Climatgate

Altijd weer vind ik het nodig om de geldende en door de hele goegemeente mee gebrulde opinie kritisch tegen het licht te houden. Hier is dan een artikel dat mij daarbij aanzienlijk helpt. Dat hele opgeblazen klimaatverhaal heb ik van meet af aan gezien als een verdienmodel van een club handige zakenmensen. Eerlijk gezegd twijfelde ik wel hoor, want er zaten zoveel grote namen tussen. Zoals echter vaak gebeurt – hebben we in de afgelopen corona periode pijnlijk kunnen vaststellen – is dat de mensen die het gezag over ons vertegenwoordigen heel vaak keurig in de rij lopen wanneer het om goed georganiseerde internationale hoaxes gaat. Onderstaand artikel komt van een bron die de titel Moreel Kompas draagt.

Standaardverhaal
“Over de hele wereld zien we hittegolven, droogtes, bosbranden, overstromingen en andere extreme meteorologische gebeurtenissen, stijgende zeespiegels, verspreiding van ziektes en andere problemen die alleen maar een voorspelling zijn van veel erger.” Deze quote van Paus Franciscus uit 2019, vat zo’n beetje het huidige standaardverhaal over klimaatverandering samen. Maar klopt dat verhaal wel?

Realiteit
CLINTEL presenteert als antwoord op die vraag het rapport Klimaatverandering: is het wel zo erg?  In deze wetenschappelijke studie geschreven door Indur M. Goklany worden allerlei indicatoren wetenschappelijk getoetst aan het standaardverhaal. Het is een brede en systematische bespreking van empirische trends en statistisch materiaal over zaken als weersextremen, bosbranden, drinkwater, infectieziektes en indicatoren van welzijn en welvaart. Goklany is onafhankelijk wetenschapper en auteur. Hij was lid van de Amerikaanse delegatie die het IPCC oprichtte en hielp mee het First Assessment Report te ontwikkelen. Hij publiceerde in 2007 het boek The Improving State of the World: Why We’re Living Longer, Healthier, More Comfortable Lives on a Cleaner Planet.

Geen dystopie
De resultaten van Goklany halen de heersende dystopische verhalen punt voor punt onderuit. Een aantal voorbeelden: sinds 1920 is het aantal dodelijke slachtoffers door extreem weer met 99% afgenomen; cyclonen, tornado’s, overstromingen en droogtes zijn niet erger geworden; economische verliezen ten gevolge van extreme weersomstandigheden zijn gedaald; bosbranden zijn minder omvangrijk dan vroeger; de graanopbrengsten en voedselvoorraden zijn toegenomen en kustmarges en stranden zijn niet kleiner geworden.

Aarde wordt groener
Goklany concludeert dat terwijl de uitstoot van CO2 sinds het begin van de Industriële Revolutie is toegenomen, vrijwel elke meetbare en belangrijke objectieve indicator van het menselijk welzijn vooruit is gegaan: de levensverwachting en inkomensniveaus zijn verbeterd; de armoede is afgenomen; mensen leven langer en gezonder en de menselijke ontwikkelingsindex is bijna overal vooruitgegaan. Daar komt nog eens bij, dat de aarde door de toename van CO2 in de atmosfeer aantoonbaar groener en productiever is geworden.

Mogelijk is het klimaat warmer geworden, maar:

  • De meeste weersextremen zijn niet extremer geworden en de gevolgen van weersextremen zijn niet dodelijker of schadelijker.
  • Empirisch onderzoek spreekt tegen dat toename van CO2 het welzijn beperkt.  De facto is het menselijk welzijn nog nooit zo hoog geweest.
  • De mogelijke schade van global warming aan ecosystemen wordt ruimschoots gecompenseerd door de toename van de agrarische productiviteit door technieken gebaseerd op fossiele brandstoffen. Dit faciliteert een kleiner ruimtebeslag. Hierdoor is het verlies aan habitat gestopt en zelfs omgedraaid. 
GECLAIMDE GEVOLGEN WAT WERKELIJK GEBEURT
De beschikbaarheid van water neemt af Ondanks de grotere bevolkingsdruk is de beschikbaarheid van water verbeterd 
Extreem weer maakt meer dodelijke slachtoffers Niet waar. Sinds 1920 is het aantal dodelijke slachtoffers door extreem weer met 99% afgenomen 
Meer mensen overlijden door hitte Minder mensen overlijden door hitte. Het aantal doden door kou is ongeveer vijftien keer zo groot als het aantal slachtoffers van hitte. Juist daarom zou opwarming sterfte moeten tegengaan 
De economische gevolgen van extreem weer nemen toe Niet waar
De sterfte door klimaatgevoelige ziektes, zoals malaria en diarree, neemt toe Niet waar. De sterfte door malaria is sinds 1900 met 96% afgeno-men. De voor leeftijd gecorrigeerde sterfte door diarree is sinds 1990 met 56% afgenomen 
Honger neemt toeNiet waar. Ondanks een bevolkingsgroei van 250% sinds 1961 is de fractie mensen met honger afgenomen 
Het BNP per capita neemt af Armoede neemt toe Niet waar. Ondanks een verzesvoudiging van CO2 sinds 1950 is het BNP per inwoner verviervoudigd 
Armoede neemt toe Niet waar. Het deel van de wereldbevolking dat leeft onder de armoedegrens is afgenomen dankzij een veertien keer hoger BNP per capita sinds 1820 
De levensverwachting neemt afNiet waar. De mondiale levensverwachting is meer dan verdubbeld sinds het begin van de industrialisatie 
De gezondheidszorg lijdt eronder Niet waar. De voor gezondheid gecorrigeerde levensverwachting is toegenomen, samen met economische ontwikkeling en energieverbruik 
De Human Development Index (HDI) én de kwaliteit van het bestaan nemen af Niet waar. De HDI is toegenomen en de mensheid heeft betere toegang tot en gebruiken moderne voorzieningen als elektriciteit, internet en mobiele telefonie 
De ongelijkheid neemt toe De ongelijkheid is afgenomen in termen van inkomen, levensverwachting, HDI en toegang tot moderne voorzieningen 
Agrarische opbrengsten staan onder druk De aarde is groener en de agrarische productiviteit is toegenomen. Het verlies van ecosystemen is over zijn hoogtepunt heen dankzij de aanwending van technieken die fossiele brandstoffen gebruiken 
  • Wat de ongewenste ongelijkheid betreft – deze is afgenomen en blijft afnemen in termen van inkomen, levensverwachting, menselijke ontwikkeling en toegang tot moderne voorzieningen.
  • De schadelijke effecten van CO2 en fossiele brandstoffen worden meer dan gecompenseerd door veranderingen ten goede, die zich eveneens voordoen. 
  • Door fossiele brandstoffen heeft de bevolking kunnen groeien en is het gemiddelde welvaart verbeterd. De aarde is groener en de agrarische opbrengsten zijn groter. Daardoor is het verlies van habitat door menselijk gebruik gestopt, ondanks de bevolkingsgroei.

Volg de ontwikkelingen over climate gate op: www.clintel.nl
De volledige rapportage vindt u hier.

Zie ook:

 5 1

 564

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.