Een grote poppenkst vol vals sentiment en krokodillentranen

Beter kan ik op dit moment de georganiseerde westerse samenleving niet karakteriseren. Ik weet het, het klinkt niet vriendelijk, maar kijkend vlak achter de voorgespiegelde werkelijkheid kan ik eerlijk gezegd ook niet heel veel redenen voor vriendelijkheid vinden. Kijkend naar de gebeurtenissen in de samenleving moet ik vaststellen dat wij nog steeds, zevenenzeventig jaar na dato bezig zijn met de nawerking van de tweede wereldoorlog.

Oh ja, die oorlog die begon in negentienveertig toen de strijdkrachten van Duitsland alle Europese landen probeerden te veroveren. Het was die oorlog aan het einde waarvan wij op een heel gewelddadige wijze werden bevrijd van de Duitse bezetters door de dappere Amerikanen, Canadezen en Engelsen, waarvan tienduizenden het leven verloren om ons de vrijheid terug te geven. Zeg nou zelf, daarin vinden we toch meer dan voldoende redenen om dankbaar te zijn? Of zit het hele verhaal misschien toch anders in elkaar en hoe dan? Ik denk nu – en steeds meer mensen met mij – dat de geschiedenis door ons gewone mensen altijd verkeerd is geïnterpreteerd. Sterker nog, deze manier van interpreteren is ons thuis en op school geleerd, en wat je op die manieren allemaal hebt geleerd ben je natuurlijk ook gaan geloven. Maar dat jij het gelooft en wij trouwens voor lange tijd allemaal betekent natuurlijk niet dat het waar is.

Heb je nu bijvoorbeeld wel eens een goede illusionist aan het werk gezien. Zo iemand laat je dingen zien die niet waar kunnen zijn maar die eruit zien alsof het toch echt gebeurt. Maar hoe kan dat dan roepen we dan in koor. Dat is dan de truc van de illusionist en die vertelt hij natuurlijk niet. Maar bij een illusionist vinden we dat niet erg, we applaudisseren er zelfs voor. Hoe anders is dit bij de grote illusies die ons vaak wereldwijd voor de ogen worden gedraaid en die zo professioneel zijn uitgevoerd dat we er massaal in trappen en dus geloven dat het echt waar is. Ja wat jij zeker weet, wat je rotsvast gelooft, dat is voor jou de heilige waarheid en als die waarheid voor jou is dat een vijand jouw land en volk bedreigt, dan trek je het soldatenpak aan en je doet mee aan de oorlog tegen die vijand. Misschien zul je dan samen met velen die er net zo over denken sneuvelen en nooit meer thuis komen. Dan word je een oorlogsheld genoemd die in een eervolle strijd gevallen is om een hoger doel te dienen. Ja, ja, de grote wereld illusionisten weten precies hoe ze jou moeten bespelen en laten geloven wat zij willen dat je gelooft, want alleen dan doe jij tenminste wat zij willen dat je doet.

Je hebt gelijk, ik praat en schrijf ook als iemand die geloofd wil worden, maar dat willen we toch allemaal. Het gaat om de reden waarom we dat willen. In mijn geval wil ik aan zoveel mogelijk mensen duidelijk maken dat alle mensen die de oorlog in zijn gegaan en daar al dan niet hun leven hebben verloren bedrogen waren. Allemaal? Ja allemaal.

Voorbeeld: Amerika heeft iedereen altijd laten geloven dat de Japanse aanval op de Amerikaanse vloot in Pearl Harbor een verrassingsaanval was, maar dat was niet zo. De tweede wereldoorlog was in Europa al begonnen en de belangrijkste financiers van de wapenindustrie in Amerika, de Rothschilds en de Rockefellers, zochten een mogelijkheid om op een ogenschijnlijk vanzelfsprekende manier aan de oorlog deel te nemen. Ze hebben vrij veel moeite gedaan om die gewenste schijn op te houden. Om te beginnen lag er in Pearl Harbor helemaal geen Amerikaanse vloot die voor de Japanners redelijk gemakkelijk te bereiken was. Die vloot werd er naar toe gedirigeerd. Dat gebeurde zeer tegen de zin van de Admiraal die die vloot onder zijn commando had. Hij vond dat onder andere zijn aanvoer lijnen veel te lang werden. Die admiraal werd ontslagen. Maar eerder waren al wat meer dingen gebeurd om Japan uit de tent te lokken. Zo kregen ze plotseling geen Amerikaanse olie meer (Japan had zelf geen olie) De Japanse tegoeden in Amerika werden bevroren. De Japanners waren woedend. Een paar dagen voor de aanval op Pearl Harbor voorspelde president Roseveld in kleine kring al dat er een aanval kon komen. De vloot en de mensen in Pearl Harbor werden echter niet gewaarschuwd.

Op zondag 7 december 1941 vielen de Japanners aan met het doel het grootste deel van de Amerikaanse vloot te vernietigen. Veel belangrijk materiaal, waaronder de vliegdek schepen lagen echter niet in Pearl Harbor. Wel werden heel veel schepen en ook havenwerken vernield en kwamen meer dan 2400 mensen om het leven. Doel van deze uitlokking was de woede van het Amerikaanse publiek op te wekken over deze – zoals het beschreven werd – laffe aanval.

Uitlokking is vaak de Amerikaanse manier geweest om een oorlog te beginnen of eraan mee te doen. We hoeven maar te denken aan de Twin Towers in New York, waarna de oorlog in Afghanistan kon worden begonnen. Bij dit alles dienen we goed te begrijpen dat alle openbaar genoemde en beschreven redenen om de oorlog te voeren praatjes zijn om het publiek zand in de ogen te strooien. Oorlog voeren gaat altijd in de allereerste plaats om geld aan de wapenindustrie te verdienen of bijvoorbeeld belangen in grondstoffen als olie of bepaalde mineralen. Vaak wordt bewapening aan beide strijdende partijen geleverd en dan kan het nog veel interessanter worden zoals uit de historie van de tweede wereldoorlog zal blijken.

Zoals we gezien hebben heeft Amerika zichzelf de oorlog in gemanipuleerd. Dat daarbij een paar duizend mensen het leven lieten doet er voor de oorlogsmakers niet toe. De volkswoede die erop volgde was er goed voor dat vele jonge mannen zich aanmeldden voor de weliswaar avontuurlijke – maar ook onzekere strijd. Niemand van deze dappere soldaatjes, waarvan een aantal feestelijk mochten meemaken dat ze Europa hadden bevrijd, had enig idee dat de financiering van alle vijandelijke wapens uit dezelfde bron kwam als hun eigen wapentuig.

Eigenlijk was het organiseren van die tweede wereldoorlog zo eenvoudig. Na de eerste wereldoorlog die eindigde in 1918 was de schuld Duitsland in de schoenen geschoven. En in plaats van de overwonnen tegenstander na de strijd de hand toe te steken om hem overeind te helpen waren land en volk systematisch de grond in getrapt. Zo kon je zien gebeuren dat de geldontwaarding in Duitsland met een sneltreinvaart ging. Om een brood te kopen moest je op een moment duizenden marken neerleggen. De wanhoop overheerste maar middelen om eruit te komen ontbraken totaal. Toen kwam, je zou bijna zeggen als een duveltje uit een doos Hitler met wat vrienden, de groep Thule. Er zijn niet veel mensen die het weten, maar Hitler was voor de taak die hij later in Duitsland op zich zou nemen opgeleid in Engeland op een Amerikaans instituut. Misschien kun je het een beetje vergelijken met het huidige World Economic Forum van Klaus Schwab. Doelstellingen – een wereld onder één heerschappij en alle macht aan de wereldelite – komen pijnlijk overeen. Hoe dit ook zij, De Geldschieters van oudsher, de joodse families Rothschild en Rockefeller zorgden dat er geld kwam om Van Duitsland een gevaarlijke oorlogsmachine te maken. Steenrijke joodse miljardairs waren het toen al. En om ervoor te zorgen dat niemand op het idee zou komen naar hen te wijzen lieten ze Hitler de joden tot zondebok maken. Ja, het grootkapitaal is smerig en geraffineerd. Dat heeft overigens niets met het joodse geloof te maken. In Duitsland werden de bezittingen van joodse zakenmensen in beslag genomen en werd de mensen wijsgemaakt dat het rechtvaardig was om terug te nemen wat de samenleving door de joden was ontstolen. In de ogen van het gewone volk werden flinke bedragen buit gemaakt door het nieuwe bewind. In werkelijkheid was het van de joodse mensen afgenomen kapitaal en goed nauwelijks van enige betekenis voor de geplande oorlogvoering. Die werd vanaf de overzijde van de Atlantische Oceaan gefinancierd evenals de opbouw van de Duitse samenleving, de wegenaanleg en wat er verder allemaal tot stand werd gebracht als een zwaar bewapende krijgsmacht gevormd door goed getrainde en geïndoctrineerde soldaten. Het Duitse volk had weer een doel in het leven. De put van schuldige armoede die na de eerste wereldoorlog zo schrijnend lang al het levensgeluk en alle kansen in zich had opgezogen was gedempt. En laten we eerlijk zijn: je kunt verdrinkende mensen niet verwijten dat ze de hand grijpen die hen uit het water trekt.

Nu, na meer dan driekwart eeuw kennen de meeste mensen de hier beschreven feiten niet. Zij die de oorlog in al zijn verschrikkingen hebben meegemaakt niet en de mensen die na de oorlog zijn geboren zeker niet. Het lijkt wel alsof de meeste mensen niet kunnen geloven of kunnen begrijpen dat er heel rijke mensen op onze wereld zijn die zich zo superieur aan ons voelen, dat ze vinden dat er maar één regering voor de hele wereld moet komen die de mensheid strak onder controle heeft. En nu denk je misschien: ‘maar wat moet er dan van dat oorlog maken om de winst terecht komen.’ Als de hele wereld onder één regering valt is er geen reden meer om oorlog te voeren, al zullen er waarschijnlijk voldoende opstanden de kop op steken. Maar buiten dat laatste heeft de wereldelite al een heel nieuw plan ontwikkeld. En opnieuw is het een geniaal plan waar iedereen blind in meegaat. Althans dat verwacht men. Ik heb het nu over de gezondheid en hoe wij van de ene pandemie in de volgende gelogen zullen worden en hoe de jaarlijkse meervoudige vaccinatieronden de grootste wereldwijde bedrijfstak ter wereld, de farmaceutische industrie, BigFarma onmetelijk rijk zullen maken en anderzijds de mogelijkheid zullen bieden op een wel zeer doortrapte manier de omvang van de bevolking te regelen. Mij rijzen tenminste de haren te berge als ik zie wat er allemaal door middel van simpele injecties genetisch kan worden gemanipuleerd. Dan heb ik het nog maar niet eens over de mogelijkheden om ons lichaam te beïnvloeden en veranderen door gemanipuleerd voedsel en door stoffen die aan het drinkwater zijn toegevoegd en waar we allemaal niets van proeven of ruiken of door allerlei elektromagnetische golven die dingen aansturen die zonder dat wij het konden merken in ons lichaam terecht zijn gekomen.

De mensen die het op onze planeet voor het zeggen hebben zijn overigens niet de mensen waaraan je het eerst zou denken, de regeringen, de politiek, de volksvertegenwoordiging die we zelf gekozen hebben. Misschien was dat ooit wel zo, hoewel ik het me afvraag. Altijd zullen er mensen zijn geweest die belang hadden bij het aanbod aan voorzieningen die voor een hele groep konden gelden. Altijd zal daarin concurrentie zijn geweest en altijd zullen partijen geprobeerd hebben, met middelen die niets met de kwaliteit van de geboden producten te maken hadden, de concurrentieslag te winnen in een strijd waarin vaak geen enkel middel wordt geschuwd: omkoping, sabotage, negatieve publiciteit over de tegenstanders, allerlei vormen van geweld, vaak geënsceneerd en noem maar op.

In onze onschuld denken we aan de eerlijke rechtvaardige democratie, waarin niet alleen onze stemmen tellen, maar waarin ook onze belangen gewaarborgd zijn. Sterker nog, in de laatste verkiezingen in ons kleine landje bleek ineens de uitslag van de verkiezingen voor de tweede kamer uitermate dubieus te zijn. Er was – en dat hebben we bij mijn weten in die mate niet eerder gehad – ernstig gefraudeerd hetgeen een stembusuitslag opleverde die op geen enkele manier recht deed aan de mening van het Nederlandse volk. Kortom, de coalitie aan de macht kon en kan nog steeds aan de macht blijven en blijkt stokdoof voor zelfs de meest vanzelfsprekende bijdragen van de oppositie. Het lijkt alsof alle besluiten van te voren al vaststaan. Ook blijkt de uitermate ondoorzichtige Europese regering steeds meer macht naar zich toe te hebben getrokken. Belangrijke misser in dit systeem is wel dat daar zittende individuele kopstukken, denk aan Ursula von der Leyen en Frans Timmermans, de kans krijgen en grijpen om hun individuele stokpaardjes te rijden en in hoge mate hun zin door te drijven. In het geval van Ursula gaat zelfs het verhaal dat zij eigen belangen heeft in de farmaceutische winsten die tijdens de coronacrisis gemaakt zijn. Het is allemaal ongetwijfeld handig verborgen in zaken die zelfs op het tweede gezicht niets met haar te maken hebben. De belangenverstrengeling-trukendoos is natuurlijk onafzienbaar groot.

De vraag rijst wat wij, de gewone mensen, de mensen die niet horen bij die verachtelijke minderheid die aangestuurd worden door de steenrijke wereldelite. Belangrijk is dan natuurlijk zo precies mogelijk te weten wat die wereldelite nu eigenlijk precies wil. Je moet er dan vanuit gaan dat jij belangrijk bent voor hen als je nut hebt. Vervolgens is het handig je de uitspraak van Schwab te herinneren als hij zegt: ‘u zult niets bezitten en u zult gelukkig zijn.’ Veel grotere onzin heb ik nooit gehoord, want gelukkig zijn terwijl je niets bezit betekent dat je elke innerlijke drive, elk verlangen, elke toekomstdroom en noem maar op bent verloren en dat je hoort bij een massa die het best vergeleken kan worden met een kudde dieren, nuttige dieren dan ook nog wel. Ik ga nu – het komt bij gewone mensen namelijk nooit voor – voorbij aan die mensen die in dit leven gekozen hebben voor een soort van kluizenaars of monniken bestaan, voor wie bezit niet iets is wat wordt nagestreefd. Het soort mensen eigenlijk dat vaak door de Rooms Katholieke kerk als heilig werd verklaard.

Waar de wereldelite, verenigd in het World Economic Forum, nu aan begint te knabbelen is ons individuele recht om geluk in het leven na te streven op elke manier die maatschappelijk is toegelaten. Zeg nou maar: de wereldregering in spé, als het er al ooit van komt, wil niet dat wij allemaal het recht hebben om persoonlijk geluk in ons leven na te jagen.

Wonderlijk trouwens. Het gaat hier om een groep zeer rijke mensen voortkomend uit de grote Tech. Industrie en BigFarma, die ons willen gaan besturen ondanks het feit dat wij hen daarvoor nooit gekozen hebben of zelfs maar zouden kiezen. Voor zichzelf hebben zij natuurlijk het recht verzekerd op geluk op welke manier dan ook. Eigenlijk – als ik het tenminste goed heb begrepen – maken zij zelf uit wat ze zelf wel en niet mogen.

Ze willen hoe dan ook bepalen wat wij wel en niet mogen zonder dat we daar zelf iets over te zeggen hebben. Ach nou ja, waarschijnlijk zullen ze overal op de wereld wel een soort van klachten bureautjes creëren. Daar kun je dan van allerlei grieven kwijt waarmee ze niets doen als ze het niet nodig vinden en waardoor ze je in de gaten kunnen houden als je lastig en opstandig wordt. Dat laatste zal overigens niet heel vaak gebeuren als de trans humane plannen die ze met ons hebben tenminste goed uitpakken. Misschien heb je het nog niet gemerkt, maar de wereldwijde zogenaamde vaccinatiecampagne tegen de zogenaamde Covid-19 pandemie was natuurlijk helemaal niet bedoeld om mensen ergens tegen te beschermen, welnee. Het was een nog steeds lopend experiment dat officieel in 2023 pas eindigt en waarin twee hoofddoelen te onderscheiden vallen: 1. Het toedienen van Nano partikels die uiteindelijk de mens gemakkelijk beïnvloedbaar en bestuurbaar door de wereldregering moeten maken en 2. Een flinke opruiming onder de nutteloze levenden houden, zodat het totaal aantal mensen die onder deze regering moeten dienen niet veel groter is dan een half miljard. Als je bedenkt dat we nu met ongeveer acht en een half miljard mensen op Aarde leven, dan begrijp je dat volgens de wereldregering, die naar ik vurig hoop een snelle ondergang zal vinden, acht miljard mensen binnen korte tijd moeten sterven. Bij de samenstelling van de zogenaamde vaccins is daar al rekening mee gehouden, zoals oplettende mensen steeds duidelijker merken.

Wat ik hiermee zeggen wil? Er wordt een massamoord op ons voorbereid en ons kennende zal het voor een flink deel lukken, voor en aleer wij in een alles verwoestende opstand die zogenaamde wereldregering en trawanten aanvallen en vernietigen.

Eigenlijk zijn we al veel te lang op onze handen blijven zitten en weet je waarom?

Bijna niemand kan zich voorstellen dat er mensen bestaan die zo slecht zijn dat ze ons willen uitroeien. Maar kijk een even achterom. Denk je dat er in 1933, toen Hitlers invloed – gefinancierd door de zelfde mensen – begon toe te nemen, iemand had kunnen bedenken dat hij een poging zou ondernemen om wereldwijd alle joden te vernietigen omdat zij volgens zijn zieke theorie het kwaad in de wereld vertegenwoordigden.

Ja, ach, misschien had Hitler wat het kwaad in de wereld betreft een heel klein beetje gelijk. Er waren aan de overkant van de Atlantische oceaan inderdaad een paar joodse families, de Rothschilds en de Rockefellers die alle kwaad in de wereld vertegenwoordigden en nog steeds vertegenwoordigen, maar die heeft hij nooit laten ophalen en op de trein gezet. Dat waren zijn broodheren.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.