Hugo

Toen ik hem voor het eerste zag als minister, met die rare fantasieschoenen, toen bekroop mij de gedachte al dat hij echt van de grond af duidelijk wilde maken dat hij anders was. Je ziet dat vaak bij onzekere mensen. Hugo is eigenlijk opgeleid als schoolmeester. Hij zou dus eigenlijk iets moeten doen aan de heel hard verminderende kwaliteit van het onderwijs in ons land. Daar heeft hij tenslotte voor doorgeleerd, om de ouderwetse uitdrukking maar eens te gebruiken. Zelf ken ik het onderwijs wel een beetje. In 1962 kwam ik met lagere akte plus hoofdakte van wat toen de kweekschool heette af als volledig bevoegd onderwijzer.

Voordat ik die opleiding volgde had ik eerst HBS.B gedaan, een opleiding die je kunt vergelijken met Gymnasium Bèta, maar dan zonder Grieks en Latijn, maar wel met Frans Duits en Engels, voor welke vreemde talen wij bij het eindexamen blijk moesten geven van het moeilijk te faken feit dat je er tenminste vijftig boeken in gelezen had. Ik had zes jaar over de school gedaan, in plaats van de officiële vijf jaar, want in mijn jeugd – en ik heb de indruk dat daarin nooit erg veel is veranderd – waren er al veel dingen die veel leuker waren dan braaf je huiswerk maken, lol maken met je vrienden en zo…ja, en natuurlijk, meisjes ook, toen de tijd en het geslacht daar rijp voor waren. Daar ging allemaal behoorlijk veel tijd en aandacht in zitten. Ik herinner me nog heel goed dat ik het laatste semester voor de zomervakantie en de overgang naar de volgende klas altijd wel gebruikte om de zes of zeven onvoldoendes van mijn paasrapport weg te werken. Twee vijfjes op mijn overgangsrapport dan was ik er wel weer. Een keer ging het mis. Vlak voor de repetitieweek voor de overgang naar de vierde klas kreeg ik griep. Mijn hoofd suisde en ik liep te zwaaien op mijn benen van de koorts. Ik had zelfs een onvoldoende voor Engels waarvoor ik zonder moeite altijd een acht had gehaald. Ik zie nog Dr. Blom, onze directeur en leraar fysica grijzen bij het uitreiken van onze rapporten. Hij keek me aan met een soort grijs van voldoening op zijn gezicht. ‘Zo, van Oosterum, eindelijk heb ik je te pakken’, zei hij. Tja, griep weet je, daar kon je een poosje aardig het precieze Noorden van kwijt zijn.

Later heb ik de B richting gekozen en kwam – geheel in mijn stijl met twee vijfjes op mijn eindlijst en een HBS.B diploma van school, wat echt geen kleinigheidje was. Tegenwoordig zie ik scholieren eindexamen doen in maximaal acht vakken. Bij ons waren dat er veertien.

Mijn onderwijsopleiding boeide me heel wat meer dan de middelbare school. Ik was vier jaar lang onderwijzer in wat toen de vijfde klas genoemd werd op de school waarop ik zelf als kind had gezeten. Een goede school en voor mij ook een goede leerschool want de directeur, die van een hoge kwaliteit hield, liet voorafgaand aan de drie rapporten zelf in alle klassen proefwerkjes maken in rekenen en taal die hij vervolgens op een heel opbouwende manier met elke leerkracht besprak en vergezeld liet gaan van een foutenanalyse waar je wat aan had.

Vier jaar later werd ik zelf hoofd van een school in Gouda, waar ik als betrekkelijke snotneus een respectvol bewind moest zien te voeren over een team onderwijzers die voor het merendeel veel ouder waren dan ik. Gelukkig kon ik met de oudste onderwijzer samen muziek maken. Dat schept een band. Later werd ik hoofd van een school in Uithoorn en nog later in Weesp. Bij die laatste plaats wil ik even stil staan, want ik had beloofd dat ik het over Hugo zou hebben, je weet wel die minister met die rare schoenen die eigenlijk ook gewoon schoolmeester is.

In Weesp hadden we wel eens een nieuwe leerkracht nodig als er eentje weg ging omdat hij of zij zich kon verbeteren of er gewoon mee ophield. Meestal was er genoeg belangstelling en nodigden we drie sollicitanten uit wier sollicitatiebrieven interessant genoeg leken om hen voor een gesprek en een proeflesje uit te nodigen.

Nu heb ik als hoofd der school in Weesp gewerkt tot eind 1988, maar toen was er al iets gebeurd in de onderwijzersopleiding dat ik niet echt kon waarderen. Ik kan mij herinneren dat wij eens een jonge onderwijzer vroegen om zich een half uurtje voor te bereiden, zodat hij daarna in een vierde klas een aardrijkskunde lesje kon geven. Natuurlijk weten we best dat zenuwen een rol spelen en dat een voorbereiding van een half uur ook niet tot fantastisch resultaten kan leiden. De bedoeling was natuurlijk om te zien of zo’n leerkracht in spe enig improvisatietalent had, want zonder dat ben je in elke school waar altijd wel enkele slimme kinderen in zo’n klasje zitten totaal verloren. Belangrijk was natuurlijk ook om te zien of er een soort natuurlijk overwicht was.

Op een keer vroeg ik een kandidaat om een aardrijkskundelesje te geven, maar de kandidaat zei tot mijn stomme verbijstering dat hij dat niet in zijn pakket had. Jeetje dacht ik, dat wordt dan zeker een klas die geen aardrijkskunde krijgt of een heleboel geschuif met leerkrachten waar – zeker toen – basisschool kinderen niet aan gewend zijn.

Ja, veel herinneringen komen in mij op als ik aan die tijd terugdenk, maar vooral omdat ik Hugo nu bezig zie en hem de ene bok na de andere zie schieten. Want weet je, dat hij uit pure onzekerheid nooit voor de klas is gaan staan, omdat natuurlijk gezag hem ten ene male ontbreekt is tot daar aan toe. Dat hij desondanks toch de onblusbare behoefte heeft om op een dientengevolge talentloze manier de baas te spelen is al een heel stuk bedenkelijker. Nog erger is echter dat hij blijkbaar geen biologie in zijn pakket had en dan toch de baas wil spelen op het ministerie van volksgezondheid. Ja, dat blijkt een dodelijke vergissing van de andere amateurs die dit kabinet in elkaar hebben geknutseld. Het hele beleid staat bol van ondoordachte beslissingen naar ik nu vermoed uit onwetende overmoed

Tja, als het niet in je pakket zit.

Brief aan de leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal

Deze brief ga ik versturen aan alle leden van de tweede kamer. Het is een heel werkje, maar gelukkig heb ik al die e-mail adressen.

Geacht Kamerlid,

Al eerder schreef ik u een korte oproep om het corona bedrog, dat niet slechts ons land, maar naar het schijnt de gehele westerse wereld in de greep houdt te beëindigen. Behoudens een enkele niets zeggende reactie heb ik niets vernomen in reactie op mijn schrijven. Dit keer zal ik deze brief dan ook niet slechts aan u doen toekomen, maar op zoveel plekken als ik bereiken kan publiceren.

Mijn dringende vraag aan u is of u zich niet elke dag de ogen uit uw hoofd schaamt over het feit dat geen van u laat merken dat u heel goed weet dat het hele corona bedrog rondom een tamelijk ongevaarlijk virus bedoeld is om een dictatoriale wereld regering te vestigen. (De heer Haga uitgezonderd, maar ik weet niet of dat bij het smerige spelletje hoort, want antwoord krijgt hij nimmer).

Weet u, alle maatregelen, inclusief de misdadige noodwet, waarvan enkele opzettelijk schurende puntjes er door het zogenaamde kamerprotest weer uit werden gehaald om het volk nog meer zand in de ogen te strooien, zijn alleen maar nadelig voor bijna iedereen in dit land, waarvan de inwoners u elk jaar een ton plus betalen om hun belangen te waarborgen en verdedigen.

Het is beschamend hoe aan het begin van deze zogenaamde pandemie u hebt toegestaan dat een minister onder valse voorwendselen een eenvoudige en goedkope combinatie van geneesmiddelen verbood waarvan inmiddels met grote zekerheid vaststaat dat juist deze combinatie toegepast aan begin van de aandoening binnen enkele dagen genezing brengt. Wereldwijd zijn de falsificaties van negatieve berichten met betrekking tot deze middelen intussen bekend. Door uw meelopen met een zeer dubieuze partijlijn zijn een paar duizend zieke oude mensen voortijdig gestorven op een manier die bij nader inzien het beste moord kan worden genoemd.

En waarom allemaal. Er is maar één reden heel duidelijk. De wereldelite gedreven door het grootkapitaal wil een herschikking van de wereldeconomie onder een uiteindelijk te vormen wereld regering. Het geweld tegen alle mensen dat nu is ontketend door met uw steun en goedvinden een volstrekt door niets gerechtvaardigde angst te zaaien mag blijkbaar zoveel dood en verderf zaaien als nodig is ter realisering van het doel. Schandelijk daarbij is ook dat niemand van u de luide aanprijzingen en het mogelijk straks dwingend opleggen van een uitermate dubieuze vaccinatie poogt een tijdig halt toe te roepen, ondanks het feit dat steeds meer medisch geschoolde stemmen op gaan die duidelijk maken dat veruit de meeste vaccinaties meer kwaad dan goed doen en dan blijf ik maar even weg van de dreigende geruchten dat juist deze vaccinatie bedoeld is om onze erfelijke eigenschappen te veranderen, geruchten die overigens door gerenommeerde wetenschappers worden ondersteund.

Als lid van de tweede kamer, ons wetgevend college, hebt u de eed of de belofte op de grondwet afgelegd. Wat u in de afgelopen maanden sedert de uitbraak van deze hoax hebt gedaan staat in flagrante tegenstelling tot die eed of belofte.

Legt u toch eens uit, wat is er gebeurd, hoe hebt u geleerd goed te praten dat u uw geweten het zwijgen hebt opgelegd, dat u niet al direct bij de eerste poging van Rutte c.s. het hele kabinet met de staart tussen de benen naar huis hebt gestuurd en hebt nageroepen dat het vermoorden van mensen voor een zogenaamd hoger doel prachtig past in fascistische propaganda kretologie, maar  niet in een gewetensvol wetgevend college zoals uw kamer behoort te zijn.

Laat mij deze brief maar niet te lang maken, want anders legt u hem toch maar verveeld terzijde.

Ik roep u echter op: Schaam u over wat u in het afgelopen jaar hebt laten passeren en keer terug op uw schreden, zodat wij, het volk van Nederland u weer als onze vertegenwoordigers kunnen zien en vertrouwen dat u handelt en spreekt in het belang van dit land en niet in het belang van allerlei nu nog verborgen grootmachten.

Peter P. van Oosterum Natuurgeneeskundig therapeut in ruste Schrijver en stemacteur.

Wat ik zou doen als…

Vroeger hadden we G.B.J. Hilterman, een journalist die ook meester in de rechten was en die altijd buitengewoon gestructureerde gedachten had over de samenhangen en de politieke machinaties in de wereld. Als ik mij goed herinner was hij elke zondag rond half twee via een van de twee toen   beschikbare Hilversumse zenders te horen. Het was een vertrouwd programma, De Toestand in de Wereld, door Meester G.B.J. Hilterman. Wij als nieuwsgierige luisteraars – iets anders dan de radio had je niet – luisterden altijd weer aandachtig naar zijn wekelijkse radiocolumn die hij steeds weer uitsprak zonder zich ooit te verspreken, zonder zelfs een kuchje of een hummetje. Indrukwekkend hoor, G.B.J. Als alleen die drie letters genoemd werden wist je al wat er komen ging en als het voorbij was dat had je het gevoel dat je weer begreep hoe de grote wereld in elkaar stak. Helaas zie of hoor ik tegenwoordig weinig mensen meer die de statuur en het inzicht hebben dat Hilterman in ons gevoel had. Uiteraard laat ik in het midden of hij altijd gelijk had, maar zijn gesproken columns waren altijd helder en overtuigend.

Vanmorgen, toen ik net wakker was vroeg ik me af wat Hilterman in deze tijd van de toestand in de wereld gezegd zou hebben, maar onmiddellijk draaiden mijn gedachten een andere kant op. Ik dacht: er gaan veel geruchten dat op dit moment de hele wereldeconomie op zijn kop wordt gezet. Tja, je moet maar durven en trouwens, wat bezielt je om zoiets te willen. Dat is niet een heel gemakkelijk te beantwoorden vraag, maar om het voor mezelf een beetje duidelijk te krijgen stelde ik de vraag: Wat zou ik doen als ik binnen vrij korte tijd de hele wereld onder een wereldregering zou willen brengen. Dus ik bedacht een plan.

Laat ik maar beginnen te stellen dat ik meen dat voor een zo grote opdracht je heel veel verstand nodig hebt, een grote denktank ook, maar geen geweten. Per slot van rekening laat de geschiedenis duidelijk zien dat gewetensvolle democratische processen alles vertragen. De oude marine uitdrukking, “een konvooi vaart zo snel als het langzaamste schip” maakt dat wel duidelijk. Als je moet wachten totdat je alle domoren en alle onverschilligen van je gelijk hebt overtuigd en eindelijk alle neuzen dezelfde kant op wijzen is de noodzaak om te beslissen vaak al achterhaald.

Om te beginnen zou ik zeker mijn doel heel duidelijk omschrijven op een manier die niet voor meerderlei uitleg vatbaar is. Dus: doel is een wereldregering waaraan de tot dan toe bestaande lokale regeringen onderworpen zijn. Die nationale regeringen kunnen en moeten zelfs blijven bestaan, maar slechts als uitvoerende organen die de voorschriften, wetten en decreten van de wereldregering uitvoeren. Vraag is echter hoe wij dat voor elkaar kunnen krijgen. Rekening houdend met de eigenzinnigheid van nagenoeg alle politieke leiders op de wereld gaat dat jarenlang strijd en storende obstructie geven. Dat moeten we zoveel mogelijk vermijden.

Zou ik zo dom zijn om bijvoorbeeld vanuit een elite forum, uitsluitend bestaande uit mensen die de top van alle relevante wetenschappen betekenen, een boodschap aan alle regeringen te sturen waarin ik het plan om snel tot een wereldregering te komen uitleg en wel zo dat alle mensen er kennis van kunnen nemen, zou dit het einde van mijn plan zijn. Alle mensen, met name die mensen die eigenlijk helemaal het belang niet kunnen beseffen omdat ze vast zitten in hun eigen kleine belangetjes, die zouden als zand tussen de raderen werken, omdat het verzet al groot zou zijn voordat we zelfs maar begonnen zijn met de uitvoering. Het moet dus anders.

Zoeven schreef ik al dat het hebben van een geweten niet nuttig is bij het uitvoeren van een dergelijk plan. Zonder hinder van een geweten als het gaat om de mogelijke schade, pijn of ziekte bij de wereldbevolking – die overigens veel te talrijk is – is angst de snelste manier om ons doel te bereiken. Angst is veruit de meest geschikte emotie om het overgrote merendeel van de mensen onder controle te krijgen. Een heel kostbare – en daarom te vermijden manier is een brute aanval door een bezettingsleger. Deze methode is zeker niet uitvoerbaar voor wereldwijde implementatie. Beter is gebruik te maken van een onzichtbare vijand door middel van een pandemie. In onze speciale laboratoria worden voldoende strijdvirussen ontwikkeld. Weliswaar is dat voor het oog van de simpele mensheid verboden, maar wijzelf zijn niet simpel.

Om een degelijke lang aanhoudende angstgolf over de wereld te sturen is het verstandig eerst wat te oefenen. Zo kunnen we een via aanraking en via de uitwerpselen te verspreiden virus gebruiken in gebieden waar de hygiëne sterk achterblijft. Ik denk aan West Afrika waar we met het Ebola virus kunnen experimenteren. Voorts kunnen we wereldwijd een volgend experiment opzetten met een SARS virus. Het beste is het om de uitbraak vanuit China te laten plaatsvinden vanwege de bijzondere gewoonten van de Chinezen om met voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong om te gaan, waardoor de natuurlijk herkomst van een dergelijk virus geloofwaardig is. Daarna is het verstandig enkele jaren te wachten.

Vervolgens kunnen we dan met een soortgelijke virusuitbraak een wereldwijde pandemie uitroepen, waarbij we de ernst van de gevolgen van een besmetting aanvankelijk sterk overdrijven. De World Health Organisation heeft nu nog een betrouwbare naam in alle landen. Als daar een pandemie fase zes wordt uitgeroepen zullen alle aangesloten landen gedwongen zijn zware noodmaatregelen af te kondigen. Natuurlijk zijn enkele betrouwbare regeringsleden en medische deskundigen en adviseurs in alle landen tevoren ingelicht over het plan. Zij hebben daarmee ingestemd en zijn ook betrokken bij de uitvoering. Zij zorgen er ook voor dat eventueel aanwezige slimme artsen die met eenvoudige bestaande geneesmiddelen de pandemie kunnen bestrijden direct aan het begin de pas wordt afgesneden waarbij hun werkwijze als gevaarlijk en verdacht bekend komt te staan.

Mooie bijkomstigheid die wij natuurlijk al jaren voorbereid hebben is het vertrouwen van praktisch alle mensen in vaccins. Hoewel we weten dat de meeste vaccins meer kwaad dan goed doen, kan een angstige bevolking er gemakkelijk toe gebracht worden een vaccinatie te accepteren als door ons aangegeven enige oplossing om de pandemie te beëindigen. Dit vaccin zal echter een manipulatief vaccin zijn, waarin technieken worden toegepast die de bevolking niet alleen gemakkelijker controleerbaar maken, maar waardoor de zwakkeren er door genetische manipulatie eerder tussenuit zullen vallen. Op deze manier bereiken we de volgende doelen:

  1. De allerzwaksten zullen binnen vrij korte tijd overlijden, terwijl hun dood toch natuurlijk lijkt, bijvoorbeeld als gevolg van doorstane angsten of economische malaise. Ook zullen de gevolgen van de opschorting van de normale medische zorg een zware tol eisen.
  2. Door toevoegingen aan het vaccin zullen gevaccineerden en niet gevaccineerden gemakkelijk herkenbaar zijn, waardoor niet gevaccineerden in afzondering geplaatst kunnen worden.
  3. Door de sterksten over te houden kunnen de inspanningen alsmede de kosten voor medische zorg aanzienlijk omlaag.
  4. De natuurlijke pijnstiller opiorfine zullen wij op ruime schaal in productie nemen en tegen zeer lage kosten overal beschikbaar maken. De reden hiervoor is dat pijntjes en aandoeningen die pijn veroorzaken de arbeidsproductiviteit zeer nadelig beïnvloeden. Het is beter als werkers moeiteloos over hun grenzen gaan. Bovendien is een goedkoop middel tegen praktisch elke pijn dat ook geen bijwerkingen heeft in het oog van de simpele mens een godsgeschenk, waarmee de waardering voor ons werk zal stijgen.

Welnu, zo zou ik het samen met de hoge elite doen als ik een gewetenloze heerser zou zijn. Ik moet echter wel zeggen dat ik daar niet geschikt voor ben. Het leven hier op Aarde en de mensen zijn me heel dierbaar. Mensen opofferen voor een zogenaamd hoger doel past eigenlijk alleen bij mensen die vinden dat zijzelf belangrijker zijn dan alle andere mensen die niet tot hun kringetje behoren. Voor het bovenbeschreven plan ben ik te gevoelig, te gewetensvol…of misschien wel te soft en te sukkelig.

Bericht van mijn vriend Mees van Deth.

Duitse regering bevestigt statelijke Corona-fraude: PCR-tests kunnen geen infectie opsporen: HUGOOTJE: GAME OVER Het Federaal Ministerie van Volksgezondheid in Berlijn heeft nu officieel een zogenaamde samenzweringstheorie bevestigd. Volgens de zeer officiële verklaring van de autoriteit kan een Corona-infectie niet worden opgespoord met een PCR-test. Het is nauwelijks te geloven, maar de Corona-fraude van de staat is eindelijk aan het licht gekomen. Het Ministerie van Volksgezondheid heeft bevestigd dat de PCR-tests eigenlijk niet in staat zijn om een infectie in de zin van de wet op infectiebescherming op te sporen. Dat blijkt uit het antwoord op een vraag van een niet tot een bestaande parlementaire fractie behorend parlementslid, Marcel Luthe. De autoriteit verklaarde dat het zich in het kader van de wet om een “reproductieve agentia (virus, bacterie, schimmel, parasiet) of een ander biologisch overdraagbare agentia dat een infectie of een overdraagbare ziekte bij de mens kan veroorzaken” moet handelen om als een “ziekteverwekker” te worden beschouwd. Op de vraag van het parlementslid of “een zogeheten PCR-test in staat is om een onderscheid te maken tussen een ‘reproductieve’ en een ‘niet-reproductieve’ virus”, antwoordde de regeringsadministratie met een “nee”. PCR-tests zijn puur bedrog Hiermee geeft de autoriteit officieel aan dat er in Duitsland op grote schaal wordt gefraudeerd. Ondanks deze kennis gebruikt de Duitse regering de resultaten van de PCR-tests om de vrijheden van de burgers te beperken en andere willekeurige maatregelen te nemen om zogenaamd tegen infectie te beschermen. Dit is pure dictatuur en schendt met voorbedachten rade de rechtsstaat, schrijft auteur Günther Strauß op Anonymousnews. De afgevaardigde Marcel Luthe is ook geschokt door deze schandalige handeling. Hij zegt tegen de Berliner Zeitung: Het is nu dringend tijd om weer rationeel en in overeenstemming met de rechtsstaat te handelen. Als zelfs de regering moet toegeven dat de dagelijks gerapporteerde testcijfers niet duiden op een infectie in de zin van de wet, ontbreekt ook de basis in de verordeningen. Want niemand kan op dit moment zeggen of en hoeveel infecties er daadwerkelijk aanwezig zijn. De tests kosten immense resources, zijn een miljardenbusiness voor de fabrikanten, maar zijn nutteloos voor de bestrijding van infecties. Bron : frontnieuws

Lijkt me belangrijk genoeg om snel aan mijn lezers door te geven.

Gezien door Mees van Deth om 12:02 Mees van Deth

  •  

Wat ik vroeger dacht en met hoeveel twijfel ik daar nu naar kijk

Ik herinner me nog het moment dat George Bush junior het in de verkiezingen aflegde tegen Barack Obama. Een gevoel van hoop vervulde mij. De beschaving brak door aan de overkant van de oceaan. Amerika had eindelijk een zwarte democratische president. Dat de man relatief weinig voor elkaar kreeg tijdens de acht jaren die zijn presidentschap duurde kwam natuurlijk omdat die vervelende racistische republikeinen, die nog altijd de meerderheid in de senaat hadden, hem geen successen gunden. Ik vond Barack Obama een beschaafde heer met een enorme uitstraling en een geweldig redenaarstalent. Waarschijnlijk kon hij erg goed teksten uit zijn hoofd leren, want in Amerika ligt elk woord op een goudschaaltje, wat het voor scherpzinnige geesten die meester zijn in het debiteren van slimme oneliners de ideale plaats maakt om invloed te verwerven.

Ik zag hoe de sympathieke Obama, die volgens mij alleen maar werd gehinderd uit puur racistische overwegingen, het tenslotte moest afleggen tegen de voortdurend bewijsbaar liegende en bluffende Donald Trump. Ieder fatsoenlijk mens in mijn omgeving meende ook dat de hackende Russische Trollen Trump aan de vast en zeker gestolen overwinning hadden geholpen.

Met veel heisa en beschuldigingen aan het adres van de democraten is er nu een nog steeds heftig betwist einde aan de Trump regering gekomen en komt het tamelijk oude heertje Biden, die eigenlijk nog nooit erg veel van betekenis gezegd of gedaan heeft de overwinning van de Amerikaanse presidentsverkiezingen opeisen. En nu sta ik voor een enorm dilemma.

Sedert de tijd dat ik als kind Harriet Beecher Stowe’s De Hut van Oom Tom had gelezen, voelde ik een geweldige afkeer van de Amerikaanse republikeinen die natuurlijk – volgens mij dan – uit de zuidelijke staten kwamen en die slavernij de gewoonste zaak van de wereld vonden. Slecht volk dacht ik, want in zwarte-wit denken zijn wij natuurlijk bijna allemaal opgevoed, zodat er verbazend weinig ruimte overblijft voor het besef dat er tussen andersdenkenden eigenlijk best verdomd goede mensen kunnen zitten.

Wat brengt mij dan nu toch in dubio als het gaat om dit werkelijk onwaarschijnlijk nietige Amerikaanse presidentje? Eigenlijk maar één statement van de man en zijn verschijning die voor het grootste deel plaats vindt met een zwart masker voor zijn gezicht. Nou niks bijzonders zul je zeggen, als je mijn opinie over de werkelijk smerige gewoonte kent over het voortdurend dragen van gezichtsmaskers.

Ik hoorde namelijk toekomstig president Jo Biden vol overtuiging roepen dat hij uitgebreide lockdowns zou uitroepen om de verschrikkelijke Covid-19 pandemie een halt toe te roepen.

Dat ik Covid-19 het grootste bedrog ooit vind heb ik volgens mij vaak genoeg geschreven. En dat ik de maatregelen om deze zogenaamde pandemie te beteugelen zie als een poging van de wereldelite om alle mensen die niet bij hun clubje horen door middel van volstrekt af te wijzen levensgevaarlijke vaccinaties te veranderen in bruikbare werkmieren, en intussen ons aantal terug te brengen tot minder dan de helft. Dat is wat ik op ons af zie komen. Als die elite namelijk zijn zin krijgt zal er van de creatieve vrije ontwikkeling van de aardmens niets anders meer terecht komen dan een verachtelijk aftreksel van wat nu in potentie nog mogelijk is.

Ja, ik weet het wel, gemakkelijk gaat het allemaal niet, maar als we er in slagen om het die verachtelijk elite hufters onmogelijk te maken ons steeds weer voor hun profeitelijke oorlogen te laten voeren dan… nou ja, dan moet je eens kijken waartoe wij in staat zijn.

Tja dacht ik: weer volgens het oude recept een onbeduidend visieloos mannetje. Een Amerikaanse president die meeloopt met wat hem door de elite wordt opgedragen, namelijk het verder slopen en uithollen van de wereldeconomie, zodat alles binnen de kortste keren klaarligt voor goedkope overname wegen faillissement.

Nou ja, ik hoop dat je nu mijn twijfel snapt over dingen waarover ik vroeger in mijn zwart-wit periode stellig overtuigd was.

Ongeluk

Ik moet eerlijk toegeven dat het wel even schrikken was. Hoewel het allemaal veel te snel ging om bang te worden merkte ik achteraf, toen een paar vriendelijke mannen mij aan de goede kant van de weg naar een veilig plekje hadden geduwd wel dat mijn handen nogal trilden Ik merkte dat toen een vriendelijke politieagente vanachter een mondkapje vroeg naar mijn rijbewijs. Het kostte me bijna een minuut om het roze kaartje uit mijn portemonnee te frunniken. Ja, ik was toch wel een beetje geschrokken. Tot mijn eigen stomme verbazing had ik me niet bezeerd. Je moet maar geluk hebben, dacht ik.

Ik ging een bezoekje afleggen in Hilversum. Vroeger kon je, waar ik naar toe moest, komen via de Oostereng weg. Vlak na de overweg moest ik dan rechtsaf… Die weg is voorlopig niet toegankelijk omdat men het blijkbaar nodig vindt om ook daar de overweg te vervangen door een tunnel. Dat kan wel een poosje duren. Tegenwoordig moet je dan via Hilversum Noord naar binnen. Dat was ik ook van plan. Ik nam vanaf de A27 de afslag richting Amsterdam, om bij Laren de weg weer te verlaten.

Op de invoegstrook naar de A1 rijdend reed ik naast een vrachtwagen. Tot dat moment niets aan de hand. Mijn rijstrook hoefde ik niet te verlaten, want de afslag naar Laren zou weldra komen. Tot mijn stomme verbazing zag ik echter de vrachtwagen naast mij naar rechts neigen en ik dacht: gewoon doorrijden hij hoeft helemaal niet naar rechts. Toen ik echter dacht hem gepasseerd te zijn bleek hij toch naar rechts gestuurd te hebben. Ik voelde een hevige klap tegen de achterzijde van mijn oude Nissan en begon over de weg te tollen. In een soort pirouette over de weg belande ik met de neus van de auto in de tegengestelde richting met een flinke klap tegen de vangrail. Jeetje, wat nu, dacht ik. Dit heb ik nog nooit eerder meegemaakt. Ja, met een andere auto had ik ooit ook wel eens een behoorlijke schade met een klap van links meegemaakt waarbij mij auto ook een halve slag gedraaid was. Maar vandaag draaide ik echter – gelukkig achter die vrachtwagen – zomaar anderhalve slag. Nou ja, politie erbij, ambulance mensen erbij.

Een heel vriendelijke chauffeur van een bestelwagen was vlakbij gestopt en hielp door met nog een vrijwilliger de auto op een veilige plek aan de rechterkant te zetten. Waarom weet ik niet, maar ik kon ineens niet starten. De man van de wegsleep dienst die mijn auto op de vrachtwagen reed startte echter gewoon en reed mijn beschadigde auto op de schuine bak.

Gelukkig kon ik meerijden naar het sleepbedrijf waar we met de geschrokken oude Poolse vrachtwagenchauffeur de schadepapieren invulden. Mijn trouwe Nissan Primera staat nu zwaar gehavend bij het autoschadebedrijf. Ik vrees total-loss, want het is een oud beestje uit 2006, maar hij reed nog zo lekker.

De ambulance mensen zeiden dat ik goed op moest letten en vooral waarschuwen als er ergens pijn zou zijn. Ik heb tijdens de hele pirouette en de klap tegen de vangrail eigenlijk niets gevoeld dat mij de indruk gaf dat ik een zware dreun kreeg.

Geluk had ik vandaag weet je, stom geluk, want als je met de neus van de auto de verkeerde kant op tegen de vangrail staat en een grote vrachtwagen kan zo snel niet meer remmen, tja, dan had ik hier nu niet dit verslagje kunnen schrijven. Misschien wel nooit meer. Vandaag heb ik dus toch een reden om dwars door het corona gezeur heen toch een beetje blij te zijn. Ik mag nog even door.

Ik schaam mij

Als je dit gelezen hebt zul je misschien denken dat ik me daarvoor toch niet hoef te schamen, maar dat doe ik wel. Ik zit hier met dat rottige gevoel in mijn lijf dat ik me het anders had voorgenomen en dat ik toch maar heb toegegeven. Waar het over gaat? Mondkapje.

Vanmiddag moest ik even naar het ziekenhuis in Blaricum om een beetje bloed te laten afnemen. Met zo’n gebeurtenis ben ik tegenwoordig in gedachten dagen van te voren bezig. Niet dat ik een prikje in mijn arm om een beetje bloed af te nemen erg vind hoor. Nee, dat heb ik al zo vaak meegemaakt. Waar het wezenlijk om gaat is dat bij mij van binnen alles in opstand komt tegen de dwang om te gehoorzamen en iets te doen waarvan we allemaal weten – of althans kunnen weten dat het geen enkel effect heeft. Zelfs TU Delft heeft duidelijk vastgesteld dat de hier en daar verplichte niet-medische mondkapjes geen enkel effect hebben.

Ik reed dus naar het ziekenhuis, parkeerde mijn auto en liep welgemoed naar de hoofdingang. Twee mannen wachtten mij op. Of ik een afspraak had. Ja, die had ik, want waar je vroeger gewoon binnen kon lopen voor bloedafname moet je tegenwoordig een afspraak hebben. Een van de twee mannen van het ontvangstcomité reikte mij een mondkapje aan. Nu weet ik dat tegenwoordig veel mensen zelfs buiten in de frisse lucht hun gezicht met zo’n ding bedekken, wat naar ik begrepen heb op den duur je gezondheid niet ten goede komt. Dus ik zei: ‘nee hoor, ik hoef geen mondkapje’ en liep door en omdat ik precies weet waar de bloedafname zit dacht ik door te lopen, maar nog geen tien meter verder stond alweer de volgende bewakingspost die opnieuw wilde weten of ik een afspraak had. Ja die had ik, dat had ik trouwens tien meter terug al gezegd. Intussen was een lange jongen met blond haar en een bedekt gezicht die daarnet nog bij de ontvangstbalie zat mij nagerend en vroeg of hij dan een mondkapje voor me moest halen. ‘Is dat dan verplicht?’ vroeg ik. ‘Ja, in het ziekenhuis is het verplicht’, zei de knul.

Tja, ik stond in tweestrijd. Die verplichting tot het dragen van mondkapjes op sommige plaatsten gaat helemaal niet over hygiëne of gezondheid. Het gaat over gehoorzamen aan zinloze voorschriften. Het gaat over het verbergen van je gezicht, omdat niemand kennelijk meer geïnteresseerd is in het feit dat je van gezichten van mensen die je spreekt alleen de bedoelingen en de emoties kunt aflezen als je het hele gezicht ziet. Stik maar met je emoties, het is in deze samenleving op veel plaatsen verboden je gezicht te tonen. Gehoorzamen zal je. Waar doet me dat nou toch aan denken?

Die lange blonde verpleger, die zijn eigen gezicht al verborgen had achter zo’n plastic dop met twee elastieken om je achterhoofd, reikte mij ook zo’n ding aan. Allebei de elastieken om uw hoofd zei hij nog.

Toen had ik het ding aan hem terug moeten geven en waardig naar buiten moeten lopen. Ik had zelfs nog kunnen zeggen dat het zijn mondmasker maar moest steken waar de zon nooit schijnt, maar zelfs tot die kleine heroïsche daad kwam ik niet. Ik trok de elastieken over mijn hoofd, stelde vast dat mijn bril onmiddellijk besloeg, maar dat was het ergste niet. Deze plastic dop stonk. Er hing een smerige chemische plastic lucht in het ding. Toen had ik nog één keer de kans om een daad van protest te verrichten. Maar ja, ik wilde toch wel even die bloedafname.

Uiteindelijk heb ik mijn voorgenomen heldhaftige proces ingekrompen. Ik trok die stinkende plastic dop onder mijn neus, zodat ik die stank niet meer rook. Niemand zei er iets van. Blijkbaar doen meer mensen dat. Dus schaam ik me omdat mijn verzet zo onopvallend was. Nou ja, ik troost me maar met de geachte dat ik in elk geval niet helemaal gehoorzaam was.

Fraude?

Tamelijk lang na de lijsttrekkersverkiezingen in het CDA hoor en zie ik nog steeds berichten dat er een luchtje aan die verkiezingen zat. Eerlijk gezegd was ik ook zeer verwonderd over de uitslag waarbij de gerenommeerde en altijd voor de benadeelde mensen opkomende politieke reus, Pieter Omtzigt met een heel klein verschil werd verslagen door de voor mij tot dan toe volkomen onbekende, maar naar nu blijkt zeer fanatieke meest schadelijke politicus ooit, Hugo de Jonge.

Zou het mogelijk zijn dat er in ons altijd zo rustige vaderlandje, waar we gewend waren aan politici waarmee je het niet eens kon zijn, maar die toch altijd eerlijk hun mening zeiden, dat er in ons – zoals ik zojuist dromerig schreef – rustige vaderlandje wij allemaal grotelijks voor de gek zijn gehouden.

Moeilijke vraag, vind ik ook hoor. Je krijgt de vinger er moeilijk achter. Zeker nu de onderzoeksjournalisten allemaal hun computers, schrijfpapier en pennen hebben moeten inleveren, terwijl hun monden voor de zekerheid dichtgeplakt zijn met Duck tape. Nu is het daardoor heel moeilijk om ergens achter te komen. Zelfs dingen die in het volle zicht gebeuren, zelfs daarvan kunnen we de achtergronden niet natrekken.

Wel zag ik dat de CDA leden met de telefoon hadden kunnen kiezen wie lijstrekker moest worden. Als ze dan op de foto van Omtzigt tikten kregen ze toch de melding: Bedankt voor uw stem op Hugo de Jonge. Oeps, dat hadden we vast niet mogen zien.

Ik moet zeggen dat ik Rutte eigenlijk tot het begin van dit jaar nooit op een duidelijke mening heb kunnen betrappen. Handige debater dat wel. Ziet echt kans om bijna elk debat in zijn voordeel te beslechten, ik bedoel dat de opponent dan uitgepraat is c.q. geen tegenargument meer heeft.

Van de week zag ik ook weer een prachtig staaltje van Ruttes ‘veeg ze van de vloer’ retoriek.Van Haga, die tegenwoordig nuttige en zeer noodzakelijke vragen stelt, is al weken bezig om zowel Rutte als de Jonge antwoorden op noodzakelijke vragen te ontlokken. Van Haga wilde antwoord op de vraag waarom alle al dan niet vals positieve besmettingsmetingen met een PCR test die daarvoor niet is ontworpen en ook niet deugt, toch hardnekkig besmettelijk en patiënt worden genoemd, terwijl ze dat in overgrote meerderheid niet zijn. Dit leidt tot verkeerd begrip en sterk overdrijven van de werkelijke situatie en daarmee tot onnodige en vaak draconische maatregelen.

Tot mijn stomme verbazing antwoordde Rutte dat de onderscheidelijkheid aangaande de corona meetresultaten door de mensen thuis niet begrepen zou worden. Met andere woorden: we zeggen gewoon dat het allemaal erg en verschrikkelijk en nog steeds gevaarlijk is anders begrijpen die stomme Hollanders het toch niet. Ik moet zeggen dat deze opmerking van Rutte voor mij eens te meer duidelijk maakte dat er een spelletje met ons wordt gespeeld, wat mij betreft een heel vies spelletje, nog afgezien van het feit dat het een wel heel grote belediging aan het adres van ons allemaal is. Wat denkt die vent wel, dat we achterlijk zijn?

Hoe dan ook, voor mijzelf heb ik vast gesteld dat incompetente meeloper Hugo de Jonge door verkiezingsfraude het vervelendste ministertje ooit geworden is en dat het buiten spel zetten van de volksvertegenwoordiging via een uiterst discutabele noodwet deel uitmaakt van een heel groot internationaal proces bedoeld om, zoals ik langzamerhand via vele bronnen heb vernomen, de wereldeconomie te resetten en de bevolkingsaantallen drastisch terug te brengen.

In de veehouderij noemen we dat ruimen.

We kunnen rustig naar de tv blijven kijken naar al het voorgeschreven eenzijdige nieuws, maar misschien moeten we toch maar iets anders kiezen…

Een brief van een aartsbisschop aan de Amerikaanse president.

Deze brief die ik via de mail kreeg lijkt mij authentiek. Het is in ieder geval een brief waarvan ik kan zeggen dat ik het met de strekking eens ben. Iedereen die mij kent en regelmatig mijn blogs lees weet dat ik geen voorstander van religie ben, omdat religies al eeuwen onze vrijheid van denken en handelen beperken. Ik moet nu echter vaststellen dat er een razendsnelle inperking van onze normale vrijheden plaatsvindt waar – met uitzondering van de onvoorstelbaar rijke elite op deze wereld – iedereen ongelukkig en ziek wordt. Ik wil echt elk verstandig mens aanmoedigen zich te verzetten tegen wat ons nu in naam van zogenaamde veiligheid tegen een gefantaseerd virus wordt opgedrongen.

OPEN BRIEF AAN DE PRESIDENT VAN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA
DONALD J. TRUMP

Zondag 25 oktober 2020Plechtigheid van Christus de Koning

Mr. President,

Staat u mij toe dat ik u toespreek op dit uur waarin het lot van de hele wereld wordt bedreigd door een wereldwijde samenzwering tegen God en de mensheid.

Ik schrijf u als Aartsbisschop, als opvolger van de Apostelen, als de voormalige Apostolische Nuntius van de Verenigde Staten van Amerika.

Ik schrijf u te midden van het stilzwijgen van zowel de burgerlijke als de religieuze autoriteiten.

Moge u deze woorden van mij aanvaarden als “de stem van een roepende in de woestijn” (Joh. 1, 23).

Zoals ik al zei toen ik in juni mijn brief aan u schreef, ziet dit historische moment de krachten van het Kwaad op één lijn in een strijd zonder kwartier tegen de krachten van het Goede; krachten van het Kwaad die machtig en georganiseerd lijken als ze zich verzetten tegen de kinderen van het Licht, die gedesoriënteerd en ongeorganiseerd zijn, in de steek gelaten door hun stoffelijke en geestelijke leiders.

Dagelijks voelen we de aanvallen zich vermenigvuldigen van degenen die de basis van de samenleving willen vernietigen: het natuurlijke gezin, respect voor het menselijk leven, liefde voor het land, vrijheid van onderwijs en zakendoen.

We zien hoofden van naties en religieuze leiders toegeven aan deze zelfmoord van de westerse cultuur en haar christelijke ziel, terwijl de fundamentele rechten van burgers en gelovigen worden ontkend in de naam van een noodsituatie op gezondheidsgebied die zich meer en meer openbaart als instrument voor de vestiging van een onmenselijke gezichtsloze tirannie.

Er wordt gewerkt aan een globaal plan dat de Grote Reset wordt genoemd.

De architect ervan is een wereldwijde elite die de hele mensheid wil onderwerpen en dwangmaatregelen wil opleggen om de individuele vrijheden en die van hele bevolkingsgroepen drastisch in te perken.

In verschillende landen is dit plan al goedgekeurd en gefinancierd; in andere landen bevindt het zich nog in een vroeg stadium. Achter de wereldleiders die de medeplichtigen en uitvoerders van dit helse project zijn, zitten gewetenloze figuren die het World Economic Forum en Event 201 financieren en hun agenda promoten.

Het doel van de Grote Reset is het opleggen van een gezondheidsdictatuur die gericht is op het opleggen van vrijheidsberovende maatregelen, verborgen achter verleidelijke beloften om een universeel inkomen te garanderen en de individuele schuld kwijt te schelden.

De prijs van deze concessies van het Internationaal Monetair Fonds zal bestaan uit het afzien van privé-eigendom en het zich houden aan een vaccinatieprogramma tegen Covid-19 en Covid-21 dat door Bill Gates wordt gepromoot met de medewerking van de belangrijkste farmaceutische groepen.

Naast de enorme economische belangen die de initiatiefnemers van de Great Reset motiveren, zal het opleggen van de vaccinatie gepaard gaan met de eis van een gezondheidspaspoort en een digitale ID, met als gevolg het opsporen van contacten van de bevolking van de hele wereld. 
Degenen die deze maatregelen niet aanvaarden, zullen worden opgesloten in detentiekampen of onder huisarrest worden geplaatst, en al hun bezittingen zullen in beslag worden genomen.

Mijnheer de President, ik neem aan dat u al weet dat in sommige landen de Great Reset tussen het einde van dit jaar en het eerste trimester van 2021 zal worden geactiveerd. Voor dit doel zijn verdere lockdowns gepland, die officieel zullen worden gerechtvaardigd door een vermeende tweede en derde golf van de pandemie.

U bent zich terdege bewust van de middelen die zijn ingezet om paniek te zaaien en draconische beperkingen van de individuele vrijheden te legitimeren, waardoor op kundige wijze een wereldwijde economische crisis wordt uitgelokt.

In de bedoelingen van haar architecten zal deze crisis dienen om de toevlucht van naties tot de Grote Reset onomkeerbaar te maken en zo de genadeslag te geven aan een wereld waarvan ze het bestaan en de herinnering volledig willen opheffen.

Maar deze wereld, mijnheer de President, omvat mensen, affecties, instellingen, geloof, cultuur, tradities en idealen: mensen en waarden die zich niet gedragen als automaten, die niet gehoorzamen als machines, omdat ze begiftigd zijn met een ziel en een hart, omdat ze verbonden zijn door een geestelijke band die zijn kracht van bovenaf haalt, van die God die onze tegenstanders willen uitdagen, net zoals Lucifer dat in het begin van de tijd deed met zijn “non serviam”.

Veel mensen ergeren zich – zoals we weten – aan deze verwijzing naar de botsing tussen Goed en Kwaad en het gebruik van “apocalyptische” boventonen, die volgens hen de geesten ergeren en de verdeeldheid scherper maken. Het is niet verwonderlijk dat de vijand boos is om ontdekt te worden, net wanneer hij denkt dat hij de citadel heeft bereikt die hij ongestoord wil veroveren.

Het is echter verrassend, dat er niemand is om alarm te slaan.

De reactie van de Deep State op degenen die hun plannen aan de kaak stellen is gebroken en onsamenhangend, maar begrijpelijk. Juist nu de medeplichtigheid van de mainstream media er bijna pijnloos en ongemerkt in geslaagd is de overgang naar de Nieuwe Wereldorde te maken, komen allerlei misleidingen, schandalen en misdaden aan het licht.

Tot een paar maanden geleden was het gemakkelijk om degenen die deze vreselijke plannen aan de kaak stelden als “complotdenkers” te bestempelen. Nu zien we echter hoe alles tot in het kleinste detail wordt uitgevoerd.

Tot afgelopen februari had niemand ooit gedacht dat in al onze steden burgers zouden worden gearresteerd omdat ze alleen maar op straat wilden lopen, ademen, hun zaak open wilden houden, zondag naar de kerk wilden gaan. Maar nu gebeurt het overal ter wereld, zelfs op ‘ansichtkaart’ Italië, dat door veel Amerikanen als een klein betoverd landje wordt beschouwd, met zijn oude monumenten, zijn kerken, zijn charmante steden, zijn karakteristieke dorpen.

En terwijl de politici in hun paleizen gebarricadeerd zijn en decreten uitvaardigen zoals Perzische satrapen, gaan bedrijven failliet, gaan winkels dicht en worden mensen verhinderd om te leven, te reizen, te werken en te bidden.

De rampzalige psychologische gevolgen van deze operatie worden al gezien, te beginnen met de zelfmoorden van wanhopige ondernemers en van onze kinderen, afgezonderd van vrienden en klasgenoten, die gezegd worden hun lessen te volgen terwijl ze alleen thuis voor een computer zitten.

In de Heilige Schrift spreekt de heilige Paulus tot ons over “degene die zich verzet” tegen de manifestatie van het mysterie van de ongerechtigheid, de kathèkon (2 Thess 2,6-7). In de religieuze sfeer is dit obstakel voor het kwaad de Kerk, en in het bijzonder het pausdom; in de politieke sfeer zijn het degenen die de vestiging van de Nieuwe Wereldorde in de weg staan.

Zoals nu duidelijk is, heeft degene die de zetel van Petrus bekleedt, vanaf het begin zijn rol verraden om de globalistische ideologie te verdedigen en te bevorderen, door de agenda van de Diepe Kerk (nota van David: religieuze versie van de ‘Deep State’, corrupte machthebbers die achter de schermen aan de touwtjes trekken) te ondersteunen, die hem uit haar gelederen heeft gekozen.

Mijnheer de President, u hebt duidelijk verklaard dat u de natie wilt verdedigen – een natie onder God, fundamentele vrijheden en niet-onderhandelbare waarden die vandaag de dag worden ontkend en bestreden. U, geachte President, bent “degene die zich verzet” tegen de Deep State, de laatste aanval van de kinderen van de duisternis.

Daarom is het noodzakelijk dat alle goede mensen overtuigd worden van het belang van de komende verkiezingen: niet zozeer omwille van dit of dat politieke programma, maar vanwege de algemene inspiratie van uw actie die – in deze specifieke historische context – het best die wereld, onze wereld, belichaamt, die ze door middel van de lockdown willen opheffen.

Uw tegenstander is ook onze tegenstander: het is de Vijand van het menselijk ras, Hij die “een moordenaar van het begin af aan” is (Joh 8:44).

Om u heen zijn zij die u als het laatste garnizoen tegen de werelddictatuur beschouwen, met geloof en moed bijeengekomen.

Het alternatief is om te stemmen voor een persoon die gemanipuleerd wordt door de Deep Staat, ernstig gecompromitteerd door schandalen en corruptie, die de Verenigde Staten zal aandoen wat Jorge Mario Bergoglio doet met de kerk, Premier Conte met Italië, President Macron met Frankrijk, Premier Sanchez met Spanje, enzovoorts. Het chanteerbare karakter van Joe Biden – net als dat van de prelaten van de “magische cirkel” van het Vaticaan – zal hem blootstellen aan een gewetenloos gebruik, waardoor onwettige machten zich kunnen mengen in zowel de binnenlandse politiek als het internationale evenwicht.

Het is duidelijk dat degenen die hem manipuleren al iemand hebben die erger is dan hij, met wie ze hem zullen vervangen zodra de gelegenheid zich voordoet.

En toch, te midden van dit sombere beeld, komt deze schijnbaar onstuitbare opmars van de “Onzichtbare Vijand”, een element van hoop naar voren. De tegenstander weet niet hoe hij moet liefhebben en begrijpt niet dat het niet genoeg is om een universeel inkomen te verzekeren of hypotheken te annuleren om de massa’s te onderwerpen en ze te overtuigen om als vee te worden gebrandmerkt.

Dit volk, dat te lang de misstanden van een haatdragende en tirannieke macht heeft doorstaan, herontdekt dat het een ziel heeft; het begrijpt dat het niet bereid is zijn vrijheid in te ruilen voor de homogenisering en de opheffing van zijn identiteit; het begint de waarde te begrijpen van familiale en sociale banden, van de banden van het geloof en de cultuur die eerlijke mensen verenigen.

Deze Grote Reset is gedoemd te mislukken omdat degenen die het gepland hebben niet begrijpen dat er nog steeds mensen zijn die bereid zijn de straat op te gaan om hun rechten te verdedigen, om hun geliefden te beschermen, om een toekomst te geven aan hun kinderen en kleinkinderen.

De nivellerende onmenselijkheid van het globalistische project zal miserabel versplinterd worden door de krachtige en moedige weerstand van de kinderen van het Licht.
De vijand heeft Satan aan zijn kant, Hij die alleen weet hoe hij moet haten. Maar aan onze kant staat de Almachtige Heer, de God van de legers die ten strijde trekt, en de Heilige Maagd, die het hoofd van de oude Slang zal verpletteren. “Als God voor ons is, wie kan er dan tegen ons zijn?” (Rom 8:31).

Meneer de president, u weet heel goed dat de Verenigde Staten van Amerika in dit cruciale uur beschouwd worden als de verdedigingsmuur waartegen de door de voorstanders van het globalisme verklaarde oorlog is ontketend. 
Stel uw vertrouwen in de Heer, gesterkt door de woorden van de Apostel Paulus: “Ik kan alle dingen doen in Hem die mij sterkt” (Fil 4,13).

Een instrument van de Goddelijke Voorzienigheid zijn is een grote verantwoordelijkheid, waarvoor u zeker alle genaden van de staat zult ontvangen die u nodig hebt, omdat ze vurig voor u worden afgesmeekt door de vele mensen die u steunen met hun gebeden.

Met deze hemelse hoop en de zekerheid van mijn gebed voor u, voor de First Lady en voor uw medewerkers, zend ik u met heel mijn hart mijn zegen.

God zegene de Verenigde Staten van Amerika!

+ Carlo Maria Viganò
Tiet. Aartsbisschop van Ulpiana
Voormalig apostolisch nuntius naar de Verenigde Staten van Amerika


Link naar originele Engelstalige brief
.    .    .    .    .    .    .    .    .        
Maak leiders wakker
Wat mij persoonlijk diep raakt is het feit dat deze Aartsbisschop zich verontwaardigt over het feit dat bijna alle burgerlijke en godsdienstige leiders tijdens deze historische opstand van het kwaad, in alle talen zwijgen.
Daarom heb ik StopWorldControl.com opgezet, om de stilte te doorbreken en te ontmaskeren wat er aan de hand is.
Ik vraag je met heel mijn hart: stuur deze historische brief alsjeblieft door naar verantwoordelijke in onze samenleving: burgemeesters en schepenen, rechters en advokaten, artsen, schooldirectie, enz. 
Het feit dat deze brief door generaals van het Amerikaanse leger verspreid wordt, en ook door de president zelf wordt gedeeld met tientallen miljoenen mensen, laat zien hoezeer ze het belang van deze boodschap erkennen.
Er wordt ontzettend veel gelasterd in de media over Donald Trump, omdat hij zich verzet tegen de nieuwe wereldorde en pleit voor het bewaren van de identiteit en vrijheid van individuele landen en mensen. 
Tijdens een algemene vergadering van de Verenigde Naties (het hart van de Nieuwe Wereld Orde) verklaarde President Trump: 
‘Amerika zal nooit meewerken aan een nieuwe wereldregering, en het controleren van de hele mensheid. Mensen moeten kunnen leven in vrijheid.’
Geen complottheorie
Zoals deze Aartsbisschop zegt: vroeger was het gemakkelijk om ontmaskeringen van het geplande kwaad als ‘complottheorie’ weg te zetten, maar nu we alles voor onze ogen zien gebeuren, is dat niet langer gerechtvaardigd.
In Nederland worden quarantaine kampen voorbereid om alle tegenstanders op te sluiten; er zijn wetten goedgekeurd die Hugo De Jonghe totalitaire, ongrondwettelijke en dictatoriale macht geven om alles te doen wat hij wil – los van de stem van het volk; er werd openlijk aangekondigd dat ‘complotdenkers’ als ‘terroristen’ beschouwd zullen worden; er werd gepubliceerd dat alle ‘misinformatie’ (lees: onthullende waarheid) van internet gehaald zal worden, zodat alleen nog het verhaal van de media en overheid gehoord zal worden, enzovoort. 
Alles wat in bovenstaande brief staat, wordt inderdaad realiteit.

Gelovigen uit overtuiging of uit angst?

Elke dag vraag ik me weer af, zouden ze er nu echt nog zijn, ik bedoel mensen die nog steeds niet in de gaten hebben dat wat er nu in onze maatschappij met het zogenaamde corona virus gebeurt, dat het echt gewoon niet waar kan zijn. Het is zo ontzettend onlogisch en het wordt dan ook door zoveel mensen tegengesproken.

Stel je voor: om te beginnen heeft de baas van de World Health Organisation al ruim een maand geleden toegegeven dat hij de ernst, de dodelijkheid van het virus veel hoger had benoemd. Hij heeft natuurlijk niet toegegeven dat hij dat expres had gedaan, maar hij heeft wel toegegeven dat de ernst van het coronavirus niet groter is dan die van een gemiddelde griep.

Wat ik nu niet begrijp (ja ik begrijp het natuurlijk wel, maar daarover straks) is dat alle regeringen naar hem luisterden toen hij riep dat het een zeer gevaarlijk virus was en dat van elke 1000 mensen die het virus opliepen er zeker 34 zouden sterven. Maar toen hij uiteindelijk moest toegeven dat het allemaal zo’n vaart niet liep en dat van elke 1000 mensen die ouder waren dan 70 jaar en die trouwens al van alles mankeerden er maar 1 of 2 zouden sterven en dat van mensen onder 70 jaar er misschien van elke 10.000 mensen er mogelijk 5 aan dit virus zouden bezwijken. Ook vergat hij erbij te zeggen dat als je goed voor de vitamines in je lijf zorgt dat de kans dat je van dit virus ziek wordt bijna nul is.

Nou goed, wat ik dus niet begrijp, als ik er – wat zeer de vraag is – vanuit mag gaan dat wij een eerlijke regering hebben die het beste voor ons land en onze bevolking wil, is dat ze die laatste mededeling van de WHO negeren. Alle toestanden, lockdown, social distancing, mondkapjes, elkaar niet aanraken is allang niet meer nodig en eigenlijk ook nooit nodig geweest. Het coronavirus is al honderden keren gemuteerd, bijna niemand wordt er meer ziek van, in werkelijkheid dan. Van een gewone griep hebben we nog nooit zo’n toestand gemaakt. Bovendien gaat elke virale infectie op de duur gewoon voorbij. Veel mensen zijn dan immuun geworden. Dat is nu ongetwijfeld ook het geval. Vanwaar dan al die toestanden, ongerief, economische rampen. Worden we dan voor de gek gehouden en zo nee, hoe komt de regering dan zo doof, en zo ja wat is er echt aan de hand. Dat wil ik wel eens zeker weten, omdat zoveel mensen in ons land en ook in andere landen geplaagd worden door angst voor een gevaarlijk, ja zelfs dodelijk virus dat er helemaal niet is. Ja, natuurlijk zijn er talloze virussen, maar die zijn er altijd, die horen bij het leven, bij ons leven en daartegen heeft ons eigen afweermechanisme ruim voldoende verdediging, als we tenminste redelijk gezond leven en voldoende gezonde voeding en vitamines binnen krijgen. Als dat namelijk zo is, dan kun je praktisch niet besmet worden.

Tja, waarom houden alle regeringen de volkomen onterechte angst en paniek in stand op een zodanige manier dat alleen mensen die voldoende van geneeskunde weten kunnen merken dat er erg veel niet klopt van waar de regeringen allemaal hun bevolking toe dwingen en hoe ze het doen.

Tja, waarom?

Wat er nu gebeurt, de zogenaamde coronamaatregelen en alle ellende die daar aan economische en maatschappelijke consequenties mee samenhangt is voor mensen met een beetje verstand van geneeskunde niet logisch. Er is in werkelijkheid geen gevaar meer, dat horen we van steeds meer kanten. Toch blijft de regering star vasthouden aan eigenlijk steeds strengere en onzinnigere maatregelen. Neem bijvoorbeeld de mondkapjes. Die worden in een veel betere kwaliteit door chirurgen gebruikt om te voorkomen dat er iets uit hun mond in een operatiewond valt. Een heel logische toepassing. Maar dat soort mondkapjes mogen wij niet gebruiken. Wij moeten, zoals ik een minister hoorde zeggen, mondkapjes dragen om ons gedrag te beïnvloeden. Opvoedkundige kapjes dus, want virussen gaan er dwars doorheen, zowel naar buiten als naar binnen. Toch zie ik steeds meer mensen op straat in de heerlijke vrije buitenlucht zo’n ding voor hun gezicht dragen en ik denk: het helpt niet en toch moet het meer en meer. Waar doet me dat nu aan denken? En dan kom ik maar op één gedachte: slaafse gehoorzaamheid, grootste vijand van onze vrijheid want, als je vrijheid opgeeft voor (schijn)veiligheid, dan ben je niet alleen je vrijheid kwijt maar je krijgt er ook nog eens  niets voor terug. En ik kan je nu al voorspellen dat als het zo doorgaat de handhavers, boa’s en politiemensen – hè, bah, waarom moet ik nou toch steeds aan de NSB denken – gaan ons dwingen te gehoorzamen en als makke schapen alle idiote regels te op te volgen.

Ik ben een erg nieuwsgierig mens en met dwang neem ik niet snel genoegen, al zal ik wel steeds proberen niet op te vallen waar gehandhaafd wordt, want tegen betaalde meelopers begin ik als oude man van tachtig jaar niet veel. Bovendien, gelijk hebben is niet moeilijk, gelijk krijgen wel.

Al zoekende op het internet, wat gelukkig nog niet geblokkeerd is, kwam ik een paar boeken tegen van een Nederlandse schrijver: Robin de Ruiter uitgegeven bij de Nederlandse uitgever Mayra publications in Enschede. Deze schrijver behandelt op indringende wijze de geheime groeperingen die in werkelijkheid de wereld besturen. Een gemakkelijk te lezen boek (dat overigens in een aantal landen verboden is) maakt duidelijk dat onze democratie een schijndemocratie is. Nou ja, dat is eigenlijk al maanden niets nieuws sedert veel van onze vrijheden beperkt of afgenomen zijn en onze volksvertegenwoordiging daar tot veler stomme verbazing mee instemt.

In heel Europa is slechts één proeftuintje waar de bevolking niet op idiote wijze wordt onderdrukt, Zweden. Verder moeten we aan China denken, waar de mensen zich ogenschijnlijk veel vrijer kunnen bewegen, maar daar hangen miljoenen camera’s die alles en iedereen voortdurend in de gaten houden met behulp van gelaatsherkenning.

Robin de Ruiter schreef: De 13 Satanische Bloedlijnen. Geen vrolijke titel voor een boek waar in je er in ieder geval achter kunt komen hoe onze wereld naar alle waarschijnlijkheid in werkelijkheid wordt geregeerd. Als je het gelezen hebt zul je misschien wel denken: Nee, dat had ik inderdaad nooit kunnen vermoeden.

P.