Inverse Voice Therapy (IVT)

Zeker twintig jaar geleden kreeg ik het idee dat er met klank iets aan de gezondheid gedaan moest kunnen worden. Nee, niet met bellen of klankschalen of met didgeridoo toeters. Ik zal daar zeker niets verkeerds van zeggen, want er zijn mensen. Collega’s die daar serieus mee werken en ik heb begrepen dat er mensen zijn die deze therapeutische handelingen ondergaan en zich daarbij prettig voelen. Wat ik dan ook zeker niet wil is mensen die in het veld van de natuurlijke therapie werkzaam zijn bespotten.

Mijn werkwijze is echter een andere. Eerlijk gezegd denk ik dat mijn werkwijze gemakkelijker is uit te leggen omdat ik een manier gebruik om de klanken heel precies voor de persoon te kiezen.

Ons eigen klankapparaat is onze stem. Wij bestaan voor een heel groot deel (meer dan 80 procent) uit water. Doordat water niet samendrukbaar is zal de klank van onze stem al dat water in trilling zetten. Je kunt gerust stellen dat de klanken die wij met onze stem produceren ons lichaam een voortdurende inwendige massage geven. Alle organen krijgen zo dag in dag uit een trilling massage. Maar stel nu eens dat om de een of andere reden sommige frequenties minder in de stem voorkomen. Tja, dan is de inwendige massage met de daarbij behorende geluidsgolven wat minder intens of misschien zelfs wel bijna geheel ontbrekend, in elk geval incompleet.

Toen ik dat had bedacht ging ik verder: stel nu eens dat het geheel of gedeeltelijk ontbreken van sommige geluidsfrequenties ziekte veroorzaakt. Als dat namelijk zo is dan zouden de daardoor veroorzaakte klachten kunnen verminderen door precies die klanken toe te dienen, bijvoorbeeld via een koptelefoon.

Ruim twintig jaar heb ik nu een kleine groep vrijwillige proefpersonen de bedoelde klanken ter beschikking gesteld. Ik maakte thuis bij die mensen een spraakopname van ongeveer vijf minuten – dat is niet veel, maar het is voldoende. Met een speciaal computerprogramma maakte ik vervolgens thuis een spectrumanalyse van de stem. Op die manier kan ik heel precies zien waar de gebreken in de stem zitten en om welke klankfrequenties het gaat.

Vroeger maakte ik dan een CD waarop ik dat klankprogramma opnam en aan mijn proefpersoon toestuurde. Ik gebruik 20 minuten therapieduur en adviseer twee maal daags te luisteren. In die twintig jaar ontdekte ik dat deze therapie de eerste en ook de snelste resultaten laat zien waar het gaat om ademhalingsproblemen en longaandoeningen. (uiteraard heb ik het hier niet over longkanker, dat laat ik aan de oncologen over.)

Ik ontdekte echter dat het voor veel mensen lastig is om tweemaal daags in een ruimte te zijn waar een Cd-speler is. Dat is de reden dat ik het nu op een andere manier doe. Nog steeds maak ik thuis in de eigen omgeving van de persoon een stemopname met een professioneel opname apparaat. Vervolgens stuur ik het therapiesignaal naar WhatsApp op de telefoon van de persoon die vervolgens op elke plek via een koptelefoon of oortjes kan luisteren als het uitkomt. Op deze manier heb ik mijn Inverse Voice Therapy een stuk toegankelijker gemaakt.

Bereik mij via: p.v.oosterum@hotmail.com.