Eugenetica, wetenschap als excuus

Auteurs: Machteld Roede en Joep Geraedts | 29 maart 2017

RAS (19)

Thema: Rassenwaan

Sinds de tweede helft van de negentiende eeuw hebben verschillende wetenschappers geprobeerd om mensen met bepaalde ongewenste kenmerken van voortplanting uit te sluiten. Inmiddels is kraakhelder dat dit volledig ongefundeerd was, met name vanwege onvoldoende kennis van de genetica.

Eigenlijk is het hele streven naar het verbeteren van levende organismen misschien wel begonnen bij de monnik Gregor Mendel:

Uit Wikipedia:

De wetten van Mendel zijn wetten die overerving van erfelijke eigenschappen beschrijven. Deze wetten werden het eerst ontdekt door de MoravischOostenrijkse monnik Gregor Mendel (1822-1884), maar daarna vergeten en pas rond 1900 herontdekt. De wetten vormen de grondslag van de klassieke genetica (erfelijkheidsleer). Ze gaan ervan uit dat elk individu twee allelen voor dezelfde eigenschap bezit en deze willekeurig uit de vier verschillende allelen van de ouders ontvangt. Het fenotype (het fysieke uiterlijk) van het individu hangt af van welk van de twee allelen dominant is en welk recessief. Doordat individuen beide allelen kunnen doorgeven aan hun nageslacht, bevinden zich onder de nakomelingen zowel individuen met het dominante als het recessieve fenotype.

Het valt niet moeilijk te begrijpen dat bovengenoemde eugenetici er in elk geval de overtuiging aan hebben ontleend dat er met onze erfelijke eigenschappen te dokteren valt. Bij de eugenetici gaat het – zoals zij dat zelf zien – om veredeling en zuivering.

Veruit de meeste aanhangers van deze leer vinden we onder de kleine groep van de steenrijke elite op deze wereld. We spreken dan over circa drieduizend mensen. Weliswaar zijn dat niet veel mensen, maar ze beheersen wel de hele economie en het geldstelsel op de wereld. Het feit dat ze daardoor zoveel macht hebben heeft hen verleid tot de gedachte dat ze daarom betere mensen zijn, geheel in lijn met de bekende uitdrukking: wie betaalt bepaalt. Hier, in deze groep vinden we de Rothschilds, de Rockefellers, maar ook Bill Gates, die erin geslaagd is om meer dan driekwart van alle elektronische communicatiemogelijkheden in handen te hebben. Komend uit een familie van eugenetici vindt hij echter ook dat er een programma opnieuw moet worden geactiveerd met betrekking tot de menselijke voortplanting. Binnen dat programma, dat over de hele wereld moet gaan gelden zijn er mensen, met door de eugenetici bepaalde eigenschappen, die zich mogen voortplanten en ook heel veel mensen, waarvan de eigenschappen inferieur worden geacht, die zich niet mogen voortplanten.

Zoals ik hierboven al schreef horen de eugenetici voor het overgrote merendeel bij de zeer rijken. Het zal dan ook niet verwonderen dat de eigenschap die zeer belangrijk wordt geacht om genetisch te koesteren is dat men zakelijk zeer succesvol is. Onder elkaar hebben de eugenetici ook een voortplantingsprogramma dat niet zoals bij ons, gewone mensen, stoelt op aanvankelijk verliefdheid en als het goed gaat werkelijke liefde voor elkaar, maar op zakelijk succes. De eugenetici geloven dat er door hun manier van verbintenissen leggen een beter ras mensen ontstaat. Een tamelijk discutabele gedachte, want als de intelligentie die uitsluitend gericht is op zakelijk succes nu de hoogst te waarderen eigenschap moet zijn, dan kweken we mensen die altijd en uitsluitend op eigen winst uit zijn, ten koste van wie dan ook.

Op deze wijze is er dan een kleine zeer rijke groep ontstaan. Binnen de groep, voor zover we weten, treffen we de financiële grootmachten en beleggingsmaatschappijen aan, eigenaren van grote handelscorporaties, zoals bijvoorbeeld Amazon, maar ook de oliemagnaten en niet te vergeten BigFarma. Ook treffen we in deze groep de hoogste echelons van de vrijmetselarij aan en, zoals ik tot mijn verbazing ontdekte, de hoogste functionarissen van de Jezuïetenorde van de katholieke kerk. De huidige Paus is de allereerste Jezuïet die tot het heilig office is beroepen. Het heeft mij dan ook niet bevreemd dat deze Paus – waar tot voor kort voor de kerk het leven als heilig en onschendbaar beschouwd diende te worden – het vaccinatieprogramma niet alleen ondersteunt, maar ook propageert. Sommigen van ons die al wat langer op deze wereld rondlopen zullen zich ongetwijfeld het rigide standpunt van de katholieke kerk herinneren waar het ging om geboortebeperking en het gebruik van voorbehoedsmiddelen. Dat waren vroeger verboden zaken voor de katholieken.

We zien thans een kleine groep alle macht en middelen naar zich toe trekken.

Als we kijken naar de effecten die langzaam maar zeker meer en meer zichtbaar worden van de vaccinatiecampagne: Verminkingen, hartschade, hersenbloedingen, trombose, spontane abortussen en nog veel meer andere pathologie, dan moeten we wel tot de slotsom komen dat de wereld elite van ons, die niet tot hun elitaire gezelschap behoren, dat alleen degenen onder ons die bruikbaar zijn in hun ogen mogen voortbestaan onder hun voorwaarden. Ik wijs in dat verband ook op de gedenkstenen in de Amerikaanse staat Georgia, waarop in niet mis te verstane taal het doel van de eugenetici (onder leiding van de grote volksvernietiger Bill Gates) staat gebeiteld. Zoek dat maar op, dan kun je zelf lezen wat er op die stenen geschreven staat.

Ik kan niet genoeg hameren op de noodzaak om zoveel mogelijk mensen attent te maken op de inmiddels overduidelijke plannen die de wereldelite met ons heeft.

In wezen ben ik van mening dat de leer van de eugenetica, die ook de basis vormde van het streven van de nazi’s van Hitler Duitsland zo ongeveer de meest verwerpelijke leer is die je maar kunt denken. Door de miljoenen jaren van onze ontwikkeling heen zien we dat de natuur inderdaad ook het systeem van survival of the fittest volgt, maar dan zien we overal op de wereld dat bij het vermengen van rassen en soorten eigenlijk als vanzelf de beste en belangrijkste eigenschappen prevaleren. We zien dat zwakkere eigenschappen van zuivere rassen door ket kruisen verdwijnen, waardoor sterkere en gezondere nakomelingen ontstaan. Eerlijk gezegd ben ik ervan overtuigd dat de beste en de mooiste mensen op Aarde zullen rondlopen als alle rassen vermengd zijn. Maar ja, ik ben maar een eenvoudige natuurgenezer. En wie het beter weet moet het maar zeggen. In elk geval denk ik dat mijn opvatting over het leven hier op Aarde een heel stuk vriendelijker is dan de dwingelandij van de wereldelite.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.