Over peteroosterum

Natural health practicioner Science Fiction writer

Huisarts in gewetensnood

Uit Mens en dier van deze maand heb ik dit bericht overgenomen omdat ik gemerkt heb dat veel huisartsen in gewetensnood raken door de dwang die gevoeld wordt om te vaccineren.

Huisarts Jan Vingerhoets besloot zich in het coronadebat te gaan roeren omdat hij zich toenemend zorgen maakte over de maatregelen, de vaccinaties, de angst die onder mensen wordt gekweekt, de maatschappelijke effecten en de enorme prijs in verloren levensjaren die inmiddels de winst van de coronazorg ver overstijgt. Later kwamen daar nog zorgen bij over zinloze maatregelen zoals de avondklok, voor velen een zeer beladen symbool van onderdrukking.

“Als huisarts sta ik midden in de maatschappij. Daarbij toets ik mijn handelen voortdurend aan de eed die ik heb afgelegd en waarin ik heb beloofd om altijd het beste voor mijn patiënten na te streven, bij twijfel terughoudend te zijn en in elk geval nooit onnodig schade toe te brengen,” zei Vingerhoets dit weekend bij de buitenparlementaire onderzoekscommissie.

“Ik kwam door diverse maatregelen in gewetensnood en kon toen niet anders dan aan de bel trekken,” voegde hij toe. Er waren meer zaken die gingen opvallen en die hij niet goed kon verklaren. “Een van de triggers was het feit dat het dragen van mondkapjes werd omgezet van een advies naar een verplichting – en dat zonder goede onderbouwing.”

Men vond dat we niet te kritisch moesten zijn. Dat werkte hier echt niet voor mij

“Er kwam een vaccin dat werd ingevoerd terwijl het fase 3-onderzoek nog liep. Ik had grote twijfels bij de opzet – de regie lag van begin tot eind volledig bij de farmaceut – en bij de verwerking van de gegevens,” zegt de huisarts.

“Mijn ongerustheid begon met het gevoel te worden ingezet voor zaken waarvan ik oprecht twijfelde of deze in overeenstemming zijn met mijn artseneed,” licht hij toe. “Daar had ik last van als nooit tevoren. Gesprekken met collega’s en mijn beroepsorganisatie losten mijn dilemma niet op: men vond dat we niet te kritisch moesten zijn en gewoon het beleid moesten uitvoeren. Dat werkte hier echt niet voor mij.”

“Ik wist dat het grootschalig gebruik van dit type vaccin bij gezonden totaal nieuw was en dat het onderzoek ernaar een periode van slechts enkele maanden betrof, waarbij er in de totale onderzoeksgroep slechts 170 besmettingen waren. Dat is bijzonder weinig voor het trekken van conclusies op basis waarvan je een groot deel van de bevolking gaat injecteren,” benadrukt hij. “Over de lange termijn was al helemaal niets bekend.”

Op de vaccinonderzoeken is volgens huisarts Vingerhoets het nodige aan te merken. Ze tonen niets anders aan dan het effect op ziek worden, en dat gaat dus voornamelijk om verkoudheden en griepachtige verschijnselen. “Als je miljoenen mensen aan een relatief onbekend vaccin gaat blootstellen, moet je je doel wat ambitieuzer stellen: het voorkomen van een verkoudheid is dan niet genoeg. Dan moet je echt aantonen dat vaccineren ziekenhuisopnames, IC-opnames of sterfte voorkomt. Geen van die parameters is onderzocht! Dus is het effect hierop ook niet aangetoond.”

Dit alles gaf mij het gevoel dat mensen misleid worden met informatie waar echt veel op af te dingen valt

Daarnaast waren er 170 besmettingen, maar wetenschapper Peter Doshi – redacteur van het medische vakblad The BMJ – toonde aan dat er maar liefst 3400 patiënten buiten de studie gehouden zijn die op klinische gronden verdacht werden van corona. “Dit is explosief, want dat aantal ligt liefst 20 keer zo hoog als het aantal van 170 besmettingen.”

“Zou maar een klein deel van deze verdachte patiënten daadwerkelijk besmet zijn – en dat is zeer waarschijnlijk – dan heeft dat een dramatisch negatief effect op de geclaimde bescherming door het vaccin. Deze getallen zijn in het rapport van Pfizer geheel weggelaten, maar zijn wel te lezen in het rapport van de Amerikaanse medicijnwaakhond FDA. Kortom: er is alle reden om af te dingen op de juichende getallen die de farmaceut – en in het kielzog de regering – naar buiten brengt,” zegt huisarts Vingerhoets.

“Dit alles gaf mij het gevoel dat mensen misleid worden met informatie waar echt veel op af te dingen valt. En als er tientallen miljarden te verdienen vallen, is het voor belanghebbenden al snel verleidelijk om de cijfers wat positiever bij te kleuren en is het doorgaans niet onverstandig om wat extra alert te zijn. De ervaring met farmaceuten geeft alle reden hiertoe: zij zijn er niet vies van om de volledige trukendoos open te trekken om hun winsten te maximaliseren.”

We móeten juist stelling nemen in het belang van onze patiënten

Voor de huisarts staat allerminst vast dat hij met het vaccin geen schade toebrengt. “Het voordeel is onzeker en per individu zeer verschillend; de afweging is dan ook een persoonlijke en wie de patiënt serieus neemt licht hem of haar eerlijk en volledig in. En op dat laatste punt laat de overheid haar burgers grondig in de steek.”

Hij werd geconfronteerd met nog een tweede dilemma. De regering diende een gedrocht van een spoedwet in, die controle-instanties een soort vrijbrief gaf om achter de voordeur te controleren hoeveel mensen er in huis waren. Een wet waarmee de volksvertegenwoordiging, nota bene de stem van het volk, buitenspel gezet kon worden en die naar believen verlengd kon worden.

“Hier zag ik een fundamentele aantasting van de vrijheid, de medezeggenschap en de democratie, en ik schrok van het gemak waarmee de Kamer zich buitenspel liet zetten. Dat kon gebeuren omdat de bevolking inmiddels massaal angstig was gemaakt door berichtgeving vanuit de overheid en de media – die inmiddels meer op sensatie dan op waarheidsvinding gericht was. De hoofdredacteur van de Volkskrant zwoer een kritische benadering af, verkocht zijn journalistenziel en verlaagde zich in een interview tot het niveau van een staatskrant.”

De huisarts haalt ook hard uit naar het kabinet. “De informatievoorziening van de overheid heeft in veel gevallen het karakter van een reclamecampagne waarbij uitspraken van met name onze minister van Volksgezondheid tenenkrommend en vaak apert onjuist zijn. Een uitspraak dat het vaccin ‘uit-en-te-na onderzocht is’ kan niet anders dan misleidend genoemd worden: dat is gewoon onjuiste informatie. Het bagatelliseren van zeer invoelbare zorgen over de samenstelling van het vaccin met een verwijzing naar een frikandel getuigt van een totaal gebrek aan invoelend vermogen; met een dergelijke opmerking geeft de minister er blijk van de zorgen van mensen absoluut niet serieus te nemen.”

Voor huisarts Vingerhoets was neutraliteit geen optie meer. “We móeten juist stelling nemen in het belang van onze patiënten. Nu was het tijd om kleur te bekennen, verantwoordelijkheid te nemen en me uit te spreken.”

Dom, dom, dom!

Is het iets van onze tijd of hebben mensen dat altijd al gehad, het wantrouwen tegen alles wat natuurlijk is, bedoel ik. Eerlijk gezegd spreek – en schrijf ik uit persoonlijke ervaring. Vijfenveertig jaar lang heb ik mijn brood verdiend als natuurgeneeskundig therapeut, daarbij gebruik makend van verschillende natuurlijke geneesmethoden zoals chiropraxie, homeopathie en kruidengeneeskunde. Natuurlijk was gedurende mijn hele beroepsleven de roep over mijn beroepsgroep dat wij kwakzalvers waren en dat wat wij deden erop neerkwam dat wij arme, wanhopige mensen met een moeilijk te genezen aandoening geld uit de zak klopten door hen valse hoop te geven. In Nederland bestaat zelfs een vereniging van zeer fanatieke bestrijders van ons werk, de vereniging tegen de kwakzalverij.

Als we denken aan de oude tijden, waar je op de markten lieden kon aantreffen die flesjes met een wondergeneesmiddel tegen alles wat er maar mis kon gaan in je lijf verkochten, waar doorgaans niets van waar was, maar waar goedgelovige domme burgers toch intrapten, dan hadden we inderdaad te maken met kwakzalvers. Toegegeven moet echter ook worden dat bij al die handige praters een enkele keer ook mensen zaten die een middeltje verkochten, vaak gemaakt met kruiden, dat werkelijk een goede werking had. Wat opviel was dat deze mensen er op de volgende marktdag weer stonden, omdat de klanten daarvoor naar de markt kwamen. De charlatans kwamen meestal maar één keer.

Nu, in onze tijd, neemt de strijd om het predicaat ‘nuttige – en vooral ook ‘echte’ geneeskunde’ toe. Meer en meer is de geneeskunde terecht gekomen in een specialistisch gebied van wetenschappelijke monopolisering. Anders dan vroeger moet de werking van alles wat geneeskunde genoemd mag worden wetenschappelijk bewezen worden. Argeloos als we toch vaak zijn denken we dan dat het maar goed en gelukkig is dat die eis voortdurend gesteld wordt, maar daar beginnen de massale problemen die het gebied van de o zo nobele geneeskunde ontsieren. Misschien is het goed om eerst even naar de basis van de problemen te kijken.

Geneeskunde staat bij de meeste mensen in hoog aanzien. Het gaat over het weer gezond maken wie ziek is. Maar ja, wie is ziek? En dan nog, wat is ziek? Daarvoor hebben de knappe koppen in de geneeskunde de diagnostiek ontwikkeld. Die wetenschap begint natuurlijk bij het vragenlijstje dat de huisarts op je afvuurt als je met een al dan niet duidelijke klacht op het spreekuur verschijnt; de differentiaaldiagnose heet dat. Vervolgens denkt die huisarts in de meeste gevallen: ‘aha, dat is huppeldepupitis, daarvoor schrijf ik dit pilletje voor en als het niet goed is dan hoor ik het over een paar weken wel, dan zien we wel verder.

Waar het hier om gaat is het allereenvoudigste medisch handelen bij de huisarts, waarbij de patiënt in negen van de tien gevallen met een papiertje naar de apotheek wordt gestuurd om daar een doosje met doordrukstrips met tabletjes in ontvangst te nemen dat een naam draagt waarvan hij om te beginnen geen chocola kan maken en waarvan hij de werking in zijn lichaam niet begrijpt. Maar het zal wel goed zijn. De dokter heeft er tenslotte voor doorgeleerd. Zo gaat de moderne eerstelijns geneeskunde. Het is voor bijna alle patiënten volkomen onbegrijpelijk, maar het zal wel goed zijn. Jammer vind ik het altijd weer dat bij de huisartsen – en bij de specialisten trouwens vaak ook – nooit genoeg tijd is om eenvoudige mensen dingen echt goed uit te leggen. Dat zou echter de productiesnelheid veel te zeer verlagen. Zelf had ik in de jaren dat ik mijn praktijk deed altijd een heel uur voor elke patiënt en kostte bij mij een telefonisch consult helemaal niets. Als je echter zo wilt werken dan moeten de mensen die bij je komen om raad op de eerste plaats staan en niet wat je ermee verdient. En roep maar niet dat het niet kan want ik ben tachtig en ik kan me geen dag herinneren dat ik geen eten of een dak boven mijn hoofd had. Inderdaad, rijk word je dan niet.

Langzamerhand – ook mijn bewustwording verloopt niet altijd op topsnelheid – ben ik achter een paar gebruiken en principes gekomen die het geneeskundige vak verdacht maken en ontsieren. Het eerste en vermoedelijk meest schadelijke is dit: “als het niks kost is het waarschijnlijk ook niks”. Een typisch financiële aanname. Heel schadelijk, waarom? Nou, bedenk maar even dat die aanname automatisch in onze geesten het tegendeel oproept:         Als het niks kost is het meestal ook niks —-als je iets goeds wilt moet je daar flink voor betalen. Goede raad is duur. Kijk eens aan, daar ligt de verleidelijke bron voor de grootverdieners wagenwijd open.

Ik wil eigenlijk het liefst de gewone huisartsen buiten beschouwing laten. Die eerstelijns zorgers worden al meer dan genoeg geplaagd door van alles wat ze moeten en ook wat ze niet meer mogen. Nee, mijn kritische blik richt zich voornamelijk op de bedrijven die medicijnen maken, BigFarma. Kijk daar nu eens even met een open geest naar en stel jezelf dan de vraag: hebben die bedrijven nu baat bij gezondheid of bij ziekte? Dan komt onvermijdelijk het antwoord: “Bij ziekte natuurlijk!” Dat blijkt het duidelijkst uit de producten die ze op de markt brengen. Het heten geneesmiddelen en in de reeksen antibiotica waren het dat ook althans, die groep middelen was duidelijk bedoeld om een ziekteproces te beëindigen. Helaas heeft die industrie met deze nuttige middelen zo woest geramsjt dat er nagenoeg geen werkzame antibiotica meer zijn, maar goed, dat waren echte geneesmiddelen. Om echter allerlei kwalen te bestrijden zijn er de onderhoudsmiddelen. Die zijn voor deze industrie veel interessanter dan geneesmiddelen. Een genezen patiënt heeft namelijk geen geneesmiddelen meer nodig, die brengt dus niets meer op. Daarom wordt er dankbaar gebruik gemaakt van de zogenaamde chronische ziekten en aandoeningen. Denk aan de pijnstillers, de bloeddrukmiddelen, de cholesterol remmers en nog veel meer. Die middelen moet je blijven gebruiken. Als je die middelen gebruikt kun je er niet zomaar mee ophouden, want dan keert je kwaal in alle hevigheid terug. Deze middelen vormen het grote verdienmodel voor BigFarma.

Helaas heeft BigFarma nooit genoeg. Blijkbaar is het heel gemakkelijk om mensen voortdurend de angst voor ziekte te laten voelen, want door gebruik te maken van geraffineerde communicatietechnieken is BigFarma erin geslaagd middelen te ontwikkelen en op de markt te brengen ter voorkoming van allerlei aandoeningen, dat zijn middelen die gezonde mensen moeten nemen om niet ziek te worden. Ze zijn dus niet ziek, maar krijgen toch het dringend advies om geneesmiddelen te nemen, vreemd. Hieronder vallen de vaccins. Tegenwoordig worden alle kinderen gevaccineerd tegen bijna alle kinderziekten die wij vroeger gewoon kregen, waarna we levenslange immuniteit hadden en hebben, maar goed, met zieke kinderen moeten moeders een weekje thuisblijven en dan kunnen ze niet naar hun werk of misschien ook wel niet naar de golfclub, maar daar blijf ik buiten. Die kinderziekte vaccins, waaronder ook polio, die werken wel. Kinderen hoeven daartegen ook maar één keer te worden gevaccineerd. Ook een mooi verdienmodel, zou je zeggen. Bijna alle ouders laten hun kinderen tegen van alles en nog wat vaccineren, want je kan nooit weten en stel je voor, nu zijn ze nog gezond maar… enzovoort.

Maar nog had BigFarma niet genoeg. In de zestiger jaren van de vorige eeuw kwam een nieuw verdienmodel op. De griepvaccinatie. Wat hadden ze namelijk ontdekt, ja vreselijk hoor, zwakke oude mensen die al aan allerlei ouderdomskwalen leden die gingen soms dood aan een stevige griep. Nou ja zeg, doodgaan? Maar dat mag niet… en toen vond BigFarma iets werkelijk geniaals uit: de griepprik. Die prik hielp eigenlijk maar een beetje, maar voor sommige mensen net genoeg, maar dat was het geniale niet. Dat griepvirus was elk jaar een beetje anders en dat maakte dat BigFarma met de hand op het hart kon verkondigen dat je elk jaar tegen de griep van dat jaar gevaccineerd moest worden, want stel je voor dat je oud en zwak was en dat je dan – verdorie nog an toe – doodging. Ja daar had BigFarma natuurlijk helemaal niets aan, want dooie mensen gebruiken helemaal geen medicijnen meer. Rekken, rekken, rekken dus. Al zit je zo dement als een deur in een verpleeg huis, al weet je niet eens meer wie je bent, al wil je niet meer eten of drinken, zodat ze je moeten vastbinden en gedwongen voeden, dood mag je niet want dan breng je niets meer op. Zonde en jammer dus.

Slim hè, BigFarma. Trouwens, de belangrijkste mensen bij BigFarma zijn niet de mensen die de medicijnen ontwikkelen hoor, want af en toe geven ze een oud medicijn gewoon een nieuwe naam en ze veranderen de bijsluiter en verhogen de prijs een keer of vijf. Daarom zijn bij BigFarma de economen natuurlijk het belangrijkst, want die gaan over het geld.

Na het bovenstaande aandachtig gelezen te hebben denk je natuurlijk langzamerhand waar gaat BigFarma dan nu nog mee komen. Ach, ik schreef het hierboven al: de economen hebben een veel belangrijker invloed dan de medicijnontwikkelaars. En economen heb je overal. Zo hebben we tegenwoordig bijvoorbeeld het World Economic Forum. Daarin ontmoeten de bazen van de grote internationale bedrijven elkaar, dus ook die van BigFarma. Daar zie je die bedrijven die eigenlijk in zo ongeveer alle landen van de wereld werken en die zich dus heel weinig hoeven aan te trekken van de regeringen van de landen, omdat de gewone mensen in die landen toch echt hun producten willen gebruiken. Dat Forum vond het een paar jaar geleden al een heel inspirerende manier, zoals BigFarma werkte. Onderhoudsmiddelen geniaal, riepen ze. En dan elk jaar die griepprik, ongelooflijk, wat een fantastisch verdienmodel.

Ja, daar zaten ze bij elkaar, die miljardairs die over de hele wereld goede profijtelijke zaken deden. Maar ach, tevreden waren ze niet. Als ik ernaar kijk moet ik vaak denken aan het verhaal van de Japanse steenhouwer uit de Max Havelaar en dan hoop ik maar dat het verhaal van het World Economic Forum binnen niet al te lange tijd net zo goed afloopt, maar ik vrees dat ik daarin toch iets te optimistisch ben. Bovendien, er speelt veel meer op onze wereld. In 2019 verontrustte oud officier Ingo Piepers via een tv uitzending met de mededeling dat de derde wereldoorlog aanstaande is. De man is zelfs gepromoveerd op een dissertatie waarin hij het cyclische en periodische karakter van de grote oorlogen aantoont. We zien hoe economische krachten zich bundelen. We zien hoe er dwang op bijna alle volkeren wordt uitgeoefend om bereid te zijn zich lichamelijk te laten aanpassen via een zogenaamde corona vaccinatie, waarvan de samenstelling heel erg geheim is. Het streven wordt ons verkocht als een verstandige poging ons te beschermen tegen een virale ziekte, waarvan het gevaar en de schadelijkheid gigantisch is overdreven, met gebruikmaking van alle nieuwskanalen. Eigenlijk net als bij het begin van de tweede wereldoorlog wordt er op een dwingende manier gelogen door alle overheden, waardoor de bevolking sterk in verwarring wordt gebracht.

Zover zijn we nu.

De reden dat ik hier steeds weer over schrijf heeft te maken met het feit dat ik vrees dat het merendeel van de mensen in ons land de helaas leugenachtige berichten van de overheid gelooft en vast van plan is zich straks te laten vaccineren. Persoonlijk zou ik willen dat ik het iedereen uit zijn hoofd kon praten. In de eerste plaats is die hele vaccinatie niet nodig en levert zeker geen gezondheidswinst op, maar verder heb ik in betrouwbare bronnen een kijkje kunnen nemen wat nu eigenlijk de werkelijke bedoeling van dit hele vaccinatiegedram is.

Ik las in verschillende bronnen dat het Covid-19vaccin ons DNA op sommige plaatsen kan veranderen. Het DNA bevat al onze erfelijke eigenschappen en bepaalt voor honderd procent hoe ons lichaam functioneert. Er is weinig ervaring met dit soort vaccins, want om alles maar snel op de markt te brengen zijn de dierproeven, die normaliter bij de ontwikkeling van vaccins een belangrijke rol spelen, maar weggelaten. Alle vaccins die als betrouwbaar bekend staan hebben een ontwikkelingstijd gekend van tussen de vijf en tien jaar. Dit vaccin is op verschillende plaatsen in grote haast ontwikkeld en een groot stuk van de normale ontwikkelingsprocedures is zo maar weg gelaten. Maar dat is niet het enige. Mijn bronnen vermeldden verder dat er dierlijk DNA in is gebruikt en ook DNA van menselijke foetussen die bij abortussen gewonnen werden. Ook is er Nano techniek toegepast als een soort elektronische chip. Als je een hond of een kat hebt dan heb je die bij de dierenarts van een chip kunnen laten voorzien, zodat het dier elektronisch kan worden herkend. Die Nano chip in het vaccin schijnt veel meer te kunnen dat die van je hond.

Goed, laat ik besluiten met een persoonlijk advies, want ik verbeeld me zeker niet dat ik de wijsheid in pacht heb dus wat je leest is mijn eerlijke en belezen mening, maar ik vind wel altijd dat ik moet waarschuwen als ik gevaar zie. Mijn waarschuwing is simpel. Laat je niet vaccineren met dit nieuwe vaccin. Je hebt het niet nodig, je kunt er ziek van worden en je bent gechipt als een dier.

Alleen samen…en een beetje nostalgie

Alleen samen… en een beetje nostalgie.

Herinner je je die eerste keer nog dat Rutte samen met de Jonge die persconferentie voor de tv hield. Hij herhaalde toen een wat mij betreft storend aantal keren dat wij alleen samen het virus gingen verslaan. Wat hij toen zei en nu vaak nog herhaalt was en is onzin. Niet alleen om het feit dat virussen niet worden verslagen om de simpele reden dat we niet met zelfstandig levende tegenstanders te maken hebben. Virussen worden namelijk door ons eigen lichaamscellen vermenigvuldigd. Daar kun je ziek van worden en daartegen is van alles te doen, onder meer de behandeling met Hydroxychloroquine en zink die minister de Jonge vanaf het begin verbood. Maar goed, daarover heb ik meer dan voldoende geschreven.

Vanmorgen werd ik echter wakker met het gevoel dat er in die uitdrukking: ‘Alleen samen’ iets niet klopt. De uitdrukking is een contradictie, een tegenspraak. Alleen is namelijk niet samen en samen is niet alleen. En als je dan in het zelfde flauwekul verhaal ook nog eens gaat roepen dat we een nieuw normaal hebben met anderhalve meter afstand van elkaar, dan staat “alleen” geheel alleen en zeker niet samen, want samen horen we bij elkaar samen raken we elkaar aan schudden we elkaar de hand, kussen we elkaar op de wangen en knuffelen en huggen we, want daarmee geven we elkaar energie en warmte. Het “samen” van Rutte is alleen. Het mag niet samen heten, het is armetierig net als de hele reeks van regeringsverklaringen.

Dat deze pandemie, die eigenlijk helemaal geen pandemie is, maar gewoon een kunstmatige virusbesmetting met een verborgen bedoeling, heb ik al vaker geschreven. Dat het allemaal zo lang duurt is de schuld en de bedoeling van de regie achter dit kabinet. Heel langzaam dringt het besef van de bedoeling van deze wereldwijde regie tot steeds meer mensen door: een totale reorganisatie van de economie, waarin zoveel mogelijk kleine economische eenheden kapot gemaakt moeten worden ten gunste van de grote financiële wereldspelers.

Nu houden de grote spelers in dit verdorven spel zich in hun waanwijsheid vaak nog voor dat ze met iets goeds bezig zijn, maar iedereen die enig gevoel voor natuurlijke en harmonische ontwikkeling heeft merkt natuurlijk dadelijk op dat het kunstmatig doen uitsterven van soorten – of het nu om planten en dieren of om kleine economische eenheden gaat – uiteindelijk alle natuurlijke communicatie en voedselketens gaat vernielen op een manier die niet meer kan worden hersteld. Het streven dat middels het World Economic Forum vorm wordt gegeven mist alle warmte en alle kleine en o zo belangrijke kansen tot ontplooiing en zelfstandig en eerlijk voorzien in het eigen levensonderhoud. Alles wat ooit sterk en gezond moet worden moet niet gedwongen worden opgelegd, maar langzaam groeien en sterk worden door missers en fouten te herstellen, ervan te leren. Deze wanstaltige poging om binnen korte tijd onze wereld en onze economie, maar ook onze manier van leven en met elkaar omgaan te veranderen is gedoemd uit te lopen op een ramp. Helaas hebben wij mensen een historisch kromme en kreukelige manier om met rampen om te gaan. Bijna altijd in de geschiedenis van onze soort werd dat oorlog, steeds grotere oorlog.

Als we er niet in slagen om weer samen te zijn en het hele “alleen” uit te bannen, dan vrees ik dat we binnenkort nog slechts met verlangen kunnen terugdenken aan hoe ons leven was tot 2020.

Ik weiger echter om pessimist te worden, want ik vind dat wij samen en zeker niet alleen nog in staat moeten zijn om de arrogante globalisten een halt toe te roepen en een lesje koesterend en liefdevol geduld te leren.

Virtual Reality

Een paar jaar geleden schreef ik een boek met als titel Trojan Horse. Het was, net als mijn eerdere boek, Het Komodo Project, een sciencefiction verhaal. Een belangrijk thema in ‘Trojan Horse’ was virtual reality een term die staat voor denkbeeldige werkelijkheid. Eigenlijk denk ik vaak bij mijzelf dat die uitdrukking ons op het verkeerde been zet als het gaat om het juiste besef van wat werkelijkheid nu is. Veel mensen leven in de waan dat er zoiets bestaat als een objectieve werkelijkheid. Die zogenaamde objectieve werkelijkheid is dan dat wat we in ons dagelijks leven meemaken en waarin allerlei ogenschijnlijke gebeurtenissen ons denken en voelen vullen op een manier die we al dan niet als prettig of vervelend of erger ervaren. Dat is dus wat wij de echte werkelijkheid noemen. Wat de meeste mensen zich echter een leven lang vaak niet realiseren is dat die werkelijkheid helemaal door onszelf wordt gemaakt. Deze laatste zin heb ik vaker gezegd en geschreven en het is mijn ervaring dat op dit punt aangekomen het merendeel van de lezers en/of luisteraars afhaken, weglopen met de gedachte dat ik een fantast met weinig realiteitszin ben.

Welnu, dat ik een fantast ben staat als een paal boven water, want anders zou ik niet op een creatieve manier van alles kunnen verzinnen. Dat ik echter weinig of geen realiteitszin zou hebben is een misvatting. Eerder kan en durf ik van mijzelf te zeggen dat ik de realiteit, de werkelijkheid op een andere – misschien ongebruikelijke manier bekijk. Hoe dan?

Ik zie realiteit als een verschijnsel dat door elk mens afzonderlijk wordt gemaakt door een geestelijk proces dat het best kan worden omschreven als beoordelen en benoemen. Wat benoemen en beoordelen we dan? De resultaten van onze waarnemingen. We hebben daar enkele instrumenten voor namelijk: zien, horen, voelen, ruiken, proeven en weten ( die laatste wordt door de meeste mensen intuïtie genoemd). Op dit punt aangekomen begint mijn gedachtegang echter af te wijken van de gebruikelijke. Vanaf onze geboorte hebben we de gewoonte aangenomen om dat wat we waarnemen als echt en werkelijk te beschouwen. Ondanks het feit dat heel knappe illusionisten ons van tijd tot tijd doen beleven dat de echte werkelijkheid anders is dan wat we waarnemen komen we niet op het idee dat werkelijkheid iets is dat wij zelf in onze geest maken met behulp van het oordeel dat we over een waarneming hebben. Dat oordeel dat we hebben leidt tot een mentale procedure die we kunnen aanduiden als benoemen.

Wij zijn echter ons hele leven lang niet gewend geweest om dat benoemen wat we inderdaad allemaal zelf in ons eigen hoofd doen helemaal alleen te doen. Altijd hebben we, zolang als we leven, dingen benoemd en daarmee ervaren in voortdurend overleg met anderen. Dat wil niet zeggen dat we voortdurend maar aan anderen lopen te vragen: ‘wat vind jij hiervan of hoe zou jij dit noemen’, zo werkt dat niet. In gezelschap van publiek in een schouwburg of tussen vrienden, op een feestje of bij vergaderingen, kortom tijdens wat voor ontmoetingen dan ook, nemen we het hele reactiepatroon van de andere mensen mee in het benoemen en waarderen van onze eigen ervaringen.

En nu kom ik heel dicht bij de gruwelijke misdaad die wereldwijd de overheden, dus zeker ook de onze, tegen ons begaan. Door ons langdurig te isoleren, de geweldige ervaringen die je in de massa kunt meekrijgen te verbieden, onze bewegingsvrijheden in te perken, hebben wij geen toegang tot onze gewone referentiekaders. De gezelligheid van een gewone verjaardag, het samen beleven van een cabaretvoorstelling, napraten in de foyer tussen de lachende gezichten, we zijn het al bijna een jaar kwijt. Dat maakt de meeste mensen onzeker, daardoor angstig, daardoor vatbaarder voor nagenoeg alle infecties en daarmee ziek en ongezond. De genoemde misdadige overheid stelt één enkele oplossing voor al die ellendige gevoelens in het vooruitzicht, een schandelijke oplossing: het opgeven van onze lichamelijke zelfbeschikking en het toegang geven aan een uiterst dubieus – zo niet zeer gevaarlijk vaccin, waarvan de bedoeling zeker niet datgene is wat men beweert. Dat valt af te leiden uit de inmiddels openlijk toegegeven ontbrekende garantie op de werking en uit het feit dat de fabrikanten de productaansprakelijkheid volledig wettelijk gesteund kunnen afwijzen.

Onze opzettelijk en op dubieuze wijze gemanipuleerde persoonlijke virtuele werkelijkheid blijkt ons in hoog tempo ongezond en ongelukkig te maken.

Tijd voor doeltreffende actie voor het te laat is.

If it quacks like a duck and it walks like a duck it might be a duck

Er gebeuren merkwaardige en ook heel onlogische dingen in de wereldwijde communicatie. In deze tijd, die zich toch al kenmerkt door grote onzekerheden voor het merendeel van de bevolking, zien we zo veel inconsequenties, dat men er moedeloos van zou worden. Steeds weer wordt iedereen die zijn stem verheft tegen – of toont het niet eens te zijn met de gang van zaken rond het zogenaamde coronavirus een complotdenker genoemd. De connotatie hierbij is dat de bedoelde uitingen – en dus ook de mensen die ze te berde brengen ten onrechte maatschappijkritiek uiten, daarbij uitgaande van dwaze hersenspinsels die een gevaar voor de samenleving zouden kunnen opleveren. Dagelijks zien en horen we dit in de officiële media gebeuren.

Het hele officiële verweer tegen de zogeheten complotdenkers gaat steeds meer lijken op het zinnetje dat we vroeger wel eens in een spelletje gebruikten: ‘Denk niet aan een rood brandweerautootje.’ Tja, en waar denk je dan aan, wat zie je dan voor je, precies, een rood brandweerautootje.

Wij moeten dus niet denken dat de vaccins die ons moeten beschermen tegen het Covid-19 virus onveilig zijn. Maar als we zo gewillig – ik zou het liever suffig willen noemen – zouden willen zijn om ons niet te herinneren dat de testfase van deze vaccins zodanig verkort is dat de doorgaans vrij langdurige testfase met gebruikmaking van proefdieren is weggevallen. Er was haast geboden, meende men waardoor de testfase met proefdieren maar moest worden overgeslagen. Met een nieuw woord noemden ze deze procedure “telescoperen”, in elkaar schuiven als een ouderwetse verrekijker. Ook worden we als complotdenkers aangeduid, als we niet zijn vergeten wat de grote promotor en producent van vaccins, Bill Gates, openlijk en dus voor iedereen te horen heeft gezegd over de bedoeling van de hele vaccinatie actie, namelijk het verkleinen van de wereldbevolking. Dat, domme kwaaddenkende complotdenkers moet je niet hebben gehoord. Hij heeft dat wel gezegd, maar je moet vergeten dat je dan zelf begint te denken hoe hij dat dan zou willen bereiken.

Dan moet je bijvoorbeeld niet denken dat die vaccinatie gevaarlijk is en dat je eraan dood kunt gaan. Zeker moet je dat niet denken, ook niet als je gehoord en gelezen hebt dat er wereldwijd – terwijl ze maar net zijn begonnen met vaccineren – al enkele honderden mensen plotseling zijn overleden na vaccinatie. Daar moet je dus niet aan denken. Je moet het gewoon vergeten.

Ook moet je niet denken aan nog andere mogelijkheden om de wereldbevolking te doen krimpen. Dan moet je bijvoorbeeld vergeten hebben dat je uit betrouwbare bron hebt vernomen dat Gates in India met zijn hele poliovaccinatiegroepje het land is uitgezet toen bleek dat er meer dan veertigduizend kinderen verlamd waren geraakt na zijn goede doelen geknoei en dat diezelfde betrouwbare bron vermelde dat een zogenaamde vitamine injectie die argeloze onwetende meisjes zowel in India als in Afrika kregen, bedoeld was en werkte om hen onvruchtbaar te maken.

Wel moet ik toegeven dat deze geweldig hulp van Bill natuurlijk helpt om de wereldbevolking minder hard te laten groeien. Zelf heeft Bill al drie mooie gezonde kinderen, dus waarom zou je dan als Bill, stervensrijk zijnde eenvoudige mensen in India en Afrika het simpele geluk van kinderen krijgen gunnen.

Nou ja, eens even diep nadenken, wat moet ik nog meer niet gezien en gehoord hebben? O ja, ik weet het alweer, Claus, ja Claus Schwab, de voorzitter van het World Economic Forum. Een club die bestaat uit miljardairs van over de hele wereld. Claus heeft het allemaal bedacht. Het gaat namelijk niet goed met de economie op de wereld. De superrijken maken veel te weinig grove winst. En nu er dan een kunstmatige wereldpandemie is uitgebroken, waarbij alle democratische landen in openluchtgevangenissen zijn veranderd, heeft Claus gezegd dat je nooit een goede crisis moet verspillen. Volgens Claus moet de economie tot stilstand komen en opnieuw opstarten. En als je nu goed hebt opgelet heb je dat al een beetje kunnen zien. Theaters, restaurants, kledingwinkels, schoenenwinkels, boekenwinkels, eigenlijk alle kleine winkels, behalve eten en drinken zijn dicht. En dan net zo lang dicht laten tot ze allemaal failliet zijn, want dan kunnen de miljardairs die eigenaren zijn van de heel grote ondernemingen al die kleine kruimelbedrijfjes waarin tot voor kort kleine vriendelijk ondernemertjes blij en hardwerkend hun brood verdienden allemaal voor een prikje (leuke woordspeling vind ik zelf) overnemen. Ja, en als dat allemaal klaar is dan eh… nou ja dan is de economie gereset en dan is alles in handen van de grote rijke en o zo corrupte ondernemingen.

Sil maar mensen, ik weet het, ik lijk ook zo’n complot denker. Dit is wat er nu aan het gebeuren is, maar doe mij een geweldig plezier hè. Je hebt het niet van mij hoor, want voor je het weet noemt iedereen me een complotdenker en dat lijk ik misschien ook wel, maar eh.. nee, daar ben ik toch te nuchter voor.

Het officiële nieuws zwijgt in alle talen, maar het gaat hard.

Overgenomen van Nine for News

Het gaat hard: 55 Amerikanen overleden na coronavaccins

in Buitenland 17 januari 2021 06:00 23 Reacties

In de Verenigde Staten zijn 55 mensen overleden nadat ze een coronavaccin hadden gekregen. Dat blijkt uit gegevens die door de krant The Epoch Times zijn opgediept. De gegevens komen uit het Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS). In deze database worden onder andere bijwerkingen van coronavaccins bijgehouden. In sommige gevallen stierven patiënten enkele dagen nadat ze een coronavaccin van Pfizer of Moderna hadden genomen. Een 66-jarige man uit Colorado voelde zich slaperig en bleef in bed nadat hij het Moderna-vaccin had gehaald. De volgende ochtend, op eerste kerstdag, ‘lag hij stil in bed, was hij bleek, waren zijn ogen half open en kwam er schuim uit zijn mond’. Hij ademde niet en had geen hartslag, aldus de melding.

Een 93-jarige man uit South Dakota kreeg op 4 januari rond 11.00 uur lokale tijd het vaccin van Pfizer en BioNTech. Ongeveer twee uur later zei hij dat hij moe was. Hij werd teruggebracht naar zijn kamer, waar hij zei dat zijn benen zwaar aanvoelden. Kort daarna stopte hij met ademen.

1388 bezoeken aan de spoedeisende hulp

Moderna en Pfizer waren niet bereikbaar voor commentaar. Een woordvoerster van de Amerikaanse medicijnwaakhond FDA liet weten dat gezondheidsdienst CDC samen met de FDA kijkt naar alle meldingen van bijwerkingen. Ze voegde toe dat het over het algemeen niet mogelijk is om op basis van gegevens van het VAERS te bepalen of een vaccin een bijwerking heeft veroorzaakt.

Naast de sterfgevallen zijn er 96 levensbedreigende situaties, 24 permanente beperkingen, 225 ziekenhuisopnames en 1388 bezoeken aan de spoedeisende hulp gemeld na coronavaccinaties.

Bloedaandoening

Inmiddels hebben zo’n 10,5 miljoen Amerikanen een coronavaccin gekregen. Gezondheidsfunctionarissen hebben gezegd dat de bijwerkingen worden onderzocht, maar dat de vaccins ‘veilig en effectief’ zijn.

Eén sterfgeval haalde afgelopen week het nieuws. Gregory Michael, een 56-jarige arts van het Mount Sinai Medical Center in Florida, werd op 18 december ingeënt tegen corona. Zestien dagen later stierf hij. Zijn vrouw Heidi Neckelmann schreef op Facebook dat haar man ‘kerngezond’ was voordat hij gevaccineerd werd. Hij werd op de intensive care opgenomen nadat bij hem een bloedaandoening was vastgesteld, die volgens een deskundige is veroorzaakt door het vaccin. Hij overleed uiteindelijk.

[The Epoch Times]

‘Als we niets hadden gedaan, zou de corona-epidemie nu al voorbij zijn’

in Mens en Dier 8 april 2020 19:00 16 Reacties

Afstand houden en landen in lockdown plaatsen is het domste wat je kunt doen als je te maken hebt met een virus zoals corona. Dat zegt professor Knut Wittkowski van The Rockefeller University.

Hij laat gegevens zien waaruit blijkt dat China en Zuid-Korea al over hun piek heen waren toen ze lockdownmaatregelen namen.

Ze hadden dus eigenlijk al groepsimmuniteit bereikt.

Scholen moeten open blijven

Dr. Wittkowski zegt dat kinderen nu juist naar school moeten gaan en elkaar moeten besmetten. “Dat draagt bij aan de groepsimmuniteit.”

“Het enige wat luchtwegaandoeningen tegenhoudt is groepsimmuniteit,” licht hij toe. “Ongeveer 80 procent van de mensen moet in contact zijn geweest met het virus. De meerderheid zal daar niets van merken of zeer milde symptomen krijgen, vooral als het kinderen zijn.”

Het is dus heel belangrijk om de scholen open te houden, benadrukte dr. Wittkowski. Verzorgingstehuizen moeten volgens hem wel hun deuren sluiten.

“Een epidemie als Covid-19 houdt twee weken aan, piekt twee weken en verdwijnt vervolgens weer, als je niets doet.”

Zelfs als we de coronadoden meetellen, hebben we nog een normaal griepseizoen

“In het geval van de Verenigde Staten zou de epidemie al voorbij zijn als er niet was ingegrepen.”

Hij legt het als volgt uit:

Twee procent van de symptomatische gevallen zal sterven. Dat komt neer op 500 mensen per dag, vier weken lang. Dat zijn ongeveer 10.000 doden. In de VS sterven er ongeveer 35.000 mensen per jaar aan de griep. Dus zelfs als we de coronadoden meetellen, hebben we nog een normaal griepseizoen.

Waarom worden ziekenhuizen dan overspoeld met patiënten met corona?

Dat komt volgens dr. Wittkowski omdat er recentelijk is bezuinigd op de zorg.

Naar buiten

“Er zijn geen aanwijzingen dat deze griep fundamenteel anders is dan een gewone griep,” zegt hij.

“We weten wat er in China is gebeurd, we weten wat er in Zuid-Korea is gebeurd, we weten wat er in Europa gebeurt. Er zijn geen aanwijzingen dat het virus anders is dan de gewone griep, misschien een beetje heftiger.”

De griep is vaak in de lente weer voorbij omdat mensen dan veel naar buiten gaan. Buiten kan het virus zich namelijk niet gemakkelijk verspreiden.

“Door binnen te blijven, hou je het virus in leven,” stelt Wittkowski. “Door naar buiten te gaan, hou je iedere luchtwegaandoening tegen.”

Ik kan blijven doorgaan over het feit dat de geldende corona maatregelen fout – en zelfs contraproductief werken, maar dat is langzamerhand geen nieuws. Veel meer aandacht moet echter worden besteed aan het steeds duidelijker wordende feit dat corona en de daarbij geldende maatregelen behoren bij een wat mij betreft boosaardig opzet van de wereldelite en uitgaande van het World Economic Forum onder voorzitterschap van Claus Schwab, een opzet of plan, bedoeld om de wereldeconomie opnieuw te starten. Zo noemt men het. Waar komt het op neer – sorry, ik verval in herhalingen, maar aan de andere kant kan het niet vaak genoeg worden gezegd. Het komt neer op het stoppen van alle activiteiten door kleine ondernemers. Via een noodwet in elk land wordt het parlement buiten spel gezet en worden draconische maatregelen opgelegd, zogenaamd om een virus de baas te worden (iedereen die iets van geneeskunde weet heeft allang gezien dat het op die manier onmogelijk kan werken. Het hele verhaal moet zo lang duren dat een murw gemaakte bevolking zich laat vaccineren met een nieuw vaccin dat zeker niet bedoeld is om de gezondheid te bevorderen, maar juist om een begin te maken met het genetisch manipuleren van de hele wereldbevolking. Om dat te bereiken worden campagnes uitgerold waardoor mensen zich gedwongen voelen zich te laten vaccineren. Resultaat: gigaverdiensten voor BigFarma en controleerbaar maken van de bevolking. In feite wordt de bevolking in de optiek van de heersende klasse hiermee gedegradeerd tot in het beste geval intelligent vee.

Dr Wittkowski was eerder hoogleraar aan de Rockefeller University, die zich nu haast te publiceren dat deze geleerde niet langer deel uitmaakt van de staf van de universiteit en dat zijn standpunten niet in lijn zijn met die van de universiteit. Nou ja, geen wonder denk dan als ik dat lees. Tien jaar geleden schreven de Rockefellers in “Lockstep” het smerige plan dat nu al bijna een jaar agressief over de wereld wordt uitgerold met als ultiem doel de totale controle over de wereldbevolking te krijgen. Eigenlijk proberen ze op een zo mogelijk nog verderfelijke manier dan dat de wereldreligies dat al eeuwen proberen om de baas over ons te spelen.

Als het leger de H.A.A.R.P. SPEELT

Alex Hunter • Boek • paperback

Dit boek gaat over H.A.A.R.P.
High-frequency Active Auroral Research Program

Wat ben ik toch altijd weer blij te merken dat ik een nieuwsgierig mens ben. Heb ik dan alles in de gaten? Nou, nee, dat is niet te doen, maar als je net als ik in de gaten heb gekregen dat de hele wereld in de ban is geraakt van een leugen – nee, geen leugentje om bestwil, maar een greep naar de wereldmacht in ons nadeel – dan ga je op meer dingen letten. Hier is er een die niets met muziek te maken heeft en daardoor verbazend lelijk gaat klinken.


Hier zijn een paar willekeurige grepen uit de inhoud van dit boek.

In het jaar1988 zond men een episode uit op televisie van Star Trek The Next Generation,
Deze episode was getiteld:”The Arsenal of Freedom.”
Het ging over een zekere Kapitein Picard van de Enterprise die werd gestuurd naar de Lorenz Cluster om te gaan kijken hoe het met de USS Drake ging, die op zijn beurt, weer was uitgezonden op een missie, om vast te stellen, waarom plotseling al het intelligente leven op de planeet Minos verdwenen leek te zijn.
Kapitein Picard ontdekte op Minos een automatisch wapen, met een holografische vertegenwoordiger in het computersysteem, die beweerde dat het wapensysteem het neusje van de zalm was, en éénmaal geactiveerd, onoverwinnelijk. “Het is het perfecte vernietigingssysteem “ zo liet de holografische vertegenwoordiger trots weten.
Toen de verschrikkelijke waarheid, over wat er met de bewoners van de planeet Minos gebeurd was, tot Kapitein Picard doordrong, kon hij alleen nog uitbrengen: “ Té perfect, jullie arme onnozele sukkels, jullie eigen creatie heeft jullie vernietigd!!

Dat, het hier bovenstaande stukje fictie is, snapt u zonder verdere uitleg. Een wapen dat in z`n uppie de hele planeet verwoest?

Ach kom op hé! Dat kan toch helemaal niet!?
O nee?, denkt u dat?

Mag ik u dan uitnodigen om een flinke dikke jas aan te doen, want het wordt koud, we gaan namelijk straks naar Alaska , waar bovenstaande fictie, en hedendaagse technologie, als twee werelden, met een enorme klap, met elkaar in botsing zijn gekomen.
De werelden van feit en fictie.
In Alaska en in Puerto Rico, plus op nog een aantal plaatsen in Noorwegen, en op ook nog minstens één plaats in Rusland, staan deze helse machines opgesteld op onze eigen moeder aarde.
Ja, ja, dat tuig bestaat écht!

De regeringen van alle landen weten verdomd goed wat er aan de hand is, maar men wil niet, dat u en ik het ook aan de weet komen.

Onderbouwd wetenschappelijk bewijs heeft inmiddels aangetoond, dat HAARP niet langer in een experimenteel stadium verkeerd, maar dat het systeem werkt, en al jarenlang volledig operationeel is, en in staat is, om waar ook ter wereld droogtes, overstromingen, tsunami, orkanen en aardbevingen teweeg te brengen.

Ze kunnen, met gebruikmaking van HAARP technologie, elk gewenst vliegtuig, waar ook ter wereld, uit de lucht halen.

Deze vreemde gekleurde effecten worden steeds in de lucht waargenomen voorafgaande aan een “natuur” ramp.
60% van de totale wereldbevolking moet verdwijnen! Dood!
Ze willen u en mij weg hebben!
Wegwezen, oprotten, verhongeren, verdrinken, sterven aan enge ziektes, letterlijk de tering krijgen, sterven aan epidemieën, en onder de grond verdwijnen bij aardbevingen..

En wie kan jou als schuldige aanwijzen voor een tsunami in Indonesië, of een aardbeving in Haïti, of een overstroming in Pakistan?

Het Europees parlement zegt over H.A.A.R.P.
HAARP – een wapensysteem dat het klimaat ontregelt
Op 5 februari 1998 organiseerde de Subcommissie veiligheid en ontwapening van het Europees Parlement een hoorzitting over o.a. HAARP. Vertegenwoordigers van de NAVO en de VS waren uitgenodigd, maar zij verkozen niet deel te nemen. De Commissie betreurt dat de VS niemand stuurde om vragen te beantwoorden en geen gebruik maakte van de mogelijkheid het gepresenteerde materiaal van een toelichting te voorzien.

Het Europees Parlement trok daaruit de conclusie in 1999, dat:
Tegen het licht van een reeks internationale wetten (Verdrag betreffende het verbod van militair of ieder ander vijandelijk gebruik van technieken om het milieu te veranderen, het Zuidpool-verdrag, het Verdrag houdende beginselen voor het gedrag van de landen bij het onderzoek van de ruimte, met inbegrip van de maan en andere hemellichamen, en het VN-verdrag betreffende zeewetgeving) komt HAARP naar voren als zeer twijfelachtig, niet alleen vanuit menselijk en politiek standpunt, maar ook vanuit juridische optiek.

Dit betekent dat HAARP een overtreding van het volkerenrecht is.

een volledig rapport over een vergadering die de Europese Unie over het milieu en ook over HAARP gehad heeft, en als u dat leest, dan begrijpt u mijn bezorgdheid nog beter, en dan vraagt u zich pas écht af, hoe het toch in hemelsnaam mogelijk is, dat je hierover nooit een woord in de krant leest, geen woord op televisie hoort, dat het dus kortweg gewoon voor het grote publiek ( U en ik ) geheim gehouden wordt.
Het Verslag is dubbel interessant, omdat er in dit zelfde verslag ook heel veel andere zaken aan het licht komen, die u en ik ook niet horen te weten, want dit soort verslagen zijn eigenlijk vertrouwelijk, wat simpelweg een ander woord is voor GEHEIM.

Weg met die geheimhouding.!
Hieronder volgt het volledig ( Geheime ) verslag.
14 januari 1999 A4-0005/99

Alex Hunter is diep gegaan, heel diep, hij neemt nergens een blad voor de mond, en dit boek is dan ook een aanklacht tegen alle regeringen op aarde, en tegen de regering van Amerika in het bijzonder; een echte aanrader voor iedereen die geen weet heeft van het stiekeme spelletje dat het Amerikaanse leger speelt met de gehele bevolking van deze planeet!
Iedereen dient dit te weten!
Lees het zelf, en vorm uw oordeel.

Behalve het cursieve stukje in het begin heb ik dit hele artikel van het internet gehaald. Waarom? omdat ik zielsgelukkig ben met het feit dat steeds meer mensen in de gaten krijgen dat wij, de gewone mensen die niet de streberigheid hebben om ons als politici met alle geweld willen voorschrijven hoe we moeten en mogen leven, opzettelijk bedrogen worden en dat we in gevaar zijn. Zo dadelijk ga ik dit boek maar bestellen want daarmee kan ik mijn lezers misschien weer wat verder helpen in deze verwarde tijd.

Peter P. van Oosterum

Een zorgelijk perspectief

Vanmorgen voordat ik opstond keek ik op mijn horloge, tien voor half tien. Om half zeven was ik al even uit bed geweest, maar daarna was ik weer lekker gaan liggen, althans dat neem ik me op dat moment altijd voor. Nou, lekker liggen is dan op dat moment ook niet het probleem. Zo rond half zeven in de morgen in bed terugkomend zie ik de problemen van onze tijd altijd uitvergroot op me afkomen met de dwingende mededeling daarbij dat het hoog tijd wordt dat ik de oplossing eindelijk presenteer, want dat het allemaal veel te lang duurt. Och, niks bijzonders eigenlijk want ik denk dat misschien wel de helft van de mensen last heeft van dat soort onrust vlagen.

Soms lig ik dan wel een uur lang in mijn hoofd te malen voor ik weer in slaap val en dan, ja dan word ik natuurlijk pas tegen half tien wakker met heel weinig urgentie om het bed al te verlaten. Gelukkig zit Beertje te wachten om uitgelaten te worden.

Die wonderlijke repeterende en draaiende gedachtestroom gedraagt zich eigenlijk altijd het zelfde. Ik wil het niet, ik probeer het te stoppen door mijn ademhaling te gaan tellen, maar op de een of andere manier hangt de slaap nog over mijn gedachten, terwijl ik toch wakker ben. In deze onrustige toestand blijf ik wat liggen woelen tot het moment dat ik een soort compromis vindt, waardoor mijn sombere beschouwing van de wereld van vandaag in een wat minder verontrustend perspectief komt.

Vanmorgen moest ik ineens denken aan Atlantis, het legendarische land dat ooit bestaan schijn te hebben, dat naar men zegt in de zee is verzonken en waarover verhalen de ronde doen. Het land moet, zo begreep ik ooit, ongeveer zo groot zijn geweest als Australië. Het was een heel groot eiland waarover de wonderlijkste verhalen werden en worden verteld. Zo zou er een in meerdere opzichten hoge beschaving zijn geweest, waar ook techniek een belangrijke rol in speelde. Het vreemdste verhaal wat ik echter ooit over Atlantis las was dat men het zware en vuile werk liet doen door wezens die “de dingen” werden genoemd. Ik vond het een ongelooflijk verhaal, maar deze wezens die men dus omschreef als de dingen waren kruisingen tussen mensen en dieren. Vergeleken bij mensen was hun intelligentie beperkt, maar het waren sterke werkers, die dingen. Ze waren slimmer dan dieren en lichamelijk sterker dan mensen. Een soort slaven waren het, net als onze boerderijdieren eigenlijk, maar wel tot stand gebracht met menselijk genetisch materiaal. Dat zou tegenwoordig ondenkbaar zijn…hoewel, mijn hemel, wat zeg ik nu? Een aantal van de vaccins die ons zogenaamd van de ook al zogenaamde corona pandemie moeten afhelpen bevatten erfelijk materiaal van dieren, onder meer van apen, maar ook van menselijke foetussen, in het in te spuiten RNA, dat zich zeker in het menselijk DNA gaat vestigen… Ik verval nu – en dat is in deze crisistijd niet voor de eerste keer – in een zorgelijk gepeins.

Zou het dan toch de bedoeling van de wereldelite zijn dat de erfelijke eigenschappen van de jonge mensen, die de kinderen van de toekomst moeten baren, een soort matig intelligente – en gemakkelijk bestuurbare ondersoort worden. Ik heb al gehoord dat het de bedoeling is dat bezit op den duur verdwijnt, nou ja, behalve voor de elite dan, en dat iedereen toch heel gelukkig zal zijn. Dan hebben we een nieuwe rolverdeling voor de mensheid op Aarde: De elite, die alles bezit en die eigenlijk ook eigenaren zijn van de…tja, hoe zal ik ze noemen…Untermenschen? Die dan volledig van de elite afhankelijk zijn.

Nou ja, de elite is natuurlijk superslim want ze zijn rijk. Wat kan er misgaan? Eigenlijk maar één ding, Ik schrik van de gedachte: de elite krijgt slaande keet onder elkaar.

Wedden dat die dom gemanipuleerde koeienkoppen dan weer met zware wapens de oorlog in worden gestuurd.

Wordt het dan nooit anders?

Politiek

Vanmorgen las ik in de bekende krant van wakker Nederland dat in China Jack Ma, de grote man die begon als leraar Engels, maar die in niet eens heel veel jaren kans heeft gezien een wereldimperium op te bouwen met het zo langzamerhand allergrootste internet winkelbedrijf, Ali Baba, in ongenade is gevallen. Slimme naam trouwens, Ali Baba, voor een winkelbedrijf. Ali Baba was toch de slimme man die samen met zijn grote liefde de veertig rovers versloeg in een sprookje uit duizend en een nacht, om zich vervolgens meester te maken van al hun geroofde rijkdommen. Een heel slimme keus was dat van Jack Ma. Zien wij niet allemaal graag dat de kleine, haast onbeduidende, maar o zo slimme eenling in zijn eentje het grote kwaad verslaat. Tja, waarom zien we dat eigenlijk zo graag.

Ik moet nu ineens ook denken aan het Bijbelse verhaal van David en Goliath, de kleine vrijheidsstrijder die met zijn slinger de reus Goliath versloeg door hem een steen zo krachtig tegen de slaap te werpen dat het slaapbeen van de reus verbrijzeld werd en hij dood ter aarde stortte. De meeste mensen – ik zelf trouwens ook hoor – vinden het prachtig om te zien hoe de kleine, misschien zelfs wel zwakke maar wel slimme de grote brute sterkere verslaat.

Helaas moeten we vaststellen dat de werkelijkheid al eeuwenlang een heel stuk minder sprookjesachtig verloopt dan waarvan de duizend en een nacht verhalen ons doen dromen. In onze werkelijkheid is de winst steeds weer weggelegd voor de logge niets ontziende macht die de wetgeving en leger en politie in handen heeft, de politiek. Dat wil zeggen het systeem van ogenschijnlijk onderling ruziënde partijen en partijtjes dat vanuit de zogenaamd democratisch gekozen volksvertegenwoordiging een groepje ministers bijeen brengt die dan vervolgens vier jaar lang via onuitvoerbare compromissen steeds weer met nieuwe – en bijna altijd niet noodzakelijke wetgeving komen. Oh, ze voelen zich zo verantwoordelijk en ze praten op een zodanige manier – daar krijgen ze zelfs les in – dat erg veel mensen geloven dat ze echt werken in het belang van de mensen die hen in de volksvertegenwoordiging hebben gekozen. In de politieke praktijk gelden evenwel eigen regels. De volksvertegenwoordigers zijn binnen de partijen aan strakke afspraken gebonden. Partijen stemmen als regel unaniem volgens de partij discipline. Persoonlijke afwegingen van individuele partijleden worden door de partijleiding vaak krachtig ontraden of disciplinair gestraft. Binnen alle politieke partijen spelen machtsspelletjes een belangrijke rol in de dagelijkse gang van zaken. Wat we tegenwoordig zien en horen maakt het bovenstaande pijnlijk duidelijk.

Binnen de bevolking zijn in het afgelopen jaar significante groeperingen naar voren gekomen die de hele gang van zaken rond de corona pandemie als bedrog aanmerken voortkomend uit verborgen agenda’s. Mensen die in staat zijn mondiale complotten te herkennen hebben hierover duidelijke standpunten. Wetenschappers op het gebied van virologie en immunologie die niet binnen de invloedssfeer van de regering vallen maken ons duidelijk dat er geen gevaar is dat de draconische maatregelen zou kunnen rechtvaardigen. Zij komen met onweerlegbare bewijzen. Wat is er nu voor merkwaardigs aan de hand? Wel dit: zomin bij het kabinet als bij de leden van de tweede kamer horen wij ook maar een spoor van twijfel aan de corona politiek, die grondig in het nadeel van onze samenleving is en die zelfs een ernstig gevaar oplevert voor de kwaliteit van de beschikbare geneeskunde. Met andere woorden, de volksvertegenwoordiging heeft zich als het om corona gaat geheel achter het kabinet geschaard, evenals alle media. De volksvertegenwoordiging is daardoor geen afspiegeling meer van de wensen van het volk, maar loopt op het onderwerp corona mee aan het regeringslijntje. Voeg daarbij dat de regering leger en politie ter beschikking heeft om – zoals al meerdere keren pijnlijk duidelijk is geworden – de meest onzinnige maatregelen te handhaven. Dan kunnen we maar tot één conclusie komen: sinds een jaar leven wij onder een dictatuur van liegende politici. De verfoeilijke pogingen om een slecht getest en zeer waarschijnlijk gevaarlijk vaccin op te dringen aan de bevolking met de belofte dat alles dan weer normaal zal worden als men zich maar laat vaccineren is van een walgelijke misdadigheid zoals de wereld nog nimmer gekend heeft. In ons land is gelukkig nog net niet de verplichting tot vaccinatie in de zogenaamde noodwet vastgelegd. Wij kunnen dus niet gedwongen worden, maar als ik sommige fanatieke idioten hoor roepen dat er zoiets als een vaccinatie paspoort moet komen, dan bekruipt mij de angst dat uitsluiting voor steeds meer toegangen zal volgen als je weigert de kans op levenslange verminking te accepteren.

Het klinkt allemaal zwaar dramatisch, ik weet het, maar negatief nieuws over het regeringsstreven in deze wordt geweerd uit de media. Uit het feit dat toch in diezelfde media mondjesmaat berichtjes komen betreffende mensen die na vaccinatie in het ziekenhuis zijn beland durf ik in het licht van de huidige nieuwsonderdrukking de stelling wel aan dat de gevolgen van de vaccinaties waarschijnlijk erger zijn dan toegegeven. Ook las ik een berichtje dat men bij gebruik van sommige vaccins (er zijn er natuurlijk veel te veel, want er was geld te verdienen) overweegt om de tweede prik uit te stellen.  Zelfs als de vaccins voor enkele mensen betekenen dat ze er ziek van worden in plaats van bescherming te bieden, dan moeten we ons toch afvragen wat nu toch de reden is van het doordrammen dat iedereen gevaccineerd moet worden. Met andere woorden: wat wordt ons niet verteld, wat mogen we niet weten.

Mij conclusie vandaag is helaas dat de politiek die de macht heeft zijn zin desnoods met geweld door te drijven ons, gewone mensen, niet goed gezind is. Voor virussen ben ik niet bang, ik zorg dagelijks dat mijn immuunsysteem in orde blijft, maar ik vrees onze politici.

Het Stokske van Oldenbarnevelt

In alle tijden hebben mensen om de macht andere mensen beschuldigd en vaak vals beschuldigd. In onze eigen vaderlandse geschiedenis is vaak oorlog geweest. Eenmaal zelfs 80 jaar, 1568 tot 1648. Dat was de vrijheidsoorlog tegen de overheerser van toen, Spanje. Tijdens die oorlog was er – waarschijnlijk omdat het geld op was – een pauze van 12 jaar (1609 tot 1621) en wonderlijk was dat we toen van de gelegenheid gebruik maakten om maar weer eens flink ruzie met elkaar te maken. Daarbij werd ook flink naar macht gestreefd, waarbij er een zo gloeiende haat tot uiting kwam tussen stadhouder Prins Maurits en de oude staatsman Johan van Oldenbarneveldt die 80 jaar oud was. Door complotten en omkoperij werd de ouder staatsman ter dood veroordeeld. De dichter Joost van den Vondel schreef daarover het onderstaande gedicht als een politiek pamflet.

Er is niets nieuws onder de zon.

Het Stockske van Joan van Oldenbarnevelt,
Vader des Vaderlants

Myn wensch behoede u onverrot
O STOCK en stut, die, geen’ verrader,
Maer ’s vrydoms stut en Hollants Vader
Gestut hebt op dat wreet schavot;

Toen hy voor ’t bloedigh zwaert most knielen,
Veroordeelt, als een Seneka,
Door Neroos haet en ongena,
Tot droefenis der braefste zielen.

Ghy zult noch, jaeren achter een,
Den uitgangk van dien Helt getuigen,
En hoe Gewelt het Recht dorf buigen,
Tot smaet der onderdruckte steên.

Hoe dickwyl streckt ghy onder ’t stappen
Naer ’t hof der Staeten stadigh aen
Hem voor een derden voet in ’t gaen
En klimmen, op de hooge trappen:

Als hy, belast van ouderdom
Papier en schriften, overleende,
En onder ’t lastigh lantspack steende!
Wie ging, zoo krom gebuckt, noit krom!

Ghy ruste van uw trouwe plichten,
Na ‘et rusten van dien ouden stock,
Geknot door ’s bloetraets bittren wrock:
Nu stut en styft ghy noch myn dichten.

Joost van den Vondel (1587 – 1679)