Vers van de pers:

Nine4News leverde hoopovol materiaal

Oostenrijks parlementslid gaat los: jullie mogen gezondheid van mensen niet verwoesten met dit vaccin

in Buitenland 12 mei 2021 18:30 30 Reacties

Dagmar Belakowitsch (FPÖ) hield afgelopen week een vlammend betoog in de Oostenrijkse Nationale Raad, het lagerhuis van het parlement. Ze deed onder meer haar beklag over de drang tot machtsuitbreiding van de Oostenrijkse regering, die ‘geen grenzen kent’.

Ze zei ook dat vrijheidsrechten ondeelbaar zijn en dat iedereen ze zou moeten hebben. Die zou je niet moeten krijgen in ruil voor een prik.

In wat voor wereld leven wij?

Belakowitsch wees erop dat er momenteel een tweedeling ontstaat in de samenleving, door toedoen van de regering. Enerzijds heb je de ‘goede’, brave burgers die zich aanpassen en laten inenten, en anderzijds heb je de ‘slechte’ burgers die dat wellicht niet willen en zich afvragen of de vaccinatie überhaupt nut heeft. De ‘slechte’ burgers worden buitengesloten.

Inmiddels worden ook zwangere vrouwen gevaccineerd zonder te weten wat de gevolgen daarvan op de lange termijn zijn, waarschuwde het parlementslid. Ze voegde toe dat steeds meer mensen na vaccinatie ziek worden en sterven. Ook wil men kinderen jonger dan 12 jaar gaan inenten en als proefkonijnen gebruiken, aldus een woeste Belakowitsch. “In wat voor wereld leven wij?”

Het grootste deel van de Oostenrijkers wil de prik niet, maar mensen worden in veel gevallen onder druk gezet door werkgevers of collega’s. “Ze móeten zich laten vaccineren, het is niet vrijwillig. Dat zijn feiten. En jullie doen allemaal van ‘oh de Oostenrijkers doen zo graag mee’. Nee, dat doen ze niet!” bulderde het parlementslid.

De Jonge geeft toe dat AstraZeneca-vaccin linke soep is

in Mens en Dier 18 april 2021 06:00 128 Reacties

Lange tijd beweerde zorgminister Hugo de Jonge dat er niets mis is met de coronavaccins. Ze zijn volstrekt veilig, uit-en-te-na onderzocht. Het is vergelijkbaar met het eten van een frikandel, zei hij. Toen er opeens oudere mensen begonnen te overlijden vlak na vaccinatie gingen er nog geen alarmbellen af. Deze mensen zijn al oud en hebben onderliggende aandoeningen, dus die overlijden nu eenmaal, werd er gezegd.

Vervolgens werden er trombosegevallen gemeld, die soms sterfte tot gevolg hadden. Toen berichten daarover op internet begonnen te circuleren, stelde De Jonge in eerste instantie dat eventuele bijwerkingen ná vaccinatie, niet dóór vaccinatie optreden. Uiteindelijk overleden ook jonge vrouwen na toediening van het vaccin. Zij kregen in sommige gevallen trombose in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes.

De Jonge kon er niet langer omheen. Er werd besloten om mensen onder de 60 jaar niet langer te vaccineren met de AstraZeneca-prik. Dat levert nu een beetje een vreemde situatie op, want de coronaminister moet nu niet het vaccin, maar de prikstop verdedigen.

Best hele grote getallen

Donderdag kreeg hij tijdens het coronadebat een aantal kritische vragen over de stop. Kamerleden wilden onder andere weten waarom mensen niet vrijwillig kunnen kiezen voor het AstraZeneca-vaccin.

“Laat ik heel helder zijn over het risico op een zeer ernstige complicatie als dit trombosebeeld, want het is niet zomaar trombose. Dit is een hele bijzondere vorm van trombose, in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes en een neiging tot bloedingen, waardoor bijvoorbeeld een combinatie optreedt van een longembolie en een hersenbloeding,” antwoordde De Jonge.

“De voorzitter van de Gezondheidsraad zegt: als we zouden doorprikken met Astra, conform de strategie zoals die was, dus ook onder de 60, waarbij we op enig moment jonge vrouwen tussen 18 en 40 gaan prikken, dan zou je tussen de 60 en 90 jonge mensen krijgen, onder de 60 jaar, met dit ziektebeeld. Een deel van hen zou geïnvalideerd zijn en de rest van hun leven in een rolstoel doorbrengen en een kwart zou komen te overlijden. Dat zijn best hele grote getallen,” vervolgde hij.

Zelfs nog groter

“En dan moet je kijken hoe je dat vergelijkt met het risico op een zeer ernstig ziektebeeld door corona, met een risico op sterfte. Dan zijn de getallen zo evident dat het risico op deze zeer ernstige complicaties bij die jonge vrouwen, onder de 60, zelfs nog groter is dan het risico op sterfte door corona. Dan is de keuze niet zo heel moeilijk,” zei De Jonge.

Hij probeerde er nog een positieve draai aan te geven: “Je moet een keuze maken. Het mooie van deze keuze is dat we alternatieven hebben.” Aan die vaccins kleven echter net zo goed risico’s. En heeft ooit iemand een hersenbloeding gekregen na het eten van een frikandel?

Aangifte tegen Rutte en De Jonge wegens ‘zeer ernstige misdrijven tegen de mensheid’

in Mens en Dier 9 april 2021 18:00 162 Reacties

Een aantal organisaties hebben aan een team specialisten opdracht gegeven om uitgebreid onderzoek te doen naar het ontstaan van corona. Uit dit onderzoek is juridisch duidelijk gebleken dat er sprake is van zeer ernstige misdrijven tegen de mensheid, schrijft advocaat Arno van Kessel op de website Aangifte Overheid.

Op grond van het onderzoek heeft Artsen voor Waarheid het onderzoeksteam opdracht gegeven een onderbouwde strafrechtelijke aangifte tegen de hoofdverdachten in Nederland op te stellen, oftewel Rutte cum suis. Het geheel betreft een omvangrijk document van ruim 400 pagina’s.

“De door de hoofdverdachten in het kader van het project corona in persoon gepleegde misdrijven tegen de menselijkheid zijn in strijd met onder meer internationale verdragsrechtelijke absolute grondrechten. Het is tijd dat de Nederlandse bevolking haar (absolute) grondrechten doet laten gelden,” aldus de organisatie, die wordt geleid door arts Elke de Klerk.

Uit het voorwoord van de aangifte:

Een aanzienlijk deel van de wereldbevolking – van China tot aan Europa, Amerika en Afrika – is vanaf eind 2019 openlijk aangevallen door een op dat moment nog tamelijk onbekende partij, waarvan het gedrag gaandeweg als vijandig kan worden gekenschetst.

Op 9 januari 2021 verklaart de hoog onderscheiden Amerikaanse luitenant-generaal (b.d.) Thomas McInerney tijdens een interview in het Witte Huis dat deze ‘onbekende partij’ gebruikmaakt van een biologisch wapen om daarmee Amerika en de gehele wereld onder controle te krijgen.

Ontdek wat er aan de hand is met Nederland

Er wordt aangifte gedaan tegen Rutte, Hugo de Jonge en ‘alle medeplegers’ wegens onder andere deelneming aan een criminele organisatie, ernstige schendingen van het internationaal humanitaire recht, moord met voorbedachten rade, het veroorzaken van de dood of van lichamelijk letsel door schuld, bewust en systematisch vrees aanwakkeren, handelen tegen de veiligheid van de Nederlandse staat en haar burgers, handelen met het oogmerk het Rijk onder vreemde heerschappij te brengen en samenspannen met derden.

Ook jij kunt aangifte doen. De aangifte kan hier gratis worden gedownload of hier worden besteld in boekvorm. “Ontdek wat er aan de hand is met Nederland en de wereld om ons heen, en bepaal op basis daarvan of jij ook aangifte wilt doen,” aldus de website Aangifte Overheid.

Nieuws?

Dit artikeltje heb ik net geplaatst op Facebook, maar ik ben er niet zeker van dat de censuur het laat staan, dus zet ik het in arren moede ook maar hier, want dir moet zoveel mogelijk bekend worden

Langzaam wat mij betreft, te langzaam wordt duidelijk wat al die experimentele vaccins kunnen doen. Omdat het niet de bedoeling was dat die heftige bijwerkingen zo snel na de vaccinaties zouden optreden wordt alle narigheid gebagatelliseerd en ontkend. De bedoeling was dat dit soort narigheid pas zou optreden wanneer op een later tijdstip een wilde en dus natuurlijke versie van een coronavirus zou rondwaren en dat dan de gevaccineerde mensen dat een heroïsche strijd in hun lichaam zouden ontketenen, maar niet tegen het nieuwe virus, maar tegen de door het lichaam zelf overvloedig geproduceerde spike-eiwitten van het virus waartegen gevaccineerd werd, een vaak ongelijke strijd die gemakkelijk met de dood kan eindigen. Tenminste, als het de mensen net zo vergaat als de proefdieren die twintig jaar lang gebruikt weren om deze techniek te testen en die – ik zeg het aarzelend – praktisch allemaal stierven wanneer er een natuurlijke versie langskwam van het virus waartegen was gevaccineerd.Ik vermoed dat het veiliger is je niet te laten vaccineren. Testen heeft trouwens ook geen zin.Ik voeg even een artikeltje toe dat ik een paar uur geleden op Nine4News aantrof. Coronaprik kan tóch levensgevaarlijk zijn: ‘Hugo de Jonge, waar blijven de excuses?’in Mens en Dier 10 april 2021 06:00 113 Reacties Eind februari stelde Kamerlid Wybren van Haga (FVD) minister Hugo de Jonge kritische vragen over het coronavaccin. Hij confronteerde De Jonge met de sterfgevallen in verzorgingstehuizen vlak nadat mensen waren gevaccineerd. “Dat er mensen overlijden is één ding, maar dit lijkt te toevallig. Ik was benieuwd naar de verklaring,” zei Van Haga, die vervolgens de wind van voren kreeg.De Jonge beschuldigde het Kamerlid van het zaaien van paniek. “Je komt van alles tegen op social media en met name dit type verbanden wordt heel snel gelegd. Dat kan heel giftig zijn. Als in het hoofd van mensen gaat ontstaan dat vaccinaties gevaarlijk zouden zijn, dat je daar ernstige bijwerkingen door zou kunnen krijgen, mogelijk zelfs door zou kunnen overlijden, kan dat iets doen met de vaccinatiebereidheid.”Risico’s wel degelijk reëel De minister betichtte Van Haga ook van het doelbewust verspreiden van nepnieuws, foutieve informatie en complottheorieën. Inmiddels is gebleken dat de risico’s van de verschillende coronavaccins wel degelijk reëel zijn. Zo reëel dat het nationale vaccinatie-experiment is aangepast.Zo krijgen mensen onder de 60 jaar geen AstraZeneca-vaccin meer na meldingen over bloedstolsels en hersenbloedingen. Het Europees Medicijnagentschap (EMA) stelde deze week dat er een verband is tussen bloedstollingsproblemen en de AstraZeneca-prik. De Jonge wil dat de 60-minners een andere coronaprik krijgen ‘om gezondheidsrisico’s te voorkomen’.OverledenDie andere coronavaccins veroorzaken net zo goed bloedklachten. Het EMA meldde namelijk dat er iemand is overleden na toediening van het Janssen-vaccin. De persoon had trombose gekregen in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes.Het agentschap heeft een onderzoek ingesteld. Er zijn vier gevallen gemeld van trombose in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes na vaccinatie met Janssen. Drie daarvan waren in de Verenigde Staten.“Hugo, waar blijven de excuses?” vraagt Forum voor Democratie.Verwacht overigens geen excuses van de Haagse club. Ze doen het erom en ze hebben zwaar de pest in dat er nu al zoveel bekend wordt.

Bolletjesgolven…spinning waves, Megafysica.

Al is het maar even, ik wil toch eens spelen met een gedachte die lang geleden in mij opkwam, die me sindsdien nooit meer helemaal heeft losgelaten en waarvoor op bijna elke mogelijke reguliere wijze geen enkel bewijs voor is te vinden, behalve dan dat gezegd kan worden: ‘het is mogelijk, maar we kunnen het niet meten of zelfs maar waarnemen.’

Zo lang als ik me kan herinneren ben ik nieuwsgierig geweest naar wat nu eigenlijk de materie is waarvan wij gemaakt zijn, waaruit onze lichamen bestaan. Ik weet wel dat heel veel mensen – ook wetenschappelijke hoogvliegers – genoegen nemen met het spel van atomen en moleculen en met de wijze waarop ze reageren en de manieren waarop wij dat reageren kunnen beïnvloeden, zonder zich echt bezig te houden met waaruit die atomen en moleculen nu zelf bestaan. O, zeker zijn er fysici die zich daarmee bezig houden. Sinds de Deen Nils Bohr die in 1922 geboren werd zijn theorie over het atoommodel publiceerde en aantoonde dat dit model een werkbare hypothese was om de waarneembare fysische verschijnselen te verklaren die onder meer in chemische processen plaatsvinden wordt dit model als algemeen geldend verklaard.

Om je energiegolven voor te stellen valt niet mee. Nu ja, de zonnestralen die bij mooi weer je velletje verwennen die kun je voelen en als je er niet te lang in blijft zitten geven ze je naast een mooi kleurtje ook een flinke aanvulling op je vitamine D voorraad. Uit het verhaal van Nils Bohr heb ik echter begrepen dat energie ruwweg twee verschijningsvormen heeft die gelijkwaardig zijn namelijk vrije energie, zeg maar straling en materie. Mij helpt het wel als ik me probeer voor te stellen dat vrije energie golven min of meer rechtuit lopen met een snelheid van ongeveer 300.000 kilometer per seconde. Zo doet een zonnestraal, na dat hij vanaf de zon is vertrokken er ongeveer acht minuten over om bij ons op Aarde te komen. Er is dan een afstand van 150.000.000. ja, honderdvijftig miljoen kilometer afgelegd.

Maar hoe zit het dan met die materie. Ik vertel je niet wat daar nu de absoluut zekere werkelijkheid van is, want dat kunnen we niet zien omdat het veel en veel te klein is. Nils Bohr stelde zich voor dat de atomen, de bestaande elementen, bestaan uit subatomaire deeltjes, onder andere de vrij grote protonen in de kern van een atoom met een positieve lading en de veel kleinere elektronen die daaromheen cirkelen met een negatieve lading.

Nou ja, ik schrijf nou wel het woord deeltjes, maar eigenlijk zijn ze ook energie. Ik stel me voor dat het energiegolven zijn die als een bolletje ronddraaien in plaats van als stralen rechtdoor te gaan zeg maar krulletjes die ronddraaien. Nu is er een grappig verschijnsel dat eigenlijk nog niet zo heel erg goed is verklaard en dat is zwaartekracht. Die draaiende golfjes die al een bolletje ronddraaien in plaats van rechtdoor te gaan op hoge snelheid die vertonen iets dat we massa noemen. Ze hebben gewicht zou je kunnen zeggen en daardoor trekken de positieve protonen en de negatieve elektronen elkaar ook aan. Ze hebben in elk geval de neiging om in vaste aantallen bij elkaar te blijven Dat is dan ook de reden dat bijvoorbeeld de stoel waarop je zit niet plotseling in een warmtestaal verdampt.

Toen kwam ik op een dag die professor in de theoretische fysica tegen. Zulke mensen weten vaak heel veel van elektronen en protonen en atomen en noem maar op. Ze kunnen vaak ook hele ingewikkelde formules bedenken waarmee ze dan kunnen rekenen. De professor was al met pensioen, emeritaat heet dat bij professoren. Hij was een aardige man en ik vroeg hem of ik hen wat vragen mocht stellen. Dat vond hij geloof ik wel amusant. Dus ik vroeg: ‘die subatomaire deeltjes die worden toch beschouwd als spinning waves?’ (draaigolfjes). Hij knikte bedachtzaam en ik zag hem denken, ‘waar wil deze knul heen?’ ‘En dat zijn dan zeker golven met een zeer kleine golflengte? (ín de wereld van de subatomaire deeltjes meten ze niet in millimeters of centimeters maar in een zeer kleine maateenheid, de Ångström. ‘Ja,’ zei de professor, ‘maar wat wilde je nou vragen?’

‘Nou,’ zei ik, ‘zou je die draaigolfjes nu ook kunnen hebben niet op Ångström niveau, maar op bijvoorbeeld millimeter niveau, dat een elektron bijvoorbeeld een ronddraaiend golfje van ongeveer een millimeter is? ‘Ja och,’ zei de professor, ‘dat zou misschien wel kunnen, maar dat is voor onze meetinstrumenten veel te ijl om te meten.’ ‘Dank u wel dat ik u een paar vragen mocht stellen,’ zei ik. ‘Maar waarom wilde je dat weten,’ vroeg de professor. ‘Ach, weet u,’ zei ik, ‘ik ben een sciencefiction schrijver en dan schrijf je vaak over dingen die je fantaseert. Maar ik vind het zelf altijd prettiger om over dingen te schrijven die we weliswaar niet kennen of waarvan we van het bestaan niets afweten, maar die toch niet onzinnig zijn, maar in principe mogelijk.

De professor keek me met opgetrokken wenkbrauwen aan en zei: ‘nou ja, maar wat moet je dan met het idee van elektronen die een millimeter groot zijn, die kunnen we niet vangen, die kunnen we niet meten, die kunnen we niet in een deeltjesversneller rond laten gaan.’ ‘Nee,’ zei ik, maar in de achttiende eeuw konden we ook nog niet naar de maan. Dus ik dacht: stel je eens voor dat die hele atomaire wereld ook op een veel grotere schaal zou bestaan, en u zegt dat het mogelijk is, dan zou het best zo kunnen zijn dat er op die veel grotere schaal een totale stoffelijke werkelijkheid is, een soort megafysica zou ik dat willen noemen. En dat die werkelijkheid die wij nu nog niet kunnen meten toch krachten en invloeden op ons uitoefent en dat we dat dan op een gegeven moment gaan begrijpen en er ook in een soort wisselwerking mee zouden kunnen komen. Zouden we dan niet toegroeien naar een werkelijkheid die met veel meer begrip en harmonie in elkaar steekt, omdat we dan ineens ons bewust worden van het feit dat we deel uitmaken van veel grotere gehelen.

De professor schudde een heel klei beetje meewarig zijn hoofd, maar ik hoorde hem toch zeggen: ‘Ja ach, het zou kunnen, maar ik heb geen idee hoe we die werkelijkheid zouden kunnen meten en ervaren.

Dat was een eerlijke opmerking van een echte bèta-wetenschapper, maar ik dacht: ‘die typische biologische black box die ons bewustzijn is kon wel eens een veel gevoeliger meetinstrument zijn dan alles wat we tot nu toe aan hardware hebben ontwikkeld.

Ik heb er lang over nagedacht of ik dit stukje over mijn verzonnen megafysica op mijn weblog zou zetten. Ik doe het eigenlijk omdat ik weleens wil weten of ik hier reacties op krijg, of ik hierdoor aan de praat kan raken met mensen die soortgelijke of misschien heel andere en bijzonder ideeën hebben over onze stoffelijke werkelijkheid.

Voor het karretje gespannen?

Ken je die uitdrukking nog, je voor een karretje laten spannen? Dat betekent zoveel als: je hebt je laten gebruiken om iets voor iemand anders te bereiken waarbij je zelf eigenlijk geen belang had en waarmee je het achteraf bezien waarschijnlijk niet echt eens bent. Kortom je hebt je laten beetnemen op jouw kosten.

Tot nu toe was het altijd zo dat je dat karretje niet letterlijk moest opvatten. Ongetwijfeld stamt de uitdrukking uit een tijd dat zware lasten, bedoeld als handelswaar nog met menskracht moesten worden verplaatst en waarbij dan de eigenaren van de handelswaar op de kar liefst zo weinig mogelijk wilden betalen voor de benodigde spierkracht. De mensen die zich dan voor het karretje lieten spannen waren doorgaans arme drommels die wel moesten, omdat ze anders niets te eten hadden. Nu ja, de letterlijke karretjes die aan de basis stonden van de uitdrukking komen op onze wegen en straten niet meer voor, hoewel ik vaak wel te doen heb met de arme, vaak Noord-Afrikaanse jongens die tegen betaling per stuk vaak met een eigen of geleasete bestelwagen dagelijks veel te veel pakketten moeten rondbrengen. Ik wil het hier echter hebben over een nieuw soort karretjes van een type dat nog slechts kort op de markt is en dat zeker bedoeld is om handelswaar te vervoeren.

Enkele jaren geleden ontving de Nederlandse hoogleraar Ben Feringa de nobelprijs voor scheikunde. Hij was er met zijn team in geslaagd een zeer klein karretje te maken dat bestaat uit slechts enkele moleculen. Nu worden er met behulp van de scheikunde veel meer dingen samengesteld die uit moleculen bestaan, maar Feringa en zijn team maakten een moleculair vrachtwagentje dat kan worden ingebracht in de bloedbaan door middel van een injectie en dat vervolgens van buitenaf kan worden bestuurd.

Tja, wat moet je dan met zo’n vrachtwagentje, denk je misschien. Het eerste waar ik dan aan moet denken is een heel oude sciencefiction film – misschien heb je hem ooit gezien – waarbij via een bedacht proces, daar is het tenslotte sciencefiction voor, een onderzeeër compleet met bemanning zodanig wordt verkleind dat hij net als dat karretje van Feringa nu kon worden ingespoten om in het lichaam van iemand een taak te gaan verrichten die alleen met behulp van slimme mensen ter plaatse in dat lichaam verricht kon worden. Heel spannend verhaal, want er ging natuurlijk van alles mis. Er zaten helaas enkele mensen aan boord die de hele missie wilden saboteren. Kortom een verhaal, waarvan we nu kunnen zeggen: het was toekomst muziek maar nu is het toch werkelijkheid geworden, al gaat er dan geen bemanning mee op de karretjes, want we sturen vanaf de buitenkant via monitoren.

Als ik zelf dit soort dingen lees dan word ik altijd helemaal enthousiast, dromer en fantast die ik ben. Natuurlijk denk ik dan in al mijn liefdevolle goedwillende braafheid, altijd het beste en meest gezondheid bevorderende voor de mensheid wensend, nooit aan lelijke en slechte en gevaarlijke dingen. Mijn dromen in gezondheidsland zijn altijd vóór en nooit tegen welbevinden. De harde werkelijkheid is echter anders, heel anders dan deze brave dromer met al zijn lieve bedoelingen zich voorstelt.

De echte realiteit waar ik niet van houd, maar die ik helaas wel onder ogen moet zien is die van die ezel die zich voor een karretje heeft laten spannen. Er zit een stok over zijn rug gebonden aan het eind waarvan een lekkere wortel vlak voor zijn neus hangt. Hij kan er net niet bij, maar als hij naar voren stapt verplaatst de wortel zich mee naar voren. Kortom, hij is een echte ezel en hij trekt de kar op basis van een loze belofte. Een aardige vergelijking, vind je niet? Maar eh… ja… goed. Maar wie is dan die ezel en van wie is die kar en wat is die wortel dan?

Laat ik maar beginnen met het belangrijkste in deze vergelijking, de wortel al was het alleen maar omdat het woord wortel een soort basis of begin aangeeft. Nou ja, hoe dan ook, die wortel is de beloning, dat waarnaar je streeft, dat wat je graag wilt, maar ook dat wat je wordt beloofd.

Nu hebben de huidige buitengewoon knappe reclame technieken er een handje van om ons van allerlei dingen te beloven waarvan op de keeper beschouwd doorgaans maar weinig echt uitkomt. Kampioen hierin vind ik altijd de industrie van cosmetica voor vrouwen, waarin we dagelijks op de televisiereclame kunnen volgen hoe een lief, maar door zorgen gerimpeld gezichtje na enkele behandelingen met crème Hatseflats plotseling weer de jeugdige aantrekkelijkheid vertoont die haar zo maar twintig jaar jonger doet lijken. Ik denk dan stiekem meestal: oppassen mannen, kat in de zak, maar dat is niet aardig, ik geef het toe.

Maar helaas zit de wereld vol met wortelen die ons onbereikbaar voor de neus worden gehouden en waarvoor we gedachteloos de kar blijven trekken. Die kar is onder andere die van BigFarma. De wortel is de belofte van gezondheid en het ver van ons weg houden van ziekte en dood. Kort gezegd is de belofte deel van deze tekst: blijf mijn producten gebruiken, stop er nooit mee en je zult lang en gezond leven. De waarschuwing die bij veel van de producten van BigFarma gegeven wordt is deze: stoppen met het gebruik van dit middel kan tot ernstige verergering leiden. Tja, je kunt al nooit bij die verdomde wortel komen en nu wordt er ook nog gedreigd wat er mis kan gaan als je stopt met het trekken van die rot kar.

Nu ik dan toch weer terug ben bij het karretje moet ik niet vergeten de euforie die mij aanvankelijk in mij naïeve onschuld deed juichen toch weer iets te temperen. Tja, ‘met de jaren komt het verstand’ zeggen ze wel eens; ‘en verdwijnt de onschuld’ moet je er maar achter denken. Dat karretje van Ben Feringa is namelijk niet geprogrammeerd om alleen dingen te vervoeren waar we beter, blijer en gezonder van worden. Het kan wel hoor, maar het hoeft niet per se. Je kunt die karretjes ook laden met heel gemene troep die bijvoorbeeld ook naar je hersenen gestuurd kan worden. Het punt is namelijk dat die karretjes klein genoeg zijn om de zogenaamde bloed-hersen barrière te passeren. Dat is een filter in de bloedvoorziening naar de hersenen dat ervoor moet zorgen dat de meeste gevaarlijke dingen onze hersenen niet kunnen bereiken. Die karretjes kunnen er echter door en ze kunnen worden geladen met van allerlei stoffen die je binnenkrijgt, bijvoorbeeld via de lucht of via het drinkwater of via allerlei kant en klaar gefabriceerd voedsel of via allerlei wegen die ik nog niet gezien en bedacht heb.

En nu wil het geval, nou ja ik heb het ook maar van horen zeggen, wel van meerdere mensen trouwens – en daarbij zaten ook een paar zeer geleerde deskundigen op het gebied van immunologie en virologie – dat die nieuwe experimentele vaccins die BigFarma nu met hele dure reclamecampagnes aan ons opdringt – onder andere van dat soort karretjes bevatten.

Ik weet natuurlijk niet hoe jij erover denkt, maar ikzelf heb toch liever niet dat bij mij kruiwagentjes via de 5G besturing mijn hoofd worden binnen gereden die van mij een soort gehoorzame zombie, of erger maken. Wat vind jij? Vergeet ik nog bijna te vertellen wie die ezel is en wie die kar. Of heb je dat inmiddels wel begrepen?

Kindermoord – adrenochrome

Toen ik onderstaand artikel las viel voor mij het laatste puzzelstuk op zijn plaats met betrekking tot de diepere reden waarom op dit moment onze wereld op een duivelse manier wordt geplaagd door mensen die vele trouwe onwetende burgers doen geloven dat er een verschrikkelijk dodelijk besmettingsgevaar is. Ineens doorzie ik het smerige plan. Ik beschrijf hier wat ik nagenoeg zeker weet dat erachter zit en het maakt me eerlijk gezegd doodziek van schaamte dat hetgeen hier wordt aangericht door mensen, mijn soortgenoten wordt gedaan.

Het onderstaande artikeltje vond ik op het internet. Niet lang geleden zag ik oud financieel topman Ronald Bernard over dit onderwerp volkomen emotioneel raken over wat hij zelf in dit opzicht had meegemaakt en waaruit hij zich uit walging en schaamte had moeten terugtrekken. Met zijn naam als zoek optie kun je gemakkelijk die interviews op het internet terugvinden. Nu ik echter onderstaand artikel las drong het hele plan echter pas goed tot me door.

Het Covid-19 project met de daarbij behorende vaccinaties is niet bedoeld om onze gezondheid te waarborgen. In tegendeel. Het project, uitgevoerd volgens het programma “Lockstep” van de steenrijke familie Rockefeller is bedoeld om ruim negentig procent van de wereldbevolking uit te roeien. Wat er overblijft zal door voortgaande genetische verminkingen bestaan uit domme werkslaven en weerloze leveranciers van feest-offervlees voor de elite.

Het is uitermate ellendig om te moeten zien wat de wereldelite met ons van plan is. Eerst dacht ik nog – dat zul je in voorgaande artikelen van mij ook gelezen hebben – dat wij, de gewone mensen, voor de elite van geen enkel belang zijn. Door het lezen van onderstaand artikel ben ik er me echter bewust van geworden dat wij worden gezien als het vlees van de keurslager voor hun feestbanketten. Daarom en daarom alleen hebben ze berekend dat ze genoeg hebben aan een kudde van een half miljard menselijk fokvee.

KINDERMISBRUIK DEEL 2: ADRENOCHROME

Naast de pedofiele praktijken, die nu in grote getale aan het licht komen, komt ook het meest vreselijke kindermisbruik in beeld: de kinderhandel, het martelen van kinderen en -nog erger- het offeren ervan.
Ik heb hier ongelooflijk veel moeite mee, want het is een afschrikwekkend onderwerp. En de beelden hiervan zijn ronduit afgrijselijk. Maar doordat ik de sluier -in de afgelopen maanden- telkens een beetje verder op kon schuiven, kan ik het nu min of meer onder ogen zien.

Denk niet dat dat wel mee zal vallen, en poets het vooral niet weg. Want het is een misdaad op wereldschaal, met 100.000-den medeplichtigen.

De drugs van de elite

Door deze Corona-crisis goed te analyseren en de duistere plannen van de wereldheersers te ontrafelen, kom je telkens uit bij de eerder genoemde groep globalisten, de Deep State, die nagenoeg allemaal (ook) met dit misbruik te maken hebben. Is het niet met de handel zelf, dan is het wel met de satanistische rituelen of het daaruit voortvloeiende ‘adrenochrome’: de drugs van de elite (in mijn woorden: het levenselixer van de duivel).

Volgens deze officiële telling zijn er in ieder geval 1 miljoen kinderen per jaar bij betrokken: https://bit.ly/31Q6f0d.
Maar veel schattingen gaan eerder richting de 8 miljoen, aangezien grote ‘leveranciers in de kinderhandel’ zoals Brazilië en andere Zuid Amerikaanse landen, China, Vietnam, Filippijnen en Afrika hier nog buiten zijn gelaten. Landen, waar de zwerfkinderen gewoon van de straat worden gerukt en in containers of treinen worden vervoerd. Of worden geronseld door zogenaamde ‘Foster Parent-organisaties’ die doen alsof ze goed voor de (vaak wees)kinderen zullen zorgen.

Dat dit ook in Nederland geen onbekend fenomeen is, kwam in 2017 nog in de krant, over Zwolle: https://bit.ly/3jDEzkZ (op het Satanisme en alle cirkels kom ik ooit nog wel terug).

Wat is adrenochroom

Adrenochroom is een stof die in het lichaam wordt aangemaakt door de oxidatie van adrenaline. Het is wat de “adrenaline-high” geeft die gepaard gaat met activiteiten met een hoog risico, zoals parachutespringen. Volgens de experts wordt deze stof aangemaakt en verzameld in het bloed als kinderen worden gemarteld. Dit bloed wordt ofwel gedronken ofwel via een bloedtransfusie toegediend. En sommige gebruikers ervan raken er zodanig verslaafd aan (mede omdat het de eeuwige jeugd belooft) dat ze 1 kind per dag nodig hebben.

Hier wat meer informatie

Een korte video over adrenochrome: https://bit.ly/3kB4pYa
Hoe het onder meer in China te bestellen is: https://bit.ly/34yRZL5
Recent gelekte documenten afkomstig van Duitse patriotten (en inmiddels al naar Russische en Amerikaanse ambassades gestuurd):
deel 1 https://www.bitchute.com/video/JpUm9CGFgfIQ/
deel 2 https://www.bitchute.com/video/AAaXsgVmJEdc/
Uit deze video’s blijkt dat er afnemers zijn in alle sectoren van onze samenleving: de adel, de politiek, de economie, het leger, artiesten en zo meer.

En voor diegene, die hier nog niet genoeg aan heeft, deze producer over de ernst van de zaak in (heel) Hollywood: https://www.facebook.com/ephrayim.odor/videos/10222081946653090

Het einde van de ‘gewone mens’ (2025)

Is er een plan?

Complotten, complotten en nog eens complotten. In het algemene nieuws wordt tegenwoordig alles wat niet strookt of zich verzet tegen de algemene inhoud, de op het eerste gezicht bestaande consensus, weggehoond, weggelachen. Wie meent uiting te moeten geven aan een twijfel of ongerustheid over alles wat er gebeurt, wat ons om zogenaamde veiligheids – of gezondheidsredenen wordt opgelegd, die wordt publiekelijk weggezet als complotdenker, aluhoedje, kortom iemand die spijkers op laag water zoekt of anderszins in ieder geval niet goed bij zijn hoofd is. Veel mensen houden daarom hun mond en spreken niet over hun gedachten en gevoelens betreffende de wereldgebeurtenissen, uit vrees anders belachelijk te worden gemaakt. Dat is niet alleen jammer, maar ook levens gevaarlijk.

Vlak voor de tweede wereldoorlog sprak onze vaderlandse regeringsleider van die tijd – de Geer heette de man als ik me goed herinner – de naar later bleek belachelijke woorden: “gaat u maar rustig slapen, de regering waakt over u.”

Ja, net wat je zegt, politici maken wel vaker blunders. Later stemmen we dan op iemand anders. Verder zijn ministers natuurlijk gehuld in de veiligheidsdeken van politieke onschendbaarheid. Raar vind ik trouwens die politieke onschendbaarheid. Jij en ik hebben geen onschendbaarheid. Als wij een fout of zelfs een misstap begaan worden we daar doorgaans keihard op afgerekend. Een politicus komt echter overal mee weg. Zou dat gebaseerd zijn op de volkomen fictieve veronderstelling dat politici het goed bedoelen, maar helaas niet altijd overzien waar ze mee bezig zijn bij ontbreken van een goed functionerende glazen bol? Ik vermoed echter dat het anders zit en dat politici er onder onze wetgeving vanuit kunnen gaan dat ze niet gestraft worden voor uitingen van een verderfelijk gedachtegoed. In het ergste geval worden ze de volgende keer niet meer gekozen.

Op een enkeling na – ik heb hen vaker genoemd, Pieter Omtzigt, Wybren van Haga, hoor ik in onze volksvertegenwoordiging niets anders dan meehuilen met de wolven in het bos. En ik heb ernstige vragen, vragen over de aanwezige kennis en informatie binnen onze volksvertegenwoordiging, vragen over de integriteit van het merendeel van de Kamerleden, vragen over het inzicht in de rampzalige processen die zich wereldwijd aan het voltrekken zijn. Ik kan er niet aan ontkomen om me af te vragen of onze volksvertegenwoordigers dom en blind zijn of misschien corrupt of erger nog, bedreigd. Het lijkt nog steeds alsof de door de noodwet monddood gemaakte Kamerleden menen dat ze maar ja en amen moeten blijven knikken, terwijl er een heel grote en levensgevaarlijke poging wordt ondernomen om ons elke denkbare vrijheid af te nemen. En als of dat niet genoeg is erg hard mee te werken aan het steeds dwingender opleggen van een vaccinatieplan dat niets met gezondheid te maken heeft, maar naar de mening van mensen die het weten kunnen, zoals Mike Yeadon, oud vicepresident van Farma reus Pfizer een poging is om negentig procent van de wereld bevolking uit te roeien. Wat is er aan de hand? De wereldelite, de Cabal, de Illuminatie, hoe je ze maar wilt noemen wil van ons af. We zijn met te veel, we zijn ongedierte, een plaag, we moeten worden uitgeroeid of tenminste in aantallen teruggebracht en ook aangepast tot nuttige slaafjes die wel plichten maar geen rechten hebben.

Dit gelooft bijna niemand. Zo slecht kunnen mensen toch niet zijn? Elk mens wil toch diep in zijn hart het goede? Dat denk je maar omdat je zelf nog geen vlieg kwaad kunt doen. Maar er zijn heel agressieve, zelfzuchtige, satanistische groepen. Onze wereldelite ca. 3000 mensen is zo’n groep. Zij zijn de oorzaak van elke oorlog elk conflict, waarin ze steeds beide zijden hebben gefinancierd, alleen maar om de winst op te strijken. Op die manier en natuurlijk met nog veel meer uiterst dubieuze economische trucs zijn ze erin geslaagd de hele wereld te bezitten, omdat de hele wereld zijn hele bezit als onderpand heeft gegeven voor elke lening die zij aan beide zijden van elke oorlog gaven. Ze bezitten nu alles. Veel meer schulden laten maken is niet meer interessant. Er is niets meer over van enige waarde dat als onderpand van enige betekenis zou kunnen dienen. Kortom, er is niets meer aan ons te verdienen. We zijn nu alleen nog maar lastig. Trouwens, welk belang moeten ze nu in vredesnaam hebben bij terugbetalingen. Het geld loopt hen kniehoog over de schoenen. Nee, het is tijd voor een nieuw spel. Het lijkt deze wrede satanisten – voor wie moord en mishandeling in satanistische rituelen een gebruikelijk vermaak is – nu eens leuk om een wereldregering te vormen. De tien procent van de bevolking die overblijft na de slimme actie met het kunstmatige coronavirus mag dienen als slaven of soms, als het erg leuk moet worden, als slachtoffers bij de satanische spelletjes.

Nou, nou, nou, Peter, wat een onzin. Hoe kom je erbij dat mensen zulke dingen kunnen doen.

Ik geef toe, het klinkt onwaarschijnlijk in jouw oren. Jij bent namelijk niet je hele leven al zo rijk dat je nooit hebt hoeven werken en dat je al jaren van pure gekte niet weet wat je nu weer moet verzinnen om nog maar ergens opgewonden van te raken. Daarom kun jij je dat niet voorstellen. Ik ben zelf natuurlijk ook niet in die positie, maar ik ben gezegend met een soms heel morbide fantasie. Mijn vader leerde me – ik heb het al vaker verteld – als je iets kunt fantaseren kan het ook bestaan.

Nou, denk daar dan maar eens over na.

Overigens is het niet de eerste keer dat een kleine groep probeert de mensheid te vernietigen.

De baas op Aarde van de Anunnaki, de buitenaardsen, die hier door middel van genetische manipulatie en zorgvuldig kweken van de beschikbare mensapen eerst handige slaafjes maakten om voor hen te werken is op een bepaald moment nijdig geworden op soortgenoten van hem, die maar doorgingen met het veredelen van die slaafjes, waardoor intelligente mensen ontstonden, eigenlijk net zo slim als zijzelf. Hij wilde dat niet – Enlil werd hij genoemd. Dat was trouwens het allegorische verhaal van die appel van de boom van goed en kwaad, wat neer komt op onderscheidingsvermogen, toch? Hij heeft een aantal woeste en vooral vernietigende pogingen gedaan om al het menselijke leven op Aarde kwijt te raken. Er waren hongersnoden, epidemieën, (waar doet me dat nou toch aan denken). Hij presteerde het zelfs om met atoombommen Sodom en Go Morra te vernietigen, waardoor er in het toenmalige Soemerië helemaal niets meer leefde. Tenslotte was er, heel effectief, de zondvloed. Door tegenwerking van enkele van zijn soortgenoten zijn toen niet alle mensen vernietigd, zoals je in het allegorische verhaal van Noach kun lezen.

Wat ik maar zeggen wil is dit: denk niet dat de bovenbazen van deze wereld jou goed gezind zijn, want daar hebben ze geen enkele reden voor. Jij betekent helemaal niets voor ze en op dit ogenblik willen ze jou en je familie en de meeste andere families gewoon kwijt. Dat is heel beroerd want ze zijn machtig. Bovendien zijn ze nu voortdurend bezig met hulp van de meest kruiperige, smerige politici jou te laten denken dat ze ongerust zijn over jouw welzijn en dat ze absoluut willen dat je beschermd wordt door zogenaamde vaccinaties tegen een virus waartegen ze alle andere goed werkzame geneesmiddelen verboden hebben(denken ze). Die vaccinaties zijn echter bedoeld om jou en je familie en vrienden natuurlijk op een ogenschijnlijk onverwachte, maar niet naar hun terug te leiden manier om het leven te brengen. Kan dat dan. Ja, als je eens wist wat er met vaccinaties en het knoeien met jouw DNA allemaal kan tegenwoordig, dan zou je weten dat het hele corona verhaal één grote leugen is en een manier van de wereldelite om alles in handen te krijgen zonder dat wij ooit nog op een irritante manier in de weg kunnen lopen.

Wat jij kunt doen?

Ongeachte de consequenties die ze om je oren slingeren:

  1. Niet vaccineren.
  2. Niet testen

Lastig als je alleen staat, maar als wij met genoeg medestanders zijn, zijn zij kansloos.

Het is misschien raar om in mijn tekst te lezen, maar ik denk al heel lang: als we het gevaar nu gekeerd hebben en de elite heeft deze slag verloren, dan moeten we ze al hun bezit af nemen en gewoon aan het werk zetten. Biologisch zijn het tenslotte mensen en wie weet wat we nog aan ze kunnen hebben als ze zich uiteindelijk op hangende pootjes bij ons aansluiten.

Onze grote pedagoog Jan Ligthart zei altijd: Bemoedig steeds, ontmoedig nooit.

Weet iedereen dit al?

Homepagina » Mens en Dier » Voormalig vicepresident Pfizer trekt aan alarmbel: ‘Ze willen jou en je familie doden’

pfizer

Foto: Mike Yeadon (Screenshot YouTube/Arshad Ebrahim)

Voormalig vicepresident Pfizer trekt aan alarmbel: ‘Ze willen jou en je familie doden’

in Mens en Dier 19 april 2021 18:00 0

De overheid liegt over de coronavarianten en de vaccins die je nodig zou hebben om je hiertegen te beschermen. Dat zei Mike Yeadon, een voormalig vicepresident van farmareus Pfizer. Waarom liegt de overheid over zoiets fundamenteels? “Het antwoord is dat ze je gaan doden. Ze gaan jou en je familie doden.”

De eugenetici zijn doorgedrongen tot het centrum van de macht en hopen dat je in de rij gaat staan voor iets wat je zal beschadigen, aldus dr. Yeadon in gesprek met de website LifeSiteNews. “Ik heb geen idee wat het daadwerkelijk is, maar het is geen vaccin omdat je dat niet nodig hebt.”

“Zo zou ik het doen als ik me zou willen ontdoen van 90 of 95 procent van de wereldbevolking. En dat is denk ik precies wat ze doen,” benadrukte hij.

Ze zijn overal om ons heen

Als hij hierover praat met vrienden of kennissen dan is het voor de meesten niet te bevatten. “Als ik zeg dat de leugens van de overheid zouden kunnen leiden tot jouw dood of de dood van jouw kinderen, dan begrijpt 10 procent wat ik zeg, terwijl de overige 90 procent voor zich uitstaart omdat het te moeilijk is. En ik ben bang dat we gaan verliezen omdat mensen niet kunnen bevatten dat iemand zo kwaadaardig is,” zei Yeadon, die 16 jaar lang Chief Scientific Officer en vicepresident was van een afdeling van Pfizer die zich bezighoudt met onderzoek naar allergieën en de luchtwegen.

Hij herinnerde mensen eraan wat er tussen 1933 en 1945, in de 20e eeuw in Rusland, in Zuidoost-Azië en in China onder Mao is gebeurd. “We hoeven maar twee of drie generaties terug. Overal om ons heen zie je mensen die net zo slecht zijn als de mensen die daarvoor verantwoordelijk waren. Ze zijn overal om ons heen.”

Het grote verschil is dat het uitmoorden van mensen nu niet gepaard gaat met bloedvergieten. “Het zal nu veel makkelijker zijn voor de mensen die dit aansturen. Ze hoeven niemand door het hoofd te schieten. Ze hoeven niemand met een knuppel dood te slaan, mensen te laten verhongeren of laten werken tot ze sterven.”

Toch is dat precies wat zij doet

“Dat gebeurde twee of drie generaties terug. Onze grootouders of overgrootouders waren hier slachtoffer van of deden eraan mee. Zo dichtbij is het,” voegde hij toe. “Deze keer maken ze gebruik van moleculaire biologie. En de mensen die erin meegaan, zullen waarschijnlijk zeggen dat ze slechts bevelen opvolgden. Dat hebben we eerder gehoord.”

Yeadon zei dat de gewone man op straat geen idee heeft waar hij over praat. “Ze willen niet geloven dat de overheid tegen hen liegt, ze willen niet geloven dat de overheid ooit iets zou doen om hen schade toe te brengen, maar toch is dat precies wat zij doet.”

Apen die uit mouwen willen komen maar bedreigd worden.

Verpleegster betrokken bij vaccinatieprogramma spreekt zich uit: ‘Dit is genocide’

in Buitenland 16 april 2021 14:00 0

Een klokkenluider en verpleegster die al 23 jaar voor het Britse gezondheidsinstituut NHS werkt, deed woensdag bij UK Column News een boekje open over het vaccinatieprogramma tegen corona. De verpleegkundige is rechtstreeks betrokken bij dit programma. Ze is verantwoordelijk voor de documenten die zorgmedewerkers nodig hebben om de vaccins te kunnen toedienen.

Ze kwam al vrij snel tot de ontdekking dat het vaccinonderzoek van Pfizer vol fouten zat. Er werden bovendien vrijwel geen veiligheidsdata over de coronavaccins naar buiten gebracht. De beweringen van de farmaceuten over de effectiviteit van de vaccins zijn misleidend, aldus de klokkenluider, die zei dat in het Pfizer-vaccin onder andere antivries zit.

Waar is het vaccinatieprogramma van de overheid werkelijk voor bedoeld? Het zijn in ieder geval geen vaccins, stelde de vrouw. Waarom grijpt niemand in? “Iedereen doet wat hem of haar wordt opgedragen en er zijn maar weinig mensen die vragen stellen. Mensen die ingeënt worden, krijgen niet te horen dat ze deelnemen aan een lopend klinisch onderzoek.”

Genocide

Zodra de verpleegster zich begon uit te spreken tegen de vaccins, werd ze weggezet als antivaxxer en complotgekkie. Ze werd geridiculiseerd en uitgelachen. Ook kreeg ze te horen dat ze ‘moest oppassen’.

De hoge piefen binnen de NHS weten volgens haar maar al te goed wat de risico’s zijn. Toen ze haar manager vroeg waarom ze het niet erg vinden om deel te nemen aan genocide, kreeg ze te horen ‘dat we ons werk moeten doen en onze mond moeten houden’.

Ze sprak veel verpleegkundigen die doorhebben dat er iets niet in de haak is, maar die nergens kunnen aankloppen. Ze worden niet gehoord. Er zijn ook zorgmedewerkers die weten wat er speelt, maar die zich niet in de discussie willen mengen. Zij melden zich veelal ziek.

Ik haat mijn baan. Ik schaam me om verpleegster te zijn

Sommigen zeggen dat deze mensen medeplichtig zijn aan de gruweldaden en zich zouden moeten uitspreken. “Zij hebben geen sympathie voor ons als we gedaagd worden in een soort Neurenbergproces. Ik heb een hypotheek, twee jonge kinderen en allemaal rekeningen die ik moet betalen. Mijn partner is vorig jaar overcompleet verklaard. Ik kan me niet uitspreken. Ik zou nergens meer aan de bak komen.”

“Ik haat mijn baan. Ik schaam me om verpleegster te zijn. Ik ben medeplichtig.”

Als deze genocide ooit aan het licht komt, dan zou ik – als ik word aangeklaagd – geen seconde twijfelen om te getuigen tegen de mensen in machtsposities die het tij hadden kunnen keren, aldus de verpleegster.

Dit artikel heb ik gekopieerd van Nine4News. een nieuwsbron die gelukkig vaak als pop up op mijn scherm verschijnt. Ik moet zeggen dat er wat mij betreft niet genoeg van dit soort meldingen kunnen komen. Hoe eerder de wereld begrijpt dat er een levensgevaarlijke aanval op de mensheid wordt uitgerold met behulp van zogenaamde vaccins die eigenlijk geen vaccin zijn en die ook in de meeste gevallen niet werken, maar die om buitengewoon misdadige redenen op veel plaatsen van de wereld toch, gehoorzamend aan de nieuwe wereldorde worden toegediend. Hoe eerder de misdadigers ontmaskerd zijn, hoe eerder deze dodelijke aanval op de mensheid gestopt kan worden en hoe eerder de schuldigen gestraft kunnen worden.

Een mens, de genetich gemanipuleerde aap is expres incompleet afgeleverd

Voor ik nu vergeet het te noteren, vlak na het wakker worden drong ineens tot me door hoe het nu toch zit met de longevity van onze makers en waarom dat mogelijk bij ons is blijven liggen. Een paar verschillende gedachten speelden door elkaar.

In dat boek over het DNA van de goden las ik wat ik al op meerdere plaatsen gelezen had, namelijk dat de Anunnaki vaak moeilijke karakters hadden, niet allemaal natuurlijk, maar jaloezie en een kort lontje kwamen toch vrij vaak voor. Zo meldde deze auteur dat de verdrijving uit Eden, wat in feite de plek was waar het laboratorium zich bevond en waar ook Anunnaki vrouwen zelf als draagmoeder hadden gediend om de eerst homo sapiens te baren, ook Anunnaki mannen rondliepen. De vrouw die in de Bijbelverhalen Eva wordt genoemd moet er aantrekkelijk uit hebben gezien. Ze was de eerste die gelukt was. Daarna schijnen ze een vermeerderingsprogramma begonnen te zijn door middel van klonen. Nu weten wij dat klonen van volwassen exemplaren een probleem oplevert met de levensduur, omdat bij volwassen exemplaren het celdelingsproces al behoorlijk vaak heeft plaatsgevonden via de gewone mitose, waarbij altijd telomeren verdwijnen. Zo hoorde ik tijdens een lezing op YouTube van Chuck Missler (de moeite waard om even op YouTube op te zoeken) over transhumanisme dat het sterke vermoeden bestaat dat veruit de meeste lichamelijke klachten en aandoeningen het gevolg zijn van het korter worden en tenslotte verdwijnen van de telomeren die weliswaar geen erfelijke eigenschappen van ons dragen, maar die absoluut onmisbaar zijn bij de deling en vernieuwing van onze lichaamscellen. Ik vergelijk het ter vereenvoudiging vaak met een bedrijf waarin steeds meer niet automatiseerbaar werk door steeds minder werknemers moet worden gedaan. Dat kan niet anders dan op den duur stuklopen.

Maar goed even terug naar het vorige onderwerp, die verdrijving van die twee geslaagde gekweekte mensen uit het laboratorium. Dat van die slang en die appel vond ik altijd al een vreemd verhaal. Maar ik las nu de theorie dat een afgunstige Anunnaki man Adam en Eva betrapte op seksuele handelingen. En als je dan in het oude testament leest dat de Joden werd voorgehouden dat hun God een God der wrake was en een afgunstig God die het vereren van andere goden verbood en strafte, ja, dan denk ik dat er qua gemoedsbewegingen sedert onze schepping – die overigens geen schepping maar een genetische aanpassing was – toch in de menselijke gemoedsstormen verdraaid weinig veranderd is.

Ik vermoed – ik was er natuurlijk niet bij – dat het hele experiment dat uiteindelijk was opgezet om werkslaven (lulu’s noemden ze die) te maken die slim genoeg waren om op een intelligente manier de heren Anunnaki te dienen – flink uit de hand is gelopen. Zo las ik ooit, ik weet niet meer waar, in een ander verhaal dat de Atlantis mensen zelf ook leuk aan het spelen waren met de combinatie mensen met dieren kruisen. Bij de beschrijving van die biologische mengvormen had men het daar over de dingen.

Een heel klein beetje weten we bijvoorbeeld uit het kruisen van paarden met ezels om sterke, gewillige, doch meestal onvruchtbare lastdieren te fokken, muilezels en muildieren. Dat zou de reden geweest kunnen zijn waarom er zoveel tijd mee gemoeid is geweest. Bronnen uit de Soemerische kleitabletten vermelden dat de Anunnaki rond driehonderdduizend jaar geleden op de Aarde landden. In een eerder blog heb ik al geschreven dat ze goud nodig hadden om de atmosfeer van hun eigen planeet te repareren. Voor een leek is dat een raar en wellicht ongeloofwaardig verhaal, maar het wordt misschien iets geloofwaardiger als ik vertel dat hier op Aarde met enig succes pogingen zijn gedaan met gebruikmaking van Aluminium om de gaten in de ozonlaag te dichten. Het gebruik van het edele metaal Goud zal ongetwijfeld een effect kunnen hebben goud is in elk geval, net als zilver, een heel goede stroomgeleider.

Hoe dit ook zij, volgens de Soemerische bronnen hebben de Anunnaki hier vele eeuwen zelf goud gedolven. Het werd echter lastiger toen hun eigen mijnwerkers in opstand kwamen en het vermoeiende en zware werk niet meer wilden doen. Pas toen werd besloten om te proberen van de aanwezige mensachtige apen door manipulatie van de erfelijke eigenschappen bruikbare werkers te maken. Ze konden dat doen, omdat bleek dat hun eigen DNA sterke gelijkenis vertoonde met dat van die mensapen. Dat laatste rechtvaardigt ook het vermoeden dat DNA mogelijk universeel is en dat de gedraaide dubbele helix overal in het universum unieke lokale combinaties vertoont, maar dat het principe het unieke kenmerk van leven is.

Ik praat vaak over dit onderwerp en dan zie ik heel vaak ongelovige blikken van mensen die mij een fantast en een dromer noemen. Nou dat ben ik ook en eerlijk gezegd ben ik daar nog trots op ook, omdat out of the box denken zo ongeveer de enige weg is om onbegrepen en onbegrijpelijke dingen begrijpelijk te maken. Daarnaast wil ik er echter op wijzen dat heel veel van onze voedingsmiddelen tegenwoordig door middel van gen-manipulatie verbeterd of in elk geval veranderd zijn waardoor er minder bestrijdingsmiddelen gebruikt hoeven te worden of waardoor opbrengsten van gewassen groter zijn. Nee, inderdaad dat zijn in het licht van onze gezondheid lang niet altijd verbeteringen, maar op onze wereld geld nu eenmaal dat als winst en welzijn ruzie hebben dat dan winst bijna altijd wint. Waar het me in dit verhaal echter om gaat is dat het kan. Het is dan ook zeer voor de hand liggend dat onze soortverbeteraars, de Anunnaki, er na heel veel mislukte pogingen in geslaagd zijn om door spelen met hun eigen genen en die van de mensachtigen die hier rond liepen in de allereerste plaats bruikbare slaven te maken. Stel je voor, Anunnaki vrouwen dienden als draagmoeder, want als ze die mensachtige apenvrouwen dat lieten doen kregen ze geen greintje van de benodigde intelligentie en spraakontwikkeling in de nieuwgeborenen. Blijkbaar is de baarmoeder waarbinnen je lichaam tot stand komt en het bloed dat je gedurende die negen maanden voedt van essentieel belang. Anunnaki vrouwen hebben zich daarvoor dus opgeofferd. De kinderen die ze baarden waren eerst onvruchtbaar en hadden dus ook helemaal niets met seks, want dat had geen functie. Maar ja, je weet hoe wetenschappers zijn. Ze doen vaak dingen omdat het kan en niet omdat het moet.

Een aardig voorbeeld daarvan vind ik nog steeds in een lezing die ik me herinner van Dave Blank, een Nederlandse wetenschapper die een heel belangrijke rol speelde en waarschijnlijk nog steeds speelt bij de ontwikkeling van nanotechnologie. Op een bepaald moment liet hij zien dat de experimenten die zij deden het vaak mogelijk maakte dat atomen van elementen die volgens de bekende scheikundige wetten die voortvloeien uit de eigenschappen bekend uit het periodiek systeem der elementen van Mendelejev en die volgens die wetten nooit met elkaar een verbinding kunnen aangaan, dat met Nano techniek toch konden. Ik vroeg hem toen hoe dat dan wel mogelijk was. Dave Blank glimlachte toen en zei: ‘je moet het gewoon proberen, dan lukt het vaak.’ Voor mij toen een verbazingwekkend eyeopener.

Waarom vertel ik dit nu? Eigenlijk alleen maar om te illustreren dat wetenschappers in feite altijd al proberend, spelend zou je bijna kunnen zeggen, bezig zijn om te zien of er niet meer kan dat dat men tot dat moment weet en kent. Een wetenschappelijk onderzoeker kan dus best zeggen en denken: ‘ik weet wat er kan op het gebied waarmee ik bezig ben.’ Hij kan echter nooit zeggen: ‘Ik weet wat niet kan.’ Want wat vandaag niet kan, daarvoor vinden we misschien morgen een mogelijkheid waardoor het wel kan.

Tenslotte: twee dingen zou ik graag zien ontwikkeld worden door BigFarma, maar daar zullen ze niet snel aan beginnen omdat het juist die twee dingen zijn die hen grote verliezen zouden gaan opleveren. Voor de mensen die denken dat BigFarma er is om ons gezondheid te brengen moet dit laatste stukje van dit blog een teleurstelling worden. En helaas zijn het juist onderwerpen die bij uitstek op hun terrein liggen namelijk pijn en een gezond lang leven.

Eerst dan maar over pijn. Massa’s middelen tegen pijn zijn er op de markt: van eenvoudige aspirine tot heel specifieke en zeer gecompliceerde middelen. Al die middelen werken in meerdere of helaas soms mindere mate pijnstillend, maar bijna nooit helemaal. Wel hebben ze allemaal bijwerkingen die goeddeels vaak een belemmering vormen voor het gebruik. Lang geleden schreef ik al eens over een stof die in geringe mate in ons speeksel voorkomt. De stof werd gevonden door onderzoekers op een van de Parijse universiteiten en kreeg de naam opiorfine. Het is een van onze eigen endorfines (lichaamseigen stofjes die onder meer pijn kunnen stillen) Het vrouwenlichaam maakt een dergelijke stof vrij tijdens de bevalling, anders zou geen enkele vrouw ooit meer dan één kind krijgen. Die stof, opiorfine heeft een pijnstillende werking die ongeveer zes maal zo sterk is als van morfine en omdat het een lichaamseigen stof is zijn er bij het gebruik geen bijwerkingen. Je zou kunnen zeggen dat de natuur dat mooi gemaakt heeft, maar dat is voor BigFarma ook meteen het probleem. Omdat het een natuurlijke stof is kan er geen patent op worden verkregen en kunnen er dus geen superhoge prijzen voor worden gevraagd. Met andere woorden, er is niets aan te verdienen dus verzet BigFarma geen stap om het te maken. Wel hebben ze geprobeerd het een klein beetje te veranderen om toch maar dat verlangde patent te kunnen claimen. Alle pogingen tot nu toe zijn echter mislukt, omdat elke verandering de stof onwerkzaam of gevaarlijk maakte. Of er nu miljoenen mensen met chronische pijn goedkoop door geholpen zouden kunnen worden is voor BigFarma een reden om te roepen dat er genoeg pijnstillers zijn waaraan ze meer dan genoeg verdienen.

Dan is er als tweede dat verhaal van Chuck Missler, wat ik in het begin van dit stuk noemde. De zoektocht naar middelen of methoden waardoor onze telomeren aan de uiteinden van onze chromosomen op lengte zouden blijven. Moet heel belangrijk zijn, want Missler stelde zelfs dat nagenoeg alle ziekte en narigheid van het lichaam dan tot het verleden zou behoren, nou ja, behalve die door trauma zijn veroorzaakt: ongelukken, vechtpartijen en dat soort dingen maar die hebben we zelf in de hand.

Als BigFarma dat zou vinden kunnen ze hun hele geldverslindende industrie sluiten en overgaan op enkele snoepwinkeltjes voor noodgevallen.

Soms denk ik wel eens dat ze zowel die pijnstiller als die methode voor het op lengte houden van de telomeren al lang hebben, maar stiekem verborgen houden omdat bekendmaking hun faillissement zou betekenen. Wat denk jij?

Vreugde

Ik geef het toe. Ik ben te lang om dit woord heen blijven lopen. Met mijn in zuivere gal gedoopte pen heb ik in de afgelopen periode veel geschreven dat ik zonder twijfel de moeite waard vond om op te schrijven en waarin ik geprobeerd heb om dingen aan mijn kleine lezersgezelschap duidelijk te maken. En dat het gezelschap klein is bedoel ik zeker niet denigrerend, want er waren dagen dat mijn lezerspubliek het getal van driehonderd overschreed. Niet elke dag hoor, want ik moet van tijd tot tijd genoegen nemen met de vaststelling dat ik deze keer blijkbaar er niet in ben geslaagd honderd geïnteresseerden te boeien. Nou ja, denk ik dan, je moet ook maar tijd hebben om telkens weer mijn column te lezen.

Vandaag werd ik wakker uit een vage droom. Ik weet niet of je dat gevoel kent: je wordt wakker met een soort gevoel dat je net bent weggegaan van een plek waar het wel goed was. Waarom? Tja, dat weet je niet meer, dat is alweer uit je hoofd vervlogen. Zo gaat dat nu eenmaal vaak met dromen. Vandaag had ik dan weer eens dat gevoel. Ik was net gaan zitten en draaide me op de rand van mijn bed en ik dacht “vreugde”. Dat is daarom ook het woord dat boven dit stukje staat. Vreugde is in het achter ons liggende jaar veel te weinig aan de orde geweest, ook bij mij.

Vaak krijg ik via de messenger van Facebook berichtjes van mijn dochter Annemiek die vanwege haar gezondheid en nog veel meer moeilijke en verdrietige dingen een leven heeft vergeleken waarbij het mijne paradijselijk is. Toch eindigen veel van haar boodschapjes met de opmerking: “geniet waar je kan”. En nadat ik die boodschap dan weer tot me door heb laten dringen denk ik – over mijn schouder terug kijkend naar al mijn scherpe en o zo doordachte commentaren – Jij bent toch ergens beter in dan ik Annemiek, want ik ben in het afgelopen jaar het gevoel van genieten wel voor een flink deel kwijtgeraakt.

Vreugde is een stemming en heel eerlijk gezegd komt er in de dagelijkse communicatie weinig bewust aan de orde dat over stemming gaat. Er wordt wel heel veel op stemming gestuurd, maatschappelijk gezien. In het afgelopen jaar hebben we heel goed kunnen ervaren wat stemming doet en dan natuurlijk voornamelijk angst en bezorgdheid. Ik durf best de bewering aan dat wat er gebeurd is en nog steeds gebeurt een zeer zware wissel trekt op ons welbevinden, zelfs als het ons in de persoonlijke sfeer en in materiële zin nog niet zo hard treft. Oude en overbekende spreekwoorden maken dit des te duidelijker. Bedenk maar: “Gedeelde smart is halve smart”. Misschien een troostrijke gedachte, maar halve smart is nog altijd smart. Maar dan dat andere spreekwoord: “Gedeelde vreugde is dubbele vreugde”.

Ja, kijk er maar eens goed naar. Dat met die smart, dat blijft toch behelpen, maar dat met die gedeelde vreugde dat ziet er toch een heel stuk beter uit.

Kijk even aan, nu ben ik er weer. Wat moet je nu doen om vreugde te delen? Contacten vermijden? Absoluut niet. Afstand houden dan? In tegendeel. Geen feesten samen vieren dan misschien? Ja zeg, ben je nou helemaal gek geworden…

Ik beweer op mijn eigen gezag en ervaring: angst maakt je zwak. Ergo, mensen die je bang maken zijn er verantwoordelijk voor dat jij zwak wordt. Zij kunnen vinden wat ze willen, maar ze hebben het niet goed met jou voor. Je kunt beter niet naar ze luisteren.

Maar mensen die je hoe dan ook blij maken, die maken je sterk en dat voelt een heel stuk beter.

O ja, ken je de uitdrukking: vrijheid blijheid!! Ook bekend toch?

Maar ik heb nooit gehoord van een uitdrukking: veiligheid blijheid. Jij wel?