, en dat zij moesten worden teruggebracht naar de plaats waar zij werden gevonden, en dat hun herinnering aan het incident moest worden gewist.

    De aliens moesten ook een lijst verstrekken van de mensen die zij ontvoerden.

    Na een paar jaar werd echter duidelijk dat de aliens veel meer mensen meenamen dan zij aanvankelijk hadden afgesproken.

(5) Er zijn 11 verschillende buitenaardse rassen op Aarde.

    Twee van deze soorten zijn welwillend.

(6) “De veelgenoemde en even zo vaak ontkende nieuwe wereldorde en deze buitenaardse plannen zijn een en dezelfde.”

    Schneider beschrijft het buitenaardse programma als “een complete overname van de planeet, resulterend in de dood van 5/6 tot 7/8 van de wereldbevolking tegen 2029.”

    Het is duidelijk dat de buitenaardse overname zal betekenen dat er één wereldregering zal komen, en naar alle waarschijnlijkheid zal dit het einde betekenen van de vrijheid zoals wij die kennen.

(7) Tenminste 9 rassen van buitenaardse wezens zien mensen als een voedselbron.

    Dit betekent echter niet automatisch “kannibalisme”.

In plaats van daadwerkelijk mensenvlees te consumeren, gebruiken zij afscheidingen van de klieren van mensen en dieren om een mengsel van vitaminen te bereiden dat aan hun voedsel wordt toegevoegd, en sommige rassen gebruiken ze als drugs, bijvoorbeeld van de adrenaline die aan menselijke lichamen wordt onttrokken.


Geheimhouding is essentieel

Al deze zaken zijn uiteraard zwaar geheim gehouden gebeurtenissen, waar de mensen absoluut geen weet van mogen hebben. Dan wordt een eenheid van 8 miljard eenheden een te zware klus om onder de duim te houden. Het is daarom dat de mensheid al eeuwen in een fictie moeten worden gehouden, met oorspronkelijk de Babylonische fictie als rode draad tot op de huidige dag, de laatste 7000 jaar sinds de Soemeriërs en hun verrassend snelle ontwikkelingsfase. Een zelfverklaarde boven de rest van de mensen verheven elite is volledig door kwaadaardige elementen ingevreten.

Zestien dagen voor zijn eerste openbare optreden werd Schneider aangevallen door iemand die hij identificeerde als een FBI agent. Deze man verwondde Schneider in de schouder en als reactie schoot Schneider hem dood. Maar toen hij dit rechtstreeks aan de FBI meldde, kreeg Schneider te horen dat zij van zoiets niets afwisten. Na de melding werd hij volgens hem echter minstens 11 keer aangevallen. Hij beweerde ook dat overheidsagenten hebben geprobeerd zijn dochter te ontvoeren, maar deze pogingen zijn mislukt dankzij de heldhaftige acties van zijn ex-vrouw.


Het Verdrag van Greada (1954)

De buitenaardsen zouden zich niet met onze zaken bemoeien, en wij niet met die van hen en de regering van de VS zou hun aanwezigheid op aarde geheim houden;
De aliens zouden de VS voorzien van geavanceerde technologie;
De aliens zouden op beperkte basis mensen en vee kunnen ontvoeren voor medisch onderzoek en controle;
De mensen die de ervaring ondergaan, wordt niets aangedaan en keren terug naar de plaats van ontvoering zonder enige herinnering aan de gebeurtenis;
De VS zouden ook een medisch onderzoek en genetische ervaring met buitenaardse wezens kunnen doen;
Ze zouden de resultaten moeten delen;
De aliens zouden geheime faciliteiten krijgen voor hun onderkomens en ervaringen.


The Majority Twelve – MJ12

President Dwight Eisenhower richtte een permanent comité op om toezicht te houden op en uitvoering te geven aan alle geheime activiteiten met de buitenaardse wezens door het Greada Verdrag.

Dit comité, dat op geheimhouding werd ingesteld bij Uitvoerend Memorandum, NSC5410, staat bekend als “Majority Twelve” of eenvoudig als MJ12.

In latere jaren is deze operatie geëvolueerd tot en bekend geworden als MAJI (het Majority Agency for Joint Intelligence). MAJI is rechtstreeks en “alleen” verantwoording verschuldigd aan de President van de Verenigde Staten.

Latere presidenten van de VS en hun uitlatingen wijzen er op, dat dit verdrag sinds 1954 op het allerhoogste niveau wordt doorgegeven. Presidenten hebben zich er alleen cryptisch over uitgelaten. Sinds de laatste uitspraak van George Bush Sr. heeft het er alle schijn van dat er niet meer over wordt gesproken op straffe van een “ongeluk”. En dat er bovendien alleen nog betrouwbare clones en cyborgs worden ingezet om de gelederen gesloten te houden.

George H. W. Bush diende als de 41e president van de Verenigde Staten van 1989 tot 1993, als de 43e vicepresident van de Verenigde Staten van 1981 tot 1989 en als directeur van de CIA op 1976-77.

Adam Guelch, lid van het Mutual UFO Network (MUFON), vroeg George Bush Sr in 2016 wanneer de Amerikaanse regering de Amerikanen de waarheid over UFO’s zou vertellen.

“Americans can’t handle the truth”

“Amerikanen kunnen de waarheid niet aan”


Zoals altijd zijn dit soort gebeurtenissen aan grote twijfel onderhevig, omdat we er geen bewijs van kunnen laten zien. Er is geen papier beschikbaar waarop dat verdrag van Greada staat geschreven inclusief handtekeningen. Daarom verschenen er al snel tegengestelde verhalen, waarvan onderstaande “mening” er één van is. Geen bewijs, geen getuigen, niets.

Het verdrag werd ondertekend door het Zeta domein niet de Greys. De nieuwe technologie mocht niet gebruikt worden om er wapens mee te maken die tegen het menselijk ras en tegen het Domein gebruikt konden worden. De technologie was bedoeld om het menselijk ras vooruit te helpen en te laten groeien.
Het verdrag bepaalde ook dat de mensen verteld moest worden dat er leven is in het universum en dat de onthulling vroeg of laat plaats moest vinden.
Overlevenden van eventuele crashes van objecten moesten aan het Domein worden overgedragen.
De Nordics die de regering benaderden, hebben de regering niet voor de vijandige Greys gewaarschuwd. De Nordics en het Zeta Domein werkten samen.

ANONIEME BRON


In dat geval zou het kunnen zijn dat er andere soorten een verbond met de mensheid hebben gesloten en nu worden tegengewerkt door weer andere soorten. En dat die tegenwerking er in bestaat dat de menselijke soort als een enorm existentieel gevaar moet worden geëlimineerd. De methode van oorlogen door het opzetten van groepen tegen elkaar heeft niet gewerkt, integendeel.

Het is daarom dat de 8 miljard als bestaansgevaarlijke EENHEID voor enkelen niet mag blijven voortbestaan en de wereld in bezit nemen.

Thans, zo schijnt het toch, wordt wereldwijd de mensheid door verzwakking – bestraling, injectie, sterilisatie, vergiftiging – gedegenereerd en op termijn naar voor andere soorten beheersbare proporties teruggebracht.

Glibberig

Ja glibberig, een ander woord om het optreden van de twee kabinetten onder de – waarom was dat ook alweer – noodwet te omschrijven komt niet in mijn gedachten. Als ik vandaag weer lees dat uit de richting van het kabinet geluiden komen die het smachtende volk duidelijk moeten maken dat de grote versoepelingen eraan komen…glibberig. De focus moet meer gaan liggen op het welzijn van de bevolking en er moet zo min mogelijk inbreuk worden gemaakt op de grondrechten. Nou ja, en dat zouden ze dan menen? Nee, absoluut hoor, de focus moet niet meer liggen op de zorg. Die is namelijk afdoende om zeep geholpen. Een beetje slimme regeerder houdt dat uit het zicht.

Allemaal aalgladde slimmigheidjes mensen. Laten we maar eens even kritisch kijken wat er allemaal gebeurt en is gebeurd.

We gaan eerste maar even terug naar het begin. Weet iemand nog wie Rob Elens is, huisarts te Meyel. Die arts, die bovendien nog de extra kwalificatie van tropenarts mocht voeren, behandelde heel in het begin van de Covid-19 periode tien ernstig zieke patiënten bij wie de covid-infectie was vastgesteld met een combinatie van middelen. Ik noem ze nog even: Vitamine D, Zinkorotaat, Hydroxychloroquine en Azitromycine (een antibioticum). Als deze patiënten waren tachtig plus en allen genazen zij binnen een week. Deze trouwhartige arts was zo enthousiast, omdat hij terecht meende dat de dreiging van het zo gevaarlijk geachte virus hiermee afgewend kon worden. De Brabantse lokale televisiezender was er als de kippen bij om hem de gelegenheid te geven zijn verhaal op tv te doen. Hoop gloorde, de gevaarlijke ziekte uit China was te bestrijden met eenvoudige en beschikbare middelen. Daar werd om toen onbegrijpelijke redenen roet in het eten gegooid.

Rob Elens kreeg tot zijn stomme verbazing en verontwaardiging van de inspectie voor de volksgezondheid te horen dat Hydroxychloroquine niet mocht worden ingezet omdat het niet voor deze aandoening bedoeld was (off label, wat in medicaland eerder usance dan uitzondering is) en dat het bovendien zou het ernstige en gevaarlijke bijwerkingen hebben, wat een aperte leugen was.

Geheel verbouwereerd stuurde Rob Elens de volgende bejaarde patiënt met de zelfde aandoening dan maar naar het ziekenhuis waar hij, even als de meeste van later ingezonden patiënten overleed. Maanden lang is deze huisarts bezig geweest met boodschappen, petities aan onze rigide overheid om Hydroxychloroquine vrij te geven.

Ach, natuurlijk weet iedereen het nog wel. En natuurlijk is al heel lang voor mensen met verstand van geneeskunde duidelijk dat Hydroxychloroquine en later ook Ivermectine middelen zijn die mits tijdig ingezet in de meeste gevallen patiënten met de virale aandoening Covid-19 binnen de kortste keren kunnen genezen. Het middel is echter nog steeds door heel veel overheden verboden waardoor heel veel mensen onnodig gestorven zijn. Nou ja ik zeg eigenlijk liever vermoord. Ja, hoe moet ik het anders noemen als mensen sterven tijdens een ziekenhuisbehandeling waarbij de juiste toepassing van werkzame geneesmiddelen verboden is. Dat verbod op de twee genoemde middelen geldt hier in elk geval nog steeds.

Omdat het echter al zo lang duurt en omdat veruit de meeste mensen lang niet genoeg verstand van geneeskunde hebben om zich druk te maken over de hier boven beschreven details is ons vaderlandse volkje afgeleid door de eigen ongein. Ja inderdaad, afgeleid.

Mensen zijn bezig met zich te laten inspuiten met experimentele vaccins, waarvan al ruimschoots gebleken is dat dit nu juist levensgevaarlijk is, maar waarvan via de officiële nieuwsbronnen niemand gewag maakt. Er voltrekt zich inmiddels een ramp die zal leiden tot vele miljoenen doden en die zolang mogelijk verdoezeld wordt.

Iedereen is bezig met de eigen pleziertjes die dankzij de smerige truc met de QR-code die je de zogenaamde vrijheid terug geeft. De grote massa heeft niet in de gaten dat ze op weg is naar de slachtbank. Dat mensen sterven aan de bijwerkingen van de vaccins is geen ongelukkig toeval waarvoor alle wetenschappelijke zeilen worden bijgezet om de oorzaken weg te nemen. Nee, het is de bedoeling dat heel veel mensen sterven en dat er een kleine manipuleerbare wereldbevolking overblijft.

Ik weet het, wat ik hier eens te meer beweer klinkt zo onwaarschijnlijk dat bijna niemand het wil geloven. En weet je wat? Het simpele feit dat het zo onwaarschijnlijk is geeft de initiators van deze gruweldaad, de wereldelite, de tijd, de gelegenheid en de ruimte om hun smerige plannen uit te voeren, gesteund door de nationale leiders die allemaal in het World Economic Forum klasje van Claus Schwab zijn gebrainwasht. Ja inderdaad, Rutte en Kaag en Macron in Frankrijk en Merkel in Duitsland en nog een heleboel meer. Oh ja, zou ik bijna vergeten. Ik zag beelden van het W.E.F. clubje in Davos, want daar vergaderen ze altijd. Daar zag ik ook de lachende gezichten van Willen Alexander en Maxima en ik weet zeker dat ze niet alleen voor de thee kwamen.

Wat beweer ik nu? Wie me heeft gevolgd door de afgelopen twee jaar heen die weet het wel: we zitten veel te lang al te suffen en naar onze eigen kleine ongenoegentjes te kijken van oei nu is er een lockdown en nu moet ik me laten prikken anders mag ik niet…nou ja, noem de onbeduidende ergernissen maar op waarvoor je je gezondheid best wilt opgeven.

Zal ik nu eens schrijven wat ik er echt van vind, nou ja het klinkt niet heel vriendelijk, maar eerlijk gezegd ben ik dat punt ook wel een beetje voorbij, dus vooruit maar:

Stelletje stomme achterlijke egocentrische sukkels. Zie je dan niet dat je belazerd en bedreigd wordt, dat alles wat je dierbaar zou moeten zijn je wordt afgenomen in ruil voor een giftige troost lolly. Word in vredesnaam wakker en word kwaad anders hoeft het straks niet meer en oh ja, zou ik bijna vergeten: dan hoeft het voor je kinderen ook niet meer, want een toekomst als menselijk vee lijkt mij niet echt aantrekkelijk.

Je mag boos op me worden als je dit gelezen hebt, maar daarvan wordt het niet minder waar. Het is echter mijn diepste wens dat je eindelijk wakker wordt.

Geneesmiddelen tegen Covid? Natuurlijk wel

  Nieuw bericht op Frontnieuws   Japanse studie heeft uitgewezen dat Ivermectine “veilig en doeltreffend” is voor de behandeling van Covid Door Frontnieuws Kowa Co. Ltd., een Japans conglomeraat met belangen in handel, horeca en elektronica, heeft een persbericht uitgegeven waarin wordt aangegeven dat de wetenschap duidelijk aantoont dat Ivermectine een “veilig en doeltreffend” middel is tegen het Wuhan coronavirus (Covid-19), bericht Ethan Huff. In dat persbericht, dat beschikbaar is als pdf, wordt uitgelegd dat het antiparasitaire geneesmiddel werkt tegen de Omicron (Moronische) variant van de Chinese griep, op basis van de resultaten van een fase III klinische studie. Het bedrijf, dat samenwerkt met de Kitasato Universiteit in Tokio, zegt dat Ivermectine “hetzelfde antivirale effect” vertoont op alle andere “gemuteerde stammen” van de Chinese griep, inclusief Alpha en Delta. Het doet dit, onthulde Kowa, door zowel de invasie als de replicatie van het virus te onderdrukken. “[Ivermectine] zal naar verwachting worden toegepast als een therapeutisch geneesmiddel (tablet) voor alle nieuwe infectieziekten van het coronavirus,” aldus het rapport. De gezondheidsautoriteit FDA weigert te reageren op FOIA-verzoek waarin om bewijs wordt gevraagd dat Ivermectine “onveilig” is Al meer dan 20 jaar beveelt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) Ivermectine aan als een middel om parasitaire infecties te behandelen. Vrijwilligers hebben het in heel Afrika verspreid omdat het uiterst effectief en relatief goedkoop is. Pas met de komst van de Chinese griep werd Ivermectine plotseling op de zwarte lijst geplaatst en als “gevaarlijk” en “ondoeltreffend” bestempeld door instanties als de U.S. Food and Drug Administration (FDA), die er in een recente tweet bedrieglijk naar verwees als een “paardenontwormingsmiddel”. De FDA keurde Ivermectine voor het eerst goed voor menselijk gebruik in de jaren 1990, maar blijkbaar is de leiding van de FDA dat totaal vergeten en denkt nu dat het gewoon een ontwormingsmiddel is voor boerderijdieren dat gekke conservatieven consumeren omdat ze te bang zijn om in plaats daarvan de “vaccins” te nemen. Een Freedom of Information Act (FOIA) verzoek zocht antwoorden van de FDA over alle gerapporteerde bijwerkingen in verband met Ivermectine, gezien het feit dat het agentschap volhoudt dat het “onveilig” is. De FDA heeft tot nu toe geweigerd op dit verzoek te reageren, ondanks het feit dat zij het gebruik van het geneesmiddel publiekelijk blijft veroordelen. Op het moment van schrijven is de eerste link die verschijnt bij een Google zoekopdracht naar “Ivermectine” een pagina van de FDA met de titel: “Why You Should Not Use Ivermectin to Treat or Prevent COVID-19,” samen met een foto van een dierenarts die een paard aait. “Een van de taken van de FDA is om de wetenschappelijke gegevens over een geneesmiddel zorgvuldig te evalueren om er zeker van te zijn dat het zowel veilig als effectief is voor een bepaald gebruik,” staat er op de pagina. “In sommige gevallen kan het zeer gevaarlijk zijn om een geneesmiddel te gebruiken voor de preventie of behandeling van COVID-19 dat niet is goedgekeurd door of geen toestemming voor noodgebruik heeft gekregen van de FDA.” De FDA beweert verder op de pagina dat het “meerdere meldingen” heeft ontvangen van patiënten die zogenaamd “medische hulp nodig hadden” na zelfmedicatie met Ivermectine “bedoeld voor vee.” “Het innemen van grote doses Ivermectine is gevaarlijk,” houdt de FDA vol, zonder enig bewijs te leveren om deze bewering te staven. Ondertussen werden 200 leden van het Congres naar verluidt behandeld met Ivermectine gedurende de hele pandemie en deden het prima. Zijn zij vee, of wil de FDA gewoon niet dat de massa toegang krijgt tot dit middel? “De FDA zal Ivermectine of Hydroxychloroquine niet goedkeuren omdat er geen winst te behalen valt voor hun miljardair politieke vrienden,” schreef een lezer op 100percentfedup.com. “Volg altijd het geld als het op politici aankomt.” Een ander vroeg hoeveel studies er nog nodig zijn voordat de Verenigde Staten Japan en andere landen volgen in het eindelijk accepteren van Ivermectine als een veilig en effectief middel tegen Covid. Copyright © 2021 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.    
https://www.frontnieuws.com/japanse-studie-heeft-uitgewezen-dat-ivermectine-veilig-en-doeltreffend-is-voor-de-behandeling-van-covid/  

Duivelse drijfveren achter de pandemie

Frontnieuws herhaalt de 15 meest gelezen berichten van 2021. Deze staat op nr. 9, en werd voor het eerst op 23 oktober gepubliceerd.

Mike Yeadon, ex-Pfizer wetenschapper postte dit donderdag. We naderen Fase 5. Fase 5: Vestig chaos en staat van beleg. (november 2021 – maart 2022). En de meeste mensen denken nog steeds dat we terug gaan naar normaal! schrijft Henrymakow.com.

De weg naar de nieuwe wereldorde …

Fase 1: Simuleer een dreiging en creëer angst. (december 2019 – maart 2020)

– Creëer een pandemie in China.
> Dood tienduizenden bejaarden.
> Verhoog het aantal gevallen en sterfgevallen
> Vaccinatie is vanaf het begin de enige oplossing.
> Richt alle aandacht op Covid-19.
– Resultaat, (bijna) algemene paniek

Fase 2: Zaai angst en verdeeldheid. (maart 2020 – december 2020)

> Leg meerdere onnodige, vrijheidsberovende en ongrondwettelijke dwangmaatregelen op.
> Verlam de handel en de economie.
> Observeer de onderwerping van een meerderheid en het verzet van een opstandige minderheid.
> De rebellen stigmatiseren en een horizontale tweedeling creëren.
> Censureren dissidente leiders.
> Straf ongehoorzaamheid.
> PCR-testen veralgemenen.
> Verwarring creëren tussen gevallen, geïnfecteerd, ziek, gehospitaliseerd en dood.
> Diskwalificeer alle effectieve behandelingen.
> Hoop op een reddingsvaccin.
– Resultaat, (bijna) algemene paniek.

Fase 3: Breng een verraderlijke en dodelijke oplossing. (december 2020 – juni 2021)

> Bied een gratis vaccin aan voor iedereen.
> Beloof bescherming en terugkeer naar de normaliteit.
> Stel een kudde-immunisatie doelstelling vast.
> Simuleer een gedeeltelijk herstel van de economie.
> Statistieken over bijwerkingen en sterfgevallen door injecties verbergen.
> De bijwerkingen en neveneffecten van de injecties afschilderen als “natuurlijke” effecten van het virus en de ziekte.
> De notie van een variant als een natuurlijke mutatie van het virus herstellen.
> De handhaving van dwangmaatregelen rechtvaardigen door de drempel van kudde-immuniteit niet toe te passen.
> Het straffen van gezondheidswerkers voor het illegaal uitoefenen van zorg en genezing.
– Resultaat, twijfels en gevoelens van verraad bij de gevaccineerden, demoralisering bij de tegenstanders.

Fase 4: Installeer Apartheid en de QR code. (juni 2021 – oktober 2021)

Klaus Schwab en globalisten plannen een aanval die Covid in de schaduw zal zetten

> Vrijwillig plannen voor tekorten.
> Leg de vaccinatiepas (QR code) op om de gevaccineerden te belonen, de tegenstanders te straffen.
> Creëer een apartheid van de bevoorrechten tegen de anderen.
> Het recht op werk of studie afnemen van ongevaccineerden.
> Intrekken van basisvoorzieningen voor de ongevaccineerden.
> PCR betalingstesten opleggen aan ongevaccineerden.
– Resultaat, Eerste fase van digitale controle, verarming van de tegenstanders

Fase 5: Vestig chaos en staat van beleg. (november 2021 – maart 2022)

> Maak gebruik van het tekort aan goederen en voedsel.
> Veroorzaak de verlamming van de echte economie en de sluiting van fabrieken en winkels.
> Laat de werkloosheid exploderen.
> Pas een derde dosis toe op de gevaccineerden(boosters).
> Leg verplichte vaccinatie op voor iedereen.
> Versterk de mythe van de varianten, de doeltreffendheid van het vaccin en de kudde- immuniteit.
> Demoniseer de ongevaccineerden en houd ze verantwoordelijk voor de doden.
> Arresteer de oppositieleiders.
> Iedereen een digitale identiteit opleggen (QR code): Geboorteakte, identiteitsbewijs, paspoort, rijbewijs, ziekteverzekeringskaart…
> Stel de staat van beleg in om de oppositie te verslaan.
– Resultaat, Tweede stadium van digitale controle. Gevangenneming of verwijdering van de tegenstanders.

Fase 6: Kwijtschelden van de schulden en dematerialiseren van het geld. (maart 2022-september 2022)

> Het ineenstorten van de economie, de financiën en de aandelenmarkt, het bankroet van de banken.
> Het redden van de verliezen van de banken gaat op de rekeningen van hun klanten.
> Activeer de “Great Reset”.
> Dematerialiseer het geld.
> Schulden, leningen en kredieten annuleren.
> De digitale portefeuille opleggen. (Digital Wallet)
> In beslag nemen van eigendommen en land.
> Verbied alle wereldwijde geneesmiddelen.
> Bekrachtig de verplichting om halfjaarlijks of jaarlijks te vaccineren.
> Leg voedsel rantsoenering op en een dieet gebaseerd op de Codex Alimentarius.
> Uitbreiding van de maatregelen tot derde wereld landen.
– Resultaat, Derde fase van digitale controle. Uitbreiding van de N.O.M. tot de hele planeet.

Over Trump en zo, meer weten?

Waarom de genocide niet kan worden gestopt, anders dan door massale volksopstanden.

Een paar uitgangspunten voordat we een ingezonden stuk vertalen en publiceren.

(1) Donald Trump is door de NESARA-Groep binnen het Pentagon gevraagd om zich kandidaat te stellen. Men ging ervan uit dat Trump aan de goede kant stond en zou blijven staan. Tijdens zijn presidentschap heeft hij 100% gestuurd op het kompas van die groep militairen.

(2) Donald Trump is op 3 november 2020 herkozen, dit weet iedereen. Maar door massale en ongekende fraude is de uitslag omgebogen en kon Joe Biden worden geïnstalleerd. Dit heeft men “laten gebeuren”, maar alles is vastgelegd. Trump heeft aan Biden niets overgedragen, ook het nucleaire arsenaal is niet overgedragen en zijn door de militairen veiliggesteld.

(3) Voordat Trump naar Florida vertrok heeft hij op verzoek van de NESARA groep de Insurrection Act 1807 geactiveerd, hetgeen de militairen de soevereine macht over de VS geeft. Op basis van deze activering is met de schoonmaak begonnen.

(4) De wereld is vol onbegrip over het feit dat Trump het “vaccin” inclusief boosters steevast blijft promoten, overigens zonder verplichtingen. Hij blijft pochen over Operation warp Speed en de ongekend snelle manier waarop het vaccin over de VS is uitgerold.

Velen hebben hieruit de conclusie getrokken dat Trump meer van hetzelfde is, niet te vertrouwen en “Deep State”.

(5) Desgevraagd hebben de militairen bevestigd, dat Trump dan wel de Insurrection Act 1807 heeft geactiveerd, maar dat dat niet betekent dat hij daar immuun voor is. Dat betekent ook dat hij moet handelen op instructies.

Het gaat niet over Donald Trump.

Het gaat over de wet NESARA, welke al sinds oktober 2000 ten koste van alles door het huidige kartyel wordt bevochten. Deze wet is al geldig en de schade die voortvloeit uit het uitstellen ervan kost iedere dag miljarden. Teruggerekend is het huidige machtskartel al 3 keer failliet gegaan. Dat is de realiteit.

Een volgende bijdrage willen we u niet onthouden:

Waarom wordt de vaccinatiecampagne niet ontmaskerd voor wat het lijkt te zijn, een openlijke genocide.

  • Hoe de eerste batches vaccins die via operatie Warp speed vrijkwamen voornamelijk nepvaccins (placebo’s) waren.
  • Waarom infiltratie in de vaccinwereld noodzakelijk was.

De placebo’s waren er omdat de agenda er te vroeg door de regering Trump is doorgedrukt- te vroeg voor de FDA en de vaccinindustrie om er helemaal klaar voor te zijn. De snelheid was oneigenlijk en in schril contrast met de periode dat vaccins worden goedgekeurd: tussen de 5 en 10 jaar.

  • Dit zette veel placebo’s op zijn plaats. Zelfs nu kunnen de vaccinproducties en het installeren van placebo’s niet worden bijhouden, laat staan voorkomen.
  • Wanneer het zover is, zal Trump ook verantwoording moeten afleggen aan de militaire rechtbanken. Zijn antwoorden zullen verbazingwekkend zijn als hij de valse gegevens, bewijzen en vervalste informatie blootlegt, waarop een president zijn beslissingen moet baseren. Het zal de Deep State Rockefellers, Rothschilds, VN, Davos, CCP, Big Pharma, Big Tech wereld kwaadaardige Cabal plan ten val brengen.
  • De ontmaskering zal leiden tot de ontmaskering van de min of meer geslaagde buitenlandse bezetting van de VS die deze corrupte instellingen over de hele wereld controleerde.
  • In zekere zin is Trump opgeofferd. Hij moest deze stappen zetten en wist dat hij daardoor uiteindelijk in de problemen zou komen, maar hij wist ook dat hij in veiligheid zou worden gehouden door het leger dat hem in die positie plaatste.
  • Deze bewegingen moesten gebeuren om de misdaad aan het licht te brengen. De machtselite/Cabal zou de biowapens – de dodelijke vaccins – hoe dan ook hebben vrijgegeven, met of zonder Trump in functie.
  • Er was geen andere manier om het Cabal Plan te stoppen – de enige manier was om de controle over het plan te grijpen door infiltratie, ontmaskering en uiteindelijk, door militaire rechtbanken volledige declassering.

Nog één opmerking.

Als het volk in de tang blijft zitten van het machtskartel en er geen massale volksopstand plaatsvindt, is de NESARA Groep met één hand vastgebonden op de rug aan het vechten tegen een overmacht. Zonder hulp kunnen ze het niet afmaken. Wachten op elfjes of de messias is gecontroleerde oppositie. De vraag is dus: hoeveel erger moet het nog worden? Niet vergeten dat het bestaande machtskartel minimaal 6.000 jaar bezig is deze eindfase voor te bereiden. Voor de Opperheerser is 6.000 jaar maar enkele uurtjes als je al 600.000 jaar op de troon zit. Laat staan wat er de laatste 60 jaar is gebeurd. Voor de mens heel veel, maar eigenlijk stelt het niets voor.

Dus zonder volksopstand en/of een bewustzijnsverhogende remedie als “voor jezelf opstaan”, kon het nog wel eens lang duren voor de mens die hier gemiddeld maar 70 jaar rondloopt.

Onderdeel van de remedie: “Niet luisteren naar de zetbaasjes van de STAAT DER NEDERLANDEN, een bedrijf wat in verregaande staat van faillissement verkeert.”

Met hun arrogante geleuter over “versoepelingen”. Wat denken die lui wel niet!

Beoordeel dit:

Eindelijk, voor welk bedrag we zijn verkocht

Connectie Bill & Melinda Gates, Mark Rutte, John de Mol blootgelegd. Een beerput van € 400 miljoen. Om te beginnen….

18 JANUARI 2022 / ADMINISTRATOR

De Bataafsche Geheime Dienst heeft ons het volgende schokkende overzicht doen toekomen. Als de bevolking hier kennis van neemt, mag worden verondersteld dat de hekken rond Den Haag en Wassenaar nu zo langzamerhand wel kunnen worden opgetrokken en de tunnels in die regio geïnundeerd.

Er is geprobeerd de Nederlanders een pandemie aan te smeren met in één van de hoofdrollen John de Mol Sr. en nota bene de Universiteit Wageningen. Waarschijnlijk madame Fresco van de Bilderberg Club. Daarnaast is water een voornaam mikpunt van Gates, waarom zou dat zijn…..

V DROPS : EVEN AANDACHTIG LEZEN EN DELEN SVP

RUTTE HEEFT NEDERLAND VERKOCHT AAN DE DUIVEL NET ALS ALLE LANDEN IN DE WERELD – HONGARIJE EN POLEN UITGEZONDERD.

RUTTE IS EEN 33STE VRIJMETSELAAR HIJ HEEFT DE HOOGSTE RANG IN EUROPA BIJ DE VRIJMETSELAARS M.A.W. HIJ IS DE BAAS VAN DE VRIJMETSELAARS IN EU ZE NOEMEN RUTTE OOK TEFLON MARK IN DE EU OMDAT HIJ MET ALLE LEUGENS TEGEN HET NL VOLK STEEDS WEGKOMT – ALTHANS BIJ DE AFDELING SCHAPEN (80 %)

THE GATES FOUNDATION HEEFT DE HELE WERELD OMGEKOCHT (99%) VOOR DEZE PLANDEMIE IN OPDRACHT VAN ZIJN MEESTERS

NEDERLAND ONGEVEER VOOR 400 MILJOEN

WE ZETTEN HIER DE BELANGRIJKSTE NEER VAN NEDERLAND DE REST POSTEN WE OP ONZE WEBSITE

58 MILJOEN WAGENINGEN UNIVERSITEIT https://www.wur.nl/nl/wageningen-university.htm

39 MILJOEN IRC INTERNATIONAAL WATER -EN SANITATIE CENTRUM https://www.ircwash.org/home

36 MILJOEN JANSEN VACCINS EN PREVENTIE BV https://www.janssen.com/infectious-diseases-and-vaccines

30 MILJOEN BATAVIA BIO SCIENCE BV https://www.bataviabiosciences.com/

25 MILJOEN STICHTING IFLA GLOBAL LIBRARIES https://www.ifla.org/stichting-ifla-global-libraries

20 MILJOEN IHE DELFT INSTITUUT VOOR WATER EDUCATIE https://www.un-ihe.org/

16 MILJOEN STICHTING EUROPESE JOURNALISTIEK CENTRUM JOHN DE MOL SR .—-> FAKE NEWS MEDIA https://www.ejc.net/

11 MILJOEN EUROPESE & ONTWIKKELING KLINIEK VENNOOTSCHAP ONDERSTEUND DOOR DE EUROPESE UNIE HET VIERDE RIJK – NAZISME – COMMUNISME https://www.edctp.org/

15 MILJOEN STICHTING IDH DUURZAME HANDEL INITIATIEF https://www.idhsustainabletrade.com/

10 MILJOEN AIDS FONDS https://aidsfonds.nl/

10 MILJOEN INTERNATIONALE FEDERATIE VAN BIBLIOTHEEKVERBINDINGEN EN INSTITUUT https://www.ifla.org/

9 MILJOEN TUBERCULOSE VACCIN INITIATIEF https://www.tbvi.eu/

8 MILJOEN N.V. ORGANON

8 MILJOEN UNIVERSITEIT TWENTE https://www.utwente.nl/en/

8 MILJOEN TOEGANG TOT GENEESKUNDE STICHTING https://accesstomedicinefoundation.org/

8 MILJOEN NEDERLANDS INSTITUUT VOOR ECOLOGIE https://nioo.knaw.nl/en

7 MILJOEN BIOMEDISCH PRIMAAT ONDERZOEKSCENTRUM 6 MILJOEN ACADEMISCH VOEDINGSCENTRUM https://accesstonutrition.org/

6 MILJOEN STICHTING WERELD POPULATIE WEBSITE NIET MEER BESCHIKBAAR http://www.wpf.org/

6 MILJOEN INTERNATIONALE CONFEDERATIE VROEDVROUWEN https://www.internationalmidwives.org/

5 MILJOEN ACADEMISCH MEDISCH CENTRUM http://www.amc.nl

5 MILJOEN MAMA’S CONTANT GELD https://www.mamacash.org/nl/homepage

3 MILJOEN RUTGERS —-> JOHN DE MOL SR. FAKE NEWS MEDIA ONGEVEER 1 MILJOEN JOHN DE MOL SR. DUS JOHN DE MOL SR HEEFT 20 MILJOEN VAN BILL GATES GEKREGEN OM FAKE NEWS MEDIA IN EUROPA TE VERSPREIDEN DUS IEDEREEN DIE VOOR JOHN DE MOL SR WERKT HEEFT ZIJN ZIEL VERKOCHT AAN DE DUIVEL

ER ZIJN ONGEVEER 110 BEDRIJVEN IN NEDERLAND DIE GELD HEBBEN GEKREGEN VAN BILL GATES EN DAAR KOMEN DE LEUGENS VANDAAN MET WAT NU GAANDE IS EN DAT AL SINDS 1994.

GETEKEND ROBERTO WUR (https://www.wur.nl/nl/wageningen-university.htm) Universiteit Kom studeren in Wageningen! De universiteit is een belangrijk onderdeel van Wageningen University & Research. De universiteit richt zich specifiek op de thema’s gezonde voeding


Laboratorium Planeet Aarde

Dit hier, de Aarde, is eigenlijk niet anders dan een proeftuintje voor de grote mensen die door veel van ons nog altijd met een zekere devotie worden bekeken. Ja, precies, de goden. Er is een tijd geweest, lang geleden dat wel natuurlijk, dat ze hier rondliepen. Dat was de tijd dat ze ons hebben gemaakt. Maar er is daarbij wel een gigantische massa aan problemen ontstaan. In de eerste plaats hebben we daar het feit dat we gewoon domweg vergeten zijn hoe het indertijd allemaal ging. Enerzijds waren we te primitief om te snappen wat er gebeurde. Daardoor is het eigenlijk niet heel vreemd dat we daarover allerlei verhalen zijn gaan vertellen, verhalen die allemaal een heel klein beetje van de ware toedracht bevatten.

Laat me eerlijk zijn, wij zijn eigenlijk vooral gemaakt om te dienen. Niks vrije mens, niks mensenrechten. Die dingen hebben we er later zelf bij verzonnen. Wij zijn in de allereerste plaats gemaakt als slaven, bedoeld als werkers om als mijnwerkers bodemschatten te oogsten voor onze makers. Dat schijnen we – als je de verhalen mag geloven – ook eeuwenlang te hebben gedaan.

Nu begrijp ik wel dat dit hele verhaal voor trotse mensen, mensen die eindelijk een heel klein beetje het karakter van onze makers beginnen te krijgen, moeilijk te verteren is om je te realiseren dat je oorspronkelijk bedoeld bent als een soort intelligent gebruiksvee. Maar zo is het wel. Sterker nog; toen de makers zich begonnen te realiseren dat de resultaten met ons nogal tegenvielen zijn er vele gewelddadige pogingen gedaan om ons weer te vernietigen. Dat is eigenlijk helemaal niet zo vreemd. Nou ja, van ons uit gezien is het natuurlijk wreed en verschrikkelijk, maar misschien moet ik een voorbeeld geven dat je het snapt. Stel jij bent een bloemenkweker. Je passie is het kweken van steeds mooiere bloemen. Je snapt alles van de erfelijkheidsleer en van DNA en van genen en je bent dagelijks druk in de weer om op het gebied van jouw specialiteit, laten we zeggen rozen te veredelen. Je wilt namelijk een roos kweken die niet alleen mooi en vol bloeit, maar hij moet ook nog weken op de vaas blijven staan en de echte rozengeur verspreiden.

Op een bepaald moment heb je een roos die veelbelovend lijkt. Hij ruikt lekker, hij ziet er fantastisch uit en hij is bovendien in alle denkbare kleuren te kweken. Er is alleen één probleem: binnen een week op vaas begint hij al uit te vallen. Bloemblaadjes zitten niet vast, maar worden ook heel snel slap en verliezen hun kleur en geur.

Ja, wat doe je dan. Je kunt als malafide rozenkweker verder door het leven en bijvoorbeeld rond Moederdag bossen van die inferieure rommel te verkopen. Waarschijnlijk kom je daar dan wel mee weg. De kopers denken vermoedelijk dat ze iets verkeerd hebben gedaan, want ze kopen niet zo vaak rozen dus dat zal dan wel. Maar ja, voor jou als kweker deugt het natuurlijk niet. Dus wat je dan echt helaas moet doen is de hele kweek van die roos opruimen en vernietigen en met vers kweek materiaal opnieuw beginnen als je tenminste de moed niet verloren bent of erger, woedend bent geworden over het feit dat al je moeite voor niets is geweest.

In dit geval hebben we in het ergste geval te maken met een teleurgestelde – of misschien wel geheel ontgoochelde rozenkweker.

Met die mensenkwekers die hier op onze Aarde waren gekomen om te halen wat ze nodig hadden liep het op een vergelijkbare manier in de soep. Overigens moet je niet denken dat er lichtvaardig met ons als probeersels werd omgesprongen. Weliswaar leefden onze makers zelf van nature meer dan duizend jaar – waarover later meer – maar een heleboel van ons soort, de nieuwe mensen hadden zichzelf op geen enkele manier in de hand als het seks betrof. Die gingen doodleuk seksueel te keer met half gelukte mensen en zelfs primaten, kortom bestialiteit waaruit toch vaak nakomelingen voortkwamen die door de makers domweg moesten worden opgeruimd. In de Bijbel, waarin je in zeer bedekte termen wel iets van die hele kweekgeschiedenis van de Aardmens kunt lezen, staat dat dat die wanproducten van menselijke bestialiteit werden uitgeworpen in de buitenste duisternis. Dat kwam erop neer dat ze werden meegenomen de ruimte in en daar naar buiten gegooid. Wreed? Ja, in onze ogen wel, maar als je bezig bent jaar in jaar uit mooie wezens te scheppen en ze werken zelf op een hufterige onbeheerste manier tegen dan kan het gebeuren dat je de moed verliest en dat je bij jezelf denkt: ‘Ik houd hiermee op. Ik vernietig de hele zooi. Er zit te weinig discipline in deze ongeleide projectielen.

Dat is volgens de bronnen die we nog hebben: niet alleen de Bijbel, maar ook andere verhalen en niet te vergeten het werk van Zecharia Sitchin, die een diepgaande studie gemaakt heeft van de oudste geschreven bronnen die we op Aarde hebben, namelijk de kleitabletten uit het Soemerische rijk. Daaruit blijkt onder andere dat de vernietiging van plaatsen met verderfelijke levenswijze als Sodom en Chomorra wel erg rigoureus met atoombommen werden vernietigd. Zo rigoureus dat de wijde omgeving – en dan heb ik het over de hele wijde omtrek van de landen rond de huidige Perzische Golf jarenlang niet meer toegankelijk waren en dat nog wel terwijl onze makers daar belangrijke centra hadden.

Voordien had te toenmalige heerser er al alles aan gedaan om in elk geval het aantal aardmensen te reduceren. Hongersnoden, besmettelijke ziekten (begin je misschien al iets te herkennen?) Maar het was allemaal niet effectief genoeg. De nieuw gekweekte aardmens was voor de makers een mislukking geworden en daarbij ook nog een taai ongerief.

Eén woeste poging deed de toenmalige heerser nog. De technische mogelijkheden die deze mensen hadden waren legio. Deze keer zorgde hij voor een overstroming die alle gebieden waar de nieuwe aardmensen leefden voor langere tijd overspoelde: de zondvloed heet die gebeurtenis in Bijbelse termen. Maar ja, ook die ultieme vernietigingspoging mislukte en dat kwam omdat er bij onze makers wetenschappers zaten die ons met trots en ook met liefde voor wat ze deden eeuwenlang hadden opgekweekt. Die voorkwamen dat alle mensen vernietigd werden. Ach je kent dat verhaal vast wel. Ik bedoel de ark van Noach. Dat verhaal is natuurlijk een primitieve beschrijving van wat er in werkelijkheid gebeurde. Maar goed, de woede van de heerser, van wie we de naam Enlil regelmatig langs zie komen, was bekoeld en hij legde zich er dan bij neer dat het prille mensdom hier op Aarde zou voortbestaan, maar wel met een sterk beperkte levensduur. In Genesis zes vers drie, in de Bijbel dus, kun je lezen dat wij maximaal honderdtwintig jaar oud mochten worden. Er zijn nog maar heel weinig mensen die dat halen, maar daar zit een heel gemeen truukje van de makers achter. Dat truukje, als je het al zo kunt noemen, is de reden dat ik dit artikel schrijf.

Gedurende ons hele leven wonen we in ons lichaam. De verbinding tussen ons denken en voelen en ons lichaam is zo hecht dat we ons lichaam als “ik” ervaren. Dat voelen we zo van seconde tot seconde. We weten natuurlijk wel dat ons leven een keer zal ophouden, maar daar willen we liever niet aan denken. Eigenlijk vinden we dat er maar van alles gedaan moet worden om het moment dat zeker komt, waarop we zullen sterven, uit te stellen. We willen gewoon heel lang leven. Aan de andere kant weten we dat onze dood met veel goede zorg en een hoop geluk kan worden uitgesteld, maar niet voorgoed.

Maar hoe zit dat dan met al die verhalen over goden en engelen die in de wereld in nagenoeg alle culturen worden verteld en die allemaal op een bepaalde manier op elkaar lijken. Zijn die verhalen dan allemaal aan de fantasie ontsproten of bestaan er echt wezens die uiterlijk wel op ons lijken, maar die eeuwig lijken te leven. Dat is een moeilijke vraag die ik toch ga proberen te beantwoorden. In de eerste plaats moet ik zeggen dat ik zelf nooit bewust een dergelijk wezen ben tegen gekomen, maar ik weet ook niet zeker of ik het dan geweten zou hebben. Herkennen vraagt immers eerdere bewuste ontmoetingen. En die heb ik niet gehad. Anderzijds vind ik het op zijn minst merkwaardig dat verhalen over wezens met het schijnbaar eeuwige leven over de hele wereld en in alle culturen voorkomen.

Mij heeft ervaring geleerd dat de duidelijkste bron voor dit soort verhalen gevonden wordt in onbegrepen ontmoetingen. Eerder schreef ik hier eens een verhaal over een kleine groep onderzoekers die een noodlanding moesten maken door motorpech op Nieuw Guinea in een gebied waar de primitieve bevolking nooit mensen uit de moderne beschaving had ontmoet. Uit handelingen van die primitieve bevolking die bij een terugkeer in dat gebied plaats vonden, bleek dat de blanke bezoekers die een noodlanding hadden moeten maken, gezien werden als goden. Zij hadden namelijk dingen en deden handelingen en konden dingen waarvan de primitieve bevolking helemaal niets begreep, waardoor het toverij leek.

Eerlijk gezegd ben ik er zeker van dat alle oorspronkelijke religieuze verhalen, zich verder ontwikkelend in de richting van de grote wereldgodsdiensten deze bron hebben. Op basis van deze godenverhalen vol magische onbegrijpelijkheden zijn de machtspatronen van de godsdiensten bedacht. Je kunt immers gemakkelijk mensen wijsmaken dat goden die zoveel onbegrijpelijkheden kunnen verrichten jou als individu gemakkelijk in de gaten kunnen houden en aan al je handelingen straf of waardering kunnen koppelen. Sterker nog, als we naar China kijken dan zien we dat ook mensen dat soort greep op een hele samenleving kunnen uitoefenen.

Eerlijk gezegd vind ik wat ik zojuist schreef over China heel benauwend. De manier waarop daar Big Brother iedereen controleert en daaraan consequenties verbindt vind ik doodeng. Maar goed, de Chinezen laten zich voor alsnog op deze manier als veredeld vee behandelen.

Nu, nadat de wereldelite met steun en regie van het Wereld Economisch Forum en met medewerking van China de “maak ze tot slaaf – Covid-19 campagne” is gestart krijg ik toch ook angstige voorgevoelens dat wij met een duidelijke reden gemaakt zijn zoals we zijn, dat wil zeggen: totaal lichamelijk en geestelijk verval in maximaal honderden twintig jaar. Daarbij moet je dan bedenken dat kracht en effectiviteit lang voor de natuurlijke dood in verval raken. En dat nu brengt mij tot de vraag: wat is het geheim van de zogenaamde goden, wat hebben zij dat wij missen en zijn er op Aarde ook mensen die dat geheim kennen of die misschien een surrogaat techniek gebruiken om langer jong te blijven? Het antwoord is: ‘ja, er is zo’n surrogaat techniek, maar daarover later meer. Eerst wil ik het hebben over dat wat naar ik bijna zeker weet de zogenaamde goden hadden en waarschijnlijk nog steeds hebben en wij niet.

Telomerase.

Aan dit onderwerp wijd ik in het kader van dit artikel een apart hoofdstuk.

Alles wat leeft loopt tijdens dat leven beschadigingen op. Doorgaans is ons lichaam, aangestuurd door heel intelligente en vaak vreselijk ingewikkelde processen in staat om de schade te herstellen. Als een cel van ons lichaam niet meer functioneert zit in de celkern ons DNA. Daarvan wordt dan een exacte kopie gemaakt, waarmee dan een vervangende cel wordt gemaakt. Natuurlijk wordt daarvoor het nog bruikbare deel van de oude cel gebruikt. De rest wordt verwerkt als afval of als basis voor andere noodzakelijke verbindingen. Ons lichaam is namelijk van nature zuinig. Wat nog bruikbaar is wordt niet weggegooid.

Toch hebben we een probleem en dat is een lastig probleem en het heeft te maken met de vorming van vervangende cellen. Ik schreef hierboven dat een te zwaar beschadigde cel die niet meer te repareren is uit eigen beweging met hulp van het eigen DNA een nieuwe cel maakt, maar dat is helaas een eindig proces en dat het eindig is heeft te maken met de uiteinden van dat DNA. Daar zitten stukjes die geen informatie bevatten voor wat betreft de erfelijke eigenschappen, maar die je voor het gemak kun vergelijken met het uiteinde van een ritssluiting. Als daar namelijk onderdeeltjes ontbreken kun je de hele rits niet meer gebruiken. Die stukjes, die telomeren hebben alleen een functie bij de celdeling, de zogenaamde mitose.

Vervelend is echter dat er bij elke celdeling zo’n stukje af valt. Leuk zou dan zijn dat er automatisch weer een nieuw stukje, een nieuwe telomeer zou terug groeien. Maar dat gebeurt niet. Wij missen een enzym, telomerase, dat daarvoor zou kunnen zorgen. Nou ja, vraag je je misschien af, is dat nou zo erg. Och, weet je, als je jong bent hebben alle DNA moleculen in alle cellen enorme rijen telomeren aan beide uiteinden zitten en het hangt er dan vanaf hoe vaak je cellen zich moeten delen ter vervangging. Ja, inderdaad, als je heel gezond leeft, niet rookt en niet te veel alcohol drinkt en voldoende beweegt, maar ook als je geestelijk niet al te veel onder spanning staat, ja dan raken die cellen van ons wat minder snel beschadigd en hoeven ze dus mindersnel vervangen te worden en zijn de telomeren ook minder snel op. Maar ja, op een keer gebeurt het toch dat cellen niet meer vervangen worden omdat de telomeren op zijn. Dan moeten de organen waarin die cellen hun werk deden het met minder cellen zie te klaren. Wat er dan gebeurt noemen we veroudering. Als je denkt aan een bedrijf dan moet je je voorstellen dat het zelfde werk binnen de zelfde tijd door minder mensen moet worden gedaan. Ik denk dat ze je tegenwoordig in de verpleging precies kunnen uitleggen waar dat toe leidt.

Maar hoe zit dat dan met dat enzym, de telomerase en waarom hebben we dat niet.

Nou, we hebben het wel, maar er zijn twee soorten nodig en wij hebben er maar één. Wij hebben – nog meer bij mannen dan bij vrouwen – cellen waarvan we er tijdens ons leven miljarden en nog eens miljarden weggooien. Denk met name aan de spermacellen.

Die moeten om succesvol te kunnen zijn in zulke grote aantallen worden aangemaakt, in een celdelingsproces dat de meiose wordt genoemd, dat daar weinig sprake is van het opraken van de telomeren. In de celkernen van de geslachtcellen wordt wel een speciaal soort telomerase gemaakt en dat enzym zorgt ervoor dat de DNA keten steeds weer tot de oorspronkelijke lengte wordt verlengd. Dus. Even samenvattend bij de meiose (celdeling in de geslachtcellen) is wèl telomerase en worden er telomeren bij gemaakt, maar bij de mitose (de celdeling ter vervanging van beschadigde lichaamscellen) is geen telomerase beschikbaar en raken de telomeren op enig moment op, zodat er van dat soort cellen steeds minder komen die onder een steeds oplopende werkdruk komen te staan. Dat is de reden waarom wij onder de aller gunstigste omstandigheden maximaal 120 jaar kunnen worden.

In de tijd dat wij gemaakt werden door gebruik te maken van het DNA van de ‘Goden’ en van de aanwezige mensachtigen (homoniden) gebeurde dat eigenlijk op een heel natuurlijke manier, als we tenminste de Bijbel mogen geloven. In Genesis 6 vers 2 staat namelijk de volgende, voor de meeste mensen ietwat raadselachtige passage, maar het staat er natuurlijk niet voor niets: “dat Gods zonen de dochteren der mensen aanzagen, dat zij schoon waren, en zij namen zich vrouwen uit allen die zij verkozen hadden.

Trouwens dat van die honderd en twintig jaren dat staat in Genesis 2 vers 3, maar vers 4 is ook interessant als het gaat om ons ontstaan. Kijk hier maar eens naar: “In die dagen waren er reuzen op de Aarde, (de Anunnaki die niet van de Aarde kwamen waren heel grote mensen, tot wel drie meter toe), en ook daarna, als Gods zonen tot de dochteren der mensen ingegaan waren, en zich (kinderen) gewonnen hadden; deze zijn de geweldigen, die van ouds geweest zijn, mannen van name.

Als je nu een beetje door het archaïsche taalgebruik van de Bijbel heen kunt lezen, dan lees je hier eigenlijk dat het scheppen van de mens een kwestie is geweest die door een buitenaards volk – dat hier overigens vele eeuwen heeft verbleven – door vermengging van de erfelijke eigenschappen tot stand is gekomen. Er zijn vast en zeker vele jaren van proefnemingen mee gemoeid geweest voordat er eindelijk een mens was ontstaan die zichzelf kon voortplanten en vermenigvuldigen en de Aarde kon bevolken.

Ik heb me wel eens afgevraagd hoe die buitenaardse reuzen, de Anunnaki, de zaak nou in de gaten hielden. Op een gegeven moment moeten ze op veel plaatsen op de wereld toch groepjes van de nieuwe soort hebben gehad. Toen bedacht ik dat deze lieden die ons creëerden zich vliegend verplaatsten. Om nu precies te weten waar hun gekweekte mensen zich bevonden leerden ze hen vuur maken en verplichtten ze hen minstens eens per dag een flink rokend offervuur de maken. In de schone, heldere atmosfeer van die tijd moet dat vanaf grote afstand zichtbaar zijn geweest. Natuurlijk hadden ze ook hele aantallen van een elektronische halsband kunnen voorzien. Maar het offervuur was wel zo simpel.

Als je de overigens niet heel erg duidelijke taal over dit onderwerp in de Bijbel leest dan zou je, zoals dat bij de orthodox christelijk gelovigen de gewoonte is, kunnen denken dat het scheppen van de mens in een tamelijk korte tijd zijn beslag heeft gekregen. Wat er de bedoeling van was komt in de Bijbel ook niet zo duidelijk naar voren, terwijl uit de Soemerische kleitabletten vrij duidelijk blijkt dat de mens oorspronkelijk gekweekt is als slaaf om in de mijnen te werken. In werkelijkheid zijn er waarschijnlijk eeuwen verstreken voordat het mensdom een enigszins bruikbare vorm heeft gekregen. Overigens is uit andere bronnen ook naar voren gekomen dat er meerdere gekruiste levensvormen het licht hebben gezien, levensvormen die allen mislukten en, zoals dat bij de kruisingen tussen paarden en ezels, muildieren en muilezels, afhankelijk van wie de vaderrol en wie de moederrol heeft, waarbij deze kruisingen in elk geval niet vruchtbaar zijn en geen nageslacht kunnen verwekken.

De gekweekte mens kon dat in elk geval na vermoedelijk lang experimenteren wel, zo goed zelfs dat elke keer na grote rampen die in de tijd dat er mensen rondlopen de bevolking decimeerden, het herstel na korte tijd weer getuigde van grote veerkracht. Ja, wij mensen zijn een nagenoeg niet uit te roeien soort onkruid moeten onze makers, de Anunnaki en zeker de man die hier de baas was, Enlil, gedacht hebben.

Als we de geschiedenis volgen bij Sitchin of in de Bijbel, dan kunnen we opmerken dat wereldbaas Enlil schoon genoeg had van wat we uiteindelijk geworden waren, zozeer zelfs dat er een aantal pogingen op zijn driftig initiatief zijn gedaan om ons te vernietigen. De belangrijkste poging was, zoals eerder gezegd, de zondvloed. Technische bijzonderheden van de wijze waarop dit gedaan is ontbreken weliswaar niet helemaal, maar zijn toch niet heel duidelijk. Feit is echter dat met de betrekkelijk kleine aantallen mensen die na de zondvloed overgebleven waren het toch weer geen enkel probleem was de wereldbevolking te laten groeien.

Wat we niet weten is of de Anunnaki vanaf hun thuisbasis, wat de twaalfde planeet in ons zonnestelsel schijnt te zijn, ons nog volgen en in de gaten houden en eventueel nog invloed uitoefenen. De regelmatig terugkerende berichten over ufo’s zouden daarop kunnen wijzen.

Een ding hebben wij echter niet van onze scheppers meegekregen. Dat is eigenlijk de reden dat ik dit artikel ging schrijven. Wat wij niet kregen en wat de Anunnaki zelf wel hadden – of misschien moet ik hebben zeggen – is telomerase in onze lichaamscellen die zich delen door de mitose. Bij ons zijn de telomeren op een goed – of liever een slecht moment op en dan begint de teloorgang. Honderdtwintig jaar zou haalbaar zijn, als alles meezit en je bovendien rijk genoeg bent om je de meest fantastische verzorging te kunnen permitteren. Hoe oud onze scheppers konden worden weten we eigenlijk niet precies, maar een naam die in de Bijbel genoemd wordt is Methusalem, waarschijnlijk half mens, half Anunnaki. Hij werd negenhonderd jaar oud.

Ik had aangegeven nog iets te schrijven over het surrogaat voor vorm van telomerase die wij missen. Dit is echter een van de meest beschamende onderwerpen die helaas in onze wereld voorkomen. Voor de allerrijksten op Aarde, de wereldelite is niets heilig, ook het leven van kleine kinderen niet. In satanische rituelen worden kinderen gemarteld en vermoord. Deze geestelijk totaal immorele mensen gebruiken het bloed van deze kinderen om jong te blijven. Nee, ze leven er niet langer door, maar ze zien er langer jong uit. Voor deze schandvlek in het mensdom telt slechts hun eigen belang en hun eigen genoegen. Het enige dat ik ervan wil zeggen is dat het helaas bestaat en dat ik vurig hoop dat het ooit definitief wordt vernietigd.

Ik heb er eigenlijk wel vertrouwen in dat wij dat probleem met de telomeren en de telomerase op een bepaald moment wel op zullen lossen. Vast staat voor mij in elk geval dat dan onze snelheid van vermenigvuldigen met een factor honderd naar beneden moet. Bedenk maar: als je bijvoorbeeld duizend jaar leeft en je toch maar twee of drie kinderen mag krijgen.

Eerlijk gezegd zijn wij vergeleken bij die ons geschapen en gekweekt hebben natuurlijk niet meer dan eendagsvliegen.

Hoe en waarom ik dit artikel heb geschreven heeft eigenlijk te maken met het feit dat ik in deze tijd van zogenaamde corona dreiging heel sterk de indruk heb dat de wereldelite ons wil decimeren en met behulp van zogenaamde vaccins die helemaal geen vaccins zijn, gewoon wil opruimen. En nu weet ik wel dat het zogenaamd eeuwige leven ons altijd als ideaal voor ogen heeft gestaan. Of je echter op je vierhonderdste verjaardag nog steeds met belangstelling in het leven staat…

Tja, je weet het pas als het je lukt. Zelf denk ik nu ik eenentachtig ben dat honderd jaar ook heel mooi is.

20 dingen die u moet weten over vaccinaties en die u nooit zijn verteld.

Lees dit als u meer wilt weten over vaccins dan uw arts, praktijkverpleegkundige en consultatiebureau, schrijft Dr. Vernon Coleman.

1. Het National Vaccine Injury Compensation Programme van het Amerikaanse Ministerie van Volksgezondheid heeft aangetoond dat elk jaar tussen 2.500 en 3.000 kinderen gedood of gewond raken door vaccins.

2. De Amerikaanse regering heeft aan de ouders van autistische kinderen een schadevergoeding voor vaccinaties betaald.

3. De Japanse regering heeft een deel van haar vaccinatieprogramma stopgezet omdat er kinderen zijn overleden.

4. In het Verenigd Koninkrijk ontvangen huisartsen massale betalingen voor het geven van vaccinaties. En bonusbetalingen als ze genoeg patiënten vaccineren. Artsen worden zeer rijk van vaccinatieprogramma’s.

5. Vaccins worden nu gegeven aan baby’s van acht weken oud, hoewel er absoluut geen wetenschappelijk bewijs op lange termijn beschikbaar is om aan te tonen dat het veilig is om dit te doen. Tegen de tijd dat ze hun tweede verjaardag bereiken, hebben kleine kinderen meer dan een reeks vaccinaties gekregen. Amerikaanse kinderen zullen er nog meer hebben gekregen. De vaccinindustrie is voortdurend op zoek naar nieuwe vaccins om te geven.

6. Op de palm van uw linkerhand vindt u een volledige lijst van het onderzoek dat is verricht naar de veiligheid of het nadeel van massale vaccinatieprogramma’s.

7. Het difterievaccin werd voor het eerst in Duitsland geïntroduceerd. Na de invoering van het vaccin nam het aantal gevallen van difterie gestaag toe.

8. Het aantal sterfgevallen als gevolg van kinkhoest was al lang voor de invoering van het vaccin gedaald. Het vaccin heeft de incidentie van de ziekte niet doen dalen.

9. Het griepvaccin is, onvermijdelijk, ontworpen om het griepvirus van vorig jaar aan te pakken.

10. Ik heb nog nooit een arts ontmoet die regelmatig een griepprik neemt (of een andere prik wat dat betreft).

11. In het verleden bevatte een griepvaccin verschillende stammen van het griepvirus (vermeerderd in kippenembryo’s); formaldehyde (een conserveermiddel); polyethyleenglycol; gelatine (gemaakt van koeienbotten) en een stof die kwik bevat. Het vreemde is dat de EU kwikhoudende barometers heeft verboden omdat ze gevaarlijk zouden zijn. Maar artsen injecteren het spul in mensen.

12. Het poliovaccin heeft polio niet “uitgeroeid”. Integendeel, het vaccin zorgde voor meer patiënten. In Tennessee, in de VS, bedroeg het aantal polioslachtoffers voordat vaccinatie verplicht werd 119. Het jaar na de invoering van de vaccinatie steeg dat aantal tot 386. Vergelijkbare cijfers voor andere Amerikaanse staten. Polio kwam minder vaak voor als gevolg van betere sanitaire voorzieningen en schoner water. De vaccinatie had geen nuttig effect.

13. Dr. Jenner wordt alom geprezen als de ‘uitvinder’ van het vaccin. Maar het is niet zo bekend dat toen hij het eerste pokkenvaccin op zijn zoon van 10 maanden uitprobeerde, de jongen geestelijk gehandicapt werd en op 21-jarige leeftijd overleed. Jenner weigerde zijn tweede kind te laten inenten. De medische wereld zag echter de commerciële mogelijkheden en vaccinatie werd populair (zij het dodelijk).

14. Toen Lodewijk XV de pokken opliep, overleefde hij omdat zijn kindermeisje hem verborg voor de artsen wier vaccins zijn vader en broer hadden gedood.

15. Hoewel TB nu een groot probleem is, hebben veel landen het TB-vaccin opgegeven omdat het gewoon niet werkt. Er zijn zelfs aanwijzingen dat het vaccin de ziekte verspreidt.

16. Het risico dat een kind dat het kinkhoestvaccin krijgt hersenletsel oploopt, is officieel 1 op 100.000. Maar dat is het ‘beste’ cijfer. Ander onderzoek toont aan dat het risico zelfs 1 op 6.000 is. Het lijdt geen twijfel dat het vaccin veel meer schade veroorzaakt dan de ziekte en er is duidelijk bewijs dat het vaccin in verband brengt met hersenbeschadiging.

17. Vaccins zijn gevaarlijk en werken niet altijd. Tot de helft van de mensen die een vaccinkuur krijgen, ontwikkelt geen resistentie tegen de betrokken ziekte.

18. Geneesmiddelenbedrijven publiceren tegenwoordig lange lijsten met redenen om patiënten niet te vaccineren. Artsen kijken zelden naar deze lijsten, laat staan dat ze zich er iets van aantrekken. Voor één vaccin luidt het advies bijvoorbeeld dat baby’s die aanhoudend huilen of koorts krijgen, geen nieuwe vaccinatie moeten krijgen. Niemand weet hoeveel schade wordt aangericht door het geven van verschillende vaccins in één enkele vaccincocktail.

19. De Franse regering is gestopt met haar hepatitis B-vaccinprogramma voor kinderen nadat meer dan 15.000 rechtszaken waren aangespannen wegens hersenbeschadiging en andere ernstige gezondheidsproblemen.

20. In de VS vaccineert een groep kinderartsen met 30.000 jonge patiënten helemaal niet. Zij hebben geen gevallen van autisme in hun praktijk.


Copyright © 2021 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Blijf kalm: Het eindspel is begonnen

De Spaanse griep was een bacteriële infectie veroorzaakt door vaccinatie? Waar heb ik zoiets meer gehoord?

  •  Dit vind ik nou echt weer een aanmoedigend artikel voor doorgewinterde anti-vaccers zoals ik die na de pokken kras als baby nooit meer gevaccineerd is. Ik hoop in maart 82 te worden en het ziet ernaar uit dat het gaat lukken.
        Onthulling: Alleen de “gevaccineerden” stierven tijdens de Spaanse griep van 1918 Door Frontnieuws Alles wat je dacht te weten over de beruchte uitbraak van de “Spaanse griep” in 1918 is waarschijnlijk fout. Het blijkt dat een van de meest bekende pandemieën uit de recente geschiedenis in feite werd veroorzaakt door de “vaccins” die zogenaamd werden geïntroduceerd om het te stoppen – net als hoe de Wuhan coronavirus (Covid-19) “vaccins” van vandaag de dag zich meer covid verspreiden, schrijft Ethan Huff. Dr. Sal Martingano, FICPA, legt uit dat de massale vaccinatie tijdens de Spaanse griep er juist voor zorgde dat mensen stierven. In feite waren de enige mensen die uiteindelijk stierven tijdens deze beproeving degenen die werden geprikt. In haar boek Vaccination Condemned, legt Dr Eleanor McBean, Ph.D., N.D., uit hoe zij een “ongevaccineerde overlevende” is van de Spaanse Griep in 1918. Ze blijft er bij mensen op aandringen om de historische gebeurtenis met een nieuwe lens te bekijken, wat ze de lezers in haar boek helpt te doen. McBean schreef een tweede boek, Vaccination … The Silent Killer, dat dieper ingaat op de onthullingen in haar eerste boek. Het bewijs dat ze levert wijst naar de vaccins, en niet de griep zelf (als die er al ooit was…) als de ware boosdoener die resulteerde in tientallen miljoenen doden. “McBeans verslaggeving van de ‘Spaanse Griep’ van 1918, als verslaggever en als een ongevaccineerde overlevende, vereist dat de historische basis van de gebeurtenis opnieuw moet worden bekeken, niet als een ‘samenzweringstheorie’, maar met bewijs dat ‘je haren in brand zal zetten’,” schrijft Dr. Martingano. “McBean levert het bewijs dat niet alleen de historische gebeurtenissen van de ‘Spaanse Griep’ van 1918 gecompromitteerd waren, maar ook die van de Polio- en de Mexicaanse griepepidemieën.” Het eerste geval van de Spaanse griep deed zich voor op een militaire basis in Kansas waar vaccinexperimenten werden uitgevoerd. Omdat Spanje zowel tijdens de eerste als de tweede wereldoorlog neutraal bleef en de pers niet censureerde zoals elders gebeurde, zou het het eerste land ter wereld worden dat in 1918 melding maakte van een griepepidemie. Dit verklaart waarom Spanje als zondebok werd aangewezen voor wat later de “Spaanse griep” zou worden genoemd. Het blijkt echter dat het eerste echte geval van de dodelijke ziekte zich voordeed in Kansas op een militaire basis waar vaccinexperimenten werden uitgevoerd. Ter voorbereiding op de Eerste Wereldoorlog voerden militairen in Fort Riley, waar al talrijke vaccins waren ontwikkeld, een grootschalig vaccinatie-experiment uit. Dit zou ertoe leiden dat “patiënt nul” in de Verenigde Staten zou verschijnen in plaats van in Spanje. Als de geschiedenis eerlijk zou zijn, zou het eigenlijk de Amerikaanse militaire griep van 1918 worden genoemd. Maar dankzij de grote invloed van mensen als de Rockefeller familie en andere Big Pharma globalisten, werd de schuld op Spanje geschoven. “De prille farmaceutische industrie, gesponsord door het ‘Rockefeller Institute for Medical Research’, had iets wat ze nooit eerder hadden gehad – een grote voorraad menselijke proefkonijnen,” legt Martingano uit. “Aangeleverd door de eerste dienstplicht van het Amerikaanse leger, liep de pool van proefpersonen op tot meer dan 6 miljoen mannen.” Er was geen Spaanse griep: het was bacteriële meningitis veroorzaakt door vaccins Het zou tot lang na de oorlog duren voordat autopsies aantoonden dat de miljoenen mensen die stierven aan de “Spaanse griep” in werkelijkheid stierven aan door vaccins veroorzaakte bacteriële meningitis. Gerelateerd: Frontnieuws Ziekte-uitbraken bij COVID-19 gevaccineerden: een parallel met de Spaanse griep? “Het werd veroorzaakt door willekeurige doseringen van een experimenteel ‘bacterieel meningitis-vaccin’, dat tot op de dag van vandaag griepachtige symptomen nabootst,” legt Martingano uit. “De massale, meervoudige aanvallen met extra vaccins op het onvoorbereide immuunsysteem van soldaten en burgers creëerden een ‘killing field’.” Interessant is dat de enige mensen die niet werden getroffen door de zogenaamde Spaanse griep, degenen waren die het nemen van de injecties vermeden. Deze mensen, waaronder McBean, zouden een normaal leven gaan leiden en zelfs alles vertellen over wat zij in die afschuwelijke tijd meemaakten. In het begin kregen vooral soldaten de injecties, maar uiteindelijk werd een groot restant van de injecties aan burgers gegeven. Dit resulteerde op grote schaal in massale sterfte onder de Amerikaanse burgerbevolking. “Uit angst dat de soldaten bij thuiskomst ziekten zouden verspreiden onder hun gezinnen, voerde de Amerikaanse regering de grootste ‘angstcampagne’ voor vaccins in de geschiedenis,” schrijft Martingano. “Ze gebruikten de menselijke bevolking als een onderzoeks- en ontwikkelingslaboratorium om experimentele vaccins in de praktijk te testen… Tientallen miljoenen burgers stierven op dezelfde manier als de soldaten.” Net als vandaag, negeerden de artsen van toen meestal wat zij zagen gebeuren als gevolg van de massale injectiecampagne. In plaats van het te stoppen om levens te redden, gingen ze juist verder met het intensiveren van de injectiecampagne, wat resulteerde in nog veel meer doden. “Zeven mannen vielen dood neer in een dokterspraktijk nadat ze waren ingeënt,” schrijft McBean in haar boek over de propaganda die in die tijd werd verspreid. “Er werden brieven naar hun families gestuurd dat ze gesneuveld waren.” In totaal kregen de soldaten van WO I in de VS 14 tot 25 ongeteste, experimentele injecties, allemaal binnen enkele dagen na elkaar. Dit veroorzaakte een cascade van verhevigde ziekten in één keer, waarvan het medische systeem de schuld gaf aan de “Spaanse griep”. “De artsen noemden het een nieuwe ziekte en gingen over tot het onderdrukken van de symptomen met extra medicijnen of vaccins,” legt Martingano verder uit. Dit ontnuchterende verslag van wat er werkelijk gebeurde tijdens de zogenaamde Spaanse Grieppandemie van 1918 verklaart veel over wat de wereld momenteel te verduren heeft met de nieuwste frauduleuze plandemie-episode die “covid” wordt genoemd. Het was allemaal een leugen toen, en is nog steeds een leugen vandaag. Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven. COVID-19 VACCIN DOSSIER Pest 1720, Cholera-uitbraak 1820, Spaanse griep 1920, Chinees Coronavirus 2020 Volg Frontnieuws op Telegram Frontnieuws | 31 december 2021 om 11:14 | Tags: Covid-19 vaccin | Categorieën: ArtikelenCovid-19 vaccin | URL: https://www.frontnieuws.com/?p=45503 Reageren    Bekijk alle reacties   Afmelden om geen berichten meer te ontvangen van Frontnieuws.
Verander je e-mail instellingen in Beheer abonnementen. Problemen met klikken? Kopieer en plak deze URL in je browser:
https://www.frontnieuws.com/onthulling-alleen-de-gevaccineerden-stierven-tijdens-de-spaanse-griep-van-1918/