Recente geschiedenis van de huidige smerige virusoorlog.

Toen ik een schooljongen was van een jaar of dertien woonden we in Den Helder. Als geweldig voordeel dat wij hadden was de omgeving van de zee. We hadden de haven, de dijk, de duinen en natuurlijk het strand. Aangezien de TV de radio nog niet had verdrongen en er nog lang geen computergames te spelen waren deden wij niets anders dan heerlijk buiten spelen. Ook kwamen we vaak in de duinen. Er was toen een ziekte die woedde onder de konijnen in de duinen. Overal kwamen we in de duinen zieltogende konijnen tegen soms lagen ze al dood, maar ik ben veel konijnen tegengekomen waarvan de ogen weggevreten waren door die ziekte. Het was geen leuk werk, maar als jongen voelde ik een intens medelijden met die dieren. Wij hielpen ze in elk geval zo snel mogelijk uit hun lijden. Later las ik ergens dat dit een door mensen gemaakte ziekte was.

In Australië had het konijn geen natuurlijke vijanden. Mensen hadden uit andere streken van de wereld konijnen meegebracht. Dat zou niet zo erg geweest zijn als ze die konijnen maar bij hen en in hokken gehouden hadden. Maar zoals het vaker gaat met huisdieren die voor het genoegen van de eigenaar gehouden worden, de belangstelling voor de diertjes verminderde en men liet ze vrij. Nu is Australië een enorm land en voor konijnen is er genoeg te eten. Maar waarschijnlijk ken je wel uitdrukkingen die over konijnen gaan. Nou ja, konijnen hebben meerdere malen per jaar nesten met meerdere jongen. Kortom, de konijnen weren in Australië een plaag. Jagen en opeten hielp niet. Het waren er gewoon te veel. De Australische viroloog en Nobelprijswinnaar, Sir Macfarlane Burnet, ontwikkelde de konijnenziekte Myxomatose. Nou dat hielp want na verloop van tijd waren er weinig konijnen meer in Australië die al het gras opvraten wat de boeren graag door de schapen en de koeien geconsumeerd zagen worden. Heel aardige oplossing zul je misschien bij jezelf denken, maar pas op. Die Burnet was een vriend van de vader van Bill Gates die in die tijd al een overtuigd trans humanist was, iemand dus die van mening was dat er aan ons mensen geknutseld moet worden om – misschien was dat wel zijn doel – ons te verbeteren. Nu, vandaag weten we, als we tenminste een beetje hebben opgelet, dat het amateuristische geknoei met vaccins met massale diep bedroevende menselijke ellende tot gevolg dat zoontje Bill tegenwoordig de hele wereld door de strot probeert te duwen echt helemaal niets goeds oplevert, in tegendeel. Ik laat daarom hieronder even het artikel zien wat me noopte dit artikel te schrijven.

Door Vince Morreno

5-1-21

Jeff, (Rense, Red.)

Zelfverspreidende vaccins zijn geen mythe. Johns Hopkins University bevestigt het. Zie bijgevoegde pagina hieronder. Ik heb hun originele document.

U krijgt het vaccin, of u het nu lekker vindt of niet.

Vaccins die zichzelf verspreiden zijn bedacht door de Australische Nobel Viroloog Sir Macfarlane Burnet. Je kent hem. Zoals je weet is mijn interesse gewekt toen ik in 2013 zijn voormalige huis kocht en er vreemde dingen gebeurden. Ik begon me te verdiepen in zijn leven. Ik was zo geschokt dat ik voorstelde een priester binnen te halen om zijn geest het huis uit te drijven. Geen grapje.

Burnet ontwikkelde samen met zijn beschermeling Sir Gustav Nossal en de CSIRO het Myxomatose-virus. Voor het eerst gebruikt in Australië bij konijnenplagen. Het was ‘s werelds eerste zichzelf voortplantende virus dat zichzelf herkende en fungeerde als een vaccin dat immuunonderdrukking veroorzaakte. AIDS voor konijnen!

Australië is ground zero voor de zich ontvouwende genocide met Covid.

Burnet en William Gates waren vrienden.

William Gates richtte de William Gates-stichting op, later omgedoopt tot de Bill & Melinda Gates Foundation. Burnet’s beschermeling, Gustav Nossal, ging voor de stichting en de WHO werken nadat Burnet in 1985 stierf. Hij voerde het Burnet-Gates Senior-plan voor genocide uit.

Gates, Sr. en Burnet bedachten en financierden de genocidale boodschap op de Georgia Guide-stones. Denk daar eens over na.

De twee waren bevriend met de eugenist William Shockley die een vriend dr. Herman Kermet inhuurde om het werk incognito uit te voeren. Ik neem aan dat je de docu erover kent, Dark Clouds over Elberton.

Het Amerikaanse bio-wapenlaboratorium in Fort Detrick gaf Burnet de opdracht om in 1947 voor te stellen een Influenza Carona-virus op China te lanceren. De technologie van die tijd kon geen gecontroleerde uitbraak van het virus garanderen, dus werd het opgeschort. Hij werkte ook voor het Britse equivalent. Burnet was er zeer bij betrokken.

Eind jaren zeventig ontwikkelde de Australische overheid CSIRO CRISPR-genbewerking voor tabakstelers in Myrtleford, Victoria. Ze noemden het oorspronkelijk Gene Shears. De toenmalige minister van wetenschap, Barry Jones, zei dat deze technologie de wereld zou veranderen. Dat is inderdaad nu het geval. We hebben nog geen van de volledige verschrikkingen gezien zoals zombie mensen en biowapens die zich richten op etnisch DNA, wat Burnets droom was.

De CRISPR-biotech wordt nu gebruikt voor het zelfverspreidende Covid/Myxoma ‘vaccin’-biowapen.

Melbourne, Australië is ground zero voor Covid-technologie en het Gates-depopulatie-plan. Het was ook de ground zero voor avondklok, lockdowns, ontzegging van bewegingsvrijheid en het dragen van een masker. De hele wereld volgde.

Zowel Burnet als Gates waren eugenisten die verbonden waren met de London Eugenics Society (omgedoopt tot het Gaulton-instituut om de term ‘eugenetica’ te laten vallen). Bill Gates is van kinds af aan in dit spul gemarineerd. Hij voert de plannen van zijn vader en de maniakale Sir Macfarlane Burnet uit.

In 1967 schreef Burnet ‘Endurance of Life’ (1978). Het werd kritisch onthaald vanwege zijn eugenetische en sociobiologische opvattingen. Het veroorzaakte grote controverse. Die opvattingen omvatten onder meer de doodstraf om de samenleving te verlossen van ongewensten en mentaal ongeschikten, abortus voor bevolkingsselectie en euthanasie voor de onvolmaakten. Dit omvatte met name het doden van gehandicapten en ouderen wanneer ze niet langer productief waren. Dit ondanks het feit dat hij zelf 79 was toen hij dat boek schreef. Burnet’s andere 13 boeken die hij tijdens zijn pensionering schreef, bevatten bijna woord voor woord wat we lezen over de Georgia Guidestones. Hij schreef de Guidestones-leerstellingen met advocaat-vriend William Gates, die een goede vriend was van David Rockefeller – zie bijgevoegde foto.

Snap je de foto, Jeff? We zien hoe een genocidaal transgenerationeel plan zich ontvouwt. Bill Gates voert het uit namens dode mannen en anderen die hun doelen deelden.

Dit is duivels. Satanisch. De beschaving wordt geconfronteerd met een enorm duidelijk en aanwezig gevaar.

– Vince

Afsluitend kunnen we constateren dat de poging om het hele mensdom in handen te krijgen door middel van virussen en genetische manipulatie al begonnen is in het begin van de vijftiger jaren van de vorige eeuw. De foto waarnaar in de tekst wordt verwezen kan ik hier helaas niet plaatsen, maar de Rockefellers die erop staan zij met het zelfde satanische sop overgoten.

Vaak moet ik denken aan de sciencefiction serie ‘Star Trek’, waarin het de ontdekkers van vreemde planeten en vreemde volkeren en culturen ten ene male verboden was om in te grijpen – op welke manier dan ook – in het leven op een andere planeet. We weten nu echter dat het ingrijpen in het leven op onze eigen planeet flink op weg is om op een wereldramp uit te lopen.