Controle?

Er is iets gaande op onze wereld waarvoor de voorbereidingen al jaren aan de gang zijn. Kort samengevat is het een poging om totale controle te krijgen. Wie doen dat en wie ondergaan dat?

Laten we de eerste vraag het eerst proberen te beantwoorden: wie doen dat? Het zijn de financiële en industriële grootmachten die – in feite volgens de wensen van hun aandeelhouders voor wie eigenlijk alleen winst telt – controle wensen op de continuïteit in de opbrengsten van hun werk. Als we naar de bovenlaag in al die organisaties kijken dan vinden we daar de machtige, maar toch altijd nog ondergeschikte CEO’s. Zij zijn ondergeschikt aan de visie en de wensen van de echte grootaandeelhouders. Bij die laatsten komen we enkele bekende namen tegen: De Rothschilds, De Rockefellers, De Bill & Melinda Gates Foundation en vele anderen, misschien tussen de duizend en tweeduizend namen die de werkelijk rijkste top van de wereld vormen en die samen meer dan de helft van alle financiële waarde van de wereld bezitten en nog steeds rijker worden. Cynisch gezegd zou je kunnen zeggen: zij zijn de werkelijke wereldheersers die slechts gediend willen worden, voor wie al het andere en alle anderen buiten hun gezelschap er niet toe doen.

Overigens is het niet voor het eerst dat hierover min of meer speculatief wordt geschreven. Ooit hadden wij in ons land een geniale tekenaar en verhalenverteller, Marten Toonder. In een van zijn verhalen sprak hij over de bovenste tien. Het bovenbaasje in dat verhaal was een als heer geklede dikke pad die constant grote sigaren rookte en de naam A.W. Steinhacker, kort AWS droeg. In dat verhaal geschiedde het dat het familiekapitaal van een zeker Ollie B. Bommel boven de zogenaamde kritische waarde kwam, waardoor het nog slechts kon toenemen en waardoor de bankkluis van Bommel overstroomde. Cynicus als hij was liet Toonder Bommel allerlei rare capriolen uithalen die in zijn eigen ogen rechtvaardig waren, maar die de geldstromen bij de bovenste tien merkbaar beïnvloedden. AWS en de zijnen merkten dan op dat OBB, Bommel dus, een ragfijn spel speelde, waarmee men rekening moest houden. In werkelijkheid deed Bommel maar wat. En daar nu begint voor mij de gelijkenis met het huidige verhaal in onze wereld.

Die heel rijken zijn niet gewetensvol bezig met het goede in de wereld. Het enige wat ze willen is meer, meer bezit, meer macht, meer onaantastbaarheid. Zij ervaren succes in dit hier genoemde streven als het doel van hun leven.

Wij, gewone mensen weten natuurlijk wel dat je van succes geluk moet maken anders gaat het vervelen en heb je steeds maar meer succes nodig. Dat laatste zou je kunnen zien als je de superrijken mocht bezoeken en als je nadat je gewend was aan het geschitter zou kunnen zien dat de stakkers ondanks hun exorbitante weelde op een enkeling na niet echt gelukkig zijn. Veel succes bij het verwerven van bezit maakt tenslotte alleen maar dat je steeds angstiger wordt om alles kwijt te raken, omdat dan je levensdoel niet het juiste bleek te zijn.

Niets is te gek voor die heel rijken. Normale ethische regels, zelfs als je niet religieus leeft, besef van goed en kwaad hebben veel van deze mensen al lang achter zich gelaten, waardoor bij hun pleziertjes, maar ook bij hun leefwijze de meest morbide gebruiken te zien zijn.

Kijk en die groep mensen bezitten nu ook nog al heel lang alles waarvan wij tot nu toe veronderstellen dat het van ons is en dat komt voornamelijk omdat zij eigendom zijn van alle schulden. En mocht je nu denken dat je hypotheek toch is afbetaald, kijk dan maar eens naar alle zogenaamde vaste lasten die je steeds weer moet betalen en waarvan je steeds weer opkijkt als de bedragen hoger worden. Alles wat jij en ik nodig hebben om gewoon te leven dat bezitten zij.

En nu denk je vast wel dat ze dan misschien wel tevreden zijn als ze toch bijna alles al bezitten, maar dat is niet zo. Ze bezitten jou namelijk nog niet volledig. Er is dus nog iets te wensen en dat wat er nog te bezitten valt zijn wij, want wij zijn nog niet helemaal controleerbaar, wij kunnen af en toe nog dingen doen waar zij weinig of niets aan hebben, maar dat is het ergste niet. Zoals ik hierboven al schreef kunnen zij niet stoppen voordat ze alles hebben en alles controleren. Niet omdat ze daar nu bepaald gelukkiger van worden, maar omdat het de enige weg is die nog open is naar meer.

Wat betekent dat? Heel simpel gezegd betekent dat het zoeken naar een methode om ons gedrag en de mate waarin wij als winstgevende wezens kunnen leven net zolang moet worden voortgezet tot het gelukt is.

Ziedaar wat er nu gebeurt. Ik zet het even op een rij, maar eerst de technieken die het allemaal mogelijk maken.

  1. Het genetisch manipulatieprogramma, het programma dus waarmee onze erfelijke eigenschappen veranderd kunnen worden, nadert zijn voltooiing. Het programma heet CrisprCas9 en is door knappe onderzoekers afgekeken van bacteriën die geheel zelfstandig virussen in stukjes kunnen knippen. Die techniek is zo verfijnd dat men nu precies kan bepalen welk gen of welke genen in ons DNA veranderd moeten worden. Mocht het je interesseren, deze behandeling kan per injectienaald worden toegediend. Eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat de ervaring met deze procedure bij kinderen en zeker bij volwassenen nog minimaal is. Maar zoals ik eerder zei, de zeer rijken zien dat niet als een hindernis om het toch toe te passen. Ja, je begint het al een beetje te begrijpen. Als je op deze manier behandeld bent heb je geen enkele garantie dat je je daarna nog goed voelt.
  2. Nanochips. De techniek van de Nanokarretjes, waarvoor een Nederlandse wetenschapper nog niet lang geleden een Nobelprijs kreeg is verder ontwikkeld. Ik heb werkelijk geen idee van de vergevorderde mogelijkheden van dergelijke chips. Vast staat echter wel dat het goed mogelijk is om via het 5G netwerk dat nu wereldwijd wordt uitgerold niet alleen te controleren waar de persoon met een dergelijke chip zich bevindt, maar ook zou het heel goed mogelijk zijn om door het aansturen van hormonale veranderingen de stemming van mensen te sturen. Ja, ik weet het, het klinkt behoorlijk ongewenst, maar onmogelijk is het niet. Verder moet je beseffen dat de toediening van een dergelijke nano chip heel gemakkelijk via een injectie kan.
  3. Tenslotte de laatste techniek die eigenlijk meer psychologische manipulatie betreft. Hier moest de vraag worden opgelost: hoe krijgen we nu zoveel mogelijk mensen bereid om zich zo’n injectie te laten geven. Ja, dan moet je in de eerste plaats te rade gaan bij de reclame mensen. Die hebben namelijk heel veel verstand van mensen dingen laten willen of ook wel het gevoel te geven dat ze iets absoluut nodig hebben. Het mooiste werkt natuurlijk angst, angst wat er gebeuren kan als je het aanbevolen artikel niet neemt. Eigenlijk is dat een heel oude vraag die indertijd door de Pr-man Jozef Göbels, die Hitler adviseerde al is opgelost. Nou ja, verwacht geen moreel hoogstandje van dit advies. Göbels zei: ‘als je wilt dat ze gehoorzamen moet je ze bang maken. Tegenwoordig noemen we dat terreur.                         Om dat hele systeem een beetje logisch te laten werken in het gevoel van de mensen moet je de dingen die je wilt bereiken goed voorbereiden. Voorbeeld: elk jaar is er wel een griep epidemie. En elk jaar sterven daar zwakke oude mensen aan. Daarvoor ga je dan voor iedereen die dat wil een vaccin beschikbaar stellen. Natuurlijk weet je zelf wel dat zo’n griepprik zoals dat wordt genoemd niet veel helpt, omdat het virus waarvan je zo’n vaccin maakt sneller muteert dan het weer aan de Nederlandse kust. Maar – en daar gaat het om – belangrijk is de gewoontevorming. Elk jaar een prik tegen de griep. Als je toch griep krijgt zegt je arts gewoon: nou, als je die prik niet had genomen was het waarschijnlijk veel erger geweest. Nooit vertelt je arts je dat er ook schadelijke stofjes inzitten. Niet veel hoor, maar ze gaan je lichaam niet uit en dat is jammer, want met elk jaar een prik wordt het wel steeds meer. Maar goed, je bent gewend aan die jaarlijkse prik. En die schadelijke stofjes dan? Nou daar krijgen veel mensen chronische aandoeningen van, maar omdat er zo veel zijn die het krijgen denken veel mensen dat het de leeftijd wel zal zijn. Bovendien kun je er medicijnen voor krijgen. Raad eens wie daar beter van wordt.
  4. Nu, na zoveel jaren voorbereiding, zoveel jaren gewenning van het volkje aan de griepprik denkt de rijke bovenlaag: het moet maar eens een beetje opschieten. We willen totale controle over al die sukkeltjes, minkukeltjes,mensenbeestjes.                                                                        Ja, dan heb je angst meer dan ooit nodig. Je zorgt voor een zogenaamde pandemie. Dat is eigenlijk een gewoon soort griep, maar je verspreid wereldwijd het nieuws dat dit virus dodelijk is. Je weet natuurlijk donders goed dat het helemaal niet zo gevaarlijk is, maar op een slimme manier zorg je dat er voortdurend nieuws wordt verspreid over besmettingen, ziekenhuisopnames en doden. Elke dag weer. Daar moet je dan wel alle media voor kopen, maar dat geeft niet, want geld is in elk geval nooit jouw probleem. Ja, er komt een ander klein probleempje om de hoek. Hier en daar zijn er artsen die een heel simpele kuur tegen jouw uitverkoren virus kennen. Soms een lastig probleem, maar de meeste landelijke overheden houd je eeuwige roem en een riante toekomst voor de gulzige bekjes – het zijn tenslotte politici – en het o zo nuttige kuurtje wordt wereld wijd verboden, kapot geschreven. Klaar. Het bang maken heeft al ruimschoots zijn beslag gekregen. Zo’n tachtig procent van de meeste landelijke bevolkingen geloven serieus dat het komende vaccin, dat vaccin waarin je al je leuke controle spulletjes gestopt hebt, hen zal vrijwaren van die afschuwelijke dodelijke ziekte. In het begin een paar maal per jaar een nieuwe injectie. Per slot van rekening is niets vanaf het begin volmaakt.                                                                        Als je eenmaal zo’n tachtig procent onder controle hebt, kun je er door middel van automatische toegangen in gebouwen best voor zorgen dat de halsstarrige vervelende weigeraars bijna nergens meer binnenkomen.                                                                                                                     En dan? Nou dan kun je eindelijk met al die mensjes gaan doen waar je zin in hebt, nou ja, tot dat je ook weer gaat vervelen natuurlijk, maar dan bedenk je wel weer wat nieuws. Lachen toch? O ja, er wordt door bijna al die onbeduidende mensjes gedacht dat het spul wat jij in die spuiten hebt gedaan veilig is. Nou mochten ze klagen dan komen ze van een koude kermis thuis, want je hebt al lang geleden geregeld dat voor eventuele bijwerkingen van vaccinaties de producenten niet aansprakelijk zijn. Slim hè.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.