Het meest gedetailleerde bewijs van de verwoestende schade die de covid vaccins kunnen aanrichten,

Door Frontnieuws

Miljoenen mensen injecteren met ontelbare kopieën van een gen dat het lichaam opdraagt een giftig eiwit te produceren, lijkt misschien niet erg zinvol. Maar men hoopte dat deze aanpak, de basis van het Covid-vaccin, zou helpen de schade veroorzaakt door het eiwit – de “spike” die SARS-CoV-2 gebruikt om onze lichaamscellen binnen te dringen – te minimaliseren wanneer we het daadwerkelijke virus ontmoeten, schrijft
Neville Hodgkinson.

Vorige maand berichtten wij over de bevinding van een Amerikaanse hartspecialist dat de meeste van zijn patiënten biochemische veranderingen vertoonden die duidden op een verhoogd cardiovasculair risico in de weken na hun Covid-mRNA-prik. De markers voor ontsteking, celdood en een immuunrespons op beschadiging van de kransslagaders namen allemaal toe in vergelijking met de resultaten van een paar maanden daarvoor. De algemene resultaten wijzen op een “dramatische” stijging, van 11% tot 25%, van de waarschijnlijkheid van een hartaanval of soortgelijke gebeurtenis ergens in de komende vijf jaar, indien deze veranderingen aanhouden, zie Frontnieuws De waarheid doet pijn: Pfizer, Moderna COVID vaccins veroorzaken hartproblemen.

Het rapport werd als samenvatting gepresenteerd op een bijeenkomst van de American Heart Association (AHA), en vervolgens gepubliceerd in Circulation, het tijdschrift van de AHA. Nadat het openbaar was gemaakt, werd een “uiting van bezorgdheid” aan het abstract toegevoegd, waarin werd gezegd dat er “potentiële fouten” zijn en dat het mogelijk niet betrouwbaar is.

Er is echter alle reden om het serieus te nemen – afgezien van Britse onderzoekers die naar verluidt soortgelijke resultaten hebben gevonden, die zij niet bereid zijn te publiceren uit angst onderzoeksgeld te verliezen.

Afgelopen vrijdag werd het meest gedetailleerde bewijs tot nu toe van de schade die het vaccin kan aanrichten, gepresenteerd op een online symposium over de Covid-wetenschap, georganiseerd door Doctors for Covid Ethics. Dit is een internationale groepering die zich reeds lang verzet tegen de massale verspreiding van de Covid-prik, met name omdat het immuunsysteem ons eigen weefsel zou kunnen aanvallen wanneer het de aanwezigheid van het spike-eiwit detecteert.

In de nasleep van de vaccinatie zijn duizenden sterfgevallen gerapporteerd, maar de regelgevende instanties beweren dat de meeste daarvan op toeval berusten en hebben een gedetailleerd onderzoek naar de vraag of het vaccin al dan niet verantwoordelijk was, achterwege gelaten.

Precies dat soort onderzoek werd uitgevoerd door de Duitse patholoog professor Dr. Arne Burkhardt, die 40 jaar ervaring op dit gebied heeft. Hij onderzocht de weefsels en organen van 15 patiënten bij wie een lijkschouwing was verricht, een uitzonderlijke gelegenheid die zich voordeed omdat de lichamen zich bevonden in instituten voor juridische geneeskunde en in instituten voor pathologie.

Het ging om zeven mannen en acht vrouwen in de leeftijd van 28 tot 95 jaar. Zij stierven tussen zeven dagen en zes maanden na de injectie.

In essentie vond Burkhardt bij de meeste overledenen inwendige schade, veroorzaakt door een zelfvernietigingsproces waarbij immuuncellen – lymfocyten – verschillende delen van het lichaam waren binnengedrongen.

In vijf van de 15 gevallen werd geconcludeerd dat het verband met de vaccinatie zeer waarschijnlijk was; in zeven gevallen was het waarschijnlijk; en in twee gevallen was het niet duidelijk, maar mogelijk. In één geval vonden we geen van deze veranderingen van enige betekenis,’ zei Burkhardt.

Hij liet dia’s zien waarop te zien was hoe de lymfocyten infiltreerden in met name de hartspier en daar ontstekingen veroorzaakten. De ontstekingshaarden waren klein en gemakkelijk over het hoofd te zien, “maar de vernietiging van slechts een paar spiercellen kan een verwoestend effect hebben”, zei hij. Als de ontstekingsinfiltratie zich bevindt op de plaats waar de impuls voor de samentrekking van het hart wordt gegeven, kan dit leiden tot hartfalen.

Een andere bevinding, ook gemakkelijk te missen, was longschade veroorzaakt door de lymfocyteninvasie, gezien in bijna de helft van de gevallen. Lever, nieren, baarmoeder, hersenen, schildklier en huid vertoonden ook tekenen van auto-immuunschade.

Als samenvatting van Burkhardts presentatie zei de Canadese microbioloog professor Dr. Michael Palmer: “Iedereen met een medische opleiding zal zien hoe verwoestend het effect van deze vaccins kan zijn, althans bij degenen die na de vaccinatie overlijden … we weten nu ook waarom de autoriteiten zeer terughoudend waren om autopsie op dergelijke slachtoffers te laten verrichten”.

Elders heeft Palmer betoogd dat, ook al zijn er weinig sterfgevallen na vaccinatie in vergelijking met het aantal mensen dat de prik heeft gekregen, “de totale levenslange dosis van deze boodschapper-RNA-vaccins die je kunt verdragen voordat je sterft, beperkt is. We weten de precieze hoeveelheid niet omdat er gewoon niet genoeg experimentele gegevens zijn. Dat is een van de grote schandalen van deze vaccins, dat er geen goede toxiciteitsstudies zijn uitgevoerd”.

Uit dierstudies is duidelijk gebleken dat de prik niet alleen op de plaats van de injectie blijft., zie Frontnieuws Vaccinonderzoeker geeft “enorme fout” toe, zegt dat spike-eiwit gevaarlijk ‘vergif’ is. Het circuleert wijdverbreid, zodat het spike-eiwit zich kan verbinden met receptoren in vele delen van het lichaam, en vooral met cellen die onze bloedvaten bekleden, wat zowel stolling als overmatige bloedingen kan veroorzaken. Veel plotselinge clusters van sterfgevallen (zie hier en hier) zijn gemeld in de onmiddellijke nasleep van de vaccindriften, ook waargenomen bij atleten.

De bevindingen van Burkhardt, die wijzen op infiltratie van immuuncellen in weefsels waar het door het vaccin veroorzaakte spike-eiwit zich heeft gemanifesteerd, komen in het kielzog van vele waarschuwingen voor een dergelijk mechanisme en worden ondersteund door diverse studies die wijzen op risico’s op lange termijn. Deze omvatten:

– De Amerikaanse arts Dr. Patrick Whelan waarschuwde de Amerikaanse Food and Drug Administration een jaar geleden, vóór de uitrol van de vaccins, dat injecties op basis van het spike-eiwit zelf symptomen van ernstige Covid kunnen veroorzaken, waaronder bloedstolsels, hersenontsteking en schade aan het hart, de lever en de nieren. Whelan, een pediatrische specialist die kinderen met het multisystem inflammatory syndrome behandelt, drong aan op bijzondere voorzichtigheid bij het geven van het vaccin aan kinderen en jonge volwassenen, aangezien zij de infectie normaal gesproken in een vroeg stadium afweren. Voordat een vaccin wordt goedgekeurd voor algemeen gebruik bij mensen, zei hij, moet er een beoordeling komen van de effecten op het hart.

– Het vaccin omvat een wijziging in de RNA-code met het oog op de synthese van overvloedige kopieën van het spike-eiwit – in de triljoenen moleculen, volgens deze visuele weergave van Dr Charles Hoffe, een Canadese arts. Hij zegt dat de meerderheid van de mensen die de Covid-prik krijgen “bloedklonters krijgen waarvan ze niet eens weten dat ze die hebben”. De wijziging, samen met een apparaat dat het RNA-mechanisme beschermt tegen onmiddellijke vernietiging door het lichaam, kan ervoor zorgen dat de injecties bij sommige ontvangers een groter risico inhouden dan een natuurlijke infectie, aangezien dit gewoonlijk met succes wordt aangepakt door een gezond immuunsysteem. Niemand weet precies hoeveel van het eiwit door de prik wordt geproduceerd, noch hoe lang het in het lichaam blijft.

– Dr. Robert Malone, de uitvinder van de mRNA-technologie, zegt dat “meerdere peer-reviewde studies” aantonen dat het spike-eiwit van het virus de lichaamscellen vergiftigt (zie bijvoorbeeld hier), maar de ontwikkelaars van het vaccin hebben de veiligheid van hun versie van het eiwit niet aangetoond. Een behoorlijke evaluatie van de risico’s is nog steeds niet uitgevoerd, zegt hij.

– Een andere Duitse patholoog heeft op grond van de autopsies van 40 mensen die als gevolg van de vaccinatie zijn overleden, vastgesteld dat 30-40 procent verband houdt met het vaccin. Professor Peter Schirmacher is van mening dat veel van dergelijke sterfgevallen worden gemist, omdat artsen ze toeschrijven aan natuurlijke oorzaken.

– De Amerikaanse cardioloog en redacteur van het tijdschrift Dr. Peter McCullough heeft gewaarschuwd dat het vaccin het hartweefsel kan beschadigen op manieren die aanvankelijk onopgemerkt blijven, maar die littekenweefsel creëren dat later in het leven permanente hartstoornissen kan veroorzaken. “Dit zal de geschiedenis ingaan als het gevaarlijkste biologische geneesmiddel in de geschiedenis van de mensheid”, zegt hij. McCullough heeft ook gewezen op een stijging van het aantal sterfgevallen onder kinderen in het VK sinds de NHS is begonnen met het vaccineren van tieners van 12 jaar en ouder tegen Covid.

– Een analyse van de gegevens van de Britse “Yellow Card” over bijwerkingen door het Evidence-Based Medicine Consultancy van Dr. Tess Lawrie heeft duizenden meldingen gevonden van bloedstolling na de Covid-prikken. Bijna elke ader en slagader was aangetast, en elk orgaan, waaronder delen van de hersenen, longen, hart, milt, nieren, eierstokken en lever, “met levensbedreigende en levensveranderende gevolgen”. Lawrie heeft er reeds in juni jongstleden bij de Britse regelgevende instanties op aangedrongen het vaccin onveilig te verklaren voor gebruik bij mensen vanwege de sterfgevallen en bijwerkingen die zijn gemeld.

– Een “huiveringwekkende” erkenning van de specifieke risico’s van mycocarditis (ontsteking van de hartspier) en pericarditis (zwelling in weefsel rond het hart) na vaccinatie met Covid werd deze maand uitgegeven door het Britse Health Security Agency. Het agentschap houdt nog steeds vol dat dergelijke gevallen zeldzaam zijn en dat de meeste patiënten volledig herstellen, maar uit gegevens zoals die van Burkhardt blijkt dat veel sterfgevallen wellicht niet worden herkend als verband houdend met vaccinatie.

Het is een verschrikkelijke puinhoop en er is dringend behoefte aan een herziening van de hele Covid-vaccinatiestrategie. Britse pathologen, kom alstublieft te hulp!


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

   

Ursula von der Leyen, zo’n charmant ogend dametje, voorzitter van de Europese Unie, graaiend naar eigen gewin?

Een populist zal ik nooit worden want ik heb een hekel aan goedkope en half ware argumenten om maar het onderbuikgevoel van mensen aan te spreken. Helaas zeggen populisten ook vaak dingen die wel waar zijn al zijn ze dan vaak ingebed in verhalen die ons nationalistische gevoel moeten aanwakkeren met uitspraken die duidelijk moeten maken dat anderen buiten ons land op een slimme manier gebruik maken van onze onoplettendheid en goedgelovigheid. Geert Wilders is daarin een absoluut talent.

Nadat de Europese Unie tot stand is gekomen is er voor ons als Nederlanders vaak heel ongemerkt toch heel veel veranderd. Wat we natuurlijk allemaal weten is de verandering die de overgang van onze gulden naar de Euro heeft veroorzaakt. O zeker, het is handig dat je overal in Europa met het zelfde geld kunt betalen. Privé is het handig als je met vakantie gaat en zakelijk is het handig omdat er geen onderlinge koerswisselingen zijn. Als je echter niet met vakantie gaat en ook geen bedrijf hebt waarmee je dingen importeert of exporteert, dan merk je waarschijnlijk op dat alles een beetje duurder is geworden. Die euro, die toen in 2002 nieuw was kostte twee gulden twintig. Als je in 2002 in je stamkroeg een biertje bestelde moest je tweeguldenvijfentwintig afrekenen. Nu betaal je voor dat zelfde biertje twee euro vijfentwintig, dat is wel 2,2 maal zoveel. De waarde van het gemiddelde inkomen probeert dat verschil te compenseren, maar ik hoor toch regelmatig klachten dat het inkomens verhaal behoorlijk achter loopt. Nou ja, langdurige kinderziektes?

Maar er zijn ergere dingen. Ik noem het gemakshalve altijd maar de ambtenarenziekte. Een ambtenaar is ergens voor aangesteld, het is voor de gewone burger vreselijk ondoorzichtig, maar ambtenaren zijn, zo lijkt het, voortduren bezig met het maken en toepassen van steeds maar regels die allemaal gaan over wat jij als burger mag en moet.

Nu hebben we hier in Nederland al een behoorlijk topzwaar ambtenaren apparaat die vertellen en verzinnen wat…nou ja, wat ik hierboven schreef, en dat is al heel wat. Nu hebben we echter een Europese regering en een Europees parlement en Europese ambtenaren die voortdurend proberen de regels en bepalingen in alle aangesloten landen gelijk te trekken en dat lukt natuurlijk alsmaar niet, want die landen zijn erg verschillend en ook lang niet allemaal even rijk, maar dat is nog niet het ergste. Net als onze eigen ambtenaren proberen die Europese ambtenaren, daartoe aangespoord door de Europese commissies (dat zijn eigenlijk Europese ministeries waarvan de baas geen minister maar commissaris heet) ook voortduren nieuwe regels en bepalingen te maken. Die bepalingen en regels proberen ze dan weer bij de regeringen van de landen door de strot te duwen, want we zijn toch één Europa en we moeten allemaal het zelfde….Hallo, bent u daar nog?

Al moeilijk genoeg tot dusver, dacht ik, maar er is meer. In al die Europese organisatie kringen zitten mensen die heel vaak bezig zijn met hun eigen belangetjes in plaats van het belang van de Unie.

Er was een verkiezing wie voorzitter van de Unie zou moeten worden. Wij hadden een kandidaat, waarvan ik in mijn onwetendheid dacht: dat moet hem zijn, Frans Timmermans, spreekt zeven talen – natuurlijk dan wel een typische alfa, meer verstand van taal dan van rekenen maar goed, als voorzitter van de Europese unie kan hij in elk geval bijna iedereen verstaan, toch? Maar dat ging niet door want hij werd van de weg gereden door een inmiddels drieënzestigjarige mevrouw, die oogt als begin veertig en die ooit medicijnen heeft gestudeerd, maar nooit dokter is geworden. Zij, Ursula von der Leyen, geboren in België, maar getrouwd met een Duitser ging de politiek in. Onder Angela Merkel is ze onder andere korte tijd minister van defensie geweest, maar zij voldeed daar niet zo erg, begreep ik. Twee jaar geleden bij die verkiezing waar ik het daarstraks over had werd ze ineens nou ja eigenlijk de minister-president van Europa. Ik denk dan altijd: waarom wil jij dat nou eigenlijk als zestiger, getrouwd met een welgestelde wetenschapper (waarover straks), moeder van vier kinderen. Nou ja en meer van dat soort masculine overwegingen mijnerzijds, waarvoor bij voorbaat excuses. Maar er is toch net iets meer te zeggen over Ursula en dat meerdere heeft ten diepste te maken met persoonlijke belangen. Luister en huiver:

Ursula is getrouwd met Heiko von der Leyen en Heiko is medisch directeur van Orgenesis, een Amerikaans biotechbedrijf dat gespecialiseerd is in “celgebaseerde vaccins” en gentherapiën. Het bedrijf wordt gezien als leidend op dat terrein en reken maar dat de Pfizers, de Janssens, de Biontechs en wat heb je allemaal nog meer voor winst beluste farmaceuten die ons zonder uitzondering graag willen volspuiten met experimentele troep. Nou, met die Heico is Ursula dus gerouwd. Ursula heeft laatst ook gezegd dat het tijd is om te gaan praten over een totale Europese vaccinatieplicht. En dan denk ik, wantrouwig als ik ben: dat heeft ze niet zelf verzonnen. Wat ik denk dat er gebeurd is? Nou, een tijd geleden zei Heiko tegen zijn charmante vrouwtje: schat, het is je gelukt. Je hebt nu als je het goed doet alle Europese touwtjes in je schattige gemanicuurde handjes. Niet laten vallen hoor, want ik heb een dringend verzoek aan je. Je weet dat ik eigenlijk de bovenbaas van al die nieuwe vaccins ben en volgens mij kun jij mij helpen. ‘Wat kan ik voor je doen, heerlijke man van mij,’ zei Ursula toen, terwijl ze haar warme hand op de zijne legde. ‘Nou’ zei Heiko, ‘het is eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld wat ik graag wil, maar je bent nu de machtigste vrouw in Europa, en kun jij nou niet gewoon, zo langs je neus weg zeggen dat een vaccinatieplicht voor heel Europa een idee is wat in elk geval besproken moet worden. Ursula keek Heiko diep in de ogen en zei: ach mijn schat, als ik jou daar blij mee maak…

Nou ja, zo iets denk ik dan, want belangrijke misstanden worden vaak aan tafel of in bed verzonnen.

Pfizer documenten die wij jarenlang niet hadden mogen zien.

[Nieuw bericht] Vertrouwelijk Pfizer document onthult criminele doofpot van VACCIN DODEN… ze wisten reeds begin 2021 dat de prik mensen doodde… drie keer meer VROUWEN dan MANNEN

De grafische voorstellingen lieten zich niet in dit blog kopiëren, maar de tekst zegt al meer dan genoeg

  Nieuw bericht op Frontnieuws   Vertrouwelijk Pfizer document onthult criminele doofpot van VACCIN DODEN… ze wisten reeds begin 2021 dat de prik mensen doodde… drie keer meer VROUWEN dan MANNEN Door Frontnieuws Dankzij de inspanningen van een groep genaamd Public Health and Medical Professionals for Transparency, hebben we nu vertrouwelijke documenten die aantonen dat Pfizer en de Amerikaanse gezondheidsautoriteit FDA begin 2021 wisten dat de mRNA-vaccins van Pfizer duizenden mensen doodden en spontane abortussen veroorzaakten, terwijl ze drie keer meer vrouwen dan mannen beschadigden, bericht Naturalnews.com. Eén vertrouwelijk document in het bijzonder maakte deel uit van een door de rechtbank bevolen vrijgave van FDA-dossiers die de FDA (Food and Drug Administration) bestreed door te beweren dat het agentschap 55 jaar de tijd zou moeten hebben om deze informatie vrij te geven. Een rechter was het daar niet mee eens en beval de vrijgave van 500 documenten per maand, en de allereerste partij documenten bevatte deze bom, getiteld: “Cumulative Analysis of Post-Authorization Adverse Event Reports”. Bekijk het hier: https://phmpt.org/wp-content/uploads/2021/11/5.3.6-postmarketing-experience.pdf Of hier, gespiegeld op NN servers: https://www.naturalnews.com/files/536-postmarketing-experience.pdf Het document onthult dat binnen slechts 90 dagen na de EUA-vrijgave van Pfizer’s mRNA-vaccin, de onderneming al op de hoogte was van vrijwillige meldingen van bijwerkingen die 1.223 sterfgevallen en meer dan 42.000 meldingen van bijwerkingen onthulden, die een totaal van 158.893 bijwerkingen beschreven. De meldingen kwamen uit tal van landen, waaronder de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Duitsland, Frankrijk, Portugal, Spanje en andere landen. Naast “algemene aandoeningen”, was de nummer 1 meest gemelde categorie van bijwerkingen van mRNA-vaccins zenuwstelselaandoeningen, met 25.957 meldingen. https://www.frontnieuws.com/wp-content/uploads/2021/12/pfizer-mrna-fda-system-organ-classes.jpg Pfizer heeft het totale aantal doses dat over de hele wereld is vrijgegeven, achtergehouden onder verwijzing naar bedrijfsgeheimen. Dit wordt aangegeven met “(b) (4)” in het document, waar specifieke aantallen en feiten zijn bewerkt. Zelfs deze cijfers – die al tamelijk schokkend zijn, gezien het feit dat de FDA volhoudt dat mRNA-vaccins “veilig en effectief” zijn – laten nauwelijks iets zien van de schade en de sterfgevallen die door deze vaccins zijn veroorzaakt. “Rapporten worden vrijwillig ingediend, en de omvang van de onderrapportage is onbekend,” zegt Pfizer op pagina 5. Drie keer zoveel vrouwen gewond, vergeleken met mannen Schokkend genoeg onthult het document dat meer dan drie keer zoveel vrouwen schade hebben opgelopen door het Pfizer-vaccin, vergeleken met mannen. Er werden 29.914 bijwerkingen geregistreerd bij vrouwen, tegen slechts 9.182 bij mannen. Het is niet bekend of hetzelfde aantal mannen en vrouwen het vaccin heeft genomen, maar dit aantal legt de zeer reële mogelijkheid bloot van een geslachtsspecifiek vaccinschaderisico dat de FDA met veel moeite heeft proberen te verdoezelen. Anekdotisch gezien is de meeste neurologische schade die we hebben gezien bij mensen die schade hebben opgelopen door het vaccin – stuiptrekkingen, gevoelloosheid, pijn, etc. – bij vrouwen vastgesteld, niet bij mannen. Het lijkt erop dat de FDA weet dat het mRNA-vaccin een onevenredig, geslachtsspecifiek schadeprofiel vertoont dat ook vrouwen treft in termen van spontane abortussen (ook behandeld in het rapport). https://www.frontnieuws.com/wp-content/uploads/2021/12/pfizer-mrna-fda-women-adverse-reactions.jpg Pfizer vertelde de FDA dat zijn mRNA covid-vaccins “versterkte ziekte” kunnen veroorzaken door covid erger te maken Ook tot ontsteltenis van veel waarnemers die nu pas in dit “smoking gun” document graven, heeft Pfizer de FDA onder “Safety concerns” (paragraaf 3.1.2) verteld dat zijn mRNA-injectie “Vaccine-Associated Enhanced Disease (VAED), including Vaccine-associated Enhanced Respiratory Disease (VAERD)” kon veroorzaken. Dit betekent dat de FDA wist dat het vaccin patiënten die later met covid besmet raakten, ziek kon maken en kon doden. Onder het label van “ontbrekende informatie” vertelde Pfizer de FDA ook dat het geen informatie heeft over “Gebruik bij zwangerschap en borstvoeding”, noch over “Gebruik bij kinderen < 12 jaar”. “Effectiviteit van het vaccin” werd door Pfizer ook als “Ontbrekende informatie” aangemerkt. Met andere woorden, Pfizer heeft de FDA verteld dat zijn vaccins mensen zouden kunnen doden en dat het geen informatie had over de effectiviteit van de vaccins, maar toch heeft de FDA het vaccin frauduleus gepromoot als “veilig en effectief”. Pfizer heeft de FDA zelfs verteld dat het geen veiligheidsinformatie had over het gebruik bij zwangere vrouwen, maar toch heeft de FDA (en Fauci, de CDC, enz.) het vaccin voor zwangere vrouwen gepromoot, ondanks het volslagen gebrek aan veiligheidsinformatie. Gebaseerd op dit document lijkt het erop dat de FDA zelf tot aan de nek in een criminele samenzwering heeft gezeten om de waarheid over verwondingen en sterfgevallen door vaccins te verbergen, terwijl zij gebruiksgoedkeuringen verleende aan dezelfde bedrijven die de FDA openlijk vertelden dat hun producten mensen doodden. Merk ook op dat het hele media-complex vanaf de eerste dag heeft gelogen, door valselijk te beweren dat het vaccin niemand heeft gedood. Zij zijn, natuurlijk, medeplichtig aan deze vaccinholocaust. Spontane abortussen, neonatale sterfte en andere effecten op zwangere vrouwen In het hoofdstuk “Gebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding” bespreekt het rapport meldingen dat het mRNA-vaccin in verband wordt gebracht met: Spontane abortus (23), uitkomst in afwachting van (5), vroeggeboorte met neonatale dood, spontane abortus met intra-uteriene dood (elk 2), spontane abortus met neonatale dood, en normale uitkomst (elk 1). Merk op dat “spontane abortus” verreweg het hoogste aantal in deze rapporten vertegenwoordigt. Met andere woorden, de FDA wist dat dit vaccin ongeboren baby’s zou doden, maar drong het toch op aan zwangere vrouwen. Alle mRNA vaccins moeten onmiddellijk worden stopgezet, en FDA bureaucraten moeten worden aangeklaagd en gearresteerd Dit vertrouwelijke document – slechts het eerste van duizenden die nog moeten worden vrijgegeven – onthult twee cruciale dingen: 1) De FDA heeft criminele fraude gepleegd en een verkeerde voorstelling van zaken gegeven bij het goedkeuren van mRNA vaccins als “veilig en effectief”. Dit betekent dat top-besluitvormers van de FDA nu arrestatie en strafrechtelijke vervolging tegemoet kunnen zien. 2) Pfizer wist dat het mRNA-vaccin al in de eerste drie maanden van het noodgebruik dodelijk was. Dit betekent dat Pfizer ook medeplichtig is aan de voortdurende dood van onschuldige slachtoffers, omdat Pfizer zelf zijn dodelijke vaccin had moeten terugtrekken en alle verkoop en distributie had moeten stopzetten. Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven. COVID-19 VACCIN DOSSIER 2.620 dode baby’s na vaccinatie en meldingen van vreselijke bijwerkingen    

Compassionaliteit, een verhaal dat nooit geschreven werd

Dat woord bedacht ik ooit omdat ik een idee had om een nieuwe roman te schrijven. Eigenlijk ging het allemaal vooraf aan het schrijven van mijn debuut roman, Het Komodo Project. Aan dat verhaal schreef ik toen ongeveer zestig pagina’s en toen liep ik vast. Op de een of andere manier kwam ik niet verder. Wel had ik tevoren een scenario geschreven, dat klopte aardig, althans ik had het gevoel dat het af was. Blijkbaar niet dus. Omdat er echter sterke parallellen in zaten met wat er in deze tijd gebeurt in die zin dat we in dat verhaal te maken hadden met een wereld die verscheurd werd door een radeloze angst, een angst die voortkwam uit een eigenschap die na het eindigen van de grote oorlogen op Aarde zo gewenst was. Die eigenschap, daarvoor had ik het woord compassionaliteit bedacht. Eeuwenlang hadden de mensen elkaar in alles verwoestende oorlogen naar het leven gestaan, elkaar gewond, vermoord, ernstig invaliderend mishandeld, beroofd van alles wat noodzakelijk was. Kortom, zo dacht ik, niet heel ver bezijden de werkelijkheid, wij hadden voor langere perioden voor minstens de helft van de wereldbevolking van onze planeet een hel gemaakt.

Het was een beetje een simplistische gedachte moet ik achteraf toegeven. Maar goed, het was meer dan dertig jaar geleden en ik wist nog niet wat ik in de achterliggende jaren geleerd heb. Voornamelijk de afgelopen twee jaar hebben mij de schellen van de ogen doen vallen, omdat ik nu – en ik hoop velen met mij – erachter ben gekomen dat mensen uit zichzelf doorgaans veel meer praktische methoden hebben om onderlinge geschillen op te lossen dan oorlog voeren, maar dat oorlog voeren juist wordt aangemoedigd en meestal ook uitgelokt door de wereldelite die belang heeft bij de oorlogsindustrie en bij het financieren van oorlogen door het uitlenen van geld. Daar zit hem nu de crux. Dat geleende geld, waarvan bij de wapenfabrieken van de elite wapens en munitie gekocht werd, kunnen partijen na een oorlog meestal niet terug betalen. De oorlog heeft zoveel gekost dat er geen middelen meer zijn. In dergelijke gevallen, die overigens meer usance dan uitzondering vormen, neemt de geldschieter genoegen met een tegenwaarde in economisch noodzakelijke roerende of onroerende bezittingen van de schuldenaar. Dit economisch valse spel heeft zich nu echter zo vaak afgespeeld dat de wereldelite nagenoeg alles wat er op deze aarde te bezitten valt in eigendom heeft.

Je zou nu dan ook als naïeve vredelievende burger kunnen denken dat daarmee het oorlog voeren wel klaar is, want dat er voor de geldschieters toch weinig meer te verdienen valt aan niet terugvorderbare leningen. En dat bedoelde wereldelite nu tevreden en ontspannen elke dag feest kan gaan vieren van alles wat ze met hun stiekeme trucs van ons afgepakt hebben. Dat blijkt echter niet het geval te zijn en daarop wil ik straks wel terug komen, maar eerst wil ik even laten weten hoe dan dat oorspronkelijke scenario van mij in elkaar zat. Daarbij moet je bedenken dat ik graag sciencefiction schrijf, wat wil zeggen dat ik onbekommerd dingen en wezens kan verzinnen en laten gebeuren waarvan nog nooit iemand gehoord heeft.

Goed, dat scenario dan. Na drie verwoestende wereldoorlogen is er onder de mensen op Aarde een sterke hang naar blijvende vrede ontstaan. Zo sterk zelfs dat de gedachte vorm heeft gekregen dat de natuurlijke mens, zoals hij op dat moment is, eigenlijk niet geschikt is om in blijvende vrede met elkaar te leven. Het idee vat post en krijgt ook vorm door het werk van knappe genetici en internisten dat een paar heel kleine organen die zich vlak tegen onze hersenstam bevinden, de zogenaamde noduli amygdala, die verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van onze emoties, een minuscule maar heel veel betekenende verandering moeten ondergaan. Die amygdala zouden bij iedereen ongeacht ras of geslacht op elkaar moeten reageren. Om het heel precies te zeggen: een mens moest exact de gevoelens ervaren die hij of zij bij een ander veroorzaakte, want pas dan zou je het wel uit je hoofd laten om elkaar te kwetsen, te beledigen of pijn te doen, want dat voelde je dan zelf ook. Voor alle zekerheid waren de genetici misschien wel een beetje te ver gegaan in hun streven naar eeuwige vrede. Als je namelijk in woede, wat natuurlijk weinig voorkwam, iemand doodde viel je zelf ook dood neer. Heel extreem, maar ja, redeneerde men, we willen absolute zekerheid dat oorlog uitgesloten is en blijft. Later zullen we trouwens zien dat zekerheid lang niet altijd zo goed is als het lijkt.

De oorsprong van dat idee kwam voor mij uit een aantal vroegere en bestaande publicaties van psychologen. Het was namelijk opgevallen dat sommigen mensen op de ontroering of het verdriet van andere mensen reageerden door weliswaar in mindere mate, maar toch de zelfde emotie te ervaren. Een van die psychologen sprak zelfs van schaduwneuronen, delen van ons zenuwstelsel die zouden reageren op wat er bij anderen emotioneel gebeurde. Onnodig te zeggen dat het verschijnsel door de onverschilligen in de samenleving – en dat zijn er helaas heel wat – meestal werd afgedaan als huilebalkerij.

In mijn scenario lukte het om de overgrote meerderheid van de mensheid die kleine lichamelijke verandering te laten ondergaan, die ook erfelijk werd overgedragen aan volgende generaties. Niet bij iedereen echter. Er waren natuurlijk de onafhankelijke vrijdenkers die sterk van mening waren dat niemand iets met hun innerlijke roerselen en ideeën te maken had en dat ze sowieso wel bereid waren zich over het algemeen minzaam en vredelievend te gedragen. Anderzijds waren er de groepen laatste overgeblevenen van de eertijds grote wereld godsdiensten, de orthodoxen, die er absoluut van overtuigd waren dat God hen met een volmaakt lichaam het leven in had gestuurd en dat het een mens niet was toegestaan daaraan te knoeien. De laatstgenoemde groepen meenden dus eigenlijk dat als er geen natuurlijke evolutie in een misschien, maar misschien ook niet slimme als noodzakelijk ervaren behoefte aan verandering ontstond, dat het dan in de ogen van de allerhoogste en schepper van al dat is kennelijk niet nodig was.

Die laatste groepen hadden zich – een beetje zoals de Amis in Amerika – buiten de compassionele maatschappij teruggetrokken op het grote Canadese eiland Newfoundland en daar hun eigen samenleving gesticht.

In mijn scenario gaat alles een hele poos goed. De compassionelen raken dagelijks vrij veel tijd kwijt met elkaar plezierige gevoelens te bezorgen omdat ze die dan zelf ook voelen en de Newfounlandse orthodoxen maken af en toe gezellig ruzie met elkaar, maar nooit heel ernstig, omdat ze wel beter weten, maar dan gebeurt er iets bijzonders.

Een grote kolonie buitenaardsen blijkt belangstelling voor onze mooie Aarde te hebben. In uiterlijk verschillen ze weinig van ons, afgezien van de kleding, maar daar brengen ze snel verandering in. Aanvankelijk zijn ze vriendelijk, nieuwsgierig en ze blijken zeer intelligent. Iedereen in de compassionele wereld, want juist daar zijn ze geland, heeft het gevoel dat het een bevriend volk is waarmee goed kan worden samengeleefd. Als echter blijkt dat het doel overname van de Aarde is ontstaan er strubbelingen. De nieuwkomers blijken over een soortgelijke compassionaliteit te beschikken als de aardmensen, maar sterker. Als tijdens een hoog oplopende ruzie een aardbewoner een van de nieuwkomers doodt, vallen er om hem heen buiten hem zelf nog negen andere aardbewoners dood neer. Dit leidt al snel tot een panische angst onder de aardbewoners, voor een tegenstander die elke gevallene tienvoudig wreekt. Op deze wijze ontstaat er een jarenlange onderdrukking waarin de oorspronkelijke aardbewoners als slaven worden gebruikt. De nieuwkomers werden eigenlijk al snel de elite.

In het diepste geheim vinden er echter verbindingen tussen de compassionelen en de orthodoxen plaats. Er ontstaan liefdesverhoudingen er worden kinderen uit de vermenging geboren die in deze vermenging sterk en strijdbaar worden opgevoed.

Tijdens hun jarenlange elitaire overheersing zijn de nieuwkomers lui en onoplettend geworden. De strijders die voortgekomen zijn uit de vermenging van de twee soorten aardbewoners verslaan de nieuwkomers in een heroïsche massale strijd en bevrijden zo de Aarde van de vreemde overheersing.

Zeker voelen die nieuwe aardse strijders een diep verdriet als zij een vijand doden, maar eraan sterven…dat gebeurt niet meer.

Dit verhaal is ongeveer het scenario van het boek dat ik nooit schreef.

Om nu weer terug te komen bij het begin, waar ik schreef over het streven van onze eigen Aardse elite om alles wat te bezitten valt te hebben en te beheersen, daar blijkt dat ik mij op een wel heel kinderlijke manier heb vergist in wat ik dacht dat de wereldelite zou doen als er niet meer met leningen gewoekerd zou kunnen worden omdat ze alles al hadden. Mijn vergissing bestond in mijn toen kennelijk nog niet ontwaakte en tamelijk kinderlijke geest. Ik ging er namelijk van uit dat die puissant rijke miljardairs het zelfde zouden gaan doen als de tamelijk welgestelden ik zich binnen mijn periferie bevinden, namelijk golfen in hun chique clubs, vaak in hun buitenlandse huizen met zwembaden en sauna’s verblijven en uiterst luxe cruises maken over de hele wereld of zelfs misschien een keer net zo lang hun conditie trainen dat ze een maanreis kunnen maken, nou ja, om dan ook eens een keer met heel bijzonder vakantie foto’s en filmpjes thuis te kunnen komen. “Kijk hier zit Maribel in haar rose ruimtepak op die maankei. Kijk hier ligt ie, die hebben we toen maar mee naar huis genomen.”

Maar nee, zo zijn onze elitaire miljardairs niet. Zij hebben door jarenlang alleen met hun eigen weeldegenoten om te gaan het idee gekregen – sommigen van ons hebben dat soms ook wel eens een beetje – beter te zijn dan wij, OSM, je weet wel Ons Soort Mensen. Nou ja, dat hebben zij heel erg. Zij vinden echt dat ze veel beter zijn dan wij en de meesten van hen hangen de leer van de eugenetica aan. Kort gezegd komt dat neer op de leer die de nazi’s in Hitler Duitsland hadden, namelijk dat er Übermenschen zijn (niet zo heel erg veel) en Untermenschen (de rest van de wereldbevolking, zeg maar het stomme plebs)

Nou ja zeg, dat klinkt allemaal zo idioot, zo erg verschillend van hoe wij over elkaar denken. Maar ja, wij zullen ook nooit privé door hen worden uitgenodigd en wat wij vinden en denken daarin hebben zij absoluut geen interesse. Hoe dit ook zij, ik ben erachter gekomen dat ze ons niet meer nodig hebben, ze hebben alles al, we zijn niet interessant, maar erger nog, omdat we langzamerhand met acht en een half miljard mensen op deze wereld rondlopen vinden zij dat wij hun wereld (het was allemaal van hun weet je nog) bevuilen en het klimaat verpesten. Nou ja, hoe dan ook, dat moet stoppen. Ze snappen best dat het voor het domme werk handig kan zijn als er bijvoorbeeld geen acht en een half miljard, maar een half miljard van ons soort rondloopt. Nou ja, niet zoals we nu zijn natuurlijk. Zoals we nu zijn, zijn we lastig. We willen namelijk zelf ook rijk worden en op heel aparte mooie plaatsen komen en, nou ja, ze zijn een beetje of eigenlijk heel erg zoals jaloerse kinderen. Je mag niet aan hun speelgoed komen. Goed, ik hoop dat je zo een beetje een beeld van de wereldelite hebt. Omdat ze nu eenmaal zijn zoals ze zijn – misschien onder elkaar wel een soort van vriendelijk maar wij zijn gewoon ongedierte. Daarom hebben ze tien jaar geleden al besloten dat wat niet nuttig en nodig is in hun ogen maar eens moet worden opgeruimd. En als je wakker bent en goed om je heen bent blijven kijken en niet alles klakkeloos gelooft wat de grote media al twee jaar dag in dag uit rondblaten, dan zie je dat zij een eenvoudig en ook nog door hen zelf gemaakt virusje hebben opgepompt tot het een gevaarlijke ziekte lijkt door allerlei slachtoffergetallen te noemen die ofwel niet waar zijn, ofwel niet groter zijn dan het aantal slachtoffers dat in een normaal griepseizoen valt. Verder zijn ze al snel begonnen zoveel mogelijk mensen in te spuiten met iets dat ze een vaccin noemen, maar waaraan je in werkelijkheid op den duur sterft. Het is zelfs zo dat het sterven door dat zogenaamde vaccin al op grote schaal is begonnen, maar dan roepen ze dat het komt omdat er nieuwe varianten de kop op steken die nog weer gevaarlijker zijn. Dat laatste komt gewoonlijk bij virussen niet voor, omdat de eerste versie meestal het gevaarlijkst is. Nu proberen ze iedereen wijs te maken en zelfs te dwingen zich die rommel te laten inspuiten omdat je zonder bewijs dat je zo dom bent geweest je te laten vergiftigen nergens meer in mag.

Dat en nog veel meer ben ik gaan beseffen en gelukkig worden steeds meer mensen wakker. Ik hoop nou maar dat die wereldelite snel denkt dat ze gewonnen hebben en net als in mijn scenario niet meer goed gaan opletten, want het lijkt mij langzamerhand heel leuk om ze te verslaan en van onze Aarde te verdrijven. De wetten om dat te kunnen doen hebben we al, die zijn vlak na de tweede wereldoorlog gemaakt tijdens de processen in Neurenberg waar de toenmalige oorlogsmisdadigers ter dood werden veroordeeld omdat ze dezelfde dingen gedaan hadden die de tegenwoordige elite nu met ons probeert te doen: inspuiten met dodelijke experimentele vaccins!

Wat zeg je?

Ja, inderdaad, de bedroevende en uiterst misdadige geschiedenis herhaalt zich.

Maar jij en ik zijn wakker, toch?

Opletten mensen, dit moet je echt weten

Covid-vaccin in Slovenië: Aan de code kun je zien of en waaraan je doodgaat. Code ’01’ is placebo voor bobo’s

24 NOVEMBER 2021 / ADMINISTRATOR

Hoofdzuster van het UMC in Ljubljana, Slovenië gooit het op straat, direct nadat ze ontslag heeft genomen.

Vaccinschandaal in Slovenië – Vaccinflesjes hebben codes voor Placebo, mRNA gentherapie of Adenovirus DNA KILL SHOT!

Ook in Polen is al uit onderzoek gebleken dat waarschijnlijk 40% placebo is, 40% alleen met grafeenoxide is gevuld en 20% mRNA, DNA, etc. Dit kan verklaren dat ook in Nederland sommigen volstrekt nergens last van hebben en anderen er juist op reageren, ziek worden en soms sterven. Het heeft er dus niets mee te maken hoe je lichaam er op reageert, maar welke code op dat flesje staat.

Uit Slovenië komt een bericht dat, als het geverifieerd wordt, een onvoorstelbare wereldreactie zal veroorzaken.

Op zaterdag 20 november zegde de hoofdverpleegkundige van het Universitair Medisch Centrum, Ljubljana Clinical Center, hierboven afgebeeld, die zich bezighoudt met de toediening van vaccinflacons en alles beheert, haar baan op, ging voor tv-camera’s staan en haalde vaccinflesjes tevoorschijn.

Ze liet de verzamelde journalisten de codes op de flessen zien, elk met het laatste nummer 1, 2 of 3 in de code, en legde vervolgens de betekenis van deze nummers uit:

Nummer 1 is placebo, zoutoplossing.

Nummer 2 is het gangbare mRNA “vaccin”.

Nummer 3 is een RNA-stick met daarin het ONC-gen, verwant aan het adenovirus, dat onder andere bijdraagt aan het ontstaan van kanker.

Voor degenen die worden geprikt uit een flacon waarvan de code eindigt op het nummer 3, zegt ze dat mensen die ze hebben gekregen binnen 2 jaar weefselkanker zullen hebben.

Ze vertelde dat ze persoonlijk getuige was geweest van de vaccinaties van alle politici, vooraanstaande Sloveniërs en tycoons en dat ze allemaal speciaal gereserveerde Code 01 kregen.

De media is verteld om dit verhaal absoluut te begraven en er zijn op dit moment felle pogingen aan de gang om deze informatie in te dammen.

Meer details als ze beschikbaar komen.

Hieronder de “corona app” waar het partijnummer is vermeld, wat iemand ingespoten heeft gekregen. Misschien kunnen we het zelfs via Blue Tooth checken, of iemand een gentherapie heeft gehad of een zoutoplossing met grafeenoxide. Iemand die Code 03 laat zien kunnen we dan waarschuwen. Maar misschien zijn de codes per land wel wisselend. Men is er duivels genoeg voor. Wij prefereren dus Code NUL.

Stoppen moet het nu!

[Nieuw bericht] Eindelijk! Medisch bewijs dat de covid-prik “moord” is

Alweer een uitstekend stuk uit Frontnieuws, een stuk waarop we zaten te wachten, een stuk ook dat een breekijzer zal kunnen vormen tussen alle mensen die graag gezond en gelukkig willen leven en de misdadigers die ons met giftige injecties willen doden en misvormen. Het mag en moet niet verder gaan. Lees hieronder het medisch wetenschappelijke bewijs dat vaccineren met de huidige zogenaamde covid-19 vaccins een helaas al vaak geslaagde poging tot moord is. Ten overvloede wijs ik erop dat alle meewerkende regeringen, dus ook de onze, schuldig zijn aan moord met voorbedachte rade. Lees vooral ook het desbetreffende artikel op de site van Dr Vernon Coleman, een arts die de waarheid trouw is gebleven.

Nieuw bericht op Frontnieuws   Eindelijk! Medisch bewijs dat de covid-prik “moord” is Door Frontnieuws Het is 22 november 2021 en dit is het moment waarop het prikken moet stoppen. Een paar uur geleden stuurde Darren Smith, de redacteur van het uitstekende The Light Paper, mij een paper uit het medische tijdschrift Circulation dat bewijst dat het covid-19 prikken experiment vandaag moet stoppen, schrijft Dr. Vernon Coleman. Finally! Medical Proof the Covid Jab is “Murder” Ik denk dat elke arts of verpleegkundige die na vandaag een van de mRNA covid-prikken geeft, te zijner tijd uit het desbetreffende register zal worden geschrapt en zal worden gearresteerd. Het vaktijdschrift Circulation is een gerespecteerde publicatie. Het is 71 jaar oud, de artikelen worden peer reviewed beoordeeld en in een onderzoek werd het beschouwd als ’s werelds nummer 1 vaktijdschrift in de categorie hart en bloedvaten. Ik citeer de laatste zin van de samenvatting die aan het begin van het artikel staat. Dit is alles wat ik, u – of wie dan ook – hoeft te weten. “Wij concluderen dat de mRNA-vaccins de ontsteking van het endotheel en de infiltratie van T-cellen in de hartspier drastisch doen toenemen en mogelijk een verklaring bieden voor de waarnemingen van verhoogde trombose, cardiomyopathie en andere vasculaire gebeurtenissen na vaccinatie.” Dat is het. Dat is de doodsklok voor de covid-19 mRNA vaccinaties. Het endotheel is een laag van cellen die bloedvaten en lymfevaten bekleden. T cellen zijn een type witte cel. We hebben altijd geweten dat deze spuiten experimenteel waren. Mijn video in december 2020, iets minder dan een jaar geleden, waarschuwde voor deze specifieke risico’s. Ik las een lijst voor van mogelijke bijwerkingen, officieel gepubliceerd door de Amerikaanse regering. Maar nu hebben we het bewijs van het verband. Van de mRNA-prik is bekend dat het mensen niet tegenhoudt om covid te krijgen. En het is bekend dat het mensen die het verspreiden niet tegenhoudt. Ik geloof niet dat iemand deze feiten betwist. En toch zijn er grote aantallen doden en gewonden gevallen onder mensen die zijn geprikt. Kijk naar het item “Updated: how many are the vaccines killing?” op mijn websites. Nu hebben we het bewijs om de vaccinatieprogramma’s te stoppen. In de studie die in Circulation wordt geciteerd, werden in totaal 566 patiënten tussen 28 en 97 jaar getest. Ze waren gelijk verdeeld over mannen en vrouwen. “Op het moment van dit rapport,” zegt de auteur, “houden deze veranderingen aan tot minstens 2,5 maand na de tweede dosis van het vaccin. Op zijn minst moet het gebruik van deze spuiten nu stoppen. Onmiddellijk, totdat er meer langetermijntests zijn gedaan. Als er nog journalisten waren in de mainstream media, zou dit nieuws een hoofditem zijn in alle tv- en radioprogramma’s en op de voorpagina’s van alle kranten staan. Godzijdank zijn er platforms met vrije meningsuiting, zoals BNT, die mij in staat stellen u dit nieuws te brengen. Ik zeg al een jaar dat deze prik een experiment is – dat zeker doden en gewonden zal maken. We hebben altijd geweten dat het experimenteren op mensen zonder hun volledige toestemming en begrip – na het bekendmaken van alle risico’s en mogelijke bijwerkingen – een misdaad is. Nu is het bewijs geleverd dat dit experiment moet stoppen. Als het experiment met de covid jab na vandaag doorgaat, weten we absoluut zeker dat dit geen medische behandeling is, maar een ruiming. Deel deze video alstublieft onmiddellijk met iedereen die u kent. Dank u. Hier is het volledige abstract gepubliceerd op 8 november 2021. Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.    

Beste wereldelite

Eeuwenlang hebben jullie strijdende partijen van twee kanten gefinancierd, om de winst natuurlijk. Zo leek het altijd net als of anderen de agressors waren. Je had winnaars en verliezers, nou ja, en jullie natuurlijk, de oorlogswinstmakers.

In 1945 moeten jullie kennelijk al begrepen hebben dat het bekende spelletje niet meer zou werken. Het zou te veel gaan opvallen. Wij zouden met zijn allen gemerkt kunnen hebben dat jullie er altijd al achter zaten. Dus, uitgekookt als jullie natuurlijk zijn – anders had je niet op zo’n doortrapte manier alle bezit naar je toe geharkt – hebben jullie nu maar besloten het zelf te doen, nou ja, stiekem dan hè. Jullie doen nu net of er een erge ziekte is die bestreden moet worden en waarvoor alle mensen zich iets moeten laten inspuiten.

Ik wil jullie toch even laten weten dat ik jullie smerige spelletje doorheb: de genoemde ziekte hebben jullie zelf gemaakt. Het is geen erge ziekte hoor, maar al jullie helpertjes zeggen van wel. Daarom maken jullie eigen farmabedrijven nu miljarden gifspuiten klaar waaraan mensen na kortere of langere tijd sterven. Die gifspuiten laat je ze natuurlijk wel zelf betalen. Rotstreken eigenlijk, zeg nou zelf.

Maar, beste wereldelite, wat ik eigenlijk zeggen wil is dit: jullie denken dat je overal mee weg komt en dat de wereld van jullie is, maar dat is niet zo, want de wereld is van ons. En dat je met deze rotstreken deze keer niet wegkomt daar gaan jullie op een uiterst pijnlijke manier achter komen.

Wat hebben ze te verbergen

Opnieuw brengt Frontnieuws een inzicht in de verontrustende werkelijkheid.

De FDA heeft een federale rechter gevraagd om het publiek te laten wachten tot het jaar 2076 met het openbaar maken van alle gegevens en informatie waarop zij zich heeft gebaseerd om een vergunning te verlenen voor het COVID-19 vaccin van Pfizer. Dat is geen typefout. De FDA wil 55 jaar om deze informatie aan het publiek te verstrekken, schrijft Zerohedge.com.

Zoals uitgelegd in een eerder artikel, heeft de FDA herhaaldelijk “volledige transparantie” beloofd met betrekking tot Covid-19 vaccins, inclusief het herbevestigen van “de inzet van de FDA voor transparantie” bij het verlenen van vergunningen voor Pfizer’s COVID-19 vaccin.

In het licht van deze belofte hebben in augustus en onmiddellijk na de goedkeuring van het vaccin meer dan 30 academici, professoren en wetenschappers van de meest prestigieuze universiteiten van het land de gegevens en informatie opgevraagd die Pfizer bij de FDA had ingediend voot het verlenen van een vergunning voor zijn COVID-19-vaccin.

Het antwoord van de FDA? Ze leverde niets op. Dus in september spande mijn advocatenkantoor namens deze groep een rechtszaak aan tegen de FDA om deze informatie op te eisen. Tot op heden, bijna drie maanden nadat de FDA een vergunning heeft afgegeven voor het vaccin van Pfizer, heeft de FDA nog steeds geen enkele pagina vrijgegeven. Niet één.

In plaats daarvan heeft de FDA twee dagen geleden een federale rechter verzocht haar tot 2076 de tijd te geven om deze informatie volledig in te dienen. De FDA heeft de rechter gevraagd om de meer dan 329.000 pagina’s aan documenten die Pfizer aan de FDA heeft verstrekt voor het verlenen van vergunningen voor zijn vaccin, te mogen produceren in een tempo van 500 pagina’s per maand, wat betekent dat de productie op zijn vroegst in 2076 voltooid zal zijn. De belofte van transparantie van de FDA is, op zijn zachtst gezegd, een verzameling illusies [ZH, zo merken wij op, rechtvaardigt dit door te beweren dat het percentage van 500 pagina’s per maand “in overeenstemming is met de verwerkingstijden die door rechtbanken in het hele land zijn vastgesteld in FOIA-zaken” en verwijt de eisers “hun eigen uitgebreide FOIA-verzoek”].

De FDA heeft er precies 108 dagen over gedaan vanaf het moment dat Pfizer begon met het produceren van de gegevens voor de vergunningverlening (op 7 mei 2021) tot het moment dat de FDA een vergunning verleende voor het Pfizer-vaccin (op 23 augustus 2021). De FDA heeft, op haar woord, een intensieve, robuuste, grondige en volledige beoordeling en analyse van die documenten uitgevoerd om zich ervan te vergewissen dat het Pfizer-vaccin veilig en effectief was voor vergunningverlening. Terwijl de FDA die intensieve beoordeling van de documenten van Pfizer in 108 dagen kan uitvoeren, vraagt zij nu om meer dan 20.000 dagen om deze documenten beschikbaar te stellen aan het publiek.

Dus laten we één ding duidelijk maken. De overheid schermt Pfizer af van aansprakelijkheid. Het levert het bedrijf miljarden dollars op. Het dwingt Amerikanen hun product te nemen. Maar ze krijgen niet de gegevens te zien die aantonen dat het product veilig en doeltreffend is. Voor wie werkt de regering?

Eens te meer zien we dat burgerlijke vrijheden en individuele rechten nooit afhankelijk mogen worden gemaakt van een medische procedure. Iedereen die zich wil laten vaccineren en geboosterd wil worden, moet vrij zijn om dat te doen. Maar niemand zou door de overheid gedwongen moeten worden om deel te nemen aan een medische procedure. Vooral niet een waarbij de regering de volledige informatie waarop de goedkeuring is gebaseerd wil verbergen tot het jaar 2076!

Ze willen er zeker van zijn dat ze allemaal dood en weg zijn voordat we de details krijgen over hun misdaden tegen de mensheid, schrijft iemand in de ZH commentarensectie.


COVID-19 VACCIN DOSSIER

Tienduizenden COVID-19 vaccinpatiënten vechten tegen censuur om hun

ONGEVACCINEERDEN KUNNEN ANDEREN NIET MET COVID BESMETTEN

Amerikaans RIVM (CDC): “Ongevaccineerden kunnen anderen niet met Covid besmetten.”

Uit De Binnenlandse Bataafse Courant van vandaag:

Waar in sommige landen de terreur vandaan komt om ongevaccineerden te beschuldigen van het besmetten van gevaccineerden en daarom moeten worden ingespoten of opgesloten, is wat betreft het Amerikaanse RIVM (CDC) een volstrekt raadsel. Iemand heeft een WOB verzoek ingediend en het antwoord laat aan duidelijkheid niets te wensen over. U zult als ongevaccineerde dit briefje bij u moeten hebben om dat aan degene te laten zien, die denken dat ze na vaccinatie zelf beschermd zijn, maar u toch veroordelen omdat u niet neemt wat hen niets baat…..

De vraagstelling luidde als volgt:

“Documenten die een gedocumenteerd geval weergeven van een persoon die: (1) nooit een COVID-19-vaccin heeft ontvangen; (2) eenmaal met COVID-19 besmet was, herstelde en later opnieuw besmet raakte en (3) SARS-CoV-2 aan een andere persoon heeft overgedragen toen hij opnieuw besmet raakte.”

Het antwoord van CDC na twee maanden (!) speurwerk in hun archieven en lopende dossiers:

“Bij het doorzoeken van onze dossiers zijn geen documenten gevonden die betrekking hebben op uw verzoek. Het CDC Emergency Operations Center (EOC) deelde mee dat deze informatie niet is aangetroffen.”

Wij vertalen dat even voor u in het Nederlands wat we op straat moeten spreken als we onwilligen tegenkomen die menen dat niet gevaccineerden een gevaar voor de samenleving zorgen.

Het Amerikaanse RIVM laat weten dat er geen sprake van besmetting is door ongevaccineerde personen aan andere personen.

Er heeft nog nooit overdracht van het SARS-CoV-2 virus plaatsgevonden van een ongevaccineerd persoon aan een ander persoon.

Jaap van Dissel zegt:

DE GRROTSTE GRAP IS DAT WE IEDEREEN HEBBEN WIJSGEMAAKT DAT JE ZIEK KUNT ZIJN ZONDER SYMPTOMEN.

Hij spreekt hier dus als RIVM gewoon het CDC tegen, terwijl ze dezelfde agenda dienen. De tegenstrijdigheden worden niet opgemerkt door de mensen die denken dat iedereen die iets met de overheid heeft te maken, de waarheid spreekt en dat overheden “van nature” het beste met de bevolking voor hebben. Ai, ai, pijnlijk!

Wat Amerikaanse artsen willen?


Amerikaanse artsen willen dat ongevaccineerde patiënten sterven, zegt verpleegster
Door Frontnieuws

Een verpleegster heeft zich onlangs uitgesproken tegen artsen in haar ziekenhuis die de dood wensen van ongevaccineerde Covid-19 patiënten, schrijft Theexpose.uk.

Tijdens de video zegt de verpleegster dat ze ontzet is over hoe sommige gezondheidswerkers in de Verenigde Staten zich gedragen.

“Een paar jaar geleden, als je me zou hebben verteld dat artsen hun patiënten verbaal de dood zouden toewensen op basis van hun vaccinatiestatus of keuze die ze hebben gemaakt, zou ik je niet hebben geloofd.”

“Als je me zou hebben verteld dat verpleegkundigen niet langer zouden opkomen voor de rechten en autonomie van hun patiënten, zou ik je niet hebben geloofd,” zegt de verpleegster.

De ongevaccineerde verpleegster zegt dat het voor haar de norm is geworden om andere gezondheidswerkers de dood te horen wensen, niet alleen van hun ongevaccineerde patiënten, maar van iedereen die geweigerd heeft de COVID-19 prikken te nemen.

Ze voegt eraan toe dat als ze had geweten dat ze met dit soort mensen zou moeten werken, ze een andere loopbaan zou hebben gekozen.

“Ik walg gewoon van de toestand van de wereld op dit moment,” zegt ze.

De verpleegster benadrukt dat het niet aan zorgverleners is om iemand te beoordelen op basis van zijn gezondheidskeuzes.

“Het spijt me, maar wijzen we mensen met nierfalen af omdat ze besloten hebben een glaasje te veel te drinken en zeggen we dan: ‘Balen voor je’, of zetten we ze aan de dialyse? Kijken we naar mensen die sterven aan longkanker en zeggen we: ‘Graaf je graf. Jammer, ik help je niet.’ Nee? Of hoe zit het met zwaarlijvige mensen? Zeggen we, ‘Ga op de loopband, dikkerd, ik kan niets voor je doen?’ Nee, dat doen we niet, want dat is walgelijk en verkeerd,” gaat ze tekeer.

“Nee, als gezondheidswerkers – als een fatsoenlijk mens – wensen we andere mensen niet dood. Dat doen we niet. Zo gaan we hier niet te werk, oké?”

Tegen het einde van de video spreekt de verpleegster over hoe zij ook aan dit soort behandelingen was onderworpen.

“Het spijt me, maar ik stoor me er zo aan dat dat normaal is. Dat het normaal is dat ik een gesprek heb met iemand van mijn leeftijd en dat ze me vertellen dat ze hopen dat ik doodga omdat ik niet gevaccineerd ben,” zegt ze.

“Nee, dat is niet oké.”

Unvaccinated nurse speaks out.

Stirring and emotional words.pic.twitter.com/ASsIcA4r47

— Citizen Free Press (@CitizenFreePres) October 29, 2021