Terug naar vroeger, moeten we dat willen?

In een beangstigend hoog tempo zie ik onze samenleving veranderen. In het begin van dit jaar leek het allemaal nog veelbelovend. Dat leek maar zo, maar de kiem van wat er zou gebeuren was er al. Die kiem was afkomstig uit een voor ons oncontroleerbaar land, China, waarvan we weten dat er heel veel gebeurt dat door een autoritaire regering besloten wordt, allemaal beslissingen waarop de gewone bevolking geen invloed heeft.

In China regeert de Chinese communistische partij. Nee, niet de hele partij natuurlijk want dan eindigde China in een Poolse landdag waar geen enkel besluit kan worden genomen omdat er altijd verschillen van mening blijven bestaan, waardoor dan weer geen besluiten kunnen worden genomen. Zo gaat het dan ook niet in China. Het land wordt geregeerd door een betrekkelijk klein gezelschap van mensen die in elk geval niet elke vier jaar worden afgerekend op wat ze beloofden en in de ogen van veel mensen niet voor elkaar hebben kunnen krijgen.

Natuurlijk begrijpen de mensen die China regeren ook wel dat het nuttig is om ervoor te zorgen dat de bevolking op een bepaalde manier merkt dat er iets van vooruitgang in het dagelijks leven is te bereiken. Wij noemen dat meestal welvaart. Die Chinese regering weet heel goed dat mensen niet in opstand komen als ze voldoende te eten en te drinken hebben en als ze merken dat ze daarnaast steeds meer leuke dingen kunnen doen en hebben.

Ja maar, roepen we hier, ze hebben daar helemaal geen democratie. Nou daar heb je dan gelijk in. Ze gaan namelijk niet elke vier jaar naar de stembus nadat ze een paar maanden lang tot vervelens aan toe hebben geluisterd naar vertegenwoordigers van meer dan vijfentwintig partijen en partijtjes die juist in die verkiezingstijd proberen duidelijk te maken dat de zittende regering consequent en opzettelijk allerlei belangrijke steken laat vallen, zulks ten nadele van grote delen van het volk. Vervolgens beloven de enthousiaste lijsttrekkers dan een haalbaar en noodzakelijk stukje van de hemel op Aarde als zij maar gekozen worden. Zijn de verkiezingen dan eenmaal achter de rug, ja dan komt het moeilijkste stuk in de vormgeving van de regering naar democratisch model en dat is het vormen van een meerderheidsregering met partijen waarvan de verkiezingsbeloften niet al te veel met elkaar in strijd zijn. Als dat lukt na vaak maanden touwtrekken en het onderling inleveren van beloften die in de verkiezingsstrijd zo belangrijk leken, dan kan er een nieuwe regerende coalitie worden gevormd. We kunnen dan allemaal de nieuwe regeringsverklaring lezen en bij onszelf denken dat we dat nou eigenlijk weer net niet bedoelden toen we naar de stembus gingen. Omdat we dat echter gewend zijn van al die vorige verkiezingen gaan we dan over tot de orde van de dag en denken bij onszelf: ‘ze zoeken het ook maar uit, daar in Den Haag want het maakt toch niet uit wat je stemt.’ Dat is natuurlijk niet voor honderd procent waar, maar voor een groot deel wel.

Hoe gaat het dan werkelijk in onze veel geprezen democratie?

Tja, ik moet vaak denken aan periodes waarin we geen regering van ministers hadden, omdat de politieke partijen het voortdurend niet met elkaar eens konden worden over een nieuwe lijst van afspraken voor een nieuw programma voor de komende vier jaar. We hadden dan een zogenaamd demissionair kabinet. Lopende zaken mogen dan behandeld worden, maar geen nieuwe items.

In buurland België waar het vanwege taalproblemen nog een heel stuk moeilijker is om voldoende neuzen dezelfde kant op te laten wijzen duurde het eens bijna twee jaar voor er een nieuwe regering zat. Voor de gang van zaken in het land bleek dat een zegen. Het was in geen jaren zo goed en prettig geweest om in België te leven. De ambtenaren deden hun werk op de manier die was afgesproken in vorige kabinetten en verandering was eigenlijk niet nodig.

Dat is nu iets wat we hier ook vaak zien. Als we een regering hebben vindt die regering altijd dat ze dingen moeten doen, dingen veranderen, nieuwe wetten maken, dat soort dingen. De bedoeling is natuurlijk altijd iets te verbeteren. Helaas worden met grote moeite vaak verbeteringen bedacht voor wetten of bepalingen die al goed zijn. Want ja, zo’n regering moet toch besluiten nemen. Anders heb je een dikke kans dat ze bij de volgende verkiezingen niet gekozen worden. Nou ja, tot zover vroeger, of dacht je dat het nog steeds zo gaat?

Dan vergis je je lelijk. Wat er nu namelijk gebeurt is dat de echte werkelijkheid door het laagje van de democratie heen zichtbaar wordt. Ik blijf nu even weg van de vraag of het allemaal goed en rechtvaardig is wat er nu gebeurt. Je moet namelijk weten en beseffen dat de wet in onze politieke werkelijkheid niet wordt bepaald door verkiezingsuitslagen voortkomend uit de overtuigingen van in ons geval misschien tien miljoen weldenkende mensen. Nee hoor, wat er gebeurt, besloten wordt, wettelijke voorschriften die gemaakt worden, nagenoeg alles wordt gemanipuleerd door de grootste macht op Aarde, geld. Daarom is democratie eigenlijk een heel dure manier om een land te besturen. Er moet namelijk heel veel geld worden besteed aan het beheersen en beïnvloeden van de keuzes die mensen maken. Je zou kunnen zeggen zoiets als reclame. Ja, voor reclame worden soortgelijke technieken gebruikt, maar voor de beïnvloeding van de stemming onder het volk zijn uiterst subtiele technieken beschikbaar, waarbij bijna niemand merkt dat er gemanipuleerd wordt. Een paar technieken hebben door de eeuwen heen bewezen effectief te zijn. De beste manieren om een heel volk redelijk onder controle te houden hebben te maken met angst en onzekerheid.

Als we vandaag om ons heen kijken zien we dat dat klopt. Als er voldoende angst is gezaaid kun je de meeste mensen dwingen dingen te doen die ze uit zichzelf nooit zouden doen. Voor het zaaien van die angst zijn heel subtiele technieken nodig, maar als iets wereldwijd gedaan wordt zullen de meeste mensen geloven dat er echt reden is om angstig te zijn. Zo zien we in ons land dat de angst om besmet te worden met een coronavirus toeneemt, waardoor de meerderheid van de mensen bereid zullen worden gelaat bedekkende bescherming te dragen in publieke ruimten. Niet omdat men er zeker van is dat het helpt, maar uit angstige voorzorg.

Als we nu kijken naar een land als China, waar de virusuitbraak begonnen is en waar enkele maanden lang draconische maatregelen genomen werden – de Chinese regering wist namelijk dat het een in het laboratorium gemanipuleerd virus was, waarvan het effect niet bekend was – daar is na een intensieve periode het leven weer tot de gebruikelijke toestand teruggekeerd.

Hier, bij ons, met alle vertraging die democratie nu eenmaal met zich meebrengt hebben we te maken met een kunstmatig virus dat waarschijnlijk al een flink aantal keren gemuteerd is en waarvan de uitwerking eigenlijk niet echt goed valt te bepalen, behalve dat echte deskundigen van mening zijn dat het gevaar wordt overdreven en dat het immuunsysteem van gezonde mensen dit soort aanvallen wel aan kan. Hoe dan ook, de angst wint nog steeds al is de twijfel flink in opkomst.

Wat doen we eraan?

Onze regering en met name onze minister van volksgezondheid is van mening, althans dat zegt hij, dat wij allemaal gevaccineerd moeten worden om beschermd te zijn tegen mogelijke aanvallen van dit virus. Hoewel, zoals ik zojuist stelde, wij niet zeker kunnen zijn van het effect van het oorspronkelijke – of later gemuteerde virus – lijkt mij de opvatting van deze minister veel te eenzijdig en zeker niet berustend op voldoende medische kennis. Het kan bijna niet anders dan dat hij een andere reden heeft om zo fanatiek het belang van een vaccin te verdedigen. Maar goed, dat kan ik niet bewijzen.

Ik begon dit blog met de vraag of we moeten willen dat we terugkomen in onze vroegere maatschappelijke toestand. Het lijkt verleidelijk om dat te wensen. Nostalgisch als we zijn willen we toch weer het lekkere leventje, kunnen doen waar we zin in hebben, met wie we willen, in kleine groepjes, in grote drommen, in theaters, in gezellige kroegen. Tja, natuurlijk willen we dat allemaal. En misschien kan dat ook wel, maar dan moeten we niet terug naar vroeger. En weet je waarom niet? Vroeger waren we naïef, vroeger konden we gemakkelijk gemanipuleerd worden. Vroeger kon de regering zomaar in eens de democratisch gekozen volksvertegenwoordiging buiten spel zetten. Vroeger begrepen we niet wat de echte krachten waren die onze werkelijkheid beheersten.

Als we blijven geloven dat wij bij de verkiezingen zelf de mensen kiezen die het voor de komende vier jaar met elkaar voor het zeggen hebben in ons land en dat daarmee de vraag is beantwoord wie de baas is in ons land, dan liggen we op ramkoers met de volgende grote schrik. Alleen al door een wereldwijd contract dat ons bindt aan de World Health Organisation kunnen we op de zelfde manier nog eens door een al dan niet kunstmatig virus verrast worden en wordt onze eigen zelfgekozen regering gedwongen dingen te doen die eerst heel verstandig lijken, maar die gaandeweg een toestand opleveren die wij in de eerste plaats niet willen, maar erger nog, waarover wij geen baas in eigen land meer zijn.

Misschien is het voor een volgende door ons gekozen regering verstandig om eens te gaan heroverwegen van welke wereldwijde clubs we nu betalend lid willen zijn en van welke wij nodig afscheid moeten nemen omdat hun belangen veel te ver afstaan van de onze.

Nog even over Corona

Is iedereen te koop, of zijn alleen de mensen die zich met hun ellebogen omhoog hebben gewerkt omdat ze vonden dat ze zo nodig de leiding over ons moesten hebben te koop. Rare vraag? Ik denk van niet.Stel, jij bent minister van volksgezondheid en er breekt plotseling – nou ja, zo plotseling blijkt het achteraf niet te zijn – maar goed, er breekt plotseling een pandemie uit. Het is een heel besmettelijke ziekte. Wat ga je als verantwoordelijke minister dan doen?

Ik zou denken dat je dan een paar heldere vragen gaat stellen aan niet alleen het RIVM, maar ook aan artsenorganisaties. De volgende vragen lijken mij verstandig voor een minister die zelf een eenvoudige schoolmeester is en dus geen verstand van geneeskunde heeft.

 1.  Welke bestaande medicijnen hebben we beschikbaar om een virale pandemie een halt toe te roepen?
 2. Hebben we die middelen voldoende op voorraad.
 3. Welke alternatieven hebben we in geval de beschikbare geneesmiddelen niet werken?

In Nederland was het de huisarts Rob Elens uit het Brabantse Mijel die een protocol ontdekte van een Franse hoogleraar virologie. Het was een eenvoudig en zeer effectief protocol: het antimalariamiddel Hydroxychloroquine, het antibioticum Azitromycine en zink in een biologisch opneembare vorm. Elens behandelde op deze wijze tien patiënten die allemaal binnen een week genezen waren. Het was ook een heel goedkope kuur. Elens rekende voor dat die patiënten voor vijftien euro genezen waren. Het was eigenlijk best een heel slim idee om juist Hydroxychloroquine te gebruiken. Het was weliswaar een antimalariamiddel, maar malaria wordt ook veroorzaakt door een virus dat wordt overgebracht door muggen. Dat middel zorgt er eenvoudig gezegd voor dat een virus niet de lichaamscellen kan binnendringen. Die andere twee middelen waren als ondersteuning nodig stond in het protocol.

Rob Elens was natuurlijk dol enthousiast, want hij had een geneeswijze waarmee op eenvoudige wijze de pandemie een halt kon worden toegeroepen. De Brabantse televisie kwam bij hem op bezoek, zodat iedereen kon zien dat de gevaarlijke virusaanval gemakkelijk kon worden afgeslagen. Maar toen gebeurde er iets dat tot op de dag van vandaag voor gewone mensen zoals jij en ik volkomen onbegrijpelijk is. Elens werd gebeld door de inspectie voor de volksgezondheid en het werd hem verboden om op die manier de corona patiënten te genezen.

Maar, zei Elens, waarom verbieden jullie mij mijn patiënten op die manier te genezen? Ja, zei de inspectie, dat middel is daar niet voor, dat middel is voor malaria en als we straks veel malaria patiënten krijgen hebben we tekort.Nou dat was natuurlijk onzin, dus dat zei Elens ook. Ja, zei de inspectie toen, dat middel heeft lelijke bijwerkingen, hartritmestroringen enzo.

Nou, zei Elens toen, dat van die ritmestoringen was meer het geval bij de voorloper van dat middel, Chloroquine, maar sinds die hydroxylgroep eraan was gezet was dat probleem er alleen nog bij zeer hoge en langdurige inname, niet bij een kuurtje van vier dagen. Nou, zei de inspectie toen, het mag niet voorgeschreven worden omdat het RIVM dat geeft bepaald.

Toen moest Rob Elens zijn patiënten met corona paracetamol voorschrijven en ze naar het ziekenhuis sturen, wat niet alleen veel duurder was, maar waar er meteen ook vijf van de tien dood gingen.Dit gebeurde aan het begin van de pandemie. Elens verzuchtte: het lijkt wel of ik mijn patiënten niet mag genezen.

En dat blijkt nu ook zo te zijn. Corona patiënten mogen niet op een eenvoudige wijze genezen worden. Ze moeten in ziekenhuizen op zeer discutabele wijze behandeld worden. Dat gebeurt natuurlijk zeer tot verdriet van de artsen en verplegenden die ook niet weten wat ze met deze patiënten aan moeten anders dan ze op de IC te leggen en af te wachten of ze zelf de crisis doorkomen, waarna de meesten die niet overleden zijn voor het leven lichamelijke schade overhouden.

Wie is hiervoor nu verantwoordelijk. Wie is er nu verantwoordelijk voor het feit dat coronapatiënten niet met eenvoudige, bestaande middelen genezen mochten en nog steeds niet mogen worden? Daar is in ons land maar één antwoord op namelijk: onze regering bij monde van minister Hugo de Jonge die het middel Hydroxychloroquine nog steeds kwakzalverij noemt. Volgens deze minister moeten wij het grote heil verwachten van het vaccin dat nu bijna klaar is en dat hij inmiddels voor meer dan driehonderd miljoen euro bij een bevriende farmaceut heeft besteld. De betreffende farmaceut staat wereldwijd bekend om de vele processen en miljoenen schikkingen wegens levensgevaarlijke wanprestaties, maar goed, Hugo de Jonge heeft daar wat relaties en je moet je familie ook eens een voordeeltje gunnen, ik begrijp dat wel.

Omdat dit scenario zich echter in bijna alle landen ter wereld afspeelt, behalve in Zweden, is de vraag waarom zoveel ministers in zoveel landen die het zelfde ministersstoeltje bezetten als onze Hugo de Jonge tot het zelfde besluit zijn gekomen en allemaal die eenvoudige geneesmiddelen kuur hebben verboden.

Zou er dan toch een soort belangenorganisatie bestaan die zoveel mogelijk vaccins wil verkopen en die ook genoeg geld heeft om alle regeringen en alle media om te kopen om ervoor te zorgen dat de ernst van corona, die niet erger is dan een lichte griep, waaraan natuurlijk altijd wel zwakke mensen doodgaan, om die ernst dus alle dagen in alle media te overdrijven en om alle volkeren maar zo te pesten met dwangmaatregelen dat ze zich van armoe dat zeer bedenkelijke experimentele slecht uitgeteste vaccin maar laten inspuiten om eindelijk van het gezeur af te zijn.

Tja, tegen die mensen moet ik helaas zeggen: dan ben je niet van het gezeur af, dan begint er een totaal nieuw soort gezeur waar je nooit meer vanaf komt.

Het lijkt mij wel redelijk om te verlangen dat we in onze zogenaamde democratie eindelijk weer eens zelf over de gewone dingen in ons leven kunnen beslissen zonder voorwaarden van vaccin boeren.

Het is blijkbaar moeilijk te geloven

Ik denk niet dat ik de enige ben die op zoek is naar oplossingen om uit de huidige zogenaamde corornacrisis te komen. Overal, met name op YouTube en op het nieuwe BrandnewTube komen steeds meer filmpjes, interviews ernstige monologen en noem maar op tevoorschijn. Vanuit de overheid zijn er ook steeds video’s te zien die tekens maar meer en meer benadrukken dat er een tweede golf aankomt die naar alle waarschijnlijkheid onze economie nog verder het slop in gaat duwen, maar veruit in de meerderheid zijn toch de bijdragen die zeer overtuigend laten zien dat Corona een wereldwijd bedrog en wel op zeer professionele wijze die gedragen wordt door een volgens mij dagelijks miljoenen verslindende mediacampagne.

We hebben hier te maken met een verschijnsel dat we moeilijk kunnen geloven. Hoezo kan Corona een wereldwijd bedrog zijn, we hebben toch allemaal gezien dat er zo ontzettend veel mensen aan deze ziekte gestorven zijn en dat de mensen die dan eindelijk na weken intensive care het ziekenhuis konden verlaten nog maanden nodig hebben om te herstellen als ze al ooit weer hun oude gezondheidspeil bereiken.

Als er nu zoveel mensen zo vreselijk getroffen zijn en je hebt elke dag gehoord hoe hard duizenden artsen en verpleegkundigen voor hun leven hebben gevochten, dan kun je toch niet geloven dat de hele pandemie bedrog is, een wel heel zieke poets die ons is gebakken?Nee, als gewoon eerlijk mens die misschien best wel eens een leugentje om bestwil vertelt, geloof je dat ook niet. Zelfs niet al zagen we in het begin dat gewone werkzame geneesmiddelen verboden werden en dat wanhopige artsen de ziekte blijkbaar niet mochten genezen.

Je moet echter weten – en ik raad je aan zelf op het internet op zoek te gaan – dat er eigenlijk twee soorten mensen op de wereld zijn. Nu hoor ik je zeggen: ik dacht dat het er veel meer waren, maar let even op. Je hebt ons: blanke mensen, gekleurde mensen van allerlei rassen, arme mensen rijke mensen, domme mensen slimme mensen en noem maar op, maar allemaal mensen zoals wij. En je hebt de kleine bovenlaag. Dat zijn mensen die eigenlijk niemand persoonlijk kent, omdat je er niet bij hoort. Het zijn doorgaans heel rijke families. Ook gaat het verhaal dat ze allemaal op de een of andere manier door eeuwenoude familiebanden, bloedbanden eigenlijk, met elkaar verbonden zijn. Als je een paar zoektermen wilt, waarmee je op het internet best veel over deze mensen te weten kunt komen noem ik een paar termen waarmee je kunt zoeken: 1. Cabal en 2. Illuminati.

Zeker zul je verrast zijn als het tot je doordringt wat deze woorden betekenen.

Kort samengevat zijn het in elk geval geen mensen waarmee je gemakkelijk kennis kunt maken, want zij hebben zich op een zodanige manier afgeschermd dat ze eigenlijk alleen met elkaar omgaan.

Wat echter belangrijk is om te weten is dat zij samen ongeveer alles bezitten wat er op de wereld te bezitten valt. Daar heb je bijvoorbeeld de familie Rothschild, waarvan eigenlijk niemand weet hoe rijk ze eigenlijk zijn. Waarschijnlijk vele honderden – en misschien wel duizenden miljarden. Wat bezitten die mensen dan wel allemaal? Dan moet je denken aan de Farmaceutische industrie, de wapenindustrie, de voedingsmiddelen industrie, de energie-industrie, gas, brandstoffen, elektriciteit. Eigenlijk is alles op de wereld voor het grootste deel in hun handen.

Uit wat je nu gelezen hebt mag je ook rustig opmaken dat er geen dingen op de wereld gebeuren waarvan zij geen weet hebben of die ze niet zelf veroorzaken. Misschien heb je je ooit wel afgevraagd waarom er toch altijd wel ergens oorlog op de wereld is en daarbij, hoe het toch elke keer weer kan dat de strijdende partijen altijd weer wapens en ammunitie hebben. Dat komt natuurlijk omdat de wapenindustrie daaraan verdient. En ze hebben het gemakkelijk want altijd en bijna overal zijn er wel heethoofden die vinden dat ze gelijk hebben en dat ze diegenen die er anders over denken moeten verslaan. Bovendien kun je als je een beetje slim bent domme mensen gemakkelijk tegen elkaar opzetten. De bestuurders-eigenaren van de wapenindustrie zijn natuurlijk allemaal de beste vrienden, aan wie ze ook wapens leveren. Hoe meer oorlog hoe beter. Bovendien worden er in oorlogen altijd weer nieuwe dingen uitgevonden. Dat is dan mooi meegenomen.

Nee, de Cabal of de Illuminatie of hoe je ze maar wilt noemen gaan natuurlijk nooit oorlog met elkaar maken. Dat zou hun macht ernstig verzwakken. Ze hebben een financieel hoofdkwartier: de B.I.S. Bank for International Settlements in Bazel, Zwitserland. Het is een particulier instituut dat volledig onafhankelijk is. Daar worden alle belangrijke beslissingen genomen over geld voor de hele wereld. Alle instituten die met geld of economie te maken hebben luisteren naar de B.I.S. en die bank is natuurlijk het gezamenlijk eigendom van een aantal leden van de Cabal of Illuminatie.

Misschien heb je nu een beeld van de aparte en niet heel grote groep mensen die onze wereld bezitten.

Je zou nu enigszins kunnen verwachten dat die onvoorstelbaar rijke mensen wel tevreden zijn en misschien zijn de meesten dat ook wel, maar toch is er een belangrijke stroming onder deze Illuminatie die willen dat er een nieuwe wereldorde komt. Zij vinden dat gedoe met als die aparte regeringen en regerinkjes maar niets. Zij streven naar een wereldregering waaraan alle mensen moeten gehoorzamen.

Na de eerste wereldoorlog zijn ze al begonnen met de zogenaamde statenbond. Nou, daar kwam niets van terecht, want daar was de tweede wereldoorlog. Natuurlijk hebben de Illuminatie ook daar weer flink aan verdiend. Bovenin, moet je weten, zijn het allemaal vriendjes die samen een spel spelen en elkaar de bal toe spelen. Maar het was niet de bedoeling en het had natuurlijk te maken met wat ze na de eerste wereldoorlog fout hadden gedaan, namelijk Duitsland straffen voor het feit dat het de oorlog begonnen was. In Duitsland heerste de meest bizarre armoede. Nu weet iedereen tegenwoordig wel dat je als winnaar na de strijd je vijand overeind moet helpen, omdat hij anders met smeulende wraakgevoelens blijft zitten zodat je toch steeds voor hem moet blijven oppassen.

Goed, na de tweede wereldoorlog werd de aanvaller, Duitsland, overeind geholpen, de Verenigde Naties werden opgericht. Nu zou het beter gaan en zo leek het eerst ook wel. Maar ach in grote organisaties heb je altijd corruptie, altijd weer baantjesjagers, strebertjes die de baas willen spelen en noem maar op. Daar heb je bijvoorbeeld als onderdeel van de Verenigde Naties de WHO, de World Health Organisation. Gezondheid voor de hele wereld, dat kan toch niet verkeerd gaan zou je zeggen, dat wil toch iedereen.

Ja, nee, wacht nou even. Daar zitten natuurlijk mensen in die met gezondheid te maken hebben, artsen en dat soort mensen. Ja, dat is waar, maar er zitten ook mensen in van de farmaceutische industrie, medicijnen voor de hele wereld, snap je. Meteen zitten we weer midden in het geld verdienen, heel veel geld. Hoe meer medicijnen er verkocht worden hoe meer de farmaceutische industrie verdient (eigendom van de Illuminatie of Cabal, weet je nog). Aan ziekte verdien je meer dan aan gezondheid, weten ze daar heel goed.

Een van die miljardairs uit de groep, Bill Gates, heeft zich nu opgeworpen als de grootste financier van de WHO. Ook heeft hij ervoor gezorgd dat er een directeur kwam te zitten die goed naar hem luisterde en die er geen moeite mee heeft om met een stalen gezicht dingen te verkondigen die niet waar zijn. Waarom? Nou, Bill heeft namelijk een plan om iedereen op de wereld te vaccineren. Hij wil namelijk een nieuwe poging wagen om tot één wereldregering te komen. Hij wil dan ook ons allemaal inspuiten met een vaccin dat gemaakt is naar wat ideeën van hem. In de eerste plaats vindt hij dat er veel te veel mensen op Aarde leven. Dat idee kreeg hij al van zijn vader. Dus het vaccin dat op dit moment al bijna klaar is moet bepaalde veranderingen in ons DNA aanbrengen. Welke precies wil hij niet zeggen. Verder vindt Bill dat we allemaal van minuut tot minuut gecontroleerd moeten kunnen worden, dus controle op waar we zijn, wat we doen, hoe het lichamelijk met ons is. Dat kan, want tegelijk met de vaccinatie kunnen er Nano-instrumentjes worden ingespoten. Die zijn zo groot als een klein groepje moleculen. Dat kan door het dunste injectienaaldje. Want, zegt Bill, met die nano-apparaatjes in je lijf kunnen deuren automatisch voor je open gaan of juist dicht blijven. Dan hebben we al je doen en laten onder controle.

Dan kunnen we misschien eindelijk denken aan een wereldregering want de gevaccineerde mensjes kunnen we dan besturen. Op den duur kunnen we dan waarschijnlijk besturen waar ze zin in hebben of wat ze willen of juist niet willen en daarmee kunnen we dan bijvoorbeeld hun koopgedrag beïnvloeden en dat is beter voor de winst.

Maar ja, dan komt het volgende probleem meteen al om de hoek: hoe krijg ik iedereen zo gek dat hij zich laat vaccineren.

Toen die vraag in het gezelschap van de WHO viel riep iemand: ‘daar hebben de Rockefellers tien jaar geleden al een plannetje voor geschreven. We doen een pandemie, dat moet heel ernstig lijken. Alle regeringen moeten strenge noodmaatregelen treffen waaronder alle mensen te lijden hebben, dat hebben we tenslotte met ze afgesproken. We moeten er ook voor zorgen dat vooral in het begin veel mensen doodgaan en daarover elke dag weer roeptoeteren. De meeste mensen zullen dan bang worden. Ze moeten natuurlijk denken dat die ziekte het grootste gevaar is. Al die volkjes worden bang. De economie gaat kapot ze willen allemaal dat het weer goed wordt. Bijna iedereen wil dan dat vaccin tegen die ziekte, wat natuurlijk helemaal niet tegen die ziekte helpt, maar wel om het gezeur erover te laten ophouden, omdat we ze dan eindelijk kunnen gaan leiden tot een wereldbevolking die we in onze macht hebben.

Oh ja, er zullen altijd eigenwijze opstandeling zijn die ons door hebben, die zich niet laten vaccineren. Maar ja, voor hen gaan een heleboel deuren niet meer automatisch open en achter de deuren die wel voor ze open gaan daar is niet veel te halen. Daar zorgen we wel voor.

Gechargeerd verhaal, ja natuurlijk. Ik heb ook niet bij alle besluitvorming gezeten. Ik zie en hoor alleen van de buitenkant wat er gebeurt.

Wat mij en gelukkig ook een groot aantal artsen opvalt is dat de mededelingen van de overheid over HET VIRUS onmogelijk kunnen kloppen. Er wordt krampachtig voort gelogen en er worden steeds weer onnodige hinderlijke maatregelen genomen. Steeds meer mensen beseffen dat.

Ik moet zeggen ik kijk met brandend verlangen uit naar het moment dat de volkswoede over deze misdaad tegen ons volk het wint van de angst voor het gezag en dat zelfs ook leger en politie het niet meer pikken.

Want ja, we zijn maar een klein landje, maar ik zou het prachtig vinden als net als destijds in Alkmaar, in Nederland de victorie begint.

In het kort wat nu kan nadat je gevaccineerd bent en zonder je toestemming

Een virus maken waarvan ook gezonde mensen een weekje beroerd zijn en zwakke mensen aan doodgaan is technisch uitvoerbaar.

Zorgen dat het hele volk angst wordt aangejaagd (is geen bewijs voor nodig)

Een vaccin maken dat speciaal voor dat virus beschermt is mogelijk, maar lastig, omdat een virus onmiddellijk begint te muteren. Het gezondheidseffect doet er ook niet toe.

Aan een vaccin kunnen nano onderdelen worden toegevoegd die zo geprogrammeerd zijn dat ze de hersenen bereiken.

Door mensen met veel ervaring en kennis op het gebied van computerprogramma’s en met behulp van voldoende know how van neurologie kan het denken en bewustzijn van mensen worden beïnvloed.

Met behulp van het wereldwijd uitgerolde 5G netwerk kunnen beïnvloedende en besturende signalen worden gestuurd.

Het veel geprezen en volstrekt te vermijden COVID-19 vaccin kan dat doen. Als iemand het kan regelen is dat Bill Gates wel.

Voor de duidelijkheid en om aan te tonen dat dit geen onzinnige en toekomstige luchtfietserij van het soort sciencefiction is zet ik hieronder (Engels, sorry) wat Dr. Delgado in 1977 al kon. (Toen nog met geïmplanteerde draadjes en een zender in zijn hand en een antenne op het hoofd. Dat hebben we tegenwoordig allemaal niet meer nodig.

Research[edit]

Rodríguez Delgado’s research interests centered on the use of electrical signals to evoke responses in the brain. His earliest work was with cats, but he later did experiments with monkeys and humans, including psychiatric patients.[3][4]

Much of Rodríguez Delgado’s work was with an invention he called a stimoceiver, a radio which joined a stimulator of brain waves with a receiver which monitored E.E.G. waves and sent them back on separate radio channels. Some of these stimoceivers were as small as half-dollars. This allowed the subject of the experiment full freedom of movement while allowing the experimenter to control the experiment. This was a great improvement from his early equipment which included visual disturbance in those whose wires ran from the brain to bulky equipment that both recorded data and delivered the desired electrical charges to the brain. This early equipment, while not allowing for a free range of movement, was also the cause of infection in many subjects.[5]

The stimoceiver could be used to stimulate emotions and control behavior. According to Rodríguez Delgado, “Stimulation of different points in the amygdala and hippocampus in the four patients produced a variety of effects, including pleasant sensations, elation, deep, thoughtful concentration, odd feelings, super relaxation, colored visions, and other responses.” Rodríguez Delgado stated that “brain transmitters can remain in a person’s head for life. The energy to activate the brain transmitter is transmitted by way of radio frequencies.”[6]

Using the stimoceiver, Rodríguez Delgado found that he could not only elicit emotions, but he could also elicit specific physical reactions. These specific physical reactions, such as the movement of a limb or the clenching of a fist, were achieved when Rodríguez Delgado stimulated the motor cortex. A human whose implants were stimulated to produce a reaction were unable to resist the reaction and so one patient said “I guess, doctor, that your electricity is stronger than my will”. Some consider one of Rodríguez Delgado’s most promising finds is that of an area called the septum within the limbic region. This area, when stimulated by Rodríguez Delgado, produced feelings of strong euphoria. These euphoric feelings were sometimes strong enough to overcome physical pain and depression.[2]

Rodríguez Delgado created many inventions and was called a “technological wizard” by one of his Yale colleagues. Other than the stimoceiver, Rodríguez Delgado also created a “chemitrode” which was an implantable device that released controlled amounts of a drug into specific brain areas. Rodríguez Delgado also invented an early version of what is now a cardiac pacemaker.[2]

In Rhode Island, Rodríguez Delgado did some work at what is now a closed mental hospital. He chose patients who were “desperately ill patients whose disorders had resisted all previous treatments” and implanted electrodes in about 25 of them. Most of these patients were either schizophrenics or epileptics. To determine the best placement of electrodes within the human patients, Delgado initially looked to the work of Wilder Penfield, who studied epileptics’ brains in the 1930s, as well as earlier animal experiments, and studies of brain-damaged people.[2]

The most famous example of the stimoceiver in action occurred at a Córdoba bull breeding ranch. Rodríguez Delgado stepped into the ring with a bull which had had a stimoceiver implanted within its brain. The bull charged Delgado, who pressed a remote control button which caused the bull to stop its charge. Always one for theatrics, he taped this stunt and it can be seen today.[7] The region of the brain Rodríguez Delgado stimulated when he pressed the hand-held transmitter was the caudate nucleus. This region was chosen to be stimulated because the caudate nucleus is involved in controlling voluntary movements.[2] Rodríguez Delgado claimed that the stimulus caused the bull to lose its aggressive instinct.

Although the bull incident was widely mentioned in the popular media, Rodríguez Delgado believed that his experiment with a female chimpanzee named Paddy was more significant. Paddy was fitted with a stimoceiver linked to a computer that detected the brain signal called a spindle which was emitted by her part of the brain called the amygdala. When the spindle was recognized, the stimoceiver sent a signal to the central gray area of Paddy’s brain, producing an ‘aversive reaction’. In this case, the aversive reaction was an unpleasant or painful feeling. The result of the aversive reaction to the stimulus was a negative feedback to the brain.[2] Within hours her brain was producing fewer spindles as a result of the negative feedback.[8] As a result, Paddy became “quieter, less attentive and less motivated during behavioral testing”. Although Paddy’s reaction was not exactly ideal, Rodríguez Delgado hypothesized that the method used on Paddy could be used on others to stop panic attacks, seizures, and other disorders controlled by certain signals within the brain.[2] [9][10]

Publication[edit]

José Rodríguez Delgado authored 134 scientific publications within two decades (1950-1970) on electrical stimulation on cats, monkeys and patients – psychotic and non-psychotic. In 1963, New York Times featured his experiments on their front page. Rodríguez Delgado had implanted a stimoceiver in the caudate nucleus of a fighting bull. He could stop the animal mid-way that would come running towards a waving red flag.[11]

He was invited to write his book Physical Control of the Mind: Toward a Psychocivilised Society as the forty-first volume in a series entitled World Perspectives edited by Ruth Nanda Anshen. In it Rodríguez Delgado has discussed how we have managed to tame and civilize our surrounding nature, arguing that now it was time to civilize our inner being. The book has been a centre of controversy since its release.[1] The tone of the book was challenging and the philosophical speculations went beyond the data. Its intent was to encourage less cruelty, and a more benevolent, happier, better man, however it clashed with religious sentiments.

José Rodríguez Delgado continued to publish his research and philosophical ideas through articles and books for the next quarter century. He in all wrote over 500 articles and six books. His final book in 1989, was named Happiness and had 14 editions.[11]

Bedenk dit in vredesnaam voor je je laat vaccineren.

Update

Net ben ik de trap op geklommen en achter deze computer gaan zitten, maar eerst pak ik dan, zoals elke dag, de saturatiemeter die naast mij op mijn bureau ligt, die meter die naast mijn hartslag de saturatie van het moment aangeeft, de mate waarin mijn bloed verzadigd is met zuurstof. Waarom ik dat doe? Ach, het is een gewoonte. De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat ik dat ding vaker ben gaan gebruiken in deze periode van de aan onze hele beschaving opgedrongen vrees voor een zwaar overdreven virale ziekte. Als je namelijk ernstig aan een longinfectie lijdt dan daalt die zuurstof verzadiging in je bloed vaak beneden de negentig procent. Dan ben je benauwd, vaak heb je koorts en nog een aantal andere vervelende klachten. Ik heb dat niet. Ik was net de trap opgelopen en de meting vertelde me dat mijn hartslag 82 was en mijn saturatie 97. Prima.

Soms moet ik voor controle op wat kleine narigheden die kennelijk bij mijn voortschrijdende leeftijd horen even in een ziekenhuis zijn. Bij de ingang staan dan tegenwoordig van die bemoeierige types die vragen of je…enzovoort. Ik stap het dan zelf bewust voorbij en roep over mijn schouder dat mijn saturatie zojuist thuis gemeten 97 was. Ik wordt dan in elk geval niet verder ondervraagd.

Nee, ik ben niet bang voor het coronavirus. In de eerste plaats weet ik dat de hele wereldwijde actie, uitgevoerd door corrupte mensen van de World Health Organisation de grootste zwendel is die onze wereld ooit gekend heeft. In de tweede plaats hebben ze deze zwendel zo ongelooflijk dom en doorzichtig opgetuigd dat ik in het begin al begreep dat we bedrogen worden.

Op deze pagina’s van mijn weblog heb ik er veel over geschreven, maar ik moet daarmee doorgaan, omdat lang niet iedereen nog doorheeft wat ons wordt aangedaan en waarom. En dat moet wel. Anders komen we niet op tijd allemaal in opstand tegen de mogelijke verschrikkingen die voor ons klaar worden gelegd. Ik moet het jullie vertellen. Nee, ik weet het, ik ben een doemdenker, een betweter, een complotdenker, maar ook een klokkenluider. En als je mocht denken dat al mijn schrijfsels mij in dank worden afgenomen en dat ik ook zelfs maar af en toe te horen of te lezen krijg: Peter, wat goed dat je er zo diep in duikt en zoveel uitlegt. Daarvoor doe ik het ook niet. Waarom dan?

Nou, zoiets als dit. Ik zie dat jij in je auto met een gangetje van honderdtwintig op de weg zit en dat je moe bent. Het is avond en bent vanmorgen al vroeg vertrokken. Ik zie dat je ogen pijn doen en dat je er steeds in zit te wrijven. Ik zie ook dat er verder op de weg een slecht verlichte weg beschadiging is en ik merk dat jij die niet opmerkt. Dus roep ik in je oor: “Kijk Uit”. Meer niet, snap je.

Het kan me echt niet schelen of je het nu precies met mijn uitleg van alles wat er op de wereld gebeurt eens bent. Ik wil alleen maar zorgen dat jij niet belazerd wordt omdat je moe bent en daardoor niet goed op let.

Goed, je kent me langer dan vandaag dus ik vat even samen wat er gebeurt. Of je me gelooft moet je zelf weten. Ik lieg niet, ik verzin het niet. Ik heb het gewoon gezien, gecontroleerd en ik geef het door. Uiteraard ben jij de baas over wat je gelooft, maar ik waarschuw je: de kranten, de radio, de televisie, al het nieuws over corona is gelogen en de mensen die de leugens verspreiden zijn gekocht en betaald. Ja, ook die mensen van het nieuws die je meestal zo sympathiek vindt. Het is namelijk oorlog. Dit is de derde wereldoorlog.

Jarenlang hebben de allerrijkste mensen op de wereld belegd in de farmaceutische industrie. Ze hadden namelijk lang geleden ontdekt dat iedereen in de westerse wereld bang is voor ziekte en dood. Ze hadden al vlak na het begin van de vorige eeuw door dat er aan ziekte veel meer geld te verdienen is dan aan gezondheid. Iedereen wil stralend gezond zo lang mogelijk blijven leven. Daarom zorgden ze ervoor dat er flink wat extra ziektes werden bedacht, waartegen de industrie dan geneesmiddelen ontwikkelde. Je moet voor de aardigheid een kijken hoeveel bloeddrukmiddelen er op de markt zijn, of hoeveel middelen er in de psychiatrie worden gebruikt. En dan de reeksen van antibiotica en niet te vergeten de slaapmiddelen. En dan ja, dan komen we aan de gevreesde ziekte, Kanker. Dat is een enorme industrie geworden.

Je snapt natuurlijk wel dat het hele medicijnen verhaal behoorlijk ingewikkeld is geworden. Zo ingewikkeld dat geen gewoon mens er meer iets van snapt. Trouwens, ook heel veel huisartsen zijn al lang de draad kwijt. Die worden jaarlijks bestookt met dure reclamecampagnes uitgedacht door duren reclamebureaus, waardoor de medicijnen waarvoor ze reclame maken – nuttig of niet – natuurlijk nog duurder worden.

Je begrijpt natuurlijk wel dat de wetenschappers die medicijnen ontwikkelen misschien nog niet eens de ergste vijand van de gezonde mens zijn. Dat zijn de financiële mensen en de investeerders. Die willen gewoon steeds meer.

Er is op de wereld een betrekkelijk kleine club van heel rijke investeerders. Die mensen hebben lang geleden op tijd beseft dat angst en onzekerheid – hoe raar het ook klinkt – het best verkopen. Als je rijk wilt worden moet je met succes mensen voorspiegelen dat je ze gezondheid en financiële zekerheid kunt bieden als ze jou producten maar kopen en dat ze alle reden hebben om bang te zijn als ze dat niet doen.

Natuurlijk zijn er door de jaren slimme manieren gevonden om mensen te laten geloven dat jij het beste met hen voor hebt en dat jouw raad de beste is. Een heel duidelijk voorbeeld zien we bij de vaccins.

Vroeger, toen ik klein was, werden we gevaccineerd tegen pokken. Je moest zelf een bewijsje hebben dat je was gevaccineerd, anders mocht je niet naar school. Dat pokken alleen maar voorkwamen toen mensen nog in huizen woonden waar wandluizen huisden – want die verspreidden het pokkenvirus – dat werd er niet bij gezegd. Wij moesten gewoon die prik, want pokken was erg en ook vaak dodelijk.

Tegenwoordig zien we heel veel mensen de griepprik nemen, elk jaar weer. Die prik helpt dus blijkbaar niet om ervoor te zorgen dat je geen griep meer kunt krijgen, zoals de pokkenprik dat moest doen of tegenwoordig DKTP en mazelen.

Raar trouwens dat er tegenwoordig wordt ingeënt tegen kinderziektes. Als je zo’n kinderziekte gehad hebt ben je levenslang immuun. Met zo’n vaccin hoogstens een paar jaar.

Wat wil ik nou zeggen met deze voorbeelden? Dit: met vaccins worden jaarlijks miljarden verdiend. Ze helpen maar een beetje en doen ook een boel schade, terwijl immuniteit na het doormaken van een kinderziekte gratis is en geen schade doet en bovendien levenslang werkt. Wordt de hele wereld vol jonge ouders dan schandelijk bedrogen? Ja, inderdaad.

Maar de farmaceutische investeerders hebben nooit genoeg. Er kan nog veel meer winst uit het onwetende volk worden geknepen. Elk jaar de griepprik wordt door veel mensen niet genomen. Als het echt zou helpen was één keer wel genoeg. Er moest dus nodig iets anders bedacht worden.

De hele wereld moest met groot gezag duidelijk worden gemaakt dat nu echt de dood van vele miljoenen mensen dreigde. Daar komt het huidige coronavirus op de proppen.Houd dit maar even vast, want er moet nu eerst een tussen stuk met uitleg komen.

Die heel grote investeerders in onder meer de farmaceutische industrie, maar ook in de banken, in de energie industrie, de voedingsindustrie en nog veel meer, dat is eigenlijk een betrekkelijk kleine groep waanzinnig rijke mensen. We noemen ze wel eens de één procent, maar het is lang niet een procent van de wereld bevolking. Wel bezitten ze bijna alles wat er te bezitten valt. Mocht je soms denken dat er ook wel iets van jou is, bijvoorbeeld je huis of zo, dan is het altijd zo dat je daar helemaal niets aan hebt als je niet toch steeds dingen moet betalen die van hun zijn.

Goed, die kleine groep multimiljardairs dan wil ondanks dat ze al zoveel hebben toch steeds meer. En omdat ze materieel eigenlijk alles al hebben is er nog maar één ding aantrekkelijk en dat is invloed. Invloed op wat? Nou, op ons. Wij, het gewone mensenvolkje dat niet bij hun clubje hoort is wat onvoorspelbaar. Dat zie je op allerlei terreinen. Neem nou die jaarlijkse griepprik. Die nemen de meeste mensen niet. Daar ergeren ze zich aan. Dat gaat ten koste van de winst en het gaat tenslotte allemaal om de winst. Dus hebben ze – al tien jaar geleden trouwens – een plan bedacht. Een geniaal plan waar het hele suffe mensenvolkje in zal geloven, tot het te laat is. Maar ja, dan moeten ze maar niet zo dom zijn.

Het plan:

 1. We nemen een gewoon besmettelijk virus. Gezonde mensen zijn er een weekje wat snotterig van, maar zieke oude mensen gaan eraan dood als ze maar niet met gewone bestaande geneesmiddelen worden behandeld. Dat moet dus worden voorkomen.
 2. We zorgen dat het virus zich snel over de wereld verspreid.
 3. We laten de World Health Organisation met alle landen afspreken dat als die organisatie zegt dat het virus zeer gevaarlijk is, dat alle landen dan voor zolang als nodig is onder een noodtoestand in een dictatuur veranderen.
 4. De maatregelen onder die noodtoestand moeten ervoor zorgen dat alle mensen bang worden. Hun levens worden ernstig beperkt, ze mogen bijna niets meer, zeker niet wat ze leuk vinden: uitgaan, theater, samenkomsten, festivals.
 5. Dan komen we met een nieuw vaccin. Dat wordt niet een vaccin dat bedoeld is om een ziekte te voorkomen, want daar hebben we niets aan. Dat moeten de mensen trouwens wel geloven. Dat vaccin waarvan ze jaarlijks enkele dure prikken mee moeten krijgen zal hen echter veranderen in gemakkelijk te manipuleren huisdieren die bovendien wat minder lang leven en wat minder vruchtbaar zijn. Ook zullen ze daardoor open staan voor een flink aantal medische onderzoeken die we nog op stapel hebben staan.
 6. We zullen dan kunnen profiteren van een gemakkelijker te beïnvloeden wereldbevolking waardoor we betrouwbaarder bedrijfsresultaten zullen hebben.
 7. Ach, uiteindelijk zullen ze daar zelf ook tevredener mee zijn: minder oorlogen, meer leuke dingetjes voor het volk, sport, spelen enzovoort, waardoor we ook weer meer genetische verbeteringsproeven met ze kunnen doen.
 8. Samenvattend: bang maken, vaccineren en verdienen maar. Leuk toch?

Ik schrijf het hier nu een beetje badinerend op, maar in grote lijnen is het wat er op het ogenblik op de wereld gebeurt. Miljoenen mensen, alleen al in ons land zijn bang, durven elkaar niet eens een hand te geven. Dat is heel ongezond, bang zijn bedoel ik. En alle instanties werken eraan mee. Het kabinet liegt ons voor, de media liegen ons voor. Allemaal zijn ze gekocht door die rijke bovenlaag. Geld genoeg en dat is zo verleidelijk.

Maar luister en kijk, want er is wel degelijk iets te zien:

De mens is niet volmaakt. Kijk maar wat een zootje het op de wereld is. Natuurlijk worden veruit de meeste oorlogen en conflicten opzettelijk gemaakt door de industrie die er geld aan verdient. Maar als de mens eenmaal leert beter na te denken en te zien wat echt voor iedereen goed is hebben we een heel andere samenleving.

De technieken die nodig zijn om ons te verbeteren zijn voor een deel al beschikbaar. De grote financiële machten beginnen nu echter alvast met het uitproberen van genetische verbeteringsprogramma’s die nog lang niet klaar zijn, die nu zelfs nog gevaarlijk zijn en waar misschien miljoenen mensen aan zullen sterven. Ze doen dat uitsluitend ten eigen bate en om alle kennis over die technieken voor zichzelf te hebben. Daarvoor is het huidige veelbesproken vaccinatie programma bedoeld. Niet in ons voordeel, maar voor hun winst.

Doe niet mee!

Scenario

Voordat ik het idee kreeg naar aanleiding waarvan ik Het Komodo Project schreef, waarover ik vijf jaar heb gedaan, en daarna Trojan Horse, wat ook wel een jaar of drie heeft geduurd, had ik een scenario voor een sciencefiction boek geschreven. Het was een idee voor een boek, want dat is een scenario, waaraan ik ooit een kleine zestig pagina’s heb geschreven. Het bleef maar door mijn hoofd zeuren, maar de invulling wilde niet komen. Soms heb je als schrijver een idee dat je zeer helder voor de geest staat, maar waarbij je toch niet de mensen bedacht krijgt.

Nou ja, zonder mensen geen gebeurtenissen, althans niet in mijn verhalen en zonder gebeurtenissen geen verhaal. Ik liet het uit gebrek aan ideeën maar liggen. Ik heb het nu over een periode die al bijna dertig jaar achter ons ligt.

Vanmorgen werd ik rond halfzes wakker. Dat is voor mij niet ongewoon, omdat ik dan meestal op enigszins slaapdronken benen het toilet bezoek. Terugkomend kijk ik dan met een genieterig gevoel op mijn horloge om vast te stellen dat ik nog minstens twee uur lekker ga slapen. Maar vandaag niet. Ik ging weer in bed, maar ik lag niet lekker. Een kwartier lang heb ik nog meerdere malen zowel de linker als de rechterzij geprobeerd, maar iets in mij wilde eruit. Toen kwam dat oude scenario in mijn herinnering. Het liet me niet los en daarom zit ik nu om halfzeven al weer achter mijn computer.

Dat scenario voor een sciencefictionboek dan: Drie grote oorlogen zijn over de wereld getrokken, waarvan de laatste de meest verwoestende was. Minder dan een kwart van de wereldbevolking is nog maar over en het besef dringt door dat de mens blijkbaar niet in staat is in vrede met elkaar te leven. Mensen hebben voortdurend meer oog voor het eigen belang, het belang van de eigen familie en vervolgens de eigen groep. De competitie die het altijd zo goed deed bij de sport, maar die toch de kiem van strijd in zich had.

Na alle verwoestende oorlogen is er bij de meeste mensen het besef dat het zo niet langer kan en dat de mens van nature, door zijn sterke neiging zichzelf meer te gunnen dan een ander, hard op weg is de hele soort uit te roeien.

Intussen is de wetenschap en met name de wetenschap betreffende genetische manipulatie zeer sterk ontwikkeld. Weliswaar schoorvoetend komt er overeenstemming om het geestelijk functioneren van alle mensen aaneen te sluiten. Een nieuw en zeer belangrijk principe wordt ontwikkeld en vervolgens enkele jaren beproefd om daarna bij alle mensen te worden toegepast: de compassionaliteit. Dit woord dat al snel tot een wereldwijde eigenschap wordt betekent dat alle mensen compassie, meegevoel hebben. In vroeger eeuwen hadden neurologen en psychologen wel opgemerkt dat sommige mensen emoties van anderen voelden. In die tijd hadden ze het over schaduwneuronen. Nu was men er achter gekomen dat een paar kleine onderdelen van onze oer hersenen, de hypocampus en de noduli amygdala, bij alle mensen gelijk geschakeld en nauwkeurig op elkaar reagerend moesten worden om een harmonisch levende vredelievende mens te doen ontstaan. Het te bereiken doel was dat een mens precies het gevoel voelde dat hij of zij in een ander veroorzaakte. De compassionaliteit ging dus heel ver. Er ontstond een samenleving die in elk geval aanvankelijk ideaal leek. Nooit was er meer strijd. De koppeling van gevoelens was zowel geestelijk als lichamelijk ongelofelijk sterk. Zo sterk zelfs dat als er – wat bijna nooit gebeurde – iemand in woede een ander pijn deed, hij de zelfde pijn voelde. Sterker nog, de compassionaliteit was totaal. Als je iemand doodde stierf je op dat moment zelf ook.

Zo op het eerste gezicht zou je kunnen denken dat er weinig mis kon gaan in deze compassionele samenleving. Dat was ook eigenlijk wel zo, of eigenlijk nee. Er gebeurde namelijk niets nieuws meer, er was geen ontwikkeling meer. Iedereen besteedde al zijn tijd om bij een ander een prettig gevoel op te wekken om dat zelf ook te voelen. Eigenlijk ontstond er zoiets als het volkomen egocentrisch genieten.

In onze tijd zien we een beweging ontstaan die zich keert tegen vaccinatie. Voor een deel komt het gedachtegoed van deze beweging voort uit religieuze opvattingen, voor een ander deel uit overtuiging dat vaccinatie tegen mogelijke ziekten als het op de huidige manier gebeurt in betrekkelijk veel gevallen meer kwaad dan goed doet. Deze mensen voelen ook nu in onze tijd al niets voor manipulatie van onze erfelijke eigenschappen.

In de toekomstige tijd die ik in dit scenario beschrijf is dat net zo. Alleen leven de mensen die de compassionaliteit weigeren niet tussen de compassionelen. In mijn verhaal leven ze als een gemeenschap op het grote Canadese eiland Newfoundland. We zijn dus in mijn verhaal beland in een wereld waar twee soorten mensen gescheiden van elkaar leven. Dit zou eindeloos zo hebben kunnen doorgaan. De compassionelen denken met veel liefde over de groep die ik maar even de orthodoxen noem, want anders kunnen ze nu eenmaal niet over een medemens denken. De orthodoxen daarentegen, vinden de compassionelen beklagenswaardige gedenatureerde stakkers omdat ze volgens hen niet zijn zoals de mens bedoeld is, of zichzelf bedoeld heeft. Omdat er geen gevoelsoverdracht tussen de beide soorten plaats vindt is er weinig contact.

Maar dan gebeurt er iets onverwachts. Een groot ruimteschip cirkelt op een dag rond de Aarde. De buitenaardse wezens hunnen door hun technische superioriteit gemakkelijk naar beneden komen en zich onder de mensen mengen, wat trouwens heel gemakkelijk en natuurlijk gaat, wat ze zien er bijna net zo uit als wij. Ze lijken heel vriendelijk al kunnen de compassionelen niet heel goed voelen wat de buitenaardsen voelen.

De orthodoxen hebben in het begin geen weet van het bestaan van deze nieuwkomers. Al snel wordt echter duidelijk dat de reizigers uit de ruimte de overblijvers zijn van een beschaving op een planeet die door oorlogen verwoest is. Deze overblijvers zijn de sterke militanten die met de laatste resten van hun wereld op reis zijn gegaan om een andere wereld te veroveren.

Daar kwam ik in mijn scenario aan op een punt waar onherroepelijk de strijd moest uitbreken. De weerloze compassionelen kunnen eigenlijk van nature al heel lang niet eens meer boos worden en dreigen nu eigenlijk overrompeld te worden.

Op een dag wordt toch een compassionele man zo boos dat hij een van de indringers doodt. Op dat zelfde moment valt niet alleen hij zelf, maar om hem heen nog negen andere mensen dood neer. De buitenaardse indringers kunnen de compassionele reactie dus tienmaal versterken. Een bijna hopeloze en uitzichtloze situatie die, en dat is natuurlijk de strekking van het verhaal, het gevolg is van het onnatuurlijke ingrijpen in de menselijke erfelijke eigenschappen.

De oplossing die ik zoveel jaar geleden bedacht was natuurlijk dat wij, de aardmensen een manier vonden om niet te verliezen en overgenomen te worden door een agressief volk.

Ik bedacht dat de spanningen wel ongeveer een eeuw duurden, maar dat er uiteindelijk een natuurlijke kruising ontstaat tussen de compassionelen en de orthodoxen. Die nieuwe mens is er een die waar nodig strijd kan leveren, die diep verdriet voelt als hij een vijand doodt, maar die daar niet aan sterft. Hierdoor is een mens ontstaan die slechts in uiterste nood tot geweld overgaat, zoals het ook eigenlijk zou moeten zijn.

Nu ik naar dit oude scenario kijk en mij realiseer wat er op dit moment steeds luider wordt geroepen over het nieuwe zogenaamde corona vaccin heb ik toch het gevoel dat het wel lijkt alsof ik het zoveel jaar geleden al heb zien aankomen.

Dat het verbeteren van de mens een lang en moeizaam verhaal is weten we nu zo langzamerhand wel. Ook krijgen we heel af en toe door dat alle narigheid en oorlog voor een kleine groep mensen erg veel geld oplevert en dat het die mensen heel weinig kan schelen wat ze aan pijn en verdriet veroorzaken. Het zal dus nog lang duren voor we in een harmonische samenleving leven. Een konvooi gaat nu eenmaal niet sneller dan het langzaamste schip.

Nog één keer dan:

Ik probeer nog één keer samen te vatten wat er, volgens mij, wereldwijd gebeurt. Als je het met me eens bent, laat het weten. Als je bang geworden bent door alles wat je over het zogenaamd gevaarlijke virus hebt gehoord en wat je door het eenzijdige nieuws bent gaan geloven, lees dan aandachtig wat ik hieronder beweer. Ik houd me niet bezig met complottheorieën. Ik noem een rijtje feiten dan moet je zelf maar je conclusie trekken en je houding bepalen. Pak steekwoorden op en kijk op het internet. Informatie genoeg.

 1. Wat er op onze wereld gebeurt wordt slechts in geringe mate bepaald door onze regeringen. De belangrijkste besluiten worden genomen binnen een zeer kleine kring van onmetelijk rijke mensen. Ze worden weleens aangeduid als de één procent, maar die term wordt alleen gebruikt om dat het er heel weinig zijn, waarschijnlijk niet veel meer dan tussen de duizend en tweeduizend. Een paar namen kan ik noemen: Rothschilds, Rockefeller, Bill & Melinda Gates Foundation. Deze families hebben hun vele honderden en zelfs duizenden miljarden onder gebracht in stichtingen waaraan ze vaak op het oog goede doelen hebben verbonden om zo weinig mogelijk belasting te hoeven betalen. Zij bezitten het merendeel van de aandelen in alle grote industrieën zoals de farmaceutische industrie, de olie industrie, de voedingsmiddelen industrie, de wapen industrie, de banken, de verzekeringsmaatschappijen, maar ook alcohol en tabak en nog veel meer. Een ding hebben ze met elkaar gemeen: ze willen altijd meer en omdat ze eigenlijk alles wat er te bezitten valt al hebben willen ze nu meer macht over de mensen.
 2. De Rockefellers hebben tien jaar geleden al een plannetje geschreven om de wereldmacht in handen te krijgen. Dat plannetje is per ongeluk op straat gekomen, daarom ontkennen ze nu dat het van hun is. Het is bekend onder de term Lockstep. Je moet maar op het internet zoeken. Waar het op neer komt is dat zij adviseren om de hele wereldbevolking angstig te maken met een pandemie, een ernstige en zeer besmettelijke infectieziekte, waarvoor alle landelijke overheden zich verplichten strenge maatregelen te nemen. Dat is wat er nu al maanden gebeurt, maar hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen?
 3. De World Health Organisation, de WHO, die een onderdeel is van de Verenigde Naties, wordt geleid door een aantal lieden die voornamelijk uit eigenbelang doen wat ze doen. De Ethiopiër Tedros Adhanom Ghebreyesus is begin 2017 in Genève gekozen tot de nieuwe algemeen directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Tegen zijn benoeming werd geprotesteerd, omdat hij verdacht werd van corruptie en behoorde tot de kring vertrouwelingen van een repressief regime. Op meerdere sites kun je zijn misdaden lezen. Dat de keus op hem viel zal waarschijnlijk te maken hebben met het feit dat hij bij het nemen van beslissingen de zijde kiest van de meest betalende. Er zitten in het WHO bestuur meerdere belanghebbenden vanuit de farmaceutische industrie. Men kan er veilig vanuit gaan dat Tedros door en door corrupt is en dat adviezen die hij geeft betreffende de gezondheid van de wereldbevolking – en daar is hij tenslotte voor gekozen – gestuurd zullen worden door eigenbelang en dat van zijn vrienden.
 4. Al in het begin van het bestaan van de WHO dacht men aan het beschermen van de wereldbevolking tegen de gevolgen van over de wereld razende infectieziekten (pandemieën) Daarbij werd vastgesteld dat een pandemie werd uitgeroepen als het om een zich snel verspreidende zeer besmettelijke ziekte die naar verwachting vaak dodelijk was. Verder tekenden alle meer dan honderdtachtig landen er voor dat als de WHO een zogenaamde pandemie zou uitroepen, dat alle landen dan noodmaatregelen zouden invoeren. Dat zie je nu bij ons al maanden gebeuren. Die pandemieën zijn vaak griepachtige besmettelijke virusinfecties. Wat echter bijna niemand zich bewust is, is dat onze lichaamseigen afweer, ons immuunsysteem beter dan welk vaccin ook in staat is om ons te beschermen, behalve als we oud en al heel ziek zijn. Maar, wat denk je nu. Op een keer is het leven afgelopen en waar staat nu eigenlijk dat het tot elke prijs gedurende een eindperiode van onafzienbaar en vaak ook heel pijnlijk lijden moet worden gerekt. Besef nou toch mens dat er maar twee echte zekerheden in het leven zijn: te wordt geboren en dat is de reden dat je op enig moment sterft. Vind je dat erg? Dan moet je toch eens goed nadenken. In 2009 veranderde de WHO de definitie van de pandemie. De eis dat de ziekte zeer gevaarlijk en dodelijk moest zijn werd geschrapt. Men kon nu een pandemie uitroepen bij een betrekkelijk ongevaarlijk rondgaand virus. Alle landen moesten dan immers de noodtoestand uitroepen, ook als er in feite geen werkelijk groot gevaar dreigde, zoals nu het geval is.
 5. Door onze hele geschiedenis heen kun je, als je tenminste de moeite wilt nemen, zien dat een kleine bovenlaag probeert macht te krijgen over de rest van de bevolking. Dat gaat alleen in getrapte structuren. We hebben de wereldtop, de nationale regeringen die ons nu draconische en ook onnodige maatregelen opleggen, dan hebben we de machtsstructuren als politie en leger die de maatregelen kunnen afdwingen. Nu wordt de WHO geleid door corrupte mensen die vinden – en dat is ongetwijfeld zo – dat er aan ziekte meer te verdienen valt dan aan gezondheid. Maak mensen bang, zo denkt men, en maak duidelijk dat er slechts een manier is om gezond te blijven en beschermd te zijn tegen het huidige zogenaamd verschrikkelijke virus, vaccinatie, en de handel gaat op gang en het geld stroomt binnen. We leven nu in een tijd dat veel mensen de leugen zijn gaan geloven. Welke leugen? Deze: HET WORDT PAS WEER NORMAAL ALS IEDEREEN TEGEN DIT VIRUS GEVACCINEERD IS.
 6. Toen het de arts Rob Elens verboden werd om de heersende virale infectie binnen enkele dagen te genezen met standaard geneesmiddelen, was duidelijk dat er heel erg vals gespeeld werd en dat vele honderden mensen foutief en levensbedreigend behandeld gingen worden. Dit valse regeringsbesluit heeft enkele duizenden mensen vroegtijdig de dood in gejaagd. De gebeurtenissen zullen met bergen handige leugens worden toegedekt, maar we hebben het over moord met voorbedachte rade.
 7. De ramp gaat zich voltrekken als we niet op de rem trappen voor het te laat is: Er is nieuwe technologie. Het is nu mogelijk om van ons gehoorzame meelopers te maken via regelmatig toegediende injecties, om ons DNA te veranderen om te bepalen hoe lang we kunnen leven en nog veel meer. We weten dat de belangrijkste financier van de WHO, Bill Gates wil dat er maximaal vijfhonderd miljoen mensen op de wereld leven in plaats van de meer dan zeven miljard die er nu zijn. Misschien hebben we dan allemaal meer ruimte, maar wat denk je, is het goed als de rijke top van de financiële wereld bepaalt of je nog een poosje mag leven, of je kinderen mag krijgen, wie er kinderen mogen krijgen, of je wel geschikt bent om je voort te planten of het wel zin heeft dat je iets leert of dat het simpelste handwerk voor jou goed genoeg is en of je überhaupt wel iets te vertellen hebt over jouw eigen leven.
 8. Dit staat nu voor ons klaar. Een klein aantal rijke en machtige mensen willen dit. Wij zijn met veel meer, maar we moeten de nu heersende klasse echt heel snel wegsturen, liefst met de staart tussen de poten, als je begrijpt wat ik bedoel.

Griepprik

Onderstaande tekst is niet van mij, maar ik vind hem belangrijk genoeg om te delen met naar ik hoop zoveel mogelijk mensen.

11 goede redenen om de griepprik te mijden

Bron: https://www.dailynieuws.nl/als-je-iemand-kent-die-dit-jaar-een-griepprik-overweegt-laat-hem-dan-dit-zien/

Als je iemand kent die dit jaar een griepprik overweegt, laat hem dan dit zien

Een groeiend aantal experts waarschuwt voor de averechtse gevolgen van een griepprik en adviseren gezinnen om ze te vermijden. Elk jaar proberen medische experts en farmaceutische bedrijven te overtuigen van de zin van een griepprik, maar ze vertellen ons niet de hele waarheid. Een griepprik gaat gepaard met tal van neveneffecten en ze bevatten grote hoeveelheden giftige chemicaliën.

Dit zijn elf goede redenen om een griepprik te vermijden:

1 – De griepprik maakt je ziek. In de meeste gevallen worden kinderen vlak na een griepprik ziek. Dat komt omdat het griepvirus in het lichaam binnenkomt en het lichaam probeert er zich vervolgens tegen te verzetten. Op lange termijn kan dat tot een verzwakking van het immuunsysteem leiden.

2 – Griepvaccinaties bevatten schadelijke stoffen zoals kwik. We weten wel dat de griepprik het griepvirus bevat, maar daarnaast bevat het nog tal van andere schadelijke ingrediënten. Het gaat onder meer om kwik, wat een zwaar metaal is met zware neveneffecten zoals depressies, hartproblemen, geheugenverlies, ademhalingsproblemen, enzovoort.

3 – De griepprik kan Alzheimer veroorzaken. Volgens Dr. Hugh Fudenberg, een expert op het gebied van immunogenetica, kan de griepprik Alzheimer in de hand werken. Uit zijn onderzoek bleek dat personen die regelmatig een griepprik laten zetten 10 keer meer kans hebben om later de ziekte van Alzheimer te ontwikkelen.

4 – De farmaceutische industrie verdient er jaarlijks miljoenen euro’s mee. In Amerika hebben de adviserende organen en departementen banden met de farmaceutische industrie die grof geld verdienen met de griepprik.

5 – Gebrek aan echt bewijst dat de griepprik echt helpt bij jonge kinderen. Uit 51 studies waarbij 260.000 kinderen van 23 maanden tot 6 jaar betrokken waren, toonden geen duidelijk bewijs aan van de effectiviteit van de griepprik. Er werd niet aangetoond dat de effecten beter waren dan de kinderen die een placebo toegediend kregen.

6 – Maken ons meer vatbaar voor pneumonie en andere besmettelijke ziektes. Doordat ons immuunsysteem verzwakt wordt, worden we ook meer vatbaar voor andere ziektes die overdraagbaar zijn van mens tot mens.

7 – Vasculaire aandoeningen. Er werd medisch aangetoond dat er een verband bestaat tussen de griepprik en een verhoogd risico op vasculaire ontstekingen. Symptomen als kaakpijn, pijn in de bovenarm, nek, heupen en schouders, hoofdpijn, koorts en een stijve nek werden allen gelinkt aan de griepprik.

8 – Kinderen onder de 1 hebben geen verhoogd risico. Baby’s onder de 1 jaar zijn meer vatbaar voor neurotoxische aandoeningen omwille van het feit dat hun zenuwstelsel rond de hersenen en het centraal zenuwstelsel nog erg delicaat is. Niettemin wordt het eerste vaccin pas toegediend vanaf 6 maanden.

9 – Verhoogd risico op narcolepsie. Een studie die werd uitgevoerd tussen oktober 2009 en december 2010 heeft aangetoond dat kinderen uit 12 verschillende landen narcolepsie (een slaapstoornis) kregen nadat ze een griepprik hadden gekregen.

10 – Verzwakking van de immunologische reacties. De persoon die een griepprik krijgt zal op langere termijn net meer vatbaar worden voor de ziekte die het vaccin eigenlijk moest bestrijden.

11 – Ernstige neurologische stoornissen. Studies hebben aangetoond dat de schadelijke ingrediënten van de griepprik verantwoordelijk kunnen zijn voor ernstige neurologische aandoeningen. De prik bevat kwik, detergenten, het griepvirus zelf, formaldehyde en andere gevaarlijke stoffen. Al in 1979 wees een studie uit dat de griepprik kan leiden tot zenuwschade en verlamming.

Er is geen bewijs dat de griepprik werkt

Bron: https://www.rtllatenight.nl/nieuws/artikel/4436366/er-geen-bewijs-dat-de-griepprik-werkt

“Als je puur uit voorzorg een vaccin in het lichaam spuit, dan moet het gegarandeerd werken”. Volgens huisarts Hans van der Linde kan de prik daarom beter worden afgeschaft. Van der Linde in RTL Late Night met Twan Huys: “Er is geen bewijs dat het werkt.”

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen is deze week campagne gestart om zorgprofessionals over te halen de griepprik te halen. Op dit moment laat slechts vijf procent van het ziekenhuispersoneel zich inenten tegen de griep.

Van der Linde liet zich vroeger inenten, maar tegenwoordig niet meer. “Vroeger liep ik achter het verkeerde vaandel aan”, vertel hij. Volgens de huisarts ligt er veel marketing aan de griepprik ten grondslag en is de werking niet bewezen. “Het is een buitengewoon slecht vaccin. Het geeft een hele geringe vorming van anti-stoffen.”

‘Al zou ik maar één patiënt helpen’

Hoofdverpleegkundige Susanne Heijmenberg van het AMC Amsterdam heeft wel geloof in het vaccin. Heijmenberg: “Door mijzelf te beschermen tegen de griep, bescherm ik ook de patiënten die in bed liggen.” Eén van de belangrijkste redenen van de hoofdverpleegkundige om zich te laten inenten is dat ze heeft meegemaakt dat patiënten zijn overleden door de griep. “Al zou ik maar één patiënt helpen.”

Groot onderzoek nodig

Ondanks dat hij geen vertrouwen heeft in het huidige vaccin, vindt Van der Linde wel verstandig om onderzoek te gaan doen naar de griepprik. Dit moet volgens de huisarts groots worden aangepakt: honderdduizend mensen wel vaccineren en een controlegroep van honderdduizend mensen die niet worden gevaccineerd. Als uit dit onderzoek blijkt dat het vaccin wel werkt, dan moet volgens de huisarts elke Nederlander worden ingeënt.

Ik blijf me verbazen

Ik prijs me gelukkig dat ik een nieuwsgierig mens ben, zeker in deze tijd. Wat me elke dag weer opvalt is dat het gevoel van dreiging onder mijn soortgenoten weliswaar een heel klein beetje lijkt af te nemen, maar dat er toch ook steeds onontdekte geheimen heel langzaam boven komen. Een van de mensen die daarbij een prominente rol lijken te spelen is een onderzoeksjournalist(e) de het pseudoniem ELLA STER gebruikt. Allerlei thema’s komen langs. Ook besteedt ze aandacht en onderzoekt ze de structuren en groeperingen die het in onze wereld voor het zeggen lijken te hebben, in plaats van de regeringen van de landen, zoals wij denken. Ja, er is heel veel dat wij niet weten en eigenlijk ook niet mogen weten. Daarbij gaat het om zeer rijke groeperingen die zich, zo lijkt het althans meester willen maken van niet alleen alles wat er op de wereld te bezitten valt, maar met de tegenwoordig zich snel ontwikkelende technische mogelijkheden ook van ons hele doen en laten. Er lijkt voldoende reden te zijn om te vrezen dat wij, de mensen die niet bij die rijke wereldtop behoren, een goede kans lopen dat ons doen en vooral ons denken zonder dat wij dat merken wordt bestuurd. Wat gebeurt er dan? Nou simpel, wij doen wat zij willen, omdat wij denken dat wij dat willen. Daarbij worden natuurlijk ook verdienmodellen gecreëerd. Alles wat wij verbruiken om in leven te blijven, voeding, maar ook alle energie, alle vermaak en natuurlijk ook alle medische zorg hebben zij in handen, hetgeen helaas betekent dat zij er belang bij hebben dat we niet gezond genoeg zijn om geen geneesmiddelen nodig te hebben. Met andere woorden, chronische ziekten zijn wel het meest aantrekkelijke verdienmodel voor de farmaceutische industrie waarin heel veel is geïnvesteerd door de allerrijkste groepen.

Dat laatste loopt de laatste tijd een beetje te veel in de gaten. Meer en meer krijg ik het gevoel dat de superieure bovenlaag toch heeft onderschat dat er tussen ons, de gewone wereldburgers, mensen lopen die wat scherper opletten dan zij misschien voor wenselijk houden. En wie zijn zij dan wel. Een ding staat vast, wat ze doen en besluiten doen en besluiten ze achter streng bewaakte gesloten deuren. Er is een boek, dat niet meer verkrijgbaar is en dat “Ridders van Nu” heet, waarin volgens de berichten beschreven wordt wat die geheime genootschappen doen. Verder las ik nog de naam “Cabal” en natuurlijk die van de “Bilderberg Groep”, waarvan onze huidige premier, de vroegere koningin Beatrix en ook de heer Pechtold tot de jaarlijkse genodigden lijken te horen.

Ella Ster pakt ook veel actuele onderwerpen aan. Hieronder heb ik een stukje gekopieerd dat gaat over de reden waarom we voor het wereldwijd uitrollen van 5G niet zouden moeten dansen van blijdschap. Lees maar als je tenminste een heel klein beetje hebt bijgehouden wat er in de elektronische communicatietechnieken allemaal gebeurt, zogenaamd omdat het dan zo prettig is voor ons dat het allemaal veel sneller gaat.

Wetenschappelijk onderzoek over correlatie 5G en coronavirusstructuren

Op 16 juli 2020 verscheen er op Pubmed.gov een vooraankondiging van een publicatie van een nieuw wetenschappelijk onderzoek over de correlatie van 5G-technologie en de inductie van het coronavirus in huidcellen. Nadat de link via social media werd gedeeld werd het artikel ingetrokken. Waarom werd het artikel ingetrokken? Omdat er twijfel is over de kwaliteit van het onderzoek, of omdat men geen ruchtbaarheid aan de zaak wil geven?

Hieronder kun je de Nederlandse versie van de oorspronkelijke samenvatting lezen.

5G-technologie en inductie van coronavirus in huidcellen

«In dit onderzoek laten we zien dat 5G-millimetergolven kunnen worden geabsorbeerd door dermatologische cellen die als antennes werken, naar andere cellen kunnen worden overgebracht en de belangrijkste rol kunnen spelen bij het produceren van coronavirussen in biologische cellen. DNA is opgebouwd uit geladen elektronen en atomen en heeft een inductorachtige structuur. Deze structuur kan worden onderverdeeld in lineaire, torusvormige en ronde inductoren. Inductoren werken samen met externe elektromagnetische golven, bewegen en produceren wat extra golven in de cellen. De vormen van deze golven lijken op de vormen van zeshoekige en vijfhoekige bases van hun DNA-bron. Deze golven produceren enkele gaten in vloeistoffen in de kern. Om deze gaten te vullen, worden er enkele extra hexagonale en vijfhoekige bases geproduceerd. Deze bases zouden met elkaar kunnen worden verbonden en virusachtige structuren kunnen vormen, zoals Coronavirus. Om deze virussen binnen een cel te produceren, is het noodzakelijk dat de golflengte van externe golven korter is dan de grootte van de cel. 5G-millimetergolven zouden dus goede kandidaten kunnen zijn voor toepassing bij het construeren van virusachtige structuren zoals coronavirussen (COVID-19) in cellen.»

Copyright 2020 Biolife Sas. http://www.biolifesas.org.

Publicatie: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32668870/

Goed, vast staat in elk geval dat hierboven een verhaaltje staat dat in de eerste plaats best eens waar zou kunnen zijn en waarvoor ik zelf bovendien echt niet knap genoeg ben om het te verzinnen.

Fade out

Zou het werkelijk zo zijn, dacht ik vanmorgen, toen ik het bericht las dat zowel de burgemeester van Amsterdam als de burgemeester van Rotterdam al na een maand de verplichting tot het dragen van mondkapjes op drukke plaatsen afschaffen. Eerder was het zo dat de bedoeling van die verplichting niets te maken had met de werkzaamheid van de zogenaamde bescherming door die kapjes. Men wist, met andere woorden wel dat niet medische mondkapjes geen bescherming bieden voor de drager en ook niet voor de mensen die de drager ontmoet. Waarom dan die verplichting? Het antwoord op die vraag vond ik direct al een beetje raar: het ging om de houding van de mensen te beïnvloeden. Dat vreemde antwoord heb ik een poosje op me laten inwerken.

Als er geen enkele medische grond te vinden was voor het dragen van die hinderlijke gezicht verhullende bedekking, wat kon dan nog meer die verplichting ondersteunen? Ik moet eerlijk bekennen dat ik er niet onmiddellijk op kwam. Maar ineens drong het tot me door: wij moesten leren gehoorzamen aan verplichtingen waarvoor geen enkele noodzaak bestond. Domme slaafse gehoorzaamheid kun je het ook noemen. Tja, kennelijk zijn er mensen die onze samenleving besturen en die blijkbaar te jong zijn om zich te herinneren hoe blij we waren in negentienvijfenveertig dat we eindelijk niet meer slaafs hoefden te gehoorzamen. Daar ben ik eigenlijk flink van geschrokken. Ja, zeiden ze, maak nou toch geen moeilijkheden. Zo erg is het toch niet om een mondkapje te dragen? Ja, wat moet je dan antwoorden? Dat het mondkapje op zich misschien niet zo erg is, maar dat de zinloze verplichting om het te dragen exponentieel is voor een poging van de overheid om ons gedrag aan de grillen en willekeur van de overheid te onderwerpen. Straks wil die fantasierijke overheid dat we buigen als we de politie zien aankomen of dat we een soort veeg beweging is de lucht maken, zogenaamd om de virussen weg te vegen. Ook zinloos, maar evengoed best verplicht te stellen. Nou ja, ga zo maar door. Ik moet er hoe dan ook niets van hebben dat er met ons wordt gesold, want dat is het.

Ik durf het nog bijna niet te schrijven, want nu begint het er heel voorzichtig naar uit te zien dat onze voortvarende overheid met de zogenaamd intelligente lockdown zich enigszins onbehaaglijk in de gekozen positie begint te voelen. Waar de minister van volksgezondheid een week geleden nog stelde dat hij niet van plan was Hydroxychloroquine weer toe te laten op de geneesmiddelenmarkt, omdat het volgens hem kwakzalverij was, hoorde ik vanmorgen het gerucht dat artsen het al weer voorschrijven. Als dat werkelijk het geval is heeft deze minister heel wat uit te leggen betreffende een misdadige poging het Nederlandse volk noodzakelijke geneesmiddelen te onthouden toen die echt hard nodig waren. Nu, nu de pandemie eigenlijk al een poosje voorbij is en er van die middelen geen spectaculaire resultaten meer te verwachten zijn bij gebrek aan nieuwe corona patiënten, vindt de minister het kennelijk veilig om de middelen vrij te laten en daarbij niet al te vaak de kans te lopen het verwijt te horen: zie je nou wel dat het wel helpt, je had het nooit mogen verbieden. Ach, het is allemaal zo kinderlijk doorzichtig.

Waar moet ik nu ineens aan denken? O ja, onze minister voor volksgezondheid is eigenlijk schoolmeester van de basisschool. Nu begin ik het begrijpen. Hij vertelt sprookjes. Maar meneer De Jonge nou toch. Sprookjes vertellen doen we op school toch alleen tijdens dat laatste uurtje, voorlezen aan het eind van de vrijdagmiddag?

Goh, dat was ik bijna vergeten.