Over peteroosterum

Natural health practicioner Science Fiction writer

Openbaring

Ik moet wel van te voren bekennen dat ik een sciencefiction schrijver ben, een dromer en een fantast zou je kunnen zeggen. Misschien heb ik juist daardoor wel zulke intense belevingen.

Nu had ik in mijn leven één keer eerder een openbaring  gehad, maar dan op een soort technisch deelterrein. Ik weet het nog heel goed. Mijn helaas veel te jong overleden vriend, Bob Kalkman kwam toen bij mij met enige regelmaat patiënten meten met behulp van elektroacupunctuur volgens de methode Voll. Bij die methoden worden er steeds buisjes met een bepaald geneesmiddel in de meetkring geplaatst door ze in een soort houder te zetten.

Ik weet zeker dat de meeste beoefenaren van die methode zich helemaal niet afvragen hoe nu eigenlijk gebeurt wat er gebeurt. Ik weet nog goed dat ik in onze tuin, halverwege de achterdeur van de praktijk op een bepaald punt stilhield, omdat ineens tot me doordrong wat de werkelijke principes van deze meettechniek waren. Ik ervoer dat als een openbaring. Als ik dat hier nu weer opnieuw ga vertellen, dan verdoe ik voor dit moment te veel tijd, want de vreemde manier waarop deze dag begon en de gedachten daarna maakten me duidelijk dat ik opnieuw een openbaring kreeg van niet geringe omvang.

De dag begon overigens vreemd. Ik werd wakker en keek op de wandklok en op mijn horloge. Allebei vertelden ze me dat het zes uur was. Dus ik dacht: ‘mooi, dat is een teken om vroeg op te staan’. Ik ging op de rand van mijn bed zitten en dacht: nee, zeg ik ga nog even liggen. Dus dat deed ik, maar dat voelde helemaal niet goed.

Na nog een paar keer zo heen en weer geschoven te zijn besloot ik toch maar op te staan en keek op mijn horloge. Het was net drie uur. Helemaal niet zes uur. ‘Toch moet ik eruit,’ dacht ik en dat deed ik.

Ik schreef een pagina vol aan mijn dagboek en daar begon de openbaring:

Gisteren waren er op de tv op het History kanaal  lange programma’s in de serie ancien aliens, wat zoveel betekent als de buitenaardsen die vroeger onze planeet bezochten. Maar in dat programma hadden ze het ook steeds over de ufo waarnemingen. De wonderlijkste waarneming was volgens die verslaggevers dat een ufo zichtbaar kon zijn op een bepaalde plek, om vervolgens in een ondeelbaar klein moment van richting veranderd op een heel andere plek te zien was. Een dergelijke versnelling of richting wisseling kon volgens de verslaggevers geen enkel levend lichaam verdragen. Elk lichaam zou daarbij, zeiden ze, in pulp veranderen. Toen, dus eigenlijk gisteren al, begon mijn openbaring: Ik dacht aan teleportatie. Je ziet dat vaak in Star Trek. Lichamen worden als het ware elektronisch ontbonden en over gestraald en komen op de plaats van bestemming dan weer terug in hun normale materiële toestand.

Goed, we weten zeker dat we die techniek nog niet beheersen, al ben ik er van overtuigd dat het ooit een manier zal zijn om je te verplaatsen. Alleen sta ik daarin zelfs in ons land niet, want in de vorige eeuw, 1966 om precies te zijn, schreef de Nederlandse schrijver Max Dendermonde er al over in zijn roman: De wereld gaat aan vlijt ten onder.

 Vanmorgen had ik zoals ik al zei, een openbaring. Ik dacht: de toestand die wij dood noemen die is helemaal niet dood. Die toestand is volkomen gelijkwaardig aan het leven. Alleen zijn wij ons op een zo armetierige manier van het leven in ons bewust dat alle mogelijkheden die we hebben om van zijnstoestand, dus materieel en niet materieel, te wisselen niet alleen niet in ons opkomen, maar we missen ook voorlopig nog de vaardigheid en de diepte van bewustzijn die ervoor nodig zijn.

Onze echte mogelijkheden, die inmiddels door vele wezens in dit universum worden beheerst en die wij nog moeten leren, zitten daarin dat we kunnen wisselen tussen een toestand waarin we materiële wezens zijn met lichamen van vlees en bloed en anderzijds energetische concentraties, wezen van licht uit het ideeënrijk voor wie geen afstanden bestaan, voor wie geen tijd en ruimte bestaan, maar slechts geconcentreerd bewustzijn.

Dat realiseerde ik me vanmorgen ineens en ik begreep dat wat ik nu nog niet kan erg de moeite waard is om te leren in dit of enig volgend leven, want lichtwezens die zich zowel in de materie als in puur bewustzijn kunnen manifesteren is de vorm waarin we als mens de volmaaktheid van de soort benaderen.

Dat is vandaag mijn openbaring. En kijk, luister en voel: Je leven mag saai zijn, vol onbegrepen teleurstellingen, uitzichtloos, buitengewoon pijnlijk zelfs. Er zijn echter nog zo oneindig veel ontwikkelingsmogelijkheden. Telkens als wij erin slagen een laatje in onze schier oneindig arsenaal van mogelijkheden te openen komt weer die blije, triomfantelijke glimlach op ons gezicht en weten we weer: zie je wel, ik wist dat er meer is.

Iatrogeen.

Mooi woord toch? Niemand buiten de medische wereld zal waarschijnlijk de betekenis van dit woord weten. Het is, zoals zo veel termen opgebouwd uit twee stuken: iater = behandelaar of arts (denk aan psychiater = behandelaar van de psyche) en het tweede stuk dat kortweg “geen” luidt, maar dat helaas niet bedoeld is om duidelijk te maken dat er geen behandelaar aan te pas komt. Het woord “geen” komt in dit geval uit de zelfde bron als “genese” dat wording of veroorzaken betreft. Iatrogeen betekent dan ook kort gezegd dat iets veroorzaakt is door een medische, of in elk geval medisch bedoelde behandelaar

Mooi, dan weten we dat. Je gaat, zeg maar naar de tandarts (= iater) en die veroorzaakt dat je geen kiespijn meer hebt doordat hij heel kundig een wortelkanaal behandeling uitvoert. Dat is dan een heel positief iatrogeen effect.

Meestal wordt deze term echter in gevallen van probleemloze positieve en derhalve gewenste effecten niet gebruikt. De term iatrogeen wordt meestal gebruikt als er iets mis is gegaan, als we te maken hebben met medische missers die niet – of moeilijk herstelbare schade of zelfs de dood tot gevolg hebben.

Aan deze blog ben ik begonnen omdat het niet alleen beangstigend vaak voorkomt, die iatrogene blunders, maar vooral ook omdat ik in mijn eigen leven er nogal stevig en vooral ook levenslang mee ben geconfronteerd. Medische fouten dus die een blijvende invloed op mijn leven hebben. Deze blog hoop ik zo te schrijven dat mijn dierbare lezers zullen begrijpen dat vele van hen zelf aan het begin van elke medische misser een rol hebben gespeeld. Hoe kan dat nou, zul je misschien vragen. Hoe kan ik nou zelf een rol spelen in een medische misser waarvan ik vervolgens zelf de schadelijke nawerking onderga?

Nou, dat zit zo: voor veel behandelingen moet je niet alleen toestemming geven, maar je moet er zelfs voor tekenen. Op die manier vegen de verzamelde iaters hun stoepje bij voorbaat schoon, door de verantwoordelijkheid voor de behandeling bij jou te leggen. Eigenlijk is dat heel vals, omdat jij met geen mogelijkheid helemaal precies kunt weten wat je te wachten staat en wat de al dan niet gewenste gevolgen kunnen zijn van de behandeling waarvoor je juist zelf hebt getekend. Juridisch hebben ze hun klachtendienst daarmee echter vaak afdoende ontlast.

Waarom schrijf nu echter hier een artikel dat kraakt van de medische droefenis. Nou, omdat ik je simpelweg een paar van mijn eigen trieste ervaringen op dat terrein wil vertellen in de naar ik hoop terechte verwachting dat je goed gaat uitkijken waar je toestemming voor geeft. En dat die behandelaren, artsen en klinieken een handtekening ter toestemming van jou vragen verantwoorden ze door te zeggen dat het jouw lichaam is en dat jij en jij alleen daarvoor de verantwoording en zeggenschap kunt dragen.

Helaas hebben we in de achter ons liggende periode met alle levensgevaarlijke zogenaamde vaccinaties tegen een kunstmatige en niet eens ernstige ziekte de behandelaars wel andere taal horen uitslaan en moest het ineens allemaal verplicht worden. Maar goed, ik dwaal af, excuus daarvoor, maar ook dat onderwerp heeft mijn blijvende verontwaardiging verdiend.

Dat gedoe met die handtekeningen is trouwens nog helemaal niet zo lang in ons land. Het is eigenlijk overgewaaid uit Amerika. Daar heerst een echte claimcultuur, waardoor veel dienstverleners, waaronder natuurlijk ook artsen in rechtszaken wegens vermeende wanprestatie verwikkeld zijn geraakt en daarop ook vaak financieel aan de grond geraakt zijn.

Nou goed, dan weet je in ieder geval, als je het al niet wist, waarom je tegenwoordig zo vaak ergens voor moet tekenen.

Terug naar iatrogeen. Laat me maar met de kleinste medische misère in mijn leven beginnen. Ik liep tegen de zestig en als ik met mijn rechteroog naar een verticale lijn keek dan zat daar een kronkel in. Als ik met twee ogen keek was er niets aan de hand. De oude oogarts die ik consulteerde keek met een prachtig apparaat diep in mijn ogen en zei: ‘u hebt een macula pucker’ Ik zei: ‘een wat?’ Hij zei: ‘een macula pucker. Dat is een kreukje in het vlies dat over de macula of gele vlek ligt. De gele vlek is het gebiedje achter in je oog waar je het meeste mee ziet.’ ‘Ja,’ ging hij verder, ‘dat moet verwijderd worden anders wordt dat oog blind.’

Hij zei dus niet: ‘dan bestaat de kans dat het vliesje verder kreukt en dat daardoor gezichtsvermogen verloren gaat. Dat zei hij niet. Hij zei dat het zeker tot blindheid van dat oog zou leiden als dat vliesje niet operatief verwijderd zou worden. Twee keuzemogelijkheden had ik: opereren of blind worden aan één oog. Ik koos, geschrokken als ik was, natuurlijk voor opereren.

Had de man die eerste formulering gebruikt, dus dat de kans bestond dat het oog blind zou worden, dan had ik misschien nog wel een poosje afgewacht of het misschien erger zou worden. De manipulatieve formulering die deze oude oogarts gebruikte maakte mij echter duidelijk dat ik eigenlijk geen keus had, wat veel later bleek wel het geval geweest te zijn, maar ja, achteraf…

Het oog wed geopereerd onder plaatselijke verdoving, waarbij ik alleen één prik een beetje vervelend vond. Verder vertoonde de lens al enige grijze ouderdomsstaar, dus werd besloten die lens ook maar te vervangen. Na twee dagen ging het kapje van het geopereerde oog en kon ik er buitengewoon helder mee zien. Ik blij, operatie geslaagd. Maar ja, je moet voor controle komen en dan wordt de zogenaamde oogboldruk gemeten. Dat moest altijd een getalletje van hooguit 16 tot 20 opleveren. Maar dat was bij mij hoger bij die controle.

Ik zei tegen de controlerende oogarts bij wat toen Zonnestraal heette: hoe kan dat nou, mijn oogboldruk is altijd mooi gebleven en nu gaat ie ineens omhoog. De arts wist het niet maar zei dat het een enkele keer na zo’n pucker operatie wel eens voorkwam. Ik moest maar oogdruppeltjes gebruiken dan kwam het wel goed.’ Oogdruppels voor altijd?’ vroeg ik nog. Ja, nou ja, daar was ook geen antwoord op te geven.

Het effect van de achtereenvolgende oogdruppels was heel bijzonder: of ze werkten niet, of ik werd er beroerd van. Nu denk je misschien dat een druppeltje in je oog daar ook blijft, maar dat is niet zo, dat gaat overal naar toe. Je kunt er misselijk van worden of hoofdpijn van krijgen of verstopping. Hoge bloeddruk kan ook. Het lange verhaal kort. Met een laser honderd keer op het oog schieten werkte ook niet en injecties in het oog al evenmin. Op een gegeven moment… ja, daar komt ie dan…zo’n iatrogeen veroorzaakt stuk persoonlijke ellende heeft dan al een vermogen aan vergoedingen voor al dat niet effectieve gepruts gekost.

Uiteindelijk ben ik het gedoe helemaal zat. Ik heb gehoord dat er een definitieve oplossing bestaat voor een te hoge oogboldruk die op den duur leidt tot glaucoom (groene staar), waarbij het oog langzaam blind wordt. Die oplossing is een ventieltje dat in het oog kan worden geplaatst. Zeg maar een soort overdruk ventiel. De inhoud van de oogbol bestaat voornamelijk uit water en als dat er bij overdruk een beetje uitloopt dan merk je dat niet. Ik herinner me nog goed dat er bij Zonnestraal toen een specialist werkte, ene Potgieser, die daar goed in was. Ik herinner me ook dat ik met een verdoofd oog op een operatietafel lag en dat hij begon met het gaatje te steken waar het ventieltje moest komen. Ik had er het volste vertrouwen in, dus ik lag muisstil.

Ineens hoorde ik die Potgieser zeggen: ‘oeps, verkeerde plaats. Hij had het gaatje kennelijk op de verkeerde plek in mijn oog gestoken. ‘Nou ja,’ dacht ik nog, dat groeit wel weer dicht.

Het einde van het verhaal hier is dat mijn rechteroog na zeker vijf jaar nog steeds wazige beelden ziet die nooit stil staan en die bovendien nooit samenvallen met datgene wat ik met mijn linkeroog zie. Gelukkig zit er nog net genoeg licht in dat oog dat ik mijn rijbewijs weer voor vijf jaar heb gekregen.

Toen ik echter dacht: dit is een regelrechte wanprestatie, ik ga er een letselschade advocaat op zetten, want ik mis het gebruik van mijn rechteroog, toen bleek die hele Potgieser daar niet meer te werken en niemand kon me ook vertellen waar hij naar toe was gegaan.

O ja, natuurlijk had ik voor de operatie getekend, anders ging het niet door. Hier was in dit geval sprake van prutserige incompetentie waarvan ik voor de rest van dit leven slachtoffer ben.

Dat was één, maar ik heb nog meer. En daarbij hebben we het wel over een iatrogene schade die echter niet door slordigheid, zoals in het vorige geval, werd veroorzaakt, maar door iets wat zich uiterst langzaam heeft ontwikkeld en wel in samenhang met een medische behandeling:

In 1998 opereerde Professor Marty in het AMC mij aan mijn rechter voet. Daar zat sedert mijn zesde jaar een fistel in die in het voetje van de toen zes jarige Petertje door onoordeelkundig optreden van een Helderse chirurg was ontstaan. Tientallen keren had ik abcessen aan mijn hiel gehad. Het gebeurde meestal zo om de paar jaar. In 1998 strooide de infectie zich echter verder door mijn lichaam en lag ik met pleuritis in het ziekenhuis.

Toen meende ik dat ik lang genoeg geduld had gehad met die altijd al stijve rechtervoet en ik riep: ‘die rotzooi gaat er nu uit en anders halen ze die voet er maar af. Gelukkig was daar Professor Marty die mij zeer verwonderd vroeg hoe ik in vredesnaam aan een holte met pus in mijn hielbeen kwam, waarna ik hem toen over die Helderse chirurg vertelde.

Van het werk van deze allervriendelijkste en verder razend knappe professor heb ik nu vierentwintig jaar plezier gehad, maar toch – en daar is ie weer – iatrogeen uit het grijze verleden heb ik nu weer een zwerende rechtervoet en ben ik benauwd en kortademig. Van mijn prettig meewerkende huisarts heb ik al twee verschillende antibiotica voorgeschreven gekregen – een combinatie waarvan ik dan weer kotsmisselijk werd en die het euvel ook niet konden verhelpen want ik kan op het moment geen tweehonderd meter lopen zonder volledig buiten adem te zijn, maar ik leef vaak bij de regel: als je iets goed gedaan wilt hebben zul je je er zelf mee moeten bemoeien. Ik ben nu bezig met het bestellen van zogenaamde “bacteriofagen”. Als je de lijst van publicaties op dit weblog naloopt kom je daar enkele blogs over tegen. Ik ben benieuwd, maar tegen mezelf zeg ik: ‘ik ga dit hoe dan ook zelf oplossen’.

Ik ben werkelijk benieuwd of ik nu, op mijn twee en tachtigste, nog voor elkaar kan krijgen dat mijn lichaam eens verlost is van de gevolgen van iatrogene ellende. Klinkt trouwen wel mooi, vind je niet? veel mooier dat medisch gepruts, maar dat is het wel.

Bericht van Vernon Coleman

Wij stevenen regelrecht af op de grootste recessie die de meeste mensen zich kunnen herinneren. Als u na 1930 geboren bent, dan staat u op het punt uw eerste recessie van wereldformaat mee te maken. Het verschil tussen de recessie die nu komt en alle recessies die eraan voorafgingen, is dat deze niet per ongeluk gebeurt, schrijft Dr. Vernon Coleman.

De recessie die u gaat meemaken is geen vergissing; zij is bedacht, gepland en georkestreerd door de samenzweerders van de miljardairs, zij zal jaren duren en zij zal de Grote Reset en de Nieuwe Wereldorde inluiden. Als de recessie eenmaal goed op gang is, is het spel voorbij, is de oorlog verloren en hebben de samenzweerders gewonnen.                                                  (Ze noemen mij al jaren een “samenzweringstheoreticus”, dus het geeft mij een beetje licht amusement om hen de samenzweerders te noemen. Wanneer een stel miljardairs en een aantal andere booswichten samenzweren om de wereld over te nemen, lijkt het mij eerlijk genoeg om hen samenzweerders te noemen).                                                                                        De recessie was gegarandeerd en uitgelokt toen de bazen van bedrijven onder druk gezet werden door kleine groepjes lobbyisten om hun bedrijven te plannen rond ESG-onzinnigheden.

ESG, voor het geval u een tijdje hebt zitten slapen, staat voor “milieu-, sociale en bestuursvoorschriften”. Vandaag de dag worden bedrijven zo goed als gedwongen om deze kwesties ver boven het vinden van werk voor het personeel, het tevreden stellen van de klanten en het maken van winst voor de aandeelhouders te stellen. Daarna heeft de covid-fraude de zaken voor de miljardair-samenzweerders aardig op de rails gezet.

Rapport: Luchtvaartmaatschappijen moeten een “gezondheidspas” eisen voordat ze passagiers kunnen laten vliegen

Alleen al in 2020 hebben de werknemers in de wereld 3,7 biljoen dollar aan inkomsten verloren, waarbij de zelfstandigen en de eigenaren van kleine bedrijven het meest te lijden hadden en de ambtenaren niet of nauwelijks. Ook de ouderen zijn in alle opzichten bijzonder zwaar getroffen door de covidefraude – de grootste fraude in de geschiedenis. En, laten we niet vergeten, er lopen nog steeds mensen rond die zo doodsbang zijn voor de gedachte aan wat zij als de “plaag” beschouwen, dat zij al twee jaar hun huis niet meer uit zijn gekomen.

Toen hebben zij een oorlogsscenario gemanipuleerd: een echte “Wag the Dog” oorlog. En de recessie begon in alle ernst. De economische crash was zorgvuldig ontworpen om de economie te gronde te richten en tegelijk een steeds groter wordende staatsbureaucratie in stand te houden.

Men heeft decennia lang de huizenprijzen laten stijgen voor dit moment. Er zullen nu massale faillissementen zijn – geheel volgens plan. De inflatie loopt in de hele Westerse wereld op tot in de dubbele cijfers. Wij zijn nu allemaal Argentinië en Venezuela.

Halfslachtige, achterlijke groenen en klimaatveranderingsgekken, die zich verder in de wereld van de pseudowetenschap hebben gewaagd dan ik voor mogelijk had gehouden, geloven dat de komende recessie ons allen zal redden. De idioten wier hobby het is zich aan snelwegen vast te lijmen, denken dat ons gebruik van fossiele brandstoffen en kunstmest betekent dat zeven miljard mensen zich op de top van de Mount Everest zullen moeten verdringen om te overleven. Zij juichen nu de recessie toe, omdat die minder reizen, minder verwarming en minder warm eten zal betekenen – vooral voor de armen in de wereld.

Wetenschappelijke studie bevestigt dat mRNA je DNA kan veranderen – Ze zeiden dat het onmogelijk was… ze logen tegen je. En zo maken zij van een oorlog gebruik om ons naar netto nul en wereldwijde genocide te leiden.

De gekke klimaatveranderingsgekken denken waarschijnlijk dat zij zorgzame mensen zijn, maar zij zijn wreed en meedogenloos, en zij geven geen moer om iets anders dan hun verwrongen, egoïstische ambities. Zij vinden het prima dat het doel de middelen heiligt, zolang het doel maar overwinning en macht betekent, en zij zullen een paar honderd miljoen Afrikanen die verhongeren, voor lief nemen.

Het opzienbarende feit is dat linkse commentatoren de covid-fraude opgewonden hebben gesteund en gepromoot, en opgetogen waren dat miljoenen mensen in Afrika in hongersnood daalden. De linkse liberalen zijn opgetogen over de genocide in Afrika, omdat zij zich hebben laten verleiden om de samenzweerders van de miljardairs te steunen.                                       De gekke linksen dachten dat de covidwereld hen regelrecht naar een wereldregering onder leiding van communisten zou voeren. Zij hadden het natuurlijk mis. Zij waren bedrogen. De wereld ging recht op de Nieuwe Wereldorde af, die gepland was door de Rothschilds, de Bilderbergers, het World Economic Forum en een stel diverse psychopaten.

(De enige landen in de wereld die niet in chaos verzeilden waren Tanzania en Zweden. Tanzania legde in 2020 geen covid-19 beperkingen op en had niet meer doden dan normaal. Zweden voerde zeer weinig beperkingen in, had lagere sterftecijfers dan waar ook en herstelde als eerste van de gevolgen van de fraude. De mainstream media vermeden vakkundig het vermelden van deze eenvoudige maar ongemakkelijke waarheden).

Voordat de Russische invasie in Oekraïne plaatsvond, kon men al zien dat de Grote Reset zich begon te ontwikkelen – waarbij geld en macht in steeds minder handen geconcentreerd worden, het staatsgezag toeneemt en de vriendjespolitiek en de inefficiëntie van de staat en de diefstal van overheidsgeld door politici en ambtenaren dramatisch toenemen.

Het plan om u in een genetisch gemodificeerde menselijke cyborg te veranderen 

Nu wordt het met de seconde erger. De prijzen zullen stijgen. Banen zullen verdwijnen. De langverwachte crash op de huizenmarkt zal komen.

En wij stevenen af op de grootste recessie die iemand onder de 100 jaar zich kan herinneren.

De meeste mensen hebben er geen idee van hoe vreselijk de toekomst zal zijn.

U kunt helpen stoppen wat er gebeurt, als u dat wilt – gewoon door de waarheid over de covid-fraude, de klimaatveranderingsfraude en de oorlogsfraude te delen met iedereen die u kent. De samenzweerders kunnen nog tegengehouden worden.

Maar als u denkt dat ik een krankzinnige samenzweringstheoreticus ben, zult u geen verdomd ding doen om te stoppen wat komen gaat.

Wanneer u dakloos bent, koud en uitgehongerd, en bedelend om een korst brood, zult u terugkijken en denken: “Jammer dat ik niet naar die Coleman geluisterd heb. We hadden dit kunnen voorkomen.”

Wat kan ik daar nou aan doen, dat is toch niet mijn schuld?

Een overbekende reactie wanneer je soms tegen beter weten in probeert mensen te motiveren zich ergens tegen te verzetten. Ik heb sterk de indruk dat maatschappelijk gezien de animo om zich te verzetten tegen valsheid en leugens die door een corrupte overheid worden gebezigd sterk is afgenomen.

Ontmoedigen is overduidelijk de methode die gebruikt wordt. Zelfs als je onomstotelijk gelijk hebt en je komt in een conflict met de overheid voor de rechter te staan, zelfs dan zie en hoor je zich zo’n rechter in allerlei juridische uitglijders storten opdat het vonnis in jouw nadeel is. De geldende boodschap is meer en meer: “resistance is futile” verzet is zinloos.

In het begin zagen we mensen demonstreren op een heel vreedzame manier. De overheid had echter een manier gevonden waardoor ze demonstratie gewelddadig kon beëindigen. Dat deden ze door gebruik te maken van zogenaamde Romeo’s, politiemensen zonder uniform die door misdragingen hun geüniformeerde collega’s de gelegenheid boden om de demonstratie gewelddadig te beëindigen. De Romeo’s waren dan natuurlijk al lang weer vertrokken. We zagen het, we wisten het, we klaagden erover, zelfs officieel tegen de politie. Niets hielp. Van onze ooit misschien goedbedoelde democratie is wanneer het gaat om de openbare orde niets over. Het enige waaraan wij ons gevoel van medezeggenschap moeten ontlenen is te vinden in het stemrecht, waarmee we de samenstelling van de diverse volksvertegenwoordigingen lijken te kunnen beïnvloeden. Hoe dit overigens flagrant mis kon gaan bleek wel bij de laatste verkiezingen voor de tweede kamen. Van alle kanten kwamen toen de berichten binnen dat er met de stemmen was geknoeid om de politieke arena zodanig voorgesorteerd te krijgen dat verzet tegen het overduidelijke globalistische regeringsprogramma bij voorbaat kansloos was.

Het regeren, zoals dat onder meer gebeurt door onze eigen Haagse kabinetten, is onderworpen aan een systeem van psychologische wetten en feiten. Lang geleden zijn er al gedragswetenschappers begonnen wegen te bedenken om voor elk plan instemming te verwerven. In hun begin was er nog de vrome regel dat elke beslissing die er heel handig werd doorgedrukt toch ecologisch moest zijn en dus ook het nut van de andere partij of partijen moest dienen. Een eis die – als ik naar de Haagse Kamervergadering kijk – reeds lang geen opgeld meer doet. Met andere woorden, je kunt met je kleine oppositiepartij het grootste gelijk van de wereld hebben, maar de meerderheid heeft al lang van te voren afgesproken dat geen enkel van je protesten enig effect zal sorteren. Met oprechte verontwaardiging moet ik dan ook vaststellen dat in onze volksvertegenwoordiging leugen en corruptie eerder regel dan uitzondering zijn.

Hoe kan het nu dat dergelijke instituten wegkomen met toch duidelijk ontwijkingsgedrag van de vaak genegeerde waarheid. Het antwoord is: gewoonte. Als wij dingen constateren die absoluut niet door de beugel kunnen, dan protesteren we luidkeels, zeker in het begin. Tegen dergelijk protest wordt scherp en vaak gewelddadig opgetreden, waardoor mensen na enige tijd bang en moedeloos worden. Dat is dan ook de bedoeling van bestuurders die hoe dan ook hun eigen agenda willen uitvoeren. Persoonlijk zie ik dit als geestelijk geweld tegen het volk.

Vaak hebben we de neiging om te denken dat wij, het volk, toch een enorme meerderheid vormen en dat het toch ondenkbaar is dat wat wij willen nooit gebeurt. Een aardige maar helaas foute gedachte waarmee we moed proberen te houden. Waar het werkelijk om gaat is dat onze bestuurders aan de touwtjes met een combinatie van slimme communicatie techniek en opzettelijk negeren als regel hun zin doordrukken. Wij, het volk, zullen daar nimmer tegenop kunnen. Maar dat is een impasse van ongekend formaat. Hoe moet het dan als de regeringen van alle ons bekende landen hun gezamenlijke globalistische plan blijven doorduwen en wij dat helemaal niet willen, hoewel eerlijkheidshalve gezegd moet worden dat de overgrote meerderheid van de bevolking – laat ik het voorzichtig zeggen – niet echt snapt wat er gebeurt en wat ons sluw en ongemerkt door de strot wordt geduwd onder het mom van Build Back Better. De meeste brave mensen hebben nog het idee dat het goede, wat dat dan ook mag zijn, op den duur overwint. Dat is echter niet zo. De werkelijkheid is dat de sterkste wint. Daarop volgt echter meestal een periode waarin de winnaar gaandeweg slordig wordt en niet meer consequent straft wat hij zelf verboden heeft. Zo zijn in de wereldgeschiedenis hele beschavingen ten onder gegaan, slordigheid en luiheid en voldoende partijen die daarvan misbruik maken.

Onze tijd. Ik probeer nu kort samen te vatten welke rookwolken ons in het gezicht zijn geblazen en door wie.

  1. Een kleine groep mensen, de wereldelite, bezit nagenoeg alles en is wellicht juist daarom begerig naar wat nog niet in hun bezit is.
  2. De mensen, het volk, heeft nog steeds verlangen naar bezit en vormt daardoor toch steeds weer de luis in de pels van de elite.
  3. Bevolking die de vrijheid heeft eigen doelen na te streven kan daarmee de overigens onverdiende rust en overdaad van de elite verstoren.
  4. Het plan van de wereldelite is nu: maak het volk willoos en bestuurbaar.
  5. Daarvoor is nodig dat er grote angst heerst, want angstige mensen zijn geneigd te gehoorzamen aan voorstellen die een oplossing voor de angst lijken te bieden. Slim als de elite is hebben ze daar een op zich tamelijk ongevaarlijke besmettelijke viraal over te dragen ziekte gebruikt Covid 19, een kunstmatig gemanipuleerd virus. Daarbij heeft men ervoor gezorgd dat alle simpele middelen die snel tot genezing konden leiden waaronder Hydroxychloroquine en Ivermectine verboden en onverkrijgbaar werden, want ja, met een beetje foute ziekenhuistherapie moeste natuurlijk wel mensen overlijden om de angst erin te houden.
  6. De slimmeriken onder de bevolking hebben de hierboven behandelde truc met het virus nu wel door. Er is voor het allemaal voor niets is geweest een nieuw controlemiddel nodig. Dat heeft men lang voorbereid, want regeren is vooruitzien. In een uithoek van Europa breekt in eens oorlog uit. Nou ja zeg, in Europa. Overal op de wereld zijn altijd oorlogen, de wapenindustrie moet tenslotte ook leven, maar in Europa oorlog voeren is natuurlijk te gek voor woorden. Nou ja we hebben toen dat oorlogje in voormalig Joegoslavië gehad, maar dat was klein en overzichtelijk. Maar nu loopt het de spuigaten uit. Rusland heeft Oekraïne overvallen. Weet je wat, het beste wat we kunnen doen is een eenheid vormen en het allemaal met elkaar eens zijn over de vraag wiens schuld het is: Rusland, nee Poetin dus.
  7. Omdat niemand van de brave en nu vanwege de oorlog ook wel angstige burgers gevolgd heeft hoe decennia lang een verdorven elitaire en helaas Amerikaanse groep al treiterend en mishandelend buurman Rusland dag in dag uit, jaar in jaar uit is blijven provoceren alleen al om het feit dat men het prettiger vindt als dat grote Russische rijk uiteen valt. Met het opzetten van een vijftiental laboratoria die van bacteriën en virussen dodelijke wapens kunnen maken en door het nazistisch Oekraïense leger steeds maar weer de Russisch sprekende provincies in het Oosten van het land te laten bombarderen, zodat de bevolking daar vaak in schuilkelders leeft is die uitdaging aan het adres van de Russische president eindelijk opgepakt. Onder het motto: genoeg is genoeg zijn de Russen zo voorzichtig mogelijk om in elk geval geen onnodige schade te veroorzaken aan een schoonmaakactie in Oekraïne begonnen.

Iedereen die best wel beter weet roept nu in koor moord en brand, maar dat is niet meer dan theater.

  • Eén probleem hebben we op te lossen. Die elitaire Amerikaan, die multimiljardair, die Soros of die Bill Gates en die Rothschild en die Rockefeller. Die mannekes denken dat de wereld van hun is. Maar dat is helemaal niet zo, de wereld is namelijk van ons allemaal. Daarom stoppen we nu met bang zijn, want pas dan hebben ze geen grip meer op ons gedrag.
  • Vrienden, ik wens jullie overdreven veel moed in deze donkere tijden.

Dwang…

Dwang, altijd maar weer dwang om de mensen controle door de strot te duwen.

Het feit dat er al een hele poos dwang wordt uitgeoefend op de bevolking, waarbij het aller magerste beloningssysteem de mensen als een soort worst voor de neus is gehouden, om maar in te stemmen met de kwalijke ingrepen in de lichamelijke integriteit die het controleren mogelijk moesten maken gaat nog steeds door.

Meer dan een jaar hebben we nu de zogenaamde QR-code als boeman als belemmering voor ons gezien. Allemaal moesten we iets waarvan we de samenstelling noch de effecten kenden in ons lichaam toestaan om vervolgens van onze ongrondwettelijk van ons afgenomen rechten gebruik te kunnen maken.

Ik heb me verbaasd en ook grote zorgen gemaakt over het gemak waarmee het overgrote merendeel van mijn medemensen instemden met de bedrieglijk aangeboden inbreuken op onze lichamelijke integriteit. Ondanks de vele berichten – die overigens door de mainstream media onder de mat geschoffeld werden – over veel zeer kwalijke bijwerkingen van de zogenaamde covid-prikken, gingen mensen maar door zich te laten inspuiten met stoffen die in elk geval niet deden wat ze beloofden te doen. De ernst van de ziekte waartegen de injecties bescherming zouden moeten bieden werd ook sterk overdreven. De ernst overtrof namelijk geenszins een gewone griep en daarover maken we meestal niet veel drukte.

Aangevuurd door het streven (mis)gebruik te maken van de zogenaamde pandemie volgens het scenario van het World Economisch Forum, onder aanvoering van Klaus Schwab om een totale reset van de economie te bereiken gingen alle regeringen slaafs mee in de wereldwijde angst psychose waarmee de bevolking gedreven werd zich gehoorzaam te laten prikken met iets dat onbeproefd en onbekend was.

Langzaam maar zeker komen de doelstellingen achter de wereldwijde prikactie in het zicht. Twee elementen vallen op. Er bestaat onder de groep eugenetici onder de wereldelite de behoefte de wereldbevolking aanzienlijk te verminderen. Als dit gebeurt door gebruik te maken van injecties die verkocht worden als een heilzaam vaccin, maar die slecht een ondermijning van de gezondheid blijken te veroorzaken, dan kunnen we dat op zijn minst aanmerken als een poging tot volkerenmoord.

Wanneer we echter kijken naar de gehele actie als een poging de bevolking onder controle te krijgen, dan kunnen we er veilig van uitgaan dat de technische middelen om mensen in de injecties een soort chip mee te geven waarmee gecontroleerd en gestuurd kan worden beschikbaar is.

Er is echter heel veel dat we nog niet hebben gebruikt, heel veel dat herkenning van mensen mogelijk maakt, zonder dat mensen als het ware voor eigen – of overheidskosten gechipt moeten worden. Nu weet ik wel dat het soort herkenningssystemen waarop ik hier doel geen of weinig winst op levert voor de producenten, afgezien dan van het onderhoud. Het zou echter meer dan voldoende herkenningsmogelijkheden bieden om in ieder geval elk mens op deze wereld te herkennen. Als dat laatste nu het ultieme wenspatroon zou zijn van de wereldelite, dan was er voor alle gewone mensen niet zo heel veel te vrezen. Het zou namelijk gaan om pure herkenning en identificatie, Daarvoor hoeven wij, de gewone mensen, niets toe te laten in ons lichaam of te offeren op het altaar van Goudgrijp om het met Donald Duck te zeggen. Wij hebben namelijk een uniek herkenningssysteem. Oh ja, ik weet het wel. Er is nooit veel moeite gedaan om het te ontwikkelen, maar dat is te veranderen. We hebben voor die verandering, die natuurlijk redelijk kostbaar, maar ook zeer betrouwbaar is veel ontwikkelingskosten op te brengen die geen winst per persoon gaan opleveren. Dat is dus het probleem tegenover de grote winstmakers. Wij hebben namelijk een persoonlijker aura, een elektronisch uitstralingsveld, dat uniek is voor elke persoon. Dat ook onvervreemdbaar is en niet – of heel moeilijk na te bootsen. Je kunt het vergelijken – en waarschijnlijk is het daarmee ook wel verwant met het DNA. Dat is een unieke code die voor elk mens anders is. Het is niet nodig om iedereen te chippen of anderszins in te spuiten als we leren dat het DNA patroon via het bij iedereen aanwezige uitstralingsveld, dat we over het algemeen aanduiden als de aura, is uit te lezen. Het dus vele malen goedkoper alle levende wezens daarin op te slaan dan te proberen tegen zeer hoge kosten iedereen een persoonlijk herkenningsding, chip of wat dan ook dat de winst van de elite verhoogt te geven. Dat van ons allemaal alles bekend is hoeft op deze manier niet te betekenen dat wij allemaal gemakkelijk elektronisch te beïnvloeden zijn. Overheden hebben zo de mogelijkheid om ons te vinden. Ze kunnen ons met dat systeem echter niet dwingen tot gehoorzaamheid. Dat willen we dan ook niet. Dit systeem levert waar nodig informatie voor degenen die moeten proberen te voorkomen wat beter niet kan gebeuren. Het geeft echter geen mogelijkheid tot dwang door derden om winst te maken ten koste van de massa, Hierdoor verdient dit systeem de voorkeur.

Denk er maar eens over en laat me weten wat je erover denkt.

Bevrijding?

Eens te meer bleek mij in de afgelopen nacht, die ik voor een deel wakend doorbracht, dat ik net als zovelen met mij mijn eigen gevangene ben… of was, hoop ik. Gevangene ja, in een heel oude en diep verscholen liggende jeugdherinnering.

Op 23 april 1946, de dag voor mijn moeders verjaardag, rijdt een klein vrachtwagentje met ijs, op weg naar de vissershaven mij aan, waardoor mijn rechterbeen boven de knie breekt. Mijn vader denkt nog dat we naar het ziekenhuis gaan om een witte kous (gipsverband) te halen, maar het pakt anders uit. De plaatselijke chirurg besluit dat de beste methode is om de botstukken netjes op elkaar te zetten, wat verschrikkelijke veel pijn veroorzaakt, en vervolgens een zogenaamd rekverband aan te leggen. Met een etherkapje word ik onder narcose gebracht en als ik bij kom ben ik heel erg misselijk  en moet overgeven. Maar de dokter heeft een rekverband aangelegd, dat wil zeggen dat hij een gat heeft geboord door mijn hiel en daar een pen doorgestoken die in een hoefijzervormige beugel past. Er zit een touw aan de beugel dat naar en katrolletje loopt boven mijn recht omhoog stekende been. Aan het voeteneinde van het bed waarop ik lig staat nog een paal met een katrol waar het touw overheen loopt. Aan het eind van het touw is een gewicht dat hard genoeg aan de beugel rond mijn voet trekt om de beenbreuk op zijn plek te houden. Heel slim allemaal. Jammer overigens dat de dokter vergeten is dat je bij een invasieve behandeling – en dat is een gat door een voet boren zeker – direct moet beginnen met de penicilline die we toen hadden. Daardoor brengen de paar vliegen in het kleine ziekenhuiskamertje dat “de box” werd genoemd toch iets over van kleine Jan, die met open tuberculose naast mij ligt, naar het gaatje in mijn voet waar die pen in steekt. Daardoor gaat mijn voet erg zweren, verandert in een bal met tenen en loopt mijn lichaamstemperatuur op naar eenenveertig graden. En ja, dan krijg ik inderdaad driemaal daags een injectie met penicilline. Te laat overigens, want met die voet is het nooit meer goed gekomen. Maar er is nog iets anders dat voor dit beweeglijke manneke heel benauwend is: ik zit vast aan die beugel, ik kan niet weg. En als het nu maar bij die ene keer was gebleven, maar deze toch wat onhandige dokter ontdekt na een week of vijf dat mijn been niet goed aan elkaar groeit. Hij breekt het opnieuw en er wordt een nieuw rekverband aangelegd. Dit keer met een pen door de knie en ik kom onder een dekenkooi op een andere kamer te liggen met drie volwassenen. Jantje met de tuberculose heb ik dan al weg zien dragen. “De box” moet blijkbaar worden ontsmet.

Alles bij elkaar heb ik drie maanden in dat ziekenhuis gelegen met mijn gebroken beentje. Het meest van de tijd gevangen door een pen en een beugel, waardoor ik mij zeer gevangen voelde. Vannacht drong het ineens tot me door waarom ik door paniek bevangen wordt als ik er zelfs maar aan denk dat ik wordt vastgehouden of vast gebonden. Ik snap nu in elk geval waarom ik altijd die vrijheidsdrang in mij heb.

Wat gebeurde er nog meer. Had ik een bijna dood ervaring? Dat zou best kunnen, ofwel toen ik meer dan anderhalf uur buiten bewustzijn was na de aanrijding, ofwel tijdens die bijna dodelijke koortsaanval, waarvan mijn moeder later zei dat ik zo doorschijnend was dat ze het botje in mijn neus kon zien. Hoe dit ook zij, zelf heb ik het gevoel dat er een structurele persoonlijkheidsverschuiving heeft plaats gevonden. Ik kan mij een droom herinneren waaruit ik krijsend wakker werd, terwijl er voor zover ik mij die droom herinner toch niet echt beangstigende gebeurtenissen waren. Wel herinner ik me weemoed, verdriet, afscheid. Ik zat op mijn knieën op een kussentje op een matzwarte glanzende vloer. In een grote kring om mij heen zaten alle kinderen die ik kende en ze neurieden een langzame muzikale strofe. Het voelde als afscheid.

Voor het ongeluk was ik als zesjarige een snellere hardloper dan alle grote jongens uit de straat. Vast en zeker zou ik in het toen voor me liggende leven een heel sportief mens geworden zijn, zoals mijn vader ook was eigenlijk. Na het ongeluk – kinderen zijn wreed – werd ik op school uitgejouwd voor hinkepink en was ik bang voor dreigementen en geweld.

En nu? Ach weet je, ik ben inmiddels de tachtig gepasseerd. Blijkbaar is het toch nog redelijk goed met me gekomen zou je kunnen zeggen. Eerlijk gezegd ben ik ook niet ontevreden over wat dat ongeluk met mij geeft gedaan. Nee sterker nog, daarover moet ik hier iets vertellen dat ik ooit probeerde. Op een keer dacht ik: dat ongeluk, die enorme klap die ik toen kreeg waarbij mijn klomp die van mijn voet geschoten was tientallen meters was weggevlogen, dat moet toch een diepe en blijvende indruk op mij hebben gemaakt. De vraag die toen in me opkwam was of ik die indruk misschien ongedaan zou kunnen maken. Tenslotte is mijn hele verdere leven na dat ongeluk erdoor bepaald. Ik besloot een soort zelfhypnose experiment te doen. Stel je voor: Als onzichtbaar volwassen persoon heb ik mij opgesteld in de onmiddellijke nabijheid van de voordeur van Nieuwstraat 21 in Den Helder, waar wij dan wonen. Het is dinsdag 23 april 1946, de dag voor mijn moeders verjaardag en ik sta te wachten op de volgende gebeurtenissen. Zo dadelijk komt aan het eind van de straat het kleine vrachtwagentje van Willen Gersen met toenemende snelheid aanrijden. De laadbak van Willem ligt vol met ijs dat hij zojuist bij de ijsfabriek van Van der Vaart in de Brouwerstraat heeft gehaald. Van die brokken ijs die gebruikt worden om de vis vers te houden. Willem is visboer en hij is op weg naar de haven. Over het ijs in de laadbak ligt een stuk zeil. Willem geeft gas, want het is mooi weer en ijs smelt nu eenmaal.

Ik sta met mijn volwassen onzichtbare lichaam bij die voordeur te wachten, want zo dadelijk gaat die deur open en kom ik in mijn zesjarige lichaam naar buiten. Ik ben van plan naar de overkant te gaan, naar mijn vriendje, Wimmie Snoerwang.

In mijn volwassen onzichtbare lichaam heb ik mijn plan klaar. Het is heel simpel. Als ik in mijn zesjarige lijfje naar buiten kom en van plan ben tussen de geparkeerde auto’s van garage Noordermeer, over te steken grijp ik in. In mijn volwassen onzichtbare lichaam hoor ik Willen Gersen gas geven. Hij zal me keihard van de straat rijden, want kleine zesjarige Petertje let helemaal niet op. Als onzichtbare volwassen Peter wil ik eigenlijk maar één ding: Op het moment dat ik in mijn zesjarige lijfje van het trottoir tussen se auto’s wil stappen wil ik heel even mijn onzichtbare volwassen hand op mijn zesjarige schoudertje leggen. De bedoeling is dat de kleine Peter dan heel even verbaasd omkijkt, maar mijn onzichtbare volwassen lichaam natuurlijk niet ziet. Het zal, zo denk ik, precies lang genoeg duren om dat vrachtautootje met ijs van Willem Gersen voorbij te zien rijden waardoor dat voor mij zo fatale ongeluk niet plaatsvindt.

Tja, dat was het plan. Maar nu moet ik toch iets heel wonderlijks vertellen. Ik sta daar naast die voordeur, ik hoor en zie mijn zesjarig manneke naar buiten komen. Ik heb mijn onzichtbare volwassen hand al opgetild, maar op het beslissende moment dat ik misschien mijn hele toekomst kan veranderen door mijn hand op dat schoudertje te leggen aarzel ik. Ik durf niet. De toekomst van toen is nu mijn verleden en ik kan met geen mogelijkheid overzien in wat voor soort verleden ik dan terecht zou komen als ik nu ingrijp. Dat ik geen snel en sportief jongetje meer was na dat ongeluk heeft ervoor gezorgd dat ik in mijn leven allerlei andere kwaliteiten en eigenschappen ontwikkelde. Nee het is vreemd, vind je ook niet, om achteraf je toekomst open te zetten voor verandering, waardoor je onmogelijk nog kunt bevroeden uit welk verleden je leven van vandaag dan wel zou hebben bestaan. Hoe dan ook, ik durfde niet mijn hand op dat schoudertje te leggen, al was het alleen maar omdat ik niet eens wist of ik dan vandaag nog zou bestaan.

De corona hoax is van buitenaardse proporties

Kijk, als sciencefictionschrijver is dit stuk nu eens echt naar mijn zin. Ik schrijf mijn sciencefiction verhalen altijd het liefst zo dicht mogelijk bij wat op dit moment in technisch-wetenschappelijke zin al mogelijk is.

De “Corona Hoax” is van buitenaardse proporties. Injecteren, bestralen en vergiftigen om de 8 miljard de baas te kunnen. Een klokkenluider kan het niet meer navertellen.

[WAARSCHUWING: Ongeschikte lectuur voor mensenkinderen <21 jaar]

Vrijwel ALLE regeringen op deze wereld zijn corrupt en de regeringsleiders door “de macht” bezeten.

Bezeten door krachten die van hen cyborgs maken en waarvan ze het zelf waarschijnlijk niet weten. De eeuwenlange voorbereiding met een prelude van 400 jaar continue noodtoestand, de permanente staat van oorlog en beleg, culmineert nu in een Agenda die de mensheid volledig moet onderwerpen aan een sinistere macht. Op basis waarvan? Gerechtigheid zal het niet zijn, de meeste mensen doen immers geen vlieg kwaad….. Echter, wij mensen moeten ons realiseren, dat de mensheid de aarde niet bezit en dat mensen zichzelf niet hebben gecreëerd. Met die ondergeschiktheid worden we nu keihard geconfronteerd.

Waarom ongeschikt voor mensenkinderen onder de 21 jaar? Omdat de volwassen generaties hun kansen hebben verkwanseld, voor het grootste deel door niets te doen en een pijnloze weg van goedgelovigheid en gehoorzaamheid te volgen. De jongste generatie zal de wereld van de grond af op moeten bouwen. De oudere generaties hebben zich desnoods dood te vechten om dat veilig te stellen. Dat is hun verantwoording omdat ze het zover hebben laten komen. Het laatste wapenfeit is dat de helft van de wereldbevolking zich heeft laten injecteren met een experimentele gentherapie tegen een fictieve ziekte, zeer “besmettelijk” en veroorzaakt door een nooit ontdekt pathogeen. Hun grootste onachtzaamheid is het in hun degeneratie meeslepen van die toekomstige generatie van mensenkinderen <21 jaar.

Wat we nu gaan publiceren zal hoogst controversieel overkomen, maar het beeld van wat we vandaag van ons en onze wereld hebben, maakt het stukken geloofwaardiger als toen het werd bekendgemaakt, in 1995 door een klokkenluider. Het maakt duidelijk dat wij Aardlingen echte oppervlaktebewoners zijn en geen idee (mogen) hebben van wat er boven ons en onder ons aan de orde is. Het maakt ook duidelijk dat de “Aardling op het oppervlak” hier relatief nog niet zo lang aanwezig is en dat zijn aanwezigheid door anderen als zeer tijdelijk wordt beschouwd.

De wereldbevolking

Alvorens dieper in te gaan op de vertellingen van een klokkenluider, moet er eerst iets worden verduidelijkt over de ongekende uitbreiding van de Aardlingen op het oppervlak. Vanaf de periode van het Romeinse Rijk tot ongeveer 1300 bedroeg de wereldbevolking naar schatting 400 miljoen zielen, dus een constante factor gedurende duizenden jaren. In 1302 vaardigde de Romeinse kerk – een soort Eén-wereld regering van die tijd – Unam Sanctam uit. Daaruit kon worden afgeleid dat het niet voor iedereen was weggelegd “verlossing” te bereiken. Volledige onderwerping en gehoorzaamheid waren essentieel. Het was in feite een legaal moordcontract zich van zelfstandig denkende mensen te ontdoen.

Het bleek een complete mislukking, deze “stabilisatie order” van de paus.

In 1900 telde de wereld 1,7 miljard mensen en na een paar wereldoorlogen in 1950 2,5 miljard. Vandaag de dag zijn we slechts één generatie verder en de wereld is bevolkt door 8 miljard van onze soort. Dit is het echte probleem. Niet vanwege de exclusief door de mens veroorzaakte klimaatverandering, voedseltekorten, milieuvervuiling en alle andere onoverkomelijke problemen die wij veroorzaken. In een luttele periode van 700 jaar – een nanoseconde in de eeuwigheid – zijn we als een voortwoekerende schimmelcultuur van 400 miljoen cellen naar 8 miljard uitgebreid. DAT is het ECHTE PROBLEEM. Niet voor ons, mensenkinderen, maar voor iets of iemand anders. Een oncontroleerbare vermenigvuldiging, de slavenstatus voorbij. Wij zijn onbewust iets – de wereld – aan het overnemen wat pertinent niet van ons is.

Phil Schneider – Klokkenluider

Phil Schneider werd dood aangetroffen in zijn appartement met een pianosnaar om zijn nek gewikkeld. Geruchten verspreidden zich onmiddellijk dat het een “militaire stijl” executie was.

Ook was Phil’s lichaam in zo’n staat dat mensen dicht bij het onderzoek naar buiten brachten dat, blijkbaar, Phil brutaal was gemarteld voor zijn dood. Echter, de officiële doodsoorzaak was zelfmoord.

Overigens vermoedde Phil Schneider vanaf het allereerste begin dat hij vermoord kon worden als hij zich uit zou spreken. Hij vertelde familie en vrienden herhaaldelijk dat als hen ooit zou worden verteld dat hij zelfmoord had gepleegd, dit onwaar zou zijn en dat het moord is geweest.

Phil Schneider begreep dat hij door zijn onthullingen veel machtige mensen boos maakte en dat zij zeker actie tegen hem zouden ondernemen, waarbij het met zijn leven zou moeten bekopen.

In zijn rapport zei Schneider dat hij jarenlang had gewerkt aan het creëren van diepe ondergrondse militaire bases, waarin onder andere buitenaardse apparatuur werd geplaatst. Phil Schneider verzekerde dat de Amerikaanse autoriteiten al sinds 1909 op de hoogte zijn van het bestaan van buitenaardse wezens en dat zij hun best doen om deze informatie voor het publiek verborgen te houden.

Hij beweerde ook dat er jaarlijks meer dan 500 miljard dollar wordt uitgetrokken voor geheime projecten die te maken hebben met buitenaardse zaken. En dat 28% van het bruto nationaal product van de VS wordt besteed aan de bouw van ondergrondse bases. Dit “zwarte budget”, zoals hij het noemde, is volledig verborgen voor het Congres.

Er bestaat geen twijfel over dat deze projecten tot op de dag van vandaag doorgaan.

Hieronder 7 belangrijke boodschappen uit Phil Schneider’s toespraak van 1995:

(1) Volgens Schneider waren er in 1995 131 actieve geheime ondergrondse bases in de Verenigde Staten en ongeveer 1.477 ondergrondse bases wereldwijd.

   Elke basis kost gemiddeld 17-19 miljard dollar (in 1995 geld) en het duurt 1-2 jaar om ze te bouwen met behulp van geavanceerde bouwtechnieken, waaronder verglazing en het smelten van rotsen met behulp van lasers.

    Schneider verklaarde dat deze bases enorm groot zijn en duizenden en nog eens duizenden soldaten en dienstpersoneel bevatten.

(2)  Magnetische levitatie treinen verbinden alle bases in de Verenigde Staten in een enorm transportsysteem dat in staat is om te komen tot ongelooflijk hoge snelheden.

    Hij beweert dat er daar beneden een hele andere wereld is, gevuld met zowel mensen als buitenaardse levensvormen.

(3)  Area 51 in de staat Nevada is eigenlijk een complex van 9 diepe ondergrondse bases, waar meer dan 18.000 arbeiders wonen, wier leven streng gereglementeerd en volledig geheim is.

(4)  In 1954 tekende de regering van de Verenigde Staten (onder president Eisenhower) een overeenkomst met buitenaardse wezens die hen toestemming gaf experimenten uit te voeren op mensen en dieren in ruil voor technologie.

    Deze overeenkomst, bekend als het Verdrag van Greada, is een goed gedocumenteerde gebeurtenis.

    De oorspronkelijke voorwaarden van deze overeenkomst bepaalden dat slechts een klein aantal mensen mocht worden ontvoerd, en dat zij moesten worden teruggebracht naar de plaats waar zij werden gevonden, en dat hun herinnering aan het incident moest worden gewist.

    De aliens moesten ook een lijst verstrekken van de mensen die zij ontvoerden.

    Na een paar jaar werd echter duidelijk dat de aliens veel meer mensen meenamen dan zij aanvankelijk hadden afgesproken.

(5) Er zijn 11 verschillende buitenaardse rassen op Aarde.

    Twee van deze soorten zijn welwillend.

(6) “De veelgenoemde en even zo vaak ontkende nieuwe wereldorde en deze buitenaardse plannen zijn een en dezelfde.”

    Schneider beschrijft het buitenaardse programma als “een complete overname van de planeet, resulterend in de dood van 5/6 tot 7/8 van de wereldbevolking tegen 2029.”

    Het is duidelijk dat de buitenaardse overname zal betekenen dat er één wereldregering zal komen, en naar alle waarschijnlijkheid zal dit het einde betekenen van de vrijheid zoals wij die kennen.

(7) Tenminste 9 rassen van buitenaardse wezens zien mensen als een voedselbron.

    Dit betekent echter niet automatisch “kannibalisme”.

In plaats van daadwerkelijk mensenvlees te consumeren, gebruiken zij afscheidingen van de klieren van mensen en dieren om een mengsel van vitaminen te bereiden dat aan hun voedsel wordt toegevoegd, en sommige rassen gebruiken ze als drugs, bijvoorbeeld van de adrenaline die aan menselijke lichamen wordt onttrokken.


Geheimhouding is essentieel

Al deze zaken zijn uiteraard zwaar geheim gehouden gebeurtenissen, waar de mensen absoluut geen weet van mogen hebben. Dan wordt een eenheid van 8 miljard eenheden een te zware klus om onder de duim te houden. Het is daarom dat de mensheid al eeuwen in een fictie moeten worden gehouden, met oorspronkelijk de Babylonische fictie als rode draad tot op de huidige dag, de laatste 7000 jaar sinds de Soemeriërs en hun verrassend snelle ontwikkelingsfase. Een zelfverklaarde boven de rest van de mensen verheven elite is volledig door kwaadaardige elementen ingevreten.

Zestien dagen voor zijn eerste openbare optreden werd Schneider aangevallen door iemand die hij identificeerde als een FBI agent. Deze man verwondde Schneider in de schouder en als reactie schoot Schneider hem dood. Maar toen hij dit rechtstreeks aan de FBI meldde, kreeg Schneider te horen dat zij van zoiets niets afwisten. Na de melding werd hij volgens hem echter minstens 11 keer aangevallen. Hij beweerde ook dat overheidsagenten hebben geprobeerd zijn dochter te ontvoeren, maar deze pogingen zijn mislukt dankzij de heldhaftige acties van zijn ex-vrouw.


Het Verdrag van Greada (1954)

De buitenaardsen zouden zich niet met onze zaken bemoeien, en wij niet met die van hen en de regering van de VS zou hun aanwezigheid op aarde geheim houden;
De aliens zouden de VS voorzien van geavanceerde technologie;
De aliens zouden op beperkte basis mensen en vee kunnen ontvoeren voor medisch onderzoek en controle;
De mensen die de ervaring ondergaan, wordt niets aangedaan en keren terug naar de plaats van ontvoering zonder enige herinnering aan de gebeurtenis;
De VS zouden ook een medisch onderzoek en genetische ervaring met buitenaardse wezens kunnen doen;
Ze zouden de resultaten moeten delen;
De aliens zouden geheime faciliteiten krijgen voor hun onderkomens en ervaringen.


The Majority Twelve – MJ12

President Dwight Eisenhower richtte een permanent comité op om toezicht te houden op en uitvoering te geven aan alle geheime activiteiten met de buitenaardse wezens door het Greada Verdrag.

Dit comité, dat op geheimhouding werd ingesteld bij Uitvoerend Memorandum, NSC5410, staat bekend als “Majority Twelve” of eenvoudig als MJ12.

In latere jaren is deze operatie geëvolueerd tot en bekend geworden als MAJI (het Majority Agency for Joint Intelligence). MAJI is rechtstreeks en “alleen” verantwoording verschuldigd aan de President van de Verenigde Staten.

Latere presidenten van de VS en hun uitlatingen wijzen er op, dat dit verdrag sinds 1954 op het allerhoogste niveau wordt doorgegeven. Presidenten hebben zich er alleen cryptisch over uitgelaten. Sinds de laatste uitspraak van George Bush Sr. heeft het er alle schijn van dat er niet meer over wordt gesproken op straffe van een “ongeluk”. En dat er bovendien alleen nog betrouwbare clones en cyborgs worden ingezet om de gelederen gesloten te houden.

George H. W. Bush diende als de 41e president van de Verenigde Staten van 1989 tot 1993, als de 43e vicepresident van de Verenigde Staten van 1981 tot 1989 en als directeur van de CIA op 1976-77.

Adam Guelch, lid van het Mutual UFO Network (MUFON), vroeg George Bush Sr in 2016 wanneer de Amerikaanse regering de Amerikanen de waarheid over UFO’s zou vertellen.

“Americans can’t handle the truth”

“Amerikanen kunnen de waarheid niet aan”


Zoals altijd zijn dit soort gebeurtenissen aan grote twijfel onderhevig, omdat we er geen bewijs van kunnen laten zien. Er is geen papier beschikbaar waarop dat verdrag van Greada staat geschreven inclusief handtekeningen. Daarom verschenen er al snel tegengestelde verhalen, waarvan onderstaande “mening” er één van is. Geen bewijs, geen getuigen, niets.

Het verdrag werd ondertekend door het Zeta domein niet de Greys. De nieuwe technologie mocht niet gebruikt worden om er wapens mee te maken die tegen het menselijk ras en tegen het Domein gebruikt konden worden. De technologie was bedoeld om het menselijk ras vooruit te helpen en te laten groeien.
Het verdrag bepaalde ook dat de mensen verteld moest worden dat er leven is in het universum en dat de onthulling vroeg of laat plaats moest vinden.
Overlevenden van eventuele crashes van objecten moesten aan het Domein worden overgedragen.
De Nordics die de regering benaderden, hebben de regering niet voor de vijandige Greys gewaarschuwd. De Nordics en het Zeta Domein werkten samen.

ANONIEME BRON


In dat geval zou het kunnen zijn dat er andere soorten een verbond met de mensheid hebben gesloten en nu worden tegengewerkt door weer andere soorten. En dat die tegenwerking er in bestaat dat de menselijke soort als een enorm existentieel gevaar moet worden geëlimineerd. De methode van oorlogen door het opzetten van groepen tegen elkaar heeft niet gewerkt, integendeel.

Het is daarom dat de 8 miljard als bestaansgevaarlijke EENHEID voor enkelen niet mag blijven voortbestaan en de wereld in bezit nemen.

Thans, zo schijnt het toch, wordt wereldwijd de mensheid door verzwakking – bestraling, injectie, sterilisatie, vergiftiging – gedegenereerd en op termijn naar voor andere soorten beheersbare proporties teruggebracht.

Glibberig

Ja glibberig, een ander woord om het optreden van de twee kabinetten onder de – waarom was dat ook alweer – noodwet te omschrijven komt niet in mijn gedachten. Als ik vandaag weer lees dat uit de richting van het kabinet geluiden komen die het smachtende volk duidelijk moeten maken dat de grote versoepelingen eraan komen…glibberig. De focus moet meer gaan liggen op het welzijn van de bevolking en er moet zo min mogelijk inbreuk worden gemaakt op de grondrechten. Nou ja, en dat zouden ze dan menen? Nee, absoluut hoor, de focus moet niet meer liggen op de zorg. Die is namelijk afdoende om zeep geholpen. Een beetje slimme regeerder houdt dat uit het zicht.

Allemaal aalgladde slimmigheidjes mensen. Laten we maar eens even kritisch kijken wat er allemaal gebeurt en is gebeurd.

We gaan eerste maar even terug naar het begin. Weet iemand nog wie Rob Elens is, huisarts te Meyel. Die arts, die bovendien nog de extra kwalificatie van tropenarts mocht voeren, behandelde heel in het begin van de Covid-19 periode tien ernstig zieke patiënten bij wie de covid-infectie was vastgesteld met een combinatie van middelen. Ik noem ze nog even: Vitamine D, Zinkorotaat, Hydroxychloroquine en Azitromycine (een antibioticum). Als deze patiënten waren tachtig plus en allen genazen zij binnen een week. Deze trouwhartige arts was zo enthousiast, omdat hij terecht meende dat de dreiging van het zo gevaarlijk geachte virus hiermee afgewend kon worden. De Brabantse lokale televisiezender was er als de kippen bij om hem de gelegenheid te geven zijn verhaal op tv te doen. Hoop gloorde, de gevaarlijke ziekte uit China was te bestrijden met eenvoudige en beschikbare middelen. Daar werd om toen onbegrijpelijke redenen roet in het eten gegooid.

Rob Elens kreeg tot zijn stomme verbazing en verontwaardiging van de inspectie voor de volksgezondheid te horen dat Hydroxychloroquine niet mocht worden ingezet omdat het niet voor deze aandoening bedoeld was (off label, wat in medicaland eerder usance dan uitzondering is) en dat het bovendien zou het ernstige en gevaarlijke bijwerkingen hebben, wat een aperte leugen was.

Geheel verbouwereerd stuurde Rob Elens de volgende bejaarde patiënt met de zelfde aandoening dan maar naar het ziekenhuis waar hij, even als de meeste van later ingezonden patiënten overleed. Maanden lang is deze huisarts bezig geweest met boodschappen, petities aan onze rigide overheid om Hydroxychloroquine vrij te geven.

Ach, natuurlijk weet iedereen het nog wel. En natuurlijk is al heel lang voor mensen met verstand van geneeskunde duidelijk dat Hydroxychloroquine en later ook Ivermectine middelen zijn die mits tijdig ingezet in de meeste gevallen patiënten met de virale aandoening Covid-19 binnen de kortste keren kunnen genezen. Het middel is echter nog steeds door heel veel overheden verboden waardoor heel veel mensen onnodig gestorven zijn. Nou ja ik zeg eigenlijk liever vermoord. Ja, hoe moet ik het anders noemen als mensen sterven tijdens een ziekenhuisbehandeling waarbij de juiste toepassing van werkzame geneesmiddelen verboden is. Dat verbod op de twee genoemde middelen geldt hier in elk geval nog steeds.

Omdat het echter al zo lang duurt en omdat veruit de meeste mensen lang niet genoeg verstand van geneeskunde hebben om zich druk te maken over de hier boven beschreven details is ons vaderlandse volkje afgeleid door de eigen ongein. Ja inderdaad, afgeleid.

Mensen zijn bezig met zich te laten inspuiten met experimentele vaccins, waarvan al ruimschoots gebleken is dat dit nu juist levensgevaarlijk is, maar waarvan via de officiële nieuwsbronnen niemand gewag maakt. Er voltrekt zich inmiddels een ramp die zal leiden tot vele miljoenen doden en die zolang mogelijk verdoezeld wordt.

Iedereen is bezig met de eigen pleziertjes die dankzij de smerige truc met de QR-code die je de zogenaamde vrijheid terug geeft. De grote massa heeft niet in de gaten dat ze op weg is naar de slachtbank. Dat mensen sterven aan de bijwerkingen van de vaccins is geen ongelukkig toeval waarvoor alle wetenschappelijke zeilen worden bijgezet om de oorzaken weg te nemen. Nee, het is de bedoeling dat heel veel mensen sterven en dat er een kleine manipuleerbare wereldbevolking overblijft.

Ik weet het, wat ik hier eens te meer beweer klinkt zo onwaarschijnlijk dat bijna niemand het wil geloven. En weet je wat? Het simpele feit dat het zo onwaarschijnlijk is geeft de initiators van deze gruweldaad, de wereldelite, de tijd, de gelegenheid en de ruimte om hun smerige plannen uit te voeren, gesteund door de nationale leiders die allemaal in het World Economic Forum klasje van Claus Schwab zijn gebrainwasht. Ja inderdaad, Rutte en Kaag en Macron in Frankrijk en Merkel in Duitsland en nog een heleboel meer. Oh ja, zou ik bijna vergeten. Ik zag beelden van het W.E.F. clubje in Davos, want daar vergaderen ze altijd. Daar zag ik ook de lachende gezichten van Willen Alexander en Maxima en ik weet zeker dat ze niet alleen voor de thee kwamen.

Wat beweer ik nu? Wie me heeft gevolgd door de afgelopen twee jaar heen die weet het wel: we zitten veel te lang al te suffen en naar onze eigen kleine ongenoegentjes te kijken van oei nu is er een lockdown en nu moet ik me laten prikken anders mag ik niet…nou ja, noem de onbeduidende ergernissen maar op waarvoor je je gezondheid best wilt opgeven.

Zal ik nu eens schrijven wat ik er echt van vind, nou ja het klinkt niet heel vriendelijk, maar eerlijk gezegd ben ik dat punt ook wel een beetje voorbij, dus vooruit maar:

Stelletje stomme achterlijke egocentrische sukkels. Zie je dan niet dat je belazerd en bedreigd wordt, dat alles wat je dierbaar zou moeten zijn je wordt afgenomen in ruil voor een giftige troost lolly. Word in vredesnaam wakker en word kwaad anders hoeft het straks niet meer en oh ja, zou ik bijna vergeten: dan hoeft het voor je kinderen ook niet meer, want een toekomst als menselijk vee lijkt mij niet echt aantrekkelijk.

Je mag boos op me worden als je dit gelezen hebt, maar daarvan wordt het niet minder waar. Het is echter mijn diepste wens dat je eindelijk wakker wordt.

Geneesmiddelen tegen Covid? Natuurlijk wel

  Nieuw bericht op Frontnieuws   Japanse studie heeft uitgewezen dat Ivermectine “veilig en doeltreffend” is voor de behandeling van Covid Door Frontnieuws Kowa Co. Ltd., een Japans conglomeraat met belangen in handel, horeca en elektronica, heeft een persbericht uitgegeven waarin wordt aangegeven dat de wetenschap duidelijk aantoont dat Ivermectine een “veilig en doeltreffend” middel is tegen het Wuhan coronavirus (Covid-19), bericht Ethan Huff. In dat persbericht, dat beschikbaar is als pdf, wordt uitgelegd dat het antiparasitaire geneesmiddel werkt tegen de Omicron (Moronische) variant van de Chinese griep, op basis van de resultaten van een fase III klinische studie. Het bedrijf, dat samenwerkt met de Kitasato Universiteit in Tokio, zegt dat Ivermectine “hetzelfde antivirale effect” vertoont op alle andere “gemuteerde stammen” van de Chinese griep, inclusief Alpha en Delta. Het doet dit, onthulde Kowa, door zowel de invasie als de replicatie van het virus te onderdrukken. “[Ivermectine] zal naar verwachting worden toegepast als een therapeutisch geneesmiddel (tablet) voor alle nieuwe infectieziekten van het coronavirus,” aldus het rapport. De gezondheidsautoriteit FDA weigert te reageren op FOIA-verzoek waarin om bewijs wordt gevraagd dat Ivermectine “onveilig” is Al meer dan 20 jaar beveelt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) Ivermectine aan als een middel om parasitaire infecties te behandelen. Vrijwilligers hebben het in heel Afrika verspreid omdat het uiterst effectief en relatief goedkoop is. Pas met de komst van de Chinese griep werd Ivermectine plotseling op de zwarte lijst geplaatst en als “gevaarlijk” en “ondoeltreffend” bestempeld door instanties als de U.S. Food and Drug Administration (FDA), die er in een recente tweet bedrieglijk naar verwees als een “paardenontwormingsmiddel”. De FDA keurde Ivermectine voor het eerst goed voor menselijk gebruik in de jaren 1990, maar blijkbaar is de leiding van de FDA dat totaal vergeten en denkt nu dat het gewoon een ontwormingsmiddel is voor boerderijdieren dat gekke conservatieven consumeren omdat ze te bang zijn om in plaats daarvan de “vaccins” te nemen. Een Freedom of Information Act (FOIA) verzoek zocht antwoorden van de FDA over alle gerapporteerde bijwerkingen in verband met Ivermectine, gezien het feit dat het agentschap volhoudt dat het “onveilig” is. De FDA heeft tot nu toe geweigerd op dit verzoek te reageren, ondanks het feit dat zij het gebruik van het geneesmiddel publiekelijk blijft veroordelen. Op het moment van schrijven is de eerste link die verschijnt bij een Google zoekopdracht naar “Ivermectine” een pagina van de FDA met de titel: “Why You Should Not Use Ivermectin to Treat or Prevent COVID-19,” samen met een foto van een dierenarts die een paard aait. “Een van de taken van de FDA is om de wetenschappelijke gegevens over een geneesmiddel zorgvuldig te evalueren om er zeker van te zijn dat het zowel veilig als effectief is voor een bepaald gebruik,” staat er op de pagina. “In sommige gevallen kan het zeer gevaarlijk zijn om een geneesmiddel te gebruiken voor de preventie of behandeling van COVID-19 dat niet is goedgekeurd door of geen toestemming voor noodgebruik heeft gekregen van de FDA.” De FDA beweert verder op de pagina dat het “meerdere meldingen” heeft ontvangen van patiënten die zogenaamd “medische hulp nodig hadden” na zelfmedicatie met Ivermectine “bedoeld voor vee.” “Het innemen van grote doses Ivermectine is gevaarlijk,” houdt de FDA vol, zonder enig bewijs te leveren om deze bewering te staven. Ondertussen werden 200 leden van het Congres naar verluidt behandeld met Ivermectine gedurende de hele pandemie en deden het prima. Zijn zij vee, of wil de FDA gewoon niet dat de massa toegang krijgt tot dit middel? “De FDA zal Ivermectine of Hydroxychloroquine niet goedkeuren omdat er geen winst te behalen valt voor hun miljardair politieke vrienden,” schreef een lezer op 100percentfedup.com. “Volg altijd het geld als het op politici aankomt.” Een ander vroeg hoeveel studies er nog nodig zijn voordat de Verenigde Staten Japan en andere landen volgen in het eindelijk accepteren van Ivermectine als een veilig en effectief middel tegen Covid. Copyright © 2021 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.    
https://www.frontnieuws.com/japanse-studie-heeft-uitgewezen-dat-ivermectine-veilig-en-doeltreffend-is-voor-de-behandeling-van-covid/  

Duivelse drijfveren achter de pandemie

Frontnieuws herhaalt de 15 meest gelezen berichten van 2021. Deze staat op nr. 9, en werd voor het eerst op 23 oktober gepubliceerd.

Mike Yeadon, ex-Pfizer wetenschapper postte dit donderdag. We naderen Fase 5. Fase 5: Vestig chaos en staat van beleg. (november 2021 – maart 2022). En de meeste mensen denken nog steeds dat we terug gaan naar normaal! schrijft Henrymakow.com.

De weg naar de nieuwe wereldorde …

Fase 1: Simuleer een dreiging en creëer angst. (december 2019 – maart 2020)

– Creëer een pandemie in China.
> Dood tienduizenden bejaarden.
> Verhoog het aantal gevallen en sterfgevallen
> Vaccinatie is vanaf het begin de enige oplossing.
> Richt alle aandacht op Covid-19.
– Resultaat, (bijna) algemene paniek

Fase 2: Zaai angst en verdeeldheid. (maart 2020 – december 2020)

> Leg meerdere onnodige, vrijheidsberovende en ongrondwettelijke dwangmaatregelen op.
> Verlam de handel en de economie.
> Observeer de onderwerping van een meerderheid en het verzet van een opstandige minderheid.
> De rebellen stigmatiseren en een horizontale tweedeling creëren.
> Censureren dissidente leiders.
> Straf ongehoorzaamheid.
> PCR-testen veralgemenen.
> Verwarring creëren tussen gevallen, geïnfecteerd, ziek, gehospitaliseerd en dood.
> Diskwalificeer alle effectieve behandelingen.
> Hoop op een reddingsvaccin.
– Resultaat, (bijna) algemene paniek.

Fase 3: Breng een verraderlijke en dodelijke oplossing. (december 2020 – juni 2021)

> Bied een gratis vaccin aan voor iedereen.
> Beloof bescherming en terugkeer naar de normaliteit.
> Stel een kudde-immunisatie doelstelling vast.
> Simuleer een gedeeltelijk herstel van de economie.
> Statistieken over bijwerkingen en sterfgevallen door injecties verbergen.
> De bijwerkingen en neveneffecten van de injecties afschilderen als “natuurlijke” effecten van het virus en de ziekte.
> De notie van een variant als een natuurlijke mutatie van het virus herstellen.
> De handhaving van dwangmaatregelen rechtvaardigen door de drempel van kudde-immuniteit niet toe te passen.
> Het straffen van gezondheidswerkers voor het illegaal uitoefenen van zorg en genezing.
– Resultaat, twijfels en gevoelens van verraad bij de gevaccineerden, demoralisering bij de tegenstanders.

Fase 4: Installeer Apartheid en de QR code. (juni 2021 – oktober 2021)

Klaus Schwab en globalisten plannen een aanval die Covid in de schaduw zal zetten

> Vrijwillig plannen voor tekorten.
> Leg de vaccinatiepas (QR code) op om de gevaccineerden te belonen, de tegenstanders te straffen.
> Creëer een apartheid van de bevoorrechten tegen de anderen.
> Het recht op werk of studie afnemen van ongevaccineerden.
> Intrekken van basisvoorzieningen voor de ongevaccineerden.
> PCR betalingstesten opleggen aan ongevaccineerden.
– Resultaat, Eerste fase van digitale controle, verarming van de tegenstanders

Fase 5: Vestig chaos en staat van beleg. (november 2021 – maart 2022)

> Maak gebruik van het tekort aan goederen en voedsel.
> Veroorzaak de verlamming van de echte economie en de sluiting van fabrieken en winkels.
> Laat de werkloosheid exploderen.
> Pas een derde dosis toe op de gevaccineerden(boosters).
> Leg verplichte vaccinatie op voor iedereen.
> Versterk de mythe van de varianten, de doeltreffendheid van het vaccin en de kudde- immuniteit.
> Demoniseer de ongevaccineerden en houd ze verantwoordelijk voor de doden.
> Arresteer de oppositieleiders.
> Iedereen een digitale identiteit opleggen (QR code): Geboorteakte, identiteitsbewijs, paspoort, rijbewijs, ziekteverzekeringskaart…
> Stel de staat van beleg in om de oppositie te verslaan.
– Resultaat, Tweede stadium van digitale controle. Gevangenneming of verwijdering van de tegenstanders.

Fase 6: Kwijtschelden van de schulden en dematerialiseren van het geld. (maart 2022-september 2022)

> Het ineenstorten van de economie, de financiën en de aandelenmarkt, het bankroet van de banken.
> Het redden van de verliezen van de banken gaat op de rekeningen van hun klanten.
> Activeer de “Great Reset”.
> Dematerialiseer het geld.
> Schulden, leningen en kredieten annuleren.
> De digitale portefeuille opleggen. (Digital Wallet)
> In beslag nemen van eigendommen en land.
> Verbied alle wereldwijde geneesmiddelen.
> Bekrachtig de verplichting om halfjaarlijks of jaarlijks te vaccineren.
> Leg voedsel rantsoenering op en een dieet gebaseerd op de Codex Alimentarius.
> Uitbreiding van de maatregelen tot derde wereld landen.
– Resultaat, Derde fase van digitale controle. Uitbreiding van de N.O.M. tot de hele planeet.