Wat vind jij er nou van, wat is nou jouw mening?

Dankzij de populisten die tegenwoordig de politiek – en daarmee de dagelijkse discussie op vele plaatsen beheersen komt een groot deel van het palaver neer op de verdediging van het recht vrijelijk zijn mening te mogen uiten over van alles en nog wat.                         Nu wil het geval dat deze hele opgeklopte benadering van nagenoeg alles wat besproken kan worden tot heel wat minder gelukkige omstandigheden leidt.                                           We merken tegenwoordig dat de behoefte wordt aangewakkerd om vooral vrij de mening te uiten. De ietwat rommelige resultaten beginnen langzamerhand maatschappelijk en sociaal ontwrichtend te werken.                                                                                             Waarom?                                                                                                                                   Heel eenvoudig. Een mening hebben staat altijd iedereen vrij. Dat is een onvervreemdbaar recht van ieder mens. Zelfs op alle plaatsen in de wereld waar het vrijelijk uiten van eigen meningen door overheden wordt ontraden en zelfs bestraft, wanneer die mening niet congruent met die van het regime is, zelf op die plekken kan men nog altijd denken wat men wil. Hier, in ons vrije landje, mag je echter altijd je mening uiten. Daaraan zijn geen voorwaarden verbonden. En, ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik vermoed dat door al die uitingsdrift van al die meningen veel schade wordt aangericht. Heel veel van die kwistig geventileerde meningen worden vaak geuit door mensen die volstrekt geen kennis hebben van de zaken waarover zij hun mening uiten. Onze democratie maakt het echter mogelijk dat zelfs de meest onwetende doch verbaal handige lieden invloed uitoefenen op de gang van zaken in onze samenleving.                                                                               Dit komt simpelweg neer op de belangrijkste bron van inefficiëntie en middelen en mogelijkheden verspillend gepruts dat de samenleving in toenemende mate ontwricht.

Ik zou een lans willen breken voor een nieuwe maatschappelijke beweging die misschien in de toekomst zelfs tot wetgeving zou kunnen leiden. Die beweging zou tot doel moeten hebben iedereen te doordringen van het volgende: Natuurlijk mag je overal je mening over uiten, dat recht hebben we. Tegenover rechten staan echter ook altijd plichten. Tegenover het recht van meningsuiting staat de plicht je eerst diepgaand te informeren over alle aspecten van de zaak waarover je zo nodig je mening moet uiten. Toegegeven, het kost wat tijd, maar dan weet je tenminste waarover je praat in plaats van, zoals nu al te vaak gebeurt, maar als een kip zonder kop mee te brullen in het koor van zogenaamd vrije meningsuiters.

Ik las wat discussie over de website van Geenstijl en Dumpert. Na de column van Rosanne Herzberger is men daar van mening dat kritiek leveren op vuilspuiterij gelijk staat aan het aanmoedigen van censuur en een aantasting betekent van de vrijheid van meningsuiting. Er wordt daar echter – en helaas niet alleen daar – iets belangrijks over het hoofd gezien. Natuurlijk is hier overal het recht elke mening te uiten. Altijd je rechten nemen betekent echter niet altijd vrijheid. Het is slechts volgens een gewoontepatroon doen wat iedereen doet. Het wordt ook verwacht dat men zijn recht neemt. Sterker nog iemand die zijn recht niet neemt wordt vaak gezien als een sukkel, maar echte vrijheid uit zich er in dat af en toe vrijwillig wordt afgezien van de uitoefening van een recht, zonder dat dat recht vervalt of wordt aangetast..

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s