Over peteroosterum

Natural health practicioner Science Fiction writer

Transhumanisme

Een term die ik steeds vaker tegenkom als ik er achter probeer te komen wat er toch allemaal voor bedoelingen kunnen steken achter het duidelijk opdringerige streven om ons maar allemaal te vaccineren tegen de invloed van een virus, waarvan al een hele poos bekend is dat het niet gevaarlijker is dan een milde griep, maar waarvoor desondanks al het hele jaar door bijna alle overheden ter wereld paniek wordt gezaaid en waartegen aan alle bevolkingen onlogische en niet proportionele maatregelen dwingend worden opgelegd. Het lijkt er sterk op dat de hele westerse wereld in een heel akelige dictatuur is veranderd, waarbij alle mensen gedwongen worden onzinnige regels na te leven die bovendien zowel de lichamelijke als de geestelijke gezondheid schaden.

Omdat we gemakkelijk kunnen vaststellen dat het in alle landen van de zogenaamd vrije westerse wereld gebeurt lijkt het logisch dat er een plan achter zit dat de hele wereld omvat. Zeg nu zelf, is het ooit gelukt alle westerse landen de zelfde maatregelen te laten naleven? Nee, dat is nog nooit gelukt. Waarom dan nu wel?

Eigenlijk zijn er slechts twee manieren van denken over de gebeurtenissen mogelijk:

 1. Als je een echte complotdenker bent, zoals ik, dan weet je – want dat heb je uitgebreid nagezocht in allerlei informatiebronnen – dat er opzettelijk angst is gezaaid door de WHO door te beweren dat het Covid-19 virus heel gevaarlijk en dodelijk was (later, toen het kwaad geschied was en de hele wereld bang, heeft de WHO dat teruggedraaid, maar daar luisterde niemand meer naar). Ook weet je als complotdenker dat een van de grootste promotors van het vaccineren, Bill Gates heeft gezegd dat het de bedoeling is om door middel van vaccinaties de wereldbevolking aanzienlijk te laten krimpen.                             Nu kan ik zelf maar twee manieren bedenken waardoor de wereld bevolking kan krimpen in een redelijk tempo. De eerste is dat we door de vaccinaties allerlei ziekteverschijnselen krijgen, dat we verzwakken en daardoor eerder overlijden of, wat nog meer voor de hand

ligt, omdat Gates daarmee zowel in India als in Afrika geëxperimenteerd heeft, dat alle vrouwen praktisch onvruchtbaar worden, waardoor er veel minder kinderen geboren worden. Dat dit laatste de bedoeling is lijkt niet ondenkbaar. Zelfs in een van de recente romans van de Amerikaanse schrijver Dan Brown is er iemand die in dat verhaal met de WHO in verband wordt gebracht en die bezig is met een uitgewerkt plan om de wereldbevolking enorm te laten inkrimpen door een dodelijk virus te verspreiden. Dat zoiets te doen is blijkt, alweer volgens de complotdenkers, doordat het Covid-19 virus uit een Chinees laboratorium blijkt te komen waar – ondanks het verbod daarop door de Verenigde Naties – strijdvirussen worden ontwikkeld, een laboratorium waarin Bill Gates veel geld in heeft geïnvesteerd. Het zou dan ook best kunnen zijn dat het feitelijk milde Covid-19 virus een oefening is voor een wereldwijde verspreiding van een veel gevaarlijker virus. Bronnen vermelden dat alle vaccins die op de markt komen in potentie onze erfelijke eigenschappen op een bepaalde manier kunnen veranderen. Erg precieze informatie daarover krijgen wij, gewone mensen natuurlijk niet.                                                                                                                                         Tot zover de complotdenker.

 • De andere mensen die zich al dan niet bang hebben laten maken en die de virusuitbraak als een ramp op wereldniveau beschouwen. Het merendeel van die mensen gehoorzaamt aan alle in feite onnodige maatregelen, omdat ze van mening zijn dat het ondenkbaar is dat een nationale regering hen zo zal bedriegen, vooral ook omdat die zelfde overheid in het begin van deze zogenaamde pandemie ruimhartig in de buidel tastte om de gevolgen van de maatregelen voor het bedrijfsleven te compenseren, een ruimhartigheid die overigens al flink begint op te drogen, terwijl de maatregelen absurdistischer worden. Deze mensen zullen zeker niet in opstand komen. Zij zullen menen dat het ons overkomt en dat het niemands schuld is en dat de verhalen over het zogenaamd resetten van de wereldeconomie onbegrijpelijke fantasieverhalen zijn die onmogelijk op waarheid kunnen berusten.

Het artikel zou over transhumanisme gaan, had ik beloofd. Ik moest voor de duidelijkheid echter wel de twee hoofdstromingen in de bevolking op enigszins illustratieve wijze beschrijven.

De complotdenkers uit de eerste groep zullen nu mogelijk geïnteresseerd verder lezen, terwijl de tweede groep waarschijnlijk de schouders ophaalt en denkt dat we toch met geen mogelijkheid kunnen weten wat het leven voor ons aan verrassingen in petto heeft. Eigenlijk zijn de twee groepen veel eenvoudiger te onderscheiden. De eerste groep, die van de complotdenkers denkt dat het mogelijk is om de mens door genetische manipulatie te veranderen. De tweede groep is meestal van mening dat iets dergelijks misschien in de verre toekomst wel mogelijk is en dat de wetenschap dan eerst zich zal inspannen om alle erfelijke ziekten uit te roeien door de genen te veranderen die de ziekten veroorzaken. Ik zie die tweede groep ook eigenlijk als goedwillende mensen die niet erg veel oog hebben voor opzettelijk kwaad dat gedaan kan worden door een klein gezelschap van zeer rijke mensen. Zij zeggen vaak letterlijk: Hoe kun je zoiets nou denken, dat doe je toch gewoon niet. Dat zouden monsterlijke mensen zijn. Ja, en dat zijn het ook.

Ik ga maar even verder met wat de complotdenkers intussen allemaal gevonden denken te hebben en of het allemaal waar is laat ik met een gerust hart aan mijn lezers over die er werkelijk op gebrand zijn om erachter te komen wat er nu echt in dit bijzondere jaar gebeurd is waardoor we onze werkelijkheid nauwelijks meer herkennen.

Laat ik maar beginnen te zeggen dat wat de overheid wilde en nog steeds wil bereiken is dat zoveel mogelijk mensen zich laten vaccineren. Als je dan bedenkt dat wij, de Nederlanders een paar jaar geleden nog naar de stembus gingen, in vrij grote getale zelfs en deze overheid – nu voor de derde keer onder leiding van Mark Rutte als premier hebben gekozen, dan begrijp je wel dat de meeste mensen die keuze niet direct in twijfel trekken. Uit de peilingen heb ik ook begrepen dat de VVD nog steeds bovenaan staat. Daaruit valt af te leiden dat de meeste Nederlanders trouw aan hun keuze zijn. Ook spreek ik regelmatig mensen – geen horeca eigenaren vanzelfsprekend of theaterartiesten – die het allemaal niet zo erg vinden. Vaak hoor ik mensen zeggen dat ze het vanzelfsprekend vinden om zodra de vaccins er zijn zich ook te laten vaccineren.

Tja, als ik het hier bovenstaande stukje terug lees zou ik het bijna normaal gaan vinden. En dat is nu het resultaat van zeer geraffineerde manipulatie van de publieke opinie. Ik denk niet dat ik hoef uit te leggen dat alle officiële nieuwsbronnen ongeveer het zelfde verhaal vertellen.

 1. Door de PCR testen blijkt steeds weer dat er alsmaar nog nieuwe besmettingen bij komen. Iedereen leest dat in de krant, het televisienieuws zegt het dus gaan mensen ervan uit dat het waar is. (Die PCR test zegt helemaal niets, maar de meeste mensen zeggen: ‘ik heb er geen verstand van, de overheid zal het toch wel weten’. Dus dat schiet echt niet op als je de gang van zaken wilt stoppen.)
 2. In het begin van de pandemie verklaarde de WHO dat het sterftepercentage van mensen die met het virus besmet waren 3,4% was. Daarmee werd een wereldwijde pandemie uitgeroepen en waren regeringen verplicht noodmaatregelen te nemen.
 3. Door het heel slim te spelen in alle media geloven de meeste mensen dat het nog steeds niet weg is, dat virus en ook horen we steeds weer dat er mensen in het ziekenhuis worden opgenomen en dat het allemaal door het virus komt. (Enkele journalisten zijn in praktisch lege IC-afdelingen binnen gelopen en hebben gezien dat het er erg rustig is. Opgeklopt nieuws dus. Helaas gelooft bijna iedereen de krant en de tv.)

Tot zover waarom het begrijpelijk is dat zoveel mensen de regering en het nieuws vertrouwen. Ons hele leven hebben we de krant en het televisienieuws geloofd en het voelt raar en onwezenlijk om nu ineens te besluiten dat het allemaal niet waar is. Mensen zijn tenslotte voornamelijk gewoontedieren en meestal is dat maar goed ook, want dat zorgt voor een ordelijke samenleving. Toch denk ik dat het de hoogste tijd is om even over die muur van vertrouwelijkheid en zekerheid heen te kijken. Ik noem enkele punten om wat twijfel te zaaien. Niet omdat ik dat leuk vind, maar omdat ik een klokkenluider ben die een heel ongewenste draai in ons leven ziet aankomen.

 1. Helemaal in het begin van deze pandemie was er een Brabantse arts die een werkzame manier vond om de virusinfectie in het begin te stoppen. Tot mijn stomme verbazing werd het die arts verboden om op die manier mensen te genezen. Het belangrijkste middel, HCQ zou gevaarlijk zijn. Later onderzoek toonde aan dat dit een opzettelijke onwaarheid was. Toch bleef onze minister dat middel kwakzalverij noemen en liet hij de overheid de hele voorraad in het land opkopen.
 2. De eerste golf veroorzaakte een rampzalige drukte in de IC afdelingen van de ziekenhuizen. Overvolle afdelingen, doodvermoeide zorgmedewerkers. Even vergeten te vermelden werd het feit dat deze regering in de afgelopen tien jaar een kwart van de capaciteit in de zorg heeft wegbezuinigd. Tja, dan kan het wel eens druk worden als de nood aan de man komt. Bij onze buren, in Duitsland hadden ze dat probleem niet. Zij hadden niets wegbezuinigd en hadden zelfs plek om de mensen die hier niet meer konden worden opgenomen op de IC op te nemen. Als je dit weet kijk je toch een beetje anders tegen die zogenaamde drukte aan.
 3. Iedereen die tijdens die eerste golf op de IC in Nederland terecht kwam en die daar stierf werd genoteerd als een corona dode, ook als de doodsoorzaak iets anders was. Het dodental ten gevolge van het virus werd daarmee flink opgeklopt, hoewel het zelfs minder was dan in een stevige eerdere griepperiode.
 4. Dat het voornamelijk oudere patiënten waren met bijvoorbeeld diabetes, hartproblemen of adipositas werd allemaal niet vermeld, omdat elk jaar in een griepperiode ongeveer net zoveel mensen met dat soort onderliggende kwalen sterven. Alle voorgaande jaren kwam er geen woord over in het nieuws en daardoor kwam niemand bijna op het idee om te zeggen dat het vergelijkenderwijs een normaal jaar is. Nu is de opgeklopte en zwaar overdreven informatie gebruikt om angst te zaaien.
 5. In het begin zijn veel IC patiënten gestorven door uitgebreide tromboze. De mensen werden onder narcose aan de beademing gelegd en er werd verzuimd bloedverdunners toe te dienen, iets wat normaal al gedaan wordt als je slechts enkele dagen in het ziekenhuis het bed moet houden.

Deze vijf punten geven allemaal feiten weer die buiten de media werden en worden gehouden.

En nu de grote vraag: waarom is dit allemaal gebeurd.

Van een vriend kreeg ik een stukje toegezonden dat ik inmiddels op Facebook en op twitter heb gezet, maar ik vind dat het bij dit artikel ook thuishoort:

Gekopieerd en uit het Engels vertaald

Claus Schwab, de auteur van het boek “Covid-19, The Great Reset”. Hij is een obsessieve transhumanist en stichter van het World Economic Forum. Zijn droom is de mensheid tot slaaf te maken en de grenzen van de mens te doen verdwijnen. Hij wil de betekenis van mens zijn opnieuw definiëren.

In oktober 2019 organiseerde hij samen met Bill Gates het 201 event waarbij een simulatie werd uitgevoerd van de wereldwijde uitbraak van een longvirus, die een maand later plaatsvond. Stel je dat voor!

Hij schreef het boek “De vierde industriële revolutie” en “The Great Reset” waar in hij op verbijsterende gedetailleerde wijze schrijft over de economische instorting, verhoogde controle, het implanteren van nanotechnologie in mensen en vele andere zaken die wij thans ervaren.

Dit is niet verzonnen of een samenzweringstheorie. Dit gebeurt op dit moment op onze planeet. Dit virus is een door de mens gefabriceerde katalysator bedoeld om de implementatie van de nieuwe wereld mogelijk te maken.

Auteur onbekend

https://straight2point.info/wp-content/uploads/2020/08/COVID-19

Gekopieerd en uit het Engels vertaald

De bedoelde bijeenkomst is gefilmd, althans voor een deel en via het internet in elk geval zichtbaar geweest.

Ik zal tenslotte kort samenvatten wat in grote lijnen de bedoeling is. Als je gelooft wat ik hier schrijf – en dat zal misschien niet iedereen doen – is het volgende aan de hand: eigenlijk is het een patroon dat zich aan het herhalen is, maar nu op een veel geraffineerdere manier.

 • Ouderen zullen zich nog herinneren dat Hitler, die ten tijde van de 2e wereldoorlog trachtte het duizendjarige rijk te stichten, een rassentheorie aanhing. Zijn volk, het zogenaamde Arische volk was volgens die theorie het “Herrenvolk”, dat moest dan de heersende klasse worden.
 • Nu, als de gedachten en de theorieën van Claus Schwab tot uitvoer zouden kunnen komen – wat wij vurig moeten hopen dat niet gebeurt – zal een kleine steenrijke heersende elite door middel van slimme genetische manipulatie langzaam maar zeker tot een heel sterk en zeer lang levend soort supermensen worden gevormd. De wetenschap met de Crispr-Cas9 techniek is er klaar voor. En die wetenschap ontwikkelt zich nog steeds. Die betrekkelijk kleine groep mensen worden dan de bazen van de wereld.
 • Met dezelfde techniek, maar met andere gerichtheid en natuurlijk ook via slimme vaccinaties wordt de rest van de mensheid tot het knechtenvolk omgevormd. Ik noem een paar kleine veranderingen die me nu zo te binnen schieten. Mensen met bepaalde erfelijke eigenschappen die het tot gewillige slimme harde werkers maken zullen precies genoeg kinderen kunnen krijgen om de bevolkingsgrootte in stand te houden. Mensen met ongunstige erfelijke eigenschappen die kunnen leiden tot ziekte en daardoor veel verspilling zullen kinderloos blijven. Wanneer de leden van het knechtenvolk niet meer kunnen werken en ook niet beschikken over eigenschappen die de heersende elite in elk geval nog kunnen vermaken zullen ze vrij snel overlijden, omdat ze nutteloos zijn geworden.

Ik weet het wel, ik chargeer. Mijn lezers zullen denken dat het zo’n vaart niet lopen zal. In dat verband refereer ik aan de uitspraak van premier De Geer, vlak voor de 2e wereldoorlog uitbrak, waarin hij voor de radio het volk toesprak en zei: ‘Gaat u maar gerust slapen, de regering waakt over u’.

Nou, dat hebben we geweten, hoe het hele verantwoordelijke zootje hem smeerde naar Engeland, waar het misschien ook geen feest was, maar waar ze in elk geval redelijk veilig waren en niet zuchtten onder de wrede Duitse bezetter en vanaf de zijlijn konden roepen dat we maar moed moesten houden totdat Amerikanen, Engelsen en Canadezen hier tenslotte de bezetters kwamen verjagen.

Ik was vijf jaar toen die oorlog voorbij was.

De bezetter die er nu aankomt is een heel stuk geraffineerder. Die laat het werk uitvoeren door een regering die we verdomme zelf gekozen hebben.

Let nou toch op mensen: ze liegen alles bij elkaar. Geloof hen niet meer!

Superoplichter de Jonge leidt onze Kamerleden eenvoudig om de tuin.

Een passend artikel heb ik nu net uit Nine For News geplukt. Ach ja, ik weet het wel. Ideaal zou zijn als een bericht als dit op de voorpagina van de Telegraaf zou staan of in een van die andere braaf met de corrupte pers meelopende kranten. Een kleine vermelding in het nieuws van zes uur zou mij al geweldig gelukkig maken. Ook lees je in dit artikel over onze blijkbaar onwetende Kamerleden. Eerlijk gezegd geloof ik daar niet in. Die Kamerleden hebben in het begin van de hoax in februari of maart een geheime brief gehad. Ze gedogen gehoorzaam dat onze regering ons bedriegt. Sommigen misschien tandenknarsend, maar ik merk in de kamer geen echt verzet tegen het feit dat we sedert het voorjaar in een dictatuur zitten die steeds beklemmender wordt. Soms, heel stiekem, want niemand mag het merken, want je verrader slaapt niet, droom ik wel eens van een kleine maar uiterst gedisciplineerde en ultiem getrainde verzetsgroep die zomaar op een doordeweekse middag het corrupte zootje in Den Haag uitschakelt en opsluit, waarna er een bevredigend lange en alles onthullende rechtszaak volgt, die zich over de hele wereld als een olievlek uitbreidt en de hele corrupte wereldelite in één klap machteloos maakt.

Ach, denk ik dan, ik ben dan wel oud, maar ik heb toch nog mijn dromen en ik wil best – zoals in 1945 – nog een keer uitzinnige bevrijdingsfeesten meemaken.

Dus voor de duidelijkheid, het bericht hieronder komt niet uit een van de corrupte kranten, maar uit het initiatief van mensen die de waarheid zoeken.

‘Superoplichter De Jonge leidt onze Kamerleden eenvoudig om de tuin’

in Binnenland 9 oktober 2020 19:00 46 Reacties

Donderdag zei minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid in de Tweede Kamer dat er ‘werkelijk in de hele wereld’ wetenschappelijke consensus is dat de coronatest deugt. “Hij deugt voor het doel waarvoor we hem nu gebruiken. Kortom, die moeten we niet ter discussie stellen.”

Kamerlid Van Haga bracht daartegen in dat er ook wetenschappers zijn die zeggen dat dit precies niet de test is om aan te tonen dat mensen besmet zijn. De minister hield vol: “Over alle dingen zijn er altijd wetenschappers die er andere dingen over vinden. Waar wij het mee te doen hebben, is de wetenschappelijke consensus.”

De Jonge heeft totaal niet begrepen wat deze consensus inhoudt, schrijft scheikundige en ondernemer Wim Kreté. Hij heeft op Twitter alles voor ‘deze schoolmeester’ op een rijtje gezet.

Zo wijst hij er onder meer op dat de coronatest geen besmetting aantoont. “Je mag positieve testuitslagen dus GEEN besmettingen noemen, Hugo!”

Onze superoplichter leidt onze bijzonder slecht geïnformeerde Kamerleden eenvoudig om de tuin

De bedenker van deze test, Kary Mullis, heeft persoonlijk gewaarschuwd deze test niet te gebruiken voor klinische diagnose, schrijft Kreté. Hij voegt toe dat vals-positieven bij hoge Ct-waarden eerder de norm zijn dan een uitzondering. “Ook wordt de specificiteit van de coronatest nog ten zeerste betwijfeld.”

Kreté haalt hard uit naar de minister: “Onze superoplichter leidt onze bijzonder slecht geïnformeerde Kamerleden eenvoudig om de tuin. Een schandalige vertoning in de Tweede Kamer. Alleen Wybren van Haga heeft er iets van begrepen. Maar hij wordt weer weggehoond met de vermeende consensus van De Jonge.”

Hij benadrukt dat alle maatregelen die nu gelden gebaseerd zijn op de vals-positieve testuitslagen. “Een schande voor onze democratie!”

Wim Kreté

positieve testuitslagen GEEN besmettingen noemen Hugo! 2. De bedenker van deze test, Kari Mullis, heeft persoonlijk gewaarschuwd deze test niet te gebruiken voor klinische diagnose. 3. Bij hoge Ct-waarden, groter dan 35 zijn vals positieven eerder de norm dan een uitzondering.

Overigens is de uitdrukking van minister de Jonge op een heel doortrapte manier zo geformuleerd dat hem geen leugen kan worden aangewreven. Hij zegt namelijk dat de coronatest deugt voor het doel waarvoor waarvoor we hem nu gebruiken. Wat hij verzwijgt is het werkelijke doel waarvoor dit kabinet deze test gebruikt. Dat doel is namelijk niet – zoals iedereen zou mogen verwachten – vaststellen of iemand besmettelijk is, maar om op uitermate bedrieglijke wijze de indruk te wekken dat heel veel mensen nog besmet zijn zodat de wanstaltige noodmaatregelen in stand gehouden kunnen worden tot het merendeel van de bevolking met gevaar voor de eigen gezondheid die dubieuze prik hebben genomen en de Jonge zijn zakenvrienden kan melden dat het vet verdienen kan beginnen. Want reken maar dat er steeds weer herhalingsprikken worden verzonnen.

Wat gebeurt er en wat is de bedoeling van de wereld elite?

Toen ik mijn herinnering weer even wilde opfrissen over wat ook alweer het Lock Step plan van de Rockefeller Foundation behelsde kwam ik onderstaand artikel op het internet tegen. Het is misschien niet wat er in de werkelijkheid gaat gebeuren – en inmiddels bezig is te gebeuren, maar het is goed te weten wat deze zeer invloedrijke en bovendien puissant rijke familie die grootaandeelhouder is in de farmaceutische industrie het liefst met ons, de gewone mensen op Aarde zou zien gebeuren. Heel sympathiek klinkt het allemaal niet, maar misschien kan iemand van mijn lezers er iets goeds in ontdekken. Mijn mening zal ik deze keer eens voor me houden.

Een wereld met strengere top-down overheidscontrole en meer autoritair leiderschap, met een beperkte innovatie en groeiende inperking van burgerrechten. In 2012 sloeg de pandemie waar de wereld al jaren op anticipeerde eindelijk toe. In tegenstelling tot de H1N1 uit 2009, was deze nieuwe griepstam – afkomstig van wilde ganzen – extreem virulent en dodelijk. Zelfs de landen die het best op pandemieën waren voorbereid, raakten snel overweldigd toen het virus de wereld rond ging, bijna 20 procent van de wereldbevolking besmette en in slechts zeven maanden 8 miljoen mensen om het leven bracht, waarvan de meeste gezonde jongvolwassenen. De pandemie had ook een dodelijk effect op economieën: de internationale mobiliteit van zowel mensen als goederen kwam krakend tot stilstand, verzwakte industrieën zoals toerisme en het doorbrak de wereldwijde toeleveringsketens. Zelfs plaatselijk; normaal drukke winkels en kantoorgebouwen stonden maandenlang leeg, verstoken van zowel werknemers als klanten. De pandemie bedekte de planeet, hoewel onevenredige aantallen stierven in Afrika, Zuidoost-Azië en Midden-Amerika, waar het virus zich als een lopend vuurtje verspreidde zonder officiële protocollen ter bestrijding van het virus. Maar zelfs in ontwikkelde landen was inperking een uitdaging. Het aanvankelijke beleid van de Verenigde Staten om burgers ‘sterk te ontmoedigen’ om te vliegen, bleek dodelijk in zijn clementie, waardoor de verspreiding van het virus niet alleen binnen de VS maar ook over de grenzen werd versneld. Enkele landen deden het echter beter, vooral China. De snelle oplegging en handhaving van de verplichte quarantaine door de Chinese overheid voor alle burgers, evenals de onmiddellijke en bijna hermetische afsluiting van alle grenzen, heeft miljoenen levens gered, waardoor de verspreiding van het virus veel eerder dan in andere landen werd gestopt en een snellere post-pandemisch herstel werd bereikt.

De Chinese regering was niet de enige die extreme maatregelen nam om haar burgers te beschermen tegen risico’s en blootstelling. Tijdens de pandemie hebben nationale leiders over de hele wereld hun gezag gebundeld en strikte regels en beperkingen opgelegd, van het verplicht dragen van gezichtsmaskers tot lichaamstemperatuurcontroles bij de ingang van gemeenschappelijke ruimtes zoals treinstations en supermarkten. Zelfs nadat de pandemie was verdwenen, bleef deze meer autoritaire controle en toezicht op de burgers en hun activiteiten in stand en werd zelfs geïntensiveerd. Om zichzelf te beschermen tegen de verspreiding van steeds mondialere problemen – van pandemieën en transnationaal terrorisme tot milieucrises en toenemende armoede – grepen leiders over de hele wereld de macht steviger in handen. Aanvankelijk kreeg het idee van een meer gecontroleerde wereld brede acceptatie en goedkeuring. Burgers gaven vrijwillig een deel van hun soevereiniteit – en hun privacy – op aan meer paternalistische staten in ruil voor meer veiligheid en stabiliteit. Burgers waren toleranter, en zelfs gretig, voor top-down leiding en toezicht, en nationale leiders hadden meer speelruimte om orde op te leggen op de manieren die zij nodig achten. In ontwikkelde landen nam dit verscherpte toezicht vele vormen aan: biometrische identiteitsbewijzen voor alle burgers bijvoorbeeld, en strengere regulering van belangrijke bedrijfstakken waarvan de stabiliteit van vitaal belang werd geacht voor de nationale belangen. In veel ontwikkelde landen herstelde de gedwongen samenwerking met een reeks nieuwe voorschriften en overeenkomsten langzaam maar zeker zowel de orde als, belangrijker nog, de economische groei. In de derde wereld was het verhaal echter anders, en veel variabeler. Top-down autoriteit nam verschillende vormen aan in verschillende landen, grotendeels afhankelijk van de capaciteit, het kaliber en de bedoelingen van hun leiders. In landen met sterke en bedachtzame leiders namen de algehele economische status en kwaliteit van leven van burgers toe. In India is de luchtkwaliteit bijvoorbeeld drastisch verbeterd na 2016, toen de overheid voertuigen met een hoge uitstoot verbood. In Ghana leidde de introductie van ambitieuze overheidsprogramma’s om de basisinfrastructuur te verbeteren en de beschikbaarheid van schoon water voor al haar mensen te garanderen, tot een sterke afname van door water overgedragen ziekten. Maar autoritairder leiderschap werkte minder goed – en in sommige gevallen tragisch – in landen die worden geleid door onverantwoordelijke elites die hun toegenomen macht gebruikten om hun eigen belangen na te streven ten koste van hun burgers. Er waren nog andere nadelen, aangezien de opkomst van virulent nationalisme nieuwe gevaren veroorzaakte: toeschouwers op het WK 2018 bijvoorbeeld,

droegen kogelvrije vesten met een embleem van hun nationale vlag. Strenge technologievoorschriften belemmerden innovatie, hielden de kosten hoog en remden de acceptatie af. In de ontwikkelingslanden nam de toegang tot ‘goedgekeurde’ technologieën toe, maar daarbuiten bleef het beperkt: de technologische innovatie lag grotendeels in de ontwikkelde wereld, waardoor veel ontwikkelingslanden aan de ontvangende kant van technologieën achterbleven die anderen als ‘beste’ voor hen beschouwen. Sommige regeringen vonden dit betuttelend en weigerden computers en andere technologieën te distribueren die ze bespotten als ‘tweedehands’. Ondertussen begonnen ontwikkelingslanden met meer middelen en betere capaciteit intern te innoveren om deze lacunes zelf op te vullen. Ondertussen was in de ontwikkelde wereld de aanwezigheid van zoveel top-down regels en normen een grote belemmering voor ondernemersactiviteiten. Wetenschappers en innovators kregen vaak van regeringen te horen welke onderzoekslijnen ze moesten nastreven en werden meestal geleid naar projecten die geld zouden opleveren (bijv. markt gestuurde productontwikkeling) of die ‘gokjes met een zekere uitkomst’ waren (bijv. fundamenteel onderzoek), waardoor riskanter of innovatiever onderzoeksgebied grotendeels onbenut bleef. Welvarende landen en monopolistische bedrijven met grote onderzoeks- en ontwikkelingsbudgetten boekten nog steeds aanzienlijke vooruitgang, maar het intellectuele eigendom achter hun doorbraken bleef opgesloten achter strikte nationale of bedrijfsbescherming. Rusland en India legden strenge binnenlandse normen op voor het toezicht op en certificering van encryptie gerelateerde producten en hun leveranciers, een categorie die in werkelijkheid alle IT-innovaties betrof. De VS en de EU sloegen terug met nationale vergeldingsnormen en staken een spaak in het wiel van de wereldwijde ontwikkeling en verspreiding van technologie. Vooral in de derde wereld, betekende handelen in het nationale belang vaak het zoeken naar praktische bondgenootschappen die passen bij die belangen – of het nu gaat om het verkrijgen van toegang tot de benodigde middelen of om samen te werken om economische groei te realiseren.

In Zuid-Amerika en Afrika werden regionale en sub regionale allianties meer gestructureerd. Kenia verdubbelde zijn handel met zuidelijk en oostelijk Afrika naarmate er nieuwe partnerschappen groeiden binnen het continent. China’s investering in Afrika breidde zich uit toen de koop van nieuwe banen en infrastructuur in ruil voor toegang tot belangrijke mineralen of voedselexport voor veel regeringen gunstig bleek. Er kwamen steeds meer grensoverschrijdende banden in de vorm van officiële veiligheidshulp. Hoewel de inzet van buitenlandse beveiligingsteams werd verwelkomd in enkele van de meest verschrikkelijke mislukte staten, leverden ‘one-size-fits-all’ oplossingen weinig positieve resultaten op. Tegen 2025 leken mensen moe te worden van zoveel controle van bovenaf en om leiders en autoriteiten keuzes voor hen te laten maken. Overal waar nationale belangen botsten met individuele belangen, was er conflict. Sporadische terugslag werd steeds meer georganiseerd en gecoördineerd, omdat ontevreden jongeren en mensen die hun status en kansen hadden zien wegglippen – grotendeels in ontwikkelingslanden – burgerlijke onrust veroorzaakten. In 2026 brachten demonstranten in Nigeria de regering ten val, omdat ze de diepgewortelde vriendjespolitiek en corruptie beu waren. Zelfs degenen die van de grotere stabiliteit en voorspelbaarheid van deze wereld hielden, begonnen zich ongemakkelijk te voelen en werden beperkt door zoveel strikte regels en door de strikte nationale grenzen. Het gevoel bleef hangen dat vroeg of laat iets onvermijdelijk de keurige orde zou verstoren waaraan de regeringen van de wereld zo hard hadden gewerkt om tot stand te brengen. •

NineForNews meldt het volgende

Enkele weken geleden had ik via dit kanaal al een prachtige brief van deze Amerikaanse Bisschop aan president Trump. Verheugend is dat langzamerhand steeds meer mensen in de gaten krijgen dat dit zogenaamde virus wel onwaarschijnlijk veel langer blijft hangen en dreigen dan wetenschappelijk eigenlijk mogelijk is. Blij ben ik te kunnen zeggen dat ik er voor mijzelf eigenlijk zeker van ben dat deze langzaam groeiende groep van mensen die merken dat wij heel erg bedrogen worden gelijk hebben en dat er iets heel anders achter zit, iets waar wij misschien niet eens helemaal op tegen zouden zijn, maar nu het gebeurt door een buitengewoon schadelijke poging om ons allemaal in een totaal niet echt gevaarlijke ziekte te laten geloven, nu moeten we er echt alles aan doen om dit plan te laten mislukken, al was het alleen maar omdat ze ons allemaal niet serieus nemen en ons bedriegen. Hoe dan ook, onderstaand artikel is onthullend.

Elites willen met coronalockdowns de Grote Herstart inluiden’

Grote delen van Europa zijn weer in (een gedeeltelijke) lockdown gegaan. Waarom? Als mondkapjes en coronalockdowns daadwerkelijk pieken voorkomen, zouden we na negen maanden geen pieken meer moeten zien. Maar toch zijn ze er volgens de experts. Wat zit er achter?

Aartsbisschop Carlo Maria Vigano heeft wel een idee. Hij maakte zich jaren geleden impopulair toen hij seksueel misbruik binnen de kerk blootlegde. Enkele weken geleden schreef hij een brief aan president Donald Trump waarin hij de coronalockdowns vanuit een uniek standpunt benadert.

De media deden hun stinkende best om de brief te ontkrachten. Yahoo News probeerde de aartsbisschop te linken aan QAnon. Vigano schreef dat de machthebbers de coronacrisis gebruiken om iets te doen wat helemaal niets met het virus te maken heeft. Dan ben je in de ogen van de media gelijk een complotdenker.

Kans

Wat Vigano heeft geschreven, klopt echter als een bus, zegt Fox News-presentator Tucker Carlson. “Het is geen complottheorie, het is feitelijk juist.”

De Canadese premier Justin Trudeau zei in september namelijk tijdens een VN-conferentie: “Deze pandemie biedt de gelegenheid tot een herstart. Dit is onze kans.” Niet onze kans om je te redden van een relatief onschuldig virus, maar om strenge maatregelen op te leggen, de democratie te omzeilen en alles te veranderen.

Klaus Schwab, de oprichter van het World Economic Forum, heeft er zelfs een boek over geschreven, ‘Covid-19: The Great Reset’. In maart gingen we in lockdown en kregen we te horen dat we op den duur weer terug zouden gaan naar normaal. Wanneer? Dat weten alleen de elites.

Hoop aan de horizon

Hoe ziet de Great Reset of Grote Herstart eruit? De mensen die aan de macht zijn doen waar ze zin in hebben omdat ze aan de macht zijn. Je moet je mond houden en op je kont zitten. Doe je mondkapje op en vier Kerst in je eentje. Succes.

Er gloort hoop aan de horizon. Vigano schrijft dat de Grote Herstart zal falen omdat de ontwerpers geen rekening hebben gehouden met het feit dat er nog steeds mensen zijn die bereid zijn om de straat op te gaan, hun rechten te verdedigen en hun kinderen en kleinkinderen een toekomst te geven.

Marcel  4 uren geleden Voor de mensen die nog niet goed zien wat er werkelijk gaande is. Echt een kijk tip.
The Great Awakening: Bonfire Guyhttps://www.youtube.com/watch?v=NOiaymqaQdc

1

In wilde paniek meelopen

Blijkbaar leven we in een tijd waarin op alle terreinen de paniek toeslaat. Zijn we niet al helemaal murw gebeukt door het angst en paniek zaaien over de o zo gevaarlijke – maar niet heus – infectie met het coronavirus. Vanmorgen lees ik weer pogingen tot grote veiligheidsplannen. Voorop loopt op het ogenblik wat mij betreft onze minister van onderwijs, Arie Slob. Een goede week geleden schoot Arie zichzelf al in de voet door een ideetje te steunen ten bate van de reusachtig Christelijke schooltjes. Het plannetje was dat die schooltjes dan van de ouders van nieuwe kindertjes mochten verlangen dat ze een brief tekenden waarin ze verklaarden dat ze homofilie echt verfoeilijk vonden en dat ze er absoluut tegen waren. Als ze die brief niet wilden tekenen dan waren die kindertjes niet welkom op die zuiver Christelijke schooltjes.

Arie is een tamelijk simpele geest, vermoed ik. Hij moet gedacht hebben dat het praktiseren van een homofile levenswijze het best kon worden tegengegaan door kinderen geen onderwijs te geven of misschien dacht hij wel dat hij het immense probleem het best bij de ouders kon leggen. Uiteindelijk was het vroeger in de gezinnen der Christelijke mannenbroeders niet ongebruikelijk kinderen die niet wilden deugen stevig te tuchtigen. Daar kwamen veel striemen en blauwe plekken aan te pas. De vreze des Heeren strekte zich in die tijd uit over bijna alle levensterreinen, maar zeker over seks, wat sowieso zondig was – en blijkbaar nog steeds is.

Het lukte Arie echter niet om de handen op elkaar te krijgen voor die ouderlijke anti-homo verklaring. Ik had het idee dat hem nog net niet gevraagd werd onder welke steen hij zijn hele leven had gelegen. Ik vermoed dat Arie wel even heeft moeten slikken, want bakzeil halen in geloofszaken is natuurlijk altijd heel moeilijk voor Arie en de zijnen. Doorzettertje als hij is kwam hij nu weer met een nieuw plannetje waarmee hij dacht goed te kunnen scoren in de corona-hype. Arie bedacht dat het testen met de volkomen onwerkzame PCR-test ook wel aan de ingang van de school moest kunnen. Positief geteste kinderen zou je dan bijvoorbeeld naar huis kunnen sturen of in de school een paar dagen in een apart lokaaltje opsluiten.

Heel precies weet ik ook eigenlijk niet wat er allemaal door de hersenen van Arie ging in zijn klemmende behoefte om nu langzamerhand ook eindelijk eens een keer te scoren. Helaas voor Arie had hij toch weer een kleinigheidje over het hoofd gezien. Artikel elf van de grondwet geldt natuurlijk ook voor kinderen. De lichamelijke integriteit mag in dit geval ook van kinderen niet geschonden worden zonder toestemming van de ouders. Arie kreeg dus al snel te horen dat hij zelf lichamelijk in de gevarenzone zou komen als hij het in zijn hoofd zou halen om nog meer nauwelijks bevoegden opdracht te geven om met wattenstaven in de neusjes en keeltjes van schoolkinderen te peuren. Ik denk dat Arie het moeilijk heeft. Het onderwijs in ons land holt achteruit en hij houdt zich bezig met een inmiddels al lang verdwenen virus dat alleen nog gevaarlijk is door de manier waarop er over gedacht wordt.

Toch vraag ik me wel eens of wat er toch gebeurd is tussen vroeger en nu. Ouderen weten het vast nog wel. Toen ik als zesjarig kind naar school moest was het pokkenbriefje vereist. Je moest dus ingeënt zijn tegen pokken. Dat was overigens het door de Rockefellers gefinancierde prille begin van de zeer profijtelijke vaccinatiestorm die tegenwoordig op een dikwijls levensgevaarlijke manier over hoofdjes van gezonde kinderen woedt. Psychologische druk wordt niet geschuwd wanneer je als ouder geen vaccinaties wilt.

Vroeger, in mijn schooltijd – kan ik mij nu herinneren – is dat hele vaccinatie gedram sluipend binnen gekomen.

Op het schoolplein waren wij in de rij gezet voor de DKTP prik, maar ik voelde helemaal niets voor prikken. Ik had namelijk in april en mei 1946 drie maanden in Den Helder in het ziekenhuis gelegen met een gebroken been. De samenloop van medische stunteligheden zal ik mijn lezers besparen, maar het had in elk geval tweemaal zo lang geduurd als er normaal voor een gebroken been staat, omdat de chirurg na vijf weken constateerde dat het been verkeerd gezet was en dat het opnieuw gebroken moest worden. Ook had ik een tuberculeuze infectie opgelopen via het kanaaltje langs de pen door mijn hiel van het rekverband. Een en ander werd behandeld met dagelijks drie penicilline injecties in mijn al snel beurs gestoken magere billetjes. Ik had niet meer zoveel zin in prikken en ik vermoed dat ik via een omleiding naar de wc hem gesmeerd ben. Voor de herhaalprik heb ik volgens mij thuis ziekte voorgewend. Behalve voor pokken ben ik dus nooit gevaccineerd. Ik ben nu tachtig en ik voel me prima, maar daar moet een mens zelf natuurlijk wel enige zorg aan besteden om de natuurlijke afweer optimaal te houden.

Wel kan ik me herinneren dat wij krasjes op de arm kregen waarover de ouders volgens mij helemaal niets te zeggen hadden. In de twintiger jaren van de vorige eeuw was er nog volop tuberculoze. Mijn grootmoeder van vaders kant en zijn jongste zusje zijn eraan overleden. Die krasjes die we in mijn lagereschooltijd kregen hoorden bij het Mantoux onderzoek waarmee men kon zien of je niet met tuberculoze besmet was geweest en dus reagerende afweerstoffen bij je had. Bij mij kwamen noch de krasjes – noch de prik die ik als onderwijzer elk jaar kreeg op.

Wat mij nu eigenlijk pas opvalt is dat wat er tegenwoordig aan discussie en Kamerdebatten is over het al niet verplicht vaccineren vroeger werd omzeild door het gewoon maar te doen. Het woord verplicht kwam niet eens bovendrijven. Het was al gebeurd voordat iemand ‘nee, niet doen’ kon roepen. Waarom gebeurt dat nu dan wel, is een vraag die bij mij opkomt.

Ik denk dat er enkele antwoorden op die vraag zijn, afgezien van het feit dat het natuurlijk goed is dat mensen zich meer en meer bewust zijn van wat gezond is en wat niet. In de eerste plaats kunnen we constateren dat er tegenwoordig tegen letterlijk alles wordt gevaccineerd. Ook de gewone kinderziekten als mazelen, waterpokken, roodvonk, rode hond, kinkhoest, de bof, die we vroeger gewoon kregen als kind, waardoor je immuniteit voor het leven opbouwde is tegenwoordig vervangen door een mixture prik die aan baby’s wordt gegeven nog voordat hun eigen immuunsysteem volledig ontwikkeld is. Daarmee wordt tamelijk vaak blijvende schade aangericht die zeer ernstig kan zijn, maar ook is de beloofde immuniteit tegen die kinderziekten doorgaans al na enkele jaren verdwenen.

Het is dus niet verwonderlijk dat veel ouders van jonge kinderen zich beginnen te weer te stellen tegen de vanzelfsprekendheid waarmee de vaccinindustrie maar doordramt en voortdurend met listige campagnes de bevolking tracht te overtuigen van het nut voor de gezondheid van hun uiterst dubieuze producten.

Een volgende reden dat er steeds meer discussie komt over al die vanzelfsprekende vaccinaties is dat steeds meer mensen in de gaten krijgen dat de vaccinindustrie gebruik maakt van heel grote doofpotten wanneer er iets misgaat en er desastreuze bijwerkingen na vaccinatie optreden. Ik vermoed – ik kan dat natuurlijk niet bewijzen – dat er sprake is van corruptie. Ten tijde van het presidentschap van Ronald Reagan in de VS werd hen door Anthony  Fauci, de baas van de Amerikaanse equivalent van ons RIVM, een wet ter ondertekening voor de neus gelegd. Die wet bepaalde dat de farmaceutische industrie niet aansprakelijk kon worden gesteld voor nadelige invloeden en bijwerkingen van vaccinaties. Fauci stelde doodleuk dat hij de veiligheid van het Amerikaanse volk niet kon garanderen als Reagan niet tekende. Reagan heeft toen niet gevraagd of Fauci de veiligheid van het Amerikaanse volk dan wèl kon garanderen als hij wel tekende. Hij tekende gewoon. Reagan had een groot gevoel voor humor, maar op veel verstand van zaken kon je hem niet betrappen.

Verder is het zo dat medicijnen moeten worden toegelaten door officiële keuringsinstanties, maar we weten dat er vele corrupte wegen zijn die farmaceuten kunnen bewandelen om inferieure geneesmiddelen toch op de markt te krijgen. Het is een industrie die zich door de jaren heen een plaats en een aanzien heeft weten te verwerven die voor een groot deel onterecht is en die is bereikt met heel veel geld en heel veel lobbyen en heel veel corruptie ten koste van de gezondheid en het welzijn van alle mensen die onwetend of noodgedwongen hun producten gebruiken.

Nu, door de met grote waarschijnlijkheid moedwillig veroorzaakte – en zwaar overdreven corona-pandemie poogt de farmaceutische industrie, BigFarma, wier financiële belangen voornamelijk in handen zijn van enkele multimiljardairs de macht op de wereld geheel in handen te krijgen.

Zoveel is voor ons, gewone mensen, decennia lang verborgen gehouden. Het is hoog tijd dat wij alle mogelijkheden mobiliseren om de echte waarheid boven tafel te krijgen.

Beperkingen voor vaccinweigeraars?

Heel raar en onlogisch idee hoorde ik deze week een van de VVD Kamerleden debiteren. Althans, ik vond het onlogisch in de denktrant die ik bij veel van de betrekkelijk medisch ongeschoolde politici merk. Op een enkeling na roepen ze om het hardst de totaal ondeskundige minister van volksgezondheid na dat alles weer normaal wordt als het vaccin er is. Ik mag dan veronderstellen dat zij werkelijk geloven dat het vaccin ervoor gaat zorgen dat men na vaccinatie niet meer besmet en vervolgens ziek kan worden wanneer men in aanraking komt met dit coronavirus, dat overigens op volkomen natuurlijke wijze al vele malen gemuteerd is (maar daarover mogen we het vast niet hebben). Onze politici nemen dat blijkbaar op gezag van de minister aan, maar het overzien van de directe consequenties van die aanname is toch blijkbaar te moeilijk.

Stel – puur theoretisch – ik heb me laten vaccineren en ik loop eindelijk zonder mondkapje tussen enkele honderden eigenwijze ongevaccineerde weigeraars. Wat kan me dan gebeuren, althans volgens de theorie van onze minister? Niets denk ik, helemaal niets. Ik ben gevaccineerd, ik ben beschermd. Allemaal mogen ze hoestend en snotterend met hoge koorts om me heen op de grond vallen. Ik zal ze met mijn blote handen liefdevol overeind helpen en ze begeleiden naar een comfortabele plek voor zieke mensen, want dat ligt nu eenmaal in mijn aard. En kijk nou toch. Ik ben gevaccineerd, ik hoef niet meer voorzichtig te zijn. Ik hoef ook geen afstand meer te houden want het vaccin beschermt mij. Er is dus geen enkele reden meer om niet gevaccineerde mensen te mijden. We hebben dus helemaal geen vaccinatiebewijs nodig. Wie gevaccineerd is heeft in geen enkel gezelschap iets te vrezen. Zo moet het volgens de minister dus zijn.

De enige echte beloning in deze door de minister gepropageerde gedachte is dat de gevaccineerde mensen niet meer ziek kunnen worden van het Covid-19 virus. Waarom zouden we dan die eigenwijze sukkels die weigeren zich een haastig in elkaar geflanst vaccin te laten inspuiten buiten de gezellige deuren van de kroeg moeten houden? Ze krijgen door de minister een kans aangeboden om veilig te zijn en niet meer ziek te worden door besmetting met HET VIRUS. Als ze dat niet willen moeten ze het toch gewoon zelf weten.

Er kan eigenlijk maar één reden zijn om te proberen deze volstrekt dictatoriale scheiding in de maatschappij door te voeren en die reden is dat er grote onuitgesproken twijfel bestaat aan de beschermende kwaliteit van het vaccin. Er is toch veel duister aan dit hele streven om alle mensen maar een spuit van het type ‘onbekend’ in het lichaam te stoppen, de samenstelling van het vaccin kunnen we nergens vinden, die is geheim. Raar, want op een pot aardbeienjam of een pot pindakaas staat verplicht vermeld wat erin zit, zodat we kunnen zien wat we eten, maar op een vaccin hoeft dat blijkbaar niet. Oh wacht, ik geloof dat ik het al snap. Onze minister-president zei in de kamer laatst iets over het uitleggen aan gewone mensen over de (onwerkzame) Covid-test. Hij zei toen dat de mensen thuis dat toch niet snappen. De wazige onduidelijkheid over de samenstelling van de vaccins zal wel om de zelfde reden zo gelaten worden. De meeste stomme burgers snappen het toch niet. Ze moeten gewoon niet zeuren, niet tegenstribbelen, gewoon die spuit nemen. Klaar!

Hoe gaat het verder?

Gezien het feit dat verstandige mensen intussen wel in de gaten beginnen te krijgen dat we niet met een natuurverschijnsel, maar met een machtige vijand te maken hebben, heb ik dit voor mijn lezers van het internet gehaald. Of het allemaal echt zo zwart zal worden blijft voorlopig in de toekomst verborgen, maar het lijkt mij verstandig een heldere persoonlijke strategie te bepalen hoe hiermee om te gaan. De werkelijke vraag zou wel eens kunnen zijn: zijn wij machteloos overgeleverd aan de onzichtbare vijand of zijn wij op weg naar een stralende overwinning, want dat het op oorlog begint te lijken zullen weinigen meer ontkennen.

Hoe zal het verder verlopen met de corona covid scam?

Wat is de volgende fase voor de covid agenda voor 2021.

Waar gaan wij wereldwijd naartoe?

We kennen de feiten al die we gelezen hebben in Agenda 21 en Agenda 2030. En The Great Reset plannen van het World Economic Forum.

Maar een brief van een Canadese klokkenluider geeft blijk van nog veel onheilspellender zaken.

De brief is gepubliceerd op

Thecanadianreporter.ca

Het gaat om een anoniem commissielid, die schrijft:

Ik ben een commissielid uit de liberale partij in Canada die in een aantal commissies zit, maar de informatie die ik verschaf komt van de Strategische Planning Commissie.

Die bestuurd wordt door het kantoor van premier Trudeau.

Om te beginnen wil ik zeggen dat ik dit liever niet doe maar ik moet wel.

Als een Canadees, en belangrijker nog, als een ouder die een betere toekomst wil niet alleen voor mijn eigen kinderen maar ook voor andere kinderen.

Een andere reden dat ik dit doe is omdat ongeveer 30% van de commissie leden niet blij zijn met de richting waarin Canada gestuurd wordt.

Maar onze meningen worden genegeerd en ze gaan gewoon door volgens planning in de richting van hun doelen.

Ze hebben het heel duidelijk gemaakt:

NIETS ZAL DE GEPLANDE UITKOMST TEGENHOUDEN.

De routekaart en het doel is vastgelegd door het kantoor van de premier en luidt als volgt:

Gefaseerde tweede lockdown beperkingen op variabele basis.

Om te beginnen met grote stedelijke gebieden en naar buiten toe vergroten. Verwacht in november 2020.

Ierland en België zijn net voor 6 weken in een tweede lockdown geplaatst.

Bespoedig de bouw van quarantaine faciliteiten in elke provincie of gebied.
Verwacht in december 2020.

Covid-gerelateerde sterfte zal toenemen.
Verwacht eind november.

Complete en totale lockdown, (veel strenger dan de eerste) en variabele beperkingen.
Verwacht vanaf Kerstmis 2020, of begin januari 2021.

Hervorming en uitbreiding van het werkloosheidsprogramma naar het universele basisinkomen.
Verwacht eerste kwartaal 2021.

Verwachte Covid-19 mutatie en/of co-infectie met tweede losgelaten virus aangeduid als Covid-21.

Leidend tot een derde golf met veel hogere sterfte en meer infecties.
Verwacht februari 2021.

Een nieuw dodelijker virus dat de komende maanden wordt uitgezet zal een grote klap zijn voor de verzetsbeweging.

Een derde golf zal alle verzetsstrijders in de hoek zetten. Men gaat zeggen: zie je wel, het virus is wel echt dodelijk en die complotdenkers hadden het dus toch de hele tijd bij het verkeerde eind!

Ook zullen de dissidenten als een zondebok de schuld krijgen van de derde golf: Die gekke kapjes-weigeraars zijn de oorzaak van de stijging van besmettingen en alle doden!

Een nieuw virus zal ervoor zorgen dat het volk zich verder onderwerpt aan overheidsmandaten.

En dit is Pandemie 2 waar Bill Gates het al eerder over had in een interview waarin hij giechelend sprak over biologisch terrorisme:

‘We zitten nu in Pandemie 1, maar we moeten ons voorbereiden op de volgende.

Deze keer zal het wel de aandacht trekken van de mensen.’

Waarom wordt daar niet over doorgevraagd?

Wat bedoel je daarmee, Bill?

Hoe weet jij wat het volgende virus is?

En waarom glimlach jij hierom?

De brief van de klokkenluider gaat verder over de rest van de routekaart:

De ziekenhuizen zullen gaan uitpuilen in kwartaal 1 en kwartaal 2.

Verregaande lockdown beperkingen (aangeduid als derde lockdown) zullen worden ingevoerd.

Volledige reisbeperkingen zullen worden opgelegd tussen provincies en steden.

Overgang van individuen naar het universele basisinkomen.
Helft tweede kwartaal 2021.

Verwachte verstoring van bevoorradingsketens, voorraadtekorten, grote economische instabiliteit.
Verwacht eind tweede kwartaal 2021.

Inzet van militair personeel in grote steden en bij controleposten op grote wegen.

Beperken van reizen en verplaatsen.

Men gaat logistieke ondersteuning aan het gebied verlenen.
Verwacht derde kwartaal 2021.

In het volgende deel wordt het heftig.

Samen met de gegeven routekaart werd de Strategische Planning commissie gevraagd een effectieve manier te ontwerpen om de Canadezen te helpen een ongekende economische inspanning te leveren.

Een die het aanzien van Canada en het leven van de Canadezen voor altijd verandert.

Om de economische ineenstorting te verbloemen gaat de federale regering een totale schuldverlichting bieden.

Dit is hoe het werkt:

De federale overheid zal aanbieden om alle persoonlijke schulden (hypotheken, leningen, kredietkaarten enz.) kwijt te schelden.

Het IMF zal hiervoor alle financiering verstrekken aan Canada vanuit wat bekend zal worden als het World Debt Reset Program.

In ruil voor acceptatie van deze totale schuldkwijtschelding zal het individu het eigendom van alle eigendommen en bezittingen voor altijd verbeuren.

Het individu zal ook moeten instemmen met deelname aan het Covid-19 en Covid-21 vaccinatieschema.

Alleen dit kan het individu onbeperkt reizen en een onbeperkt leven bieden, zelfs onder een volledige lockdown door het gebruik van foto identificatie, aangeduid als Canada’s Health Pass.

We weten nu al een tijdje van meerdere gezondheidspassen zoals CovidPassCommon Pass en Health Passport Ireland.

Al eerder berichten wij over het in aantocht zijn van een‘digitaal beest’-systeem.

Feitelijk is het credo nu:

Je aansluiten bij het bevolkingscontrolenetwerk of achterblijven.

Als een paria word je dan afgesneden van BASALE DIENSTEN.

En afgesneden worden van de mogelijkheid om voedsel te kopen, een baan te hebben of een leven te hebben.

Je zult aan de rand van de samenleving verkeren.

Geen vaccinatiepaspoort? Geen leven!

Toegang krijgen tot openbare gebouwen, winkels, bedrijven en openbaar vervoer zal vereisen dat iemand is gevaccineerd en zijn vaccinatie status toont gebruikmakend van de app op hun smartphone bij toegang tot het pand.

Dit betekent het einde van de privacy

En de mondkapjes waren het eerste mandaat dat diende als een langzaam voorbereidend proces voor de bevolking.

Mensen omkopen met schuldkwijtschelding is logisch, gegeven het feit dat het IMF andere naties steekpenningen heeft aangeboden om lockdowns door te voeren.

Wit-Rusland was natuurlijk zo’n land dat een aanbod afsloeg.

Ik kan mij voorstellen dat het zeer waarschijnlijk is dat in bijvoorbeeld Ierland in het eerste kwartaal van 2021 waarschijnlijk de meeste kleine en middelgrote bedrijven in de hoofdstraat of in het land permanent gesloten zullen zijn.

De reden voor beperkingen en lockdowns was natuurlijk om ze onwerkbaar te maken.

Om o.a. het hele MKB te vernietigen en 99% van de mensen in armoede te drijven zodat ze in de bijstand komen.

De overheid zal dan overschakelen van bijstand naar universeel basisinkomen, waardoor feitelijk iedereen in het land in overheidsdienst is.

En dan kan de overheid bepalen of je betaald krijgt of niet, afhankelijk van de mate waarin je gehoorzaam bent aan de autoriteiten.

Het universele basisinkomen zal uiteindelijk worden opgenomen in een samenleving zonder contact geld.

Cashgeld moet verdwijnen om zogenaamd de verspreiding van COVID te voorkomen.

We zien nu al dat steeds meer bedrijven geen contant geld meer accepteren.

De globalisten willen al decennialang een samenleving zonder contant geld.

Covid zit dus wel op briefgeld maar niet op de toetsen van het pinmachientje.

Het feit dat Jan Modaal deze agenda niet ziet toont aan dat het onderwijssysteem is ontworpen om mensen dommer te maken.

In de samenleving zonder contant geld is jouw bankrekening niet meer dan een soort Paypal-account.

Velen van jullie weten waarschijnlijk hoe het is om geblokkeerd te worden op social media omdat je iets post wat tegen het officiële verhaal ingaat.

Pas nu diezelfde supergevoelige politiek getinte gebruiksvoorwaarden en richtlijnen die Facebook en Twitter hanteren toe op jouw bank.

Stel je voor dat je bank jou voor een aantal dagen blokkeert, omdat je iets gezegd heb op social media wat hen niet bevalt of dat je bij een politieke demonstratie aanwezig was.

Of omdat de sociale krediet surveillance Staat waarnam dat je de lockdown beperkingen hebt overtreden of zomaar geen mondkapje droeg!

Misschien blokkeren ze je wel permanent.

Je tegoeden kunnen op elk moment ineens geblokkeerd of bevroren worden.

Toegang tot je geld kan voor een paar dagen afgesneden worden.

Commissieleden vroegen wie de eigenaar gaat worden van de verbeurde eigendommen en activa en wat er dan gaat gebeuren met geldschieters of financiële instellingen.

Er werd simpelweg verteld dat het World Debt Reset program alle details af zal handelen.

En wat gebeurt er met individuen die weigeren deel te nemen aan World Debt Reset Program of de Health Pass of het vaccinatieprogramma?

En het antwoord dat we kregen was erg verontrustend.

Er werd toen geantwoord dat het onze plicht was om ervoor te zorgen dat we een plan bedachten om ervoor te zorgen dat het volgende ons nooit zal gebeuren:

Er werd verteld dat het in het belang van het individu is om mee te doen.

Nou, dat klinkt heel onheilspellend.

Degenen die weigeren zullen in eerste instantie voor onbepaalde tijd onder de lockdown beperkingen leven.

En dan na een korte tijd, naarmate er meer Canadezen overgaan op het programma voor schuldkwijtschelding, zullen de weigeraars worden beschouwd als een paria en worden overgeplaatst naar quarantaine faciliteiten.

Eenmaal in die faciliteiten zullen ze twee opties krijgen:

Deelnemen aan het schuldkwijtscheldingsprogramma en worden vrijgelaten.

Of voor altijd in de quarantaine faciliteit blijven onder de classificatie van een ernstig risico voor de volksgezondheid waarbij al hun bezittingen in beslag zullen worden genomen.

Dit heet officieel een concentratiekamp of Goelag.

Het lijkt onwaarschijnlijk dat de bevolking er zomaar mee instemt om al hun privébezit op te geven.

Tenzij de economische crisis natuurlijk leidt tot een enorme, verwoestende, wereldwijde armoede.

En gekoppeld is aan het risico te verhongeren vanwege verstoringen in de internationale bevoorradingsketens.

Veel landen kunnen hun bevolking eigenlijk niet voeden zónder deze bevoorradingsketens.

Het is echter onontkoombaar dat opheffen van privaat eigendom onderdeel is van deze agenda.

Welkom in 2030. Ik bezit niets, heb geen privacy en het leven is nog nooit zo goed geweest!

In deze toekomst bezitten mensen geen woning.

Alles wat ze gebruiken inclusief keukengerei wordt gehuurd op abonnementsbasis. Ze leven samen met vreemden in gedeelde accommodaties.

En maken gebruik van openbaar vervoer en/of zelfrijdende elektrische auto’s.

Ze mogen niet buiten de landgrenzen of op het platteland komen omdat dat slecht is voor het milieu en de biodiversiteit.

De steden zijn allemaal slim en niemand is vrij want overal hangen bewakingscamera’s.

Door de economie te laten instorten zodat mensen niet kunnen werken en hun rekeningen, hypotheken en leningen te betalen en zelfs hun huis kwijt raken, worden mensen wanhopig.

Dit is natuurlijk weer Hegeliaanse dialectiek.

Maak een groot economisch probleem en zorg voor massa paniek.

En biedt dan een economische oplossing onder bepaalde voorwaarden en voorbehouden.

Je mag een dak boven je hoofd houden en voedsel eten als het dak boven je hoofd maar eigendom is van de globalisten en zolang jij maar accepteert als vee te leven op een digitaal verbonden boerderij.

Waar je geen lichamelijke soevereiniteit hebt.

Gevaccineerd, gevolgd, bewaakt en gecontroleerd.

Mensen gaan vrijheid en eigendomsrecht inruilen om alleen maar te overleven in een technocratische toekomst.

De vernietiging van het MKB door lockdowns en onwerkbare social distancing maatregelen ging o.a. om het vernietigen van de economische onafhankelijkheid van de middenklasse en iedereen in armoede drijven zodat zij overheerst kunnen worden.

En door die bedrijven onwerkbaar te maken dalen de prijzen van vastgoed enorm.

Dan kunnen al die gebouwen aan de hoofdstraat voor een schijntje worden opgekocht.

Alleen alle grote multinationals die al aan de kant van de nieuwe wereld orde staan en in handen zijn van vrijmetselaars, zullen overleven.

Ze zullen een monopolie bezitten vooral in een tijd waarin alles online gebeurt.

Het kantoor van de Canadese premier heeft aangegeven dat de hele agenda in Canada door zal geen ongeacht wie het er mee eens is of niet.

Alle andere landen in de wereld hebben dezelfde routekaarten en agenda’s.

De Canadese commissieleden die het er niet mee eens waren werden compleet genegeerd:

‘Onze meningen en zorgen werden genegeerd. Ons werd verteld dat we gewoon maar mee moesten doen.’

We leven nu al in een nachtmerrie vanwege het nieuwe normaal, maar zeer spoedig zitten we gevangen in een dystopische hel.

Geen menselijk contact, geen liefde, geen hoop, geen hobby’s, geen handen schudden, geen familie, geen feesten, geen café, geen concerten, geen spontaniteit in het leven, één knuffelcontact, geen glimlach, geen hoop, geen nut.

Dit is ondraaglijk en het is ontworpen om ondraaglijk te zijn.

Maar hoe donker het er ook uit mag zien, ik geloof dat wij een geschenk hebben ontvangen, zij die het kunnen zien in ieder geval.

Het is een bekwaamheid om de waarheid te zien.

En er is nooit een groter voorrecht geweest dan om aan de kant te staan van alles wat goed is en rechtvaardig én mooi is in dit leven.

We krijgen de kans om tegen het meest duistere, meest krachtige, verraderlijke, satanische, psychotische kwaad op te staan dat de mensheid ooit heeft gekend.

We moeten dit zien als een eer en voorrecht omdat de kwaliteit van leven en het leven zelf zo onder vuur ligt dat er nooit een beter moment geweest is om echt te leven dan nu!

Het grootste gedeelte van de mensheid beseft niet dat de essentie van het mens zijn onder vuur ligt.

Degenen die de waarheid zien zijn geroepen om die te verdedigen.

Ongeacht wat dat onszelf kost en ongeacht wat de uitdaging ook is.

Er is geen grotere verantwoordelijkheid en geen edelere zaak.

De uitdaging is zo enorm, omdat het zo de moeite waard is.

Justin Trudeau over The Great Reset en Agenda 203019 november 2020In “Buitenland”

TWEEDE LOCKDOWN IN EUROPA VANAF 18 SEPTEMBER VOLGENS SPAANSE KRANT14 augustus 2020In “Columns”

 Subscribe 

Login metD

 Login

Log in om te kunnen reageren

17 REACTIES

meest gestemd 

vrij mens

vrij mens

 19 dagen geleden

Uiterst belangrijk bericht. Was hier al bekend mee maar heel goed dat hier nogmaals aandacht voor wordt gevraagd! Hoe absurd ook, het bericht sluit perfect aan bij de volslagen bizarre gebeurtenissen van dit moment. En Lesie Alexis, ik vind het ook volkomen terecht dat jij de foto’s plaatst van Auschwitz, hoe ongenuanceerd dat op dit moment misschien ook nog lijkt. Uiteraard zul je weer de gebruikelijke ‘useful idiots’ krijgen, de blinde gatekeepers van de gevestigde macht, die zeggen dat die vergelijking verboden is. Maar dit is inderdaad waar we naar toe lijken te gaan: concentratiekampen voor anti-vaxers en critici van… Lees verder »

23

Flora

Ik schrijf nu een stukje over Flora, een buitengewoon hartelijke en begrijpende dame die ik bij de ANWB aan de telefoon kreeg, maar daarover straks meer.

Wat je belooft moet je ook doen zeg ik altijd. Het lijkt trouwens tegenwoordig een vaak vergeten gewoonte, maar wel een goede gewoonte vind ik. Eerder schreef ik onder de titel “ongeluk” over de onfortuinlijke manier waarop ik van mijn trouwe, inmiddels veertien jaar oude Nissan Primera afraakte. De gebeurtenis voldeed aan alle voorwaarden voor een dodelijk verkeersongeval, maar was dat gelukkig niet. Stel je maar voor, de achterzijde van mijn auto kreeg een harde klap door dat een grote vrachtwagen plotseling naar rechts kwam, mij blijkbaar niet had gezien, waardoor ik tollend over de weg met de neus van de auto helemaal tegen de rijrichting in met een klap tegen de vangrail in de middenberm belandde. Enigszins beduusd zag ik het tegemoetkomende verkeer gelukkig tijdig stoppen. Was dat niet gebeurd dan had ik het mogelijk niet kunnen navertellen, want op de linker strook wordt doorgaans het snelst gereden.

Maar goed, ze stopten. Tot mijn eigen stomme verbazing had ik zelfs helemaal niets bezeerd, nou ja, misschien iets van mijn altijd onverschrokken zekerheid dat een zo goede chauffeur als ik ben natuurlijk nooit iets kan gebeuren, een idee dat ik intussen heb laten varen.

Hoe dit ook zij, mijn trouwe Nissan is total loss. Ik moest dus op zoek naar een ander vervoermiddel, want ik weet nu wel dat autorijden veel gevaarlijker is dan ik eerst dacht, maar ik ben absoluut niet van plan om er nu al mee op te houden.

In mijn woonplaats zijn verschillende garagebedrijven. Bij een van die bedrijven, de A&J garage had ik al eens een paar keer de oude Nissan een noodzakelijke reparatie laten ondergaan. Tot mijn genoegen kon ik elke keer vaststellen dat er gedaan was wat nodig was, niets meer en niets minder en dat er bovendien redelijke prijzen werden gerekend. Dat heb ik in het verleden wel eens anders meegemaakt. Maar goed, mijn positieve ervaring leidde er toe dat ik bij dit bedrijf ook maar eens ging kijken of ze voor niet te veel geld mijn behoefte aan automobiliteit konden invullen. Nou ik had geluk want er stond een leuke Opel Corsa met airco en cruise controll met niet al te veel kilometers op de teller, kortom precies wat ik nodig heb. Volgende week woensdag ga ik mijn Opeltje halen. Ik heb er zin in, want na mijn uitgebreide proefrit vanmorgen weet ik zeker dat ik er geen spijt van zal krijgen.

Met de gegevens die André, de eigenaar van het garagebedrijf mij mee gaf ben ik vanmiddag aan de telefoon gaan zitten om via de ANWB een verzekering voor mijn Opeltje af te sluiten. Eerst stond ik bijna tien minuten in de wacht, want het was heel druk zei de elektronische juffrouw, maar toen kreeg ik Flora aan de lijn en dat was echt leuk en eerlijk gezegd had ik dat niet verwacht. Zeer tot mijn verbazing had ik een hartelijke meelevende vrouw aan de telefoon die en passant de noodzakelijke gegevens noteerde. Je gelooft het niet, maar we hebben gelachen en grapjes gemaakt. Nou ja, wat ik maar zeggen wil: als je ooit een verzekering bij de ANWB wilt afsluiten moet je naar Flora vragen, want dan merk je ineens dat een zakelijk telefoongesprek ook heel gezellig kan zijn.

Hugo

Toen ik hem voor het eerste zag als minister, met die rare fantasieschoenen, toen bekroop mij de gedachte al dat hij echt van de grond af duidelijk wilde maken dat hij anders was. Je ziet dat vaak bij onzekere mensen. Hugo is eigenlijk opgeleid als schoolmeester. Hij zou dus eigenlijk iets moeten doen aan de heel hard verminderende kwaliteit van het onderwijs in ons land. Daar heeft hij tenslotte voor doorgeleerd, om de ouderwetse uitdrukking maar eens te gebruiken. Zelf ken ik het onderwijs wel een beetje. In 1962 kwam ik met lagere akte plus hoofdakte van wat toen de kweekschool heette af als volledig bevoegd onderwijzer.

Voordat ik die opleiding volgde had ik eerst HBS.B gedaan, een opleiding die je kunt vergelijken met Gymnasium Bèta, maar dan zonder Grieks en Latijn, maar wel met Frans Duits en Engels, voor welke vreemde talen wij bij het eindexamen blijk moesten geven van het moeilijk te faken feit dat je er tenminste vijftig boeken in gelezen had. Ik had zes jaar over de school gedaan, in plaats van de officiële vijf jaar, want in mijn jeugd – en ik heb de indruk dat daarin nooit erg veel is veranderd – waren er al veel dingen die veel leuker waren dan braaf je huiswerk maken, lol maken met je vrienden en zo…ja, en natuurlijk, meisjes ook, toen de tijd en het geslacht daar rijp voor waren. Daar ging allemaal behoorlijk veel tijd en aandacht in zitten. Ik herinner me nog heel goed dat ik het laatste semester voor de zomervakantie en de overgang naar de volgende klas altijd wel gebruikte om de zes of zeven onvoldoendes van mijn paasrapport weg te werken. Twee vijfjes op mijn overgangsrapport dan was ik er wel weer. Een keer ging het mis. Vlak voor de repetitieweek voor de overgang naar de vierde klas kreeg ik griep. Mijn hoofd suisde en ik liep te zwaaien op mijn benen van de koorts. Ik had zelfs een onvoldoende voor Engels waarvoor ik zonder moeite altijd een acht had gehaald. Ik zie nog Dr. Blom, onze directeur en leraar fysica grijzen bij het uitreiken van onze rapporten. Hij keek me aan met een soort grijs van voldoening op zijn gezicht. ‘Zo, van Oosterum, eindelijk heb ik je te pakken’, zei hij. Tja, griep weet je, daar kon je een poosje aardig het precieze Noorden van kwijt zijn.

Later heb ik de B richting gekozen en kwam – geheel in mijn stijl met twee vijfjes op mijn eindlijst en een HBS.B diploma van school, wat echt geen kleinigheidje was. Tegenwoordig zie ik scholieren eindexamen doen in maximaal acht vakken. Bij ons waren dat er veertien.

Mijn onderwijsopleiding boeide me heel wat meer dan de middelbare school. Ik was vier jaar lang onderwijzer in wat toen de vijfde klas genoemd werd op de school waarop ik zelf als kind had gezeten. Een goede school en voor mij ook een goede leerschool want de directeur, die van een hoge kwaliteit hield, liet voorafgaand aan de drie rapporten zelf in alle klassen proefwerkjes maken in rekenen en taal die hij vervolgens op een heel opbouwende manier met elke leerkracht besprak en vergezeld liet gaan van een foutenanalyse waar je wat aan had.

Vier jaar later werd ik zelf hoofd van een school in Gouda, waar ik als betrekkelijke snotneus een respectvol bewind moest zien te voeren over een team onderwijzers die voor het merendeel veel ouder waren dan ik. Gelukkig kon ik met de oudste onderwijzer samen muziek maken. Dat schept een band. Later werd ik hoofd van een school in Uithoorn en nog later in Weesp. Bij die laatste plaats wil ik even stil staan, want ik had beloofd dat ik het over Hugo zou hebben, je weet wel die minister met die rare schoenen die eigenlijk ook gewoon schoolmeester is.

In Weesp hadden we wel eens een nieuwe leerkracht nodig als er eentje weg ging omdat hij of zij zich kon verbeteren of er gewoon mee ophield. Meestal was er genoeg belangstelling en nodigden we drie sollicitanten uit wier sollicitatiebrieven interessant genoeg leken om hen voor een gesprek en een proeflesje uit te nodigen.

Nu heb ik als hoofd der school in Weesp gewerkt tot eind 1988, maar toen was er al iets gebeurd in de onderwijzersopleiding dat ik niet echt kon waarderen. Ik kan mij herinneren dat wij eens een jonge onderwijzer vroegen om zich een half uurtje voor te bereiden, zodat hij daarna in een vierde klas een aardrijkskunde lesje kon geven. Natuurlijk weten we best dat zenuwen een rol spelen en dat een voorbereiding van een half uur ook niet tot fantastisch resultaten kan leiden. De bedoeling was natuurlijk om te zien of zo’n leerkracht in spe enig improvisatietalent had, want zonder dat ben je in elke school waar altijd wel enkele slimme kinderen in zo’n klasje zitten totaal verloren. Belangrijk was natuurlijk ook om te zien of er een soort natuurlijk overwicht was.

Op een keer vroeg ik een kandidaat om een aardrijkskundelesje te geven, maar de kandidaat zei tot mijn stomme verbijstering dat hij dat niet in zijn pakket had. Jeetje dacht ik, dat wordt dan zeker een klas die geen aardrijkskunde krijgt of een heleboel geschuif met leerkrachten waar – zeker toen – basisschool kinderen niet aan gewend zijn.

Ja, veel herinneringen komen in mij op als ik aan die tijd terugdenk, maar vooral omdat ik Hugo nu bezig zie en hem de ene bok na de andere zie schieten. Want weet je, dat hij uit pure onzekerheid nooit voor de klas is gaan staan, omdat natuurlijk gezag hem ten ene male ontbreekt is tot daar aan toe. Dat hij desondanks toch de onblusbare behoefte heeft om op een dientengevolge talentloze manier de baas te spelen is al een heel stuk bedenkelijker. Nog erger is echter dat hij blijkbaar geen biologie in zijn pakket had en dan toch de baas wil spelen op het ministerie van volksgezondheid. Ja, dat blijkt een dodelijke vergissing van de andere amateurs die dit kabinet in elkaar hebben geknutseld. Het hele beleid staat bol van ondoordachte beslissingen naar ik nu vermoed uit onwetende overmoed

Tja, als het niet in je pakket zit.

Brief aan de leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal

Deze brief ga ik versturen aan alle leden van de tweede kamer. Het is een heel werkje, maar gelukkig heb ik al die e-mail adressen.

Geacht Kamerlid,

Al eerder schreef ik u een korte oproep om het corona bedrog, dat niet slechts ons land, maar naar het schijnt de gehele westerse wereld in de greep houdt te beëindigen. Behoudens een enkele niets zeggende reactie heb ik niets vernomen in reactie op mijn schrijven. Dit keer zal ik deze brief dan ook niet slechts aan u doen toekomen, maar op zoveel plekken als ik bereiken kan publiceren.

Mijn dringende vraag aan u is of u zich niet elke dag de ogen uit uw hoofd schaamt over het feit dat geen van u laat merken dat u heel goed weet dat het hele corona bedrog rondom een tamelijk ongevaarlijk virus bedoeld is om een dictatoriale wereld regering te vestigen. (De heer Haga uitgezonderd, maar ik weet niet of dat bij het smerige spelletje hoort, want antwoord krijgt hij nimmer).

Weet u, alle maatregelen, inclusief de misdadige noodwet, waarvan enkele opzettelijk schurende puntjes er door het zogenaamde kamerprotest weer uit werden gehaald om het volk nog meer zand in de ogen te strooien, zijn alleen maar nadelig voor bijna iedereen in dit land, waarvan de inwoners u elk jaar een ton plus betalen om hun belangen te waarborgen en verdedigen.

Het is beschamend hoe aan het begin van deze zogenaamde pandemie u hebt toegestaan dat een minister onder valse voorwendselen een eenvoudige en goedkope combinatie van geneesmiddelen verbood waarvan inmiddels met grote zekerheid vaststaat dat juist deze combinatie toegepast aan begin van de aandoening binnen enkele dagen genezing brengt. Wereldwijd zijn de falsificaties van negatieve berichten met betrekking tot deze middelen intussen bekend. Door uw meelopen met een zeer dubieuze partijlijn zijn een paar duizend zieke oude mensen voortijdig gestorven op een manier die bij nader inzien het beste moord kan worden genoemd.

En waarom allemaal. Er is maar één reden heel duidelijk. De wereldelite gedreven door het grootkapitaal wil een herschikking van de wereldeconomie onder een uiteindelijk te vormen wereld regering. Het geweld tegen alle mensen dat nu is ontketend door met uw steun en goedvinden een volstrekt door niets gerechtvaardigde angst te zaaien mag blijkbaar zoveel dood en verderf zaaien als nodig is ter realisering van het doel. Schandelijk daarbij is ook dat niemand van u de luide aanprijzingen en het mogelijk straks dwingend opleggen van een uitermate dubieuze vaccinatie poogt een tijdig halt toe te roepen, ondanks het feit dat steeds meer medisch geschoolde stemmen op gaan die duidelijk maken dat veruit de meeste vaccinaties meer kwaad dan goed doen en dan blijf ik maar even weg van de dreigende geruchten dat juist deze vaccinatie bedoeld is om onze erfelijke eigenschappen te veranderen, geruchten die overigens door gerenommeerde wetenschappers worden ondersteund.

Als lid van de tweede kamer, ons wetgevend college, hebt u de eed of de belofte op de grondwet afgelegd. Wat u in de afgelopen maanden sedert de uitbraak van deze hoax hebt gedaan staat in flagrante tegenstelling tot die eed of belofte.

Legt u toch eens uit, wat is er gebeurd, hoe hebt u geleerd goed te praten dat u uw geweten het zwijgen hebt opgelegd, dat u niet al direct bij de eerste poging van Rutte c.s. het hele kabinet met de staart tussen de benen naar huis hebt gestuurd en hebt nageroepen dat het vermoorden van mensen voor een zogenaamd hoger doel prachtig past in fascistische propaganda kretologie, maar  niet in een gewetensvol wetgevend college zoals uw kamer behoort te zijn.

Laat mij deze brief maar niet te lang maken, want anders legt u hem toch maar verveeld terzijde.

Ik roep u echter op: Schaam u over wat u in het afgelopen jaar hebt laten passeren en keer terug op uw schreden, zodat wij, het volk van Nederland u weer als onze vertegenwoordigers kunnen zien en vertrouwen dat u handelt en spreekt in het belang van dit land en niet in het belang van allerlei nu nog verborgen grootmachten.

Peter P. van Oosterum Natuurgeneeskundig therapeut in ruste Schrijver en stemacteur.