Geloven

Geloven, gevaarlijk hoor.

Geloven geeft strijd, altijd weer strijd met mensen die iets anders geloven.
Toch is het vreemd.
Gelovers – ik gebruik opzettelijk niet het woord gelovigen, omdat dit woord door de jaren heen een soort betrouwbare, braverige klank heeft gekregen – vinden zonder uitzondering dat ze het goede met de wereld en de maatschappij der mensen voor hebben.
Ten onrechte. Kijk om je heen, kijk naar de hele moslimwereld, die in vele totaal onbegrijpelijke geloofsrichtingen uiteen valt. Een bende fanatieke hersenloze meelopers die het kennelijk veel noodzakelijker vinden elkaar te bestrijden, dan door het voeren van verstandig beleid welvaart en voorspoed onder de hun aanhang te bewerken.

De christenwereld heeft een langere oefentijd achter de rug, zo’n zevenhonderd jaar meer, maar de wereldwijde resultaten van deze heilsleer zijn welbeschouwd nog steeds bedroevend. Vaak heb ik de indruk dat de negentiende-eeuwse christelijke oproep: ‘helpt uzelf, zo helpt u God’ nog immer als hoogste credo geldt.

Ik vermoed dat de gelovers in de christenwereld er absoluut van overtuigd zijn dat in, laten we zeggen, de westerse hoek van de religie bovengemeld soort ellende niet plaats kan vinden. Was dat maar waar!
Heel lang geleden is het nog niet, maar in het begin van de vorige eeuw is er in ons deel van de wereld – en in elk geval in ons land nog sprake is geweest van een felle schoolstrijd. Protestanten en katholieken verdroegen elkaar niet sedert Maarten Luther (wat is er toch met die naam?) een tamelijk uitgebreide droom had en die neerschreef in zesennegentig stellingen, bedoeld voor discussie, die hij aan de deur van de slotkapel te Wittenberg spijkerde. We weten allemaal wat daarvan gekomen is: tachtig jaar oorlog alleen al in ons land. Tienduizenden zwakzinnige idioten die elkaar best hadden kunnen helpen om een beter leven te hebben, maar die om een nog steeds onbekende Heer te dienen een onbedwingbare behoefte voelden elke andersdenkende de hersens in te slaan, dan wel net zo lang te folteren tot hij of zij stervend toegaf dat de folteraar het altijd al bij het rechte eind had gehad.                                                                                                             Er zijn zelfs op dit moment nog protestants christelijke – c.q. katholieke richtingen die zich, net als de orthodoxe joden overigens, gedragen als uitverkorenen die aan hun geloof een status van onaantastbaarheid ontlenen.

Noord Ierland is trouwens nog steeds een gebied waarvan je kunt zeggen dat de vonken onder de as van de oude geloofsstrijd buitengewoon weinig wind uit de verkeerde richting nodig hebben om weer tot een heilloos laaiend vuur uit te groeien.
Vreemd, zeker voor christenen, die liefde en verdraagzaamheid prediken.                             Nee, ik vind het allemaal maar niks, dat geloven. Er zijn dingen die je gewoon zeker kunt weten.                                                                                                                                     Je kunt bijvoorbeeld weten dat we van nature geneigd zijn tot egoïsme. We hoeven dus eigenlijk alleen maar een beetje op te letten op mensen die te sukkelig zijn om te pakken wat ze nodig hebben. Die komen namelijk tenslotte tekort. Die gaan tenslotte toch stelen en last veroorzaken. Daar gaan we dan weer allerlei dure maatregelen voor bedenken. Ik kan het natuurlijk niet bewijzen, maar misschien hadden we beter moet opletten en ze een beetje helpen  voordat ze bijna onder water raakten.

Maar daarvoor hoef je toch niet in allerlei onbewijsbare onzinnige dingen te geloven?

Het gevaar van filosofie…

Kijk, jongen, weet je wat het is?                                                                                               Moet je horen; jij denkt nou misschien dat je met een hele hoop mensen op deze wereld bent, maar dat is nog maar helemaal de vraag.                                                                       Als je nou eens bedenkt dat je zelf alles wel kan hebben verzonnen.                                     Hoe bedoel je, onzin?                                                                                                               Dat is helemaal geen onzin. Ga maar na.                                                                               Kan jij bewijzen dat er buiten jouzelf iets bestaat.                                                                   Wat zeg je?                                                                                                                               Oh ja, je zegt: ik zie het toch, en ik hoor het en ik voel het.                                                     Hoor je nou zelf eigenlijk wel wat je zegt?                                                                                 Je zegt: ik zie, en ik hoor, en ik voel.                                                                                         Wat?                                                                                                                                         Nee…., ja, dat zeg je wel.                                                                                                         Nee, luister nou, kijk, je zegt zelf dat je iets doet, ja, wat je net zei, zien, horen en voelen.     Nou, dat is toch iets wat jij doet, toch?  Dat doe je zelf.                                                         En als je het zelf doet, dan kan je het ook wel zelf verzinnen.                                                 Kijk, ik vind toch echt dat we een paar rare gewoontes hebben gekregen, door de jaren heen.                                                                                                                                         Neem nou, dat ik zeg dat ik iets zie en dat dat dan het bewijs is dat het er ook echt is.         Nou, jongen, dan kan je helemaal niet weten.                                                                         Ja, daar komt-ie hoor, ik wist wel dat je daarmee zou komen.                                                 Ja, ja, jij ziet iets en ik zie het ook. Ja, en dan zeg jij tegen mij: zie je dat? En dan zeg ik: verrek, ja. En dan zeg jij: nou, dan bestaat het dus, want, nou ja, snap je, omdat ik dan ook zeg dat ik het zie.                                                                                                                     Maar weet je, dat klopt helemaal niet.                                                                                       Nee, dat is niet waar.                                                                                                                 Kijk, moet je horen.                                                                                                                   Jij hoort mij zeggen dat ik het ook zie.                                                                                     Wat? Nee, luister nou, jij hoort mij dat zeggen. Oké?                                                               Nou, dan is het toch zo, dat je dat ook weer zelf doet.                                                             Ja, je hoort het zelf, snap je?….                                                                                             Nee, dat is helemaal geen slap gelul.                                                                                       Nee, absoluut niet.                                                                                                                     Eerst zie je wat. Nou, dat gebeurt in jouw kop, of niet soms?                                                 Vervolgens zeg je wat, namelijk dat je wat ziet.                                                                       Dan hoor je mij zeggen dat ik het ook zie.                                                                               Maar dat gebeurt allemaal alleen maar in jouw kop, jongen.                                                   Jij kan onmogelijk weten of het buiten jouw kop ook echt gebeurt.                                           Uiteindelijk maak je het allemaal zelf.                                                                                       Van binnen, snap je wel?                                                                                                         Nee, nou moet je niet kwaad worden.                                                                                       Wat?…. Over die afspraak die we hebben?                                                                             Wat voor afspraak?                                                                                                                   Heb ik volgens jou met jou een afspraak gemaakt?                                                             Ja, wat zit ik je nou net allemaal uit te leggen?                                                                         Het zit gewoon allemaal in jouw kop, jongen, daar gebeurt het.                                               Hé, nou moet je niet gelijk kwaad worden. Hé, blijf godverdomme met je poten van me af! Flikker op, idioot!                                                                                                                       Au!                                                                                                                                             Wat zeg je, dat ik me maar verbeeld dat je me net een klap voor m’n bek hebt gegeven.     Je denkt toch zeker niet dat ik gek ben.                                                                                   Ik ben hier weg. Je bekijkt het maar.                                                                                         Wat mij betreft sta je d’r alleen voor.

 

STEM

Stem, stemming, communicatie.

Heel veel onderzoek is gedaan naar alle mogelijkheden om de effecten van communicatie te beheersen, verbeteren, nauwkeuriger te maken en zelfs bij voorkeur daar effect te sorteren waarop de communicatie is gericht.

Enorme bedragen worden geïnvesteerd in de techniek van de reclame, maar ook steken grote en kleine bedrijven als het even kan veel geld in het verbeteren van de communicatieve vaardigheden van de medewerkers.

Het is een grote bedrijfstak geworden, waarin veel geld omgaat bij die coaches en trainers en de organisaties waarin ze werken. In ieder geval is de branche vele malen groter dan wellicht zo’n jaar of dertig geleden verwacht werd. Het grote doel is doorgaans hogere omzetten door betere verkooptechnieken.

Wetenschappelijk onderzoek moet alles ondersteunen. Daarbij is een methodiek als N.L.P. Neuro Linguistic Programming een zware tak aan de trainingsboom, omdat daarmee de verkoper zich als het ware vereenzelvigt met zijn cliënt, zonder overigens zijn doel uit het oog te verliezen: een deal sluiten.

Op zeer wetenschappelijke wijze is elk aspect van het menselijk communicatiegedrag onderzocht: toonhoogte, timing, gebaren. NLP spiegelen en afstemmen. Maar – en dat beweer ik nu – al dat onderzoek is niet compleet, omdat een ongelooflijk belangrijk aspect is blijven liggen.
Niet onderzocht is het effect van de klank van de stem. En dat, terwijl de loutere klank van een stem buitengewoon aangenaam kan zijn, waardoor je er graag naar luistert, maar ook kan een stem zo’n onplezierige klank hebben dat je bij het luisteren na een halve zin al denk: ‘kan deze figuur alsjeblieft zijn mond houden? ‘

Waarschijnlijk denkt men al jaren dat de klank van je stem iets zo persoonlijks is, iets dat vast ligt in de lichamelijke kenmerken en dat er niets aan te veranderen is en dat je er maar geluk mee moet hebben.
Dat is niet zo!!!

Door een nauwkeurig trainingsprogramma, waarbij digitale technieken worden gebruikt – en waarbij anderzijds dagelijks gedurende een korte periode geoefend wordt – kan een stem verbeteren, voller worden zonder het karakter, de eigenheid en herkenbaarheid te verliezen. Kort gezegd, door de training die ik heb ontwikkeld kan een stem aangenamer gaan klinken.

Is dat belangrijk? Nou en of! Je kunt de meest getrainde en bekwame verkoper of coach of trainer of arts of…ja, wat voor dienstverlener dan ook zijn. Als je een naar en vervelend stemgeluid hebt wordt er toch niet graag naar je geluisterd.

Dus: train je stem. De techniek heet I.V.T. = Inverse Voice Therapy.

Dat werkt!