Inverse Voice Therapy (IVT)

Zeker twintig jaar geleden kreeg ik het idee dat er met klank iets aan de gezondheid gedaan moest kunnen worden. Nee, niet met bellen of klankschalen of met didgeridoo toeters. Ik zal daar zeker niets verkeerds van zeggen, want er zijn mensen. Collega’s die daar serieus mee werken en ik heb begrepen dat er mensen zijn die deze therapeutische handelingen ondergaan en zich daarbij prettig voelen. Wat ik dan ook zeker niet wil is mensen die in het veld van de natuurlijke therapie werkzaam zijn bespotten.

Mijn werkwijze is echter een andere. Eerlijk gezegd denk ik dat mijn werkwijze gemakkelijker is uit te leggen omdat ik een manier gebruik om de klanken heel precies voor de persoon te kiezen.

Ons eigen klankapparaat is onze stem. Wij bestaan voor een heel groot deel (meer dan 80 procent) uit water. Doordat water niet samendrukbaar is zal de klank van onze stem al dat water in trilling zetten. Je kunt gerust stellen dat de klanken die wij met onze stem produceren ons lichaam een voortdurende inwendige massage geven. Alle organen krijgen zo dag in dag uit een trilling massage. Maar stel nu eens dat om de een of andere reden sommige frequenties minder in de stem voorkomen. Tja, dan is de inwendige massage met de daarbij behorende geluidsgolven wat minder intens of misschien zelfs wel bijna geheel ontbrekend, in elk geval incompleet.

Toen ik dat had bedacht ging ik verder: stel nu eens dat het geheel of gedeeltelijk ontbreken van sommige geluidsfrequenties ziekte veroorzaakt. Als dat namelijk zo is dan zouden de daardoor veroorzaakte klachten kunnen verminderen door precies die klanken toe te dienen, bijvoorbeeld via een koptelefoon.

Ruim twintig jaar heb ik nu een kleine groep vrijwillige proefpersonen de bedoelde klanken ter beschikking gesteld. Ik maakte thuis bij die mensen een spraakopname van ongeveer vijf minuten – dat is niet veel, maar het is voldoende. Met een speciaal computerprogramma maakte ik vervolgens thuis een spectrumanalyse van de stem. Op die manier kan ik heel precies zien waar de gebreken in de stem zitten en om welke klankfrequenties het gaat.

Vroeger maakte ik dan een CD waarop ik dat klankprogramma opnam en aan mijn proefpersoon toestuurde. Ik gebruik 20 minuten therapieduur en adviseer twee maal daags te luisteren. In die twintig jaar ontdekte ik dat deze therapie de eerste en ook de snelste resultaten laat zien waar het gaat om ademhalingsproblemen en longaandoeningen. (uiteraard heb ik het hier niet over longkanker, dat laat ik aan de oncologen over.)

Ik ontdekte echter dat het voor veel mensen lastig is om tweemaal daags in een ruimte te zijn waar een Cd-speler is. Dat is de reden dat ik het nu op een andere manier doe. Nog steeds maak ik thuis in de eigen omgeving van de persoon een stemopname met een professioneel opname apparaat. Vervolgens stuur ik het therapiesignaal naar WhatsApp op de telefoon van de persoon die vervolgens op elke plek via een koptelefoon of oortjes kan luisteren als het uitkomt. Op deze manier heb ik mijn Inverse Voice Therapy een stuk toegankelijker gemaakt.

Bereik mij via: p.v.oosterum@hotmail.com.

Facebook bron van angstige censuur.

Vanmorgen zag ik weer het berichtje dat van de Facebook censuur club kwam. Ik heb het vaker gezien en ben dus niet echt verrast. Eerder ben ik boos over het feit dat Facebook censureert op een manier die onze wereld en gezondheid in gevaar brengt.

Reiner Füllmich is een van de grote advocaten die zich thans, gesteund door 500 van zijn prominente collega’s, bezig houd met het grootste medische schandaal uit de wereldgeschiedenis, de Covid 19 leugen die al vele levens heeft gekost. Feiten hierover worden nog steeds angstvallig uit het nieuws gehouden, omdat de nieuwsbronnen in handen zijn van de wereld elite die absoluut geen belang heeft bij openbaring van het grote bedrog.

Ik plaatste een inleidend stukje van de vaststellingen van de Füllmich groep. Onmiddellijk werd ik weer voor een week van Facebook geweerd. Volgens Facebook is de informatie die ik plaats op te vatten als dezinformatie. De Facebook gebruikers worden geacht te dom te zijn om zelf te kunnen uitmaken wat waar is en wat niet. Facebook vindt blijkbaar dat de gebruikers beschermd moeten worden tegen nieuws dat de elite onwelgevallig is. Zum kotzen.

Reiner Fühlmich en 50 advocaten….

Site logo image Frontnieuws Reiner Füllmich en 50 Advocaten twijfelen niet meer: “De vaccins zijn ontworpen te doden en planeet te ontvolken” Frontnieuws jul 1 Na het horen van de getuigenverklaringen voor de Duitse Corona Onderzoekscommissie van de voormalige vice-president van Pfizer Dr, Mike Yeadon, die al 36 jaar wetenschapper is, trekken de advocaten van Reiner Füllmich dezelfde conclusie: de injecties die gewoonlijk Corona-vaccins worden genoemd, zijn bedoeld om te experimenteren op het menselijk ras en om uit te vinden welke dosis van een nog onbekend toxine nodig is om mensen te doden. Het sterftecijfer dat met de vaccins in verband wordt gebracht, is volgens Yeadon te herleiden aan de hand van de partijnummers van de verschillende batches, want sommige batches blijken dodelijker te zijn dan andere. Wanneer men de beschikbare bewijzen bekijkt, is het hoofddoel met de injecties over de hele wereld de wereldwijde ontvolking, volgens de betrokken advocaten. Dr. Füllmich vertelde aan Perspektiv dat de advocaten die een internationale rechtszaak voorbereiden, niet meer twijfelen: vergiftiging en massamoord door middel van zogenaamde Coronavaccins wordt opzettelijk gepleegd op de volkeren van de wereld, bericht Lewrockwell.com. Burgerjournalist Ulf Bittner van EU/EES Healthcare blog en Sverige Granskas verklaarde in het interview dat de situatie met traceerbare partijnummers en verwondingen en sterfgevallen in verband met partijnummers vergelijkbaar is in de verschillende gezondheidszorgregio’s van Zweden. Bittner staat in contact met een vaccincoördinator die documenten heeft verstrekt om bij te houden hoeveel mensen gewond zijn geraakt en het leven hebben gelaten in verband met de verschillende partijen van de zogenaamde vaccins.
01:00 Verschillende nummers op de streepjescodes aan de onderkant van de vaccindoses zijn placebo’s die volgens een Sloveense hoofdverpleegster aan politici zijn gegeven. Is het in andere landen ook zo?
01:54 De partijnummers van sommige prikken van de merken Moderna, Johnson& Johnson en Pfizer/Biontech houden verband met een veel hogere sterfte dan bij de andere flesjes.
03:52 De producenten van de zogenaamde vaccins experimenteren met de juiste doseringen om mensen te doden volgens Dr. Füllmich. Dit vormt volgens de Corona Onderzoekscommissie dwingend bewijs voor strafschade en poging tot massamoord. Men is opzettelijk bezig mensen te doden.
08:30 Advocaten uit India hebben een klacht ingediend wegens moord met voorbedachten rade.
09:55 Mike Yeadon als getuige voor de komende rechtszaak tegen de daders. 10:44 Iedereen die kritiek heeft op de wandaden van de regeringen van de wereld wordt een “rechts-extremist” genoemd. Dit is ook gebeurd met de internationaal vermaarde wetenschapper Mike Yeadon.
13:05 CDC heeft de aanbeveling voor de PCR-tests voor de diagnose van SARS-CoV-2 van 31/12-2021 ingetrokken. PCR-testen zijn de basis van de pandemie. Waarom maakt Anthony Fauci nu een draai van 180 graden?
17:25 Er zal minstens een miljoen dollar per persoon aan schadevergoeding geëist worden, als de rechtszaak succesvol is.
18:33 Voorheen werd slechts tien procent van alle bijwerkingen gemeld. In de situatie waarin de wereld zich nu bevindt, schatte het team dat in feite slechts één procent van alle bijwerkingen gemeld werd.
19:25 CEO van een levensverzekeringsmaatschappij uit Indiana VS met 100 miljard dollar aan activa zei: “Over de spanwijdte van dit afgelopen jaar is er een sterfteoverschot geweest van 40 procent”. Men denkt dat dit aan de injecties te wijten is.
21:05 Welke stof in de flesjes maakt ze zo dodelijk? Is het grafeenoxide/grafeenhydroxide?
22:37 Elk vaccin is een vergif, het is de dosering die het verschil maakt. Dit is geen vaccin, want een vaccin zorgt voor immuniteit, terwijl deze producten onophoudelijke injecties vereisen. Of een vaccin werkt of het werkt niet.
24:40 Dit is ook geen gentherapie, want een gentherapie betekent het verwisselen van een kapot gen met een goed gen. Dit lijkt meer op experimenteren op mensen, en proberen ons te doden.
25:15 De doses worden niet door de regeringen getest, terwijl de regeringen de contracten minstens 55 jaar voor het publiek verborgen houden. Wat voor invloed heeft dit op de mogelijkheid om mensen gestraft te krijgen? Dr. Füllmich neemt alle leugens door die de weg vrijmaken voor de tirannieke situatie waarin de wereld zich nu bevindt.
28:25 De vaccins zijn veilig noch effectief. De producenten experimenteren met dodelijke doses gif. Iedereen die nu deelneemt aan het opzettelijk kwaadwillig toebrengen van schade zal gestraft worden.
30:05 Hoe zeker zijn juristen van de conclusie die Mike Yeadon hieruit trekt, namelijk dat het allemaal om ontvolking gaat en het opzettelijk doden van mensen door middel van injecties? Als bijna 50 juristen dezelfde mening zijn toegedaan, wordt dat beschouwd als “onweerlegbaar bewijs”.
32:08 De partijen injecties in Zweden kunnen met een aanvraag getraceerd worden. 32:45 Füllmich werkt samen met mensen die bij de geheime dienst van Duitsland werken en die de injecties niet willen nemen.
34:15 Dr. Lee Merritt over gevechtspiloten in de VS die weigeren de injecties te krijgen. Volgens Dr. Füllmich verklaarde Dr. Merrit: “Zij begrepen dat als zij gedwongen werden [zich te laten vaccineren], zij gedood zouden worden.”
35:15 Er wordt informatie verzameld over de partijen in Zweden bij elke regio, de Zweedse gezondheidsautoriteiten (Folkhälsomyndigheten) en het medisch bestuur (Läkemedelsverket). Elke partij is traceerbaar via een applicatie. Er is een economische beloning voor de Zweedse regio’s die erin slagen meer mensen geïnjecteerd te krijgen. Een van de deskundige advocaten die bij de komende rechtszittingen betrokken is, is een specialist op het gebied van Neurenberg-processen.
38:45 Hoe zullen de processen worden uitgevoerd, en via welke juridische structuur? Een gemeenschappelijke opzet, dezelfde structuur als voor de processen van
Neurenberg.
39:40 Vrije keuze moet gelden voor de leden van de Europese Unie. Consumenten in de gezondheidszorg hebben consumentenrechten. Fraude betekent het misleiden van de mensen en de consumenten van gezondheidszorg.
42:00 De zogenaamde vaccins zijn een vervalst product dat op de markt gebracht wordt. Volgens Mike Yeadon is er een wet in de VS die iedereen aansprakelijk zal stellen voor de schade die door het vervalste product wordt veroorzaakt. Er worden andere giftige stoffen in de flesjes gedaan dan de bekende lipiden enz, waar de mensen die de vaccins namen nooit mee hebben ingestemd.
43:40 Het belang van decentralisatie van macht en nationale onafhankelijkheid in plaats van wereldomvattende organisaties zoals de Europese Unie die de mensen vertellen wat ze moeten doen. Het loskoppelen van het banksysteem, NGO:s en het creëren van onafhankelijke en sterke landbouwketens, energietoevoerketens enz.
46:15 Wanneer zullen de processen plaatsvinden? Hoe zullen de aanklachten gebeuren en hoe zullen de processen verlopen? Een van de doelstellingen is de mensen te informeren en de wandaden aan de kaak te stellen door de alternatieve media erbij te betrekken, zodat de gewone media de processen niet zullen kunnen negeren. De ploeg werkt aan een nieuw rechtssysteem in de VS, Afrika en Duitsland.
50:48 Dr. Füllmich gelooft dat de wereld dicht bij een kantelpunt is en dat het hele verhaal zeer binnenkort in duigen zal vallen, misschien al over een paar weken of maanden. 54:13 Robert Malone, Robert F Kennedy en Mike Yeadon en anderen die betrokken zijn bij het blootleggen van de agenda hebben contact met elkaar, en er is in maart in de VS een tournee gepland met deze klokkenluiders. Copyright © 2022 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.