Inverse Voice Therapy

Geluid als medicijn.

Vijftien jaar geleden begon ik aan een experiment waarvan ik nog steeds weet dat het zinvol is en dat het tot heel bijzondere resultaten voor de gezondheid van de mens kan leiden. Mijn onderzoek betreft de invloed van geluid op het welbevinden van de mens en meer in het bijzonder de mogelijk genezende invloed van klank, mits juist en nauwkeurig gekozen.

In dit artikel zal ik mijzelf niet presenteren als een wetenschapper, al was het alleen maar om te vermijden dat ik het hoongelach van de wetenschappelijke wereld over me heen krijg. Immers, om wetenschappelijke erkenning te krijgen moet je in de allereerste plaats tot die hele grote club van universitair geschoolden behoren en dat ben ik niet. En in de tweede plaats moet je in het vak dat je gestudeerd hebt ook de ambitie hebben om nieuwe dingen te ontdekken en de faciliteiten en de financiën daartoe verwerven. Aan al deze voorwaarden voldoe ik niet. Ik ben alleen maar een nieuwsgierig mens die altijd weer antwoorden zoekt op een volgende vraag. En ja, ik wil nieuwe dingen ontdekken, want dat kan ook als je geen wetenschapper bent. Als ik kosten moet maken om in staat te geraken die antwoorden te vinden, zijn die kosten altijd voor mijn rekening.

Tegenwoordig horen en lezen we veel over negatieve invloeden van geluid en geluidsoverlast op de gezondheid van mensen. Onze wereld is vaak barstensvol lawaai, waarvan we letterlijk horendol worden. Daardoor heeft geluid als invloed op de gezondheid mogelijk een slechte naam gekregen en dat is jammer, want hierdoor dreigt het kind met het waswater te worden weggegooid. Te veel en te hard geluid is inderdaad schadelijk. Zeker als het niet heel precies het juiste geluid is. Wat ik echter al jaren heb aangetoond is dat juist gedoceerd en nauwkeurig afgestemd geluid een belangrijke en positieve invloed op de gezondheid kan hebben.

De redenen om aan dit onderzoek te beginnen alsmede te technieken die ik gebruik ga ik in dit artikel beschrijven.

Waarom?

Heel eenvoudig, ik ben langzamerhand te oud om dit onderzoek op ruimere schaal voort te zetten en ik zou het erg jammer vinden als de volgens mij fantastische en goedkope bron van gezondheid, in menig opzicht, verloren gaat zoals dat met zoveel dingen gaat waar de gezondheidsindustrie geen belang bij heeft, omdat er geen grote winsten mee te verwerven zijn.

Soms blijkt iets wat je je herinnert en waarvan je toen niet eens op het idee kwam om te denken dat het belangrijk was achteraf heel belangrijk. De onderwijsopleiding die ik volgde, twintig jaar was ik, begon op maandagmorgen om half negen met twee uur koorzang door de hele school. Met de ongeveer honderdveertig studenten zongen wij twee uur lang vaak vierstemmige klassieke koorwerken.

Misschien kunnen mijn lezers zich hun jeugd niet meer zo goed herinneren als ik, maar ik weet nog heel goed dat ik toen op maandagmorgen, direct na het weekend uit mijn bed strompelend niet echt verlangend was om twee uur lang in een groot koor te zingen, al was het alleen maar om dat mijn hoofd nog om een rustige en vooral geluidsarme omgeving vroeg. Heel vreemd was echter dat die twee uur koorzang dat landerige gevoel en dat ietwat bonzende hoofd volledig deed verdwijnen. Altijd weer voelde ik mij daarna heel prettig. Later viel het me vaak op dat mensen na een koorrepetitie of zelfs na een kerkdienst waarin gezongen werd ook een opgeruimde en ontspannen indruk wekten.

Dit was eigenlijk het eerste waaraan ik dacht toen ik begon aan de ontwikkeling van mijn klanktherapie. Hoe kwam het dat ik mij na twee uur koorzang zo verfrist en lekker voelde. Ja, zingen is gezond en meer van die kreten, dat is ouwe koek, dat verklaart niets en ik wilde een verklaring, omdat ik nu eenmaal bijna altijd wil weten waarom iets is zoals het is. Welnu, die meen ik gevonden te hebben. Daarop is mijn Inverse Voice Therapy gebaseerd

Een vriend van mij was dierenarts. Hij vertelde mij eens over het huilen van de wolven en wat daarvan de reden en het resultaat waren. De wolven jagen vaak in groepen en ook vaak in het donker. Ze beginnen dan met bij elkaar te zitten en dan huilen ze. Voor veel dieren – en ik denk ook voor mensen – klinkt dat angstaanjagend. Wat er echter tijdens dat huilen gebeurt is dat de wolven op elkaar afstemmen, want zodra het huilen ophoudt gaan ze als groep op jacht. Omdat ze op elkaar zijn afgestemd wordt er gecoördineerd gejaagd. Elke wolf uit de groep weet als het ware waar de anderen zich bevinden. Een uitermate efficiënt systeem dus. Hoe dan ook, ik vond het een prachtig verhaal en ik dacht: ‘afstemmen op elkaar, dat is het dus’.

Maar daarmee was mijn hele verwondering over het feit dat ik na twee uur koorzang mijn weekendkater kwijt was niet helemaal beantwoord. Om daarover ideeën te hebben moest ik mij gaan verdiepen in het mooiste en meest bijzondere instrument dat wij hebben, onze stem.

Het is prachtig om te zien hoe onze stembanden tegen elkaar worden gedrukt als we willen spreken of zingen en hoe daardoor de uitstromende lucht wordt tegen gehouden tot de druk te hoog wordt en de stembanden zich heel even openen om een beetje lucht door te laten. Dan sluiten de stembanden zich weer om zich al snel weer te openen en het volgende beetje lucht door te laten. Doordat dit open en dicht gaan van de stemspleet een groot aantal keren per seconde gebeurt (gemiddeld bij mannen tussen de 70 en 300 keer per seconde en bij vrouwen tussen 110 en 500 keer per seconde) maken wij ons stemgeluid. Ons stemgeluid bestaat dus uit series heel korte stootjes lucht.

Maar ja, die stembanden van ons zijn geen fabrieksproduct. Het zijn eigenlijk bindweefselvliezen met een ietwat verdikte rand waar de vliezen tegen elkaar sluiten.

Nu is het wel gebleken dat onze hele lichamelijke toestand zich op tal van plaatsen tot uitdrukking brengt. Zo vinden we invloeden van de organen heel specifiek tot uitdrukking komen in de verschillende eigenschappen van de spieren. Ook is het bekend dat mensen die er verstand van hebben heel veel kunnen zien in de irissen in onze ogen. De acupunctuur kent een speciale tak, de oor acupunctuur. En bijna iedereen heeft wel eens gehoord over de genezende invloed van de voet reflexologie, waarbij op een bepaalde manier heel specifieke punten in de voetzool worden gemasseerd.  Het is dus eigenlijk niet raar om te denken dat ook onze stembanden heel specifiek door onze lichamelijke toestand worden beïnvloed, waardoor ook de klank van onze stem op een heel specifieke manier verandert. De spanning, de slijmlaag, de dikte en vaak ook kleine oneffenheden treden op als gevolg van veranderingen in ons lichaam. Dat komt natuurlijk doordat in een levend lichaam alles met alles verbonden is en alles door alles wordt beïnvloed. Dat is ook de reden dat we veruit de meeste mensen die een stem hebben aan hun stem kunnen herkennen. Die stem is dus heel persoonlijk. Ook hebben ziekteverschijnselen een invloed op de stembanden en daardoor op de klank van de stem. In de oude Indiase literatuur over geneeskunde, de Veda’s, wordt zelfs gesteld dat de goede geneesheer aan de stem van de patiënt kan horen welke ziekte er is.

Goed, het is dus niet vreemd of onwaarschijnlijk als ik stel dat afwijkingen van het normale, zoals ziekte, van invloed zijn op de toestand van de stembanden en daarmee op de klank van de stem.

Ik dacht echter verder en deed een wellicht wat gewaagde, maar naar later bleek nuttige veronderstelling: Stel nu eens dat het aanvullen van gebreken in de stem gunstig kan werken op de gezondheid.

Een gewaagd veronderstelling, ik geef het toe. En dan nog, hoe kom je er nu achter welke gebreken de stem heeft. Welnu, daar is een oplossing voor: Je maakt een opname van de stem door iemand bijvoorbeeld vijf minuten te laten spreken. Van die opname maak je dan een spectrumanalyse. Dat klinkt heel ingewikkeld, maar dat is het niet, omdat daarvoor verbazend handige computerprogramma’s zijn.

Laat ik eerst maar beschrijven wat in ieder geval te verwachten is. In de allerlaagste klanken heeft de stem weinig volume, dat weet iedereen. Dat geldt ook voor de allerhoogste klanken.

Je zou dus mogen verwachten dat de grafiek van de stem als het om volume gaat een mooie boog figuur vormt. Eerst laag, dan omhoog gaand en dan weer langzaam naar beneden als je bij de hoogste tonen bent aangekomen. Met je laagste tonen maak je weinig geluid en met je hoogste tonen ook niet. De kracht zit in het midden.

In grote lijnen blijkt dat ook wel zo te zijn. Alleen zitten er in praktisch elk stemspectrum dat ik heb gemaakt op onverwachte plaatsen diepe – en soms heel scherpe dips. Daar, op die toonhoogte heeft de stem minder volume en even verderop weer meer. Dat is vreemd, dacht ik. Maar met mijn spectrumprogramma kan ik precies zien welke klank dat is die wat gebrekkiger in die stem zit.

Toen kwam ik op een onverwacht idee. Ik dacht, stel je nu eens voor dat die dip, die inzinking in het stemspectrum wordt veroorzaakt door een lichamelijk gebrek. Wat zou er dan gebeuren als ik de klank zou nabootsen die in die stem wat gebrekkig voorkomt. Zou dat van invloed zijn op de gezondheid. Dus zou het van invloed zijn op de gezondheid als ik die persoon waar die dip in zijn stemklank zit er een dienst mee bewijzen als ik hem naar die precieze toon laat luisteren.

Tja, wonderlijke vraag. Hoe kom je erop zeiden sommige van de mensen om me heen. Anderen die mijn ideeën altijd al wat vergaand vonden meenden dat ik nu toch echt een beetje het Noorden begon kwijt te raken.

Als nou iedereen tegen me zegt dat het onzin is wat ik denk, dan begin ik meestal te denken dat er iets in moet zitten, anders was het niet in mij opgekomen.

Soms heb je een beetje geluk nodig. Bij een jamsessie (muziek waar je aan kunt meedoen) kwam ik Peer tegen. Hij was een goede jazzpianist, maar dat had hem door de jaren heen de invloed van heel veel tabaksrook gebracht zodat hij zwaar longemfyseem had en om voldoende zuurstof te krijgen de hele dag met een zuurstofslang in zijn neus liep. Om uit te kunnen gaan moest dan de zuurstoffles mee.

Volgens zijn eigen zeggen had de longarts hem gezegd dat zijn mogelijkheid om zuurstof op te nemen nog 19,5% was. Dat is heel weinig en dan heb je echt de hele dag en nacht extra zuurstof nodig. Ik vroeg hem of hij voor mij als proefpersoon wilde dienen en ik legde hem uit dat ik een opname van zijn stem zou maken en dat hij daarna een cd van mij zou krijgen. Peer zei: ik heb niets te verliezen, doe maar. En zo gebeurde.

Peer kreeg de cd die ik naar aanleiding van zijn spectrumanalyse maakte en die cd draaide repeterend in zijn flat. Hij zei: als je het niet al te hard zet klinkt het alsof er ergens een wasmachine staat te draaien. Daar heb ik geen last van.

Een week of vier later was ik met vakantie in Spanje toe hij belde. Hij zei: ‘zal ik je eens iets leuks vertellen’. En ik zei: ‘ik ben dol op leuke dingen.’ ‘Het gaat mij veel beter,’ zei Peer. ‘Dat is prachtig,’ zei ik, ‘maar ben je al bij je longarts geweest?’ Nee, daar was hij nog niet geweest. ‘Nou,’ zei ik, ‘ik ben erg benieuwd naar de uitkomst van je volgende longfunctie onderzoek.

Het lange verhaal kort. Peer en ik mochten ons verblijden met een opmerkelijk resultaat. In de daaropvolgende maanden ging zijn longcapaciteit van 19,5% naar 30%. Daardoor hoefde hij alleen nog maar extra zuurstof als hij de deur uitging en was hij veel vitaler.

Ik had nog meer geluk met Peer. In Amersfoort, waar hij woonde, organiseerde hij van tijd tot tijd jazz podia. Dat zorgde er weer voor dat hij wat toegang had tot de lokale krant. Het artikel dat hij naar de krant stuurde zorgde er in elk geval voor dat verschillende omroepen geïnteresseerd waren. En zo dat ik op een zaterdagmorgen in de NCRV studio in het programma Cappuccino, toe gepresenteerd door Georg Frölich.

Na die zaterdagochtend was het een paar dagen heel druk aan te telefoon en had ik ruim twintig proefpersonen verspreid door het land.

Resultaat: de meeste proefpersonen waren oudere mensen met ademhalingsklachten. Die reageerden voor het merendeel verrassend goed op de klank die ik hen op cd leverde. Zo kan ik me een oude dame in Zoetermeer herinneren die in haar huiskamertje van de ene naar de andere kant lopend halverwege even moest uitrusten en die enkele maanden later in de winkel vlakbij weer samen met haar man een boodschapje kon doen.

Een heel bijzondere proefpersoon had ik. De man was een MS patiënt. Hij vroeg of mijn therapie daarvoor ook kon werken. Ik zei dat ik het niet wist, maar dat ik het best met hem wilde proberen.

Ruim veertien jaar ben ik ongeveer om de twee maanden bij hem geweest. En laat ik eerlijk zijn. Hij is in die tijd in geen enkel opzicht verbeterd. Wat ik echter wel bijzonder vond, hij trouwens ook, is dat hij eigenlijk ook niet achteruit ging. En dat schijnt voor een MS patiënt toch bijzonder te zijn.

O ja, die fantastische effecten van zingen in een koor, maar waarschijnlijk had je dat al begrepen. Het zit namelijk zo, dat die stemmen van al die zangers en zangeressen om je heen klankelementen hebben die jouw eigen stem niet geeft. Die klanken zetten die tachtig procent water waaruit je lichaam minimaal bestaat in beweging. Geluid gaat dwars door je geen. Al die kleine geluidsfriemeltjes die jouw stem mist, die krijg je dan in zo’n koor gewoon van de buren.

Waarom ik nu dit hele verhaal schrijf? Ach, al krijg ik maar één reactie van iemand die zich net als ik met natuurgeneeskunde bezig houdt. Die persoon of personen wil ik graag de eenvoudige technische handelingen leren om deze therapie toe te passen. Ik vraag er geen geld voor, alleen inzet.

Trouwens, dat zou ik nog bijna vergeten te noemen. De therapie die ik I(nverse) V(oice) T(herapy) heb genoemd, eigenlijk omgekeerde stem therapie, heeft een duidelijke invloed op de klank van de stem en op het gemak en de soepelheid waarmee de stem kan worden gebruikt. Dus: sprekers, zangers….

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.