Wij blijven ziende blind en zij geven niet op.

Een poosje geleden schreef ik op deze plek een blog met de titel “tovenaarsleerling” als om uitdrukking te geven aan mijn gedachte dat wat er gebeurt – misschien wel uit onwetendheid of anders uit gemakzucht – voortdurend op een fiasco uitloopt, waar dan helaas steeds weer heel veel slachtoffers bij vallen. Misschien had ik bij het schrijven van dat stukje nog wel de iet wat naïeve veronderstelling dat de tovenaarsleerlingen binnen de wereldelite die onder meer hun blijkbaar gebroken toverstafjes zwaaien op het terrein van de farmaceutische industrie, het gewoon wel goed bedoelen, maar steeds nog net niet weten hoe het echt moet.

Op het ogenblik ben ik halverwege het lezen van het boek “De Pandemie Van De Angst”, van Kees van der Pijl. Dat boek is een absolute aanrader voor wie weten wil wat er echt aan de hand is op onze wereld en welke kwaadaardige en kwaadwillende krachten ons bedreigen. Het boek behandelt zeer diepgravende informatie over een groot aantal relevante en tevens sterk samenhangende onderwerpen op een manier die een redelijk ontwikkelde leek gemakkelijk kan begrijpen.

Belangrijke informatie voor mij is – en dat heb ik niet uit dit boek – dat de Rothshields weliswaar de grote financiële macht in de wereld zijn die bewijsbaar bijna alle oorlogen en conflicten hebben helpen uitlokken en steeds ten eigen bate van twee zijden hebben gefinancierd. Oorlogen zijn afschuwelijk en er gebeuren mensonterende dingen in, zoveel is duidelijk. Ook beginnen we te begrijpen dat de reden dat oorlogen gevoerd worden niets te maken hebben met een bekende aanleiding, maar aangestookt zijn door hen die eraan verdienen. Echter, een belangrijk gegeven in ons leven is voor velen de medische wetenschap die ons een veilig en gezond leven zou moeten bieden. Daar komen we dan echter die andere steenrijke Amerikaanse familie tegen, de Rockefellers, rijk geworden in de olie, maar de focus verlegd hebbende in de richting van de gezondheidszorg en alles wat daarmee samenhangt. De Rockefellers hebben kans gezien de geneeskunde in de westerse wereld nagenoeg geheel aan zich te trekken en van een goed en mensvriendelijk beroep te veranderen in een verdienmodel. Door universiteiten te financieren en ervoor te zorgen dat de studie geneeskunde meer en meer een studie geneesmiddelen voorschrijven werd en nog steeds verder die kant op gaat waardoor men erin is geslaagd om de oude geneeskundige kennis, die gebruik maakte van natuurlijke stoffen uit zowel het planten – als het dierenrijk belachelijk te maken en te bestempelen als kwakzalverij. Als ik de gang van zaken in de wereld van de farmacie, de medicijnmakers zou moeten omschrijven, dan zou ik zeggen dat we te maken hebben met bedriegers die regelmatig knoeien met de resultaten van de proeven die moeten bewijzen dat hun producten veilig en werkzaam zijn. Iedereen zal zich de beruchte softenon affaire herinneren, waarbij kinderen werden geboren met misvormde of ontbrekende ledematen omdat hun moeders tijdens de zwangerschap het slaapmiddel Softenon hadden gebruikt, maar dat is er maar één van de vele wanprestaties van de farmaceutische industrie. Tegenwoordig zijn de farmaceuten verplicht de bijwerkingen van hun middelen te vermelden. Mij rijzen soms de haren te berge als ik die bijsluiters lees. Bij de middelen uit de natuur die gelukkig nog steeds in ruime mate voorhanden zijn heb je doorgaans geen bijwerkingen. Het grote probleem is echter de gemakzucht waarmee mensen bij het minste of geringste ongemak direct naar de industriële pillen grijpen in plaats van een natuurlijke oplossing een kans te geven. Ja, inderdaad, het gemak. Als je weet hoeveel geld er wordt besteed om ons te doen geloven dat natuurlijke middelen een gevaar voor de gezondheid vormen ga je begrijpen dat je met reclame leugens te maken hebt.

Ver, heel ver zijn we afgeraakt van een natuurlijke – en daardoor veel mooiere en veiligere manier van leven. Dat is nu eenmaal zo en dat kunnen we niet zomaar terugdraaien. Maar nu, met deze zogenaamde pandemie, die helemaal geen pandemie is, moeten we echt stoppen met ons angst te laten aanpraten waarvoor geen enkele grond bestaat en die ons gedrag doet veranderen in dat van angstige kuddedieren.

Lees het boek van Kees van der Pijl, “De Pandemie Van De Angst” en herinner je alsjeblieft weer dat in jouw leven er maar één de baas kan zijn en dat ben jij, en dat jouw lichaam maar één eigenaar heeft: Jij!!!.

Wie veroorzaken toch de ellende op de wereld, dat is de vraag, dus niet wat?

Steeds duidelijker kunnen we zien dat onze samenleving niet wordt getroffen door toevalligheden, door rampen die voortkomen uit ongelukken of door de natuur. Steeds duidelijker wordt ook dat we niet moeten denken dat wat ons overkomt niemands schuld is en dat dus niemand er iets aan kan doen. Uit het onderstaande verhaal dat ik uit Frontnieuws haalde blijkt duidelijk – mocht iemand het nog niet al lang vermoeden – dat het één steenrijke familie is die al vele jaren bezig is de hele wereld de meest smerige poetsen te bakken. Een familie, de Rockefellers die eerst over onze ruggen rijk zijn geworden in de olie industrie en die vervolgens grootaandeelhouders werden in de farmaceutische industrie, waar grote winsten een belangrijkere drijfveer vormen dan de gezondheid van de mensheid. Juist die familie heeft een belangrijk aandeel gehad in de vorming van de wanstaltige en misdadige rassenideeën en de vorming van het Nazidom, die met name in de tweede wereldoorlog miljoenen mensen het leven hebben gekost. Deze Rockefellers, samen met andere gewetenloze rijken zijn ook nu weer bezig om via misdadige leugencampagnes over de zogenaamde pandemie die helemaal geen pandemie is een hernieuwde poging doen om de meerderheid van de mensen uit te roeien, gewoon omdat zij menen te weten welke mensen van het juiste soort zijn om recht op leven op aarde te hebben. Dat soort mensen dus die eigenlijk alles zou moeten worden afgenomen waaraan ze hun misplaatste superioriteitsideeën.menen te kunnen ontlenen.

Een heel oud Amerikaans liedje was getiteld: Money is the root of all evel. (geld is de wortel van alle kwaad) In het geval van deze familie is dat onomstotelijk waar.

[Nieuw bericht] De Rockefeller Foundation financierde de eugenetische beweging in Amerika

  Nieuw bericht op Frontnieuws   De Rockefeller Foundation financierde de eugenetische beweging in Amerika Door Frontnieuws De wereldbevolking moet met 50% verminderd worden.” – Henry Kissinger (adviseur buitenlands beleid tegen Nelson A. Rockefeller, oudere broer van David Rockefeller) Wanneer de meeste mensen aan eugenetica denken, denken ze aan rassenveredeling, de Nazi’s, en hun “Lebensborn” (Arische Übermensch) programma, bedoeld om, door massale eliminatie, alle “inferieure rassen” uit te roeien, en uiteindelijk te eindigen met een zuiver Noords ras; maar wat de meesten vergeten, is dat het eerste gedocumenteerde land dat openlijk rassenwetten promootte, en opdrong aan zijn bevolking, in feite Amerika was, in 1908. In 1933, toen Hitler in Duitsland aan de macht kwam, was de nazi-partij in staat om door de staat gesponsorde propaganda te gebruiken om het Duitse volk de geldigheid van eugenetica (een massaal depopulatieplan, vermomd als rassenwetenschap) aan te praten, en alle barbaarse rassenwetten die daarmee gepaard gingen; maar wie had in het jaar 1908 genoeg macht in Amerika om zo’n nachtmerrie teweeg te brengen? Wie was in staat om het Amerikaanse volk te bewegen om soortgelijke “rassenhygiëne” (eugenetica) wetten te accepteren, tientallen jaren voordat ze in Duitsland door de Nazi’s werden uitgeprobeerd? Het antwoord is de Rockefeller Foundation (opgericht in 1913). De meesten kennen de Rockefeller familie als de koningen van “Big Oil”, maar wat de meesten niet weten, is dat zij ook de weg hebben gebaand voor “Big Pharma” (terwijl zij ondertussen de beste natuurlijke medicijnen en geneeswijzen vernietigden), schrijft Sebastian Aguanno Jr. n 1975 zei congreslid LARRY P. MCDONALD het volgende over de Rockefellers: “De drang van de Rockefellers en hun bondgenoten is om een één-wereld regering te creëren die superkapitalisme en communisme onder één tent verenigt, alles onder hun controle…. Bedoel ik samenzwering? Ja, dat bedoel ik. Ik ben ervan overtuigd dat er zo’n complot is, internationaal in omvang, generaties oud in planning, en ongelooflijk kwaadaardig in opzet”. De Rockefeller Foundation’s erfenis van het financieren van eugenetica Volgens Edwin Black van Cleveland Jewish News: “Sloten meer dan 27 [om precies te zijn, 35 tegen 1936] staten zich aan bij de beschamende, decennia durende utopische campagne om raciale suprematie medisch te manipuleren. Hun uiteindelijke doel was om maar liefst 90% van de bevolking te elimineren van de voortplantingstoekomst van Amerika. De voorkeursmethoden waren gaskamers en andere vormen van euthanasie. De eerste openbare euthanasiewetgeving werd in 1908 in de Ohio wetgevende macht ingevoerd. Die maatregel was onsuccesvol, net als andere doodscenario’s wetten. De op één na beste maatregel was gedwongen chirurgische sterilisatie onder specifieke staatsbevoegdheid. Dit beleid werd in veel staten door het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten bekrachtigd als de wet van het land door een van Amerika’s meest vooraanstaande juristen, Oliver Wendell Holmes. In 1927 deed Holmes uitspraak in een rechtszaak die de gedwongen sterilisatie van Carrie Buck, haar moeder en haar gezonde dochter wilde rechtvaardigen. “Het is beter voor de hele wereld, als in plaats van te wachten met het executeren van gedegenereerde nakomelingen voor misdaden of hen te laten verhongeren vanwege hun imbeciliteit, de maatschappij kan voorkomen dat degenen die duidelijk ongeschikt zijn, hun soort voortzetten … Drie generaties van imbecielen zijn genoeg”, schreef rechter Holmes. Amerika’s eugenetische beweging, gesteund door het rijke Carnegie Instituut, de Rockefeller Stichting, en het Harriman spoorwegfortuin, probeerde zijn bereik uit te breiden naar Duitsland. Rockefeller en Carnegie besteedden miljoenen uit het Depressietijdperk  om de slechtste nazi-artsen en rasseninstituten te financieren. Hitler voerde prompt de Amerikaanse voorschriften uit met verbluffende wreedheid en snelheid. Een van de belangrijkste ontvangers van Rockefeller geld was top nazi-arts Otmar von Verschuer. Tijdens de Holocaust, zette Verschuer’s assistent Josef Mengele Rockefeller’s onderzoek naar tweelingen in Auschwitz voort. … North Carolina ging echter nog jaren door met zijn eugenetische praktijken, met rassenwetten die zogenaamd werden ingezet om armoede uit te roeien. Van 1946 tot 1968 werden naar schatting nog eens 7.600 inwoners van North Carolina gesteriliseerd, voornamelijk arme zwarten. Nu worstelt de staat North Carolina, onder het gewicht van een tekort van vele miljarden dollar en een groeiende zwarte politieke machtsbasis, om zijn officiële verontschuldiging aan te vullen met financiële compensatie”. https://www.clevelandjewishnews.com/archives/can-you-write-a-check-for-genocide/article_5e882b98-ab38-5bfb-bcbf-bbab1f64e0c3.html / https://www.theguardian.com/commentisfree/cifamerica/2011/jun/28/north-carolina-forced-sterilization Zoals u waarschijnlijk wel kunt zien, ging de eugenetica beweging in Amerika niet zozeer over racisme, maar meer over bevolkingscontrole. In Amerika verkochten ze eugenetica als een behoud van het menselijk ras; en in Duitsland, als een behoud en zuivering van alleen het Duitse ras. U kunt soortgelijke informatie over de Rockefeller’ en hun obsessie met eugenetica hier vinden: https://historynewsnetwork.org/article/1796 (The Horrifying American Roots of Nazi Eugenics) Hier zijn ook een paar beruchte David Rockefeller Sr. Citaten: “Wat de prijs van de Chinese Revolutie ook moge zijn, zij is er duidelijk in geslaagd niet alleen een efficiënter en meer toegewijd bestuur voort te brengen, maar ook een hoog moreel en een gemeenschappelijke doelgerichtheid te bevorderen. Het sociale experiment in China onder leiding van voorzitter Mao is een van de belangrijkste en succesvolste in de geschiedenis van de mensheid”. “Wij zijn The Washington Post, The New York Times, Time magazine en andere grote publicaties dankbaar, wier directeuren gedurende bijna veertig jaar onze bijeenkomsten hebben bijgewoond en hun beloften van discretie zijn nagekomen. … Het zou voor ons onmogelijk zijn geweest om ons plan voor de wereld te ontwikkelen als wij gedurende die jaren onderworpen waren geweest aan de felle lichten van de publiciteit. Maar de wereld is nu veel meer gesofisticeerd en bereid om naar een wereldregering toe te werken. De supranationale soevereiniteit van een intellectuele elite en wereldbankiers is zeker te verkiezen boven de nationale zelfbeschikking die in de afgelopen eeuwen in praktijk werd gebracht”. “Alles wat we nodig hebben is de juiste grote crisis en de naties zullen de Nieuwe Wereldorde accepteren”. Ik sluit dit artikel af met een ander berucht eugenetisch citaat van Henry Kissinger (adviseur buitenlands beleid van Nelson A. Rockefeller, oudere broer van David Rockefeller),… “Ontvolking moet de hoogste prioriteit hebben in het buitenlands beleid ten opzichte van de derde wereld, omdat de Amerikaanse economie grote en toenemende hoeveelheden mineralen uit het buitenland nodig zal hebben, vooral uit minder ontwikkelde landen”.    

Nog niet eerder aan gedacht.

In een van de pittige oppositie kranten die ik tegenwoordig via mijn mailbox binnen krijg trof ik een heel merkwaardig bericht, althans ik vond het merkwaardig tot ik er beter over nadacht. Het bericht maakte melding van het feit dat in onder andere Canada was ontdekt dat sommige mensen die denken gevaccineerd te zijn en die daarvan ook een bewijs krijgen helemaal niet gevaccineerd zijn, maar ingespoten zijn met water, of wat logischer zou zijn, een zogenaamde Ringers vloeistof. Dat is driemaal gedestilleerd water met 0,9% zout. Dat is bijvoorbeeld het zoutgehalte van tranen, kortom een voor het lichaam natuurlijke vloeistof waarop het niet erg waarschijnlijk is dat het lichaam dar op enigerlei wijze op zal reageren. Het artikel vermeldde dat dit vermoedelijk per ongeluk was gebeurd. Een opinie die ik direct al onwaarschijnlijk vond. Ik dacht er de hele dag over na en kwam tot de conclusie dat er meerdere mogelijkheden voor een verklaring waren. Laat ik beginnen met de meest onschuldige, hoewel frauduleus.

 1. We hebben uit het nieuws anderhalf jaar lang moeten aanhoren dat de farmaceuten die de vaccins maken vaak niet aan de vraag konden voldoen of en elk geval moeilijk het gevraagde volume konden leveren. Nu weten we natuurlijk wel dat farmaceuten er door jaren oefening heel inventief in zijn geworden om…tja, hoe zeg ik dat nu eens netjes zonder onparlementaire taal te gebruiken…nou ja laat ik het dan zo zeggen: farmaceuten verliezen zich vaak in leugentjes om bestwil, nou ja, wel altijd hun eigen bestwil natuurlijk. Ze zouden dan gedacht kunnen hebben dat de mensen toch niet zouden merken dat ze geen echt vaccin hadden gekregen omdat er altijd mensen zijn die er weinig of niets van merken als ze wel met het echte vaccin zijn ingespoten. Dus, kunnen ze gedacht hebben: weet je wat, niemand buiten ons eigen bedrijf controleert de inhoud van die vaccinflesjes. Als er dus een aantal tussen zit met iets anders, iets veel onschuldiger dan het vaccin, dan merkt dat in de eerste plaats niemand en in de tweede plaats levert dat meer winst op, want de prijs per flesje is de prijs per flesje, nietwaar? Bovendien weten we dat die vaccinatie toch geen bescherming biedt enne…nou ja, water natuurlijk ook niet. Ja, zo zou het kunnen zitten dacht ik eerst. Maar het kan ook anders zitten, dacht ik toen:
 2. Stel je nu maar eens even voor, wat niet te hopen, maar helaas wel te verwachten is, dat gevaccineerde mensen in grote getale overlijden bij de eerstvolgende virusgolf die gewoonlijk in de herfst langskomt en die dan vroeger griep geheten zou hebben maar die hoogst waarschijnlijk een fantasienaam zal krijgen als ‘Delta’corona’ of ‘Gamma corona’ nou ja, of verzin het maar. Dan gaat dat natuurlijk wel heel lelijk opvallen als iedereen die gevaccineerd is dood gaat en iedereen die gewoon – wat natuurlijk het verstandigste is – nee heeft gezegd vrolijk blijft leven, dan hebben we een gigantisch probleem waarbij we waarschijnlijk hier en daar behoorlijk met de mond vol tanden zitten, want je zult zien dat langzaam maar zeker het wantrouwen tegen de overheidsleugens overal vorm begint te krijgen. Tja, laat ik het maar eerlijk zeggen, leuk was anders, maar ik ben even in de huid van de criminelen gekropen die ons al anderhalf jaar met de geraffineerdste P.R. van de wereld doen geloven wat gewoon niet waar kan zijn, dat het coronavirus een groot gevaar vormt en dat er geen geneesmiddelen zijn die mensen die het opgelopen hebben kunnen genezen. En toen ik dat gedaan en gedacht had dacht ik: de flesjes met Ringers vloeistof zitten er niet per ongeluk tussen. Het is de bedoeling dat een flink aantal officieel gevaccineerde mensen nergens last van heeft en er zeker niet aan dood gaat, zodat we luidkeels kunnen roepen: “zie je nou wel suffige burgers, je gaat niet dood door de vaccinatie, je gaat alleen dood aan de volgende variant…eh…de Delta… of nee, we zijn al bij de Gamma en de Ypsilon, nou die zijn echt heel erg… en we doen erg ons best om het nieuwe vaccin zo snel mogelijk klaar te hebben.

Ach, lieve mensen, ik heb maar één zachte en vriendelijke opmerking aan jullie adres. Word nou toch eindelijk wakker en begrijp dat we al meer dan anderhalf jaar belazerd zijn met heel foute bedoelingen.

De drie grote krachten op de wereld.

Het wordt langzamerhand zichtbaar wat de grote krachten zijn die op het ogenblik in het begin van de strijd klaarstaan om de grote strijd te beginnen om de wereldmacht te veroveren. Deze periode zal de geschiedenis in gaan als de aanloop tot de derde wereldoorlog. En eerlijk gezegd ziet het er grimmig uit. Of ik het hiermee bij het rechte eind heb zal moeten blijken, maar ik zie twee min of meer samenwerkende partijen en één grote, maar zeer machtige opponent.

 1. De grote financiële wereldmacht is zonder twijfel de Amerikaanse Fed, de organisatie die bedrieglijk de federal bank wordt genoemd, maar die in werkelijkheid volledig in eigendom is van de familie Rothschild. Deze familie heeft op zeer listige wijze het drukken van het Amerikaanse  geld – en wie weet wat nog meer aan zich weten te trekken. Zij drukken geld voor onder andere de Verenigde Staten en vragen daar rente voor, een wonderlijke gang van zaken die ooit door een niet geheel nuchtere president Wilson is beklonken en die sedertdien heel Amerika en een groot deel van de rest van de wereld in handen van de Rothschilds heeft gespeeld. Dit is de grootste financiële macht in de westerse wereld.
 2. De grote farmaceutische macht die voor het overgrote merendeel in handen is van de familie Rockefeller. De familie overigens – en dat mag niet onvermeld blijven – die nu ruim tien jaar geleden een programma schreef onder de titel “Lockstep” waarin werd aangegeven hoe te handelen om de wereldbevolking aanzienlijk te doen krimpen, waarbij uiteraard gebruik gemaakt zou worden van zogenaamde vaccinatie technieken die eigenlijk die naam niet mochten dragen en waarbij de bevolking, bang gemaakt voor een overigens in wezen ongevaarlijk virus, in belangrijke mate juist deze injecties zou wensen in de op niets stoelende gedachte dat ze dan beschermd zou zijn tegen het bedoelde virus. De werkelijkheid zou echter zijn dat het vaccin – de Rockefellers wisten het op dat moment nog niet precies – ervoor zou zorgen dat mensen bij een volgende besmetting met bijvoorbeeld een gewoon griepvirus een dodelijke auto-immuun reactie zouden vertonen. Op deze wijze stelden de Rockefellers zich voor de wereldbevolking, die hen onmetelijk rijk heeft gemaakt door het kopen van olie en medicijnen, als beloning voor het jarenlang trouwe klanten zijn, goeddeels te vermoorden. Op het ogenblik. Nu het plan intussen bijna anderhalf jaar in uitvoering is kampen we met het probleem dat het een zo ondenkbaar concept is dat de meerderheid van de mensen niet geloven kan dat mensen ons dit willen aandoen. Hierdoor treden we niet weerbaar op en komen we niet in opstand. Ook veel mensen die wel een beetje in de gaten krijgen wat er speelt hebben toch vaak de gedachte dat het allemaal wel mee zal vallen. Dit zijn de krachten die ons belagen aan onze zijde van de Aarde.
 3. China. Ik weet niet goed of we China nu als een vijand moeten zien. Ik heb wel horen zeggen dat Chinezen het meest racistische volk ter wereld zijn. Zelf heb ik daar geen ervaring mee. Wel hoorde ik laatst iemand vertellen over een interview met Chinezen die in Italië werkzaam waren. Die Chinezen beklaagden zich op allerlei manieren over de buitenlanders waarmee ze moesten werken. Zij zagen de Italianen in wier land ze notabene gast waren als buitenlanders. Van het streven van de Chinese regering weten we dat kritiek op de regering leidt tot repressieve maatregelen. Wel staat de partij tegenwoordig bevolkingsgroei toe, omdat de vergrijzing dreigt. Chinese echtparen worden uitgenodigd om drie kinderen te krijgen, een streven dat in flagrante tegenstelling staat met dat van de bovengenoemde westerse machten. Vast staat dat het Chinese volk de naam heeft en die naam ook vaak eer aan doet van onvermoeibare harde werkers te zijn, een eigenschap die aan veel blanke westerse volkeren toch niet heel snel gegeven zal worden. De Chinese communistische partij doet echter vergeleken bij het streven van de bovenbeschreven westerse machten het iets beter en meer stimulerend dan het westerse streven dat, zoals ik hierboven beschreef, zich in het geheim richt op dramatische vermindering van het aantal mensen op onze planeet. Chinezen willen uitbreiding van hun invloedssfeer. In het huidige China worden mensen aangemoedigd hard te werken en daar rijk van te worden.

Wat ik nu met dit hele verhaal eigenlijk wil zeggen is het volgende: ik heb sterk het gevoel dat de Chinezen de wereld gaan veroveren, tenzij wij op tijd – en dat is nu – stoppen met op onze handen zitten en al dan niet angstig hopen dat het allemaal wel meevalt. Simpel samengevat denk ik: de grootste westerse financiële machten willen de eigen bevolking die geen deel uitmaakt van de elite goeddeels om zeep helpen en wat er over blijft veranderen in nuttige zombies.

De Chinezen, daarentegen staan klaar om alles over te nemen en zullen waarschijnlijk weinig consideratie hebben met de westerse financiële machten, afgezien van de eventuele voordelen die er nog te behalen zijn. In het beste geval wordt de westerse elite een groep die getolereerd wordt.

Maar zover zijn we nog lang niet. De derde wereldoorlog is nog maar net begonnen. Waarschijnlijk is afwachten zo ongeveer het enige wat we niet moeten doen.

Hoe verantwoordelijk kun je een arts houden?

Ik geef toe dat ik er tamelijk lang over heb gedacht voor ik in actie kwam.Ongeveer twee jaar geleden liet ik een oogarts die gespecialiseerd was in glaucoom (groene staar) een kleine ingreep aan mijn rechter oog doen. Er werd een soort ventieltje geplaatst omdat de vloeistofdruk in het oog steeds weer opliep. Dat moet voorkomen worden, want door die hogere druk gaan de zenuwuiteinden in het netvlies dood. Dat laatste schijn dan soms een groenachtige verkleuring van het vocht in de oogbol te geven. Vandaar ‘groene staar’. Nou ja, met dode zenuwuiteinden kun je niet zien.

Tja, hoe kom je aan zoiets, want ik had het gelukkig maar in één oog. Met zekerheid is dat niet te zeggen, zei de oogarts, maar in mijn geval kwam het waarschijnlijk door een eerdere operatie in het oog. Jaren eerder kwam ik bij weer een andere oogarts omdat ik met mijn rechteroog een kronkel zag in verticale lijnen die toch echt recht waren.

‘U heeft een macula pucker’, zie de arts, ‘dat is een kreukje in het vliesje dat over de gele vlek ligt. Dat kan niet zo blijven want dan wordt u blind aan dat oog.

De operatie duurde een uurtje en er werd maar direct een staarlensje in gezet, want als je in een oog gaat rommelen dan ontwikkelt de staar zich sneller, zei de behandelende arts.

Maar ja, ik kwam van de regen in de drup, want na die operatie liep de druk in het oog steeds op. Hoe dat nou toch kwam? Dat wisten de oogartsen geen van alle. Wel wisten ze dat het wel vaker gebeurde na een pucker operatie. Oogdruppeltjes moesten uitkomst brengen, maar die werkten niet of ik werd er hondsberoerd van. Niet getreurd, er waren meer mogelijkheden. Zo heb ik een aantal injecties in het oog gehad – ja het oog was dan wel verdoofd natuurlijk – maar dat hielp ook niet. De laatste oogarts die het met medicijnen probeerde gaf me pilletjes waardoor ik helemaal verstopt raakte en uiteindelijk met de grootste moeite weer met laxerende pillen aan de gang moest. Een van de oogartsen had het idee dat er met een laser in de binnenhoek van het oog een aantal keren geschoten moest worden, want dat hielp ook wel vaak. Niet bij mij in elk geval.

In mijn rechter oog had ik nog tachtig procent zicht en met een nieuwe bril met een prisma in beide glazen kon ik weer goed zien en ook dingen vangen die naar me toe werden gegooid. Maar de druk bleef oplopen.

Toen sprak de glaucoomspecialist: ‘dan kunnen we nog maar één ding doen en dat zal zeker helpen. We kunnen een soort overdruk ventieltje in het oog plaatsen. Dan zal de druk in het oog niet verder oplopen.

Nou, blind aan mijn rechteroog vond ik geen aantrekkelijk idee. De operatie vond plaats, nu een jaar of twee geleden. Had ik eigenlijk al gezegd dat ik voor de operatie tachtig procent zicht in dat oog had en dus normaal met twee ogen kon kijken? O ja hier boven, ik zie het staan. Na de operatie was de druk inderdaad eindelijk gedaald, maar ik zag bijna niets met dat oog. ‘Dat gaat in een half jaar terug naar normaal’, zei de arts.

‘Maar…’, begon ik.. ’Nee, maak je nu maar geen zorgen, het komt echt goed. Nou ja, bij de derde controle zaten we al op dertig procent. Maar er was toch iets raars. Wat ik met mijn rechteroog zag had heel weinig te maken met wat ik met mijn linkeroog zag. Goed, het was een heel zwak beeld, maar het viel niet samen en het bewoog en de tegengestelde richting van waarin ik mijn hoofd draaide.

Mijn bril met een prisma in beide glazen heb ik maar weggedaan, want als je met één oog kunt zien en dat oog wordt een beetje een andere kant op gestuurd, dan word je daar verbazend duizelig van. In mijn goede oog draag ik nu een multifocale contactlens, waardoor ik in elk geval weer langer kan lezen en ook niet meer steeds duizelig ben en neig te vallen.

Ik heb trouwens mijn leven lang gemerkt dat je als het om medische zaken gaat vaak zelf met de oplossing moet komen en in elk geval niet dom aan het handje moet meelopen.

Vorige week dacht ik: ‘het is toch eigenlijk te gek. Een arts verprutst mijn rechter oog en ik blijf dan maar zoetsappig alles met één oog doen. Weet je wat, ik ga die mensen in die oogkliniek in Hilversum netjes de kans geven om het zij iets te verbeteren, hetzij met een voorstel tot compensatie te komen. Per slot van rekening is het een medische misser en dan ga je dus eerst terug naar de man die het gedaan heeft.

Ik stuurde een nette uitgebreid geformuleerde klacht met toedracht en de effecten naar de klachtenlijn van die club. Binnen een paar dagen had ik een allervriendelijkste mevrouw aan de telefoon die ook direct een afspraak maakte met een van de artsen daar. Nee, de arts die mij had geopereerd die werkte daar niet meer. Nu had ik van vrienden al gehoord dat ze ook niet zulke fantastische ervaringen hadden met deze arts.

Hoe dan ook, vandaag was het zover. Om half drie had ik een afspraak. Mooi dacht ik, die stomme mondkapjes waarvan mensen alleen maar ziek worden zijn gelukkig afgeschaft en als ze die toch willen dan heb ik in elk geval mijn bewijs dat ik het niet kan dragen. Dat bewijskaartje heb ik altijd bij me.

Daar stonden we dan voor de balie, mijn vrouw wil in zulke gevallen altijd mee, want twee horen meer dan één. Het werd een trieste nep corona tegenvaller. De hele wachtkamer zat daar vol met onherkenbare gemaskerden. Ik moest dat ook. Mijn vrouw had de mombakkes al weer uit haar tasje gehaald. Maar weet je, ik wens niet gepiepeld te worden. Ik wil geen mondkapjes dragen die bewijsbaar meer kwaad dan goed doen. Als ik aan een toneelstuk wil mee doen word ik wel lid van een toneelvereniging. Het slaafachtig volgen van nutteloze en zelfs schadelijke richtlijnen…mensen kom op. De enige echte weg naar vrijheid is ongehoorzaamheid, schreef ik laatst in zo’n venstertje op Facebook. Ik gehoorzaam niet aan domme en schadelijke bevelen.

Ik ben daar weggelopen, want de mevrouw achter de balie wilde dan wel dat ik me als een covid patiënt liet behandelen (soort paria waarschijnlijk)

Ik begin ongelooflijk de pest te krijgen aan het zielige slaafse gedrag van het medische volkje.

Morgen ga ik een kijken of een letselschade advocaat misschien nog iets van een compensatie voor het verlies van een oog voor me kan regelen.

Zou mooi zijn.

Camper

Even de ernst van de tijd doorbreken:

Bijna potsierlijk zou ik onze een week durende tocht met een moderne camper willen noemen. Jarenlang hebben we eromheen gedraaid, zijn op verwaaide weekenden shows gaan bezoeken waar je in alle opgestelde campers kon gaan kijken. Het zag er allemaal niet alleen prachtig uit, maar het rook ook nieuw. Grote glanzende autobus-achtige wagens waarin je het gevoel kon hebben dat je in een verrijdbare woning vertoefde. Alles zat er ook altijd in: Een driepits gaskookplaat, een gootsteen met warm en koud stromens water, een toiletruimte die met enkele simpele handbewegingen omgebouwd kan worden tot een heuse doucheruimte met uiteraard warm en koud stromens water. En dan de bedden, goede bedden met uitstekende matrassen waarvan je in de ochtend uitgerust opstaat zonder het gevoel te hebben dat je rug op meerdere plaatsen gebroken is. Oh ja, niet te vergeten, wat die bedden betreft heb je de keus tussen wat ik zou willen noemen jong en oud. Dat moet ik misschien even toelichten. Toen wij jong waren, laten we zeggen tot zeker nog wel dertig jaar geleden, vonden wij het slapen en alles wat daarbij op genoeglijke wijze ook leuk was op een ruim tweepersoonsbed heel vanzelf sprekend. Naarmate de jaren verstreken bleek een bed voor je zelf echter praktischer, al was het alleen maar omdat je er – vervelend genoeg – elke nacht weer een paar keer uit moest. Dan is het prettig als niet een van de twee over de ander heen moet klimmen die er net een half uur geleden al uit is geweest en eindelijk weer in slaap is gevallen. Met al dat soort kleine gevoeligheden hebben de camperbouwers rekening gehouden. Dan zijn er namelijk achter in de camper twee in de lengte gebouwde eenpersoonsbedden. En wat nu als je dan toch, ondanks de inmiddels lang geleden ingetreden herfst in je driftleven toch nog eens…ach, je weet wel. Nou, dan kan met enkele handbewegingen een zachte verbinding tussen die twee eenpersoonsbedden worden gelegd, waardoor dan een enorme speelvlakte ontstaat.

Ach, elke keer als we dan weer zo’n showroom hadden bezocht, dan zeiden we tegen elkaar: ‘Ja zeg, om nou zo’n ding nieuw te kopen, dan ben je een ton verderop en stel dat het niet bevalt, dan is meteen de dure top eraf. Dat is bij auto’s ook zo, maar bij een camper is die klap alleen nog harder. Maar,’  zei ik dan, ‘we kunnen er toch eens een huren.’

Goed, dat huren hebben we dus ook vele jaren uitgesteld tot enkele weken geleden. Het kwam ervan. In Weesp was een uitstekend verhuurbedrijf met prachtige campers. Wij, inmiddels respectievelijk 75 en 81 jaar, huurden een prachtige camper. Tegen elkaar zeiden we: ‘we hebben dit altijd gewild en als het bevalt, dat gaan we natuurlijk niet een berg geld uitgeven om zo’n ding te kopen, want bijvoorbeeld twee keer per jaar huren is altijd goedkoper.

En daar gingen we. Om alles mee te kunnen nemen wat we voor een week nodig hadden moest de achterbank van de auto plat.

Na de uitleg van de eigenaar van het camperbedrijf hadden we vrij veel rijd nodig om alles wat we meegenomen hadden in de camper te brengen. Kleerhangertjes waren we vergeten, maar goed, je kunt ook alles op elkaar stapelen en er tussenuit trekken wat je nodig hebt. De koelkast werkt als je rijdt op gas en koelt uitstekend. De watertank was gevuld met honderd liter water. De dieseltank zat vol. We gingen.

Het was een handgeschakelde Fiat met zes versnellingen, achteruitrijcamera, airco (alleen als je reed) en cruise control. Ik dacht dat het allemaal wel genoeg moest zijn.

Al snel merkte ik tijdens het rijden dat het koppelingspedaal helemaal ingetrapt moest worden omdat anders de versnellingspook een zekere knarserige hardnekkigheid vertoonde. Nu is dat niet zo erg, want dan trap je dat pedaal dus gewoon heel diep in. Het wonderlijke was echter dat ik soms kon intrappen wat ik wilde, maar dat het schakelen gewoon niet ging. Een paar maal ben ik met een loeiende motor maar naar de vluchtstrook uitgeweken om het met het zweet in de handen nog maar eens te proberen. Later op onze bestemming heb ik me eens diep voorover gebogen naar de pedalen. Wat ontdekte ik? Aan de stuurstang zat een metalen frutsel waarvan ik het nut niet heb kunnen ontdekken, maar waar ik wel vaak met mijn schoen op terecht kwam als ik de koppeling diep ingetrapt dacht te hebben. Op de terugweg wist ik dat te vermijden, maar dan zit je toch met je aandacht bij je linkervoet, terwijl je natuurlijk voor honderd procent op het verkeer moet letten. Mijn vrouw voelde mijn spanning en werd daar erg nerveus van. Ik heb bij terugkeer ook tegen de eigenaar van het bedrijf gezegd dat het een prachtige camper was en dat was ook zo, maar dat dergelijke voertuigen een automatische versnelling moeten hebben voor een ontspannen vakantie.

Goed, dat was het rijden. Ondanks enige nerveuze spanning hebben we de wagen keurig en onbeschadigd terug kunnen brengen.

Nu dan de essentie, het verblijf van twee wat oudere mensen van een week in een moderne camper. Goede vrienden van ons, die in Limburg wonen hadden voor ons een prachtige camping uitgezocht, De Gulperberg. Prachtig hoor. We kregen een ruime plek met een walstroom aansluiting en een kraan, waarmee de watertank weer bijgevuld kon worden. Keurige toiletgebouwen waren op respectievelijk honderd en honderdvijftig meter lopen. Op het eerste gezicht ontbrak er niets aan de voorwaarden voor een plezierig verblijf. Wat we ons echter hadden voorgenomen betrof het gebruik van het toilet in onze camper. Ach je weet wel, het ziet er prachtig uit, maar het is eigenlijk gemaakt voor niet al te dikke lilliputters. En daarbij, het onbedaarlijke gekraak van de plastic onderdelen als je probeert je broek weer op te halen op een plek waar je je gat niet kunt keren maakt dat je besluit de buiten toiletten maar te gebruiken. Dat betekent overigens wel dat je gedurende de nacht je wel een paar keer tenminste gedeeltelijk moet aankleden, een paar schoenen is wel fijn als je over scherpe kiezels moet lopen. Gelukkig hadden we heel mooi weer, want niet in alle toiletten op de camping waren haken waaraan je een jas kon ophangen.

Tja, en dan zijn er natuurlijk de kleine handelingen die toch moeten gebeuren. Zo moet er natuurlijk niets open blijven staan als je weg gaat, dus alles moet even gesloten worden, dakvensters zijramen de bergruimte die overigens verrassend groot is en die door de verhuurder werd aangeduid als de garage. Groot genoeg in elk geval voor een kampeertafel met vier bijbehorende stoelen en de koffers en tassen die uitgepakt en nu leeg zijn, maar die bij thuiskomst weer hun nut bewijzen. Nee dit was allemaal niet zo erg, maar er was meer. We hadden het wc-tje zo weinig mogelijk gebruikt vonden we. Toch moest de cassette waarin de persoonlijke afvalstoffen terecht komen halverwege de week geleegd worden. Uit een klein deurtje aan de zijkant van de wagen kun je hem onder de toiletpot vandaan trekken er zit gelukkig een betrouwbaar kleppensysteem op. Als je die cassette eruit trekt is hij dicht en kan er zogezegd niets gebeuren. Zwaar is dat ‘verdorie hij zit toch hartstikke volle ding’ trouwens wel. Met ongeveer twintig liter persoonlijk afval achter in het huurautootje reden we naar de plek waar het allemaal geloosd mag worden. Dop eraf, op de ontluchtingsknop drukken, richten op de metalen trechter die ruim genoeg is maar waar je bij de onhandige eerste keer toch met een wat spetterende gebeurtenis wordt geconfronteerd.

Grappig, ik moest denken aan verhalen die mijn grootvader vroeger wel vertelde. Hij werkte bij de reinigingsdienst en hij had de tijd nog meegemaakt dat er geen riolering was in veel wijken en dat de mensen een paar maal in de week een emmer met fecaliën aan de straat zetten die dan door de “strontwagen” werden geleegd. Die emmertjes werden overigens vaak de wisselbeker genoemd en ik zal je maar niet vertellen welke onsmakelijke grappen er met die emmers op zaterdag voor Pinksteren – luilakmorgen in Noord-Holland werden uitgehaald. Nou ja, een dergelijk gevoel beving mij tijdens het ledigen van onze toilet cassette.

Toen we na die week naar huis gingen moest er nog een lozing plaats vinden. Het water uit de vuilwatertank moet ook nog op die zelfde loosplek boven een in de bodem gebouwde trechter weg lopen. Ik vond het vrij lastig om die grote camper precies met het uitlaat pijpje van die tank boven die trechter te manoeuvreren. Ik vrees dat niet al ons vuilwater helemaal daar is terecht gekomen waar het had gemoeten.

De thuisreis verliep gelukkig probleemloos. Er was weinig oponthoud en na een goede drie en een half uur konden we de camper weer onbeschadigd bij de Camperverhuur Aan de Vecht inleveren.

Een goed bedrijf met keurige degelijke en vaak bijna nieuwe campers maar ach, wat ons betreft was camperen te omschrijven als: een ervaring rijker, een illusie armer.

Positief achteraf? Ja ook. We hadden een huurautootje om mee rond te rijden en in het heerlijke Limburgse land waar alle restaurants en terrassen weer open waren is het verbazend goed toeven. Als je er eens bent moet je beslist op het Vrijthof op een terras een van de vele lekker biertjes proberen. Tot mijn stomme verbazing hadden ze zelfs een Texelse Skuumkoppe. En dan, in Eijsden aan de Maas is een prachtig overdekt terras waar een perfecte lunch wordt geserveerd.

Nee, Limburg is verrukkelijk, maar volgend jaar huren we wel een huis.

Backing out.

Och kijk nu toch eens hoe goed en meevoelend onze demissionaire landsbestuurdertjes zijn. Geweldig hoe ze ons nu plotseling en nog wel vervroegd allerlei vrijheden – die ze ons natuurlijk nooit hadden mogen afpakken – weer toestaan. Volgens de Gooi en Eemlander blijft alleen de anderhalve meter overeind, je weet wel die eis die op geen enkele manier te handhaven is. Ik krijg nu sterk de indruk dat het clubje bezig is hem te smeren voordat iedereen in de gaten krijgt dat ze de boel al die tijd hebben belazerd. Ben jij een gezagsgetrouwe vaderlander, die vanaf het begin van deze zogenaamde pandemie –  die overigens helemaal geen pandemie had mogen zijn – keurig aan het handje van deze leugenachtige overheid hebt meegelopen, dan mag je nu opgelucht ademhalen in de alweer onterechte verwachting dat het nu eindelijk voorbij is.

Maar zo zit het helaas niet beste mensen. Deze gluiperige landsbestuurders zijn bezig zich tactisch terug te trekken, hoewel Rutte in zijn onmetelijke arrogantie gelooft dat hij voor de meerderheid van het Nederlandse volk geloofwaardig blijft. Dat gaat naar ik hoop wat tegenvallen.

Waarom trekken ze zich nu tactisch terug, waarom doen ze het volk van Nederland geloven dat het ergste voorbij is, dat we opgelucht adem kunnen halen, dat zij en zij alleen ons toch fantastisch door de kolkende oceaan van onzichtbare dreiging hebben geloodst. Weliswaar moet je niet al te goed hebben opgelet om dat inderdaad te geloven, maar je zult zien dat alle nieuwsmedia deze gladjanussen helpen en er voorzorgen dat veel mensen erin trappen zoals ze de hele corona periode gedaan hebben.

Maar dit is niet de werkelijkheid. In de werkelijkheid tot nu toe zijn er aan corona minder mensen gestorven dan in een jaar waarin een stevige griep langskwam. Ik weet wel dat jij dat niet mocht weten en ook dat griep in de afgelopen anderhalf jaar plotseling corona ging heten. Wat trouwens ook niet waar was dat was het verhaal van de vreselijke druk op de zorg.

In de achter ons liggende tien jaar Rutte is er bijna de helft van de IC capaciteit wegbezuinigd. Verder hebben ze alle ernstige IC-patiënten in een paar ziekenhuizen geconcentreerd. Dan lijkt het al snel erg druk. En tenslotte hadden de meeste overlijdens voorkomen kunnen worden als de broodnodige en ook beschikbare medicijnen als Hydroxychloroquine niet meteen aan het begin verboden waren.

Kortom, er is vals gespeeld en heel veel mensen die overleden zijn hadden gewoon genezen kunnen worden en zijn dus vermoord. Vermoord? Ja, vermoord met een doel namelijk angst zaaien. In Duitsland is aan het begin van de pandemie een regeringsdocument uitgelekt met de aanbeveling deskundigen in te schakelen on de angst onder de bevolking zo veel mogelijk aan te wakkeren. Tot mijn verbazing heeft dat daar niet voor een tsunami-achtige volksopstand geleid, maar ik begrijp dat ook eigenlijk wel. Onze oosterburen zijn door de eeuwen heen eigenlijk altijd gezagsgetrouwe burgers geweest en die krijg je niet zo gemakkelijk in opstand. Later is dat trouwens wel gebeurd, maar ja, toen had de vrees voor corona al zo stevig huis gehouden dat de Duitse regering gewoon kon doorgaan met hun valse plannen en dwangmaatregelen.

Wat gebeurt er op dit moment bij ons. Naar mijn inzicht wordt er een rookgordijn opgetrokken. Het is de laatste tijd prachtig warm weer, een omstandigheid waarbij met uitzondering van een kortdurende zomer diarree qua ziekte normaliter weinig aan de hand is. De toneelspelende leugenaars in Den Haag laten de teugels vieren en houden niet op via de media te laten weten dat het dankzij hun verstandige beleid steeds beter gaat en dat daardoor de strenge controlemaatregelen losgelaten kunnen worden (hoewel waakzaamheid natuurlijk moet blijven). En dat de aandacht kan verslappen en dat men ons wil doen geloven dat ze het allemaal zo goed hebben gedaan is niet alleen een grove leugen, maar ook een gevaarlijke leugen. Daarmee hopen ze straks, als de echte ramp zich begint te voltrekken, weg te komen. Ze kunnen dan roepen dat ze echt al het mogelijke hebben gedaan en dat ze niets begrijpen van wat er nu toch plaats vindt. Dat is niet waar, want dat weten ze best. Het was en is namelijk de bedoeling dat zij, ons demissionaire kabinet, net als alle volgzame regeerders op de wereld doen alsof de vaccinaties die er met behulp van nooit eerder vertoonde reclame technieken er bij het volk ingeramd zijn bescherming zouden bieden tegen wat er gaat gebeuren. In werkelijkheid zijn die vaccinaties voor al die mensen die zich erin gebben laten praten juist de levensgevaarlijk bron van ellende. Helaas is het een buitengewoon ingewikkeld verhaal. Ik heb in mijn eerdere blog “Tovenaarsleerling”, (lees het alsjeblieft terug) een en ander geprobeerd uit te leggen. Laat ik het hier eenvoudig houden. De vaccinatie is een tijdbom die de gluiperige bommenlegger de gelegenheid geeft om zover mogelijk weg te lopen als de bom afgaat. De ontsteking van die bom is al een aantal keren veel te vroeg afgegaan. Dat is de reden dat er voortdurend geen grondig onderzoek wordt gedaan aan de lichamen van overledenen na de vaccinatie en dat zijn er inmiddels heel wat.

Het echte ontstekingsmechanisme is echter de gewone griep die ongetwijfeld in het najaar weer langs komt. Dan zal bij vele gevaccineerden overal in hun lichaam het valse en gevaarlijke spike-eiwit als volkomen nutteloos wapen tegen de griep worden gemaakt, waardoor zich helaas in het lichaam van vele mensen een enorme auto-immuun strijd zal voltrekken die door weinigen gewonnen zal worden.

Is dit nu allemaal nieuws. Had nu niemand dit kunnen weten. Jawel, maar mensen zijn er niet mee bezig. Belangrijk om ons te realiseren is dat we hier te maken hebben met opzet met als doel een grote vermindering van de wereldbevolking. Ja, massamoord kun je dat ook noemen.

Het is misschien goed om enkele schokkende feiten nog even te memoreren.

 1. De techniek om op grote schaal een soort uit te roeien. Macfarlain Burnet ontwikkelde myxomatose een zichzelf uitzaaiend dodelijk vaccin voor konijnen, om de konijnenplaag in Australië op te lossen, wat voor 90% lukte. De resterende konijnen ontwikkelden immuniteit tegen de ziekte, waardoor konijnen opnieuw een nagenoeg niet te bestrijden plaag vormen. Deze Burnet was een vriend van de vader van Bill Gates een rijke advocaat in de VS. Beiden hingen de leer van de eugenetica aan een leer die de overtuiging probeert uit te dragen dat er veel minder mensen op Aarde moeten zijn en dat daartoe het manipuleren van ons genetisch materiaal niet alleen noodzakelijk is, maar ook is toegestaan.
 2. Onschuldige toeschouwers als we waren zagen we eerder nare infectie rampen gebeuren. Rampen die nu blijken kunstmatige vooroefeningen te zijn geweest voor wat men nu probeert te laten gebeuren: The Great Reset. Daar was bijvoorbeeld aids, de ziekte waarvan men ons deed geloven dat het de schuld was van homofiele mannen, maar wat in werkelijkheid een kunstmatig virus bleek te zijn dat inderdaad gemakkelijk overgedragen kon worden via de geslachtsorganen. HIV, aids dus, heeft heel veel slachtoffers geëist, maar gelukkig is de groep mensen die seksuele voorkeur hebben voor hun eigen geslacht er niet door uitgeroeid. In tegendeel. In Afrika waar de ziekte enorm heeft huis gehouden worden nu kinderen geboren die immuun zijn voor dat virus. De natuur blijkt ook hier de ontwikkelaars van smerige pogingen om bepaalde soorten uit te roeien te slim af te zijn. En zo hoort het ook. Oh ja, en dan zou ik bijna Ebola vergeten, een geslaagde proef met een dodelijk virus dat in West-Afrika ongeveer vijftig procent van de bevolking doodde. Allemaal zagen we de beelden op de tv een zagen we de moedige mannen en vrouwen volledig in plastic verpakt in de moordende hitte de zieken verplegen. Ook weer een ramp, maar wel door mensen gemaakt.
 3. De techniek die Burnet ontwikkelde om een zichzelf verspreidend dodelijk vaccin te ontwikkelen is intussen natuurlijk verfijnd en toepasbaar gemaakt voor mensen. Jammer of dom kan ik beter zeggen was het product nog niet helemaal uit ontwikkeld. Het oorspronkelijke plan dat de wereldelite had voor de zogenaamde Great Reset was eigenlijk gepland voor 2050. Ja, inderdaad dat is over negenentwintig jaar. De farmaceuten waren al jaren bezig met denken over het ideale zichzelf uitzaaiende dodelijke vaccin voor mensen, zulks in opdracht van de familie Rockefeller die van mening is dat er veel te veel mensen op onze Aarde rondlopen en die daar met de juiste technische middelen een einde willen maken. Een jaar of tien geleden schreven ze een plan hoe het moest gebeuren. “Lockstep” heet dat plan. Dat moet je echt maar eens opzoeken dan rijzen je de haren te berge. Goed, de Rockefellers gaven de opdracht aan de farmacie. Nou ja, die heeft natuurlijk niemand mogen lezen. Maar daar had je een heel nieuwe rijke die vanwege de vriendschap van zijn vader met Burnet eigenlijk al zijn hele leven ook van mening was dat er hier veel te veel mensen zijn, ja, inderdaad, Bill Gates. Bill is natuurlijk heel slim, anders had hij nooit zoveel miljarden kunnen verdienen dat hij zelfs bij de World Health Organisation precies vertelt wat ze doen moeten. Welnu, zeker weet ik het natuurlijk niet, want ze zijn wel zo slim dat ze mij niets vertellen, maar ik denk dat Bill, die inmiddels ook al in de zestig is, behoorlijk ongeduldig werd toen hij hoorde dat het plan pas in 2050 zou worden uitgerold. Waarschijnlijk dacht hij wel dat hij er dan zelf misschien niet meer bij kon zijn. Hoe dan ook, hij drukte denk ik erdoor dat het allemaal in 2030 zou beginnen, maar toen was hij nog steeds ongeduldig, dus riep hij dat het 2020 moest worden. ‘Nou ja beste Bill,’ zeiden een aantal farmaceuten, ‘dan kunnen we niet garanderen dat die paar miljard mensen helemaal ongemerkt vermoord kunnen worden. We hebben nu namelijk twintig jaar dierproeven gedaan met die vaccintechniek die jij wil gebruiken, maar dan moet je wel weten dat alle proefdieren al snel na de eerste injectie doodgingen. Als je ons nu vanwege jouw kippendriftige haast onder druk gaat zetten, dat zul je zien dat steeds meer mensen gaan merken dat je ze wil vermoorden. Dat geeft opstand en een boel gedoe. Maar ja, Bill zei: ‘Ik betaal, dus ik bepaal.’

Nou, dat is nu ongeveer het verhaal over de huidige stand van zaken zoals ik het zie. Samenvattend kun je zeggen: de mensen zijn bang gemaakt voor een helemaal niet zo gevaarlijk, maar wel kunstmatig virus dat opzettelijk de wereld in is gebracht. Door slimme reclame – en communicatietechnieken wordt de bevolking ertoe verleid zich te laten vaccineren met een vloeistof die eigenlijk geen vaccin is, maar een hightech moordwapen omdat ze denken dat ze dan beschermd zijn tegen dat helemaal niet zo gevaarlijke virus, waarvan ze door het reclame getoeter geloven dat het wel gevaarlijk is.

Ik denk dat ik er voor vandaag wel weer genoeg over heb geschreven, maar er komt vast wel weer een volgende keer, afhankelijk van hoe bezorgd ik mij over jullie allemaal maak. En ik denk ook dat ons kabinetje van valseriken langzaam voorbereidingen aan het treffen is om te vermijden dat ze straks de schuld krijgen dat ze zoveel ellende en zoveel doden hebben veroorzaakt. De titel: Backing out duidt dan ook op een geplande tactische terugtrekking

Tja, het echte probleem is dus die wereldelite. Die zou eigenlijk eerst zo’n lekkere beschermende – maar niet heus – injectie moeten krijgen, trouwens, Fentanyl mag wat mij betreft ook hoor, doe maar een hoge dosis.

Geloofwaardigheid

Vaak moet ik tegenwoordig denken aan een verhaal uit de werkelijkheid dat bioloog Dik Hillenius ooit op de televisie vertelde toen het beeld nog overal zwart-wit was. Het verhaal ging over twee kolonies van chimpansees waarmee een proef gedaan werd. De proef ging over gezag en geloofwaardigheid.

Stel je voor, in beide kolonies was een fruitautomaat neergezet. Nee, niet zo’n apparaat waarmee je net zoveel geld kunt verliezen als je bij je hebt, maar een machine waar echte bananen uitkwamen. Er moest aan een slingertje worden gedraaid en op een knop gedrukt en dan moest er een hendel worden overgehaald. Ja, en dan kwam er een banaan naar buiten.

In de ene kolonie namen ze een van de oudere mannetjes die een belangrijke plaats in de kolonie had. Het kostte enige moeite, maar tenslotte had deze oude man het door. En raad eens wat: binnen de kortste keren hadden de andere apen het kunstje van hem… ja, geleerd zou je kunnen zeggen: slingertje draaien, knop drukken, hendel overhalen…banaan!!!

In de ander kolonie leerden ze het kunstje met de automaat aan een jong mannetje. Die had het allemaal nog veel sneller in de gaten dan die oude man in de andere kolonie. Maar als je nu denkt dat dan de andere apen het kunstje snel van men leerden…of afkeken kun je misschien beter zeggen, dan heb je het mis. Wat daar gebeurde was dat van die slimme jonge aap telkens de banaan werd afgepakt voor hij hem kon opeten. Het jonge mannetje had geen gezag, geen geloofwaardigheid. Er werd niets van hem geleerd.

Ik zie in het dagelijkse leven precies hetzelfde gebeuren zulks waarschijnlijk straks tot groot verdriet en schade voor heel veel mensen. Ministers, hoog geplaatste en helaas omgekochte of anderszins gedwongen zogenaamde deskundigen hebben onze wereld meegesleept in een bedrog dat zijn weerga niet kent, maar de grote meerderheid van het volk loop er achteraan, hun verderf tegemoet. Hun bron heeft het gezag dat bestaat uit oude mannetjes apen.

En ik? Ach, ik ben hier de jonge mannetjes aap, weliswaar ben ik eenentachtig, maar toch behoor ik niet bij de gezaghebbende en daardoor geloofwaardigen. Zeker, ik heb een medische achtergrond. Bovendien heb ik dankzij die achtergrond de ontwikkeling van het wereldwijde bedrog kunnen volgen en voor wie het maar horen en lezen wil verteld en beschreven. Toch zie ik tot mijn grote verdriet mijn stiefkinderen, goede vrienden en kennissen zich als gedweeë schapen laten vaccineren, een stupiditeit die bewijsbaar dodelijk kan zijn en ook al heel veel doden heeft gevraagd.

Ze luisteren niet. Ik mis het gezag van die oude aap. En bananen om af te pakken heb ik ook al niet.

Vaccinonderzoeker geeft enorme fout toe

Overgenomen uit Frontnieuws. Of ik soms niet genoeg ideeën heb om eigen verhalen te schrijven. Nou, die heb ik wel, maar in deze periode waarin de hele wereldbevolking wordt bedreigd en voorgelogen met als doel een wereldbevolking onder de vijfhonderd miljoen, offer ik mijn publicatieruimte graag op om desnoods tot vervelends toe te blijven waarschuwen. Neem nu onderstaande tekst. Ik vermoed dat het verstandig zal zijn om hem voor de luie lezers voor te lezen. Dit moet echt iedereen weten die nu nog staat te aarzelen: prikken of toch maar niet. Trek je conclusie!

Vaccinonderzoeker geeft “enorme fout” toe, zegt dat spike-eiwit gevaarlijk ‘vergif’ is

“Angstaanjagend” nieuw onderzoek vindt vaccin spike-eiwit onverwacht aanwezig in de bloedstroom. Het eiwit wordt in verband gebracht met bloedstolsels, hart- en hersenbeschadiging, mogelijke risico’s voor baby’s die borstvoeding krijgen en voor de vruchtbaarheid.

juni 1, 2021

Nieuw onderzoek toont aan dat het Coronavirus spike-eiwit van COVID-19 vaccinatie onverwacht in de bloedbaan terechtkomt, wat een plausibele verklaring is voor duizenden gerapporteerde bijwerkingen, van bloedstolsels en hartaandoeningen tot hersenbeschadiging en voortplantingsproblemen, zegt een Canadese kanker-vaccinonderzoeker, schrijft Celeste McGovern op lifesitenews.com.

“We hebben een enorme fout gemaakt. We realiseerden het ons tot nu toe niet”, zei Byram Bridle, een virus-immunoloog en universitair hoofddocent aan de Universiteit van Guelph, Ontario, afgelopen donderdag in een radio-interview met Alex Pierson, waarin hij luisteraars waarschuwde dat zijn boodschap “angstaanjagend” was.

“We dachten dat het spike-eiwit een geweldig doelwit-antigeen was, we hebben nooit geweten dat het spike-eiwit zelf een toxine en een pathogeen eiwit was. Dus door mensen te vaccineren, enten we ze onbedoeld in met een giftige stof”, zei Bridle in de uitzending, die niet gemakkelijk te vinden is met een Google-zoekopdracht, maar dit weekend viraal ging op het internet.

Bridle, die vorig jaar een overheidssubsidie van 230.000 dollar kreeg voor onderzoek naar de ontwikkeling van het COVID-vaccin, zei dat hij en een groep internationale wetenschappers een verzoek om informatie hadden ingediend bij de Japanse regelgevende instantie om toegang te krijgen tot wat de “biodistributiestudie” wordt genoemd.

“Het is de eerste keer dat wetenschappers kunnen zien waar dit boodschapper RNA.
[mRNA] naartoe gaat na vaccinatie”, zei Bridle. “Is het een veilige veronderstelling dat het blijft in de schouderspier? Het korte antwoord is: absoluut niet. Het is zeer verontrustend”.

Vaccinonderzoekers waren ervan uitgegaan dat nieuwe mRNA-COVID-vaccins zich zouden gedragen als “conventionele” vaccins en dat het spike-eiwit van het vaccin – verantwoordelijk voor de infectie en de ernstigste symptomen daarvan – grotendeels in de vaccinatieplaats in de schouderspier zou blijven. In plaats daarvan toonden de Japanse gegevens aan dat het beruchte spike-eiwit van het Coronavirus in het bloed terechtkomt, waar het na de vaccinatie nog enkele dagen circuleert en zich vervolgens ophoopt in organen en weefsels, waaronder de milt, het beenmerg, de lever, de bijnieren en in “vrij hoge concentraties” in de eierstokken.

“We weten al lang dat het spike-eiwit een pathogeen eiwit is. Het is een
vergif. Het kan schade aanrichten in ons lichaam als het in de bloedsomloop komt”, zei Bridle.

Het spike-eiwit van SARS-CoV-2, is wat het virus in staat stelt menselijke cellen te infecteren. Vaccinproducenten hebben ervoor gekozen zich te richten op het unieke eiwit, waardoor cellen in de gevaccineerde persoon het eiwit produceren, dat dan in theorie een immuunrespons tegen het eiwit zou oproepen, waardoor het geen cellen kan infecteren.

Uit een groot aantal studies is gebleken dat de ernstigste effecten van SARS-CoV-2, het virus dat COVID-19 veroorzaakt, zoals bloedstolsels en bloedingen, te wijten zijn aan de effecten van het spike-eiwit van het virus zelf.

“Wat de wetenschappelijke gemeenschap heeft ontdekt is dat het spike-eiwit op zichzelf bijna volledig verantwoordelijk is voor de schade aan het cardiovasculaire systeem, als het in de circulatie komt”, vertelde Bridle de luisteraars.

De ondergang van de mensheid?

Veel moeite om een stuk te schrijven voor mijn weblog hoef ik deze dagen niet te doen. Terwijl buiten het weer begint te zomeren en bijna alle mensen opgelucht adem halen, denkende dat de pandemische ellende die valselijk over ons werd uitgestort nu toch eindelijk de goede kant op gaat, moet ik toch weer roet in het eten gooien. Onderstaand bericht trof ik in een al oud, maar weer opnieuw geboren courant: DE BINNENLANDSCHE BATAAFSCHE COURANT. De vraag die voor ligt is deze: laten we het mensdom uitroeien door enkele volkomen krankzinnige en totaal egocentrische idioten of worden we nu eindelijk wakker?

De Australische Konijnenplaag en de Wereldwijde Mensenplaag. De overeenkomsten zijn schokkend.

2 JUNI 2021 / ADMINISTRATOR

Zelfverspreidende vaccins zijn geen mythe…het is harde wetenschap

Een brief aan Jeff Rense over eugenetica en en de Georgia Guidestones. De familie Gates beschouwde het als hun roeping de mensheid uit te dunnen. Als u zich altijd al heeft afgevraagd wie op 22 maart 1980 die stenen daar heeft neergezet, dan weet u het nu: William Gates Sr. Samen met een vriend, Sir McFarlane Burnet (viroloog) heeft hij de tekst bedacht en de Rockefellers hebben het project betaald. Waarom ze daar nog staan mag een raadsel heten.


U heeft ook vast wel eens gehoord over de Australische konijnenplaag, hoe dat geïmporteerde beestje daar heeft huisgehouden en hoe het probleem werd opgelost. Myxomatose, de “konijnenziekte”.

U heeft vast nog weinig gehoord van de wereldwijde mensenplaag, hoe het geïmporteerde hybride ras op de wereldbol heeft huisgehouden en hoe dat probleem wordt opgelost?

Zelfverspreidende vaccins zijn geen mythe. Johns Hopkins University bevestigt het.

Je krijgt het “vaccin” of je het leuk vindt of niet. Je wordt “gevaccineerd” zonder dat je het weet en zonder dat je er toestemming voor hebt gegeven.

Zelfverspreidende vaccins zijn bedacht door de Australische Nobelprijswinnar viroloog Sir Macfarlane Burnet.

Burnet ontwikkelde met zijn protégé Sir Gustav Nossal, en de CSIRO, het Myxomatose virus. Voor het eerst gebruikt in Australië tegen de steeds schadelijker wordende konijnenplagen. Het was ’s werelds eerste zelf-propagerende virus dat – zichzelf herkende, en fungeerde als een vaccin dat immuun onderdrukking veroorzaakte. AIDS voor konijnen!

Australië is ground zero voor de zich nu ontvouwende Covid genocide.

Burnet en William Gates Sr. waren vrienden.

William Gates begon de William Gates Stichting, later omgedoopt tot de Bill & Melinda Gates stichting. Burnet’s protégé, Gustav Nossal ging werken voor de stichting en ging werken voor de WHO nadat Burnet overleed in 1985. Hij voerde onder de paraplu van de WHO het Burnet-Gates Senior plan voor genocide uit.

Gates Sr. en Burnet bedachten en financierden de genocidale boodschap op de Georgia Guidestones.

De twee waren bevriend met de eugenist William Shockley die een vriend, Dr Herman Kermet, inhuurde om dat werk incognito uit te voeren. Zie ook de documentaire Dark Clouds over Elberton. [LINK]

Het VS bio wapen lab in Fort Detrick gaf opdracht aan Burnet die voorstelde een Influenza Corona Virus los te laten op China in 1947. De technologie van die tijd kon niet garanderen dat het virus niet terugsloeg, dus werd het opgeborgen. Hij werkte ook voor het Britse equivalent in Porton Down [LINK] . Burnet had serieuze connecties…..

Eind jaren ’70 ontwikkelde de Australische CSIRO CRISPR genbewerking voor tabaksboeren in Myrtleford, Victoria. Ze noemden het oorspronkelijk Gene Shears. De toenmalige minister van wetenschap, Barry Jones, verklaarde dat de technologie de wereld zou veranderen. Dat is ook uitgekomen. We hebben nog niet de volledige gruwel gezien van chimera mensen en ethisch DNA doelwitten biowapens, wat Burnet’s droom was. [Bedoeld wordt “discriminerende” biowapens, gericht op rasseneigenschappen].

De CRISPR biotech wordt gebruikt voor het Covid Myxoma zelfverspreidende ‘vaccin’ biowapen.

Melbourne, Australië is ground zero voor de Covid technologie en het Gates familieplan. Het was ook het beginpunt van uitgaansverboden, lockdowns, ontzegging van bewegingsvrijheid en het dragen van maskers. De technieken verspreidden zich vervolgens over de hele wereld.

Zowel Burnet als Gates waren eugenisten die verbonden waren aan de Londense Eugenetica vereniging (omgedoopt tot het Gaulton instituut om de term ‘eugenetica’ te laten vallen en de beweegredenen te verdoezelen). Bill Gates is geïndoctrineerd met deze waandenkbeelden vanaf zijn kindertijd. Hij voert namens de wereldelite en het Centrale bankensyndicaat de plannen uit van zijn vader volgens de absurde ideeën van de maniakale Sir Macfarlane Burnet.

In 1967 schreef Burnet ‘Endurance of Life’ (1978). Het werd kritisch ontvangen vanwege zijn eugenetische en sociobiologische opvattingen. In feite dus RASSENLEER. Het veroorzaakte een grote controverse. Die opvattingen betroffen onder meer de doodstraf om de samenleving te bevrijden van ongewensten en geestelijk ongeschikten, abortus voor bevolkingsselectie en euthanasie voor de onwaardigen. Dit omvatte in het bijzonder het doden van gehandicapten en ouderen wanneer zij niet langer productief waren. Dit ondanks het feit dat hij, zelf, 79 was toen hij dat boek schreef. Burnet’s andere 13 boeken die hij schreef tijdens zijn pensioen bevatten bijna woord voor woord wat we lezen op de Georgia Guidestones. Hij schreef de Guidestones samen met zijn advocatenvriend William Gates, die op zijn beurt advocaat en goed bevriend was met David Rockefeller.

We kijken naar een genocidaal transgenerationeel plan dat zich ontvouwt. Bill Gates voert het uit namens dode mannen en anderen die hun doelen deelden.

Dit is duivels. Satanisch. Uiterst bedreigend!

 • Vince Morreno

Het toppunt van nihilisme is in graniet uitgehouwen. Het is allemaal “eerlijk, rechtvaardig, evenwichtig, harmonieus en oneindig gematigd en redelijk”. dat is te bereieken door “een nieuwe taal, sociale plichten, een wereldrechtbank en verenigen, belonen, beheersen”. Iets boven de hoofden van de resterende 500 miljoen beslist over hun lot. De plaatsvervangers van “GOD” schrijven hun eigen wetten en regels, de bevolking wordt niets gevraagd.

De richtlijnen van de Georgia Guidestones

 • Handhaaf de mensheid tot onder de 500.000.000 in een tijdloos evenwicht met de natuur.
 • Ga wijs om met de reproductie (voortplanting) en verbeter zo de gezondheid en diversiteit van de mensen.
 • Verenig de mensheid met een nieuwe levende taal.
 • Beheers passie, geloof en traditie met een gematigde redelijkheid.
 • Bescherm mensen en landen met eerlijke wetten en rechtvaardige rechtbanken.
 • Laat alle naties hun geschillen zelf regelen en laat onderlinge onenigheden oplossen door een wereldrechtbank.
 • Vermijd onbelangrijke regels en overbodige overheden.
 • Weeg persoonlijke rechten af tegen sociale plichten.
 • Beloon waarheid – schoonheid – liefde en zoek harmonie met het oneindige.
 • Wees geen kanker op de aarde, geef natuur de ruimte, geef natuur de ruimte.

Komt het u ook bekend voor: één wereld, één natie, één Führer….. één taal, één rechtbank, één munt, één leger….?

Adam Weishaupt S.J.

Of meer specifiek de Weishaupt doctrine, welke later onder een lappendeken van dekmantels mensen op het verkeerde been hebben gezet: nihilisme, communisme, socialisme, zionisme…. fascisme, liberalisme, nationaal-socialisme….. het komt allemaal uit dezelfde koker. Die koker heer: illuminisme, verlichting. De laatste oprisping van dat toneel in vele bedrijven: “The Great Reset”. Vergelijk het met nihilisme: we worden ultra gelukkig van niets. Is het nieuw? Ken uw geschiedenis en begin eens te lezen. De Weishaupt Jezuïetenleer van 250 jaar geleden:

(1) Onderdrukking van alle religie, inclusief alle communes en doctrines die niet kunnen worden onderworpen als werktuigen voor het Illuminisme of één van haar afgeleide doctrines.

(2) Onderdrukking van alle gevoelens van nationaliteit en – op termijn – afschaffing van alle naties en invoering van een Illuministische wereldstaat.

(3) Opeenvolgende overdracht van alle particuliere en nationale eigendommen in de handen van de Illuminati. De methoden om dit te bereiken steeds weer nieuwe belastingwetten die Illuministische ambtenaren zullen invoeren. Weishaupts oorspronkelijke plannen omvatten ook een progressieve inkomstenbelasting (dus dit is geen nieuwe uitvinding!) en een nog confiscerender successiebelasting. Ook Karl Marx wilde een hoge, progressieve inkomstenbelasting in zijn “Communistisch Manifest.” De bedoeling was om de samenleving te verzwakken.

(4) Een allesomvattend spionage- en bewakingssysteem met de “insinuerende broeders” (populair: NSB’ers) als prototype. Het symbool hiervan is het alziende oog, een oog in een piramide, wat het machtssymbool van de Illuminati is.

(5) Een wereldwijde morele heerschappij, een volledige standaardisatie van de diepste menselijke wil. Wensen en aspiraties van alle mensen moeten passen binnen “die ene wil”; de wil van de Illuminati, de doctrine, het ideaal.

(6) De Illuminati willen alle vormen van geordend bestuur, patriottisme, religie en het gezin afschaffen om uiteindelijk een uniforme wereldregering in te stellen.

Het Communistisch Manifest is er op gebaseerd. De Georgia Guidestones zijn er op gebaseerd. The Great Reset is er op gebaseerd.


Waarschuwingen van de Club van Rome

Het was ook de periode van de Club van Rome. Dit is een organisatie van onderzoekers, technocraten en zakenmannen die in 1972 het rapport Grenzen aan de groei naar buiten brachten. Zij voorspelden dat als de westerse wereld in hetzelfde tempo blijft consumeren, de rek er binnen honderd jaar uit is. De samenvattende conclusie van de Club van Rome was:

“De mensheid kan niet blijven doorgaan zich met toenemende snelheid te vermenigvuldigen en materiële vooruitgang als hoofddoel te beschouwen, zonder daarbij in moeilijkheden te komen. (…) Dat betekent dat we de keuze hebben tussen nieuwe doelstellingen zoeken teneinde onze toekomst in eigen handen te nemen, of ons onderwerpen aan de onvermijdelijk wredere gevolgen van ongecontroleerde groei.”

Als we niet ingrijpen, ontstaat binnen vijftig jaar de chaos, de catastrofe, de door de technologische geïndustrialiseerde vooruitgangsmaatschappijen zelfgegenereerde Endlösung voor de mensheid.

Een eeuwig lidmaatschap is weggelegd voor het Sekreet van Drakenstein.

https://herstelderepubliek.files.wordpress.com/2021/06/beatrix_rockefeller.jpgNelson Rockefeller op reis met Beatrix

Beste Nederlanders: u zit er middenin. De grootste verraders zijn onder ons. Het zijn vermeend voorname mensen die mooi weer spelen, filantroop zijn en u ondertussen uit de weg willen ruimen. Zij zeggen het LICHT te hebben gezien en zetten ons in het duister. Het is al eeuwen aan de gang.