Dr. Coleman: Er heeft een wereldwijde staatsgreep plaatsgevondenDr.

Dr. Vernon Coleman is een Engelse arts die vanaf het begin van de zogenaamde Covid pandemie zijn scherpe kritische stukken heeft voorgelezen onder de titel “Old man in a chair”. Aanvankelijk waren zijn lezingen op YouTube te zien, maar al snel werd hij weg gecensureerd. Altijd, tot nu toe is hij blijven volhouden. Dr Coleman is een medicus van hoge ethische statuur. Ondanks zijn inmiddels gevorderde leeftijd blijft hij strijden tegen het grove en misdadige bedrog dat via de WHO over de wereld is verspreid en dat al miljoenen levens heeft gekost, aan welks trieste feit overigens nog lang geen einde is gekomen. Dr Coleman legt uit dat het hier gaat om volkerenmoord op de hele mensheid. Zelf heb ik in mijn vorige blog hierover ook geschreven. Onderstaand stuk van Dr. Coleman laar echter veel belangrijke achtergrond informatie zien. Onderstaand stuk beschouw ik als een must read.

De covid-19 fraude werd bedacht met een doel; het maakte deel uit van een plan dat in de jaren zestig serieus begon toen een groep mensen bijeenkwam en het erover eens werd dat de wereld overbevolkt was. Ze besloten om de bevolking terug te brengen tot een niveau dat voor het laatst in het midden van de 17e eeuw werd gezien, schrijft Dr. Vernon Coleman.

Sommige van de mensen die dit besloten, waren zeer rijk. Een zekere Rothschild, een zekere Rockefeller en enkele andere bankiers. En sommige van de plotters werkten voor een grote, internationale, linkse organisatie genaamd de Verenigde Naties.

Het lijkt een vreemde mengeling van kapitalistische bankiers en communistische bureaucraten, maar u moet niet vergeten dat er geen waarneembaar verschil is tussen fascisme en communisme – ze konden het dus goed met elkaar vinden.

Dit vreemde stel kwaadaardige mensen besloot dat ze iets nodig hadden waarmee ze de wereldbevolking de stuipen op het lijf konden jagen; een dreiging, een gevaar waarmee ze miljarden konden overhalen om een totalitaire wereldregering en een kleinere wereldbevolking te accepteren.

Er werd gesuggereerd dat een goede oorlog een goed idee zou zijn. Oorlogen zijn altijd populair geweest bij despoten. Ze geven een kans om veel nieuwe wetten in te voeren en er is het bijkomende effect dat miljoenen mensen kunnen worden gedood.

Maar de samenzweerders besloten toen dat een oorlog niet het beste idee was dat ze konden bedenken – om te beginnen althans. Ten eerste is het beheersen van een oorlog altijd lastig. Er is altijd het risico dat een gekke generaal vergeet wie de regels heeft opgesteld. Bovendien hebben oorlogen de neiging te eindigen en doden ze echt niet genoeg mensen. Ze hadden iets groots nodig om iedereen de stuipen op het lijf te jagen, vooral de jongere generatie. Ze hadden een dreiging nodig die voor een enorme afleiding zou zorgen, zodat wanneer ze klaar waren om een wereldwijde oorlog te beginnen, de mensen bereid zouden zijn alles te accepteren. Ze moesten een woordvoerder voor de kinderen vinden; een Jeanne d’Arc-achtig figuur, iemand die namens miljoenen kinderen kon spreken en die een beeld kon schetsen van een sombere toekomst en een stervende planeet. Zij (en het zou een zij moeten zijn) zou iemand met een klein postuur moeten zijn, iemand die gemakkelijk als slachtoffer kon worden afgeschilderd en iemand die gemakkelijk als kind (en dus zonder kritiek) kon worden “verkocht”, zelfs als ze geen kind meer was.

En ze kwamen met Greta en de opwarming van de aarde.

De opwarming van de aarde was geen nieuw idee, dat bestond al generaties lang, maar het had alles wat ze nodig hadden. En het was een manier om mensen zich zo schuldig te laten voelen dat ze alles zouden doen wat hen gezegd werd.

De opwarming van de aarde bood de samenzweerders – de bankiers, de Verenigde Naties en een stel politici, geestelijken, miljardairs en diverse megalomanen die waren gerekruteerd (met de belofte van meer macht en geld dan ze hadden durven dromen) – een kans om alles te veranderen en die veranderingen permanent te maken; een excuus om honderden nieuwe wetten in te voeren die normaal gesproken nooit zouden zijn geaccepteerd; en een kans om mensen over de hele wereld zo bang te maken dat ze alles zouden doen wat hun werd opgedragen – en dat bovendien gewillig en enthousiast zouden doen.

De samenzweerders probeerden hun plan uit door een concept te introduceren dat recycling werd genoemd. Ze vertelden iedereen dat de wereld zonder cornflake- en yoghurtdozen zat en dat de komende tekorten alleen konden worden voorkomen als iedereen elke week zijn afval in veel verschillende dozen en zakken zou sorteren.

Recycling was natuurlijk alleen maar bedoeld als een oefening om mensen te dwingen gehoorzaam en meegaand te worden. De dozen, potten en ander afval dat de mensen verspilden met het sorteren, werden gewoon naar armere landen gebracht en daar verbrand of op straat gedumpt. Een enorme hoeveelheid drinkwater werd verspild aan het uitwassen van flessen en potten.

CDC, VK regering & Oxford Universiteit bevestigen dat COVID-vaccinatie NIET WERKT en mogelijk dodelijke gevolgen heeft

Toen de zwendel met de opwarming van de aarde en de recyclingonzin duidelijk goed werkten, besloten de samenzweerders dat ze de naam van de zwendel beter konden veranderen in `klimaatverandering’, omdat dat hen meer mogelijkheden gaf om mensen de schuld te geven van slecht weer.

Met de term klimaatverandering konden ze de mensen de schuld geven als er een storm, een brand, een hittegolf of een tsunami was. Ze begonnen de weerberichten te vervalsen en namen te geven aan briesjes en andere stukjes weer, zodat de mensen elke dreiging heel serieus zouden nemen.

Bovendien besloten ze dat ze nog iets anders nodig hadden om de boel wat op te fleuren.

Het broeikaseffect was prima voor de lange termijn, maar niet eng genoeg. Ze hadden een dreiging nodig waarmee ze iedereen angst aan konden jagen om precies te doen wat hen werd opgedragen.

Ze besloten dat een soort pandemie goed zou werken.

In de jaren 80 begonnen ze met AIDS, maar ik had toen veel lezers en slaagde erin de mythe te vernietigen dat AIDS ons allemaal zou doden, dus probeerden ze verschillende soorten griep, waarbij ze met elke nieuwe bedreiging hun plan aanscherpten.

Eind 2019 werden de booswichten wanhopig. Sommige leiders van de kwade samenzwering werden er niet jonger op. En ze moesten doorgaan met de Grote Reset en de Nieuwe Wereldorde, zichzelf benoemen in de nieuwe wereldregering en hun macht omzetten in miljarden en miljarden dollars voor zichzelf.

Dus besloten ze de gewone griep van die winter te gebruiken als grote bedreiging voor de mensheid. Hitchcock zou het de McGuffin hebben genoemd – de enigszins absurde maar oppervlakkig geloofwaardige reden voor alles wat zou volgen.

Ze verzonnen wat kinderachtige onzin over vleermuizen en een laboratorium in China en huurden de meest incompetente voorspeller in de geschiedenis in om met schandalige voorspellingen te komen. De wiskundige die zij kozen, Neil Ferguson, deed hen eer aan en kwam met verbazingwekkend absurde voorspellingen die absoluut nergens op sloegen bij iedereen die ze nauwkeurig onderzocht. Deze krankzinnige voorspellingen beheersten het denken in de hele wereld en werden ad nauseam overgenomen in de media. Het was duidelijk onzin, en medio maart 2020 maakte ik een video waarin ik de coronavirushoax noemde. De officiële cijfers sloegen gewoon helemaal nergens op. En iedereen leek te zijn vergeten dat uit WHO-cijfers blijkt dat de griep wereldwijd 650.000 mensen kan doden in één griepseizoen van zes maanden. In die eerste video voorspelde ik dat het plan was om oude mensen te doden, verplichte vaccinatie in te voeren, contant geld af te schaffen (dat door banken als hinderlijk wordt beschouwd) en de wereldbevolking te verminderen.

Op dit punt ging hun plan bijna allemaal mis.

In maart 2020 bekeek een groep wetenschappers, aangesteld om de Britse regering te adviseren, zorgvuldig deze nieuwe dreiging en besloot dat ze niet gevaarlijker was dan de jaarlijkse griep. Dus degradeerden ze het officieel! Het bewijs staat op mijn websites. (Ze hadden nog gelijk ook. De eigen cijfers van de Britse regering bewijzen dat de griep voor 2018 en 2019 drie keer zo dodelijk was als covid-19.

Als de kwaadwillenden niet de vooruitziende blik hadden gehad om de mainstream media van de wereld te kopen, zou dit rampzalig zijn geweest. De pandemie zou op slag afgelopen zijn.

Maar de tv-zenders en de kranten negeerden het besluit van de deskundigen dat covid-19 slechts een overgepromote, opnieuw gemerkte versie van de griep was en juichten uitbundig toen de regeringen aankondigden dat zij zichzelf enorme nieuwe bevoegdheden gaven om deze dreiging het hoofd te bieden. Kranten en TV werden natuurlijk gekocht met enorme hoeveelheden belastinggeld.

Ivermectine – WHO-hoofdwetenschapster hangt doodstraf boven het hoofd

Het was de onderdrukking van deze eenvoudige waarheid, samen met de onderdrukking van alle daarmee verband houdende feiten, de weigering om te debatteren en de demonisering van mijzelf en andere waarheidssprekers, die voor mij onomstotelijk bewezen dat dit een ernstige fraude was; een wereldwijde staatsgreep. Nooit eerder in de geschiedenis is het wetenschappers niet toegestaan te debatteren over een wetenschappelijke kwestie. Het verklaarde beleid van de BBC was om niemand te laten horen die vaccinatie in twijfel trok. De BBC produceert propaganda, geen nieuws.

Wonderbaarlijk genoeg zijn regeringen over de hele wereld erin geslaagd om soortgelijke, 360 pagina’s tellende plannen voor de aanpak van een dergelijke “nep”-pandemie in een la te vinden. In de nieuwe plannen werden ouderwetse frivoliteiten als vrijheid en democratie verwijderd en vervangen door totalitaire regimes met meer macht dan Stalin ooit had durven dromen.

Het plan om ons allemaal te redden van een ziekte die onhandig officieel was aangemerkt als niet gevaarlijker dan de griep, omvatte de invoering van medisch zinloze wereldwijde lockdowns. Als gevolg daarvan werden mensen thuis opgesloten, mochten ouderen hun familie niet meer zien, werden scholen gesloten, werden essentiële overheidsdiensten gesloten en boden ziekenhuisafdelingen en huisartsenposten een drastisch verminderde dienstverlening.

In een ongekend voorbeeld van schaamteloos leeftijdsdiscriminatie werd enorme aantallen ouderen medische zorg ontzegd en werd een doelbewust programma van genocide in verzorgingstehuizen ingevoerd.

Het was onmiddellijk duidelijk dat de lockdowns – een foltertechniek die door de CIA was bedacht en vroeger in gevangenissen werd gebruikt – de verspreiding van de infectie op geen enkele manier zou tegengaan en zelfs het immuunsysteem van miljoenen mensen zou beschadigen en de ontwikkeling van immuniteit zou vertragen of stopzetten. Het was ook duidelijk dat de lockdowns ertoe zouden leiden dat miljoenen mensen zouden sterven. In de ontwikkelde landen leidden de lockdowns en gesloten medische diensten ertoe dat de wachtlijsten voor essentiële tests en behandelingen zo lang werden dat miljoenen mensen zouden sterven zonder ooit gediagnosticeerd of behandeld te worden. Dit werd officieel toegejuicht door het medisch establishment, dat later aankondigde dat het terugschroeven van diagnoses en behandelingen ons allemaal zou helpen redden van de opwarming van de aarde, de pseudowetenschappelijke onzin die was bedacht als onderdeel van het plan om de wereldbevolking tot 500 miljoen te verminderen en die een soort cultus was geworden onder onwetende linkse mensen.

In ontwikkelingslanden leidden de lockdowns tot massale hongersnood waardoor honderden miljoenen mensen werden getroffen. Deze rampen werden door iedereen volledig genegeerd. Binnen enkele dagen na het begin van de lockdowns voorspelde ik dat de lockdowns minstens honderd keer zoveel mensen zouden doden als covid-19.

Burgers werd ook verteld dat ze ervoor moesten zorgen dat ze twee meter van alle anderen verwijderd bleven. Hier was absoluut geen logische reden voor, aangezien een hoest of een nies, de enige manier waarop de griepbacterie zich kan overbrengen, een afstand van 15 meter kan overbruggen. Men dacht echter dat het dwingen van mensen om 15 meter uit elkaar te blijven, hoewel wetenschappelijk gezien verstandiger, onpraktisch zou zijn in bussen en winkels.

In de mainstream media werden veel mythes gepromoot. Opvallend was het absurde idee dat mensen zonder symptomen toch een ziekte kunnen doorgeven die ze duidelijk niet hebben, en het idee dat een ziekte die wordt overgedragen door hoesten en niezen op de een of andere manier kan worden overgedragen door met contant geld om te gaan. Deze laatste onzin maakte deel uit van een groter plan om contant geld af te schaffen en te vervangen door digitaal geld. Helaas begrepen miljoenen mensen dit niet en vonden ze het nogal opwindend en futuristisch om hun ochtendcappuccino met hagelslag te kunnen kopen door met een stuk plastic ergens in de buurt van een kaartleesmachine te zwaaien.

Grieks alfabet der verschrikking

Om te beginnen hielden politici en medische adviseurs, zeer terecht, vol dat het dragen van een masker nutteloos was, niet meer dan een deugdzaamsignaal, en meer kwaad dan goed zou doen. Het was bekend dat maskers geen virussen tegenhouden, maar wel het zuurstofgehalte verlagen, het kooldioxidegehalte verhogen, de mentale ontwikkeling van baby’s en kinderen beïnvloeden, het risico op verspreiding van kanker vergroten en leiden tot gevallen van bacteriële longontsteking.

Plotseling werd dit verstandige advies echter teruggedraaid en drongen regeringen en adviseurs erop aan dat het dragen van maskers normaal zou moeten zijn. Er was nooit enig bewijs voor dit advies, maar miljoenen mensen droegen gehoorzaam hun masker in treinen en bussen, in winkels en kantoren en zelfs in cafés en nachtclubs. Velen van hen waren zo gehersenspoeld dat ze hysterisch werden als ze een ander mens zonder masker zagen.

Het publiek werd aangespoord om te geloven dat de farmaceutische bedrijven (de meest oneerlijke groep bedrijven in de geschiedenis) ons gingen redden met een reeks enorm winstgevende experimentele vaccins die geen vaccins waren, niet naar behoren waren getest, niet verhinderden dat mensen covid kregen of het doorgaven, maar wel meer mensen doodden of verwondden dan enig ander medicijn in de geschiedenis. Als een auto, broodrooster, soort yoghurt of pijnstiller ook maar een fractie van het aantal doden door deze prik had veroorzaakt, zou er verontwaardiging zijn ontstaan. Het product zou uit de handel zijn genomen en er zou sprake zijn geweest van arrestaties. Maar de farmaceutische bedrijven werden in de bloemetjes gezet. De baas van Pfizer meldde dat hij een staande ovatie kreeg toen hij een restaurant binnenkwam.

Deze gevaarlijke producten werden goedgekeurd – als experimentele producten – door agentschappen die vaak financiële banden hadden met de farmaceutische bedrijven zelf. Het goedkeurende agentschap in het Verenigd Koninkrijk kreeg een enorme som geld van Bill Gates, een investeerder in en voorstander van allerlei vaccins. Gates, die is beschuldigd van ongepast gedrag, heeft ook financiële banden met de BBC en The Guardian, die geen van beide lijken te letten op zijn verleden of zijn vermeende band met Epstein die, volgens de New York Times, plaatsvond na de veroordeling van Epstein. Velen menen dat de Wereldgezondheidsorganisatie het privé-domein van Gates was geworden.

Zoals een Duits parlementslid zei: “Farmaceutische bedrijven zijn ongeveer even geïnteresseerd in volksgezondheid als de wapenindustrie in wereldvrede”.

De grote internetkanalen werkten samen met de organisatoren van de staatsgreep door iedereen te blokkeren die de waarheid durfde te delen. Ik werd verbannen door Facebook, Twitter, LinkedIn en YouTube en vele andere sites, hoewel niemand ooit een onjuistheid in een van mijn video’s of artikelen heeft gevonden. Ik werd simpelweg verbannen omdat de waarheid als te gevaarlijk wordt beschouwd. Op een gegeven moment schreef YouTube mij dat mijn populairste video ooit op YouTube getiteld was “Coronavirus: waarom heeft YouTube mijn video geband”.

Hoe moeilijk het voor sommigen ook te geloven is, het doel was om de wereldeconomie te vernietigen. “U zult niets bezitten en gelukkig zijn,” was geen loze opschepperij van Schwab van het Global Economic Forum.

Ze meenden het.

En ze hebben elke truc uit het boekje gebruikt om de bevolking over de hele wereld te verwarren, angst aan te jagen en te verbijsteren.

Deel twee van “Er heeft een wereldwijde staatsgreep plaatsgevonden” door Vernon Coleman verschijnt morgen op deze website.


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.